i världens mitt! MAJ 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i världens mitt! MAJ 2010"

Transkript

1 i världens mitt! CENTERPARTIETS LANDSBYGDSMANIFEST MAJ 2010

2 Det är en glob jag trampar med min fot. Vad är centralt på ytan av ett klot? Jag väljer Pjätteryd till världens mitt. Det står mig fritt. /Alf Henriksson Vad är egentligen centralt på ytan av ett klot? Är det verkligen Pjätteryd, Vilhelmina eller Sveg som ligger långt bort eller kan det rentav vara så att det är Stockholm som ligger väldigt avsides? Det är dags att vi vänder på perspektiven. Landsbygderna har oändliga möjligheter. Antalet nya företag på landsbygden ökar kraftigt, investeringstakten är hög, utländska turister väljer i allt större utsträckning spendera sin semester där och energiomställningen innebär oanade möjligheter för de gröna näringarna. Men naturligtvis finns även utmaningar. En av de största handlar om att skapa fler jobb i alla delar av Sverige. Att människor har ett jobb är förutsättningen för att skolor ska finnas kvar, att servicen ska vara tillfredsställande och att mataffären ska fortsätta att vara öppen. Centerpartiet och regeringen har gjort mycket för landsbygden den gångna mandatperioden. Sammanlagt har man genomfört över 150 åtgärder som på olika sätt främjar Sveriges landsbygder. Kostnaderna för att anställa har sänkts, jordbrukets konkurrenskraft har stärkts, det har blivit lättare att bygga på attraktiva områden, infrastrukturen har fått historiskt stort tillskott och den förnybara energin har satts i centrum för att nämna några exempel. Men det finns mer kvar att göra och i detta manifest beskriver Centerpartiet hur vi vill att den fortsatta politiken för en levande landsbygd ska se ut. Vissa har valt Stureplan till jordens mitt, andra väljer Tingsryd. I grunden handlar det om synen på frihet. Oavsett vad man väljer att kalla sin hembygd ska det finnas förutsättningar att förverkliga sin dröm. Nu kavlar vi upp ärmarna inför ytterligare en mandatperiod! GE DRÖMMEN EN CHANS Drömmer du om att driva ett IT-företag i Vilhelmina eller en teater i Gagnef? Möjligheterna att starta och driva företag ska vara lika i hela landet. Företagsamma och kreativa människor ser till att det finns jobb och tillväxt på landsbygderna. Centerpartiet vill skapa förutsättningar för fler företag i hela Sverige. Vi vill ge drömmen en chans. 2

