Innehåll. TILLBEHÖR AL OCH AT-PUMPAR Pumppelare och konsol 51 Dropplåt och beredskapslock 52

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. TILLBEHÖR AL OCH AT-PUMPAR Pumppelare och konsol 51 Dropplåt och beredskapslock 52"

Transkript

1 Produktkatalog Vertikala centrifugalpumpar för cirkulationspumpning, tappvarmvatten och vätskeuppfordring. Material i gjutjärn, segjärn, brons, rostfritt.

2 CIRKULATIONSPUMPAR Innehåll sid VERTIKALA CENTRIFUGALPUMPAR AHV, AE, AL OCH AT Allmänt 3 Pumpning av varma eller kalla vätskor 3 Pumpval vid vätska med högre densitet och viskositet 3 Allmänna tekniska data 3 Motor 4 Tätning 4 Material,tryckklass och temperatur 4 Övriga användningsområden 5 Kapacitetsdiagram med produktdata och tillgängliga utföranden 6-42 TAPPVARMVATTENPUMPAR AKP, ASV och AP Allmänna tekniska data 43 Material, tryckklass och temperatur 43 Övriga användningsområden 43 Kapacitetsdiagram med produktdata och tillgängliga utföranden TILLBEHÖR AL OCH AT-PUMPAR Pumppelare och konsol 51 Dropplåt och beredskapslock 52 AUTOMATIK Varvtalsstyrning med Technovar 53 Tvillingmotorskydd med manuell och automatisk alternering 55 MÅTTSKISSER Enkelpumpar AL Tvillingpumpar AT AHV, AE, AKP, ASV, AP 58 2

3 CIRKULATIONSPUMPAR Vertikala centrifugalpumpar Allmänt ITT Flygts torra centrifugalpumpar av in-line typ, i enkel- och tvillingutförande, för såväl pumpning vid uppvärmning eller kylvatten kännetecknas av en enkel kompakt och driftsäker konstruktion. Det breda programmet sträcker sig från 0.2 l/s upp till 300 l/s. I alternativa material, pumphjul och pumphus i gjutjärn / segjärn / rostfritt stål / brons, används de också i värme-återvinning, fjärrvärme-anläggningar och industri-applikationer. Alla kapacitetsdata bygger på renvattentester vid vätsketemperatur +20 C. Pumparna kan installeras horisontellt eller vertikalt, men inte med motorn nedåt. AHV, AE och de mindre AL-pumparna kan monteras frihängande. De större monteras på pelare eller konsol. Pumparna är försedda med löstagbar fot. Tätningsfläns Pumpning av kalla vätskor och med inblandning av köldbärare Vid pumpning i köldbärarsystem med inblandning av köldbärarvätskor, t ex glykol, alkohol, oorganiska/organiska salter eller vegetabiliska oljor kan normalt standardpumpar användas. Dock skall anläggningen anpassas, avluftas väl och vätskeberörda material vara kompatibelt med den köldbärare som används. Färdigblandad köldbärare rekommenderas. Om koncentrat används är det mycket viktigt att kylmedietillverkarens anvisningar följs för att pumpen ska fungera tillfredställande. Felaktig blandning eller blandning av olika sorters köldbärare kan leda till läckageproblem i plantätningen. (Se extern litteratur t.ex. Köldbärarlagets anvisningar) Pumpar i köldbärarsystem bör alltid epoxymålas. (Med epoxymålning ingår skruvar i rostfritt) Vid pumpning av kylmedia under -10 C finns risk för isbildning och fukt kan tränga in i motorns lager, framförallt när pumpen stoppas. För att hindra detta används en värmematta i motorn. Lägsta tillåtna vätsketemperatur är -30 C. Tvillingpumpar bör undvikas vid temperatur under - 10 C. Vissa salter kan tillsammans med luft (syre) ge korrosionsangrepp på och mellan metallytor. För att förhindra detta kan pumpen förses med tätningsfläns i rostfritt utförande, vilket dessutom förenklar framtida service. Se bild. Pump som monteras på pelare bör även förses med rostfri dropplåt Den robusta konstruktionen med kort gemensam pump/- motoraxel gör att vibrationer och påkänningar på tätning och lager minimeras. Detta ger en pump med hög tillförlitlighet och låga underhållskostnader. Tvillingpumpen får ytterligare högre tillförlitlighet tack vare två drivsidor som växlas, t ex varje månad. När drivsidorna växlas slår en ventil mellan pumphusen över och tätar den drivsida som vilar. Motorns låga magnetiseringsgrad och speciella kullager ger en tystgående motor, även vid hög belastning. Momentkurvan är anpassad för pumpdrift. Pumparnas motorer är anpassade för varvtalsstyrning med frekvensomformare, med fördel kan ITT Flygts mikroprocessorbaserade styrsystem Technovar användas. Omformare med differenstryckgivare levereras som integrerad enhet med pumpen. Se vidare under varvtalsstyrning med Technovar Pumpval i vätskor med högre densitet och viskositet Vatten med inblandning av köldbärare förändrar dess egenskaper, viskositet och densitet. Kylmedie-tillverkaren kan tillhandahålla dessa data vid olika koncentrationer och temperaturer. Densiteten kommer att parallellförflytta effektkurvan proportionellt mot ändringen (högre densitet flyttar effektkurvan uppåt). Ökad viskositet gör pumpkurvan brantare än katalogkurvan. Se figur nedan Tryckhöjd Pumpning av varma vätskor Standardpumpar kan användas för vätsketemperaturer mellan -15 C och upp till +120 C (100 C med komposithjul). Vid temperaturer mellan 110 och 150 C bör den mekaniska plantätningen förses med internspolning, version ALH. (Observera pumphusets tryckklasser). Vätsketemperatur upp till 180 C kan tillåtas med speciellt tätningsutförande med extern tätningsspolning, gäller för pumpar med 65 mm:s anslutning och större. Högre viskositet Flöde Pumpkurvorna gäller för vatten vid 20 C. Vid pumpdimensionering bör viskositeten hos den pumpade vätskan beaktas. 3

4 CIRKULATIONSPUMPAR Flygts cirkulationspumpar har god effektreserv. Vid densitet upp till ca. 1,2 kg/dm 3 kan respektive pumps kapacitetskurva utnyttjas till minst halva flödet utan att större motor behövs. Vid högre densitet (max 1,35) eller driftpunkt längre ut på kapacitetskurvan, kontrollera att närmast större pumphjul har samma motoreffekt. Om inte, bör ett steg större motor väljas alternativt större pump. m Tryckhöjd Ökad viskositet påverkar kapaciteten mer för mindre pumpar än för större. För pumpar upp till anslutning 50 mm (ca. 30 m 3 /h) kan kinematisk viskositet upp till ca. 15 cst (mm 2 /s) godtas utan att flödesavvikelsen bedöms bli för stor. För större pumpar gäller ca. 100 cst. Gräns för densitet 1,2 kg/dm 3 NPSH m Flöde l/s m 3 /h Allmänna tekniska data Motor Pumpmotorerna är kortslutna asynkronmotorer med varvtal 3000 rpm (2-pol), 1500 rpm (4-pol) eller 1000 rpm (6-pol) i isolationsklass F, för kontinuerlig drift enligt klass S1. Tillåten omgivningstemperatur max 45 C Materialet i motoraxeln är rostfritt stål ASTM 329. Upp t.o.m. 3 kw 4 kw och större Motor 3-fas 400 / 230 V 690 / 400 V Kapslingsklass IP 54 IP 55* *4 kw 2-pol IP54 Andra spänningar, övervakning av motortemperaturen eller motorer med förhöjd säkerhet levereras på begäran. I diagrammen för pumparna redovisas tillförd effekt, vilket är den effekt pumpaggregatet tar från elnätet och används vid LCC beräkningar. Tabellen under diagrammen visar motorns märkeffekt i kw. Mekanisk axeltätning Den mekaniska plantätning har en roterande ring i kol och den stationära ringen i kiselkarbid. Gummidelarna är i EPDM. För axeldiametrar större än 32 mm är tätningen i kol/keramik. Andra material finns på begäran. Material, trycklass och temperatur Pumphus Material i pumphus Material i pumphjul Trycklass Max drifttemperatur AHV, AE, AL/AT 32 Gjutjärn, EN-GJL-200 Komposit Noryl GFN 2 10 bar 100 º C AL/AT Gjutjärn, EN-GJL-200 Gjutjärn, EN-GJL bar 120º C ALH Segjärn, EN-GJS-400 Gjutjärn, EN-GJL bar 150º C / Specialtätning 180º C ALP Brons EN 1982-CC491K Brons EN 1982-CC491K 10 bar 120º C ALS Rostfritt stål ASTM 316 Rostfritt stål ASTM bar 120º C / med spolning 150º C 4 Pumphus och flänsar Pumpar t o m storlek 1102 levereras med pumphus i gjutjärn medan större pumpar levereras i gjutjärn alt. segjärn, beroende tryckklass. För andra materialkombinationer se Övriga användningsområden. Pumpar med flänsar levereras med 1/4 -hål för manometer, tryckgivare, etc. Anslutningsflänsar tom DN150 är borrade enligt PN 10/16. Större flänsar är borrade enligt PN 10. PN 16 leveras på beställning. Alla delar ytbehandlas med grundfärg och slagtålig primer, tjocklek cirka 40 µm. I epoximålat utförande är färgtjockleken cirka 100 µm. Epoxymålad pump levereras med rostfria skruvar i pumphuset. Pumppelaren Pumparna placeras på en plåtpelare fylld med betong. Pelaren avisoleras med t ex korkgummiplattor (4 st plattor 20 mm tjocka / 250 kg pump, 500 kg dubbel sats o.s.v). För att förhindra stomljud och vibrationer ska betongfundamentets vikt vara minst 1.5 ggr pumpens vikt.

5 CIRKULATIONSPUMPAR Övriga användningsområden Cirkulationspumparna i olika materialkonfigurationer kan även användas i en rad andra applikationer av vilka några finns listade nedan. Pumpprestanda är detsamma som för standardpumpar. Pumparna är normalsugande och kan därför användas vid applikationer med måttlig sughöjd. Se pumpens NPSH-värde. APPLIKATION PUMPKONFIGURATION BENÄMNING Kallvattenpumpning i kyltorn Standardpump. Ev. pumphjul i brons AL Hetvatten (>120 C); virkestorkar, fjärrvärme, Pumphus i segjärn, tätning med intern tätnings-spolning. ALH Havsvatten Pumphus och pumphjul i gjutjärn (begränsad livslängd) eller syrafast AL alt ALS Dricksvatten Pumphus och pumphjul i brons. ALP Syrehaltigt vatten Pumphjul i brons, alternativt som ovan. AL alt ALP Klorhaltigt vatten i badhus, hög klorhalt Syrafast pumphus och pumphjul ALS Klorhaltigt vatten i badhus, låg klorhalt Pumphus och pumphjul i gjutjärn alt brons AL alt ALP Pumpning av vätska med lågt Ph Pumphus och pumphjul i ASTM 316 ALS Material i standardtätningen är kol/kiselkarbid (kol/keramik i större pumpar) med EPDM-gummidelar. Andra material finns på begäran, t ex kiselkarbid/kiselkarbid och viton- eller nitril-gummidelar. 5

6 AHV 25/4 AHV 25/4 anslutning 25 AHV Enkelpump i gjutjärn hjul i komposit Inkl. rörkoppling 25 mm Övrigt Pump kan förses med hjul av brons temperatur upp till 120 C Varvtal 1500 r/min Pumpens anslutning G 1 1/2" Temp.område -15 till +100 C Pumpen har mekaniskt reglerbar kapacitet Motor IP 54 Bygglängd 180 mm Pumpens höjd max 250 mm Avsedd för frihängande montage Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr AHV 25/4 0,02 0,

7 AHV 25/2 AHV 25/2 anslutning 25 AHV Enkelpump i gjutjärn hjul i komposit Inkl. rörkoppling 25 mm Övrigt Pump kan förses med hjul av brons temperatur upp till 120 C Varvtal 3000 r/min Pumpens anslutning G 1 1/2" Temp.område -15 till +100 C Pumpen har mekaniskt reglerbar kapacitet Motor IP 54 Bygglängd 180 mm Pumpens höjd max 250 mm Avsedd för frihängande montage l/s Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr AHV 25/2 0,06 0,

8 AE 26/4 AE 26/4 anslutning 25 AE Enkelpump i gjutjärn hjul i komposit Inkl. rörkoppling 25 mm AEP Enkelpump i brons inkl. rörkoppling 25 mm Övrigt Pump kan förses med hjul av brons temperatur upp till 120 C Kan förses med fot för montage på pelare eller konsol Varvtal 1500 r/min Pumpens anslutning G 1 1/2" Temp.område -15 till +100 C Motor IP 54 Bygglängd 260 mm Pumpens höjd max 225 mm Avsedd för frihängande montage Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr AE 26/ ,08 0, AE 26/ ,08 0, AE 26/ ,08 0, AE 26/ ,05 0, , AE 26/4-90 0,05 0, , AE 26/4-80 0,05 0, ,

9 AE 26/2 AE 26/2 anslutning 25 AE Enkelpump i gjutjärn hjul i komposit Inkl. rörkoppling 25 mm AEP Enkelpump i brons inkl. rörkoppling 25 mm Övrigt Pump kan förses med hjul av brons temperatur upp till 120 C Kan förses med fot för montage på pelare eller konsol Pump med motor 0,65 kw kan förses med Technovar frekvensomformare Varvtal 3000 r/min Pumpens anslutning G 1 1/2" Temp.område -15 till +100 C Motor IP 54 Bygglängd 260 mm Pumpens höjd max 315 mm Avsedd för frihängande montage Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr AE 26/ ,65 1, AE 26/ ,65 1, AE 26/ ,65 1, AE 26/ ,65 1, AE 26/2-90 0,25 0, AE 26/2-80 0,25 0,

10 32/4 32/4 anslutning 32 AL Enkelpump i gjutjärn hjul i komposit AT Tvillingpump i gjutjärn hjul i komposit ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 (kapacitet och mått avviker) ALP Enkelpump i brons (kapacitet och mått avviker) Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump Enkelpumpen finns även med gängad anslutning G 2" inkl. rörkoppling 32 mm. Pumpbeteckning AE 33/4 Pumpens bygglängd 300 mm m Tryckhöjd Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +100 C Motor IP 54 NPSH m Bygglängd 220 mm Pumpens höjd max 310 mm Pumppelare kw Tillförd effekt P1 Flöde l/s m 3 /h RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr l/s RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 32/ ,08 0,08 0, / ,08 0,08 0, /4-90-0,08 0,08 0, /4-80-0,08 0,08 0, /4-70-0,08 0,08 0,

11 32/2 32/2 anslutning 32 AL Enkelpump i gjutjärn hjul i komposit AT Tvillingpump i gjutjärn hjul i komposit ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 (kapacitet och mått avviker) ALP Enkelpump i brons (kapacitet och mått avviker) Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +100 C Motor IP 54 Bygglängd 220 mm Pumpens höjd max 395 mm m Tryckhöjd NPSH m Pumppelare RSK-nr kw Tillförd effekt P1 Flöde l/s m 3 /h Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr l/s AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 32/ ,65 0,65 1, / ,65 0,65 1, /2-90-0,65 0,65 1, /2-80-0,25 0,25 0, /2-70-0,25 0,25 0,

12 40/4 40/4 anslutning 40 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 (kapacitet och mått avviker) ALP Enkelpump i brons (kapacitet och mått avviker) Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump m Tryckhöjd Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 250 mm Pumpens höjd max 410 mm Pumppelare RSK-nr kw Tillförd effekt P1 Flöde l/s m 3 /h Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr l/s Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 40/ ,37 0,37 1, / ,37 0,37 1, / ,2 0,2 0, / ,2 0,2 0, / ,2 0,2 0, / ,2 0,2 0, /4-90-0,2 0,2 0, /4-80-0,2 0,2 0, /4-70-0,2 0,2 0,

13 40/2 40/2 anslutning 40 AL Enkelpump i gjutjärntvillingpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 (kapacitet och mått avviker) ALP Enkelpump i brons (kapacitet och mått avviker) Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump Pump kan förses med Technovar frekvensomformare Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 250 mm Pumpens höjd max 450 mm Pumppelare RSK-nr m kw Tryckhöjd Tillförd effekt P1 Flöde NPSH m l/s m 3 /h Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr l/s Dropplåt AT RSK-nr Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr AL AT 40/ ,5 1,5 3, / ,5 1,5 3, / ,5 1,5 3, / ,1 1,1 2, / ,1 1,1 2, / ,1 1,1 2, /2-90-1,1 1,1 2, /2-80-1,1 1,1 2,

14 50/6 50/6 anslutning 50 AL Enkelpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 135 C tryckklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 (något förändrad kapacitet) ALP Enkelpump i brons Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C m Tryckhöjd Varvtal 1000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C NPSH m Motor IP 54 Bygglängd 280 mm Pumpens höjd max 410 mm Flöde l/s Pumppelare RSK-nr kw Tillförd effekt P1 m 3 /h Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr l/s Dropplåt AT RSK-nr AL Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr 50/ ,11 0,11 0, / ,11 0,11 0, / ,11 0,11 0, / ,11 0,11 0, / ,11 0,11 0, / ,11 0,11 0, /6-90-0,11 0,11 0,

15 50/4 50/4 anslutning 50 AL Enkelpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 135 C tryckklass PN 16 AT Tvillingpump i gjutjärn ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 (något förändrad kapacitet) ALP Enkelpump i brons Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 280 mm Pumpens höjd max 410 mm Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 50/ ,37 0,37 1, / ,37 0,37 1, / ,25 0,25 0, / ,25 0,25 0, / ,2 0,2 0, / ,2 0, /4-90-0,2 0,2 0, /4-80-0,2 0,2 0,

16 51/2 51/2 anslutning 50 AL Enkelpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 135 C tryckklass PN 16 AT Tvillingpump i gjutjärn ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 280 mm Pumpens höjd max 345 mm Pumppelare RSK-nr m Tryckhöjd kw Tillförd effekt P1 Flöde l/s m 3 /h Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr l/s Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr AL AT 51/ ,1 1,1 2, / ,1 1,1 2, / ,1 1,1 2, /2-90-1,1 1,1 2,

17 52/2 52/2 anslutning 50 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150 C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfrittastm 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 280 mm Pumpens höjd max 450 mm Pumppelare RSK-nr m Tryckhöjd kw Tillförd effekt P1 Flöde l/s m 3 /h Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr l/s RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 52/ ,2 2,2 4, / ,2 2,2 4, / ,5 1,5 3, / ,5 1,5 3,

18 53/4 53/4 anslutning 50 AL Enkelpump i gjutjärn Övrigt Andra material på förfrågan Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Axeltätning kol/keramik Motor IP 54 Bygglängd 450 mm Pumpens höjd max 610 mm Maxhöjd 610 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg m kw Tryckhöjd Tillförd effekt P1 Flöde NPSH m l/s m 3 /h l/s AL Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr 53/ ,0 3 6, / ,0 3 6, / ,2 2,2 5, / ,5 1,5 3, / ,1 1,1 2, / ,1 1,1 2,

19 53/2 53/2 anslutning 50 AL Enkelpump i gjutjärn Övrigt Andra material på förfrågan Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Axeltätning kol/keramik Motor IP 55 Bygglängd 450 mm Pumpens höjd max 765 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg m kw Tryckhöjd Tillförd effekt P1 Flöde l/s m 3 /h l/s AL Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr 53/ , / , / , / / ,5 7, / ,5 5, / ,5 5,

20 65/6 65/6 anslutning 65 AL Enkelpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150 C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons ALS, ALP avviker något i mått och kapacitet Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Varvtal 1000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 340 mm Pumpens höjd max 445 Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr 65/ ,37 0,37 1, / ,37 0,37 1, / ,37 0,37 1, / ,37 0,37 1, / ,37 0,37 1, / ,18 0,18 0, / ,18 0,18 0, / ,18 0,18 0, / ,18 0,18 0, / ,18 0,18 0,

21 65/4 65/4 anslutning 65 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150 C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons ALS, ALP avviker något i mått och kapacitet Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 340 mm Pumpens höjd max 495 Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 65/ ,5 1,5 3, / ,1 1,1 2, / ,1 1,1 2, / ,75 0,75 2, / ,75 0,75 2, / ,55 0,55 1, / ,55 0,55 1, / ,37 0,37 1, / ,37 0,37 1, / ,37 0,37 1,

22 66/2 66/2 anslutning 65 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150 C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons ALS, ALP avviker något i mått och kapacitet Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 55, t.o.m. 4 kw IP 54 Bygglängd 340 mm Pumpens höjd max 605 Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 66/ ,5 7, / ,5 5, / ,5 5, / ,0 4 8, / ,0 4 8, / ,0 3 6, / ,2 2,2 4, / ,5 1,5 3, / ,5 1,5 3,

23 80/6 80/6 anslutning 80 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 Avviker något i mått Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 360 mm Pumpens höjd max 515 mm Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 80/ ,55 0,55 1, / ,37 0,37 1, / ,37 0,37 1, / ,37 0,37 1, / ,18 0,18 0, / ,18 0,18 0, / ,18 0,18 0, / ,18 0,18 0,

24 80/4 80/4 anslutning 80 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 Avviker något i mått Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 360 mm Pumpens höjd max 515 mm Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 80/ ,5 3, / ,1 2, / ,1 2, / , / ,55 1, / ,55 1, / , / ,

25 80/2 80/2 anslutning 80 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 Avviker något i mått Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 55, t.o.m. 4 kw IP 54 Bygglängd 360 mm Pumpens höjd max 625 mm Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 80/ ,5 7, / ,5 5, / ,5 5, / ,0 4 8, / ,0 3 6, / ,2 2,2 4,

26 1082/6 1082/6 anslutning 80 AL Enkelpump i gjutjärn Övrigt Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 450 mm Pumpens höjd max 540 mm Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr 1082/ ,1 3, / ,75 2, / ,75 2, / ,55 1, / ,55 1, / ,37 1, / ,37 1,

27 1082/4 1082/4 anslutning 80 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn Övrigt Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 450 mm Pumpens höjd max 585 mm Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 1082/ , / / , / / ,2 5, / / ,2 5, / / ,5 3, / / ,5 3, / / ,1 2, /

28 1102/6 1102/6 anslutning 100 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150 C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 54 Bygglängd 450 mm Pumpens höjd max 535 mm Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 1102/ ,75 2, / ,75 2, / ,55 1, / ,37 1, / ,37 1, / ,37 1, / ,37 1,

29 1102/4 1102/4 anslutning 100 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150 C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 55 Bygglängd 450 mm Pumpens höjd max 580 mm Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 1102/ ,2 5, / ,2 5, / ,5 3, / ,1 2, / ,1 2, / , / ,55 1,

30 1102/2 1102/2 anslutning 100 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150 C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons. Epoxymålad pump. Utförande för temp -30 C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120 C Motor IP 55, t.o.m. 4 kw IP 54 Bygglängd 450 mm Pumpens höjd max 645 mm Pumppelare RSK-nr Isolerplattor 4 st/pump RSK-nr RSK-nr Dropplåt AT RSK-nr AL AT Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr Kg RSK-nr Art.nr 1102/ , / , / ,

31 1106/4 1106/4 anslutning 100 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120º C Motor IP 55 Bygglängd 600 mm Pumpens höjd max 765 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg Dropplåt AT AL AT Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr Kg Art.nr 1106/ ,5 15, / ,5 15, / ,5 11, / , / , / , / ,

32 1106/2 1106/2 anslutning 100 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120º C Motor IP 55 Bygglängd 600 mm Pumpens höjd max 900 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg Dropplåt AT AL AT Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr Kg Art.nr 1106/ / / / / / , / ,

33 1129/4 1129/4 anslutning 125 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons (Pumpens höjd avviker något) Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120º C Motor IP 55 Bygglängd 700 mm Pumpens höjd max 785 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg Dropplåt AT AL AT Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr Kg Art.nr 1129/ / , / , / ,5 15, / ,5 11, / , / , / ,

34 1129/2 1129/2 anslutning 125 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons (Pumpens höjd avviker något) Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120º C Motor IP 55 Bygglängd 700 mm Pumpens höjd max 930 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg Dropplåt AT AL AT Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr Kg Art.nr 1129/ / / /

35 1154/6 1154/6 anslutning 150 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons (Pumpens bygghöjd avviker något) Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120º C Motor IP 55 Bygglängd 800 mm Pumpens höjd max 805 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg Dropplåt AT AL AT Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr Kg Art.nr 1154/ ,5 12, / ,5 12, / ,5 12, / ,5 12, / ,5 12,

36 1154/4 1154/4 anslutning 150 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons (Pumpens bygghöjd avviker något) Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120º C Motor IP 55 Bygglängd 800 mm Pumpens höjd max 835 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg Dropplåt AT AL AT Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr Kg Art.nr 1154/ , / / / , / ,5 15, / ,5 11, / ,

37 1155/2 1155/2 anslutning 150 AL Enkelpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Varvtal 3000 r/min Flänsborrning PN 10 (16) Temp.område -15 till +120º C tom 37 kw större motorer kol/keramik Motor IP 55 Pumphjul kan anpassas efter kapacitet Bygglängd 800 mm Pumpens höjd max1055 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg AL Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr 1155/ / / / , / , / /

38 1202/6 1202/6 anslutning 200 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1000 r/min Flänsborrning PN 10 standard på begäran PN 16 Temp.område -15 till +120º C Motor IP 55 Pumphjul kan anpassas efter kapacitet Bygglängd AL 820 mm Bygglängd AT 940 mm Pumpens höjd max 945 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg Dropplåt AT AL AT Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr Kg Art.nr 1202/ / / , / ,5 12, / ,5 12, / ,5 12,

39 1202/4 1202/4 anslutning 200 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt eller brons Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 standard på begäran PN 16 Temp.område -15 till +120º C tom 18,5 kw Större motorer kol/keramik Motor IP 55 Pumphjul kan anpassas efter kapacitet Bygglängd AL 820 mm Bygglängd AT 940 mm Pumpens höjd max 1040 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg Dropplåt AT AL AT Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr Kg Art.nr 1202/ , / , / / / / , / / ,

40 1250/6 1250/6 anslutning 250 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons. Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Pump kan förses med Technovar frekvensomformare. Varvtal 1000 r/min Flänsborrning PN 10 standard På begäran PN 16 Temp.område -15 till +120º C Axeltätning kol/keramik Motor IP 55 Pumphjul kan anpassas efter kapacitet Bygglängd AL 980 mm Bygglängd AT 1100 mm Pumpens höjd max 1075 mm Pumppelare 500 mm Isolerplattor 4 st/pump/250 kg Dropplåt AT AL AT Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr Kg Art.nr 1250/ / / , / ,5 35, / , /

41 1250/4 1250/4 anslutning 250 AL Enkelpump i gjutjärn AT Tvillingpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 ALP Enkelpump i brons. Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 standard På begäran PN 16 Temp.område -15 till +120º C Axeltätning kol/keramik Motor IP 55 Pumphjul kan anpassas efter kapacitet Bygglängd AL 980 mm Bygglängd AT 1100 mm Pumpens höjd max 1265 mm Pumppelare AL Isolerplattor 4 st/pump/250 kg för AT 1250 på förfrågan AL AT Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr Kg Art.nr 1250/ / / / / / / /

42 1300/4 1300/4 anslutning 300 AL Enkelpump i gjutjärn ALH Enkelpump i segjärn 150º C trycklass PN 16 ALS Enkelpump i rostfritt ASTM 316 trycklass PN 16 Övrigt Gjutjärnspump kan förses med komponenter i rostfritt Epoxymålad pump. Utförande för temp -30º C Varvtal 1500 r/min Flänsborrning PN 10 standard På begäran PN 16 Temp.område -15 till +120º C Axeltätning kol/keramik Motor IP 55 Pumphjul kan anpassas efter kapacitet Bygglängd 1100 mm Pumpens höjd max 1685 mm På förfrågan AL Pump kw Amp db(a) Kg Art.nr 1300/ / / /

43 TAPPVARMVATTENPUMPAR Tappvarmvattenpumpar Allmänt Centrifugalpumpar i brons med låg zinkhalt för cirkulationspumpning av tappvarmvatten, tryckstegring eller pumpning av syresatt vatten. Pumparna har en kompakt konstruktion med en kort gemensam pump/motoraxel och torr motor. För ovanstående applikationer kan även ALP-pumpar användas. Se avsnitt cirkulationspumpar. Materialet i motoraxeln är rostfritt stål ASTM 329. Andra spänningar eller explosionssäkra motorer levereras på begäran. T.o.m. 3 kw 4 kw och större Motor 3-fas 400 / 230 V 690 / 400 V Kapslingsklass IP 54 IP 55* Allmänna tekniska data Temperaturer Pumpar med pumphjul i brons kan användas upp till + 120º C. Med pumphjul i komposit, AKP, ASV och AP, är maxtemperaturen +100º C. Motor Pumpmotorerna är kortslutna asynkronmotorer med varvtal 3000 rpm (2-pol), 1500 rpm (4-pol) i isolationsklass F, för kontinuerlig drift enligt klass S1. Andra spänningar eller motorer med förhöjd säkerhet levereras på begäran. Mekanisk axeltätning Den mekaniska plantätning har en roterande ring i kol och den stationära ringen i kiselkarbid. Gummidelarna är i EPDM. Andra materialkombinationer finns på begäran. Material, trycklass och temperatur Pumphus Material i pumphus Material i pumphjul Trycklass Max och tätningsfläns drifttemperatur AKP, ASV, AP Brons EN 1982-CC491K Komposit Noryl GFN 2 10 bar 100 º C Avvikelser från ovanstående tabell framgår på resp. diagramsida. Övriga användningsområden för tappvarmvattenpumpar Eftersom pumparna är tillverkade i brons kan dessa användas i många andra applikationer. Ex.vis för syresatt vatten varmt eller kallt och för andra vätskor där bronsmaterialet är lämpligt. Se även under cirkulationspumpar ALP och ALS. 43

44 AKP 20/4 AKP 20/4 anslutning 20 AKP Enkelpump i brons hjul i komposit Övrigt Pump kan förses med hjul av brons temperatur upp till 120º C Varvtal 1500 r/min Pumpens anslutning G 3/4" invändig gänga Temp.område -15 till +100º C Motor IP 54 Bygglängd 190 mm Pumpens höjd max 220 mm Avsedd för frihängande montage Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr AKP 20/4-57 0,02 0, , AKP 20/4-52 0,02 0, , AKP 20/4-47 0,02 0, ,

45 AKP 20/2 AKP 20/2 anslutning 20 AKP Enkelpump i brons hjul i komposit Övrigt Pump kan förses med hjul av brons temperatur upp till 120º C Varvtal 3000 r/min Pumpens anslutning G 3/4" invändig gänga Temp.område -15 till +100º C Motor IP 54 Bygglängd 190 mm Pumpens höjd max 220 mm Avsedd för frihängande montage Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr AKP 20/2-57 0,06 0, , AKP 20/2-52 0,06 0, , AKP 20/2-47 0,06 0, , AKP 20/4-42 0,06 0, ,

46 ASV 27/4-105 ASV 27/4-105 anslutning 25 ASV 27/4 Enkelpump i brons hjul i komposit Övrigt Pump kan förses med hjul av brons temperatur upp till 120º C Pumpen kan förses med fotstativ för montage på vägg, konsol eller pelare Varvtal 1500 r/min Pumpens anslutning G 1" invändig gänga Temp.område -15 till +100º C Pumpen har mekaniskt reglerbar kapacitet Motor IP 54 Bygglängd 220 mm Pumpens höjd max 250 mm Avsedd för frihängande montage Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr ASV 27/ ,05 0, ,

47 ASV 27/2-85 ASV 27/2-85 anslutning 25 ASV 27/2 Enkelpump i brons hjul i komposit Övrigt Pump kan förses med hjul av brons temperatur upp till 120º C Pumpen kan förses med fotstativ för montage på vägg, konsol eller pelare Varvtal 3000 r/min Pumpens anslutning G 1" invändig gänga Temp.område -15 till +100º C Pumpen har mekaniskt reglerbar kapacitet Motor IP 54 Bygglängd 285 mm Pumpens höjd max 340 mm Avsedd för frihängande montage Pump kw Amp db(a) Kg RSK-nr Art.nr ASV 27/2-85 0,25 0, ,

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Typ MHIL S Monterings- och skötselanvisning 6263780/0505 1. Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2. Säkerhet...4 2.1 Symboler i denna monterings- och skötselanvisning...4

Läs mer

Marinkatalog 2015. pumpar och tillbehör för marina applikationer

Marinkatalog 2015. pumpar och tillbehör för marina applikationer Marinkatalog 2015 pumpar och tillbehör för marina applikationer Whether you sail for leisure or livelihood, all sailors share a love for the sea. You also share the need for equipment you can rely on.

Läs mer

Grundprinciper för pumpteknik

Grundprinciper för pumpteknik Grundprinciper för pumpteknik Pumpteori 2007/2008 I n n e h å l l Grundprinciper för pumpteknik 5 Historik pumpteknik 7 Vattenförsörjning 7 Pumpning av avloppsvatten 8 Värmeteknologi 9 Pumpsystem 12 Öppet

Läs mer

Produktkatalog Ventilation

Produktkatalog Ventilation Produktkatalog Ventilation VÄRMEVÄXLARE ALLMÄNT Innehållsförteckning Värmeväxlare allmänt s. 1-9 För montering i aggregat s.52-93 Specialister på värmeväxlare... 2 Kvalitet och miljö... 2 Produktvalsprogrammet

Läs mer

herborner. F 100 % BELÄGGNING = 0 % KORROSION! Belagd centrifugalpump i blockkonstruktion

herborner. F 100 % BELÄGGNING = 0 % KORROSION! Belagd centrifugalpump i blockkonstruktion herborner. 1 % BELÄGGNING = % KORROSION! Belagd centrifugalpump i blockkonstruktion SE herborner. En världsnyhet sätter standarden Med sin 1 %-iga beläggning lämpar sig herborner. särskilt väl för drift

Läs mer

Krav på pumpar. För lägre kostnader, ökad energieffektivitet och förbättrad driftsäkerhet

Krav på pumpar. För lägre kostnader, ökad energieffektivitet och förbättrad driftsäkerhet Krav på pumpar För lägre kostnader, ökad energieffektivitet och förbättrad driftsäkerhet 1 Kraven har tagits fram av: Per Asplund/Leif Sundqvist, SCA Graphic Sundsvall AB Jan Fors, EnerGia Konsulterande

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselanvisning Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -ZPR Växjö, 04-01-20 WILO Sverige AB - Stinavägen 1 - Box 3024-350 33 - Växjö Tel: 0470-72 76 00 - Fax: 0470-72 76 44 E-post: wilo@wilo.se -

Läs mer

Handbok Köldbärarsystem

Handbok Köldbärarsystem Handbok Köldbärarsystem HANDBOK UTGÅVA 3 2008 Vätskeburen kyla Inledning Inledning Vårt kylbehov ökar i takt med klimatförändringarna och att medeltemperaturen höjs. Samtidigt ställer vi allt högre krav

Läs mer

Nytt & aktuellt PUMPAR & PUMPSTATIONER UR VÅRT VVS-SORTIMENT FÖR ALLA BEHOV I OCH RUNT FASTIGHETEN

Nytt & aktuellt PUMPAR & PUMPSTATIONER UR VÅRT VVS-SORTIMENT FÖR ALLA BEHOV I OCH RUNT FASTIGHETEN Nytt & aktuellt PUMPAR & PUMPSTATIONER UR VÅRT VVS-SORTIMENT FÖR ALLA BEHOV I OCH RUNT FASTIGHETEN Nytt & aktuellt från Xylem i och runt fastigheten! Nu är det läge att se över energiförbrukningen, när

Läs mer

Regler och mätning. Teknisk Information 492. flödesmätning 493. Pumpar 523. Regler / Mätning

Regler och mätning. Teknisk Information 492. flödesmätning 493. Pumpar 523. Regler / Mätning Regler och mätning Teknisk Information 492 flödesmätning 493 Flow X3 flödesmätare 494 Flow X3 specialinstrument 496 Flow X3 instrument flöde/transmitter F902/903 498 Flow X3 instrument flöde/batteridrift

Läs mer

8 Flödesreglering 8.1 ALLMÄN ÖVERSIKT

8 Flödesreglering 8.1 ALLMÄN ÖVERSIKT 8 Flödesreglering 8.1 ALLMÄN ÖVERSIKT Vid transport av vätskor dimensioneras pumputrustning för ett största volymflöde, som i praktiken kanske aldrig kommer att uppträda. Dimensioneringsprincipen är trots

Läs mer

Blockpumpar, serie LSB. enligt ISO 2858 / ISO 5199

Blockpumpar, serie LSB. enligt ISO 2858 / ISO 5199 Blockpumpar, serie LSB enligt ISO 2858 / ISO 5199 Tekniska data Prestandaintervall Flöde upp till 450 m 3 /h Uppfordringshöjd upp till 170 m Varvtal upp till 2 950 rpm Pumpstorlekar Utlopp från DN 25 upp

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

11.1 TEKNISK BESKRIVNING MASKIN OCH PROCESS. Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

11.1 TEKNISK BESKRIVNING MASKIN OCH PROCESS. Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Arvika Teknik AB Segerfors vattenverk Ombyggnad 11.1 TEKNISK BESKRIVNING MASKIN OCH PROCESS 2012-08-24 Sweco Environment AB Thor Wahlberg Alexander Szabo Lars Nilsson Anneli Söderqvist Veronica Hjelm 1

Läs mer

produktkatalog från Kojapo AB

produktkatalog från Kojapo AB produktkatalog från Kojapo AB Med fokus på Miljövänligare produktion Tillsammans kan vi bidra till att minska koldioxidutsläppen. Därför fördjupar vi samtalen med både kunder och leverantörer om hur metoder

Läs mer

Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-3-42 GOLD SD 12-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 12-120/SILVER C CX 35-120

Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-3-42 GOLD SD 12-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 12-120/SILVER C CX 35-120 Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-3-42 GOLD SD 12-12/GOLD CX /12 SILVER C SD 12-12/SILVER C CX 35-12 1. Allmänt Rörkopplingsenheten används för att driva runt vatten-/ glykolblandning mellan

Läs mer

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 PBD SE 1306-1 Luftmodul NIBE T AB 30 NIBE T 639552 AB 30 4 Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 Allmänt öjligt att kombinera luft med berg-/markkollektor. Flexibel placering av AB30. öjligt att bygga

Läs mer

Modulbyggt luftbehandlingsaggregat Flexomix. 060 950 Luftflöde 0,2-10,0 m³/s. Produktkatalog

Modulbyggt luftbehandlingsaggregat Flexomix. 060 950 Luftflöde 0,2-10,0 m³/s. Produktkatalog Modulbyggt luftbehandlingsaggregat Flexomix 060 950 Luftflöde 0,2-10,0 m³/s Produktkatalog IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljöoch energieffektiva luftbehandlingsprodukter. Detta

Läs mer

Allt varmvatten du behöver. NIBE varmvattenberedare 1

Allt varmvatten du behöver. NIBE varmvattenberedare 1 NIBE Varmvattenberedare Allt varmvatten du behöver NIBE varmvattenberedare 1 2 NIBE varmvattenberedare + NIBE Varmvattenberedare Vrid bara på kranen Att kunna vrida på kranen i badrummet och få en varm

Läs mer

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Water & Wastewater Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Effektiva pumplösningar för småhus Innehåll Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem... 3 Flygt LTA för hushåll Baspaket... 6 Flygt LTA för professionella

Läs mer

Batteriet - båtens hjärta

Batteriet - båtens hjärta Batteriet - båtens hjärta Batterier spelar en allt större roll i vår vardag och är mer eller mindre en förutsättning för ett bekvämt och bekymmersfritt liv. Många känner säkert igen frustrationen som ett

Läs mer

T4-01 2010-03/Ersätter T4-01 2002-12. Isolering av rörledningar

T4-01 2010-03/Ersätter T4-01 2002-12. Isolering av rörledningar T4-01 2010-03/Ersätter T4-01 2002-12 Isolering av rörledningar Vi bygger framtiden Isover är en del av den franska koncernen Saint-Gobain som utvecklar, tillverkar och distribuerar byggnadsmaterial för

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Water & Wastewater Installations-, drift- och underhållsmanual 2004 Ready 4 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

Handbok över dräneringspumpar 50 Hz

Handbok över dräneringspumpar 50 Hz 1) Den växtvävnad som leder upp vattnet från rötterna 2) Ett ledande globalt vattenteknikföretag Vi är 12 personer med ett gemensamt mål: att skapa innovativa lösningar som kan uppfylla världens vattenbehov.

Läs mer

Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB. och ELOMIN III UB

Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB. och ELOMIN III UB Installation, drift och skötsel Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB och ELOMIN III UB Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 e-post info@varmebaronen.se www.varmebaronen.se

Läs mer

SÅ INSTALLERAR DU DIN LTA-STATION

SÅ INSTALLERAR DU DIN LTA-STATION Senast uppdaterad: 2012-02-21 SÅ INSTALLERAR DU DIN LTA-STATION Post Botkyrka kommun, 147 85 Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehåll Allmänt

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Viktig information... 2 Produktbeskrivning... 3 Placering av värmepumpen... 4 Uppställning och montering... 4 Rörinstallation...5-6 Fyllning

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8122.211 Mini Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer