FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU)"

Transkript

1 FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU) VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sammanställd av Monika Geisor 2

3 Innehållsförteckning Forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling... 4 Året som gått... 4 Ledning och administration... 6 Projektinformation... 7 Doktorander inom FOVU Doktorandprojekt Seminarier och föreläsningar inom FOVU Publikationer Presentationer vid nationella och internationella konferenser Samverkan och uppdrag Handledning av doktorander Uppdrag som fakultetsopponent och/eller ledamot i betygsnämnd Utlandsvistelse i egenskap av gästforskare/doktorand Sakkunniguppdrag Administrativa uppdrag inom Örebro universitet Samverkan med det omgivande samhället Övriga uppdrag

4 Forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling Forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling (FOVU) är en flervetenskaplig forskarskola kring offentlig förvaltning i utveckling i samarrangemang mellan Örebro kommun och Örebro universitet. Avsikten är att gemensamt bygga en miljö för att stödja kommunens utvecklingsarbete, inspirera andra kommuners utvecklingsarbete, samla och inrikta forskningsgrupper vid universitetet kring kommunala utvecklingsfrågor samt ge skjuts åt svensk forskning inom frågor som gäller demokrati, styrning och effektivitet på kommunal nivå. Närmare bestämt handlar det för kommunens del om att få större möjligheter till uppföljning, utvärdering och analys av den egna verksamheten som grund för förändringsarbete. Universitetet å sin sida får möjlighet att skapa en ny intressant forskningsmiljö för sina doktorander och stärka flera befintliga forskargrupper som alla har gränsytor mot forskarskolans tema. Året som gått Forskarskolan inledde sin verksamhet den 1 januari Under våren rekryterades doktoranderna. Annonsering skedde i april och den 16 maj hade 17 personer sökt till de 10 utannonserade doktorandplatserna. Några doktorander hade vi redan vid akademin som anslöt till forskarskolan, vilket betydde att det blev sammanlagt 13 doktorander som är verksamma på hel- eller deltid. Doktoranderna började sin anställning och sina studier den 1 september. Den första veckan ägnades åt ett introduktionsprogram. Planen är att samtliga skall bli klara med sina licentiat- eller doktorsavhandlingar inom de närmast 4-5 åren. Föräldraledigheter kan innebära viss förlängning i några fall. Forskarskolan invigdes den 25 augusti 2008 och i samband med denna invigning hölls föredrag av Håkan Sörman (vd för Sveriges Kommuner och Landsting), Staffan Werme (kommunstyrelseordförande), Lena Källström (kommundirektör), Agneta Blom (akademichef), Agneta Dreber (vd i Livsmedelsföretagen), Elisabeth Särenfors (kommundirektör i Upplands-Bro) samt Erik Amnå (föreståndare för forskarskolan). Under våren 2009 genomfördes en av de två kurser som är obligatoriska för doktoranderna inom forskarskolan, nämligen kursen Demokrati, effektivitet och styrning inom offentlig verksamhet (7,5 högskolepoäng). Den andra obligatoriska kursen Genus i offentlig förvaltning genomförs under höstterminen Forskarskolans idé är att doktorandernas avhandlingsarbeten skall bedrivas i samverkan med praktikens värld. Styr- och referensgrupperna har en viktig funktion i detta sammanhang. Dessa består av handledare, biträdande handledare samt tjänstemän från Örebro kommun och i vissa fall också Regionförbundet och Örebro läns landsting. Vid de referensgruppsmöten som genomförts under det senaste året har det förts viktiga och intressants diskussioner som främjat doktorandernas utveckling och förhoppningsvis även tillfört kommunen en del intressanta tankar. 4

5 Utöver forskarutbildningen är ambitionen att forma en forskningsmiljö som bygger på flervetenskapligt och transdisciplinärt samarbete. Ett flertal mindre projekt har påbörjats inom ramen för avtalet med Örebro kommun, bland annat utvärderingar av vissa verksamheter. Under 2008 arbetade vi med en ansökan till MISTRA (Urban Futures) men lyckades inte vinna något i konkurrensen med Göteborg, Uppsala och Lund. Ambitionerna att forma framgångsrika ansökningar tillsammans med Örebro kommun, Regionförbundet m fl lever dock vidare och i detta sammanhang sker också samarbete med andra forskningsmiljöer inom universitetet, bland annat Centrum för Urbana och Regionala Studier (CUReS). Nationella och internationellt samarbete pågår, vilket framgår av verksamhetsberättelsen. När det gäller nationellt samarbete har det bland annat gjorts föreberedelser för återkommande seminarier tillsammans med doktoranderna vid Förvaltningshögskolan i Göteborg. 5

6 Ledning och administration Den dagliga ledningen av verksamheten vid forskarskolan utförs av en föreståndare som har ett övergripande ansvar för verksamheten och inte minst för initierande och genomförande av projekt och forskningsteman. Föreståndaren arbetar nära samman med den eller de personer som samordnar verksamheten i kommunen. Under de första månaderna, fram till årsskiftet 2008/2009 var det två som delade på föreståndarskapet (med 25 procent vardera). Erik Amnå fick under denna period ett större forskningsanslag från Vetenskapsrådet. Från 1 januari 2009 blev Stig Montin föreståndare (på 50 procent). Verksamheten leds av en styrgrupp på sex personer, tre vardera från kommun respektive universitet. Styrgruppen ansvarar för verksamhetens innehåll på en övergripande nivå. Detta gäller bland annat val av forskningsteman och projekt inom dessa, ämnen för seminarieserien och forskardagen osv. Inom forskarskolan sammanförs doktorandprojekt inom forskningsteman. Till varje sådant tema skapas en styr- och referensgrupp som planerar och stöder doktorandernas arbete. Styrgruppens sammansättning Lars Hultkrantz (ordf.), Örebro universitet Lennart Hansson, SKL Agneta Blom, Örebro universitet Catharina Centerfjäll, Örebro kommun Staffan Isling, Örebro kommun (som efterträdde Lena Källström efter sommaren 2009) Ann-Langius-Eklöf, Örebro universitet Clas-Göran Classon, Örebro kommun Tina Krantz-Rülcker, Örebro universitet 6

7 Projektinformation Nationella och internationella samarbetsprojekt sorterade alfabetiskt på projektets titel. Titel: AMIS, Agricultural Market Information Systems (Bangladesh, ) Medverkande: Åke Grönlund, Ann-Sofi Hellberg, Andreas Ask, Mathias Hatakka, Annika Andersson och Sirajul Islam. Titel: Assistive Technologies, SIDA 2008 Medverkande: Åke Grönlund och Hannu Larsson Titel: Bangladesh Virtual Classroom, Medverkande: Åke Grönlund, Ann-Sofi Hellberg, Andreas Ask, Mathias Hatakka, Annika Andersson och Sirajul Islam. Titel: Bullying in the school environment: measurement, analysis and prevention (2009) Finansiär: Kungliga Vetenskapsakademien (KVA.) Medverkande: Mikael Svensson Titel: Child development: Generating new insights from longitudinal research. Collaboration with Martha Hill, University of Michigan, USA Medverkande: Daniela Andrén Titel: Cinefogoprojektet Finansierat av CINEFOGO och presenterades den 17 mars 2009 i Bryssel av Erik Amnå Medverkande: Erik Lundberg Titel: DemoNet European Union Network of Excellence on e-participation, Medverkande: Åke Grönlund, Joachim Åström, Mikael Granberg, Emma Eliason, Anders Avdic, Karin Hedström, Ann-Sofi Hellberg, Andreas Ask, Mathias Hatakka, Annika Andersson och Sirajul Islam. Titel: Effektsamband inom olycksområdet (ESS). Femårigt tvärvetenskapligt projekt som leds av prof. Lars Hultkrantz, Örebro universitet. Studerar effektsamband när det gäller att förebygga och begränsa bränder och fallolyckor, ras och skred samt kemikalie- och deponiolyckor. Samarbetspartners: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karlstads universitet, SGI och IVL. Medverkande: Lars Hultkrantz, Mikael Svensson, Björn Sund. Titel: eparticipation study, EU, ; (review) Medverkande: Åke Grönlund, Ann-Sofi Hellberg, Andreas Ask, Mathias Hatakka, Annika Andersson och Sirajul Islam. Titel: Ethnic Romanians and ethnic Hungarians, and their wages, in transition. Joint project with Prof. Monica Roman, Academy of Economic Studies, Bucharest. Finansiär: Royal Swedish Academy of Sciences (KVA), Medverkande: Daniela Andrén 7

8 Titel: Evaluation design for one-to-one computing (2008). Interamerican Development Bank Medverkande: Åke Grönlund, Ann-Sofi Hellberg, Andreas Ask, Mathias Hatakka, Annika Andersson och Sirajul Islam Titel: Evaluation of the European Citizens Consultations 2009 Collaboration with: Miriam Freudenberger Media och kommunikationsvetenskap, Universität Mannheim, Tyskland Raphael Kies Statsvetenskap, L Université du Luxembourg, Luxemburg Kees Niemöller Statistik, University Nijmegen, Holland Monique Leyenaar Statsvetenskap, University Nijmegen, Holland Stéphanie Wojcik Statsvetenskap, University of Paris 12 Val-de-Marne, Frankrike Evdokia Xekalaki Statistik, Athens University of Economics and Business, Grekland Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond, Rue Baudouin Foundation, EU-kommissionen (Plan- D/Debate Europe), Medverkande: Martin Karlsson Titel: Fallstudie av politiska nätverk. Sveriges Kommuner och Landsting. Slutredovisning Medverkande: Stig Montin,& Johan Mörck Titel: Fördjupad studie av SCB:s medborgarindex i fem utvalda kommuner. Sveriges Kommuner och Landsting. Slutredovisning Medverkande: Stig Montin, Renée Andersson och Monika Persson Titel: HJÄMT, Örebro Kommuns jämställdhetsprojekt och medverkan i nationella konferenser kring jämställdhetsintegrering Medverkande: Renée Andersson Titel: Is part-time sick-leave helping to return to work? Finansiär: Swedish Council for Worklife and Social Research (FAS), , (with Thomas Andrén and Ed Palmer; Daniela Andrén). Finansiär: Swedish Council for Worklife and Social Research (FAS), Projektledare: Daniela Andrén Titel: Kommunala kulturfestivalers ekonomiska betydelse Samarbetspartner: Högskolan Dalarna Medverkande: Anna Klerby Titel: Kostnad och nytta av åtgärder mot mobbning. Samarbetspartners: Karlstads universitet. Medverkande: Mikael Svensson, Mattias Persson Titel: Komtek och Komtek teknikförskola I projekten Komtek och Komtek teknikförskola utvärderas kommunens satsning på en kommunal teknikskola och tre teknikförskolor. Syftet med projektet är att skapa 8

9 teknikintresse hos barn och ungdomar så tidigt som möjligt samt att kunna studera vad som händer med barns utveckling när man redan tidigt fokuserar på teknik och på ett medvetet sätt förhåller sig till tekniken i vår omgivning. Medverkande: Ann-Sofie Hellberg och Hannu Larsson Titel: Organisations- och ekonomistyrningsmodeller i Norska respektive Svenska kommuner. Samarbetspartner: Åge Johnsen, Högskolan i Oslo Medverkande: Tobias Johansson Titel: PEP-NET. Ett Europeiskt nätverk för e-deltagande. Drivs av TuTech (Tyskland), och har medlemmar både från och utanför den akademiska världen. Medverkande: Ann-Sofie Hellberg, Hannu Larsson och Åke Grönlund Titel: Quality in care: Integrating patient centeredness into care pathways. Research group coordinated by Prof. Inger Ekman, Göteborgs universitet Sahlgrenska akademin, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa; vårdvetenskap. Medverkande: Daniela Andrén Titel: Ramprogram för effektvärdering. Finansiär: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( ). Medverkande: Mikael Svensson Titel: Samhälleligt beslutsfattande i planeringsprocesser (FORMAS, ) Finansiär: FORMAS Projektledare: Åke Grönlund Medverkande: Joachim Åström och Åke Grönlund Titel: Sickness absenteeism in Norway and Sweden: does the institutional framework explain differences? Joint project with Assoc Prof. Astrid Grasdal, University of Bergen, Norway. Medverkande: Daniela Andrén Titel: Sjukskrivningar och sociala interaktioner Normbildningens betydelse för individens sjukfrånvaro. Fiansiär: Försäkringskassan Medverkande: Bokenblom Mattias, Kristin Ekblad och Daniela Andrén Titel: Smoking in Europe. Collaboration with Prof. Radu Negoescu, The Institute of Public Health, Bucharest, Romania Medverkande: Daniela Andrén Titel: Styrning av underleverantörer i offentlig sektor Samarbetspartner: Sven Siverbo, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet: Medverkande: Tobias Johansson Titel: Upphandling, konkurrens och kvalitet Samarbetspartners: Umeå universitet, Trade Extensions 9

10 Medverkande: Anders Lunander Titel: Utvärdering av Malmö stads demokratisatsning, 2009 Medverkande: Joachim Åström och Mikael Svensson Titel: Well being and Health in Romania. Samarbetspartner: Prof. Radu Negoescu, Public Health, Bukarest Universitet Medverkande: Daniela Andrén och Mattias Persson 10

11 Doktorander inom FOVU Sammanställning över forskarskolans doktorander enligt ämne FÖRETAGSEKONOMI Doktorand Handledare 1 Elin Abelsson Jan Greve (h.h) Tema: Ledarskap i offentlig förvaltning Gun Abrahamsson (b.h.) Referensgrupp Ej fastställd INFORMATIK Doktorand Ann-Sofie Hellberg Tema: E-hälsa: hur information- och kommunikationsteknik (IT) används inom vården, vård på distans, framgångar, förutsättningar och hinder. Hannu Larsson Tema: IT-strategier inom vård och omsorg (som ovan) Andreas Ask Tema: Styrning med hjälp av IT (e-government) Handledare Åke Grönlund (h.h.) Anders Avdic (b.h.) Åke Grönlund (h.h.) Nena Lim (b.h.) Karin Hedström (b.h.) Åke Grönlund (h.h) Anders Avdic (b.h.) Referensgrupp Lars Thornberg, Örebro kommun Tommy Henningsson, Örebro kommun Maria Sahlén Eriksson, Regionförbundet Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Huvudhandledare (h.h.) Biträdande handledare (b.h.) 11

12 NATIONALEKONOMI Doktorand Kristin Ekblad Tema: Sjukskrivning och hälsa Mattias Bokenblom Tema: Sjukskrivning och hälsa Anna Klerby Tema: Utvärdering av statens kulturpolitik Mattias Persson Tema: Mobbing i skolan och andra teman inom skolans område Handledare Lars Hultkrantz (b.h) Daniela Andrén (h.h.) Lars Hultkrantz (h.h) Daniela Andrén (b.h.) Lars Hultkrantz (h.h.) Tobias Heldt (b.h.) Daniela Andrén (h.h.) Mikael Svensson (b.h.) Referensgrupp: Carola Lilja, Örebro kommun Teija Mikkola, Kommunal Ulla-Liss Lofjell, Lärarförbundet Carina Laurin Stensson, SACO Kristina Ellmen, Previa STATSKUNSKAP Doktorand Renée Andersson Tema: Jämställdhetspolitik Erik Lundberg Tema: Civilsamhällespolitik Martin Karlsson Tema: Demokratipolitik Monika Persson Tema: Trygghetspolitik, brottsförebyggande arbete, social segregation Handledare Stig Montin (h.h) Charlotte Fridolfsson (b.h.) Erik Amnå (h.h.) Thomas Sedelius (b.h.) StigMontin (h.h.) Joachim Åström (b.h.) Erik Amnå (h.h.) Rolf Lidskog (b.h.) Referensgrupp Isabell Landström Eva Järliden Gun Berglund Marcus Johansson 12

13 Doktorandprojekt Abelson Elin Ledarskap i offentlig förvaltning Andersson Renée Jämställdhet i Offentlig Verksamhet Andreas Ask The Road to Understanding examining standardization, synchronization, and convergence efforts in egovernment (Örebro kommun) Bokenblom Mattias och Kristin Ekblad Sjukskrivningar och sociala interaktioner Hellberg Ann-Sofi Nationell IT-strategi i vård och omsorg. Karlsson Martin Demokratipolitik Klerby Anna Kommunala kulturverksamheters betydelse Larsson Hannu Nationell IT-strategi i vård och omsorg. Lundberg Erik Civilsamhällets relation till staten Persson Mattias Påverkar klasstorleken antalet elever som mobbas Vad är folks betalningsvilja för att minska mobbning Well being in Romania Persson Monika Staten och tryggheten 13

14 Seminarier och föreläsningar inom FOVU 21/10 08 Medborgarnas och den svenska flernivådemokratin. Regionbildningar i Västra Götaland och Skåne. Docent Lennart Nilsson, Centrum för forskning om offentlig sektor vid Göteborgs universitet 27/11 08 Skapandet av marknader Docent Anders Forsell, Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet 16/12 08 Vad kan förklara kommunalekonomisk framgång? Lektor Ulf Ramberg, forskningsledare vid KEFU, Institutet för ekonomisk forskning vid Lunds universitet 27/1 09 Frivillighetens ansikten Erik Amnå, Professor i statskunskap, Örebro Universitet, i samtal med Hans Nordén, författare, utkommer med ny rapportbok om frivilligarbetets utveckling i Sverige samt Urban Strandberg, docent i statskunskap, Centrum för offentlig forskning, Göteborgs universitet 19/2 09 Etik och ekonomi Jan Tullberg, Docent 18/3 09 Medborgare och politiker Jakob Svensson, Fil.dr. 22/4 09 Gender Budgeting Ingrid Osika, Doktorand & Anna Klerby 23/9 09 Unga och klimatproblematiken - framtidshopp i en värld av globala hot Maria Ojala, Forskare 21/10 09 Vad kan förklara kommunalekonomisk framgång? Ulf Ramberg, Ekonom Kommande seminarier hösten /11 09 Stadsplanering i Jerusalem - mellan konflikt och vardagsliv Ann-Catrin Andersson, Doktorand i statskunskap Interna seminarier 25-26/ 8 08 Introduktionsprogram för doktoranderna /9 08 Internat med diskussioner kring avhandlingsteman m m. 8-10/6 08 Seminarium för behandling av avhandlingsplaner. 14

15 Publikationer (FOVU:s författare i fetstil) Airaksinen, Jenni & Åström, Joachim (2009, forthcoming) Perceptions of Power in Regional Networks. A Nordic Comparative Analysis. Accepted to Local Government Studies, June Amnå, E. (2008) Jourhavande medborgare. Samhällsengagemang i en folkrörelsestat. Lund:Studentlitteratur Andersson, A., & Grönlund, Å. (2009). A conceptual framework for e-learning in developing countries: A critical review of research challenges. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 38(8), Retrieved from Andersson Henrik and Svensson Mikael, (2008), Cognitive Ability and Scale Bias in the Contingent Valuation Method: An Analysis of Willingness to Pay to Reduce Mortality Risks, Environmental and Resource Economics, 39: Andrén, D. (2008) "First Exits from the Swedish Labor Market Due to Disability", Population Research & Policy Review, 27(2), Andrén, D. and E. Palmer (2008) "The Effect of Sickness on Earnings in Sweden", Economic Issues 13(1), Andrén, D. and T. Andrén (2009), "How to evaluate the impact of part-time sick leave on the probability of recovering", The Medium for Econometric Applications 17(2), Ask, A., Hatakka, M., Grönlund, Å., (2008)The Örebro City Citizen-Oriented E- Government Strategy, International Journal of Electronic Government Research (IJEGR), Vol. 4 (4), pp IGI Global. Ask, A., Grönlund, Å. (2008) Implementation Challenges: Competing Structures When New Public Management Meets egovernment. In: Wimmer, M., Scholl, H.J., Ferro, E. (eds.): EGOV, LNCS Springer, Torino, Italy, pp ISBN (Nominated best paper). Ask, A., Grönlund, Å. (2008) Strategies for Local egovernment Adoption and Implementation: The Case of Örebro. In C. Reddick (ed) Handbook of Research on Strategies for Local E-Government Adoption and Implementation: Comparative Studies. IGI Global. M. Danielson, L. Ekenberg, Åke Grönlund and Joachim Åström (2008) Towards Interactive Decision Making: Connecting Participatory Processes and Institutional Contexts, Proceedings of E-challenges Jonas Eliasson, Lars Hultkrantz (corr auth), Lena Nerhagen, and Lena Smidfelt Rosqvist, 15

16 2009, The Stockholm Congestion-Charging Trial 2006: Overview of Effects, /Transportation Research A/, 43, Flak, L., Grönlund, Å. (2008) Managing Benefits in the Public Sector. Surveying Expectations and Outcomes in Norwegian Government. In M.A. Wimmer, H.J. Scholl, and E. Ferro (Eds.): EGOV 2008, LNCS 5184, pp Springer-Verlag Berlin Heidelberg. ISBN (Best paper award). Grönlund, Å. (2009) ICT Is Not Participation Is Not Democracy eparticipation Development Models Revisited. In Ann Macintosh, Efthimios Tambouris (Eds.). Electronic Participation: 1st International Conference, epart 2009, Linz, Austria, September 1-3, 2009, Proceedings. Springer Verlag: Heidelberg et al, LNCS # 5694, pp Grönlund, Å., Åström, J. (2009) DoIT Right: Measuring Effectiveness of Different econsultation Designs. In Ann Macintosh, Efthimios Tambouris (Eds.). Electronic Participation: 1st International Conference, epart 2009, Linz, Austria, September 1-3, 2009, Proceedings. Springer Verlag: Heidelberg et al, LNCS # 5694, pp Grönlund, Å., Islam, Y. (2008) The eduphone: Interactive elearning for developing countries. In Jancewski, L.J. (ed) Global Mobility Roundtable: Innovative Services Through Mobile Technologies, University of Auckland, NZ. ISBN Grönlund, Å. & Islam, M. Y. (2008) Bangladesh Virtual Classroom: elearning for all today. In Cunningham, P. &, Cunningham M. (Eds.) Collaboration and the Knowledge Economy - Issues, Applications, Case Studies (5): echallenges e Stockholm, Sweden, IOS Press. pp ISBN: Lars Hultkrantz och Mikael Svensson (2008) Värdet av liv. /Ekonomisk Debatt/ nr 2, Johansson, Tobias and Sven Siverbo (2009). Why is research on management accounting change not explicitly evolutionary? Taking the next step in the conceptualisation of management accounting change. Management Accounting Research. Vol. 20, Nr. 2, Sid Johansson, Tobias and Sven Siverbo (2009). Explaining the Utilization of Relative Performance Evaluation in Local Government: A Multi-Theoretical Study Using Data from Sweden. Financial Accountability & Management, Vol. 25, Nr. 2, Sid Johansson, Tobias (2008). Municipal Contracting Out: Governance Choices, Misalignment and Performance in Swedish Local Government. Financial Accountability & Management. Vol. 24, Nr. 3, Sid Lars Hultkrantz, Den obeforskade sektorn, Ledare, /Ekonomisk Debatt/ nr 6, Krüger Niclas and Svensson Mikael, (2008), Good Times are Drinking Times: Empirical Evidence on Business Cycles and Alcohol Sales in Sweden , Applied Economics Letters, forthcoming. 16

17 Krüger Niclas and Svensson Mikael, (2009), The Impact of Real Options on Willingness to Pay for Mortality Risk Reductions, Journal of Health Economics, 28: Lundberg, Erik, Brundin Pia, Amnå Erik, Bozzini Emanuela (2009) European civil societies and the promotion of integration - Leading practices from Sweden, Great Britain, the Netherlands and Italy Montin, Stig (2008), Den lokala politiken, kap 10 i Bennich-Björkman, Li & Paula Blomqvist (red), Mellan folkhem och Europa. Malmö: Liber. Montin, Stig, Camilla Hansén, Ann-Sofie Lennqvist-Lindén, Jan Olsson & Carl Åborg (2008), Mellan kontinuitet och förändring. Utvärdering av den nya nämndorganisationen i Uppsala kommun. Örebro: Örebro universitet, Centrum för Urbana och Regionala Studiers Skriftserie. Rapport nummer 62. Montin, Stig (2009), Klimatpolitik och kommunerna, s i Uggla, Ylva & Ingemar Elander (red.), Global uppvärmning och lokal politik. Stockholm: Santérus Academic Press. Jan-Eric Nilsson, Lars Hultkrantz, Urban Karlström (2008) The Arlanda Airport Rail Link Lessons learned from a Swedish PPP construction project. /Review of Network Economics /7(1): Svensson Mikael, (2009), Precautionary Behavior and Willingness to Pay for a Mortality Risk Reduction: Searching for the Expected Relationship, Journal of Risk and Uncertainty, 39: Svensson Mikael, (2009), The Value of a Statistical Life in Sweden: Estimates from Two Studies using the Certainty Approach Calibration, Accident Analysis & Prevention, 41: Svensson Mikael, (2008), Economic Upturns are Good for Your Heart but Watch out for Accidents, Applied Economics, 2008, forthcoming. Åström, Joachim & Grönlund, Åke (2009, forthcoming) Online Consultations in Local Government: What works, When and Why? In Coleman, Stephen & Shane, Peter (eds.) Connecting Democracy. 17

18 Presentationer vid nationella och internationella konferenser Amnå, Erik (2008) Jourhavande medborgare. Bok- och biblioteksmässan, Göteborg, Studieförbundet Vuxenskolan, september. Amnå, Erik (2008) Jourhavande medborgare. Röda Korsets förtroendemannautbildning, Finlandsbåten, november. Amnå, Erik (2008) Stand by-citizens. Conference on Normative Implications of New Forms of Governance. Grythyttan. Riksbankens Jubileumsfond, Örebro universitet och det europeiska FP-7 forskarnätverket CINEFOGO. Amnå, Erik (2008) Jourhavande medborgare. Bok- och biblioteksmässan, Göteborg, Studieförbundet Vuxenskolan. Amnå, Erik och Hanna Richter (2008). Den politiska styrningen av åtta större svenska kommuner. Presentation/föreläsning, Sveriges Kommuner och landsting, oktober 2009, Stockholm. Amnå, Erik (2009). Jourhavande medborgare. Regionförbundets fredagsakademi, Örebro. Andersson Renéee (2009). Kommuner och Jämställdhet en funktionsuppdelad undersökning. Presenterad på konferensen Nya perspektiv på kön och arbete, Aula Magna, Stockholms Universitet, 20 Mars Arr. Tvärvetenskapligt nätverk Kön och Arbete. Andrén Daniela (2008). "Ethnic Romanians and ethnic Hungarians, and their wages, in transition", European Society for Population Economics (ESPE), June 2008, London. Andrén Daniela (2008). "Modeling Multiple Spells of Sickness", 7th European Conference on Health Economics, Rome July 2008 Andrén Daniela (2008). "Gender and occupational wage gaps in Romania: from planned equality to market inequality?", European Association of Labour Economists (EALE), September, Amsterdam, Netherlands. Andrén Daniela (2008). "Part-Time Sick Leave as a Treatment Method?" Seventeenth European Workshop on Econometrics And Health Economics, 3-6 September 2008, Coimbra, Portugal. Andrén Daniela (2009). "How important is the methodology for the analysis of the general life satisfaction. Evidence from Romanian data". Svensk forskningskonferens om välbefinnande och lycka, 15 maj 2009, Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet Andersson, A., Hedström, K., Grönlund, Å. (2009). Learning from e-learning: emerging constructive learning practices. International Conference on Information Systems, ICIS

19 Bokenblom, Mattias (2008). Sickness Absence and Peer Effects Evidence from a Swedish Municipality. Presenterat i Milano, Italien, vid den 23 rd Annual Congress of the European Economic Association. Arrangör var European Economic Association. Bokenblom, Mattias (2008). Sickness Absence and Peer Effects Evidence from a Swedish Municipality. Presenterat i Amsterdam, Nederländerna, vid den 20 th Annual Congress of the European Association of Labour Economist. Arrangör var European Association of Labour Economists. Ericsson, Johan and Tobias Johansson (2009). From flirting with Darwin to implementing an evolutionary ontology: Towards an evolutionary theory of multichannels. Papper presenterat vid: Market, Marketing and Entrepreneurship: Creating and Capturing Value in 21st Century, Antalya, Turkey, April 6th-9th, Grönlund, Å., Andersson, A., Hatakka, M. (2008) Mobile technologies for development a comparative study on challenges. SIG Global Development workshop at ICIS 2008, Paris, France. Grönlund, Å., Hedström, K. (2008) The Quest for Development Reviewing ICT4D Research. SIG Global Development workshop at ICIS 2008, Paris, France. Hellberg Ann-Sofie (2009). Challenges and measures concerning benefits management: Checklist to use when planning IT investments in the public sector. 6th Scandinavian Workshop on e-government, 2-3 februari 2009, Kristiansand, Norge. Johansson, Tobias and Sven Siverbo (2009). Governing cooperation hazards in local government outsourcing: a systems approach. Papper presenterat under Nordisk workshop I ekonomi- och verksamhetsstyrning. 5-6 feb, Handelshögskolan, Stockholm. Karlsson Martin (2009). Förtroendefulla kommunmedborgare: en fråga om lyckad demokratipolitik eller välmående kommuner? Papper presenterat på det nationella metodinternatet 8-9/6-09, arrangör: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå Universitet. (Martin Karlsson) Karlsson Martin (2009). Can participatory engineering make political representation more interactive? The case of local political representatives in Sweden. Papper presenterat på Euroloc Summer school in local government, 22/6-1/7-09, arrangör: IDHEAP (School of local government) Lausanne, Schweiz Larsson Hannu (2009). 6th Scandinavian Workshop on e-government. Presentation av The epatient and healthcare: An overview of contemporary research in patient empowerment Montin Stig (2009). Föredrag vid PhD-kursen Governance Networks: Theory, Practice and Methods, 29 januari 2009, Roskilde Universitet, Danmark. Montin Stig. Föredrag vid konferensen Information i offentlig verksamhet, Centrum för kunskapsutveckling, Stockholm, 22 oktober Montin Stig. Föredrag vid Möte med forskningen, Partnerskap för hållbar 19

20 välfärdsutveckling, Rådhuset, Örebro kommun, 19 november Montin Stig. Föredrag på konferensen Fri rörlighet och kommunal demokrati, Kommun och landstingsdagarna vid Uppsala universitet, januari Montin Stig. Föredrag om forskarskolan Public Affairs för en delegation från Mongoliet, 19 januari 2009, Örebro universitet. Montin Stig. Föredrag Utvecklingstendenser och nya utmaningar för utredningsarbetet vid konferensen Utredarforum 2009, Framgångsfaktorer och nya utmaningar för utredningsarbetet. Stockholm 4 februari Montin Stig. Föredrag på seminariet Barnets rättigheter Politisk vision och vardag, på konferensen Folkrätt för barn vilja väl eller göra rätt? Eskilstuna 5 februari Montin Stig. Föredrag om forskarskolan Public Affairs för en delegation från Estland, 25 mars 2009, Örebro universitet. Montin Stig. Medverkan i internationell konferens kring ansökan på temat Dilemmas of urban network democracy, mars 2009, Uppsala universitet. Montin Stig. Presentation av forskarskolan Public Affairs vid Rotary, Margaretas Festvåning, Örebro, 1 april Montin Stig. Föredrag vid strategidagar för kommunstyrelsen i Motala kommun, 21 april Mörck Johan. Forskning om Regioner 1 och 2 Regionforskarkonferens i Götebrog augusti 2008 samt Umeå augusti

21 Samverkan och uppdrag Handledning av doktorander Andrén Daniela Kristin Ekblad, nationalekonomi, Örebro universitet, huvudhandledare Mattias Persson, nationalekonomi, Örebro universitet, huvudhandledare Mattias Bokenblom, nationalekonomi, Örebro universitet, biträdande handledare Hultkrantz Lars Mattias Bokenblom, nationalekonomi, Örebro universitet, huvudhandledare Kristin Ekblad, nationalekonomi, Örebro universitet, biträdande handledare Xing Liu, nationalekonomi, Örebro universitet, huvudhandledare Niclas Krüger, nationalekonomi, Örebro universitet, huvudhandledare Björn Sund, nationalekonomi, Örebro universitet, huvudhandledare Jan-Erik Swärdh, nationalekonomi, Örebro universitet, biträdande handledare Lars Bohlin, nationalekonomi, Örebro universitet, huvudhandledare Johansson Tobias Johannes Kristiansson, företagsekonomi, Örebro Universitet, biträdande handledare Montin Stig Renée Andersson, statskunskap, Örebro universitet, huvudhandledare Martin Karlsson, statskunskap, Örebro universitet, huvudhandledare Jonny Geidne, folkhälsovetenskap, Örebro universitet, biträdande handledare Freddy Kjellström, Statsvetenskap, Karlstads universitet, biträdande handledare Svensson Mikael Mattias Persson, nationalekonomi, Örebro universitet, biträdande handledare. Lisa Wänberg, folkhälsovetenskap, Karlstads universitet, biträdande handledare. Uppdrag som fakultetsopponent och/eller ledamot i betygsnämnd Larsson Hannu och Hellberg Ann-Sofi Opponent på Elzbieta Kolkowskas licentiatuppsats, slutseminarium. December 08. Montin Stig Fakultetsopponent på avhandlingen Genusregim i förändring. Jämställdhet och makt i kommunal politik mellan åren 1970 och 2006 av Micael Nilsson. Tema Q, Linköpings universitet, Campus Norrköping, 24 oktober Ledamot i betygsnämnd, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, 11 juni Åström Joachim Studierektor i statskunskap, Örebro Universitet, ht Fakultetsopponent på licentiatavhandling, Anders Persson, Linköpings universitet,

22 Utlandsvistelse i egenskap av gästforskare/doktorand Karlsson Martin Swiss Graduate School of Public Administration (IDHEAP), Laussane, Schweizh EUROLOC Summer School: "Challanges for local government", Persson Mattias Barcelona Graduate School of Economics, Barcelona, Spanien. Microeconometrics Summer School Persson Monika Forskarkurs vid Oslo Universitet aug

23 Sakkunniguppdrag Andrén Daniela Utvärdering Evaluator for the Research Council of Norway (Norges forskningsråd) (research grants) Referee för internationella tidskrifter: European Economic Review, European Journal of Health Economics, European Journal of Heart Failure, Labour Economics Journal of Health Economics Journal of Population Economics, Health Economics Larsson Hannua Peer-reviewer för ett paper på ECIS (European Conference on Information Systems) Montin Stig Peer reviewer: Local Government Studies (en artikel), Public Administration (två artiklar) samt Scandinavian Political Studies (en artikel) Administrativa uppdrag inom Örebro universitet Montin Stig Studierektor i statskunskap Föreståndare för Forskarskolan Offentlig Verksamhet i Utveckling (biträdande föreståndare fram till 1 januari 2009) Biträdande föreståndare för Centrum för Urbana och Regionala Studier (CUReS) Andrén Daniela Skrivande av ÖU:s ansökan om nya databaser till VR (tillsammans med Lars Hultkranz), september-oktober "Granska" konstruktivt olika ÖU:s ansökningar, Opponent på "state of the art" (två doktorander från Forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling), juni Ansvar för seminarieserie i nationalekonomi (tillsammans med Lars Hultkranz), VT

24 Samverkan med det omgivande samhället Andersson Renée Arrangerat FOVU:s seminarier för samverkan med Örebro Kommun. Sammanlagt sju seminarier (se avsnitt seminarier och föreläsningar) är genomförda (8 planerade men ett inställt pga. sjukdom). Sammantaget har ca 160 personer deltagit vid seminarierna. Andrén Daniela Tidningsintervjuer Sjukskriven på deltid kan underlätta återgången, Forskning på gång, i Dagens Socialförsäkrings, oktober 2008, s.24. Grönlund Åke Evaluation: A recent study* finds Åke Grönlund to be the most influential egovernment researcher in the period (based on citations). * Erman, N., Todorovski, L. (2009) Mapping the E-Government Research with Social Network Analysis. In M.A. Wimmer et al. (Eds.): EGOV 2009, LNCS 5693, pp , Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Lars Hultkrantz Ledamot av Vägverkets styrelse Ledamot av regeringens IT-råd Ledamot av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) Sakkunnig i utredningen om Höghastighetsnät Ledamot av SNS vetenskapliga råd Larsson Hannu Kommunikation med kommunen genom att förmedla kontakt för offentligt anställda från Bulgarien som var intresserade av att komma, och senare kom, på studiebesök gällande e- Förvaltning. Lundberg Erik Forskarskolan har på uppdrag av det Europeiska forskarnätverket CINEFOGO (Civil society and new forms of Governance in Europe) och i samarbete med Universitetet i Trento, Italien sammanställt en rapport som identifierar och problematiserar på vilka sätt civilsamhället kan bidra till integration av icke EU-medborgare. I rapporten berättar totalt 23 frivilligorganisationer verksamma i Sverige, Storbritannien, Nederländerna och Italien om deras styrkor och svagheter samt deras relation till nationalstat och EU. Rapporten med titeln European civil societies and the promotion of integration - Leading practices from Sweden, Great Britain, the Netherlands and Italy, presenterades av forskarskolan för politiker och företrädare för frivilligorganisationer i Europa på en konferens i Bryssel. Resultaten av undersökningen kommer även att publiceras. 24

25 Montin Stig Resa till England (SURF i Manchester, Universitetet i Leeds samt Universitetet i Durham) i samband med skrivande av ansökan till MISTRA under hösten Medverkan i media Intervju i Kommunalarbetaren (http://www.ka.se/index.cfm?c=82922) Intervju i Sveriges Radio, P4 Östergötland (http://www.sr.se/cgibin/ostergotland/nyheter/artikel.asp?artikel= ) Intervjuad av Uppsala Nya Tidning den 4 februari Medverkan i direktsändning i Tvärsnytt den 13 maj Mörck Johan En fallstudie av politiska ledares nätverk. En studie om kommunala politiska ledares nätverk. Finansiering från Sveriges Kommuner och Landsting. Undersökningen syftar till att skapa ett kunskapsunderlag för kommande satsningar inom SKL. Regionforskningsprojekt i Mellansverige. Med interna utvecklingsmedel samt pengar från Sveriges kommuner och landsting har uppbyggnaden av ett omfattande regionforskningsprojekt påbörjats. Ambitionen är att Örebro universitet ska stå i centrum för en omfattande medborgarstudie i samtliga mellansvenska län. Det insamlade datamaterialet skall både vara en tillgång för forskare och praktiker. 25

26 Övriga uppdrag Andrén Daniela Startade (tillsammans med Lars Hultkranz) Health Economics Research Group at Örebro and Dalarna (HERGORD). Webredaktör för HERGORD:s hemsida. Startade tillsammans med Lars Hultkrantz en ny seminarieserie för doktorander. Organiserat (med Lars Hultkranz) the 8th European Development Research Network (EUDN) Workshop för doktorander, 30 augusti-2 September 2009, Örebro. Webbredaktör for EUDN workshops hemsida. Karlsson Martin Gästföreläsare på kursen Sverige tar över EU, FOJO i Kalmar 23/4-09, på temat Medborgarna då? Montin Stig Ledamot i Barnrättsakademins Rådgivande organ, Örebro universitet. Medlem i Academic Advisory Board till projektet Collaborative Innovation in the Public Sector, Roskilde universitet Persson Mattias Administrativt stöd under 8 th European Development Research Network Workshop for PhD Students, Örebro Åström Joachim Medlem i DEMO-net: The eparticipation Network, som är ett Network of excellence finansierat av Europeiska kommissionens sjätte ramprogram: Information Society Technologies (IST). Nätverket avser att stärka teknisk och samhällsvetenskaplig forskning rörande ny informationsteknik och politiskt deltagande genom att koppla samman individer och organisationer i Europa Medlem i International working group on e-consultations and public policy making. IWG är den första formella forskargruppen under transatlantiskt ledarskap med fokus på e-demokrati. Den består av cirka 20 forskare och leds av Peter M. Shane, Jacob E. Davis and Jacob E. Davis II Chair in Law vid Ohio State University, och Stephen Coleman, Professor i Politisk kommunikation vid Institute of Communications Studies, University of Leeds Åström Joachim Extern föreläsning Sörmlands Länsbildningsförbunds årsmöte, Länsbildningsförbundet Sörmland, Åsa Folkhögskola, april

27 Övre raden från vänster: Johannes Kristiansson, Ann-Sofie Hellberg, Stig Montin, Martin Karlsson, Monika Persson, Andreas Ask, Erik Lundberg, Elin Abelson, Jan Greve Nedre raden från vänster: Mattias Persson, Lars Hultkrantz, Kristin Ekblad, Renée Andersson, Anna Klerby, Hannu Larsson, Erik Amnå Saknas på kortet: Åke Grönlund, Mattias Bokenblom Forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling (FOVU) Örebro universitet Örebro 27

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare

En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare Iréne Bernhard Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap Högskolan Väst, Trollhättan irene.bernhard@hv.se

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Centrum för Urbana och Regionala Studier. CUReS www.oru.se/cures

Centrum för Urbana och Regionala Studier. CUReS www.oru.se/cures Centrum för Urbana och Regionala Studier CUReS www.oru.se/cures CUReS inkl Forskarskolan Urbana Studier städer och regioner i förändring Ca 40 medlemmar; forskare, forskarstuderande Kulturgeografi Sociologi

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU.

Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU. Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU Enheten för miljöekonomi, EEU, GU 30-35 personer 5 professorer 4 docenter 6 forskare 19 doktorander 2011: 25

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det?

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Psykologisk forskning om människan i arbetslivet (fokus på individen): urval, arbetstider, belastning, motivation etc. Studiet av människors beteende och

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

egovernment 2009 Teaming up for the eunion! Urban Funered, Finansdepartementet

egovernment 2009 Teaming up for the eunion! Urban Funered, Finansdepartementet egovernment 2009 Teaming up for the eunion! Urban Funered, Finansdepartementet Handlingsplanen för eförvaltning FÖRUTSÄTTNINGAR Insatsområde 1: Regelverk för myndighetsövergripande samverkan och

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET. Cecilia Gullberg Anette Persson Stache

UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET. Cecilia Gullberg Anette Persson Stache UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET Cecilia Gullberg Anette Persson Stache Innehåll Uppsala universitet och UU Innovation Konceptet AIMday Exempel Fördelar och resultat Kommande

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16 VINNOVA & egovernment Sundsvall 07-10-16 VINNOVAs uppgift VINNOVA är en statlig myndighet, budget 1,8 mrd Ansvarsområde innovationer kopplade till forskning och utveckling det vill säga nyskapande, framgångsrika

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Påverkansarbete inom Horisont 2020

Påverkansarbete inom Horisont 2020 Påverkansarbete inom Horisont 2020 Maria Wästfelt ledamot programkommittén inom området för hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande Svensk organisation, hälsoutmaningen programkommittén Horizon

Läs mer

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Kursplan Utbildning på forskarnivå Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Computer Mediated Communication and Social Media, 7,5 credits Kurskod 20IK020 Forskarutbildningsämne Informatik

Läs mer

Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010. Cecilia Waldenström SLU

Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010. Cecilia Waldenström SLU Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010 Cecilia Waldenström SLU Forskarkonferens 3-5 maj Bakgrund: Initiativ från Nätverket, från Formas och KSLA, samt landsbygdskonferensen i Nässjö 2008 Speciellt:

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Nyheter från MSB om implementering av Sendai-ramverket

Nyheter från MSB om implementering av Sendai-ramverket Nyheter från MSB om implementering av Sendai-ramverket Nätverksträff Making Cities Resilient 13-14 oktober 2015 Karlstad Janet Edwards Sekretariat för Sveriges nationella plattform för arbete med naturolyckor

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2014-06-05 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007 Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Läkarbesöken i Sverige fördelas inte efter behov Fig. 5: Horizontal inequity (HI) indices for the annual mean number

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Vad gör EONS egentligen?

Vad gör EONS egentligen? Vad gör EONS egentligen? April 2017 Lena Sharp, Specialistsjuksköterska, Med Dr President Elect, EONS European Cancer Nursing Society (EONS) 33 organisationer är medlemmar från 31 europeiska länder Individuella

Läs mer

Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet

Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet Linda Berg, föreståndare Linda.Berg@pol.gu.se /CERGU1 CERGU (group) CERGU_tweets Om CERGU Startade 1995 GU blev Jean Monnet Centre of Excellence 1998

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Bertil Grundfelt Nätverket Renare Marks vårmöte Göteborg 28-29 Mars 2012 www.nicole.org 1 Innehåll Historisk återblick Nicole s definition av Hållbar Efterbehandling

Läs mer

Den Nationella Forskarskolan i Intelligenta Transportsystem

Den Nationella Forskarskolan i Intelligenta Transportsystem Den Nationella Forskarskolan i Intelligenta Transportsystem Koordineras av Prof. Jan Lundgren Dr. Johanna Törnquist Krasemann Varför en forskarskola i ITS? I Sverige sker akademisk ITS forskning vid ett

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers. Göteborg/Stockholm, /23

Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers. Göteborg/Stockholm, /23 VAD HÄNDER INOM PROJEKTFORSKNINGEN IDAG Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers Göteborg/Stockholm, 2010-09-21/23 AGENDA 1. Svenska ProjektAkademien 2. Vad har hänt? 3. Vad händer? 4.

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course Kursplan NA1003 Finansiell ekonomi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Financial Economics - Undergraduate Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Vid avslutad kurs har studenten förmågan

Läs mer

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala CV Oktober 2012 Maria Adenfelt, Docent i Företagsekonomi Nuvarande positioner 2012- Forskningsledare, Entreprenörskapsforum 2009- Docent i Företagsekonomi och associerad forskare, Företagsekonomiska institutionen,

Läs mer

Vårdförbundets medlemmars syn på Journal via nätet - En första titt på enkätresultaten

Vårdförbundets medlemmars syn på Journal via nätet - En första titt på enkätresultaten DOME Deployment of Online Medical records and E-health services Bakgrund Forsknings- och införandeprojekt Vårdförbundets medlemmars syn på Journal via nätet - En första titt på enkätresultaten Isabella

Läs mer

Arbetslivets betydelse för hälsan

Arbetslivets betydelse för hälsan Arbetslivets betydelse för hälsan Annika Härenstam Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Seminarium: Socialförsäkringsforskning: då, nu och i framtiden, 30 augusti 2012

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar 5-- Syfte Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete Finns det samband mellan exponering för arbetslöshet och senare sjukfrånvaro, förtidspension, död och arbetslöshet, bland infödda

Läs mer

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 Måndag/Monday 21/8 09.00 13.00 ÖP Tisdag/Tuesday 22/8 09.00 13.00 ÖP Onsdag/Wednesday 23/8 09.00 13.00 ÖP Torsdag/Thursday 24/8 09.00 13.00

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Anders Vredin. Martin Flodén. Anna Larsson. Morten O. Ravn. Stefan Fölster. SNS Konjunkturråd 2012. (ordf.), docent i nationalekonomi

Anders Vredin. Martin Flodén. Anna Larsson. Morten O. Ravn. Stefan Fölster. SNS Konjunkturråd 2012. (ordf.), docent i nationalekonomi SNS Konjunkturråd 2012 Anders Vredin (ordf.), docent i nationalekonomi Martin Flodén professor, Stockholms universitet Anna Larsson fil.dr, Stockholms universitet Morten O. Ravn professor, University College

Läs mer

Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor. en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap

Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor. en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap S jukfrånvaro samt sjukoch aktivitetsersättning (f.d. förtidspension) är

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Governing For Societal Resilience Krissamverkan i ett nätverkssamhälle. Fredrik Bynander Forskningsledare Crismart Försvarshögskolan

Governing For Societal Resilience Krissamverkan i ett nätverkssamhälle. Fredrik Bynander Forskningsledare Crismart Försvarshögskolan Governing For Societal Resilience Krissamverkan i ett nätverkssamhälle Fredrik Bynander Forskningsledare Crismart Försvarshögskolan CRISMART Nationellt centrum för krishanteringsstudier Ø Etablerat 1997

Läs mer

Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken

Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken En nulägesbeskrivning kopplad till forskning om högre utbildning annika.bergviken-rensfeldt@ped.gu.se Twitter: @rensfeldt #hkg2013 Mina frågor Hur ska man

Läs mer

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se)

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se) CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet Per Skålén (per.skalen@kau.se) Vision och verksamhetsidé CTF är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande

Läs mer

Stig Montin, Forskarskolan i relationen mellan forskning och praktik/politik, s 12-19. Utgivare: Örebro universitet, 2011. www.publications.oru.

Stig Montin, Forskarskolan i relationen mellan forskning och praktik/politik, s 12-19. Utgivare: Örebro universitet, 2011. www.publications.oru. UTDRAG UR Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet Redaktörer: Ann-Sofie Hellberg, Martin Karlsson, Hannu Larsson, Erik Lundberg och Monika Persson

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points Kursplan Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod EUP 512 Dnr 2002:7D Beslutsdatum 2002-06-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Europa som politisk arena, 20 poäng European

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Vision bortom Kerstin Öhrn

Vision bortom Kerstin Öhrn Vision bortom 2015 Styrgruppen för vision bortom 2015 Marita Hilliges, rektor Elin Holmsten, akademichef Marie Elf, områdesnämndsordförande Ulrica Momqvist, informationschef Caroline Bastholm, doktorand

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Hur förverkligar vi bästa tillgängliga kunskap för diagnostik och behandling av psykisk ohälsa hos barn och unga?

Hur förverkligar vi bästa tillgängliga kunskap för diagnostik och behandling av psykisk ohälsa hos barn och unga? Hur förverkligar vi bästa tillgängliga kunskap för diagnostik och behandling av psykisk ohälsa hos barn och unga? Linda Sundberg Leg. psykolog Fil.dr Umeå universitet Inst. för klinisk vetenskap, Barnpsykiatri

Läs mer

Lärande från olyckor. Praktisk erfarenhetsåterföring. Anna-Karin Lindberg Avdelningen för filosofi Kungliga Tekniska Högskolan

Lärande från olyckor. Praktisk erfarenhetsåterföring. Anna-Karin Lindberg Avdelningen för filosofi Kungliga Tekniska Högskolan Lärande från olyckor Praktisk erfarenhetsåterföring Anna-Karin Lindberg Avdelningen för filosofi Kungliga Tekniska Högskolan a-klindberg@abe.kth.se Projektet 1 Forskningsöversikt 2 Studie av arbetsmiljöverkets

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Folkhälsovetenskap AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp

Folkhälsovetenskap AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Folkhälsovetenskap AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp Public Health Science MA, Health Science, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS Security Link styrgruppsmöte TYP AV MÖTE Styrgruppsmöte #9 Security Link TID 2012-01-26 kl 9.30-14.00 PLATS DELTAGARE LiU, Systemet Fredrik Gustafsson, Staffan Rudner, Erik G. Larsson, Mats Eriksson, Henrik

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Innovation i offentliga organisationer

Innovation i offentliga organisationer Innovation i offentliga organisationer om SCB:s deltagande i projektet Measuring Public Innovation in the Nordic Countries: Toward a common statistical approach Per Annerstedt, 2011-05-24 Kort om projektet

Läs mer

Hur påverkar olika styrsystem effektivitet och kvalitet i vården? 29 sept 2015. Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Hur påverkar olika styrsystem effektivitet och kvalitet i vården? 29 sept 2015. Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds universitet Hur påverkar olika styrsystem effektivitet och kvalitet i vården? 29 sept 2015 Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds universitet Vad är kvalitet i vården? Quality of care for individual patients: 1) Access

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

NOOS 2015 Doktorandseminarium

NOOS 2015 Doktorandseminarium NOOS 2015 Doktorandseminarium Du är varmt välkommen till 2015 års upplaga av det Nationella Nätverket i Offentlig Organisation och Styrnings doktorandseminarium kallat NOOS. Under två dagar kommer vi -

Läs mer

FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits

FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Internationell utblick - HKB som verktyg för jämlikhet i hälsa. Cristina Mattsson Lundberg

Internationell utblick - HKB som verktyg för jämlikhet i hälsa. Cristina Mattsson Lundberg Internationell utblick - HKB som verktyg för jämlikhet i hälsa Cristina Mattsson Lundberg WHO:s definition av hälsokonsekvensbedömningar (HKB) En kombination av metoder genom vilka politiska beslut, ett

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Hanteras av UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Unite-IT-nätverket har firat sitt andra projektår, men endast det första året med fullskalig verksamhet. Vi fortsätter

Läs mer

Resultatsammanfattning

Resultatsammanfattning Resultatsammanfattning Healthy Regions When Well being Creates Economic Growth 2007 2010 Östergötland Örebro, Sverige November 2010 Birgitta Larsson Forsknings och utvecklingsenheten för Närsjukvården

Läs mer

Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson

Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson Bicycle share of trips in urban areas in Sweden

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 ÅRSMÖTET HÅLLS I ANSLUTNING TILL KONFERENSEN ARBETSLIV I FÖRÄNDRING I MALMÖ DATUM: TORSDAG 20 MAJ TID: 17.30-18.30 LOKAL: MALMÖ HÖGSKOLA, SAL 541 DAGORDNING 1..Mötets öppnande

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

DET GEMENSAMMA 28 31 juli 2014

DET GEMENSAMMA 28 31 juli 2014 DET GEMENSAMMA Sommarakademi på Lunds universitet 28 31 juli 2014 Det Gemensamma Citizen participation is presented as contacting leaders, organizing interest groups and parties, voting. That citizens

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

NÄRVARANDE. Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet. Ordförande:

NÄRVARANDE. Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet. Ordförande: 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande: Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet Ledamöter: Anna Ehrenberg, docent, Högskolan Dalarna Ann-Britt Ivarsson, lektor, Örebro universitet Christina Opava, professor,

Läs mer

Vårdval i primärvården

Vårdval i primärvården Vårdval i primärvården Modeller och utvecklingsbehov 1 Anders Anell Institutet för Ekonomisk Forskning, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet 1 Rapport kan beställas på www.kefu.se Vårdval i primärvården

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2: Sida 1(7) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer