Jobba. hos staten! Se vad staten kan erbjuda dig!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jobba. hos staten! Se vad staten kan erbjuda dig!"

Transkript

1 Jobba hos staten! Se vad staten kan erbjuda dig!

2 Valtiolle.fi statens rekryteringskanal Nästan alla lediga statliga arbetsplatser på ett ställe. Bekanta dig med olika statliga arbetsgivare och intressanta karriärer. Där finns även annan information om staten som arbetsgivare, bl.a. aktuella rekryteringsnyheter, information om evenemang och massor med nyttiga länkar. Hitta ditt drömjobb redan idag!

3 Förmågan att uppfatta helheter betonas i mitt arbete. Flera saker bereds samtidigt, därför är det viktigt att filtrera fram det väsentliga. - Sari, ekonomichef, Försvarsmakten Grundläggande information om staten som arbetsgivare VVill du arbeta med att vifta en stämpel i en statisk miljö? Gillar du att utföra samma uppgifter dag ut och dag in enligt en strikt tidtabell?... En av de mest populära arbetsgivarna i Finland enligt undersökningar. Arbetsplatser runtom i hela landet. Sammanlagt ca anställda, av vilka nästan lika många kvinnor som män. Ungefär 120 olika arbetsgivarorganisationer. Statens personal trivs i sina arbeten. Eller vill du ändå hellre arbeta i kärnan av samhället med mångsidiga och intressanta uppgifter? Lägg till en nypa internationalitet, omfattande utvecklingsmöjligheter och en flexibel arbetsmiljö. Om det sistnämnda låter mera tilltalande så lönar det sig att se vad staten kan erbjuda just dig!

4 Jag har till exempel haft möjlighet att påverka människorättsfrågor på ett konkret sätt i mitt arbete. - Janne, ansvarig för Nordafrika-teamet, utrikesministeriet Det är ju fråga om samarbete. Vi löser och funderar på saker tillsammans. Ingen lämnas ensam, hjälp och stöd finns alltid nära. - Jani, överinspektör, Nylands NTM-central En mångsidig arbetsplats Kompetensen spelar en nyckelroll Ett omfattande uppgiftsområde Mångsidiga och utmanande arbetsuppgifter Goda utvecklingsmöjligheter En modern och aktiv arbetsmiljö Goda arbetsförhållanden Flexibel och stabil Intressanta karriärmöjligheter Internationella uppdrag och praktikmöjligheter En kompetent och motiverad personal är statsförvaltningens viktigaste framgångsfaktor. Experter från många olika branscher och med mycket varierande utbildningsbakgrunder. I sakkunniguppdragen betonas högskoleexamen, goda språkkunskaper och intresse för samhälleliga frågor. Kompetensutveckling understöds under olika skeden av karriären på flera olika sätt.

5 Lagberedning. Om du är beredd att påverka omfattande helheter utan att underskatta detaljer. - Liisa, lagstiftningsråd, justitieministeriet Arbetsbelastningen kan tidvis bli stor, men arbetet är flexiblare än på den privata sektorn och helheterna är meningsfulla. - Olli, sakkunnig, Tekes jämlik arbetsgemenskap som utvecklas Staten behöver kompetenta anställda även i framtiden Staten främjar kvaliteten i arbetslivet på ett långsiktigt sätt. Arbetsförhållandena utvecklas kontinuerligt bl.a. genom förnyande av arbetsförfarandena. Välbefinnandet i arbetet stöds bl.a. genom gemensam utveckling av arbetsmiljön och arbetsgemenskapens funktion. Förverkligandet av lika löner för båda könen främjas av ett tydligt och sporrande lönesystem där lönen består av en uppgiftsbaserad del och en personlig del. Jämställdheten främjas också bl.a. av flexibla möjligheter att samordna familjelivet och arbetet. Ett stort antal arbetsplatser kommer att bli lediga hos staten på grund av personalens rörlighet och pensionsavgången. De föränderliga arbetsmiljöerna och den snabbt utvecklande teknologin skapar nya slags arbetsplatser inom statsförvaltningen, efterfrågan är stor på t.ex. ICT-experter.

6 Påverka sök tjänst hos staten! Arbets- och näringsministeriet Arbetsdomstolen Arkivverket Befolkningsregistercentralen Brottspåföljdsmyndigheten Celia Biblioteket för synskadade Centralen för turistfrämjande CTF Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO Dataombudsmannens byrå Energimarknadsverket Europeiska Institutet för Kriminalpolitik HEUNI Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet Finansministeriet Finlands Akademi Finlands miljöcentral (SYKE) Försvarsmakten Försvarsministeriet Försäkringsdomstolen Försörjningsberedskapscentralen Förvaltningens IT-central HALTIK Förvaltningsdomstolarna Förvaltningsnämnden för Sveaborg Geodetiska institutet Geologiska forskningscentralen Gränsbevakningsväsendet Hovrätterna Högsta domstolen Högsta förvaltningsdomstolen Inrikesministeriet Institutet för de inhemska språken Institutet för hälsa och välfärd Jord- och skogsbruksministeriet Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (Tike) Justitieförvaltningens datateknikcentral Justitiekanslersämbetet JKÄ Justitieministeriet Kommunikationsministeriet Kommunikationsverket Konkurrens- och konsumentverk Konkursombudsmannens byrå Konsumentforskningscentralen Konsumenttvistenämnden Landsbygdsverket Lantmäteriverket Livsmedelssäkerhetsverket Evira Magistraterna Marknadsdomstolen Meteorologiska institutet Migrationsverket Miljöministeriet MTT Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi Museiverket Mätteknikcentralen Nationella audiovisuella arkivet Niuvanniemi sjukhus Närings-, trafik- och miljöcentralerna, ELY-centralerna Nödcentralsverket Olycksutredningscentralen Patent- och registerstyrelsen Polisen Regionförvaltningsverket RFV Republikens presidents kansli Riksdagens kansli Riksfogdeämbetet Riksåklagarämbetet RÅÄ Räddningsinstitutet Rättshjälpsbyråerna Rättspolitiska forskningsinstitutet Rättsregistercentralen Servicecentret för statens ekonomioch personalförvaltning Skatteförvaltningen Skogsforskningsinstitutet (Metla) Social- och hälsovårdsministeriet Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) Statens konstmuseum Statens revisionsverk Statistikcentralen Statskontoret Statsrådets kansli Strålsäkerhetscentralen STUK Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea Tekes utvecklingscentralen för teknologi och innovationer Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) Tingsrätterna Trafiksäkerhetsverket Trafi Trafikverket Tullen Undervisnings- och kulturministeriet Utbildningsstyrelsen Utrikesministeriet Utsökningsverken Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, VFFI VTT Åklagarämbetena Finansministeriet, Statens arbetsmarknadsverk (uppdatera 2013)

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 1 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 Utvecklingsplan Undervisnings- och kulturministeriet 2 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011 2016 Plan för utveckling av utbildningen och forskningen Enligt förordningen om

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv.

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv. Jag ska prata om Daglig verksamhet för personer som JAGs vuxna medlemmar personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en är nedsättning av den intellektuella förmågan. Historiskt startade daglig

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Förord Den europeiska konkurrenskraften möter stora utmaningar i den globala ekonomin. Utmaningar

Läs mer

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök:

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: 1. Var medveten om vilken målgruppen är I Problemlösarna är det elever i årskurs 8-9 som är målgruppen. Många ungdomar i den

Läs mer

Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin

Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin Dnr TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Enligt sändlista Ärende: GENOMFÖRANDET AV UNGDOMSGARANTIN Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin Bästa mottagare Vi undertecknade

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Vanda. en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning

Vanda. en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning 2 Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Utgivare: Vanda stad,

Läs mer

Må bra av jobbet. Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020. Godkänd av direktionen 18.9.2014

Må bra av jobbet. Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020. Godkänd av direktionen 18.9.2014 Må bra av jobbet 2020 Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020 Godkänd av direktionen 18.9.2014 ARBETSHÄLSOINSTITUTET Arbetshälsoinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut som forskar, utvecklar nya

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET Forskningssystemet På nationell nivå eftersträvas en hållbar och balanserad samhällelig och ekonomisk utveckling.

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015

Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2012:7 Barn- och ungdomspolitiskt

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst styrning och värden Produktion: Statens kvalitets- och kompetensråd Grafisk utformning: Statens kvalitets- och kompetensråd

Läs mer

Jobba i Finland. te-tjanster.fi. Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland. Anton Ivanov/Shutterstock

Jobba i Finland. te-tjanster.fi. Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland. Anton Ivanov/Shutterstock Jobba i Finland Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland Anton Ivanov/Shutterstock te-tjanster.fi Arbets- och näringsministeriet, 11/2014 Layout: Edita Publishing Ltd Tryck:

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Tillväxt, innovationer och välbefinnande Det nationella forumet för ekonomiska vetenskaper 9.11.2010 Innehåll Inledning.....................................................................

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Fokus på arbetslivsdeltagande för personer med funktionsnedsättning

Fokus på arbetslivsdeltagande för personer med funktionsnedsättning Fokus på arbetslivsdeltagande för personer med funktionsnedsättning Finland har stora utmaningar både i nuet och i framtiden helt oberoende av finanskrisen. För att klara av utmaningarna måste sysselsättningsgraden

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer Anrikt nätverk Sveriges Ingenjörer har en lång historia. Redan år 1861 bildades föregångaren U.V.S (Utilitatis Veritatisque Societas), senare Svenska Teknologföreningen. Alltsedan

Läs mer

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN Innan du börjar läsa platsannonser och skriva ansökningar är det bra att fundera över vad det är du vill arbeta med. I kapitlet går du igenom din kompetens för att

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer