Teknisk dokumentation för Schemalätt 5.0. Systemkrav. Installation. Utvecklingsmiljö/OS: Programkomponenter: Programutveckling för vård och omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk dokumentation för Schemalätt 5.0. Systemkrav. Installation. Utvecklingsmiljö/OS: Programkomponenter: Programutveckling för vård och omsorg"

Transkript

1 Teknisk dokumentation för Schemalätt 5.0 Systemkrav Operativsystem: Microsoft Windows 98, ME, NT 4.0 (SP5 eller senare), 2000, XP (SP1 eller senare). Internminne: Minst 64 Mb RAM Grafikkort: Minst 256 färger (16 eller 32 bitars grafik rekommenderas) Processor : Minst 200 MHz HD utrymme: Minst 50 MB ledigt utrymme CD-ROM: CD-ROM läsare krävs. Installation Installation av programmet görs med hjälp av det installationsprogram som medföljer på CD skivan. En tryckt dokumentation medföljer programmet. I denna dokumentation finns installationsanvisningar. Programmet samt användardokumentation till densamma kan även laddas ner från vår Internetsida. Utvecklingsmiljö Utvecklingsverktyg: Utvecklingsmiljö/OS: Visual Studio 6.0 (Visual Basic 6.0 SP5) Windows 95/98/2000/NT/XP Programkomponenter: Komponent Destination Distributör Syfte Program: sl5win.exe c:\program\sl5win Vsoft Huvudprogram Sl5.ini Windows Vsoft Ini-fil (programinställningar) 3 parts komponenter: Spread.ocx System Farpoint Tabellkontroll (spreadsheet) ss32x25.ocx System Farpoint Tabellkontroll (spreadsheet) slcalend.ocx System Samlogic Kalenderkontroll slxgauge.ocx System Samlogic Grafiska mätare mm xapi2000.dll System Samlogic Div kalenderfunktioner xinet.dll System Samlogic Div. Internetfunktioner Övriga komponenter asycfilt.dll System Microsoft Standardkomponent comcat.dll System Microsoft Standardkomponent comdlg32.ocx System Microsoft Gränssnitt mot MS dialoger graph32.ocx System Microsoft Diagram/graf komponent gsw32.exe System Microsoft Diagram/graf komponent gswdll32.dll System Microsoft Diagram/graf komponent mfc40.dll System Microsoft Standardkomponent mscomctl.ocx System Microsoft Standardkomponent msvbvm60.dll System Microsoft Visual Basic Virtual Machine msvcrt40.dll System Microsoft Standardkomponent oleaut32.dll System Microsoft OLE automation komponent picclp32.ocx System Microsoft Pictureclip komponent stdole2.tlb System Microsoft Standard OLE komponent tabctl32.ocx System Microsoft Tab-control komponent vb6stkit.dll System Microsoft Standardkomponent Bilder/Ikoner sl5.ico Sl5win

2 Filformat: Ett arbetsschema som skapas med schemalätt 5.0 har idag ett XML baserad filformat. Uppgifter om personal och turer kopieras till arbetsschemat från personal och turbanken. Schemafil filnamn.sl5 Bankfiler personer.bnk turer.bnk Lagrar uppgifter om personliga scheman (avdelningsscheman), turer, personal samt inställningar. Personalbanken innehåller uppgifter om personal som sedan kan kopieras till scheman. Turbanken innehåller uppgifter om turer som sedan kan kopieras till scheman. Programinställningar: Vissa inställningar i Schemalätt sparas i en konfigurationsfil (ini-fil) med namnet Sl5.ini. Denna fil är placerad i Windowskatalogen på Windows 95/98/XP samt WinNT-katalogen på Windows NT Workstation samt Windows Inställningar i konfigurationsfilen läses av programmet i samband med att det startas. Programmet sparar även viss information i denna konfigurationsfil Specifikation av SL5.INI. [Default] Path= SchemafilePath= BankfilePathPersonal= BankfilePathTurer= BankfilePathList= MailSender= SMTPServer= Heltid=37,00 Begr_Period=4 KalenderVecka=1 SemesterStart=21 MaxMätarVärde=100 Lic= Sökväg till Schemalätt programfiler. Sökväg till schemafiler. Programmet föreslår denna sökväg i samband med att befintliga scheman öppnas eller skapas. Sökväg till den registerfil som kallas Personalbank (personer.bnk) Sökväg till den registerfil som kallas Turbank (turer.bnk) Sökvägar till flera olika personal och turbanker som är valbara från inställningsformuläret exempel: BankfilePathList =c:\sl5eko,g:\databaser\ Här lagras avsändarens mailadress Här lagras uppgift om SMTP server (mailserver) Heltidsmått/vecka som programmet föreslår vid upplägg av ny personal. Begränsningspeiod som programmet föreslår Schemavecka som motsvarar aktuell kalenderstartvecka Startvecka för semesterperiod Maxvärde för grafisk differensmätare (semesterschemat) Licensnr [Settings] Hundradelar=1 StatusFält=1 Sortering=1 ShowLogo=1 ShowRaster=1 TjgBeräkning=1 MaxUndoSteps=20 VisaInitialer=1 TäthetStartTime=0 TäthetEndTime =44 VisaJourBeredskap=1 Visa resultat som hundradelar eller sextiondelar. Visa statusfältet Namnsortering med för- eller efternamn i första hand. Avgör om splashbild skall visas vid start av programmet Ger utskrift med rastrering. Anger om tjänstgöringsgraden skall beräknas enl. privatvårdsavtal eller kommunalavtal Anger hur många steg som kan ångras Anger om initialer skall visas i täthetsschemat Anger start intervall för täthetsschema Anger slut intervall för täthetsschema Anger om Jour, Beredskap och planeringstid skall visas i täthetsschemat. [FileHist] File1= Lagrar senast öppnade filer

3 Teknisk dokumentation för Schemalätt 5.0 Ekonomidel Systemkrav Operativsystem: Microsoft Windows 98, ME, NT 4.0 (SP5 eller senare), 2000, XP. Internminne: Minst 64 Mb RAM Grafikkort: Minst 256 färger (16 eller 32 bitars grafik rekommenderas) Processor : Minst 200 MHz HD utrymme: Minst 50 MB ledigt utrymme CD-ROM: CD-ROM läsare krävs. Installation Installation av programmet görs med hjälp av det installationsprogram som medföljer på CD skivan. En tryckt dokumentation medföljer programmet. I denna dokumentation finns installationsanvisningar. Programmet samt användardokumentation till densamma kan även laddas ner från vår Internetsida. Utvecklingsmiljö Utvecklingsverktyg: Utvecklingsmiljö/OS: Databas: Visual Studio 6.0 (Visual Basic 6.0 SP5) Windows 95/98/2000/NT/XP Access 97 (åtkomst via DAO, Jet Engine) Programkomponenter: Komponent Destination Distributör Syfte Program: sl5eko.exe c:\program\sl5eko Vsoft Huvudprogram Sl5eko.ini Windows Vsoft Ini-fil (programinställningar) Databas: eko32.mdb c:\program\sl5eko Vsoft Access 97 databas som lagrar all data. 3 parts komponenter: spread.ocx System Farpoint Tabellkontroll (spreadsheet) ss32x25.ocx System Farpoint Tabellkontroll (spreadsheet) xapi2000.dll System Samlogic Div. kalenderfunktioner flextext.ocx System Vsoft Inmatningskontroller Rapportfiler avdelningar.rpt c:\program\sl5eko Vsoft Avdelningsrapport personal.rpt c:\program\sl5eko Vsoft Personuppgifter personal2.rpt c:\program\sl5eko Vsoft Personuppgifter + anst.uppgifter anstbevis.rpt c:\program\sl5eko Vsoft Anställningsbevis dagvjour.rpt c:\program\sl5eko Vsoft Dagverksjournal (dag för dag) dvjdatum.rpt c:\program\sl5eko Vsoft Dagverksjournal (sammanställning) dvjfrånvaro.rpt c:\program\sl5eko Vsoft Dagverksjournal (frånvaro) frånvaro.rpt c:\program\sl5eko Vsoft Frånvarorapport grafpie.rpt c:\program\sl5eko Vsoft Grafisk kostnadskalkyl kostnad1.rpt c:\program\sl5eko Vsoft Kostnadskalkyl tidrapp.rpt c:\program\sl5eko Vsoft Tidrapport standard tidrappb.rpt c:\program\sl5eko Vsoft Tidrapport variant 1 tidrappc.rpt c:\program\sl5eko Vsoft Tidrapport variant 2 Viktig information! Rapportfilerna och databasen måste alltid vara placerade i samma katalog för att rapporterna skall fungera. Detta är standard vid installation men om du avser att placera databasen på en annat enhet/katalog exempelvis en gemensam server så måste du även kopiera rapporterna dit.

4 Drivrutiner för databas: dao350.dll System Microsoft msjet35.dll System Microsoft msjint35.dll System Microsoft msjter35.dll System Microsoft msrd2x35.dll System Microsoft msrepl35.dll System Microsoft p2bbnd.dll System Microsoft p2bdao.dll System Microsoft p2ctdao.dll System Microsoft p2irdao.dll System Microsoft p2sodbc.dll System Microsoft pg32.dll System Microsoft vb5db.dll System Microsoft vbajet32.dll System Microsoft Crystal Reports komponenter: pg32conv.dll System Business Objects u2ddisk.dll System Business Objects u2dmapi.dll System Business Objects u2fcr.dll System Business Objects u2fdif.dll System Business Objects u2fhtml.dll System Business Objects u2frec.dll System Business Objects u2frtf.dll System Business Objects u2fsepv.dll System Business Objects u2ftext.dll System Business Objects u2fwks.dll System Business Objects u2fwordw.dll System Business Objects u2fxls.dll System Business Objects crystl32.ocx System Business Objects crpaig80.dll System Business Objects crpe32.dll System Business Objects crxlat32.dll System Business Objects Övriga systemkomponenter mfcans32.dll System Microsoft mscdrun.dll System Microsoft msvcrt20.dll System Microsoft msvcrt40.dll System Microsoft rdocurs.dll System Microsoft msstdfmt.dll System Microsoft msderun.dll System Microsoft msstkprp.dll System Microsoft msvbvm50.dll System Microsoft msvbvm60.dll System Microsoft oleaut32.dll System Microsoft olepro32.dll System Microsoft expsrv.dll System Microsoft implode.dll System Microsoft comcat.dll System Microsoft mfc40.dll System Microsoft mfc42.dll System Microsoft sscsdk80.dll System Microsoft stdole2.tlb System Microsoft msvcp60.dll System Microsoft vb6stkit.dll System Microsoft msvcrt.dll System Microsoft msvcirt.dll System Microsoft

5 asycfilt.dll System Microsoft Programinställningar: Vissa inställningar i Schemalätt Ekonomidel sparas i konfigurationsfil (ini-fil) med namnet Sl5Eko.ini. Den är placerad i Windows-katalogen på Windows 95/98/XP alternativt WinNT-katalogen på Windows NT Workstation samt Windows Inställningar i konfigurationsfilen läses av programmet i samband med att det startas. Programmet sparar även viss information i denna konfigurationsfil Specifikation av SL5Eko.INI. [Default] Path=c:\program\sl5eko Lic= SenasteAvd=2 SenasteÅr=2005 SenasteMånad=5 SenasteDag=24 Preview=True TidRapportMall=tidrapp.rpt Anger sökväg till Databas och rapportkatalog. Sökväg till flera olika databaser kan läggas upp här om de separeras med kommatecken. Användaren får då möjlighet att välja databas vid start av programmet. exempel: c:\sl5eko,g:\databaser\, Licensnyckel Sparar undan den senast valda avdelningen. Sparar undan det senast valda året. Sparar undan den senast valda månaden. Sparar undan den senast valda dagen. Anger om förhandsgranskning av rapport skall göras. Anger vald Tidrapportmall (anges under inställningar i programmet). [Columns] Turnamn=True Arbetstid=True Rast=True Arbetstid_B=False Rast_B=False Arbetstid_Sch=False Rast_Sch=False Jour_Ber=False OB=True Jour_ers=False Frånvaro=True Övertid=True Fyllnadstid=False Extratid=False Komp=True ÖvertidKomp=False FyllnadstidKomp=False ExtratidKomp=False Info=True Las=True Kställe=True Nedanstående nycklar lagrar information om vilka fält som kommer att visas i tidrapportformuläret. OSV

Schemalätt 5.0 Schemaläggningsprogram för Windows 95/98/2000/NT/XP/W7

Schemalätt 5.0 Schemaläggningsprogram för Windows 95/98/2000/NT/XP/W7 Schemalätt 5.0 Schemaläggningsprogram för Windows 95/98/2000/NT/XP/W7 Copyright 1996-2012 Sida 1 Nionde utgåvan (September 2007) Copyright 1996-2012 All rights reserved Textförfattare: Jens Ulf och Sylve

Läs mer

Teknisk specifikation Capitex System

Teknisk specifikation Capitex System Teknisk specifikation Capitex System Övergripande systembeskrivning Capitex System är en skiktad objektorienterad komponentbaserad klient/server-lösning för WIN32 miljö, med fokus på enkelhet och skalbarhet.

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

Scala Doc SQL Installation

Scala Doc SQL Installation Scala Doc SQL Installation För uppgradering se nedan: Uppgradering till ScalaDoc På Servern: Börja med att köra programmet D:\Setup.exe (Om D:\ är CDROM enheten) så installeras Scala Doc till ett bibliotek

Läs mer

Installation av RIB Huvudprogram 1.3

Installation av RIB Huvudprogram 1.3 RIB Huvudprogram, version 1.3.0 Sidan 1 av 8 Installation av RIB Huvudprogram 1.3 Bakgrund RIB Huvudprogram är en informationskälla för alla som arbetar inom området samhällsskydd och beredskap, till exempel

Läs mer

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Nyheter i version 6.1 Nya möjligheter vid bokningar I Omnis version 6.1 finns möjligheten att reservera mer än en behörighetsgrupp för bokningar. Nya

Läs mer

JabloSuite Bruksanvisning

JabloSuite Bruksanvisning Version 2.2 JABLOSUITE BRUKSANVISNING Sida 1 av 14 JabloSuite Bruksanvisning Inledning Lista över funktionerna i JabloSuite...2 Installation Minimala krav på programvara och maskinvara...3 Operativsystem

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2011

Användarmanual Godman Redovisning 2011 Användarmanual Godman Redovisning Version 2011 rev1 Användarmanual Godman Redovisning 2011 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer

Läs mer

RISKBEDÖMNING. Användarhandbok. Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB

RISKBEDÖMNING. Användarhandbok. Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB RISKBEDÖMNING Användarhandbok Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB Svensk Dataförvaltning AB, Telefon 031-711 96 30, info@sdfab.se 1 1 INSTALLATION...4 1.1 HÅRD OCH MJUKVARUKRAV...

Läs mer

Bruksanvisning för programmet Bildbanksgeneratorn 1.0.0

Bruksanvisning för programmet Bildbanksgeneratorn 1.0.0 Bruksanvisning för programmet Bildbanksgeneratorn 1.0.0 1 Tack Tack för att du har införskaffat programmet Bildbanksgeneratorn version 1 (kallad BBG) från Äppelklyftig. Vi hoppas att programmet ska vara

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server Innehåll 1 ÄNDRINGSINFORMATION... 2 2 MARVIN MIDI SERVER... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 3 2.3 Kort om installationen...

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

PC Software Point Creator for AutoCAD

PC Software Point Creator for AutoCAD PC Software Point Creator for AutoCAD Snabbguide Introduktion till Hilti Point Creator för AutoCAD Hilti Point Creator används för att extrahera punktkoordinater från BIM/CAD-ritningar i 2D eller 3D. Dessa

Läs mer

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt Datautväxling lokalt Datautläsning lokalt Uppgifter flyttas mellan datorer via t.ex. USB-minne eller e-post Denna funktion används om du vill utväxla data med en annan PC, där det skall arbetas vidare

Läs mer

Hogia PA-analysator manual

Hogia PA-analysator manual Hogia PA-analysator manual Hogia PA-analysator 1 1 INSTALLATION OCH KONFIGURATION 3 2 BYGGA EGNA ANALYSER 26 3 EDITERA ANALYSMALLAR 40 4 LOGOTYPE 42 5 FORMULÄRTEXT 43 6 IMPORTERA/EXPORT AV ANALYSMALL 44

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

DU-INSTRUKTIONER. Användarhandbok. Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB

DU-INSTRUKTIONER. Användarhandbok. Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB DU-INSTRUKTIONER Användarhandbok Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB Svensk Dataförvaltning AB, Telefon 031-711 96 30, info@sdfab.se 1 1 INSTALLATION...4 1.1 HÅRD OCH MJUKVARUKRAV...

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

Systemkrav för Ecos. Bilagor denna Del. Postadress Tfn Fax Internet Org nr Säte Löfströms Allé 1

Systemkrav för Ecos. Bilagor denna Del. Postadress Tfn Fax Internet Org nr Säte Löfströms Allé 1 Datum Upprättad av 2015-01-20 Lars Holgersson Magnus Nilsson Affärsområde Handling / beteckning Tekis-R Systemkrav Ecos Dokumentbeteckning Systemkrav Ecos 1.99 Systemkrav för Ecos Upprättad / ändrad den

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Installationshandbok för Pyramid Business Studio

Installationshandbok för Pyramid Business Studio Installationshandbok för Pyramid Business Studio Gäller version 3.41A (Version 2.0. 150709) Anvisning för installation och uppdatering av grundmodulerna i programsystemet Pyramid Business Studio, för användning

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer