Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se"

Transkript

1 Ufs Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO NORRKÖPING tel: e-post: Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg

2 Nr 498 Berörda sjökort och notisnummer Ufs ger information till sjöfarten i Östersjöområdet samt Kattegatt och Skagerrak innanför linjen Hanstholm - Lindesnes. Observera att informationen om förändringar i utländska vatten är begränsad och att Ufs därför inte ger tillräckligt detaljerade upplysningar för att användaren ska kunna hålla andra länders sjökort fullständigt uppdaterade. En (*) framför notisnumret anger att notisen är utfärdad av svensk myndighet och gäller svenska farvatten. (P) efter notisnumret anger att notisen är av förberedande art som senare ersätts med en verkställighetsnotis. (T) efter notisnumret anger att informationen i notisen gäller tillfälligt och upphör när giltighetstiden är slut eller att notisen ersatts med ny information. Bäringar är rättvisande från 0 medurs till 360 och räknas beträffande uppgifterna om fyrsken från sjön mot fyren. Förekommande sjökortsbilder i häftet är avsedda för att förenkla rättelsearbetet och är inte alltid skalriktiga. I allmänhet beskrivs och visas rättelsen i det sjökort som har störst skala. Uppgiftslämnaren är ansvarig för notisens sakinnehåll. Sjökortsrättelser och andra notiser som kan hänföras till ett begränsat geografiskt område återfinns under avdelningen UNDERRÄTTELSER. Övriga notiser finns under avdelningen TILLKÄNNAGIVANDEN på sidan 3. Ufs-häftet publiceras i PDF-format, normalt varje torsdag, på Sjöfartsverkets hemsida. Då häftet genereras automatiskt från en databas kan ibland ologiska sidbrytningar uppstå. Övriga uppgifter om tidskriftens redigering återfinns i publikationen Ufs A. Rapportera faror och fel Vid iakttagelse av fel på utmärkning, släckta fyrar, drivande föremål eller annat som kan utgöra fara för sjöfarten ska MSI Sweden snarast kontaktas: Tel: VHF anrop: MSI Sweden på lämplig trafikkanal. E-post: Berörda sjökort Notisnr Sign (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (P) (T) (T) (T) (T) (T) (P) (T)

3 Nr 498 TILLKÄNNAGIVANDEN Inga Tillkännagivanden i detta häfte. UNDERRÄTTELSER Bottenhavet * 9583 Sjökort: 534, 5341 Sverige. Bottenhavet. Farleden till Gävle. Holmuddsrännan. Farleden breddad och fördjupad. Ändrad utmärkning. Notiser som utgår: 2014:484/9364(P), 2014:488/9403(P) Arbetet med fördjupning och breddning av farleden till Gävle är klart och farleden håller nu ett minsta djup om 13,5 m och en minsta bredd om 126 m. Förändringar har skett enligt följande: 1. HOLMUDDSRÄNNAN - YTTRE REDDEN På sträckan mellan Holmuddsrännan och Gävle Hamn begränsas den till 13,5 m klarramade farledsytan av utmärkningen på position a) - v) Grön lysboj "H1" Fl G 2s a) 60-44,251N 17-19,687E Röd lysboj "H2" Fl R 2s b) 60-44,080N 17-20,139E Fyr "H3" F G c) 60-43,812N 17-19,101E Fyr "H4" Fl R 3s d) 60-43,887N 17-19,553E Fyr "H5" F G e) 60-43,737N 17-18,856E Fyr "H6" Fl R 3s f) 60-43,743N 17-19,195E Grön lysboj "H7" Fl G 2s g) 60-43,576N 17-18,384E Röd lysboj "H8" Fl R 2s h) 60-43,476N 17-18,519E Grön lysboj "H9" Fl G 2s i) 60-43,354N 17-17,674E Röd lysboj "H10" Fl R 2s j) 60-43,206N 17-17,853E Grön lysboj "Y1" Fl G 2s k) 60-43,129N 17-17,200E Fyr "Y2 Herosgrund" Oc R 4s 6M l) 60-42,689N 17-16,705E Grön prick "Y3" m) 60-42,762N 17-16,430E Fyr "Grynet nedre" F WRG 11M n) 60-42,756N 17-16,413E Röd lysboj "Y4" Fl R 2s o) 60-42,457N 17-16,509E Grön lysboj "Y5" Fl G 2s p) 60-42,418N 17-16,028E NORD-kardinal lysboj Q q) 60-41,914N 17-16,526E Röd lysboj "Y6" Fl R 2s r) 60-41,947N 17-15,762E Grön lysboj "Y7" Fl G 2s s) 60-42,155N 17-15,729E Grön lysboj "Y9" Fl G 2s t) 60-42,025N 17-15,465E Röd lysboj "Y8" Fl R 2s u) 60-41,706N 17-14,929E Grön lysboj "Y11" Fl G 2s v) 60-41,824N 17-14,794E 2. FÖRÄNDRINAR VID SIDAN AV FARLEDSYTAN

4 Nr 498 Ändra sektorering på fyren Limö NO till följande: a) 60-43,09N 17-21,59E 3. FREDRIKSSKANSHAMNEN, GÄVLE 4. NYTT SJÖKORT UPPDATERADE ENC Ovan nämna förändringar, samt ytterligare förändringar av mindre betydelse för handelssjöfarten, kommer att finns med i ett nytt sjökort som utkommer i mitten av juni 2014 samt i nya och ändrade ENC som finns tillgängliga fr.o.m. den 13 juni Det nya sjökortet 5342 (INT1242) GÄVLE APPROACH ersätter sjökort ALL: C6185 ALL: C6186 ALL: C6188 ALL: C6190 ALL: C6194 ALL: C6195 ALL: C6184 ALL: C G 130,0-144,7 (14,7) R 144,7-191,2 (46,5) G 191,2-217,8 (26,6) W 217,8-220,0 (2,2) R 220,0-229,0 (9,0) Stryk fyren Grubban, IVQ Y 6s 4M b) 60-44,67N 17-19,59E Ändra sektorering på fyren Bönan till följande: c) 60-44,35N 17-19,17E G 240,5-251,0 (10,5) W 251,0-259,5 (8,5) R 259,5-274,0 (14,5) G 274,0-289,0 (15,0) W 289,0-292,0 (3,0) R 292,0-318,0 (282,5) Stryk VÄST-prick d) 60-43,024N 17-17,817E Stryk SYD-prick e) 60-42,489N 17-16,893E Inför SYD-lysboj, Q(6)+LFl 15s f) 60-42,370N 17-16,959E Flytta SB-prick ca 50 m O till g) g) 60-41,858N 17-16,222E Ändra BB-prick till lysboj Fl R 3s och flytta ca 40 m N till h) h) 60-41,706N 17-16,473E Flytta NORD-prick ca 50 m SSO till i) i) 60-41,743N 17-16,699E Ändra SB-prick till lysboj Fl G 3s j) 60-41,705N 17-16,871E Flytta SB-prick ca 40 m OSO till k) k) 60-41,522N 17-16,190E Stryk ankringsplat "F" l) 60-42,19N 17-17,63E Stryk ankringsplat "D" m) 60-41,94N 17-15,66E Ändra beteckning på ankarplats "G" till "D" n) 60-44,26N 17-24,90E Inför fyren Grynet nedre, FW o) 60-42,736N 17-16,360E Inför fyren Grynet övre, Iso 2s 13M p) 60-41,814N 17-13,900E Inför beteckningen "F1" vid fyren a) 60-41,677N 17-14,117E Flytta fyr 20 m S till b) b) 60-41,510N 17-13,800E Stryk röd lysboj Fl R 6s c) 60-41,454N 17-13,854E Inför röd lysboj "F2" Fl R 2s d) 60-41,442N 17-13,929E Inför röd lysboj Fl R 2s e) 60-41,408N 17-13,988E Bsp Bottenhavet S 2013/s28, s36, s38

5 Nr 498 Holmuddsrännans angöring

6 Nr 498 Holmuddsrännan, norra delen

7 Nr 498 Holmuddsrännan, södra delen

8 Nr 498 Yttre fjärden

9 Nr 498 Fredriksskanshamnen, Gävle Sjöfartsverket, Gävle. Publ. 11 juni 2014 Ålands hav och Skärgårdshavet * 9578 (T) Sjökort: 536, 61, 611 Sverige. Ålands hav och Skärgårdshavet. O om Väddö. Skjutvarningar. Juni Position: Ca 59-58N 18-54E Riskområde R 15A VÄDDÖ Skarpskjutning pågår på Väddö skjutfält under nedan angivna tider varvid farvattnen utanför Väddö berörs. Det i sjökortet markerade området är vid skjutning avlyst ut till angivet riskavstånd från stranden. Ytterligare upplysningar: Tel eller VHF kanal 16, anrop Väddö Skjutfält. Juni Tid Avstånd från stranden M Visas inte i ENC. Bsp Stockholm N 2013/s04, s05, s06, s08, s20, s21 Amfibieregementet, Väddö. Publ. 10 juni 2014 Norra Östersjön * 9553 Sjökort: 6141, 6142 Sverige. Norra Östersjön. Stockholm. Nacka. Bergs oljehamn. Bojar dras in. Notiser som utgår: 2012:416/8131, 2012:423/8230(T) De två gula lysbojarna, i anslutning till kajen vid Bergs oljehamn, har dragits in. Stryk Special lysboj, Fl Y 3s a) 59-19,295N 18-10,160E Stryk Special lysboj, Fl Y 3s b) 59-19,310N 18-10,310E BSP Mälaren 2014/s53, Bsp Stockholm M 2013/s07, s11

10 Nr 498 Bergs Oljehamn. Sjöfartsverket, Norrköping. Publ. 10 juni 2014 * 9560 Sjökort: 6172, 6173 Sverige. Norra Östersjön. Yttre Hållsfjärden. SV Askö. Mätboj utlagd. En mätboj har utlagts på Yttre Hållsfjärden enligt nedan. Inför special lysboj Fl(5) Y 20s 58-48,118N 17-37,507E Bsp Ostkusten 2012/s09, s10, Bsp Ostkusten 2014/s09, s10, Bsp Stockholm S 2013/s31, s32 Yttre Hållsfjärden. SMHI. Publ. 11 juni 2014 * 9574 (T) Sjökort: 6144, 615 Sverige. Norra Östersjön. Stockholms skärgård. O om Sandhamn. Sundet mellan Korsö och Kroksö - Björkö. Tillfällig avlysning. Tidpunkt: den 4 juli kl Med anledning av båtuppvisning är vattenområdet mellan Kroksö - Björkö och Korsö avlyst för sjötrafik. Deltagande båtar är undantagna från gällande fartbegränsning. Avlyst område a) 59-17,07N 18-56,59E Korsö Visas ej i ENC b) 59-17,22N 18-55,71E Kroksö c) 59-17,68N 18-57,61E Björkö d) 59-17,42N 18-58,01E Korsökobben

11 Nr 498 Bsp Stockholm M 2013/s32, Bsp Stockholm N 2013/s35, s41 Tillfälligt avlyst område Länsstyrelsen Stockholm. Publ. 11 juni 2014 * 9587 (T) Sjökort: 6141, 6142 Sverige. Norra Östersjön. Stockholm. Strömmen. Skeppsholmen. Pontonbryggor tillfälligt utlagda. Tid: 4 juni - 4 juli 2014 I samband med segeltävlingen ÅF Offshore Race 2014 kommer tillfälligt 5 st ca 100 m långa pontonbryggor att etableras vid Skeppsholmens västra strand. Pontonerna är försedda med belysning. Under etablering och avetablering är två förtöjningsbojar förankrade söder om Skeppsholmen. Skeppsholmen 59-19,5N 18-04,8E Visas ej i ENC BSP Mälaren 2014/s52, Bsp Stockholm M 2013/s06

12 Nr 498 Pontonbryggor Skeppsholmen Stockholms hamnar. Publ. 11 juni 2014 * 9589 (T) Sjökort: 621, 622 Sverige. Norra Östersjön. SV om Arkösund. Lönshuvud, Björkskär, Fårholmen. Prov med utmärkning. Fyrar tillfälligt släckta. Tidpunkt: T.o.m september 2014 Ett test för att prova nya utmärkningsmetoder kommer att genomföras under sommaren vid de angivna fyrarna. Vid fyrarna har tavlor med dagsljusfluoriderande och reflekterande film uppförts. Tavlorna är märkta med bokstäver och riktade mot farleden. Tavlorna finns i två storlekar 1,2x2,4m och 0,9x1,8m. Under provperioden kommer även en kombination av tavlor och synkade ledlyktor att testas. Under provperioden kommer fyrarna att vara släckta vid olika provtillfällen. Lönshuvud fyr grön stor tavla "A" NO 58-26,6N 16-50,9E grön liten tavla "A" SV Björkskär fyr röd liten tavla "B" O 58-25,4N 16-47,4E röd liten tavla "B" NNO Fårholmen fyr grön stor tavla "C" O 58-25,1N 16-45,1E grön liten tavla "C" V Bsp Ostkusten 2012/s34, s35, Bsp Ostkusten 2014/s36, s37

13 Nr 498 Test med tavlor. Sjöfartsverket, Norrköping. Publ. 11 juni 2014 Mälaren och Södertälje kanal * 9564 Sjökort: 111, 6141 Sverige. Mälaren och Södertälje kanal. Stockholm. Ulvsundasjön. Förtöjningsbojar utlagda. Två förtöjningsbojar har utplacerats i nedanstående positioner. Inför förtöjningsboj 59-20,596N 17-58,430E Inför förtöjningsboj 59-20,603N 17-58,426E BSP Mälaren 2014/s50 Förtöjningsbojar. Sand & Grus AB Jehander. Publ. 11 juni 2014

14 Nr 498 Södra Östersjön * 9275 Sjökort: 742, 743 Sverige. Södra Östersjön. Åhus. Spanska redden. Djupinformation. Några mindre områden S om Åhus har sjömätts. De viktigaste förändringarna redovisas i tabellen nedan. Samtliga förändringar har införts i ENC och kommer att inkluderas i nästa sjökortstryck. Inför djupsiffran 3 m med tillhörande djupkurva a) 55-54,82N 14-20,32E Inför djupsiffran 3 m med tillhörande djupkurva b) 55-54,75N 14-19,91E Inför djupsiffran 3,4 m Stryk 4 m c) 55-54,52N 14-20,22E Inför djupsiffran 2,1 m med tillhörande djupkurva d) 55-54,60N 14-18,96E Inför djupsiffran 2,7 m med tillhörande djupkurva e) 55-54,55N 14-18,85E Inför djupsiffran 5,6 m med tillhörande djupkurva f) 55-54,19N 14-19,13E Inför djupsiffran 2,8 m med tillhörande djupkurva Stryk 3,1 m g) 55-54,19N 14-18,62E Inför djupsiffran 2,5 m med tillhörande djupkurva Stryk 2,7 m h) 55-54,30N 14-18,55E Inför djupsiffran 2,6 m med tillhörande djupkurva i) 55-54,28N 14-18,06E Inför djupsiffran 2,3 m med tillhörande djupkurva Stryk 2,6 m j) 55-53,95N 14-18,26E Inför djupsiffran 5,9 m med tillhörande djupkurva k) 55-53,96N 14-17,96E Inför djupsiffran 5,8 m med tillhörande djupkurva l) 55-53,96N 14-17,83E Bsp Hanöbukten 2014/s24, s26 Åhus, Spanska redden. Sjöfartsverket, Norrköping. Publ. 11 juni 2014 * 9555 (P) Sjökort: 741, 7411 Sverige. Södra Östersjön. SO om Karlskrona. Ungskär. Ändring av utmärkning och djupkurvor. En sjömätning i farleden mellan Ungskär och Utlängan har visat på uppgrundningar varvid 3m kurvan ska ändras enligt sjökortsbilden. Inmätning av utmärkningen har gjorts och följande förändringar skall göras i sjökortet.

15 Nr 498 Flytta Bb prick till a) 56-02,647N 15-47,537E Flytta Sb prick till b) 56-02,64N 15-47,591E Inför Sb prick c) 56-02,61N 15-47,653E Inför Bb prick d) 56-02,604N 15-47,643E Flytta Sb prick till e) 56-02,584N 15-47,703E Flytta Bb prick till f) 56-02,580N 15-47,689E Flytta Sb prick till g) 56-02,551N 15-47,774E Flytta Bb prick till h) 56-02,536N 15-47,782E Flytta Bb prick i) 56-02,485N 15-47,888E Flytta Sb prick till j) 56-02,487N 15-47,900E Inför specialmärke gult k) 56-02,455N 15-47,998E Flytta väst prick till l) 56-02,431N 15-48,019E Inför Bb prick m) 56-02,423N 15-48,010E Flytta Sb prick till n) 56-02,378N 15-48,131E Flytta Bb prick till o) 56-02,369N 15-48,111E Flytta Sb prick till p) 56-02,338N 15-48,213E Flytta Bb prick till q) 56-02,325N 15-48,203E Flytta Sb prick till r) 56-02,309N 15-48,281E Flytta Sb prick till s) 56-02,318N 15-48,391E Flytta Bb prick till t) 56-02,179N 15-48,609E Flytta Bb prick till u) 56-02,469N 15-48,971E Flytta Sb prick till v) 56-02,621N 15-49,330E Stryk leddjupgående 1,6m x) 56-02,5N 15-49,1E Flytta nedre ensfyr 2F (occas) y) 56-02,417N 15-48,237E Flytta övre ensfyr 2F (occas) z) 56-02,431N 15-48,195E Bsp Hanöbukten 2014/s17, s34, s35 Farled S om Ungskär. Sjöfartsverket, Norrköping. Publ. 11 juni 2014 * 9582 (T) Sjökort: 921 Sverige. Södra Östersjön. Falsterbokanalen. Varning. Påträffat föremål på botten. Ett föremål med ett minsta djup av 4,1 m har påträffats i farleden ca 110 m S om norra dämmluckan. Undersökningar pågår.

16 Nr 498 Max djupgående i kanalen är 4,0 m. Föremålets position 55-24,510N 12-56,177E Visas ej i ENC Bsp Sydkusten 2012/s21, s25 Sjöfartsverket, Nörrköping. Publ. 11 juni 2014 * 9588 (T) Sjökort: 71 Sverige. Södra Östersjön. O om Öland. NO om Segerstad. Undervattensarbeten. Utmärkning. Tidpunkt: Till början av augusti 2014 Undervattensarbeten med dykare pågår inom restriktionsområdet utanför Skärlövs hamn. Ett tiotal mindre, röda, bojar finns utlagda. Sjöfarande anmodas passera på behörigt avstånd. Restriktionsområde NO om Segerstad 56-26,6N 16-42,0E Bsp Kalmarsund 2014/s05 Kalmar Länsmuseum. Publ. 11 juni 2014 Kattegatt * 9554 Sjökort: 1352, 9312 Sverige. Kattegatt. Göteborg. Packhuskajen. N om Stenpiren. Dykdalber uppförd. En dykdalb försedd med belysning (fast vitt ljus) har placerats i nedanstående position i anslutning till museifartyget HMS Småland och vidare har en dykdalb också placerats i bassängen N om Stenpiren. Inför dykdalb a) 57-42,594N 11-57,629E dykdalb b) 57-42,411N 11-57,504E Bsp Västkusten S 2014/s59 Göteborgs hamn Göteborgs Hamn AB. Publ. 6 juni 2014 * 9581 (T) Sjökort: 92, 93 Sverige. Kattegatt, Skagerrak. Uddevalla - Hätteberget - Tresteinen. Kappsegling. Pantaenius Bohusracet. Under angiven tid äger kappseglingen Pantaenius Bohusracet rum. Det är ca 170 segelbåtar som kommer till start. Första start kl 11:00 den 27 juni. Ungefärlig bansträckning

17 Nr 498 Start 58-20N 11-53E Uddevalla, Byfjorden. Hättebergets fyr 57-52N 11-27E Tresteinene fyr 59-02N 10-54E Mål 58-21N 11-12E Smögen Visas ej i ENC. Bsp Västkusten N 2014 Segelsällskapet Viken Ägir. Publ. 11 juni 2014 * 9591 Sjökort: 1352, 931, 9312 Sverige. Kattegatt. Göta Älv. Marieholmsbron. Ny bro byggs. Östra bropassagen åter öppen. Tillfälliga bojar intagna. Väntekaj och ledverk anlagda. Notiser som utgår: 2013:474/9184(T) Se: 2014:496/9546 Arbetet har påbörjats med att bygga en ny järnvägsbro omedelbart syd om Marieholmsbron. Brobygget beräknas pågå t.o.m En väntekaj har anlagts vid farledens östra sida, ca 400 meter S om bron, och det östra ledverket N om bron har förlängts med ca 150 meter. Den östra passagen förbi Marieholmsbron är åter öppen och de tillfälliga lysbojarna har dragits in. Inför väntekaj mellan a)-b) a) 57-43,491N 11-59,493E Anm: Gäller sjökort 1352, Edition 2, 28 maj Bsp Göta kanal 2011/s59 b) 57-43,565N 11-59,544E Inför ledverk mellan c)-d) c) 57-43,752N 11-59,659E d) 57-43,830N 11-59,717E Stryk Gul lysprick, Q Y (se anm.) e) 57-43,613N 11-59,556E Marieholmsbron med ny väntekaj och förlängt ledverk samt kommande brostäckning Sjöfartsverket, Göteborg. Publ. 11 juni 2014

18 Nr 498 Skagerrak * 9577 (T) Sjökort: 93, 933, 9331 Sverige. Skagerrak. N om Kungshamn. Sotenäs Wave Energy Park. Arbeten. Tidpunkt: 16 juni - 29 juni Under angiven tid kommer arbeten med att sjösätta bottendelar till vågkraftparken pågå. Delarna kommer att lastas på pråmar i Norra hamnen i Lysekil därefter kommer pråmarna att bogseras ut till vågkraftparken för att sjösättas av kranbåten Samson. Försiktighet anmodas vid passage av arbetsområdet. Sotenäs Wave Energy Park 58-23N 11-08E Visas ej i ENC. Bsp Västkusten N 2014 Sotenäs Wave Energy Park Seabased Industry AB, Uppsala. Publ. 11 juni 2014

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs Underrättelser för sjöfarande

Ufs Underrättelser för sjöfarande Nr 2003:38 Den 18 september 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 330 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ostkustens trafikområde

Ostkustens trafikområde Uppdaterad : 2010 05-21 Detta är en sammanställning av maximala dimensioner och marginaler erfarenhetsmässigt med en godtagbar säkerhet kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder / hamnar inom

Läs mer

Produktkatalog. rtkort Nautiska Publikationer Det Levande Sjökortet WebbUfs Kort 1 Digitala sjökort Sjökort Båtsportkort Nautiska Publikatio

Produktkatalog. rtkort Nautiska Publikationer Det Levande Sjökortet WebbUfs Kort 1 Digitala sjökort Sjökort Båtsportkort Nautiska Publikatio Produktkatalog et Levande Sjökortet WebbUfs Kort 1 Digitala sjökort Sjökort Båtsportkort Nautiska Publikationer Det Levande Sjökortet Web sjökort Sjökort Båtsportkort Nautiska Publikationer Det Levande

Läs mer

Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb. Hissö båtklubb

Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb. Hissö båtklubb Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb Förord Detta häfte ger dig som fritidsbåtägare i Helgasjön grundläggande kunskaper för att säkert kunna framföra din båt. Häftet är i allt

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

SÄKRARE FARLEDER TILL STOCKHOLM

SÄKRARE FARLEDER TILL STOCKHOLM I N M I S J Ö SÄKRARE FARLEDER TILL STOCKHOLM FÖRSLAG FRÅN SJÖFARTSVERKETS OCH STOCKHOLMS HAMNS GEMENSAMMA ARBETSGRUPP SEPTEMBER 1999 INMISJÖ Sjöfartsverket, sjötrafikdirektör Sjöfartsverket, sjötrafikområdeschef

Läs mer

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund Vinnare i tävlingen ökända grund Niklas Hammarkvist, Sjöfartsverket. Lars-Göran Nyström, Transportstyrelsen. Mats Tengnér, Stockholmradio. 2014-02-20 En sammanställning av vinnarna i tävlingen ökända grund.

Läs mer

Register. Underrättelser för sjöfarande. Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden UNDERRÄTTELSER

Register. Underrättelser för sjöfarande. Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden UNDERRÄTTELSER Register Underrättelser för sjöfarande 1993 Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden UNDERRÄTTELSER I denna avdelning av registret är notisrubrikerna sorterade i geografisk ordning. För svenska notiser

Läs mer

Sjötrafikföreskrifter m.m.

Sjötrafikföreskrifter m.m. Sjötrafikföreskrifter m.m. Internationella sjövägsreglerna Sjötrafikförordningen och sjötrafikkungörelsen. Utprickning och sjövägmärken. Utmärkning av fiskeredskap. Utbildningskrav för förarintyg och kustskepparintyg,

Läs mer

Utdrag ur Sjöhistoriska Samfundets stadgar:

Utdrag ur Sjöhistoriska Samfundets stadgar: Utdrag ur Sjöhistoriska Samfundets stadgar: 1. Sjöhistoriska Samfundet har till uppgift att bidraga till utforskandet av sjöhistorien, i första hand den svenska, i alla dess sammanhang och former. För

Läs mer

Begrepp med anknytning till farlederna

Begrepp med anknytning till farlederna ANVISNING 1(9) Rättsgrund Ersätter anvisningen Begrepp med anknytning till farlederna, Sjöfartsverkets informationsblad 7/12.7.2005 Dnr 1342/610/2005 Giltighetstid Från 31.10. 2011 tillsvidare Nyckelord

Läs mer

Sjösäkerhetsrådet är en del av Sjöfartsverket, bestående av representanter från Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet,

Sjösäkerhetsrådet är en del av Sjöfartsverket, bestående av representanter från Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, SALTSJÖN - MÄLARENS 2005-04-22 BÅTFÖRBUND SJÖSÄKERHET Svenskt fritidsbåtsliv har under de senaste åren drabbats av i genomsnitt 50 dödsfall varje år. Detta är en minskning av antalet dödsfall jämfört med

Läs mer

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm 1 Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Detta dokument innehåller frågor och svar som kommer bli prövade vid examinering för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Du finner

Läs mer

till en säker båtsommar

till en säker båtsommar uide till en säker båtsommar Rätt navigationshjälpmedel Bli en säkrare fritidsskeppare Samsas i farleden rapporten bilaga från sjöfartsverket sommaren 2014 välkommen Sjörapporten vänder sig till Sjöfartsverkets

Läs mer

NATIONELL STRANDLINJE FÖRSTUDIEPROJEKT

NATIONELL STRANDLINJE FÖRSTUDIEPROJEKT NATIONELL STRANDLINJE FÖRSTUDIEPROJEKT NATIONELL STRANDLINJE FÖRSTUDIEPROJEKT Jan Linnå Sjöfartsverket Produktion/Sjökarteenheten Patrik Wiberg Sjöfartsverket Produktion/Sjökarteenheten Magnus Wallhagen

Läs mer

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla SSVÄ styrelse Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla goran@finanskompetens.se 0705-567323 0522-86955 Sekreterare Ragnar Davidsson

Läs mer

StSS Klubbseglingar för Kölbåt

StSS Klubbseglingar för Kölbåt StSS Klubbseglingar för Kölbåt Poäng- och distansseglingar 2015 StSS KLUBBSEGLINGAR FÖR KÖLBÅT 2015 Kölbåtssektionen inbjuder till klubbseglingar för kölbåtar. Anmälan till hel säsong kostar 300 kr och

Läs mer

Isflaksincidenten utan för Simpnäs den 18 mars 2006 2006-11-13

Isflaksincidenten utan för Simpnäs den 18 mars 2006 2006-11-13 Isflaksincidenten utan för Simpnäs den 18 mars 2006 2006-11-13 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Om rapporten...4 2.2 Grupper...4 3 Händelseförlopp...5 3.1 Förberedelse...5 3.2 Start...6 3.3 Gruppernas

Läs mer

Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN

Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN Ledbeskrivning och karta 1 - Skellefteälven Om man vill åka med båt uppför Skellefteälven, så kan man med relativt stora båtar ta sig upp till Bergsbydammen, men tyvärr så

Läs mer

DOM 2012-10-23 meddelad i Nacka Strand

DOM 2012-10-23 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT DOM 2012-10-23 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 2570-10 SÖKANDE Hargs Hamn AB, 556300-6625 Hamnen 742 50 Hargshamn Ombud: Advokat Louis Vasseur Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103 92

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 2

ÅRSREDOVISNING 2012 2 Årsredovisning 2012 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Innehållsförteckning GD har ordet...4 Sjöfartsverkets organisation och huvuduppgifter...6 Sjöfartsverkets ledning och styrelse...6 Koncernbolagen...7 Sjöfartsmarknaden...8

Läs mer

Postnummersystemet i Sverige

Postnummersystemet i Sverige Postnummersystemet i Sverige Gäller fr.o.m mars 2013 1 Postnummerrådet 2013 Postnummerrådet Innehåll 1. Inledning 3 2. Postnummerområden 3 3. Postnumrens användningsområde, 4 olika system 5 4. Administrativa

Läs mer

inkl. HÖSTPROGRAM 2012 Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

inkl. HÖSTPROGRAM 2012 Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org inkl. HÖSTPROGRAM 2012 Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket 2012:3 Årg 16 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post:

Läs mer

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket 2012:2 Årg 16 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post: esbjorn@hillberg.com Hemsida:

Läs mer

Blänket. Svenska Fyrsällskapet 15 år. Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org. 2011:4 Årg 15

Blänket. Svenska Fyrsällskapet 15 år. Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org. 2011:4 Årg 15 Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket 2011:4 Årg 15 Svenska Fyrsällskapet 15 år Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post:

Läs mer

Datorer som sjökortsplottrar

Datorer som sjökortsplottrar Datorer som sjökortsplottrar Vi i tekniska kommittén testade år 1999 bärbara datorer och sjökortsprogram och ställde då i Västpricken Nr1 2000, frågan som rubrik "Har datorn gått ombord för att bli en

Läs mer