September På gång. pedagogiska profil, Problem Baserat Lärande, och leds av de pedagogiska utvecklarna Marie Lidskog och Helen Setterud.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "September 2014. På gång. pedagogiska profil, Problem Baserat Lärande, och leds av de pedagogiska utvecklarna Marie Lidskog och Helen Setterud."

Transkript

1 PELU-bladet Nyhetsbrev från Pedagogiska Enheten, LäkarUtbildningen September 2014 Nyhetsbrevet sänds ut från PELU 1 en gång per månad under terminstid, och riktar sig till ILUanställda och andra med nära anknytning till ILU. Syftet är att sprida aktuell information som rör pedagogiska frågor. Vi välkomnar synpunkter från dig angående innehåll och utformning. Framför dina synpunkter till oss via adressen Marie och Helen På gång Arbetsgrupp om interprofessionellt lärande och samverkan med sjuksköterskeprogrammet. En samverkansgrupp med representanter från ILU och IHM har till uppgift att utveckla moment inom interprofessionellt lärande tillsammans med sjuksköterskeprogrammet. Marie Lidskog, Karin M Franzén och Josefin Sund representerar ILU. I december kommer gruppen att presentera förslag till aktiviteter. Artikel om basgruppshandledarutbildningar vid svenska lärosäten. Tidskriften Högre Utbildning ger ut ett temanummer om PBL senare i höst. PELU arbetar, i samarbete med andra utbildningar inom medicin som baserar sin utbildning på PBL (Lunds, Uppsalas och Linköpings Universitet) på en artikel som beskriver hur vi lägger upp våra utbildningar av basgruppshandledare utifrån vilka kärnkompetenser en handledare behöver ha. Självvärdering av läkarprogrammet i Örebro När UKÄ utvärderade kvalitén på läkarprogrammen i Sverige så var Örebro inte med, eftersom vi inte hade kommit så långt. PÅ ILU:s initiativ har rektor uppdragit åt två externa granskare att utvärdera vårt läkarprogram. Programledningen arbetar som bäst med självvärderingen. 1 Pedagogiska enheten vid läkarprogrammet (PELU) har som uppdrag att utveckla och stödja programmets pedagogiska profil, Problem Baserat Lärande, och leds av de pedagogiska utvecklarna Marie Lidskog och Helen Setterud. 1 (5)

2 Från pedagogiska rådet 1 Aktuella frågor som vi arbetar med just nu är: Utvärdering av portföljen och mentorskapet på stadium II Att ta fram handböcker till mentorer och basgruppshandledare Från examinationsgruppen 2 Aktuella frågor som vi arbetar med just nu är OSCE (Objective Structured Clinical Examination) och praktiska examinationer under programmet. En arbetsgrupp håller på att ta fram förslag på hur vi ska utforma OSCE på termin 9. Förslaget lämnas till examinationsgruppen för diskussion och beslut. Arbete med mål, innehåll och examinationer. Under hösten har examinationsgruppen planerat in möten med de olika temagrupperna för att diskutera arbetet med examinationer och hur de hänger ihop med mål och innehåll, dvs hur vi jobbar med constructive alignment. 1 Pedagogiska rådet är ett utskott till institutionsledningen med uppgift att för institutionsledningens räkning implementera den pedagogiska modell som fastställs i utbildningsplanen. Pedagogiska rådet bevakar att vår pedagogiska modell tillämpas konsekvent i programmet och ger stöd till berörda lärare. Rådet leds av programmets pedagogiska utvecklare Marie Lidskog och Helen Setterud. Övriga ledamöter är de kunskapsområdesansvariga (Magnus Grenegård/biomedicin, Kerstin Nilsson/professionell utveckling och Svante Hugosson och Josefin Sundh/klinisk medicin), fakultetens dekanus Robert Brumer samt studeranderepresentant (efterträder Anna Wikblom T6). Nästa möte sker den 6 oktober. Om du har något ärende som du tycker ska tas upp i pedagogiska rådet är du välkommen att höra av dig till ordförande Marie Lidskog 2 Examinationsgruppen är underställd institutionsledningsrådet (ILR) med uppgift att tillförsäkra att examinationerna stödjer den pedagogiska modell som fastställs i utbildningsplanen. Examinationsgruppen ger stöd till temaansvariga och kursansvariga vid arbetet med examinationer, samt utvärderar examinationerna kontinuerligt. Gruppen leds av programmets pedagogiska utvecklare Marie Lidskog och Helen Setterud. Övriga ledamöter är de kunskapsområdesansvariga (Magnus Grenegård/biomedicin, Kerstin Nilsson/professionell utveckling och Svante Hugosson och Josefin Sundh/klinisk medicin). Nästa möte sker den 8 september. Om du har något ärende som du tycker ska tas upp i examinationsgruppen är du välkommen att höra av dig till ordförande Marie Lidskog 2 (5)

3 Aktuella beslut som berör pedagogiken Besluten är fattade i institutionsledningsrådet (ILR). Dokumenten hittar du på blackboard under Formella dokument Läkarprogrammet, undermapp Beslut. Skriftlig salstentamen Under T7 och T8 har de aktuella temanas skriftliga examination samlats till samma dag i slutet av terminen. Då detta har upplevts som påfrestande för studenterna och möjlighet till integration mellan temana på T9 (sinne/psyke, repro/utveckling) ses som liten, prövar vi nu att tillfälligt förlägga den skriftliga examinationen till slutet av varje temaperiod. Utökat antal campusdagar på T Den ursprungliga strukturen på T9 ändras så att de två temana får två extra campusdagar var. Detta är i linje med de justeringar av tid för campusdagar och VFU temadagar som tidigare gjorts på T7 och T8. Basgrupper utan handledare T6 och framåt Läkarprogrammets utgångspunkt är att basgruppsarbetet sker i närvaro av handledare som stöttar och utmanar gruppen. Från termin 6 och framåt kan studenterna, som ett led i deras växande ansvar, vid vissa tillfällen sköta basgruppsarbetet utan handledare. Kursansvarig på T6 och senare terminer kan, efter beslut i programledningen reducera antal basgrupper med handledare till som minst 50% av tillfällena. Överlämnandekonferens (stödåtgärder för studenter med svårigheter) Lokala konferenser, kurser och workshops Kriterier för godkänt basgruppsarbete PELU Anmälan sker till Kurs i casemetodik Alla caseseminarieledare på stadium III ska ha gått denna eller likvärdig kurs. Torsdag 2 oktober kl , fredag 10 oktober kl , rum C2407. Kursledare: Teresa Sörö, Medical Case Centre KI, Marie Lidskog och Helen Setterud. 3 (5)

4 Lokala konferenser, kurser och workshops, forts Workshop Vad gör en basgruppshandledare - egentligen? om basgruppshandledaruppdraget. (samma innehåll två alternativa datum). Målgrupp: basgruppshandledare (både nya och erfarna) och andra intresserade lärare. Måndag 13 oktober Sal C2409 (plan 2), Campus-USÖ Tisdag 14 oktober kl Sal C2409 (plan 2), Campus-USÖ Workshop om portfölj och portföljexamination (samma innehåll två alternativa datum). Målgrupp: främst de basgruppshandledare och mentorer som inte tidigare har deltagit i portföljexamination. Onsdag 3 december Sal C2409 (plan 2), Campus-USÖ Torsdag 4 december kl Sal C2409 (plan 2), Campus-USÖ Basgruppshandledarutbildning. Örebro, kursomgång II: 21 oktober , 22 oktober , 4 november Karlstad: 25, 26 september, 7 oktober, Falun: 20, 21 november, 2 december Pedagogiska klubben (Forum för pedagogisk utveckling vid IHM och ILU) Presentation av portfolio inom audionomprogrammet Lärarlag från audionomprogram Tisdag 14 oktober kl , Personalrummet på IHM, bottenvåning Anmälan till: senast den 12 oktober Presentation av hur studenter för tentamensfrågor Lärarlag från Folkhälsa Tisdag 25 november kl , Personalrummet på IHM, bottenvåning Anmälan till: senast den 23 oktober PIL (Enheten för universitetspedagogik, IKT och lärande) Se även PIL:s hemsida Utbildningsdag om lärandemål, betygskriterier och examinationsformer Torsdag 2 oktober kl , Hörsal F, Forumhuset Favorit i repris! Utbildningsdagen behandlar bland annat Contructive Alignment; Bedömning och betygskriterier; Variation och kvalitet i examinationer. Anmäl dig senast 17 september via formuläret på Inforum! 4 (5)

5 Lokala konferenser, kurser och workshops, forts Blackboards användarträff 26 november. Läs mer och anmäl dig på den externa webben. Preventing Plagiarism. Om fusk och plagiat. Konferensen fokuserar på varför studenter fuskar och plagierar, och hur vi kan forma våra utbildningar för att minska omfattningen. Den 5 december anordnar PIL och Språkverkstaden heldagskonferensen Anmälan senast 14 december. Universitetspedagogiska nätverksluncher, lilla Krakas matsal 22 oktober Progression i studenters skrivande. Praktiska övningar och feedback. Claire Hogarth, lektor i engelska. 16 december Utvärdering för utveckling. Helen Setterud, ILU och Birgitta Rydén, fakultetskansliet presenterar det arbete som pågår med att ta fram nya frågor för de universitetsövergripande kursvärderingarna, och diskuterar hur kursutvärderingar kan främja kursutveckling och därmed studenternas lärande. Nationella/internationella konferenser och kurser PBL-nätverksträff Köpenhamn oktober. Ett tillfälle att träffa och prata med andra lärare på PBL-utbildningar i Sverige och Norden. Elisabeth Hultgren-Hörnquist, Marie Lidskog och en studeranderepresentant åker dit. Rapport från AMEE (Association for Medical Education in Europe), Milano 30 augusti-3 september. Vid det extrainsatta arbetsplatsmötet den 23/9, rapporterade Marie Lidskog, Michael Andressen, Magnus Grenegård, Kristina Helmroth och Anton Ahlbäck (båda stud. T6) om sina intryck och erfarenheter från detta möte års AMEE-konferens hålls i Glasgow 5-9 september. Det är i första hand de som aktivt bidrar med abstracts som får möjlighet att åka. Tänk till redan nu om du har en idé till bidrag. Diskutera gärna detta med Marie och Helen Tips! Bli medlem i Svensk förening för Medicinsk Undervisning (SFMU). Föreningen är en sektion inom Svenska Läkaresällskapet och vänder sig till dig som är intresserad av medicinska utbildningsfrågor. Du kan vara läkare, blivande sådan eller tillhöra annan yrkeskategori som är involverad i läkarutbildning, allt ifrån grundutbildning till vidare- och fortutbildning. Välkommen att söka 5 (5) medlemskap i föreningen! Se hemsidan för mer information:

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10 2014-09-10 Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15 Välkommen till programhandboken för SKA! Denna handbok är en lokal handbok för SKA. Den behandlar både praktiska saker och mer teoretiska

Läs mer

6. Bank med enkätfrågor för eget urval

6. Bank med enkätfrågor för eget urval 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas

Läs mer

Det noterades att Karin Johnsson och Josefin Mogard hade anmält förhinder.

Det noterades att Karin Johnsson och Josefin Mogard hade anmält förhinder. Datum: Torsdagen den 6 maj 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Anna Höög Matti A. Eladhari Rasmus Jakobsson John Ouda Max Grönholdt Klein

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015 för 2015 Sektionsordförande 2014: Theodor Hjortenhammar Vice sektionsordförande 2014: Awad Smew 1. Sammanfattning Sektionens verksamhet 2015 2. Framtidens läkarutbildning på NKS 3. Examinationer 4. Klinisk

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning Malmö högskola / Innovation och utveckling Karen Ask Utredare 1(21) PM 2009-02-23 Kursutvärderingsprojekt 1. Inledning Detta PM beskriver arbetet med det utvecklingsprojekt kring kursutvärdering som genomförts

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Johannes Hedberggymnasiet

Kvalitetsredovisning för Johannes Hedberggymnasiet Kvalitetsredovisning för Johannes Hedberggymnasiet 1. Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 2. Namn på verksamhet och ansvarig rektor/gymnasiechef Johannes Hedberggymnasiet Rektor Raimo Hiltunen 3.

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Ekonomihögskolan Utbildningsråd

Ekonomihögskolan Utbildningsråd Minnesanteckningar UR2:2015 Mötesdatum: 2015-05-06 Ekonomihögskolan Utbildningsråd Ledamöter: Petter Boye ordförande Anna Alexandersson Linnéa Olsson Setayesh Sattari Amanda Tamme Studeranderepresentant

Läs mer

Arbetsgivaralliansen LO PTK

Arbetsgivaralliansen LO PTK Samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling Introduktion och handledning till Samverkansavtalet Arbetsgivaralliansen LO PTK Innehåll: INTRODUKTION OCH HANDLEDNING TILL SAMVERKANSAVTALET Samverkan

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern!

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Tiden går och julen står för dörren. Höstens utbildningsdagar i Stockholm är redan avverkade. Vi fick väldigt fin respons från deltagarna i

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Förväntade lärandemål

Förväntade lärandemål Erik a Björklund & Tomas Grysell Förväntade lärandemål Ett arbete från en projektbaserad universitetspedagogisk kurs vid Umeå universitet S k r i f t s e r i e f r å n U n i v e r s i t e t s p e d a g

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Hej där! Lycka till med ditt mentorskap!

Hej där! Lycka till med ditt mentorskap! Hej där! Handboken som du nu håller i dina händer är sammanställd som ett introduktionsmaterial för dig som är ny mentor i Intize. Den berättar allt du behöver veta för att komma igång med ditt mentorskap.

Läs mer

Nätverksträff för Karriärvägledare 17-18 sept 2009

Nätverksträff för Karriärvägledare 17-18 sept 2009 Minnesanteckningar 2009-09-30 Nätverksträff för Karriärvägledare 17-18 sept 2009 Följande universitet och högskolor fanns representerade: Luleå tekniska universitet, Linköpings universitet, Högskolan Halmstad,

Läs mer

Nyhetsbrev juni 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening

Nyhetsbrev juni 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Nyhetsbrev juni 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Ordföranden har ordet Hösten 2010 togs initiativ till denna förening. Det är bara att säga till alla som är med och arbetar i detta projekt,

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL HANDLING

FRÅN IDÉ TILL HANDLING FRÅN IDÉ TILL HANDLING Om att starta barn och ungdomsarbete Tron är bara halva sanningen Utgiven år 2012 av Frälsningsarméns Ungdomsförbund Innehåll Historisk återblick... 4 Nutid... 4 Kårledare eller

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer