Att leda mot affärsnytta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att leda mot affärsnytta"

Transkript

1 Att leda mot affärsnytta ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser Alexander Hedlund managementkonsult, Ordförande SIS arbetsgrupp för ISO och itsmf:s Projektledare CIO Conference SOA Governance, 3 maj 2007

2 Sammanfattning Nuläget: Tjänstesamhället, IT på kran, Självreparerande system, Web2.0, SOA Komplikationen: All gammal teknik, alla gamla system och arkitekturer ska hanteras, Beroendet av IT och komplexiteten ökar, Begripligheten minskar Svaret: Säkerställ att du har en affärsmässig ledning av tjänster, Förstå affären och medverka till att affären förstår tekniken Skapa ett ledningssystem för IT-tjänster, På både den manuella, mänskliga planet (makro), Och på den maskinella, tekniska planet (mikro). På detta sätt får du inte bara tekniskt fungerande SOA baserade lösningar. Du får även lösningar som affären förstår och är beredd att betala för samt du själv har kontroll över. PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

3 Nuläget: men... STADSKARTAN IGÅR OCH IDAG Funktionellt strukturerade organisationer Embryo till processbaserade organisationer MOA AOA Stordator Stordator + C/S + Web CEO CEO CEO Mgnt Mdl Mgnt Supervise CEO Mgnt Mdl Mgnt Supervise Group Support Group Support TimeTo TimeTo TimeTo TimeTo Supply & TimeTo TimeTo TimeTo TimeTo Corporate functions Corporate functions Market Customer Operate Service Demand Market Customer Operate Service Research & Developm. Marketing & Sales Production Customer care & MRO Research & Developm. Marketing & Sales Production Customer care & MRO IT HR Procure Finance IT HR Procure Finance PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

4 Nuläget: men... VEM RITAR STADSKARTAN I morgon? The Business architect? The Architects architect? PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

5 Nuläget: men... Hur ser PA på Governance IT-styrning? Governance is the process for exercising authority, regulating policy and decision-making Governance provides the oversight framework to manage the strategic, operational and contractual relationships between IT and the business and enhance the quality of the services provided Effective IT governance requires clear responsibilities for approving plans and rules, for ensuring appropriate execution and delivery of those plans and compliance with relevant rules and provide escalation routes for issues and a forum for innovation Governance structures should be designed to encourage all parties to work collaboratively, resulting in mutually beneficial outcomes. PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

6 Nuläget: men... De frågeställningar IT-styrning väcker kring tjänster måste besvaras ur ett helhetsperspektiv Intressentperspektiv Lösningsperspektiv Executive management wants to ensure IT are delivering the right services at the right cost Business customers want better end-to-end services Standardization ( IT as a commodity ) is forcing IT groups to demonstrate valueadd External competition is necessitating on-going improvement in productivity Service management: the insights, tools and techniques that facilitate increased IT to business alignment, and the delivery of value based IT services PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

7 Nuläget: men... Exampel på verktyg och tekniker för IT-styrning av tjänster Governance strategy Governance design Governance framework Business relationship definition End-state vision Policies Service provider relationship definition Business, Customer, User relationship definition Governance processes Governance structure Forum definitions e.g. Service Delivery Forum Service Management Organization(SMO) design Decision-making design Relationship management processes Stakeholder mapping Supplier contract optimization End-state route map Governance implementation Governance enforcement SMO implementation Forum procedures eg Agenda templates, issue logs Meeting schedules Responsibility matrix Organizational interface maps Detailed plans to achieve end-state PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

8 AFFÄRSMÄSSIG LEDNING AV TJÄNSTER Förstå affären och gör tekniken begriplig Sätt dig in i ISO Ledningssystem för IT-tjänster. Säkerställ att du hanterar makroperspektivet Inför och börja leda med hjälp av ISO Säkerställ sedan att du hanterar mikroperspektivet Se vad av ISO 20000s policier, ledningsprocesser och processer för tjänstestyrning och hantering som du måste skapa som supporttjänster i din tjänstebaserade arkitektur. Sätt dig även in i ITIL, speciellt ICT Infrastructure Management (det nya namnet är Service Operations). Applicera även dessa mer IT specifika processer på både makro- och mikroperspektivet. PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

9 Self Service Support Reso urcing Adm in is tra tio n Ab se nce & Atte nd a nce Ad m inistratio n Resourcing Services Resourcing g Planning ning Resourcing u g Project Management ag e nt Candidate Attraction Selection Design Gov. Scheme e Recruitment en t Internal a l Resourcing g Displacement ent Management ag e nt Interim Recruitment ent Supplier r Management en t Data Management Employee Records Admin L&D Adminis tration Exit Administration Maternity Leave Administration Learning & Dev Services Relationship Management L&D Design L&D L Delivery L&D Evaluation Programme Management Library ry Managem g entt Resource Scheduling Supplier Management Bu siness Rep ortin g Query Handling App raisal Adm inistration Leave Administration Payroll Services P ayro ll P ro cess ing Tax, Ded u ctio n an d P aym en t Exte rn a l Re po rting Payroll Administration Be ne fits Adm in (incl Tra ve l) Relocation Management Reward Services C & B Advice C & B Management ag en t Information a n Implementation p en tion of tactical l C & B projects Award Management nt Job Classification Supplier r Management en t HRS In tra ne t Mg m t Compensation Administration Re locatio n Adm inis tratio n People Mgmt Advice Absence & Attendance a nce Managem g entt Maternity Leave Management Dis ciplinary & Grievance Managem g entt Harassment t Supportpo Drugs & Alcohol ol Management en t Line e Managem ent t Coaching Supplier Management Jo b Evalu atio n Busin ess Forecas ting Affärsmässig ledning av tjänster... Makro vs Mikro Incumbent Pricing Capacity & Utilization Service Quality Employment Financial Performance Local Access & Calls Performance, Cost & Availability Advanced Services Financial Interest Rates Performance Metrics Markets Company Valuation Long Distance Mobile Competitive Position Makro: Affären Profits & Service Quality Customers & Usage Interconnect Charges Pricing Rules Interconnect Rules Regulator Market/Product Restrictions Market elasticities Market Shares Market demand & shares Customers Effects of Economic Conditions Profits & Service Quality Residential Small Business Corporate Coverage Competitors Wholesale Pricing Service Capacity & Service Quality Financial Performance Large Entrants Customers & Usage Competitive Position Resellers Cable Ekosystem ISO Manage services Business requirements Business requirements Management responsibility Management Policy, Review responsibility Policy, Review Customer requirements Customer requirements PLAN Plan service PLAN DO management Plan service DO Request for new management / changed Request services for new / changed services Implement Implement Other process, ACT e.g. Other business, process, Continual ACT supplier, e.g. business, customer improvement Continual supplier, customer improvement service service Service Desk Service Desk CHECK CHECK management & management & Checking and corrective action Checking and corrective action Other teams, (monitor, measure, analyse and e.g. Other security, teams, (monitor, measure, analyse and control IT e.g. operations security, control IT operations review) review) Business results Business results Customer satisfaction Customer satisfaction New / changed New service / changed service Other process, e.g. Other business, process, supplier, e.g. business, customer supplier, customer Team and people Team satisfaction and people satisfaction Project Mgmt Project Mgmt Partners: Got, Dreamfactory Finance Finance PR PR Scheduling Scheduling Operations Operations HR HR Customers: Magmaforce, Pervasiveforce Mikro: Tjänster Alliances Alliances R&D R&D Ekosystem Customer/ Supplier Enterprise A Customer/ Business Process / Supplier Service Provider Enterprise B No physical building Economics of scale Virtual Back Office Application renting, not cross industry solution owning Business Unit A Business Unit B Business Unit C Automated language Virtual Front Office Telecommuting routing to low labour Follow the Sun cost pool Customer/Supplier Arkitektur Policy Repositories Service Metadata registry Repositories Service mediation systems Acceleration Routing Transform SecurityOther Service Middleware Service Service Web Services Framework Standards Service platform platform Service management Service management Business processes on the Web Services Operation, Support Services And Delivery Innovation Development Process e.g. Resource Services scheduling Workflow Workplace e.g PersonaIisation Teamplace e.g. Team scorecard Collaborative e.g. Extranet Services services Services Services Services Services Output External Document File DB More services Information Services Services Services Services Services BILLING CRM PACKAGE MORE APPLICATION services services services Services SOA Business Unit Finance Corporate Centre Customer Services Management PerformanceInvestment Business Group Financial Group Group Reporting Reporting Appraisal Planning Reporting Treasury Tax FSSC Relationship Management FSSC Relationship Management Finance Shared Services Centre (FSSC) Financial Accounting Control Periodic Statutory / Local VAT & Master Asset Account Balance sheet Statistical Authority Corp. Data Accounting Review & & Cash Flow Returns Accounts Tax Reconciliations Reporting Preparation Internal Audit Tjänster Service Composition WS-Service Group Quality of Experience (QoX) Description Messaging WS-Reliable Messaging WS-Resource Properties XSD XML WS-Security SOAP WSDL WS-Notification BPEL4WS WS-Transaction WS-Resource Lifetime WS-Base Faults WS-PolicyWS-Metadata Exchange WS-AddressingWS-Renewable References Web Services Accounts Payable (Supplier registration) Finance Operations Accounts Receivable Cash Accounting Credit Checking Transports HTTP/HTTPS SMTP RMI / IIOP JMS Data Services Governance Process Improvement Performance Reporting PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

10 Sätt dig in i ISO Ledningssystem för IT-tjänster... ISO/IEC IT Service Management Ledningssystem för IT-tjänster Bygger på (ITIL) Består av Bästa praxis som bör finnas på plats och fungera innan certifiering Att certifiera sig mot som organisation Förbättrad nytta (för systemet ) T h e B u s i n e s s The Business Perspective Planning to Implement Service Management Service Management Service Delivery Service Support Application Management ICT Infrastructure Management Security Management T h e T e c h n o l o g y Part 2: Code of Practice Part 1: Specification Strategi Information Processer Teknik Människor Suppliers PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

11 Sätt dig in i ISO Ledningssystem för IT-tjänster... Service Management processerna enligt - ISO/IEC ISO/IEC Capacity Management Service Continuity & Availability Management Release Processes Release Management Management system Planning and implementing service management Planning and implementing new and changed services Service Delivery Processes Service Level Management Service Reporting Control Processes Configuration Management Change Management Resolution Processes Incident Management Problem Management Information Security Management Budgeting and Accounting for IT Services Relationship Processes Business Relationship Management Supplier Management PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

12 Sätt dig in i ISO Ledningssystem för IT-tjänster... Typiskt innehåll (specification) Service Level Management Objective: To define, agree record and manage levels of service The full range of services to be provided,together with the corresponding service level targets and workload characteristics shall by agreed by the parties and recorded. Each service provided shall be defined,agreed and documented in one or more service level agreements. SLAs, together with supporting service agreements, supplier contracts,and corresponding procedures shall be agreed by all relevant parties and documented. The SLAs will be under the control of the Change Management Process. The SLAs shall be maintained by regular reviews by the parties to ensure that they are upto-date and remain effective over time. Service levels shall be monitored and reported against targets, showing both current and trend information. The reasons for non-conformance shall be reported and reviewed. Actions for improvement identified during this process shall be recorded and provide input into a plan for improving the service. PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

13 Säkerställ att du hanterar makroperspektivet Inför och börja leda med hjälp av ISO Ledningssystemet - Plan, Do, Check, Act Business requirements Customer requirements Request for new / changed services Other process, e.g. business, supplier, customer Service Desk Other teams, e.g. security, IT operations Manage services Management responsibility Policy, Review PLAN Plan service management ACT DO Implement Continual service improvement management & control CHECK Checking and corrective action (monitor, measure, analyse and review) Business results Customer satisfaction New / changed service Other process, e.g. business, supplier, customer Team and people satisfaction PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

14 Säkerställ att du hanterar mikroperspektivet Inför ISO tjänster(processer) i din SOA... Exempel på samspelet mellan SOA SM-processerna Start En En extern onlinetjänst kontaktar Service Desk tjänsten i i SOC för för att att rapportera svarstidsproblem Stopp Service Level Mgnt servicen återrapporterar till alla Service requestors problemet löst Service Level Mgnt Srv SLM srv larmas när det är är risk för för att att SLA bryts. Continuity Mgnt Srv Assisterar Changeservicen med att att säkra att att återställande är är möjligt i i existerande miljö. Availability Mgnt Srv Assisterar releaseservicen för för att att se se till till att att uppdateringen uppfyller kraven på på tillgänglighet och pålitlighet. Service Desk Service Incident Mgnt Srv Problem Mgnt Srv Change Mgnt Srv Release Mgnt Srv Configuration Mgnt Srv Mottar incident eventet och registrerar frågan. Stopp Påbörjar hanteringen av av incidenten. Kan inte lösa den, så såproblem- servicen kopplas in. in. Orsaksanalys påbörjas. Capacity kopplas in. in. RFC initieras. Samordnar och hanterar ändringen pga den initierade RFC. Kontrollerar implementeringen av av ändringen avseende utrullningen av av SWoch begär HWbyten. Ser till till att att CMDB uppdateras löpande under hela förloppet. Service Desk srv återrapporterar till den externa tjänsten problemet löst Capacity Mgnt Srv Assisterar problemservicen avseende kapacitetsmässiga problemställningar. Financial Mgnt Srv Assisterar Changeservicen med business case/ kostnadsjustering för för uppgradering/ ändring Stängning av incident/problem PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

15 Sätt dig även in i ITIL, speciellt ICT Infrastructure Management (Service Operation)... Ramverket för nya ITIL 3.0 Continual Service Improvement Service Service Design Design Service Strategies Service Operation ITIL Continual Service Improvement Service Transition Continual Service Improvement PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

16 Leda mot affärsnytta.. Styrbara IT-tjänster som en integrerad del av verksamhetens affär IGÅR IDAG Verksamhetens produkter Funktioners överlämning Applikation Applikation Applikation ITs (och leverantörers) produkter IMORGON Verksamhetens tjänster Verksamhetens processer Support Support Support Tjänstefiering ITs (och partners) tjänster Leda rska p Leverer a kundfokuser ade tjänster Utveckla kundfokusera de affärer Medarbetare Stöd ständiga förbättringar Verksamhetsplan ering Partnerskap & resurser Support Support Support Tjänstepaket A Tjänstepaket B Tjänstepaket C Utveckla kundfokuser ade tjänster Act (förbättra) Plan (planera) Check (utvärdera) Do (genomföra) ITs tjänster strukturerade, konfigurerbara och paketerade för att; Passa in i verksamhetens begreppsmodell Prisstruktur som överensstämmer med verksamhetens budgetbegrepp och uppföljning Styrbarhet och Spårbarhet mot skapad verksamhetsnytta Sömlöst integrerade i verksamhetens tjänster mot slutkund Lätt tillgängliga i en tjänstekatalog Oavsett om de finns på användarnivå eller som en deltjänst i SOA PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

17 Information... Ytterligare information och litteratur ITIL IT Infrastructure Library itsmf IT Service Management Forum SIS Svenska Institutet för Standardisering Jtc1/sc7 - ISO hem för IT Service Management ISO/IEC itsmf Certification BSI National Standards Body of the UK PA Consulting Group - IT Management PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

18 Frågor? Tack för denna möjlighet att presentera min syn på Leda mot affärsnytta och SOA ISO/IEC Ledningssystem för IT-tjänster +46 (0) Consulting Group PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

19 Definitioner... ARKITEKTUR ARKITEKTUR Architecture (in Greek αρχή = first and τέχνη = craftsmanship) is the art and science of designing buildings and structures. A wider definition would include within its scope the design of the total built environment, from the macrolevel of town planning, urban design, and landscape architecture to the microlevel of furniture. en.wikipedia.org/wiki/architecture A specification that identifies components and their associated functionality, describes connectivity of components, and describes the mapping of functionality onto components. Architectures can be of different types, eg, hardware, software, or system, and can be domain-specific, eg, networking. Läran om samspelet mellan tekniska och konstnärliga faktorer vid byggande {SYN. byggnadskonst}: ~ens historia BET.NYANSER: a) konkret konstnärlig och teknisk utformning av byggnad: kyrkan har en märklig ~ b) utvidgat: trädets ~ HIST.: sedan 1655; av lat. architectura Nationalencyklopedin PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

20 Definitioner... SERVICE, SOA SERVICE An activity or series of activities of a more or less intangible nature that normally, but not necessarily, takes place in interaction between the customer and service employees and/or physical resources or goods and/or systems of the service provider, which are provided as solutions to customer problems. Christian Grönroos (1990) SOA - Service Oriented Architecture Service Oriented Architecture is a paradigm for organizing and utilizing distributed capabilities that may be under the control of different ownership domains. It provides a uniform means to offer, discover, interact with and use capabilities to produce desired effects consistent with measurable preconditions and expectations. OASIS SOA Reference Model Technical Committee PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

21 Definitioner... PA s definition: Service Oriented Architecture (SOA) Service Oriented Architecture (SOA) is a deliverable from an approach to software design in which functionality is achieved from a collaboration of (shared) services. SOA adheres to the principle of architecting from loosely coupled services. A SOA is: An integrated collection of services when instantiated in an adapted manner communicate in a structured way the communication can involve either simple data passing or two or more services coordinating to form a composite business service the functionality is independent of the underlying technology. Service Oriented Architecture is not a new concept (eg DCOM, CORBA)... but lack of agreed and open standards, made it infeasible in the past. A Service, in Service Oriented Architecture (SOA), is a software process ready to run packaged as a (shared) component for use in a business process. Key points: the service is a self-contained function from the service requester s perspective standard communication protocols enable interoperability and location transparency between services (providers) and service consumers service contract architects can design business oriented as well as lower level technical services defining service granularity is key to SOA. PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

22 Definitioner... GOVERNANCE Corporate governance is one key element in improving economic efficiency and growth as well as enhancing investor confidence. Corporate governance involves a set of relationships between a company s management, its board, its shareholders and other stakeholders. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined. (OECD Principles of Corporate Governance 2004). Governance of ICT - six principles are: Establish clearly understood responsibilities for ICT - ensure that individuals and groups within the organisation understand and accept their responsibilities for ICT Plan ICT to best support the needs of the organisation - ensure that ICT plans fit the current and ongoing needs of the organisation and that the ICT plans support the corporate plans Acquire ICT validly -- ensure that ICT acquisitions are made for the right reasons in the right way -- on the basis of appropriate and ongoing analysis, - ensure that there is appropriate balance between costs, risks, long term and short-term benefits Ensure ICT performs well whenever required - ensure that ICT is fit for its purpose in supporting the organisation, is kept responsive to changing business requirements, and provides support to the business at all times when required by the business Ensure ICT conforms - ensure that ICT conforms to all external regulations and complies with all internal policies and practices Ensure ICT use respects human factors - ensure that ICT meets the current and evolving needs of all the people in the process The three primary tasks are: - evaluate the use of ICT; - direct preparation and implementation of plans and policies; - monitor conformance to policies and performance against the plans (AS 8015 Corporate Governance of Information and Communication Technology) PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

23 Definitioner... How does the industry define IT Governance? IT Service Management Forum (itsmf) Definition Governance is the collective set of procedures, policies, roles and responsibilities, and organizational structures required to support an effective decision-making process Framework IT Infrastructure Library (ITIL) Well defined process framework that focuses on IT Service Support and Service Delivery. This includes day-to-day operation and support of IT services as well as long term planning and improvement of IT service provision. Provides a cohesive set of best practice, drawn from the public and private sectors internationally. It is supported by a qualifications and training structure that has been adopted world-wide to recognize professional competence in IT Service Management. There are ITIL accredited training organizations, and implementation and assessment tools. Covers the how IT Governance Institute (ITGI) Definition IT governance is an integral part of enterprise governance and consists of the leadership and organizational structures and processes that ensure that the organization's IT sustains and extends the organization's strategies and objectives. IT governance and the effective application of an IT governance framework are the responsibilities of the board of directors and executive management Framework Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) Well defined set of best practices and framework for IT management created by the Information Systems Audit and Control Association (ISACA) and the ITGI. COBIT provides managers, auditors, and IT users with a set of generally accepted measures, indicators, processes and best practices to assist them in maximizing the benefits derived through the use of information technology and developing appropriate IT governance and control in a company Covers the what PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

24 PA Consulting Group... PA is a leading international management, systems and technology consulting firm Facts Service Areas Founded over 60 years ago 3,300 employees Owned by employees Business Transformation Strategy & Marketing Systems Integration & Solutions Enterprise Wide Solutions IT Consulting IT Strategy Technology Consulting Technology Consulting Industries Financial sector Over 40 offices in more than 20 countries People & Organisational Change Business Operations & Performance Information Systems Implementation IT Infrastructure IT Management Decision Sciences Life Sciences Public sector Manufacturing Pharmaceutical Argentina Australia Belgium Denmark Germany UK Hong Kong Ireland Japan Canada New Zealand Norway Russia Singapore Sweden Programme & Project Management Telecommunication Transportation Chemical Energy Finland Malaysia Czech Republic France Netherlands USA China PA Ventures PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

25 PA Consulting Group... Global/International Independent Delivery Partner Global/ International Service clients in in 100+ countries in in the world Understands cross culture & cross geographic issues Draw on worlds 2 nd nd to to None best practice Independent 100% Business benefit driven Not forced to to end up with a given answer Un biased advisor We should be considered as your Transformation Delivery Partner We understand the challenges and issues in your sector We have a sound/innovative Approach for lasting Change IT Delivery Pro-active solution oriented approach Committed to to deliver Multi skilled competences We have the right experience and focus to deliver it it Our commercial proposal provides Value for Money Partner We are working with not for our clients Long term / long lasting client relationship Large investment in in client insight Mutual beneficial partnership PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

26 PA Consulting Group... We have won at the annual Management Consultancies Association awards for an unprecedented eight years in a row Overall Best Consultancy Best use of IT Winner Platinum Award Westminster City Council Winner Swiss Federation Office of Transport Highly Commended BP Winner Ofgem Winner Maff Winner GPASS Winner BP Best Strategy and Business Transformation Winner YJB Winner YJB Commended BASF Best HR Development Winner Barclays Winner Lloyds TSB Best use of e-business/ Electronic Trading Best use of Outsourcing Bronze Award Neighbourhood Renewal Unit Gold Award Medical Controls Agency Highly Commended Sabre Winner Egg Total Top Awards* made (44) Best Organisational Development/Operational Performance Best use of Production/ Technology & Services Management Bronze Award GCHQ Gold Award Home Office Highly Commended Orange Winner Siemens VDO Automotive Highly Commended PA Consulting Group 32% (14) OFTA, HK Change Management Silver Award Transport for London Bronze Award Department for Work & Pensions Unisys 7% (3) CSC 7% (3) The Management Consultancies Association (MCA), a representative body for the leading UK consulting firms, has consistently recognised PA s excellence in working with clients to achieve significant improvements in business performance. *Overall and Category winners PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

27 PA Consulting Group... PA skapar - Ökad nytta från IT-baserade tjänster Fokus på affärsnytta och tjänsteinnovation &-utveckling Styra projektportföljen effektivt Fokus på process-, kund- & tjänsteorientering Göra IT-funktionen mera effektiv Fokus på tjänsteutveckling & tjänsteleverans Effektivt genomförande av projekt Fokus på process-och tjänsteorientering, SOA&tjänstekatalog Integrera IT-funktioner vid köp och fusioner Fokus på tjänsteorientering, SOA&tjänstekatalog Använda Outsourcing Sales CEO Production Finance IT Current business Business strategies Projects Projects Projects Stage Review Stage Review Stage Stage benefits benefits Business operations Future business Sales CEO Production Finance. IT. Business value Få företag har en samlad överblick över projektaktiviteterna och koordinerar mellan projekten High Medium Low Low Medium High Ability to implement PA hjälper till att fokusera på projektportföljen med att: Prioritera projekt och aktiviteter baserat på värde för verksamheten Upprätta en samlad överblick över projektaktiviteterna Etablera konsoliderade styrnings- och uppföljningsmodeller mellan projekten. I många verksamheter fungerar samspelet mellan ITorganisationen och verksamheten inte optimalt Ledarskap Leverera kundfokuserade tjänster Utveckla kundfokuserade affärer Medarbetare PA hjälper till med att förbättra leveranskapaciteten i ITorganisationen med att optimera: Processer inom ITavdelningen Metodapparat Systemstöd Stöd ständiga förbättringar Verksamhetsplanering Management-verktyg Utbildning och kompetensnivå Tjänste/Infrastruktureffektivitet Fokus på hela tjänstelivscykeln. tation Utveckla kundfokuserade tjänster Partnerskap & resurser Erfarenhet säger att upp till 80% av alla IT-projekt misslyckas Project life cycle Initiation/ analysis Business Case Changes to Design Scope control business processes Contractual arrangement Test Business Support Change management Communication plan Project management Project plans Check up Implemen- Benefit realisation Training plan Risk management PA hjälper till med att genomföra projekt och implementera styrmodeller, som adresserar ovanstående områden/problem och därmed ökar sannolikheten för framgång väsentligt. Att integrera två IT-organisationer kan i många fall visa sig vara en komplicerad och dyr del av integreringsarbetet 3. What is the implication of this analysis Strategy for the strategy of the new group? 2. How can the capabilities of the Potential for sustainable new group be exploited in the context competitive advantage of current and future markets? 1. What are the resources and capabilities of the combined group? How do they combine to contribute to its core competencies? How do the identified synergies dovetail with core competencies? Capabilities Resources Identify and fill resource gaps PA kan assistera med att effektivt integrera ITorganisationer i samband med uppköp eller sammanslagning: Översyn av en gemensam IT-strategi Framtagning av gemensam IT-funktion med processer Standardisering och rationalisering för att uppnå en gemensam tjänstemiljö Skapande av ett gemensamt sourcing-program. Undersökningar visar kostnadsbesparingar på 30-40% för förstagångs-outsourcing av driftaktiviteter Development Operation Maintenance PA agerar som rådgivare i många outsourcing-projekt. Vår rekommendation är att outsourcing bör fokuseras på icke-strategiska aktiviteter. Full fördel uppnås bara om organisationen är förberedd på outsourcing. Consolidation Organisation Infrastructure Applications Process efficiency Service alignment Outsourcing PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

28 Alexander Hedlund Alexander Hedlund Member of PA s IT Strategy practice Kungsgatan 8, 4 tr. Stockholm SE Sweden Direct Dial: Direct Fax: Mobile: Switchboard: itsmf Sweden Alexander Hedlund Projektledare ISO 20000, Fram till april Marketing Director, Member of the board Gamla Brogatan 11 SE Stockholm Sweden Alexander Hedlund Direct Dial: Direct Fax: Mobile: Switchboard: Chairman AG2 IT Service Management of TK303 The Swedish Technical committee of JTC1/SC7 SIS, Swedish Standards Institute SIS - Swedish member of ISO & CEN Alexander Hedlund - Management Consultant PA Consulting Group. Arbetar med strategier och införande av strategier för effektivare informationshantering inkl. sourcing och service management. Han har 20 års erfarenhet av dessa frågor. Inom dessa områden har Alexander arbetat som Program- /projektledare, som Service manager för EMEA (Europa, Mellersta Östern och Afrika) i en global shared services organisation ( anställda, kontor i 130 länder), som Change manager för ett av Sveriges största förändringsprogram ansvarig för framtagandet av avtal. Han är även en av grundarna av den svenska delen av IT Service Management Forum, organisationen som nu utvecklar ITIL (IT Infrastructure Library) som bästa praxis på marknaden. Han är en van införare av effektivare processer t ex ITIL. Alexander har även genomfört fulla sourcing/avtalslivscykler i ett flertal branscher och storlekar på organisationer. Exempel på företag han har effektiviserat är Handelsbanken, Securitas Teknik, Telia, Ernst & Young, samt: Han har lett arbetet med att förbättra Financial Management for IT Service (ITIL) & tjänstepaketeringen på en stor nordeuropeisk bank. Han leder arbetet med att införa IT Services Continuity Management (ITIL) på ett ledande structured finance företag. Alexander är itsmf Swedens Projektledare för ISO Han är även ordförande i SIS arbetsgrupp - Ledningssystem för IT-tjänster, samt Sveriges expert i ISO. Han ledde framtagandet av IT-delen av införandeplanen för ett stort, nordeuropeiskt bank- och finansbolag. Med syfte att införa en kostnadseffektivare kundsupport och shared services. För ett stort, europeiskt energibolag drev Alexander arbetet med ett business case för att införa ett intranät portal på en affärsenhet. Projektet innebar även en genomsyn av kundtjänstprocessen och förslag på effektivare processer, bättre stödsystem och nya interntjänsteavtal. Han har nyligen tagit fram en strategi för införandet av en förbättrad tjänsteleveransorganisation i ett nordiskt mediabolag, Skapat sänkta kostnader till bibehållen kvalitet genom BPO hos en driftsleverantör baserat på ITIL/ITSM och Infört ITIL-processer på ett stort nordiskt försäkringsbolag. Tidigare har Alexander arbetat på Cap Gemini Ernst & Young där han ansvarade för tjänster inom kunskaps, elärande och innovationslösningar, bl a ledde han ett team som byggde upp kunskapstjänster inom ett stort nordiskt transportbolag. Från 1998 till 2000 arbetade Alexander i USA på Ernst & Young International som Service Mgr i ett Shared Service center med tjänsteleveranser i EMEA-affärsområdet. Han har en Master of Science från KTH 1986, samt vissa kurser i företagsekonomi från Stockholms universitet PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

29 Alexander Hedlund... Utdrag ur Bonniers IT Management Ledningssystem för IT-tjänster, ISO av Alexander Hedlund, Sedan december 2005 finns det nu en internationell standard för ledning och styrning av IT-tjänster. Standarden är baserad på ITIL och ger möjligheter till kvalitetssäkring och certifiering av en hel organisation (till skillnad från ITIL där certifiering sker på individnivå). Standarden är uppbyggd i två delar, dels själva kravstandarden som organisationen certifierar sig mot, dels grundläggande vägledning till den bästa praxis som om de införs skapar IT Service Management med hög kvalitet och som även med ett visst mått av rimlighet kommer leda till att man klarar revisionen som ger certifikatet. Alexander Hedlund är i högsta grad involverad i det arbete som nu sker inom SIS med översättning till svenska och nationella tillägg. Alexander har tidigare bidragit med artikel 3.3, Tjänsteorientering strategiskt vägval för IT. I föreliggande artikel ger han en introduktion och bakgrund till den nya standarden ISO samt några råd kring hur man bör lägga upp sitt införandeprojekt. Tord Schultz / redaktör 1 Vägen mot tjänsteorientering, vad tillför ISO/IEC IT Management Introduktion - Stark informationsteknologi stärker din konkurrenskraft! Informationsteknologin (IT) har kommit att spela en allt större roll i våra liv och vårt företagande. IT är idag en viktig förutsättning för affärsutvecklingen och en av de viktigaste redskapen för att skapa konkurrensfördelar. Med tilltagande komplexitet har också IT-verksamheten vuxit och kommit att bli en väsentlig budgetpost i många företags verksamhet. Komplexiteten har gjort att utvecklingsprojekten blivit stora och omfattande. Det finns många exempel på svårigheter att driva sådana projekt och man misslyckas ofta. Idag ökar därför kraven på ekonomisk kontroll och effektivitet inom ITverksamheten. För ledning och styrning av IT-verksamheten (IT-management) krävs det idag en grundlig förståelse för företagets affärsprocesser och delaktighet i affärsutvecklingen. IT-chefens uppdrag har blivit allt mer komplext, med nya kompetenskrav och en förskjutning från teknik till affärsstrategi. Men det krävs också att anställda i ansvarig ställning är uppdaterade och informerade om utvecklingen inom IT-området samt att alla rätt utnyttjar de kunskaper och erfarenheter kring metoder och verktyg som finns att tillgå. Utgivningen av ledarskapshandboken IT Management skall ses mot denna bakgrund. Alla ansvariga, t ex verksamhetsansvarig, IT-chef, linjechef eller annan ledande medarbetare, har i handboken en praktisk och nyttig kunskapsbank för beslut kring vägval och investeringar i företagets IT-verksamhet. Syftet med denna handbok är att för beslutsfattare på alla nivåer erbjuda verktyg som kan förenkla och ge handledning i arbetet med IT-management. Det finns en stark trend mot tjänsteorientering. Efter alla uppmärksamhet kring SOA och Web services är det många IT-chefer och ledningsgrupper som fattat beslut om att införa en tjänsteorienterad IT-arkitektur. Eller så befinner man sig mitt i förberedelser för ett sådant beslut. Troligen avspeglar sig detta också i läsekretsen till denna handbok. Kanske har ni påbörjat resan mot tjänsteorientering i arbetssättet mot interna kunder och leverantörer. Ni paketerar teknisk infrastruktur tillsammans med processer, från automatiska till manuella, i väl definierade IT-tjänster. Ni har börjat anpassa och applicera ITIL (IT Infrastructure Library) för att lyfta alla era tjänstelivscykler med Service Management (ITSM) som bärande ramverk. En tredje väg för uppnå tjänsteorienterad IT är styrning genom IT Governance (ITG). Forts PA Knowledge Limited All rights reserved. - A Hedlund - Att leda mot affärsnytta - ISO Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser - 03 maj

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

AN ASSESSMENT OF THE IT GOVERNANCE MATURITY AT SL

AN ASSESSMENT OF THE IT GOVERNANCE MATURITY AT SL AN ASSESSMENT OF THE IT GOVERNANCE MATURITY AT SL Felipe Castillo Petar Stanojevic A Master Thesis Report written in collaboration with Department of Industrial Information and Control Systems Royal Institute

Läs mer

Service Innovations in Sweden Based

Service Innovations in Sweden Based VINNOVA Report/ Rapport VR 2009:32 Service Innovations in Sweden Based Industries Aiming for 30-60 % revenue increase Tjänsteinnovationer i Sverigebaserad tillverkningsindustri Med sikte på 30-60 % intäktsökning

Läs mer

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Tidningar/broschyrer Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 12 Sid 13 Strömberg: ibit SL: SLdirekt Special SL: prenumerationsfolder SL: Konsten i tunnelbanan Nordic Financial

Läs mer

Att integrera eller INTE inte grera det är frågan?

Att integrera eller INTE inte grera det är frågan? Att integrera eller INTE inte grera det är frågan? Även i molnet! Speciellt om det finns gamla synder i källaren /pm3 +Cloud Sweden Agenda Inledning / Integration Molnet Integration i Molnet Hur få ihop

Läs mer

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas.

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. CGI i korthet På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. Sedan företaget grundades 1976 har vi drivits av att dela våra kunders utmaningar och att leverera kvalitativa tjänster för att möta

Läs mer

Effektivare regelverk inom EU

Effektivare regelverk inom EU Effektivare regelverk inom EU Författare: Andrea Femrell Maj 2014 SAMMANFATTNING Näringslivets Regelnämnd, NNR, och dess medlemmar presenterar i rapporten 26 prioriterade förenklings- och förbättringsförslag

Läs mer

Ta Kontroll. över din karriär med ESI. Gör som 1.4 miljoner projektledare: www.esi-intl.se

Ta Kontroll. över din karriär med ESI. Gör som 1.4 miljoner projektledare: www.esi-intl.se Gör som 1.4 miljoner projektledare: Ta Kontroll 2015 över din karriär med ESI Kursprogram ESI är ett globalt utbildningsföretag med fokus på projektområdet. Våra kunder säger att vi är bättre och annorlunda

Läs mer

www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management English/Swedish Swedish/English

Läs mer

rev: 2011-08- 31 Spår Föredragsrubrik: Abstract NR Dag och Tid Keynote dag 1

rev: 2011-08- 31 Spår Föredragsrubrik: Abstract NR Dag och Tid Keynote dag 1 Talartider SAPSA Impuls 14-15 september 2011 rev: 2011-08- 31 Spår Föredragsrubrik: Abstract NR Dag och Tid Keynote dag 1 José Duarte, President of Global Services En av de högsta cheferna inom SAP pratar

Läs mer

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior.

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior. Med kompetens och nätverk för dig! I Tylösand: Två hela spår måndag och tisdag med ITSO och ett spår med RPG-utveckling. Al Barsa Save- While- Activ and Everything You Always Wanted to Know about System

Läs mer

Föredrag IMPULS 2012. föredragshållare 1: Tid och Datum Dag 1 kl: 12.00-12.50

Föredrag IMPULS 2012. föredragshållare 1: Tid och Datum Dag 1 kl: 12.00-12.50 Föredrag IMPULS 2012 Tid och Datum kl: 12.00-12.50 Nr Spår/Tema Föredragsrubrik: (75 tecken) Abstract (ca 400 tecken texten kommer att användas i programmet och schemat: 2 ehandel ebusiness platform at

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 1.9.2005 KOM(2005) 390 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

PROGRAM INNEHÅLL 19 november

PROGRAM INNEHÅLL 19 november PROGRAM INNEHÅLL 19 november Keynote I Dag 1: 9.15 Anders Quist, Axfood: Hur leder man hjärt- och lungbyte för en hel organisation? 1 Dag 1: 11.00 Axfood och Närlivs tjänsteportal för butiker Thomas Borgström

Läs mer

Delad kunskap, dubbel kunskap

Delad kunskap, dubbel kunskap Delad kunskap, dubbel kunskap 2 Innehåll Innehåll Jfokus 2008 Välkommen till Jfokus2008... 3 Open Space... 4 Personerna bakom Jfokus 2008... 5 Seminarier...6-19 Building a Service Oriented Architecture

Läs mer

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet HÖSTKONFERENS SPECIAL www.data3.se/hostkonferens Bildkälla: photos.com Medlemsbladet #205 AUGUSTI 2011 tieto.se Vad är nästa stora grej inom IT? Chansen finns att du kan vara med och skapa den. Tieto växer

Läs mer

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK VTI notat 27A 2014 Published 2014 www.vti.se/publications Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK Jan-Eric Nilsson Johan Nyström Preface This study is a sub project

Läs mer

ORDLISTA Engelsk/Svensk. Version 2.3

ORDLISTA Engelsk/Svensk. Version 2.3 ORDLISTA Engelsk/Svensk Version 2.3 Baserad på Standard Glossary of Terms used in Software Testing, version 2.3 Meddelande om upphovsrätt Detta dokument får kopieras i sin helhet eller delar utav för icke-kommersiell

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management English/Swedish Swedish/English This Glossary was originally produced

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2005 KOM(2005) 642 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EU:s strategi för att åtgärda bristen på personal inom hälsosektorn

Läs mer

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start!

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start! Högt spel på kompetensmarknaden Mycket har skrivits om hur allt färre arbetstagare och allt fler i pension kommer att innebära väldiga belastningar på offentlig sektor, men mycket lite har skrivits om

Läs mer

Konfigurationshantering enligt ITIL-modellen

Konfigurationshantering enligt ITIL-modellen Konfigurationshantering enligt ITIL-modellen LARS HOLMBERG Examensarbete Stockholm, Sverige 2004 TRITA-NA-E04134 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100

Läs mer

Presentationsmaterial från complianceseminariuim

Presentationsmaterial från complianceseminariuim Presentationsmaterial från complianceseminariuim Kära läsare, Nu har det gått några dagar sedan vi hade vårt seminarium om compliance och vi hoppas att all ny information har hunnit sjunka in. Som vi alla

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Myndigheten för

Läs mer

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg Implementing Product Data Management in Product Development Projects Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg School of Mechanical Engineering Department of Product and Production Development

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer