Nettotillväxt privatmarknad hushåll bredband (organisk)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nettotillväxt privatmarknad +6059 hushåll bredband (organisk)"

Transkript

1 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport tre 2011 Juli sept Vinst + 9,8 Mkr Omsättning 81,7 Mkr Nettotillväxt privatmarknad hushåll bredband (organisk)

2 Kvartal tre 2011 i sammandrag Omsättningen uppgick till 81,7 Mkr Rörelseresultatet: 9,8 Mkr (EBIT) Resultatet efter skatt uppgick till: 7,1 Mkr EBITDA för kvartalet = 13,1 Mkr Kommentarer i korthet: Kvartalet präglas av kraftfull tillväxt på privatmarknaden. På tre månader växer antalet nya nettokunder med sammanlagt 6059 hushåll. Det är den näst högsta tillväxtsiffran i Bahnhofs historia. Totalt har Bahnhof per den sista september kunder i segmentet "öppna stadsnät". Utöver det tillkommer ett antal bostadsrättsföreningar med bredband från Bahnhof. Den kraftiga och organiska tillväxten är ett positivt trendbrott. Kundintaget är 326 procent högre än föregående kvartal. Nyckeln till framgången är att Bahnhof passerat den omställning som etableringen i utlandet innebar. På företagssidan växer försäljningen enligt högt ställda mål. En bidragande orsak är återigen Bahnhofs kraftfulla infrastruktur, särskilt bolagets IP-nät som nu avancerar på den globala rankningen. Här passerar vi de flesta av våra konkurrenter med stor marginal. Det är även glädjande att det affärsområde vi tidigare rapporterat om - "Managerad Hosting"- nu tagit fart på allvar. Under kvartalet har Bahnhof fått förtroendet från ett antal kunder att ta ett större driftsansvar för deras systemarkitektur, och IT-baserade tjänster. Under det fjärde kvartalet kommer Bahnhof att gå i mål med en ny tjänsteplattform för telefoni. Särskilt glädjande är att Bahnhof ska lansera mobiltelefoni och mobilt bredband. Våra telefonitjänster har nu ett framtidsinriktat helhetsperspektiv. Bahnhof sätter kunden i fokus genom enkla, lättanvända och prisvärda lösningar. Bahnhof har återtagit sin position som det ledande tillväxtlokomotivet på stadsnätsmarknaden. Tendensen fortsätter även under inledningen av oktober, som ser mycket ljus ut. Delårsrapport 3, 2011 Sid 1 av 19

3 Om Bahnhof och vår vision: Bahnhof skall vara en ledande europeisk utmanare på kommunikationstjänster. Motorn i verksamheten skall bygga på organisk tillväxt men inte utesluta förvärv. Det nya avreglerade och alltmer fragmenterade telekomlandskapet skapar möjligheter för aktörer som Bahnhof. På samma sätt som en gång till exempel Tele2-sfären tidigt drog nytta av avregleringar i Sverige, ämnar Bahnhof ta sikte på att växa i Europa. Bahnhof skall utnyttja såväl egen infrastruktur, som bygga allianser med andra aktörer, där både mobiltjänster och fastnät (främst fiber) kan rullas ut. Bahnhof skall vara en profilstark europeisk utmanare genom låga priser, och en företagsfilosofi som står för frihet och värnar individen. Strategiskt skall varumärket byggas med värden som nätneutralitet, kommunikationsfrihet, och rätten till ett privatliv. Vision 5 år: 1 MD kr i omsättning med en god vinstmarginal på omkring procent. Prognoser Vi har justerat prognoserna något mot bakgrund av en svagare tillväxt på privatsidan (under årets två inledande kvartal). Tredje kvartalet är återigen positivt, trots att det finns en eftersläpningseffekt från första halvåret (avseende kundintag). År 2011: 320 Mkr i omsättning med en vinstmarginal på cirka 13 procent. År 2012: 410 Mkr i omsättning med en vinstmarginal på cirka 13 procent. Prognoserna bygger i huvudsak på organisk/egen tillväxt (utan utspädningseffekt för ägarna). Femårsplanen är en avsiktsförklaring, som kan vara avhängig större förvärv, men inte exkluderar renodlad organisk tillväxt. Bahnhof skall ha en hög teknisk kompetens och en stor flexibilitet som snabbt kan ta tillvara nya möjligheter på marknaden. Koncernmässiga fördelar skall byggas genom att verksamheter kan renodlas som självständiga bolag med sikte både på företags- och privatmarknaden. Delårsrapport 3, 2011 Sid 2 av 19

4 Verksamhetsbeskrivning företagsmarknad: Bolagets försäljning utvecklas mycket positivt för samtliga affärsområden på företagssegmentet. Bakom framgångarna finns förstås en teknisk plattform som få bolag i vår storlek kan tävla med. Hörnstenen i Bahnhofs verksamhet är vårt IP-nät och våra datahallar. Under det tredje kvartalet ökar här försprånget mot flera konkurrenter. Under det fjärde kvartalet kommer vi även att lansera TV-tjänster i egen regi. I utgångsläget kan vi erbjuda våra kunder ett 100-tal kanaler. Under det tredje kvartalet har Kalejdo Bredband valt Bahnhof för streaming av sina TV-tjänster i öppna stadsnät. MTG koncernen har förnyat avtalet avseende sina IP-baserade radiosändningar via Bahnhof. Det är med glädje vi också hälsar norska Viasat som ny Bahnhof-kund. Bahnhof når nu till plats 112 på den världsomspännande rankningen över IP-aktörer, och den uppgående trenden är fortsatt positiv. Det är en förbättring med 11 platser, och det lämnar de flesta av våra svenska konkurrenter många hundra platser bakom oss. Bahnhof har nu dessutom trafikmängder som ofta ligger runt 130 Gbit/s i vårt rikstäckande transportnät. Kvartal för kvartal äter vi oss närmare de största telejättarna - utan att för den skull förlora vår flexibilitet och våra konkurrenskraftiga priser. Den som är tekniskt specialintresserad, bortom den rent finansiella informationen, kan som vanligt följa utvecklingen mellan några bolag i tabellen som vi publikt redovisar i denna rapport. Källa är det globala och oberoende mätinstitutet Renesys.COM. Några av branschens viktigaste kommersiella aktörer inom segmentet streaming (särskilt TV) har valt Bahnhofs IP-nät. Delårsrapport 3, 2011 Sid 3 av 19

5 Operatör total världsranking Global ranking över några av världens IP-aktörer den 18/ (jämfört med den 17/8 2011). Källa: Det oberoende och globala mätinstitutet renesys.com Operatör Världsranking TeliaSonera 15 (-5) Phonera 101 (-2) Bahnhof 112 (+10) Ip-Only 417 (+3) DGC 842 (+85) Sunet 993 (-256) Alltele 1006 (+449) Comhem 1061 (-74) Bredband (-81) Delårsrapport 3, 2011 Sid 4 av 19

6 Managed Hosting företag: I tidigare rapportering har vi berättat om utökade driftslösningar för företag. Tjänsten "Managed Hosting" bygger i korthet på att Bahnhof sköter ett företags infrastruktur även på system- och tjänstesidan (och inte blott står för tjänster som bygger på renodlad serverdrift eller IP nätförbindelser). Vi tar nu flera viktiga affärer på detta område. Många har upptäckt fördelen med att Bahnhof både har nätmässig kompetens och en egen infrastruktur, och kan förena detta med servertjänster och rent specialiserade konsultlösningar. Helhetspaket gör oss driftsäkrare - men framför allt billigare för kunden. Här finns stora pengar att spara för de företag som ännu idag sitter fast med dyrbara avtal med konsultjättar för sin IT-drift. Några företag som kontaktat oss, och sedan valt att låta Bahnhof ansvara för viktiga delar av den systemmässiga ITdriften på tjänstenivå, är under det tredje kvartalet Sveriges Radio, Svenska Pen, Junkyard.SE (portal för skate- och snowboard, samt streetwear) och mobiloperatören Myindian.SE. Delårsrapport 3, 2011 Sid 5 av 19

7 Telefoni: Förvärvet av bolaget Sting Telecom var tänkt att infoga den pusselbit som fattades i Bahnhofs utbud - det vill säga telefoni. Med facit i hand har förvärvet tyvärr inte levt upp till Bahnhofs högt ställda tekniska och kommersiella förväntningar. Integrationen har tagit längre tid, och tjänster har istället behövts att tas fram från grunden. Arbetet styrs sedan i maj 2011 av Bo Wigstrand, chef för Bahnhofs telefonisatsning och medlem av ledningsgruppen. Bo har en gedigen entreprenöriell bakgrund (senast som VD på e-phone) och han har rätt perspektiv på utvecklingsarbete: "- tjänster ska byggas för kunder - och inte för systemutvecklare." De senaste månadernas arbete utgår från tre hörnstenar; Bahnhof ska ha tekniskt driftsäkra lösningar för telefoni, tjänsterna ska vara intuitiva och lättanvända för våra kunder - och de ska ha hålla ett extremt konkurrenskraftigt pris. Det låter som rena självklarheter, men har tyvärr krävt omprioriteringar och stor tid i anspråk. Samtidigt är det glädjande att nu, under det fjärde kvartalet, på bred front äntligen kunna lansera branschens förmodligen kundvänligaste telefonitjänster. I satsningen ingår förstås även kompletta mobila tjänster, inklusive mobilt bredband. Det mobila bredbandet drivs rent tekniskt dessutom helt inom Bahnhofs eget nät och IP-plattform, vilket knyter ihop telefonin med våra övriga IP-tjänster. Den här lösningen är Bahnhof helt ensam om bland jämförbara konkurrenter. Delårsrapport 3, 2011 Sid 6 av 19

8 Bosse berättar kortfattat själv om sitt arbete: " - Jag har utgått från kundens perspektiv. I vanliga fall utgår nästan alla som bygger telefonilösningar från tekniker och systemutvecklare. Jag har tänkt tvärtom, och istället lyft fram saker som jag själv tycker är praktiskt som användare." " - Du ska aldrig någonsin behöva läsa en manual! Alla funktioner ska vara lätta att begripa rent intuitivt." " - Du ska sömlöst kunna flytta ett pågående samtal mellan företagets växel, din bordstelefon och din mobil, fram och tillbaka utan att det märks för den du pratar med. Flexibilitet ska finnas på alla nivåer." Bo Wigstrand, Affärsområdeschef Telefoni " - Du ska ha en komplett växelösning där du på ett lättfattligt sätt kan styra olika anknytningar i företaget till din mobil, och även till din dator om du till exempel är på resande fot. Jag vill sudda ut gränserna mellan telefoni och mer Internetrelaterade tjänster." " - Du ska ha ett så lågt pris som möjligt där du även själv kan påverka taxan genom att styra om mobilsamtal via den egna växeln. På så sätt minimerar du det som kallas "roamingavgifter", och du kan ringa billigt även utomlands." Delårsrapport 3, 2011 Sid 7 av 19

9 Privatmarknad: Bahnhofs privatmarknad drivs av det portugisiska helägda dotterbolaget Bahnhof Unipessoal LDA, med kontor och verksamhet i Funchal på Madeira. Det är en koncernmässig disposition som tar avstamp i det regelverk som gäller i den europeiska unionen. Det tredje kvartalet präglas av en stark revanschlusta. Den relativt oprövade besättningen, under ledning av vd Henrik Kemkes, (tidigare Exportrådet) mötte stora praktiska och administrativa problem i samband med etableringen i Portugal. Dessutom har man förstärkt laget med nya kompetenta medarbetare. Modellen med öppna stadsnät bygger på allianser och goda relationer med många olika aktörer. I enskilda detaljer är det här nödvändigt att ständigt förfina och förbättra rutiner, för att alltid kunna erbjuda de absolut bästa privattjänsterna på marknaden. Under kommande kvartal fokuserar bolaget på att ytterligare förbättra dialog, snabb service och kundbemötande. Egen kundservice är här en viktigt nyckel för framtiden. Mot bakgrund av vikande nyförsäljning (i praktiken ett tappat delår 2011) har man under tredje kvartalet revanscherat sig på bred front. Försäljningen stiger nu kraftigt, och når de näst högsta tillväxtsiffrorna för privatmarknaden någonsin. Skillnaden mot första halvåret är stor. Nu tar man för sig på marknaden på annat sätt än tidigare. Det innebär hårdare konkurrensbevakning och priskrig. Delårsrapport 3, 2011 Sid 8 av 19

10 VD har ordet: Jag är glad och stolt över att vi återigen blivit utsett till gasellföretag år 2011! Bahnhof är ett av telekombranschens mest snabbväxande och långsiktigt lönsamma bolag, där ett av kännetecknen också är vår organiska tillväxt. Det här är ett resultat av de aggressiva satsningar som vi genomför. Under året har vi jobbat hårt med produktutveckling för att hitta nya affärsområden och möjligheter till nya intäkter. Många av våra projekt befinner sig nu i slutfasen, och kommer att kunna lanseras före årsskiftet. Bahnhof har en ny webb. Den finansiella informationen har utökats och nya affärsområden har lagts till. Målet har varit att ta fram en av branschens bästa webbplatser. Detta är vår viktigaste marknadsföringskanal - det är av stor betydelse att den är enkel och samtidigt informativ. Vi har i samband med lanseringen av vår nya webb även lanserat Bahnhofs nya lagringstjänst. Tjänsten kommer att komplettera vårt redan idag attraktiva erbjudande, och medföra merförsäljning samt förbättrade marginaler på volymtjänsterna. För att göra vår produkt maximalt intressant så har vi även lanserat versioner till både iphone och Android plattformarna. Under det fjärde kvartalet kommer Bahnhof att lansera den första etappen av vår TVsatsning. Redan i inledningsfasen når vi ett 40-tal stadsnät. Vi har rekryterat några av branschens mest kvalificerade medarbetare som nu förbereder satsningen. Vidareutvecklingen av Bahnhofs telefoniplattformar har pågått sedan köpet av Sting Telecom. Vår första växellösning driftsattes under slutet av det tredje kvartalet. Nu har vi påbörjat migreringen av våra befintliga kunder till vårt nya system. Delårsrapport 3, 2011 Sid 9 av 19

11 Utvecklingen av Bahnhofs mobila bredband och mobiltelefoni går enligt plan, och även här avser vi att påbörja försäljningen i år. Vi kommer att integrera våra mobiltelefonitjänster i våra växellösningar för att öka vår attraktionskraft. En satsning på stadsnätssidan har gjort att vi nu är tillbaka med en mycket bra kundtillväxt. Bahnhof bearbetar målmedvetet marknaden, och vi har utökat vår konkurrensbevakning. Bahnhof blir en allt viktigare helhetsleverantör. Vår referensportfölj ser mycket bra ut, och nu under inledningen av det fjärde kvartalet har vi ett stort antal offerter ute. Vi är idag ett av marknadens mest intressanta och snabbast expanderande telekombolag. Jag kommer att fortsätta utveckla företaget, och ta oss till nya nivåer! På företagssidan vill jag särskilt lyfta fram att vi nu lockar fler och större aktörer än tidigare. Många av våra befintliga kunder väljer också att utöka och uppgradera sina tjänster från Bahnhof. Stockholm den 20 oktober 2011 Klas Westholm, VD Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 3, 2011 Sid 10 av 19

12 Finansiell situation: Kassaflödet är under det tredje kvartalet starkt positivt. Bahnhof gör fortsatta investeringar i infrastruktur och systemutveckling, men visar ändå ett mycket positivt kassaflöde för perioden. Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 25,7 Mkr, samt en outnyttjad checkkredit om 10 Mkr. Prognosen för helåret 2011 är ett fortsatt positivt kassaflöde. Immateriella anläggningstillgångar: Immateriella anläggningstillgångar (inklusive goodwill) uppgår vid kvartalets slut till 13,5 Mkr. Tillgångarna skrivs av helt linjärt enligt vedertagna principer. EBITDA EBITDA för det tredje kvartalet uppgick till 13,2 Mkr, med en EBITDA-marginal på 16,1 procent. För helåret är prognosen för EBITDA 57,5 Mkr med en EBITDAmarginal på 18,0 procent. Giltigt per Ägare Andel (st) Andel (%) K.N. TELECOM AB ,24% AVANZA PENSION ,26% CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING ,24% LINQ CAPITAL SWEDEN AB ,64% NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB ,41% REMIUM AB ,99% IRISH LIFE INTERNATIONAL ,62% ANDREAS JOHANSSON ,57% JON KARLUNG ,53% KLAS WESTHOLM ,38% Delårsrapport 3, 2011 Sid 11 av 19

13 Huvudägarens kommentarer: Bahnhof återtar under det tredje kvartalet en självklar plats som den ledande aktören i segmentet för öppna stadsnät. Vi gör dessutom nya inbrytningar på företagsmarknaden, där vi inom kort även lanserar tjänster som ytterligare kommer förbättra läget under kommande kvartal. Det är kul att i vår egen rapportering lyfta fram bolagets tekniska styrka. Den handlar i huvudsak om tre områden: 1. En nätmässig infrastruktur, och IPplattform, som gör att vi nu ytterligare lyfter på den globala rankningen över Internetoperatörer (Bahnhof når i oktober plats 112 på världsrankningen - se tabell i denna rapport). 2. Centralt belägna serverhallar med ett brett tjänsteutbud. 3. Kompetens: Bahnhof har några av Sveriges bästa nät- och servertekniker. Bahnhof är innovativt och kostnadsmedvetet. Det är också en grundläggande förutsättning för att växa organiskt. Vi har visat att det går att förena lönsamhet med stark tillväxt. Under ledning av Klas Westholm, VD, så utvecklas verksamheten på ett mycket förtroendeingivande sätt. Vi bygger relationer med andra aktörer och vi tar hela tiden nya och större affärer. Det är ett kvitto på att Bahnhof utmanar de största telejättarna. Bahnhofs aktie, med god tillväxt och direktavkastning, är en trygg hamn för långsiktiga investerare. Vi ser stora möjligheter i ett konjunkturläge som tvingar företag att se om sitt hus. Vi finns där för alla som vill ha bättre - och kostnadseffektivare - tjänster än vad andra kan erbjuda. Stockholm den 20 oktober, 2011 Jon Karlung för huvudägaren K.N. Telecom AB, tillsammans med Andreas Norman Tekniskt försprång är förstås inget självändamål, men i slutändan så är det ett bra argument när folk väljer sin bredbandsoperatör, eller partner för drift av servrar och affärskritiska system. Delårsrapport 3, 2011 Sid 12 av 19

14 Resultaträkning Alla belopp i KSEK Koncernen Koncernen Koncernen Koncernen Q3 Jan-Sep Helår Helår Rörelsens intäkter mm Utfall Utfall Prognos Prognos Nettoomsättning Summa intäkter mm Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av-/nedskrivningar av materiella och Immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Rörelseresultat efter engångshändelser Resultat från Finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader/intäkter och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat före skatt och bokslutsdispositioner Skatt på periodens/årets resultat Periodens/Årets resultat Resultat per aktie efter skatt, SEK 0,68 2,12 2,86 3,74 Antal aktier Vinstmarginal (vinst innan skatt) 11,2% 12,1% 12,7% 12,9% Delårsrapport 3, 2011 Sid 13 av 19

15 Balansräkning Koncernen Alla belopp i KSEK Utfall Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader 4392 Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier Datahallar Stomnät Pågående nyanläggning Finansiella anläggningstillgångar Bostadsrätt 250 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar 862 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Delårsrapport 3, 2011 Sid 14 av 19

16 Skulder och Eget kapital Koncernen Alla belopp i KSEK Utfall Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 1044 Överkursfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Avsättning för latent skatt 5076 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder 8007 Övriga kortfristiga skulder 8841 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Delårsrapport 3, 2011 Sid 15 av 19

17 Kassaflödesanalys Alla belopp i KSEK Q3 Jan-sep Utfall Utfall Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflödet från förändringar i rörelsekapitalet Förändringar av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förändring av imateriella anläggningstillgångar Förändring av materiella anläggningstillgångar Förändring av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amorteringar Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid perioden/verksamhetsårets början Likvida medel vid periodens slut Delårsrapport 3, 2011 Sid 16 av 19

18 Nyckeltal Koncernen 2011 Jan-sep Omsättning, KSEK Vinst, KSEK Vinst efter skatt, KSEK EBIT, KSEK EBITDA, KSEK Nettomarginal (%) 12,1 EBIT-marginal (%) 13,0 EBITDA-marginal (%) 17,3 Soliditet (%) 16,5 Eget Kapital, KSEK Antal anställda, medeltal (st) 98 Periodens kassaflöde, KSEK Data per aktie Antal aktier vid periodens utgång Resultat per aktie före bokslutsdispositioner, SEK 2,67 Eget kapital per aktie, SEK 2,61 Delårsrapport 3, 2011 Sid 17 av 19

19 Rapportkalender 2012 Bokslutskommuniké Februari 2012 Kvartalsrapport 1 3 Maj 2012 Bolagsstämma 22 Maj 2012 Kvartalsrapport 2 28 Augusti 2012 Kvartalsrapport 3 23 Oktober 2012 Bokslutskommuniké Februari 2012 Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Delårsrapport 3, 2011 Sid 18 av 19

REKORD! Omsättning: 135,4 Mkr Vinst: 20 Mkr Nya privatkunder: +7 397

REKORD! Omsättning: 135,4 Mkr Vinst: 20 Mkr Nya privatkunder: +7 397 REKORD! Omsättning: 135,4 Mkr Vinst: 2 Mkr Nya privatkunder: +7 397 Bahnhof AB (publ) 214Delårsrapport 3 Innehåll Kvartalet i sammandrag... S. 3 Prognos år 214... S. 4 Företagsmarknad... S. 5 Privatmarknad...

Läs mer

REKORDTILLVÄXT UPPSKRIVNING AV PROGNOS

REKORDTILLVÄXT UPPSKRIVNING AV PROGNOS REKORDTILLVÄXT UPPSKRIVNING AV PROGNOS Omsättning Q2: 154 MSEK Prognos 215: 615 MSEK Vinst Q2: +19,6 MSEK Prognos 215: +77 MSEK 215 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 2 INNEHÅLL Andra kvartalet i sammandrag...

Läs mer

Oms. 393 Mkr Vinst. + 45,5 Mkr! Prognos år 2013: Vinst +60 Mkr! Bahnhof AB (publ) Bokslutskommuniké. Bokslutskommuniké 2012

Oms. 393 Mkr Vinst. + 45,5 Mkr! Prognos år 2013: Vinst +60 Mkr! Bahnhof AB (publ) Bokslutskommuniké. Bokslutskommuniké 2012 Oms. 393 Mkr Vinst + 45,5 Mkr! Prognos år 2013: Vinst +60 Mkr! 2012 Bahnhof AB (publ) Bokslutskommuniké Året i sammandrag Omsättningen uppgick till: 393,1 Mkr Resultat innan avskrivningar: + 61,3 Mkr (EBITDA)

Läs mer

+ 5 960 nya bredbandskunder!

+ 5 960 nya bredbandskunder! Vinstrekord: Delårsrapport 3, 213 Bahnhof AB (publ) 213 Delårsrapport 3 + 18 Mkr Kraftig tillväxt privatmarknad: + 5 96 nya bredbandskunder! 1 Delårsrapport 3, 213 Kvartal 3, 213 i sammandrag Omsättning

Läs mer

Omsättning: 125,6 Mkr Vinst: 18 Mkr Stort kundintag

Omsättning: 125,6 Mkr Vinst: 18 Mkr Stort kundintag Omsättning: 125,6 Mkr Vinst: 18 Mkr Stort kundintag Bahnhof AB (publ) 214Delårsrapport 2 Innehåll Kvartalet i sammandrag... S. 3 Prognos år 214... S. 4 Företagsmarknad... S. 5 Privatmarknad... S. 9 VD

Läs mer

Året i sammandrag. Strategiska mål. Bahnhofs strategiska mål är att ta en kilposition strax under de största nordiska telekomjättarna.

Året i sammandrag. Strategiska mål. Bahnhofs strategiska mål är att ta en kilposition strax under de största nordiska telekomjättarna. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - 2009 187,5 MKR + 15,2 MKR + 46 % (EGEN) Året i sammandrag Omsättningen uppgick till 187,5 Mkr Rörelseresultatet uppgick till + 15,2 Mkr Resultat efter skatt uppgick till + 7,0 Mkr Resultatet

Läs mer

Omsättning: 119 Mkr Vinst 17 Mkr: +30,6 % (jämfört Q1 2013)

Omsättning: 119 Mkr Vinst 17 Mkr: +30,6 % (jämfört Q1 2013) Omsättning: 119 Mkr Vinst 17 Mkr: +3,6 % (jämfört Q1 213) Bahnhof AB (publ) 214Delårsrapport 1 Innehåll Kvartalet i sammandrag... S. 3 Prognos år 214... S. 4 Företagsmarknad... S. 5 Privatmarknad... S.

Läs mer

Årsredovisning. Många snackar. Vi lyssnar.

Årsredovisning. Många snackar. Vi lyssnar. Årsredovisning 2014 Många snackar. Vi lyssnar. Innehåll 03 05 06 08 18 20 23 24 26 27 28 29 31 32 33 39 54 55 56 58 59 Bredband2 i korthet Detta är Bredband2 VD har ordet Marknad Aktien Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fokus på kassaflödet. Viktiga händelser. Utblick 2010

Fokus på kassaflödet. Viktiga händelser. Utblick 2010 Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Delårsrapport jan-sept 2009 2009-11-24 Fokus på kassaflödet Resultatet var för perioden positivt. Omsättningen under perioden uppgick till 131,9 (87,5) Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson BAHNHOF AB Det tredje kvartalet 2014 slår alla tidigare rekord i Bahnhofs historia. På detta sätt inleder Bahnhof in Q3 rapport, vilket väl speglar utvecklingen för både bolaget och aktiekursen de senaste

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

» Rörelseresultatet ökade till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007 «

» Rörelseresultatet ökade till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007 « Bokslutskommuniké PHONERA AB (publ.)» Rörelseresultatet ökade till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under «Helår Nettoomsättningen uppgick till 297,4 (228,4) mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Norrländskt okrångligt. Årsredovisning 2012. Kompletta kommunikations- och mediatjänster för privatpersoner, hushåll och företag

Norrländskt okrångligt. Årsredovisning 2012. Kompletta kommunikations- och mediatjänster för privatpersoner, hushåll och företag Norrländskt okrångligt Årsredovisning 2012 Kompletta kommunikations- och mediatjänster för privatpersoner, hushåll och företag Årsredovisning 2012 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Om AllTele 7 Det nya

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007«

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« ÅRSREDOVISNING 2007 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« PHONERA 2007 INNEHÅLL ÅRET I SIFFROR 2 I BACKSPELN 2 ÅRET

Läs mer

INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING

INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING Delårsrapport januari september Q3 INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING tember Januari september Nettoomsättningen uppgår till 95,4 (96,4) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella

Läs mer

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1 2 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 Ekonomisk översikt 2010 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning jämförbar verksamhet** mkr 335,4 309,0 294,8 245,5 188,9 Nettoomsättning** mkr

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

PÅ GOD VÄG FRÅN TELEOPERATÖR TILL KOMMUNIKATIONSPARTNER

PÅ GOD VÄG FRÅN TELEOPERATÖR TILL KOMMUNIKATIONSPARTNER Delårsrapport januari september Phonera AB (publ.) Q3 PÅ GOD VÄG FRÅN TELEOPERATÖR TILL KOMMUNIKATIONSPARTNER tember Januari september Nettoomsättningen uppgår till 98,2 (95,4) mkr. Rörelseresultatet före

Läs mer

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1. Årsredovisning

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1. Årsredovisning PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1 Årsredovisning 2011 2 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Helåret 2011 1 12 år 2 Phonera har två tydliga affärer 3 VD-intervju 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Phonera

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

LESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

LESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM AMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SE Ladda Överföra Dela MLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEA Bokslutskommuniké 2007 Oktober till december 2007, Q4 3 månader Nettoomsättningen ökade med 26,5% jämfört med

Läs mer

Årsredovisning 2014 Stärkt position för AllTelekoncernen

Årsredovisning 2014 Stärkt position för AllTelekoncernen Årsredovisning 2014 Stärkt position för AllTelekoncernen Årsredovisning 2014 InnehållA 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Om AllTele 6 AllTeles affärsmodell 7 Affärsmodell Bredband 8 Affärsmodell Telefoni

Läs mer

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari-juni 2011 2 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem.

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Årsredovisning 2010/2011 Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Det här är Tripnet Tripnet är din trygga och personliga driftspartner

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer