Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden"

Transkript

1 Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden

2 Finansministeriet är en del av statsrådet och svarar för» en finanspolitik som förstärker förutsättningarna för en stabil och hållbar tillväxt» god skötsel av statsfinanserna samt för förutsättningarna för en hållbar kommunalekonomi» en effektiv offentlig förvaltning Finansministeriets vision är att lägga en stabil grund för de kommande generationernas ekonomi och välfärd.

3 Våra värden Öppenhet» öppet informationsbyte och interaktion samt omfattande samarbete och interaktion med samarbetsgrupper Förtroende» respekt och belöning som baserar sig på yrkesmässig kompetens och åstadkommande Rättvishet» jämlik behandling av medlemmarna i arbetsgemenskapen samt rättvis fördelning av arbetsuppgifterna Förnyande» att saker och ting görs på nya och allt meningsfullare sätt.

4 Hållbar ekonomisk tillväxt Finansministeriet» bereder ekonomi- och finanspolitiken och följer upp den ekonomiska utvecklingen» sköter om statens finansiella ärenden samt bereder statsbudgeten och budgetramarna» planerar skattepolitiken och sörjer för skattesystemets konkurrenskraft, och bereder även skattelagstiftningen och tullpolitiken» styr statens inlåning och skuldskötsel samt statsgarantierna» planerar finansmarknadspolitiken, följer upp marknadsutvecklingen och bereder finansmarknadslagstiftningen» bereder EU-ärenden samt internationella finansiella instituts och andra internationella organisationers ärenden inom sitt ansvarsområde Under strategiperioden har finansministeriet som mål att stabilisera den offentliga ekonomin och att trygga en hållbar ekonomisk tillväxt. Vår uppgift är att säkerställa en hållbar finansiering av den offentliga ekonomin, att skapa gynnsamma omständigheter för den ekonomiska tillväxten och att förstärka de finanspolitiska styrmekanismerna. Åtgärderna för att lösa skuldkrisen i Europa är ett led i denna uppgift.

5 Effektiv förvaltning och tjänster av hög kvalitet Finansministeriet» utvecklar den offentliga förvaltningens och statsförvaltningens strukturer, styrsystem och verksamhet» utvecklar effektiviteten och kvaliteten hos offentliga servicesystem» riktar och utvecklar statsförvaltningens arbetsgivar-, personal- och arbetsmarknadspolicy, bereder därtill hörande lagstiftning och representerar staten som arbetsgivare vid arbetsmarknadsförhandlingarna» utvecklar statens kommunpolicy, lagstiftningen som gäller kommunalförvaltningen och kommunernas personal, samt kommunernas finansierings- och statsandelssystem» följer upp och prognostiserar kommunekonomin och svarar för samarbetsförfarandet mellan staten och kommunerna» styr och utvecklar den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska verksamhet och effektiviserar serviceproduktionen genom koncentrerade ICT-tjänster Finansministeriet har som mål att säkerställa den offentliga servicens och förvaltningens effektivitet och resultatrikhet under strategiperioden Vårt mål är en statsförvaltning som fungerar som ett effektivt nätverk, samt en kunnig och motiverad personal. Vi vill trygga den offentliga servicen och dess kundtillvändhet, och förnya de administrativa strukturerna. Styrsystemen ska göras sömlöst kompatibla och informations- och kommunikationstekniken (ICT) ska utgöra en strategisk resurs som stödjer den offentliga servicen och förvaltningen. Finansministeriet svarar för flera reformer som slagits fast i regeringsprogrammet, såsom t.ex. kommunreformen, effektivitets- och resultatprogrammet samt programmet för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati. Framskridningen med projekten kan följas på nätet:

6 Ett modernt och uppmuntrande arbetsgemenskap Finansministeriet är en sakkunnigorganisation med ca 380 anställda. Ministeriet erbjuder en utmärkt utsiktsplats över den offentliga förvaltningen och aktuella ärenden inom verksamhetsområdet. Det är en modernt och kunnigt arbetsgemenskap med en flexibel personalpolicy. Det omfattande verksamhetsområdet och de internationella samarbetsnäten erbjuder goda förutsättningar för yrkesmässig utveckling. Finansministeriet uppskattar människor som vill utvecklas och skapa nytt, och skörda framgångar i framtiden. Målet för strategiperioden är att göra finansministeriet till en god arbetsplats. Den har ett tydligt ledningssystem och ledandet är professionellt. Kommunikationen är en strategisk resurs som förstärker genomslagningen och förtroendet. Arbetet understöds av pålitlig information och ICT som håller hög kvalitet. Vår kompetens är både djupgående och täckande, vår beredning planmässigt, och vårt beslutsfattande understöds av ett gediget informationsunderlag.

7 Styrning av ett förvaltningsområde med anställda Finansministeriet styr ämbetsverk, aktiebolag, affärsverk och fonder. Det finns sammanlagt drygt anställda inom ministeriets förvaltningsområde, största delen i skatte- och tullförvaltningens tjänst. Ämbetsverken Regionförvaltningsverken Magistraterna Statistikcentralen Tullverket Statskontoret Statens ekonomiska forskningscenter Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Skatteförvaltningen Befolkningsregistercentralen *** Kommunernas pensionsförsäkring Kommunernas garanticentral Aktiebolagen Fingrid Abp Hansel Ab HAUS kehittämiskeskus Oy Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab (i likvidation) Företagsbanken Skop Abp (i likvidation) Affärsverk och fonder Senatfastigheter Statens pensionsfond Statens garantifond

8 PB 28, STATSRÅDET Tfn Painotuote Finansministeriet medverkar i WWF:s Green Office -nätverk.

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2009. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 20/2010 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2009. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 20/2010 rd Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2009 Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 20/2010 rd B 20/2009 rd Statens revisionsverks berättelse till

Läs mer

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2011 års riksdag. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 17/2011 rd

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2011 års riksdag. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 17/2011 rd Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2011 års riksdag Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 17/2011 rd B 17/2011 rd Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet

Läs mer

Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser

Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser 1 Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om revidering av regionförvaltningen PROPOSITIONENS

Läs mer

Bättre service - effektivare förvaltning

Bättre service - effektivare förvaltning Bättre service - effektivare förvaltning Utredning till förvaltningsutskottet om läget inom personalpolitiken, åtgärderna, resultaten och utvecklingsbehoven inom central-, regional- och lokalförvaltningen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny kommunallag,

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

Sitra ifrågasätter våra hävdvunna handlingsmönster och påskyndar de förändringar som behövs i samhället.

Sitra ifrågasätter våra hävdvunna handlingsmönster och påskyndar de förändringar som behövs i samhället. Sitra ifrågasätter våra hävdvunna handlingsmönster och påskyndar de förändringar som behövs i samhället. För att vi ska kunna vara välmående och konkurrenskraftiga i framtiden krävs systemiska omfattande

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2009 Del I och II 24b/2010 Styrning och redovisningsskyldighet B 11/2010 rd Statens bokslutsberättelse för 2009 Del I och II Finansministeriets publikationer 24b/2010 Styrning

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET Forskningssystemet På nationell nivå eftersträvas en hållbar och balanserad samhällelig och ekonomisk utveckling.

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2014 års riksdag. statens revisionsverks berättelser till riksdagen.

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2014 års riksdag. statens revisionsverks berättelser till riksdagen. Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2014 års riksdag statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 18/2014 rd Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till

Läs mer

Må bra av jobbet. Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020. Godkänd av direktionen 18.9.2014

Må bra av jobbet. Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020. Godkänd av direktionen 18.9.2014 Må bra av jobbet 2020 Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020 Godkänd av direktionen 18.9.2014 ARBETSHÄLSOINSTITUTET Arbetshälsoinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut som forskar, utvecklar nya

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Konsumentpolitiskt program för åren 2012 2015. Sund och ansvarsfull konkurrens till fördel för konsumenterna

Konsumentpolitiskt program för åren 2012 2015. Sund och ansvarsfull konkurrens till fördel för konsumenterna Konsumentpolitiskt program för åren 2012 2015 Sund och ansvarsfull konkurrens till fördel för konsumenterna 2 INNEHÅLL 1 Medborgaren som konsument i ett föränderligt samhälle... 3 2 Utgångspunkterna för

Läs mer

KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011

KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 ANM Publikationer Avdelning för arbetslivs- och marknadsfrågor 2 KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 I regeringsprogrammet för statsminister Matti

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Jobba. hos staten! Se vad staten kan erbjuda dig!

Jobba. hos staten! Se vad staten kan erbjuda dig! Jobba hos staten! Se vad staten kan erbjuda dig! Valtiolle.fi statens rekryteringskanal Nästan alla lediga statliga arbetsplatser på ett ställe. Bekanta dig med olika statliga arbetsgivare och intressanta

Läs mer

Förändringar ger nya möjligheter

Förändringar ger nya möjligheter Fem förslag till regeringen 2011 2015 Förändringar ger nya möjligheter Fem förslag till regeringen 2011 2015 Förändringar ger nya möjligheter ISBN 978-951-563-764-2 (paperback) ISBN 978-951-563-765-9

Läs mer

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Förord Den europeiska konkurrenskraften möter stora utmaningar i den globala ekonomin. Utmaningar

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Dygnet runt. Anna G Tufvesson/Mira. 24-timmarsdelegationen om utveckling av offentliga e-tjänster.

Dygnet runt. Anna G Tufvesson/Mira. 24-timmarsdelegationen om utveckling av offentliga e-tjänster. Dygnet runt Anna G Tufvesson/Mira 24-timmarsdelegationen om utveckling av offentliga e-tjänster. Varför e-tjänster? Ny informationsteknik gör det enklare för medborgare och företag att ta del av samhällets

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2011 Del I och II 17b/2012 Styrning och redovisningsskyldighet B 10/2012 rd Statens bokslutsberättelse för 2011 Del I och II Finansministeriets publikationer 17b/2012 Styrning

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

RP 125/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 125/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Tekes utvecklingscentralen för teknologi och innovationer och till lag om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering

Läs mer

Vanda. en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning

Vanda. en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning 2 Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Utgivare: Vanda stad,

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer