F-Secure Mobile Security. Android

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "F-Secure Mobile Security. Android"

Transkript

1 F-Secure Mobile Security Android

2 F-Secure Mobile Security Innehållsförteckning 2 Innehåll Kapitel 1: Installation Installation Aktivering Konfigurera produkten Avinstallera produkten från Android-enheten...8 Kapitel 2: Skyddar konfidentiell information Aktivera fjärranslutet Stöldskydd Låsa enheten på distans Radera enheten på distans Ta reda på enhetens position Använda SMS-avisering Använda Stöldskydd-alarm Använda positionsdelning...14 Kapitel 3: Surfskydd Använda Surfskydd Använda Internet på ett säkert sätt Återvänder från eller ansluter till en blockerad webbplats...17 Kapitel 4: Genomsökning efter virus Manuell genomsökning Schemalagd genomsökning Åtgärder för infekterade filer Ändra inställningarna för Virusskydd...22 Kapitel 5: Gör surfandet säkert för barn Vad är åldersgrupper Välja användarens åldersgrupp Innehållstyper Använda Programkontroll...27 Kapitel 6: Förhindra oönskade samtal och meddelanden Använda Säkra kontakter Visa blockerade samtal och meddelanden...30

3 F-Secure Mobile Security Innehållsförteckning 3 Kapitel 7: Hålla programmet uppdaterat Välja uppdateringsläge Manuella uppdateringar...33 Kapitel 8: Köpa prenumerationstjänsttid Köpa prenumerationstid med datorn...35

4 F-Secure Mobile Security Installation 4 Kapitel 1 Installation Ämnen: Anvisningar om hur du installerar produkten på den mobila enheten. Installation Välj ett av följande sätt att installera produkten på enheten: Aktivering Hämta installationsfilen till datorn och flytta den till enheten eller Konfigurera produkten SD-kortet, eller Avinstallera produkten från Hämta installationsfilen direkt till enheten. Android-enheten När du har installerat produkten måste du aktivera den. När du aktiverar produkten aktiveras skyddet.

5 F-Secure Mobile Security Installation Installation Anvisningar om hur du installerar produkten på den mobila enheten. Om du uppgraderar från en tidigare version av produkten behöver du inte avinstallera den tidigare versionen, men kontrollera produktinställningarna när du har installerat den nya versionen. Följ de här anvisningarna om du vill installera produkten: 1. Öppna Inställningar > Program och kontrollera att Okända källor är aktiverat. När den här inställningen är aktiverad kan du installera program utanför Android Market. 2. Hämta installationsfilen till din dator och flytta den till enheten eller SD-kortet, eller hämta installationsfilen direkt till enheten. Mer information finns i dokumentationen som följde med enheten. 3. Starta installationspaketet på enheten om du vill installera produkten. Observera att du behöver en filhanterare från tredje part om du vill starta installationspaketet från minneskortet. Installationspaketet installerar produkten på enheten. 4. När installationen har slutförts väljer du Öppna om du vill starta programmet och aktivera produkten. Produkten måste aktiveras innan den skyddar enheten.

6 F-Secure Mobile Security Installation Aktivering När du aktiverar produkten aktiveras skyddet. Följ de här anvisningarna när du ska aktivera produkten: 1. Starta programmet. Licensvillkoren visas första gången du startar programmet. 2. Läs licensvillkoren. Om du godkänner dem markerar du kryssrutan och trycker på Nästa. Aktiveringen påbörjas när du har accepterat licensvillkoren. 3. Välj aktiveringstyp. Du kan antingen aktivera produkten i det kostnadsfria testläget eller med ett prenumerationsnummer. Beroende på vilken licenstyp du har köpt kan du använda antingen Stöldskydd eller Mobile Security med Surfskydd. Om du vill testa produkten väljer du Kostnadsfri testversion som aktiveringstyp. Om du redan har ett prenumerationsnummer väljer du Prenumerationsnummer som prenumerationstyp och uppger prenumerationsnumret. 4. Tryck på Aktivera. Obs!: Produkten måste vara ansluten till uppdateringstjänsten under aktiveringen. När du har aktiverat produkten öppnas konfigurationsguiden där du kan ställa in produkten. På Android 2.2 och senare plattformar måste du aktivera enhetsadministratören för produkten för att kunna använda Stöldskydd.

7 F-Secure Mobile Security Installation Konfigurera produkten Du måste konfigurera produktfunktionerna innan du kan använda produkten. Följ dessa anvisningar när du vill använda Stöldskydd, Föräldrakontroll och Säkra kontakter: 1. Ange ny säkerhetskod och verifiera den så att du är säker på att du skrivit rätt. Obs!: Om du vill ändra säkerhetskoden senare öppnar du Inställningar > Allmänt och väljer Ange säkerhetskoden. Du behöver säkerhetskoden för att kunna använda fjärranslutna Stöldskydd-funktioner och Föräldrakontroll. 2. Produkten kräver rättigheter för att kunna administreras. Tryck på Aktivera (Activate) för att aktivera enhetsadministratören. 3. Om du inte har ställt in enhetens skärmlås måste du göra det innan du kan fortsätta. Mer information finns i dokumentationen som följde med enheten. 4. Ange det tillförlitliga telefonnumret. Det tillförlitliga telefonnumret får varningar när SIM-kortet byts ut i enheten. 5. Välj åldersgrupp för enhetens användare för att konfigurera Föräldrakontroll. När du har konfigurerat Stöldskydd och Föräldrakontroll är produkten aktiverad.

8 F-Secure Mobile Security Installation Avinstallera produkten från Android-enheten Anvisningar om hur du tar bort produkten från enheten. Följ dessa anvisningar när du vill avinstallera produkten från enheten: 1. Öppna Inställningar i huvudvyn. 2. Välj Allmänt på Inställningar-menyn. 3. Tryck på Avinstallera. Om du har skapat en säkerhetskod för Stöldskydd måste du ange den för att kunna avinstallera produkten. Produkten tas bort från enheten. Obs!: Produkten är inaktiverad i enhetsadministratörens lista under installationen. Om du avbryter avinstallationen måste du aktivera produkten igen för att kunna fortsätta använda den.

9 Kapitel 2 Skyddar konfidentiell information Ämnen: Aktivera fjärranslutet Stöldskydd Använda SMS-avisering Använda Stöldskydd-alarm Använda positionsdelning Med Stöldskydd kan du se till att din enhet eller de data som lagras på den inte missbrukas om enheten blir stulen. Om du tappar bort enheten kan du skicka ett SMS-textmeddelande till den och låsa den på distans. När enheten har låsts kan den bara låsas upp med skärmupplåsningsmönstret. Obs!: Om du vill använda fjärrlåset lämnar du enhetens skärmupplåsningsmönster påslaget. Du kan radera alla data i enheten på distans med hjälp av fjärradering. När du skickar ett SMS-meddelande för att radera enheten tas all information bort från SD-kortet, SMS- och MMS-meddelanden, kontakter och kalenderinformation. Du rekommenderas också att ändra lösenordet till ditt Google-konto. På Android 2.2 och senare plattformar återställs enhetens fabriksinställningar av produkten när du skickar ett SMS för att radera enheten.

10 F-Secure Mobile Security Skyddar konfidentiell information Aktivera fjärranslutet Stöldskydd När de fjärranslutna Stöldskydd-funktionerna har aktiverats kan du skicka SMS-textmeddelanden till din enhet för att låsa den eller radera informationen på den. Så här konfigurerar du fjärranslutet Stöldskydd: 1. Öppna Stöldskydd i huvudvyn. 2. Välj Inställningar på Stöldskydd-menyn. 3. Om du vill kunna fjärrpositionera enheten markerar du Aktivera positionering. Om du vill använda positioneringsfunktionen måste du se till att positioneringsmetoderna i enheten är aktiverade. Oftast är de aktiverade som standard. Mer information finns i dokumentationen som följer med enheten. 4. Välj Fjärranslutet Stöldskydd för att aktivera detta. Fjärranslutet Stöldskydd aktiveras Låsa enheten på distans När du fjärrlåser enheten kan den inte användas utan din tillåtelse. Följ de här anvisningarna när du vill låsa din stulna eller borttappade enhet: 1. Om du vill låsa enheten skickar du följande SMS-meddelande till enheten: #LOCK#<säkerhetskod> (Exempel: #LOCK# ) 2. När enheten är låst skickar produkten ett svarsmeddelande till den telefon som du använt för att skicka låsningsmeddelandet. Om du har aktiverat fjärrpositionering innehåller svaret enhetens positionsinformation. En låst enhet kan bara låsas upp med den skärmupplåsningsmetod som du har valt Radera enheten på distans När du rensar enheten tas den personliga information som är lagrad på enheten bort av Stöldskydd. Följ de här anvisningarna om du vill radera den stulna eller borttappade enheten: 1. Om du vill radera enheten skickar du följande SMS-meddelande till den: #WIPE#<säkerhetskod> (Exempel: #WIPE# ) 2. När enheten raderas skickar produkten ett svarsmeddelande till den telefon som du använt för att skicka raderingsmeddelandet. När du raderar enheten tas information bort från SD-kortet, SMS- och MMS-meddelanden, kontakter och kalenderinformation. På Android 2.2 och senare plattformar återställs enhetens fabriksinställningar vid radering Ta reda på enhetens position Du kan skicka ett SMS-meddelande till en borttappad enhet och ta reda på dess position. Obs!: Du måste ha aktiverat GPS i enheten för att kunna ta emot positionsinformationen. Följ de här instruktionerna om du vill ta reda på enhetens position: Om du vill ta reda på enhetens position skickar du följande SMS-meddelande till enheten: #LOCATE#<säkerhetskod> (Exempel: #LOCATE# ) Stöldskydd svarar med ett SMS-meddelande som innehåller enhetens senaste position.

11 F-Secure Mobile Security Skyddar konfidentiell information 11 Tips: Skicka positioneringsmeddelandet till din enhet när du har konfigurerat den för att kontrollera att allt fungerar korrekt. Obs!: Positionsdata lagras inte av Stöldskydd. Den enda positionsinformationen finns i SMS-textmeddelandet som skickas till dig.

12 F-Secure Mobile Security Skyddar konfidentiell information Använda SMS-avisering Du kan ange att Stöldskydd ska skicka ett SMS-textmeddelande till dig när någon byter ut SIM-kortet i din enhet. Så här använder du SMS-avisering: 1. Öppna Stöldskydd i huvudvyn. 2. Välj Inställningar på Stöldskydd-menyn. 3. Välj Tillförlitligt nummer. Dialogrutan Tillförlitligt nummer öppnas. 4. Ange det telefonnummer som SMS-textmeddelandet ska skickas till om SIM-kortet i enheten byts ut. När SMS-aviseringen är aktiverad får du ett SMS-textmeddelande när SIM-kortet i din enhet byts ut.

13 F-Secure Mobile Security Skyddar konfidentiell information Använda Stöldskydd-alarm Du kan spela upp alarmljud på enheten om den kommer bort eller blir stulen. Följ dessa anvisningar när du vill spela upp alarmljud på enheten: 1. Om du vill spela upp alarmljudet skickar du följande SMS-meddelande till enheten: #ALARM#<säkerhetskod>#<upprepas gånger> Obs!: Du kan ange hur många gånger alarmljudet ska spelas upp, men det är inte nödvändigt att spela upp alarmljudet. (Exempel: #ALARM#abcd1234) 2. När enheten tar emot meddelandet låser produkten enheten och spelar upp alarmljudet. Produkten skickar ett svarsmeddelande till den telefon som du använt för att skicka alarmmeddelandet. Om du vill inaktivera alarmet använder du den skärmlåsningsmetod som du har valt. Tips: Du kan fjärrinaktivera alarmet genom att skicka följande SMS till enheten: #ALARM#<säkerhetskod>#0

14 F-Secure Mobile Security Skyddar konfidentiell information Använda positionsdelning Du kan skicka ett meddelande till släkt och vänner som visar din aktuella position på kartan. Du måste ha aktiverat GPS i enheten för att kunna dela din position. Så här skickar du ett positionsdelningsmeddelande: 1. Öppna Stöldskydd i huvudvyn. 2. Välj Positionsdelning på Stöldskydd-menyn. Produkten använder GPS för att hämta din position och öppnar meddelandetillämpningen. 3. I meddelandetillämpningen lägger du till mottagare för positionsinformationsmeddelandet och därefter trycker du på Skicka (Send). Meddelandet innehåller information om din position och en länk till Google Maps som visar var du är.

15 Kapitel 3 Surfskydd Ämnen: Använda Surfskydd Använda Internet på ett säkert sätt Produkten skyddar dig mot webbplatser som kan ha skadligt innehåll eller stjäla personlig information, t.ex. kreditkortsnummer, användarkontoinformation och lösenord.

16 F-Secure Mobile Security Surfskydd Använda Surfskydd Du måste använda F-Secure Browser. Om du använder en annan webbläsare skyddas du inte av Surfskydd. Följ dessa anvisningar om du vill använda Surfskydd när du är ute på webben: Starta webbläsaren: Öppna den säkra webbläsaren i produkten. Välj Surfskydd på huvudmenyn och sedan Säker webbläsare (Safe browser). Öppna F-Secure Browser i Android-startprogrammet.

17 F-Secure Mobile Security Surfskydd Använda Internet på ett säkert sätt Med Surfskyddet får du hjälp att utvärdera säkerheten på de webbplatser du besöker och det förhindrar ofrivillig åtkomst till skadliga webbplatser. Produkten kontrollerar automatiskt säkerheten på en webbplats innan du besöker den. Om webbplatsen har klassificerats som misstänkt eller skadlig blockeras åtkomst till den av produkten. Säkerhetsklassificeringen för en webbplats baseras på information från flera olika källor, till exempel F-Secures analytiker och partner Återvänder från eller ansluter till en blockerad webbplats Anvisningar för möjliga åtgärder när Surfskyddet har förhindrat åtkomst till en skadlig webbplats. När Surfskydd är aktiverat blockerar produkten åtkomst till skadliga webbplatser. I Surfskyddet visas en blockeringssida där två åtgärder kan utföras. 1. Välj Gå till webbsidan på blockeringssidan om du vill återvända till sidan du nyss lämnade. 2. Om du vill öppna webbplatsen fast den har blockerats av Surfskydd, klickar du på länken Jag vill öppna den här webbplatsen ändå på blockeringssidan.

18 F-Secure Mobile Security Genomsökning efter virus 18 Kapitel 4 Genomsökning efter virus Ämnen: Manuell genomsökning Schemalagd genomsökning Åtgärder för infekterade filer Ändra inställningarna för Virusskydd Produkten genomsöker enheten efter virus och annan skadlig kod. Produkten söker automatiskt igenom installerade program och minneskort efter virus, spionprogram och riskprogram. Obs!: Vi rekommenderar att du söker igenom enheten efter virus när produkten uppmanar dig att göra det.

19 F-Secure Mobile Security Genomsökning efter virus Manuell genomsökning Du kan när som helst söka igenom enheten efter virus och annan skadlig kod. Följ de här instruktionerna om du vill genomsöka alla filer på enheten och på minneskortet: 1. Välj Virusskydd i huvudvyn. 2. Välj Genomsök nu. Virusgenomsökningen startas. 3. När virusgenomsökningen har slutförts visas följande information i programmet. Angripna - Antalet upptäckta angrepp. Ej genomsökta - Antalet filer som inte har genomsökts under genomsökningen. En fil kan inte genomsökas om den är låst av ett annat program eller om filen är skadad. Genomsökta - Antalet filer som har genomsökts. 4. Tryck på Bakåt för att avsluta genomsökningen.

20 F-Secure Mobile Security Genomsökning efter virus Schemalagd genomsökning Du kan schemalägga en tid när enheten regelbundet automatiskt ska genomsökas efter virus och annan skadlig kod. Du kan genomsöka enheten med jämna mellanrum, till exempel dagligen, veckovis eller månadsvis. Följ dessa anvisningar när du vill ställa in en schemalagd genomsökning: 1. Välj Virusskydd i huvudvyn. 2. Välj Schemalagd genomsökning. 3. Välj Schemalagd genomsökning för att aktivera den. 4. I Genomsökningsintervall väljer du hur ofta enheten ska genomsökas: Varje dag - Genomsök enheten varje dag. Varje vecka - Genomsök enheten på varje vecka på vald veckodag. Varje månad - Genomsök enheten den första dagen i varje månad. 5. I Genomsökningstid anger du vilken tid genomsökningen ska starta. Den schemalagda genomsökningen startar automatiskt och körs i bakgrunden. Ett meddelande informerar dig varje gång en schemalagd genomsökning börjar och slutar.

21 F-Secure Mobile Security Genomsökning efter virus Åtgärder för infekterade filer När produkten hittar ett virus eller någon annan skadlig kod i en fil kan du ta bort den infekterade filen från enheten. Följ de här instruktionerna om du vill bearbeta angripna filer: 1. Välj Virusskydd i huvudvyn. 2. Välj Angripna filer., vyn Angripna filer öppnas. 3. Bläddra till den angripna fil som du vill bearbeta i, vyn Angripna filer. 4. Markera den angripna filen om du vill se mer information om den. I vyn Angreppsinformation visas sökväg och filnamn till den angripna filen, samt namnet på angreppet. 5. Välj Ta bort eller Avinstallera om du vill ta bort den infekterade filen eller programmet från enheten. Du kan hitta beskrivningar av och information om virus, trojaner, maskar och andra former av oönskad programvara på F-Secures webbplats:

22 F-Secure Mobile Security Genomsökning efter virus Ändra inställningarna för Virusskydd Ändra inställningarna för Virusskydd om du vill välja när virusgenomsökningen ska köras. Gör så här om du vill ändra inställningarna för virsuskydd: 1. I huvudvyn väljer du Inställningar. Listan för val av inställningar öppnas. 2. Välj Virusskydd i listan för val av inställningar. 3. Välj Installationsgenomsökning om du automatiskt vill söka igenom alla program som installeras på enheten. 4. Välj Minneskortgenomsökning om du automatiskt vill söka igenom ett minneskort varje gång det sätts in i enheten. 5. Välj ett av följande lägen för Använd datormolnskydd: Endast min operatör - Programmet kontrollerar bara de senaste hoten när du använder din egen operatörs nätverk. Alla operatörer - Programmet kontrollerar de senaste hoten oavsett vilket nätverk du använder. Aldrig - Programmet använder inte datormolnskydd. Datormolnskydd ger snabbare och korrektare skydd mot de senaste hoten. Om du vill undvika oönskade avgifter för nätverksväxling (roaming) kan du stänga av datormolnskyddet när du inte använder din egen operatörs nätverk.

23 Kapitel 5 Gör surfandet säkert för barn Ämnen: Produkten hjälper dig att hålla barnen borta från olämpligt innehåll på internet. Vad är åldersgrupper Internet är fullt med intressanta webbplatser, men det finns också stora Innehållstyper risker för barn som använder Internet. Barn och tonåringar utsätts för Använda Programkontroll risker när de surfar på webben med sina mobila enheter, vanligtvis oövervakade. Många webbplatser innehåller material som du betraktar som olämpliga för dina barn. De kan utsättas för olämpligt material, de kan oavsiktligt hämta skadlig programvara som kan skada den mobila enheten och de kan utsättas för trakasserier när de har surfat på osäkra webbplatser.

24 F-Secure Mobile Security Gör surfandet säkert för barn Vad är åldersgrupper Med åldersgrupper kan du definiera webbplatsinnehåll som är lämpligt för tonåringar och barn. Föräldrakontroll analyserar webbsidorna och blockerar åtkomsten till oönskade webbsidor baserat på sidornas innehåll. Föräldrakontrollen har tre förinställda profiler som begränsar webbinnehållet på olika sätt. Tonåringar har mer frihet att surfa på Internet medan barn har flera begränsningar för sina onlineaktiviteter. Vuxna kan surfa på Internet utan begränsningar. Du kan välja åldersgrupp under installationen eller senare på sidan för inställningar av Föräldrakontroll Välja användarens åldersgrupp Med hjälp av åldersgruppen kan du välja vem som använder den här enheten. Med Föräldrakontroll begränsas webbinnehållet baseras på det här valet. Så här ändrar du användarens åldersgrupp: 1. I huvudvyn väljer du Inställningar. 2. Välj Föräldrakontroll. 3. Aktivera Föräldrakontroll för att blockera åtkomsten till oönskade webbsidor. 4. I Åldersgrupp väljer du vem som använder enheten. Med Föräldrakontroll begränsas webbinnehållet baseras på det här valet. Om du ändrar åldersgrupp ändras det innehåll som användaren tillåts att bläddra till. 5. Om du vill visa och redigera tillåtna kategorier väljer du Begränsat webbinnehåll. 6. Välj vilket innehåll som ska tillåtas. När du har ändrat åldersgrupp tillåter Föräldragrupp endast åtkomst till de webbplatser som du har konfigurerat.

25 F-Secure Mobile Security Gör surfandet säkert för barn Innehållstyper Du kan blockera åtkomsten till flera innehållstyper. Barnförbjudet material Innehåll som är tydligt sexuellt eller som innehåller sexuell antydan. Det kan vara webbplatser för sexshopar eller med sexuellt inriktad nakenhet. Chatt Till exempel webbaserade chattprogram och snabbmeddelandeprogram samt chattwebbplatser. Dating Till exempel webbplatser om äktenskapsmäkleri eller postorderbrudar. Droger Webbplatser som uppmanar till droganvändning. Till exempel webbplatser som innehåller information om hur du odlar, köper eller säljer droger. Hasardspel Till exempel webbplatser för onlinespel eller lotterier. Vapen Till exempel webbplatser som innehåller beskrivningar av eller bilder på vapen, eller instruktioner om hur du skapar vapen eller sprängmedel. Webbmail Till exempel webbplatser där du kan skapa e-postkonton för att skicka och ta emot meddelanden via en webbläsare. Sociala nätverk Till exempel webbplatser där du kan skapa en medlemsprofil för att dela dina personliga och yrkesmässiga intressen. Forum Till exempel diskussionsgrupper där du kan visa och publicera kommentarer, eller program som du kan använda för att skapa forum. Bloggar Till exempel onlinedagböcker, personliga webbsidor, bloggar och poddsändningar. Hat och våld Till exempel webbplatser som visar fördomar mot religion, ras, nationalitet, kön, ålder, handikapp eller sexuell orientering, eller webbplatser som innehåller beskrivningar av eller bilder på fysiska angrepp på personer, djur eller institutioner. Anonymiseringstjänster och proxyservrar Till exempel webbplatser som försöker göra aktivitet på Internet svårspårad eller som tillhandahåller information om hur du kringgår filtrering. Olagliga hämtningar Till exempel webbplatser som ger olaglig eller ifrågasatt åtkomst till programvaror, och webbplatser som utvecklar och distribuerar programvaror som kan äventyra nätverk och system.

26 F-Secure Mobile Security Gör surfandet säkert för barn 26 Shopping Till exempel webbplatser som tillåter besökaren att beställa artiklar direkt på webben, prisjämförelsewebbplatser och auktionswebbplatser online. Sekter Till exempel webbplatser som drar till sig fanatiska gruppanhängare eller som befrämjar attacker på religioner eller andra ideologier. Alkohol och tobak Till exempel webbplatser som innehåller information om eller som befrämjar eller stöder försäljning av alkoholdrycker eller tobaksprodukter. Okänd Om webbplatsens innehållstyp inte är tillgänglig kategoriseras den som okänd.

27 F-Secure Mobile Security Gör surfandet säkert för barn Använda Programkontroll Med Programkontroll kan du begränsa vilka program som får användas och avinstallera oönskade program. Föräldrakontroll måste aktiveras för att Programkontroll ska kunna användas. Följ dessa anvisningar om du vill använda Programkontroll: 1. I huvudvyn väljer du Inställningar. 2. Välj Föräldrakontroll. 3. Aktivera Föräldrakontroll. 4. Aktivera Programkontroll. 5. Välj Begränsade program. I Föräldrakontroll visas en lista över installerade program 6. Om användaren ska kunna använda programmet måste kryssrutan vid programmet vara markerad. Avmarkera kryssrutan om du vill begränsa åtkomsten till programmet. Som standard tillåter Föräldrakontroll åtkomst till alla program. 7. Om du vill radera ett program från enheten trycker du på programmet i listan tills du ser avinstallationsfrågan. Välj Uninstall (Avinstallera) om du vill ta bort programmet. Om någon försöker öppna ett program som du blockerat med Programkontroll, öppnas en blockeringssida och föräldrakontrollen blockerar åtkomsten till programmet.

28 F-Secure Mobile Security Förhindra oönskade samtal och meddelanden 28 Förhindra oönskade samtal och meddelanden Kapitel 6 Ämnen: Använda Säkra kontakter Visa blockerade samtal och meddelanden Säkra kontakter förhindrar att du får oönskade samtal och meddelanden. Med Säkra kontakter kan du fokusera på viktiga samtal och meddelanden och blockera oönskade samtal och skräppostmeddelanden. Du kan välja vilka nummer som du vill blockera och då blockeras alla inkommande samtal och SMS/MMS från de nummer du väljer. Med Säkra kontakter begränsas också utgående samtal till numren på listan.

29 F-Secure Mobile Security Förhindra oönskade samtal och meddelanden Använda Säkra kontakter Med Säkra kontakter blockeras samtal och meddelanden från nummer i blockeringslistan. Följ dessa anvisningar när du vill blockera samtal och meddelanden från ett nytt nummer: 1. I huvudvyn väljer du Inställningar. Listan för val av inställningar öppnas. 2. Välj Säkra kontakter i listan för val av inställningar. Obs!: Du måste ställa in en säkerhetskod om du inte redan har gjort det. 3. Kontrollera att Säkra kontakter har aktiverats. 4. Välj Blockera nummer. Du måste ange din säkerhetskod för att kunna blockera nya nummer. Blockeringslistan öppnas. 5. Välj Ange ett nummer som ska blockeras. 6. Ange det namn och nummer som du vill blockera. 7. Välj Spara för att lägga till numret i blockeringslistan. När Säkra kontakter är aktiverat får du inga samtal eller meddelanden från numren i blockeringslistan och alla samtal till blockerade nummer begränsas också.

30 F-Secure Mobile Security Förhindra oönskade samtal och meddelanden Visa blockerade samtal och meddelanden Du kan i blockeringshistoriken se vilka samtal och meddelanden som har blockerats av Säkra kontakter. Följ dessa anvisningar om du vill visa vilka samtal och meddelanden som har blockerats: 1. I huvudvyn väljer du Inställningar. Listan för val av inställningar öppnas. 2. Välj Säkra kontakter i listan för val av inställningar. 3. Välj Visa blockeringshistorik.

31 Kapitel 7 Hålla programmet uppdaterat Ämnen: Välja uppdateringsläge Manuella uppdateringar Den automatiska uppdateringstjänsten i produkten söker regelbundet efter nya uppdateringar och håller produkten uppdaterad. När du har aktiverat produkten aktiveras automatiska uppdateringar. Automatiska uppdateringar kräver en aktiv Internetanslutning. Varje gång en anslutning till Internet görs söker produkten efter uppdateringar och hämtar nya uppdateringar om det behövs. Obs!: Du kan uppdatera produkten utan begränsningar så länge du har en aktiv prenumeration. Se till att enheten alltid är skyddad genom att köpa ytterligare prenumerationstid i god tid före utgångsdatumet.

32 F-Secure Mobile Security Hålla programmet uppdaterat Välja uppdateringsläge De automatiska uppdateringarna används efter att du har aktiverat produkten. Om du inaktiverar automatiska uppdateringar eller inte använder realtidsgenomsökning måste du uppdatera programmet manuellt. Följ de här instruktionerna om du vill ändra uppdateringsläge: Välj ett av följande lägen för Automatiska uppdateringar: Alltid - programmet hämtar automatiskt regelbundna uppdateringar från uppdateringsservern för att hålla virusdefinitionsdatabasen uppdaterad. (Rekommenderas) I hemnätverket - programmet hämtar automatiskt uppdateringar från uppdateringsservern när du använder den egna operatörens nätverk. Aldrig - virusdefinitionerna uppdateras inte automatiskt. Du rekommenderas inte att inaktivera automatiska uppdateringar.

33 F-Secure Mobile Security Hålla programmet uppdaterat Manuella uppdateringar Du kan när som helst uppdatera produkten manuellt. Följ de här anvisningarna om du vill uppdatera produkten manuellt:

34 F-Secure Mobile Security Köpa prenumerationstjänsttid 34 Köpa prenumerationstjänsttid Kapitel 8 Ämnen: Köpa prenumerationstid med datorn För att enheten ska ha kontinuerligt skydd bör du köpa extra tjänsttid i god tid före förfallodatumet. Den extra tjänsttid du köper läggs antingen till efter den tid som återstår av den tidigare prenumerationen eller efter den kostnadsfria testperioden. Produkten kan köpas på flera olika sätt beroende på distributionskanal. De vanligaste köpmetoderna är: F-Secure estore Den lokala återförsäljaren Den operatörsspecifika kontinuerliga tjänstprenumerationen Om du vill köpa F-Secure Mobile Security efter att ha använt testversionen, eller om du vill uppgradera F-Secure Anti-Theft till F-Secure Mobile Security, använder du Köp-menyn i programmet.

35 F-Secure Mobile Security Köpa prenumerationstjänsttid Köpa prenumerationstid med datorn Du kan använda datorn för att köpa mer tjänstprenumerationstid för produkten. Följ de här instruktionerna om du vill köpa mer prenumerationstid med datorns webbläsare: 1. Öppna i webbläsaren. 2. Identifiera prenumerationen genom att ange ditt prenumerationsnummer i fältet Prenumerationsnummer. F-Secure estore accepterar de vanligaste kreditkorten och banköverföringarna. 3. Följ anvisningarna på skärmen.

F-Secure Mobile Security with Parental control. Android

F-Secure Mobile Security with Parental control. Android F-Secure Mobile Security with Parental control Android F-Secure Mobile Security with Parental control Innehållsförteckning 3 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 Installation...6 Aktivering...6 Konfigurera

Läs mer

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Innehållsförteckning 3 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 Installation...6 Aktivering...7 Kapitel 2: Skyddar konfidentiell information...9 Börja

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

Din manual F-SECURE MOBILE ANTI-VIRUS FOR SERIES 60 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859431

Din manual F-SECURE MOBILE ANTI-VIRUS FOR SERIES 60 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859431 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE MOBILE ANTI-VIRUS FOR SERIES 60. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

Kapitel 1: Komma igång...3

Kapitel 1: Komma igång...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Innehåll 2 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Vad gör jag efter installationen...4 1.1.1 Hantera prenumeration...4 1.1.2 Öppna produkten...4 1.2 Så här kontrollerar

Läs mer

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

del 12 SKYDDA DIN DATOR

del 12 SKYDDA DIN DATOR del SKYDDA DIN DATOR När du ansluter datorn till Internet får till tillgång till en helt ny värld, full av äventyr och information som du och din familj kan ta del av. Tråkigt nog öppnar du också upp mot

Läs mer

Sidnr 1 (9) Security. Tjänsten är tillgänglig för Kundens Användare dygnet runt, året om undantaget tid för Planerat underhåll.

Sidnr 1 (9) Security. Tjänsten är tillgänglig för Kundens Användare dygnet runt, året om undantaget tid för Planerat underhåll. 1 (9) Beskrivning av Telia Mobile Bilaga till Offert / Bilaga till Avtal. Detta dokument utgör konfidentiell information mellan Kunden och Telia och får därför ej spridas till annan part. 1 Telia Mobile

Läs mer

Innehåll. McAfee Internet Security 3

Innehåll. McAfee Internet Security 3 Användarhandbok i Innehåll McAfee Internet Security 3 McAfee SecurityCenter...5 Funktioner i SecurityCenter...6 Använda SecurityCenter...7 Åtgärda eller ignorera skyddsproblem...17 Arbeta med varningar...21

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Din manual MCAFEE VIRUSSCAN PLUS 2008 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816879

Din manual MCAFEE VIRUSSCAN PLUS 2008 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816879 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE VIRUSSCAN PLUS 2008. Du hittar svar på alla dina frågor i MCAFEE VIRUSSCAN PLUS

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Connection Manager Användarhandbok

Connection Manager Användarhandbok Connection Manager Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Om anslutningshanteraren 3 Komma igång 3 Öppna anslutningshanteraren 3 Visa nuvarande anslutningsstatus 3 Internetanslutning 3 Ansluta till Internet

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

FÖR MAC. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

FÖR MAC. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument FÖR MAC Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Cyber Security ger det allra bästa skyddet för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense-genomsökningsmotor

Läs mer

Innehåll. Introduktion 3

Innehåll. Introduktion 3 Användarhandbok i Innehåll Introduktion 3 McAfee SecurityCenter... 5 Funktioner i SecurityCenter... 6 Använda SecurityCenter... 7 Uppdatera SecurityCenter... 13 Åtgärda eller ignorera skyddsproblem...

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 Innehållsförteckning 3 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 Innan du installerar för första gången...6 Installera produkten för första gången...6

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus Nödvändigt datorskydd McAfee VirusScan innehåller anti-virus- och anti-spywareskydd för din dator. McAfee Total Protection innehåller även dator- och nätverksverktyg samt McAfee SiteAdvisor för säker surfning.

Läs mer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Smart Security ger ett avancerat skydd för

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

Innehåll. McAfee Internet Security 3

Innehåll. McAfee Internet Security 3 Användarhandbok i Innehåll McAfee Internet Security 3 McAfee SecurityCenter... 5 Funktioner i SecurityCenter... 6 Använda SecurityCenter... 7 Uppdatera SecurityCenter... 13 Åtgärda eller ignorera skyddsproblem...

Läs mer

ESET MOBILE SECURITY FÖR ANDROID

ESET MOBILE SECURITY FÖR ANDROID ESET MOBILE SECURITY FÖR ANDROID Installationshandbok och användarhandbok Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument Innehåll 1. Installation...3 av ESET Mobile Security 1.1 Installation...3

Läs mer

ESET CYBER SECURITY PRO för Mac Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

ESET CYBER SECURITY PRO för Mac Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET CYBER SECURITY PRO för Mac Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Cyber Security Pro ger det allra bästa skyddet för din dator mot skadlig kod. Baserat

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Global Protection 2011

Global Protection 2011 Global Protection 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om

Läs mer

Välkommen till Capture.

Välkommen till Capture. Välkommen till Capture http://capture-app.com Välkommen till Capture! Med Capture kan du spara, se och dela dina bilder och videor på alla dina enheter mobil, surfplatta och PC/ Mac. När du har laddat

Läs mer

Anslutningshanterare Användarhandbok

Anslutningshanterare Användarhandbok Anslutningshanterare Användarhandbok Utgåva 1.0 SV 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus ger ett avancerat skydd för

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Smart Security

Läs mer

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Snabbstartsguide

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Snabbstartsguide Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Snabbstartsguide ESET NOD32 Antivirus ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor

Läs mer

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8)

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) Utöver dessa anvisningar är det viktigt att föräldrarna diskuterar internettryggheten och strävar att tillsammans skapa egna spelregler för

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

AntiVirus, Firewall & AntiSpyware. Användarhandbok

AntiVirus, Firewall & AntiSpyware. Användarhandbok AntiVirus, Firewall & AntiSpyware Användarhandbok i Innehåll Introduktion 5 McAfee SecurityCenter 7 Funktioner... 8 Använda SecurityCenter... 9 Huvud... 9 Vänster kolumn... 9 Huvudpanel... 10 Introduktion

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

Beställnings- och installationsguide av Dubbelskydd

Beställnings- och installationsguide av Dubbelskydd Beställnings- och installationsguide av Dubbelskydd 1. Logga in i lokalnätbutiken med ditt användarnamn. Om du inte har något användarnamn kan du skapa ett genom att registrera dig som användare. a. Användarnamnet

Läs mer

FÖR macos. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

FÖR macos. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument FÖR macos Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Cyber Security Pro ger det allra bästa skyddet för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense-genomsökningsmotor

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Instruktion: Trådlöst BYOD-nätverk Sida 2 av 24 2017-05-17 1.4 Instruktion - orebro-byod.pdf Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Så ansluter

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL

INSTALLATIONS MANUAL INSTALLATIONS MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 1 Innehåll CADdirekt VVS Installation... 3 CADdirekt VVS Registrering... 5 CADdirekt VVS Reparera installation... 7 CADdirekt VVS Flytta licens... 7 CADdirekt

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide Panda Antivirus Pro 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har du

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Viktigt! Läs avsnittet om tjänsteaktivering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. MEGA DETEKTION Snabbinstallation Windows Vista, XP och 2000

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus ger ett avancerat skydd

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

Bruksanvisning för Mac

Bruksanvisning för Mac Bruksanvisning för Mac Innehållsförteckning Komma igång... 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac)... 1 Installation av FreeAgent... 4 Säker utmatning av enheter... 9 Hantering

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Sida 2/22 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompabilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompabilitetsvyn...

Läs mer

F-Secure Anti-Virus 2003

F-Secure Anti-Virus 2003 F-Secure Anti-Virus 2003 Win 95/98/ME/NT4.0/2000/XP Användarhandbok Alla produktnamn som nämns i detta dokument är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. F-Secure Corporation

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Innehåll Internet Security 2015 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 1.1 Innan du installerar för första gången...6 1.2 Installera produkten för första gången...6 1.3 Installera

Läs mer

Aktiveringsguide. Fyll i licenskod

Aktiveringsguide. Fyll i licenskod Aktiveringsguide Fyll i licenskod Aktivera via internet Aktivera manuellt Widgit Produktaktivering Med aktiveringsguiden för Widgitprodukter kan du aktivera dina program och hantera dina licenser. Aktiveringsguiden

Läs mer

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Innehåll Innan du startar...1 Komma igång med programmet MobiTime...1 Ladda ned tidtabeller... 4 Uppdatera tidtabeller...7

Läs mer

Introduktionsguide för

Introduktionsguide för Introduktionsguide för Installation Installera programmet genom att öppna installationsfilen Setup.exe. Beroende på hur snabb din dator är så tar uppstarten lite olika lång tid. Följ de enkla instruktionerna

Läs mer

Blackboard learning system CE

Blackboard learning system CE Blackboard learning system CE Inställningar (Del av studentmanual, Kap 7) 20080101 1 Inställningar Det finns vissa grundläggande krav på din dator och dess inställningar för att Blackboard ska fungera

Läs mer

Föräldrakontroll MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR. Vita-systemet innan du låter ditt barn spela. Ställ in föräldrakontrollen på PlayStation 4-419-422-01(1)

Föräldrakontroll MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR. Vita-systemet innan du låter ditt barn spela. Ställ in föräldrakontrollen på PlayStation 4-419-422-01(1) Föräldrakontroll MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR Ställ in föräldrakontrollen på Vita-systemet innan du låter ditt barn spela. 4-419-422-01(1) Vita-systemet har funktioner som hjälper föräldrar och vårdnadshavare

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 Installation Hämta och installera NetAlert till din telefon från Android market. Följ därefter instruktionerna under Första gången. Vad är NetAlert? NetAlert är

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version /

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version / Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4.1 Version 1.4.1 / 170510 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser,

Läs mer

ESET MOBILE SECURITY FÖR ANDROID. Användarprogram (avsett för produktversion 2.0 och högre)

ESET MOBILE SECURITY FÖR ANDROID. Användarprogram (avsett för produktversion 2.0 och högre) ESET MOBILE SECURITY FÖR ANDROID Användarprogram (avsett för produktversion 2.0 och högre) Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument Innehåll 1. Introduktion...3 1.1 Nyheter...3

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

Lathund för SFÖ:s profilformulär

Lathund för SFÖ:s profilformulär Lathund för SFÖ:s profilformulär Introduktion Via webbformuläret kan du själv ändra och uppdatera dina data när som helst. Det viktigaste i den här lathunden finns även sammanfattat under menyn överst

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser, 32-64-bitars

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innehållsförteckning Innan du använder din Brother-maskin... Definitioner av anmärkningar... Varumärken... Introduktion... Hämta

Läs mer

LATHUND INSTALLATIONSANVISNINGAR PROJEKTSTRUKTUR 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM...

LATHUND INSTALLATIONSANVISNINGAR PROJEKTSTRUKTUR 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM... 2013-12-05 Version 1.3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM... 3 3 INSTÄLLNINGAR OCH... 4 3.1 INSTÄLLNINGAR I INTERNET EXPLORER... 4 3.1.1

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR IPHONE OCH IPAD FÖR HÖGSKOLANS PERSONAL

SNABBGUIDE FÖR IPHONE OCH IPAD FÖR HÖGSKOLANS PERSONAL SNABBGUIDE FÖR IPHONE OCH IPAD FÖR HÖGSKOLANS PERSONAL 4 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grundläggande inställningar 2 Första uppstarten Apple-ID Säkerhetskod Appar och App Store icloud Hitta min iphone Uppdateringar

Läs mer

Click2Call. 3FrontOffice. Click2Call i Softphone Click2Call

Click2Call. 3FrontOffice. Click2Call i Softphone Click2Call i Softphone Aktivera med prefix... 2 Inställningar för Windows 7 och tidigare versioner... 2 Inställningar för Windows 8 och Windows 0... 3 Ringa via prefix... 4 Lägga till prefix i egna dokument... 4

Läs mer

Integration med Vitec Express

Integration med Vitec Express i Softphone Integration med Vitec Express Med s molnväxellösning FrontOffice och Vitecs molnbaserade affärssystem Vitec Express kan mäklare jobba i Vitec och kommunicera med kunder på ett mycket enkelt

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer

Kapitel 1: Installation...5

Kapitel 1: Installation...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Innehållsförteckning 2 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 1.1 Innan du installerar för första gången...6 1.2 Installera produkten för första

Läs mer

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall INLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERAD INSTALLATION... 10 YTTERLIGARE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Sida 1 av 12 Inledning Denna beskrivning

Läs mer

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE Komma i gång manual Tempus ID06 LITE 1 Innehållsförteckning Komma igång... 3 Logga in som administrator... 7 Administratormeny... 9 Nya arbetstagare... 10 Närvaro Status... 13 Närvaro... 13 Arbetsgivarelista...

Läs mer

Viktigt! Läs avsnittet om tjänsteaktivering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. MEGA DETEKTION Snabbinstallation Windows Vista, XP och 2000

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer