Innehåll. TILLBEHÖR AL OCH AT-PUMPAR Pumppelare och konsol 51 Dropplåt och beredskapslock 52

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. TILLBEHÖR AL OCH AT-PUMPAR Pumppelare och konsol 51 Dropplåt och beredskapslock 52"

Transkript

1 Produktkatalog Vertikala centrifugalpumpar för cirkulationspumpning, tappvarmvatten och vätskeuppfordring. Material i gjutjärn, segjärn, brons, rostfritt.

2 CIRKULATIONSPUMPAR Innehåll sid VERTIKALA CENTRIFUGALPUMPAR AHV, AE, AL OCH AT Allmänt 3 Pumpning av varma eller kalla vätskor 3 Pumpval vid vätska med högre densitet och viskositet 3 Allmänna tekniska data 3 Motor 4 Tätning 4 Material,tryckklass och temperatur 4 Övriga användningsområden 5 Kapacitetsdiagram med produktdata och tillgängliga utföranden 6-42 TAPPVARMVATTENPUMPAR AKP, ASV och AP Allmänna tekniska data 43 Material, tryckklass och temperatur 43 Övriga användningsområden 43 Kapacitetsdiagram med produktdata och tillgängliga utföranden TILLBEHÖR AL OCH AT-PUMPAR Pumppelare och konsol 51 Dropplåt och beredskapslock 52 AUTOMATIK Varvtalsstyrning med Technovar 53 Tvillingmotorskydd med manuell och automatisk alternering 55 MÅTTSKISSER Enkelpumpar AL Tvillingpumpar AT AHV, AE, AKP, ASV, AP 58 2

3 CIRKULATIONSPUMPAR Vertikala centrifugalpumpar Allmänt ITT Flygts torra centrifugalpumpar av in-line typ, i enkel- och tvillingutförande, för såväl pumpning vid uppvärmning eller kylvatten kännetecknas av en enkel kompakt och driftsäker konstruktion. Det breda programmet sträcker sig från 0.2 l/s upp till 300 l/s. I alternativa material, pumphjul och pumphus i gjutjärn / segjärn / rostfritt stål / brons, används de också i värme-återvinning, fjärrvärme-anläggningar och industri-applikationer. Alla kapacitetsdata bygger på renvattentester vid vätsketemperatur +20 C. Pumparna kan installeras horisontellt eller vertikalt, men inte med motorn nedåt. AHV, AE och de mindre AL-pumparna kan monteras frihängande. De större monteras på pelare eller konsol. Pumparna är försedda med löstagbar fot. Tätningsfläns Pumpning av kalla vätskor och med inblandning av köldbärare Vid pumpning i köldbärarsystem med inblandning av köldbärarvätskor, t ex glykol, alkohol, oorganiska/organiska salter eller vegetabiliska oljor kan normalt standardpumpar användas. Dock skall anläggningen anpassas, avluftas väl och vätskeberörda material vara kompatibelt med den köldbärare som används. Färdigblandad köldbärare rekommenderas. Om koncentrat används är det mycket viktigt att kylmedietillverkarens anvisningar följs för att pumpen ska fungera tillfredställande. Felaktig blandning eller blandning av olika sorters köldbärare kan leda till läckageproblem i plantätningen. (Se extern litteratur t.ex. Köldbärarlagets anvisningar) Pumpar i köldbärarsystem bör alltid epoxymålas. (Med epoxymålning ingår skruvar i rostfritt) Vid pumpning av kylmedia under -10 C finns risk för isbildning och fukt kan tränga in i motorns lager, framförallt när pumpen stoppas. För att hindra detta används en värmematta i motorn. Lägsta tillåtna vätsketemperatur är -30 C. Tvillingpumpar bör undvikas vid temperatur under - 10 C. Vissa salter kan tillsammans med luft (syre) ge korrosionsangrepp på och mellan metallytor. För att förhindra detta kan pumpen förses med tätningsfläns i rostfritt utförande, vilket dessutom förenklar framtida service. Se bild. Pump som monteras på pelare bör även förses med rostfri dropplåt Den robusta konstruktionen med kort gemensam pump/- motoraxel gör att vibrationer och påkänningar på tätning och lager minimeras. Detta ger en pump med hög tillförlitlighet och låga underhållskostnader. Tvillingpumpen får ytterligare högre tillförlitlighet tack vare två drivsidor som växlas, t ex varje månad. När drivsidorna växlas slår en ventil mellan pumphusen över och tätar den drivsida som vilar. Motorns låga magnetiseringsgrad och speciella kullager ger en tystgående motor, även vid hög belastning. Momentkurvan är anpassad för pumpdrift. Pumparnas motorer är anpassade för varvtalsstyrning med frekvensomformare, med fördel kan ITT Flygts mikroprocessorbaserade styrsystem Technovar användas. Omformare med differenstryckgivare levereras som integrerad enhet med pumpen. Se vidare under varvtalsstyrning med Technovar Pumpval i vätskor med högre densitet och viskositet Vatten med inblandning av köldbärare förändrar dess egenskaper, viskositet och densitet. Kylmedie-tillverkaren kan tillhandahålla dessa data vid olika koncentrationer och temperaturer. Densiteten kommer att parallellförflytta effektkurvan proportionellt mot ändringen (högre densitet flyttar effektkurvan uppåt). Ökad viskositet gör pumpkurvan brantare än katalogkurvan. Se figur nedan Tryckhöjd Pumpning av varma vätskor Standardpumpar kan användas för vätsketemperaturer mellan -15 C och upp till +120 C (100 C med komposithjul). Vid temperaturer mellan 110 och 150 C bör den mekaniska plantätningen förses med internspolning, version ALH. (Observera pumphusets tryckklasser). Vätsketemperatur upp till 180 C kan tillåtas med speciellt tätningsutförande med extern tätningsspolning, gäller för pumpar med 65 mm:s anslutning och större. Högre viskositet Flöde Pumpkurvorna gäller för vatten vid 20 C. Vid pumpdimensionering bör viskositeten hos den pumpade vätskan beaktas. 3

4 CIRKULATIONSPUMPAR Flygts cirkulationspumpar har god effektreserv. Vid densitet upp till ca. 1,2 kg/dm 3 kan respektive pumps kapacitetskurva utnyttjas till minst halva flödet utan att större motor behövs. Vid högre densitet (max 1,35) eller driftpunkt längre ut på kapacitetskurvan, kontrollera att närmast större pumphjul har samma motoreffekt. Om inte, bör ett steg större motor väljas alternativt större pump. m Tryckhöjd Ökad viskositet påverkar kapaciteten mer för mindre pumpar än för större. För pumpar upp till anslutning 50 mm (ca. 30 m 3 /h) kan kinematisk viskositet upp till ca. 15 cst (mm 2 /s) godtas utan att flödesavvikelsen bedöms bli för stor. För större pumpar gäller ca. 100 cst. Gräns för densitet 1,2 kg/dm 3 NPSH m Flöde l/s m 3 /h Allmänna tekniska data Motor Pumpmotorerna är kortslutna asynkronmotorer med varvtal 3000 rpm (2-pol), 1500 rpm (4-pol) eller 1000 rpm (6-pol) i isolationsklass F, för kontinuerlig drift enligt klass S1. Tillåten omgivningstemperatur max 45 C Materialet i motoraxeln är rostfritt stål ASTM 329. Upp t.o.m. 3 kw 4 kw och större Motor 3-fas 400 / 230 V 690 / 400 V Kapslingsklass IP 54 IP 55* *4 kw 2-pol IP54 Andra spänningar, övervakning av motortemperaturen eller motorer med förhöjd säkerhet levereras på begäran. I diagrammen för pumparna redovisas tillförd effekt, vilket är den effekt pumpaggregatet tar från elnätet och används vid LCC beräkningar. Tabellen under diagrammen visar motorns märkeffekt i kw. Mekanisk axeltätning Den mekaniska plantätning har en roterande ring i kol och den stationära ringen i kiselkarbid. Gummidelarna är i EPDM. För axeldiametrar större än 32 mm är tätningen i kol/keramik. Andra material finns på begäran. Material, trycklass och temperatur Pumphus Material i pumphus Material i pumphjul Trycklass Max drifttemperatur AHV, AE, AL/AT 32 Gjutjärn, EN-GJL-200 Komposit Noryl GFN 2 10 bar 100 º C AL/AT Gjutjärn, EN-GJL-200 Gjutjärn, EN-GJL bar 120º C ALH Segjärn, EN-GJS-400 Gjutjärn, EN-GJL bar 150º C / Specialtätning 180º C ALP Brons EN 1982-CC491K Brons EN 1982-CC491K 10 bar 120º C ALS Rostfritt stål ASTM 316 Rostfritt stål ASTM bar 120º C / med spolning 150º C 4 Pumphus och flänsar Pumpar t o m storlek 1102 levereras med pumphus i gjutjärn medan större pumpar levereras i gjutjärn alt. segjärn, beroende tryckklass. För andra materialkombinationer se Övriga användningsområden. Pumpar med flänsar levereras med 1/4 -hål för manometer, tryckgivare, etc. Anslutningsflänsar tom DN150 är borrade enligt PN 10/16. Större flänsar är borrade enligt PN 10. PN 16 leveras på beställning. Alla delar ytbehandlas med grundfärg och slagtålig primer, tjocklek cirka 40 µm. I epoximålat utförande är färgtjockleken cirka 100 µm. Epoxymålad pump levereras med rostfria skruvar i pumphuset. Pumppelaren Pumparna placeras på en plåtpelare fylld med betong. Pelaren avisoleras med t ex korkgummiplattor (4 st plattor 20 mm tjocka / 250 kg pump, 500 kg dubbel sats o.s.v). För att förhindra stomljud och vibrationer ska betongfundamentets vikt vara minst 1.5 ggr pumpens vikt.

