Förordningar, kungörelser etc. rörande margarin i Svensk Författningssamling åren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förordningar, kungörelser etc. rörande margarin i Svensk Författningssamling åren 1885-1950"

Transkript

1 Förordningar, kungörelser etc. rörande margarin i Svensk Författningssamling åren Sammanställd av Sigrid Ljunggren :57 Kongl. Maj:ts nådiga förordning, angående kontroll å handel med margarin eller konstgjordt smör; s bihang nr 60 Kongl. Landtbruksakademiens förvaltningskomités kungörelse, angående undersökning af margarin; s 5-1) Föreskrifter rörande sättet för undersökningen. 2) Formulär för intyg om varans beskaffenhet :44 Kongl. Maj:ts nådiga förordning, angående kontroll å tillverkning af margarin samt å handeln dermed; s bihang nr 84 Kongl. Medicinalstyrelsens kungörelse, angående de närmare bestämmelser, som skola iakttagas vid kontroll öfver tillverkningen af margarin; s :44 Kongl. Maj:ts nådiga förordning, om ändrad lydelse af 5 1 mom. af förordningen angående kontroll å tillverkning af margarin samt å handeln dermed den 11 Oktober 1889; s :62 Kongl. Maj:ts nådiga förordning, angående kontroll å tillverkningen af margarin och margarinost äfvensom konstister samt å handeln dermed; s bihang nr 88 Kongl. Medicinalstyrelsens kungörelse, angående de närmare bestämmelser, som skola iakttagas vid kontroll öfver tillverkningen af margarin; s :4 Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse, angående anstånd med tillämpning i viss del af nådiga förordningen den 1 Juli 1898 angående kontroll å tillverkningen af margarin och margarinost äfvensom konstister samt å handeln dermed; s :68 Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse, angående ändrad lydelse af 9 1 mom. i nådiga förordningen angående kontroll å tillverkningen af margarin och margarinost äfvensom konstister samt å handeln dermed den 1 Juli 1898; s :59 Kungl. Maj:ts nådiga förordning, angående kontroll å tillverkningen af margarin och margarinost äfvensom konstister samt å handeln dermed; s bihang nr 16 Kungl. Medicinalstyrelsens kungörelse, 1

2 angående de närmare bestämmelser, som skola iakttagas vid kontroll öfver tillverkningen af margarin; s :123 Kungl. Maj:ts nådiga förordning, angående ändrad lydelse af 5, 8 och 12 i nådiga förordningen den 13 oktober 1905 angående kontroll å tillverkningen af margarin och margarinost äfvensom konstister samt å handeln dermed; s :148 Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse, angående viss eftergift av bestämmelsen i 1 2 mom. av nådiga förordningen den 13 oktober 1905 angående kontroll å tillverkningen av margarin och margarinost ävensom konstister samt å handeln därmed; s :185 Kungl. Lantbruksstyrelsens kungörelse, med föreskrifter angående beskaffenheten av den potatisstärkelse, som enligt Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse den 18 augusti 1914, angående viss eftergift av bestämmelsen i 1 2 mom. av nådiga förordningen den 13 oktober 1905 angående kontroll å tillverkningen av margarin och margarinost ävensom konstister samt å handeln därmed, må tillsvidare i stället för sesamolja tillsättas vid tillverkningen av margarin m.m.; s :434 Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse, angående eftergift tillsvidare av vissa föreskrifter i fråga om kontroll å tillverkningen af margarin och margarinost samt å handeln därmed; s :154 Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse, angående tullfrihet å ister, oleomargarin och flott; s :846 Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse, angående tullfrihet å ister, oleomargarin och flott; s :439 Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse, angående tullfrihet å ister, oleomargarin och flott; s :51 angående viss eftergift från bestämmelsen i 1 2 mom. av nådiga förordningen den 13 oktober 1905 (n:r 59) angående kontroll å tillverkningen av margarin och margarinost ävensom konstister samt å handeln därmed; s :52 Kungl. Lantbruksstyrelsens kungörelse, med föreskrifter angående beskaffenheten av den potatisstärkelse, som enligt Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse den 14 februari 1914, angående viss eftergift av bestämmelsen i 1 2 mom. av nådiga förordningen den 13 oktober 1905 (n:r 59) angående kontroll å tillverkningen av margarin och margarinost ävensom konstister samt å handeln därmed, må tillsvidare i stället för sesamolja tillsättas vid tillverkningen av margarin m.m.; s :356 angående fortsatt tullfrihet å vissa livsmedel; s :63 2

3 angående viss eftergift från bestämmelsen i 1 2 mom. av nådiga förordningen den 13 oktober 1905 (n:r 59) angående kontroll å tillverkningen av margarin och margarinost ävensom konstister samt å handeln därmed; s :114 Kungl. Lantbruksstyrelsens kungörelse, med föreskrifter angående beskaffenheten av den potatisstärkelse, som enligt Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse den 25 februari 1921 (n:r 63) angående viss eftergift av bestämmelsen i 1 2 mom. av nådiga förordningen den 13 oktober 1905 (n:r 59) angående kontroll å tillverkningen af margarin och margarinost ävensom konstister samt å handeln därmed må i stället för sesamolja tillsvidare tillsättas vid tillverkningen av margarin m.m.; s :582 om ändrad lydelse av 1 2 mom. och 8 3 mom. av förordningen den 13 oktober 1905 (n:r 59) angående kontroll å tillverkningen av margarin och margarinost ävensom konstister samt å handeln därmed; s :51 Kungl. Lantbruksstyrelsens kungörelse, med vissa bestämmelser angående tillsättningen av potatisstärkelse i margarin och av sesamolja i margarinost m.m.; s :355 angående kontroll å tillverkningen av samt handeln med margarin, margarinost, fettemulsion och konstister m.m.; s 74 1) Inledande bestämmelse. 2) Om tillverkning. 3) Om införsel och utförsel. 4) Om förvaring och försäljning. 5) Om tillsyn. 6) Ansvarsbestämmelser m.m. 7) Särskild bestämmelse :422 Transumt av Kungl. Lantbruksstyrelsens kungörelse, med vissa föreskrifter rörande tillsättandet av potatisstärkelse i margarin samt av sesamolja i margarinost och fettemulsion m.m.; s :209 om ändrad lydelse av 6 förordningen den 30 juni 1932 (nr 355) angående kontroll å tillverkningen av samt handeln med margarin, margarinost, fettemulsion och konstister m.m.; s :405 om accis å margarin; s :484 med förordnande om accis å margarin; s :485 3

4 angående höjning av tullen å margarin; s :647 om fortsatt giltighet av kungörelsen den 20 juli 1933 (nr 484) med förordnande om accis å margarin; s :648 om fortsatt giltighet av kungörelsen den 20 juli 1933 (nr 485) angående höjning av tullen å margarin; s :373 Kungl. Maj:ts cirkulär till de myndigheter, vilka verkställa upphandling för statens behov, angående utbyte av margarin mot smör; s :383 angående viss utsträckning av Kungl. Maj:ts befogenhet att meddela förordnande jämlikt 1 förordningen den 26 juni 1933 (nr 405) om accis å margarin; s :384 om fortsatt giltighet av kungörelsen den 20 juli 1933 (nr 484) med förordnande om accis å margarin; s :385 om fortsatt giltighet av kungörelsen den 20 juli 1933 (nr 485) angående höjning av tullen å margarin; s :457 angående höjning av accisen å margarin; s :458 angående höjning av tullen å margarin; s :610 om fortsatt giltighet av kungörelsen den 24 juli 1934 (nr 457) angående höjning av accisen å margarin; s :611 om fortsatt giltighet av kungörelsen den 24 juli 1934 (nr 458) angående höjning av tullen å margarin; s :259 om accis å margarin och vissa andra fettvaror; s :388 angående accis å margarin; s :389 om fortsatt giltighet av kungörelsen den 24 juli 1934 (nr 458) angående höjning av tullen å margarin; s 103 4

5 :486 om ändrad lydelse av 8 3 mom. förordningen den 30 juni 1932 (nr 355) angående kontroll å tillverkningen av samt handeln med margarin, margarinost, fettemulsion och konstister m.m.; s :628 angående accis å margarin; s :629 angående tullen å margarin; s :412 om fortsatt giltighet av kungörelsen den 20 december 1935 (nr 628) angående accis å margarin; s :413 om fortsatt giltighet av kungörelsen den 20 december 1935 (nr 629) angående tullen å margarin; s :516 angående accis å margarin m.m.; s :517 angående tullen å margarin; s :607 om fortsatt giltighet av kungörelsen den 25 september 1936 (nr 516) angående accis å margarin; s :608 om fortsatt giltighet av kungörelsen den 25 september 1936 (nr 517) angående tullen å margarin; s :474 angående dels viss utsträckning av Kungl. Maj:ts befogenhet att meddela margarin och vissa andra fettvaror, dels ock ändring i vissa delar av samma förordning; s :538 om fortsatt giltighet av kungörelsen den 25 september 1936 (nr 516) angående accis å margarin m.m.; s :539 om fortsatt giltighet av kungörelsen den 25 september 1936 (nr 517) angående tullen å margarin; s :748 5

6 :843 om fortsatt giltighet av kungörelsen den 21 juli 1937 (nr 748) angående accis å margarin m.m.; s :844 om fortsatt giltighet av kungörelsen den 21 juli 1937 (nr 749) angående tullen å margarin; s :930 angående accis å margarin m.m.; s :931 Angående tullen å margarin; s 114 a :79 om fortsatt giltighet av kungörelsen den 3 december 1937 (nr 930) angående accis å margarin m.m.; s :80 om fortsatt giltighet av kungörelsen den 3 december 1937 (nr 931) angående tullen å margarin; s :580 om fortsatt giltighet av kungörelsen den 3 december 1937 (nr 930) angående accis å margarin m.m.; s :581 om fortsatt giltighet av kungörelsen den 3 december 1937 (nr 931) angående tullen å margarin; s :689 angående accis å margarin m.m.; s :690 angående tullen å margarin m.m.; s :253 angående ytterligare utsträckning av Kungl. Maj:ts befogenhet att meddela margarin och vissa andra fettvaror; s :391 angående accis å margarin m.m.; s :392 angående tullen å margarin m.m.; s :57 angående accis å margarin m.m.; s 122 6

7 :58 angående tullen å margarin m.m.; s :318 angående reglering av handeln med margarin och vissa andra fettvaror; s :567 angående ytterligare utsträckning av Kungl. Maj:ts befogenhet att meddela margarin och vissa andra fettvaror; s :568 angående accis å margarin m.m.; s :569 om fortsatt giltighet av kungörelsen den 2 februari 1940 (nr 58) angående tullen å margarin m.m.; s :629 Kungl. Maj:ts cirkulär till de myndigheter, vilka verkställa upphandling för statens behov, angående utbyte av margarin mot smör; s :882 angående accis och tilläggsaccis å visst slag av margarin; s :883 angående tullen å margarin m.m.; s :909 Kungl. Maj:ts cirkulär till de myndigheter, vilka verkställa upphandling för statens behov, om upphävande av bestämmelserna angående utbyte av margarin mot smör; s :916 angående accis och tilläggsaccis å margarin m.m.; s :917 angående tullen å margarin m.m.; s :918 angående befrielse i viss omfattning från skyldighet att erlägga tilläggsaccis å margarin; s :1028 angående reglering av handeln med matfett; s :49 angående accis och tilläggsaccis å margarin; s :50 7

8 angående tullen å margarin; s :233 med förbud mot tillverkning av hushållsmargarin för avsalu; s :542 angående ytterligare utsträckning av Kungl. Maj:ts befogenhet att meddela margarin och vissa andra fettvaror; s :543 angående accis och tilläggsaccis å margarin m.m.; s :544 angående tullen å margarin m.m.; s :788 angående upphävande av kungörelsen den 9 maj 1941 (nr 233) med förbud mot tillverkning av hushållsmargarin för avsalu; s :789 angående nedsättning av accisen å hushållsmargarin, m.m.; s :790 angående tullen å visst slag av margarin; s :517 angående ytterligare utsträckning av Kungl. Maj:ts befogenhet att meddela margarin och vissa andra fettvaror; s :518 angående accis och tilläggsaccis å margarin m.m.; s :519 angående tullen å margarin m.m.; s :520 om ändrad lydelse av 25 förordningen den 30 juni 1932 (nr 355) angående kontroll å tillverkningen av samt handeln med margarin, margarinost, fettemulsion och konstister m.m.; s :660 angående nedsättning av accisen å hushållsmargarin; s :661 angående tullen å visst slag av margarin; s :193 8

9 angående nedsättning av accisen å hushållsmargarin; s :194 angående tullen å visst slag av margarin; s :323 angående ändrad lydelse av 13 och 16 förordningen den 7 juni 1935 (nr 259) om accis å margarin och vissa andra fettvaror; s :406 om ändrad lydelse av 2 kungörelsen den 20 december 1940 (nr 1028) angående reglering av handeln med matfett; s :481 angående ytterligare utsträckning av Kungl. Maj:ts befogenhet att meddela margarin och vissa andra fettvaror; s :482 angående accis och tilläggsaccis å margarin m.m.; s :483 angående tullen å margarin m.m.; s :622 angående nedsättning av accisen å hushållsmargarin; s :623 angående tullen å visst slag av margarin; s :39 angående ändring av accisen och tilläggsaccisen å fettemulsion; s :40 angående ändring av accisen å margarin; s :41 angående tullen å margarin m.m.; s :235 med förbud mot tillverkning av hushållsmargarin för avsalu; s :259 om ändring i vissa delar av förordningen den 30 juni 1932 (nr 355) angående kontroll å tillverkningen av samt handeln med margarin, margarinost, fettemulsion och konstister m.m.; s :572 om upphävande av kungörelsen den 31 maj 1946 (nr 235) med förbud mot tillverkning av hushållsmargarin för avsalu; s 171 9

10 :77 angående ändring av accisen å margarin; s :78 angående tullen å margarin; s :79 angående ändring av accisen å margarin; s :80 angående tullen å margarin; s :102 angående ändring av accisen och tilläggsaccisen å fettemulsion; s :643 angående upphävande av accisen å margarin; s :644 angående tullen å margarin; s :676 angående accis å margarin; s :677 angående tullen å margarin; s

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:125

Regeringens proposition 2009/10:125 Regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag Prop. 2009/10:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

En ny svensk tullagstiftning

En ny svensk tullagstiftning En ny svensk tullagstiftning Betänkande av Utredningen om en svensk tullagstiftning i unionen Stockholm 2015 SOU 2015:5 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

LOA Lag om offentlig anställning

LOA Lag om offentlig anställning LOA Lag om offentlig anställning I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Lagens tillämpningsområde... 3 Bedömningsgrunder vid anställning... 3

Läs mer

1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67.

1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67. 1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67. (Detta nudlmer hill' från trycket utkommit den 13 september 1907.) (Rubrik och datum kungöras frän predikstolen.) Jja g ang'å~nde sta(lsplan oell tomtin(lelning;

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:143

Regeringens proposition 2012/13:143 Regeringens proposition 2012/13:143 Effektivare sanktioner för arbetsmiljöoch arbetstidsreglerna Prop. 2012/13:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 april 2013 Fredrik

Läs mer

Tilläggsprotokoll till konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Tilläggsprotokoll till konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Tilläggsprotokoll till konventionen angående och de grundläggande friheterna Antagen i Paris den 20 mars 1952. Artikel 1 - Skydd för egendom Envar fysisk eller juridisk persons rätt till sin egendom skall

Läs mer

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t Regler för advokatverksamhet Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t sveriges advokatsamfund laboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholm telefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79 e-post info@advokatsamfundet.se

Läs mer

BESLUT OM FÖRESKRIFTSPROJEKT

BESLUT OM FÖRESKRIFTSPROJEKT 1(3) BESLUT OM FÖRESKRIFTSPROJEKT Föreskriftens namn Ärendenummer Ansvarig chef Ansvarig tjänsteman på avdelningen Författningstjänster Ansvarig sakkunnig Den sakkunniges sektor/avdelning/enhet Bakgrund

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande

Läs mer

Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Tullverkets författningssamling i elektronisk form Tullverkets författningssamling i elektronisk form Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2012-05-16 B E S L U T Confidence International Aktiebolag FI Dnr 11-12524 Att. Verkställande direktören Delgivning nr 2 Rissneleden 136 174 57 SUNDBYBERG Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:39

Regeringens proposition 2013/14:39 Regeringens proposition 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag plattform för kemikaliepolitiken Prop. 2013/14:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 november 2013

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 11 1.1 Förslag till lag om resenärers rättigheter (vissa paragrafer)... 11 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1970:417)

Läs mer

Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 3

Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 3 1907. U. B. Grundlagsutskottets betänkande N:o 4 angående Berättelsen om Styrelsens tillgöranden med anledning af de utaf Finlands Ständer vid Landtdagen åren 1904 1905 fattade beslut äfvensom rörande

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 (H 371) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-FS 2007:1 Utkom från trycket den

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter; Utkom

Läs mer

Krav på privata aktörer i välfärden

Krav på privata aktörer i välfärden Krav på privata aktörer i välfärden Slutbetänkande av Ägarprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:7 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Transportstyrelsen ansåg att det saknades skäl för omprövning.

Transportstyrelsen ansåg att det saknades skäl för omprövning. HFD 2013 ref 30 Fråga om föreskrift om tillsynsavgift, som meddelats av Transportstyrelsen med stöd av bemyndigande i en av regeringen utfärdad förordning, i regeringsformens mening utgör föreskrift om

Läs mer

LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010

LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010 LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010 LAG OCH AVTAL LAGAR för offentliga sektorn ISBN 91 7650 256 2 Upplaga: 18 000 ex. AB Realtryck 2010 Förord Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) framställer

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30 Rättsavdelningen Datum Dnr Mikael Jeppsson 2015-05-27 STY 2015-288 Tel. 08-405 02 84 Ert datum Er referens mikael.jeppsson@tullverket.se 2015-04-07 Fi2015/1931 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Lag om flygplatsavgifter Enligt

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:175

Regeringens proposition 2012/13:175 Regeringens proposition 2012/13:175 Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten Prop. 2012/13:175 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer