Förslag till upplägg av en eller flera lektioner. Tala genom tolk med Frågor och Svar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till upplägg av en eller flera lektioner. Tala genom tolk med Frågor och Svar."

Transkript

1 Förslag till upplägg av en eller flera lektioner. Tala genom tolk med Frågor och Svar. Syftet är dels att få eleverna att sätta sig in i andra människors frågeställningar och att lära sig lite av utlänningslagen men också att konstatera att det inte är helt lätt att Tala genom tolk. Vid rollspelet får eleverna agera sökande, informatör/tjänsteman eller tolk. Dela gärna in grupperna så samma färg blir en grupp (inte nödvändigt). Detta för att lättare kunna se att regelverket slår lite olika beroende på om man är EU-medborgare eller ej. Eleverna jobbar tre tillsammans. Parallellt sätter sig två av eleverna in i två olika ämnesområden. Den tredje läser på om att agera som tolk. Vid första frågan bli elev sökande/frågeställare och elev blir tjänsteman/informatör. (Enklast är om eleverna har tillgång till dator i annat fall skriv ut informationen och lägg webbutskriften som bilaga till frågorna.) Elev blir sökande som frågar myndigheten och ställer vanliga frågor som rör :s inlästa område. (Elev har även svaren för att kontrollera så svarar rätt.) Sedan byter eleverna roller och ställer frågor till. När en grupp blivit klara byter de med en annan! Tolkens roll är att tolka och blir länken mellan och. Därför är det viktigt att elev och elev inte sitter på höravstånd. Materialet kan även användas som självstudier med endast informationsinlärning via webbtexter samt Frågor och svar. Tidsåtgång ca minuter per omgång. Hela materialet innehåller 31 sidor!

2 tt tala genom tolk tt arbeta som tolk är svårt, särskilt för den som inte är van. Här kommer några tips som kan underlätta. Tolken förmedlar det som sägs utan att lägga till eller utesluta något. Tolken deltar inte i samtalet. Han eller hon återger bara frågan och svaret. Det ingår inte i tolkens uppgift att komma med förslag eller fatta beslut. Tolken är expert på att översätta. Det är tolkens uppgift att före samtalet redogöra för sin roll. Som vid alla samtal är det viktigt att frågställaren och tjänstemannen får god kontakt. Eftersom tolken översätter allt som sägs, bör tolken använda jagform och vända sig direkt till besökare genom tilltalsformerna du. Ibland behöver tolken fler ord för att översätta. Låt tolken tala till punkt. Tjänstemannen ska endast avbryta om tolken och klienten börjar föra ett eget samtal. Tolken måste vara neutral och ha båda parters förtroende. Därför bör man inte diskutera besökaren eller fråga tolken till råds. Läs mer:

3 Läs information om anknytning: och Frågor om anknytning Hej! Jag har bott i Sverige i nästan 10 år och nu har min pappa dött och min mamma är ensam och sjuk i Syrien. Nu vill jag att hon ska komma hit och bo hos mig, vad kan jag göra? Hon kan få bo här hos oss, vi har ett gästrum med egen ingång och eget toalett. Jag tror också att det är bra för mina barn om de får lära känna sin mormor lite bättre. Kostar det någonting? Hälsningar Dawieh Jag är svensk och har nyligen gift mig med en kvinna från Thailand. Hon var här i Sverige och besökte sin syster. Vi träffades på min frus systers bröllop här i Sverige, jag var där som vän till brudgummen. Vi blev blixtkära och har sedan dess inte haft ögon för någon annan än varandra. Det här är det stora kärleken som man önskar att alla kan få uppleva. Nu undrar jag hur vi ska göra för att hon ska få sina tillstånd att stanna kvar här. Vi vill inte vara åtskilda en sekund! Gör det någon skillnad om man är gift eller inte? Hälsningar Erik

4 Svar anknytning Hej, jag förstår av dina frågor att du vill att din mamma ska komma till Sverige som anhörig till dig. Det är mycket ovanligt att vi kan ge uppehållstillstånd till föräldrar Nära anhörig över 18 år kan endast i undantagsfall få uppehållstillstånd. Man måste då kunna visa att man bott tillsammans med sin släkting omedelbart före hans eller hennes flytt till Sverige och att det fanns ett beroendeförhållande redan i hemlandet som gör det svårt att leva åtskilda. Om ni ändå vill försöka ska en ansökan om uppehållstillstånd lämnas till en svensk ambassad eller konsulat i hemlandet eller i det land man bor permanent. lanketten som ska användas heter nsökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige nr och finns på ambassaden men kan även skrivas ut från vår webbplats nsökningsavgiften är 500 kronor. Din fru måste återvända till sitt hemland för att via svensk ambassad eller konsulat ansöka om tillstånd för bosättning i Sverige. Migrationsverket måste följa den svenska Utlänningslagen som tydligt anger att ansökan om tillstånd för bosättning grundat på anknytning ska göras från det land man är bosatt i (oftast hemlandet) och tillstånden ska vara klart innan inresan. nsökan om uppehållstillstånd ska lämnas till en svensk ambassad eller konsulat i hemlandet.. lanketten som ska användas heter nsökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige nr och finns på ambassaden men kan även skrivas ut från vår webbplats nsökningsavgiften är 500 kronor. Din fru ska ta med sig sitt pass, två passfoton i färg (tagna rakt framifrån) och ett personbevis (familjebevis) gällande dig. Den ambassad eller konsulat där ansökan lämnas in kan även kräva ytterligare handlingar. För mer information, kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eller läs på deras webbplats. En intervju kommer sedan att göras och vid detta tillfälle ska din fru ta med sig vigselbeviset. Därefter skickas ansökan till Migrationsverket som sedan skickar ut ett brev till dig där det står att vi mottagit en ansökan från din fru. I brevet står också att du ska besvara ett frågeformulär som finns att hämta på vår webbplats. Frågorna ska besvaras skriftligen och sedan skickar du formuläret till Migrationsverket. Handläggningstiden varierar från ambassad till ambassad. Migrationsverkets målsättning är att ett beslut ska fattas inom sex månader från det att ansökan registrerats in på ambassaden.

5 Om ansökan beviljas ges normalt ett uppehållstillstånd enligt reglerna för så kallad uppskjuten invandringsprövning. Detta innebär att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ges under en tvåårig prövoperiod. När man sedan ansöker om förlängning av tillståndet kan ett permanent uppehållstillstånd beviljas, om förhållandet fortfarande består efter denna tid. Det är samma regler för gifta och sammanboende.

6 Läs information om EU-anknytning: Frågor om EU - anknytning Hej! Vi har flyttat till Sverige för två veckor sedan och nu vill jag veta vad vi ska göra för att få ett svenskt personnummer. Min maka är medborgare i US och jag är tysk medborgare. Jag har blivit erbjuden ett jobb som vice chef på varukedjan Liedl i Jönköping. Hur går vi tillväga för att registrera oss? Hur får vi ett personnummer? Kan min fru jobba innan registreringen är klar? Hälsningar Steve och Ulrike Min flickvän från Sri Lanka är just nu på besök hos mig här i Danmark. Jag flyttar om en vecka till Sverige och vill att min flickvän ska följa med. Det ska väl inte vara några problem då jag är EU medborgare? Hur gör vi för att hon ska kunna registrera sig eller är det ett uppehållskort hon ska ha? Hälsningar Mikkel C Jag är egen företagare och polsk medborgare. När jag var på semester i Turkiet träffade jag kvinna som är medborgare i Georgien. Vi gifte oss redan efter två veckor och sedan reste vi hit till Sverige tillsammans. Kan hon söka tillstånd här? Vad kostar det? Hälsningar Pavel

7 Svar EU-anknytning Hej, du som är EU-medborgare och arbetstagare har uppehållsrätt i Sverige. Med uppehållsrätt menas att du som är EU-medborgare samt dina familjemedlemmar får vistas i Sverige utan uppehållstillstånd. Du ska registrera sig hos Migrationsverket senast tre månader efter inresan. För att registrera dig fyll i blanketten Registrering av uppehållsrätt. nr De dokument som ska bifogas är bestyrkta kopior på giltigt pass, eller nationellt id-kort där medborgarskapet framgår, samt handlingar som visar att du har en anställning. Din fru ska ansöka om ett uppehållskort. nsökan om uppehållskort kan lämnas in efter inresan i Sverige. Detta görs genom att fylla i blanketten nsökan om uppehållskort nr Till ansökan ska bland annat bifogas handlingar som visar att du har uppehållsrätt och intyg som visar att ni är gifta. Kopior på giltigt pass ska också bifogas. åde du och din fru har rätt att arbeta i Sverige innan tillstånden är klara. För mer information, se vår webbplats under rubriken EU. Eller klicka på Webbguide för dig som vill flytta till anhörig i Sverige som ligger till höger på sidan. Följ sedan anvisningarna så får ni fram en information som gäller i ert fall. För att få personnummer kontakta Skatteverket i den kommun där ni bosätter er. Hej, du som är dansk medborgare kan naturligtvis flytta till Sverige. Däremot måste din flickvän söka uppehålls- och arbetstillstånd innan hon reser till Sverige. EU har i sitt regelverk inte några bestämmelser för blivande sambopar. Reglerna utgår från att alla par är gifta eller sammanboende sedan tidigare. Därför kan ni inte åberopa EU:s regler om familjeåterförening i hennes ansökan. Det betyder att hon får söka tillstånd som anhörig enligt de svenska reglerna. En ansökan om uppehållstillstånd ska lämnas till en svensk ambassad eller konsulat i hemlandet eller i det land man bor permanent. lanketten som ska användas heter nsökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige nr och finns på ambassaden men kan även skrivas ut från vår webbplats nsökningsavgiften är 500 kronor.

8 C Familjemedlemmar till EU-medborgare som är egna företagare har uppehållsrätt och kan få uppehållskort i Sverige. Som familjemedlemmar räknas: make/maka, registrerad partner, sambo barn under 21 år eller äldre barn som är beroende av föräldrarna för sin försörjning föräldrar som är ekonomiskt beroende av barn som bor i Sverige. nsökan om uppehållskort görs hos Migrationsverket senast tre månader efter inresan. nsökan är gratis. Du kan ansöka om uppehållskort på två olika sätt: per post genom att fylla i blanketten nsökan om uppehållskort, nr och skicka till Migrationsverket eller på en av Migrationsverkets tillståndsenheter där du fyller i blanketten "nsökan om uppehållskort", nr

9 Läs information om visum: och Frågor om Visum Förra sommaren var jag ute och tågluffade i Europa. Då träffade vi ett annat tågluffargäng. Jag kom att prata mycket med en kille från Turkiet och han ville väldigt gärna komma till Sverige. Jag tänkte att han kan bo hos mig i cirka en månad. Kostar det någonting att söka visum? Hälsningar ndreas Jag kommer från Indien och jag skulle vilja att min mamma kommer hit för att få vård. Det finns egentligen bra sjukvård i mitt hemland men jag känner att jag vill ta hand om min mamma sedan hon har gjort sin operation. Vad kostar det? Hälsningar Indira

10 Svar Visum Hej, han behöver ha ett giltigt pass och pengar för uppehället i Sverige och för sin hemresa. En person behöver cirka 370 kronor under varje dag som besöket i Sverige varar. Detta kan styrkas genom exempelvis ett kontoutdrag eller dokument där inbjudaren i Sverige lovar att stå för alla kostnader under besöket. Han ska dessutom ha en medicinsk reseförsäkring som täcker de kostnader som kan uppstå i samband med resan. Vid inresa kan även dokument som visar syftet med besöket behövas. En ansökan om visum ska göras på en svensk ambassad eller konsulat i hemlandet. Du som referentperson ska fylla i blanketten Inbjudan och Frågeformulär angående person som vill besöka dig blankett nr lanketten kan skrivas ut från vår webbplats eller beställas på telefon Denna bilaga samt ett personbevis (ändamål inbjudan) ska du skicka till den som du vill bjuda till Sverige. Dessa handlingar ska sedan lämnas in till svenska ambassaden tillsammans med visumansökan. Observera att i vissa länder representeras Sverige av ett annat Schengenland. Då är det detta lands ansökningsblanketter och krav på dokument som gäller. nsökan om visum kostar 60 euro. etalas i lokal valuta men det motsvarande cirka 600 svenska kronor. Hej! Vid en ansökan om visum för medicinsk behandling ska en särskild blankett fyllas i, ilaga C. Den ska lämnas in tillsammans med ansökan. Ett läkarintyg från det sjukhus i Sverige som kommer att ansvara för behandlingen ska också skickas med. I intyget ska det klart framgå hur lång tid behandlingen beräknas ta, och hur mycket det kommer att kosta. Förutom detta ska dokumentation som visar att pengar som täcker vårdkostnaden har satts in på sjukhusets konto bifogas. Dessutom behövs ett läkarintyg från det land personen är bosatt i som visar att han eller hon inte kan få behandling där. Vissa av de svenska ambassaderna/konsulaten kan kräva andra handlingar och vi rekommenderar att ni kontaktar den svenska ambassaden/konsulatet innan ni lämnar in ansökan. Många av de svenska utlandsmyndigheterna har egna webbplatser med information om hur man söker visum och vilka dokument som behövs.

11 Läs information om idrottstränare och spelare Frågor om idrottstränare och spelare Jag är medborgare i Kenya och har ett kontrakt med en fotbollsklubb i Värmland som spelar i division tre. Hur ska jag nu gå till väga för att ordna med tillstånd? Hälsningar del Jag är kanadensisk medborgare och den svenska ishockey-klubben rynäs vill kontraktera mig för nästa säsong. Vad förväntas jag göra? Kan min flickvän följa med? Hälsningar Mark

12 Svar om idrottstränare och spelare Du kommer inte att kunna få tillstånd att komma till Sverige för att spela fotboll. Du kommer från ett land utanför EU och då måste kontraktet gälla för att spela fotboll i lägst division 1. Det här är regler som Riksidrottsförbundet har bestämt och som Migrationsverket måste följa. Du måste ansöka om tillstånd från Kanada. Tillståndet måste vara klart och infört i passet innan resan till Sverige. För att få tillstånd krävs det du har: har ett giltigt pass är en professionell idrottsutövare har ett skriftligt kontrakt, som är undertecknat av båda parter har en bostad i Sverige får en garanterad lön på minst kronor/månad före skatt. har en sjuk- och olycksfallförsäkring som överensstämmer med vad som är brukligt inom din idrott och nivå ett godkännande av Riksidrottsförbundet i Sverige. Förbundet måste intyga att din anställning som idrottsutövare/tränare är av väsentlig betydelse för idrottsgrenens positiva utveckling. Uppehålls- och arbetstillstånd beviljas för kontraktstiden. Tillståndet gäller bara för att arbeta i den klubb som erbjudit arbete och endast för den idrott som framgår av arbetserbjudandet. Tillstånd för familjemedlemmar Din flickvän kan få uppehållstillstånd för samma tid som du. Om du får tillstånd för minst sex månader kan hon också få ett arbetstillstånd.

13 Läs information om kvotflyktingar: Frågor om kvotflykting Jag kom till Sverige som asylsökande för tre år sedan, nu har jag fått tillstånd att stanna här men jag saknar min familj väldigt mycket. Min bror har flytt från Mogadishu i Somalia till ett flyktingläger någonstans i Kenya, jag vet inte exakt var han är just nu. Jag vill att han kommer till Sverige, han får bo hemma hos mig. Vad ska jag göra? Hälsningar Muhimo En vän hjälper mig att skriva. Jag och min fru och vår lilla dotter kom till Sverige som kvotflykting för tre veckor sedan, vi har fått permanent uppehållstillstånd. Jag har nu hört att vi kanske inte kommer att räknas som flyktingar, betyder det att ni kanske skickar tillbaka oss till lägret? Vi tycker om Sverige och svenskarna är väldigt snälla och vi vill att vår lilla dotter, som nu är två år, ska få växa upp här. Vi är väldigt oroliga! Hälsningar Dawit

14 Svar kvotflykting Hej! För att Migrationsverket ska kunna ta ställning till din brors möjlighet att få tillstånd i Sverige behöver UNHCR (FN:s flyktingorganisation) presentera hans fall. Han behöver därför kontakta närmaste UNHCR-kontor för att få sin sak prövad. Som du säkert förstår är det svårt för oss i Sverige att bedöma hans behov av skydd och veta vilka lösningar som står till buds i den del av världen som han befinner sig. Migrationsverket gör inga kvotuttagningar utifrån enskilda personers begäran, men jag utgår ifrån att UNHCR kommer att söka en godtagbar lösning för din bror. Om den ligger i Sverige eller i något annat land är dock svårt att veta. Det är som sagt UNHCR som väljer vilket land ärendet presenteras för. Det är också viktigt för dig att känna till att så kallade sponsor- och familjeåterföreningsärenden inte omfattas av den svenska flyktingkvoten. Hej, du behöver inte känna oro. lla som är uttagna på flyktingkvoten får permanent uppehållstillstånd och har rätt att stanna i Sverige. Men flyktingar och skyddsbehövande har lite olika rättslig status i Sverige. Flyktingstatus ger en något starkare rättslig ställning. Flyktingar kan exempelvis söka svenskt medborgarskap efter fyra år. För andra gäller fem års vistelse i Sverige. Skyddsbehövande och flyktingar har också olika rätt till passhandlingar, stöd till familjeåterförening och pension.

15 Läs information om asylsökande: och Frågor från asylsökande Jag har en släkting som precis har kommit till Sverige och han tänker nu söka asyl. Jag vet inte hur man gör, kan ni berätta det för mig? Hur kan ni bedöma om han har skäl eller inte? Hälsningar li Hej, jag är asylsökande och har fått rätt att arbeta under väntetiden (T-UND). Jag har nu arbetat i 4 månader hos en arbetsgivare och nu vill jag byta arbetsgivare. Vad händer om jag sedan får avslag på min asylansökan? Jag kanske inte hinner jobba 6 månader hos min nya arbetsgivare? Hälsningar Mehmet

16 Svar om asylsökande När en person kommer till Sverige och ansöker om asyl görs en utredning. I utredningen får personen berätta om varför han eller hon ansöker om asyl och vad han eller hon råkat ut för i hemlandet. Personen får även redovisa sin resväg till Sverige och med vilket pass han eller hon rest. Migrationsverket har stor erfarenhet av asylansökningar. Vi har också mycket kunskap om hur situationen ser ut i olika länder. Detta gör att vi kan bedöma om det är troligt att en person från ett visst land kan ha råkat ut för det han eller hon uppger. Migrationsverkets beslut grundar sig på personens berättelse och den erfarenhet vi har av liknande ärenden. Det är dock alltid omständigheterna i det enskilda ärendet som prövas. För att en asylsökande ska få lämna in sin ansökan utan att lämna Sverige krävs anställning på 6 månader hos samma arbetsgivare. Därefter fortsatt anställning minst ett år hos samma arbetsgivare.

17 Läs information om EU-arbetskraft: Frågor om EU-arbetskraft Jag är tjeckisk medborgare och jag befinner mig just nu i Sverige. Jag har precis blivit erbjuden ett jobb som diskare på en restaurang här i Lund. Är det okay att jag börjar jobba där? Hur länge kan jag jobba utan att behöva söka några tillstånd? Vilken blankett ska jag använda och vad kostar det? Hälsningar ntonin Hej, jag är albansk medborgare men har bott i Italien i mer än tio år. Jag har status som varaktigt bosatt i Italien och vill nu flytta till Sverige. Kan jag och min fru, som medborgare i lbanien, börja jobba direkt när vi kommer till Sverige? ehöver vi ta kontakt med er när vi kommer eller är det någon annan myndighet vi ska kontakta? Kostar det någonting? Hälsningar Salvatore

18 Svar EU-arbetskraft Som EU-medborgare har du rätt att arbeta i Sverige utan att först behöva ha arbetstillstånd. Inom tre månader måste du registrera dig hos Migrationsverket. Skicka med ett anställningsbevis från arbetsgivaren där anställningstiden och anställningsformen framgår. eviset ska vara skrivet och undertecknat av din arbetsgivare. Förutom arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer ska en kontaktperson hos arbetsgivaren anges. Dessutom ska företagets organisationsnummer och vilka arbetsuppgifter du ska utföra anges. På beviset ska det också stå hur många timmar per vecka du ska arbeta. nsökan är gratis för EU-medborgare. nvänd gärna blanketten nställningsintyg för medborgare i en EU/EESstat och personer med status som varaktigt bosatta i en annan EU-stat, nr Eftersom du har status som varaktigt bosatt i Italien kan du och din fru söka tillstånd efter inresan till Sverige. nsökan måste göras inom tre månader efter ankomsten till Sverige. Detta gör ni genom att fylla i blanketten nsökan om uppehållstillstånd för personer med status som varaktigt bosatt i annan EU-stat och deras familjemedlemmar nr nsökan skickas eller lämnas till Migrationsverket. Ni har rätt att börja arbeta innan tillstånden är klara.du ska bifoga dokument som visar att du har status som varaktigt bosatt i ett EU-land samt kopia på ett giltigt pass. Du ska även skicka med handlingar som visar att du uppfyller villkoren som gäller för någon av följande kategorier: - rbetstagare - Egna företagare - Mottagare eller tillhandahållare av tjänster - Studerande - Pensionär eller person med tillräckliga medel - nhörig till person med status som varaktigt bosatt nsökan kostar 1000 kronor per person. För mer information om de olika kategorierna och de villkor som ställs, se vår webbplats under rubriken Varaktigt bosatt i EU.

19 Läs information om arbetskraftsinvandring: Frågor om arbetskraftsinvandring Jag är i Sverige nu med ett Schengenvisum. Min bror vill att jag ska arbeta i hans livsmedelsaffär, måste jag åka hem först för att ansöka om arbetstillstånd eller kan jag söka nu? Hälsningar hmed Jag är amerikansk medborgare och har blivit erbjuden ett arbete i Sverige och nu undrar jag hur jag ska göra för att kunna börja mitt nya liv i Sverige? Kan min fru och min dotter följa med? Hälsningar Steve C Jag och min familj kom hit från Kina för fyra år sedan och nu känner vi att vi vill flytta till en annan stad för jag har hittat ett nytt jobb. Kan jag göra det eller måste jag jobba kvar hos den arbetsgivare som gav mig anställning för fyra år sedan? Hälsningar Nadja D Jag ska åka till Sverige för laga en maskin som varit ur funktion i en tid. ehöver jag ha arbetstillstånd? Jag är medborgare i Turkiet. Hälsningar Icmet

20 Svar arbetskraftsinvandring Du kan inte söka tillstånd under tiden du är i Sverige. nsökan om arbetstillstånd kan lämnas in via vår webbplats eller vid en svensk utlandsmyndighet. lanketten som ska användas heter nsökan om tillstånd för att arbeta i Sverige för dig som befinner dig utanför Sverige, nr nsökningsavgiften är 2000 kronor. En förutsättning för att vi ska kunna ge dig tillstånd är att: - Du har ett giltigt pass - Du kan försörja sig på arbetet. - nställningsvillkoren är i nivå med kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. - Det berörda fackförbundet har fått tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren. - Tjänsten har annonserats i Sverige och EU. Du finner mer information på vår hemsida under rubriken rbete. Den som vill arbeta i Sverige behöver ha ett arbetstillstånd. Tillståndet ska vara klart och infört i passet före inresan i Sverige. Ska man arbeta längre tid än tre månader behövs också ett uppehållstillstånd. Första gången man ansöker lämnar man in sin ansökan vid en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat i hemlandet eller i det land man bor permanent. Det går även att ansöka via Migrationsverkets webbplats. Följande krävs:- Ett erbjudande om anställning från en arbetsgivare eller uppdragsgivare i Sverige - Ett giltigt pass - rbetstagaren ska kunna försörja sig på arbetet. - nställningsvillkoren ska vara i nivå med kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. - Det berörda fackförbundet ska ha fått tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren. - Tjänsten ska ha utannonserats i Sverige och EU (observera att detta inte behövs för en arbetstagare som redan innehar tjänsten sedan tidigare)

21 Om ansökan beviljas kan tillstånd ges för två år i taget, eller om anställningen är kortare än två år, för den tid som arbetserbjudandet omfattar. Efter fyra år kan permanent uppehållstillstånd beviljas. Fru och barn under 21 år kan normalt få tillstånd för samma tid som huvudpersonen. Även deras ansökningar görs från svenska ambassaden. C Nej, ditt arbetstillstånd är inte knutet till yrke eller arbetsgivare eftersom du har haft tillstånd i 4 år. D Om det har uppstått något akut, behövs inte arbetstillstånd. Om det är planerat att en person ska laga en maskin, krävs arbetstillstånd.

22 Läs information om arbetstillstånd för artister: rbetstillstånd för artister Jag håller på att arrangera en rock-festival som ska pågå i tre dagar nästa sommar i Skara. Nu undrar hur vi ska gå till väga för att bjuda hit ett ryskt rockband som ska delta i evenemanget? Hälsningar ert Hej, vi har äntligen lyckats engagera Madonna som kommer att medverka i llsång på Skansen i någon av sommarens sändningar. Problemet är att hennes manager inte kan säga exakt när det blir. Det beror på hennes Europa-turné. Därför har vi sagt att vi stuvar om i den sändning som blir aktuell och kan därför inte säga exakt när det blir aktuellt. Hon har även med sig egen personal som tekniker, sminköser m.fl. ehöver hon eller hennes personal ha något tillstånd? Hälsningar Gunilla C Vi är en dansbands orkester från Ukraina och vi har blivit lovade ett kontrakt på Gotlandsfärjan under perioden maj - augusti. ehöver vi söka några tillstånd? Hur gör man? I september tänkte jag semestra lite i Sverige går det bra? Hälsningar Sergeij

23 Svar arbetstillstånd för artister Hej! rtister som ska uppträda i Sverige behöver ha ett arbetstillstånd även om det enbart handlar om ett enstaka uppträdande. Ryska medborgare behöver också ett visum. Om engagemanget i Sverige kommer att vara längre tid än tre månader behövs ett uppehållstillstånd. Som arrangör kan du ansöka om ett arbetstillstånd för de ryska medborgarna. Skicka, i så fall, ansökan till Migrationsverket, Tillståndsenheten, Norrköping. nsökan ska innehålla: - ett erbjudande om arbete på blanketten MS PF ett kontrakt, där tiden för engagemanget framgår - en eventuell turnéplan - personuppgifter på den sökande (namn, födelsetid, kön och nationalitet) - den sökandes passuppgifter (giltighetstid och passnummer). För mer information, se vår hemsida under rubriken arbetstillstånd. Madonna eller hennes personal behöver inte arbetstillstånd eftersom de har ett tillfälligt engagemang för en radio eller TV-utsändning av Sveriges Radio, Sveriges Television, Sveriges Utbildningsradio eller Nordisk Television. C Ni behöver söka både uppehållstillstånd och arbetstillstånd eftersom det rör sig om 4 månader. Följande krävs: - Det ska finnas ett kontrakt med arrangören i Sverige. Kontraktet ska vara undertecknat av båda parter. - Det ska finnas ett skriftligt erbjudande om arbete i Sverige. Det finns en särskild blankett, rbetserbjudande Kulturområdet (MS PF ), som arbetsgivaren i Sverige får via rbetsförmedlingens webbplats, eller som kan beställas från arbetsförmedlingen. rbetsgivaren ska fylla i blanketten och skicka den till den sökande. Han eller hon ska bifoga blanketten samt kontraktet till sin ansökan.

24 - Tidpunkten och platsen för engagemanget ska framgå av kontraktet och arbetserbjudandet. - rbetsgivaren ska garantera lön, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor som lägst motsvarar kollektivavtal eller svensk praxis inom yrket eller branschen. - rtisterna ska vara helt inställd på att lämna Sverige när engagemanget upphör. För att kunna stanna kvar efter engagemanget på Gotlandfärjan måste du söka uppehållstillstånd för besök. nsökan görs hos Migrationsverket i exempelvis Solna.

25 Läs information om au-pair: Frågor om au pair Jag är medborgare i Ryssland och jag älskar barn och vill ansöka om tillstånd som au-pair. Är det svårt att få? Hur gör jag för att söka? Kan ni hjälpa mig att hitta en barnfamilj som vill anställa mig? Hälsningar Irma Min syster bor i Sverige och vi har kommit överens om att jag ska åka till Sverige för att lära mig språket och samtidigt passa hennes barn under några timmar varje dag. Jag kommer att få bo hos dem och de kommer att ge mig lite fickpengar. Hur gör jag för att söka tillstånd. Eftersom jag är Filippinsk medborgare kanske jag ska göra ansökan via den svenska ambassaden i Manilla? Hälsningar Sumingit C Jag heter nna och är slovakisk medborgare. Jag har varit i kontakt med en svensk familj som vill att jag ska komma och bo hos dom i några år och ta hand om deras hushåll. Dom har tre barn och två hundar och båda föräldrarna jobbar heltid. Mamman är läkare och pappan är någon slags forskare och dom har sagt att det kommer att bli tidiga mornar och sena kvällar men i gengälld skulle jag ha fri tid på dagarna när barnen går i skolan. Då skulle jag bara behöva städa och laga mat. ehöver jag söka något slags tillstånd? Vilka papper vill ni ha? Hälsningar nna

26 Svar au pair Migrationsverket kan inte hjälpa dig att hitta en värdfamilj, den får du föröka ordna själv. Men det är inte svårt att få om alla krav är uppfyllda. Du måste ansöka om arbetstillstånd som au pair från svensk ambassad i hemlandet eller annat land utanför Sverige där du är bosatt. Ditt tillstånd måste vara klart och infört i passet innan du reser till Sverige. Till ansökan ska du bifoga kopior av de sidor i ditt pass som visar din identitet, passets giltighetstid och om du har tillstånd att vara i andra länder än ditt hemland två fotografier i passformat, som är tagna rakt framifrån och som inte är äldre än sex månader ett skriftligt erbjudande från värdfamiljen där villkoren för din anställning som au pair framgår kvitto på betald ansökningsavgift. intyg om studieplats där det framgår hur många timmar per vecka som studierna omfattar. Filippinerna tillåter inte sina medborgare att resa till Europa för att arbeta som au-pair. I dessa fall är det därför inte meningsfullt att lämna in en ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd. C Som EU/EES-medborgare har du rätt att arbeta i Sverige utan arbets- och uppehållstillstånd. Du har rätt att börja arbeta direkt. Stannar du längre än tre månader måste du registrera dig hos Migrationsverket. Skicka med ett anställningsbevis från arbetsgivaren där anställningstiden och anställningsformen framgår. eviset ska vara skrivet och undertecknat av din arbetsgivare. Förutom arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer ska en kontaktperson hos arbetsgivaren anges. rbetsgivaren ska också uppge vilka arbetsuppgifter du ska utföra. På beviset ska det också stå hur många timmar per vecka du ska arbeta. nvänd blanketten nställningsintyg för medborgare i en EU/EES-stat och personer med status som varaktigt bosatta i en annan EU-stat, nr

27 Läs information om egna företagare: Frågor om egna företagare Hej, min syster Zabah Diba som bor i Dubai har nyligen blivit änka. Hon vill nu börja ett nytt liv och vill komma till Sverige för att öppna en exklusiv boutique där hon tänker sälja bland annat kläder och skor som hon tänker importera från Saudi rabien. Vi har ännu inte bestämt exakt var men vi tror att det blir i Stockholm eller Malmö. Vad för slags tillstånd ska hon söka? Zabah har redan en boutique i Dubai men nu vill hon utöka verksamheten och flytta till Sverige. Kan hennes lille son också följa med? Tanken är att även jag ska arbeta i boutiquen. Hälsningar Fatima Jag är medborgare i Portugal och tänkte flytta till Sverige för att öppna ett café. Hur är reglerna? Ska jag söka uppehållstillstånd via den svenska ambassaden eller kan jag resa in direkt och påbörja min caféverksamhet? Hälsningar Pablo

28 Svar egna företagare Hej! Den som ska vistas i Sverige mer än tre månader för att starta eller gå in som delägare i ett företag behöver ha ett uppehållstillstånd. Egna företagare behöver däremot inte något arbetstillstånd. Uppehållstillståndet ska vara klart och infört i passet innan man reser in i Sverige. Följande krävs: - Handlingar som styrker att man äger minst hälften av företaget samt att det är man själv som driver företaget och har det avgörande ansvaret. - Företaget ska förväntas nå en tillfredsställande vinst och kunna försörja både företagaren själv samt eventuell familj under prövotiden på två år. - God branscherfarenhet och även tidigare erfarenhet av att driva ett eget företag. - Kunskaper i svenska och/eller engelska - ankintyg som visar att kapital för att etablera eller köpa ett företag i Sverige finns. Det ska finnas tillräckligt med egna pengar för att försörja sig själv och sin familj under det första året i Sverige. Som huvudperson ska man kunna visa att man har kronor. En noggrann redogörelse för företagsplanerna ska lämnas. Till ansökan ska bifogas en verksamhetsplan, marknadsundersökning, kontrakt med kunder/leverantörer samt kontrakt för lokaler. Man ska också visa eventuella tillstånd för verksamheten, investeringsbudget, resultat- och likviditetsbudget samt en budgeterad balansräkning. nsökan lämnas in vid en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat i hemlandet eller i det land man är permanent bosatt. nsökan för sonen görs samtidigt. Han söker som anhörig till sin mor. För mer information se vår webbplats under rubriken rbetstillstånd. Som EU/EES-medborgare har du rätt att arbeta i Sverige utan arbets- och uppehållstillstånd. Detsamma gäller dina familjemedlemmar. Du och dina familjemedlemmar har rätt att börja arbeta direkt. Vill du stanna längre än tre månader måste du registrera dig hos Migrationsverket. Som egen företagare ska du skicka med ett registreringsbevis för företaget och/eller F-skattsedel.

29 I regel krävs också ytterligare dokument, till exempel: marknadsplan för företaget hyreskontrakt för nödvändiga lokaler för verksamheten bevis på tidigare erfarenheter och kompetens inom området fakturor från företaget kvitto/fakturor på inköpt material momsredovisning överlåtelsehandlingar om du köpt en redan etablerad rörelse.

30 Läs information om studier: Frågor om studier Jag är iransk medborgare och har precis gått ut er motsvarighet till Gymnasium och nu tänkte jag fortsätta mina studier vid Linköpings Universitet. Vad ska jag göra? Vad kostar undervisningen? Min farbror som bor i Linköping har lovat att jag får bo hos honom? Min farbror har en tobaksaffär i Linköping kan jag jobba hos honom på helgerna? Hälsningar mir Jag är medborgare i Spanien och undrar hur jag ska göra för att komma till Sverige och studera. Jag har varit i kontakt med Marieborgs Folkhögskola och de säger att de har en plats för mig. Jag mår inte bra och vill att hela min familj följer med till Sverige. Det är framförallt min lille son och min mamma som jag vill ta med mig. Går det bra? Hälsningar Pedro

31 Svar studier För att du ska kunna komma till Sverige som gäststudent krävs: - Dokumentation som visar att du blivit antagen till heltidsstudier. - Dokumentation som visar att det finns tillräckligt med pengar för försörjningen under hela den planerade studietiden. Försörjningen ska styrkas genom stipendium eller egna medel. Om någon annan person hjälper till med försörjningen måste pengarna överföras till ett konto som den sökande själv disponerar. Den sökande ska visa att han eller hon har minst kronor/månad under tio månader av ett år. Om du ska bo hos din farbror kan summan för boende (några tusen per månad) dras av från garantibeloppet. - Ett intyg på att en heltäckande sjukförsäkring finns om studierna ska vara kortare tid än ett år. - Den sökande ska vara helt inställd på att lämna Sverige när studierna är avslutade. En student får arbeta under tiden han eller hon har ett uppehållstillstånd för studier. Något särskilt arbetstillstånd behövs inte. nsökan om uppehållstillstånd görs vid en svensk ambassad eller konsulat i hemlandet eller i det land man är bosatt. nsökan om uppehållstillstånd på grund av arbete kan även göras on-line via Migrationsverkets webbplats Som EU/EES-medborgare har du uppehållsrätt och kan studera i Sverige utan uppehållstillstånd. Detsamma gäller dina familjemedlemmar med undantag för dina föräldrar. Du har rätt att börja arbeta direkt. Vill du stanna längre än tre månader måste du registrera dig hos Migrationsverket. För att bli registrerad som studerande ska du bifoga dokument som visar att du uppfyller villkoren för detta: antagningsbevis till en utbildningen en försäkran om att du har tillräckligt med pengar för dig och din sons försörjning dokument som visar att du har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige. Du har rätt att arbeta under studietiden. Din mamma kan inte följa med som anhörig till dig men om hon också är EU-medborgare kan hon registrera sig om hon har egna medel för sin försörjning eller om hon har arbete i Sverige.

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort 144011 Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållskort Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES stat men är familjemedlem till en EU/EESmedborgare. Är

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige MIGR236011 101004 236011 Inkom utlandsmyndigheten Inkom Migrationsverket Inbjudan och Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige Fylls i av personer i Sverige som vill bjuda in släktingar

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander Förstagångsansökan

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander Förstagångsansökan 112011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander Förstagångsansökan Dossiernummer Signatur Använd denna blankett om du vill ansöka om uppehållstillstånd

Läs mer

Ansökan om tillstånd för att arbeta i Sverige för dig som befinner dig utanför Sverige

Ansökan om tillstånd för att arbeta i Sverige för dig som befinner dig utanför Sverige 148011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om tillstånd för att arbeta i Sverige för dig som befinner dig utanför Sverige Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som

Läs mer

Ansökan för arbetstagare om:

Ansökan för arbetstagare om: Plats för foto Inkom Migrationsverket Inkom utlandsmyndighet År, månad, dag Ansökan för arbetstagare om: Visering Dossiernummer Sign Ärendenummer Uppehållstillstånd Arbetstillstånd Information om vad som

Läs mer

Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige för dig som befinner dig utanför Sverige Fylls i av Migrationsverket/UM

Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige för dig som befinner dig utanför Sverige Fylls i av Migrationsverket/UM 148011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige för dig som befinner dig utanför Sverige Fylls i av Migrationsverket/UM Dossiernummer Signatur Denna blankett

Läs mer

Arbetstillstånd LATHUND

Arbetstillstånd LATHUND Arbetstillstånd LATHUND Arbetstillstånd 1. Annonsera 2. Anställningserbjudande 3. Fackligt yttrande 4. Ansökan Migrationsverket 5. Beslut 6. UT-kort 7. Familjemedlemmar 8. Förlängning 9. Permanent arbetstillstånd

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för egna företagare

Ansökan om uppehållstillstånd för egna företagare 124011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för egna företagare Myndighetens anteckningar Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som planerar att

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander Förlängningsansökan

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander Förlängningsansökan 114011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander Förlängningsansökan Dossiernummer Signatur Använd denna blankett om du vill ansöka om uppehållstillstånd

Läs mer

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige RÄTTSINFORMATION - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige DIN RÄTT SOM EU-MEDBORGARE ATT VISTAS HÄR Allmän information om uppehållsrätten Du har som EU-medborgare rätt att vistas i

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Ansökan för au pair (CH) om:

Ansökan för au pair (CH) om: Plats för foto Inkom Migrationsverket Inkom utlandsmyndighet År, månad, dag Ansökan för au pair (CH) om: Uppehållstillstånd Dossiernummer Sign Ärendenummer Arbetstillstånd Information om vad som krävs

Läs mer

Frågeformulär hushållsgemenskap (F)

Frågeformulär hushållsgemenskap (F) T82F Inkom Migrationsverket Frågeformulär hushållsgemenskap (F) En person som är bosatt i utlandet har ansökt om tillstånd för att bosätta sig i Sverige. Han/Hon har uppgett ett beroendeförhållande till

Läs mer

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare Fylls i av Migrationsverket/UM

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare Fylls i av Migrationsverket/UM 132011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare Fylls i av Migrationsverket/UM Dossiernummer

Läs mer

Ansökan för professionell idrottsutövare och tränare (CI) om:

Ansökan för professionell idrottsutövare och tränare (CI) om: Plats för foto Inkom Migrationsverket Inkom utlandsmyndighet År, månad, dag Ansökan för professionell idrottsutövare och tränare (CI) om: Visering Dossiernummer Sign Ärendenummer Uppehållstillstånd Arbetstillstånd

Läs mer

Uppehållstillstånd GÄSTFORSKARE

Uppehållstillstånd GÄSTFORSKARE Uppehållstillstånd GÄSTFORSKARE Uppehållstillstånd gästforskare 1. Hosting agreement (mottagningsavtal) 2. Ansökan om uppehållstillstånd 3. Beslut och anställning 4. UT-kort 5. Familjemedlemmar 6. Förlängning

Läs mer

Uppehållstillstånd DOKTORANDER

Uppehållstillstånd DOKTORANDER Uppehållstillstånd DOKTORANDER Uppehållstillstånd doktorander 1. Antagningsbeslut, studie- och anställningsintyg 2. Ansökan om uppehållstillstånd 3. Beslut och anställning 4. UT-kort 5. Familjemedlemmar

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F)

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) T77F Inkom Migrationsverket Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) Din partner har sökt uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige för att han eller hon vill bosätta sig tillsammans med dig i Sverige.

Läs mer

Uppehållstillstånd doktorander

Uppehållstillstånd doktorander Uppehållstillstånd doktorander Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Antagningsbesked/Letter of acceptance Ansökan om uppehållstillstånd Beslut UT-kort Familjemedlemmar Förlängning Steg 1 Antagningsbesked/Letter

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer

Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer 172011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer Myndighetens anteckningar Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som planerar

Läs mer

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-05-05 UM11701-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 22 Stockholm Sida l (3) KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518 Ombud: Advokat Michel Barmoro

Läs mer

Uppehållstillstånd gästforskare

Uppehållstillstånd gästforskare Uppehållstillstånd gästforskare Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Hosting agreement (mottagningsavtal) Ansökan om uppehållstillstånd Beslut UT-kort Familjemedlemmar Förlängning Steg 1 Hosting agreement

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige; SFS 2017:352 Utkom från trycket den 16 maj 2017 utfärdad den

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Obs! Det finns flera sätt att bli svensk medborgare. Testa vilket som passar dig bäst i Medborgarskapsguiden på www.migrationsverket.se På webbplatsen

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år 162011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år Fylls i av Migrationsverket Dossiernummer Signatur OBS! Läs detta först Använd denna

Läs mer

Migration som möjlighet

Migration som möjlighet Migration som möjlighet Migration som möjlighet För Dalaaya, Mari, Mithun, Nikola, Marium, Refika, Zanyar och Isabellah har migrationen inneburit en möjlighet i livet. Marium har kunnat komma till Sverige

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss

Utkast till lagrådsremiss Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm Klicka här för att ange datum. Klicka här för att ange namnundersktift1.

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR Allmäna instruktioner Ärenden angående en unionsmedborgares vistelse på den Polska Republikens territorium behandlas utan dröjsmål. Ärenden angående

Läs mer

För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt:

För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt: GRUND FÖR BOSÄTTNING För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt: Medborgare från annat än EU- och EES-land måste ansöka

Läs mer

Rättsavdelningen SR 16/2015

Rättsavdelningen SR 16/2015 BFD12 080926 1 (7) Rättsavdelningen 2015-04-24 SR 16/2015 Rättslig kommentar angående när permanent uppehållstillstånd kan ges då sökanden vid anknytning till skyddsbehövande fått ett förlängt uppehållstillstånd

Läs mer

Rättsligt ställningstagande

Rättsligt ställningstagande 1 (12) Rättsavdelningen 2017-03-03 SR 06/2017 I detta styrdokument finns även hänvisningar av relevans för lagen om Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (den s.k.

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:133

Regeringens proposition 2016/17:133 Regeringens proposition 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå Prop. 2016/17:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige 1 Innehåll Information till dig som vill arbeta i Sverige 3 Om du är EU/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för fristadsförfattare

Ansökan om uppehållstillstånd för fristadsförfattare 172011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för fristadsförfattare Myndighetens anteckningar Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som planerar

Läs mer

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert Juni 2015 Leif Andersson verksamhetsexpert leif.andersson@migrationsverket.se 0703 04 68 53 Migrationsverkets uppdrag verka för en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten underlätta

Läs mer

Mars Stockholm 26 september 2016

Mars Stockholm 26 september 2016 Mars 2016 Stockholm 26 september 2016 Prognos 25 juli Fortsatt internationell flyktingkris men begränsad framkomlighet till och genom Europa Planeringsantagande för 2016 34 500 asylsökande, varav 3 000

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING OLE_AUP 1 *1029901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland som au pair i en familj. Syftet med au pair-placeringen

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

uppehållstillstånd för personer som vistas i Sverige och utför religiös och annan ideell verksamhet

uppehållstillstånd för personer som vistas i Sverige och utför religiös och annan ideell verksamhet 1 (6) Rättsavdelningen 2017-06-30 SR 29/2017 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för personer som vistas i Sverige och utför religiös och annan ideell verksamhet Sammanfattning Personer

Läs mer

Frågeformulär som ska besvaras av referenspersonen i Sverige

Frågeformulär som ska besvaras av referenspersonen i Sverige OBS! Detta formulär ska bara fyllas i av personer som fått uppmaning av Migrationsverket att göra det. Frågeformulär som ska besvaras av referenspersonen i Sverige Inkom Migrationsverket Din partner har

Läs mer

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND OLE_P_PEU 1 *1279901* ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND Med denna blankett kan du ansöka om antingen permanent uppehållstillstånd i Finland (P) eller EU-uppehållstillstånd för medborgare i tredje

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV IDROTT ELLER TRÄNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV IDROTT ELLER TRÄNING OLE_TY4 1 *1149901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV IDROTT ELLER TRÄNING Denna blankett är avsedd för dig om du ansöker om uppehållstillstånd i Finland som idrottare, idrottstränare och bedriver

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap)

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap) MIGR 316011 150401 316011 Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap) OBS! Du kan bli svensk medborgare på flera sätt. Testa vilket som passar bäst i Medborgarskapsguiden

Läs mer

Vi hoppas att du ser fram emot denna spännade resa som du har bokat. Här kommer lite information kring visum till Indien.

Vi hoppas att du ser fram emot denna spännade resa som du har bokat. Här kommer lite information kring visum till Indien. Visumservice AB Box 24092 104 50 Stockholm ANGÅENDE VISUM TILL INDIEN Vi hoppas att du ser fram emot denna spännade resa som du har bokat. Här kommer lite information kring visum till Indien. Visumansökningar

Läs mer

Mars Mottagande av asylsökande

Mars Mottagande av asylsökande Mars 2016 Mottagande av asylsökande Hur arbetar Migrationsverket med asylsökande och flyktingar? Tar ut och hjälper kvotflyktingar att komma till Sverige. Prövar asylansökningar. Ansvarar för boendet.

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd som s.k. ingermanländsk återflyttare. 1) Du har

Läs mer

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2010-11-23 UM 2683-10 E Migrationsdomstolen, Avd 5 Meddelad i Malmö Carl Henrik Marcus Sida l (5) KLAGANDE 1. Fatema Hussaini, 630321-2. Jamila Safari, 920321-3. Ali

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2016:753 Utkom från trycket den 30 juni 2016 utfärdad den 22 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 november 2014. SFS 2014:1400 Utkom från trycket den 5 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring.

Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring. Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring. Beviljade uppehålls

Läs mer

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER ASYLRÄTT - HANDBOK Asyl - migrationsrätt Ensamkommande barn Bevisbördan för att asylsökanden har den ålder som denne har uppgett. Ekonomiskt bidrag för att besöka familjen i hemlandet Ekonomiskt bidrag

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Pass & Visum - Turkiet

Pass & Visum - Turkiet Pass och Visum Turkiet www.destinatinationturkiet.se Sida 1 Vad är ett resedokument? Resedokument är ett slags pass som utfärdas enligt 1951 års Genèvekonvention. Detta ges till personer som har en status

Läs mer

Rättsavdelningen SR 52/2016

Rättsavdelningen SR 52/2016 1 (6) Rättsavdelningen 2016-09-26 SR 52/2016 Rättsligt ställningstagande angående bedömning av om den lön, inklusive eventuella förmåner, som erbjuds för en anställning är tillräcklig för att uppfylla

Läs mer

uppehållstillstånd för fristadskonstnärer

uppehållstillstånd för fristadskonstnärer BFD12 080926 1 (5) Rättsavdelningen 2015-05-12 SR 19/2015 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadskonstnärer 1. Bakgrund Med fristadskonstnärer avses här konstnärliga utövare

Läs mer

Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 juni 2016 i mål UM , MIG 2016:13

Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 juni 2016 i mål UM , MIG 2016:13 1 (5) Sammanfattning 2016-06-08 Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 juni 2016 i mål UM 8907-14, MIG 2016:13 Migrationsöverdomstolen uttalar sig om familjeåterförening, bevislättnad gällande identiteten,

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 Målnummer: UM409-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-03-27 Rubrik: Fråga om det föreligger synnerliga skäl för att göra undantag från huvudregeln

Läs mer

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Du kan få pengar om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_MUU 1 *1069901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND I FINLAND; ÖVRIG GRUND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på basis av en grund för vilken

Läs mer

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialförvaltningens handlingsplan för stöd och hjälp 2014-12-16 Innehåll 1. Inledning 2. Lagstiftning 2.1 Den fria rörligheten 2.2 Fri rörlighet för tredjelandsmedborgare

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_TY5 1 *1155501* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETE Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för att arbeta hos en finländsk arbetsgivare eller en arbetsgivare som är

Läs mer

Om ensamkommande barn

Om ensamkommande barn Om ensamkommande barn April 2016 Vem är ett ensamkommande barn? Defineras utifrån FN:s barnkonvention Barn under 18 år Barn som är skilt från sina föräldrar eller vårdnadshavare före eller efter ankomsten

Läs mer

Frågeformulär om förhållande

Frågeformulär om förhållande 204011 Inkom Migrationsverket Frågeformulär om förhållande För dig som har ett förhållande med en person som tidigare sökt asyl och nu ansöker om förlängt uppehållstillstånd Myndighetens anteckningar Dossiernummer

Läs mer

Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att

Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att December 2015 Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att ansvara för boendet försöjning ansvara för förvarsverksamheten bistå vid återvändande till hemlandet. Vilka asylsökande får

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

2 (5) 2. Gällande rätt m.m.

2 (5) 2. Gällande rätt m.m. 2 (5) International Cities of Refuge Network (ICORN)är fristädernas nätverk. ICORN är en medlemsorganisation som utgörs av fristäderna själva. Organisationen har sitt säte i Norge. Fristaden och ICORN

Läs mer

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F)

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) T77F Inkom Migrationsverket Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) Din partner har sökt uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige för att han eller hon vill bosätta sig tillsammans med dig i Sverige.

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

betydelsen av att sökanden inte kan besöka en utlandsmyndighet vid uppehållstillstånd på grund av anknytning

betydelsen av att sökanden inte kan besöka en utlandsmyndighet vid uppehållstillstånd på grund av anknytning 1 (7) Rättsavdelningen 2017-02-27 SR 04/2017 Rättsligt ställningstagande angående betydelsen av att sökanden inte kan besöka en utlandsmyndighet vid uppehållstillstånd på grund av anknytning Sammanfattning

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-04-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5753-12 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 12 juni 2012

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Asylansökan hos Migrationsverket En asylansökan ska göras inom Sveriges gränser, ansökningsenheter i Norrköping, Malmö, Gävle, Flen,Boden, Göteborg och

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:9

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:9 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:9 Målnummer: UM4563-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-04-19 Rubrik: Lagrum: Ett utländskt barn kan inte beviljas uppehållstillstånd på grund av

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING OLE_TUT 1 *1109901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd för genomförande

Läs mer

Frågeformulär om minderåriga barn med förälder i Sverige

Frågeformulär om minderåriga barn med förälder i Sverige Inkom Migrationsverket Frågeformulär om minderåriga barn med förälder i Sverige Ditt/dina barn har ansökt om tillstånd för att bosätta sig i Sverige. Migrationsverket påbörjar handläggningen av ansökan

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum

TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum Lektion 26 SCIC 28/03/2014 TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum Besök mellan 10:00 11:00 av... Ur mitt brev till Catrine: Mina frågor: A. Rädda barnen kritiska till asylregler

Läs mer

+ + Har du eller har du tidigare haft en finländsk personbeteckning? Ja Nej. OLE_PH5_sv_311216PP +

+ + Har du eller har du tidigare haft en finländsk personbeteckning? Ja Nej. OLE_PH5_sv_311216PP + OLE_PH5 1 *1329901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR ANNAN ANHÖRIG Denna blankett är avsedd för dig om du ansöker om ditt första uppehållstillstånd i Finland på basis av familjeband som annan anhörig

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 21

Läs mer

Checklista för intyg gällande ett första tillstånd för doktorandstudier

Checklista för intyg gällande ett första tillstånd för doktorandstudier Checklista för intyg gällande ett första tillstånd för doktorandstudier Vid förslag om ändringar i detta dokument kontakta Migrationsverket via e-post markus.filipsson@migrationsverket.se Innehåll i detta

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND

+ + ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND OLE_JATKO_PS 1 *1289901* ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd

Läs mer

Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017

Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017 1 Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017 Många av RFS medlemmar hör av sig till kansliet för att få hjälp med att ge bra stöd till de ensamkommande barn som de är gode män och särskilt

Läs mer

Styrande regelverk i FN, EU och Sverige på asylområdet. Louise Dane, doktorand i offentlig rätt

Styrande regelverk i FN, EU och Sverige på asylområdet. Louise Dane, doktorand i offentlig rätt Styrande regelverk i FN, EU och Sverige på asylområdet Louise Dane, doktorand i offentlig rätt louise.dane@juridicum.su.se Migranter och flyktingar ~250 miljoner migranter i världen 65,3 miljoner människor

Läs mer

To:0008'5616B655 H6 40 972490. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 2 mars 2011, se bilaga l Dnr 11-712239

To:0008'5616B655 H6 40 972490. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 2 mars 2011, se bilaga l Dnr 11-712239 F rom:förvaltningsratten To:0008'5616B655 H6 40 972490 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Avd. 22 Meddelad i Astrid Lindeskog Malmö 26/10/2011 09:43 #020 P.002/012 Mål nr UM 3445-11 Sida l (7) KLAGANDE Nima Ghaleh

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Starta. företag. i Sverige

Starta. företag. i Sverige Starta företag i Sverige Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns även material som gavs ut av Nutek. Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på grund av att du har hört till de ingermanlänningar

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

KLAGANDE Hussein Alaa Hussein Al-Haideri, 920306- ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 18 mars 2010, dnr 11-482841, bilaga l

KLAGANDE Hussein Alaa Hussein Al-Haideri, 920306- ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 18 mars 2010, dnr 11-482841, bilaga l FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr IMALMÖ 2010-11-01 UM1830-10 Migrationsdomstolen, Avd 5 Meddelad i Zoi Limberi Malmö Sida l (3 KLAGANDE Hussein Alaa Hussein Al-Haideri, 920306- Ombud: Zainb Sadiq Sami Frans

Läs mer