F-Secure Mobile Security. Android

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "F-Secure Mobile Security. Android"

Transkript

1 F-Secure Mobile Security Android

2 F-Secure Mobile Security Innehållsförteckning 2 Innehåll Kapitel 1: Installation Installation Aktivering Konfigurera produkten Avinstallera produkten från Android-enheten...8 Kapitel 2: Skyddar konfidentiell information Aktivera fjärranslutet Stöldskydd Låsa enheten på distans Radera enheten på distans Ta reda på enhetens position Använda SMS-avisering Använda Stöldskydd-alarm Använda positionsdelning...14 Kapitel 3: Surfskydd Använda Surfskydd Använda Internet på ett säkert sätt Återvänder från eller ansluter till en blockerad webbplats...17 Kapitel 4: Genomsökning efter virus Manuell genomsökning Schemalagd genomsökning Åtgärder för infekterade filer Ändra inställningarna för Virusskydd...22 Kapitel 5: Gör surfandet säkert för barn Vad är åldersgrupper Välja användarens åldersgrupp Innehållstyper Använda Programkontroll...27 Kapitel 6: Förhindra oönskade samtal och meddelanden Använda Säkra kontakter Visa blockerade samtal och meddelanden...30

3 F-Secure Mobile Security Innehållsförteckning 3 Kapitel 7: Hålla programmet uppdaterat Välja uppdateringsläge Manuella uppdateringar...33 Kapitel 8: Köpa prenumerationstjänsttid Köpa prenumerationstid med datorn...35

4 F-Secure Mobile Security Installation 4 Kapitel 1 Installation Ämnen: Anvisningar om hur du installerar produkten på den mobila enheten. Installation Välj ett av följande sätt att installera produkten på enheten: Aktivering Hämta installationsfilen till datorn och flytta den till enheten eller Konfigurera produkten SD-kortet, eller Avinstallera produkten från Hämta installationsfilen direkt till enheten. Android-enheten När du har installerat produkten måste du aktivera den. När du aktiverar produkten aktiveras skyddet.

5 F-Secure Mobile Security Installation Installation Anvisningar om hur du installerar produkten på den mobila enheten. Om du uppgraderar från en tidigare version av produkten behöver du inte avinstallera den tidigare versionen, men kontrollera produktinställningarna när du har installerat den nya versionen. Följ de här anvisningarna om du vill installera produkten: 1. Öppna Inställningar > Program och kontrollera att Okända källor är aktiverat. När den här inställningen är aktiverad kan du installera program utanför Android Market. 2. Hämta installationsfilen till din dator och flytta den till enheten eller SD-kortet, eller hämta installationsfilen direkt till enheten. Mer information finns i dokumentationen som följde med enheten. 3. Starta installationspaketet på enheten om du vill installera produkten. Observera att du behöver en filhanterare från tredje part om du vill starta installationspaketet från minneskortet. Installationspaketet installerar produkten på enheten. 4. När installationen har slutförts väljer du Öppna om du vill starta programmet och aktivera produkten. Produkten måste aktiveras innan den skyddar enheten.

6 F-Secure Mobile Security Installation Aktivering När du aktiverar produkten aktiveras skyddet. Följ de här anvisningarna när du ska aktivera produkten: 1. Starta programmet. Licensvillkoren visas första gången du startar programmet. 2. Läs licensvillkoren. Om du godkänner dem markerar du kryssrutan och trycker på Nästa. Aktiveringen påbörjas när du har accepterat licensvillkoren. 3. Välj aktiveringstyp. Du kan antingen aktivera produkten i det kostnadsfria testläget eller med ett prenumerationsnummer. Beroende på vilken licenstyp du har köpt kan du använda antingen Stöldskydd eller Mobile Security med Surfskydd. Om du vill testa produkten väljer du Kostnadsfri testversion som aktiveringstyp. Om du redan har ett prenumerationsnummer väljer du Prenumerationsnummer som prenumerationstyp och uppger prenumerationsnumret. 4. Tryck på Aktivera. Obs!: Produkten måste vara ansluten till uppdateringstjänsten under aktiveringen. När du har aktiverat produkten öppnas konfigurationsguiden där du kan ställa in produkten. På Android 2.2 och senare plattformar måste du aktivera enhetsadministratören för produkten för att kunna använda Stöldskydd.

7 F-Secure Mobile Security Installation Konfigurera produkten Du måste konfigurera produktfunktionerna innan du kan använda produkten. Följ dessa anvisningar när du vill använda Stöldskydd, Föräldrakontroll och Säkra kontakter: 1. Ange ny säkerhetskod och verifiera den så att du är säker på att du skrivit rätt. Obs!: Om du vill ändra säkerhetskoden senare öppnar du Inställningar > Allmänt och väljer Ange säkerhetskoden. Du behöver säkerhetskoden för att kunna använda fjärranslutna Stöldskydd-funktioner och Föräldrakontroll. 2. Produkten kräver rättigheter för att kunna administreras. Tryck på Aktivera (Activate) för att aktivera enhetsadministratören. 3. Om du inte har ställt in enhetens skärmlås måste du göra det innan du kan fortsätta. Mer information finns i dokumentationen som följde med enheten. 4. Ange det tillförlitliga telefonnumret. Det tillförlitliga telefonnumret får varningar när SIM-kortet byts ut i enheten. 5. Välj åldersgrupp för enhetens användare för att konfigurera Föräldrakontroll. När du har konfigurerat Stöldskydd och Föräldrakontroll är produkten aktiverad.

8 F-Secure Mobile Security Installation Avinstallera produkten från Android-enheten Anvisningar om hur du tar bort produkten från enheten. Följ dessa anvisningar när du vill avinstallera produkten från enheten: 1. Öppna Inställningar i huvudvyn. 2. Välj Allmänt på Inställningar-menyn. 3. Tryck på Avinstallera. Om du har skapat en säkerhetskod för Stöldskydd måste du ange den för att kunna avinstallera produkten. Produkten tas bort från enheten. Obs!: Produkten är inaktiverad i enhetsadministratörens lista under installationen. Om du avbryter avinstallationen måste du aktivera produkten igen för att kunna fortsätta använda den.

9 Kapitel 2 Skyddar konfidentiell information Ämnen: Aktivera fjärranslutet Stöldskydd Använda SMS-avisering Använda Stöldskydd-alarm Använda positionsdelning Med Stöldskydd kan du se till att din enhet eller de data som lagras på den inte missbrukas om enheten blir stulen. Om du tappar bort enheten kan du skicka ett SMS-textmeddelande till den och låsa den på distans. När enheten har låsts kan den bara låsas upp med skärmupplåsningsmönstret. Obs!: Om du vill använda fjärrlåset lämnar du enhetens skärmupplåsningsmönster påslaget. Du kan radera alla data i enheten på distans med hjälp av fjärradering. När du skickar ett SMS-meddelande för att radera enheten tas all information bort från SD-kortet, SMS- och MMS-meddelanden, kontakter och kalenderinformation. Du rekommenderas också att ändra lösenordet till ditt Google-konto. På Android 2.2 och senare plattformar återställs enhetens fabriksinställningar av produkten när du skickar ett SMS för att radera enheten.

10 F-Secure Mobile Security Skyddar konfidentiell information Aktivera fjärranslutet Stöldskydd När de fjärranslutna Stöldskydd-funktionerna har aktiverats kan du skicka SMS-textmeddelanden till din enhet för att låsa den eller radera informationen på den. Så här konfigurerar du fjärranslutet Stöldskydd: 1. Öppna Stöldskydd i huvudvyn. 2. Välj Inställningar på Stöldskydd-menyn. 3. Om du vill kunna fjärrpositionera enheten markerar du Aktivera positionering. Om du vill använda positioneringsfunktionen måste du se till att positioneringsmetoderna i enheten är aktiverade. Oftast är de aktiverade som standard. Mer information finns i dokumentationen som följer med enheten. 4. Välj Fjärranslutet Stöldskydd för att aktivera detta. Fjärranslutet Stöldskydd aktiveras Låsa enheten på distans När du fjärrlåser enheten kan den inte användas utan din tillåtelse. Följ de här anvisningarna när du vill låsa din stulna eller borttappade enhet: 1. Om du vill låsa enheten skickar du följande SMS-meddelande till enheten: #LOCK#<säkerhetskod> (Exempel: #LOCK# ) 2. När enheten är låst skickar produkten ett svarsmeddelande till den telefon som du använt för att skicka låsningsmeddelandet. Om du har aktiverat fjärrpositionering innehåller svaret enhetens positionsinformation. En låst enhet kan bara låsas upp med den skärmupplåsningsmetod som du har valt Radera enheten på distans När du rensar enheten tas den personliga information som är lagrad på enheten bort av Stöldskydd. Följ de här anvisningarna om du vill radera den stulna eller borttappade enheten: 1. Om du vill radera enheten skickar du följande SMS-meddelande till den: #WIPE#<säkerhetskod> (Exempel: #WIPE# ) 2. När enheten raderas skickar produkten ett svarsmeddelande till den telefon som du använt för att skicka raderingsmeddelandet. När du raderar enheten tas information bort från SD-kortet, SMS- och MMS-meddelanden, kontakter och kalenderinformation. På Android 2.2 och senare plattformar återställs enhetens fabriksinställningar vid radering Ta reda på enhetens position Du kan skicka ett SMS-meddelande till en borttappad enhet och ta reda på dess position. Obs!: Du måste ha aktiverat GPS i enheten för att kunna ta emot positionsinformationen. Följ de här instruktionerna om du vill ta reda på enhetens position: Om du vill ta reda på enhetens position skickar du följande SMS-meddelande till enheten: #LOCATE#<säkerhetskod> (Exempel: #LOCATE# ) Stöldskydd svarar med ett SMS-meddelande som innehåller enhetens senaste position.

11 F-Secure Mobile Security Skyddar konfidentiell information 11 Tips: Skicka positioneringsmeddelandet till din enhet när du har konfigurerat den för att kontrollera att allt fungerar korrekt. Obs!: Positionsdata lagras inte av Stöldskydd. Den enda positionsinformationen finns i SMS-textmeddelandet som skickas till dig.

12 F-Secure Mobile Security Skyddar konfidentiell information Använda SMS-avisering Du kan ange att Stöldskydd ska skicka ett SMS-textmeddelande till dig när någon byter ut SIM-kortet i din enhet. Så här använder du SMS-avisering: 1. Öppna Stöldskydd i huvudvyn. 2. Välj Inställningar på Stöldskydd-menyn. 3. Välj Tillförlitligt nummer. Dialogrutan Tillförlitligt nummer öppnas. 4. Ange det telefonnummer som SMS-textmeddelandet ska skickas till om SIM-kortet i enheten byts ut. När SMS-aviseringen är aktiverad får du ett SMS-textmeddelande när SIM-kortet i din enhet byts ut.

13 F-Secure Mobile Security Skyddar konfidentiell information Använda Stöldskydd-alarm Du kan spela upp alarmljud på enheten om den kommer bort eller blir stulen. Följ dessa anvisningar när du vill spela upp alarmljud på enheten: 1. Om du vill spela upp alarmljudet skickar du följande SMS-meddelande till enheten: #ALARM#<säkerhetskod>#<upprepas gånger> Obs!: Du kan ange hur många gånger alarmljudet ska spelas upp, men det är inte nödvändigt att spela upp alarmljudet. (Exempel: #ALARM#abcd1234) 2. När enheten tar emot meddelandet låser produkten enheten och spelar upp alarmljudet. Produkten skickar ett svarsmeddelande till den telefon som du använt för att skicka alarmmeddelandet. Om du vill inaktivera alarmet använder du den skärmlåsningsmetod som du har valt. Tips: Du kan fjärrinaktivera alarmet genom att skicka följande SMS till enheten: #ALARM#<säkerhetskod>#0

14 F-Secure Mobile Security Skyddar konfidentiell information Använda positionsdelning Du kan skicka ett meddelande till släkt och vänner som visar din aktuella position på kartan. Du måste ha aktiverat GPS i enheten för att kunna dela din position. Så här skickar du ett positionsdelningsmeddelande: 1. Öppna Stöldskydd i huvudvyn. 2. Välj Positionsdelning på Stöldskydd-menyn. Produkten använder GPS för att hämta din position och öppnar meddelandetillämpningen. 3. I meddelandetillämpningen lägger du till mottagare för positionsinformationsmeddelandet och därefter trycker du på Skicka (Send). Meddelandet innehåller information om din position och en länk till Google Maps som visar var du är.

15 Kapitel 3 Surfskydd Ämnen: Använda Surfskydd Använda Internet på ett säkert sätt Produkten skyddar dig mot webbplatser som kan ha skadligt innehåll eller stjäla personlig information, t.ex. kreditkortsnummer, användarkontoinformation och lösenord.

16 F-Secure Mobile Security Surfskydd Använda Surfskydd Du måste använda F-Secure Browser. Om du använder en annan webbläsare skyddas du inte av Surfskydd. Följ dessa anvisningar om du vill använda Surfskydd när du är ute på webben: Starta webbläsaren: Öppna den säkra webbläsaren i produkten. Välj Surfskydd på huvudmenyn och sedan Säker webbläsare (Safe browser). Öppna F-Secure Browser i Android-startprogrammet.

17 F-Secure Mobile Security Surfskydd Använda Internet på ett säkert sätt Med Surfskyddet får du hjälp att utvärdera säkerheten på de webbplatser du besöker och det förhindrar ofrivillig åtkomst till skadliga webbplatser. Produkten kontrollerar automatiskt säkerheten på en webbplats innan du besöker den. Om webbplatsen har klassificerats som misstänkt eller skadlig blockeras åtkomst till den av produkten. Säkerhetsklassificeringen för en webbplats baseras på information från flera olika källor, till exempel F-Secures analytiker och partner Återvänder från eller ansluter till en blockerad webbplats Anvisningar för möjliga åtgärder när Surfskyddet har förhindrat åtkomst till en skadlig webbplats. När Surfskydd är aktiverat blockerar produkten åtkomst till skadliga webbplatser. I Surfskyddet visas en blockeringssida där två åtgärder kan utföras. 1. Välj Gå till webbsidan på blockeringssidan om du vill återvända till sidan du nyss lämnade. 2. Om du vill öppna webbplatsen fast den har blockerats av Surfskydd, klickar du på länken Jag vill öppna den här webbplatsen ändå på blockeringssidan.

18 F-Secure Mobile Security Genomsökning efter virus 18 Kapitel 4 Genomsökning efter virus Ämnen: Manuell genomsökning Schemalagd genomsökning Åtgärder för infekterade filer Ändra inställningarna för Virusskydd Produkten genomsöker enheten efter virus och annan skadlig kod. Produkten söker automatiskt igenom installerade program och minneskort efter virus, spionprogram och riskprogram. Obs!: Vi rekommenderar att du söker igenom enheten efter virus när produkten uppmanar dig att göra det.

19 F-Secure Mobile Security Genomsökning efter virus Manuell genomsökning Du kan när som helst söka igenom enheten efter virus och annan skadlig kod. Följ de här instruktionerna om du vill genomsöka alla filer på enheten och på minneskortet: 1. Välj Virusskydd i huvudvyn. 2. Välj Genomsök nu. Virusgenomsökningen startas. 3. När virusgenomsökningen har slutförts visas följande information i programmet. Angripna - Antalet upptäckta angrepp. Ej genomsökta - Antalet filer som inte har genomsökts under genomsökningen. En fil kan inte genomsökas om den är låst av ett annat program eller om filen är skadad. Genomsökta - Antalet filer som har genomsökts. 4. Tryck på Bakåt för att avsluta genomsökningen.

20 F-Secure Mobile Security Genomsökning efter virus Schemalagd genomsökning Du kan schemalägga en tid när enheten regelbundet automatiskt ska genomsökas efter virus och annan skadlig kod. Du kan genomsöka enheten med jämna mellanrum, till exempel dagligen, veckovis eller månadsvis. Följ dessa anvisningar när du vill ställa in en schemalagd genomsökning: 1. Välj Virusskydd i huvudvyn. 2. Välj Schemalagd genomsökning. 3. Välj Schemalagd genomsökning för att aktivera den. 4. I Genomsökningsintervall väljer du hur ofta enheten ska genomsökas: Varje dag - Genomsök enheten varje dag. Varje vecka - Genomsök enheten på varje vecka på vald veckodag. Varje månad - Genomsök enheten den första dagen i varje månad. 5. I Genomsökningstid anger du vilken tid genomsökningen ska starta. Den schemalagda genomsökningen startar automatiskt och körs i bakgrunden. Ett meddelande informerar dig varje gång en schemalagd genomsökning börjar och slutar.

21 F-Secure Mobile Security Genomsökning efter virus Åtgärder för infekterade filer När produkten hittar ett virus eller någon annan skadlig kod i en fil kan du ta bort den infekterade filen från enheten. Följ de här instruktionerna om du vill bearbeta angripna filer: 1. Välj Virusskydd i huvudvyn. 2. Välj Angripna filer., vyn Angripna filer öppnas. 3. Bläddra till den angripna fil som du vill bearbeta i, vyn Angripna filer. 4. Markera den angripna filen om du vill se mer information om den. I vyn Angreppsinformation visas sökväg och filnamn till den angripna filen, samt namnet på angreppet. 5. Välj Ta bort eller Avinstallera om du vill ta bort den infekterade filen eller programmet från enheten. Du kan hitta beskrivningar av och information om virus, trojaner, maskar och andra former av oönskad programvara på F-Secures webbplats:

22 F-Secure Mobile Security Genomsökning efter virus Ändra inställningarna för Virusskydd Ändra inställningarna för Virusskydd om du vill välja när virusgenomsökningen ska köras. Gör så här om du vill ändra inställningarna för virsuskydd: 1. I huvudvyn väljer du Inställningar. Listan för val av inställningar öppnas. 2. Välj Virusskydd i listan för val av inställningar. 3. Välj Installationsgenomsökning om du automatiskt vill söka igenom alla program som installeras på enheten. 4. Välj Minneskortgenomsökning om du automatiskt vill söka igenom ett minneskort varje gång det sätts in i enheten. 5. Välj ett av följande lägen för Använd datormolnskydd: Endast min operatör - Programmet kontrollerar bara de senaste hoten när du använder din egen operatörs nätverk. Alla operatörer - Programmet kontrollerar de senaste hoten oavsett vilket nätverk du använder. Aldrig - Programmet använder inte datormolnskydd. Datormolnskydd ger snabbare och korrektare skydd mot de senaste hoten. Om du vill undvika oönskade avgifter för nätverksväxling (roaming) kan du stänga av datormolnskyddet när du inte använder din egen operatörs nätverk.

23 Kapitel 5 Gör surfandet säkert för barn Ämnen: Produkten hjälper dig att hålla barnen borta från olämpligt innehåll på internet. Vad är åldersgrupper Internet är fullt med intressanta webbplatser, men det finns också stora Innehållstyper risker för barn som använder Internet. Barn och tonåringar utsätts för Använda Programkontroll risker när de surfar på webben med sina mobila enheter, vanligtvis oövervakade. Många webbplatser innehåller material som du betraktar som olämpliga för dina barn. De kan utsättas för olämpligt material, de kan oavsiktligt hämta skadlig programvara som kan skada den mobila enheten och de kan utsättas för trakasserier när de har surfat på osäkra webbplatser.

24 F-Secure Mobile Security Gör surfandet säkert för barn Vad är åldersgrupper Med åldersgrupper kan du definiera webbplatsinnehåll som är lämpligt för tonåringar och barn. Föräldrakontroll analyserar webbsidorna och blockerar åtkomsten till oönskade webbsidor baserat på sidornas innehåll. Föräldrakontrollen har tre förinställda profiler som begränsar webbinnehållet på olika sätt. Tonåringar har mer frihet att surfa på Internet medan barn har flera begränsningar för sina onlineaktiviteter. Vuxna kan surfa på Internet utan begränsningar. Du kan välja åldersgrupp under installationen eller senare på sidan för inställningar av Föräldrakontroll Välja användarens åldersgrupp Med hjälp av åldersgruppen kan du välja vem som använder den här enheten. Med Föräldrakontroll begränsas webbinnehållet baseras på det här valet. Så här ändrar du användarens åldersgrupp: 1. I huvudvyn väljer du Inställningar. 2. Välj Föräldrakontroll. 3. Aktivera Föräldrakontroll för att blockera åtkomsten till oönskade webbsidor. 4. I Åldersgrupp väljer du vem som använder enheten. Med Föräldrakontroll begränsas webbinnehållet baseras på det här valet. Om du ändrar åldersgrupp ändras det innehåll som användaren tillåts att bläddra till. 5. Om du vill visa och redigera tillåtna kategorier väljer du Begränsat webbinnehåll. 6. Välj vilket innehåll som ska tillåtas. När du har ändrat åldersgrupp tillåter Föräldragrupp endast åtkomst till de webbplatser som du har konfigurerat.

25 F-Secure Mobile Security Gör surfandet säkert för barn Innehållstyper Du kan blockera åtkomsten till flera innehållstyper. Barnförbjudet material Innehåll som är tydligt sexuellt eller som innehåller sexuell antydan. Det kan vara webbplatser för sexshopar eller med sexuellt inriktad nakenhet. Chatt Till exempel webbaserade chattprogram och snabbmeddelandeprogram samt chattwebbplatser. Dating Till exempel webbplatser om äktenskapsmäkleri eller postorderbrudar. Droger Webbplatser som uppmanar till droganvändning. Till exempel webbplatser som innehåller information om hur du odlar, köper eller säljer droger. Hasardspel Till exempel webbplatser för onlinespel eller lotterier. Vapen Till exempel webbplatser som innehåller beskrivningar av eller bilder på vapen, eller instruktioner om hur du skapar vapen eller sprängmedel. Webbmail Till exempel webbplatser där du kan skapa e-postkonton för att skicka och ta emot meddelanden via en webbläsare. Sociala nätverk Till exempel webbplatser där du kan skapa en medlemsprofil för att dela dina personliga och yrkesmässiga intressen. Forum Till exempel diskussionsgrupper där du kan visa och publicera kommentarer, eller program som du kan använda för att skapa forum. Bloggar Till exempel onlinedagböcker, personliga webbsidor, bloggar och poddsändningar. Hat och våld Till exempel webbplatser som visar fördomar mot religion, ras, nationalitet, kön, ålder, handikapp eller sexuell orientering, eller webbplatser som innehåller beskrivningar av eller bilder på fysiska angrepp på personer, djur eller institutioner. Anonymiseringstjänster och proxyservrar Till exempel webbplatser som försöker göra aktivitet på Internet svårspårad eller som tillhandahåller information om hur du kringgår filtrering. Olagliga hämtningar Till exempel webbplatser som ger olaglig eller ifrågasatt åtkomst till programvaror, och webbplatser som utvecklar och distribuerar programvaror som kan äventyra nätverk och system.

26 F-Secure Mobile Security Gör surfandet säkert för barn 26 Shopping Till exempel webbplatser som tillåter besökaren att beställa artiklar direkt på webben, prisjämförelsewebbplatser och auktionswebbplatser online. Sekter Till exempel webbplatser som drar till sig fanatiska gruppanhängare eller som befrämjar attacker på religioner eller andra ideologier. Alkohol och tobak Till exempel webbplatser som innehåller information om eller som befrämjar eller stöder försäljning av alkoholdrycker eller tobaksprodukter. Okänd Om webbplatsens innehållstyp inte är tillgänglig kategoriseras den som okänd.

27 F-Secure Mobile Security Gör surfandet säkert för barn Använda Programkontroll Med Programkontroll kan du begränsa vilka program som får användas och avinstallera oönskade program. Föräldrakontroll måste aktiveras för att Programkontroll ska kunna användas. Följ dessa anvisningar om du vill använda Programkontroll: 1. I huvudvyn väljer du Inställningar. 2. Välj Föräldrakontroll. 3. Aktivera Föräldrakontroll. 4. Aktivera Programkontroll. 5. Välj Begränsade program. I Föräldrakontroll visas en lista över installerade program 6. Om användaren ska kunna använda programmet måste kryssrutan vid programmet vara markerad. Avmarkera kryssrutan om du vill begränsa åtkomsten till programmet. Som standard tillåter Föräldrakontroll åtkomst till alla program. 7. Om du vill radera ett program från enheten trycker du på programmet i listan tills du ser avinstallationsfrågan. Välj Uninstall (Avinstallera) om du vill ta bort programmet. Om någon försöker öppna ett program som du blockerat med Programkontroll, öppnas en blockeringssida och föräldrakontrollen blockerar åtkomsten till programmet.

28 F-Secure Mobile Security Förhindra oönskade samtal och meddelanden 28 Förhindra oönskade samtal och meddelanden Kapitel 6 Ämnen: Använda Säkra kontakter Visa blockerade samtal och meddelanden Säkra kontakter förhindrar att du får oönskade samtal och meddelanden. Med Säkra kontakter kan du fokusera på viktiga samtal och meddelanden och blockera oönskade samtal och skräppostmeddelanden. Du kan välja vilka nummer som du vill blockera och då blockeras alla inkommande samtal och SMS/MMS från de nummer du väljer. Med Säkra kontakter begränsas också utgående samtal till numren på listan.

29 F-Secure Mobile Security Förhindra oönskade samtal och meddelanden Använda Säkra kontakter Med Säkra kontakter blockeras samtal och meddelanden från nummer i blockeringslistan. Följ dessa anvisningar när du vill blockera samtal och meddelanden från ett nytt nummer: 1. I huvudvyn väljer du Inställningar. Listan för val av inställningar öppnas. 2. Välj Säkra kontakter i listan för val av inställningar. Obs!: Du måste ställa in en säkerhetskod om du inte redan har gjort det. 3. Kontrollera att Säkra kontakter har aktiverats. 4. Välj Blockera nummer. Du måste ange din säkerhetskod för att kunna blockera nya nummer. Blockeringslistan öppnas. 5. Välj Ange ett nummer som ska blockeras. 6. Ange det namn och nummer som du vill blockera. 7. Välj Spara för att lägga till numret i blockeringslistan. När Säkra kontakter är aktiverat får du inga samtal eller meddelanden från numren i blockeringslistan och alla samtal till blockerade nummer begränsas också.

30 F-Secure Mobile Security Förhindra oönskade samtal och meddelanden Visa blockerade samtal och meddelanden Du kan i blockeringshistoriken se vilka samtal och meddelanden som har blockerats av Säkra kontakter. Följ dessa anvisningar om du vill visa vilka samtal och meddelanden som har blockerats: 1. I huvudvyn väljer du Inställningar. Listan för val av inställningar öppnas. 2. Välj Säkra kontakter i listan för val av inställningar. 3. Välj Visa blockeringshistorik.

31 Kapitel 7 Hålla programmet uppdaterat Ämnen: Välja uppdateringsläge Manuella uppdateringar Den automatiska uppdateringstjänsten i produkten söker regelbundet efter nya uppdateringar och håller produkten uppdaterad. När du har aktiverat produkten aktiveras automatiska uppdateringar. Automatiska uppdateringar kräver en aktiv Internetanslutning. Varje gång en anslutning till Internet görs söker produkten efter uppdateringar och hämtar nya uppdateringar om det behövs. Obs!: Du kan uppdatera produkten utan begränsningar så länge du har en aktiv prenumeration. Se till att enheten alltid är skyddad genom att köpa ytterligare prenumerationstid i god tid före utgångsdatumet.

32 F-Secure Mobile Security Hålla programmet uppdaterat Välja uppdateringsläge De automatiska uppdateringarna används efter att du har aktiverat produkten. Om du inaktiverar automatiska uppdateringar eller inte använder realtidsgenomsökning måste du uppdatera programmet manuellt. Följ de här instruktionerna om du vill ändra uppdateringsläge: Välj ett av följande lägen för Automatiska uppdateringar: Alltid - programmet hämtar automatiskt regelbundna uppdateringar från uppdateringsservern för att hålla virusdefinitionsdatabasen uppdaterad. (Rekommenderas) I hemnätverket - programmet hämtar automatiskt uppdateringar från uppdateringsservern när du använder den egna operatörens nätverk. Aldrig - virusdefinitionerna uppdateras inte automatiskt. Du rekommenderas inte att inaktivera automatiska uppdateringar.

33 F-Secure Mobile Security Hålla programmet uppdaterat Manuella uppdateringar Du kan när som helst uppdatera produkten manuellt. Följ de här anvisningarna om du vill uppdatera produkten manuellt:

34 F-Secure Mobile Security Köpa prenumerationstjänsttid 34 Köpa prenumerationstjänsttid Kapitel 8 Ämnen: Köpa prenumerationstid med datorn För att enheten ska ha kontinuerligt skydd bör du köpa extra tjänsttid i god tid före förfallodatumet. Den extra tjänsttid du köper läggs antingen till efter den tid som återstår av den tidigare prenumerationen eller efter den kostnadsfria testperioden. Produkten kan köpas på flera olika sätt beroende på distributionskanal. De vanligaste köpmetoderna är: F-Secure estore Den lokala återförsäljaren Den operatörsspecifika kontinuerliga tjänstprenumerationen Om du vill köpa F-Secure Mobile Security efter att ha använt testversionen, eller om du vill uppgradera F-Secure Anti-Theft till F-Secure Mobile Security, använder du Köp-menyn i programmet.

35 F-Secure Mobile Security Köpa prenumerationstjänsttid Köpa prenumerationstid med datorn Du kan använda datorn för att köpa mer tjänstprenumerationstid för produkten. Följ de här instruktionerna om du vill köpa mer prenumerationstid med datorns webbläsare: 1. Öppna i webbläsaren. 2. Identifiera prenumerationen genom att ange ditt prenumerationsnummer i fältet Prenumerationsnummer. F-Secure estore accepterar de vanligaste kreditkorten och banköverföringarna. 3. Följ anvisningarna på skärmen.

Kapitel 1: Installation...5

Kapitel 1: Installation...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Innehållsförteckning 2 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 1.1 Innan du installerar för första gången...6 1.2 Installera produkten för första

Läs mer

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Innehåll Internet Security 2015 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 1.1 Innan du installerar för första gången...6 1.2 Installera produkten för första gången...6 1.3 Installera

Läs mer

Kapitel 1: Installation...4

Kapitel 1: Installation...4 F-Secure Anti-Virus 2014 F-Secure Anti-Virus 2014 Innehållsförteckning 2 Innehåll Kapitel 1: Installation...4 1.1 Innan du installerar för första gången...5 1.2 Installera produkten för första gången...6

Läs mer

ESET MOBILE SECURITY FÖR ANDROID. Användarprogram (avsett för produktversion 2.0 och högre)

ESET MOBILE SECURITY FÖR ANDROID. Användarprogram (avsett för produktversion 2.0 och högre) ESET MOBILE SECURITY FÖR ANDROID Användarprogram (avsett för produktversion 2.0 och högre) Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument Innehåll 1. Introduktion...3 1.1 Nyheter...3

Läs mer

Innehåll. McAfee Internet Security 3

Innehåll. McAfee Internet Security 3 Användarhandbok i Innehåll McAfee Internet Security 3 McAfee SecurityCenter... 5 Funktioner i SecurityCenter... 6 Använda SecurityCenter... 7 Uppdatera SecurityCenter... 13 Åtgärda eller ignorera skyddsproblem...

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Kapitel 1: Komma igång...3

Kapitel 1: Komma igång...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Innehåll 2 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Vad gör jag efter installationen...4 1.1.1 Hantera prenumeration...4 1.1.2 Öppna produkten...4 1.2 Så här kontrollerar

Läs mer

Innehåll. McAfee Internet Security 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45

Innehåll. McAfee Internet Security 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45 Användarhandbok i Innehåll McAfee Internet Security 5 McAfee SecurityCenter 7 Funktioner... 8 Använda SecurityCenter... 9 Huvud... 9 Vänster kolumn... 9 Huvudpanel... 10 Introduktion till SecurityCenter-ikoner...

Läs mer

Användarhandbok version 8.00

Användarhandbok version 8.00 version 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd- eller dvd-skivan och dokumentationen inte har

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Norman Security Suite för arbetsstationer. Version 7. Användarhandboken

Norman Security Suite för arbetsstationer. Version 7. Användarhandboken Norman Security Suite för arbetsstationer Version 7 Användarhandboken ii Norman Security Suite användarhandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen inte har

Läs mer

Global Protection 2011

Global Protection 2011 Global Protection 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om

Läs mer

Innehåll. McAfee Wireless Protection 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45

Innehåll. McAfee Wireless Protection 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45 Användarhandbok i Innehåll McAfee Wireless Protection 5 McAfee SecurityCenter 7 Funktioner... 8 Använda SecurityCenter... 9 Huvud... 9 Vänster kolumn... 9 Huvudpanel... 10 Introduktion till SecurityCenter-ikoner...

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

Ytterligare program. Nokia N95-1

Ytterligare program. Nokia N95-1 Ytterligare program Nokia N95-1 OM TILLÄGGSPROGRAM FÖR NOKIA N95 I enhetens minne och på dvd-rom-skivan som medföljer enheten hittar du ytterligare program från Nokia och andra programutvecklare. INGEN

Läs mer

Ytterligare program. Nokia N70-1

Ytterligare program. Nokia N70-1 Ytterligare program Nokia N70-1 OM TILLÄGGSPROGRAM FÖR DIN NOKIA N70 I det här säljpaketet hittar du en RS-MMC (Reduced-Size Dual Voltage MultiMediaCard) med dubbel spänning som innehåller andra program

Läs mer

Din manual NOKIA N95-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827868

Din manual NOKIA N95-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827868 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N95-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Användarhandbok. Xperia ZR C5503/C5502

Användarhandbok. Xperia ZR C5503/C5502 Användarhandbok Xperia ZR C5503/C5502 Innehåll Komma igång... 7 Om den här användarhandboken...7 Enheten - översikt... 7 Montering...8 Starta enheten för första gången... 10 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Nokia C5 00 Användarhandbok

Nokia C5 00 Användarhandbok Nokia C5 00 Användarhandbok Utgåva 3.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om enheten 5 Office-program 6 Nättjänster 6 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 7 Sätta i ett minneskort

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Nokia C5 00 Användarhandbok

Nokia C5 00 Användarhandbok Nokia C5 00 Användarhandbok Utgåva 2.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om enheten 5 Office-program 6 Nättjänster 6 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 7 Sätta i ett minneskort

Läs mer

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Produkthandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Norton. AntiVirus. Produkthandbok

Norton. AntiVirus. Produkthandbok Norton TM AntiVirus Produkthandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra produkter.

Läs mer

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6760 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6760 SLIDE instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...8 Varför behöver jag ett Google -konto?...9 Ladda enheten...10 Grunderna...11

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer