ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE. Swegon CASA. Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE. Swegon CASA. Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort. www.swegon.com"

Transkript

1 ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE Swegon CASA Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort

2 Swegon står för erfarenhet, lång siktighet och miljötänkande Under 80 år har Swegon och dess tidigare bolag byggt upp en värdefull bank av kunskap och erfarenhet, som vi mer än gärna delar med oss av för att tillsammans med Dig finna den bästa lösningen både tekniskt och ekonomiskt. Swegon agerar långsiktigt och driver branschen framåt genom en målmedveten satsning på kontinuerlig vidare utveckling av produkter, system och tjänster. Det har vi alltid gjort aktiva kylbafflar till exempel är vår uppfinning och sedan drygt 15 år tillbaka stoltserar vi med GOLD, världens ledande kompaktaggregat med integrerad styroch reglerutrustning. Idag ställs hårda krav på att klimatanläggningarna skall använda så lite energi som möjligt och därmed vara skonsamma mot miljön, krav som kommer att öka ännu mer i framtiden. Det här är inget nytt för oss, hela vårt utvecklingsarbete går ut på att hitta bra tekniska lösningar som använder så lite energi som möjligt och som är långsiktigt lönsamma för våra kunder. För att möta de allt hårdare kraven på energieffektivitet har på kort tid en omfattande produktutveckling skett. Alla CASA-aggregat har energisnåla EC-motorer, effektiva värmeväxlare och ekonomiska styrfunktioner. Vi lämnar inget åt slumpen Swegon har idag fem fabriker och säljbolag eller partners i de flesta europeiska länderna samt i Nordamerika, Nya Zeeland, Sydafrika, Förenade arabemiraten och Kina. Vi ligger alltid i framkant av utvecklingen och vårt ny tänk an de har satt standard för kommande generationers syn på inneklimat och luftbehandling. Swegon är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001, ett bevis på en kvalitetssäkrad och ekologiskt hållbar produktion. Våra luftbehandlingsaggregat GOLD och COMPACT, våra komfortmoduler och kyl-/klimat bafflar samt våra kylmaskiner och värmepumpar är dessutom Eurovent-certifierade, vilket innebär att dokumenterad prestanda garanteras. Bostadsprodukter ingår ännu inte i Eurovents certifieringsprogram. ISO 9001 ISO Swegon deltar i ECC-programmet för luftbehandlinsaggregat, klimatbafflar och kylmaskiner. Kontrollera löpande certifikatets giltighet på www. eurovent-certification.com eller 2

3 Swegon din systemleverantör Ventilationsaggregat Avluftshuv Tilluftsdon i sovrum och vardagsrum Takfläkt Diffusionsspärr för kanalgenomföring Monteringsram med diffusionsspärr Ljuddämpare Spiskåpa Frånluftsdon i kök, badrum och klädkammare Swegon kan erbjuda enskilda produkter inom de flesta produkt områden som omfattas av luft behandling. Men bäst nytta av våra produkter får man med hela systemlösningar. Vi tar då ansvaret för att produkterna är enkla att installera, sparar utrymme och fungerar tillsammans med högsta möjliga komfort och minsta möjliga energi användning. Swegon CASA är ett komplett program för bostadsventilation. Med alla komponenter från en leverantör säkerställs att alla enheter fungerar tillsammans i ett system och att rätt dimensionerade produkter kan väljas. Till exempel kan flera av ventilationsaggregaten styras från spiskåpornas manöverpanel. Swegons personal hjälper till med skräddarsydda systemlösningar för specifika objekt i den omfattning som önskas. Spiskåpor Takhuvar och takfläktar Monteringsramar med diffusionsspärr Ventilationsaggregat Luftdon Ljuddämpare 3

4 Energieffektiva fläktar med EC-motorer Aggregatens fläktar är försedda med så kallade EC-motorer av senaste teknik. EC-motorer kraftmatas med växelström och inbyggd elektronik omvandlar den till likström som får motorn att rotera. Fördelen med EC-motorer är att de har en inbyggd motorstyrning som kan regleras steglöst och även vid låga varvtal är verkningsgraden hög. Andra typer av motorer eller regleringar medför som regel förluster, som är särskilt märkbara vid låga varvtal. Enkel och ekonomisk installation Installationen av ventilationsaggregaten är snabb och enkel och därmed också ekonomisk. Aggregaten kan monteras mot vägg eller hängande i tak. Väggfäste ingår som standard till de mindre aggregaten och är tillbehör till de större. Tillbehöret takmonteringssats till de mindre aggregaten gör det möjligt att göra all kanaldragning färdig och vid valfri tidpunkt hänga aggregatet på plats. Behovsstyrd ventilation sparar energi För att klara energikraven och för god driftsekonomi! skall ventilationsaggregatet ha eleffektiva fläktar och god värmeåtervinning. Men därutöver är det också viktigt att kunna styra temperaturer och drifttider efter behovet. Minskning av luftflödet när inget vistas i bostaden sparar både fläktelenergi och uppvärmningskostnader. Premium kontrollpanel Samtliga ventilationsaggregat i R- och W-serien har en Premium styrutrustning där ett stort antal styrfunktioner finns inbyggda. Alla intällningar görs via en kontrollpanel som placeras på valfri plats i bostaden. Till R85 och W80 utgör kontrollpanelen tillbehör och i t.ex. radhus och flerbostadshus kan därmed fastighetsskötaren ha en enda kontrollpanel som kopplas in tillfälligt för att göra inställningar och justeringar. Styrning av aggregatet i övrigt görs via spiskåpan. Exempel på ekonomiska funktioner är inbyggt tidur för drifttider och fläkthastigheter. Exempel på komfortfunktioner är sommarnattkyla och braständningsomkopplare. Samtliga ventilationsaggregat kan dessutom förses med utrustning för behovsanpassad ventilation, t.ex. fuktgivare och närvarogivare. Närvarogivare Fuktgivare 4

5 Innovationer för bättre driftsekonomi RECOtite tryckutjämning RECOtite tryckutjämning är en patentsökt innovation för aggregat R85. Det är viktigt med en korrekt tryckbalans för att förhindra oönskad överföring av luft och framför allt fukt i värmeväxlaren. Normalt sett är denna balans svår att uppnå i mindre aggregat. Med en särskild tätning vid värmeväxlaren har dock Swegon lyckats utjämna den naturliga tryckskillnaden i aggregat. Följden blir att risken för påfrysning i värmeväxlaren minskas och därmed blir också årsverkningsgraden högre. Econo vattenburen eftervärme Samtliga ventilationsaggregat i W-serien kan erhållas som variant Econo med luftvärmare vatten för eftervärme istället för luftvärmare el. Econo är ekonomiskt alternativ när bostaden har vattenburet värmesystem med radiatorer eller golvvärme. Den vattenburna luftvärmaren i aggregatet kopplas in som en extra radiator, eller extra krets vid golvvärme, vilket ger en väsentligt mer ekonomisk drift än med en elektrisk luftvärmare. Påfrysningsskydd med fotocell Standard påfrysningsskydd med temperaturgivare reagerar efter temperaturen, men även om luften är kall är det inte säkert att påfrysning sker om luften är torr. Fotocellen "ser" när påfrysning verkligen sker och resultatet blir cirka 5% bättre årsverkningsgrad eftersom nedreglering av fläkthastighet och aktivering av förvärme inte sker i onödan. Spiskåpa kan anslutas De mindre aggregaten har en extra kanalanslutning för spiskåpa. Detta gör installationen ekonomisk därför att man inte behöver en extra fläkt och takgenomföring för spiskåpan. Frånluften från spiskåpan passerar inte värmeväxlaren utan går direkt ut via frånluftsfläkten. Styrning av ventilationsaggregatet sker valfritt från separat kontrollpanel eller från spiskåpans kontrollpanel. Uteluft Tilluft Frånluft Avluft Frånluft från spiskåpan 5

6 Vinnande värmeåtervinning Roterande värmeväxlare RECOnomic Den roterande värmeväxlaren RECOnomic består av ett roterande hjul med ett stort antal små kanaler av aluminium. Den varmare frånluften värmer kanalerna och överför värme till den kallare tilluften. Teoretisk temperaturverkningsgrad vid lika till- och frånluft är upp till 80%, årsverkningsgraden är normalt ca 70% i nordiskt klimat. Fördelar med roterande värmeväxlare Hög årsverkningsgrad därför att påfrysning sällan sker. Även en viss mängd fukt, som bortförs med frånluften, återvinns till tilluften. Detta är särskilt fördelaktigt vintertid då uteluften kan vara mycket torr och orsaka problem för både människor och inredningsdetaljer. Att tänka på: Vid minusgrader utomhus och hög fuktbelastning inomhus kan påfrysning ske i värmeväxlarens luftkanaler. Ett automatiskt påfrysningsskydd sänker i så fall tilluftsfläktens hastighet, vilket ger värmeväxlaren överskott på varm frånluft. Under denna tid uppstår undertryck i bostaden. Om bostaden har hög fuktbelastning måste frånluftsflödet vara tillräckligt för att föra bort fukten. Fuktgivare (tillbehör som automatiskt forcerar aggregatets fläktar) rekommenderas där fuktbelastningen kan bli stor, t.ex. i tvättstuga. Eftersom samma ytor i värmeväxlaren kommer i kontakt med både frånluft och tilluft finns det en liten risk för luktöverföring, men i en bostad med ett eget ventilationsaggregat är detta normalt inget problem. Motströms plattvärmeväxlare Motströms plattvärmeväxlare består av tunna aluminiumlameller som bildar korsvisa och parallella luftkanaler. Den varmare frånluften värmer lamellerna och överför värme till den kallare tilluften. Genom att luftströmmarna går parallellt och motriktat blir kontaktytan stor. Teoretisk temperaturverkningsgrad vid lika till- och frånluft är upp till 80%, årsverkningsgraden är normalt drygt 60% i nordiskt klimat. Fördelar med motströms plattvärmeväxlare Kan förses med fotocell som registrerar om verklig påfrysning sker, vilket undviker onödig förvärme och minskning av tilluftsfläktens hastighet. Med modell Econo kan ekonomisk eftervärmning kan ske med hjälp av bostadens vattenburna värmesystem, modell Econo. Till- och frånluft har helt åtskilda luftkanaler och eventuella dofter i frånluften kan inte återföras i tilluften. Att tänka på: Vid minusgrader utomhus och hög fuktbelastning inomhus sker påfrysning i värmeväxlarens avluftsdel. Ett automatiskt påfrysningsskydd sänker då tilluftsfläktens hastighet och elektrisk förvärme aktiveras. Utöver undertryck i bostaden belastas luftvärmarna för både för- och eftervärme. Värmeväxlaren kan inte återvinna fukt. Alternativ Som alternativ vid t.ex. renovering finns även aggregat med en enklare korsströms plattvärmeväxlare, där årsverkningsgraden är cirka 50%. Uteluft Tilluft Frånluft Avluft 6

7 Värmeåtervinning är betydelsefull Värmeåtervinning sparar 30% Av den energi som används för uppvärmning av en bostad står ventilationen för cirka 40%. Så mycket som 30% kan sparas genom återvinning av frånluften. Därmed är det också uppenbart att en effektiv värmeväxlare betalar sig tämligen snabbt. Ytterligare besparing kan erhållas med behovsstyrd ventilation, t.ex. genom ett lägre luftflöde när ingen vistas i bostaden Normal fördelning av uppvärmningsenergi Sparad energi genom värmeåtervinning 30% Värme 40% Ventilation 12% Varmvatten 18% Balanserad ventilation betalar sig... Ett balanserat ventilationssystem med fläktstyrd till- och frånluft samt värmeåtervinning är det mest kompletta systemet. Jämfört med fläktstyrd frånluft utan vämeåtervinning betalar sig investeringen redan efter några år i nordiskt klimat. Energianvändning för olika ventilationssystem Energi för uppvärmning kwh/år Fläktelenergi och ger högsta komfort! Mindre risk för drag Med balanserad ventilation är tilluften förvärmd och kan kontrolleras via placering och injustering av luftdonen. Större möjligheter att filtrera uteluften Med balanserad ventilation filtreras uteluften med effektiva finfilter upp till filterklass F7. Större möjligheter till forcering Det är viktigt att kunna forcera ventilationen vid t.ex. torkning av tvätt. I flera länder krävs också att ventilationen skall kunna forceras. I Swegons ventilationsaggregat finns forceringsfunktion som standard och det sker dessutom på ett energieffektivt sätt Självdrag Fläktstyrd frånluft utan värmeåtervinning Fläktstyrd till- och frånluft och värrmeväxlare med 40% verkningsgrad Fläktstyrd till- och frånluft och värrmeväxlare med 70% verkningsgrad Energianvändningen avser uppvärmning och drift av fläktar&ventilationsaggregat i nordiskt klimat. 7

8 Integration med värmesystem Befintligt värmesystem för eftervärme Samtliga W-aggregat kan erhållas som variant Econo, ett ekonomiskt alternativ när bostaden har vattenburet värmesystem med radiatorer eller golvvärme. Den vatten burna luftvärmaren i aggregatet kopplas in som en extra radiator, eller extra krets vid golvvärme, vilket ger en väsentligt mer ekonomisk drift än med en elektrisk luftvärmare. Returledning värmevatten Förenklad principskiss Termostatventil Ventilationsaggregat modell Econo Framledning värmevatten Luftvärmare Värmepanna, värmepump, fjärrvärmecentral etc. Golvvärme Radiator Förvärme och kyla från värmepump Berg- eller jordvärmepump kan på ett ekonomiskt sätt utnyttjas tillsammans med ventilationsaggregatet. Förutom eftervärme via värmekretsen med Econo-variant enligt ovan kan värmepumpen också utnyttjas till förvärmning av ventilationsluften. Luftvärmare med filter Förenklad principskiss Uteluft En luftvärmare (med filter) placeras i uteluftskanalen. Vattenbatteriet i luftvärmaren kopplas till värmepumpens markkrets. Vätsketemperaturen i markkretsen är oftast 5 7 C. Värmekrets Med måttliga merkostnader för installationen får man en betydande besparingseffekt under årets kallaste månader, eftersom belastningen på eftervärmen minskar. Ventilationsaggregat Under sommaren kan man fortsätta att använda systemet för att kyla uteluften och detta enbart till kostnaden av cirklulationspumpens drift! Markkrets Värmepump Radiator Värmepumpens markkrets utnyttjas till förvärmning av uteluften. Dessutom kan värmekretsen utnyttjas till eftervärmning i Econo-modeller enligt illustrationen överst på sidan. 8

9 Behovsanpassad ventilation Styrmöjligheter Anslutning av elektricitet och styrutrustning sker enligt illustrationen till höger. Aggregat och spiskåpor är försedda med jordad stickkontakt för kraftmatning. Stickkontakten fyller också funktion som säkerhetsbrytare under förutsättning att den placeras lättåtkomligt. Ett stort antal tillbehör kan anslutas för behovsanpassad ventilation och fjärrövervakning. Möjligheterna redovisas i illustrationen nedan. Kabel med modularkontakter ingår till Premium kontrollpanel och till Premium spiskåpa. Kabel till övriga komponenter ingår ej. Styrning från en Premium kontrollpanel Extra kontrollpanel Kabel med modularkontakter Premium kontrollpanel Ventilationsaggregat Stickproppsanslutning 230 V, 10 A Möjliga tillbehör Premium kontrollpanel Modularkabel Modularkabel 230 V, 10 A - Hemma-Borta-Forcering - Dygns-/veckour - Braständningsomkopplare - Larm Modbus GW Premium spiskåpa Modbus RTU Fuktgivare 230 V, 10 A 2 x 0,5 Omkopplare Hemma-Borta. Kolidoxid-/temperaturgivare 4 x 0,5 Närvarogivare 2 x 0,5 Div. 2 x 0,5 Ventilationsaggregat 2 x 0,5 T.ex. 8 x 0,5 DDC (fjärrövervakning) - Nödstopp - Driftstatus/fläktar - Driftstatus/temperatur - Styrning av fläkthastighet - Styrning av temperatur När styrspänningen bryts, återgår styrningen till att användas av den boende En kontrollpanel per byggnad Ett sätt att ha kontroll på lägenheternas ventilationsanläggning i t.ex. radhus och flerbostadshus är att lägenhetsinnehavaren endast kan styra aggregatets fläktar i tre hastigheter via spiskåpan. Det räcker om fastighetsskötaren eller servicefirman har en kontrollpanel som tillfälligt kopplas in till respektive aggregat för att göra inställningar, ändringar och kontrollera eventuella larm. Det är därför som kontrollpanel utgör tillbehör till aggregaten Swegon CASA R85 och W80 (ingår alltid till övriga aggregat). Kontrollpanelen ansluts in till en lös modularkabel från spiskåpans baksida. Vid installationen måste man därför se till att den lösa modularkabeln är lätt tillgänglig. Extra kontrollpanel Det är möjligt att ansluta en extra kontrollpanel. Det kan vara praktiskt i större bostäder, där man t.ex. kan ha en kontrollpanel per våningsplan. 9

10 Lösningar för villor och radhus Spiskåpa till ventilationsaggregatet Installations- och investeringskostnader blir lägre om ventilationsaggregatets frånluftsfläkt också används för spiskåpan. Det påverkar dock inte värmeåtervinningen eftersom frånluften från spiskåpan inte går genom värmeväxlaren. Konsekvensen blir att ventilationsaggregatets frånluftsfläkt behöver rengöras en eller två gånger per år, men detta är fallet också med en separat eller inbyggd fläkt för spiskåpan. Vid användning av Swegons spiskåpor kompenseras undertrycket automatiskt genom ökad hastighet av ventilationsaggregatets tilluftsfläkt. Vid användning av andra spiskåpor kan samma funktion erhållas med en tryckgivare i spiskåpans frånluftskanal. Alternativ A Ventilationsaggregatet placeras i tvättstuga eller liknande. R120 kan även placeras i kallt utrymme. Spiskåpan ansluts via kanal (som skall vara rensbar) till aggregatet. Ekonomisk installation eftersom separat fläkt, frånluftskanal, takgenomföring och takhuv inte behövs för spiskåpan. A B Alternativ B Renoveringsalternativ för ersättning av gamla kryddhyllefläktar eller köksaggregat. Ventilationsaggregat R85 placeras som väggskåp över spisen och spiskåpan ansluts direkt mot aggregatets undersida. Ekonomisk installation eftersom separat fläkt, frånluftskanal, takgenomföring och takhuv inte behövs för spiskåpan. R85/120, W80/100 R85 Alternativ C Ventilationsaggregat W130 placeras i tvättstuga eller liknande. Med cirkulationsluft utnyttjas värmen från t.ex. en braskamin. Spiskåpan har egen frånluftskanal med takfläkt. Ekonomisk användning av cirkulationsluft. C D Alternativ D Ventilationsaggregat 230 placeras i tvättstuga eller liknande. Spiskåpan har egen frånluftskanal med takfläkt. W130 W230 Uteluft Tilluft Frånluft Avluft Cirkulationsluft 10

11 Decentraliserade lösningar för flerbostadshus Spiskåpa till ventilationsaggregatet Se föregående sida, samma principer gäller för flerbostadshus som för villor och radhus. För flerbostadshus kan det dock förekomma lokala restriktioner mot att ha spiskåpa ansluten till ventilationsaggregatet. Stamkanaler för frånluft eller inte? Det kan vara ekonomiskt att använda stamkanaler för frånluft. Man bör dock beakta att det kan krävas särskilda åtgärder mot luftöverföring, ljudöverhörning och brandskydd. En gemensam takfläkt kräver också tryckstyrning. Separat frånluft för varje lägenhet genom fasad är också en tänkbar lösning, men lokala restriktioner mot detta kan förekomma. Alternativ E Ventilationsaggregatet placeras i tvättstuga, trapphus eller liknande. Spiskåpan ansluts via kanal till aggregatet. Ekonomisk installation eftersom separat fläkt, frånluftskanal, takgenomföring och takhuv inte behövs för spiskåpan. Alternativ F Renoveringsalternativ för ersättning av gamla kryddhyllefläktar eller köksaggregat. Ventilationsaggregat R85 placeras som väggskåp över spisen och spiskåpan ansluts direkt mot aggregatets undersida. Ekonomisk installation eftersom separat fläkt, frånluftskanal, takgenomföring och takhuv inte behövs för spiskåpan. Alternativ G Ventilationsaggregatet placeras i tvättstuga, trapphus eller liknande. Spiskåpan har egen frånluftskanal med tryckstyrd takfläkt. G E F R85/120, W80/100 R85/120, W80/100 R85 Uteluft Tilluft Frånluft Avluft 11

12 Centraliserade lösningar för flerbostadshus Home Solution Central Home Solution Central är en systemlösning där det centralt placerade ventilationsaggregatet betjänar önskat antal lägenheter med till- och frånluft via stam kanaler eller schakt. Lämpligt ventilationsaggregat väljs ur Swegons GOLD-serie. Ventilationsaggregatet är tryckstyrt och i respektive lägenhet regleras luftflödet via reglerspjäll som styrs av tidur och närvarogivare. Lägenheten har ekonomiskt lågflöde när ingen är hemma. En valfri specialfunktion är att tilluften huvudsakligen styrs till vardagsrum på dagen och till sovrum på natten. Därmed kan ett totalt sett mindre luftflöde användas, ändå är luften bra där man vistas. Spiskåpor har egen frånluftskanal med en tryckstyrd takfläkt som betjänar önskat antal lägenheter. Spiskåpans frånluftsflöde kompenseras automatiskt med ökad tilluft och minskad frånluft via reglerspjällen. Beroende på den aktuella systemlösningen och lokala föreskrifter kan åtgärder behövas mot luftöverföring och ljudöverhörning samt för brandskydd. De boende behöver inte bry sig om inomhusklimatet i lägenheten, allt sker automatiskt. Ekonomisk drift där ventilationen automatiskt anpassas till de boendes behov. Drift och underhåll underlättas med ett centralt aggregat. Uteluft Tilluft Frånluft Avluft 12

13 Snabbguide produkter Swegon CASA med roterande värmeväxlare R85 R120 Tilluft Frånluft Uteluft Avluft Cirkulationsluft K Frånluft spiskåpa Mått och kanal anslutningar modell R, höger (modell L, vänster, är horisontellt spegelvänd) Höjd 699 Höjd 600 Undersida Luftmängd Max 80 l/s (290 m 3 /h) Max 120 l/s (430 m 3 /h) Temperaturverkningsgrad Upp till 80% Upp till 80% värmeåtervinning Eftervärme Elektrisk 500 W (tillbehör) Elektrisk 800 W (tillbehör) Max total eleffekt förbrukning (utan eftervärme) 250 W/1,1 A 300 W/1,3 A Swegon CASA med motströms plattvärmeväxlare Tilluft Frånluft Uteluft Avluft Cirkulationsluft K Frånluft spiskåpa W80 W100 W130 W230 Mått och kanal anslutningar modell R, höger (modell L, vänster, är horisontellt spegelvänd) Höjd 534 Höjd 534 Höjd 1000 Höjd 1310 Luftmängd Max 100 l/s (360 m 3 /h) Max 115 l/s (415 m 3 /h) Max 130 l/s (470 m 3 /h) Max 230 l/s (820 m 3 /h) Temperaturverkningsgrad Upp till 80% Upp till 80% Upp till 80% Upp till 80% värmeåtervinning Eftervärme Elektrisk/Vatten Elektrisk/Vatten Elektrisk/Vatten Elektrisk/Vatten Max total eleffektförbrukning (med eftervärme el) 1730 W/7,5 A 1750 W/7,6 A 1850 W/8,0 A 2670 W/11,6 A 13

14 Snabbguide produkter Spiskåpor Undermontage Väggmontage Frihängande Produkt Spiskåpor utan fläkt i flera olika utföranden och varianter för centrala eller decentraliserade system. Kan även anslutas direkt under ventilationsaggregat R85. Designkåpor utan fläkt i flera olika utföranden för anslutning till ventilationsaggregat eller takfläkt. Designkåpor utan fläkt i flera olika utföranden för anslutning till ventilationsaggregat eller takfläkt. Utförande Vit/Rostfritt/Aluminium. Rostfritt/Aluminium. Rostfritt/Aluminium. Ovan visas ett urval av spiskåpor. Se alla modeller på Styrutrustning Premium kontrollpanel Behovsstyrning Braständningsomkopplare/forceringstimer Transformator Extra kontrollpanel för fri placering. Tillbehör till R85 och W80. Ansluts med modularkontakt. Fuktgivare, koldioxid-/temperaturgivare, närvarogivare. Ökar fläkthastigheten vid aktivering. Extra braständningsomkopplare/ forceringstimer för fri placering. Som braständningsomkopplare minskas tillfälligt frånluftsfläktens hastighet och tilluftsfläktens hastighet ökas. Som forceringstimer ökas båda fläktarnas hastighet. Transformator med 3 valbara spänningar av 16 för styrning av ventilationsaggregat eller takfläkt med AC-motorer. Kan väljas med separat kontrollpanel för fri placering eller utan kontrollpanel om styrning sker från t.ex. spiskåpa 14

15 Snabbguide produkter Takprodukter Takfläkt Radonfläkt Avluftshuv Luftningshuv Takgenomföring Takfläkt för spiskåpa utan egen fläkt. Radonfläkt för ventilation av husgrund. Avluftshuv för ventilationsaggregat eller spiskåpa med egen fläkt. Luftningshuv för avloppssystem. Takgenomföring för olika takbeklädnader. Kanalprodukter Tiluftsdon DOMO Frånluftsdon EXC Ljuddämpare CLA-A Vägg- eller takmontage. Ställbar spridningsbild. Reglerbart flöde. Flödesområde 5-20 l/s. Vägg- eller takmontage. Reglerbart flöde. Flödesområde 5-50 l/s. Utrymmessnål ljuddämpare med invändigt ytskikt som är typgodkänt för rensning, fibermedryckning, åldersbeständighet och emissioner. 15

16 SE-Swegon CASA overview

Swegon CASA R120. Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA R120. Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA R120 Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare Ventilationsaggregat för villor, flervåningshus och fritidsbostäder under 230 m 2. Aggregatet har roterande värmeväxlare. Även lämplig för

Läs mer

Swegon CASA W130. Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA W130. Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA W130 Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare Ventilaitonsaggregat för villor under 250 m². Aggregatet har en motströms plattvärmeväxlare. Även lämplig för renoveringsobjekt. Maximal

Läs mer

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOK ALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOK ALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV VÄRMEÅTERVINNING VENTIL TIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, FFÄRER, LOK LER FRISK LUFT FRISK RE LIV VÄRMEÅTERVINNING Ventilationsprodukter för bostäder, affärer & lokaler VENTILTION Med energikrisen på 70-talet

Läs mer

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation 365 Produktserien MiniWin Lägenheter & villor upp till 120 m² vid placering i kök, eller upp till 160 m² vid placering i tvättstuga, groventré eller liknande.

Läs mer

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Två i ett Energieffektiv Tystgående Patenterad Användningsområde två i ett! Flexit K2 R är ett ventilationsaggregat och spisfläkt i en och samma enhet.

Läs mer

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Ventilera rätt Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande.

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Har man en gång upplevt bra inomhusklimat noterar man omedelbart det dåliga. Inte för att det bra klimatet märks, utan för att det inte märks. Grundidén med behovsstyrd

Läs mer

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg. HERU Energiåtervinningsaggregat Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.com Innehåll KVALITET ÄR LIVSKVALITET................3

Läs mer

Lindab Solus Systembeskrivning

Lindab Solus Systembeskrivning Säkerställer en snabb återbetalning på din investering Lindab beskrivning Det självklara valet helt enkelt Bild 1. Lindabs aktiva kylbaffel. Vad är Lindabs -system? Att minimera energikostnaderna för värme

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas På en punkt är ni ganska lika varandra, du och ditt hus, ni behöver båda andas

Läs mer

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Förstudie inför teknikupphandling Utarbetad av Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental Daniel Olsson, CIT Energy Management

Läs mer

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas På en punkt är ni ganska lika varandra, du och ditt hus, ni behöver båda andas

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Installationssystem i energieffektiva byggnader

Installationssystem i energieffektiva byggnader Passivhus Norden 2013 Installationssystem i energieffektiva byggnader Tekn Dr Per Kempe, Projektengagemang Energi & Klimatanalys AB, Box 24, 182 11 Danderyd per.kempe@projektengagemang.se, (per.kempe@byv.kth.se)

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

Magnus Reidén 0581 812 34 Hällefors och Ljusnarsberg. Thomas Giege 0582 685190 Örebro, Hallsberg och Lekebergs kommun

Magnus Reidén 0581 812 34 Hällefors och Ljusnarsberg. Thomas Giege 0582 685190 Örebro, Hallsberg och Lekebergs kommun Thomas Giege 0582 685190 Örebro, Hallsberg och Lekebergs kommun thomas.giege@hallsberg.se ----------------------------------------- AnnSofi Stolt 019 58 80 00 Kumla kommun annsofi.stolt@kumla.se ------------------------------------------

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 FJÄRRVÄRMECENTRALEN KOPPLINGSPRINCIPER Rapport 2009:3 ISSN 1401-9264 2009 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 09-03 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 5

Läs mer

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE 1 2 Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Branschsamverkan mellan vvs Företagen kylentreprenörernas

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-04 Fastighetsbeteckning: Vejby 15:452 Adress/ort: Hultavägen 4, Vejbystrand Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter Living För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation 2 Living Energieffektiv ventilation

Läs mer

Bostadsventilation med en originalanläggning från Genvex

Bostadsventilation med en originalanläggning från Genvex Genvex World Wide: 1 Danmark - Dänemark - Denmark Genvex A/S DK - 6100 Haderslev Tel.: +45 73 53 27 00 Fax: +45 73 53 27 07 E-Mail: salg@genvex.dk 2 Belgien - Belgium Artiklima bvba B - 9220 Hamme Tel.:

Läs mer

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro Inneklimatsystem Inneklimatsystem Byggnadstyp/Verksamhet Luftbehandlingsanläggning Anl.typ Klimatanläggning Vent.anläggning Kylbärare Vatten Luft Kylprincip Torr Kyla Våt Kyla Evap. kyla Kompr. System

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer