Förslag till upplägg av en eller flera lektioner. Tala genom tolk med Frågor och Svar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till upplägg av en eller flera lektioner. Tala genom tolk med Frågor och Svar."

Transkript

1 Förslag till upplägg av en eller flera lektioner. Tala genom tolk med Frågor och Svar. Syftet är dels att få eleverna att sätta sig in i andra människors frågeställningar och att lära sig lite av utlänningslagen men också att konstatera att det inte är helt lätt att Tala genom tolk. Vid rollspelet får eleverna agera sökande, informatör/tjänsteman eller tolk. Dela gärna in grupperna så samma färg blir en grupp (inte nödvändigt). Detta för att lättare kunna se att regelverket slår lite olika beroende på om man är EU-medborgare eller ej. Eleverna jobbar tre tillsammans. Parallellt sätter sig två av eleverna in i två olika ämnesområden. Den tredje läser på om att agera som tolk. Vid första frågan bli elev sökande/frågeställare och elev blir tjänsteman/informatör. (Enklast är om eleverna har tillgång till dator i annat fall skriv ut informationen och lägg webbutskriften som bilaga till frågorna.) Elev blir sökande som frågar myndigheten och ställer vanliga frågor som rör :s inlästa område. (Elev har även svaren för att kontrollera så svarar rätt.) Sedan byter eleverna roller och ställer frågor till. När en grupp blivit klara byter de med en annan! Tolkens roll är att tolka och blir länken mellan och. Därför är det viktigt att elev och elev inte sitter på höravstånd. Materialet kan även användas som självstudier med endast informationsinlärning via webbtexter samt Frågor och svar. Tidsåtgång ca minuter per omgång. Hela materialet innehåller 31 sidor!

2 tt tala genom tolk tt arbeta som tolk är svårt, särskilt för den som inte är van. Här kommer några tips som kan underlätta. Tolken förmedlar det som sägs utan att lägga till eller utesluta något. Tolken deltar inte i samtalet. Han eller hon återger bara frågan och svaret. Det ingår inte i tolkens uppgift att komma med förslag eller fatta beslut. Tolken är expert på att översätta. Det är tolkens uppgift att före samtalet redogöra för sin roll. Som vid alla samtal är det viktigt att frågställaren och tjänstemannen får god kontakt. Eftersom tolken översätter allt som sägs, bör tolken använda jagform och vända sig direkt till besökare genom tilltalsformerna du. Ibland behöver tolken fler ord för att översätta. Låt tolken tala till punkt. Tjänstemannen ska endast avbryta om tolken och klienten börjar föra ett eget samtal. Tolken måste vara neutral och ha båda parters förtroende. Därför bör man inte diskutera besökaren eller fråga tolken till råds. Läs mer:

3 Läs information om anknytning: och Frågor om anknytning Hej! Jag har bott i Sverige i nästan 10 år och nu har min pappa dött och min mamma är ensam och sjuk i Syrien. Nu vill jag att hon ska komma hit och bo hos mig, vad kan jag göra? Hon kan få bo här hos oss, vi har ett gästrum med egen ingång och eget toalett. Jag tror också att det är bra för mina barn om de får lära känna sin mormor lite bättre. Kostar det någonting? Hälsningar Dawieh Jag är svensk och har nyligen gift mig med en kvinna från Thailand. Hon var här i Sverige och besökte sin syster. Vi träffades på min frus systers bröllop här i Sverige, jag var där som vän till brudgummen. Vi blev blixtkära och har sedan dess inte haft ögon för någon annan än varandra. Det här är det stora kärleken som man önskar att alla kan få uppleva. Nu undrar jag hur vi ska göra för att hon ska få sina tillstånd att stanna kvar här. Vi vill inte vara åtskilda en sekund! Gör det någon skillnad om man är gift eller inte? Hälsningar Erik

4 Svar anknytning Hej, jag förstår av dina frågor att du vill att din mamma ska komma till Sverige som anhörig till dig. Det är mycket ovanligt att vi kan ge uppehållstillstånd till föräldrar Nära anhörig över 18 år kan endast i undantagsfall få uppehållstillstånd. Man måste då kunna visa att man bott tillsammans med sin släkting omedelbart före hans eller hennes flytt till Sverige och att det fanns ett beroendeförhållande redan i hemlandet som gör det svårt att leva åtskilda. Om ni ändå vill försöka ska en ansökan om uppehållstillstånd lämnas till en svensk ambassad eller konsulat i hemlandet eller i det land man bor permanent. lanketten som ska användas heter nsökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige nr och finns på ambassaden men kan även skrivas ut från vår webbplats nsökningsavgiften är 500 kronor. Din fru måste återvända till sitt hemland för att via svensk ambassad eller konsulat ansöka om tillstånd för bosättning i Sverige. Migrationsverket måste följa den svenska Utlänningslagen som tydligt anger att ansökan om tillstånd för bosättning grundat på anknytning ska göras från det land man är bosatt i (oftast hemlandet) och tillstånden ska vara klart innan inresan. nsökan om uppehållstillstånd ska lämnas till en svensk ambassad eller konsulat i hemlandet.. lanketten som ska användas heter nsökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige nr och finns på ambassaden men kan även skrivas ut från vår webbplats nsökningsavgiften är 500 kronor. Din fru ska ta med sig sitt pass, två passfoton i färg (tagna rakt framifrån) och ett personbevis (familjebevis) gällande dig. Den ambassad eller konsulat där ansökan lämnas in kan även kräva ytterligare handlingar. För mer information, kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eller läs på deras webbplats. En intervju kommer sedan att göras och vid detta tillfälle ska din fru ta med sig vigselbeviset. Därefter skickas ansökan till Migrationsverket som sedan skickar ut ett brev till dig där det står att vi mottagit en ansökan från din fru. I brevet står också att du ska besvara ett frågeformulär som finns att hämta på vår webbplats. Frågorna ska besvaras skriftligen och sedan skickar du formuläret till Migrationsverket. Handläggningstiden varierar från ambassad till ambassad. Migrationsverkets målsättning är att ett beslut ska fattas inom sex månader från det att ansökan registrerats in på ambassaden.

5 Om ansökan beviljas ges normalt ett uppehållstillstånd enligt reglerna för så kallad uppskjuten invandringsprövning. Detta innebär att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ges under en tvåårig prövoperiod. När man sedan ansöker om förlängning av tillståndet kan ett permanent uppehållstillstånd beviljas, om förhållandet fortfarande består efter denna tid. Det är samma regler för gifta och sammanboende.

6 Läs information om EU-anknytning: Frågor om EU - anknytning Hej! Vi har flyttat till Sverige för två veckor sedan och nu vill jag veta vad vi ska göra för att få ett svenskt personnummer. Min maka är medborgare i US och jag är tysk medborgare. Jag har blivit erbjuden ett jobb som vice chef på varukedjan Liedl i Jönköping. Hur går vi tillväga för att registrera oss? Hur får vi ett personnummer? Kan min fru jobba innan registreringen är klar? Hälsningar Steve och Ulrike Min flickvän från Sri Lanka är just nu på besök hos mig här i Danmark. Jag flyttar om en vecka till Sverige och vill att min flickvän ska följa med. Det ska väl inte vara några problem då jag är EU medborgare? Hur gör vi för att hon ska kunna registrera sig eller är det ett uppehållskort hon ska ha? Hälsningar Mikkel C Jag är egen företagare och polsk medborgare. När jag var på semester i Turkiet träffade jag kvinna som är medborgare i Georgien. Vi gifte oss redan efter två veckor och sedan reste vi hit till Sverige tillsammans. Kan hon söka tillstånd här? Vad kostar det? Hälsningar Pavel

7 Svar EU-anknytning Hej, du som är EU-medborgare och arbetstagare har uppehållsrätt i Sverige. Med uppehållsrätt menas att du som är EU-medborgare samt dina familjemedlemmar får vistas i Sverige utan uppehållstillstånd. Du ska registrera sig hos Migrationsverket senast tre månader efter inresan. För att registrera dig fyll i blanketten Registrering av uppehållsrätt. nr De dokument som ska bifogas är bestyrkta kopior på giltigt pass, eller nationellt id-kort där medborgarskapet framgår, samt handlingar som visar att du har en anställning. Din fru ska ansöka om ett uppehållskort. nsökan om uppehållskort kan lämnas in efter inresan i Sverige. Detta görs genom att fylla i blanketten nsökan om uppehållskort nr Till ansökan ska bland annat bifogas handlingar som visar att du har uppehållsrätt och intyg som visar att ni är gifta. Kopior på giltigt pass ska också bifogas. åde du och din fru har rätt att arbeta i Sverige innan tillstånden är klara. För mer information, se vår webbplats under rubriken EU. Eller klicka på Webbguide för dig som vill flytta till anhörig i Sverige som ligger till höger på sidan. Följ sedan anvisningarna så får ni fram en information som gäller i ert fall. För att få personnummer kontakta Skatteverket i den kommun där ni bosätter er. Hej, du som är dansk medborgare kan naturligtvis flytta till Sverige. Däremot måste din flickvän söka uppehålls- och arbetstillstånd innan hon reser till Sverige. EU har i sitt regelverk inte några bestämmelser för blivande sambopar. Reglerna utgår från att alla par är gifta eller sammanboende sedan tidigare. Därför kan ni inte åberopa EU:s regler om familjeåterförening i hennes ansökan. Det betyder att hon får söka tillstånd som anhörig enligt de svenska reglerna. En ansökan om uppehållstillstånd ska lämnas till en svensk ambassad eller konsulat i hemlandet eller i det land man bor permanent. lanketten som ska användas heter nsökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige nr och finns på ambassaden men kan även skrivas ut från vår webbplats nsökningsavgiften är 500 kronor.

8 C Familjemedlemmar till EU-medborgare som är egna företagare har uppehållsrätt och kan få uppehållskort i Sverige. Som familjemedlemmar räknas: make/maka, registrerad partner, sambo barn under 21 år eller äldre barn som är beroende av föräldrarna för sin försörjning föräldrar som är ekonomiskt beroende av barn som bor i Sverige. nsökan om uppehållskort görs hos Migrationsverket senast tre månader efter inresan. nsökan är gratis. Du kan ansöka om uppehållskort på två olika sätt: per post genom att fylla i blanketten nsökan om uppehållskort, nr och skicka till Migrationsverket eller på en av Migrationsverkets tillståndsenheter där du fyller i blanketten "nsökan om uppehållskort", nr

9 Läs information om visum: och Frågor om Visum Förra sommaren var jag ute och tågluffade i Europa. Då träffade vi ett annat tågluffargäng. Jag kom att prata mycket med en kille från Turkiet och han ville väldigt gärna komma till Sverige. Jag tänkte att han kan bo hos mig i cirka en månad. Kostar det någonting att söka visum? Hälsningar ndreas Jag kommer från Indien och jag skulle vilja att min mamma kommer hit för att få vård. Det finns egentligen bra sjukvård i mitt hemland men jag känner att jag vill ta hand om min mamma sedan hon har gjort sin operation. Vad kostar det? Hälsningar Indira

10 Svar Visum Hej, han behöver ha ett giltigt pass och pengar för uppehället i Sverige och för sin hemresa. En person behöver cirka 370 kronor under varje dag som besöket i Sverige varar. Detta kan styrkas genom exempelvis ett kontoutdrag eller dokument där inbjudaren i Sverige lovar att stå för alla kostnader under besöket. Han ska dessutom ha en medicinsk reseförsäkring som täcker de kostnader som kan uppstå i samband med resan. Vid inresa kan även dokument som visar syftet med besöket behövas. En ansökan om visum ska göras på en svensk ambassad eller konsulat i hemlandet. Du som referentperson ska fylla i blanketten Inbjudan och Frågeformulär angående person som vill besöka dig blankett nr lanketten kan skrivas ut från vår webbplats eller beställas på telefon Denna bilaga samt ett personbevis (ändamål inbjudan) ska du skicka till den som du vill bjuda till Sverige. Dessa handlingar ska sedan lämnas in till svenska ambassaden tillsammans med visumansökan. Observera att i vissa länder representeras Sverige av ett annat Schengenland. Då är det detta lands ansökningsblanketter och krav på dokument som gäller. nsökan om visum kostar 60 euro. etalas i lokal valuta men det motsvarande cirka 600 svenska kronor. Hej! Vid en ansökan om visum för medicinsk behandling ska en särskild blankett fyllas i, ilaga C. Den ska lämnas in tillsammans med ansökan. Ett läkarintyg från det sjukhus i Sverige som kommer att ansvara för behandlingen ska också skickas med. I intyget ska det klart framgå hur lång tid behandlingen beräknas ta, och hur mycket det kommer att kosta. Förutom detta ska dokumentation som visar att pengar som täcker vårdkostnaden har satts in på sjukhusets konto bifogas. Dessutom behövs ett läkarintyg från det land personen är bosatt i som visar att han eller hon inte kan få behandling där. Vissa av de svenska ambassaderna/konsulaten kan kräva andra handlingar och vi rekommenderar att ni kontaktar den svenska ambassaden/konsulatet innan ni lämnar in ansökan. Många av de svenska utlandsmyndigheterna har egna webbplatser med information om hur man söker visum och vilka dokument som behövs.

11 Läs information om idrottstränare och spelare Frågor om idrottstränare och spelare Jag är medborgare i Kenya och har ett kontrakt med en fotbollsklubb i Värmland som spelar i division tre. Hur ska jag nu gå till väga för att ordna med tillstånd? Hälsningar del Jag är kanadensisk medborgare och den svenska ishockey-klubben rynäs vill kontraktera mig för nästa säsong. Vad förväntas jag göra? Kan min flickvän följa med? Hälsningar Mark

12 Svar om idrottstränare och spelare Du kommer inte att kunna få tillstånd att komma till Sverige för att spela fotboll. Du kommer från ett land utanför EU och då måste kontraktet gälla för att spela fotboll i lägst division 1. Det här är regler som Riksidrottsförbundet har bestämt och som Migrationsverket måste följa. Du måste ansöka om tillstånd från Kanada. Tillståndet måste vara klart och infört i passet innan resan till Sverige. För att få tillstånd krävs det du har: har ett giltigt pass är en professionell idrottsutövare har ett skriftligt kontrakt, som är undertecknat av båda parter har en bostad i Sverige får en garanterad lön på minst kronor/månad före skatt. har en sjuk- och olycksfallförsäkring som överensstämmer med vad som är brukligt inom din idrott och nivå ett godkännande av Riksidrottsförbundet i Sverige. Förbundet måste intyga att din anställning som idrottsutövare/tränare är av väsentlig betydelse för idrottsgrenens positiva utveckling. Uppehålls- och arbetstillstånd beviljas för kontraktstiden. Tillståndet gäller bara för att arbeta i den klubb som erbjudit arbete och endast för den idrott som framgår av arbetserbjudandet. Tillstånd för familjemedlemmar Din flickvän kan få uppehållstillstånd för samma tid som du. Om du får tillstånd för minst sex månader kan hon också få ett arbetstillstånd.

13 Läs information om kvotflyktingar: Frågor om kvotflykting Jag kom till Sverige som asylsökande för tre år sedan, nu har jag fått tillstånd att stanna här men jag saknar min familj väldigt mycket. Min bror har flytt från Mogadishu i Somalia till ett flyktingläger någonstans i Kenya, jag vet inte exakt var han är just nu. Jag vill att han kommer till Sverige, han får bo hemma hos mig. Vad ska jag göra? Hälsningar Muhimo En vän hjälper mig att skriva. Jag och min fru och vår lilla dotter kom till Sverige som kvotflykting för tre veckor sedan, vi har fått permanent uppehållstillstånd. Jag har nu hört att vi kanske inte kommer att räknas som flyktingar, betyder det att ni kanske skickar tillbaka oss till lägret? Vi tycker om Sverige och svenskarna är väldigt snälla och vi vill att vår lilla dotter, som nu är två år, ska få växa upp här. Vi är väldigt oroliga! Hälsningar Dawit

14 Svar kvotflykting Hej! För att Migrationsverket ska kunna ta ställning till din brors möjlighet att få tillstånd i Sverige behöver UNHCR (FN:s flyktingorganisation) presentera hans fall. Han behöver därför kontakta närmaste UNHCR-kontor för att få sin sak prövad. Som du säkert förstår är det svårt för oss i Sverige att bedöma hans behov av skydd och veta vilka lösningar som står till buds i den del av världen som han befinner sig. Migrationsverket gör inga kvotuttagningar utifrån enskilda personers begäran, men jag utgår ifrån att UNHCR kommer att söka en godtagbar lösning för din bror. Om den ligger i Sverige eller i något annat land är dock svårt att veta. Det är som sagt UNHCR som väljer vilket land ärendet presenteras för. Det är också viktigt för dig att känna till att så kallade sponsor- och familjeåterföreningsärenden inte omfattas av den svenska flyktingkvoten. Hej, du behöver inte känna oro. lla som är uttagna på flyktingkvoten får permanent uppehållstillstånd och har rätt att stanna i Sverige. Men flyktingar och skyddsbehövande har lite olika rättslig status i Sverige. Flyktingstatus ger en något starkare rättslig ställning. Flyktingar kan exempelvis söka svenskt medborgarskap efter fyra år. För andra gäller fem års vistelse i Sverige. Skyddsbehövande och flyktingar har också olika rätt till passhandlingar, stöd till familjeåterförening och pension.

15 Läs information om asylsökande: och Frågor från asylsökande Jag har en släkting som precis har kommit till Sverige och han tänker nu söka asyl. Jag vet inte hur man gör, kan ni berätta det för mig? Hur kan ni bedöma om han har skäl eller inte? Hälsningar li Hej, jag är asylsökande och har fått rätt att arbeta under väntetiden (T-UND). Jag har nu arbetat i 4 månader hos en arbetsgivare och nu vill jag byta arbetsgivare. Vad händer om jag sedan får avslag på min asylansökan? Jag kanske inte hinner jobba 6 månader hos min nya arbetsgivare? Hälsningar Mehmet

16 Svar om asylsökande När en person kommer till Sverige och ansöker om asyl görs en utredning. I utredningen får personen berätta om varför han eller hon ansöker om asyl och vad han eller hon råkat ut för i hemlandet. Personen får även redovisa sin resväg till Sverige och med vilket pass han eller hon rest. Migrationsverket har stor erfarenhet av asylansökningar. Vi har också mycket kunskap om hur situationen ser ut i olika länder. Detta gör att vi kan bedöma om det är troligt att en person från ett visst land kan ha råkat ut för det han eller hon uppger. Migrationsverkets beslut grundar sig på personens berättelse och den erfarenhet vi har av liknande ärenden. Det är dock alltid omständigheterna i det enskilda ärendet som prövas. För att en asylsökande ska få lämna in sin ansökan utan att lämna Sverige krävs anställning på 6 månader hos samma arbetsgivare. Därefter fortsatt anställning minst ett år hos samma arbetsgivare.

17 Läs information om EU-arbetskraft: Frågor om EU-arbetskraft Jag är tjeckisk medborgare och jag befinner mig just nu i Sverige. Jag har precis blivit erbjuden ett jobb som diskare på en restaurang här i Lund. Är det okay att jag börjar jobba där? Hur länge kan jag jobba utan att behöva söka några tillstånd? Vilken blankett ska jag använda och vad kostar det? Hälsningar ntonin Hej, jag är albansk medborgare men har bott i Italien i mer än tio år. Jag har status som varaktigt bosatt i Italien och vill nu flytta till Sverige. Kan jag och min fru, som medborgare i lbanien, börja jobba direkt när vi kommer till Sverige? ehöver vi ta kontakt med er när vi kommer eller är det någon annan myndighet vi ska kontakta? Kostar det någonting? Hälsningar Salvatore

18 Svar EU-arbetskraft Som EU-medborgare har du rätt att arbeta i Sverige utan att först behöva ha arbetstillstånd. Inom tre månader måste du registrera dig hos Migrationsverket. Skicka med ett anställningsbevis från arbetsgivaren där anställningstiden och anställningsformen framgår. eviset ska vara skrivet och undertecknat av din arbetsgivare. Förutom arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer ska en kontaktperson hos arbetsgivaren anges. Dessutom ska företagets organisationsnummer och vilka arbetsuppgifter du ska utföra anges. På beviset ska det också stå hur många timmar per vecka du ska arbeta. nsökan är gratis för EU-medborgare. nvänd gärna blanketten nställningsintyg för medborgare i en EU/EESstat och personer med status som varaktigt bosatta i en annan EU-stat, nr Eftersom du har status som varaktigt bosatt i Italien kan du och din fru söka tillstånd efter inresan till Sverige. nsökan måste göras inom tre månader efter ankomsten till Sverige. Detta gör ni genom att fylla i blanketten nsökan om uppehållstillstånd för personer med status som varaktigt bosatt i annan EU-stat och deras familjemedlemmar nr nsökan skickas eller lämnas till Migrationsverket. Ni har rätt att börja arbeta innan tillstånden är klara.du ska bifoga dokument som visar att du har status som varaktigt bosatt i ett EU-land samt kopia på ett giltigt pass. Du ska även skicka med handlingar som visar att du uppfyller villkoren som gäller för någon av följande kategorier: - rbetstagare - Egna företagare - Mottagare eller tillhandahållare av tjänster - Studerande - Pensionär eller person med tillräckliga medel - nhörig till person med status som varaktigt bosatt nsökan kostar 1000 kronor per person. För mer information om de olika kategorierna och de villkor som ställs, se vår webbplats under rubriken Varaktigt bosatt i EU.

19 Läs information om arbetskraftsinvandring: Frågor om arbetskraftsinvandring Jag är i Sverige nu med ett Schengenvisum. Min bror vill att jag ska arbeta i hans livsmedelsaffär, måste jag åka hem först för att ansöka om arbetstillstånd eller kan jag söka nu? Hälsningar hmed Jag är amerikansk medborgare och har blivit erbjuden ett arbete i Sverige och nu undrar jag hur jag ska göra för att kunna börja mitt nya liv i Sverige? Kan min fru och min dotter följa med? Hälsningar Steve C Jag och min familj kom hit från Kina för fyra år sedan och nu känner vi att vi vill flytta till en annan stad för jag har hittat ett nytt jobb. Kan jag göra det eller måste jag jobba kvar hos den arbetsgivare som gav mig anställning för fyra år sedan? Hälsningar Nadja D Jag ska åka till Sverige för laga en maskin som varit ur funktion i en tid. ehöver jag ha arbetstillstånd? Jag är medborgare i Turkiet. Hälsningar Icmet

20 Svar arbetskraftsinvandring Du kan inte söka tillstånd under tiden du är i Sverige. nsökan om arbetstillstånd kan lämnas in via vår webbplats eller vid en svensk utlandsmyndighet. lanketten som ska användas heter nsökan om tillstånd för att arbeta i Sverige för dig som befinner dig utanför Sverige, nr nsökningsavgiften är 2000 kronor. En förutsättning för att vi ska kunna ge dig tillstånd är att: - Du har ett giltigt pass - Du kan försörja sig på arbetet. - nställningsvillkoren är i nivå med kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. - Det berörda fackförbundet har fått tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren. - Tjänsten har annonserats i Sverige och EU. Du finner mer information på vår hemsida under rubriken rbete. Den som vill arbeta i Sverige behöver ha ett arbetstillstånd. Tillståndet ska vara klart och infört i passet före inresan i Sverige. Ska man arbeta längre tid än tre månader behövs också ett uppehållstillstånd. Första gången man ansöker lämnar man in sin ansökan vid en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat i hemlandet eller i det land man bor permanent. Det går även att ansöka via Migrationsverkets webbplats. Följande krävs:- Ett erbjudande om anställning från en arbetsgivare eller uppdragsgivare i Sverige - Ett giltigt pass - rbetstagaren ska kunna försörja sig på arbetet. - nställningsvillkoren ska vara i nivå med kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. - Det berörda fackförbundet ska ha fått tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren. - Tjänsten ska ha utannonserats i Sverige och EU (observera att detta inte behövs för en arbetstagare som redan innehar tjänsten sedan tidigare)

21 Om ansökan beviljas kan tillstånd ges för två år i taget, eller om anställningen är kortare än två år, för den tid som arbetserbjudandet omfattar. Efter fyra år kan permanent uppehållstillstånd beviljas. Fru och barn under 21 år kan normalt få tillstånd för samma tid som huvudpersonen. Även deras ansökningar görs från svenska ambassaden. C Nej, ditt arbetstillstånd är inte knutet till yrke eller arbetsgivare eftersom du har haft tillstånd i 4 år. D Om det har uppstått något akut, behövs inte arbetstillstånd. Om det är planerat att en person ska laga en maskin, krävs arbetstillstånd.

22 Läs information om arbetstillstånd för artister: rbetstillstånd för artister Jag håller på att arrangera en rock-festival som ska pågå i tre dagar nästa sommar i Skara. Nu undrar hur vi ska gå till väga för att bjuda hit ett ryskt rockband som ska delta i evenemanget? Hälsningar ert Hej, vi har äntligen lyckats engagera Madonna som kommer att medverka i llsång på Skansen i någon av sommarens sändningar. Problemet är att hennes manager inte kan säga exakt när det blir. Det beror på hennes Europa-turné. Därför har vi sagt att vi stuvar om i den sändning som blir aktuell och kan därför inte säga exakt när det blir aktuellt. Hon har även med sig egen personal som tekniker, sminköser m.fl. ehöver hon eller hennes personal ha något tillstånd? Hälsningar Gunilla C Vi är en dansbands orkester från Ukraina och vi har blivit lovade ett kontrakt på Gotlandsfärjan under perioden maj - augusti. ehöver vi söka några tillstånd? Hur gör man? I september tänkte jag semestra lite i Sverige går det bra? Hälsningar Sergeij

23 Svar arbetstillstånd för artister Hej! rtister som ska uppträda i Sverige behöver ha ett arbetstillstånd även om det enbart handlar om ett enstaka uppträdande. Ryska medborgare behöver också ett visum. Om engagemanget i Sverige kommer att vara längre tid än tre månader behövs ett uppehållstillstånd. Som arrangör kan du ansöka om ett arbetstillstånd för de ryska medborgarna. Skicka, i så fall, ansökan till Migrationsverket, Tillståndsenheten, Norrköping. nsökan ska innehålla: - ett erbjudande om arbete på blanketten MS PF ett kontrakt, där tiden för engagemanget framgår - en eventuell turnéplan - personuppgifter på den sökande (namn, födelsetid, kön och nationalitet) - den sökandes passuppgifter (giltighetstid och passnummer). För mer information, se vår hemsida under rubriken arbetstillstånd. Madonna eller hennes personal behöver inte arbetstillstånd eftersom de har ett tillfälligt engagemang för en radio eller TV-utsändning av Sveriges Radio, Sveriges Television, Sveriges Utbildningsradio eller Nordisk Television. C Ni behöver söka både uppehållstillstånd och arbetstillstånd eftersom det rör sig om 4 månader. Följande krävs: - Det ska finnas ett kontrakt med arrangören i Sverige. Kontraktet ska vara undertecknat av båda parter. - Det ska finnas ett skriftligt erbjudande om arbete i Sverige. Det finns en särskild blankett, rbetserbjudande Kulturområdet (MS PF ), som arbetsgivaren i Sverige får via rbetsförmedlingens webbplats, eller som kan beställas från arbetsförmedlingen. rbetsgivaren ska fylla i blanketten och skicka den till den sökande. Han eller hon ska bifoga blanketten samt kontraktet till sin ansökan.

24 - Tidpunkten och platsen för engagemanget ska framgå av kontraktet och arbetserbjudandet. - rbetsgivaren ska garantera lön, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor som lägst motsvarar kollektivavtal eller svensk praxis inom yrket eller branschen. - rtisterna ska vara helt inställd på att lämna Sverige när engagemanget upphör. För att kunna stanna kvar efter engagemanget på Gotlandfärjan måste du söka uppehållstillstånd för besök. nsökan görs hos Migrationsverket i exempelvis Solna.

25 Läs information om au-pair: Frågor om au pair Jag är medborgare i Ryssland och jag älskar barn och vill ansöka om tillstånd som au-pair. Är det svårt att få? Hur gör jag för att söka? Kan ni hjälpa mig att hitta en barnfamilj som vill anställa mig? Hälsningar Irma Min syster bor i Sverige och vi har kommit överens om att jag ska åka till Sverige för att lära mig språket och samtidigt passa hennes barn under några timmar varje dag. Jag kommer att få bo hos dem och de kommer att ge mig lite fickpengar. Hur gör jag för att söka tillstånd. Eftersom jag är Filippinsk medborgare kanske jag ska göra ansökan via den svenska ambassaden i Manilla? Hälsningar Sumingit C Jag heter nna och är slovakisk medborgare. Jag har varit i kontakt med en svensk familj som vill att jag ska komma och bo hos dom i några år och ta hand om deras hushåll. Dom har tre barn och två hundar och båda föräldrarna jobbar heltid. Mamman är läkare och pappan är någon slags forskare och dom har sagt att det kommer att bli tidiga mornar och sena kvällar men i gengälld skulle jag ha fri tid på dagarna när barnen går i skolan. Då skulle jag bara behöva städa och laga mat. ehöver jag söka något slags tillstånd? Vilka papper vill ni ha? Hälsningar nna

26 Svar au pair Migrationsverket kan inte hjälpa dig att hitta en värdfamilj, den får du föröka ordna själv. Men det är inte svårt att få om alla krav är uppfyllda. Du måste ansöka om arbetstillstånd som au pair från svensk ambassad i hemlandet eller annat land utanför Sverige där du är bosatt. Ditt tillstånd måste vara klart och infört i passet innan du reser till Sverige. Till ansökan ska du bifoga kopior av de sidor i ditt pass som visar din identitet, passets giltighetstid och om du har tillstånd att vara i andra länder än ditt hemland två fotografier i passformat, som är tagna rakt framifrån och som inte är äldre än sex månader ett skriftligt erbjudande från värdfamiljen där villkoren för din anställning som au pair framgår kvitto på betald ansökningsavgift. intyg om studieplats där det framgår hur många timmar per vecka som studierna omfattar. Filippinerna tillåter inte sina medborgare att resa till Europa för att arbeta som au-pair. I dessa fall är det därför inte meningsfullt att lämna in en ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd. C Som EU/EES-medborgare har du rätt att arbeta i Sverige utan arbets- och uppehållstillstånd. Du har rätt att börja arbeta direkt. Stannar du längre än tre månader måste du registrera dig hos Migrationsverket. Skicka med ett anställningsbevis från arbetsgivaren där anställningstiden och anställningsformen framgår. eviset ska vara skrivet och undertecknat av din arbetsgivare. Förutom arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer ska en kontaktperson hos arbetsgivaren anges. rbetsgivaren ska också uppge vilka arbetsuppgifter du ska utföra. På beviset ska det också stå hur många timmar per vecka du ska arbeta. nvänd blanketten nställningsintyg för medborgare i en EU/EES-stat och personer med status som varaktigt bosatta i en annan EU-stat, nr

27 Läs information om egna företagare: Frågor om egna företagare Hej, min syster Zabah Diba som bor i Dubai har nyligen blivit änka. Hon vill nu börja ett nytt liv och vill komma till Sverige för att öppna en exklusiv boutique där hon tänker sälja bland annat kläder och skor som hon tänker importera från Saudi rabien. Vi har ännu inte bestämt exakt var men vi tror att det blir i Stockholm eller Malmö. Vad för slags tillstånd ska hon söka? Zabah har redan en boutique i Dubai men nu vill hon utöka verksamheten och flytta till Sverige. Kan hennes lille son också följa med? Tanken är att även jag ska arbeta i boutiquen. Hälsningar Fatima Jag är medborgare i Portugal och tänkte flytta till Sverige för att öppna ett café. Hur är reglerna? Ska jag söka uppehållstillstånd via den svenska ambassaden eller kan jag resa in direkt och påbörja min caféverksamhet? Hälsningar Pablo

28 Svar egna företagare Hej! Den som ska vistas i Sverige mer än tre månader för att starta eller gå in som delägare i ett företag behöver ha ett uppehållstillstånd. Egna företagare behöver däremot inte något arbetstillstånd. Uppehållstillståndet ska vara klart och infört i passet innan man reser in i Sverige. Följande krävs: - Handlingar som styrker att man äger minst hälften av företaget samt att det är man själv som driver företaget och har det avgörande ansvaret. - Företaget ska förväntas nå en tillfredsställande vinst och kunna försörja både företagaren själv samt eventuell familj under prövotiden på två år. - God branscherfarenhet och även tidigare erfarenhet av att driva ett eget företag. - Kunskaper i svenska och/eller engelska - ankintyg som visar att kapital för att etablera eller köpa ett företag i Sverige finns. Det ska finnas tillräckligt med egna pengar för att försörja sig själv och sin familj under det första året i Sverige. Som huvudperson ska man kunna visa att man har kronor. En noggrann redogörelse för företagsplanerna ska lämnas. Till ansökan ska bifogas en verksamhetsplan, marknadsundersökning, kontrakt med kunder/leverantörer samt kontrakt för lokaler. Man ska också visa eventuella tillstånd för verksamheten, investeringsbudget, resultat- och likviditetsbudget samt en budgeterad balansräkning. nsökan lämnas in vid en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat i hemlandet eller i det land man är permanent bosatt. nsökan för sonen görs samtidigt. Han söker som anhörig till sin mor. För mer information se vår webbplats under rubriken rbetstillstånd. Som EU/EES-medborgare har du rätt att arbeta i Sverige utan arbets- och uppehållstillstånd. Detsamma gäller dina familjemedlemmar. Du och dina familjemedlemmar har rätt att börja arbeta direkt. Vill du stanna längre än tre månader måste du registrera dig hos Migrationsverket. Som egen företagare ska du skicka med ett registreringsbevis för företaget och/eller F-skattsedel.

29 I regel krävs också ytterligare dokument, till exempel: marknadsplan för företaget hyreskontrakt för nödvändiga lokaler för verksamheten bevis på tidigare erfarenheter och kompetens inom området fakturor från företaget kvitto/fakturor på inköpt material momsredovisning överlåtelsehandlingar om du köpt en redan etablerad rörelse.

30 Läs information om studier: Frågor om studier Jag är iransk medborgare och har precis gått ut er motsvarighet till Gymnasium och nu tänkte jag fortsätta mina studier vid Linköpings Universitet. Vad ska jag göra? Vad kostar undervisningen? Min farbror som bor i Linköping har lovat att jag får bo hos honom? Min farbror har en tobaksaffär i Linköping kan jag jobba hos honom på helgerna? Hälsningar mir Jag är medborgare i Spanien och undrar hur jag ska göra för att komma till Sverige och studera. Jag har varit i kontakt med Marieborgs Folkhögskola och de säger att de har en plats för mig. Jag mår inte bra och vill att hela min familj följer med till Sverige. Det är framförallt min lille son och min mamma som jag vill ta med mig. Går det bra? Hälsningar Pedro

31 Svar studier För att du ska kunna komma till Sverige som gäststudent krävs: - Dokumentation som visar att du blivit antagen till heltidsstudier. - Dokumentation som visar att det finns tillräckligt med pengar för försörjningen under hela den planerade studietiden. Försörjningen ska styrkas genom stipendium eller egna medel. Om någon annan person hjälper till med försörjningen måste pengarna överföras till ett konto som den sökande själv disponerar. Den sökande ska visa att han eller hon har minst kronor/månad under tio månader av ett år. Om du ska bo hos din farbror kan summan för boende (några tusen per månad) dras av från garantibeloppet. - Ett intyg på att en heltäckande sjukförsäkring finns om studierna ska vara kortare tid än ett år. - Den sökande ska vara helt inställd på att lämna Sverige när studierna är avslutade. En student får arbeta under tiden han eller hon har ett uppehållstillstånd för studier. Något särskilt arbetstillstånd behövs inte. nsökan om uppehållstillstånd görs vid en svensk ambassad eller konsulat i hemlandet eller i det land man är bosatt. nsökan om uppehållstillstånd på grund av arbete kan även göras on-line via Migrationsverkets webbplats Som EU/EES-medborgare har du uppehållsrätt och kan studera i Sverige utan uppehållstillstånd. Detsamma gäller dina familjemedlemmar med undantag för dina föräldrar. Du har rätt att börja arbeta direkt. Vill du stanna längre än tre månader måste du registrera dig hos Migrationsverket. För att bli registrerad som studerande ska du bifoga dokument som visar att du uppfyller villkoren för detta: antagningsbevis till en utbildningen en försäkran om att du har tillräckligt med pengar för dig och din sons försörjning dokument som visar att du har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige. Du har rätt att arbeta under studietiden. Din mamma kan inte följa med som anhörig till dig men om hon också är EU-medborgare kan hon registrera sig om hon har egna medel för sin försörjning eller om hon har arbete i Sverige.

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se 2014 Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se Skydd och asyl i Sverige Här finns information till dig som har sökt asyl i Sverige. Du kan

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR GODA RÅD v.3 110613 Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD Goda råd till dig som söker asyl FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN i Sverige Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas

Läs mer

Migration och dess roll

Migration och dess roll Migration och dess roll Av: Sammy-Joe Abi Akar Ali Hamza Myriam Kibambe Bazolla Kabata Lydia Saliba 1 Sammanfattning Sammanfattning Migrationsverket arbetar med både in- och utvandring och dess process

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE Stockholm 20 april 2010 Malena Bonnier Arbete och Sysselsättning Stockholms Stadsmission Innehåll Sammanfattning...5 Läsanvisningar....6

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

42 Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

42 Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 42 Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Uppdaterat 2006-11-28 42 Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Innehållsförteckning Direktivet

Läs mer

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 Bakgrund och metod... 4 Urval... 4 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande...

Läs mer

Några uppgifter från handboken som vi kanske kan ha nytta av

Några uppgifter från handboken som vi kanske kan ha nytta av Tidigare kunde vi ha viss hjälp av att de flesta som hade uppehållsrätt skulle registrera sig på Migrationsverket, men när detta togs bort 1 maj 2014, så ökar kravet på oss att kunna avgöra om en person

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

8.2 Arbetstillstånd - anställning

8.2 Arbetstillstånd - anställning Migrationsverket Utlänningshandboken Arbetstillstånd - anställning Skapad 2008-12-15 Uppdaterad 2009-02-15 8.2 Arbetstillstånd - anställning Innehållsförteckning Inledning Villkor för att bevilja arbetstillstånd

Läs mer

Stärk myndigheterna för mer ordning och reda på arbetsmarknaden

Stärk myndigheterna för mer ordning och reda på arbetsmarknaden Stärk myndigheterna för mer ordning och reda på arbetsmarknaden Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Förord 4 Inledning 5 Varför finns inga gratisluncher? 6 Hur bidrar Migrationsverket till ordning och

Läs mer

Socialt utsatta EUmedborgare

Socialt utsatta EUmedborgare Sociala Resursförvaltningen Socialt utsatta EUmedborgare i Malmö - deras situation och behov 2014-08-07 Pernilla Edlund Stina Jensen Anne-Lie Lindell Uppsökarverksamheten för Vuxna Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Checklista vid mottagande av utländsk personal

Checklista vid mottagande av utländsk personal Sida 1 (15) Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Checklista vid mottagande av utländsk personal Här finns en checklista med information för personal vid Fakulteten för hälso- och livsvetenskap som arbetar

Läs mer

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper.

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i

Läs mer

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1 FLYKTEN SLUTAR HÄR Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU UNICEF Sverige 1 Om UNICEF UNICEF, FN:s barnfond, arbetar runt om i världen för att förverkliga FN:s konvention

Läs mer

1. INLEDNING 1 2. FRUIMPORT VAD ÄR DET?... 2

1. INLEDNING 1 2. FRUIMPORT VAD ÄR DET?... 2 Innehåll 1. INLEDNING 1 2. FRUIMPORT VAD ÄR DET?... 2 3. LAGAR OCH REGELVERK I TEORI OCH PRAKTIK.. 4 Migrationsverket och migrationsdomstolarna.. 5 Utlänningslagen... 5 Uppehållstillstånd på grund av anknytning..

Läs mer

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort 144011 Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållskort Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES stat men är familjemedlem till en EU/EESmedborgare. Är

Läs mer

Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning.

Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning. ORDLISTA Abo/Anläggningsboende Abo betyder anläggningsboende och är det boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, ofta i en lägenhet i ett hyreshus. Ibland kallas också de asylsökande

Läs mer

Folkbokföring i Sverige

Folkbokföring i Sverige 2014 Folkbokföring i Sverige För att du ska kunna ta vara på dina rättigheter i samhället är det viktigt att du är rätt folkbokförd. Du röstar och betalar skatt i den kommun där du bor. Du som är folkbokförd

Läs mer

Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien

Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien Om rapporten Rapporten har tagits fram som en del i NBVs omvärldsarbete. Vägar till delaktighet är den tredje rapporten från NBVs analysgrupp och är tänkt

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-12-14, se bilaga 1 Dnr 11-397998

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-12-14, se bilaga 1 Dnr 11-397998 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-07-21 UM 15972-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE Sara Zewdie Haile, 19820126 Ombud: Advokat Lars Gagner Advokatfirman

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige 1 Innehåll Information till dig som vill arbeta i Sverige 3 Om du är EU/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal

Läs mer

Transnationella band PERSPEKTIV PÅ DEN FÖRSTA TIDEN I SVERIGE. Anna Horgby Veronica Nordlund Lisa Pelling

Transnationella band PERSPEKTIV PÅ DEN FÖRSTA TIDEN I SVERIGE. Anna Horgby Veronica Nordlund Lisa Pelling Transnationella band PERSPEKTIV PÅ DEN FÖRSTA TIDEN I SVERIGE Anna Horgby Veronica Nordlund Lisa Pelling Juni 2013 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 8 Bakgrund och metod... 8 Urval...

Läs mer