Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se"

Transkript

1 Ufs Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO NORRKÖPING tel: e-post: Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg

2 Nr 498 Berörda sjökort och notisnummer Ufs ger information till sjöfarten i Östersjöområdet samt Kattegatt och Skagerrak innanför linjen Hanstholm - Lindesnes. Observera att informationen om förändringar i utländska vatten är begränsad och att Ufs därför inte ger tillräckligt detaljerade upplysningar för att användaren ska kunna hålla andra länders sjökort fullständigt uppdaterade. En (*) framför notisnumret anger att notisen är utfärdad av svensk myndighet och gäller svenska farvatten. (P) efter notisnumret anger att notisen är av förberedande art som senare ersätts med en verkställighetsnotis. (T) efter notisnumret anger att informationen i notisen gäller tillfälligt och upphör när giltighetstiden är slut eller att notisen ersatts med ny information. Bäringar är rättvisande från 0 medurs till 360 och räknas beträffande uppgifterna om fyrsken från sjön mot fyren. Förekommande sjökortsbilder i häftet är avsedda för att förenkla rättelsearbetet och är inte alltid skalriktiga. I allmänhet beskrivs och visas rättelsen i det sjökort som har störst skala. Uppgiftslämnaren är ansvarig för notisens sakinnehåll. Sjökortsrättelser och andra notiser som kan hänföras till ett begränsat geografiskt område återfinns under avdelningen UNDERRÄTTELSER. Övriga notiser finns under avdelningen TILLKÄNNAGIVANDEN på sidan 3. Ufs-häftet publiceras i PDF-format, normalt varje torsdag, på Sjöfartsverkets hemsida. Då häftet genereras automatiskt från en databas kan ibland ologiska sidbrytningar uppstå. Övriga uppgifter om tidskriftens redigering återfinns i publikationen Ufs A. Rapportera faror och fel Vid iakttagelse av fel på utmärkning, släckta fyrar, drivande föremål eller annat som kan utgöra fara för sjöfarten ska MSI Sweden snarast kontaktas: Tel: VHF anrop: MSI Sweden på lämplig trafikkanal. E-post: Berörda sjökort Notisnr Sign (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (P) (T) (T) (T) (T) (T) (P) (T)

3 Nr 498 TILLKÄNNAGIVANDEN Inga Tillkännagivanden i detta häfte. UNDERRÄTTELSER Bottenhavet * 9583 Sjökort: 534, 5341 Sverige. Bottenhavet. Farleden till Gävle. Holmuddsrännan. Farleden breddad och fördjupad. Ändrad utmärkning. Notiser som utgår: 2014:484/9364(P), 2014:488/9403(P) Arbetet med fördjupning och breddning av farleden till Gävle är klart och farleden håller nu ett minsta djup om 13,5 m och en minsta bredd om 126 m. Förändringar har skett enligt följande: 1. HOLMUDDSRÄNNAN - YTTRE REDDEN På sträckan mellan Holmuddsrännan och Gävle Hamn begränsas den till 13,5 m klarramade farledsytan av utmärkningen på position a) - v) Grön lysboj "H1" Fl G 2s a) 60-44,251N 17-19,687E Röd lysboj "H2" Fl R 2s b) 60-44,080N 17-20,139E Fyr "H3" F G c) 60-43,812N 17-19,101E Fyr "H4" Fl R 3s d) 60-43,887N 17-19,553E Fyr "H5" F G e) 60-43,737N 17-18,856E Fyr "H6" Fl R 3s f) 60-43,743N 17-19,195E Grön lysboj "H7" Fl G 2s g) 60-43,576N 17-18,384E Röd lysboj "H8" Fl R 2s h) 60-43,476N 17-18,519E Grön lysboj "H9" Fl G 2s i) 60-43,354N 17-17,674E Röd lysboj "H10" Fl R 2s j) 60-43,206N 17-17,853E Grön lysboj "Y1" Fl G 2s k) 60-43,129N 17-17,200E Fyr "Y2 Herosgrund" Oc R 4s 6M l) 60-42,689N 17-16,705E Grön prick "Y3" m) 60-42,762N 17-16,430E Fyr "Grynet nedre" F WRG 11M n) 60-42,756N 17-16,413E Röd lysboj "Y4" Fl R 2s o) 60-42,457N 17-16,509E Grön lysboj "Y5" Fl G 2s p) 60-42,418N 17-16,028E NORD-kardinal lysboj Q q) 60-41,914N 17-16,526E Röd lysboj "Y6" Fl R 2s r) 60-41,947N 17-15,762E Grön lysboj "Y7" Fl G 2s s) 60-42,155N 17-15,729E Grön lysboj "Y9" Fl G 2s t) 60-42,025N 17-15,465E Röd lysboj "Y8" Fl R 2s u) 60-41,706N 17-14,929E Grön lysboj "Y11" Fl G 2s v) 60-41,824N 17-14,794E 2. FÖRÄNDRINAR VID SIDAN AV FARLEDSYTAN

4 Nr 498 Ändra sektorering på fyren Limö NO till följande: a) 60-43,09N 17-21,59E 3. FREDRIKSSKANSHAMNEN, GÄVLE 4. NYTT SJÖKORT UPPDATERADE ENC Ovan nämna förändringar, samt ytterligare förändringar av mindre betydelse för handelssjöfarten, kommer att finns med i ett nytt sjökort som utkommer i mitten av juni 2014 samt i nya och ändrade ENC som finns tillgängliga fr.o.m. den 13 juni Det nya sjökortet 5342 (INT1242) GÄVLE APPROACH ersätter sjökort ALL: C6185 ALL: C6186 ALL: C6188 ALL: C6190 ALL: C6194 ALL: C6195 ALL: C6184 ALL: C G 130,0-144,7 (14,7) R 144,7-191,2 (46,5) G 191,2-217,8 (26,6) W 217,8-220,0 (2,2) R 220,0-229,0 (9,0) Stryk fyren Grubban, IVQ Y 6s 4M b) 60-44,67N 17-19,59E Ändra sektorering på fyren Bönan till följande: c) 60-44,35N 17-19,17E G 240,5-251,0 (10,5) W 251,0-259,5 (8,5) R 259,5-274,0 (14,5) G 274,0-289,0 (15,0) W 289,0-292,0 (3,0) R 292,0-318,0 (282,5) Stryk VÄST-prick d) 60-43,024N 17-17,817E Stryk SYD-prick e) 60-42,489N 17-16,893E Inför SYD-lysboj, Q(6)+LFl 15s f) 60-42,370N 17-16,959E Flytta SB-prick ca 50 m O till g) g) 60-41,858N 17-16,222E Ändra BB-prick till lysboj Fl R 3s och flytta ca 40 m N till h) h) 60-41,706N 17-16,473E Flytta NORD-prick ca 50 m SSO till i) i) 60-41,743N 17-16,699E Ändra SB-prick till lysboj Fl G 3s j) 60-41,705N 17-16,871E Flytta SB-prick ca 40 m OSO till k) k) 60-41,522N 17-16,190E Stryk ankringsplat "F" l) 60-42,19N 17-17,63E Stryk ankringsplat "D" m) 60-41,94N 17-15,66E Ändra beteckning på ankarplats "G" till "D" n) 60-44,26N 17-24,90E Inför fyren Grynet nedre, FW o) 60-42,736N 17-16,360E Inför fyren Grynet övre, Iso 2s 13M p) 60-41,814N 17-13,900E Inför beteckningen "F1" vid fyren a) 60-41,677N 17-14,117E Flytta fyr 20 m S till b) b) 60-41,510N 17-13,800E Stryk röd lysboj Fl R 6s c) 60-41,454N 17-13,854E Inför röd lysboj "F2" Fl R 2s d) 60-41,442N 17-13,929E Inför röd lysboj Fl R 2s e) 60-41,408N 17-13,988E Bsp Bottenhavet S 2013/s28, s36, s38

5 Nr 498 Holmuddsrännans angöring

6 Nr 498 Holmuddsrännan, norra delen

7 Nr 498 Holmuddsrännan, södra delen

8 Nr 498 Yttre fjärden

9 Nr 498 Fredriksskanshamnen, Gävle Sjöfartsverket, Gävle. Publ. 11 juni 2014 Ålands hav och Skärgårdshavet * 9578 (T) Sjökort: 536, 61, 611 Sverige. Ålands hav och Skärgårdshavet. O om Väddö. Skjutvarningar. Juni Position: Ca 59-58N 18-54E Riskområde R 15A VÄDDÖ Skarpskjutning pågår på Väddö skjutfält under nedan angivna tider varvid farvattnen utanför Väddö berörs. Det i sjökortet markerade området är vid skjutning avlyst ut till angivet riskavstånd från stranden. Ytterligare upplysningar: Tel eller VHF kanal 16, anrop Väddö Skjutfält. Juni Tid Avstånd från stranden M Visas inte i ENC. Bsp Stockholm N 2013/s04, s05, s06, s08, s20, s21 Amfibieregementet, Väddö. Publ. 10 juni 2014 Norra Östersjön * 9553 Sjökort: 6141, 6142 Sverige. Norra Östersjön. Stockholm. Nacka. Bergs oljehamn. Bojar dras in. Notiser som utgår: 2012:416/8131, 2012:423/8230(T) De två gula lysbojarna, i anslutning till kajen vid Bergs oljehamn, har dragits in. Stryk Special lysboj, Fl Y 3s a) 59-19,295N 18-10,160E Stryk Special lysboj, Fl Y 3s b) 59-19,310N 18-10,310E BSP Mälaren 2014/s53, Bsp Stockholm M 2013/s07, s11

10 Nr 498 Bergs Oljehamn. Sjöfartsverket, Norrköping. Publ. 10 juni 2014 * 9560 Sjökort: 6172, 6173 Sverige. Norra Östersjön. Yttre Hållsfjärden. SV Askö. Mätboj utlagd. En mätboj har utlagts på Yttre Hållsfjärden enligt nedan. Inför special lysboj Fl(5) Y 20s 58-48,118N 17-37,507E Bsp Ostkusten 2012/s09, s10, Bsp Ostkusten 2014/s09, s10, Bsp Stockholm S 2013/s31, s32 Yttre Hållsfjärden. SMHI. Publ. 11 juni 2014 * 9574 (T) Sjökort: 6144, 615 Sverige. Norra Östersjön. Stockholms skärgård. O om Sandhamn. Sundet mellan Korsö och Kroksö - Björkö. Tillfällig avlysning. Tidpunkt: den 4 juli kl Med anledning av båtuppvisning är vattenområdet mellan Kroksö - Björkö och Korsö avlyst för sjötrafik. Deltagande båtar är undantagna från gällande fartbegränsning. Avlyst område a) 59-17,07N 18-56,59E Korsö Visas ej i ENC b) 59-17,22N 18-55,71E Kroksö c) 59-17,68N 18-57,61E Björkö d) 59-17,42N 18-58,01E Korsökobben

11 Nr 498 Bsp Stockholm M 2013/s32, Bsp Stockholm N 2013/s35, s41 Tillfälligt avlyst område Länsstyrelsen Stockholm. Publ. 11 juni 2014 * 9587 (T) Sjökort: 6141, 6142 Sverige. Norra Östersjön. Stockholm. Strömmen. Skeppsholmen. Pontonbryggor tillfälligt utlagda. Tid: 4 juni - 4 juli 2014 I samband med segeltävlingen ÅF Offshore Race 2014 kommer tillfälligt 5 st ca 100 m långa pontonbryggor att etableras vid Skeppsholmens västra strand. Pontonerna är försedda med belysning. Under etablering och avetablering är två förtöjningsbojar förankrade söder om Skeppsholmen. Skeppsholmen 59-19,5N 18-04,8E Visas ej i ENC BSP Mälaren 2014/s52, Bsp Stockholm M 2013/s06

12 Nr 498 Pontonbryggor Skeppsholmen Stockholms hamnar. Publ. 11 juni 2014 * 9589 (T) Sjökort: 621, 622 Sverige. Norra Östersjön. SV om Arkösund. Lönshuvud, Björkskär, Fårholmen. Prov med utmärkning. Fyrar tillfälligt släckta. Tidpunkt: T.o.m september 2014 Ett test för att prova nya utmärkningsmetoder kommer att genomföras under sommaren vid de angivna fyrarna. Vid fyrarna har tavlor med dagsljusfluoriderande och reflekterande film uppförts. Tavlorna är märkta med bokstäver och riktade mot farleden. Tavlorna finns i två storlekar 1,2x2,4m och 0,9x1,8m. Under provperioden kommer även en kombination av tavlor och synkade ledlyktor att testas. Under provperioden kommer fyrarna att vara släckta vid olika provtillfällen. Lönshuvud fyr grön stor tavla "A" NO 58-26,6N 16-50,9E grön liten tavla "A" SV Björkskär fyr röd liten tavla "B" O 58-25,4N 16-47,4E röd liten tavla "B" NNO Fårholmen fyr grön stor tavla "C" O 58-25,1N 16-45,1E grön liten tavla "C" V Bsp Ostkusten 2012/s34, s35, Bsp Ostkusten 2014/s36, s37

13 Nr 498 Test med tavlor. Sjöfartsverket, Norrköping. Publ. 11 juni 2014 Mälaren och Södertälje kanal * 9564 Sjökort: 111, 6141 Sverige. Mälaren och Södertälje kanal. Stockholm. Ulvsundasjön. Förtöjningsbojar utlagda. Två förtöjningsbojar har utplacerats i nedanstående positioner. Inför förtöjningsboj 59-20,596N 17-58,430E Inför förtöjningsboj 59-20,603N 17-58,426E BSP Mälaren 2014/s50 Förtöjningsbojar. Sand & Grus AB Jehander. Publ. 11 juni 2014

14 Nr 498 Södra Östersjön * 9275 Sjökort: 742, 743 Sverige. Södra Östersjön. Åhus. Spanska redden. Djupinformation. Några mindre områden S om Åhus har sjömätts. De viktigaste förändringarna redovisas i tabellen nedan. Samtliga förändringar har införts i ENC och kommer att inkluderas i nästa sjökortstryck. Inför djupsiffran 3 m med tillhörande djupkurva a) 55-54,82N 14-20,32E Inför djupsiffran 3 m med tillhörande djupkurva b) 55-54,75N 14-19,91E Inför djupsiffran 3,4 m Stryk 4 m c) 55-54,52N 14-20,22E Inför djupsiffran 2,1 m med tillhörande djupkurva d) 55-54,60N 14-18,96E Inför djupsiffran 2,7 m med tillhörande djupkurva e) 55-54,55N 14-18,85E Inför djupsiffran 5,6 m med tillhörande djupkurva f) 55-54,19N 14-19,13E Inför djupsiffran 2,8 m med tillhörande djupkurva Stryk 3,1 m g) 55-54,19N 14-18,62E Inför djupsiffran 2,5 m med tillhörande djupkurva Stryk 2,7 m h) 55-54,30N 14-18,55E Inför djupsiffran 2,6 m med tillhörande djupkurva i) 55-54,28N 14-18,06E Inför djupsiffran 2,3 m med tillhörande djupkurva Stryk 2,6 m j) 55-53,95N 14-18,26E Inför djupsiffran 5,9 m med tillhörande djupkurva k) 55-53,96N 14-17,96E Inför djupsiffran 5,8 m med tillhörande djupkurva l) 55-53,96N 14-17,83E Bsp Hanöbukten 2014/s24, s26 Åhus, Spanska redden. Sjöfartsverket, Norrköping. Publ. 11 juni 2014 * 9555 (P) Sjökort: 741, 7411 Sverige. Södra Östersjön. SO om Karlskrona. Ungskär. Ändring av utmärkning och djupkurvor. En sjömätning i farleden mellan Ungskär och Utlängan har visat på uppgrundningar varvid 3m kurvan ska ändras enligt sjökortsbilden. Inmätning av utmärkningen har gjorts och följande förändringar skall göras i sjökortet.

15 Nr 498 Flytta Bb prick till a) 56-02,647N 15-47,537E Flytta Sb prick till b) 56-02,64N 15-47,591E Inför Sb prick c) 56-02,61N 15-47,653E Inför Bb prick d) 56-02,604N 15-47,643E Flytta Sb prick till e) 56-02,584N 15-47,703E Flytta Bb prick till f) 56-02,580N 15-47,689E Flytta Sb prick till g) 56-02,551N 15-47,774E Flytta Bb prick till h) 56-02,536N 15-47,782E Flytta Bb prick i) 56-02,485N 15-47,888E Flytta Sb prick till j) 56-02,487N 15-47,900E Inför specialmärke gult k) 56-02,455N 15-47,998E Flytta väst prick till l) 56-02,431N 15-48,019E Inför Bb prick m) 56-02,423N 15-48,010E Flytta Sb prick till n) 56-02,378N 15-48,131E Flytta Bb prick till o) 56-02,369N 15-48,111E Flytta Sb prick till p) 56-02,338N 15-48,213E Flytta Bb prick till q) 56-02,325N 15-48,203E Flytta Sb prick till r) 56-02,309N 15-48,281E Flytta Sb prick till s) 56-02,318N 15-48,391E Flytta Bb prick till t) 56-02,179N 15-48,609E Flytta Bb prick till u) 56-02,469N 15-48,971E Flytta Sb prick till v) 56-02,621N 15-49,330E Stryk leddjupgående 1,6m x) 56-02,5N 15-49,1E Flytta nedre ensfyr 2F (occas) y) 56-02,417N 15-48,237E Flytta övre ensfyr 2F (occas) z) 56-02,431N 15-48,195E Bsp Hanöbukten 2014/s17, s34, s35 Farled S om Ungskär. Sjöfartsverket, Norrköping. Publ. 11 juni 2014 * 9582 (T) Sjökort: 921 Sverige. Södra Östersjön. Falsterbokanalen. Varning. Påträffat föremål på botten. Ett föremål med ett minsta djup av 4,1 m har påträffats i farleden ca 110 m S om norra dämmluckan. Undersökningar pågår.

16 Nr 498 Max djupgående i kanalen är 4,0 m. Föremålets position 55-24,510N 12-56,177E Visas ej i ENC Bsp Sydkusten 2012/s21, s25 Sjöfartsverket, Nörrköping. Publ. 11 juni 2014 * 9588 (T) Sjökort: 71 Sverige. Södra Östersjön. O om Öland. NO om Segerstad. Undervattensarbeten. Utmärkning. Tidpunkt: Till början av augusti 2014 Undervattensarbeten med dykare pågår inom restriktionsområdet utanför Skärlövs hamn. Ett tiotal mindre, röda, bojar finns utlagda. Sjöfarande anmodas passera på behörigt avstånd. Restriktionsområde NO om Segerstad 56-26,6N 16-42,0E Bsp Kalmarsund 2014/s05 Kalmar Länsmuseum. Publ. 11 juni 2014 Kattegatt * 9554 Sjökort: 1352, 9312 Sverige. Kattegatt. Göteborg. Packhuskajen. N om Stenpiren. Dykdalber uppförd. En dykdalb försedd med belysning (fast vitt ljus) har placerats i nedanstående position i anslutning till museifartyget HMS Småland och vidare har en dykdalb också placerats i bassängen N om Stenpiren. Inför dykdalb a) 57-42,594N 11-57,629E dykdalb b) 57-42,411N 11-57,504E Bsp Västkusten S 2014/s59 Göteborgs hamn Göteborgs Hamn AB. Publ. 6 juni 2014 * 9581 (T) Sjökort: 92, 93 Sverige. Kattegatt, Skagerrak. Uddevalla - Hätteberget - Tresteinen. Kappsegling. Pantaenius Bohusracet. Under angiven tid äger kappseglingen Pantaenius Bohusracet rum. Det är ca 170 segelbåtar som kommer till start. Första start kl 11:00 den 27 juni. Ungefärlig bansträckning

17 Nr 498 Start 58-20N 11-53E Uddevalla, Byfjorden. Hättebergets fyr 57-52N 11-27E Tresteinene fyr 59-02N 10-54E Mål 58-21N 11-12E Smögen Visas ej i ENC. Bsp Västkusten N 2014 Segelsällskapet Viken Ägir. Publ. 11 juni 2014 * 9591 Sjökort: 1352, 931, 9312 Sverige. Kattegatt. Göta Älv. Marieholmsbron. Ny bro byggs. Östra bropassagen åter öppen. Tillfälliga bojar intagna. Väntekaj och ledverk anlagda. Notiser som utgår: 2013:474/9184(T) Se: 2014:496/9546 Arbetet har påbörjats med att bygga en ny järnvägsbro omedelbart syd om Marieholmsbron. Brobygget beräknas pågå t.o.m En väntekaj har anlagts vid farledens östra sida, ca 400 meter S om bron, och det östra ledverket N om bron har förlängts med ca 150 meter. Den östra passagen förbi Marieholmsbron är åter öppen och de tillfälliga lysbojarna har dragits in. Inför väntekaj mellan a)-b) a) 57-43,491N 11-59,493E Anm: Gäller sjökort 1352, Edition 2, 28 maj Bsp Göta kanal 2011/s59 b) 57-43,565N 11-59,544E Inför ledverk mellan c)-d) c) 57-43,752N 11-59,659E d) 57-43,830N 11-59,717E Stryk Gul lysprick, Q Y (se anm.) e) 57-43,613N 11-59,556E Marieholmsbron med ny väntekaj och förlängt ledverk samt kommande brostäckning Sjöfartsverket, Göteborg. Publ. 11 juni 2014

18 Nr 498 Skagerrak * 9577 (T) Sjökort: 93, 933, 9331 Sverige. Skagerrak. N om Kungshamn. Sotenäs Wave Energy Park. Arbeten. Tidpunkt: 16 juni - 29 juni Under angiven tid kommer arbeten med att sjösätta bottendelar till vågkraftparken pågå. Delarna kommer att lastas på pråmar i Norra hamnen i Lysekil därefter kommer pråmarna att bogseras ut till vågkraftparken för att sjösättas av kranbåten Samson. Försiktighet anmodas vid passage av arbetsområdet. Sotenäs Wave Energy Park 58-23N 11-08E Visas ej i ENC. Bsp Västkusten N 2014 Sotenäs Wave Energy Park Seabased Industry AB, Uppsala. Publ. 11 juni 2014

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Nr 497 2014-06-05. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 497 2014-06-05. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 497 2014-06-05 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 490 2014-04-17 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund Vinnare i tävlingen ökända grund Niklas Hammarkvist, Sjöfartsverket. Lars-Göran Nyström, Transportstyrelsen. Mats Tengnér, Stockholmradio. 2014-02-20 En sammanställning av vinnarna i tävlingen ökända grund.

Läs mer

Bojen Nr 2 2014 Utgiven 2014-07-03 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund

Bojen Nr 2 2014 Utgiven 2014-07-03 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund Utvärdering ny utmärkning av farled Under sommaren kommer Sjöfartsverket att prova ut en ny utmärkningsmetod i vår farled utanför Stegeborgs båthamn som leder från Arkösund till Mem. Bakgrunden till projektet

Läs mer

Ostkustens trafikområde

Ostkustens trafikområde Uppdaterad : 2010 05-21 Detta är en sammanställning av maximala dimensioner och marginaler erfarenhetsmässigt med en godtagbar säkerhet kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder / hamnar inom

Läs mer

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm 1 Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Detta dokument innehåller frågor och svar som kommer bli prövade vid examinering för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Du finner

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 251 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 288 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 14 januari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 320 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 330 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 324 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN Nr 49 Sista häftet för i år Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 107 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 402 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

ÅF Inshore Race 2015. 27 juni 2015

ÅF Inshore Race 2015. 27 juni 2015 ÅF Inshore Race 2015 27 juni 2015 Kungliga Svenska Segelsällskapet, KSSS Seglingsföreskrifter ÅF Inshore Race Classic är öppen för SRS enligt gällande SRS tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. 1. Regler

Läs mer

Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk

Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk Sammanfattning av en studie utförd i södra Kalmarsund under vår- och höstflyttningen 1999-03 Jan Pettersson Havsbaserade vindkraftverk i ejderns flyttningsväg Vindförutsättningarna

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 124 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

ÅRETS SJÖKORTSKATALOG

ÅRETS SJÖKORTSKATALOG ÅRETS SJÖKORTSKATALOG 2014 Hej, Ännu en båtsommar närmar sig och många av oss har redan börjat drömma om sommarens båtsemestrar och utflykter. Inför säsongen 2014 har Sjöfartsverket ett flertal nya utgåvor

Läs mer

Vad gör. Patrik Wiberg. Vad döljer sig under ytan ISBRYTNING FARLEDER SJÖKARTLÄGGNING. SJÖ- och FLYGRÄDDNING. LOTSNING och SJÖTRAFIKINFORMATION

Vad gör. Patrik Wiberg. Vad döljer sig under ytan ISBRYTNING FARLEDER SJÖKARTLÄGGNING. SJÖ- och FLYGRÄDDNING. LOTSNING och SJÖTRAFIKINFORMATION FARLEDER Vad gör ISBRYTNING SJÖKARTLÄGGNING LOTSNING och SJÖTRAFIKINFORMATION Patrik Wiberg SJÖ- och FLYGRÄDDNING Sjömätning Två större egna enheter Nils Strömcrona och Jacob Hägg och några mindre Upphandling

Läs mer

Dagensbåtliv.se ger här färdtips på Åland, några naturhamnar och ett par exotiska hamnar som inte brukar förekomma i turistbroschyrer.

Dagensbåtliv.se ger här färdtips på Åland, några naturhamnar och ett par exotiska hamnar som inte brukar förekomma i turistbroschyrer. 1 Version 2013 07 08 Färdtips Åland Dagensbåtliv.se ger här färdtips på Åland, några naturhamnar och ett par exotiska hamnar som inte brukar förekomma i turistbroschyrer. Vi har samlat egna färdvägar och

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 2003:10 Den 6 mars 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs Underrättelser för sjöfarande

Ufs Underrättelser för sjöfarande Nr 2003:38 Den 18 september 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Principerna för redovisning och tillämpning av leddjupgåendet

Principerna för redovisning och tillämpning av leddjupgåendet ANVISNING 1(7) Rättsgrund Sjötrafiklagen (463/1996), 26, 2 mom. sådant det lyder ändrat i lagen om ändring av sjötrafiklagen 1294/2009 Ersätter Sättet att redovisa leddjupgåendet Sjöfartsverkets informationsblad

Läs mer

ÅF Offshore Race Classic 2015. 25 juni 2 juli 2015

ÅF Offshore Race Classic 2015. 25 juni 2 juli 2015 ÅF Offshore Race Classic 2015 25 juni 2 juli 2015 Kungliga Svenska Segelsällskapet, KSSS Seglingsföreskrifter inkl. Ändring 2 ÅF Offshore Race Classic är öppen för Classic yachts i SRS enligt gällande

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

E-navigatörens 10 budord

E-navigatörens 10 budord Om navigering med GPS och elektroniska sjökort E-navigatörens 10 budord Foto: Nina Nordström Att navigera med elektroniska sjökort och GPS är både lätt och svårt men det finns en del fallgropar som vi

Läs mer

SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS

SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS Inbjudan Tävling: ÅF Inshore Race 2015 SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Datum: 27 juni 2015. Arrangör: Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs

Läs mer

Datorer som sjökortsplottrar

Datorer som sjökortsplottrar Datorer som sjökortsplottrar Vi i tekniska kommittén testade år 1999 bärbara datorer och sjökortsprogram och ställde då i Västpricken Nr1 2000, frågan som rubrik "Har datorn gått ombord för att bli en

Läs mer

Inkomna remisser januari december 2013

Inkomna remisser januari december 2013 Inkomna remisser januari december 2013 1. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Nacka kommun (511-39835-2012) 2. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

1.3 Mätsystemen International Measurement System (IMS) och ORC Rating Systems gäller för ORC International. SRS-regeln gäller för SRS-klasser.

1.3 Mätsystemen International Measurement System (IMS) och ORC Rating Systems gäller för ORC International. SRS-regeln gäller för SRS-klasser. KSSS-SEGLINGSFÖRESKRIFTER Sid 1 (7) Eventuella ändringar publiceras på www.ksss.se ÅF Offshore Race är öppen för följande klasser: ORC International med General Purpose Handicap (GPH) högst 675,0. Big

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 10 mars 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Säl och havsörn i miljöövervakningen. Charlotta Moraeus, Björn Helander, Olle Karlsson, Tero Härkönen, och Britt-Marie Bäcklin

Säl och havsörn i miljöövervakningen. Charlotta Moraeus, Björn Helander, Olle Karlsson, Tero Härkönen, och Britt-Marie Bäcklin Säl och havsörn i miljöövervakningen Charlotta Moraeus, Björn Helander, Olle Karlsson, Tero Härkönen, och Britt-Marie Bäcklin Övervakning av effekter på populationer Studier av beståndsutveckling för gråsäl,

Läs mer

Begrepp med anknytning till farlederna

Begrepp med anknytning till farlederna ANVISNING 1(9) Rättsgrund Ersätter anvisningen Begrepp med anknytning till farlederna, Sjöfartsverkets informationsblad 7/12.7.2005 Dnr 1342/610/2005 Giltighetstid Från 31.10. 2011 tillsvidare Nyckelord

Läs mer

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 09.12.2011, lösningar

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 09.12.2011, lösningar Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 09.12.2011, lösningar Examensresan görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass, fast

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön Mölndals Kvarnby Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Rådasjön Stensjön Ståloppet Kvarnbyfallen Grevedämm etkanalintag Stensjö dämme Copyright

Läs mer

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg.

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg. Sverige har lång kust, stor hamnkapacitet och utmärkta inre vattenvägar (IWW) med stor kapacitet att ta ytterligare volymer. 1. Utvecklingen av nuvarande närsjöfart. 2. Utvecklingen av (ny) inlandssjöfart.(iww)

Läs mer

Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN

Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN Ledbeskrivning och karta 1 - Skellefteälven Om man vill åka med båt uppför Skellefteälven, så kan man med relativt stora båtar ta sig upp till Bergsbydammen, men tyvärr så

Läs mer

Rapport från Heldagen i Göteborg den 18 maj 2011

Rapport från Heldagen i Göteborg den 18 maj 2011 Rapport från Heldagen i Göteborg den 18 maj 2011 Del 1. Besök på Universeum 7 ST förväntansfulla gossar poserande utanför Universeum strax innan öppningsdags, kl 10.00. Foto: I. Rosenberg Fr. vänster.

Läs mer

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Välj båtförsäkring med omsorg Vi vet vad som krävs HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Robert Rostedt Dags att lära gammal hund sitta Så fort det ges tillfälle till lite ledighet beger jag mig

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

StSS Klubbseglingar för Kölbåt

StSS Klubbseglingar för Kölbåt StSS Klubbseglingar för Kölbåt Poäng- och distansseglingar 2015 StSS KLUBBSEGLINGAR FÖR KÖLBÅT 2015 Kölbåtssektionen inbjuder till klubbseglingar för kölbåtar. Anmälan till hel säsong kostar 300 kr och

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

årets sjökortskatalog

årets sjökortskatalog årets sjökortskatalog 2015 Hej För många av oss erbjuder våra havs- och skärgårdsområden möjlighet till rekreation och återhämtning under sommarmånaderna där farlederna skapar tillgänglighet för såväl

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2014/2227 Författningsförslag avseende förslaget i hemställan från Göteborgs Stad och Trafikverket om förändringar av trängselskatten i Göteborg September

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

Sjökortskatalog PK765

Sjökortskatalog PK765 2011 Sjökortskatalog PK765 SJÖFARTSVERKET ÄR EN statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Verksamheten bedrivs utifrån regeringens instruktion

Läs mer

Pantaenius. båtförsäkringar. Pantaenius båtförsäkringar vi erbjuder trygghet sedan mer än 100 år

Pantaenius. båtförsäkringar. Pantaenius båtförsäkringar vi erbjuder trygghet sedan mer än 100 år Pantaenius Specialist på båtförsäkringar Pantaenius båtförsäkringar vi erbjuder trygghet sedan mer än 100 år Kära båtentusiaster och kunder! Pantaenius Europaledande inom båtförsäkring. Från båtfolk till

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ INLEDANDE SAMRÅD OM MÄLARPROJEKTET

VÄLKOMMEN PÅ INLEDANDE SAMRÅD OM MÄLARPROJEKTET 1 (2) 2012-09-04 Dnr: 12-02627 Styrning och Planering Sjöfartsverket 601 78 Norrköping VÄLKOMMEN PÅ INLEDANDE SAMRÅD OM MÄLARPROJEKTET Fördjupning och breddning av de allmänna farlederna till Västerås

Läs mer

Föreskrifter. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Norrköpings kommun 2012-12-17. Diarienummer: KS-820/2008 003

Föreskrifter. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Norrköpings kommun 2012-12-17. Diarienummer: KS-820/2008 003 Föreskrifter 2012-12-17 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Norrköpings kommun Diarienummer: KS-820/2008 003 Beslutade av kommunfullmäktige 1995-12-14, 208 Ändrad av kommunfullmäktige: 1999-03-04,

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á 3h per tillfälle.

Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á 3h per tillfälle. Kursplan: Kustskeppare Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á per tillfälle. Kustskeppare: K1-K7 Lektion BÅT PRAKTIK utgör en praktisk lektion

Läs mer

Register. 1994 Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden

Register. 1994 Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden Register Underrättelser för sjöfarande 1994 Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden UNDERRÄTTELSER I denna avdelning av registret är notisrubrikerna sorterade i geografisk ordning. För svenska notiser

Läs mer

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7.

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. + 2013-06-09 1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. Simdräkt och våtdräkt... 4 8. Säkerhet... 5 9. Administration

Läs mer

Vågkraft i Stockholms ström Rapport kring svenskarnas syn på vågkraft och andra alternativa energikällor. 3 juni 2010

Vågkraft i Stockholms ström Rapport kring svenskarnas syn på vågkraft och andra alternativa energikällor. 3 juni 2010 Vågkraft i Stockholms ström Rapport kring svenskarnas syn på vågkraft och andra alternativa energikällor. 3 juni 2010 1 03/06/2010 Vågkraft Vågkraften är en av flera möjliga lösningar och kan få stor betydelse

Läs mer

Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl

Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl Förundersökning 2010 Tryggestad 3:1, Borgholms kommun, Räpplinge socken, Öland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:14 Gärdslösa

Läs mer

Minnesanteckningar strategidag Sjögeografi. Deltagarförteckning

Minnesanteckningar strategidag Sjögeografi. Deltagarförteckning 1 (9) Affärsavdelningen MINNESANTECKNINGAR Handläggare, direkttelefon : Magnus Wallhagen, 010 478 4918 Minnesanteckningar strategidag Sjögeografi Tid 17 januari 2013 Plats Rosenvik, Stockholm Dagens agenda

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Information till båtplatsinnehavare i Askrike Segelsällskap

Information till båtplatsinnehavare i Askrike Segelsällskap INFORMATION 1 (5) Information till båtplatsinnehavare i genomför nu en modernisering av hamnen i enlighet med årsmötesbeslutet från februari 2014. Beslutet innebär att de gamla pontonerna byts ut till

Läs mer

Slutrapport kartläggning, provning och utvärdering av alternativ till giftiga bottenfärger för yrkesfartyg

Slutrapport kartläggning, provning och utvärdering av alternativ till giftiga bottenfärger för yrkesfartyg Slutrapport kartläggning, provning och utvärdering av alternativ till giftiga bottenfärger för yrkesfartyg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 DELTAGANDE PRODUKTER 5 GEOGRAFISKA PLATSER

Läs mer

Register. Underrättelser för sjöfarande. Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden UNDERRÄTTELSER

Register. Underrättelser för sjöfarande. Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden UNDERRÄTTELSER Register Underrättelser för sjöfarande 1993 Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden UNDERRÄTTELSER I denna avdelning av registret är notisrubrikerna sorterade i geografisk ordning. För svenska notiser

Läs mer

www.vaderoarnasbatsallskap.se vaderobatsallskap@gmail.com /vaderoarnasbatsallskap 2015-01-13

www.vaderoarnasbatsallskap.se vaderobatsallskap@gmail.com /vaderoarnasbatsallskap 2015-01-13 www.vaderoarnasbatsallskap.se vaderobatsallskap@gmail.com /vaderoarnasbatsallskap 2015-01-13 Hej Klubbvänner! Rapport från Väderöarnas Båtsällskap: Ordförandes ord Medlemsmötesprotokoll Vårens program

Läs mer

För sjöfartsyrkestrafik

För sjöfartsyrkestrafik För sjöfartsyrkestrafik Orientering om vissa restriktioner i Stockholms farvatten under ÅF Offshore Race 2015 1. Bakgrund ÅF Offshore Race arrangeras av KSSS och Stockholms Hamnar under torsdag 25 juni

Läs mer

Regleringsdamm vid Vansjöns utlopp. Teknisk beskrivning. TerraLimno Gruppen AB. Lars Pettersson 2013-09-26

Regleringsdamm vid Vansjöns utlopp. Teknisk beskrivning. TerraLimno Gruppen AB. Lars Pettersson 2013-09-26 Regleringsdamm vid Vansjöns utlopp Teknisk beskrivning TerraLimno Gruppen AB Lars Pettersson 2013-09-26 Bakgrund Föreningen Vansjön-Nordsjöns Väl har under nära femton års tid arbetat aktivt med att få

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro 2013-04-25 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2013-04-25

Läs mer

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping 1 (8) MÅNADSREDOVISNING Farledsavdelningen Handläggare, direkttelefon 2010-08-12 : 0903-10-01180 Åsa Jansson, 011-19 15 19 Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping Avser

Läs mer

Kajen i Sanna är tyvärr avstängd (2006) p g a rasrisk.

Kajen i Sanna är tyvärr avstängd (2006) p g a rasrisk. Lill-Lubban 62 10,2N 17 31,0E Kryssarklubbens......nya anläggning innanför Galtström, en väl skyddad hamn i god och uppfriskande miljö som är väl värd ett besök, perfekt som natthamn för den som långfärdsseglar

Läs mer

Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30

Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30 4 Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30 Fartyg: M/S Holmön Fartygstyp: Torrlastfartyg Nationalitet: Svenskt Ägare: B&N Sea Partner AB, Box 102, 471 22 Skärhamn Tidpunkt för händelsen:

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

din guide till Säker båt- ommar MISSA INTE: Rätt navigationshjälpmedel / Hur du blir en säkrare fritidsskeppare / Så samsas ni i farleden rapporten

din guide till Säker båt- ommar MISSA INTE: Rätt navigationshjälpmedel / Hur du blir en säkrare fritidsskeppare / Så samsas ni i farleden rapporten Säker båt- ommar din guide till en: MISSA INTE: Rätt navigationshjälpmedel / Hur du blir en säkrare fritidsskeppare / Så samsas ni i farleden rapporten bilaga från sjöf ar tsverket sommaren 2015 välkommen

Läs mer

REDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG DIGITALISERING AV BEFINTLIG DJUPDATA

REDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG DIGITALISERING AV BEFINTLIG DJUPDATA REDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG DIGITALISERING AV BEFINTLIG DJUPDATA ENLIGT FÖRSLAG NR 22 I AKTIONSPLANEN FÖR HAVSMILJÖN SAMT ENLIGT ÄNDRING I REGLERINGSBREV FÖR SJÖFARTSVERKET 2007 2008-03-27 REDOVISNING

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Motala kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Motala kommun Kommunal författningssamling Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Datum: Kommunfullmäktige 2002-05-27 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Datum: 2008-10-27

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

BÅTBEFÄLHAVAREBEVISEN 1. FORDRINGAR

BÅTBEFÄLHAVAREBEVISEN 1. FORDRINGAR Lidingö-Breviks Sjöscoutkår Seglingsbestämmelser Reviderade 2002-05-30. Dessa bestämmelser gäller som komplement till kårens Säkerhetsbestämmelser för land- och sjöaktiviteter. BÅTBEFÄLHAVAREBEVISEN 1.

Läs mer

Nautiska Sandhamn Open ORCI och SRS 2015

Nautiska Sandhamn Open ORCI och SRS 2015 Vers 2015-06-02 Kungl Svenska Segel Sällskapet Seglingsföreskrifter Nautiska Sandhamn Open ORCI och SRS 2015 5-7 juni Sandhamn N 59º17,3 O 18º55,3 Tävling: Klasser: Sandhamn Open ORC International med

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Fritidsbåtsförsäkring

Fritidsbåtsförsäkring Fritidsbåtsförsäkring Kort om försäkringen Vardias fritidsbåtsförsäkring kan tecknas för värde upp till 500 000 kr. Försäkringen gäller både för ansvar och egendomsskydd och du kan även teckna tilläggsförsäkringarna

Läs mer

103 33 Stockholm. EU-kommissionens frågeformulär angående statsstöd till och beskattning av hamnar (N2013/34071MK)

103 33 Stockholm. EU-kommissionens frågeformulär angående statsstöd till och beskattning av hamnar (N2013/34071MK) Sjöfartspolitiska enheten YTFRANDE 1 (6) Handläggare, direkuelefon Ert datum Er beteckning Maria Brunnmyra, +46 10478 49 09 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator~regeringskansliet.se barbro.nordskar~regeringskansiiet.se

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping 1 (10) MÅNADSREDOVISNING Farledsavdelningen Handläggare, direkttelefon 2010-06-17 : 0903-10-01180 Åsa Jansson, 011-19 15 19 Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping Avser

Läs mer

Information för båtsporten. Innehåll

Information för båtsporten. Innehåll Information för båtsporten Innehåll Bilaga till Ufb 2003:3 Sjöräddning... 3 Svensk kustradio... 7 VHF-stationer, Stockholm Radio... 8 Sjöfartsverkets VHF-stationer... 9 VHF-stationer, Sjöfartsverket och

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44 Funballz event 2011 Med över 70 nedslag runt om i festivalsverige, från Malmö i söder till Luleå i norr, kommer Crowd genomföra en imponerande event-turné med Funballz i sommar. Nu erbjuder vi möjligheten

Läs mer

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store.

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store. Installation av Sjökort för MarineNavigator via nedladdning Denna instruktion är för nedladdning av sjökort/kartor till Androidappen MarineNavigator (som kan köpas på Google Play Store, priset på appen

Läs mer

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Fornlämningar Bedömning Fast fornlämning Se kommentar till respektive fornlämning. Bevakningsobjekt, Uppgift om, Övrig kulturhistorisk lämning Se kommentar till respektive

Läs mer