Att leda mot affärsnytta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att leda mot affärsnytta"

Transkript

1 Att leda mot affärsnytta ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser Alexander Hedlund managementkonsult, Ordförande SIS arbetsgrupp för ISO och itsmf:s Projektledare CIO Conference SOA Governance, 3 maj 2007

2 Sammanfattning Nuläget: Tjänstesamhället, IT på kran, Självreparerande system, Web2.0, SOA Komplikationen: All gammal teknik, alla gamla system och arkitekturer ska hanteras, Beroendet av IT och komplexiteten ökar, Begripligheten minskar Svaret: Säkerställ att du har en affärsmässig ledning av tjänster, Förstå affären och medverka till att affären förstår tekniken Skapa ett ledningssystem för IT-tjänster, På både den manuella, mänskliga planet (makro), Och på den maskinella, tekniska planet (mikro). På detta sätt får du inte bara tekniskt fungerande SOA baserade lösningar. Du får även lösningar som affären förstår och är beredd att betala för samt du själv har kontroll över. PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

3 Nuläget: men... STADSKARTAN IGÅR OCH IDAG Funktionellt strukturerade organisationer Embryo till processbaserade organisationer MOA AOA Stordator Stordator + C/S + Web CEO CEO CEO Mgnt Mdl Mgnt Supervise CEO Mgnt Mdl Mgnt Supervise Group Support Group Support TimeTo TimeTo TimeTo TimeTo Supply & TimeTo TimeTo TimeTo TimeTo Corporate functions Corporate functions Market Customer Operate Service Demand Market Customer Operate Service Research & Developm. Marketing & Sales Production Customer care & MRO Research & Developm. Marketing & Sales Production Customer care & MRO IT HR Procure Finance IT HR Procure Finance PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

4 Nuläget: men... VEM RITAR STADSKARTAN I morgon? The Business architect? The Architects architect? PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

5 Nuläget: men... Hur ser PA på Governance IT-styrning? Governance is the process for exercising authority, regulating policy and decision-making Governance provides the oversight framework to manage the strategic, operational and contractual relationships between IT and the business and enhance the quality of the services provided Effective IT governance requires clear responsibilities for approving plans and rules, for ensuring appropriate execution and delivery of those plans and compliance with relevant rules and provide escalation routes for issues and a forum for innovation Governance structures should be designed to encourage all parties to work collaboratively, resulting in mutually beneficial outcomes. PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

6 Nuläget: men... De frågeställningar IT-styrning väcker kring tjänster måste besvaras ur ett helhetsperspektiv Intressentperspektiv Lösningsperspektiv Executive management wants to ensure IT are delivering the right services at the right cost Business customers want better end-to-end services Standardization ( IT as a commodity ) is forcing IT groups to demonstrate valueadd External competition is necessitating on-going improvement in productivity Service management: the insights, tools and techniques that facilitate increased IT to business alignment, and the delivery of value based IT services PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

7 Nuläget: men... Exampel på verktyg och tekniker för IT-styrning av tjänster Governance strategy Governance design Governance framework Business relationship definition End-state vision Policies Service provider relationship definition Business, Customer, User relationship definition Governance processes Governance structure Forum definitions e.g. Service Delivery Forum Service Management Organization(SMO) design Decision-making design Relationship management processes Stakeholder mapping Supplier contract optimization End-state route map Governance implementation Governance enforcement SMO implementation Forum procedures eg Agenda templates, issue logs Meeting schedules Responsibility matrix Organizational interface maps Detailed plans to achieve end-state PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

8 AFFÄRSMÄSSIG LEDNING AV TJÄNSTER Förstå affären och gör tekniken begriplig Sätt dig in i ISO Ledningssystem för IT-tjänster. Säkerställ att du hanterar makroperspektivet Inför och börja leda med hjälp av ISO Säkerställ sedan att du hanterar mikroperspektivet Se vad av ISO 20000s policier, ledningsprocesser och processer för tjänstestyrning och hantering som du måste skapa som supporttjänster i din tjänstebaserade arkitektur. Sätt dig även in i ITIL, speciellt ICT Infrastructure Management (det nya namnet är Service Operations). Applicera även dessa mer IT specifika processer på både makro- och mikroperspektivet. PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

9 Self Service Support Reso urcing Adm in is tra tio n Ab se nce & Atte nd a nce Ad m inistratio n Resourcing Services Resourcing g Planning ning Resourcing u g Project Management ag e nt Candidate Attraction Selection Design Gov. Scheme e Recruitment en t Internal a l Resourcing g Displacement ent Management ag e nt Interim Recruitment ent Supplier r Management en t Data Management Employee Records Admin L&D Adminis tration Exit Administration Maternity Leave Administration Learning & Dev Services Relationship Management L&D Design L&D L Delivery L&D Evaluation Programme Management Library ry Managem g entt Resource Scheduling Supplier Management Bu siness Rep ortin g Query Handling App raisal Adm inistration Leave Administration Payroll Services P ayro ll P ro cess ing Tax, Ded u ctio n an d P aym en t Exte rn a l Re po rting Payroll Administration Be ne fits Adm in (incl Tra ve l) Relocation Management Reward Services C & B Advice C & B Management ag en t Information a n Implementation p en tion of tactical l C & B projects Award Management nt Job Classification Supplier r Management en t HRS In tra ne t Mg m t Compensation Administration Re locatio n Adm inis tratio n People Mgmt Advice Absence & Attendance a nce Managem g entt Maternity Leave Management Dis ciplinary & Grievance Managem g entt Harassment t Supportpo Drugs & Alcohol ol Management en t Line e Managem ent t Coaching Supplier Management Jo b Evalu atio n Busin ess Forecas ting Affärsmässig ledning av tjänster... Makro vs Mikro Incumbent Pricing Capacity & Utilization Service Quality Employment Financial Performance Local Access & Calls Performance, Cost & Availability Advanced Services Financial Interest Rates Performance Metrics Markets Company Valuation Long Distance Mobile Competitive Position Makro: Affären Profits & Service Quality Customers & Usage Interconnect Charges Pricing Rules Interconnect Rules Regulator Market/Product Restrictions Market elasticities Market Shares Market demand & shares Customers Effects of Economic Conditions Profits & Service Quality Residential Small Business Corporate Coverage Competitors Wholesale Pricing Service Capacity & Service Quality Financial Performance Large Entrants Customers & Usage Competitive Position Resellers Cable Ekosystem ISO Manage services Business requirements Business requirements Management responsibility Management Policy, Review responsibility Policy, Review Customer requirements Customer requirements PLAN Plan service PLAN DO management Plan service DO Request for new management / changed Request services for new / changed services Implement Implement Other process, ACT e.g. Other business, process, Continual ACT supplier, e.g. business, customer improvement Continual supplier, customer improvement service service Service Desk Service Desk CHECK CHECK management & management & Checking and corrective action Checking and corrective action Other teams, (monitor, measure, analyse and e.g. Other security, teams, (monitor, measure, analyse and control IT e.g. operations security, control IT operations review) review) Business results Business results Customer satisfaction Customer satisfaction New / changed New service / changed service Other process, e.g. Other business, process, supplier, e.g. business, customer supplier, customer Team and people Team satisfaction and people satisfaction Project Mgmt Project Mgmt Partners: Got, Dreamfactory Finance Finance PR PR Scheduling Scheduling Operations Operations HR HR Customers: Magmaforce, Pervasiveforce Mikro: Tjänster Alliances Alliances R&D R&D Ekosystem Customer/ Supplier Enterprise A Customer/ Business Process / Supplier Service Provider Enterprise B No physical building Economics of scale Virtual Back Office Application renting, not cross industry solution owning Business Unit A Business Unit B Business Unit C Automated language Virtual Front Office Telecommuting routing to low labour Follow the Sun cost pool Customer/Supplier Arkitektur Policy Repositories Service Metadata registry Repositories Service mediation systems Acceleration Routing Transform SecurityOther Service Middleware Service Service Web Services Framework Standards Service platform platform Service management Service management Business processes on the Web Services Operation, Support Services And Delivery Innovation Development Process e.g. Resource Services scheduling Workflow Workplace e.g PersonaIisation Teamplace e.g. Team scorecard Collaborative e.g. Extranet Services services Services Services Services Services Output External Document File DB More services Information Services Services Services Services Services BILLING CRM PACKAGE MORE APPLICATION services services services Services SOA Business Unit Finance Corporate Centre Customer Services Management PerformanceInvestment Business Group Financial Group Group Reporting Reporting Appraisal Planning Reporting Treasury Tax FSSC Relationship Management FSSC Relationship Management Finance Shared Services Centre (FSSC) Financial Accounting Control Periodic Statutory / Local VAT & Master Asset Account Balance sheet Statistical Authority Corp. Data Accounting Review & & Cash Flow Returns Accounts Tax Reconciliations Reporting Preparation Internal Audit Tjänster Service Composition WS-Service Group Quality of Experience (QoX) Description Messaging WS-Reliable Messaging WS-Resource Properties XSD XML WS-Security SOAP WSDL WS-Notification BPEL4WS WS-Transaction WS-Resource Lifetime WS-Base Faults WS-PolicyWS-Metadata Exchange WS-AddressingWS-Renewable References Web Services Accounts Payable (Supplier registration) Finance Operations Accounts Receivable Cash Accounting Credit Checking Transports HTTP/HTTPS SMTP RMI / IIOP JMS Data Services Governance Process Improvement Performance Reporting PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

10 Sätt dig in i ISO Ledningssystem för IT-tjänster... ISO/IEC IT Service Management Ledningssystem för IT-tjänster Bygger på (ITIL) Består av Bästa praxis som bör finnas på plats och fungera innan certifiering Att certifiera sig mot som organisation Förbättrad nytta (för systemet ) T h e B u s i n e s s The Business Perspective Planning to Implement Service Management Service Management Service Delivery Service Support Application Management ICT Infrastructure Management Security Management T h e T e c h n o l o g y Part 2: Code of Practice Part 1: Specification Strategi Information Processer Teknik Människor Suppliers PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

11 Sätt dig in i ISO Ledningssystem för IT-tjänster... Service Management processerna enligt - ISO/IEC ISO/IEC Capacity Management Service Continuity & Availability Management Release Processes Release Management Management system Planning and implementing service management Planning and implementing new and changed services Service Delivery Processes Service Level Management Service Reporting Control Processes Configuration Management Change Management Resolution Processes Incident Management Problem Management Information Security Management Budgeting and Accounting for IT Services Relationship Processes Business Relationship Management Supplier Management PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

12 Sätt dig in i ISO Ledningssystem för IT-tjänster... Typiskt innehåll (specification) Service Level Management Objective: To define, agree record and manage levels of service The full range of services to be provided,together with the corresponding service level targets and workload characteristics shall by agreed by the parties and recorded. Each service provided shall be defined,agreed and documented in one or more service level agreements. SLAs, together with supporting service agreements, supplier contracts,and corresponding procedures shall be agreed by all relevant parties and documented. The SLAs will be under the control of the Change Management Process. The SLAs shall be maintained by regular reviews by the parties to ensure that they are upto-date and remain effective over time. Service levels shall be monitored and reported against targets, showing both current and trend information. The reasons for non-conformance shall be reported and reviewed. Actions for improvement identified during this process shall be recorded and provide input into a plan for improving the service. PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

13 Säkerställ att du hanterar makroperspektivet Inför och börja leda med hjälp av ISO Ledningssystemet - Plan, Do, Check, Act Business requirements Customer requirements Request for new / changed services Other process, e.g. business, supplier, customer Service Desk Other teams, e.g. security, IT operations Manage services Management responsibility Policy, Review PLAN Plan service management ACT DO Implement Continual service improvement management & control CHECK Checking and corrective action (monitor, measure, analyse and review) Business results Customer satisfaction New / changed service Other process, e.g. business, supplier, customer Team and people satisfaction PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

14 Säkerställ att du hanterar mikroperspektivet Inför ISO tjänster(processer) i din SOA... Exempel på samspelet mellan SOA SM-processerna Start En En extern onlinetjänst kontaktar Service Desk tjänsten i i SOC för för att att rapportera svarstidsproblem Stopp Service Level Mgnt servicen återrapporterar till alla Service requestors problemet löst Service Level Mgnt Srv SLM srv larmas när det är är risk för för att att SLA bryts. Continuity Mgnt Srv Assisterar Changeservicen med att att säkra att att återställande är är möjligt i i existerande miljö. Availability Mgnt Srv Assisterar releaseservicen för för att att se se till till att att uppdateringen uppfyller kraven på på tillgänglighet och pålitlighet. Service Desk Service Incident Mgnt Srv Problem Mgnt Srv Change Mgnt Srv Release Mgnt Srv Configuration Mgnt Srv Mottar incident eventet och registrerar frågan. Stopp Påbörjar hanteringen av av incidenten. Kan inte lösa den, så såproblem- servicen kopplas in. in. Orsaksanalys påbörjas. Capacity kopplas in. in. RFC initieras. Samordnar och hanterar ändringen pga den initierade RFC. Kontrollerar implementeringen av av ändringen avseende utrullningen av av SWoch begär HWbyten. Ser till till att att CMDB uppdateras löpande under hela förloppet. Service Desk srv återrapporterar till den externa tjänsten problemet löst Capacity Mgnt Srv Assisterar problemservicen avseende kapacitetsmässiga problemställningar. Financial Mgnt Srv Assisterar Changeservicen med business case/ kostnadsjustering för för uppgradering/ ändring Stängning av incident/problem PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

15 Sätt dig även in i ITIL, speciellt ICT Infrastructure Management (Service Operation)... Ramverket för nya ITIL 3.0 Continual Service Improvement Service Service Design Design Service Strategies Service Operation ITIL Continual Service Improvement Service Transition Continual Service Improvement PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

16 Leda mot affärsnytta.. Styrbara IT-tjänster som en integrerad del av verksamhetens affär IGÅR IDAG Verksamhetens produkter Funktioners överlämning Applikation Applikation Applikation ITs (och leverantörers) produkter IMORGON Verksamhetens tjänster Verksamhetens processer Support Support Support Tjänstefiering ITs (och partners) tjänster Leda rska p Leverer a kundfokuser ade tjänster Utveckla kundfokusera de affärer Medarbetare Stöd ständiga förbättringar Verksamhetsplan ering Partnerskap & resurser Support Support Support Tjänstepaket A Tjänstepaket B Tjänstepaket C Utveckla kundfokuser ade tjänster Act (förbättra) Plan (planera) Check (utvärdera) Do (genomföra) ITs tjänster strukturerade, konfigurerbara och paketerade för att; Passa in i verksamhetens begreppsmodell Prisstruktur som överensstämmer med verksamhetens budgetbegrepp och uppföljning Styrbarhet och Spårbarhet mot skapad verksamhetsnytta Sömlöst integrerade i verksamhetens tjänster mot slutkund Lätt tillgängliga i en tjänstekatalog Oavsett om de finns på användarnivå eller som en deltjänst i SOA PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

17 Information... Ytterligare information och litteratur ITIL IT Infrastructure Library itsmf IT Service Management Forum SIS Svenska Institutet för Standardisering Jtc1/sc7 - ISO hem för IT Service Management ISO/IEC itsmf Certification BSI National Standards Body of the UK PA Consulting Group - IT Management PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

18 Frågor? Tack för denna möjlighet att presentera min syn på Leda mot affärsnytta och SOA ISO/IEC Ledningssystem för IT-tjänster +46 (0) Consulting Group PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

19 Definitioner... ARKITEKTUR ARKITEKTUR Architecture (in Greek αρχή = first and τέχνη = craftsmanship) is the art and science of designing buildings and structures. A wider definition would include within its scope the design of the total built environment, from the macrolevel of town planning, urban design, and landscape architecture to the microlevel of furniture. en.wikipedia.org/wiki/architecture A specification that identifies components and their associated functionality, describes connectivity of components, and describes the mapping of functionality onto components. Architectures can be of different types, eg, hardware, software, or system, and can be domain-specific, eg, networking. Läran om samspelet mellan tekniska och konstnärliga faktorer vid byggande {SYN. byggnadskonst}: ~ens historia BET.NYANSER: a) konkret konstnärlig och teknisk utformning av byggnad: kyrkan har en märklig ~ b) utvidgat: trädets ~ HIST.: sedan 1655; av lat. architectura Nationalencyklopedin PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

20 Definitioner... SERVICE, SOA SERVICE An activity or series of activities of a more or less intangible nature that normally, but not necessarily, takes place in interaction between the customer and service employees and/or physical resources or goods and/or systems of the service provider, which are provided as solutions to customer problems. Christian Grönroos (1990) SOA - Service Oriented Architecture Service Oriented Architecture is a paradigm for organizing and utilizing distributed capabilities that may be under the control of different ownership domains. It provides a uniform means to offer, discover, interact with and use capabilities to produce desired effects consistent with measurable preconditions and expectations. OASIS SOA Reference Model Technical Committee PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

21 Definitioner... PA s definition: Service Oriented Architecture (SOA) Service Oriented Architecture (SOA) is a deliverable from an approach to software design in which functionality is achieved from a collaboration of (shared) services. SOA adheres to the principle of architecting from loosely coupled services. A SOA is: An integrated collection of services when instantiated in an adapted manner communicate in a structured way the communication can involve either simple data passing or two or more services coordinating to form a composite business service the functionality is independent of the underlying technology. Service Oriented Architecture is not a new concept (eg DCOM, CORBA)... but lack of agreed and open standards, made it infeasible in the past. A Service, in Service Oriented Architecture (SOA), is a software process ready to run packaged as a (shared) component for use in a business process. Key points: the service is a self-contained function from the service requester s perspective standard communication protocols enable interoperability and location transparency between services (providers) and service consumers service contract architects can design business oriented as well as lower level technical services defining service granularity is key to SOA. PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

22 Definitioner... GOVERNANCE Corporate governance is one key element in improving economic efficiency and growth as well as enhancing investor confidence. Corporate governance involves a set of relationships between a company s management, its board, its shareholders and other stakeholders. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined. (OECD Principles of Corporate Governance 2004). Governance of ICT - six principles are: Establish clearly understood responsibilities for ICT - ensure that individuals and groups within the organisation understand and accept their responsibilities for ICT Plan ICT to best support the needs of the organisation - ensure that ICT plans fit the current and ongoing needs of the organisation and that the ICT plans support the corporate plans Acquire ICT validly -- ensure that ICT acquisitions are made for the right reasons in the right way -- on the basis of appropriate and ongoing analysis, - ensure that there is appropriate balance between costs, risks, long term and short-term benefits Ensure ICT performs well whenever required - ensure that ICT is fit for its purpose in supporting the organisation, is kept responsive to changing business requirements, and provides support to the business at all times when required by the business Ensure ICT conforms - ensure that ICT conforms to all external regulations and complies with all internal policies and practices Ensure ICT use respects human factors - ensure that ICT meets the current and evolving needs of all the people in the process The three primary tasks are: - evaluate the use of ICT; - direct preparation and implementation of plans and policies; - monitor conformance to policies and performance against the plans (AS 8015 Corporate Governance of Information and Communication Technology) PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

23 Definitioner... How does the industry define IT Governance? IT Service Management Forum (itsmf) Definition Governance is the collective set of procedures, policies, roles and responsibilities, and organizational structures required to support an effective decision-making process Framework IT Infrastructure Library (ITIL) Well defined process framework that focuses on IT Service Support and Service Delivery. This includes day-to-day operation and support of IT services as well as long term planning and improvement of IT service provision. Provides a cohesive set of best practice, drawn from the public and private sectors internationally. It is supported by a qualifications and training structure that has been adopted world-wide to recognize professional competence in IT Service Management. There are ITIL accredited training organizations, and implementation and assessment tools. Covers the how IT Governance Institute (ITGI) Definition IT governance is an integral part of enterprise governance and consists of the leadership and organizational structures and processes that ensure that the organization's IT sustains and extends the organization's strategies and objectives. IT governance and the effective application of an IT governance framework are the responsibilities of the board of directors and executive management Framework Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) Well defined set of best practices and framework for IT management created by the Information Systems Audit and Control Association (ISACA) and the ITGI. COBIT provides managers, auditors, and IT users with a set of generally accepted measures, indicators, processes and best practices to assist them in maximizing the benefits derived through the use of information technology and developing appropriate IT governance and control in a company Covers the what PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

24 PA Consulting Group... PA is a leading international management, systems and technology consulting firm Facts Service Areas Founded over 60 years ago 3,300 employees Owned by employees Business Transformation Strategy & Marketing Systems Integration & Solutions Enterprise Wide Solutions IT Consulting IT Strategy Technology Consulting Technology Consulting Industries Financial sector Over 40 offices in more than 20 countries People & Organisational Change Business Operations & Performance Information Systems Implementation IT Infrastructure IT Management Decision Sciences Life Sciences Public sector Manufacturing Pharmaceutical Argentina Australia Belgium Denmark Germany UK Hong Kong Ireland Japan Canada New Zealand Norway Russia Singapore Sweden Programme & Project Management Telecommunication Transportation Chemical Energy Finland Malaysia Czech Republic France Netherlands USA China PA Ventures PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

25 PA Consulting Group... Global/International Independent Delivery Partner Global/ International Service clients in in 100+ countries in in the world Understands cross culture & cross geographic issues Draw on worlds 2 nd nd to to None best practice Independent 100% Business benefit driven Not forced to to end up with a given answer Un biased advisor We should be considered as your Transformation Delivery Partner We understand the challenges and issues in your sector We have a sound/innovative Approach for lasting Change IT Delivery Pro-active solution oriented approach Committed to to deliver Multi skilled competences We have the right experience and focus to deliver it it Our commercial proposal provides Value for Money Partner We are working with not for our clients Long term / long lasting client relationship Large investment in in client insight Mutual beneficial partnership PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

26 PA Consulting Group... We have won at the annual Management Consultancies Association awards for an unprecedented eight years in a row Overall Best Consultancy Best use of IT Winner Platinum Award Westminster City Council Winner Swiss Federation Office of Transport Highly Commended BP Winner Ofgem Winner Maff Winner GPASS Winner BP Best Strategy and Business Transformation Winner YJB Winner YJB Commended BASF Best HR Development Winner Barclays Winner Lloyds TSB Best use of e-business/ Electronic Trading Best use of Outsourcing Bronze Award Neighbourhood Renewal Unit Gold Award Medical Controls Agency Highly Commended Sabre Winner Egg Total Top Awards* made (44) Best Organisational Development/Operational Performance Best use of Production/ Technology & Services Management Bronze Award GCHQ Gold Award Home Office Highly Commended Orange Winner Siemens VDO Automotive Highly Commended PA Consulting Group 32% (14) OFTA, HK Change Management Silver Award Transport for London Bronze Award Department for Work & Pensions Unisys 7% (3) CSC 7% (3) The Management Consultancies Association (MCA), a representative body for the leading UK consulting firms, has consistently recognised PA s excellence in working with clients to achieve significant improvements in business performance. *Overall and Category winners PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

27 PA Consulting Group... PA skapar - Ökad nytta från IT-baserade tjänster Fokus på affärsnytta och tjänsteinnovation &-utveckling Styra projektportföljen effektivt Fokus på process-, kund- & tjänsteorientering Göra IT-funktionen mera effektiv Fokus på tjänsteutveckling & tjänsteleverans Effektivt genomförande av projekt Fokus på process-och tjänsteorientering, SOA&tjänstekatalog Integrera IT-funktioner vid köp och fusioner Fokus på tjänsteorientering, SOA&tjänstekatalog Använda Outsourcing Sales CEO Production Finance IT Current business Business strategies Projects Projects Projects Stage Review Stage Review Stage Stage benefits benefits Business operations Future business Sales CEO Production Finance. IT. Business value Få företag har en samlad överblick över projektaktiviteterna och koordinerar mellan projekten High Medium Low Low Medium High Ability to implement PA hjälper till att fokusera på projektportföljen med att: Prioritera projekt och aktiviteter baserat på värde för verksamheten Upprätta en samlad överblick över projektaktiviteterna Etablera konsoliderade styrnings- och uppföljningsmodeller mellan projekten. I många verksamheter fungerar samspelet mellan ITorganisationen och verksamheten inte optimalt Ledarskap Leverera kundfokuserade tjänster Utveckla kundfokuserade affärer Medarbetare PA hjälper till med att förbättra leveranskapaciteten i ITorganisationen med att optimera: Processer inom ITavdelningen Metodapparat Systemstöd Stöd ständiga förbättringar Verksamhetsplanering Management-verktyg Utbildning och kompetensnivå Tjänste/Infrastruktureffektivitet Fokus på hela tjänstelivscykeln. tation Utveckla kundfokuserade tjänster Partnerskap & resurser Erfarenhet säger att upp till 80% av alla IT-projekt misslyckas Project life cycle Initiation/ analysis Business Case Changes to Design Scope control business processes Contractual arrangement Test Business Support Change management Communication plan Project management Project plans Check up Implemen- Benefit realisation Training plan Risk management PA hjälper till med att genomföra projekt och implementera styrmodeller, som adresserar ovanstående områden/problem och därmed ökar sannolikheten för framgång väsentligt. Att integrera två IT-organisationer kan i många fall visa sig vara en komplicerad och dyr del av integreringsarbetet 3. What is the implication of this analysis Strategy for the strategy of the new group? 2. How can the capabilities of the Potential for sustainable new group be exploited in the context competitive advantage of current and future markets? 1. What are the resources and capabilities of the combined group? How do they combine to contribute to its core competencies? How do the identified synergies dovetail with core competencies? Capabilities Resources Identify and fill resource gaps PA kan assistera med att effektivt integrera ITorganisationer i samband med uppköp eller sammanslagning: Översyn av en gemensam IT-strategi Framtagning av gemensam IT-funktion med processer Standardisering och rationalisering för att uppnå en gemensam tjänstemiljö Skapande av ett gemensamt sourcing-program. Undersökningar visar kostnadsbesparingar på 30-40% för förstagångs-outsourcing av driftaktiviteter Development Operation Maintenance PA agerar som rådgivare i många outsourcing-projekt. Vår rekommendation är att outsourcing bör fokuseras på icke-strategiska aktiviteter. Full fördel uppnås bara om organisationen är förberedd på outsourcing. Consolidation Organisation Infrastructure Applications Process efficiency Service alignment Outsourcing PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

28 Alexander Hedlund Alexander Hedlund Member of PA s IT Strategy practice Kungsgatan 8, 4 tr. Stockholm SE Sweden Direct Dial: Direct Fax: Mobile: Switchboard: itsmf Sweden Alexander Hedlund Projektledare ISO 20000, Fram till april Marketing Director, Member of the board Gamla Brogatan 11 SE Stockholm Sweden Alexander Hedlund Direct Dial: Direct Fax: Mobile: Switchboard: Chairman AG2 IT Service Management of TK303 The Swedish Technical committee of JTC1/SC7 SIS, Swedish Standards Institute SIS - Swedish member of ISO & CEN Alexander Hedlund - Management Consultant PA Consulting Group. Arbetar med strategier och införande av strategier för effektivare informationshantering inkl. sourcing och service management. Han har 20 års erfarenhet av dessa frågor. Inom dessa områden har Alexander arbetat som Program- /projektledare, som Service manager för EMEA (Europa, Mellersta Östern och Afrika) i en global shared services organisation ( anställda, kontor i 130 länder), som Change manager för ett av Sveriges största förändringsprogram ansvarig för framtagandet av avtal. Han är även en av grundarna av den svenska delen av IT Service Management Forum, organisationen som nu utvecklar ITIL (IT Infrastructure Library) som bästa praxis på marknaden. Han är en van införare av effektivare processer t ex ITIL. Alexander har även genomfört fulla sourcing/avtalslivscykler i ett flertal branscher och storlekar på organisationer. Exempel på företag han har effektiviserat är Handelsbanken, Securitas Teknik, Telia, Ernst & Young, samt: Han har lett arbetet med att förbättra Financial Management for IT Service (ITIL) & tjänstepaketeringen på en stor nordeuropeisk bank. Han leder arbetet med att införa IT Services Continuity Management (ITIL) på ett ledande structured finance företag. Alexander är itsmf Swedens Projektledare för ISO Han är även ordförande i SIS arbetsgrupp - Ledningssystem för IT-tjänster, samt Sveriges expert i ISO. Han ledde framtagandet av IT-delen av införandeplanen för ett stort, nordeuropeiskt bank- och finansbolag. Med syfte att införa en kostnadseffektivare kundsupport och shared services. För ett stort, europeiskt energibolag drev Alexander arbetet med ett business case för att införa ett intranät portal på en affärsenhet. Projektet innebar även en genomsyn av kundtjänstprocessen och förslag på effektivare processer, bättre stödsystem och nya interntjänsteavtal. Han har nyligen tagit fram en strategi för införandet av en förbättrad tjänsteleveransorganisation i ett nordiskt mediabolag, Skapat sänkta kostnader till bibehållen kvalitet genom BPO hos en driftsleverantör baserat på ITIL/ITSM och Infört ITIL-processer på ett stort nordiskt försäkringsbolag. Tidigare har Alexander arbetat på Cap Gemini Ernst & Young där han ansvarade för tjänster inom kunskaps, elärande och innovationslösningar, bl a ledde han ett team som byggde upp kunskapstjänster inom ett stort nordiskt transportbolag. Från 1998 till 2000 arbetade Alexander i USA på Ernst & Young International som Service Mgr i ett Shared Service center med tjänsteleveranser i EMEA-affärsområdet. Han har en Master of Science från KTH 1986, samt vissa kurser i företagsekonomi från Stockholms universitet PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

29 Alexander Hedlund... Utdrag ur Bonniers IT Management Ledningssystem för IT-tjänster, ISO av Alexander Hedlund, Sedan december 2005 finns det nu en internationell standard för ledning och styrning av IT-tjänster. Standarden är baserad på ITIL och ger möjligheter till kvalitetssäkring och certifiering av en hel organisation (till skillnad från ITIL där certifiering sker på individnivå). Standarden är uppbyggd i två delar, dels själva kravstandarden som organisationen certifierar sig mot, dels grundläggande vägledning till den bästa praxis som om de införs skapar IT Service Management med hög kvalitet och som även med ett visst mått av rimlighet kommer leda till att man klarar revisionen som ger certifikatet. Alexander Hedlund är i högsta grad involverad i det arbete som nu sker inom SIS med översättning till svenska och nationella tillägg. Alexander har tidigare bidragit med artikel 3.3, Tjänsteorientering strategiskt vägval för IT. I föreliggande artikel ger han en introduktion och bakgrund till den nya standarden ISO samt några råd kring hur man bör lägga upp sitt införandeprojekt. Tord Schultz / redaktör 1 Vägen mot tjänsteorientering, vad tillför ISO/IEC IT Management Introduktion - Stark informationsteknologi stärker din konkurrenskraft! Informationsteknologin (IT) har kommit att spela en allt större roll i våra liv och vårt företagande. IT är idag en viktig förutsättning för affärsutvecklingen och en av de viktigaste redskapen för att skapa konkurrensfördelar. Med tilltagande komplexitet har också IT-verksamheten vuxit och kommit att bli en väsentlig budgetpost i många företags verksamhet. Komplexiteten har gjort att utvecklingsprojekten blivit stora och omfattande. Det finns många exempel på svårigheter att driva sådana projekt och man misslyckas ofta. Idag ökar därför kraven på ekonomisk kontroll och effektivitet inom ITverksamheten. För ledning och styrning av IT-verksamheten (IT-management) krävs det idag en grundlig förståelse för företagets affärsprocesser och delaktighet i affärsutvecklingen. IT-chefens uppdrag har blivit allt mer komplext, med nya kompetenskrav och en förskjutning från teknik till affärsstrategi. Men det krävs också att anställda i ansvarig ställning är uppdaterade och informerade om utvecklingen inom IT-området samt att alla rätt utnyttjar de kunskaper och erfarenheter kring metoder och verktyg som finns att tillgå. Utgivningen av ledarskapshandboken IT Management skall ses mot denna bakgrund. Alla ansvariga, t ex verksamhetsansvarig, IT-chef, linjechef eller annan ledande medarbetare, har i handboken en praktisk och nyttig kunskapsbank för beslut kring vägval och investeringar i företagets IT-verksamhet. Syftet med denna handbok är att för beslutsfattare på alla nivåer erbjuda verktyg som kan förenkla och ge handledning i arbetet med IT-management. Det finns en stark trend mot tjänsteorientering. Efter alla uppmärksamhet kring SOA och Web services är det många IT-chefer och ledningsgrupper som fattat beslut om att införa en tjänsteorienterad IT-arkitektur. Eller så befinner man sig mitt i förberedelser för ett sådant beslut. Troligen avspeglar sig detta också i läsekretsen till denna handbok. Kanske har ni påbörjat resan mot tjänsteorientering i arbetssättet mot interna kunder och leverantörer. Ni paketerar teknisk infrastruktur tillsammans med processer, från automatiska till manuella, i väl definierade IT-tjänster. Ni har börjat anpassa och applicera ITIL (IT Infrastructure Library) för att lyfta alla era tjänstelivscykler med Service Management (ITSM) som bärande ramverk. En tredje väg för uppnå tjänsteorienterad IT är styrning genom IT Governance (ITG). Forts PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000 itsmf Sweden Ulf Myrberg ulf.myrberg@bita.eu, 08-410 320 03 Vad är itsmf? Den enda internationellt kända och oberoende organisation dedikerad till området IT

Läs mer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA och Euro CACSkonferensen Kerstin Fredén, ordförande ISACA Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA Sweden Chapter och Eurocacs 2008 22.11.2007 2 Vision ISACA Sweden Chapter ISACA skall vara

Läs mer

Att integrera eller INTE inte grera det är frågan?

Att integrera eller INTE inte grera det är frågan? Att integrera eller INTE inte grera det är frågan? Även i molnet! Speciellt om det finns gamla synder i källaren /pm3 +Cloud Sweden Agenda Inledning / Integration Molnet Integration i Molnet Hur få ihop

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Effektivt stöd för GRC med nya ISO Standarder

Effektivt stöd för GRC med nya ISO Standarder Effektivt stöd för GRC med nya ISO Standarder Anders Carlstedt, Editor ISO/IEC 27002, 27005 & 28008 Partner, Amentor About Amentor A Swedish GRC professional services company, founded in 2004, servicing

Läs mer

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Innehåll Kursöversikt ITIL v3 Utbildningsschemat Målgrupper & förkunskapskrav Kursuppbyggnad & innehåll V2 V3, Service Lifecycle,

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder

Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder Frukostseminarium 2008-09-19 Anita Myrberg BiTA Service Management Agenda ISO/IEC 20000 Relation till andra standarder Varför styra en

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Informationsförsörjning som bas för processförbättring

Informationsförsörjning som bas för processförbättring Informationsförsörjning som bas för processförbättring 1 40 countries and 100 languages (As of December 31, 2011) North America 9,505 UK & Ireland 8,977 France 21,307 Benelux 10,391 Nordic Countries 4,538

Läs mer

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo. Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.com Aug 2012 / 1 Cramo Group in brief What Cramo is a rental solutions

Läs mer

Certified Specialist Change Management

Certified Specialist Change Management Certified Specialist Change Management SYLLABUS [KURSPLAN] Version 1.0 January 2013 Copyright DF Certifiering AB Syllabus Certified Specialist Change Management, version 1.0, January 2013 ITIL is a Registered

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

ITIL Service Management

ITIL Service Management ITIL Service Management Välkomna till en introduktion Christer Åberg christer.aberg@kerfi.com 073-660 37 87 Situationen enligt Gartner - 80% av IT-kostnaderna är relaterade till den operativa nivån - 50%

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

ISO 20 000 med kundfokus

ISO 20 000 med kundfokus ISO 20 000 med kundfokus Karlstad Peter Olsson Service Design Manager 2011-11-15 IT-enheten Koncerngemensam centraliserad IT, 62 anställda Intäktsfinansierad enhet 115 miljoner SEK i omsättning Våra kunder:

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Certified Specialist Problem Management

Certified Specialist Problem Management Certified Specialist Problem Management SYLLABUS [KURSPLAN] Version 1.0 January 2013 Copyright DF Certifiering AB Syllabus Certified Specialist Problem Management, version 1.0, January 2013 ITIL is a Registered

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Implementationsstrategier för PLCS

Implementationsstrategier för PLCS Implementationsstrategier för PLCS Dr Mattias Johansson Director Software Products Eurostep AB Typically complex systems environment Point to Point Integration Operational Objectives CM CM CM CM 5. Requirements

Läs mer

DFC 2008-09-05 bild 1

DFC 2008-09-05 bild 1 DFC 2008-09-05 bild 1 Specialister ITIL & IT Service Management Ackrediterade utbildningar Coachning / Mentorskap Konsultstöd av ackrediterade lärare DFC 2008-09-05 bild 2 Service Management Kurs Dagar

Läs mer

Malmö Göteborg - Stockholm. Bygg affärsnytta med ITIL

Malmö Göteborg - Stockholm. Bygg affärsnytta med ITIL Malmö Göteborg - Stockholm Bygg affärsnytta med ITIL 1 ITIL - affärsnytta Jan Akalla Technical Manager Phone: +46 8 626 42 13 Email: Jan.Akalla@materna.se Verksamheten och IT De flesta moderna verksamheter

Läs mer

Överföring & Distribution. Arbetet med ISO55000 serien inom SIS TK552 och ISO PC251 Sven Jansson ELFORSK AB

Överföring & Distribution. Arbetet med ISO55000 serien inom SIS TK552 och ISO PC251 Sven Jansson ELFORSK AB Överföring & Distribution Arbetet med ISO55000 serien inom SIS TK552 och ISO PC251 Sven Jansson ELFORSK AB Innehåll Elforsk AB SIS TK552 2012-10-30 Tidsplan Kommitténs sammansättning ISO PC 251, ISO55000

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se 17799 27000 Översikt och aktuell status ISO/IEC 27000-serien Lars Söderlund, Lüning Consulting Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften?

Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften? Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften? Estrella out-sourcing MAF 2012 Agenda Lite om... Anders Ivarsson, Estrella, Chipsmarknaden Bakgrund och problemområde Lösning Resultat Lite

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Partnerurval på Ernst & Young. Agneta Strandberg HR-direktör

Partnerurval på Ernst & Young. Agneta Strandberg HR-direktör Partnerurval på Ernst & Young Agneta Strandberg HR-direktör Ernst & Young i korthet 141 000 medarbetare i 140 länder Sverige: 1 814 medarbetare varav 168 partners, 65 kontor Verksamheten bedrivs geografiskt

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how?

Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how? Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how? The objective of the workshop is to set objectives for 2015 and produce a plan for 2015 that includes focus areas and workshop topics as well as practical

Läs mer

Skapa en kundfokuserad internationell expansion med ett Delivery Management System

Skapa en kundfokuserad internationell expansion med ett Delivery Management System People-driven logistics software Skapa en kundfokuserad internationell expansion med ett Delivery Management System Mathias Parkhagen, Head of Operations, nelly.com Peter Johansson, Sales Manager, Centiro

Läs mer

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling Vad är ett informationssystem? Informationssystem: datoriserat system som stödjer

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Ledningssystem för IT-tjänster

Ledningssystem för IT-tjänster Styrning och ledning av IT med stöd av internationella standarder Ledningssystem för IT-tjänster sixten.bjorklund@sipit.se 2013-11-05 Sip It AB, Sixten Björklund 1 Kort om Sixten Konsult i eget bolag Ledning

Läs mer

BiTA Service Management AB

BiTA Service Management AB Erfarenhet Visdom Sveriges ledande leverantör av kunskap och kompetens inom ITIL och IT Service Management. Kunskap Information Data Utbildning Stockholm Göteborg Malmö Sundsvall Umeå Linköping Karlstad

Läs mer

IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28

IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28 www.ifsworld.com IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28 Kompetensförsörjning med hjälp av IFS HR CHRISTER THÖRN, PARTNERTECH AB KRISTINA INGVARSDOTTER, IFS SCANDINAVIA KOMPETENSFÖRSÖRJNING MED HJÄLP AV IFS HR

Läs mer

Delaktighet, synlighet och att bejaka skillnader

Delaktighet, synlighet och att bejaka skillnader Enfo Sweden AB Delaktighet, synlighet och att bejaka skillnader ett lönsamt ledarskap Johan de Verdier 2012-11-15 Agenda Enfo Sweden AB Vår utmaning Vad har vi gjort Avslutning Enfo Sweden AB IT-bolag,

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Exempel Möjligheter,ll samarbete

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

Inge Hansson IT chef, Karlstads kommun. Kommits 2010 11 10

Inge Hansson IT chef, Karlstads kommun. Kommits 2010 11 10 Inge Hansson IT chef, Karlstads kommun Kommits 2010 11 10 2009 09 07 Karlstad Staden med den glada solen Värmland 280.000 Karlstad 84.000 IT enheten i siffror 7 500 anställda i kommunen Koncerngemensam

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

B&B Services bygger kostnadseffektiva integrationer för B&B Tools Erfarenheter av IBM:s integrationsmotor och Zystems metodik Baseline

B&B Services bygger kostnadseffektiva integrationer för B&B Tools Erfarenheter av IBM:s integrationsmotor och Zystems metodik Baseline B&B Services bygger kostnadseffektiva integrationer för B&B Tools Erfarenheter av IBM:s integrationsmotor och Zystems metodik Baseline Niklas Thulin SOA Summit, Stockholm 2009 Agenda OM B&B TOOLS UTMANINGAR

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Nyhetsdagar för användare av Aditros lösningar för Privat Marknad Sverige Sverige 2013-10-24 25

Aditro Our focus benefits yours Nyhetsdagar för användare av Aditros lösningar för Privat Marknad Sverige Sverige 2013-10-24 25 Aditro Our focus benefits yours Nyhetsdagar för användare av Aditros lösningar för Privat Marknad Sverige Sverige 2013-10-24 25 Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi

Läs mer

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem)

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) Novug 2013-02-13 HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) 2013-02-13 1 Jan Östgren - Bio September 2012 Manag E (Nordic) Solution

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Modulariserad IT på Scania

Modulariserad IT på Scania VÄLKOMMEN TILL Modulariserad IT på Scania Staffan Vildelin, Scania Nils Zetterlund, Enfo Zystems Agenda Modulariserad IT på Scania Modularisering på Scania Förankring av modulariserad IT SOA:s resa på

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar

Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar Upphandlingsdagarna 2015 Stockholm 29 januari 2015 1 Inledning Den här presentation kommer att undersöka de vanligaste fallgroparna vid komplex

Läs mer

Mobil åtkomst. Sören Pettersson. David Ahlén. Client Executive dahlen@netiq.com. Identity and Security Specialist, CISSP spettersson@netiq.

Mobil åtkomst. Sören Pettersson. David Ahlén. Client Executive dahlen@netiq.com. Identity and Security Specialist, CISSP spettersson@netiq. Mobil åtkomst David Ahlén Client Executive dahlen@netiq.com Sören Pettersson Identity and Security Specialist, CISSP spettersson@netiq.com Kort om NetIQ NetIQ Scale to deliver, with a culture to care.

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Miljöledningsprojektets årliga möte 2003 Tema indikatorer - Saltsjöbaden den 10-11 april, 2003 Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Magnus Enell Koncernchef Hållbar Utveckling

Läs mer

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA JOAKIM HAHNE COUNTRY MANAGER ERIK MOODH KEY ACCOUNT MANAGER PAGERO BREAKOUT DAGENS AGENDA Elektronisk Fakturahantering (Leverantörs- och Kundfaktura)

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

Företaget har cirka 110 anställda. Verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik. Boden, Göteborg och Kristianstad

Företaget har cirka 110 anställda. Verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik. Boden, Göteborg och Kristianstad Erfarna verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik Ledningsperspektivet på riskhantering roller, styrning och införande CRR seminarium 009-0-4 Hans Dahlquist Hans Dahlquist Från 007 Affärsområdeschef

Läs mer

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Vad händer inom UN/CEFACT? NEA Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Agenda UN/CEFACT på webben Organisationen (Bureau + 5 st PDAer utvecklingsområden ) Publicerade standards (Outputs) Supply

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

Regeringens CSR politik instrument för frihandel och utvecklingssamarbete

Regeringens CSR politik instrument för frihandel och utvecklingssamarbete Regeringens CSR politik instrument för frihandel och utvecklingssamarbete Lisa Emelia Svensson lisa.svensson@foreign.ministry.se Twitter: @Emelialisa Regeringens CSR-syn Varför? Instrument för frihandel

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer