Verksamhetsberättelsen 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelsen 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelsen 2011 Centrum för genusvetenskap Lunds universitet Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 1

2 NULÄGET VID CENTRUM FÖR GENUSVETENSKAP... 4 GÄSTFORSKARE... 5 FORSKNING... 6 FORSKNINGSPROFIL... 6 FORSKARUTBILDNING... 6 Doktorandprojekt... 6 Disputationer... 6 PÅGÅENDE EXTERNFINANSIERADE PROJEKT... 7 INTERNATIONALISERING... 9 SEMINARIER OCH GÄSTFÖRELÄSNINGAR... 9 Forskning pågår... 9 Global gender matters Cripseminariet Work in progress Genusvetenskapens dag... Fel! Bokmärket är inte definierat.11 PUBLIKATIONER AVHANDLINGAR BÖCKER ARTIKLAR ANTOLOGIBIDRAG UNDER PUBLICERING ÖVRIG PUBLICISTISK VERKSAMHET REDAKTIONELLA UPPDRAG ORGANISATION ARBETSMILJÖ JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING STUDENTINFLYTANDE GRUNDUTBILDNING STUDENTTILLSTRÖMNING STUDENTTILLSTRÖMNING PROGRAM REKRYTERING OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET Arbetsmarknadsdag UNDERVISNING OCH KURSUTVECKLING MENTORSVERKSAMHET INTERNATIONALISERING SAMVERKAN MED DET OMGIVANDE SAMHÄLLET DELTAGANDE VID NATIONELLA KONFERENSER, SYMPOSIER OCH SEMINARIER DELTAGANDE VID INTERNATIONELLA KONFERENSER, SYMPOSIER OCH SEMINARIER FORSKNINGSRELATERADE FÖREDRAG TREDJE UPPGIFTEN UPPDRAG UPPDRAG VID CENTRUM FÖR GENUSVETENSKAP Styrelsen för Centrum för genusvetenskap Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i genusvetenskap Forskarrådet ÖVRIGA UPPDRAG VID LUNDS UNIVERSITET Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 2

3 EXTERN EXAMINATOR, SAKKUNNIGUPPDRAG, HANDLEDARUPPDRAG, FAKULTETSOPPONENT OCH BETYGSKOMMITTÉER VID DISPUTATION Opponent Sakkunniguppdrag Fullgjorda handledningsuppdrag Betygsnämnder vid disputation ÖVRIGA UPPDRAG Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 3

4 NULÄGET VID CENTRUM FÖR GENUSVETENSKAP 2011 har arbetet för att expandera och utveckla Centrum för genusvetenskaps verksamhet varit i fokus. Under våren 2011 skedde de första två doktorsdisputationerna i genusvetenskap vid Lunds universitet när Mia Liinason och Maja Sager försvarade sina avhandlingar. Mia Liinasons avhandling har titels Feminism and the Academy. Exploring the Politics of Institutionalization in Gender Studies in Sweden, Maja Sagers Everyday Clandestinity: Experiences on the Margins of Citizenship and Migration Policies. Vi har även fått flera positiva besked angående finansering av nya forskningsprojekt under året. Diana Mulinari, professor i genusvetenskap, fick ett 5-årigt ramprojekt från Vetenskapsrådet, Drömmar om förändring. Kvinnor och skapandet av det civila samhället i Artiska regionen, Asien, Latin Amerika och Europa. Mulinari ska genomföra projektet i samarbete med Tiina Rosenberg, Helle Rydström, Chialing Yang, Lisbet Lewander och Lena Martinson. Maja Sager fick ett 3-årigt Marie Curie- finansierat postdocsprojekt med titel: Contested Boundaries. An ethnographic study of activist practices for the inclusion of excluded migrants in Sweden, Denmark and the UK som hon ska genomföra i England och Sverige. Vidare har Mia Liinason fått finansiering från Vetenskapsrådet för ett 3-årigt forskningsprojekt tillsammans med Marta Cuesta förprojektet Feminist critique, feminist resistance, feminist hopes. Exploring practices, strategies and visions within third wave feminist activism in Sweden. Kerstin Sandell, docent i genusvetenskap, kommer under läsåret 2011/12 tillsammans med forskare från humaniora, samhällsvetenskap och ekonomi att genom Pufendorfinstitutet forska om den Europeiska spallationsanläggningen som är planerad att placeras i Lund. Malin Espersson, vikarierande lektor i genusvetenskap, tilldelades i somras Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö 2010 med hennes avhandling Mer eller mindre byråkratisk- en studie av organisationsförändringar inom Kronofogdemyndigheten som lades fram vis Sociologiska institutionen, Lunds universitet, Vi har utlyst och tillsatt tre doktorandtjänster och en postdoctjänst. Våra tre nya doktorander, Kristin Linderoth, Ina Knobblock och Katrine Scott började i augusti och Mia Liinason ska börja genomföra sitt postdocsprojekt på Centrum för genusvetenskap under Vi har även fått en ny professor under våren: Helle Rydström, FD i socialantropologi, utsågs den 28 april av samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen till professor i genusvetenskap. Sara Goodman utsågs den 13 september till excellent lärare (ETP, Excellent Teaching initial Practitioner) i Samhällsvetenskapliga fakultetens Pedagogiska akademi. Sara ingår i den första gruppen excellenta lärare och ska i fortsättningen arbeta med den pedagogiska akademin. På grundutbildningssidan har en av årets stora satsningar varit arbetet med att starta ett nytt 3- årigt kandidatprogram tillsammans med Institutionen för Service Management med namnet Equality and Diversity Management. I oktober genomförde vi ett väldigt lyckad och välbesökt Genusvetenskapens dag där olika forskare från Centrum för genusvetenskap föreläste under ett symposium med namn Acting On- Acting Up. Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 4

5 Vi fick också lyssna på en spännande installationsföreläsning med vår indiska gästprofessor Lipi Gosh, som ska stanna på Centrum för genusvetenskap fram till sommar Vi har också haft fyra levande forskningsseminarier under året. Under hösten hade vi också möjligheten att delta i en workshop om sociala medier inom Lunds Universitet, guidad av Malin Dellgran. Sammanfattningsvis kan sägas att verksamhetsåret 2011 framförallt har gett oss möjlighet att vidareutveckla Centrum som forskningsmiljö, samtidigt som vi expanderar möjligheterna för studenter att på olika sätt ta del av genusvetenskaplig kunskap. GÄSTFORSKARE Under året har vi haft flera spännande gäster hos oss: Rebecca Selberg, doktorand vid Institutionen för samhällsvetenskap vid Linnéuniversitetet, vars forskningsprojekt handlar om hur man intersektionellt kan analysera konstruktionen av femininiteter i relation till specifika arbetsprocesser. Erika Lundell, doktorand i etnologi vid Institutionen för genus, kultur och historia på Södertörns Högskola, vars avhandlingsprojekt, Förkroppsligad fiktion levande rollspel i Östersjöområdet, handlar om kulturyttringen levande rollspel (lajv). Xiao Wei, professor vid institutionen för filosofi vid Tsinghua University, Bejing, vars huvudområden är västerländsk feministisk filosofi samt bioetik, feministisk etik och etik inom folkhälsoområdet. Lipi Ghosh, professor från Calcutta University, Lunds universitets första India Council for Cultural Relations (ICCR) Visiting Chair Professor för läsåret 2010/11. Professor Ghoshs forskningsintressen är främst etnicitets-, minoritets och kulturstudier i södra och sydöstra Asien. Nya medarbetare vid Centrum för genusvetenskap Vi har varmt välkomnat tre nya doktorander i augusti, Ina Knobblock, Kristin Linderoth och Katrine Scott: Vi har även välkomnat en ny postdoktor, Mia Liinason, som ska jobba med sitt projekt fram till I december började Paul Horton arbeta på centrum med ett 2-årigt postdocsprojekt finansierat av SIDA. I januari började Irina Schmitt som biträdande lektor, som ska jobba med still projekt inom HEDDA/Öppen akademi till sluten av Som vikarierande universitetslektor har vi under året haft förmånen att välkomna sociologerna Malinda Andersson, Terese Anving och Malin Espersson, etnologerna Malena Gustavson och Jesper Fundberg, historiker Despina Tzimoula, genusvetaren Kristina Sjögren och filmvetaren Irene Pelayo. Doktoranderna Marta Kolankiewicz (sociologi), Rebecca Selberg (sociologi) och Niklas Selberg (juridik) och har även deltagit i institutionens arbete kring kursutveckling och även hade viss undervisning i metod och teori på grund- och fortsättningsnivå. Inom ramen för projektet En öppen akademi har Rebecca Selberg skrivit en rapport om lyckade karriärvägar för kvinnliga ledare vid Lunds universitet med titeln Att bryta in i ledarskap- kvinnor och ledarkarriärer vid Lunds Universitet. (http://www.genus.lu.se/upload/lupdf/genusvetenskap/att_bryta_in_i_ledarskap.pdf) Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 5

6 FORSKNING Centrum för genusvetenskap är en livaktig och dynamisk forskningsmiljö som har utvecklats och expanderat sedan Centrum har spelat en central roll för att lyfta in genus som ett viktigt analytiskt begrepp i samhällsvetenskaplig analys och kulturanalys vid Lunds universitet. Institutionen har också fungerat som en central arena för att skapa och upprätthålla nätverk för forskare som arbetar med genusperspektiv, samt varit aktiva i interaktioner mellan akademin och det omgivande samhället. FORSKNINGSPROFIL Den forskning som bedrivs på Centrum för genusvetenskap är finansierad både genom fakultetsmedel och externa medel och omfattar många olika forskningsområden. Hit hör individuella och gemensamma projekt ledda av Centrums seniora forskare, postdoktorala forskningsprojekt och doktorandprojekt. Under året har vi utvecklat vår forskningsprofil Exploring Genders, Cultures and Social Transformations och lyfter i denna följande fyra områden: Feministisk teori och kunskapsproduktion Feministisk metodologi och etnografi Minoritetsstudier Genus och utvecklingsstudier För närvarande har Centrum för genusvetenskap spetskompetens inom feministisk teori, postkoloniala studier, hbt/queerstudier och även i genus och teknik, genus, välfärdsstat och nation; samt populärkulturstudier, antropologi, sociologi, historia, litteratur- och teatervetenskap, samtliga med inriktning på genusstudier. FORSKARUTBILDNING Under 2011 har både Mia Liinason och Maja Sager försvarat sina doktorsavhandlingar. Det är en betydande händelse i utvecklingen av genusvetenskap vid Lunds universitet. Tre nya doktorander har påbörjat forskarutbildning: Ina Knobblock, Kristin Linderoth, Katrine Scott. Doktorandprojekt: Lovise Brade Haj: Medelklasshegemonier och andra majoriseringar inom akademin. Ina Knobblock: Ursprungsfolk och feminism med utgångspunkt i samisk kvinnorörelse Kristin Linderoth: Debatter kring och erfarenheter av Svenska Kommunalarbetareförbundets (Kommunal) strejk 2003 Anna Olovsdotter Lööv: Maskulinitet i feminismens tjänst: Dragkungande som praktik, politik och gemenskap Katrine Scott: Køn, uddannelse og social forandring i Kurdistan (Irak). Maria Tonini: Sexuality, gender and power in India. Inom forskar-utbildningen gav Chandra Talpade Mohanty, Professor of Women s and Gender Studies, Dean s Professor of the Humanities, Syracuse University, en Thematic Workshop: The Praxis of Antiracist, Transnational Feminisms inom samarbete inom InterGender Research School. Kursen koordineras av Tiina Rosenberg och Nina Lykke, Linköping University. Disputationer: Mia Liinason hade Mikela Lundahl, Göteborgs Universitet, som opponent. I betygskommittén satt Eva Österberg, Lena Martinsson, Nina Lykke (som vid disputationen var sjukskriven och ersattes därför av Marta Cuesta). Mias huvudhandledare var Tiina Rosenberg, biträdande handledare Diana Mulinari, Ulla Manns och Ulla M Holm. Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 6

7 Maja Sager hade Keith Pringle, Uppsala Universitet, som opponent. I betygskommittén satt Åsa Lundqvist, Lunds universitet; Mikael Spång, Malmö Högskola och Peo Hansen, Linköpings universitet. Majas huvudhandeldare var Diana Mulinari och biträdande handledare var Tiina Rosenberg. PÅGÅENDE EXTERNFINANSIERADE PROJEKT Research leader of a project on Recognition and Homosexuality: The Socio- Cultural Status of Same-Sex Relations in India and Vietnam. Project includes post-doctoral fellow Paul Horton and doctoral student Maria Tonini. Funded by Sida. In collaboration with Anindita Datta, Department of Geography, University of Delhi and the National Institute of Educational Sciences, Hanoi Legitimizing ESS. Pufendorf Institute for Advanced Studies. (Kerstin Sandell) Negotiating Gender Equality and Feminism in Post-Social Democratic State of Sweden and Germany som en delstudie i projektet Imagining Change Women and Making of Civil Societies in the Arctic Region, Asia, Latin America and Europe; projektledare professor Diana Mulinari, forskningsfinansiering från Vetenskapsrådet Berörande materialiteter. Forskningsmånader från Samhällsvetenskapliga fakulteten. (Malena Gustavson) Challenged Feminism: The Women s Union in Late-Socialist Global Vietnam. Research project included into a larger project on Imagining Change: Women and the Making of Civil Societies in the Arctic Region, Asia, Latin America, and Europe, coordinated by Diana Mulinari, and the Civil Society research program funded by Vetenskapsrådet. In collaboration with the Department of Anthropology, Hanoi University and the Institute of Family and Gender Studies, Hanoi. (Helle Rydström) Drömmar om förändring. Kvinnor och skapandet av det civila samhället i Artiska regionen, Asien, Latin Amerika och Europa. Finansieras av Vetenskapsrådet. (Diana Mulinari tillsammans med Tiina Rosenberg, Helle Rydström, Chialing Yang, Lisbet Lewander och Lena Martinson) Individual agency and Organizational transformations. Finansieras av Vetenskapsrådet. (Diana Mulinari tillsammans med huvudsökande Nora Räthzel) Feministisk teori från Syd: En analys av genusforskningsbidrag från Afrika och Latinamerika till teoriutveckling. Finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. (Diana Mulinari) South-South Migration. Women domestic workers in Chile, Peru and Argentina. Finansieras av SAREC. (Diana Mulinari tillsammans med huvudsökande Aina Tollefsen) Teaching sex? Teachers' knowledge about and strategies towards nonheteronormative youth in Canada. (Irina Schmitt) After the success with the new generation antidepressants: Experiences, practices, discourses and changes in the self. Finansieras av Riksbankens jubileumsfond. (Kerstin Sandell, projektledare, Shai Mulinari, tillsammans med Anna Bredström och Marianne Winther Jörgensen) Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 7

8 The European Spallation Source: Grand science as visions and realities. Forskningsmånader från Samhällsvetenskapliga fakulteten. (Kerstin Sandell) En öppen akademi Finansieras av Vetenskapsrådet. (Diana Mulinari och Kerstin Sandell är projektledare, I projektet ingår Lovise Haj Brade, Irina Schmitt, Rebecca Selberg och Malinda Andersson) The logic of resistance. An intersectional perspective on academic gatekeepers : inom projektet En öppen akademi. (Irina Schmitt) Following Hedda Andersson. Del av samhällsvetenskapliga fakultetens strategiska forskningssatsning. (Projektledare Kerstin Sandell, tillsammans med Diana Mulinari, Lovise Brade Haj) Research leader of a project on Risk, Youth, and Sexualities in Urban Asia: New Delhi and Ho Chi Minh City Project includes two younger scholars (Cecilia Bergstedt and Maria Tonini). Funded by Sida. In collaboration with the Department of Sociology, University of Delhi and the National Institute of Educational Sciences, Hanoi. (Helle Rydström) The Protection of Women, Children, and Marginalized Groups against Violence in Vietnam and Cambodia. Finansierat av The Embassy of Sweden In Vietnam. (Helle Rydström i samarbete med 12 forskare från olika institutioner i Sverige och Vietnam) Coordinator of a Partner Driven Cooperation pilot project on Social Security and the Protection of Women, Children, and Marginalized Groups against Violence in Vietnam and Cambodia. (Including 12 scholars from Sweden and Vietnam). Funded by The Embassy of Sweden in Vietnam. Co-funding obtained from the Faculty of Social Sciences, Lund University. In collaboration with the Institute of Family and Gender Studies, Hanoi. (Helle Rydström) Homophobic Motivated Violence as Experience of Children Growing Up with Homosexual Parents in the Context of School, finansieras av EU programme Daphne. I samarbete med Humboldt University i Belin och fakultet för social arbete, Ljubljana University. (Malena Gustavson, Tiina Rosenberg, Irina Schmitt, Uli Streib-Brzic, Christiane Quadflieg, Silke Bercht, Ana Marija Sobočan, Darja Zaviršek och Maja Pan) Women and Migrants in Swedish Xenofobic parties. Finansierat av Vetenskapsrådet. (Diana Mulinari tillsammans med Anders Neergaard) National unions, global problems. Unions, transnational solidarity and sustainability. Finansierat av Vetenskapsrådet. (Diana Mulinari tillsammans med projektledare Nora Räthzel samt Irene Molina, Aina Tollefsen, Paula Mörch och David Uzzel) Vanföreställningar: En historisk-socialantropologisk studie om funktionshinder, medborgarskap och sexualitet i Danmark och Sverige från 1925 till idag, finansierat av Vetenskapsrådet, (Jens Rydström tillsammans med Don Kulick) Research leader of a project on Bullying and Gender in Contemporary Vietnam: The Intersections between Masculinity and Harassment in Vietnamese Schools. Project includes doctoral student Paul Horton. Funded by Sida. In collaboration with the National Institute of Educational Sciences, Hanoi. Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 8

9 Coordinator of an 8-year project on Rural Families in Transitional Vietnam (Phase I and Phase II) including about 20 junior and senior scholars from Hanoi. Project is part of a comprehensive long-term research capacity building program in Vietnam embracing 18 projects. Funded by Sida. In collaboration with the Institute of Sociology, the Institute of Family and Gender Studies, the Institute of Anthropology, all in Hanoi, Gothenburg University, and the Ministry of Science and Technology, Hanoi. INTERNATIONALISERING Centrum för genusvetenskap har en stark internationell forskningsprofil. Flera forskare leder eller medverkar i internationella och komparativa forskningsprojekt. Inom ramen för forskarutbildningen ingår Centrum för genusvetenskap i Nordic Research School in Interdisciplinary Gender Studies med 36 partnerinstitutioner i bl a Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Lettland och Ryssland november besökte tio medarbetare från Centrum för genusvetenskap Centre for Transdisciplinary Gender Studies, Humboldt University, Berlin. Seminariums titel var Gender on the Move: Transdiciplinary Discussion across and between Gender Studies. Teman som behandlades varbland annat. undervisning, pedagogik och pågående forskning vid respektive institution. (För hela programmet se bilaga 6) Vid Centrum för genusvetenskap pågår ett aktivt internationellt student-, lärar- och forskningsutbyte med koppling till genusvetenskaplig utbildning och forskning. På utbildningssidan kan nämnas medlemskap i den europeiska sommarskolan om genusvetenskap, NOISE, som består av ett samarbete mellan 11 universitet som årligen anordnar en temarelaterad genusvetenskaplig sommarskola. SEMINARIER OCH GÄSTFÖRELÄSNINGAR Forskning pågår Forskning pågår är öppna seminarier där forskare vid Centrum för Genusvetenskap samt inbjudna gäster presenterar aktuell forskning. (För programmet, se bilaga 2) Under våren 2011 presenterade Rebecca Selberg från Linnéuniversitet sin forskning Feminist conceptualization of class and labor. Malinda Andersson, från Uppsala universitet pratade om Blodets och rötternas logik. Internationell adoption i välfärdens diskursiva praktik medan Tina Mattson från Lunds Universitet pratade om Intersektionalitet och det Normala. Mette Seidelin från Syddans Universitet i Odense presenterade sin text Participant or victim? Incest in Danish penal code Under hösten var det totalt 5 forskare som presenterade sina pågående projekt: Linn Egeberg Holmgren från Uppsala Universitet pratade om IngenMansLand: om män som feminister medan Catrine Andersson från IBF, Uppsala presenterade sin forskning kring Hundra år av tvåsamhet. Äktenskapet i svenska statliga utredningar " Renita Sörensdotter från Stockholm Universitet pratade om Kön, sexualitet och sjukdom. Från Umeå Universitet hade vi två forskare under hösten: Per Wisselgred med sitt projekt Par i politik och vetenskap och Sara Edenheim med Anakronismen: Mot den historiska manin. Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 9

10 Global Gender Matters Under våren 2011 arrangerade The Global Gender Matters Network en seminarieserie med titeln Being Thee: gender, Fieldwork and the Politics of Emotions. Seminarieserien var öppen och omfattade bl.a. seminarier med professor Susan Paulson, Miami University, som talade om Seeing Gender as an Historical Force in Interdisciplinary Research on Rural Territorial Dynamics in 5 Latin American Countries, professor Lipi Gosh, Calcuta University, Indien, som talade kring She says I Listening to Women in Shashemene (Ethiopia) Talking about Themselve. Tova Höjdestrand, Lunds Universitet pratade om To Have and Have Not: Rational Reciprocity, Manipulated Matronage, and Intimidated Integrity during a Fieldwork among Homeless People in St. Petersburg, Russia. Kristina Göransson, också från Lunds universitet talade om Doing Ethnographic Research on Family in Singapore - Challenges and Opportunities. Maria Tonini från Lund Universitet pratade om Fear and Loathing in New Delhi: Questions about Emotions and Ethnographic Practice. Medan Maja Sager, också från Lund Universitet presenterade sin text Researching Clandestinity: Experiences on the Margins of Citizenship and Migration Policies. Camilla Ravnbol från Raul Wallenberg Institutet talade om Qualitative Research in Human Rights Contexts: Perspectives on Ethics and Positioning in the Field. (För programmet se bilaga 3) Hösten 2011 arrangerade The Global gender Matters Network en seminarieserie med titeln Cross-Cultural Comparative Gender Studies. Under 4 olika tillfällen forskare från flera universitet talade komparativ analys. (För programmet se bilaga 4) Cripseminariet Cripseminariet är ett arbetande seminarium där deltagarna dels presenterar egna texter och dels studerar artiklar med olika teman. Under vårterminen 2011 och med Medborgarskap som temat för hela serien, pratade Elisabet Apelmo om Kropp, skillnad och medborgarskap. Dessutom lästes och diskuterades totalt tio texter av bl.a. Alice Domurat Dreger, Martha Nussbaum, Chrissie Rogers, Teela Sanders, Michael Bérubé, Marcus Redley & Darin Weinberg, Douwe van Houten & Conny Bellemakers, etc. (För programmet se bilaga 5) Work in Progress Detta seminarium är tänkt som en mötesplats bland doktorander, postdoktorander, forskare och gäster där alla har möjlighet att utveckla sin vetenskapliga kompetens i en akademisk, generös och intellektuell miljö. Under våren 2011 hade Work in Progress fem olika träffar med flera olika teman såsom: forskningsansökningar, genusteorier och antologier och att skriva en doktorsavhandling, tillfälle där doktoranden Lovise Brade Haj introducerades hennes forskningsprojekt Middle class hegemony in higher education. Under hösten 2011 hade seminariet fyra olika träffar. På det första seminariet presenterade Maria Tonini, doktorand på Centrum för genusvetenskap, sina preliminära reflektioner kring sitt forskningsprojekt Sexuality, gender and power in India. Under de tre andra tillfällen har deltagarna diskuterat kring tre olika teman: antologier, forskningsansökningar och publikationer. Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 10

11 Genusvetenskapens dag 5 oktober arrangerade Centrum Genusvetenskapens dag, med temat Acting On Acting Up. Programmet bestod av tre olika föreläsningar samt en panel debatt där forskare från olika ämnesområden diskuterade kring aktivism och genusvetenskap. Arrangemanget var öppet för allmänheten. (För programmet, se bilaga 1) Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 11

12 PUBLIKATIONER AVHANDLINGAR Liinason, Mia. (2011). Feminism and the Academy. Exploring the Politics of Institutionalization in Gender Studies in Sweden. PhD Dissertation. Lund University. Sager, Maja. (2011). Everyday Clandestinity: Experiences on the Margins of Citizenship and Migration Policies. PhD Dissertation. Lund University. BÖCKER Mulinari, Diana & Siv, F. & Anders, J. eds. (2011). Normalisation and Outsiderhood. Feminist Readings of a neoliberal welfare state. Bentham ebooks. Mulinari, Diana & Listerborn, C. & Molina, I. eds. (2011). Våldets topografier: betraktelser över makt och motstånd. Atlas. Rydström, Helle. (2011). Rural Vietnamese Families in Doi Moi Vietnam. Edited together with Trinh Duy Luan and Wil Burghoorn. Hanoi: Social Sciences Publishing House. Rydström, Jens. (2011). Odd Couples: A History of Gay Marriage in Scandinavia. Aksant / Amsterdam University Press. Selberg, Rebecca & Mulinari, Paula. (2011). (2011) Arbete - Intersektionella perspektiv Gleerups. ARTIKLAR Brade, Lovise. H. (2011). Begærsforskydningens politik Samtaler om selvoplevede begærs- og identitetsforskydninger bland genusstudenter. Lambda Nordica, 2011(1) Gustavson, Malena. & Schmitt, Irina. (2011). Rainbow kids, star families, and the everyday politics of/in school. Lambda Nordica. Tidskrift för homo/lesbisk/bi/transforskning, 16(2-3) Gustavson, Malena, & Schmitt, Irina (2011). Culturally queer, silenced in school? Children with LGBTQ parents, and the everyday politics of/in community and school. Lambda Nordica. Tidskrift för homo/lesbisk/bi/transforskning, 16(2-3), Horton, Paul. & Rydström, Helle. (2011). Heterosexual Masculinity in Contemporary Vietnam: Privileges, Pleasures, and Protests. Men and Masculinities, 14(5). Horton, Paul. (2011). School Bullying and Social and Moral Orders. Children & Society, 25(4) Klaeson, K., Sandell, K. & Berterö, C.M. (2011). To feel like an outsider: focus group discussions regarding the influence on sexuality caused by breast cancer treatment. European Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 12

13 journal of cancer care, 20(6) Mulinari, D., Rätzhel, N. & Tollefsen, A. (2011). Everyday working lives in a transnational corporation in Mexico: The contradictory cooptation of trade unionists. Economic and Industrial Democracy. Mulinari, Diana. & Neergaard, A. (2011). Racismo, clase social y género en el espacio urbano. Nomadias, 2. Mulinari, Shai. (2011). Varför fara med osanningar om depressioners orsaker?. Läkartidningen (Swedish Medical Journal), 108(38) Pelayo, Irene. (2011). "Performance drag y parodia en Tacones Lejanos. Una lectura queer". In: Garcia, F. ed. Revista científica de Comunicación y Nuevas Tecnología. ICONO14. No. 2 Rosenberg, Tiina. (2011). Sublime Politics, book review of Det sublimas politik: Emancipatorisk estetik i 1800-talets konstnärsromaner (The Sublime Policy: Emancipatory Aesthetics of 19th Century Artist Novels) by Kristina Fjelkestam (Stockholm: Makadam 2010), NORA (Nordic Journal of Feminist and Gender Research), Volume 19, Number 3/2011, pp Rydström, Helle. (2011). Heterosexual Masculinity in Contemporary Vietnam: Privileges, Pleasures, and Protests. (With Paul Horton). Men and Masculinities, vol. 14:5, pp (Peer-reviewed). Sager, Maja. (2001). Gömdhet på arbetsmarknaden. Kopplingar mellan arbetsmarknad, migrationspolitik och asylrätt. in Mulinari, Paula & Selberg, Rebecca (ed.) Arbete - Intersektionella perspektiv. Malmö: Gleerups. Schmitt, Irina. (2011). Culturally queer, silenced in school? Children with LGBTQ parents, and the everyday politics of/in community and school Lambda Nordica Tidskrift för homo/lesbisk/bi/transforskning, 16(2-3), Schmitt, Irina. (2011). Recension: Familjebanden att knyta om och upplösa queera föreställningar om föräldraskap och familj (Rachel Epstein (red.) Who s your daddy? And other writings on queer parenting. Toronto: Sumach Press 2009). Lambda Nordica (2-3), ANTOLOGIBIDRAG Gustavson, Malena. & Lööv, Anna.O. (2011). "Förändringens platser Queera situeringar av anekdotiska bevis". In: Österholm, M.M. ed. Queera intersektioner. Queerseminariet vid Uppsala Universitet Uppsala Universitet. Liinason, Mia. (2011). "Why Interdisciplinarity? Interdisciplinarity and Women s/gender studies in Europe". In: Buikema, R., Griffin, G. & Lykke, N. eds. Theories and Methodologies in Post- Graduate Feminist Research, Researching Differently. Routledge Advances in Feminist Studies and Intersectionality. Routledge. Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 13

14 Mulinari, Diana. (2011). "Antirasister". In: Listerborn, C., Molina, I. & Mulinari, D. eds. Våldets topografier. Betraktelser över maktens och motstånd. Atlas. Mulinari, Diana. (2011). "Giving Birth in neoliberal times". In: Mulinari, D., Fahlgren, S. & Johansson, A. eds. Normalization and "outsiderhood": Feminist readings of a neoliberal welfare state. Bentham e-books. Rosenberg, T. (2011). "Säg som det är! Om kön, klass och välfärdsstat i Lo Kauppis Bergsprängardottern som exploderade". In: Jonsson, B., Nilsson, M., Sjöberg, B. & Vulovic, J. eds. Från Nexö till Alakoski. Aspekter på nordisk arbetarlitteratur. Absalon, Lund. s Rosenberg, Tina. (2011). "Fucking heteronorm. Kommentar till Lukas Moodysson, Fucking Åmål". In: Arnberg, K., Sundevall, F. & Tjeder, D. eds. Könspolitiska nyckeltexter. Från sedlighetsdebatt till talibantal. Kabusa Böcker. Rosenberg, Tina. (2011). "Kvinnor och feminister: ett samtal med Suzanne Osten". In: Laskar, P. & Svensson, I. eds. Salongsberusat. Kabusa böcker. s Rosenberg, Tina. (2011). "När den enkönade teatern blev tvåkönad". In: Ericsson, N. ed. Samband - Historia - Tema. Bonnier läromedel, Stockholm. Rosenberg, Tina. (2011). "Solidarity Lost and Found". In: Klöck, A. ed. The Politics of Being on Stage. Olms Verlag, Hildesheim. Rydström, Helle. (2011). Introduction: Studying Rural Families in Doi Moi Vietnam, pp In Trinh, Rydstrom, and Burghoorn. Rural Vietnamese Families in Doi Moi Vietnam. Hanoi: Social Sciences Publishing House. UNDER PUBLICERING Liinason, Mia: "The construction of gender research in Sweden. An analysis of a success story", SQS Journal of Queer Studies Finland, no. 1, Liinason, Mia: Reflection in feminist teaching: problems, paradoxes, possibilities, European Journal of Women s Studies, 19, Liinason, Mia: Conceptual Dilemmas, Political Actions, Feminist Questions, i Gender and Change. Power, Politics and Everyday Practices, Red. Maria J Samuelsson och Magnus Åberg, Karlstad University Press, Karlstad, Haj Brade, Lovise: 'När rekryteringen ska breddas' - kapitel i antologin som avslutar projektet I Hedda Anderssons fotspår. Mulinari, Diana: The Sweden Democrats. Exploring Swedish exceptionalism, with Anders Neergaard, Ashagte. Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 14

15 Mulinari, Diana. & Molina, Irene: Explorando la hegemonía del feminismo. Igualdad de género y racismo en los países Nórdicos. Mulinari, Diana: The experience of Goodwill workers. Transnational corporations from the perspective of their workers. with Nora Rätzhel, Mac Milllan. Rydström, Jens: Är krymplingen människa? Om cripteori i vetenskap och politik. I människans kunskap och kunskapen om människan: En vänbok till Arne Jarrick. Red. Orsi Husz, Mattias Tydén & Maria Wallenberg Bondesson. Lund: Arkiv, 2012, s Under utgivning. Rydström, Jens: Hemmafruns och homofobins årtionde. I Könspolitiska nyckeltexter II: Från befolkningskris till talibantal Red. Klara Arnberg, Fia Sundevall & David Tjeder. Göteborg & Stockholm: Makadam, 2012, s [Red. av Erik Thorsells tal Från Heliga Birgitta till Pastor Kejne, s ] ISBN Schmitt, Irina: Sexuality, secularism and the nation reading Swedish school policies i Quinn, Therese & Meiners Erica R. (red.), Sexualities in Education: A Reader. Schmitt, Irina. (2012). School policies, gender-sex-sexuality and ethno-cultural re-production in Sweden, Canada and Germany. In Zvi Bekerman & Thomas Geisen (Eds.), International Handbook of Migration, Minorities and Education. Understanding Cultural and Social Differences in Processes of Learning. Dordrecht: Springer. ÖVRIG PUBLICISTISK VERKSAMHET Espersson, M., Mulinari, D., Tzimoula, D., Aghede, H., Knobblock, I., Schmitt, I., Linderoth, K., Löfqvist, L., Gustavson, M., Tonini, M., Liinason, M., Rydström, H., Rydström, J. & Goodman, S. (2011). "Var är maktanalysen, Mikael Nordenmark?". Dagens Nyheter, Selberg, Rebecca. (2011) Rapport inom projektet En öppen akademi: Att bryta in i ledarskap Kvinnor och ledarkarriärer vid Lunds Universitet. REDAKTIONELLA UPPDRAG Haj Brade, Lovise: Ingår i redaktionen för danska genusforskningstidskriftet Kvinder, Kön og Forskning och är temaredaktör för nr 1/13 som har titeln [KVææR] Liinason, Mia: Redaktör till Kön, makt, utopi. Nyckelbegrepp i feministiskt tänkande. Medredaktör Liinason, Mia: Bokrecensionsredaktör samt medlem i Junior Editorial Board, NORA Nordic Journal of Feminist and Gender Research ( ) Liinason, Mia: Peer-review gransking för de följande tidskrifter: Tidskrift för genusvetenskap (2011), Lambda Nordica (2011). Mulinari, Diana: Journals: Economic and Industrial Democracy, European Societies, European Journal of Women Studies, European Science Foundation Pool of Reviewers, Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 15

16 Genusvetenskaplig Tidskrift, NORA Nordic Feminist and Women s Studies Journal, NJMR Nordic Journal of Migration Research, Revista Sociedad y Equidad (Chile), Signs Journal of Culture and Society. Mulinari, Diana: Books: Berghahn Books; Ashagate. Schmitt, Irina, med Mia Liinason, Redaktör till Kön, makt, utopi. Nyckelbegrepp i feministiskt tänkande. Projektet löper från hösten 2011, beräknad publicering under Schmitt, Irina: Peer-reviewer for the following journals: Childhood (2011) and Gender, Place and Culture (2011). Rydström, Helle: Member of advisory board, Journal of Vietnamese Studies, Berkeley University peer-reviewed journal published by the California University Press. Rydström, Helle: Medlem i referensgruppen för följande tidskrifter: Journal of Anthropology Today, Blackwell; Journal; The History of the Family, Elsevir; BMC Public Health, Springer Science; Journal Transactions, Royal Association of British Geographers; Journal of Asian Studies, Cambridge University Press; Journal; Review of Asian Studies, Cambridge University Press; NORMA, Nordic Journal of Masculinity Studies, Universitetsforlaget, NO; NORA, Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Taylor and Francis. Rydström, Helle: Editor of the peer-reviewed book series Gendering Asia, published by Nordic Institute of Asian Studies Press/NIAS Press. Co-published by the University of Washington Press and Singapore University Press. Rydström, Jens: Peer-reviewer för Historisk Tidskrift (Stockholm), SQS Journal of Queer Studies in Finland, Scandinavian Journal for Disability Studies, Kvinder, køn og forskning och Lambda Nordica. Gästredaktör för Lambda Nordicas temanummer om Cripteori, vol 17, nr 1-2 (2012). ORGANISATION ARBETSMILJÖ Centrum för genusvetenskap bedriver ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete utifrån arbetsmiljöplanen från I arbetsmiljöplanen ingår mål, åtgärder och tidsplan för arbetet med att säkerställa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för anställda och studenter. (http://www.genus.lu.se/upload/lupdf/genusvetenskap/arbetsmiljoarbetevt054.pdf ) Frukostmöten med hela personalgruppen samlad hålls cirka en gång i månaden. Vid sidan av detta hålls regelbundna lärarkollegieträffar, samt träffar mellan administrativ personal och ledningen. Ansvarig för arbetsmiljöfrågorna är prefekten. JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING Eftersom Centrum för genusvetenskap bedriver forskning och undervisning kring jämställdhetsoch mångfaldsfrågor ur olika teoretiska perspektiv har arbetet mot diskriminering prioriteras. Den forskning och undervisning som idag bedrivs på Centrum för genusvetenskap syftar inte enbart till att förstå genusrelationer, utan också till att förändra dem med utgångspunkt från Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 16

17 nyare forskning om intersektionalitet, det vill säga idén om att kategorier såsom genus, klass, etnicitet och sexuell läggning är intimt förbundna. Som källa till teoretisk kunskap fyller Centrum för genusvetenskap en viktig funktion i Lunds universitets pågående jämställdhetsarbete. Gällande jämställdhetsplan är upplagd i enlighet med samhällsvetenskapliga fakultetens jämställdhetsplan och syftar till att motverka diskriminering på alla plan och skapa förutsättningar för jämställda och jämlika villkor för anställda och studenter. Ansvarig för jämställdhetsarbetet är prefekten. (www.genus.lu.se/upload/lupdf/genusvetenskap/jamstalldhetsplan05.pdf ) STUDENTINFLYTANDE Centrum för genusvetenskap strävar ständigt efter en aktiv dialog med studenterna och uppmuntrar till öppenhet och kritiskt tänkande. Vid sidan av de förtroendevalda studeranderepresentanterna i institutionsstyrelsen, i ledningsgruppen för det genusvetenskapliga programmet och i ledningsgruppen för EDM kandidatprogrammet (Helle Rydström), utövas studentinflytande på institutionen genom kontinuerliga möten mellan studierektor, studievägledare och kursombud. GRUNDUTBILDNING Under 2011 hade Centrum för genusvetenskap 133 helårsstudenter i tilldelade fakultetsmedel. Totalt hade vi 568 förstagångsregistrerade studenter på våra olika fristående kurser, vilket är en mycket glädjande siffra. Studentantalet på grund- och fortsättningskurserna, som båda är heltidskurser om 30 hp, har stabiliserats och utgör grunden för vår studentpopulation. Vidare kan vi konstatera att vår sommarkurs om 15 hp fortsätter att vara populär och läses av studenter som inte annars fått möjlighet att läsa vårt ämne. STUDENTTILLSTRÖMNING Kurs VT11 HT11 VT10 HT10 VT09 HT09 Grundkurs 30 hp Fortsättningskurs hp Kandidatkurs 30 hp Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv 30 hp Arbetslivspraktik hp Queerteori 7,5 hp Feministiska favoriter 7,5hp Genus,likabehandling och samhälle 7,5 hp Science and Technology 7,5 hp Postkoloniala studier , 5 hp HBT-kunskap 7,5 hp Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 17

18 Maskulinitetsstudier ,5 hp Introduktionskurs (sommarkurs) 15 hp Gender, Social Change and Modernity in Swden/Scandinavia 7,5 hp Scandinavian Model of Equality: Gender, Class, Ethnicity and the Social Welfare State 7,5 hp Genusvetenskap som forskningsfält 15 hp * Genusvetenskapliga interventioner och debatter 15 hp* Feminist methodologies 7,5 hp* Feminist ethnography 7,5 hp* Magisteruppsats hp* Masteruppsats hp* Masteruppsats hp* *Kurs på avancerad nivå -Kursen gavs ej innevarande termin STUDENTTILLSTRÖMNING PROGRAM Kandidatprogrammet i genusvetenskap antar studenter varje höst. Höstterminen 2011 började 15 studenter på kandidatprogrammet, att jämföra med 28 stycken 2010 och 21 stycken Samtidigt startade Centrums nya kandidatprogram, Equality and Diversity Management i samarbete med Institutionen för Service Management och hade 19 antagna studenter. Vårt masterprogram, Masterprogram i samhällsvetenskap, genusvetenskap antog 7 studenter. REKRYTERING OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET Arbetsmarknadsdag Den 23 november anordnades årets arbetsmarknadsdag för våra studenter på grundutbildningen. Temat för dagen var hur och på vilket sätt våra studenter i framtiden kan arbeta med genusvetenskapliga arbetsuppgifter. Susanne Linné från Karriärcenter på LU pratade om anställningsförfaranden, där anställningsintervjun hade fokus. Vjollca Haxha och Andrea Hofmann von Baltenau från Malmö stad föreläste om genuspedagogik och arbetet med detta i Malmö stad. Slutligen anordnades en studentledd workshop om genus och genusvetenskap i arbetslivet. Dagen var uppskattad och välbesökt. Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 18

19 UNDERVISNING OCH KURSUTVECKLING Grundutbildningen har utvecklats, med en rejäl ökning av nyregistrerade studenter på grundkursen på både vår- och höstterminen, och en viss ökning på fortsättningskursen. Den lärarledda tiden per student ökades genomsnittligt till 7 timmar i veckan. Vi fortsätter arbetet med mentorsverksamheten som har fungerat väl enligt våra studenter och lärarna. Kandidatprogrammet Equality and Diversity Management började på höstterminen Det ger en utbildning som till hälften består av genusvetenskap och till hälften av service management. Studenterna kommer att ha en hög grad av användbarhet inom större företag och organisationer, likaväl som i egenskap av egna företagare. MENTORSVERKSAMHET Centrum för genusvetenskap deltar sedan våren 2005 i Lund universitets projekt med SImentorer (Supplemental Instruction). Alla studenter på grundkursen i genusvetenskap har möjlighet att delta i centrums mentorsverksamhet. Syftet är att ge studenterna möjlighet att tillsammans med varandra och med stöd av mentorn diskutera innehållet i kurslitteraturen och föreläsningarna, förbättra sin studieteknik samt lära känna universitetsmiljön och varandra. Mentorerna är studenter som läser på avancerad nivå vid centrum, och träffar studenterna på veckoliga möten. Under 2011 var Fie Jensen, Linn Alenius Wallin och Josephine Reijs. INTERNATIONALISERING Som del av undervisningsverksamheten på Centrum erbjuder vi kurser på engelska för internationella studenter både på grund- och avancerade nivå. För utbytesstudenter på grundnivå ger vi kurserna Gender, Social Change and Modernity in Sweden/Scandinavia och Scandinavian Models of Equality Gender, Class, Ethnicity and the Social Welfare State, både på vår- och på höstterminen. Kursen Gender Studies: Science and Technology erbjuder vi tillsammans med fysiska institutionen. På avancerade nivå ger vi kurserna Feminist Methodologies och Feminist Ethnographies. Centrum bidrar till de samhällsvetenskapliga internationella mastersprogrammen, Master of Science in Development Studies, Master of Science in Social Studies of Gender och Master of Science in Global Studies. Under 2011 har vi aktivt arbetat för att erbjuda de internationella studenterna inom GDG en intellektuell hemvist. På vårterminen organiserades studieresor för grundstudenterna inom de valda inriktningarna. Resorna till London, Madrid och Brussels hade intensiva program bl.a. med föreläsningar och möten med EU-parlamentärer och aktivister inom mänskliga rättigheter. Centrums programstudenter använder sig av termin 5 för praktik, dels i utlandet, och studier vid utländska universitet. Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 19

20 SAMVEKAN MED DET OMGIVANDE SAMHÄLLET DELTAGANDE VID NATIONELLA KONFERENSER, SYMPOSIER OCH SEMINARIER Goodman, Sara, Seminariepresentation Faculty Reflections on Experiences from U21 Student Research Conference, at Making the Most of U21, Internationella relationer, Lunds universitet, 31/8 Faculty representative from Lunds University Universitas 21 Undergraduate Research Conference, Fudan University, China, 13-18/ Gender Issues in the Natural Sciences and Engineering: Examples from of Physic föreläsning CECOST Centre for Combustion Science and Technology 14th Annual Seminar, Lund University, Lund, 17-18/ Liinason, Mia, Genus och akademin, presentation vid Institutionen för energivetenskaper, Lunds Tekniska Högskola, 30/ Deltagande i konferensen GEXcel Theme 11-12: Gender Paradoxes in Changing Academic and Scientific Organization(s), Örebro University, 16-17/ Affective ties: Staying with the limit, presentation at Gexcel Gender Paradoxes conference, Örebro University. 20/ Seminariepresentation Feminism and the Academy. Inbjuden av Bo Rothstein, till statsvetenskapliga institutionens forskarseminarium, Göteborgs universitet, 12/ Linderoth, Kristin, Acting on, acting out panelsamtal Genusvetenskapens dag, Kulturens hörsal, 5/10, 2011 Mulinari, Diana, Panel medverkande: The Swedish model in transition. A Postcolonial feminist reading. Challenging Gender and Beyond. Mid University. Sweden / Panel medverkande: Finns en Europeisk feminism? i "Why is there no Happiness in the East? The Making of European Gender Studies". Södertörn Högskola, Stockholm. 8-10/ Kommentator North/South panel. Global civil society. Shifting Powers in a shifting World. Uppsala Universitet / Rosenberg, Tiina, Vems verklighet? Om dokumentärteater och demonstrationskultur, Nya vägar: verkligheten på teatern/teaterns verklighet, Teaterhögskolan i Malmö, 8-9/ Freaking Out: Has Anger Fallen Out of Fashion?, Current Issues in European Cultural Studies, ACSIS Conference 2011, Linköpings universitet, Campus Norrköping, 15-17/ We re are here, we are queer - are we used to it?, Queerforskningsdag, Södertörns högskola, Stockholm, 10/ Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 20

21 Kvinnor i manskläder i ett scenhistoriskt perspektiv, Feminina män och manhaftiga kvinnor - aspekter på genus och cross-dressing från antiken till idag, Slaviska institutionen, Stockholms universitet, 18/ Rydström, Helle, Senior Response to Junior Scholars Research, at Third Nordic Conference on South Asian Studies for Young Scholars, SASNET, Falsterbo, 16-18/ Organizer of a workshop on Youth, Risk, and Sexuality in Vietnam and India: Educational Perspectives, Institute of Educational Sciences, Hanoi, July 5-6. Organizer of a workshop on Security and Violence, Inst. of Family and Gender Studies, Vietnamese Academy of Social Sciences, Hanoi. Feb Föredrag, Health, Children, and Vietnam, at Health in Indochine, Faculty of Medicine, Lund University, Sweden. Rydström, Jens, "Samtal om queer", Symposium vid Stockholms Universitet i anledning av Queerseminariets 15-årsjubilieum, 7/ Föredrag, "Omaka Par? Partnerskapslagarnas historia i Norden" Hälsa och samhälle, Malmö Högskola 22/ Sandell, Kerstin, Arrangerat workshopen: Broar och brott mellan biologi och det sociala nya utmaningar och empiriska nedslag med fokus på kropp, (o)hälsa och medicin, tillsammans med Shai Mulinari, Anna Bredström, Marianne Winther Jörgensen. Finansierad av Riksbankens jubileumsfond. 9-10/ Living the neurochemical self? STS-konferens i Linköping, 23-24/3, 2011 Schmitt, Irina, Deltagit i lupod Lunds universitets postdoktorsprogram , som är ett ettårigt utvecklingsprogram för biträdande lektorer och forskarassistenter med anställning vid Lunds universitet. Osynliggörande som process - barn och ungdomar med hbtq föräldrar i skolan. Socialt seminarium Socialhögskolan Lund. Tillsammans med Malena Gustavson Konferensorganisation, Co-organization, with Jane Mattisson and Teri Schamp- Bjerede. Re-presenting Canada: Issues and Challenges. Interdisciplinary Canadian Studies Conference. Kristianstad University / Scott, Katrine, Acting on, acting out panelsamtal Genusvetenskapens dag, Kulturens hörsal, 5/ Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 21

22 DELTAGANDE VID INTERNATIONELLA KONFERENSER, SYMPOSIER OCH SEMINARIER Brade, Lovise H. Presenterade papret 'Firstness - a theoretical and methodological concept' på Atgender konferensen Feminist Futures, Budapest, 8-10/ Liinason, Mia, Deltagande i workshop Feminism and precarity, Amsterdam University, Nederländerna. Medpresentatörer: Maria do Mar Pereira, Leeds University, UK, Iris van der Tuin, Utrecht University, NL, Angeliki Alvanoudi, Aristotle University, Greece, Kerstin Alnebratt, Nationella genussekretariatet, Sverige, Sabine Grenz, Humboldt University, Germany, Eliza Steinbock, Amsterdam University, NL, Christian Scholl Amsterdam University, NL, Kate Kirk, Utrecht University, NL, Alessandra Martinelli, Utrecht University, NL och Italien. Nov 2011 Inbjuden gästföreläsare till Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Finansierat av Erasmus teacher exchange. Maj 2011 Key note presentation: Gender Studies in Times of Change: Challenges and Visions for Feminist Studies, key note presentation tillsammans med Angeliki Alvanoudi, Sabine Grenz och Maria do Mar Pereira. Presentation på Feminist Legacies Feminist Futures. Connecting Research, Activism, Teaching and Equality Policies on women and gender in Europe, ATGENDER spring conference, Utrecht University, the Netherlands, 9/ Mulinari, Diana, Kommentator: Suggestions and Future agenda (together with Jeff Hern and Birte Siim) FEMCIT. FINAL CONFERENCE. Remaking Citizenship in a New Europe. University of Bergen, 21/ Key note speaker: Transnational dialogues. A Latin American perspective. The 4th Sino-.Nordic Conference. Travelling Theories within the Context of Globalisation., Aalborg Denmark, 25-27/ Rosenberg, Tiina, School is Out?! Empowering Schools - Challenging Normalities and Discrimination, International Conference, Humboldt University, Berlin, 2/ Freaking Out: Has Anger Fallen Out of Fashion?, FIRT/IFTR (International Federation for Theatre Research), Tradition, Innovation, Community, Osaka University, Japan, 7-12/ Rydström, Jens, "Gay Marriage in Scandinavia" Presentation vid Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien, Humboldt-universitetet, Berlin, 25/ Organiserat ett halvdagstema (Censur och självcensur på och 1970-talet: Sexuell frigörelse och kontroll) Vid 27:e Nordiska Historikermötet i Tromsø, 11 14/ Presenterat projektet Vanföreställningar tillsammans med Don Kulick på konferensen Seks under himlens tag! anordnad av Seksualvejlederforeningen i Danmark, på Pejsegården i Brædstrup, 13/ Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 22

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER Vårterminen2013 Internationalisering Vilka stipendier kan man söka att studera utomlands? NORDPLUS STIPENDIER Vi har utbyten inom 2 nätverk DANOSFI NORLYS DANOSFI Högskolan

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN KARLSTAD 1-2 OKTOBER ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna I detta svarshäfte finns svar från: Ersta/Sköndals Högskola Frågor

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning Syftet med denna studie är att kartlägga

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990 SHORT C.V. Name Title :Birgitta Nyström :Prof. Dr. Date of Birth :23 April 1957 Nationality :Swedish Education :Dr. of Laws 1990 Present Position Prof. of Private Law, Faculty of Law, University of Lund,

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala CV Oktober 2012 Maria Adenfelt, Docent i Företagsekonomi Nuvarande positioner 2012- Forskningsledare, Entreprenörskapsforum 2009- Docent i Företagsekonomi och associerad forskare, Företagsekonomiska institutionen,

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar 25-26 augusti, 2014 Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala Nätverket för Europarättsforskning inbjuder till Europarättsdagar,

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012

Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012 Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012 Seminarium i samverkan med WCU Under 2012 har ett tredje seminarium hållits i samverkan mellan Kvinnofolkhögskolan

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Institutionen för kemiteknik, LTH 1 Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Antagen av institutionsstyrelsen 13/2 2008 Institutionen för kemiteknik, LTH 2 Åtgärdsplan 2008 Det övergripande

Läs mer

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG!

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG! REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är indelade i ämne efter bokstavsordning OBS: WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND!!! Du kan inte webbregistrera dig om du är villkorligt behörig eller om du

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Ursula Hård Presentation. Doktorand vid Ekonomisk-historiska instit, Stockholms Universitet ursula.hard@ekohist.su.se

Ursula Hård Presentation. Doktorand vid Ekonomisk-historiska instit, Stockholms Universitet ursula.hard@ekohist.su.se Ursula Hård Doktorand vid Ekonomisk-historiska instit, Stockholms Universitet ursula.hard@ekohist.su.se Institutionellt och köns/genus perspektiv på regional och lokal politik, utveckling och arbetsmarknad;

Läs mer

Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21

Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21 Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21 The Global School Education for Sustainable Development Mathias Demetriades & Johanna Lund Rockliffe

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Akademiskt entreprenörskap

Akademiskt entreprenörskap Akademiskt entreprenörskap Ek dr. Caroline Wigren Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy Malmö Högskola Caroline.Wigren@circle.lu.se Agenda för dagen En kort introduktion

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Efter en bra vårtermin och en underbar sommar har våra kurser åter börjat och universitetet är fyllt av nya och återvända studenter! Vi hälsar våra ca 200 studenter välkomna

Läs mer

Human Dynamics att förstå sig själv och andra

Human Dynamics att förstå sig själv och andra Human Dynamics att förstå sig själv och andra Vad ger Human Dynamics? Forskning har visat att det största hindret för att skapa framgångsrika företag inte ligger i bristen på affärsidéer utan i bristande

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Sida 1 (7) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Landsövergripande information De flesta lärosäten i Japan som har internationella utbyten har ofta skapat program med fokus

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Rapport från World Conference on Social work and Social Development Action and Impact Stockholm 8-12 juli

Rapport från World Conference on Social work and Social Development Action and Impact Stockholm 8-12 juli 2012-08-21 Rapport från World Conference on Social work and Social Development Action and Impact Stockholm 8-12 juli Delar av styrelsen för Svensk Kuratorsförening har deltagit i World Conference on Social

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Lärande och hållbar utveckling Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Innehållsdeklaration Pedagogikämnet Kommunikation Kunskap och kunskapsbildning -

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

Samverkansforskarskolan vid Umeå universitet

Samverkansforskarskolan vid Umeå universitet Samverkansforskarskolan vid Umeå universitet Företagsforskarskolan FFS Forskarskolan Offentlig Sektor FOS Enheten för externa relationer Umeå universitet Benkt.wiklund@umu.se Vi är övertygade om att Universitet,

Läs mer

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Clary Krekula Karlstads universitet När regnbågen grånar en konferens om hbtq och åldrande Göteborg 25/10 2012 De demografiska förskjutningarna

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Globala stadsregioner och nordiska planeringssytem: utmaningar och möjligheter

Globala stadsregioner och nordiska planeringssytem: utmaningar och möjligheter Globala stadsregioner och nordiska planeringssytem: utmaningar och möjligheter Lukas Smas, Senior Research Fellow, Nordregio Felles nettverksamling for regional og kommunal planlegging 12-13 November 2012.

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Sida 1 (5) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Landsövergripande information De allra flesta lärosäten i Kina erbjuder kurser på kandidatnivå (Undergraduate,

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Tips och råd våra erfarenheter från Erasmus Mundus partnerskapsprojekt Kristin Rådesjö och Mette Svensson

Tips och råd våra erfarenheter från Erasmus Mundus partnerskapsprojekt Kristin Rådesjö och Mette Svensson Tips och råd våra erfarenheter från Erasmus Mundus partnerskapsprojekt Kristin Rådesjö och Mette Svensson Innehållet i vår presentation; Internationalisering vid Högskolan i Borås Erasmus Mundus-projekt

Läs mer

Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor

Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor Vänersborg, 21 augusti 2015 Kajsa Sundström Van Zeveren kajsa.sundstrom@regionvarmland.se Isabel Poli isabel.poli@regionvarmland.se Vad

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Informationsteknologiprogrammet vid LiU och ProblemBaserad Inlärning

Informationsteknologiprogrammet vid LiU och ProblemBaserad Inlärning Några grundfakta: Start hösten 1995 Nominellt 30 platser Civilingenjörsutbildning, 180 poäng Utvecklingen stödd av grundutbildningsrådet => större andel kvinnliga sökande/antagna => problembaserad inlärning

Läs mer

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A!

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Upprop, registrering och kursstart Upprop sker måndag 1 september kl 08.15 i Lindahlsalen, EBC (Evolutionsbiologiskt centrum) Norbyvägen 18D. Kårlegitimation

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det?

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Per Kornhall Författare och debattör per@kornhall.se!!! FilDr Medlem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och Europakommissionens DG Network of Independant Experts

Läs mer

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Eva Åkesson Lund Universitet Seminarium om joint/double degrees och gemensamma studieprogram \ÇàxÜÇtà ÉÇxÄÄt xç{xàxç EC

Läs mer

Publikationsförteckning, Catrin Lundström

Publikationsförteckning, Catrin Lundström Publikationsförteckning, Catrin Lundström Böcker Lundström, Catrin (2007) Svenska latinas. Ras, klass och kön i svenskhetens geografi. Stockholm/Göteborg: Makadam. (Diss) Artiklar (peer-review journals)

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Redovisning av projektet Fysik och Genus

Redovisning av projektet Fysik och Genus Redovisning av projektet Fysik och Genus Inledning Fysik betraktas av tradition som ett typiskt manligt ämne vilket avspeglas i det faktum att Fysikum, Stockholm Universitet, har en ojämn könsfördelning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

Information om utbytesstudier. Utlandsstudier. Examenskrav för 300 hp. Utresande W 2010/2011 o 2011/2012. Charlotte Malmgren Marie Brink 2012 10 01

Information om utbytesstudier. Utlandsstudier. Examenskrav för 300 hp. Utresande W 2010/2011 o 2011/2012. Charlotte Malmgren Marie Brink 2012 10 01 2012 10 02 Utresande W 2010/2011 o 2011/2012 Information om utbytesstudier för W2 och W3 Charlotte Malmgren Marie Brink 2012 10 01 Danmarks Tekniske Universitet University of Iceland Aalto universitet,

Läs mer

CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor

CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor Handelshögskolan vid Göteborgs Företagsekonomiska institutionen, Sektionen för management och organisation Box 610, 405 30 Göteborg, tel. 031-7864489;

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer