Nettotillväxt privatmarknad hushåll bredband (organisk)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nettotillväxt privatmarknad +6059 hushåll bredband (organisk)"

Transkript

1 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport tre 2011 Juli sept Vinst + 9,8 Mkr Omsättning 81,7 Mkr Nettotillväxt privatmarknad hushåll bredband (organisk)

2 Kvartal tre 2011 i sammandrag Omsättningen uppgick till 81,7 Mkr Rörelseresultatet: 9,8 Mkr (EBIT) Resultatet efter skatt uppgick till: 7,1 Mkr EBITDA för kvartalet = 13,1 Mkr Kommentarer i korthet: Kvartalet präglas av kraftfull tillväxt på privatmarknaden. På tre månader växer antalet nya nettokunder med sammanlagt 6059 hushåll. Det är den näst högsta tillväxtsiffran i Bahnhofs historia. Totalt har Bahnhof per den sista september kunder i segmentet "öppna stadsnät". Utöver det tillkommer ett antal bostadsrättsföreningar med bredband från Bahnhof. Den kraftiga och organiska tillväxten är ett positivt trendbrott. Kundintaget är 326 procent högre än föregående kvartal. Nyckeln till framgången är att Bahnhof passerat den omställning som etableringen i utlandet innebar. På företagssidan växer försäljningen enligt högt ställda mål. En bidragande orsak är återigen Bahnhofs kraftfulla infrastruktur, särskilt bolagets IP-nät som nu avancerar på den globala rankningen. Här passerar vi de flesta av våra konkurrenter med stor marginal. Det är även glädjande att det affärsområde vi tidigare rapporterat om - "Managerad Hosting"- nu tagit fart på allvar. Under kvartalet har Bahnhof fått förtroendet från ett antal kunder att ta ett större driftsansvar för deras systemarkitektur, och IT-baserade tjänster. Under det fjärde kvartalet kommer Bahnhof att gå i mål med en ny tjänsteplattform för telefoni. Särskilt glädjande är att Bahnhof ska lansera mobiltelefoni och mobilt bredband. Våra telefonitjänster har nu ett framtidsinriktat helhetsperspektiv. Bahnhof sätter kunden i fokus genom enkla, lättanvända och prisvärda lösningar. Bahnhof har återtagit sin position som det ledande tillväxtlokomotivet på stadsnätsmarknaden. Tendensen fortsätter även under inledningen av oktober, som ser mycket ljus ut. Delårsrapport 3, 2011 Sid 1 av 19

3 Om Bahnhof och vår vision: Bahnhof skall vara en ledande europeisk utmanare på kommunikationstjänster. Motorn i verksamheten skall bygga på organisk tillväxt men inte utesluta förvärv. Det nya avreglerade och alltmer fragmenterade telekomlandskapet skapar möjligheter för aktörer som Bahnhof. På samma sätt som en gång till exempel Tele2-sfären tidigt drog nytta av avregleringar i Sverige, ämnar Bahnhof ta sikte på att växa i Europa. Bahnhof skall utnyttja såväl egen infrastruktur, som bygga allianser med andra aktörer, där både mobiltjänster och fastnät (främst fiber) kan rullas ut. Bahnhof skall vara en profilstark europeisk utmanare genom låga priser, och en företagsfilosofi som står för frihet och värnar individen. Strategiskt skall varumärket byggas med värden som nätneutralitet, kommunikationsfrihet, och rätten till ett privatliv. Vision 5 år: 1 MD kr i omsättning med en god vinstmarginal på omkring procent. Prognoser Vi har justerat prognoserna något mot bakgrund av en svagare tillväxt på privatsidan (under årets två inledande kvartal). Tredje kvartalet är återigen positivt, trots att det finns en eftersläpningseffekt från första halvåret (avseende kundintag). År 2011: 320 Mkr i omsättning med en vinstmarginal på cirka 13 procent. År 2012: 410 Mkr i omsättning med en vinstmarginal på cirka 13 procent. Prognoserna bygger i huvudsak på organisk/egen tillväxt (utan utspädningseffekt för ägarna). Femårsplanen är en avsiktsförklaring, som kan vara avhängig större förvärv, men inte exkluderar renodlad organisk tillväxt. Bahnhof skall ha en hög teknisk kompetens och en stor flexibilitet som snabbt kan ta tillvara nya möjligheter på marknaden. Koncernmässiga fördelar skall byggas genom att verksamheter kan renodlas som självständiga bolag med sikte både på företags- och privatmarknaden. Delårsrapport 3, 2011 Sid 2 av 19

4 Verksamhetsbeskrivning företagsmarknad: Bolagets försäljning utvecklas mycket positivt för samtliga affärsområden på företagssegmentet. Bakom framgångarna finns förstås en teknisk plattform som få bolag i vår storlek kan tävla med. Hörnstenen i Bahnhofs verksamhet är vårt IP-nät och våra datahallar. Under det tredje kvartalet ökar här försprånget mot flera konkurrenter. Under det fjärde kvartalet kommer vi även att lansera TV-tjänster i egen regi. I utgångsläget kan vi erbjuda våra kunder ett 100-tal kanaler. Under det tredje kvartalet har Kalejdo Bredband valt Bahnhof för streaming av sina TV-tjänster i öppna stadsnät. MTG koncernen har förnyat avtalet avseende sina IP-baserade radiosändningar via Bahnhof. Det är med glädje vi också hälsar norska Viasat som ny Bahnhof-kund. Bahnhof når nu till plats 112 på den världsomspännande rankningen över IP-aktörer, och den uppgående trenden är fortsatt positiv. Det är en förbättring med 11 platser, och det lämnar de flesta av våra svenska konkurrenter många hundra platser bakom oss. Bahnhof har nu dessutom trafikmängder som ofta ligger runt 130 Gbit/s i vårt rikstäckande transportnät. Kvartal för kvartal äter vi oss närmare de största telejättarna - utan att för den skull förlora vår flexibilitet och våra konkurrenskraftiga priser. Den som är tekniskt specialintresserad, bortom den rent finansiella informationen, kan som vanligt följa utvecklingen mellan några bolag i tabellen som vi publikt redovisar i denna rapport. Källa är det globala och oberoende mätinstitutet Renesys.COM. Några av branschens viktigaste kommersiella aktörer inom segmentet streaming (särskilt TV) har valt Bahnhofs IP-nät. Delårsrapport 3, 2011 Sid 3 av 19

5 Operatör total världsranking Global ranking över några av världens IP-aktörer den 18/ (jämfört med den 17/8 2011). Källa: Det oberoende och globala mätinstitutet renesys.com Operatör Världsranking TeliaSonera 15 (-5) Phonera 101 (-2) Bahnhof 112 (+10) Ip-Only 417 (+3) DGC 842 (+85) Sunet 993 (-256) Alltele 1006 (+449) Comhem 1061 (-74) Bredband (-81) Delårsrapport 3, 2011 Sid 4 av 19

6 Managed Hosting företag: I tidigare rapportering har vi berättat om utökade driftslösningar för företag. Tjänsten "Managed Hosting" bygger i korthet på att Bahnhof sköter ett företags infrastruktur även på system- och tjänstesidan (och inte blott står för tjänster som bygger på renodlad serverdrift eller IP nätförbindelser). Vi tar nu flera viktiga affärer på detta område. Många har upptäckt fördelen med att Bahnhof både har nätmässig kompetens och en egen infrastruktur, och kan förena detta med servertjänster och rent specialiserade konsultlösningar. Helhetspaket gör oss driftsäkrare - men framför allt billigare för kunden. Här finns stora pengar att spara för de företag som ännu idag sitter fast med dyrbara avtal med konsultjättar för sin IT-drift. Några företag som kontaktat oss, och sedan valt att låta Bahnhof ansvara för viktiga delar av den systemmässiga ITdriften på tjänstenivå, är under det tredje kvartalet Sveriges Radio, Svenska Pen, Junkyard.SE (portal för skate- och snowboard, samt streetwear) och mobiloperatören Myindian.SE. Delårsrapport 3, 2011 Sid 5 av 19