5 CIRKULATIONSPUMPAR Övriga användningsområden Cirkulationspumparna i olika materialkonfigurationer kan även användas i en rad andra applikationer av vilka några finns listade nedan. Pumpprestanda är detsamma som för standardpumpar. Pumparna är normalsugande och kan därför användas vid applikationer med måttlig sughöjd. Se pumpens NPSH-värde. APPLIKATION PUMPKONFIGURATION BENÄMNING Kallvattenpumpning i kyltorn Standardpump. Ev. pumphjul i brons AL Hetvatten (>120 C); virkestorkar, fjärrvärme, Pumphus i segjärn, tätning med intern tätnings-spolning. ALH Havsvatten Pumphus och pumphjul i gjutjärn (begränsad livslängd) eller syrafast AL alt ALS Dricksvatten Pumphus och pumphjul i brons. ALP Syrehaltigt vatten Pumphjul i brons, alternativt som ovan. AL alt ALP Klorhaltigt vatten i badhus, hög klorhalt Syrafast pumphus och pumphjul ALS Klorhaltigt vatten i badhus, låg klorhalt Pumphus och pumphjul i gjutjärn alt brons AL alt ALP Pumpning av vätska med lågt Ph Pumphus och pumphjul i ASTM 316 ALS Material i standardtätningen är kol/kiselkarbid (kol/keramik i större pumpar) med EPDM-gummidelar. Andra material finns på begäran, t ex kiselkarbid/kiselkarbid och viton- eller nitril-gummidelar. 5

6 AHV 25/4 AHV 25/4 anslutning 25 AHV Enkelpump i gjutjärn hjul i komposit Inkl. rörkoppling 25 mm Övrigt Pump kan förses med hjul av brons temperatur upp till 120 C Varvtal 1500 r/min Pumpens anslutning G 1 1/2" Temp.område -15 till +100 C Pumpen har mekaniskt reglerbar kapacitet Motor IP 54 Bygglängd 180 mm Pumpens höjd max 250 mm Avsedd för frihängande montage Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr AHV 25/4 0,02 0,

7 AHV 25/2 AHV 25/2 anslutning 25 AHV Enkelpump i gjutjärn hjul i komposit Inkl. rörkoppling 25 mm Övrigt Pump kan förses med hjul av brons temperatur upp till 120 C Varvtal 3000 r/min Pumpens anslutning G 1 1/2" Temp.område -15 till +100 C Pumpen har mekaniskt reglerbar kapacitet Motor IP 54 Bygglängd 180 mm Pumpens höjd max 250 mm Avsedd för frihängande montage l/s Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr AHV 25/2 0,06 0,

8 AE 26/4 AE 26/4 anslutning 25 AE Enkelpump i gjutjärn hjul i komposit Inkl. rörkoppling 25 mm AEP Enkelpump i brons inkl. rörkoppling 25 mm Övrigt Pump kan förses med hjul av brons temperatur upp till 120 C Kan förses med fot för montage på pelare eller konsol Varvtal 1500 r/min Pumpens anslutning G 1 1/2" Temp.område -15 till +100 C Motor IP 54 Bygglängd 260 mm Pumpens höjd max 225 mm Avsedd för frihängande montage Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr AE 26/ ,08 0, AE 26/ ,08 0, AE 26/ ,08 0, AE 26/ ,05 0, , AE 26/4-90 0,05 0, , AE 26/4-80 0,05 0, ,

9 AE 26/2 AE 26/2 anslutning 25 AE Enkelpump i gjutjärn hjul i komposit Inkl. rörkoppling 25 mm AEP Enkelpump i brons inkl. rörkoppling 25 mm Övrigt Pump kan förses med hjul av brons temperatur upp till 120 C Kan förses med fot för montage på pelare eller konsol Pump med motor 0,65 kw kan förses med Technovar frekvensomformare Varvtal 3000 r/min Pumpens anslutning G 1 1/2" Temp.område -15 till +100 C Motor IP 54 Bygglängd 260 mm Pumpens höjd max 315 mm Avsedd för frihängande montage Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr AE 26/ ,65 1, AE 26/ ,65 1, AE 26/ ,65 1, AE 26/ ,65 1, AE 26/2-90 0,25 0, AE 26/2-80 0,25 0,

10 32/4 32/4 anslutning 32 AL Enkelpump i gjutjärn hjul i komposit AT Tvillingpump i gjutjärn hjul i komposit ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 (kapacitet och mått avviker) ALP Enkelpump i brons (kapacitet och mått avviker) Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump Enkelpumpen finns även med gängad anslutning G 2" inkl. rörkoppling 32 mm. Pumpbeteckning AE 33/4 Pumpens bygglängd 300 mm m Tryckhöjd Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +100 C Motor IP 54 NPSH m Bygglängd 220 mm Pumpens höjd max 310 mm Pumppelare kw Tillförd effekt P1 Flöde l/s m 3 /h RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr l/s RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 32/ ,08 0,08 0, / ,08 0,08 0, /4-90-0,08 0,08 0, /4-80-0,08 0,08 0, /4-70-0,08 0,08 0,

11 32/2 32/2 anslutning 32 AL Enkelpump i gjutjärn hjul i komposit AT Tvillingpump i gjutjärn hjul i komposit ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 (kapacitet och mått avviker) ALP Enkelpump i brons (kapacitet och mått avviker) Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +100 C Motor IP 54 Bygglängd 220 mm Pumpens höjd max 395 mm m Tryckhöjd NPSH m Pumppelare RSK-nr kw Tillförd effekt P1 Flöde l/s m 3 /h Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr l/s AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 32/ ,65 0,65 1, / ,65 0,65 1, /2-90-0,65 0,65 1, /2-80-0,25 0,25 0, /2-70-0,25 0,25 0,

12 40/4 40/4 anslutning 40 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 (kapacitet och mått avviker) ALP Enkelpump i brons (kapacitet och mått avviker) Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump m Tryckhöjd Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 250 mm Pumpens höjd max 410 mm Pumppelare RSK-nr kw Tillförd effekt P1 Flöde l/s m 3 /h Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr l/s Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 40/ ,37 0,37 1, / ,37 0,37 1, / ,2 0,2 0, / ,2 0,2 0, / ,2 0,2 0, / ,2 0,2 0, /4-90-0,2 0,2 0, /4-80-0,2 0,2 0, /4-70-0,2 0,2 0,

13 40/2 40/2 anslutning 40 AL Enkelpump i gjutjärntvillingpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 (kapacitet och mått avviker) ALP Enkelpump i brons (kapacitet och mått avviker) Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump Pump kan förses med Technovar frekvensomformare Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 250 mm Pumpens höjd max 450 mm Pumppelare RSK-nr m kw Tryckhöjd Tillförd effekt P1 Flöde NPSH m l/s m 3 /h Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr l/s Dropplåt AT RSK-nr Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr AL AT 40/ ,5 1,5 3, / ,5 1,5 3, / ,5 1,5 3, / ,1 1,1 2, / ,1 1,1 2, / ,1 1,1 2, /2-90-1,1 1,1 2, /2-80-1,1 1,1 2,

14 50/6 50/6 anslutning 50 AL Enkelpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 135 C tryckklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 (något förändrad kapacitet) ALP Enkelpump i brons Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C m Tryckhöjd Varvtal 1000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C NPSH m Motor IP 54 Bygglängd 280 mm Pumpens höjd max 410 mm Flöde l/s Pumppelare RSK-nr kw Tillförd effekt P1 m 3 /h Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr l/s Dropplåt AT RSK-nr AL Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr 50/ ,11 0,11 0, / ,11 0,11 0, / ,11 0,11 0, / ,11 0,11 0, / ,11 0,11 0, / ,11 0,11 0, /6-90-0,11 0,11 0,

15 50/4 50/4 anslutning 50 AL Enkelpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 135 C tryckklass PN 16 AT Tvillingpump i gjutjärn ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 (något förändrad kapacitet) ALP Enkelpump i brons Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 280 mm Pumpens höjd max 410 mm Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 50/ ,37 0,37 1, / ,37 0,37 1, / ,25 0,25 0, / ,25 0,25 0, / ,2 0,2 0, / ,2 0, /4-90-0,2 0,2 0, /4-80-0,2 0,2 0,

16 51/2 51/2 anslutning 50 AL Enkelpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 135 C tryckklass PN 16 AT Tvillingpump i gjutjärn ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 280 mm Pumpens höjd max 345 mm Pumppelare RSK-nr m Tryckhöjd kw Tillförd effekt P1 Flöde l/s m 3 /h Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr l/s Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr AL AT 51/ ,1 1,1 2, / ,1 1,1 2, / ,1 1,1 2, /2-90-1,1 1,1 2,

17 52/2 52/2 anslutning 50 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150 C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfrittastm 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 280 mm Pumpens höjd max 450 mm Pumppelare RSK-nr m Tryckhöjd kw Tillförd effekt P1 Flöde l/s m 3 /h Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr l/s RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 52/ ,2 2,2 4, / ,2 2,2 4, / ,5 1,5 3, / ,5 1,5 3,

18 53/4 53/4 anslutning 50 AL Enkelpump i gjutjärn Övrigt Andra material på förfrågan Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Axeltätning kol/keramik Motor IP 54 Bygglängd 450 mm Pumpens höjd max 610 mm Maxhöjd 610 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg m kw Tryckhöjd Tillförd effekt P1 Flöde NPSH m l/s m 3 /h l/s AL Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr 53/ ,0 3 6, / ,0 3 6, / ,2 2,2 5, / ,5 1,5 3, / ,1 1,1 2, / ,1 1,1 2,

19 53/2 53/2 anslutning 50 AL Enkelpump i gjutjärn Övrigt Andra material på förfrågan Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Axeltätning kol/keramik Motor IP 55 Bygglängd 450 mm Pumpens höjd max 765 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg m kw Tryckhöjd Tillförd effekt P1 Flöde l/s m 3 /h l/s AL Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr 53/ , / , / , / / ,5 7, / ,5 5, / ,5 5,

20 65/6 65/6 anslutning 65 AL Enkelpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150 C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons ALS, ALP avviker något i mått och kapacitet Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Varvtal 1000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 340 mm Pumpens höjd max 445 Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr 65/ ,37 0,37 1, / ,37 0,37 1, / ,37 0,37 1, / ,37 0,37 1, / ,37 0,37 1, / ,18 0,18 0, / ,18 0,18 0, / ,18 0,18 0, / ,18 0,18 0, / ,18 0,18 0,

21 65/4 65/4 anslutning 65 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150 C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons ALS, ALP avviker något i mått och kapacitet Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 340 mm Pumpens höjd max 495 Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 65/ ,5 1,5 3, / ,1 1,1 2, / ,1 1,1 2, / ,75 0,75 2, / ,75 0,75 2, / ,55 0,55 1, / ,55 0,55 1, / ,37 0,37 1, / ,37 0,37 1, / ,37 0,37 1,

22 66/2 66/2 anslutning 65 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150 C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons ALS, ALP avviker något i mått och kapacitet Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 55, t.o.m. 4 kw IP 54 Bygglängd 340 mm Pumpens höjd max 605 Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 66/ ,5 7, / ,5 5, / ,5 5, / ,0 4 8, / ,0 4 8, / ,0 3 6, / ,2 2,2 4, / ,5 1,5 3, / ,5 1,5 3,

23 80/6 80/6 anslutning 80 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 Avviker något i mått Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 360 mm Pumpens höjd max 515 mm Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 80/ ,55 0,55 1, / ,37 0,37 1, / ,37 0,37 1, / ,37 0,37 1, / ,18 0,18 0, / ,18 0,18 0, / ,18 0,18 0, / ,18 0,18 0,

24 80/4 80/4 anslutning 80 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 Avviker något i mått Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 360 mm Pumpens höjd max 515 mm Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 80/ ,5 3, / ,1 2, / ,1 2, / , / ,55 1, / ,55 1, / , / ,

25 80/2 80/2 anslutning 80 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 Avviker något i mått Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 55, t.o.m. 4 kw IP 54 Bygglängd 360 mm Pumpens höjd max 625 mm Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 80/ ,5 7, / ,5 5, / ,5 5, / ,0 4 8, / ,0 3 6, / ,2 2,2 4,

26 1082/6 1082/6 anslutning 80 AL Enkelpump i gjutjärn Övrigt Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 450 mm Pumpens höjd max 540 mm Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr 1082/ ,1 3, / ,75 2, / ,75 2, / ,55 1, / ,55 1, / ,37 1, / ,37 1,

27 1082/4 1082/4 anslutning 80 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn Övrigt Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 450 mm Pumpens höjd max 585 mm Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 1082/ , / / , / / ,2 5, / / ,2 5, / / ,5 3, / / ,5 3, / / ,1 2, /

28 1102/6 1102/6 anslutning 100 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150 C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 450 mm Pumpens höjd max 535 mm Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 1102/ ,75 2, / ,75 2, / ,55 1, / ,37 1, / ,37 1, / ,37 1, / ,37 1,

29 1102/4 1102/4 anslutning 100 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150 C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 55 Bygglängd 450 mm Pumpens höjd max 580 mm Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 1102/ ,2 5, / ,2 5, / ,5 3, / ,1 2, / ,1 2, / , / ,55 1,

30 1102/2 1102/2 anslutning 100 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150 C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 55, t.o.m. 4 kw IP 54 Bygglängd 450 mm Pumpens höjd max 645 mm Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 1102/ , / , / ,

31 1106/4 1106/4 anslutning 100 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120º C Motor IP 55 Bygglängd 600 mm Pumpens höjd max 765 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg Dropplåt AT AL AT Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr Kg Art.nr 1106/ ,5 15, / ,5 15, / ,5 11, / , / , / , / ,

32 1106/2 1106/2 anslutning 100 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120º C Motor IP 55 Bygglängd 600 mm Pumpens höjd max 900 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg Dropplåt AT AL AT Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr Kg Art.nr 1106/ / / / / / , / ,

33 1129/4 1129/4 anslutning 125 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons (Pumpens höjd avviker något) Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120º C Motor IP 55 Bygglängd 700 mm Pumpens höjd max 785 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg Dropplåt AT AL AT Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr Kg Art.nr 1129/ / , / , / ,5 15, / ,5 11, / , / , / ,

34 1129/2 1129/2 anslutning 125 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons (Pumpens höjd avviker något) Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120º C Motor IP 55 Bygglängd 700 mm Pumpens höjd max 930 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg Dropplåt AT AL AT Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr Kg Art.nr 1129/ / / /

35 1154/6 1154/6 anslutning 150 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons (Pumpens bygghöjd avviker något) Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120º C Motor IP 55 Bygglängd 800 mm Pumpens höjd max 805 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg Dropplåt AT AL AT Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr Kg Art.nr 1154/ ,5 12, / ,5 12, / ,5 12, / ,5 12, / ,5 12,

36 1154/4 1154/4 anslutning 150 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons (Pumpens bygghöjd avviker något) Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120º C Motor IP 55 Bygglängd 800 mm Pumpens höjd max 835 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg Dropplåt AT AL AT Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr Kg Art.nr 1154/ , / / / , / ,5 15, / ,5 11, / ,

37 1155/2 1155/2 anslutning 150 AL Enkelpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120º C tom 37 kw större motorer kol/keramik Motor IP 55 Pumphjul kan anpassas efter kapacitet Bygglängd 800 mm Pumpens höjd max1055 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg AL Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr 1155/ / / / , / , / /

38 1202/6 1202/6 anslutning 200 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1000 r/min Flänsborrning PN 10 standard på begäran PN 16 Temp.område -15 till +120º C Motor IP 55 Pumphjul kan anpassas efter kapacitet Bygglängd AL 820 mm Bygglängd AT 940 mm Pumpens höjd max 945 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg Dropplåt AT AL AT Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr Kg Art.nr 1202/ / / , / ,5 12, / ,5 12, / ,5 12,

39 1202/4 1202/4 anslutning 200 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 standard på begäran PN 16 Temp.område -15 till +120º C tom 18,5 kw Större motorer kol/keramik Motor IP 55 Pumphjul kan anpassas efter kapacitet Bygglängd AL 820 mm Bygglängd AT 940 mm Pumpens höjd max 1040 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg Dropplåt AT AL AT Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr Kg Art.nr 1202/ , / , / / / / , / / ,

40 1250/6 1250/6 anslutning 250 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons. Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1000 r/min Flänsborrning PN 10 standard På begäran PN 16 Temp.område -15 till +120º C Axeltätning kol/keramik Motor IP 55 Pumphjul kan anpassas efter kapacitet Bygglängd AL 980 mm Bygglängd AT 1100 mm Pumpens höjd max 1075 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg Dropplåt AT AL AT Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr Kg Art.nr 1250/ / / , / ,5 35, / , /

41 1250/4 1250/4 anslutning 250 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons. Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 standard På begäran PN 16 Temp.område -15 till +120º C Axeltätning kol/keramik Motor IP 55 Pumphjul kan anpassas efter kapacitet Bygglängd AL 980 mm Bygglängd AT 1100 mm Pumpens höjd max 1265 mm Pumppelare AL Isolerplattor 4 st/pump/250 kg för AT 1250 på förfrågan AL AT Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr Kg Art.nr 1250/ / / / / / / /

42 1300/4 1300/4 anslutning 300 AL Enkelpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 standard På begäran PN 16 Temp.område -15 till +120º C Axeltätning kol/keramik Motor IP 55 Pumphjul kan anpassas efter kapacitet Bygglängd 1100 mm Pumpens höjd max 1685 mm På förfrågan AL Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr 1300/ / / /

43 TAPPVARMVATTENPUMPAR Tappvarmvattenpumpar Allmänt Centrifugalpumpar i brons med låg zinkhalt för cirkulationspumpning av tappvarmvatten, tryckstegring eller pumpning av syresatt vatten. Pumparna har en kompakt konstruktion med en kort gemensam pump/motoraxel och torr motor. För ovanstående applikationer kan även ALP-pumpar användas. Se avsnitt cirkulationspumpar. Materialet i motoraxeln är rostfritt stål ASTM 329. Andra spänningar eller explosionssäkra motorer levereras på begäran. T.o.m. 3 kw 4 kw och större Motor 3-fas 400 / 230 V 690 / 400 V Kapslingsklass IP 54 IP 55* Allmänna tekniska data Temperaturer Pumpar med pumphjul i brons kan användas upp till + 120º C. Med pumphjul i komposit, AKP, ASV och AP, är maxtemperaturen +100º C. Motor Pumpmotorerna är kortslutna asynkronmotorer med varvtal 3000 rpm (2-pol), 1500 rpm (4-pol) i isolationsklass F, för kontinuerlig drift enligt klass S1. Andra spänningar eller motorer med förhöjd säkerhet levereras på begäran. Mekanisk axeltätning Den mekaniska plantätning har en roterande ring i kol och den stationära ringen i kiselkarbid. Gummidelarna är i EPDM. Andra materialkombinationer finns på begäran. Material, trycklass och temperatur Pumphus Material i pumphus Material i pumphjul Trycklass Max och tätningsfläns drifttemperatur AKP, ASV, AP Brons EN 1982-CC491K Komposit Noryl GFN 2 10 bar 100 º C Avvikelser från ovanstående tabell framgår på resp. diagramsida. Övriga användningsområden för tappvarmvattenpumpar Eftersom pumparna är tillverkade i brons kan dessa användas i många andra applikationer. Ex.vis för syresatt vatten varmt eller kallt och för andra vätskor där bronsmaterialet är lämpligt. Se även under cirkulationspumpar ALP och ALS. 43

44 AKP 20/4 AKP 20/4 anslutning 20 AKP Enkelpump i brons hjul i komposit Övrigt Pump kan förses med hjul av brons temperatur upp till 120º C Varvtal 1500 r/min Pumpens anslutning G 3/4" invändig gänga Temp.område -15 till +100º C Motor IP 54 Bygglängd 190 mm Pumpens höjd max 220 mm Avsedd för frihängande montage Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr AKP 20/4-57 0,02 0, , AKP 20/4-52 0,02 0, , AKP 20/4-47 0,02 0, ,

45 AKP 20/2 AKP 20/2 anslutning 20 AKP Enkelpump i brons hjul i komposit Övrigt Pump kan förses med hjul av brons temperatur upp till 120º C Varvtal 3000 r/min Pumpens anslutning G 3/4" invändig gänga Temp.område -15 till +100º C Motor IP 54 Bygglängd 190 mm Pumpens höjd max 220 mm Avsedd för frihängande montage Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr AKP 20/2-57 0,06 0, , AKP 20/2-52 0,06 0, , AKP 20/2-47 0,06 0, , AKP 20/4-42 0,06 0, ,

46 ASV 27/4-105 ASV 27/4-105 anslutning 25 ASV 27/4 Enkelpump i brons hjul i komposit Övrigt Pump kan förses med hjul av brons temperatur upp till 120º C Pumpen kan förses med fotstativ för montage på vägg, konsol eller pelare Varvtal 1500 r/min Pumpens anslutning G 1" invändig gänga Temp.område -15 till +100º C Pumpen har mekaniskt reglerbar kapacitet Motor IP 54 Bygglängd 220 mm Pumpens höjd max 250 mm Avsedd för frihängande montage Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr ASV 27/ ,05 0, ,

47 ASV 27/2-85 ASV 27/2-85 anslutning 25 ASV 27/2 Enkelpump i brons hjul i komposit Övrigt Pump kan förses med hjul av brons temperatur upp till 120º C Pumpen kan förses med fotstativ för montage på vägg, konsol eller pelare Varvtal 3000 r/min Pumpens anslutning G 1" invändig gänga Temp.område -15 till +100º C Pumpen har mekaniskt reglerbar kapacitet Motor IP 54 Bygglängd 285 mm Pumpens höjd max 340 mm Avsedd för frihängande montage Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr ASV 27/2-85 0,25 0, ,

Produktkatalog. AL/AT ALH/ALS/ALP Torra centrifugalpumpar DN32 - DN300

Produktkatalog. AL/AT ALH/ALS/ALP Torra centrifugalpumpar DN32 - DN300 Produktkatalog / H/S/P Torra centrifugalpumpar DN32 - DN300 Innehåll Introduktion...3 Design.....5 A 32......8 A 40......11 A 50......14 A 51......17 A 52......20 A 53......23 A 65......26 A 66......29

Läs mer

Produktkatalog. AKP/ASV/AP Torra centrifugalpumpar för tappvarmvatten. G3/4" - G11/4"

Produktkatalog. AKP/ASV/AP Torra centrifugalpumpar för tappvarmvatten. G3/4 - G11/4 Produktkatalog AKP/ASV/AP Torra centrifugalpumpar för tappvarmvatten. G3/4" - G11/4" Innehåll Introduktion...3 AKP 20...5 ASV 27...7 AP 32...10 Välja rätt pump Det finns ett otal olika pumpar att välja

Läs mer

Vertikala centrifugalpumpar

Vertikala centrifugalpumpar Vertikala centrifugalpumpar Driftsäkra pumpar till bland annat cirkulation, fjärrvärme och klimatanläggningar samt industriapplikationer. Pumphus och pumphjul i gjutjärn, segjärn, brons eller rostfritt

Läs mer

Produktkatalog. AHV/AE Torra centrifugalpumpar för cirkulation. G1" - G1 1/4"

Produktkatalog. AHV/AE Torra centrifugalpumpar för cirkulation. G1 - G1 1/4 Produktkatalog AV/AE Torra centrifugalpumpar för cirkulation. G1" - G1 1/4" Innehåll Introduktion...3 AV 25...5 AE 26...7 AE 33...10 Välja rätt pump Det finns ett otal olika pumpar att välja mellan. För

Läs mer

CIRKULATIONS PUMPAR TYPGRUPPER AL_ AT_ T AKN AS_ KN_ TEKNISK INFORMATION

CIRKULATIONS PUMPAR TYPGRUPPER AL_ AT_ T AKN AS_ KN_ TEKNISK INFORMATION CIRKULATIONS PUMPAR TYPGRUPPER L_ AL_ AT_ T AKN AS_ KN_ TEKNISK INFORMATION TEKNISKA DATA Pumptyp rpm [kw] [A] Vikt DB (A) L _/ T @400V [kg] @ 1m AL AT 32A/4 1500 0.05 0.21 17 28 32 1500 0.08 0.28 17 28

Läs mer

Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP. för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199

Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP. för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199 Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199 Tekniska data LS Prestandaintervall Flöde upp till 5 100 m 3 /h Uppfordringshöjd upp till 120

Läs mer

Produktkatalog. CAX rostfria centrifugalpumpar

Produktkatalog. CAX rostfria centrifugalpumpar Produktkatalog CAX rostfria centrifugalpumpar CAX Innehåll Inledning... CAX... CAX... 6 Så väljer du rätt pumpstorlek Det finns många pumpar att välja mellan. För att finna den pump som passar aktuella

Läs mer

www.nordicsprinkler.se

www.nordicsprinkler.se Beskrivning Tryckhållningspumpar används för att hålla ett jämt tryck i sprinklersystemet, detta för att undvika onödiga starter av de automatiska sprinklerpumparna. De har en kompakt konstruktion, hög

Läs mer

Produktkatalog. PX torrt uppställda vertikala centrifugalpumpar för tryckstegring, vatten och vätskehantering

Produktkatalog. PX torrt uppställda vertikala centrifugalpumpar för tryckstegring, vatten och vätskehantering Produktkatalog PX torrt uppställda vertikala centrifugalpumpar för tryckstegring, vatten och vätskehantering INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Inledning... 3 Konstruktion... 4 Varvtalsstyrning... 6 Kapacitetsöversikt...

Läs mer

Produktkatalog. EQ torrt uppställda centrifugalpumpar för tryckstegring, vattenoch vätskehantering

Produktkatalog. EQ torrt uppställda centrifugalpumpar för tryckstegring, vattenoch vätskehantering Produktkatalog EQ torrt uppställda centrifugalpumpar för tryckstegring, vattenoch vätskehantering EQ Innehåll Inledning... Konstruktion... 3 EQ... EQ 3... 8 EQ... 1 EQ... 1 EQ... EQ 8... Pumpdelar, mått

Läs mer

Kugghjulspumpar. Kugghjulspumpar. Serie F. Serie B. Serie WPL. Serie WPL Kapacitet 0,5-15 l/min. Serie F. Kapacitet 1-70 l/min.

Kugghjulspumpar. Kugghjulspumpar. Serie F. Serie B. Serie WPL. Serie WPL Kapacitet 0,5-15 l/min. Serie F. Kapacitet 1-70 l/min. Kugghjulspumpar Serie F Serie WPL Kapacitet 0,5-15 l/min Serie F Kapacitet 1-70 l/min Serie B Serie B Kapacitet 1-600 l/min Serie WPL Jämn och säker pumpning Trögflytande produkter Självsugande installationer

Läs mer

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar GRUNDFOS UNILIFT CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Unilift CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Utmärkta grund- och gråvattenpumpar Grundfos nya Unilift CC är

Läs mer

Dränkbara läns- och slampumpar av rostfritt stål för gruvor, processindustrier och andra korrosiva applikationer.

Dränkbara läns- och slampumpar av rostfritt stål för gruvor, processindustrier och andra korrosiva applikationer. Dränkbara läns- och slampumpar av rostfritt stål för gruvor, processindustrier och andra korrosiva applikationer. Länspumpar: Minette INOX Major INOX Master INOX Slampumpar: Salvador INOX Senior INOX Sandy

Läs mer

Datablad. Sida: 1 / 5. ETL 065-065-160 GG AA11D200552 BIE3 Inlinepump. Driftsdata. Utförande. Uppfordringshöjd vid 21,94 m

Datablad. Sida: 1 / 5. ETL 065-065-160 GG AA11D200552 BIE3 Inlinepump. Driftsdata. Utförande. Uppfordringshöjd vid 21,94 m Datablad Sida: 1 / 5 Driftsdata Erforderligt flöde 22,000 l/s 14,00 m Pumpmedia Vatten Rent vatten Som inte innehåller kemikalier eller partiklar som påverkar materialet Omgivningstemperatur 20,0 C Temperatur

Läs mer

Prislista 2015:2. Bruttoprislista gällande från och med 2015-08-01. Med reservation för ändringar och eventuella feltryck.

Prislista 2015:2. Bruttoprislista gällande från och med 2015-08-01. Med reservation för ändringar och eventuella feltryck. Prislista 2015:2 Bruttoprislista gällande från och med 2015-08-01. Med reservation för ändringar och eventuella feltryck. VM Pumpar AB Datavägen 23, Box 9238, Info@vmpumpar.se www.vmpumpar.se Prislista

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Innehåll 1 Allmän information 1.1 Användning 1.2 Tekniska data Monterings- och skötselanvisning Cirkulationspumpar Typ: Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -LPRC, -ZPR samt Perfecta torra (C-pumpar) 2 Säkerhet

Läs mer

Värme, klimat och kyla

Värme, klimat och kyla Värme, klimat och kyla Kapacitetsöversikt Utökad serie, /-8,, /- Specifikation Ex. /-,, /- Produktbeskrivning Utförande och funktioner Värmeledningsvatten Vatten-/glykolblandning i förhållande max : Över

Läs mer

SIL in-line centrifugalpumpar i enstegsutförande

SIL in-line centrifugalpumpar i enstegsutförande SIL in-line centrifugalpumpar i enstegsutförande SIL in-line pumpserie driftsäkerhet som du kan lita på Sulzers nya serie in-line pumpar är konstruerade för att uppfylla normerna för energieffektivitet

Läs mer

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 _spjallbackventil_130722 Sida 1(7) Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 Beskrivning Universellt användbar spjällbackventil för inspänning mellan flänsar. Enkelt montage

Läs mer

Nyhet. Lågtryckspump - GP1

Nyhet. Lågtryckspump - GP1 Nyhet Lågtryckspump - GP1 Beskrivning GP1 är en tystgående lågtryckspump speciellt framtagen för cirkulation och transport av olja i kyl och fi lterkretsar samt smörjoljesystem. GP1- Lågtryckspump är av

Läs mer

Förbrukningsvattenpumpar

Förbrukningsvattenpumpar eskrivning TWU 4" TWU 4" Dränksäkra pumpar, borrad brunn Specifikation Exempel: Wilo-TWU 4-0211 EM TWU Dränksäker pump 4 Diameter pump max ø 96, borrhålsdiameter ø4" = DN 100 02 Flöde i m 3 /h vid bästa

Läs mer

Uppfordringsmedia: - avloppsvatten med partikelinnehåll - vatten med fekalieinnehåll - vatten med fiberinnehåll. För övrig lämplighet rådfråga WILO

Uppfordringsmedia: - avloppsvatten med partikelinnehåll - vatten med fekalieinnehåll - vatten med fiberinnehåll. För övrig lämplighet rådfråga WILO TP 40 S Specifikation Ex. TP 40 S 128/13-1 TP Avloppspump 40 Tryckanslutning (DN) S Pumphjulstyp (S = skärande) 128 Nom. pumphjulsdiameter (mm) /13 Avgiven effekt P 2 (kw) /10-1 1-fas (EM) (ingen bet.

Läs mer

PX-pumpar. Kostnadseffektiva flerstegs centrifugalpumpar

PX-pumpar. Kostnadseffektiva flerstegs centrifugalpumpar PX-pumpar Kostnadseffektiva flerstegs centrifugalpumpar Sänk dina kostnader för pumpning Hur du än ser på det är PX-pumpar ett bra köp. Mindre elräkningar PX-pumparna sänker elförbrukningen på tre sätt:

Läs mer

Datablad: Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE 405

Datablad: Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE 405 Datablad: Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE 405 Kurvor Effekt Max. medietemperatur T 50 C Max. omgivningstemperatur T 40 C Maximalt driftstryck p max Nominella anslutningar för röranslutning på sugsidan RPS

Läs mer

e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN

e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN För tillfällen då en p är av största vikt. Temperatur kontroll Elektronisk data insamling Laserutrustning Industriell nedkylning Uppvärmning och nedkylning i industriella

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

KEMIKALIEHANTERING / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN

KEMIKALIEHANTERING / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN KEMIKALIEHANTERING / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN Kemikaliepump rostfri 1:1 för 1/1-fat Artnr: 11-33396 Pris: 7350:- Tryckluftsdriven pump för en mängd olika vätskor kompatibla med materialet i pumparna:

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

VMS vertikala flerstegspumpar

VMS vertikala flerstegspumpar vertikala flerstegspumpar Vanliga användningsområden Våra högeffektiva vertikala flerstegspumpar är lämpliga för många användningsområden inom hantering av rent vatten och andra vätskor. Ej avloppsmiljöer.

Läs mer

Kracht Kugghjulsmätare VC Material Gjutjärn, Syrafast Stål

Kracht Kugghjulsmätare VC Material Gjutjärn, Syrafast Stål 1 (17) Kracht Kugghjulsmätare i VC-serien är av typen deplacementmätare. Kvalitet och mycket hög mätnoggrannhet är några av de faktorer som gör att dessa mätare används i mycket tuffa applikationer. Mätprincipen

Läs mer

Värme, klimat och kyla

Värme, klimat och kyla Högeffekti cirkulationspump (enkelutförande) Wilo-Stratos Kapacitetsöersikt H[m] ()/- Wilo-Stratos ()/- p[kpa] (, )/- /- /- /- /- /- Specifikation ()/- ()/- /- ()- /-9 /-9 Ex. Wilo-Stratos /- Stratos Våt

Läs mer

Blockpumpar, serie LSB. enligt ISO 2858 / ISO 5199

Blockpumpar, serie LSB. enligt ISO 2858 / ISO 5199 Blockpumpar, serie LSB enligt ISO 2858 / ISO 5199 Tekniska data Prestandaintervall Flöde upp till 450 m 3 /h Uppfordringshöjd upp till 170 m Varvtal upp till 2 950 rpm Pumpstorlekar Utlopp från DN 25 upp

Läs mer

INNEHÅLL: DTV Takfläkt, vertikal avluft DTV

INNEHÅLL: DTV Takfläkt, vertikal avluft DTV INNEHÅLL: DTV Takfläkt, vertikal avluft DTV DTV Takfläkt, vertikal avluft Hämta alla produktdata om DTV takfläkt Kapacitet överblick DTV Kapacitet l/s Min Max. DTV160-4-1 16 88 DTV200-4-1 33 189 DTV250-4-1EC

Läs mer

LK Shunt 2/3-4,0. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande

LK Shunt 2/3-4,0. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande LK Shunt 2/3-4,0 Utförande LK Shunt 2/3-4,0 är avsedd för system med huvudpump. Shunten kan monteras både i höger- och vänsterutförande. Ge akt på eventuella stomljud vid placering och montage av shunten.

Läs mer

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Länspumpar: Minex Minette Minor Major Master Matador Master S Maxi Magnum Slampumpar:

Läs mer

Skjutspjällventil med handratt KLA-WGE-MW

Skjutspjällventil med handratt KLA-WGE-MW _skjutspjallventil_handratt_130716 Sida 1(5) DN50-400, PN10 Beskrivning Ventilhus i 1-del För montage mellan flänsar enligt EN 1092-1 typ 11 form B (PN10), ANSI 150 på begäran. Bygglängd enligt EN 558-1

Läs mer

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR Pumpar för yrkesmän Hz Konstruerade för höga prestanda Pumparna är resultatet av år av expertis och avancerad teknik WEDA-pumparna härstammar ursprungligen från WEDA-gjuteriet

Läs mer

BV-80-300-sv-07 2003-36 1/5 BV Skjutspjällsventil DN 80-300

BV-80-300-sv-07 2003-36 1/5 BV Skjutspjällsventil DN 80-300 1/5 Stafsjös skjutspjällsventil är en dubbelsidig tät avstängningsventil med fullt genomlopp. Den är främst framtagen för att hantera olika vätskor i vatten- och avloppsverk men kan också användas i andra

Läs mer

Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/COMPACT

Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/COMPACT SE.TBPA8. Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/COMPACT. Allmänt När luftvärmare utan frostsprängningsskydd används krävs det, för att säkerställa frysvaktsfunktionen, att man har en cirkulationspump

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

Sätesventiler VF 2, VL 2 2-Vägs VF 3, VL 3 3-Vägs

Sätesventiler VF 2, VL 2 2-Vägs VF 3, VL 3 3-Vägs Datablad Sätesventiler VF 2, VL 2 2-Vägs VF 3, VL 3 3-Vägs V7-71 Beskrivning Ventilerna är en kvalitets- och kostnadseffektiv lösning för de flesta värme- och kylapplikationer. Ventilerna kan användas

Läs mer

H m. P kw. NPSH m. Dessa pumper är normalt drivna av en elmotor på 2900 1/min med 2-pols motor vid 50Hz, 0 eller 1450 1/min med 4-pols motor vid 50Hz.

H m. P kw. NPSH m. Dessa pumper är normalt drivna av en elmotor på 2900 1/min med 2-pols motor vid 50Hz, 0 eller 1450 1/min med 4-pols motor vid 50Hz. Hur man väljer en centrifugalpump Valet av en centrifugalpump skall ske me beaktning av en befintliga anläggningens karakteristik samt konition. För att välja pump är följane ata növäniga: Flöe Q Kvantitet

Läs mer

Översiktskatalog. Pumpar

Översiktskatalog. Pumpar Översiktskatalog Pumpar Kugghjulspumpar grupp 1-3, Tandem Axialkolvpump J-RP Rotorpump Axialkolvpump J-V Axialkolvpump 45 Lågtryckspump GP1 Handpump PAM, PAM-T Kugghjulspumpar Sauer Danfoss Kugghjulspumpar

Läs mer

Welcome to the. world of Trelleborg. Kompensatorer TEGUFLEX www.trelleborg.com TRELLEBORG FLUID HANDLING SOLUTIONS

Welcome to the. world of Trelleborg. Kompensatorer TEGUFLEX www.trelleborg.com TRELLEBORG FLUID HANDLING SOLUTIONS Welcome to the world of Trelleborg Kompensatorer TEGUFLEX www.trelleborg.com TRELLEBORG FLUID HANDLING SOLUTIONS TEGUFLEX kompensatorer Funktioner och fördelar Kompenserar för termisk töjning Isolerar

Läs mer

SE-PUMPEN MADE IN SWEDEN

SE-PUMPEN MADE IN SWEDEN Nordens ledande tillverkare av excenterskruvpumpar sedan 1994 SE-PUMPEN MADE IN SWEDEN Precisionssmidda excenterskruvpumpar tillverkade i Sverige En kvalitetspump du verkligen kan lita på i alla lägen!

Läs mer

MULI-MAX-F. Färdigkopplad pumpstation för spillvatten. n Material. n Utrustning. n Tillval. n Teknisk specifikation styrskåp

MULI-MAX-F. Färdigkopplad pumpstation för spillvatten. n Material. n Utrustning. n Tillval. n Teknisk specifikation styrskåp Färdigkopplad pumpstation för spillvatten MULI-MAX-F är en färdigkopplad pumpstation för inbyggnad i mark. MULI- MAX-F är dock ej lämpad för installation i områden med ständigt tung trafik. MULI-MAX-F

Läs mer

Triflex. Triflex 1. Dimensioner

Triflex. Triflex 1. Dimensioner Triflex Triflex 1 Triflex 1 dämparen utvecklades för vibrationsdämpning för medeltunga till tunga maskiner för att skydda maskiner och elektronik ifrån vibrationer. Konstruktionen av dämparen tillgodoser

Läs mer

Datablad 3.308 1 (12) Kracht Kugghjulspumpar KFF 2,5 KFF 112 Drivmedelspumpar Segjärn

Datablad 3.308 1 (12) Kracht Kugghjulspumpar KFF 2,5 KFF 112 Drivmedelspumpar Segjärn 1 (12) är enkla och robusta i sin konstruktion. De är så kallade ytterkugghjulspumpar som klarar att skapa höga tryck. Pumphusen är tillverkade av segjärn, kugghjul och axlar av härdat stål samt specialbelagda

Läs mer

VÅRT UTBUD AV PUMPAR INNEHÅLL VATTENPUMPAR 26 27 32 BÄRBARA PUMPAR VATTENPUMP 34 HÖGVOLYM-, SLAMOCH KEMPUMPAR OCH HÖGTRYCKSPUMPAR 36 TEKNISKA DATA

VÅRT UTBUD AV PUMPAR INNEHÅLL VATTENPUMPAR 26 27 32 BÄRBARA PUMPAR VATTENPUMP 34 HÖGVOLYM-, SLAMOCH KEMPUMPAR OCH HÖGTRYCKSPUMPAR 36 TEKNISKA DATA VATTENPUMPAR 26 27 VÅRT UTBUD AV PUMPAR Från små bärbara pumpar till stora slampumpar Hondas utbud av pumpar passar för de flesta tillämpningar. Perfekt för den som behöver en effektiv och tyst pump, kombinerat

Läs mer

Instruktionsbok DeLaval mjölkpump FMP 110

Instruktionsbok DeLaval mjölkpump FMP 110 Instruktionsbok DeLaval mjölkpump FMP 110-0809 - Innehållsförteckning FMP 110... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Allmän beskrivning... 5 Mjölkpumpens kapacitet... 5 Styrenhet för mjölkpump... 6 Guide till

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

LK Fördelarshunt VS 2-2,5

LK Fördelarshunt VS 2-2,5 LK Fördelarshunt VS 2-2,5 Utförande LK Fördelarshunt VS är en shuntgrupp med tvåvägs styrventil avsedd för system med huvudpump. Shuntgruppen kan monteras direkt mot LK Värmekretsfördelare i höger- eller

Läs mer

Företagsnamn: Skapad av: Tel: Datum:

Företagsnamn: Skapad av: Tel: Datum: Position Antal Beskrivning 1 MAGNA3 32-12 F Art.nr.: 97924259 OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt MAGNA3 - Mer än en pump Med sin oöverträffade effektivitet, brett program och med

Läs mer

GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA. Dränkbara pumpar. för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag

GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA. Dränkbara pumpar. för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA Dränkbara pumpar för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPLÖSNINGAR Grundfos har allt från små dränkbara pumpar för en- och

Läs mer

HÖGEFFEKTIVA CIRKULATIONSPUMPAR FÖR TAPPVARMVATTEN MED AUTOMATISK AVLUFTNINGSFUNKTION OCH ISOLERSKAL. ecocirc PRO tappvarmvattenpumpar

HÖGEFFEKTIVA CIRKULATIONSPUMPAR FÖR TAPPVARMVATTEN MED AUTOMATISK AVLUFTNINGSFUNKTION OCH ISOLERSKAL. ecocirc PRO tappvarmvattenpumpar HÖGEFFEKTIVA CIRKULATIONSPUMPAR FÖR TAPPVARMVATTEN MED AUTOMATISK AVLUFTNINGSFUNKTION OCH ISOLERSKAL ecocirc PRO tappvarmvattenpumpar ecocirc PRO Varmt vatten ur kranen direkt! Nu med automatisk avluftning,

Läs mer

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Fire NBF, Fire NKF. Grundfos brandskyddssystem. Brandpumpenheter med el- eller dieseldrivna pumpar enligt EN 12845 och EN 12259-12

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Fire NBF, Fire NKF. Grundfos brandskyddssystem. Brandpumpenheter med el- eller dieseldrivna pumpar enligt EN 12845 och EN 12259-12 GRUNDFOS DATAÄFTE Fire NBF, Fire NKF Grundfos brandskyddssystem Brandpumpenheter med el- eller dieseldrivna pumpar enligt EN och EN 29- Innehåll Kapacitetsöversikt Förberäknade pumpar 3 Beräknade pumpar

Läs mer

2/2-vägs tryckluftstyrda snedsätesventiler KLA-DG2D3

2/2-vägs tryckluftstyrda snedsätesventiler KLA-DG2D3 _tryckluftstyrda_snedsätesventiler_130927 Sida 1(6) Normalt öppen eller normalt stängd Ventilhus av rostfritt stål Storlek DN15 till DN80 Invändig gänga, svetsändar eller flänsar Arbetstryck upp till max

Läs mer

2-, 3- och 4-vägs ventil VZ V7-07

2-, 3- och 4-vägs ventil VZ V7-07 V7-07 Användning VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventilerna ger en högkvalitativ och kostnadseffektiv lösning för reglering av varmt och/ eller kallt vatten i fancoils, små värme- och kylapparater i temperaturstyrda

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer

Tillverkas med 100% grön Solel

Tillverkas med 100% grön Solel TP10-50 Tillverkas med 100% grön Solel för fastigheter TP10-50 är en flexibel produktserie fjärrvärmecentraler för fastigheter med 10-50 lägenheter. Den frontbaserade robusta designen ger en mycket lättskött

Läs mer

Datablad. Kundens-pos.-nr.:Prevent Systems. Antal: 1 Date: 2011-04-07 Sida: 1 / 6. MovitecV 010/10 B4A13ES04025CW Version nr: 1 Högtryck-Inline-Pump

Datablad. Kundens-pos.-nr.:Prevent Systems. Antal: 1 Date: 2011-04-07 Sida: 1 / 6. MovitecV 010/10 B4A13ES04025CW Version nr: 1 Högtryck-Inline-Pump Datablad Sida: 1 / 6 MovitecV 010/10 B4A13ES04025CW Version nr: 1 Driftsdata Pumpmedia Vatten Flöde 10,08 m³/h Rent vatten Uppfordringshöjd 85,01 m Angriper ej materialet kemiskt Verkningsgrad 67,5 % och

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

DSC. Slangpump. DSC slangpump. 3 storlekar Kapacitet 2-68 m 3 /h Tryck upp till 15 bar DSC 65 DSC 80 DSC 100

DSC. Slangpump. DSC slangpump. 3 storlekar Kapacitet 2-68 m 3 /h Tryck upp till 15 bar DSC 65 DSC 80 DSC 100 DSC Slangpump 3 storlekar Kapacitet 2-68 m 3 /h Tryck upp till 15 bar DSC 65 DSC 80 DSC 100 Höga tryck Trögflytande och slitande produkter Bättre miljö kring pumpen Hela konstruktionen är mycket robust,

Läs mer

KULVENTIL AL 33. Beskrivning. Tryck / Temperatur

KULVENTIL AL 33. Beskrivning. Tryck / Temperatur Ref..6 0/05. www.axellarsson.se L 33 eskrivning L 33 är en smidd tredelad kulventil vilket garanterar en mycket hög kvalitetsnivå på materialet. Ventilen finns i rostfritt stål och kolstål samt andra material

Läs mer

Datablad 3.501 1 (10) Plastomec Magnetkopplade Centrifugalpumpar Serie P.0

Datablad 3.501 1 (10) Plastomec Magnetkopplade Centrifugalpumpar Serie P.0 1 (10) passar mycket bra för dosering av rena, lågviskösa och aggressiva vätskor. Den pumpade vätskan passerar genom pumphuset utan kontakt med de mekaniska delarna. Den största fördelen med den här pumptypen

Läs mer

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt Skydda din process mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt Din försäkring mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt hjälper dig att spara tid och pengar. Den skyddar pumpar och

Läs mer

Fläktluftvärmare SWT. Fläktluftvärmare SWT. Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme

Fläktluftvärmare SWT. Fläktluftvärmare SWT. Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Fläktluftvärmare 3 modeller Vattenburen värme Fläktluftvärmare Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Användningsområden Fläktluftvärmare används för uppvärmning av entréer, lager, industrilokaler,

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

TEKNISK INFORMATION BEVI ELMOTORER TYP 4A/3D ELMOTORER. ORDERTELEFON

TEKNISK INFORMATION BEVI ELMOTORER TYP 4A/3D ELMOTORER. ORDERTELEFON 43 TEKNISK INFORMATION BEVI TYP 4A/3D Konstruktion Statorhuset för motorstorlekarna 63 132 tillverkas av lättmetall (även lagersköldarna vilka har en ingjuten stålring i lagerläget), medan storlekarna

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

LJUS. i LED-utförande Ver 2. diameter 70 mm 48 mm 36 mm 25 mm 18 mm

LJUS. i LED-utförande Ver 2. diameter 70 mm 48 mm 36 mm 25 mm 18 mm PELAR- LJUS i LED-utförande Ver 2 diameter 70 mm 48 mm 36 mm 25 mm 18 mm 1 Pelarljus TWS En helt ny serie pelarljus från Sirena - absolut unik med sin design och alla sina valmöjligheter. TWS är den produkt

Läs mer

RKS. Dokument: Datablad Produkt: RKS Storlek: 200x x1000 Utgåva: 4 Utfärdande datum:

RKS. Dokument: Datablad Produkt: RKS Storlek: 200x x1000 Utgåva: 4 Utfärdande datum: RKS Stafsjös skjutspjällsventil RKS är en avstängningsventil avsedd för lågtryckssystem inom vatten och avlopp samt slamhantering, pellets eller liknande applikationer. Flera storlekar är möjliga mellan

Läs mer

Tryckmätarsats AT 1806

Tryckmätarsats AT 1806 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material G 3/8 16/160-20 o C till - 280 C Mässing, Stål, Rostfritt stål Sid 1 (6) Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Armatec ansvarar inte

Läs mer

Integrerade avloppslösningar enkla att installera. Vogel Sekamatik ger dig pump och pumpstation i ett för montering inomhus

Integrerade avloppslösningar enkla att installera. Vogel Sekamatik ger dig pump och pumpstation i ett för montering inomhus Integrerade avloppslösningar enkla att installera Vogel ger dig pump och pumpstation i ett för montering inomhus Vogel Det enkla sättet att installera avlopp De kompakta avloppslösningarna Vogel för inomhusmontering

Läs mer

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall Datablad 1 (14) EXP är AROs nya serie tryckluftsdrivna membranpumpar (EXPert-serien). De finns i många storlekar med en mängd olika materialkombinationer som

Läs mer

ETRS. Utvändigt gängad reglerventil, manuellt ombyggbar till 2-vägs eller 3-vägs (valbart) Funktion. Flödeskarakteristik.

ETRS. Utvändigt gängad reglerventil, manuellt ombyggbar till 2-vägs eller 3-vägs (valbart) Funktion. Flödeskarakteristik. Utvändigt gängad reglerventil, manuellt ombyggbar till 2-vägs eller 3-vägs (valbart) Ventiler avsedda att reglera varmt, kallt eller glykolblandat vatten i värme- ventilations- och tappvarmvattensystem.

Läs mer

Excenterskruvpumpar. För effektiv pumpning av viskösa medier

Excenterskruvpumpar. För effektiv pumpning av viskösa medier Excenterskruvpumpar För effektiv pumpning av viskösa medier Effektiv pumpning av viskösa vätskor Oavsett om du behöver pumpa vätskor med hög andel fast material, eller dosera vätskor, neutrala till aggressiva,

Läs mer

Q-Serien Q-SERIEN O. MALMKVIST AB

Q-Serien Q-SERIEN O. MALMKVIST AB Q-Serien En- och flerstegs spoltvättmaskiner Q-Serien Frontmatad en- eller flerstegs alkalisk spoltvättmaskin för medeltunga eller tunga gods (upp till 1 000 kg). Utrustad som standard med roterande spolsystem

Läs mer

PREFABRICERADE ENHETER

PREFABRICERADE ENHETER PREFABRICERADE ENHETER TA-PICL TRYCKOBEROENDE REGLERKRETS TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck till kretsen. Användingsområde är ventilationsbatterier,

Läs mer

Säkerhetsventil höglyftande

Säkerhetsventil höglyftande höglyftande AT 4541, 4542, 4543, 4545, Dimensionsområde PN Temperaturområde Material AT 4541, 4542, 4543, 4545, DN 25-100 40-60 C till 350 ºC Segjärn DN 125-150 16 Segjärn DN200 25 Segjärn DN 20-150 40-85

Läs mer

ROBUST Elektriska värmefläktar för tuffa miljöer

ROBUST Elektriska värmefläktar för tuffa miljöer Elektriska värmefläktar för tuffa miljöer Elektriska värmefläktar för tuffa miljöer Robust är en serie elektriska värmefläktar som passar i miljöer som ställer höga krav på säkerhet som t.ex. i brandfarliga

Läs mer

Den högtillförlitliga delade mekaniska tätningen

Den högtillförlitliga delade mekaniska tätningen 442 Mekanisk TM Tätning Patenterad ISO 9001 CERTIFIED En ny generation delad tätning med överlägsna egenskaper Snabb installation utan demontering Det bredaste användningsområdet av alla delade tätningar

Läs mer

V232. Venta. Tvåvägs balanserad kägelventil, PN 25

V232. Venta. Tvåvägs balanserad kägelventil, PN 25 01 Tvåvägs balanserad kägelventil, PN 25 kan med fördel användas i ett stort antal applikationer inom värme, fjärrvärme och luftbehandlingssystem. klarar följande typer av media: Hetvatten och kylvatten.

Läs mer

Underhållsfri metalliskt tätande. Avstängningsventil. Gjutjärn PN 16 DN 15-300 Segjärn PN 16 DN 15-350 Segjärn PN 25 DN 15-150.

Underhållsfri metalliskt tätande. Avstängningsventil. Gjutjärn PN 16 DN 15-300 Segjärn PN 16 DN 15-350 Segjärn PN 25 DN 15-150. Typblad 7150.1/5-55 BOA R -H Underhållsfri metalliskt tätande avstängningsventil med bälgtätning med flänsar enligt ny europeisk norm 1092-2 typ 21 Gjutjärn PN 16 DN 15-300 Segjärn PN 16 DN 15-350 Segjärn

Läs mer

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Plast

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Plast ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Plast Datablad 1 (14) EXP är AROs nya serie tryckluftsdrivna membranpumpar (EXPert-serien). De finns i många storlekar med en mängd olika materialkombinationer som

Läs mer

1. ALLMÄN INFORMATION

1. ALLMÄN INFORMATION ENSKA MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL JET ACTIVE J / JI / EURO EI 1 1. ALLMÄN INFORMATION ACTIVE är ett kompakt trycksättningssystem bestående av pump, motor samt en inbyggd kontrollenhet som även kan installeras

Läs mer

Säkerhetsventil med gummibälg, höglyftande

Säkerhetsventil med gummibälg, höglyftande Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 15-150 16-10 C till +150 ºC Gråjärn/EPDM Användningsområde Säkerhetsventil för t.ex lågtrycksångpannor och ångkärl. Även lämplig för vattensystem med krav

Läs mer

Säkerhetsventil höglyftande

Säkerhetsventil höglyftande Dimensionsområde PN Temperaturområde Material G3/4-G1 200-85 C till +400ºC Stål G3/4-G1 700-270 C till +400 ºC Rostfritt syrafast stål Användningsområde Säkerhetsventil för tryckkärl och rörledningssystem

Läs mer

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25)

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Datablad Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Beskrivning Regulatorn är en självverkande tryckavlastningsregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn är normalt stängd, och öppnas

Läs mer

Ready länspumpar Kompakta, dränkbara pumpar för krävande jobb

Ready länspumpar Kompakta, dränkbara pumpar för krävande jobb Ready länspumpar Kompakta, dränkbara pumpar för krävande jobb 1 Ett hjärta av stål är oslagbart. Kompakt utförande med låg vikt. Enkel att använda. Robust och tillförlitlig. Är du ute efter flexibla och

Läs mer

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE Prefabricerade enheter TA-PICL Tryckoberoende reglerkrets Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering

Läs mer

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Självsugande pumpautomat 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Självsugande pumpautomat 50 Hz GRUNDFOS DATAHÄFTE Självsugande pumpautomat 50 Hz Innehållsförteckning Allmänna data Användningsområden 3 Typnyckel 3 Pumpade vätskor 3 Driftsförhållanden 3 Tekniska data 3 Funktioner och fördelar 3 Manöverpanel

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion DI-BA55D000-0407-S Drift- och skötselinstruktion ERHARD - backventil Med hävarm och motvikt Sida 1 av 11 Innehållsförteckning Denna driftinstruktion gäller tillsammans med DI-BA01D001 1 Produkt- och funktionsbeskrivning

Läs mer

Skjutspjällventil med pneumatiskt manöverdon KLA-WGE-PD

Skjutspjällventil med pneumatiskt manöverdon KLA-WGE-PD _skjutspjallventil_pneumatisk_141021 Sida 1(7) Skjutspjällventil med handratt DN50-400, PN10 Beskrivning Ventilhus i 1-del För montage mellan flänsar enligt EN 1092-1 typ 11 form B (PN10), ANSI 150 på

Läs mer

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Länspumpar Mini Minex Minette Minor Major Master Matador Maxi Magnum Mega Slampumpar

Läs mer

SCM ISO. Andra fördelar:

SCM ISO. Andra fördelar: SCM 010-130 ISO är en serie robusta axialkolvmotorer som är särskilt lämpade för mobil hydraulik SCM 010-130 ISO är av bent-axistyp med sfäriska kolvar. Konstruktionen ger en kompakt motor med få rörliga

Läs mer

Uppsala Kommun Uppsala Vatten

Uppsala Kommun Uppsala Vatten Datum: 2008-03-13 Ordernr: 3480 Uppsala Kommun Uppsala Vatten Sammanställning av uppgradering av råvattenpump samt åtgärder på motor och kardanknutar Utrustning före uppgradering Beställare: Jan Hedbom,

Läs mer

Fläktkonvektor CARISMA ECM

Fläktkonvektor CARISMA ECM LGG Inneklimat AB Fläktkonvektor CARISMA ECM För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur 7/12 C 0,6 4,6 kw sens 7/17 C 0,5 3,3 kw sens 14/18 C 0,3 2,5 kw sens CARISMA ECM för

Läs mer

LK Shunt 2/3-2,5. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande

LK Shunt 2/3-2,5. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande LK Shunt 2/3-2,5 Utförande LK Shunt 2/3-2,5 (RSK 241 80 87) är avsedd för system med huvudpump och är vid leverans utrustad med handmanöverdon på styrventilen. Shunten kan monteras både i höger- och vänsterutförande.

Läs mer