VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar"

Transkript

1 VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning LÖ L ING Oxelösunds kommun Aktivitet

2 Det handlar inte om vården, det handlar om livet. Personal Björntorps äldreboende

3 Sammanfattning Problemet! Vi fann! Lösningen! Boende på särskilt boende är inte nöjda. Maktlöshet Brist på aktivitet Vi lär känna personen innan hen flyttar in! Liten individanpassning Personalen ser få möjligheter

4 Inledning De insikter som vi fi ck från intervjumaterialet var inte roliga. Vi hade mött boenden som inte ville vara till besvär, accepterade det som det var och tyckte synd om personalen. Under mina 30 år inom äldreomsorgen har jag deltagit i en mängd projekt och satsningar i syfte att utveckla verksamheten. Och visst har det hänt saker i verksamheten. Men jag har aldrig blivit så berörd som i detta arbete. Om vi kan förmedla den känsla som vi fått till fler tror jag att vi kan göra skillnad på riktigt. I Oxelösund har vi under en längre tid tampats med att boende på särskilt boende inte är nöjda. Vad var det som skulle göra skillnad i detta projekt? Vi skulle undersöka problemet utifrån brukarnas perspektiv. Från början undrade vi om vi skulle kunna ställa frågor och få vettiga svar från fler än någon enstaka på avdelningen. När vi slutfört våra intervjuer hade vi ett fantastiskt underlag och konstaterade att det troligtvis var fl er som vi kunnat intervjua. För att nå en förändring konstaterade vi att det är människan bakom alla sjukdomar som behöver komma fram. Genom att lära känna människans resurser och behov redan innan hen fl yttar in på boendet kan vi tvinga till förändring. I stil med TV-programmet Berg fl yttar in vill vi lära känna blivande hyresgäster. Jag har själv provat att flytta in hos Berit. Efter dygnet med Berit vet jag att när hon flyttar in hos oss är jag beredd att kämpa för att hennes drömmar och förväntningar ska bli sanna. Birgitta Hell Enhetschef Björntorps äldreboende

5 Problemet Oxelösunds kommun har fått låga resultat i Socialstyrelsens mätning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? under flera års tid. Flera insatser har gjorts men någon märkbar förbättring har inte skett.

6 Mål Projektets mål är att skapa ett boende där brukarna har inflytande, känner trygghet och glädje.

7 Förstå problemet För att förstå problemet har vi gjort djupintervjuer med boenden och anhöriga, praktiserat på äldreboendet och spanat på omvärlden. Vad känner du? Vilka frågor har du? Hur ser ditt liv ut innan? Vilket bemötande får du? Vad är viktigt för dig? Det är inte så lätt när man flyttar in och inte känner någon. Intervjuad brukare

8 Fyra viktiga insikter 1Maktlöshet Jag vill inte vara till besvär Tjejerna bäddar ner mig efter middagen. Jag går med på det eftersom de har så mycket att göra. 2 3 Brist på aktivitet En man satt på en pinnstol när jag kom och på samma stol satt han kvar när jag gick nio timmar senare. Personal ser få möjligheter I nuläget ser personalen få möjligheter till att genomföra förändringar och utveckla verksamheten. 4Inflyttning - Brist på info - Olika bagage - Möte dröjer - Metoder saknas Vi upptäckte att inflyttningen kan vara avgörande för att förbättra. Inte bara för att påverka den första tiden på boendet, utan hela livet och vardagen på boendet.

9 Inflyttningen 1. Brist på info Den information som kan finnas om personen följer inte med på ett bra sätt in på boendet. 3. Möte dröjer Det tar lång tid från inflyttningen till ett första samtal med personen och berörda personalgrupper. Vi fördjupade oss i inflyttningsprocessen. Där fann vi: 2. Olika bagage De boende har med sig väldigt olika bagage. Någon flyttade in från en trygg hemmamiljö medan en annan hade flyttat 11 gånger det senaste året. 4. Metoder saknas Metoder för att lära känna personen och hur hen vill ha det saknas. Jag tror att det är lättare att sitta hemma och berätta hur man vill ha det. Intervjuad anhörig

10 Vi flyttar in! Birgitta Hell på väg hem till en blivande hyresgäst på särskilt boende Utifrån insikterna föddes en idé. Innan en ny hyresgäst flyttar in på särskilt boende, flyttar vi hem till personen. Vi umgås under ett dygn för att lära känna personen bakom sjukdomarna. Konceptet provades under hösten 2014 i liten skala och i olika utformning med gott resultat. Utifrån inflyttningarna sammanställdes en levnadsberättelse och en film om personen. Den används för att presentera personen för personal och blivande grannar på boendet. Filmen och levnadsberättelsen har testats på flera personalgrupper och en avdelning på särskilt boende. Blivande grannar visade intresse för filmen. Personalen upplevde att de fick en bättre bild och fick möjlighet att lära känna personen lite redan före inflyttning. Under mina 30 år inom vård- och omsorgsyrket har jag aldrig blivit så berörd. Birgitta Hell

11 Berit Om man bor ett dygn hos någon så tror jag att man kommer att kämpa för den. Man vet om deras drömmar i livet och kommer gå så långt som möjligt för att uppfylla dem. Personal Björntorps äldreboende Berit, 85 år, var en av testpersonerna som vi fl yttade hem till under ett dygn. Med sig hade vår infl yttare en verktygslåda med vad som skulle fångas och dokumenteras. Under ett dygn umgicks de, pratade, tittade på foton med mera. Berit är uppvuxen i en fi skarfamilj med sex barn. Hon är yngst av syskonen. Berit har arbetat i affär med sybehör. På Cerör arbetade hon i 5-10 år med att smälta järn på ugnsavdelningen där hon trivdes. Berit tycker om blommor och vill plocka med dem. Hon tycker om att skämta och samlar på roliga historier. Hon tycker om att resa och att spela kort. Berit har varit mycket på sjön, de ägde en motorbåt av märket Saga. Med båten åkte de runt i den Sörmländska skärgården och till Trosa. Berits dröm är att få komma ut på sjön igen. Hon drömmer också om att ha katt, hon är allergisk mot hundar. Hemkänsla är viktigt liksom bra bemötande och snälla människor. Hon vill ha utrymme för att röra sig. Vill känna sig behövd, kan tänka sig att hjälpa till med t.ex. blomskötsel och matlagning. Berit sitter gärna uppe på kvällarna. Varje dag ser hon nyheterna kl Hennes favoritprogram på TV är Bonde söker fru. Berit fi rar alltid jul med sin son, det är mycket viktigt för henne. Berit har varit med i samma syjunta i 50 år och de träffas regelbundet. Idag så syr de inte utan träffas och umgås för det sociala.

12 Slutsats Anpassat för mig Vi fl yttar in! kan vara en viktig del för att skapa ett individanpassat boende med delaktighet, infl ytande och glädje. Ett boende där brukaren är aktiv och har möjlighet att påverka sin vardag. Genom en bra start där individens resurser, behov och önskemål tas tillvara kan en god cirkel skapas. Lyckas vi att fånga det friska vid infl yttning fi nns förutsättningar för att livet på boendet kommer in i den goda cirkeln. BOENDE Det goda livet Hälsa Den goda cirkeln. Vi har berättat för personal på särskilt boende om blivande brukare vi lärt känna genom Vi fl yttar in!. Personalen har då genast börjat planera för hur brukarens drömmar kan bli uppfyllda. Plötsligt har de sett möjligheter att förändra verksamheten. Vi kommer inte kunna värja oss. Påverkar min vardag Arbetsglädje Hälsa PERSONAL Delaktighet och aktivitet

13 Hur går vi vidare med Vi flyttar in? Vi är här! Problem Research Insikter Lösning Test Implementering Utvärdering Vi håller nu på att implementera Vi fl yttar in på alla äldreboenden i Oxelösund. Konceptet individanpassas utifrån att det är olika situationer den blivande hyresgästen kommer ifrån. Det kan vara personer som fl yttar in direkt från sjukhus, från korttidsvården eller personer som inte vill ha besök under ett helt dygn. Framöver är det vår förhoppning att det ska fi nnas infl yttare på alla avdelningar. Det skapar ytterligare trygghet för den som fl yttar in. Det ger också förutsättningar för att utveckla och forma verksamheten utifrån de boendes resurser, förväntningar och önskemål. Vi har rekryterat en grupp undersköterskor som redan idag jobbar inom äldreomsorgen i Oxelösund. Under våren 2015 får de får träna de färdigheter som krävs för att kunna jobba med konceptet. Gruppen kommer också förfi na och utveckla konceptet ytterligare. Uppdraget som infl yttare har de som en del av sin ordinarie tjänst. Annons för rekrytering av infl yttningslotsar

14 Hur går vi vidare med spridning av Förändra radikalt? Vi är här! Problem Research Insikter Lösning Test Implementering Utvärdering Vi är igång med 8 nya utmaningar där vi använder metoderna från Förändra Radikalt: - Hemtjänstens brukare är inte nöjda. - Det tar lång tid för nyanlända att bli delaktiga i samhället. - Förväntningar från nyinfl yttade hyresgäster uppfylls inte. - Elever och de äldre får inte in sig tillräckligt med näring. - Företagare får bristande information. - Kommunanställda är missnöjda med service och support inom IT, telefoni och teknik. - Hyresgäster är inte nöjda med skötseln av kommunens fastigheter. - Kommunanställda är inte nöjda med information och stöd från centrala stödfunktioner.

15 Projektgruppen Kontakt Susanna Shaibu - projektledare Lisa Sollenborn - projektledare Birgitta Hell - enhetschef Anna Ericson Rönkkö - sjuksköterska Layout: Sara Snäck

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS Jenny Husell ABSTRAKT Att arbeta som projektassistent, innebär många möten med människor

Läs mer

Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO

Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO Under hösten 2011 inleddes arbetet i nya blandade lokala lärande nätverk inom det

Läs mer

Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende

Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende Ni som arbetar med vårdtagarna har svaren, det gäller bara att hjälpas åt för att få fram dem. Förord

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Öppna vägar till arbetsmarknaden

Öppna vägar till arbetsmarknaden Öppna vägar till arbetsmarknaden för personer med psykisk ohälsa Vägen till arbetsmarknaden går via återhämtning Psykisk ohälsa är ett av våra största folkhälsoproblem. För den som drabbas är det oftast

Läs mer

16 personer har anställts. 28 deltagare,

16 personer har anställts. 28 deltagare, Kil, Rieada och Dana Här får jag göra det jag är bäst på. DANA SID 7 KIL SID 6 De tre jobbar i kooperativ som de fått hjälp att utveckla inom den sociala företagsinkubatorn Sfinx. Kooperativen är ett resultat

Läs mer

Det goda åldrandet frisk också efter 85

Det goda åldrandet frisk också efter 85 Det goda åldrandet frisk också efter 85 Berit Lundman Universitetslektor, docent i omvårdnad Efter att vi hört en hel del om olika sjukdomstillstånd som är vanliga bland äldre och hur man kan förebygga

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

på våra ledningsgruppsmöten. Vi har redan tagit upp några modeller med våra medarbetare.

på våra ledningsgruppsmöten. Vi har redan tagit upp några modeller med våra medarbetare. Måndagen den 3/9 2012 samlades en stolt skara kursdeltagare och coacher från ledarskapsprogrammet Diplomerad BLI-ledare. De har under det senaste året kommit till våra seminarier en halvdag varje månad

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Julia Lindbladh och Lisa Gunnefur FoU-dokument 2010:5 ISBN 978-91-86631-04-8 Stadskontoret Förord I Malmö

Läs mer

SAMTAL MED PERSONER I HÖGSBY KOMMUN SOM FYLLT 80 ÅR 2009/2010

SAMTAL MED PERSONER I HÖGSBY KOMMUN SOM FYLLT 80 ÅR 2009/2010 SAMTAL MED PERSONER I HÖGSBY KOMMUN SOM FYLLT 80 ÅR 2009/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND NATIONELLA UPPDRAGET 3 TIDIGARE RAPPORTER 3 SYFTE 3 METOD 3 OMFATTNING 3 BOENDE 4 UPPVÄRMNING AV HUSEN 4 LOGISTIK

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

MARY KAY MARKNADSPLAN!

MARY KAY MARKNADSPLAN! MARY KAY MARKNADSPLAN! Hur vi tianar våra pengar: (hur vi jobbar) Klasser Facialsl makeup Kundvård /Mer-köp Ledarskap 0-2999kr exkl.moms. = 30% 3000-4999kr -/l- = 40% 5000-& tlppåt -/l- = 50% Klass snitt

Läs mer

Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011

Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011 Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011 Anette Moberg Eva Sennemark 1 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND.... 4 2. UTVÄRDERINGEN... 5 2.1 DATAINSAMLING... 5 2.2 DATAANALYS... 5 2.3 AVGRÄNSNINGAR...

Läs mer

NYHETSBREV OKTOBER 2007

NYHETSBREV OKTOBER 2007 Innehåll Ungdomar träffas för att diskutera identitet och drömmar Aktuellt i höst Intervjuer med äldre personer med synoch hörselnedsättning Hur anpassa den fysiska miljön för personer med dövblindhet

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

VI LEVER EFTER VÅRA VÄRDERINGAR

VI LEVER EFTER VÅRA VÄRDERINGAR VÄRDERINGAR VI LEVER EFTER VÅRA VÄRDERINGAR HiQs själ är våra värderingar. Värderingarna har följt oss sedan starten av företaget och skapar resultat genom att genomsyra vårt sätt att arbeta. Vi lever

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten sida 2 av 73 Välkommen Välkommen till denna utbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten. Utbildningen innehåller olika exempel från kommuner

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare Make IT happen Produktion: Abeba+RÖD Foto: Mats Samuelsson, istockphoto, Karl-Johan Hjertström samt intervjuade personer. Tryck: Davidsons tryckeri, 2012 IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer