Verksamhetsberättelsen 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelsen 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelsen 2011 Centrum för genusvetenskap Lunds universitet Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 1

2 NULÄGET VID CENTRUM FÖR GENUSVETENSKAP... 4 GÄSTFORSKARE... 5 FORSKNING... 6 FORSKNINGSPROFIL... 6 FORSKARUTBILDNING... 6 Doktorandprojekt... 6 Disputationer... 6 PÅGÅENDE EXTERNFINANSIERADE PROJEKT... 7 INTERNATIONALISERING... 9 SEMINARIER OCH GÄSTFÖRELÄSNINGAR... 9 Forskning pågår... 9 Global gender matters Cripseminariet Work in progress Genusvetenskapens dag... Fel! Bokmärket är inte definierat.11 PUBLIKATIONER AVHANDLINGAR BÖCKER ARTIKLAR ANTOLOGIBIDRAG UNDER PUBLICERING ÖVRIG PUBLICISTISK VERKSAMHET REDAKTIONELLA UPPDRAG ORGANISATION ARBETSMILJÖ JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING STUDENTINFLYTANDE GRUNDUTBILDNING STUDENTTILLSTRÖMNING STUDENTTILLSTRÖMNING PROGRAM REKRYTERING OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET Arbetsmarknadsdag UNDERVISNING OCH KURSUTVECKLING MENTORSVERKSAMHET INTERNATIONALISERING SAMVERKAN MED DET OMGIVANDE SAMHÄLLET DELTAGANDE VID NATIONELLA KONFERENSER, SYMPOSIER OCH SEMINARIER DELTAGANDE VID INTERNATIONELLA KONFERENSER, SYMPOSIER OCH SEMINARIER FORSKNINGSRELATERADE FÖREDRAG TREDJE UPPGIFTEN UPPDRAG UPPDRAG VID CENTRUM FÖR GENUSVETENSKAP Styrelsen för Centrum för genusvetenskap Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i genusvetenskap Forskarrådet ÖVRIGA UPPDRAG VID LUNDS UNIVERSITET Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 2

3 EXTERN EXAMINATOR, SAKKUNNIGUPPDRAG, HANDLEDARUPPDRAG, FAKULTETSOPPONENT OCH BETYGSKOMMITTÉER VID DISPUTATION Opponent Sakkunniguppdrag Fullgjorda handledningsuppdrag Betygsnämnder vid disputation ÖVRIGA UPPDRAG Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 3

4 NULÄGET VID CENTRUM FÖR GENUSVETENSKAP 2011 har arbetet för att expandera och utveckla Centrum för genusvetenskaps verksamhet varit i fokus. Under våren 2011 skedde de första två doktorsdisputationerna i genusvetenskap vid Lunds universitet när Mia Liinason och Maja Sager försvarade sina avhandlingar. Mia Liinasons avhandling har titels Feminism and the Academy. Exploring the Politics of Institutionalization in Gender Studies in Sweden, Maja Sagers Everyday Clandestinity: Experiences on the Margins of Citizenship and Migration Policies. Vi har även fått flera positiva besked angående finansering av nya forskningsprojekt under året. Diana Mulinari, professor i genusvetenskap, fick ett 5-årigt ramprojekt från Vetenskapsrådet, Drömmar om förändring. Kvinnor och skapandet av det civila samhället i Artiska regionen, Asien, Latin Amerika och Europa. Mulinari ska genomföra projektet i samarbete med Tiina Rosenberg, Helle Rydström, Chialing Yang, Lisbet Lewander och Lena Martinson. Maja Sager fick ett 3-årigt Marie Curie- finansierat postdocsprojekt med titel: Contested Boundaries. An ethnographic study of activist practices for the inclusion of excluded migrants in Sweden, Denmark and the UK som hon ska genomföra i England och Sverige. Vidare har Mia Liinason fått finansiering från Vetenskapsrådet för ett 3-årigt forskningsprojekt tillsammans med Marta Cuesta förprojektet Feminist critique, feminist resistance, feminist hopes. Exploring practices, strategies and visions within third wave feminist activism in Sweden. Kerstin Sandell, docent i genusvetenskap, kommer under läsåret 2011/12 tillsammans med forskare från humaniora, samhällsvetenskap och ekonomi att genom Pufendorfinstitutet forska om den Europeiska spallationsanläggningen som är planerad att placeras i Lund. Malin Espersson, vikarierande lektor i genusvetenskap, tilldelades i somras Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö 2010 med hennes avhandling Mer eller mindre byråkratisk- en studie av organisationsförändringar inom Kronofogdemyndigheten som lades fram vis Sociologiska institutionen, Lunds universitet, Vi har utlyst och tillsatt tre doktorandtjänster och en postdoctjänst. Våra tre nya doktorander, Kristin Linderoth, Ina Knobblock och Katrine Scott började i augusti och Mia Liinason ska börja genomföra sitt postdocsprojekt på Centrum för genusvetenskap under Vi har även fått en ny professor under våren: Helle Rydström, FD i socialantropologi, utsågs den 28 april av samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen till professor i genusvetenskap. Sara Goodman utsågs den 13 september till excellent lärare (ETP, Excellent Teaching initial Practitioner) i Samhällsvetenskapliga fakultetens Pedagogiska akademi. Sara ingår i den första gruppen excellenta lärare och ska i fortsättningen arbeta med den pedagogiska akademin. På grundutbildningssidan har en av årets stora satsningar varit arbetet med att starta ett nytt 3- årigt kandidatprogram tillsammans med Institutionen för Service Management med namnet Equality and Diversity Management. I oktober genomförde vi ett väldigt lyckad och välbesökt Genusvetenskapens dag där olika forskare från Centrum för genusvetenskap föreläste under ett symposium med namn Acting On- Acting Up. Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 4

5 Vi fick också lyssna på en spännande installationsföreläsning med vår indiska gästprofessor Lipi Gosh, som ska stanna på Centrum för genusvetenskap fram till sommar Vi har också haft fyra levande forskningsseminarier under året. Under hösten hade vi också möjligheten att delta i en workshop om sociala medier inom Lunds Universitet, guidad av Malin Dellgran. Sammanfattningsvis kan sägas att verksamhetsåret 2011 framförallt har gett oss möjlighet att vidareutveckla Centrum som forskningsmiljö, samtidigt som vi expanderar möjligheterna för studenter att på olika sätt ta del av genusvetenskaplig kunskap. GÄSTFORSKARE Under året har vi haft flera spännande gäster hos oss: Rebecca Selberg, doktorand vid Institutionen för samhällsvetenskap vid Linnéuniversitetet, vars forskningsprojekt handlar om hur man intersektionellt kan analysera konstruktionen av femininiteter i relation till specifika arbetsprocesser. Erika Lundell, doktorand i etnologi vid Institutionen för genus, kultur och historia på Södertörns Högskola, vars avhandlingsprojekt, Förkroppsligad fiktion levande rollspel i Östersjöområdet, handlar om kulturyttringen levande rollspel (lajv). Xiao Wei, professor vid institutionen för filosofi vid Tsinghua University, Bejing, vars huvudområden är västerländsk feministisk filosofi samt bioetik, feministisk etik och etik inom folkhälsoområdet. Lipi Ghosh, professor från Calcutta University, Lunds universitets första India Council for Cultural Relations (ICCR) Visiting Chair Professor för läsåret 2010/11. Professor Ghoshs forskningsintressen är främst etnicitets-, minoritets och kulturstudier i södra och sydöstra Asien. Nya medarbetare vid Centrum för genusvetenskap Vi har varmt välkomnat tre nya doktorander i augusti, Ina Knobblock, Kristin Linderoth och Katrine Scott: Vi har även välkomnat en ny postdoktor, Mia Liinason, som ska jobba med sitt projekt fram till I december började Paul Horton arbeta på centrum med ett 2-årigt postdocsprojekt finansierat av SIDA. I januari började Irina Schmitt som biträdande lektor, som ska jobba med still projekt inom HEDDA/Öppen akademi till sluten av Som vikarierande universitetslektor har vi under året haft förmånen att välkomna sociologerna Malinda Andersson, Terese Anving och Malin Espersson, etnologerna Malena Gustavson och Jesper Fundberg, historiker Despina Tzimoula, genusvetaren Kristina Sjögren och filmvetaren Irene Pelayo. Doktoranderna Marta Kolankiewicz (sociologi), Rebecca Selberg (sociologi) och Niklas Selberg (juridik) och har även deltagit i institutionens arbete kring kursutveckling och även hade viss undervisning i metod och teori på grund- och fortsättningsnivå. Inom ramen för projektet En öppen akademi har Rebecca Selberg skrivit en rapport om lyckade karriärvägar för kvinnliga ledare vid Lunds universitet med titeln Att bryta in i ledarskap- kvinnor och ledarkarriärer vid Lunds Universitet. (http://www.genus.lu.se/upload/lupdf/genusvetenskap/att_bryta_in_i_ledarskap.pdf) Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 5

6 FORSKNING Centrum för genusvetenskap är en livaktig och dynamisk forskningsmiljö som har utvecklats och expanderat sedan Centrum har spelat en central roll för att lyfta in genus som ett viktigt analytiskt begrepp i samhällsvetenskaplig analys och kulturanalys vid Lunds universitet. Institutionen har också fungerat som en central arena för att skapa och upprätthålla nätverk för forskare som arbetar med genusperspektiv, samt varit aktiva i interaktioner mellan akademin och det omgivande samhället. FORSKNINGSPROFIL Den forskning som bedrivs på Centrum för genusvetenskap är finansierad både genom fakultetsmedel och externa medel och omfattar många olika forskningsområden. Hit hör individuella och gemensamma projekt ledda av Centrums seniora forskare, postdoktorala forskningsprojekt och doktorandprojekt. Under året har vi utvecklat vår forskningsprofil Exploring Genders, Cultures and Social Transformations och lyfter i denna följande fyra områden: Feministisk teori och kunskapsproduktion Feministisk metodologi och etnografi Minoritetsstudier Genus och utvecklingsstudier För närvarande har Centrum för genusvetenskap spetskompetens inom feministisk teori, postkoloniala studier, hbt/queerstudier och även i genus och teknik, genus, välfärdsstat och nation; samt populärkulturstudier, antropologi, sociologi, historia, litteratur- och teatervetenskap, samtliga med inriktning på genusstudier. FORSKARUTBILDNING Under 2011 har både Mia Liinason och Maja Sager försvarat sina doktorsavhandlingar. Det är en betydande händelse i utvecklingen av genusvetenskap vid Lunds universitet. Tre nya doktorander har påbörjat forskarutbildning: Ina Knobblock, Kristin Linderoth, Katrine Scott. Doktorandprojekt: Lovise Brade Haj: Medelklasshegemonier och andra majoriseringar inom akademin. Ina Knobblock: Ursprungsfolk och feminism med utgångspunkt i samisk kvinnorörelse Kristin Linderoth: Debatter kring och erfarenheter av Svenska Kommunalarbetareförbundets (Kommunal) strejk 2003 Anna Olovsdotter Lööv: Maskulinitet i feminismens tjänst: Dragkungande som praktik, politik och gemenskap Katrine Scott: Køn, uddannelse og social forandring i Kurdistan (Irak). Maria Tonini: Sexuality, gender and power in India. Inom forskar-utbildningen gav Chandra Talpade Mohanty, Professor of Women s and Gender Studies, Dean s Professor of the Humanities, Syracuse University, en Thematic Workshop: The Praxis of Antiracist, Transnational Feminisms inom samarbete inom InterGender Research School. Kursen koordineras av Tiina Rosenberg och Nina Lykke, Linköping University. Disputationer: Mia Liinason hade Mikela Lundahl, Göteborgs Universitet, som opponent. I betygskommittén satt Eva Österberg, Lena Martinsson, Nina Lykke (som vid disputationen var sjukskriven och ersattes därför av Marta Cuesta). Mias huvudhandledare var Tiina Rosenberg, biträdande handledare Diana Mulinari, Ulla Manns och Ulla M Holm. Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 6

7 Maja Sager hade Keith Pringle, Uppsala Universitet, som opponent. I betygskommittén satt Åsa Lundqvist, Lunds universitet; Mikael Spång, Malmö Högskola och Peo Hansen, Linköpings universitet. Majas huvudhandeldare var Diana Mulinari och biträdande handledare var Tiina Rosenberg. PÅGÅENDE EXTERNFINANSIERADE PROJEKT Research leader of a project on Recognition and Homosexuality: The Socio- Cultural Status of Same-Sex Relations in India and Vietnam. Project includes post-doctoral fellow Paul Horton and doctoral student Maria Tonini. Funded by Sida. In collaboration with Anindita Datta, Department of Geography, University of Delhi and the National Institute of Educational Sciences, Hanoi Legitimizing ESS. Pufendorf Institute for Advanced Studies. (Kerstin Sandell) Negotiating Gender Equality and Feminism in Post-Social Democratic State of Sweden and Germany som en delstudie i projektet Imagining Change Women and Making of Civil Societies in the Arctic Region, Asia, Latin America and Europe; projektledare professor Diana Mulinari, forskningsfinansiering från Vetenskapsrådet Berörande materialiteter. Forskningsmånader från Samhällsvetenskapliga fakulteten. (Malena Gustavson) Challenged Feminism: The Women s Union in Late-Socialist Global Vietnam. Research project included into a larger project on Imagining Change: Women and the Making of Civil Societies in the Arctic Region, Asia, Latin America, and Europe, coordinated by Diana Mulinari, and the Civil Society research program funded by Vetenskapsrådet. In collaboration with the Department of Anthropology, Hanoi University and the Institute of Family and Gender Studies, Hanoi. (Helle Rydström) Drömmar om förändring. Kvinnor och skapandet av det civila samhället i Artiska regionen, Asien, Latin Amerika och Europa. Finansieras av Vetenskapsrådet. (Diana Mulinari tillsammans med Tiina Rosenberg, Helle Rydström, Chialing Yang, Lisbet Lewander och Lena Martinson) Individual agency and Organizational transformations. Finansieras av Vetenskapsrådet. (Diana Mulinari tillsammans med huvudsökande Nora Räthzel) Feministisk teori från Syd: En analys av genusforskningsbidrag från Afrika och Latinamerika till teoriutveckling. Finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. (Diana Mulinari) South-South Migration. Women domestic workers in Chile, Peru and Argentina. Finansieras av SAREC. (Diana Mulinari tillsammans med huvudsökande Aina Tollefsen) Teaching sex? Teachers' knowledge about and strategies towards nonheteronormative youth in Canada. (Irina Schmitt) After the success with the new generation antidepressants: Experiences, practices, discourses and changes in the self. Finansieras av Riksbankens jubileumsfond. (Kerstin Sandell, projektledare, Shai Mulinari, tillsammans med Anna Bredström och Marianne Winther Jörgensen) Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 7

8 The European Spallation Source: Grand science as visions and realities. Forskningsmånader från Samhällsvetenskapliga fakulteten. (Kerstin Sandell) En öppen akademi Finansieras av Vetenskapsrådet. (Diana Mulinari och Kerstin Sandell är projektledare, I projektet ingår Lovise Haj Brade, Irina Schmitt, Rebecca Selberg och Malinda Andersson) The logic of resistance. An intersectional perspective on academic gatekeepers : inom projektet En öppen akademi. (Irina Schmitt) Following Hedda Andersson. Del av samhällsvetenskapliga fakultetens strategiska forskningssatsning. (Projektledare Kerstin Sandell, tillsammans med Diana Mulinari, Lovise Brade Haj) Research leader of a project on Risk, Youth, and Sexualities in Urban Asia: New Delhi and Ho Chi Minh City Project includes two younger scholars (Cecilia Bergstedt and Maria Tonini). Funded by Sida. In collaboration with the Department of Sociology, University of Delhi and the National Institute of Educational Sciences, Hanoi. (Helle Rydström) The Protection of Women, Children, and Marginalized Groups against Violence in Vietnam and Cambodia. Finansierat av The Embassy of Sweden In Vietnam. (Helle Rydström i samarbete med 12 forskare från olika institutioner i Sverige och Vietnam) Coordinator of a Partner Driven Cooperation pilot project on Social Security and the Protection of Women, Children, and Marginalized Groups against Violence in Vietnam and Cambodia. (Including 12 scholars from Sweden and Vietnam). Funded by The Embassy of Sweden in Vietnam. Co-funding obtained from the Faculty of Social Sciences, Lund University. In collaboration with the Institute of Family and Gender Studies, Hanoi. (Helle Rydström) Homophobic Motivated Violence as Experience of Children Growing Up with Homosexual Parents in the Context of School, finansieras av EU programme Daphne. I samarbete med Humboldt University i Belin och fakultet för social arbete, Ljubljana University. (Malena Gustavson, Tiina Rosenberg, Irina Schmitt, Uli Streib-Brzic, Christiane Quadflieg, Silke Bercht, Ana Marija Sobočan, Darja Zaviršek och Maja Pan) Women and Migrants in Swedish Xenofobic parties. Finansierat av Vetenskapsrådet. (Diana Mulinari tillsammans med Anders Neergaard) National unions, global problems. Unions, transnational solidarity and sustainability. Finansierat av Vetenskapsrådet. (Diana Mulinari tillsammans med projektledare Nora Räthzel samt Irene Molina, Aina Tollefsen, Paula Mörch och David Uzzel) Vanföreställningar: En historisk-socialantropologisk studie om funktionshinder, medborgarskap och sexualitet i Danmark och Sverige från 1925 till idag, finansierat av Vetenskapsrådet, (Jens Rydström tillsammans med Don Kulick) Research leader of a project on Bullying and Gender in Contemporary Vietnam: The Intersections between Masculinity and Harassment in Vietnamese Schools. Project includes doctoral student Paul Horton. Funded by Sida. In collaboration with the National Institute of Educational Sciences, Hanoi. Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 8

9 Coordinator of an 8-year project on Rural Families in Transitional Vietnam (Phase I and Phase II) including about 20 junior and senior scholars from Hanoi. Project is part of a comprehensive long-term research capacity building program in Vietnam embracing 18 projects. Funded by Sida. In collaboration with the Institute of Sociology, the Institute of Family and Gender Studies, the Institute of Anthropology, all in Hanoi, Gothenburg University, and the Ministry of Science and Technology, Hanoi. INTERNATIONALISERING Centrum för genusvetenskap har en stark internationell forskningsprofil. Flera forskare leder eller medverkar i internationella och komparativa forskningsprojekt. Inom ramen för forskarutbildningen ingår Centrum för genusvetenskap i Nordic Research School in Interdisciplinary Gender Studies med 36 partnerinstitutioner i bl a Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Lettland och Ryssland november besökte tio medarbetare från Centrum för genusvetenskap Centre for Transdisciplinary Gender Studies, Humboldt University, Berlin. Seminariums titel var Gender on the Move: Transdiciplinary Discussion across and between Gender Studies. Teman som behandlades varbland annat. undervisning, pedagogik och pågående forskning vid respektive institution. (För hela programmet se bilaga 6) Vid Centrum för genusvetenskap pågår ett aktivt internationellt student-, lärar- och forskningsutbyte med koppling till genusvetenskaplig utbildning och forskning. På utbildningssidan kan nämnas medlemskap i den europeiska sommarskolan om genusvetenskap, NOISE, som består av ett samarbete mellan 11 universitet som årligen anordnar en temarelaterad genusvetenskaplig sommarskola. SEMINARIER OCH GÄSTFÖRELÄSNINGAR Forskning pågår Forskning pågår är öppna seminarier där forskare vid Centrum för Genusvetenskap samt inbjudna gäster presenterar aktuell forskning. (För programmet, se bilaga 2) Under våren 2011 presenterade Rebecca Selberg från Linnéuniversitet sin forskning Feminist conceptualization of class and labor. Malinda Andersson, från Uppsala universitet pratade om Blodets och rötternas logik. Internationell adoption i välfärdens diskursiva praktik medan Tina Mattson från Lunds Universitet pratade om Intersektionalitet och det Normala. Mette Seidelin från Syddans Universitet i Odense presenterade sin text Participant or victim? Incest in Danish penal code Under hösten var det totalt 5 forskare som presenterade sina pågående projekt: Linn Egeberg Holmgren från Uppsala Universitet pratade om IngenMansLand: om män som feminister medan Catrine Andersson från IBF, Uppsala presenterade sin forskning kring Hundra år av tvåsamhet. Äktenskapet i svenska statliga utredningar " Renita Sörensdotter från Stockholm Universitet pratade om Kön, sexualitet och sjukdom. Från Umeå Universitet hade vi två forskare under hösten: Per Wisselgred med sitt projekt Par i politik och vetenskap och Sara Edenheim med Anakronismen: Mot den historiska manin. Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 9

10 Global Gender Matters Under våren 2011 arrangerade The Global Gender Matters Network en seminarieserie med titeln Being Thee: gender, Fieldwork and the Politics of Emotions. Seminarieserien var öppen och omfattade bl.a. seminarier med professor Susan Paulson, Miami University, som talade om Seeing Gender as an Historical Force in Interdisciplinary Research on Rural Territorial Dynamics in 5 Latin American Countries, professor Lipi Gosh, Calcuta University, Indien, som talade kring She says I Listening to Women in Shashemene (Ethiopia) Talking about Themselve. Tova Höjdestrand, Lunds Universitet pratade om To Have and Have Not: Rational Reciprocity, Manipulated Matronage, and Intimidated Integrity during a Fieldwork among Homeless People in St. Petersburg, Russia. Kristina Göransson, också från Lunds universitet talade om Doing Ethnographic Research on Family in Singapore - Challenges and Opportunities. Maria Tonini från Lund Universitet pratade om Fear and Loathing in New Delhi: Questions about Emotions and Ethnographic Practice. Medan Maja Sager, också från Lund Universitet presenterade sin text Researching Clandestinity: Experiences on the Margins of Citizenship and Migration Policies. Camilla Ravnbol från Raul Wallenberg Institutet talade om Qualitative Research in Human Rights Contexts: Perspectives on Ethics and Positioning in the Field. (För programmet se bilaga 3) Hösten 2011 arrangerade The Global gender Matters Network en seminarieserie med titeln Cross-Cultural Comparative Gender Studies. Under 4 olika tillfällen forskare från flera universitet talade komparativ analys. (För programmet se bilaga 4) Cripseminariet Cripseminariet är ett arbetande seminarium där deltagarna dels presenterar egna texter och dels studerar artiklar med olika teman. Under vårterminen 2011 och med Medborgarskap som temat för hela serien, pratade Elisabet Apelmo om Kropp, skillnad och medborgarskap. Dessutom lästes och diskuterades totalt tio texter av bl.a. Alice Domurat Dreger, Martha Nussbaum, Chrissie Rogers, Teela Sanders, Michael Bérubé, Marcus Redley & Darin Weinberg, Douwe van Houten & Conny Bellemakers, etc. (För programmet se bilaga 5) Work in Progress Detta seminarium är tänkt som en mötesplats bland doktorander, postdoktorander, forskare och gäster där alla har möjlighet att utveckla sin vetenskapliga kompetens i en akademisk, generös och intellektuell miljö. Under våren 2011 hade Work in Progress fem olika träffar med flera olika teman såsom: forskningsansökningar, genusteorier och antologier och att skriva en doktorsavhandling, tillfälle där doktoranden Lovise Brade Haj introducerades hennes forskningsprojekt Middle class hegemony in higher education. Under hösten 2011 hade seminariet fyra olika träffar. På det första seminariet presenterade Maria Tonini, doktorand på Centrum för genusvetenskap, sina preliminära reflektioner kring sitt forskningsprojekt Sexuality, gender and power in India. Under de tre andra tillfällen har deltagarna diskuterat kring tre olika teman: antologier, forskningsansökningar och publikationer. Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 10

11 Genusvetenskapens dag 5 oktober arrangerade Centrum Genusvetenskapens dag, med temat Acting On Acting Up. Programmet bestod av tre olika föreläsningar samt en panel debatt där forskare från olika ämnesområden diskuterade kring aktivism och genusvetenskap. Arrangemanget var öppet för allmänheten. (För programmet, se bilaga 1) Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 11

12 PUBLIKATIONER AVHANDLINGAR Liinason, Mia. (2011). Feminism and the Academy. Exploring the Politics of Institutionalization in Gender Studies in Sweden. PhD Dissertation. Lund University. Sager, Maja. (2011). Everyday Clandestinity: Experiences on the Margins of Citizenship and Migration Policies. PhD Dissertation. Lund University. BÖCKER Mulinari, Diana & Siv, F. & Anders, J. eds. (2011). Normalisation and Outsiderhood. Feminist Readings of a neoliberal welfare state. Bentham ebooks. Mulinari, Diana & Listerborn, C. & Molina, I. eds. (2011). Våldets topografier: betraktelser över makt och motstånd. Atlas. Rydström, Helle. (2011). Rural Vietnamese Families in Doi Moi Vietnam. Edited together with Trinh Duy Luan and Wil Burghoorn. Hanoi: Social Sciences Publishing House. Rydström, Jens. (2011). Odd Couples: A History of Gay Marriage in Scandinavia. Aksant / Amsterdam University Press. Selberg, Rebecca & Mulinari, Paula. (2011). (2011) Arbete - Intersektionella perspektiv Gleerups. ARTIKLAR Brade, Lovise. H. (2011). Begærsforskydningens politik Samtaler om selvoplevede begærs- og identitetsforskydninger bland genusstudenter. Lambda Nordica, 2011(1) Gustavson, Malena. & Schmitt, Irina. (2011). Rainbow kids, star families, and the everyday politics of/in school. Lambda Nordica. Tidskrift för homo/lesbisk/bi/transforskning, 16(2-3) Gustavson, Malena, & Schmitt, Irina (2011). Culturally queer, silenced in school? Children with LGBTQ parents, and the everyday politics of/in community and school. Lambda Nordica. Tidskrift för homo/lesbisk/bi/transforskning, 16(2-3), Horton, Paul. & Rydström, Helle. (2011). Heterosexual Masculinity in Contemporary Vietnam: Privileges, Pleasures, and Protests. Men and Masculinities, 14(5). Horton, Paul. (2011). School Bullying and Social and Moral Orders. Children & Society, 25(4) Klaeson, K., Sandell, K. & Berterö, C.M. (2011). To feel like an outsider: focus group discussions regarding the influence on sexuality caused by breast cancer treatment. European Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 12

13 journal of cancer care, 20(6) Mulinari, D., Rätzhel, N. & Tollefsen, A. (2011). Everyday working lives in a transnational corporation in Mexico: The contradictory cooptation of trade unionists. Economic and Industrial Democracy. Mulinari, Diana. & Neergaard, A. (2011). Racismo, clase social y género en el espacio urbano. Nomadias, 2. Mulinari, Shai. (2011). Varför fara med osanningar om depressioners orsaker?. Läkartidningen (Swedish Medical Journal), 108(38) Pelayo, Irene. (2011). "Performance drag y parodia en Tacones Lejanos. Una lectura queer". In: Garcia, F. ed. Revista científica de Comunicación y Nuevas Tecnología. ICONO14. No. 2 Rosenberg, Tiina. (2011). Sublime Politics, book review of Det sublimas politik: Emancipatorisk estetik i 1800-talets konstnärsromaner (The Sublime Policy: Emancipatory Aesthetics of 19th Century Artist Novels) by Kristina Fjelkestam (Stockholm: Makadam 2010), NORA (Nordic Journal of Feminist and Gender Research), Volume 19, Number 3/2011, pp Rydström, Helle. (2011). Heterosexual Masculinity in Contemporary Vietnam: Privileges, Pleasures, and Protests. (With Paul Horton). Men and Masculinities, vol. 14:5, pp (Peer-reviewed). Sager, Maja. (2001). Gömdhet på arbetsmarknaden. Kopplingar mellan arbetsmarknad, migrationspolitik och asylrätt. in Mulinari, Paula & Selberg, Rebecca (ed.) Arbete - Intersektionella perspektiv. Malmö: Gleerups. Schmitt, Irina. (2011). Culturally queer, silenced in school? Children with LGBTQ parents, and the everyday politics of/in community and school Lambda Nordica Tidskrift för homo/lesbisk/bi/transforskning, 16(2-3), Schmitt, Irina. (2011). Recension: Familjebanden att knyta om och upplösa queera föreställningar om föräldraskap och familj (Rachel Epstein (red.) Who s your daddy? And other writings on queer parenting. Toronto: Sumach Press 2009). Lambda Nordica (2-3), ANTOLOGIBIDRAG Gustavson, Malena. & Lööv, Anna.O. (2011). "Förändringens platser Queera situeringar av anekdotiska bevis". In: Österholm, M.M. ed. Queera intersektioner. Queerseminariet vid Uppsala Universitet Uppsala Universitet. Liinason, Mia. (2011). "Why Interdisciplinarity? Interdisciplinarity and Women s/gender studies in Europe". In: Buikema, R., Griffin, G. & Lykke, N. eds. Theories and Methodologies in Post- Graduate Feminist Research, Researching Differently. Routledge Advances in Feminist Studies and Intersectionality. Routledge. Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 13

14 Mulinari, Diana. (2011). "Antirasister". In: Listerborn, C., Molina, I. & Mulinari, D. eds. Våldets topografier. Betraktelser över maktens och motstånd. Atlas. Mulinari, Diana. (2011). "Giving Birth in neoliberal times". In: Mulinari, D., Fahlgren, S. & Johansson, A. eds. Normalization and "outsiderhood": Feminist readings of a neoliberal welfare state. Bentham e-books. Rosenberg, T. (2011). "Säg som det är! Om kön, klass och välfärdsstat i Lo Kauppis Bergsprängardottern som exploderade". In: Jonsson, B., Nilsson, M., Sjöberg, B. & Vulovic, J. eds. Från Nexö till Alakoski. Aspekter på nordisk arbetarlitteratur. Absalon, Lund. s Rosenberg, Tina. (2011). "Fucking heteronorm. Kommentar till Lukas Moodysson, Fucking Åmål". In: Arnberg, K., Sundevall, F. & Tjeder, D. eds. Könspolitiska nyckeltexter. Från sedlighetsdebatt till talibantal. Kabusa Böcker. Rosenberg, Tina. (2011). "Kvinnor och feminister: ett samtal med Suzanne Osten". In: Laskar, P. & Svensson, I. eds. Salongsberusat. Kabusa böcker. s Rosenberg, Tina. (2011). "När den enkönade teatern blev tvåkönad". In: Ericsson, N. ed. Samband - Historia - Tema. Bonnier läromedel, Stockholm. Rosenberg, Tina. (2011). "Solidarity Lost and Found". In: Klöck, A. ed. The Politics of Being on Stage. Olms Verlag, Hildesheim. Rydström, Helle. (2011). Introduction: Studying Rural Families in Doi Moi Vietnam, pp In Trinh, Rydstrom, and Burghoorn. Rural Vietnamese Families in Doi Moi Vietnam. Hanoi: Social Sciences Publishing House. UNDER PUBLICERING Liinason, Mia: "The construction of gender research in Sweden. An analysis of a success story", SQS Journal of Queer Studies Finland, no. 1, Liinason, Mia: Reflection in feminist teaching: problems, paradoxes, possibilities, European Journal of Women s Studies, 19, Liinason, Mia: Conceptual Dilemmas, Political Actions, Feminist Questions, i Gender and Change. Power, Politics and Everyday Practices, Red. Maria J Samuelsson och Magnus Åberg, Karlstad University Press, Karlstad, Haj Brade, Lovise: 'När rekryteringen ska breddas' - kapitel i antologin som avslutar projektet I Hedda Anderssons fotspår. Mulinari, Diana: The Sweden Democrats. Exploring Swedish exceptionalism, with Anders Neergaard, Ashagte. Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 14

15 Mulinari, Diana. & Molina, Irene: Explorando la hegemonía del feminismo. Igualdad de género y racismo en los países Nórdicos. Mulinari, Diana: The experience of Goodwill workers. Transnational corporations from the perspective of their workers. with Nora Rätzhel, Mac Milllan. Rydström, Jens: Är krymplingen människa? Om cripteori i vetenskap och politik. I människans kunskap och kunskapen om människan: En vänbok till Arne Jarrick. Red. Orsi Husz, Mattias Tydén & Maria Wallenberg Bondesson. Lund: Arkiv, 2012, s Under utgivning. Rydström, Jens: Hemmafruns och homofobins årtionde. I Könspolitiska nyckeltexter II: Från befolkningskris till talibantal Red. Klara Arnberg, Fia Sundevall & David Tjeder. Göteborg & Stockholm: Makadam, 2012, s [Red. av Erik Thorsells tal Från Heliga Birgitta till Pastor Kejne, s ] ISBN Schmitt, Irina: Sexuality, secularism and the nation reading Swedish school policies i Quinn, Therese & Meiners Erica R. (red.), Sexualities in Education: A Reader. Schmitt, Irina. (2012). School policies, gender-sex-sexuality and ethno-cultural re-production in Sweden, Canada and Germany. In Zvi Bekerman & Thomas Geisen (Eds.), International Handbook of Migration, Minorities and Education. Understanding Cultural and Social Differences in Processes of Learning. Dordrecht: Springer. ÖVRIG PUBLICISTISK VERKSAMHET Espersson, M., Mulinari, D., Tzimoula, D., Aghede, H., Knobblock, I., Schmitt, I., Linderoth, K., Löfqvist, L., Gustavson, M., Tonini, M., Liinason, M., Rydström, H., Rydström, J. & Goodman, S. (2011). "Var är maktanalysen, Mikael Nordenmark?". Dagens Nyheter, Selberg, Rebecca. (2011) Rapport inom projektet En öppen akademi: Att bryta in i ledarskap Kvinnor och ledarkarriärer vid Lunds Universitet. REDAKTIONELLA UPPDRAG Haj Brade, Lovise: Ingår i redaktionen för danska genusforskningstidskriftet Kvinder, Kön og Forskning och är temaredaktör för nr 1/13 som har titeln [KVææR] Liinason, Mia: Redaktör till Kön, makt, utopi. Nyckelbegrepp i feministiskt tänkande. Medredaktör Liinason, Mia: Bokrecensionsredaktör samt medlem i Junior Editorial Board, NORA Nordic Journal of Feminist and Gender Research ( ) Liinason, Mia: Peer-review gransking för de följande tidskrifter: Tidskrift för genusvetenskap (2011), Lambda Nordica (2011). Mulinari, Diana: Journals: Economic and Industrial Democracy, European Societies, European Journal of Women Studies, European Science Foundation Pool of Reviewers, Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 15

16 Genusvetenskaplig Tidskrift, NORA Nordic Feminist and Women s Studies Journal, NJMR Nordic Journal of Migration Research, Revista Sociedad y Equidad (Chile), Signs Journal of Culture and Society. Mulinari, Diana: Books: Berghahn Books; Ashagate. Schmitt, Irina, med Mia Liinason, Redaktör till Kön, makt, utopi. Nyckelbegrepp i feministiskt tänkande. Projektet löper från hösten 2011, beräknad publicering under Schmitt, Irina: Peer-reviewer for the following journals: Childhood (2011) and Gender, Place and Culture (2011). Rydström, Helle: Member of advisory board, Journal of Vietnamese Studies, Berkeley University peer-reviewed journal published by the California University Press. Rydström, Helle: Medlem i referensgruppen för följande tidskrifter: Journal of Anthropology Today, Blackwell; Journal; The History of the Family, Elsevir; BMC Public Health, Springer Science; Journal Transactions, Royal Association of British Geographers; Journal of Asian Studies, Cambridge University Press; Journal; Review of Asian Studies, Cambridge University Press; NORMA, Nordic Journal of Masculinity Studies, Universitetsforlaget, NO; NORA, Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Taylor and Francis. Rydström, Helle: Editor of the peer-reviewed book series Gendering Asia, published by Nordic Institute of Asian Studies Press/NIAS Press. Co-published by the University of Washington Press and Singapore University Press. Rydström, Jens: Peer-reviewer för Historisk Tidskrift (Stockholm), SQS Journal of Queer Studies in Finland, Scandinavian Journal for Disability Studies, Kvinder, køn og forskning och Lambda Nordica. Gästredaktör för Lambda Nordicas temanummer om Cripteori, vol 17, nr 1-2 (2012). ORGANISATION ARBETSMILJÖ Centrum för genusvetenskap bedriver ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete utifrån arbetsmiljöplanen från I arbetsmiljöplanen ingår mål, åtgärder och tidsplan för arbetet med att säkerställa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för anställda och studenter. (http://www.genus.lu.se/upload/lupdf/genusvetenskap/arbetsmiljoarbetevt054.pdf ) Frukostmöten med hela personalgruppen samlad hålls cirka en gång i månaden. Vid sidan av detta hålls regelbundna lärarkollegieträffar, samt träffar mellan administrativ personal och ledningen. Ansvarig för arbetsmiljöfrågorna är prefekten. JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING Eftersom Centrum för genusvetenskap bedriver forskning och undervisning kring jämställdhetsoch mångfaldsfrågor ur olika teoretiska perspektiv har arbetet mot diskriminering prioriteras. Den forskning och undervisning som idag bedrivs på Centrum för genusvetenskap syftar inte enbart till att förstå genusrelationer, utan också till att förändra dem med utgångspunkt från Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 16

17 nyare forskning om intersektionalitet, det vill säga idén om att kategorier såsom genus, klass, etnicitet och sexuell läggning är intimt förbundna. Som källa till teoretisk kunskap fyller Centrum för genusvetenskap en viktig funktion i Lunds universitets pågående jämställdhetsarbete. Gällande jämställdhetsplan är upplagd i enlighet med samhällsvetenskapliga fakultetens jämställdhetsplan och syftar till att motverka diskriminering på alla plan och skapa förutsättningar för jämställda och jämlika villkor för anställda och studenter. Ansvarig för jämställdhetsarbetet är prefekten. (www.genus.lu.se/upload/lupdf/genusvetenskap/jamstalldhetsplan05.pdf ) STUDENTINFLYTANDE Centrum för genusvetenskap strävar ständigt efter en aktiv dialog med studenterna och uppmuntrar till öppenhet och kritiskt tänkande. Vid sidan av de förtroendevalda studeranderepresentanterna i institutionsstyrelsen, i ledningsgruppen för det genusvetenskapliga programmet och i ledningsgruppen för EDM kandidatprogrammet (Helle Rydström), utövas studentinflytande på institutionen genom kontinuerliga möten mellan studierektor, studievägledare och kursombud. GRUNDUTBILDNING Under 2011 hade Centrum för genusvetenskap 133 helårsstudenter i tilldelade fakultetsmedel. Totalt hade vi 568 förstagångsregistrerade studenter på våra olika fristående kurser, vilket är en mycket glädjande siffra. Studentantalet på grund- och fortsättningskurserna, som båda är heltidskurser om 30 hp, har stabiliserats och utgör grunden för vår studentpopulation. Vidare kan vi konstatera att vår sommarkurs om 15 hp fortsätter att vara populär och läses av studenter som inte annars fått möjlighet att läsa vårt ämne. STUDENTTILLSTRÖMNING Kurs VT11 HT11 VT10 HT10 VT09 HT09 Grundkurs 30 hp Fortsättningskurs hp Kandidatkurs 30 hp Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv 30 hp Arbetslivspraktik hp Queerteori 7,5 hp Feministiska favoriter 7,5hp Genus,likabehandling och samhälle 7,5 hp Science and Technology 7,5 hp Postkoloniala studier , 5 hp HBT-kunskap 7,5 hp Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 17

18 Maskulinitetsstudier ,5 hp Introduktionskurs (sommarkurs) 15 hp Gender, Social Change and Modernity in Swden/Scandinavia 7,5 hp Scandinavian Model of Equality: Gender, Class, Ethnicity and the Social Welfare State 7,5 hp Genusvetenskap som forskningsfält 15 hp * Genusvetenskapliga interventioner och debatter 15 hp* Feminist methodologies 7,5 hp* Feminist ethnography 7,5 hp* Magisteruppsats hp* Masteruppsats hp* Masteruppsats hp* *Kurs på avancerad nivå -Kursen gavs ej innevarande termin STUDENTTILLSTRÖMNING PROGRAM Kandidatprogrammet i genusvetenskap antar studenter varje höst. Höstterminen 2011 började 15 studenter på kandidatprogrammet, att jämföra med 28 stycken 2010 och 21 stycken Samtidigt startade Centrums nya kandidatprogram, Equality and Diversity Management i samarbete med Institutionen för Service Management och hade 19 antagna studenter. Vårt masterprogram, Masterprogram i samhällsvetenskap, genusvetenskap antog 7 studenter. REKRYTERING OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET Arbetsmarknadsdag Den 23 november anordnades årets arbetsmarknadsdag för våra studenter på grundutbildningen. Temat för dagen var hur och på vilket sätt våra studenter i framtiden kan arbeta med genusvetenskapliga arbetsuppgifter. Susanne Linné från Karriärcenter på LU pratade om anställningsförfaranden, där anställningsintervjun hade fokus. Vjollca Haxha och Andrea Hofmann von Baltenau från Malmö stad föreläste om genuspedagogik och arbetet med detta i Malmö stad. Slutligen anordnades en studentledd workshop om genus och genusvetenskap i arbetslivet. Dagen var uppskattad och välbesökt. Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 18

19 UNDERVISNING OCH KURSUTVECKLING Grundutbildningen har utvecklats, med en rejäl ökning av nyregistrerade studenter på grundkursen på både vår- och höstterminen, och en viss ökning på fortsättningskursen. Den lärarledda tiden per student ökades genomsnittligt till 7 timmar i veckan. Vi fortsätter arbetet med mentorsverksamheten som har fungerat väl enligt våra studenter och lärarna. Kandidatprogrammet Equality and Diversity Management började på höstterminen Det ger en utbildning som till hälften består av genusvetenskap och till hälften av service management. Studenterna kommer att ha en hög grad av användbarhet inom större företag och organisationer, likaväl som i egenskap av egna företagare. MENTORSVERKSAMHET Centrum för genusvetenskap deltar sedan våren 2005 i Lund universitets projekt med SImentorer (Supplemental Instruction). Alla studenter på grundkursen i genusvetenskap har möjlighet att delta i centrums mentorsverksamhet. Syftet är att ge studenterna möjlighet att tillsammans med varandra och med stöd av mentorn diskutera innehållet i kurslitteraturen och föreläsningarna, förbättra sin studieteknik samt lära känna universitetsmiljön och varandra. Mentorerna är studenter som läser på avancerad nivå vid centrum, och träffar studenterna på veckoliga möten. Under 2011 var Fie Jensen, Linn Alenius Wallin och Josephine Reijs. INTERNATIONALISERING Som del av undervisningsverksamheten på Centrum erbjuder vi kurser på engelska för internationella studenter både på grund- och avancerade nivå. För utbytesstudenter på grundnivå ger vi kurserna Gender, Social Change and Modernity in Sweden/Scandinavia och Scandinavian Models of Equality Gender, Class, Ethnicity and the Social Welfare State, både på vår- och på höstterminen. Kursen Gender Studies: Science and Technology erbjuder vi tillsammans med fysiska institutionen. På avancerade nivå ger vi kurserna Feminist Methodologies och Feminist Ethnographies. Centrum bidrar till de samhällsvetenskapliga internationella mastersprogrammen, Master of Science in Development Studies, Master of Science in Social Studies of Gender och Master of Science in Global Studies. Under 2011 har vi aktivt arbetat för att erbjuda de internationella studenterna inom GDG en intellektuell hemvist. På vårterminen organiserades studieresor för grundstudenterna inom de valda inriktningarna. Resorna till London, Madrid och Brussels hade intensiva program bl.a. med föreläsningar och möten med EU-parlamentärer och aktivister inom mänskliga rättigheter. Centrums programstudenter använder sig av termin 5 för praktik, dels i utlandet, och studier vid utländska universitet. Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 19

20 SAMVEKAN MED DET OMGIVANDE SAMHÄLLET DELTAGANDE VID NATIONELLA KONFERENSER, SYMPOSIER OCH SEMINARIER Goodman, Sara, Seminariepresentation Faculty Reflections on Experiences from U21 Student Research Conference, at Making the Most of U21, Internationella relationer, Lunds universitet, 31/8 Faculty representative from Lunds University Universitas 21 Undergraduate Research Conference, Fudan University, China, 13-18/ Gender Issues in the Natural Sciences and Engineering: Examples from of Physic föreläsning CECOST Centre for Combustion Science and Technology 14th Annual Seminar, Lund University, Lund, 17-18/ Liinason, Mia, Genus och akademin, presentation vid Institutionen för energivetenskaper, Lunds Tekniska Högskola, 30/ Deltagande i konferensen GEXcel Theme 11-12: Gender Paradoxes in Changing Academic and Scientific Organization(s), Örebro University, 16-17/ Affective ties: Staying with the limit, presentation at Gexcel Gender Paradoxes conference, Örebro University. 20/ Seminariepresentation Feminism and the Academy. Inbjuden av Bo Rothstein, till statsvetenskapliga institutionens forskarseminarium, Göteborgs universitet, 12/ Linderoth, Kristin, Acting on, acting out panelsamtal Genusvetenskapens dag, Kulturens hörsal, 5/10, 2011 Mulinari, Diana, Panel medverkande: The Swedish model in transition. A Postcolonial feminist reading. Challenging Gender and Beyond. Mid University. Sweden / Panel medverkande: Finns en Europeisk feminism? i "Why is there no Happiness in the East? The Making of European Gender Studies". Södertörn Högskola, Stockholm. 8-10/ Kommentator North/South panel. Global civil society. Shifting Powers in a shifting World. Uppsala Universitet / Rosenberg, Tiina, Vems verklighet? Om dokumentärteater och demonstrationskultur, Nya vägar: verkligheten på teatern/teaterns verklighet, Teaterhögskolan i Malmö, 8-9/ Freaking Out: Has Anger Fallen Out of Fashion?, Current Issues in European Cultural Studies, ACSIS Conference 2011, Linköpings universitet, Campus Norrköping, 15-17/ We re are here, we are queer - are we used to it?, Queerforskningsdag, Södertörns högskola, Stockholm, 10/ Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 20

21 Kvinnor i manskläder i ett scenhistoriskt perspektiv, Feminina män och manhaftiga kvinnor - aspekter på genus och cross-dressing från antiken till idag, Slaviska institutionen, Stockholms universitet, 18/ Rydström, Helle, Senior Response to Junior Scholars Research, at Third Nordic Conference on South Asian Studies for Young Scholars, SASNET, Falsterbo, 16-18/ Organizer of a workshop on Youth, Risk, and Sexuality in Vietnam and India: Educational Perspectives, Institute of Educational Sciences, Hanoi, July 5-6. Organizer of a workshop on Security and Violence, Inst. of Family and Gender Studies, Vietnamese Academy of Social Sciences, Hanoi. Feb Föredrag, Health, Children, and Vietnam, at Health in Indochine, Faculty of Medicine, Lund University, Sweden. Rydström, Jens, "Samtal om queer", Symposium vid Stockholms Universitet i anledning av Queerseminariets 15-årsjubilieum, 7/ Föredrag, "Omaka Par? Partnerskapslagarnas historia i Norden" Hälsa och samhälle, Malmö Högskola 22/ Sandell, Kerstin, Arrangerat workshopen: Broar och brott mellan biologi och det sociala nya utmaningar och empiriska nedslag med fokus på kropp, (o)hälsa och medicin, tillsammans med Shai Mulinari, Anna Bredström, Marianne Winther Jörgensen. Finansierad av Riksbankens jubileumsfond. 9-10/ Living the neurochemical self? STS-konferens i Linköping, 23-24/3, 2011 Schmitt, Irina, Deltagit i lupod Lunds universitets postdoktorsprogram , som är ett ettårigt utvecklingsprogram för biträdande lektorer och forskarassistenter med anställning vid Lunds universitet. Osynliggörande som process - barn och ungdomar med hbtq föräldrar i skolan. Socialt seminarium Socialhögskolan Lund. Tillsammans med Malena Gustavson Konferensorganisation, Co-organization, with Jane Mattisson and Teri Schamp- Bjerede. Re-presenting Canada: Issues and Challenges. Interdisciplinary Canadian Studies Conference. Kristianstad University / Scott, Katrine, Acting on, acting out panelsamtal Genusvetenskapens dag, Kulturens hörsal, 5/ Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 21

22 DELTAGANDE VID INTERNATIONELLA KONFERENSER, SYMPOSIER OCH SEMINARIER Brade, Lovise H. Presenterade papret 'Firstness - a theoretical and methodological concept' på Atgender konferensen Feminist Futures, Budapest, 8-10/ Liinason, Mia, Deltagande i workshop Feminism and precarity, Amsterdam University, Nederländerna. Medpresentatörer: Maria do Mar Pereira, Leeds University, UK, Iris van der Tuin, Utrecht University, NL, Angeliki Alvanoudi, Aristotle University, Greece, Kerstin Alnebratt, Nationella genussekretariatet, Sverige, Sabine Grenz, Humboldt University, Germany, Eliza Steinbock, Amsterdam University, NL, Christian Scholl Amsterdam University, NL, Kate Kirk, Utrecht University, NL, Alessandra Martinelli, Utrecht University, NL och Italien. Nov 2011 Inbjuden gästföreläsare till Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Finansierat av Erasmus teacher exchange. Maj 2011 Key note presentation: Gender Studies in Times of Change: Challenges and Visions for Feminist Studies, key note presentation tillsammans med Angeliki Alvanoudi, Sabine Grenz och Maria do Mar Pereira. Presentation på Feminist Legacies Feminist Futures. Connecting Research, Activism, Teaching and Equality Policies on women and gender in Europe, ATGENDER spring conference, Utrecht University, the Netherlands, 9/ Mulinari, Diana, Kommentator: Suggestions and Future agenda (together with Jeff Hern and Birte Siim) FEMCIT. FINAL CONFERENCE. Remaking Citizenship in a New Europe. University of Bergen, 21/ Key note speaker: Transnational dialogues. A Latin American perspective. The 4th Sino-.Nordic Conference. Travelling Theories within the Context of Globalisation., Aalborg Denmark, 25-27/ Rosenberg, Tiina, School is Out?! Empowering Schools - Challenging Normalities and Discrimination, International Conference, Humboldt University, Berlin, 2/ Freaking Out: Has Anger Fallen Out of Fashion?, FIRT/IFTR (International Federation for Theatre Research), Tradition, Innovation, Community, Osaka University, Japan, 7-12/ Rydström, Jens, "Gay Marriage in Scandinavia" Presentation vid Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien, Humboldt-universitetet, Berlin, 25/ Organiserat ett halvdagstema (Censur och självcensur på och 1970-talet: Sexuell frigörelse och kontroll) Vid 27:e Nordiska Historikermötet i Tromsø, 11 14/ Presenterat projektet Vanföreställningar tillsammans med Don Kulick på konferensen Seks under himlens tag! anordnad av Seksualvejlederforeningen i Danmark, på Pejsegården i Brædstrup, 13/ Verksamhetsberättelse Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 22

Verksamhetsberättelse 2010 CENTRUM FÖR GENUSVETENSKAP LUNDS UNIVERSITET

Verksamhetsberättelse 2010 CENTRUM FÖR GENUSVETENSKAP LUNDS UNIVERSITET Verksamhetsberättelse 2010 CENTRUM FÖR GENUSVETENSKAP LUNDS UNIVERSITET Verksamhetsberättelse 2010 Centrum för genusvetenskap Lunds universitet 1 NULÄGET VID CENTRUM FÖR GENUSVETENSKAP... 3 GÄSTFORSKARE...

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp

Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp Gender Studies BA (A), Feminist Theory and Intersectional Power Analysis A2, 15 credits Allmänna

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

Socialt arbete AV, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp Social Work Ma, Ethnicity, Gender and Power 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn)

Läs mer

2HR121 Arbetsrätt II, 15.0 hp

2HR121 Arbetsrätt II, 15.0 hp 2HR121 Arbetsrätt II, 15.0 hp 2HR121 Labour Law, 15.0 hp immateriella rättigheter, konkurrensförhållanden och sekretess. Anmälningskod: 71514 Startperiod (antagning.se): Vt period 2 Starttermin: V17 201713-201722

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (8) 2011-12-15 Dnr S 2011/343 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och examensbenämningar

Läs mer

Socialt arbete AV, Klass, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Klass, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Klass, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp Social Work Ma, Class, Ethnicity, Gender and Power 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning

Läs mer

Gendering Practices. 120 högskolepoäng

Gendering Practices. 120 högskolepoäng Utbildningsplan för masterprogram i Gendering Practices 120 högskolepoäng Avancerad nivå H2GPR G 2014/304 (rev. av G 2012/228) 1. Benämning och omfattning Genuspraktiker: masterprogram, H2GPR, 120 högskolepoäng

Läs mer

Socialt arbete GR (B), Socialt arbete i svensk och global kontext, 15 hp

Socialt arbete GR (B), Socialt arbete i svensk och global kontext, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete GR (B), Socialt arbete i svensk och global kontext, 15 hp Social Work Ba (B), Social work in a Swedish and global context, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (9) 2016-03-17 Dnr STYR 2016/366 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen 1 BESLUT ENGELSKA 2010/4 UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2010 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDG103, Genusperspektiv på utbildning och undervisning, 15,0 högskolepoäng Perspectives of Gender on Education and Instruction, 15.0 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

Kulturgeografi GR (A), Ekonomisk geografi och utveckling, 7,5 hp

Kulturgeografi GR (A), Ekonomisk geografi och utveckling, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Kulturgeografi GR (A), Ekonomisk geografi och utveckling, 7,5 hp Economic Geography and Development, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det?

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Psykologisk forskning om människan i arbetslivet (fokus på individen): urval, arbetstider, belastning, motivation etc. Studiet av människors beteende och

Läs mer

Kurser för utbildning på forskarnivå sammanställning Courses at third-cycle level/phd Courses overview Obligatoriska kurser/obligatory Courses

Kurser för utbildning på forskarnivå sammanställning Courses at third-cycle level/phd Courses overview Obligatoriska kurser/obligatory Courses Kurser för utbildning på forskarnivå sammanställning Courses at third-cycle level/phd Courses overview Obligatoriska kurser/obligatory Courses HT16/ Autumn 16 VT17/ Spring 17 HT17/ Autumn 17 VT18/ Spring

Läs mer

Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015

Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015 Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015 Litteraturlistan är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2015-03- 05 att gälla från och med

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp Social Work Ma, Social work with families and children, theoretical

Läs mer

Socialt arbete GR (A), Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 12 hp

Socialt arbete GR (A), Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 12 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete GR (A), Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 12 hp Social Work BA (A), Fundamental theories and concepts in social work, 12 Credits Allmänna data om kursen

Läs mer

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen 901 87 Umeå KURSPLAN Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning Socio-cultural theory and the study of educational practices Forskarutbildningen:

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vår rapport Lars Geschwind, KTH & Eva Forsberg, Uppsala universitet Forskning om högre utbildning i Sverige: aktörer, miljöer och teman, Vetenskapsrådets

Läs mer

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp Social Work Ma, Globalization and International Social Work, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Kursplan. Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för samhällsstudier

Kursplan. Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för samhällsstudier Kursplan Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för samhällsstudier 1GV100 Genusvetenskaplig fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Gender Studies, Level 2, 30 credits Huvudområde Genusvetenskap Ämnesgrupp

Läs mer

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points Kursplan Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod EUP 512 Dnr 2002:7D Beslutsdatum 2002-06-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Europa som politisk arena, 20 poäng European

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER Vårterminen2013 Internationalisering Vilka stipendier kan man söka att studera utomlands? NORDPLUS STIPENDIER Vi har utbyten inom 2 nätverk DANOSFI NORLYS DANOSFI Högskolan

Läs mer

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Forskningsfinansiering i Sverige Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Vetenskapsrådet Vetenskapsrådet är den stora grundforskningsmyndigheten med tre ämnesråd;

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Doktorsexamen Sociologi, Uppsala universitet (Disputation ). Docentur Under granskning, Professor Nora Räthzel, Umeå universitet

Doktorsexamen Sociologi, Uppsala universitet (Disputation ). Docentur Under granskning, Professor Nora Räthzel, Umeå universitet CV, Catrin Lundström Doktorsexamen 2007-10-09 Sociologi, Uppsala universitet (Disputation 2007-09-28). Docentur Under granskning, Professor Nora Räthzel, Umeå universitet Grundutbildning 2000 Fil. kand

Läs mer

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Verksamhetsplan 2017 Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Allmänt Litteraturvetenskap är det största ämnet inom Institutionen för kultur och estetik (IKE) sett både till antalet anställda

Läs mer

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i equality and diversity management och ges termin 3.

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i equality and diversity management och ges termin 3. Samhällsvetenskapliga fakulteten EDMB34, Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 Law in Theory and Practice - A Gender Perspective, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Kursplan Arbetskopia Uttagen: 2009-09-15 Inrättad: 2008-12-12 Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Högskolepoäng: 30.0 Kurskod: 2ÖÄ006 Ansvarig enhet: Pedagogiska inst SCB-ämne: Pedagogik

Läs mer

SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Jä mstä lldhetsplän vid Kriminologiskä institutionen fo r 2013.

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Jä mstä lldhetsplän vid Kriminologiskä institutionen fo r 2013. STOCKHOLMS UNIVERSITET Jä mstä lldhetsplän vid Kriminologiskä institutionen fo r 2013. 1. Utvärdering av måluppfyllelsen i tidigare jämställdhetsplan I 2009 års jämställdhetsplan uppställdes ett stort

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

Arbetslivets betydelse för hälsan

Arbetslivets betydelse för hälsan Arbetslivets betydelse för hälsan Annika Härenstam Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Seminarium: Socialförsäkringsforskning: då, nu och i framtiden, 30 augusti 2012

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Artikelskrivandets konst, 7.5 hp

Artikelskrivandets konst, 7.5 hp Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier HT 2014 KURSPLAN Artikelskrivandets konst, 7.5 hp Huvudområde: Pedagogik Utbildningsnivå: Forskarutbildning Betygsskala: För denna kurs ges

Läs mer

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen för

Läs mer

Jämställdhetsplan för perioden

Jämställdhetsplan för perioden UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Jämställdhetsplan för perioden 2010-2012 Jämställdhetsplanen har utarbetats av institutionens jämställdhetsgrupp och fastställts av institutionsstyrelsen

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde Datum: 2015-09-19 Dnr: G 2015/650 Mottagare: Humanistiska fakultetsstyrelsen Fristående kurser i kinesiska har

Läs mer

Research Evaluation for Development University of Gothenburg 2010 RED10

Research Evaluation for Development University of Gothenburg 2010 RED10 Research Evaluation for Development University of Gothenburg 2010 RED10 En orsak Utfall av forskningsansökningar sämre än väntat Linnéstöd GU 2 Linnéstöd (2 omgångar) LU 14 Linnéstöd Strategiska områden

Läs mer

Kursplan. 1 (5) Mäns våld mot kvinnor - tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp, halvfart

Kursplan. 1 (5) Mäns våld mot kvinnor - tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp, halvfart 1 (5) Mäns våld mot kvinnor - tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp, halvfart 2016-11-16 Nationellt centrum för National Centre for Knowledge on Men s Violence Against Women SE-751 85 Uppsala

Läs mer

15SK Prefekt

15SK Prefekt Kursplan Utbildning på forskarnivå Politisk teori, 7,5 högskolepoäng Political Theory, 7,5 credits Kurskod 15SK072 Forskarutbildningsämne Statskunskap Institutionen för humaniora, utbildnings- och Institution/motsvarande

Läs mer

Domestic Violence, Family Law and School

Domestic Violence, Family Law and School Domestic Violence, Family Law and School Also by Maria Eriksson FÖRÄLDRASKAPETS POLITIK. Från 1900-tal till 2000-tal (co-editor) BARN SOM UPPLEVER VÅLD: Nordisk forskning och praktik (editor) BARN, VÅLD,

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

PUBLICATIONS 1. Peer- reviewed original articles 2. Peer- reviewed conference contributions

PUBLICATIONS 1. Peer- reviewed original articles 2. Peer- reviewed conference contributions PUBLICATIONS 1. Peer- reviewed original articles * Lundegård, I. & Wickman, P.- O. (2007) Conflicts of interest: an indispensable element of education for sustainable development. Environmental Education

Läs mer

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén

Läs mer

Genuslektorat. Information till GUN Susanne Kreitz Sandberg

Genuslektorat. Information till GUN Susanne Kreitz Sandberg Genuslektorat Information till GUN 15 09 10 Susanne Kreitz Sandberg 2 Syfte med genuslektoratet är att på ett systematisk och långsiktigt sätt arbeta med frågor som rör genus och jämställdhet i lärarutbildningarna.

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Sociologiska Institutionen Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Socionomprogrammet med huvudområde socialt arbete Programkod 2SC118, Delkurs 3, vecka 45-03, 13 hp Kursansvarig:

Läs mer

SOAA22, Socialt arbete: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Social Work: Level 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOAA22, Socialt arbete: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Social Work: Level 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAA22, Socialt arbete: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Social Work: Level 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen Forskarutbildningen i ekonomisk historia Underdokument till studieplanen, antaget av institutionsstyrelsen september 2004 och reviderad oktober 2007

Läs mer

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16)

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) Antal respondenter: 14 : 3 Svarsfrekvens: 21,43 % 1. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information om kursens innehåll

Läs mer

Beslut Fastställd av institutionsstyrelsen vid institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan - vid Stockholms universitet.

Beslut Fastställd av institutionsstyrelsen vid institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan - vid Stockholms universitet. Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete 2: Välfärdsperspektiv och rättsliga grunder Social Work 2: Welfare perspectives and legal bases 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SUARB2 Gäller

Läs mer

Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization

Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization Lina Nilsson, PhD i Tillämpad Hälsoteknik lina.nilsson@bth.se Så Lina, vem är du? Vad vet vi om implementeringen

Läs mer

TRÄNARSKAP II, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORTS SPECIFIC METHODOLOGY, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS

TRÄNARSKAP II, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORTS SPECIFIC METHODOLOGY, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS Ladokkod TGTRÄ2 Fastställd 2007-12-12 1 (5) TRÄNARSKAP II, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORTS SPECIFIC METHODOLOGY, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS Basdata Kursen är en obligatorisk kurs inom Tränarprogrammet vid Gymnastik-

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

The CPF. A collaboration between Region Skåne and Lund University

The CPF. A collaboration between Region Skåne and Lund University www.cpf.se The CPF A collaboration between Region Skåne and Lund University Research on the front line Two primary study areas: Cardiovascular diseases: Lifestyle, migration, heredity and environment Mental

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies)

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) S2013/249 Samhällsvetenskapliga fakulteten A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) Omfattning: 180 högskolepoäng

Läs mer

Undervisningsprogram inom Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys (KOSA) Höstterminen 2015

Undervisningsprogram inom Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys (KOSA) Höstterminen 2015 Undervisningsprogram inom Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys (KOSA) Höstterminen 2015 Registrering, Introduktion, Expedition och Studievägledning, Undervisning, Skrivningar, Seminarier, Filosofiska

Läs mer

Sociologi GR (A), Sociologi och Genus, 30 hp

Sociologi GR (A), Sociologi och Genus, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (A), Sociologi och Genus, 30 hp Sociology BA (A), Sociology and gender, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna I detta svarshäfte finns svar från: Ersta/Sköndals Högskola Frågor

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet

Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet Linda Berg, föreståndare Linda.Berg@pol.gu.se /CERGU1 CERGU (group) CERGU_tweets Om CERGU Startade 1995 GU blev Jean Monnet Centre of Excellence 1998

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi 120 högskolepoäng Dnr: G 2012/244 Utbildningsplan för Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi 120 högskolepoäng Master's Programme in Public Health Science with Health Economics 120 credits Fastställd av Sahlgrenska

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Engelsk benämning: Political Science III with a focus on Crisis Management and Security Kurskod:

Läs mer

Naturvetenskap 20% Allmänna data om kursen. Kurskod. Progression. Högskolepoäng Utbildningsområde Samhällsvetenskap 80% Inrättad.

Naturvetenskap 20% Allmänna data om kursen. Kurskod. Progression. Högskolepoäng Utbildningsområde Samhällsvetenskap 80% Inrättad. Kursplan för: Sociologi för gymnasielärare (A), 30 hp. Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Sociologi Grundnivå (A) Högskolepoäng 30.0 Fördjupning/examen Kursen ligger på grundnivå.

Läs mer

Transatlantiskt samarbete inom samhällssäkerhet

Transatlantiskt samarbete inom samhällssäkerhet Transatlantiskt samarbete inom samhällssäkerhet Teresa Åhman & Åsa Kyrk Gere, 22 november 2016 Syfte Informera om: Möjligheter inom transatlantiskt samarbete, pågående och planerade projekt Inspirera och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Studentfacklig utbildningsdag

Studentfacklig utbildningsdag Studentfacklig utbildningsdag 22 oktober 2014 Anders Fällström Hur fungerar ett universitet Organisation Ekonomi Utbildningsstrategier 2010-2014 2014- Pågående arbetsgrupper Kvalitetsarbete Pedagogisk

Läs mer

Fastställande av examensbenämningar och deras engelska översättningar för utbildningsprogram inom humaniora och teologi

Fastställande av examensbenämningar och deras engelska översättningar för utbildningsprogram inom humaniora och teologi BESLUT (reviderat 2007-09-12) (reviderat 2007-08-28) (reviderat 2008-06-28) (reviderat 2009-02-19) 1 2009-04-27 HT 2007/303 Områd e t för h uman i o r a o c h t e o l o g i Fastställande av examensbenämningar

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Internationalisering inom huvudämnet Matematik och lärande

Internationalisering inom huvudämnet Matematik och lärande Matematik bygger broar INTERNATIONALISERING Internationalisering inom huvudämnet Matematik och lärande På campus genomsyras våra kurser ständigt av ett internationellt perspektiv genom den mångfald av

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer