i världens mitt! MAJ 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i världens mitt! MAJ 2010"

Transkript

1 i världens mitt! CENTERPARTIETS LANDSBYGDSMANIFEST MAJ 2010

2 Det är en glob jag trampar med min fot. Vad är centralt på ytan av ett klot? Jag väljer Pjätteryd till världens mitt. Det står mig fritt. /Alf Henriksson Vad är egentligen centralt på ytan av ett klot? Är det verkligen Pjätteryd, Vilhelmina eller Sveg som ligger långt bort eller kan det rentav vara så att det är Stockholm som ligger väldigt avsides? Det är dags att vi vänder på perspektiven. Landsbygderna har oändliga möjligheter. Antalet nya företag på landsbygden ökar kraftigt, investeringstakten är hög, utländska turister väljer i allt större utsträckning spendera sin semester där och energiomställningen innebär oanade möjligheter för de gröna näringarna. Men naturligtvis finns även utmaningar. En av de största handlar om att skapa fler jobb i alla delar av Sverige. Att människor har ett jobb är förutsättningen för att skolor ska finnas kvar, att servicen ska vara tillfredsställande och att mataffären ska fortsätta att vara öppen. Centerpartiet och regeringen har gjort mycket för landsbygden den gångna mandatperioden. Sammanlagt har man genomfört över 150 åtgärder som på olika sätt främjar Sveriges landsbygder. Kostnaderna för att anställa har sänkts, jordbrukets konkurrenskraft har stärkts, det har blivit lättare att bygga på attraktiva områden, infrastrukturen har fått historiskt stort tillskott och den förnybara energin har satts i centrum för att nämna några exempel. Men det finns mer kvar att göra och i detta manifest beskriver Centerpartiet hur vi vill att den fortsatta politiken för en levande landsbygd ska se ut. Vissa har valt Stureplan till jordens mitt, andra väljer Tingsryd. I grunden handlar det om synen på frihet. Oavsett vad man väljer att kalla sin hembygd ska det finnas förutsättningar att förverkliga sin dröm. Nu kavlar vi upp ärmarna inför ytterligare en mandatperiod! GE DRÖMMEN EN CHANS Drömmer du om att driva ett IT-företag i Vilhelmina eller en teater i Gagnef? Möjligheterna att starta och driva företag ska vara lika i hela landet. Företagsamma och kreativa människor ser till att det finns jobb och tillväxt på landsbygderna. Centerpartiet vill skapa förutsättningar för fler företag i hela Sverige. Vi vill ge drömmen en chans. 2

3 1. Gör det billigare att anställa Centerpartiet vill att det ska bli enklare och billigare att anställa. Därför vill vi fortsätta sänka arbetsgivaravgiften även under nästa mandatperiod och behålla nedsättningen på cirka 15 procent av arbetsgivaravgiften för unga. 2. Sänk tjänstemomsen Centerpartiet vill sänka momsen från 25 till 12 procent på arbetsintensiva tjänster. De branscher som omfattas av sänkningen är bland annat restauranger och frisörer. Det är tjänster som många efterfrågar och som skulle kunna skapa många nya jobb. Dessutom skulle sänkningen minska administrationen för många företag inom exempelvis hotell- och restaurangbranschen, som idag har en momssats på 12 procent för hotellverksamhet och 25 procent för restaurangverksamhet. 3. Säkra tillgången till företagsfinansiering Centerpartiet vill säkra företagens behov av riskvilligt kapital i hela landet. Det är i första hand marknaden som ska tillgodose företagens behov av kapital. Men i vissa regioner fungerar det dåligt. Idag är det många gånger svårt för företagen på landsbygden att få tillgång till kapital för exempelvis investeringar m.m. Centerpartiet anser att de statliga finansieringsinsatserna ska samverka med lokala och regionala aktörer för att säkra företagens behov av riskvilligt kapital i hela landet. Företagsamma människor med idéer till nya tjänster eller produkter behöver ibland stöd i form av både affärsutvecklingskompetens och finansiering. Genom att inför rådgivningscheckar, vill Centerpartiet göra det möjligt för företagare att själva välja rådgivning utifrån sina behov. 4. Fortsätt att minska regelkrånglet Centerpartiet vill fortsätta minska företagens administrativa kostnader genom minskat regelkrångel. I den senaste handlingsplanen fanns över 940 pågående, planerade och avslutade regelförenklingsåtgärder med. Avskaffandet av revisionsplikt för småföretag är ett exempel på en viktig åtgärd som nu genomförs. Regelförenklingsarbetet måste fortsätta under nästa mandatperiod för en märkbar förändring av företagarnas vardag. Det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att starta och driva företag. 5. Stimulera kompetensförsörjning på landsbygden Centerpartiet anser att behövs ett starkt och växande näringslivi hela Sverige. Etablering av nya företag och nya branscher underlättas om det finns tillgång till kvalificerad kompetens och arbetskraft. Centerpartiet vill stärka samverkan mellan näringsliv, skola och högskola i hela landet. Gymnasieskolan spelar en viktig roll för landsbygdens framtida arbetskraft. Den nya gymnasiereformen kommer att öka möjligheterna för unga människor att i större utsträckning kunna satsa på en yrkesinriktad gymnasieutbildning eller en lärlingsutbildning. För att fler högutbildade ska upptäcka möjligheterna i Sveriges landsbygder kan traineeprogram i småföretag vara en möjlighet liksom gemensamma forskningsprojekt mellan landsbygdens företag och universiteten. 6. Skattelättnader för småföretag som bedriver forskning Centerpartiet vill öka små- och medelstora företags chanser att överleva på landsbygden genom att låta dem vara en del i samverkan med högskolan och näringslivet inom regionen. För små, innovativa företag är satsningar på FoU centrala för produktutveckling och marknadstillträde. Sedan januari 2007 har EU:s statsstödsregler blivit mer liberala för stöd till såväl grundforskning som forskning i mindre företag. Centerpartiet anser att Sverige bör nyttja denna möjlighet och införa skattelättnader för små och medelstora företag som bedriver kvalificerad forskning 7. Stärk kvinnors företagande Centerpartiet vill stärka landsbygden genom att öka variationen av företag och företagare. En stor potential ligger då i att öka företagandet bland kvinnor. Centerpartiet vill bl a uppmuntra fler kvinnor att bli företagare i samband med ägarskiften. Vi lever i en tid där näringslivet förändras. Vid sidan av en förnyelse inom traditionell tillverkningsindustri ser vi även hur nya näringar, inte minst inom tjänstesektorn växer fram. Möjligheten att driva företag inom skola, vård och omsorg samt hushållsnära tjänster skapar nya affärsmöjligheter även på landsbygden. Kvinnors företagande på landsbygden behöver synliggöras ytterligare. Centerpartiet anser att det är viktigt att de särskilda program för att främja kvinnors företagande kan fortsätta. Stöd till företagande måste 3

4 vara tillgängligt för både kvinnor och män, i hela landet. 8. Skapa en nationell strategi för landsbygdsturism Centerpartiet vill skapa en nationell strategi för landsbygdsturism. Ökad samverkan och samordning mellan olika sektorer skapar förutsättningar för fler turister på den svenska landsbygden där god mat och rikt kulturliv värderas högt. Centerpartiet vill höja gränsen för när en verksamhet räknas som hotell. En större verksamhet omfattas idag av ett betydligt mer betungande regelverk. Att höja gränsen vore en betydande regelförenkling. 9. Tillvarata unga entreprenörer Centerpartiet vill tillvarata de ungas skaparkraft och förmåga till nytänkande. Genom att vidareutveckla entreprenörskapsstrategin för utbildning vill vi att fler unga ska se företagande som ett självklart val. Med satsningar på ungas innovationer vill vi tillvarata nya affärsidéer för fler och växande företag. GE MÄNNISKOR FRIHET ATT VÄLJA Tänk vad trist världen vore utan valfrihet. En sorts bröd till frukost, en sorts bil, en sorts skola. Friheten att välja är viktig för landsbygdernas utveckling, det ökar livskvaliteten och skapar förutsättningar för en mängd olika företag, och därigenom en mängd olika arbetsgivare. 4

5 10. Utvidga lagen om valfrihetssystem Centerpartiet vill att man ska kunna välja hemtjänstföretag och omsorg även när man bor på landsbygden. Därför vill vi att lagen om valfrihet ska bli obligatorisk. Då kan alla entreprenörer som uppfyller kommunens krav starta företag och erbjuda hemtjänst m.m. till äldre. Det blir fler företag och landsbygdens företagsamma kvinnor och män får möjlighet att förverkliga sina idéer även inom välfärdssektorn. Lokala företagare vet ofta bäst vilken service människor behöver lokalt. Kombinerat med reformen med hushållsnära tjänster skapas ytterligare förutsättningar för fler välfärdsföretag på landsbygden. Centerpartiet vill utveckla reformen med Hushållsnära tjänster till att omfatta fler tjänster. 11. Låt barnfamiljerna bestämma Centerpartiet anser att barnfamiljerna själva ska kunna bestämma vilken barnomsorg som passar dem bäst. Med barnomsorgspeng skapas valfrihet för barnfamiljerna liksom förutsättningar för familjekooperativ och privata aktörer att erbjuda sina tjänster. 12. Utveckla Byskolans roll Centerpartiet anser att byskolan har en viktig roll för landsbygdens utveckling och tillväxt. Byskolan utgör ofta navet i byn och är viktig för att det ska vara attraktivt för barnfamiljer att bo på landsbygden. Centerpartiet vill därför stärka byskolans roll med modern pedagogik och ökad samverkan med andra verksamheter. 13. Ge alla skolor möjlighet att bli självstyrande Centerpartiet vill ytterligare decentralisera skolans makt och ansvar genom att ge mer självständighet till skolorna. Beslutsvägarna måste kortas. Ett steg i att få skolan mer decentraliserad är att införa rätt till självstyrande skolor där kommunen inte ska kunna neka en grundskola att bli självstyrande. Åsa Torstensson, vilket landsbygdsförslag är du mest stolt över under den här mandatperioden? Jag är mest stolt över att vi har satsat 497 miljarder på infrastruktur som knyter ihop Sverige och binder samman människor. Idag pågår 2500 väg- och järnvägsprojekt runt om i landet. Det är med stolthet jag berättar detta eftersom det är en viktig pusselbit för en livskraftig landsbygd. Släpp loss engagemang och kreativa tankar Att människor tänker nya, fria och kreativa tankar är avgörande för landsbygdernas framtid. Nya typer av företag skapas och kulturen breddas. Centerpartiet vill kratta manegen för människor som brinner. Det engagemang som finns i föreningar, kyrkan, idrottsrörelsen eller byalagen är ovärderlig. 14. Satsa på kulturella och kreativa näringar Centerpartiet vill se en ökad samverkan mellan kultur och näringsliv och förbättrade förutsättningar för kulturskapare och entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar att bidra till såväl regioners tillväxt som ökad svensk konkurrenskraft. Konsthantverk, gallerier. sommarteatrar och upplevelsemiljöer skapar mer attraktiva boendemiljöer, driver på nyföretagandet och blir allt viktigare för besöksnäringen. 15. Satsa på digitala hus Centerpartiet vet att det behövs fler mötesplatser på landsbygden. Trots Internet och sociala mediers framfart finns det fortfarande ett behov av personliga möten. Det gäller inte minst landsbygden. Mötesplatserna har inte bara en social funktion utan leder också ofta till kreativa idéer som kan utvecklas till företag. Ett exempel på en sådan framtida mötesplats är digitala hus. Digitala hus handlar dels om att stötta den nödvändiga digitaliseringen av alla biografer i landet men även om att utveckla distributionen av annan kultur till samlingslokaler på landsbygden och att skapa digitala mötesplatser för demokrati etc. 16. Uppmuntra ideellt arbete och minska krånglet i föreningslivet Centerpartiet vill stödja de insatser som de ideellt arbetande ledarna i landets föreningsliv utför. Det vill vi göra 5

6 genom att klubbar och organisationer ska kunna betala ut en viss mindre ersättning skattefritt till ledare och medverkande. Vi vill också se över EU-direktivet om moms, för att värna villkoren för den svenska folkrörelsetraditionen. EU-kommissionen har hotat Sverige med domstol för att momsreglerna för ideella föreningar inte stämmer med EU:s direktiv. Det riskerar att ekonomiskt drabba idrottsrörelsen, hjälporganisationer m.fl. och är något som Centerpartiet motsätter sig. De sociala företagen kan spela en allt viktigare roll i framtiden och utgöra ett komplement till offentlig och privat sektor. Grunden för det sociala företagandet finns hos människor som vill lösa samhällets problem genom att organisera en egen verksamhet. Centerpartiet vill därför förbättra förutsättningarna för sociala företag att verka i hela landet. Ge möjlighet att bo där man vill Vad är egentligen centralt på ytan av ett klot? Oavsett vilken plats just du väljer att leva på ska det finnas möjlighet att påverka vilka beslut som fattas, möjlighet till goda kommunikationer och fungerande offentlig service. 17. Stärk det regionala inflytandet Centerpartiet vill att makten och inflytandet ska flyttas närmare människorna. Då behöver vi stärka det kommunala självstyret och ha starka regioner som är direktvalda med egen beskattningsrätt. Regionerna ska själva, eller i samverkan med stat och/eller kommunerna, kunna ansvara för regional utveckling, hälso- och sjukvård, närings- och arbetsmarknadspolitik, infrastruktur och kollektivtrafik, kultur och regionala miljömål. Det ger bättre förutsättningar att stötta och ta tillvara den lokala och regionala utvecklingskraften. 18. Samla den offentliga servicen bakom en dörr Centerpartiet vill att den offentliga servicen ska vara lika för alla. Trots att allt fler tjänster går att utföra via telefon eller Internet behövs det fortfarande kontor dit medborgarna kan vända sig för personlig service. Enligt Centerpartiet bör staten ta ett större ansvar för att samordna servicen. Det bör finnas minst ett gemensamt statligt och kommunalt servicekontor i varje kommun dit medborgarna kan vända sig för att få hjälp med allmän kunskap, information, blanketter, ansökningar samt handläggning av ärenden kopplat till offentlig service. Den servicen kan med fördel också samordnas med kommersiell service, vilket till exempel kan innebära att en lanthandel får ett utvidgat uppdrag. 19. Öka stödet till kommersiell service Centerpartiet vill stärka tillgången till kommersiell service i hela landet så att kvinnor och män inom rimliga avstånd kan tanka sina bilar och handla sin mjölk. Tillgänglighet är en viktig förutsättning för tillväxt i alla delar av landet och vi ser därför ett behov av att stödet till kommersiell service på landsbygden kraftigt utökas för att stimulera nya servicelösningar och garantera en god tillgänglighet i hela landet. 20. Gör polisen mer lokal Centerpartiet vill att alla landets kommuner ska ha en lokalt förankrad och närvarande polis. Vi vill inte se en kommunalisering av polisen, men vi vill se ett nära samarbete mellan polis och socialförvaltning, skola och andra delar av kommunens verksamhet. För att ett sådant samarbete ska fungera väl krävs det att det finns poliser som är stationerade i kommunen. 21. Underlätta byggandet av bostäder genom statliga garantier Centerpartiet vill att staten genom garantier ska underlätta för nyproduktion av bostäder på landsbygden. Därmed skulle man minska problemen med att produktionskostnaden och marknadsvärdet på bostäder ofta avviker på landsbygden. I den mån det krävs ska även mer attraktiva områden kunna utnyttja garantierna. 22. Fortsätt ställa om fordonsparken Centerpartiet anser att bilen är en viktig frihetssymbol på landsbygden. För många människor är den det enda realistiska transportmedlet för att ta sig till och från sitt arbete, hämta och lämna på förskolan och hälsa på släkt och vänner m.m. Bilen har en viktig funktion såväl ekonomiskt som socialt. För att komma till rätta med bilarna miljöproblem vill vi minska bilarnas utsläpp. Miljöbilspremien och slopad fordonsskatt för miljöbilar, höjd koldioxidskatt i kombination med sänkt inkomstskatt, genom s.k. skatteväxling, forskning kring miljövänliga 6

7 bränslen och energieffektiva fordon och stöd till biogasmackar är några exempel på åtgärder som möjliggjort att det idag rullar tolv gånger så många miljöbilar på våra vägar idag, jämfört med Nu vill vi gå vidare för att möjliggöra en fossiloberoende fordonspark till Det är inte bilarna som är problemet, utan utsläppen. 23. Fortsätt satsa på det finmaskiga vägnätet Centerpartiet vill att det ska finnas goda kommunikationer och vägar med hög standard i hela Sverige. Då behöver det finmaskiga vägnätet och de enskilda vägarna fungera tillfredsställande och befolkningen kunna lita på att det finns tillräckliga resurser för bland annat skötsel, underhåll och tjälsäkring. De historiskt stora summor regeringen har avsatt för de enskilda vägarna under den gångna mandatperioden har varit väl investerade pengar. Motsvarande satsningar är nödvändiga även i framtiden. 24. Garantera ett basutbud av flygplatser Centerpartiet anser att goda kommunikationer är en förutsättning för att medborgare ska kunna bo och verka i hela landet. I stora delar av landet är flyg det enda realistiska alternativet och Centerpartiet vill därför att staten ska garantera ett basutbud av flygplatser som gör detta möjligt. Samtidigt ska arbetet fortsätta för att göra flyget mer miljövänligt, genom exempelvis gröna inflygningar och genom att flyget ska ingå i EU:s handel med utsläppsrätter. 25. Fortsätt arbeta för regeringens bredbandsmål Centerpartiet vill att det ska gå att starta och driva företag i hela landet. Ny teknik gör att en reklambyrå med kunder över hela världen lika gärna kan ligga i Vilhelmina som i New York. Ur medborgarperspektiv är det lika viktigt att kunna komma åt Internet i alla delar av landet. Men då krävs att hela Sverige har tillgång till bredband av hög kvalitet. Centerpartiet vill underlätta investeringar i ny teknik samt verka för att målet i regeringens bredbandsstrategi ska uppfyllas. Där anges att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 och att 40 procent av alla hushåll bör ha tillgång till ett sådant bredband år Utveckla fler och bättre mobila tjänster Centerpartiet vill fortsätta verka för att attraktiva frekvensband kan avsättas för elektroniska kommunikationer. Det frekvensutrymme regeringen avsatte från de gamla analoga TV-sändningarna till mobilt bredband har mycket goda yttäckningsegenskaper som gör att snabbt mobilt bredband inom kort kommer att kunna täcka stora delar av Sveriges geografiska yta. Andreas Carlgren, vilket landsbygdsförslag är du mest stolt över under den här mandatperioden? Jag är mest stolt över att vi ändrat strandskyddsreglerna. Nu är det möjligt att skapa attraktiva boendemiljöer i kommuner med liten befolkningsmängd och långa obyggda stränder. Fler kommuner kan planera för sin egen utveckling och fler människor förverkliga drömmar om ett strandnära boende. Det är en nyckel tilfortsatt utveckling av Sverige! Gör landsbygden grön Framtidens energi kommer inte att produceras av en oljeschejk i Dubai, utan av bondens gödselbrunn, av skogens råvara och av vindens och vattnets kraft. Omställningen till ett samhälle som drivs av förnyelsebar energi kommer att innebära stora möjligheter för landsbygderna. 27. Släpp loss landsbygdens klimatentreprenörer Centerpartiet vill att landsbygden ska leda klimatomställningen. För det är på landsbygdens vidder en stor del av vindkraftverksutbyggnaden kommer att ske och det är från dess åkrar och skogar bioenergin finns att hämta. Ska vi lyckas med klimatomställningen krävs det att vi släpper loss landsbygdens klimatentreprenörer och ger dem långsiktiga spelregler att förhålla sig till. Till exempel vill vi på ett liknande sätt som för vindkraften sätta ett nationellt planeringsmål för biogas till 2030, med tillhörande långsiktiga och kostnadseffektiva styrmedel. 7

8 Det är nödvändigt för att de stora och långsiktiga investeringar som biogasen är förenat med ska kunna bli verklighet. 28. Låt flera ta del av vindkraftens vinster Centerpartiet vill underlätta utbyggnaden av vindkraft på landsbygden. Därför vill vi uppmuntra investerarna att på frivillig basis erbjuda grannskapet delägarskap och engagemang i vindkraftverk. Det är markägarna och byarna som främst ska få del av vindkraftens vinster, inte kommunerna. Vindkraftskooperativ är en bra möjlighet för privatpersoner att investera i förnybar elproduktion. Centerpartiet vill neutralisera uttagsskatten för vindkraftskooperativ genom att ge kooperativ möjlighet att göra avdrag för insatt kapital. Då kan den kooperativa vindkraften fortsätta att utvecklas. Maud Olofsson, vilket landsbygdsförslag är du mest stolt över under den här mandatperioden? Jag är mest stolt över att Sverige har världens mest ambitiösa klimat- och energipolitik. Det ökar landsbygdernas möjligheter att bidra till både energi- och bränsleomställningen. För landsbygderna, som är rika på naturtillgångar och företagsamma människor, ger detta goda förutsättningar för nya jobb och fler och växande företag. Sätt maten i centrum Alla gillar att äta, men få funderar över var maten egentligen kommer ifrån eller vilken påverkan den har på miljön. Sveriges bönder producerar miljövänlig sund och säker mat, med ett gott djurskydd. De gröna näringarna är ryggraden i den svenska landbygden och skapar både öppna landskap, biologiska mångfald och utvecklingskraft. 29. Stärk de gröna näringarna Centerpartiet vill att de drygt människor som jobbar inom de gröna näringarna och som i huvudsak lever och verkar på landsbygden ska bli fler. Då behöver de gröna näringarnas konkurrenskraft stärkas ytterligare. Under mandatperioden har bland annat LFA-stödet höjts, egenavgifterna sänkts och skatten på handelsgödsel avskaffats. Inför nästa mandatperiod driver Centerpartiet på för att de kommande höjda skatterna på drivmedel ska återföras till bönderna, enligt samma modell som handelsgödselskatten tidigare hade. 30. Fortsätt satsa på Matlandet Sverige Centerpartiet är övertygat att Sverige har alla möjligheter i världen att bli Europas nya matland. Enligt regeringens handlingsplan om Matlandet Sverige skulle det kunna leda till ungefär nya jobb i hela landet. Det vore ett fantastiskt resultat, men för att det ska lyckas krävs det en politik med mycket vilja, entreprenörer, lantbrukare och engagerade människor som brinner för mat. 31. Bilda gastronomiska regioner Centerpartiet vill stärka den svenska matmångfalden underifrån genom att bilda gastronomiska regioner där regionala resurscentrum får till uppgift att sprida kunskap och mervärden om den mat som produceras och förädlas lokalt. Precis som exempelvis Italien och Frankrike ser svenskt jordbruk och mathantverk väldigt olika ut i olika delar av landet. Det är en tillgång och möjlighet som går att renodla ytterligare - från rennäringen i norr till äppelodlingarna i söder. 32. Tillåt gårdsförsäljning av alkohol Centerpartiet tror att gårdsförsäljning av alkohol kan locka besökare till den svenska landsbygden och leda till nya jobb och företag. Redan idag finns ett antal mindre producenter av vin och öl m.m. som tar emot besökare, men deras verksamhet begränsas av att de inte får sälja sina produkter direkt till sina besökare. Centerpartiet vill göra något åt det och tillåta gårdsförsäljning av alkohol. 8

9 33. Ta makten över maten i offentlig sektor Centerpartiet vill att de krav Sveriges kommuner och landsting ställer vid upphandling av mat ska motsvara kraven för svensk livsmedelsproduktion. Det handlar om ganska självklara saker: Mjölk ska komma från kor som har fått vara ute och beta på sommaren, kött från grisar som inte har fått svansen avklippt och ägg från hönor som har tillgång till sandbad och sittpinne. Genom att ta makten över maten går det också att skapa förutsättningar för lokalproducerad mat och för bättre matkvalitet i skola och omsorg. Eskil Erlandsson, vilket landsbygdsförslag är du mest stolt över under den här mandatperioden? Jag är mest stolt över att vi har skapat visionen om Sverige det nya Matlandet. Det är en vision om god mat, god djurhållning och upplevelser i världsklass. Satsningen kan ge nya jobb på den svenska landsbygden. Skapa en öppen landsbygd för alla Tänk vad trist det skulle vara om alla var lika och tänk hur många idéer som aldrig hade kläckts om man aldrig mötte någon som var olik en själv. Mångfald måste tas tillvara, annars riskerar landsbygderna att helt i onödan förlora utvecklingskraft, idéer och kompetens. 34. Stärk integrationen genom Grön SFI och Gröna lotsar Centerpartiet vill förbättra integrationen på landsbygden. Ett sätt att lyckas med det är att öka antalet utlandsfödda som startar och driver företag inom de gröna näringarna. De utrikes födda utgör idag cirka 11,7 procent av landets sysselsatta, men endast 4,2 procent av dem som är verksamma inom de gröna näringarna. Här finns med andra ord en stor potential. I ett led att stärka integrationen på landsbygden vill Centerpartiet införa Grön SFI och Gröna lotsar. Det tidigare är en yrkesinriktad svenska för invandrare med inriktning mot de gröna näringarna och det senare är en grön fadderverksamhet med uppgift att hjälpa nyanlända invandrare med intresse för de gröna näringarna ut på arbetsmarknaden. 35. Underlätta för homosexuella på landsbygden Centerpartiet vill förbättra attityder och livsvillkor för HBT-personer (homo-, bi- och transpersoner) på landsbygden genom ökad HBT-kompetens i den kommunala servicen, att synliggöra HBT-frågor i skolundervisningen, sjukvården samt att underlätta för mötesplatser på den egna orten. För att skapa livskraftiga landsbygder krävs att alla människor ses som resurser helt oberoende av vad man har för kön, hudfärg, eller sexuell läggning. 36. Öka insatserna för inflyttning till landsbygderna Centerpartiet tar den demografiska utmaningen på allvar. Sveriges landsbygd behöver fler invånare. Vi vill därför utveckla landsbygdens attraktionskraft och stärka förmågan att marknadsföra sina bygder för att fler, inte minst nya svenskar, ska upptäcka möjligheterna med jobb, företagande och boende på landsbygden. 9

Själv är bäste dräng

Själv är bäste dräng Själv är bäste dräng nationell strategi för lokal utveckling september 2006 www.centerpartiet.se Sammanfattning Sverige behöver fler människor som arbetar, fler jobb och mer tillväxt. Den socialdemokratiska

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

agenda för landsbygden 2012

agenda för landsbygden 2012 agenda för landsbygden 2012 2 25 PUNKTER FÖR HÅLLBAR UTVECKLINGSKRAFT I HELA LANDET När jag tänker på landsbygden tänker jag på mitt smultronställe och min trygga uppväxtmiljö i Maramö i Småland. Jag tänker

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) Regional tillväxt för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

STRategi. Program. plan policy

STRategi. Program. plan policy STRategi Program plan policy riktlinjer regler HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 UTVECKLING & FÖRNYELSE inledning Höganäs kommun har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar betalas kontant samtidigt

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Hedemora FRAMTIDEN TILLHÖR DEN SOM VÅGAR DITT KRYSS ÄR VIKTIGT!

Hedemora FRAMTIDEN TILLHÖR DEN SOM VÅGAR DITT KRYSS ÄR VIKTIGT! Hedemora FRAMTIDEN TILLHÖR DEN SOM VÅGAR GE DRÖMMEN EN CHANS - I HEDEMORA Min dröm är ett Hedemora där det är lätt att leva, bo och verka, ett Hedemora där det är tillåtet att växa. Hedemora kommun ska

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

livslust här är gott att leva!

livslust här är gott att leva! Bästa livsplatsen livslust här är gott att leva! Det är lätt att må bra i Halland. Att hitta kvalitet och enkelhet i vardagen. Här har du nära till allt till de milsvida sandstränderna och den tysta storskogen,

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik 12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik maj 2009 www.centerpartiet.se Inledning EU:s gemensamma jordbrukspolitik är grunden till en fungerande inre marknad och begränsar riskerna för ojämlika

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman 2009Idéprogram Fastställt av förbundsstämman Många små steg till ett hållbart samhälle 2 i n n e h å l l Idéprogrammet i korthet 3 Människosyn 4 Bildningssyn 5 Demokratisyn 7 Kultursyn 7 Hållbar utveckling

Läs mer

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern VALPROGRAM 2014 Ragundacentern Centerpartiet står för närodlad politik. Det betyder att beslut ska fattas av människorna själva eller så nära som möjligt de som berörs. Med människan i centrum arbetar

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Norrbotten - Vi vill mer!

Norrbotten - Vi vill mer! Norrbotten - Vi vill mer! - Folkpartiet liberalerna i Norrbottens valmanifest 2014-2018 1 Vi vill mer! Det är ett viktigt val Sverige och Norrbotten står inför. På vissa håll i Norrbotten måste vi få fler

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Ett Kinda fyllt av framtidstro, harmoni och närhet som bygger på god livsmiljö, möten och upplevelser Centerpartiet Moderaterna Miljöpartiet Kristdemokraterna

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI KIRUNA KIRUNA Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 Här vill vi leva våra liv! Ett ovanligt parti för vanliga människor 1 KIRUNA NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI Vårt partis

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C) Kvinnors företagande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kursen entreprenörskap,

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms. Almedalen 2010-07-07

Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms. Almedalen 2010-07-07 Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms Almedalen 2010-07-07 Halvera tjänstemomsen Bakgrund: Den ekonomiska krisen har ställt arbetsmarknaden inför stora utmaningar. Nu finns flera

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Vision Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli.

Vision Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli. Vision 2020 Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli. Utgångspunkter Förutsättningar för livskvalitet och attraktion på individnivå Ekonomisk specialisering/diversifiering Tillgång

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 Kronoberg inför 2010 s valprogram 2006 2010 Vision: I Kronobergs län skapar vi det goda livet! Vi tar tillvara det vi är bra och unika på. Känslan av det goda livet lever och sprids långt utanför våra

Läs mer

närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014

närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014 närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014 Innehåll Inledning 4 Ja till likvärdig vård i hela länet 5 Hållbart och livslångt lärande 7 Infrastruktur 8 Närodlad

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) Sund och säker mat

Motion till riksdagen: 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) Sund och säker mat Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) Sund och säker mat Sammanfattning Den svenska maten är något vi ska vara stolta över. Sverige är bland de länder som har högst djurskydd

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Framtida scenarion för de gröna näringarna i Kalmar län - hur kan vi nå dit vi vill?

Framtida scenarion för de gröna näringarna i Kalmar län - hur kan vi nå dit vi vill? Framtida scenarion för de gröna näringarna i Kalmar län - hur kan vi nå dit vi vill? Workshop Kalmar 2014-02-11 februari, 2014 Innehållsförteckning Sammanställning workshop Önskat läge 2020 Enkätsvar 2

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

En plats för idéer och gemenskap

En plats för idéer och gemenskap En plats för idéer och gemenskap Vi moderater tror på Karlskrona kommuns framtid! Här vill vi ha ett samhälle där alla kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och göra egna val. En plats där fler

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN 1 DET HÄR VILL VI UPPNÅ VISIONEN OM SÖDERTÖRN 2025 Södertörn är en attraktiv del av Stockholm

Läs mer

Förbättrade tillväxtförutsättningar för Jämtland

Förbättrade tillväxtförutsättningar för Jämtland Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2985 av Per Åsling (C) Förbättrade tillväxtförutsättningar för Jämtland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

Läs mer

Jobben är vår viktigaste fråga

Jobben är vår viktigaste fråga Jobben är vår viktigaste fråga Vår politik gör skillnad Jobb och framtidstro! Socialdemokraterna i Olofström har genom en framsynt politik lagt grunden till den positiva utveckling vi idag har i kommunen.

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Sjöbo - en plats för tillväxt

Sjöbo - en plats för tillväxt Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende Vision för Sjöbo kommun 2011-2020 Sjöbo - en plats för tillväxt. Innehåll Livskvalitet...5 Kunskap...6 Företagande och arbete...9 Infrastruktur...11

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

Skåne Livskvalitet i världsklass

Skåne Livskvalitet i världsklass Skåne Livskvalitet i världsklass 1 Region Skåne är ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne. Pågatågen och busstrafiken knyter samman Skåne tillsammans med Öresundstågen, som även sträcker sig över övriga

Läs mer

Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping

Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping En stabil ekonomi som alltid är i god ordning är grunden för långsiktiga, angelägna och framåtsyftande satsningar inom alla kommunens områden. Centerpartiet i

Läs mer

DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010

DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010 DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010 Centerpartiet i Skånes valplattform 2010 Drömmen om Skåne ännu har aldrig något gjorts utan att någon har varit den första att göra det ( )

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI Det handlar om oss alla Jämtlands län bor idag inte fler personer än vad I det gjorde för hundra år sedan. På den tiden bodde

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Stärk inlandet - lärdomar från Norge

Stärk inlandet - lärdomar från Norge Stärk inlandet - lärdomar från Norge Politik för inflyttning genom: -differentierade arbetsgivaravgifter -återföring av vattenkraftsmedel september 2006 Håkan Larsson Catrin Mattsson Per Åsling www.centerpartiet.se/jamtland

Läs mer