7 Telefoni: Förvärvet av bolaget Sting Telecom var tänkt att infoga den pusselbit som fattades i Bahnhofs utbud - det vill säga telefoni. Med facit i hand har förvärvet tyvärr inte levt upp till Bahnhofs högt ställda tekniska och kommersiella förväntningar. Integrationen har tagit längre tid, och tjänster har istället behövts att tas fram från grunden. Arbetet styrs sedan i maj 2011 av Bo Wigstrand, chef för Bahnhofs telefonisatsning och medlem av ledningsgruppen. Bo har en gedigen entreprenöriell bakgrund (senast som VD på e-phone) och han har rätt perspektiv på utvecklingsarbete: "- tjänster ska byggas för kunder - och inte för systemutvecklare." De senaste månadernas arbete utgår från tre hörnstenar; Bahnhof ska ha tekniskt driftsäkra lösningar för telefoni, tjänsterna ska vara intuitiva och lättanvända för våra kunder - och de ska ha hålla ett extremt konkurrenskraftigt pris. Det låter som rena självklarheter, men har tyvärr krävt omprioriteringar och stor tid i anspråk. Samtidigt är det glädjande att nu, under det fjärde kvartalet, på bred front äntligen kunna lansera branschens förmodligen kundvänligaste telefonitjänster. I satsningen ingår förstås även kompletta mobila tjänster, inklusive mobilt bredband. Det mobila bredbandet drivs rent tekniskt dessutom helt inom Bahnhofs eget nät och IP-plattform, vilket knyter ihop telefonin med våra övriga IP-tjänster. Den här lösningen är Bahnhof helt ensam om bland jämförbara konkurrenter. Delårsrapport 3, 2011 Sid 6 av 19

8 Bosse berättar kortfattat själv om sitt arbete: " - Jag har utgått från kundens perspektiv. I vanliga fall utgår nästan alla som bygger telefonilösningar från tekniker och systemutvecklare. Jag har tänkt tvärtom, och istället lyft fram saker som jag själv tycker är praktiskt som användare." " - Du ska aldrig någonsin behöva läsa en manual! Alla funktioner ska vara lätta att begripa rent intuitivt." " - Du ska sömlöst kunna flytta ett pågående samtal mellan företagets växel, din bordstelefon och din mobil, fram och tillbaka utan att det märks för den du pratar med. Flexibilitet ska finnas på alla nivåer." Bo Wigstrand, Affärsområdeschef Telefoni " - Du ska ha en komplett växelösning där du på ett lättfattligt sätt kan styra olika anknytningar i företaget till din mobil, och även till din dator om du till exempel är på resande fot. Jag vill sudda ut gränserna mellan telefoni och mer Internetrelaterade tjänster." " - Du ska ha ett så lågt pris som möjligt där du även själv kan påverka taxan genom att styra om mobilsamtal via den egna växeln. På så sätt minimerar du det som kallas "roamingavgifter", och du kan ringa billigt även utomlands." Delårsrapport 3, 2011 Sid 7 av 19

9 Privatmarknad: Bahnhofs privatmarknad drivs av det portugisiska helägda dotterbolaget Bahnhof Unipessoal LDA, med kontor och verksamhet i Funchal på Madeira. Det är en koncernmässig disposition som tar avstamp i det regelverk som gäller i den europeiska unionen. Det tredje kvartalet präglas av en stark revanschlusta. Den relativt oprövade besättningen, under ledning av vd Henrik Kemkes, (tidigare Exportrådet) mötte stora praktiska och administrativa problem i samband med etableringen i Portugal. Dessutom har man förstärkt laget med nya kompetenta medarbetare. Modellen med öppna stadsnät bygger på allianser och goda relationer med många olika aktörer. I enskilda detaljer är det här nödvändigt att ständigt förfina och förbättra rutiner, för att alltid kunna erbjuda de absolut bästa privattjänsterna på marknaden. Under kommande kvartal fokuserar bolaget på att ytterligare förbättra dialog, snabb service och kundbemötande. Egen kundservice är här en viktigt nyckel för framtiden. Mot bakgrund av vikande nyförsäljning (i praktiken ett tappat delår 2011) har man under tredje kvartalet revanscherat sig på bred front. Försäljningen stiger nu kraftigt, och når de näst högsta tillväxtsiffrorna för privatmarknaden någonsin. Skillnaden mot första halvåret är stor. Nu tar man för sig på marknaden på annat sätt än tidigare. Det innebär hårdare konkurrensbevakning och priskrig. Delårsrapport 3, 2011 Sid 8 av 19

10 VD har ordet: Jag är glad och stolt över att vi återigen blivit utsett till gasellföretag år 2011! Bahnhof är ett av telekombranschens mest snabbväxande och långsiktigt lönsamma bolag, där ett av kännetecknen också är vår organiska tillväxt. Det här är ett resultat av de aggressiva satsningar som vi genomför. Under året har vi jobbat hårt med produktutveckling för att hitta nya affärsområden och möjligheter till nya intäkter. Många av våra projekt befinner sig nu i slutfasen, och kommer att kunna lanseras före årsskiftet. Bahnhof har en ny webb. Den finansiella informationen har utökats och nya affärsområden har lagts till. Målet har varit att ta fram en av branschens bästa webbplatser. Detta är vår viktigaste marknadsföringskanal - det är av stor betydelse att den är enkel och samtidigt informativ. Vi har i samband med lanseringen av vår nya webb även lanserat Bahnhofs nya lagringstjänst. Tjänsten kommer att komplettera vårt redan idag attraktiva erbjudande, och medföra merförsäljning samt förbättrade marginaler på volymtjänsterna. För att göra vår produkt maximalt intressant så har vi även lanserat versioner till både iphone och Android plattformarna. Under det fjärde kvartalet kommer Bahnhof att lansera den första etappen av vår TVsatsning. Redan i inledningsfasen når vi ett 40-tal stadsnät. Vi har rekryterat några av branschens mest kvalificerade medarbetare som nu förbereder satsningen. Vidareutvecklingen av Bahnhofs telefoniplattformar har pågått sedan köpet av Sting Telecom. Vår första växellösning driftsattes under slutet av det tredje kvartalet. Nu har vi påbörjat migreringen av våra befintliga kunder till vårt nya system. Delårsrapport 3, 2011 Sid 9 av 19

11 Utvecklingen av Bahnhofs mobila bredband och mobiltelefoni går enligt plan, och även här avser vi att påbörja försäljningen i år. Vi kommer att integrera våra mobiltelefonitjänster i våra växellösningar för att öka vår attraktionskraft. En satsning på stadsnätssidan har gjort att vi nu är tillbaka med en mycket bra kundtillväxt. Bahnhof bearbetar målmedvetet marknaden, och vi har utökat vår konkurrensbevakning. Bahnhof blir en allt viktigare helhetsleverantör. Vår referensportfölj ser mycket bra ut, och nu under inledningen av det fjärde kvartalet har vi ett stort antal offerter ute. Vi är idag ett av marknadens mest intressanta och snabbast expanderande telekombolag. Jag kommer att fortsätta utveckla företaget, och ta oss till nya nivåer! På företagssidan vill jag särskilt lyfta fram att vi nu lockar fler och större aktörer än tidigare. Många av våra befintliga kunder väljer också att utöka och uppgradera sina tjänster från Bahnhof. Stockholm den 20 oktober 2011 Klas Westholm, VD Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 3, 2011 Sid 10 av 19

12 Finansiell situation: Kassaflödet är under det tredje kvartalet starkt positivt. Bahnhof gör fortsatta investeringar i infrastruktur och systemutveckling, men visar ändå ett mycket positivt kassaflöde för perioden. Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 25,7 Mkr, samt en outnyttjad checkkredit om 10 Mkr. Prognosen för helåret 2011 är ett fortsatt positivt kassaflöde. Immateriella anläggningstillgångar: Immateriella anläggningstillgångar (inklusive goodwill) uppgår vid kvartalets slut till 13,5 Mkr. Tillgångarna skrivs av helt linjärt enligt vedertagna principer. EBITDA EBITDA för det tredje kvartalet uppgick till 13,2 Mkr, med en EBITDA-marginal på 16,1 procent. För helåret är prognosen för EBITDA 57,5 Mkr med en EBITDAmarginal på 18,0 procent. Giltigt per Ägare Andel (st) Andel (%) K.N. TELECOM AB ,24% AVANZA PENSION ,26% CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING ,24% LINQ CAPITAL SWEDEN AB ,64% NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB ,41% REMIUM AB ,99% IRISH LIFE INTERNATIONAL ,62% ANDREAS JOHANSSON ,57% JON KARLUNG ,53% KLAS WESTHOLM ,38% Delårsrapport 3, 2011 Sid 11 av 19

13 Huvudägarens kommentarer: Bahnhof återtar under det tredje kvartalet en självklar plats som den ledande aktören i segmentet för öppna stadsnät. Vi gör dessutom nya inbrytningar på företagsmarknaden, där vi inom kort även lanserar tjänster som ytterligare kommer förbättra läget under kommande kvartal. Det är kul att i vår egen rapportering lyfta fram bolagets tekniska styrka. Den handlar i huvudsak om tre områden: 1. En nätmässig infrastruktur, och IPplattform, som gör att vi nu ytterligare lyfter på den globala rankningen över Internetoperatörer (Bahnhof når i oktober plats 112 på världsrankningen - se tabell i denna rapport). 2. Centralt belägna serverhallar med ett brett tjänsteutbud. 3. Kompetens: Bahnhof har några av Sveriges bästa nät- och servertekniker. Bahnhof är innovativt och kostnadsmedvetet. Det är också en grundläggande förutsättning för att växa organiskt. Vi har visat att det går att förena lönsamhet med stark tillväxt. Under ledning av Klas Westholm, VD, så utvecklas verksamheten på ett mycket förtroendeingivande sätt. Vi bygger relationer med andra aktörer och vi tar hela tiden nya och större affärer. Det är ett kvitto på att Bahnhof utmanar de största telejättarna. Bahnhofs aktie, med god tillväxt och direktavkastning, är en trygg hamn för långsiktiga investerare. Vi ser stora möjligheter i ett konjunkturläge som tvingar företag att se om sitt hus. Vi finns där för alla som vill ha bättre - och kostnadseffektivare - tjänster än vad andra kan erbjuda. Stockholm den 20 oktober, 2011 Jon Karlung för huvudägaren K.N. Telecom AB, tillsammans med Andreas Norman Tekniskt försprång är förstås inget självändamål, men i slutändan så är det ett bra argument när folk väljer sin bredbandsoperatör, eller partner för drift av servrar och affärskritiska system. Delårsrapport 3, 2011 Sid 12 av 19

14 Resultaträkning Alla belopp i KSEK Koncernen Koncernen Koncernen Koncernen Q3 Jan-Sep Helår Helår Rörelsens intäkter mm Utfall Utfall Prognos Prognos Nettoomsättning Summa intäkter mm Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av-/nedskrivningar av materiella och Immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Rörelseresultat efter engångshändelser Resultat från Finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader/intäkter och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat före skatt och bokslutsdispositioner Skatt på periodens/årets resultat Periodens/Årets resultat Resultat per aktie efter skatt, SEK 0,68 2,12 2,86 3,74 Antal aktier Vinstmarginal (vinst innan skatt) 11,2% 12,1% 12,7% 12,9% Delårsrapport 3, 2011 Sid 13 av 19

15 Balansräkning Koncernen Alla belopp i KSEK Utfall Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader 4392 Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier Datahallar Stomnät Pågående nyanläggning Finansiella anläggningstillgångar Bostadsrätt 250 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar 862 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Delårsrapport 3, 2011 Sid 14 av 19

16 Skulder och Eget kapital Koncernen Alla belopp i KSEK Utfall Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 1044 Överkursfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Avsättning för latent skatt 5076 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder 8007 Övriga kortfristiga skulder 8841 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Delårsrapport 3, 2011 Sid 15 av 19

17 Kassaflödesanalys Alla belopp i KSEK Q3 Jan-sep Utfall Utfall Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflödet från förändringar i rörelsekapitalet Förändringar av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förändring av imateriella anläggningstillgångar Förändring av materiella anläggningstillgångar Förändring av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amorteringar Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid perioden/verksamhetsårets början Likvida medel vid periodens slut Delårsrapport 3, 2011 Sid 16 av 19

18 Nyckeltal Koncernen 2011 Jan-sep Omsättning, KSEK Vinst, KSEK Vinst efter skatt, KSEK EBIT, KSEK EBITDA, KSEK Nettomarginal (%) 12,1 EBIT-marginal (%) 13,0 EBITDA-marginal (%) 17,3 Soliditet (%) 16,5 Eget Kapital, KSEK Antal anställda, medeltal (st) 98 Periodens kassaflöde, KSEK Data per aktie Antal aktier vid periodens utgång Resultat per aktie före bokslutsdispositioner, SEK 2,67 Eget kapital per aktie, SEK 2,61 Delårsrapport 3, 2011 Sid 17 av 19

19 Rapportkalender 2012 Bokslutskommuniké Februari 2012 Kvartalsrapport 1 3 Maj 2012 Bolagsstämma 22 Maj 2012 Kvartalsrapport 2 28 Augusti 2012 Kvartalsrapport 3 23 Oktober 2012 Bokslutskommuniké Februari 2012 Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Delårsrapport 3, 2011 Sid 18 av 19

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1 2012. www.bahnhof.se

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1 2012. www.bahnhof.se Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1 2012 www.bahnhof.se Kvartal 1 2012 i sammandrag Omsättningen uppgick till: 88,4 Mkr Rörelseresultatet: 2,8 Mkr (EBIT) Resultatet efter skatt uppgick till: 2,1 Mkr EBITDA

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport ett 2011

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport ett 2011 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport ett 2011 Omsättning 71,1 Mkr Vinst + 9,3 Mkr Prognos år 2011 Omsättning: 330 Mkr Vinst: 50 Mkr Bahnhofs delårsrapport 1, 2011 Sid 1 av 16 Kvartal 1, januari mars 2011 i

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Kvartalsrapport tre 2008

Bahnhof AB (publ) Kvartalsrapport tre 2008 Bahnhof AB (publ) Kvartalsrapport tre 2008 Bahnhofs Nordic Fiber Ring Bahnhofs kvartalsrapport 3, 2008 Sid 1 av 10 Kvartal juli september 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 32 Mkr Rörelseresultatet

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Kvartalsrapport ett 2009

Bahnhof AB (publ) Kvartalsrapport ett 2009 Bahnhof AB (publ) Kvartalsrapport ett 2009 Jon Karlung och Andreas Norman Vinstökning: 58% (jämfört Q1/-08) Omsättning: 39,5 Mkr Prognos 2009: Vinst 12,5 Mkr Bahnhofs kvartalsrapport 1, 2009 Sid 1 av 10

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport två 2011

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport två 2011 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport två 2011 April juni Vinst + 9,5 Mkr Omsättning 77,1 Mkr Prognos helår 2011 330 Mkr Vinst +50 Mkr Kvartal två 2011 i sammandrag Omsättningen uppgick till 77,1 Mkr Rörelseresultatet:

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport tre 2010

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport tre 2010 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport tre 2010 Juli September: Rekord 6000 nya kunder Omsättningsökning: 29% (jämfört med Q3 2009) Bahnhofs delårsrapport 3, 2010 Sid 1 av 12 Kvartal juli september 2010 i sammandrag

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport två 2010

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport två 2010 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport två 2010 April Juni: Vinst 6 Mkr Omsättning 56 Mkr Uppskrivning av vinstprognos 2010: PLUS 24,5 Mkr Bahnhofs delårsrapport 2, 2010 Sid 1 av 13 Kvartal april juni 2010 i

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

320 MKR + 33 % TILLVÄXT + 34 MKR

320 MKR + 33 % TILLVÄXT + 34 MKR Bahnhof AB (publ) Bokslutskommuniké 2011 320 MKR + 33 % TILLVÄXT + 34 MKR Entrén till Bahnhofs nya datahall, Tunneln - Stockholm City. Bahnhofs bokslutskommuniké, 2011 Sid 1 av 23 Året i sammandrag Omsättningen

Läs mer

REKORDVINST! 16,2 MKR

REKORDVINST! 16,2 MKR Q3 REKORDVINST! 16,2 MKR 16,2 Mkr VINSTÖKNING + 478 % (mellan kvartal 1 och 3 år 2012) 8,6 Mkr 2,8 Mkr Bahnhof AB (publ) 2012 Delårsrapport 3 Q1 Q2 Q3 Kommentarer i korthet Det tredje kvartalet år 2012

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Bahnhof AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 237 Mkr 27 % (EGEN) + 18,4 Mkr (efter skatt)

Bahnhof AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 237 Mkr 27 % (EGEN) + 18,4 Mkr (efter skatt) Bahnhof AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 237 Mkr 27 % (EGEN) + 18,4 Mkr (efter skatt) Bahnhofs bokslutskommuniké, 2010 Sid 1 av 19 Året i sammandrag Omsättningen uppgick till 237 Mkr Rörelseresultat: +22

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Bahnhof AB (publ) - Bokslutskommuniké 2007

Bahnhof AB (publ) - Bokslutskommuniké 2007 Bahnhof AB (publ) - Bokslutskommuniké 2007 Året i sammandrag Omsättningen uppgick till 84,8 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 5,5 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 3,6 Mkr Allmänt om verksamheten

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Omsättningen minskade med 45 % till 2 875 tkr (5 196 tkr) Orderingången

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR )

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR ) DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2017 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) www.xavitech.com Nettomsättningen uppgick till 2 145TKR (1 834Tkr) Resultatet uppgick till -372Tkr (-289Tkr) Orderingången under perioden

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors Org. nr. 556211-8637 info@onlinebrands.se Telefon: 033-27 25 00 Delårsrapport 2016-07-01 2016-09-30 +32% försäljningstillväxt och fortsatt

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Omsättning: 119 Mkr Vinst 17 Mkr: +30,6 % (jämfört Q1 2013)

Omsättning: 119 Mkr Vinst 17 Mkr: +30,6 % (jämfört Q1 2013) Omsättning: 119 Mkr Vinst 17 Mkr: +3,6 % (jämfört Q1 213) Bahnhof AB (publ) 214Delårsrapport 1 Innehåll Kvartalet i sammandrag... S. 3 Prognos år 214... S. 4 Företagsmarknad... S. 5 Privatmarknad... S.

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport tre 2009

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport tre 2009 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport tre 2009 ÖKNING PLUS 7,5% (Omsättningsökning senaste tre månaderna) ÖKNING PLUS 5527st (Ökad kundstock senaste tre månaderna) VINSTÖKNING PLUS 52% (Vinstökning senaste tre

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer