Frågeformulär Skickades ut till 576 respondenter med två påminnelser. Har fått in 289 genomförda och avslutade enkäter vilket ger 50% svarsfrekvens.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågeformulär Skickades ut till 576 respondenter med två påminnelser. Har fått in 289 genomförda och avslutade enkäter vilket ger 50% svarsfrekvens."

Transkript

1 Webbenkät resultat Frågeformulär Skickades ut till 576 respondenter med två påminnelser. Har fått in 89 genomförda och avslutade enkäter vilket ger 5% svarsfrekvens. Programområde Frequency Percent Valid PO 7 5,9 PO 9, Total 89, Målgruppen för PO är anställda, personal, chefer, HR, varslade, funktionshindrade i arbetet m.fl PO är unga, sjukskrivna, långtidsjukskrivna, arbetslösa med funktionsnedsättning, invandrare, fas, nyanlända, m.fl. Vali d Övre Norrland Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 7 6, 6, 6, Mellersta Norrland 6 9, 9, 5, Norra Mellansverige 6,5,5 7,7 Östra Mellansverige,, 5,9 Stockholm 8 6, 6, 58, Västsverige 5 8, 8, 76,5 Småland och Öarna,7,7 87, Sydsverige 7,8,8, Total 89,,

2 Percent Östra Mellansverige Stockholm Norra Mellansverige Mellersta Norrland Småland Sydsverige och Öarna Övre Norrland Västsverige Projektägare Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid 6 5,5 5,5 5,5,8,8, 8,8,8, 5 8, 8,,5 5,9,9 7, 6 5, 5, 88,6 7,7,7 89, 8,, 99,7 9,,, Total 89,, Där: =Statlig förvaltning =Ekonomisk förening =Landsting =Privat 5=Kommun 6=Ideella sektorn 7=Församling 8=Annan offentlig förvaltning såsom trafiköverhuvud, kommunalförund, af, coompanion, delägt kommunalt näringslivsbolag, fhs, folk univerisitet, kommunalägt fastighetsbolag, bolag ägt av kommun och näringsliv genom ideell förening, regionförbund, samordningsförbund, stiftelseägt av kommun och landsting 9= ej svar

3 Percent 5 Projektägare Ekonomisk Privat förening Landsting Statlig förvaltning 9 Församling Ideella sektorn Annan offentlig förv Kommun Arbetar ni med jämställdhetsintegrering i er projektverksamhet? Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Mycket,6,7,7 Något 59 55, 55, 97,9 Nej, inte alls 6,,, Total 88 99,7, Missing System, Total 89,

4 Percent 6 Arbetar med jämställdhetsintegrering 5 55 Mycket Något Nej, inte alls Arbetar ni med att öka tillgänligheten i er projektverksamhet? Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Mycket,6,7,7 Något 58 5,7 5,9 97,6 Nej, inte alls 7,,, Total 88 99,7, Missing System, Total 89,

5 Percent 6 Arbetar med att öka tillgängligheten 5 55 Mycket Något Nej, inte alls Uppmärksammar ert projekt någon av följande diskrimineringsgrunder? Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Ja 8, 8, 8, Nej 5 8,7 8,8, Total 88 99,7, Missing System, Total 89,

6 Percent Uppmärksammar någon av diskrimineringsgrunderna Ja Nej =Kön =Ålder =Etni =Tro 5=Sexuell läggning 6=Könsöverskridande identitet 7=Funk 8=Annan, nämligen traditionell yrkes/utbildningsval, klass, utseende, regionalitet, postkolonialismi (västvärldstänk), kunskap i det svenska språket, klädsel, utrustning =75 stycken = st =9 =56 5=6 6= 7=6 stycken uppger att de arbetar med alla diskgrunderna följt av funk ( st), kön (5 st), etni ( st) och ålder (6 st). De som arbetar med kön, etni och funk är stycken. Kön och funk, 8 stycken. Kön, ålder, etni och funk är stycken. Kön, ålder och funk är stycken. Region/arbetar med j-ring =Övre Norrland =Mellersta Norrland =Norra Mellansverige

7 Frequency =Östra Mellansverige 5=Stockholm 6=Västsverige 7=Småland och Öarna 8=Sydsverige Histogram For JOBBAR_J= Mycket 6 6 8,, 9,, 5, 6, 7, 8, Desv. típ. =, Media =, N =, Histogram For JOBBAR_J= Något Desv. típ. =,5 Media =,5 N = 59,,,,, 5, 6, 7, 8,

8 Frequency Histogram För JOBBAR_J= Nej, inte alls,5,,5,,5,,5 Desv. típ. =,9 Media =,, N = 6,,, 6, 8, Arbetar med tillgänglighet Histogram For JOBBAR_T= Mycket Desv. típ. =, Media =, N =,,,,, 5, 6, 7, 8,

9 Frequency Histogram For JOBBAR_T= Något 7 8 Desv. típ. =, Media =,5 N = 58,,,,, 5, 6, 7, 8, Histogram For JOBBAR_T= Nej, inte alls 5 Desv. típ. =,7 Media = 5, N = 7,,, 6, 8, =Övre Norrland =Mellersta Norrland =Norra Mellansverige =Östra Mellansverige 5=Stockholm 6=Västsverige

10 7=Småland och Öarna 8=Sydsverige Region/Projektägare =Övre Norrland =Mellersta Norrland =Norra Mellansverige =Östra Mellansverige 5=Stockholm 6=Västsverige 7=Småland och Öarna 8=Sydsverige,5 Projektägare Statlig förvaltning,,5,,5,,5 Desv. típ. =, Media =,, N = 6,,,,, 5, 6, 7, 8,

11 Frequency Projektägare Ekonomisk förening 5 Desv. típ. =,5 Media =,7 N =,,,,, 5, 6, 7, 8, Projektägare Landsting 5 Desv. típ. =,6 Media =,9 N = 8,,, 6, 8,

12 Frequency Projektägare Privat ,,,, 5, 6, 7, 8, Desv. típ. =,5 Media =, N = 5, Projektägare Kommun Desv. típ. =, Media =, N =,,,,, 5, 6, 7, 8,

13 Frequency Projektägare Ideella sektorn ,,,, 5, 6, 7, 8, Desv. típ. =,6 Media =, N =, Projektägare Församling,,,8,6,, Desv. típ. =,7 Media = 7,5, N =, 7, 7,5 8,

14 Projektägare Annan offentlig förvaltning Desv. típ. =,87 Media = 5, N =,,,,, 5, 6, 7, 8, Hur kommer projektet att förbättra situationen för personer som diskrimineras på a- marknaden? = Genom utveckling av nya metoder och arbetssätt 5 stycken =Genom införande av former för bättre bemötande, 98 stycken =Genom kompetensutveckling av olika grupper, 6 stycken =Genom mobilisering av personer som är diskriminerade..., 86 stycken. Bara =9 stycken +=6 stycken ++=9 stycken +++=7 stycken ++= stycken +=6 stycken ++=8 stycken +=5 stycken

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3040078 Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete Sid 1(20) Diarie Ansökan Uppgifter om projektet Namn på projektet Hela kedjan till Arbete Startdatum 2015-09-01 Kontaktperson för projektet Carina Lindgren Slutdatum 2018-08-31 E-post Behörig företrädare

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (13) Utlysningens namn och diarienummer Förstudier och fördjupade implementeringar år 2014 2013-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Samordningsförbundet

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001

Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001 ANSÖKAN Diarienummer 2013-3020018 Sid 1 (15) Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn

Läs mer

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 Nu kan ni söka stöd för projekt

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761 annelie.astrom@novus.se Målgrupp, genomförande och nedbrytningar MÅLGRUPP

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Socialfondsprojekt: Kompetens för företag

Socialfondsprojekt: Kompetens för företag KOMMUNERS OCH REGIONERS BETYDELSE SOM ÄGARE AV SOCIALFONDSPROJEKT RIKTADE TILL NÄRINGSLIVET 1 Förord Ungefär vart tredje företag uppger att brist på lämplig arbetskraft är ett hinder för tillväxt. Frustration

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Kan kommunerna leva upp till LSS?

Kan kommunerna leva upp till LSS? Länsförbundet Rapport 1, 2012 i Stockholms län LSS-undersökning 2012 Kan kommunerna leva upp till LSS? LSS-undersökning 2012. 1 Inledning och sammanfattning Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001

Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001 ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015 21-6-3 Uppföljning av BUS- överenskommelsen 21 Bakgrund Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUSöverenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

Allmänheten om SAAB, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år

Allmänheten om SAAB, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning _ Grundskola Gymna- Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år sium Högskola % % % % % % % % % % Antal intervjuer --------------------- 1000 506 492 228 250 238 278

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn Mångfaldsdriven Samhällsservice Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Detta är en kortversion av MDSS (),

Läs mer

Likabehandling i arbetslivet ÅTTA EXEMPEL. tema LIKABEHANDLING. THEMATiC GROUP ON EQUALiTY

Likabehandling i arbetslivet ÅTTA EXEMPEL. tema LIKABEHANDLING. THEMATiC GROUP ON EQUALiTY Likabehandling i arbetslivet ÅTTA EXEMPEL tema LIKABEHANDLING THEMATiC GROUP ON EQUALiTY STJÄL ANDRAS IDÉER! Europeiska socialfonden stöder hundratals projekt runt om i landet för att nå målet arbete och

Läs mer

Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom små och medelstora företag

Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom små och medelstora företag 2015-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom små och medelstora företag Nu kan ni söka

Läs mer

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald 2015 Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald Allt färre går från ord till handling vad gäller mångfald Det är positivt att fler inser betydelsen av att arbeta med mångfald, men tankeväckande

Läs mer

UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE

UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE MINDRE MÄTNING I SYFTE ATT TITTA PÅ INTRESSET FÖR MENTORSKAP VID START AV FÖRETAG Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs Datum: 2014-09-18 Kontakt på Novus: Mats Elzén

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Innovationssystemets stödaktörer möter unga 18-30 år

Innovationssystemets stödaktörer möter unga 18-30 år 2012 Innovationssystemets stödaktörer möter unga 18-30 år Charlotte Norrman, IEI Christer Johansson, IBL Linköpings Universitet Mars 2012 Innehåll FÖRORD... 2 INLEDNING... 3 METOD... 4 URVAL AV REGIONER

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering

Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea 2014-11-20 Sammanfattning Närmare fyra av tio känner oro för att pensionen i framtiden inte ska

Läs mer