3 1. Gör det billigare att anställa Centerpartiet vill att det ska bli enklare och billigare att anställa. Därför vill vi fortsätta sänka arbetsgivaravgiften även under nästa mandatperiod och behålla nedsättningen på cirka 15 procent av arbetsgivaravgiften för unga. 2. Sänk tjänstemomsen Centerpartiet vill sänka momsen från 25 till 12 procent på arbetsintensiva tjänster. De branscher som omfattas av sänkningen är bland annat restauranger och frisörer. Det är tjänster som många efterfrågar och som skulle kunna skapa många nya jobb. Dessutom skulle sänkningen minska administrationen för många företag inom exempelvis hotell- och restaurangbranschen, som idag har en momssats på 12 procent för hotellverksamhet och 25 procent för restaurangverksamhet. 3. Säkra tillgången till företagsfinansiering Centerpartiet vill säkra företagens behov av riskvilligt kapital i hela landet. Det är i första hand marknaden som ska tillgodose företagens behov av kapital. Men i vissa regioner fungerar det dåligt. Idag är det många gånger svårt för företagen på landsbygden att få tillgång till kapital för exempelvis investeringar m.m. Centerpartiet anser att de statliga finansieringsinsatserna ska samverka med lokala och regionala aktörer för att säkra företagens behov av riskvilligt kapital i hela landet. Företagsamma människor med idéer till nya tjänster eller produkter behöver ibland stöd i form av både affärsutvecklingskompetens och finansiering. Genom att inför rådgivningscheckar, vill Centerpartiet göra det möjligt för företagare att själva välja rådgivning utifrån sina behov. 4. Fortsätt att minska regelkrånglet Centerpartiet vill fortsätta minska företagens administrativa kostnader genom minskat regelkrångel. I den senaste handlingsplanen fanns över 940 pågående, planerade och avslutade regelförenklingsåtgärder med. Avskaffandet av revisionsplikt för småföretag är ett exempel på en viktig åtgärd som nu genomförs. Regelförenklingsarbetet måste fortsätta under nästa mandatperiod för en märkbar förändring av företagarnas vardag. Det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att starta och driva företag. 5. Stimulera kompetensförsörjning på landsbygden Centerpartiet anser att behövs ett starkt och växande näringslivi hela Sverige. Etablering av nya företag och nya branscher underlättas om det finns tillgång till kvalificerad kompetens och arbetskraft. Centerpartiet vill stärka samverkan mellan näringsliv, skola och högskola i hela landet. Gymnasieskolan spelar en viktig roll för landsbygdens framtida arbetskraft. Den nya gymnasiereformen kommer att öka möjligheterna för unga människor att i större utsträckning kunna satsa på en yrkesinriktad gymnasieutbildning eller en lärlingsutbildning. För att fler högutbildade ska upptäcka möjligheterna i Sveriges landsbygder kan traineeprogram i småföretag vara en möjlighet liksom gemensamma forskningsprojekt mellan landsbygdens företag och universiteten. 6. Skattelättnader för småföretag som bedriver forskning Centerpartiet vill öka små- och medelstora företags chanser att överleva på landsbygden genom att låta dem vara en del i samverkan med högskolan och näringslivet inom regionen. För små, innovativa företag är satsningar på FoU centrala för produktutveckling och marknadstillträde. Sedan januari 2007 har EU:s statsstödsregler blivit mer liberala för stöd till såväl grundforskning som forskning i mindre företag. Centerpartiet anser att Sverige bör nyttja denna möjlighet och införa skattelättnader för små och medelstora företag som bedriver kvalificerad forskning 7. Stärk kvinnors företagande Centerpartiet vill stärka landsbygden genom att öka variationen av företag och företagare. En stor potential ligger då i att öka företagandet bland kvinnor. Centerpartiet vill bl a uppmuntra fler kvinnor att bli företagare i samband med ägarskiften. Vi lever i en tid där näringslivet förändras. Vid sidan av en förnyelse inom traditionell tillverkningsindustri ser vi även hur nya näringar, inte minst inom tjänstesektorn växer fram. Möjligheten att driva företag inom skola, vård och omsorg samt hushållsnära tjänster skapar nya affärsmöjligheter även på landsbygden. Kvinnors företagande på landsbygden behöver synliggöras ytterligare. Centerpartiet anser att det är viktigt att de särskilda program för att främja kvinnors företagande kan fortsätta. Stöd till företagande måste 3

4 vara tillgängligt för både kvinnor och män, i hela landet. 8. Skapa en nationell strategi för landsbygdsturism Centerpartiet vill skapa en nationell strategi för landsbygdsturism. Ökad samverkan och samordning mellan olika sektorer skapar förutsättningar för fler turister på den svenska landsbygden där god mat och rikt kulturliv värderas högt. Centerpartiet vill höja gränsen för när en verksamhet räknas som hotell. En större verksamhet omfattas idag av ett betydligt mer betungande regelverk. Att höja gränsen vore en betydande regelförenkling. 9. Tillvarata unga entreprenörer Centerpartiet vill tillvarata de ungas skaparkraft och förmåga till nytänkande. Genom att vidareutveckla entreprenörskapsstrategin för utbildning vill vi att fler unga ska se företagande som ett självklart val. Med satsningar på ungas innovationer vill vi tillvarata nya affärsidéer för fler och växande företag. GE MÄNNISKOR FRIHET ATT VÄLJA Tänk vad trist världen vore utan valfrihet. En sorts bröd till frukost, en sorts bil, en sorts skola. Friheten att välja är viktig för landsbygdernas utveckling, det ökar livskvaliteten och skapar förutsättningar för en mängd olika företag, och därigenom en mängd olika arbetsgivare. 4

5 10. Utvidga lagen om valfrihetssystem Centerpartiet vill att man ska kunna välja hemtjänstföretag och omsorg även när man bor på landsbygden. Därför vill vi att lagen om valfrihet ska bli obligatorisk. Då kan alla entreprenörer som uppfyller kommunens krav starta företag och erbjuda hemtjänst m.m. till äldre. Det blir fler företag och landsbygdens företagsamma kvinnor och män får möjlighet att förverkliga sina idéer även inom välfärdssektorn. Lokala företagare vet ofta bäst vilken service människor behöver lokalt. Kombinerat med reformen med hushållsnära tjänster skapas ytterligare förutsättningar för fler välfärdsföretag på landsbygden. Centerpartiet vill utveckla reformen med Hushållsnära tjänster till att omfatta fler tjänster. 11. Låt barnfamiljerna bestämma Centerpartiet anser att barnfamiljerna själva ska kunna bestämma vilken barnomsorg som passar dem bäst. Med barnomsorgspeng skapas valfrihet för barnfamiljerna liksom förutsättningar för familjekooperativ och privata aktörer att erbjuda sina tjänster. 12. Utveckla Byskolans roll Centerpartiet anser att byskolan har en viktig roll för landsbygdens utveckling och tillväxt. Byskolan utgör ofta navet i byn och är viktig för att det ska vara attraktivt för barnfamiljer att bo på landsbygden. Centerpartiet vill därför stärka byskolans roll med modern pedagogik och ökad samverkan med andra verksamheter. 13. Ge alla skolor möjlighet att bli självstyrande Centerpartiet vill ytterligare decentralisera skolans makt och ansvar genom att ge mer självständighet till skolorna. Beslutsvägarna måste kortas. Ett steg i att få skolan mer decentraliserad är att införa rätt till självstyrande skolor där kommunen inte ska kunna neka en grundskola att bli självstyrande. Åsa Torstensson, vilket landsbygdsförslag är du mest stolt över under den här mandatperioden? Jag är mest stolt över att vi har satsat 497 miljarder på infrastruktur som knyter ihop Sverige och binder samman människor. Idag pågår 2500 väg- och järnvägsprojekt runt om i landet. Det är med stolthet jag berättar detta eftersom det är en viktig pusselbit för en livskraftig landsbygd. Släpp loss engagemang och kreativa tankar Att människor tänker nya, fria och kreativa tankar är avgörande för landsbygdernas framtid. Nya typer av företag skapas och kulturen breddas. Centerpartiet vill kratta manegen för människor som brinner. Det engagemang som finns i föreningar, kyrkan, idrottsrörelsen eller byalagen är ovärderlig. 14. Satsa på kulturella och kreativa näringar Centerpartiet vill se en ökad samverkan mellan kultur och näringsliv och förbättrade förutsättningar för kulturskapare och entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar att bidra till såväl regioners tillväxt som ökad svensk konkurrenskraft. Konsthantverk, gallerier. sommarteatrar och upplevelsemiljöer skapar mer attraktiva boendemiljöer, driver på nyföretagandet och blir allt viktigare för besöksnäringen. 15. Satsa på digitala hus Centerpartiet vet att det behövs fler mötesplatser på landsbygden. Trots Internet och sociala mediers framfart finns det fortfarande ett behov av personliga möten. Det gäller inte minst landsbygden. Mötesplatserna har inte bara en social funktion utan leder också ofta till kreativa idéer som kan utvecklas till företag. Ett exempel på en sådan framtida mötesplats är digitala hus. Digitala hus handlar dels om att stötta den nödvändiga digitaliseringen av alla biografer i landet men även om att utveckla distributionen av annan kultur till samlingslokaler på landsbygden och att skapa digitala mötesplatser för demokrati etc. 16. Uppmuntra ideellt arbete och minska krånglet i föreningslivet Centerpartiet vill stödja de insatser som de ideellt arbetande ledarna i landets föreningsliv utför. Det vill vi göra 5

6 genom att klubbar och organisationer ska kunna betala ut en viss mindre ersättning skattefritt till ledare och medverkande. Vi vill också se över EU-direktivet om moms, för att värna villkoren för den svenska folkrörelsetraditionen. EU-kommissionen har hotat Sverige med domstol för att momsreglerna för ideella föreningar inte stämmer med EU:s direktiv. Det riskerar att ekonomiskt drabba idrottsrörelsen, hjälporganisationer m.fl. och är något som Centerpartiet motsätter sig. De sociala företagen kan spela en allt viktigare roll i framtiden och utgöra ett komplement till offentlig och privat sektor. Grunden för det sociala företagandet finns hos människor som vill lösa samhällets problem genom att organisera en egen verksamhet. Centerpartiet vill därför förbättra förutsättningarna för sociala företag att verka i hela landet. Ge möjlighet att bo där man vill Vad är egentligen centralt på ytan av ett klot? Oavsett vilken plats just du väljer att leva på ska det finnas möjlighet att påverka vilka beslut som fattas, möjlighet till goda kommunikationer och fungerande offentlig service. 17. Stärk det regionala inflytandet Centerpartiet vill att makten och inflytandet ska flyttas närmare människorna. Då behöver vi stärka det kommunala självstyret och ha starka regioner som är direktvalda med egen beskattningsrätt. Regionerna ska själva, eller i samverkan med stat och/eller kommunerna, kunna ansvara för regional utveckling, hälso- och sjukvård, närings- och arbetsmarknadspolitik, infrastruktur och kollektivtrafik, kultur och regionala miljömål. Det ger bättre förutsättningar att stötta och ta tillvara den lokala och regionala utvecklingskraften. 18. Samla den offentliga servicen bakom en dörr Centerpartiet vill att den offentliga servicen ska vara lika för alla. Trots att allt fler tjänster går att utföra via telefon eller Internet behövs det fortfarande kontor dit medborgarna kan vända sig för personlig service. Enligt Centerpartiet bör staten ta ett större ansvar för att samordna servicen. Det bör finnas minst ett gemensamt statligt och kommunalt servicekontor i varje kommun dit medborgarna kan vända sig för att få hjälp med allmän kunskap, information, blanketter, ansökningar samt handläggning av ärenden kopplat till offentlig service. Den servicen kan med fördel också samordnas med kommersiell service, vilket till exempel kan innebära att en lanthandel får ett utvidgat uppdrag. 19. Öka stödet till kommersiell service Centerpartiet vill stärka tillgången till kommersiell service i hela landet så att kvinnor och män inom rimliga avstånd kan tanka sina bilar och handla sin mjölk. Tillgänglighet är en viktig förutsättning för tillväxt i alla delar av landet och vi ser därför ett behov av att stödet till kommersiell service på landsbygden kraftigt utökas för att stimulera nya servicelösningar och garantera en god tillgänglighet i hela landet. 20. Gör polisen mer lokal Centerpartiet vill att alla landets kommuner ska ha en lokalt förankrad och närvarande polis. Vi vill inte se en kommunalisering av polisen, men vi vill se ett nära samarbete mellan polis och socialförvaltning, skola och andra delar av kommunens verksamhet. För att ett sådant samarbete ska fungera väl krävs det att det finns poliser som är stationerade i kommunen. 21. Underlätta byggandet av bostäder genom statliga garantier Centerpartiet vill att staten genom garantier ska underlätta för nyproduktion av bostäder på landsbygden. Därmed skulle man minska problemen med att produktionskostnaden och marknadsvärdet på bostäder ofta avviker på landsbygden. I den mån det krävs ska även mer attraktiva områden kunna utnyttja garantierna. 22. Fortsätt ställa om fordonsparken Centerpartiet anser att bilen är en viktig frihetssymbol på landsbygden. För många människor är den det enda realistiska transportmedlet för att ta sig till och från sitt arbete, hämta och lämna på förskolan och hälsa på släkt och vänner m.m. Bilen har en viktig funktion såväl ekonomiskt som socialt. För att komma till rätta med bilarna miljöproblem vill vi minska bilarnas utsläpp. Miljöbilspremien och slopad fordonsskatt för miljöbilar, höjd koldioxidskatt i kombination med sänkt inkomstskatt, genom s.k. skatteväxling, forskning kring miljövänliga 6

7 bränslen och energieffektiva fordon och stöd till biogasmackar är några exempel på åtgärder som möjliggjort att det idag rullar tolv gånger så många miljöbilar på våra vägar idag, jämfört med Nu vill vi gå vidare för att möjliggöra en fossiloberoende fordonspark till Det är inte bilarna som är problemet, utan utsläppen. 23. Fortsätt satsa på det finmaskiga vägnätet Centerpartiet vill att det ska finnas goda kommunikationer och vägar med hög standard i hela Sverige. Då behöver det finmaskiga vägnätet och de enskilda vägarna fungera tillfredsställande och befolkningen kunna lita på att det finns tillräckliga resurser för bland annat skötsel, underhåll och tjälsäkring. De historiskt stora summor regeringen har avsatt för de enskilda vägarna under den gångna mandatperioden har varit väl investerade pengar. Motsvarande satsningar är nödvändiga även i framtiden. 24. Garantera ett basutbud av flygplatser Centerpartiet anser att goda kommunikationer är en förutsättning för att medborgare ska kunna bo och verka i hela landet. I stora delar av landet är flyg det enda realistiska alternativet och Centerpartiet vill därför att staten ska garantera ett basutbud av flygplatser som gör detta möjligt. Samtidigt ska arbetet fortsätta för att göra flyget mer miljövänligt, genom exempelvis gröna inflygningar och genom att flyget ska ingå i EU:s handel med utsläppsrätter. 25. Fortsätt arbeta för regeringens bredbandsmål Centerpartiet vill att det ska gå att starta och driva företag i hela landet. Ny teknik gör att en reklambyrå med kunder över hela världen lika gärna kan ligga i Vilhelmina som i New York. Ur medborgarperspektiv är det lika viktigt att kunna komma åt Internet i alla delar av landet. Men då krävs att hela Sverige har tillgång till bredband av hög kvalitet. Centerpartiet vill underlätta investeringar i ny teknik samt verka för att målet i regeringens bredbandsstrategi ska uppfyllas. Där anges att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 och att 40 procent av alla hushåll bör ha tillgång till ett sådant bredband år Utveckla fler och bättre mobila tjänster Centerpartiet vill fortsätta verka för att attraktiva frekvensband kan avsättas för elektroniska kommunikationer. Det frekvensutrymme regeringen avsatte från de gamla analoga TV-sändningarna till mobilt bredband har mycket goda yttäckningsegenskaper som gör att snabbt mobilt bredband inom kort kommer att kunna täcka stora delar av Sveriges geografiska yta. Andreas Carlgren, vilket landsbygdsförslag är du mest stolt över under den här mandatperioden? Jag är mest stolt över att vi ändrat strandskyddsreglerna. Nu är det möjligt att skapa attraktiva boendemiljöer i kommuner med liten befolkningsmängd och långa obyggda stränder. Fler kommuner kan planera för sin egen utveckling och fler människor förverkliga drömmar om ett strandnära boende. Det är en nyckel tilfortsatt utveckling av Sverige! Gör landsbygden grön Framtidens energi kommer inte att produceras av en oljeschejk i Dubai, utan av bondens gödselbrunn, av skogens råvara och av vindens och vattnets kraft. Omställningen till ett samhälle som drivs av förnyelsebar energi kommer att innebära stora möjligheter för landsbygderna. 27. Släpp loss landsbygdens klimatentreprenörer Centerpartiet vill att landsbygden ska leda klimatomställningen. För det är på landsbygdens vidder en stor del av vindkraftverksutbyggnaden kommer att ske och det är från dess åkrar och skogar bioenergin finns att hämta. Ska vi lyckas med klimatomställningen krävs det att vi släpper loss landsbygdens klimatentreprenörer och ger dem långsiktiga spelregler att förhålla sig till. Till exempel vill vi på ett liknande sätt som för vindkraften sätta ett nationellt planeringsmål för biogas till 2030, med tillhörande långsiktiga och kostnadseffektiva styrmedel. 7

8 Det är nödvändigt för att de stora och långsiktiga investeringar som biogasen är förenat med ska kunna bli verklighet. 28. Låt flera ta del av vindkraftens vinster Centerpartiet vill underlätta utbyggnaden av vindkraft på landsbygden. Därför vill vi uppmuntra investerarna att på frivillig basis erbjuda grannskapet delägarskap och engagemang i vindkraftverk. Det är markägarna och byarna som främst ska få del av vindkraftens vinster, inte kommunerna. Vindkraftskooperativ är en bra möjlighet för privatpersoner att investera i förnybar elproduktion. Centerpartiet vill neutralisera uttagsskatten för vindkraftskooperativ genom att ge kooperativ möjlighet att göra avdrag för insatt kapital. Då kan den kooperativa vindkraften fortsätta att utvecklas. Maud Olofsson, vilket landsbygdsförslag är du mest stolt över under den här mandatperioden? Jag är mest stolt över att Sverige har världens mest ambitiösa klimat- och energipolitik. Det ökar landsbygdernas möjligheter att bidra till både energi- och bränsleomställningen. För landsbygderna, som är rika på naturtillgångar och företagsamma människor, ger detta goda förutsättningar för nya jobb och fler och växande företag. Sätt maten i centrum Alla gillar att äta, men få funderar över var maten egentligen kommer ifrån eller vilken påverkan den har på miljön. Sveriges bönder producerar miljövänlig sund och säker mat, med ett gott djurskydd. De gröna näringarna är ryggraden i den svenska landbygden och skapar både öppna landskap, biologiska mångfald och utvecklingskraft. 29. Stärk de gröna näringarna Centerpartiet vill att de drygt människor som jobbar inom de gröna näringarna och som i huvudsak lever och verkar på landsbygden ska bli fler. Då behöver de gröna näringarnas konkurrenskraft stärkas ytterligare. Under mandatperioden har bland annat LFA-stödet höjts, egenavgifterna sänkts och skatten på handelsgödsel avskaffats. Inför nästa mandatperiod driver Centerpartiet på för att de kommande höjda skatterna på drivmedel ska återföras till bönderna, enligt samma modell som handelsgödselskatten tidigare hade. 30. Fortsätt satsa på Matlandet Sverige Centerpartiet är övertygat att Sverige har alla möjligheter i världen att bli Europas nya matland. Enligt regeringens handlingsplan om Matlandet Sverige skulle det kunna leda till ungefär nya jobb i hela landet. Det vore ett fantastiskt resultat, men för att det ska lyckas krävs det en politik med mycket vilja, entreprenörer, lantbrukare och engagerade människor som brinner för mat. 31. Bilda gastronomiska regioner Centerpartiet vill stärka den svenska matmångfalden underifrån genom att bilda gastronomiska regioner där regionala resurscentrum får till uppgift att sprida kunskap och mervärden om den mat som produceras och förädlas lokalt. Precis som exempelvis Italien och Frankrike ser svenskt jordbruk och mathantverk väldigt olika ut i olika delar av landet. Det är en tillgång och möjlighet som går att renodla ytterligare - från rennäringen i norr till äppelodlingarna i söder. 32. Tillåt gårdsförsäljning av alkohol Centerpartiet tror att gårdsförsäljning av alkohol kan locka besökare till den svenska landsbygden och leda till nya jobb och företag. Redan idag finns ett antal mindre producenter av vin och öl m.m. som tar emot besökare, men deras verksamhet begränsas av att de inte får sälja sina produkter direkt till sina besökare. Centerpartiet vill göra något åt det och tillåta gårdsförsäljning av alkohol. 8

9 33. Ta makten över maten i offentlig sektor Centerpartiet vill att de krav Sveriges kommuner och landsting ställer vid upphandling av mat ska motsvara kraven för svensk livsmedelsproduktion. Det handlar om ganska självklara saker: Mjölk ska komma från kor som har fått vara ute och beta på sommaren, kött från grisar som inte har fått svansen avklippt och ägg från hönor som har tillgång till sandbad och sittpinne. Genom att ta makten över maten går det också att skapa förutsättningar för lokalproducerad mat och för bättre matkvalitet i skola och omsorg. Eskil Erlandsson, vilket landsbygdsförslag är du mest stolt över under den här mandatperioden? Jag är mest stolt över att vi har skapat visionen om Sverige det nya Matlandet. Det är en vision om god mat, god djurhållning och upplevelser i världsklass. Satsningen kan ge nya jobb på den svenska landsbygden. Skapa en öppen landsbygd för alla Tänk vad trist det skulle vara om alla var lika och tänk hur många idéer som aldrig hade kläckts om man aldrig mötte någon som var olik en själv. Mångfald måste tas tillvara, annars riskerar landsbygderna att helt i onödan förlora utvecklingskraft, idéer och kompetens. 34. Stärk integrationen genom Grön SFI och Gröna lotsar Centerpartiet vill förbättra integrationen på landsbygden. Ett sätt att lyckas med det är att öka antalet utlandsfödda som startar och driver företag inom de gröna näringarna. De utrikes födda utgör idag cirka 11,7 procent av landets sysselsatta, men endast 4,2 procent av dem som är verksamma inom de gröna näringarna. Här finns med andra ord en stor potential. I ett led att stärka integrationen på landsbygden vill Centerpartiet införa Grön SFI och Gröna lotsar. Det tidigare är en yrkesinriktad svenska för invandrare med inriktning mot de gröna näringarna och det senare är en grön fadderverksamhet med uppgift att hjälpa nyanlända invandrare med intresse för de gröna näringarna ut på arbetsmarknaden. 35. Underlätta för homosexuella på landsbygden Centerpartiet vill förbättra attityder och livsvillkor för HBT-personer (homo-, bi- och transpersoner) på landsbygden genom ökad HBT-kompetens i den kommunala servicen, att synliggöra HBT-frågor i skolundervisningen, sjukvården samt att underlätta för mötesplatser på den egna orten. För att skapa livskraftiga landsbygder krävs att alla människor ses som resurser helt oberoende av vad man har för kön, hudfärg, eller sexuell läggning. 36. Öka insatserna för inflyttning till landsbygderna Centerpartiet tar den demografiska utmaningen på allvar. Sveriges landsbygd behöver fler invånare. Vi vill därför utveckla landsbygdens attraktionskraft och stärka förmågan att marknadsföra sina bygder för att fler, inte minst nya svenskar, ska upptäcka möjligheterna med jobb, företagande och boende på landsbygden. 9

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

agenda för landsbygden 2012

agenda för landsbygden 2012 agenda för landsbygden 2012 2 25 PUNKTER FÖR HÅLLBAR UTVECKLINGSKRAFT I HELA LANDET När jag tänker på landsbygden tänker jag på mitt smultronställe och min trygga uppväxtmiljö i Maramö i Småland. Jag tänker

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

VALPROGRAM CENTERPARTIET i LANDSKRONA kommunvalet 2014. närodlad & hållbar politik för landskronas bästa

VALPROGRAM CENTERPARTIET i LANDSKRONA kommunvalet 2014. närodlad & hållbar politik för landskronas bästa VALPROGRAM CENTERPARTIET i LANDSKRONA kommunvalet 2014 närodlad & hållbar politik för landskronas bästa 1. Jobb & företagande Jobben är den viktigaste nyckeln till att vrida Landskrona i rätt riktning.

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms. Almedalen 2010-07-07

Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms. Almedalen 2010-07-07 Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms Almedalen 2010-07-07 Halvera tjänstemomsen Bakgrund: Den ekonomiska krisen har ställt arbetsmarknaden inför stora utmaningar. Nu finns flera

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande maj 2010 1 Vi vill ge drömmen en chans Det måste bli enklare, roligare och mer lönsamt att starta och driva företag.

Läs mer

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011.

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Text: Gunilla Sandberg Mer kunskap behövs för att förstå hur entreprenörskap på landsbygden fungerar. Det

Läs mer

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Att ha en ekonomi i balans skapar valfrihet, vilket också ger möjlighet att tydligare diskutera sambandet mellan service och kvalitet. En god ekonomisk hushållning

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Norrbotten - Vi vill mer!

Norrbotten - Vi vill mer! Norrbotten - Vi vill mer! - Folkpartiet liberalerna i Norrbottens valmanifest 2014-2018 1 Vi vill mer! Det är ett viktigt val Sverige och Norrbotten står inför. På vissa håll i Norrbotten måste vi få fler

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Hbt-policy för Stockholms läns landsting.

Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Denna policy är fastställd i landstingsfullmäktige 2011-12-06 och ska gälla 2012 2016 Inledning Enligt beslut i Stockholms läns landstings fullmäktige 2011-01-18

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter. Kort version

Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter. Kort version Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter Kort version Förord På landsbygden finns de resurser som krävs för ett hållbart samhälle. Här finns en livsmiljö som många eftersträvar, med närhet och samarbete

Läs mer

Publik: Fiskbranschen, fiskare, lobbyorganisationer, myndigheter, media. 180. Kära vänner, tack för att jag har fått möjlighet att träffa er här idag!

Publik: Fiskbranschen, fiskare, lobbyorganisationer, myndigheter, media. 180. Kära vänner, tack för att jag har fått möjlighet att träffa er här idag! Fiskbranschens riksförbund, Göteborg Hållbar matglädje Tid: 30 min Publik: Fiskbranschen, fiskare, lobbyorganisationer, myndigheter, media. 180 personer anmälda. Kära vänner, tack för att jag har fått

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 20100830 Bakgrund Sverige ska vara ett rättvist samhälle som håller ihop. Oavsett bakgrund ska alla ha möjligheter att växa och utvecklas som självständiga människor. Bakgrund,

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar Välkommen till Nordanstig i norra Hälsingland Här förverkligar du dina livsdrömmar N O R D A N S T I G - Naturligtvis. Här förverkligar du dina livsdrömmar. I norra Hälsingland, nära Sveriges mittpunkt,

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Vad är målbilder för LRF Skåne?

Vad är målbilder för LRF Skåne? LRF Skåne De hållbara gröna näringarna i Skåne 2020 ARBETSMATERIAL Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Utkast 2010-02-28 Vad är målbilder för LRF Skåne? - Måla upp olika scenarior för företag inom de gröna

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Inledning: Våra utgångspunkter

Inledning: Våra utgångspunkter Inledning: Våra utgångspunkter Vårt ansvar som liberaler är att förvalta naturresurserna och utforma en långsiktigt hållbar miljö- och klimatpolitik Hållbar utveckling innebär att ekologisk, social och

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Laholm hållbart grönt tryggt

Laholm hållbart grönt tryggt Laholm hållbart grönt tryggt Laholms kommun - bästa livsplatsen mellan Hamburg och Oslo Laholms kommun ligger geografiskt i ett unikt läge där vi befinner oss inom pendlingsavstånd mellan två storstadsområden

Läs mer

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län Datum 2012-06-30 Svarslämnare Organisation Sivert Gustafsson Länsbygderådet i Örebro län/hela Sverige ska leva Skicka in via e-post: energiochklimat.orebro@lansstyrelsen.se senast den 30 juni 2012. Tack

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Vägen mot visionen. Lantbrukarnas Riksförbund

Vägen mot visionen. Lantbrukarnas Riksförbund Lantbrukarnas Riksförbund Vägen mot visionen LRF byggs av medlemmarna som alla samlas kring en gemensam vision. Som stöd för att nå visionen finns Vägen mot visionen som är riksförbundsstämmans dokument

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Bortom tillväxtparadigmet arbete och välfärd i den nya ekonomin. Mikael Malmaeus 2014 06 07

Bortom tillväxtparadigmet arbete och välfärd i den nya ekonomin. Mikael Malmaeus 2014 06 07 Bortom tillväxtparadigmet arbete och välfärd i den nya ekonomin Mikael Malmaeus 2014 06 07 Den tyska ekonomin bromsar in rejält nästa år och tillväxten minskar ordentligt Operahus ökar den ekonomiska tillväxten

Läs mer

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter IP-Only bygger framtidens infrastruktur Grundat 1999, EQT ny ägare sedan 2013 IP-Only bygger, driver

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050

Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 Remissvar från Hagainitiativet, Stockholm den 1 februari 2013 Sammanfattning: Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 tar sig an en viktig

Läs mer

Ett krogpaket. för jobben!

Ett krogpaket. för jobben! Ett krogpaket för jobben 2014-03-24 På stjärnkrogar i Stockholm serveras svenskt Wagyu-kött från Västervik. I Örebro bryggs och säljs öl som vinner internationellt erkännande. Och i Fäviken lagas mat som

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Det regionala utvecklingsuppdraget Genom den regionala tillväxtpolitiken ska människor och företag kunna växa och utvecklas av egen kraft. Strategiskt

Läs mer

Välkommen till Garveriet i Floda

Välkommen till Garveriet i Floda Välkommen till Floda! New York Välkommen till Garveriet i Floda Samverkan Sävelången Vrångö Business Improvement District Innerstaden Innerstaden Göteborg Göteborg Innerstaden Göteborg Skottland New York

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

Olikheter som berikar. Mångfaldsprogram för Växjö kommun år 2010 2014

Olikheter som berikar. Mångfaldsprogram för Växjö kommun år 2010 2014 Olikheter som berikar Mångfaldsprogram för Växjö kommun år 2010 2014 2010 Växjö kommun www.vaxjo.se Illustrationer och layout: Etyd AB, 09-0422 Foto: Mats Samuelsson Mångfalden berikar Växjö kommun Vi

Läs mer