Innehåll. TILLBEHÖR AL OCH AT-PUMPAR Pumppelare och konsol 51 Dropplåt och beredskapslock 52

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. TILLBEHÖR AL OCH AT-PUMPAR Pumppelare och konsol 51 Dropplåt och beredskapslock 52"

Transkript

1 Produktkatalog Vertikala centrifugalpumpar för cirkulationspumpning, tappvarmvatten och vätskeuppfordring. Material i gjutjärn, segjärn, brons, rostfritt.

2 CIRKULATIONSPUMPAR Innehåll sid VERTIKALA CENTRIFUGALPUMPAR AHV, AE, AL OCH AT Allmänt 3 Pumpning av varma eller kalla vätskor 3 Pumpval vid vätska med högre densitet och viskositet 3 Allmänna tekniska data 3 Motor 4 Tätning 4 Material,tryckklass och temperatur 4 Övriga användningsområden 5 Kapacitetsdiagram med produktdata och tillgängliga utföranden 6-42 TAPPVARMVATTENPUMPAR AKP, ASV och AP Allmänna tekniska data 43 Material, tryckklass och temperatur 43 Övriga användningsområden 43 Kapacitetsdiagram med produktdata och tillgängliga utföranden TILLBEHÖR AL OCH AT-PUMPAR Pumppelare och konsol 51 Dropplåt och beredskapslock 52 AUTOMATIK Varvtalsstyrning med Technovar 53 Tvillingmotorskydd med manuell och automatisk alternering 55 MÅTTSKISSER Enkelpumpar AL Tvillingpumpar AT AHV, AE, AKP, ASV, AP 58 2

3 CIRKULATIONSPUMPAR Vertikala centrifugalpumpar Allmänt ITT Flygts torra centrifugalpumpar av in-line typ, i enkel- och tvillingutförande, för såväl pumpning vid uppvärmning eller kylvatten kännetecknas av en enkel kompakt och driftsäker konstruktion. Det breda programmet sträcker sig från 0.2 l/s upp till 300 l/s. I alternativa material, pumphjul och pumphus i gjutjärn / segjärn / rostfritt stål / brons, används de också i värme-återvinning, fjärrvärme-anläggningar och industri-applikationer. Alla kapacitetsdata bygger på renvattentester vid vätsketemperatur +20 C. Pumparna kan installeras horisontellt eller vertikalt, men inte med motorn nedåt. AHV, AE och de mindre AL-pumparna kan monteras frihängande. De större monteras på pelare eller konsol. Pumparna är försedda med löstagbar fot. Tätningsfläns Pumpning av kalla vätskor och med inblandning av köldbärare Vid pumpning i köldbärarsystem med inblandning av köldbärarvätskor, t ex glykol, alkohol, oorganiska/organiska salter eller vegetabiliska oljor kan normalt standardpumpar användas. Dock skall anläggningen anpassas, avluftas väl och vätskeberörda material vara kompatibelt med den köldbärare som används. Färdigblandad köldbärare rekommenderas. Om koncentrat används är det mycket viktigt att kylmedietillverkarens anvisningar följs för att pumpen ska fungera tillfredställande. Felaktig blandning eller blandning av olika sorters köldbärare kan leda till läckageproblem i plantätningen. (Se extern litteratur t.ex. Köldbärarlagets anvisningar) Pumpar i köldbärarsystem bör alltid epoxymålas. (Med epoxymålning ingår skruvar i rostfritt) Vid pumpning av kylmedia under -10 C finns risk för isbildning och fukt kan tränga in i motorns lager, framförallt när pumpen stoppas. För att hindra detta används en värmematta i motorn. Lägsta tillåtna vätsketemperatur är -30 C. Tvillingpumpar bör undvikas vid temperatur under - 10 C. Vissa salter kan tillsammans med luft (syre) ge korrosionsangrepp på och mellan metallytor. För att förhindra detta kan pumpen förses med tätningsfläns i rostfritt utförande, vilket dessutom förenklar framtida service. Se bild. Pump som monteras på pelare bör även förses med rostfri dropplåt Den robusta konstruktionen med kort gemensam pump/- motoraxel gör att vibrationer och påkänningar på tätning och lager minimeras. Detta ger en pump med hög tillförlitlighet och låga underhållskostnader. Tvillingpumpen får ytterligare högre tillförlitlighet tack vare två drivsidor som växlas, t ex varje månad. När drivsidorna växlas slår en ventil mellan pumphusen över och tätar den drivsida som vilar. Motorns låga magnetiseringsgrad och speciella kullager ger en tystgående motor, även vid hög belastning. Momentkurvan är anpassad för pumpdrift. Pumparnas motorer är anpassade för varvtalsstyrning med frekvensomformare, med fördel kan ITT Flygts mikroprocessorbaserade styrsystem Technovar användas. Omformare med differenstryckgivare levereras som integrerad enhet med pumpen. Se vidare under varvtalsstyrning med Technovar Pumpval i vätskor med högre densitet och viskositet Vatten med inblandning av köldbärare förändrar dess egenskaper, viskositet och densitet. Kylmedie-tillverkaren kan tillhandahålla dessa data vid olika koncentrationer och temperaturer. Densiteten kommer att parallellförflytta effektkurvan proportionellt mot ändringen (högre densitet flyttar effektkurvan uppåt). Ökad viskositet gör pumpkurvan brantare än katalogkurvan. Se figur nedan Tryckhöjd Pumpning av varma vätskor Standardpumpar kan användas för vätsketemperaturer mellan -15 C och upp till +120 C (100 C med komposithjul). Vid temperaturer mellan 110 och 150 C bör den mekaniska plantätningen förses med internspolning, version ALH. (Observera pumphusets tryckklasser). Vätsketemperatur upp till 180 C kan tillåtas med speciellt tätningsutförande med extern tätningsspolning, gäller för pumpar med 65 mm:s anslutning och större. Högre viskositet Flöde Pumpkurvorna gäller för vatten vid 20 C. Vid pumpdimensionering bör viskositeten hos den pumpade vätskan beaktas. 3

4 CIRKULATIONSPUMPAR Flygts cirkulationspumpar har god effektreserv. Vid densitet upp till ca. 1,2 kg/dm 3 kan respektive pumps kapacitetskurva utnyttjas till minst halva flödet utan att större motor behövs. Vid högre densitet (max 1,35) eller driftpunkt längre ut på kapacitetskurvan, kontrollera att närmast större pumphjul har samma motoreffekt. Om inte, bör ett steg större motor väljas alternativt större pump. m Tryckhöjd Ökad viskositet påverkar kapaciteten mer för mindre pumpar än för större. För pumpar upp till anslutning 50 mm (ca. 30 m 3 /h) kan kinematisk viskositet upp till ca. 15 cst (mm 2 /s) godtas utan att flödesavvikelsen bedöms bli för stor. För större pumpar gäller ca. 100 cst. Gräns för densitet 1,2 kg/dm 3 NPSH m Flöde l/s m 3 /h Allmänna tekniska data Motor Pumpmotorerna är kortslutna asynkronmotorer med varvtal 3000 rpm (2-pol), 1500 rpm (4-pol) eller 1000 rpm (6-pol) i isolationsklass F, för kontinuerlig drift enligt klass S1. Tillåten omgivningstemperatur max 45 C Materialet i motoraxeln är rostfritt stål ASTM 329. Upp t.o.m. 3 kw 4 kw och större Motor 3-fas 400 / 230 V 690 / 400 V Kapslingsklass IP 54 IP 55* *4 kw 2-pol IP54 Andra spänningar, övervakning av motortemperaturen eller motorer med förhöjd säkerhet levereras på begäran. I diagrammen för pumparna redovisas tillförd effekt, vilket är den effekt pumpaggregatet tar från elnätet och används vid LCC beräkningar. Tabellen under diagrammen visar motorns märkeffekt i kw. Mekanisk axeltätning Den mekaniska plantätning har en roterande ring i kol och den stationära ringen i kiselkarbid. Gummidelarna är i EPDM. För axeldiametrar större än 32 mm är tätningen i kol/keramik. Andra material finns på begäran. Material, trycklass och temperatur Pumphus Material i pumphus Material i pumphjul Trycklass Max drifttemperatur AHV, AE, AL/AT 32 Gjutjärn, EN-GJL-200 Komposit Noryl GFN 2 10 bar 100 º C AL/AT Gjutjärn, EN-GJL-200 Gjutjärn, EN-GJL bar 120º C ALH Segjärn, EN-GJS-400 Gjutjärn, EN-GJL bar 150º C / Specialtätning 180º C ALP Brons EN 1982-CC491K Brons EN 1982-CC491K 10 bar 120º C ALS Rostfritt stål ASTM 316 Rostfritt stål ASTM bar 120º C / med spolning 150º C 4 Pumphus och flänsar Pumpar t o m storlek 1102 levereras med pumphus i gjutjärn medan större pumpar levereras i gjutjärn alt. segjärn, beroende tryckklass. För andra materialkombinationer se Övriga användningsområden. Pumpar med flänsar levereras med 1/4 -hål för manometer, tryckgivare, etc. Anslutningsflänsar tom DN150 är borrade enligt PN 10/16. Större flänsar är borrade enligt PN 10. PN 16 leveras på beställning. Alla delar ytbehandlas med grundfärg och slagtålig primer, tjocklek cirka 40 µm. I epoximålat utförande är färgtjockleken cirka 100 µm. Epoxymålad pump levereras med rostfria skruvar i pumphuset. Pumppelaren Pumparna placeras på en plåtpelare fylld med betong. Pelaren avisoleras med t ex korkgummiplattor (4 st plattor 20 mm tjocka / 250 kg pump, 500 kg dubbel sats o.s.v). För att förhindra stomljud och vibrationer ska betongfundamentets vikt vara minst 1.5 ggr pumpens vikt.

5 CIRKULATIONSPUMPAR Övriga användningsområden Cirkulationspumparna i olika materialkonfigurationer kan även användas i en rad andra applikationer av vilka några finns listade nedan. Pumpprestanda är detsamma som för standardpumpar. Pumparna är normalsugande och kan därför användas vid applikationer med måttlig sughöjd. Se pumpens NPSH-värde. APPLIKATION PUMPKONFIGURATION BENÄMNING Kallvattenpumpning i kyltorn Standardpump. Ev. pumphjul i brons AL Hetvatten (>120 C); virkestorkar, fjärrvärme, Pumphus i segjärn, tätning med intern tätnings-spolning. ALH Havsvatten Pumphus och pumphjul i gjutjärn (begränsad livslängd) eller syrafast AL alt ALS Dricksvatten Pumphus och pumphjul i brons. ALP Syrehaltigt vatten Pumphjul i brons, alternativt som ovan. AL alt ALP Klorhaltigt vatten i badhus, hög klorhalt Syrafast pumphus och pumphjul ALS Klorhaltigt vatten i badhus, låg klorhalt Pumphus och pumphjul i gjutjärn alt brons AL alt ALP Pumpning av vätska med lågt Ph Pumphus och pumphjul i ASTM 316 ALS Material i standardtätningen är kol/kiselkarbid (kol/keramik i större pumpar) med EPDM-gummidelar. Andra material finns på begäran, t ex kiselkarbid/kiselkarbid och viton- eller nitril-gummidelar. 5

6 AHV 25/4 AHV 25/4 anslutning 25 AHV Enkelpump i gjutjärn hjul i komposit Inkl. rörkoppling 25 mm Övrigt Pump kan förses med hjul av brons temperatur upp till 120 C Varvtal 1500 r/min Pumpens anslutning G 1 1/2" Temp.område -15 till +100 C Pumpen har mekaniskt reglerbar kapacitet Motor IP 54 Bygglängd 180 mm Pumpens höjd max 250 mm Avsedd för frihängande montage Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr AHV 25/4 0,02 0,

7 AHV 25/2 AHV 25/2 anslutning 25 AHV Enkelpump i gjutjärn hjul i komposit Inkl. rörkoppling 25 mm Övrigt Pump kan förses med hjul av brons temperatur upp till 120 C Varvtal 3000 r/min Pumpens anslutning G 1 1/2" Temp.område -15 till +100 C Pumpen har mekaniskt reglerbar kapacitet Motor IP 54 Bygglängd 180 mm Pumpens höjd max 250 mm Avsedd för frihängande montage l/s Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr AHV 25/2 0,06 0,

8 AE 26/4 AE 26/4 anslutning 25 AE Enkelpump i gjutjärn hjul i komposit Inkl. rörkoppling 25 mm AEP Enkelpump i brons inkl. rörkoppling 25 mm Övrigt Pump kan förses med hjul av brons temperatur upp till 120 C Kan förses med fot för montage på pelare eller konsol Varvtal 1500 r/min Pumpens anslutning G 1 1/2" Temp.område -15 till +100 C Motor IP 54 Bygglängd 260 mm Pumpens höjd max 225 mm Avsedd för frihängande montage Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr AE 26/ ,08 0, AE 26/ ,08 0, AE 26/ ,08 0, AE 26/ ,05 0, , AE 26/4-90 0,05 0, , AE 26/4-80 0,05 0, ,

9 AE 26/2 AE 26/2 anslutning 25 AE Enkelpump i gjutjärn hjul i komposit Inkl. rörkoppling 25 mm AEP Enkelpump i brons inkl. rörkoppling 25 mm Övrigt Pump kan förses med hjul av brons temperatur upp till 120 C Kan förses med fot för montage på pelare eller konsol Pump med motor 0,65 kw kan förses med Technovar frekvensomformare Varvtal 3000 r/min Pumpens anslutning G 1 1/2" Temp.område -15 till +100 C Motor IP 54 Bygglängd 260 mm Pumpens höjd max 315 mm Avsedd för frihängande montage Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr AE 26/ ,65 1, AE 26/ ,65 1, AE 26/ ,65 1, AE 26/ ,65 1, AE 26/2-90 0,25 0, AE 26/2-80 0,25 0,

10 32/4 32/4 anslutning 32 AL Enkelpump i gjutjärn hjul i komposit AT Tvillingpump i gjutjärn hjul i komposit ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 (kapacitet och mått avviker) ALP Enkelpump i brons (kapacitet och mått avviker) Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump Enkelpumpen finns även med gängad anslutning G 2" inkl. rörkoppling 32 mm. Pumpbeteckning AE 33/4 Pumpens bygglängd 300 mm m Tryckhöjd Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +100 C Motor IP 54 NPSH m Bygglängd 220 mm Pumpens höjd max 310 mm Pumppelare kw Tillförd effekt P1 Flöde l/s m 3 /h RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr l/s RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 32/ ,08 0,08 0, / ,08 0,08 0, /4-90-0,08 0,08 0, /4-80-0,08 0,08 0, /4-70-0,08 0,08 0,

11 32/2 32/2 anslutning 32 AL Enkelpump i gjutjärn hjul i komposit AT Tvillingpump i gjutjärn hjul i komposit ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 (kapacitet och mått avviker) ALP Enkelpump i brons (kapacitet och mått avviker) Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +100 C Motor IP 54 Bygglängd 220 mm Pumpens höjd max 395 mm m Tryckhöjd NPSH m Pumppelare RSK-nr kw Tillförd effekt P1 Flöde l/s m 3 /h Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr l/s AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 32/ ,65 0,65 1, / ,65 0,65 1, /2-90-0,65 0,65 1, /2-80-0,25 0,25 0, /2-70-0,25 0,25 0,

12 40/4 40/4 anslutning 40 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 (kapacitet och mått avviker) ALP Enkelpump i brons (kapacitet och mått avviker) Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump m Tryckhöjd Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 250 mm Pumpens höjd max 410 mm Pumppelare RSK-nr kw Tillförd effekt P1 Flöde l/s m 3 /h Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr l/s Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 40/ ,37 0,37 1, / ,37 0,37 1, / ,2 0,2 0, / ,2 0,2 0, / ,2 0,2 0, / ,2 0,2 0, /4-90-0,2 0,2 0, /4-80-0,2 0,2 0, /4-70-0,2 0,2 0,

13 40/2 40/2 anslutning 40 AL Enkelpump i gjutjärntvillingpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 (kapacitet och mått avviker) ALP Enkelpump i brons (kapacitet och mått avviker) Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump Pump kan förses med Technovar frekvensomformare Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 250 mm Pumpens höjd max 450 mm Pumppelare RSK-nr m kw Tryckhöjd Tillförd effekt P1 Flöde NPSH m l/s m 3 /h Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr l/s Dropplåt AT RSK-nr Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr AL AT 40/ ,5 1,5 3, / ,5 1,5 3, / ,5 1,5 3, / ,1 1,1 2, / ,1 1,1 2, / ,1 1,1 2, /2-90-1,1 1,1 2, /2-80-1,1 1,1 2,

14 50/6 50/6 anslutning 50 AL Enkelpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 135 C tryckklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 (något förändrad kapacitet) ALP Enkelpump i brons Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C m Tryckhöjd Varvtal 1000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C NPSH m Motor IP 54 Bygglängd 280 mm Pumpens höjd max 410 mm Flöde l/s Pumppelare RSK-nr kw Tillförd effekt P1 m 3 /h Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr l/s Dropplåt AT RSK-nr AL Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr 50/ ,11 0,11 0, / ,11 0,11 0, / ,11 0,11 0, / ,11 0,11 0, / ,11 0,11 0, / ,11 0,11 0, /6-90-0,11 0,11 0,

15 50/4 50/4 anslutning 50 AL Enkelpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 135 C tryckklass PN 16 AT Tvillingpump i gjutjärn ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 (något förändrad kapacitet) ALP Enkelpump i brons Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 280 mm Pumpens höjd max 410 mm Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 50/ ,37 0,37 1, / ,37 0,37 1, / ,25 0,25 0, / ,25 0,25 0, / ,2 0,2 0, / ,2 0, /4-90-0,2 0,2 0, /4-80-0,2 0,2 0,

16 51/2 51/2 anslutning 50 AL Enkelpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 135 C tryckklass PN 16 AT Tvillingpump i gjutjärn ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 280 mm Pumpens höjd max 345 mm Pumppelare RSK-nr m Tryckhöjd kw Tillförd effekt P1 Flöde l/s m 3 /h Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr l/s Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr AL AT 51/ ,1 1,1 2, / ,1 1,1 2, / ,1 1,1 2, /2-90-1,1 1,1 2,

17 52/2 52/2 anslutning 50 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150 C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfrittastm 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 280 mm Pumpens höjd max 450 mm Pumppelare RSK-nr m Tryckhöjd kw Tillförd effekt P1 Flöde l/s m 3 /h Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr l/s RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 52/ ,2 2,2 4, / ,2 2,2 4, / ,5 1,5 3, / ,5 1,5 3,

18 53/4 53/4 anslutning 50 AL Enkelpump i gjutjärn Övrigt Andra material på förfrågan Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Axeltätning kol/keramik Motor IP 54 Bygglängd 450 mm Pumpens höjd max 610 mm Maxhöjd 610 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg m kw Tryckhöjd Tillförd effekt P1 Flöde NPSH m l/s m 3 /h l/s AL Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr 53/ ,0 3 6, / ,0 3 6, / ,2 2,2 5, / ,5 1,5 3, / ,1 1,1 2, / ,1 1,1 2,

19 53/2 53/2 anslutning 50 AL Enkelpump i gjutjärn Övrigt Andra material på förfrågan Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Axeltätning kol/keramik Motor IP 55 Bygglängd 450 mm Pumpens höjd max 765 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg m kw Tryckhöjd Tillförd effekt P1 Flöde l/s m 3 /h l/s AL Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr 53/ , / , / , / / ,5 7, / ,5 5, / ,5 5,

20 65/6 65/6 anslutning 65 AL Enkelpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150 C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons ALS, ALP avviker något i mått och kapacitet Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Varvtal 1000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 340 mm Pumpens höjd max 445 Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr 65/ ,37 0,37 1, / ,37 0,37 1, / ,37 0,37 1, / ,37 0,37 1, / ,37 0,37 1, / ,18 0,18 0, / ,18 0,18 0, / ,18 0,18 0, / ,18 0,18 0, / ,18 0,18 0,

21 65/4 65/4 anslutning 65 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150 C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons ALS, ALP avviker något i mått och kapacitet Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 340 mm Pumpens höjd max 495 Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 65/ ,5 1,5 3, / ,1 1,1 2, / ,1 1,1 2, / ,75 0,75 2, / ,75 0,75 2, / ,55 0,55 1, / ,55 0,55 1, / ,37 0,37 1, / ,37 0,37 1, / ,37 0,37 1,

22 66/2 66/2 anslutning 65 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150 C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons ALS, ALP avviker något i mått och kapacitet Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 55, t.o.m. 4 kw IP 54 Bygglängd 340 mm Pumpens höjd max 605 Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 66/ ,5 7, / ,5 5, / ,5 5, / ,0 4 8, / ,0 4 8, / ,0 3 6, / ,2 2,2 4, / ,5 1,5 3, / ,5 1,5 3,

23 80/6 80/6 anslutning 80 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 Avviker något i mått Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 360 mm Pumpens höjd max 515 mm Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 80/ ,55 0,55 1, / ,37 0,37 1, / ,37 0,37 1, / ,37 0,37 1, / ,18 0,18 0, / ,18 0,18 0, / ,18 0,18 0, / ,18 0,18 0,

24 80/4 80/4 anslutning 80 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 Avviker något i mått Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 360 mm Pumpens höjd max 515 mm Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 80/ ,5 3, / ,1 2, / ,1 2, / , / ,55 1, / ,55 1, / , / ,

25 80/2 80/2 anslutning 80 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 Avviker något i mått Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 55, t.o.m. 4 kw IP 54 Bygglängd 360 mm Pumpens höjd max 625 mm Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 80/ ,5 7, / ,5 5, / ,5 5, / ,0 4 8, / ,0 3 6, / ,2 2,2 4,

26 1082/6 1082/6 anslutning 80 AL Enkelpump i gjutjärn Övrigt Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 450 mm Pumpens höjd max 540 mm Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr 1082/ ,1 3, / ,75 2, / ,75 2, / ,55 1, / ,55 1, / ,37 1, / ,37 1,

27 1082/4 1082/4 anslutning 80 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn Övrigt Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 450 mm Pumpens höjd max 585 mm Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 1082/ , / / , / / ,2 5, / / ,2 5, / / ,5 3, / / ,5 3, / / ,1 2, /

28 1102/6 1102/6 anslutning 100 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150 C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 450 mm Pumpens höjd max 535 mm Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 1102/ ,75 2, / ,75 2, / ,55 1, / ,37 1, / ,37 1, / ,37 1, / ,37 1,

29 1102/4 1102/4 anslutning 100 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150 C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 55 Bygglängd 450 mm Pumpens höjd max 580 mm Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 1102/ ,2 5, / ,2 5, / ,5 3, / ,1 2, / ,1 2, / , / ,55 1,

30 1102/2 1102/2 anslutning 100 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150 C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 55, t.o.m. 4 kw IP 54 Bygglängd 450 mm Pumpens höjd max 645 mm Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 1102/ , / , / ,

31 1106/4 1106/4 anslutning 100 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120º C Motor IP 55 Bygglängd 600 mm Pumpens höjd max 765 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg Dropplåt AT AL AT Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr Kg Art.nr 1106/ ,5 15, / ,5 15, / ,5 11, / , / , / , / ,

32 1106/2 1106/2 anslutning 100 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120º C Motor IP 55 Bygglängd 600 mm Pumpens höjd max 900 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg Dropplåt AT AL AT Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr Kg Art.nr 1106/ / / / / / , / ,

33 1129/4 1129/4 anslutning 125 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons (Pumpens höjd avviker något) Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120º C Motor IP 55 Bygglängd 700 mm Pumpens höjd max 785 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg Dropplåt AT AL AT Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr Kg Art.nr 1129/ / , / , / ,5 15, / ,5 11, / , / , / ,

34 1129/2 1129/2 anslutning 125 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons (Pumpens höjd avviker något) Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120º C Motor IP 55 Bygglängd 700 mm Pumpens höjd max 930 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg Dropplåt AT AL AT Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr Kg Art.nr 1129/ / / /

35 1154/6 1154/6 anslutning 150 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons (Pumpens bygghöjd avviker något) Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120º C Motor IP 55 Bygglängd 800 mm Pumpens höjd max 805 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg Dropplåt AT AL AT Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr Kg Art.nr 1154/ ,5 12, / ,5 12, / ,5 12, / ,5 12, / ,5 12,

36 1154/4 1154/4 anslutning 150 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons (Pumpens bygghöjd avviker något) Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120º C Motor IP 55 Bygglängd 800 mm Pumpens höjd max 835 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg Dropplåt AT AL AT Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr Kg Art.nr 1154/ , / / / , / ,5 15, / ,5 11, / ,

37 1155/2 1155/2 anslutning 150 AL Enkelpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120º C tom 37 kw större motorer kol/keramik Motor IP 55 Pumphjul kan anpassas efter kapacitet Bygglängd 800 mm Pumpens höjd max1055 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg AL Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr 1155/ / / / , / , / /

38 1202/6 1202/6 anslutning 200 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1000 r/min Flänsborrning PN 10 standard på begäran PN 16 Temp.område -15 till +120º C Motor IP 55 Pumphjul kan anpassas efter kapacitet Bygglängd AL 820 mm Bygglängd AT 940 mm Pumpens höjd max 945 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg Dropplåt AT AL AT Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr Kg Art.nr 1202/ / / , / ,5 12, / ,5 12, / ,5 12,

39 1202/4 1202/4 anslutning 200 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 standard på begäran PN 16 Temp.område -15 till +120º C tom 18,5 kw Större motorer kol/keramik Motor IP 55 Pumphjul kan anpassas efter kapacitet Bygglängd AL 820 mm Bygglängd AT 940 mm Pumpens höjd max 1040 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg Dropplåt AT AL AT Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr Kg Art.nr 1202/ , / , / / / / , / / ,

40 1250/6 1250/6 anslutning 250 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons. Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1000 r/min Flänsborrning PN 10 standard På begäran PN 16 Temp.område -15 till +120º C Axeltätning kol/keramik Motor IP 55 Pumphjul kan anpassas efter kapacitet Bygglängd AL 980 mm Bygglängd AT 1100 mm Pumpens höjd max 1075 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg Dropplåt AT AL AT Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr Kg Art.nr 1250/ / / , / ,5 35, / , /

41 1250/4 1250/4 anslutning 250 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons. Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 standard På begäran PN 16 Temp.område -15 till +120º C Axeltätning kol/keramik Motor IP 55 Pumphjul kan anpassas efter kapacitet Bygglängd AL 980 mm Bygglängd AT 1100 mm Pumpens höjd max 1265 mm Pumppelare AL Isolerplattor 4 st/pump/250 kg för AT 1250 på förfrågan AL AT Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr Kg Art.nr 1250/ / / / / / / /

42 1300/4 1300/4 anslutning 300 AL Enkelpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 standard På begäran PN 16 Temp.område -15 till +120º C Axeltätning kol/keramik Motor IP 55 Pumphjul kan anpassas efter kapacitet Bygglängd 1100 mm Pumpens höjd max 1685 mm På förfrågan AL Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr 1300/ / / /

43 TAPPVARMVATTENPUMPAR Tappvarmvattenpumpar Allmänt Centrifugalpumpar i brons med låg zinkhalt för cirkulationspumpning av tappvarmvatten, tryckstegring eller pumpning av syresatt vatten. Pumparna har en kompakt konstruktion med en kort gemensam pump/motoraxel och torr motor. För ovanstående applikationer kan även ALP-pumpar användas. Se avsnitt cirkulationspumpar. Materialet i motoraxeln är rostfritt stål ASTM 329. Andra spänningar eller explosionssäkra motorer levereras på begäran. T.o.m. 3 kw 4 kw och större Motor 3-fas 400 / 230 V 690 / 400 V Kapslingsklass IP 54 IP 55* Allmänna tekniska data Temperaturer Pumpar med pumphjul i brons kan användas upp till + 120º C. Med pumphjul i komposit, AKP, ASV och AP, är maxtemperaturen +100º C. Motor Pumpmotorerna är kortslutna asynkronmotorer med varvtal 3000 rpm (2-pol), 1500 rpm (4-pol) i isolationsklass F, för kontinuerlig drift enligt klass S1. Andra spänningar eller motorer med förhöjd säkerhet levereras på begäran. Mekanisk axeltätning Den mekaniska plantätning har en roterande ring i kol och den stationära ringen i kiselkarbid. Gummidelarna är i EPDM. Andra materialkombinationer finns på begäran. Material, trycklass och temperatur Pumphus Material i pumphus Material i pumphjul Trycklass Max och tätningsfläns drifttemperatur AKP, ASV, AP Brons EN 1982-CC491K Komposit Noryl GFN 2 10 bar 100 º C Avvikelser från ovanstående tabell framgår på resp. diagramsida. Övriga användningsområden för tappvarmvattenpumpar Eftersom pumparna är tillverkade i brons kan dessa användas i många andra applikationer. Ex.vis för syresatt vatten varmt eller kallt och för andra vätskor där bronsmaterialet är lämpligt. Se även under cirkulationspumpar ALP och ALS. 43

44 AKP 20/4 AKP 20/4 anslutning 20 AKP Enkelpump i brons hjul i komposit Övrigt Pump kan förses med hjul av brons temperatur upp till 120º C Varvtal 1500 r/min Pumpens anslutning G 3/4" invändig gänga Temp.område -15 till +100º C Motor IP 54 Bygglängd 190 mm Pumpens höjd max 220 mm Avsedd för frihängande montage Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr AKP 20/4-57 0,02 0, , AKP 20/4-52 0,02 0, , AKP 20/4-47 0,02 0, ,

45 AKP 20/2 AKP 20/2 anslutning 20 AKP Enkelpump i brons hjul i komposit Övrigt Pump kan förses med hjul av brons temperatur upp till 120º C Varvtal 3000 r/min Pumpens anslutning G 3/4" invändig gänga Temp.område -15 till +100º C Motor IP 54 Bygglängd 190 mm Pumpens höjd max 220 mm Avsedd för frihängande montage Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr AKP 20/2-57 0,06 0, , AKP 20/2-52 0,06 0, , AKP 20/2-47 0,06 0, , AKP 20/4-42 0,06 0, ,

46 ASV 27/4-105 ASV 27/4-105 anslutning 25 ASV 27/4 Enkelpump i brons hjul i komposit Övrigt Pump kan förses med hjul av brons temperatur upp till 120º C Pumpen kan förses med fotstativ för montage på vägg, konsol eller pelare Varvtal 1500 r/min Pumpens anslutning G 1" invändig gänga Temp.område -15 till +100º C Pumpen har mekaniskt reglerbar kapacitet Motor IP 54 Bygglängd 220 mm Pumpens höjd max 250 mm Avsedd för frihängande montage Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr ASV 27/ ,05 0, ,

47 ASV 27/2-85 ASV 27/2-85 anslutning 25 ASV 27/2 Enkelpump i brons hjul i komposit Övrigt Pump kan förses med hjul av brons temperatur upp till 120º C Pumpen kan förses med fotstativ för montage på vägg, konsol eller pelare Varvtal 3000 r/min Pumpens anslutning G 1" invändig gänga Temp.område -15 till +100º C Pumpen har mekaniskt reglerbar kapacitet Motor IP 54 Bygglängd 285 mm Pumpens höjd max 340 mm Avsedd för frihängande montage Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr ASV 27/2-85 0,25 0, ,

Vertikala centrifugalpumpar

Vertikala centrifugalpumpar Vertikala centrifugalpumpar Driftsäkra pumpar till bland annat cirkulation, fjärrvärme och klimatanläggningar samt industriapplikationer. Pumphus och pumphjul i gjutjärn, segjärn, brons eller rostfritt

Läs mer

Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP. för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199

Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP. för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199 Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199 Tekniska data LS Prestandaintervall Flöde upp till 5 100 m 3 /h Uppfordringshöjd upp till 120

Läs mer

Prislista 2015:2. Bruttoprislista gällande från och med 2015-08-01. Med reservation för ändringar och eventuella feltryck.

Prislista 2015:2. Bruttoprislista gällande från och med 2015-08-01. Med reservation för ändringar och eventuella feltryck. Prislista 2015:2 Bruttoprislista gällande från och med 2015-08-01. Med reservation för ändringar och eventuella feltryck. VM Pumpar AB Datavägen 23, Box 9238, Info@vmpumpar.se www.vmpumpar.se Prislista

Läs mer

PX-pumpar. Kostnadseffektiva flerstegs centrifugalpumpar

PX-pumpar. Kostnadseffektiva flerstegs centrifugalpumpar PX-pumpar Kostnadseffektiva flerstegs centrifugalpumpar Sänk dina kostnader för pumpning Hur du än ser på det är PX-pumpar ett bra köp. Mindre elräkningar PX-pumparna sänker elförbrukningen på tre sätt:

Läs mer

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar GRUNDFOS UNILIFT CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Unilift CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Utmärkta grund- och gråvattenpumpar Grundfos nya Unilift CC är

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN

e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN För tillfällen då en p är av största vikt. Temperatur kontroll Elektronisk data insamling Laserutrustning Industriell nedkylning Uppvärmning och nedkylning i industriella

Läs mer

Blockpumpar, serie LSB. enligt ISO 2858 / ISO 5199

Blockpumpar, serie LSB. enligt ISO 2858 / ISO 5199 Blockpumpar, serie LSB enligt ISO 2858 / ISO 5199 Tekniska data Prestandaintervall Flöde upp till 450 m 3 /h Uppfordringshöjd upp till 170 m Varvtal upp till 2 950 rpm Pumpstorlekar Utlopp från DN 25 upp

Läs mer

KEMIKALIEHANTERING / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN

KEMIKALIEHANTERING / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN KEMIKALIEHANTERING / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN Kemikaliepump rostfri 1:1 för 1/1-fat Artnr: 11-33396 Pris: 7350:- Tryckluftsdriven pump för en mängd olika vätskor kompatibla med materialet i pumparna:

Läs mer

SE-PUMPEN MADE IN SWEDEN

SE-PUMPEN MADE IN SWEDEN Nordens ledande tillverkare av excenterskruvpumpar sedan 1994 SE-PUMPEN MADE IN SWEDEN Precisionssmidda excenterskruvpumpar tillverkade i Sverige En kvalitetspump du verkligen kan lita på i alla lägen!

Läs mer

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR Pumpar för yrkesmän Hz Konstruerade för höga prestanda Pumparna är resultatet av år av expertis och avancerad teknik WEDA-pumparna härstammar ursprungligen från WEDA-gjuteriet

Läs mer

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Länspumpar: Minex Minette Minor Major Master Matador Master S Maxi Magnum Slampumpar:

Läs mer

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt Skydda din process mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt Din försäkring mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt hjälper dig att spara tid och pengar. Den skyddar pumpar och

Läs mer

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Självsugande pumpautomat 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Självsugande pumpautomat 50 Hz GRUNDFOS DATAHÄFTE Självsugande pumpautomat 50 Hz Innehållsförteckning Allmänna data Användningsområden 3 Typnyckel 3 Pumpade vätskor 3 Driftsförhållanden 3 Tekniska data 3 Funktioner och fördelar 3 Manöverpanel

Läs mer

since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928

since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928 since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928 LITEN JÄTTE För att skapa en riktigt bra produkt krävs naturligtvis massor av kunskap och nytänkande. Men viktigast av allt är att lyssna på våra kunders behov. Då

Läs mer

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25)

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Datablad Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Beskrivning Regulatorn är en självverkande tryckavlastningsregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn är normalt stängd, och öppnas

Läs mer

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Datablad Temperaturregulator AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Danfoss VVS Användning V3-36 Självverkande proportionalregulator för styrning och övervakning av temperatur. Tillsammans med VIG 2 används regulatorn

Läs mer

LJUS. i LED-utförande Ver 2. diameter 70 mm 48 mm 36 mm 25 mm 18 mm

LJUS. i LED-utförande Ver 2. diameter 70 mm 48 mm 36 mm 25 mm 18 mm PELAR- LJUS i LED-utförande Ver 2 diameter 70 mm 48 mm 36 mm 25 mm 18 mm 1 Pelarljus TWS En helt ny serie pelarljus från Sirena - absolut unik med sin design och alla sina valmöjligheter. TWS är den produkt

Läs mer

HÖGEFFEKTIVA CIRKULATIONSPUMPAR FÖR TAPPVARMVATTEN MED AUTOMATISK AVLUFTNINGSFUNKTION OCH ISOLERSKAL. ecocirc PRO tappvarmvattenpumpar

HÖGEFFEKTIVA CIRKULATIONSPUMPAR FÖR TAPPVARMVATTEN MED AUTOMATISK AVLUFTNINGSFUNKTION OCH ISOLERSKAL. ecocirc PRO tappvarmvattenpumpar HÖGEFFEKTIVA CIRKULATIONSPUMPAR FÖR TAPPVARMVATTEN MED AUTOMATISK AVLUFTNINGSFUNKTION OCH ISOLERSKAL ecocirc PRO tappvarmvattenpumpar ecocirc PRO Varmt vatten ur kranen direkt! Nu med automatisk avluftning,

Läs mer

Integrerade avloppslösningar enkla att installera. Vogel Sekamatik ger dig pump och pumpstation i ett för montering inomhus

Integrerade avloppslösningar enkla att installera. Vogel Sekamatik ger dig pump och pumpstation i ett för montering inomhus Integrerade avloppslösningar enkla att installera Vogel ger dig pump och pumpstation i ett för montering inomhus Vogel Det enkla sättet att installera avlopp De kompakta avloppslösningarna Vogel för inomhusmontering

Läs mer

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall Datablad 1 (14) EXP är AROs nya serie tryckluftsdrivna membranpumpar (EXPert-serien). De finns i många storlekar med en mängd olika materialkombinationer som

Läs mer

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz GRUNDFOS DATAHÄFTE Sololift+ 50 Hz Innehåll Inledning Användning 3 Produktprogram 3 Funktion 3 Godkännanden 3 Sololift+ WC Sololift+ WC 4 Användning 4 Pumpad vätska 4 Egenskaper 4 Komponenter 4 Tekniska

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Länspumpar Mini Minex Minette Minor Major Master Matador Maxi Magnum Mega Slampumpar

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tugger pumpar med skärande pumphjul Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tryckavloppssystem för alla topografiska förhållanden Där terrängen gör det omöjligt att använda avlopp med självfall

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

OLJA / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN

OLJA / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN OLJA / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN Oljepump 1:1, Kort modell för vägg eller golvmontage Artnr: 11-26091 Pris: 3725:- Raasm tryckluftsdrivna dubbelverkande pump för icke korrosiva vätskor, mindre aggressiva

Läs mer

Välkommen till Grindex Pumphandbok! Med den här handboken vill vi dela med oss av vår breda erfarenhet inom pumpning med dränkbara pumpar.

Välkommen till Grindex Pumphandbok! Med den här handboken vill vi dela med oss av vår breda erfarenhet inom pumpning med dränkbara pumpar. 5 Hz PUMPHANDBOK Välkommen till Grindex Pumphandbok! Med den här handboken vill vi dela med oss av vår breda erfarenhet inom pumpning med dränkbara pumpar. Du får här en överblick på alla Grindex pumpar

Läs mer

AW C, AW D, AW Ex, och AW H Värmefläktar för värmevatten i tuffa miljöer

AW C, AW D, AW Ex, och AW H Värmefläktar för värmevatten i tuffa miljöer AW C, AW D, AW Ex, och AW H Värmefläktar för värme i tuffa miljöer VÄRMEFLÄKTAR FÖR TUFFA MILJÖER AW C, AW D, AW Ex och AW H Värmefläktar för tuffa miljöer AW fläktarna för tuffa miljöer är en serie värmefläktar

Läs mer

Fläktkonvektor CARISMA ECM

Fläktkonvektor CARISMA ECM LGG Inneklimat AB Fläktkonvektor CARISMA ECM För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur 7/12 C 0,6 4,6 kw sens 7/17 C 0,5 3,3 kw sens 14/18 C 0,3 2,5 kw sens CARISMA ECM för

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Magnetventiler EV. Datablad I7-85D

Magnetventiler EV. Datablad I7-85D Magnetventiler EV I7-85D Användning Magnetventiler med sina varierande konstruktioner täcker flertalet användningsområden där det genomströmmande mediet är olja, luft, vatten eller ånga. Det finns två

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Q-Serien Q-SERIEN O. MALMKVIST AB

Q-Serien Q-SERIEN O. MALMKVIST AB Q-Serien En- och flerstegs spoltvättmaskiner Q-Serien Frontmatad en- eller flerstegs alkalisk spoltvättmaskin för medeltunga eller tunga gods (upp till 1 000 kg). Utrustad som standard med roterande spolsystem

Läs mer

Fakta om oljeskimmers

Fakta om oljeskimmers Oljeskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från vatten Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet)

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Nytt & aktuellt PUMPAR & PUMPSTATIONER UR VÅRT VVS-SORTIMENT FÖR ALLA BEHOV I OCH RUNT FASTIGHETEN

Nytt & aktuellt PUMPAR & PUMPSTATIONER UR VÅRT VVS-SORTIMENT FÖR ALLA BEHOV I OCH RUNT FASTIGHETEN Nytt & aktuellt PUMPAR & PUMPSTATIONER UR VÅRT VVS-SORTIMENT FÖR ALLA BEHOV I OCH RUNT FASTIGHETEN Nytt & aktuellt från Xylem i och runt fastigheten! Nu är det läge att se över energiförbrukningen, när

Läs mer

IE2 TREFASMOTORER TYP ME & WE

IE2 TREFASMOTORER TYP ME & WE IE2 TREFASMOTORER TYP ME & WE 3-FASMOTORER Busck IE2 ALLMÄNT elmotor typ ME & WE är en robust och flexibel motor med höga prestanda tillverkad för att tåla den skandinaviska industrins hårda krav på driftsäkerhet

Läs mer

ecocirc XL och XLplus cirkulationspumpar

ecocirc XL och XLplus cirkulationspumpar HÖGEFFEKTIVA CIRKULATIONSPUMPAR I ENKEL- OCH TVILLINGUTFÖRANDE I GJUTJÄRN ELLER BRONS FÖR VÄRME- OCH KYLAPPLIKATIONER I STÖRRE BYGGNADER ecocirc XL och XLplus cirkulationspumpar Exakt den cirkulationspump

Läs mer

Triflex. Triflex 1. Dimensioner

Triflex. Triflex 1. Dimensioner Triflex Triflex 1 Triflex 1 dämparen utvecklades för vibrationsdämpning för medeltunga till tunga maskiner för att skydda maskiner och elektronik ifrån vibrationer. Konstruktionen av dämparen tillgodoser

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

Flexseal rörkopplingar

Flexseal rörkopplingar Flexseal rörkopplingar Flexseal flexibla rörkopplingar är tillverkade av EPDM gui och har stödplåt och slangkläor av syrafast 2343 stål. Kopplingarna är idealiska för reparation och underhåll av självfallsledningar.

Läs mer

Snabbkoppling M42. Som anslutningskoppling vid lossning och lastning inom kemisk industri, cellulosaindustri eller annan processindustri

Snabbkoppling M42. Som anslutningskoppling vid lossning och lastning inom kemisk industri, cellulosaindustri eller annan processindustri Datablad 2.515 Snabbkoppling M42 Snabbkoppling M42 är ett komplett program av snabbkopplingar för snabb och säker hantering av rör och slangsystem. Kopplingarna tillverkas i ett flertal dimensioner och

Läs mer

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova Kapitel 8 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

CKN Dränkbar kapacitiv nivå- och tryckgivare

CKN Dränkbar kapacitiv nivå- och tryckgivare CKN Dränkbar kapacitiv nivå- och tryckgivare 2010-08-12 C37A5SE11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Några ord om denna manual... 3 3. Utförande... 3 4. Mätprincip... 3 5. Uppackning av givaren...

Läs mer

VÄXELVENTILER VÄXELVENTILER

VÄXELVENTILER VÄXELVENTILER 107 108 TRYCKT FRÅN INSTLLTÖRR och OM på S har varit hårt: När kommer ni med en växelventil? Som alltid när vi utvecklar produkter, vill vi göra det ordentligt och tillföra nya egenskaper. tt enbart imitera

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Tubvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare från Alfa Laval är kompakta och mycket temperatureffektiva. Vi har två typer som är utformade för VVS-tillämpningar:

Tubvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare från Alfa Laval är kompakta och mycket temperatureffektiva. Vi har två typer som är utformade för VVS-tillämpningar: Kapitel 12 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

MAGNA3 MER ÄN EN PUMP

MAGNA3 MER ÄN EN PUMP MAGNA3 MER ÄN EN PUMP Ett komplett produktprogram av intelligenta cirkulationspumpar med hög verkningsgrad för värmesystem, kylsystem, geotermiska värmesystem samt tappvarmvattensystem EGENSKAPER MER ÄN

Läs mer

INFLOOR - KONVEKTOR. Teknisk info:

INFLOOR - KONVEKTOR. Teknisk info: INFLOOR - KONVEKTOR Teknisk info: Modell: WIK Galler: Alu, rostfritt, massivt ädelträ Lådan: Svartlackerad galvaniserad stållåda. Värmeväxlare: Kopparspiral Bredd: 196(222) eller 246(272)mm Höjd: 89 mm

Läs mer

Tunneltvätt. typ VTT. Finns som standard i en- eller tvåstegsutförande. Kan även fås i flerstegsutförande på begäran.

Tunneltvätt. typ VTT. Finns som standard i en- eller tvåstegsutförande. Kan även fås i flerstegsutförande på begäran. Tunneltvätt typ VTT Finns som standard i en- eller tvåstegsutförande. Kan även fås i flerstegsutförande på begäran. Användningsområde: - Rengöring - Avfettning - Fosfatering Försäljning/produktion: Viverk

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense Rada duschhuvud Rada Sense Dusch sensor Rada Sense Dusch-dusch sensor INNEHÅLL Monteringsanvisning... 2 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Transformator... 4 5.

Läs mer

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål M BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål BIS Klammor med inlägg BIS Bifix 1301 Rostfritt stål (M8, M10) 3 BIS Klammor BIS Bifix 300 RFR (M8, M10) 4 BIS Klammor för Plaströr BIS Bifix 415 Rostfritt

Läs mer

Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla

Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla concepts for flow technology ALFA LAVAL AQUASTAR / MICRO STC2 / MINI CITY / MINI ECO AT 8482AS Alfa Laval AquaStar Varmvattencentral för lägenheter och

Läs mer

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) V3-45B Beskrivning Regulatorn stänger ventilen vid stigande temperatur. Det finns en specialversion där en del av kapillärröret ligger i

Läs mer

Dieselsprinklerpump. OPTIONER Värmeväxlare Varvtalsreglering Motorvärmare Uppsamlingskärl till dieseltank

Dieselsprinklerpump. OPTIONER Värmeväxlare Varvtalsreglering Motorvärmare Uppsamlingskärl till dieseltank Dieselsprinklerpump Dieselsprinklerpump är uppbyggd på en balkram med komplett startfärdigt aggregat med pump, dieselmotor, tank, automatikskåp, kylvatten, reservdelar, ljuddämpare, flexslang och startbatterier.

Läs mer

CLEANPORT PUMP-OUT STATIONER

CLEANPORT PUMP-OUT STATIONER CLEANPORT PUMP-OUT STATIONER Frihet & ansvar Är du som vi att du drömmer och längtar tills båtsäsongen drar igång. På vinterhalvåret minns vi de härliga dagarna och upplevelserna till havs och i hamnarna.

Läs mer

APT14 Automatisk pump-ångfälla. för effektiv dränering av kondensat

APT14 Automatisk pump-ångfälla. för effektiv dränering av kondensat APT14 Automatisk pump-ångfälla för effektiv dränering av kondensat En ny metod för dränering av värmeväxlare APT14 - Automatisk pump-ångfälla I över 50 år har Spirax Sarco konstruerat och tillverkat produkter

Läs mer

TRYCKKÄRL KONSTRUKTIONSSVETSNING RÖRSERVICE

TRYCKKÄRL KONSTRUKTIONSSVETSNING RÖRSERVICE SVENSKTILLVERKAT KYLAGGREGAT VÄRMEPUMPAR KONSTRUERING TRYCKKÄRL LICENSSVETSNING KONSTRUKTIONSSVETSNING SVETSNING ROSTFRITT RÖRSERVICE VVS-KYLA/ISOLERING MONTAGE SMIDE KYLAGGREGAT VÄRMEPUMPAR KONSTRUERING

Läs mer

Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650

Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650 Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650 Vanliga användningsområden Den dränkbara mixern typ ABS XRW är en kompakt mixer med många användningsområden, t.ex. frätande och slitande vätskor. När du väljer

Läs mer

FreFlow. Självsugande Centrifugalpump

FreFlow. Självsugande Centrifugalpump FreFlow Självsugande Centrifugalpump SPX har många års erfarenhet av konstruktion och tillverkning av självsugande centrifugalpumpar för tunnflytande och förorenade vätskor. Utifrån vår erfarenhet har

Läs mer

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27 TILLBEHÖR 8:101 Genomföring VÄGGENOMFÖRING 6510 Vår originaltätning F801 är avsedd som vattenspärr vid ingjutning av rör i betongväggar och golv. Den är konstruerad för att fungera bekymmersfritt vid både

Läs mer

Artnr: 11-45100 Pris: 6310:- Artnr: 11-S29050 Pris: 11500:- Defensa Service Tel: 0555-425 80 Fax: 0555-425 89 www.defensa.se info@defensa.

Artnr: 11-45100 Pris: 6310:- Artnr: 11-S29050 Pris: 11500:- Defensa Service Tel: 0555-425 80 Fax: 0555-425 89 www.defensa.se info@defensa. SPILLOLJA / PUMPAR Pumputrustning för spillolja för väggmontage med sugsondsats och kolvpump Artnr: 11-45100 Pris: 6310:- Sugpump med tryckförhållande 1:1 med vakuummeter för sugning av spillolja, diesel,

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

PUMPTEKNIK AB Box 9034 400 91 GÖTEBORG Telefon: 031-45 02 30 Telefax: 031-45 42 63 E-mail: info@pumpteknik.com

PUMPTEKNIK AB Box 9034 400 91 GÖTEBORG Telefon: 031-45 02 30 Telefax: 031-45 42 63 E-mail: info@pumpteknik.com A/S DE SMITHSKE A N P A S S A D T I L L I N D I V I D U E L L A L Ö S N I N G A R A/S DE SMITHSKE PUMPTEKNIK AB Box 9034 400 91 GÖTEBORG Telefon: 031-45 02 30 Telefax: 031-45 42 63 E-mail: info@pumpteknik.com

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El WV-109 / WV-110 Låg vikt i kombination med stora ställkrafter och enkelt montage Minimalt underhåll Hög reglernoggrannhet Driftsäker & robust konstruktion

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

VÅRT VERKSAMHETSOMRÅDE. Multicykloner Slangfilter Rökgasfläktar Utmatningsslussar Skruvtransportörer Tillbehör Stoftavskiljningsanläggningar

VÅRT VERKSAMHETSOMRÅDE. Multicykloner Slangfilter Rökgasfläktar Utmatningsslussar Skruvtransportörer Tillbehör Stoftavskiljningsanläggningar KATALOG NR: 4 2 har egen utveckling och tillverkning av utrustning för stoftavskiljning, främst rökgasrening. VÅRT VERKSAMHETSOMRÅDE Multicykloner Slangfilter Rökgasfläktar Utmatningsslussar Skruvtransportörer

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

GPA Vatten & Avlopp VAG. Kvalitetsventiler från VAG

GPA Vatten & Avlopp VAG. Kvalitetsventiler från VAG GPA Vatten & Avlopp VAG» Kvalitetsventiler från VAG EKN-Dubbelexcentriskt vridspjäll EKN-Dubbelexcentriskt vridspjäll Hus: Säte: O-ringar: GSK kvalitet Går även att få i emalj, gummilinad eller stål Direktsvetsat

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

EU:s Ekodesigndirektiv VARJE DAG SKAPAR VI TEKNIK FÖR LIVET

EU:s Ekodesigndirektiv VARJE DAG SKAPAR VI TEKNIK FÖR LIVET EU:s Ekodesigndirektiv VARJE DAG SKAPAR VI TEKNIK FÖR LIVET 2020 Vi har ett stort mål att nå Ekodesigndirektiv 02 År 2005 godkände EU det nya 2005/32/EC-direktivet med krav på miljövänlig konstruktion

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

TOP den självrensande sumpen. Lägre underhållskostnader tillförlitligare pumpning

TOP den självrensande sumpen. Lägre underhållskostnader tillförlitligare pumpning TOP den självrensande sumpen Lägre underhållskostnader tillförlitligare pumpning Sänk underhållskostnaderna och öka tillförlitligheten Vissa pumpstationer kan gå en på nerverna. De kräver ständig rengöring.

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll

HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll Produktsortiment HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll Serie- och styckeproduktion med senaste maskinpark. Hög produktkvalitet säkras genom ständiga kvalitetstester efter varje produktionsfas och på den

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Produkt översikt. . Energi effektiv. Pålitlig. Mycket långa service intervaller HIGH-PRESSURE SYSTEMS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Produkt översikt. . Energi effektiv. Pålitlig. Mycket långa service intervaller HIGH-PRESSURE SYSTEMS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Produkt översikt. Energi effektiv. Pålitlig. Mycket långa service intervaller HIGH-PRESSURE SYSTEMS Applikations exempel: Brandsläckning: Högtrycks-vattendimma är det effektivaste

Läs mer

MONTERING & INSTALLATION

MONTERING & INSTALLATION REC EASY Systemskorsten utan klämband och pannkitt MONTERING & INSTALLATION För fastbränsle Inga klämband eller pannkitt Schaktfri även i halvisolerat utförande Snabb och enkel montering Säker inga värmebryggor

Läs mer

Vi löser ditt dammproblem

Vi löser ditt dammproblem Ett komplett system 4 Vi löser ditt dammproblem Optimierad lokal lösning Design av utsugningsanläggningar utgår alltid från det specifika behovet på varje arbetsplats. Man kan sedan bygga stora centrala

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

Montering av ytterdörr

Montering av ytterdörr Montering av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera t ex frigolit under

Läs mer

Flow-Jet tvätt typ VFT

Flow-Jet tvätt typ VFT Flow-Jet tvätt typ VFT Finns som standard i en- eller tvåstegsmodul. Fler moduler kan enkelt sättas ihop till en multistegstvätt. Även separat torkfunktion finns. Användningsområde: Rengöring/avfettning

Läs mer

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser Flödesmätare med flera funktioner för gaser och vätskor M3 Eletta M3 är den senaste versionen av M-serien. Med en nyutvecklad

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

EDM Turbinflödesmätare Typ A2

EDM Turbinflödesmätare Typ A2 EDM Turbinflödesmätare Typ A2 1 (11) I EDM Turbinflödesmätare kombineras högteknologisk datateknik med noggrannheten hos turbinflödesmätare. Det enkla utförandet med elektronik och display direkt monterade

Läs mer

INFLOOR - ADVANCE. Version: 2014-01-22

INFLOOR - ADVANCE. Version: 2014-01-22 INFLOOR - ADVANCE Version: 2014-01-22 ADVANCE EKONOMI, ENERGIBESPARANDE OCH SÄKERHET Watt Advance är en ny serie InFloor konvektorer och vår absoluta toppmodell. Här har vi fokuserat på att spara ström,

Läs mer

Hjälpventil QDS6 Sekvensventil, 3-vägs. Katalog HY17-8542/SE December, 2001

Hjälpventil QDS6 Sekvensventil, 3-vägs. Katalog HY17-8542/SE December, 2001 Hjälpventil ekvensventil, 3-vägs Katalog HY17-8542/E December, 2001 Rätt till ändringar förbehålles. Kurvor och diagram i katalogen är endast typkurvor. Katalogens innehåll uppdateras fortlöpande men kan

Läs mer