Handling of digestate on farm level

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handling of digestate on farm level"

Transkript

1 JTI-rapport Lantbruk & Industri 347 Handling of digestate on farm level Lena Rodhe, Eva Salomon and Mats Edström

2

3 JTI-rapport Lantbruk & Industri 347 Handling of digestate on farm level Economic calculations Hantering av rötrest på gårdsnivå ekonomiska beräkningar Lena Rodhe, Eva Salomon and Mats Edström 2006 Citera oss gärna, men ange källan. ISSN

4

5 3 Content Preface...5 Summary...7 Sammanfattning...8 Introduction...9 Digestate composition...9 Swedish experience from digested source sorted food residues as fertiliser in cereal production...9 Methods...10 Conditions on farms...10 Liquid digestate...11 Application technology...11 A. Spreading strategy (crop, time)...12 B. Application rate...12 C. Properties of liquid digestate...12 Solid digestate...12 Application technology...12 A. Spreading strategy (crop, time)...13 B. Application rate...13 C. Properties of solid digestate...13 D. Net load capacity...13 Prices...14 Results...14 Liquid digestate...14 Solid digestate...17 Discussions...18 Conclusions...19 References...20

6

7 Preface 5 Many cities are looking for vehicle fuels and waste management systems that are sustainable and cost effective. In the AGROPTIgas project a full-scale system for co-digestion of biological municipal waste and agricultural feedstock in Västerås has demonstrated a new way to meet these needs. The project has been financed through the EU:s fifth framework and the Swedish Energy Administration. One of the objectives was to study the handling systems for energy crops and digestate. The study of the handling system is one of nine work packages within the project. The ley crop handling system has been studied in an earlier report (JTI-report Kretslopp & Avfall no 32) and the study presented in this report deals with the handling of digestate on farm. Lena Rodhe (AgrD) has been the main writer of this report with help from Eva Salomon (AgrD) and Mats Edström (MSc). Everybody involved in contributing with input to this report is hereby cordially acknowledged. Uppsala July 2006 Lennart Nelson Head of JTI Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering

8

9 Summary 7 The farmers are interested in the influence of the digestate properties on the farm economy, how to get a high utilisation of the plant nutrient contents of the digestate and the influence of spreading strategy e.g. application rate and time on the spreading economy. The value of the liquid and solid digestate was investigated by economical calculations in different scenarios. For calculating the profitability of handling liquid and solid digestate on farm level, an economical model was used. The model describes the handling system and the relationships between soil, crop, technology and the organization that influences the profitability of different systems for handling digestate on farms. The revenues are calculated as the sum of nutrients (N, P and K) available to plants. Costs are included for machinery (spreaders), labour and soil compaction. The fixed costs for the tractor for loading the solid digestate and for spreading liquid/solid digestate are considered as overheads. Storage cost was not included. Nor was the cost for the digestate included. The revenues reduced with the costs gives the net present value (Euro t -1 yr -1 ). Including the fixed costs of tractors, costs of storage and possible charge for the digestate, means additional costs and thereby lower net present value For the set conditions, the liquid digestate ( t yr -1 ) were band spread with two tankers each 15 m 3 in growing winter wheat (30 or 20 t ha -1 ) and before sowing in the autumn (20 t ha -1 ). The amount were either divided 2/3 in summer: 1/3 autumn or 1/3 summer:2/3 autumn. The concentrations of the liquid digestate (2.5 % dry matter content) were estimated to 4.8 kg total-n t -1, 3.6 kg total ammoniacal nitrogen (TAN) t -1, 0.4 kg phosphorus (P) t -1, and 4.2 kg potassium (K) t -1. Calculations were also made with concentrations +25% and 25% of the estimated concentrations. The solid digestate (6 500 t yr -1 ) were broadcast spread with two spreaders (12 m working width) before sowing in the autumn (30 t ha -1 ). Two loading capacities (8.4 or 12 t) were included in the calculations. The concentrations of the solid digestate (25% dry matter content) were estimated to 10.9 kg total-n t -1, 3.2 kg TAN t -1, 2.9 kg P t -1, and 3.8 kg K t -1. The net present value for the liquid digestate handled was between 0.48 and 1.98 in Euro t -1 yr -1. A 25% increase in nutrient concentration means an increased value of the liquid digestate by Euro t -1 yr -1. A higher application rate of the liquid digestate in growing crops (30 t ha -1 compared with 20 t ha -1 ) improves the profitability for each spreading strategy with about Euro t -1 yr -1. It is more profitable to spread the main part (2/3) of liquid digestate in the fore season in growing crop at the rate 30 t ha -1 than the main part before sowing in the autumn. With a lower rate, 20 t ha -1 in the growing crop, it is more profitable to apply most of the digestate before sowing in the autumn. The net present value for solid digestate handled was about 4.55 Euro t -1 yr -1. This is a higher value compared with liquid digestate and is explained by the high N and P content, autumn spreading with relatively low soil compaction and lower investment costs for the spreader compared with a slurry spreader. An operation strategy of the biogas plant that results in a digestate with higher nutrient concentration improves the value of the digestate.

10 Sammanfattning 8 Vid användning av rötrest som gödselmedel är det viktigt att ha klart de ekonomiska förutsättningarna för hanteringen på gårdsnivå. Hur får man högsta utnyttjandet av växtnäringen och hur påverkar spridningsstrategin, t.ex. spridningstidpunkt och giva, företagets ekonomi? Syftet med denna studie var att ta fram det ekonomiska värdet av rötresten efter hanteringen på gårdsnivå vid olika scenarier. För att beräkna lönsamheten för att hantera flytande respektive fast rötrest användes en ekonomisk modell tidigare framtagen för stallgödsel. Modellen beskriver hanteringssystemet och förhållandena för mark, gröda, teknik och hantering som påverkar lönsamheten för att hantera rötresten på gårdsnivå. Intäkterna beräknas som summan av den mängd kväve, fosfor och kalium, som är tillgängliga för grödan efter att eventuella hanteringsförluster har dragits bort. I kostnader ingår maskinkostnader, arbete och markpackning. Den fasta kostnaden för traktor för att lasta den fasta rötresten och för att sprida fast eller flytande rötrest har satts som en samkostnad och är därmed inte inkluderad. Lagringskostnader ingår inte i detta fall. Någon eventuell avgift för rötresten är inte heller med i kalkylerna. Intäkter minus kostnader ger ett nettonuvärde för rötresten (Euro t -1 år -1 ). Detta värde minskar om fasta kostnader för lager och traktor eller eventuell avgift för rötresten skulle ingå i kalkylen. Kalkylerna förutsätter en hantering av totalt ton flytande rötrest per år. Rötresten bandsprids med två 15 m 3 tankvagnar i växande höstvete (giva 30 eller 20 t ha -1 ) och innan höstsådd (20 t ha -1 ). Rötrestmängden sprids antingen 2/3 sommar:1/3 höst eller 1/3 sommar:2/3 höst. Näringskoncentrationen hos den flytande rötresten (2,5 % torrsubstanshalt) beräknades till 4,8 kg total-n t -1, 3,6 kg ammoniumkväve t -1, 0,4 kg fosfor t -1 och 4,2 kg kalium t -1. Känslighetskalkyler gjordes också för variationer i näringsinnehållet med +25 % och 25 %. Den fasta rötresten bredspreds (12 m arbetsbredd) med två spridare innan höstsådd (30 t ha -1 ). Beräkningar utfördes för två olika lastkapaciteter, 8,4 eller 12 ton. Näringskoncentrationen hos den fasta rötresten (25 % torrsubstanshalt) beräknades till 10,9 kg total- t -1, 3,2 kg ammoniumkväve t -1, 2,9 kg fosfor t -1 och 3,8 kg kalium t -1. Den flytande rötrestens nettonuvärde uppgick till 0,48 till 1,98 Euro t -1 år -1. En ökad koncentration med 25 % innebar ett ökat värde på rötresten med 0,85 till 1,02 Euro t -1 år -1. Den högre givan 30 ton ha -1 i växande gröda jämfört med 20 t ha -1 ökade lönsamheten med 0,2 0,6 Euro t -1 år -1. Det är också mer lönsamt att lägga huvuddelen av rötresten (2/3) i växande gröda än före sådd vid givan 30 ton ha -1. Vid den lägre givan i växande stråsäd var det däremot mer lönsamt att lägga huvuddelen av rötresten före sådd. Den fasta rötrestens nettonuvärde uppgick till ca 4,55 Euro t -1 år -1. Det är betydligt högre än för den flytande rötresten. Förklaringen till detta är det höga innehållet av N och P, höstspridning med relativt låg markpackning och lägre investeringskostnad för spridare jämfört med den flytande rötresten. Sammanfattningsvis kan sägas att processen vid rötgasanläggningen bör drivas så att rötresten håller höga näringskoncentrationer. Då skapas ett attraktivt gödselmedel som det kan vara lönsamt för lantbrukarna att hantera på sina gårdar.

11 9 Introduction In the AGROPTIgas demonstration project source-separated organic waste is codigested with ley crop in order to produce renewable vehicle fuel as biogas and to establish a sustainable circulation of plant nutrients and organic material between the community and the agriculture sector, thus contributing to a sustainable form of farming (Svensk Växtkraft, 2003). An important aspect of the project is to facilitate recirculation of nutrients in the digested residue (digestate). From the farmers point of view it is important to have knowledge on how the digestate properties (e.g. dry matter content and plant nutrient concentration) and spreading strategy (e.g. application rate and time) influences the economy and the plant nutrient utilisation. The objective of this study was to estimate the economic value of the liquid and solid digestate by making economical calculations with different scenarios based on different spreading times, spreading technology, nutrient concentration and application rate. This study is a part of WP8 (Handling system) in the AGROPTIgas demonstration project. Digestate composition At the time of performing the economical calculations, the biogas plant was still under a starting up phase with increasing nutrient and dry matter contents of the digestate produced. Thereby, the composition of the digestate and the mass-flows within the biogas plant was calculated for a steady state production (Table 1) in order to get the basic data for the economical calculations in both the socio-economic study (WP5) and the study on handling systems (WP 8) of the AGROPTIgas project. The production of liquid digestate was estimated to about tonnes per year and solid digestate about tonnes per year. Table 1. Calculated dry matter and nutrient content (wet basis) in solid and liquid digestate, when the biogas plant has reached steady state and running according to plan Solid digestate Liquid digestate Dry matter, % N-tot, kg/tonne Organic-N, kg/tonne NH 4 -N, kg/tonne P, kg/tonne K, kg/tonne Swedish experience from digested source sorted food residues as fertiliser in cereal production Field trials were carried out during in southern Sweden in order to evaluate the effect of anaerobically digested, source separated food waste originating from households as fertiliser in cereal production (Salomon et al. 2005). The aim was to study the effect of the fertiliser on grain yield in production of spring-

12 10 sown cereals. The field trials were designed as split plot trials with three replications. The digested residues (DR), with a dry matter content of 1 3 %, were compared to mineral fertiliser (all years) and slurry from dairy cattle ( ). Two different spreading strategies were evaluated in 1999 and 2000; spreading at time of sowing as well as spreading when the crop was between 15 and 20 cm high. In 2002 and 2003 a treatment with dewatered DR was included. DR is a fertiliser that can replace mineral fertiliser in the production of springsown cereals, yielding 72 to 105 % of corresponding yield with mineral fertilisers. The yields with DR are slightly higher than the yields with cattle slurry. Yield results vary depending on weather conditions during the growing season. Dry and cold weather has a more negative effect on yield in treatments with DR compared with mineral fertilisers. Another conclusion is that spreading of DR can be extended into the growing season, as long as the crop is supplied with a starter dose at the time of sowing. This is an advantage in case of soil compaction problems. Methods For calculating the net present value of handling liquid and solid digestate on farm level, an economical model was used (Brundin & Rodhe, 1994). The model describes the handling system and the relationships between soil, crop, technology and the organization that influences the profitability of different systems for handling digestate on farms. The revenues are calculated as the sum of nutrients (N, P and K) available to plants. Costs are included for machinery (spreaders), labour and soil compaction. The costs could be divided into variable costs (depends mainly on spreading strategy) and fixed costs (annuity costs for the investment). For the prevailing conditions, storage cost is not included, as the farm companies do not finance it. Nor is the cost for the digestate included. The revenues reduced with the costs gives the net present value (Euro t -1 yr -1 ). Initially, input data have been compiled by: 1) visiting the digestion plant, 2) contacts with the farmer Lars Wretlund, LRF, 3) communication with Researcher Teodorita Al Seadi in the Bioenergy group at SDU, and 4) communication with machinery dealers. The calculations were done with set conditions prevailing in the region and on the farms concerning crop rotation and soil texture. Different spreading strategies were calculated for, as well as different properties of the residuals. For the liquid digestate, a band spreader was used and the spreading times were in growing winter wheat or before sowing in the autumn. The solid digestate was spread before sowing in the autumn. Conditions on farms The main soil type on the farms was clay soil (40% clay) and a 8 year crop rotation was used, Table 2.

13 11 Table 2. Crop rotation and estimated yield in tonnes per ha. For cereals, it is tonnes at 15% water content and for grassland tonnes dry matter per ha Crop Yield, t ha -1 Barley with under sown grass 4.5 Grassland 6.5 Grassland 6.5 Winter wheat 6 Winter wheat 6 Winter wheat 6 Winter wheat 6 Rape seed 2 Liquid digestate Application technology A 15m 3 tanker with boogie (tires 750/60x30.5, tire pressure 200 kpa) and boom with trailing hoses, 12 m working width, is used for spreading (Figure 1). The tanker is equipped with a pump-loading crane for filling. The investment cost for the tanker is SEK or Euro (Henrik Andersson, pers. com., 2006). The fixed costs for the tractor is not included, only the variable costs. The fixed costs for the tractor are considered as farm overheads. Figure 1. Band spreading with a tanker equipped with loading crane and a 12 m boom with trailing hoses.

14 12 In total tonnes liquid digestate is applied with two spreaders (7 500 tonnes per spreader and year). In average, the transportation distance between farm storage and field is 1600 m (one way) given by the survey among the farmers. Soil compaction and crop damage have been calculated according to Brundin & Rodhe (1984). The ammonia losses during storing and after spreading is set to 1% of total nitrogen content during storing, 7% of total ammoniacal nitrogen (TAN) content after spreading in growing wheat and 9% of TAN after spreading in early autumn with incorporation within 4 hours (Karlsson & Rodhe, 2002). A. Spreading strategy (crop, time) 1. Spreading in winter wheat, 2/3 in growing season (May June), and 1/3 before sowing in August. 2. Spreading in winter wheat, 1/3 in growing season (May June), and 2/3 before sowing in August. B. Application rate tonnes per ha in growing crop, 20 tonnes/ha before autumn tillage tonnes per ha at both spreading times C. Properties of liquid digestate 1. Estimated contents: 4.8 kg total-n t -1, 3.6 kg total ammoniacal nitrogen (TAN) t -1, 0.4 kg phosphorus (P) t -1, and 4.2 kg potassium (K) t High contents of nutrients (+25%): 6.0 kg total-n per tonne, 4.5 kg total ammoniacal nitrogen (TAN) t -1, 0.5 kg phosphorus (P) t -1, and 5.25 kg potassium (K) t Low contents of nutrients ( 25%): 3.6 kg total-n t -1, 2.7 kg total ammoniacal nitrogen (TAN) t -1, 0.3 kg phosphorus (P) t -1, and 3.15 kg potassium (K) t -1. Combining the different alternatives in A, B and C gives 12 pre-set scenarios, Table 4. Solid digestate Application technology A solid manure spreader with a single wheel axle (tires 28.1 x 26, tire pressure of 270 kpa), two vertical beaters, 12 m working width is used for spreading (Figure 2). The spreaders have 12 m working width and the net load on road is 7.4 tonnes (DLG, 2003) according to legalisations and for field 12 tonnes (Nordfarm, 2006). The investment cost for the tanker is SEK or Euro (Nordfarm, 2006). A tractor with front loader loads the spreader and the loading capacity is set to 60 t h -1.

15 13 In total tonnes solid digestate is applied with two spreaders (3 750 tonnes per spreader and year). In average, the transportation distance between the heap and field is set to 200 m (one way) as the solid digestate in most cases is placed onto or close to the fields where it will be applied. The fixed costs for loading include the cost for a scope but not for the tractor loader as it is considered as overhead. Figure 2. Solid manure spreader. Photo: Nordfarm (http://www.nordfarm.se) Soil compaction and crop damage have been calculated according to Brundin & Rodhe (1984). The solid digestate will be ploughed into the soil (50% of the cases) or incorporated with a harrow (50%), in both cases within 4 h after spreading. The ammonia losses are set to 20% of total nitrogen content during storage and 35% of TAN after spreading in early autumn with incorporation within 4 hours (Karlsson & Rodhe, 2002). A. Spreading strategy (crop, time) All solid digestate is spread in early autumn before sowing and incorporated into the soil within 4 h after spreading. B. Application rate The application rate is 30 t ha -1. C. Properties of solid digestate Estimated contents: 10.9 kg total-n t -1, 3.2 kg TAN t -1, 2.9 kg P t -1, and 3.8 kg K t -1. Variations in nutrient concentration will influence the result in the similar way as for liquid digestate. D. Net load capacity Two loading capacities are conceivable, 8.4 or 12 t. In public roads the load is limited to 8.4 tonnes with a single axle wagon but on private roads the wagon construction is the limit.

16 14 Prices Table 3 presents some of the data for the calculations. Table 3. Prices (year 2006) from Områdeskalkyl Ss 2006, Agriwise Components Euro SEK* N, per kg P, per kg K, per kg Labour, per hour Fuel, per litre *9.30 SEK=1 Real interest rate: 2.5%. Results Liquid digestate In Table 4 and Figure 3 the set scenarios and the corresponding net present values (Euro t -1 yr -1 ) of the digestate are presented. In all cases the P is utilised in the crop rotation by 100%. The relative high clay content (average 40% clay) of the soil, which delivers K, means an utilisation of 43% of K with a spreading area of 3276 ha. The nitrogen is utilised around 70% when the ammonia loss during storage and after spreading are counted for as well as only a certain part of the organic nitrogen. Autumn spreading means also an additional leakage as a function of the clay content of the soil. The nutrient content of the digestate has a big influence on the profitability for handling digestate on farm level. With a higher concentration, the value of the digestate will increase. Also, a higher application rate improves the profitability. It is more profitable to spread the main part (2/3) of digestate in the fore season in growing crop at the rate 30 tonnes per ha than the main part before sowing in the autumn. With a lower rate, 20 tonnes per ha in the growing crop, it is more profitable to apply most of the digestate before sowing in the autumn.

17 15 Table 4. Set scenarios based on combinations of A. Spreading strategy, B. Application rate in growing crop and C. Properties of digestate and the net present value in SEK and Euro per year per tonne of digestate handled Scenario Spreading strategy Application rate summer, t ha -1 2/3 30 summer 2/3 summer 30 2/3 30 summer Properties Net present value, of digestate Euro*/ t yr Net present value, SEK/ t yr High Estimated contents Low /3 summer 20 High /3 summer 20 Estimated contents /3 summer 20 Low /3 autumn 2/3 autumn 2/3 autumn 1 Euro = 9.30 SEK 30 High Estimated contents Low /3 autumn 20 High /3 autumn 20 Estimated contents /3 autumn 20 Low Euro t -1 yr Scenarios Figure 3. Net present value in Euro per tonne and year of digestate handled and spread with different strategies, rates and nutrient concentrations (storage cost not included). See Table 4 for explanations for the scenarios.

18 16 Variable and fixed costs, revenues and net present value in Euro t -1 yr -1 digestate handled and spread are presented in Table 5 for scenario 2 and 5. The costs for spreading and soil compaction are higher at a rate of 20 t ha -1 in growing crop (Scenario 5) instead of 30 t ha -1 (Scenario 5). On the other hand, the value for TAN is a little bit higher in scenario 5 than in 2 because the amount N applied in Scenario 2 is slightly above the optimal N-rate for winter wheat. Table 5. Variable and fixed costs, revenues and net present value of liquid digestate handled and spread, scenario 2 and 5 (7500 tonnes per spreader) Scenario 2 Scenario 5 Euro t -1 Euro t -1 yr -1 Euro t -1 yr -1 Euro t -1 Euro t -1 yr -1 Euro t -1 yr -1 Costs: Variable Fixed Total Variable Fixed Total Storage Loading Transport Spreading Soil compaction Sum costs Revenues, nutrient content TAN Organic N Phosphorus Potassium Sum revenues Net present value Figure 4 presents the revenues and the costs for the two possible spreading times (2/3 summer, 1/3 autumn) in Scenario 2. The nitrogen revenue is a little higher in summer, but on the other hand the soil compaction/crop damage is higher compared with spreading before sowing in autumn (ploughing after spreading in 50% of the cases). The spreading cost is a bit higher in the autumn because the application rate is only 20 t ha -1. The sums (revenues minus costs) are about the same for the two different application times, around 1.12 Euro t -1. In the set conditions when spreading tonnes yr -1 with one tanker, the fixed cost is 1.82 Euro t -1 yr -1 including the loading crane.

19 17 Value, Euro t -1 yr Sum per spreading time Fixed costs for spreader Loading, transport, spreading Soil/crop compaction N P K -4-6 Summer, in growing crop Autumn, before sowing Figure 4. Revenues (N, P, K), variable costs (loading, transport, spreading), fixed costs for spreader and the sum presented for the two spreading times in the summer in growing crop or in autumn before sowing (Scenario 2). Solid digestate The net present value in Euro per tonne and year of solid digestate handled and spread is rather high compared with the liquid digestate depending on high nitrogen and phosphorus content, autumn spreading with low soil compaction and lower investment costs for the spreader. Variable and fixed costs, revenues and net present value in Euro per tonne and year of digestate handled and spread is presented in Table 6 when 3750 tonnes is spread with one spreader (loading capacity 8.4 tonnes). If increasing the load to 12 tonnes, the loading and transport cost will decrease but on the other hand the cost for soil compaction increase. Thereby the result for the two loading capacities will be about the same.

20 18 Table 6. Variable and fixed costs, revenues and net present value in Euro per tonne and year of solid digestate handled and spread (3 750 tonnes per spreader) Loading capacity 8.4 tonnes Loading capacity 12 tonnes Euro t -1 Euro t -1 yr -1 Euro t -1 yr -1 Euro t -1 Euro t -1 yr -1 Euro t -1 yr -1 Costs: Variable Fixed Total Variable Fixed Total Storage Loading Transport Spreading Soil compaction Sum Revenues, nutrient content TAN Organic N Phosphorus Potassium Sum revenues Net present value Discussions In the calculations, the price for the digestate is set to zero. However, at present the farmers pay for the digestate, which means that the net present value for the digestate should be reduced with this cost. The calculations could thereby be a guideline for setting a reasonable price or a financial compensation to the farmers receiving the digestate. Also, the fixed costs for the tractor (loading, spreading) is not included in our calculations as it is defined as an overhead. When using a contractor for spreading, the farmer has to pay for the fixed costs for the tractor as well. As a reference, the society Maskinring in Enköping gives a price of 1.83 to 3.22 Euro t -1 slurry spread with a tractor and tanker equipped with loader crane, boom with trailing hoses and triple boogie (Maskinring, 2005). This could be compared with the calculated spreading cost (without tractor cost) in Scenario 2 of 2.13 Euro t -1. If less than tonnes liquid digestate is spread per tanker and year the fixed cost will increase and the opposite if higher amounts of digestate is handled with one tanker. However, there is a limit in amount of digestate possible to handle with one tanker. The spreading sequence must not last too long, as the time for spreading will not be optimal. Likely, the farms served by the same tanker have different optimal spreading times and there will be possible to plan the logistic for the tanker. Otherwise, too low spreading capacity will mean that not all digestate will be spread on desired times witch could mean reduced nutrient utilisation, higher soil compaction and/or reduced yield.

21 19 Under the set conditions, it is more profitable for the farmer to spread solid than liquid digestate. It depends on the high nitrogen and phosphorus content of the solid digestate, autumn spreading with low soil compaction and lower investment cost for the solid digestate spreader than for the liquid spreader. Conclusions The net present value for the liquid digestate handled was between 0.48 and 1.98 in Euro per tonne and year. The variation depends mainly on the nutrient content of the digestate. A 25% increase in nutrient concentration of the liquid digestate means an increased value of the digestate of about Euro per tonne and year. A higher application rate of the liquid digestate in growing crops (30 tonnes per ha compared with 20 tonnes per ha) improves the profitability for each spreading strategy with about Euro per tonne and year. It is more profitable to spread the main part (2/3) of liquid digestate in the fore season in growing crop at the rate 30 tonnes per ha than the main part before sowing in the autumn. With a lower rate, 20 tonnes per ha in the growing crop, it is more profitable to apply most of the digestate before sowing in the autumn. In total, the highest net present value for liquid digestate is reached with high nutrient concentrations and the higher rate (30 tonnes per ha) when spreading in growing crop (Scenario 1 and 7). The net present value for solid digestate handled was about 4.55 Euro per tonne and year. This is explained by the high nitrogen and phosphorus content, autumn spreading with relatively low soil compaction and lower investment costs for the spreader compared with a slurry spreader. The fixed costs for the tractor for loading the solid digestate and for spreading liquid/solid digestate are considered as overheads. If allocating these fixed costs to the digestate handled, means additional costs and thereby lower net present value for the digestate handled. An operation strategy of the biogas plant that results in a digestate with higher nutrient concentration improves the value of the digestate.

22 References 20 Agriwise, Områdeskalkyl Höstvete Ss (http://www.agriwise.org) Brundin S.G. & Rodhe L.K.K., Comparisons of Manure Handling Systems Under Swedish Conditions. J. Agric. Engng. Res. 58, DLG, Jeantil Stalldungstreuer EVR 16-12, DLG-Prüfbericht (http://www.dlg.org/de/landwirtschaft/testzentrum/pruefberichte/duengungbe waesserung.html) Karlsson S. & Rodhe L., Översyn av Statistiska Centralbyråns beräkning av ammoniakavgången i jordbruket emissionsfaktorer för ammoniak vid lagring och spridning av stallgödsel. Ett projekt utfört på uppdrag av Jordbruksverket. Uppdragsrapport,, Uppsala. Maskinring, Kalkylexempel Maskinring Enköping-Håbo. Nordfarm, Jeantil EVR vertikalspridare, produktblad. (http://www.nordfarm.se/katalog.php?product=5) Salomon E., Åkerhielm H. & Richert Stintzing A., Anaerobically digested source separated food residues as fertiliser in cereal production. In: Proceedings of 7th FAO/SREN-workshop: The future of biogas for sustainable energy production in Europe. 30 Nov-2 Dec, 2005, Uppsala, Sweden. Svensk Växtkraft, The Växtkraft-project in Västerås. Status report October Personal communication Henrik Andersson, Ranaverken AB, 2006.

23

24 är ett industriforskningsinstitut som forskar, utvecklar och informerar inom områdena jordbruks- och miljöteknik samt arbetsmaskiner. Vårt arbete ger dig bättre beslutsunderlag, stärkt konkurrenskraft och klokare hushållning med naturresurserna. Vi publicerar regelbundet notiser på vår webbplats om aktuell forskning och utveckling vid JTI. Du får notiserna hemskickade gratis om du anmäler dig på På webbplatsen finns även publikationer som kan läsas och laddas hem gratis, t.ex.: JTI-informerar, som kortfattat beskriver ny teknik, nya rön och nya metoder inom jordbruk och miljö (4-5 temanr/år). JTI-rapporter, som är vetenskapliga sammanställningar över olika projekt. Samtliga publikationer kan beställas i tryckt form. JTI-rapporterna och JTI-informerar kan beställas som lösnummer. Du kan också prenumerera på JTI-informerar. För trycksaksbeställningar, prenumerationsärenden m.m., kontakta vår publikationstjänst (SLU Service Publikationer): tfn , fax e-post:

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Project funding and reporting, Thomas Prade & Mikael Lantz (2016) Grass for biogas - Arable land as carbon sink. Report 2016:280. Energiforsk,

Läs mer

Country report: Sweden

Country report: Sweden Country report: Sweden Anneli Petersson, PhD. Swedish Gas Centre Sweden Statistics for 2006 1.2 TWh produced per year 223 plants 138 municipal sewage treatment plants 60 landfills 3 Industrial wastewater

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2005:1 Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2003 Investments in agricultural machinery and equipment in 2003 Sammanfattning Jordbrukets investeringar

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2011:3 Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2009 Investments in agricultural machinery and equipment in 2009 Sammanfattning Ökade investeringar

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Klimat och miljö vad är aktuellt inom forskningen. Greppa Näringen 5 okt 2011 Christel Cederberg SIK och Chalmers

Klimat och miljö vad är aktuellt inom forskningen. Greppa Näringen 5 okt 2011 Christel Cederberg SIK och Chalmers Klimat och miljö vad är aktuellt inom forskningen Greppa Näringen 5 okt 2011 Christel Cederberg SIK och Chalmers Hur mycket nytt (reaktivt) kväve tål planeten? Humanities safe operational space 3 Rockström

Läs mer

Täckt ytmyllning av flytgödsel i vall teknikutveckling, ammoniakavgång, växthusgaser och avkastning.

Täckt ytmyllning av flytgödsel i vall teknikutveckling, ammoniakavgång, växthusgaser och avkastning. JTI-rapport Lantbruk & Industri 337 Täckt ytmyllning av flytgödsel i vall teknikutveckling, ammoniakavgång, växthusgaser och avkastning. Lena Rodhe Mikael Pell JTI-rapport Lantbruk & Industri 337 Täckt

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101 JO 7 SM 1101 Skörd av trädgårdsväxter 010 Production of horticultural products 010 I korta drag Liten morotsskörd Den totala morotsskörden uppgick till 8 000 ton år 010. Det är en % mindre totalskörd än

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Gradientbaserad Optimering,

Gradientbaserad Optimering, Gradientbaserad Optimering, Produktfamiljer och Trinitas Hur att sätta upp ett optimeringsproblem? Vad är lämpliga designvariabler x? Tjockleksvariabler (sizing) Tvärsnittsarean hos stänger Längdmått hos

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM Rastercell Digital Rastrering Hybridraster, Rastervinkel, Rotation av digitala bilder, AM/FM rastrering Sasan Gooran (VT 2007) Önskat mått * 2* rastertätheten = inläsningsupplösning originalets mått 2

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Rötrest från biogasanläggningar

Rötrest från biogasanläggningar nr 115 Rötrest från biogasanläggningar användning i lantbruket Andras Baky Åke Nordberg Ola Palm Lena Rodhe Eva Salomon JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik forskar för bättre mat och miljö 2006

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Åkermark som kolsänka - att inkludera kolinbindning i analys av biogassystem LOVISA BJÖRNSSON

Åkermark som kolsänka - att inkludera kolinbindning i analys av biogassystem LOVISA BJÖRNSSON Åkermark som kolsänka - att inkludera kolinbindning i analys av biogassystem LOVISA BJÖRNSSON 750 miljarder t C 550 miljarder t C 1 500 miljarder t C Markkol 45% of the soils in the EU have low or very

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning 27/2 2013 Martin Abrahamson Doktorand UU Föreläsningen avhandlar Genomgång av Grundläggande begrepp och metoder NPV och jämförbara tekniker Payback Internränta/Internal Rate of Return

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2011:4 Försäljning av mineralgödsel 2009/2010 Sales of fertilisers during 2009/10 Sammanfattning Försäljningen av mineralgödsel ökade med 21 % Försäljning

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI Vad händer med havet? Global höjning av vattenståndet i havet 1993-2005 uppmätt med sateliter http://earthobservatory.nasa.gov/iotd/view.php?id=6638

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds.

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. LOOFTLIGHTER Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. Hur den fungerar Med Looftlighter behöver du aldrig mer använda tändvätska för att tända din grill. Istället används

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2010:1 Energianvändning i växthus 2008 Tomat, gurka och prydnadsväxter Energy use in greenhouses 2008, tomato, cucumber and ornamental plants Sammanfattning

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

2013-05-24. Content of presentation. Long-term effects, maintenance and costs for wastewater treatment wetlands in Sweden. Alhagen - Nynäshamn

2013-05-24. Content of presentation. Long-term effects, maintenance and costs for wastewater treatment wetlands in Sweden. Alhagen - Nynäshamn 3-5-24 Long-term effects, maintenance and costs for wastewater treatment wetlands in Sweden Content of presentation Background Wetlands Treatment results Maintenance Costs Questions, discussion 3-5- Linda

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

CEDEC Annual konferens 15-10-2015

CEDEC Annual konferens 15-10-2015 CEDEC Annual konferens 15-10-2015 The role of Swedish local DSO in creating flexibility in the energy value chain Elinorr Joint venture of 16 local grid operators according to the European public procurement

Läs mer

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Sten Bergström SMHI

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Sten Bergström SMHI Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Sten Bergström SMHI http://www.nasa.gov/topics/earth/features/ temp-analysis-2009.html Årsmedeltemperaturen ( C) i Sverige Baserad

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols.

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. ExcelLoad simulates the maximum forces that may appear during a transport no matter if the

Läs mer

Industrial Management Models with Emphasis on Construction Waste. Jan Stenis

Industrial Management Models with Emphasis on Construction Waste. Jan Stenis Department of Construction and Architecture Division of Construction Management Industrial Management Models with Emphasis on Construction Waste Jan Stenis Postal address P.O. Box 118, SE-221 00 LUND,

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

MÄTNING AV VÄGT REDUKTIONSTAL MEASUREMENT OF THE WEIGHTED SOUND TRANSMISSION LOSS

MÄTNING AV VÄGT REDUKTIONSTAL MEASUREMENT OF THE WEIGHTED SOUND TRANSMISSION LOSS Beställare: Roca Industry AB Kontaktperson: Alexander Grinde MÄTIG AV VÄGT REDUKTIOSTAL MEASUREMET OF THE WEIGHTED SOUD TRASMISSIO LOSS Objekt: Glasdörr mm Mätningens utförande och omfattning: Tid för

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Heavy Transport on Existing Lines: the Assessment of Bearing Capacity of Track-bed based on Track Stiffness Measurements and Theoretical Studies

Heavy Transport on Existing Lines: the Assessment of Bearing Capacity of Track-bed based on Track Stiffness Measurements and Theoretical Studies 19th Nordic Seminar on Railway Technology, 14-15 September 2016, JVTC, Luleå Heavy Transport on Existing Lines: the Assessment of Bearing Capacity of Track-bed based on Track Stiffness Measurements and

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

Slutlig statistik Plant protection products in Swedish agriculture. Number of hectare-doses in 2014 Final statistics

Slutlig statistik Plant protection products in Swedish agriculture. Number of hectare-doses in 2014 Final statistics MI 31 SM 1501 Växtskyddsmedel i jordbruket 2014 Beräknat antal hektardoser Slutlig statistik Plant protection products in Swedish agriculture. Number of hectare-doses in 2014 Final statistics I korta drag

Läs mer

Lignin i pulverpannor

Lignin i pulverpannor Lignin i pulverpannor SEKAB 1 Project A08-847 2 Ca 100 anställda Omsättning ca 1,2 miljarder SEK Kemikalier och drivmedel baserade på etanol Utvecklat cellulosabaserad etanol ca 15 år 3 ED95 VEHICLES Euro

Läs mer

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Maja Larsson, Statistics Sweden 3 rd OECD Workshop on Reforming Environmentally Harmful Subsidies Paris, October 5th, 2005 E-mail:

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a AEBF1: L5 Sun and climate F5: Solar angles and climatic pre-conditions Why do we have so little sun during the winter? Architectural design regarding the outdoor climate Solar paths Solar angles Solar

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course Kursplan NA1003 Finansiell ekonomi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Financial Economics - Undergraduate Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Vid avslutad kurs har studenten förmågan

Läs mer

Barley yellow dwarf virus and forecasting BYDV using suction traps

Barley yellow dwarf virus and forecasting BYDV using suction traps Barley yellow dwarf virus and forecasting BYDV using suction traps Associate Professor Roland Sigvald Swedish University of Agricultural Sciences Department of Ecology, Uppsala Workshop at SLU, Alnarp

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Totalpartner. Tillsammans skapar vi nya möjligheter.

Totalpartner. Tillsammans skapar vi nya möjligheter. Totalpartner Carlsson & Möller är ett av Sveriges äldsta och ledande företag inom konstruktionsplast. Vår klara målsättning är att bli det främsta i Norden. Vår verksamhet, som startade 1948, är idag uppbyggd

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer