ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE. Swegon CASA. Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE. Swegon CASA. Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort. www.swegon.com"

Transkript

1 ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE Swegon CASA Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort

2 Swegon står för erfarenhet, lång siktighet och miljötänkande Under 80 år har Swegon och dess tidigare bolag byggt upp en värdefull bank av kunskap och erfarenhet, som vi mer än gärna delar med oss av för att tillsammans med Dig finna den bästa lösningen både tekniskt och ekonomiskt. Swegon agerar långsiktigt och driver branschen framåt genom en målmedveten satsning på kontinuerlig vidare utveckling av produkter, system och tjänster. Det har vi alltid gjort aktiva kylbafflar till exempel är vår uppfinning och sedan drygt 15 år tillbaka stoltserar vi med GOLD, världens ledande kompaktaggregat med integrerad styroch reglerutrustning. Idag ställs hårda krav på att klimatanläggningarna skall använda så lite energi som möjligt och därmed vara skonsamma mot miljön, krav som kommer att öka ännu mer i framtiden. Det här är inget nytt för oss, hela vårt utvecklingsarbete går ut på att hitta bra tekniska lösningar som använder så lite energi som möjligt och som är långsiktigt lönsamma för våra kunder. För att möta de allt hårdare kraven på energieffektivitet har på kort tid en omfattande produktutveckling skett. Alla CASA-aggregat har energisnåla EC-motorer, effektiva värmeväxlare och ekonomiska styrfunktioner. Vi lämnar inget åt slumpen Swegon har idag fem fabriker och säljbolag eller partners i de flesta europeiska länderna samt i Nordamerika, Nya Zeeland, Sydafrika, Förenade arabemiraten och Kina. Vi ligger alltid i framkant av utvecklingen och vårt ny tänk an de har satt standard för kommande generationers syn på inneklimat och luftbehandling. Swegon är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001, ett bevis på en kvalitetssäkrad och ekologiskt hållbar produktion. Våra luftbehandlingsaggregat GOLD och COMPACT, våra komfortmoduler och kyl-/klimat bafflar samt våra kylmaskiner och värmepumpar är dessutom Eurovent-certifierade, vilket innebär att dokumenterad prestanda garanteras. Bostadsprodukter ingår ännu inte i Eurovents certifieringsprogram. ISO 9001 ISO Swegon deltar i ECC-programmet för luftbehandlinsaggregat, klimatbafflar och kylmaskiner. Kontrollera löpande certifikatets giltighet på www. eurovent-certification.com eller 2

3 Swegon din systemleverantör Ventilationsaggregat Avluftshuv Tilluftsdon i sovrum och vardagsrum Takfläkt Diffusionsspärr för kanalgenomföring Monteringsram med diffusionsspärr Ljuddämpare Spiskåpa Frånluftsdon i kök, badrum och klädkammare Swegon kan erbjuda enskilda produkter inom de flesta produkt områden som omfattas av luft behandling. Men bäst nytta av våra produkter får man med hela systemlösningar. Vi tar då ansvaret för att produkterna är enkla att installera, sparar utrymme och fungerar tillsammans med högsta möjliga komfort och minsta möjliga energi användning. Swegon CASA är ett komplett program för bostadsventilation. Med alla komponenter från en leverantör säkerställs att alla enheter fungerar tillsammans i ett system och att rätt dimensionerade produkter kan väljas. Till exempel kan flera av ventilationsaggregaten styras från spiskåpornas manöverpanel. Swegons personal hjälper till med skräddarsydda systemlösningar för specifika objekt i den omfattning som önskas. Spiskåpor Takhuvar och takfläktar Monteringsramar med diffusionsspärr Ventilationsaggregat Luftdon Ljuddämpare 3

4 Energieffektiva fläktar med EC-motorer Aggregatens fläktar är försedda med så kallade EC-motorer av senaste teknik. EC-motorer kraftmatas med växelström och inbyggd elektronik omvandlar den till likström som får motorn att rotera. Fördelen med EC-motorer är att de har en inbyggd motorstyrning som kan regleras steglöst och även vid låga varvtal är verkningsgraden hög. Andra typer av motorer eller regleringar medför som regel förluster, som är särskilt märkbara vid låga varvtal. Enkel och ekonomisk installation Installationen av ventilationsaggregaten är snabb och enkel och därmed också ekonomisk. Aggregaten kan monteras mot vägg eller hängande i tak. Väggfäste ingår som standard till de mindre aggregaten och är tillbehör till de större. Tillbehöret takmonteringssats till de mindre aggregaten gör det möjligt att göra all kanaldragning färdig och vid valfri tidpunkt hänga aggregatet på plats. Behovsstyrd ventilation sparar energi För att klara energikraven och för god driftsekonomi! skall ventilationsaggregatet ha eleffektiva fläktar och god värmeåtervinning. Men därutöver är det också viktigt att kunna styra temperaturer och drifttider efter behovet. Minskning av luftflödet när inget vistas i bostaden sparar både fläktelenergi och uppvärmningskostnader. Premium kontrollpanel Samtliga ventilationsaggregat i R- och W-serien har en Premium styrutrustning där ett stort antal styrfunktioner finns inbyggda. Alla intällningar görs via en kontrollpanel som placeras på valfri plats i bostaden. Till R85 och W80 utgör kontrollpanelen tillbehör och i t.ex. radhus och flerbostadshus kan därmed fastighetsskötaren ha en enda kontrollpanel som kopplas in tillfälligt för att göra inställningar och justeringar. Styrning av aggregatet i övrigt görs via spiskåpan. Exempel på ekonomiska funktioner är inbyggt tidur för drifttider och fläkthastigheter. Exempel på komfortfunktioner är sommarnattkyla och braständningsomkopplare. Samtliga ventilationsaggregat kan dessutom förses med utrustning för behovsanpassad ventilation, t.ex. fuktgivare och närvarogivare. Närvarogivare Fuktgivare 4

5 Innovationer för bättre driftsekonomi RECOtite tryckutjämning RECOtite tryckutjämning är en patentsökt innovation för aggregat R85. Det är viktigt med en korrekt tryckbalans för att förhindra oönskad överföring av luft och framför allt fukt i värmeväxlaren. Normalt sett är denna balans svår att uppnå i mindre aggregat. Med en särskild tätning vid värmeväxlaren har dock Swegon lyckats utjämna den naturliga tryckskillnaden i aggregat. Följden blir att risken för påfrysning i värmeväxlaren minskas och därmed blir också årsverkningsgraden högre. Econo vattenburen eftervärme Samtliga ventilationsaggregat i W-serien kan erhållas som variant Econo med luftvärmare vatten för eftervärme istället för luftvärmare el. Econo är ekonomiskt alternativ när bostaden har vattenburet värmesystem med radiatorer eller golvvärme. Den vattenburna luftvärmaren i aggregatet kopplas in som en extra radiator, eller extra krets vid golvvärme, vilket ger en väsentligt mer ekonomisk drift än med en elektrisk luftvärmare. Påfrysningsskydd med fotocell Standard påfrysningsskydd med temperaturgivare reagerar efter temperaturen, men även om luften är kall är det inte säkert att påfrysning sker om luften är torr. Fotocellen "ser" när påfrysning verkligen sker och resultatet blir cirka 5% bättre årsverkningsgrad eftersom nedreglering av fläkthastighet och aktivering av förvärme inte sker i onödan. Spiskåpa kan anslutas De mindre aggregaten har en extra kanalanslutning för spiskåpa. Detta gör installationen ekonomisk därför att man inte behöver en extra fläkt och takgenomföring för spiskåpan. Frånluften från spiskåpan passerar inte värmeväxlaren utan går direkt ut via frånluftsfläkten. Styrning av ventilationsaggregatet sker valfritt från separat kontrollpanel eller från spiskåpans kontrollpanel. Uteluft Tilluft Frånluft Avluft Frånluft från spiskåpan 5

6 Vinnande värmeåtervinning Roterande värmeväxlare RECOnomic Den roterande värmeväxlaren RECOnomic består av ett roterande hjul med ett stort antal små kanaler av aluminium. Den varmare frånluften värmer kanalerna och överför värme till den kallare tilluften. Teoretisk temperaturverkningsgrad vid lika till- och frånluft är upp till 80%, årsverkningsgraden är normalt ca 70% i nordiskt klimat. Fördelar med roterande värmeväxlare Hög årsverkningsgrad därför att påfrysning sällan sker. Även en viss mängd fukt, som bortförs med frånluften, återvinns till tilluften. Detta är särskilt fördelaktigt vintertid då uteluften kan vara mycket torr och orsaka problem för både människor och inredningsdetaljer. Att tänka på: Vid minusgrader utomhus och hög fuktbelastning inomhus kan påfrysning ske i värmeväxlarens luftkanaler. Ett automatiskt påfrysningsskydd sänker i så fall tilluftsfläktens hastighet, vilket ger värmeväxlaren överskott på varm frånluft. Under denna tid uppstår undertryck i bostaden. Om bostaden har hög fuktbelastning måste frånluftsflödet vara tillräckligt för att föra bort fukten. Fuktgivare (tillbehör som automatiskt forcerar aggregatets fläktar) rekommenderas där fuktbelastningen kan bli stor, t.ex. i tvättstuga. Eftersom samma ytor i värmeväxlaren kommer i kontakt med både frånluft och tilluft finns det en liten risk för luktöverföring, men i en bostad med ett eget ventilationsaggregat är detta normalt inget problem. Motströms plattvärmeväxlare Motströms plattvärmeväxlare består av tunna aluminiumlameller som bildar korsvisa och parallella luftkanaler. Den varmare frånluften värmer lamellerna och överför värme till den kallare tilluften. Genom att luftströmmarna går parallellt och motriktat blir kontaktytan stor. Teoretisk temperaturverkningsgrad vid lika till- och frånluft är upp till 80%, årsverkningsgraden är normalt drygt 60% i nordiskt klimat. Fördelar med motströms plattvärmeväxlare Kan förses med fotocell som registrerar om verklig påfrysning sker, vilket undviker onödig förvärme och minskning av tilluftsfläktens hastighet. Med modell Econo kan ekonomisk eftervärmning kan ske med hjälp av bostadens vattenburna värmesystem, modell Econo. Till- och frånluft har helt åtskilda luftkanaler och eventuella dofter i frånluften kan inte återföras i tilluften. Att tänka på: Vid minusgrader utomhus och hög fuktbelastning inomhus sker påfrysning i värmeväxlarens avluftsdel. Ett automatiskt påfrysningsskydd sänker då tilluftsfläktens hastighet och elektrisk förvärme aktiveras. Utöver undertryck i bostaden belastas luftvärmarna för både för- och eftervärme. Värmeväxlaren kan inte återvinna fukt. Alternativ Som alternativ vid t.ex. renovering finns även aggregat med en enklare korsströms plattvärmeväxlare, där årsverkningsgraden är cirka 50%. Uteluft Tilluft Frånluft Avluft 6

7 Värmeåtervinning är betydelsefull Värmeåtervinning sparar 30% Av den energi som används för uppvärmning av en bostad står ventilationen för cirka 40%. Så mycket som 30% kan sparas genom återvinning av frånluften. Därmed är det också uppenbart att en effektiv värmeväxlare betalar sig tämligen snabbt. Ytterligare besparing kan erhållas med behovsstyrd ventilation, t.ex. genom ett lägre luftflöde när ingen vistas i bostaden Normal fördelning av uppvärmningsenergi Sparad energi genom värmeåtervinning 30% Värme 40% Ventilation 12% Varmvatten 18% Balanserad ventilation betalar sig... Ett balanserat ventilationssystem med fläktstyrd till- och frånluft samt värmeåtervinning är det mest kompletta systemet. Jämfört med fläktstyrd frånluft utan vämeåtervinning betalar sig investeringen redan efter några år i nordiskt klimat. Energianvändning för olika ventilationssystem Energi för uppvärmning kwh/år Fläktelenergi och ger högsta komfort! Mindre risk för drag Med balanserad ventilation är tilluften förvärmd och kan kontrolleras via placering och injustering av luftdonen. Större möjligheter att filtrera uteluften Med balanserad ventilation filtreras uteluften med effektiva finfilter upp till filterklass F7. Större möjligheter till forcering Det är viktigt att kunna forcera ventilationen vid t.ex. torkning av tvätt. I flera länder krävs också att ventilationen skall kunna forceras. I Swegons ventilationsaggregat finns forceringsfunktion som standard och det sker dessutom på ett energieffektivt sätt Självdrag Fläktstyrd frånluft utan värmeåtervinning Fläktstyrd till- och frånluft och värrmeväxlare med 40% verkningsgrad Fläktstyrd till- och frånluft och värrmeväxlare med 70% verkningsgrad Energianvändningen avser uppvärmning och drift av fläktar&ventilationsaggregat i nordiskt klimat. 7

8 Integration med värmesystem Befintligt värmesystem för eftervärme Samtliga W-aggregat kan erhållas som variant Econo, ett ekonomiskt alternativ när bostaden har vattenburet värmesystem med radiatorer eller golvvärme. Den vatten burna luftvärmaren i aggregatet kopplas in som en extra radiator, eller extra krets vid golvvärme, vilket ger en väsentligt mer ekonomisk drift än med en elektrisk luftvärmare. Returledning värmevatten Förenklad principskiss Termostatventil Ventilationsaggregat modell Econo Framledning värmevatten Luftvärmare Värmepanna, värmepump, fjärrvärmecentral etc. Golvvärme Radiator Förvärme och kyla från värmepump Berg- eller jordvärmepump kan på ett ekonomiskt sätt utnyttjas tillsammans med ventilationsaggregatet. Förutom eftervärme via värmekretsen med Econo-variant enligt ovan kan värmepumpen också utnyttjas till förvärmning av ventilationsluften. Luftvärmare med filter Förenklad principskiss Uteluft En luftvärmare (med filter) placeras i uteluftskanalen. Vattenbatteriet i luftvärmaren kopplas till värmepumpens markkrets. Vätsketemperaturen i markkretsen är oftast 5 7 C. Värmekrets Med måttliga merkostnader för installationen får man en betydande besparingseffekt under årets kallaste månader, eftersom belastningen på eftervärmen minskar. Ventilationsaggregat Under sommaren kan man fortsätta att använda systemet för att kyla uteluften och detta enbart till kostnaden av cirklulationspumpens drift! Markkrets Värmepump Radiator Värmepumpens markkrets utnyttjas till förvärmning av uteluften. Dessutom kan värmekretsen utnyttjas till eftervärmning i Econo-modeller enligt illustrationen överst på sidan. 8

9 Behovsanpassad ventilation Styrmöjligheter Anslutning av elektricitet och styrutrustning sker enligt illustrationen till höger. Aggregat och spiskåpor är försedda med jordad stickkontakt för kraftmatning. Stickkontakten fyller också funktion som säkerhetsbrytare under förutsättning att den placeras lättåtkomligt. Ett stort antal tillbehör kan anslutas för behovsanpassad ventilation och fjärrövervakning. Möjligheterna redovisas i illustrationen nedan. Kabel med modularkontakter ingår till Premium kontrollpanel och till Premium spiskåpa. Kabel till övriga komponenter ingår ej. Styrning från en Premium kontrollpanel Extra kontrollpanel Kabel med modularkontakter Premium kontrollpanel Ventilationsaggregat Stickproppsanslutning 230 V, 10 A Möjliga tillbehör Premium kontrollpanel Modularkabel Modularkabel 230 V, 10 A - Hemma-Borta-Forcering - Dygns-/veckour - Braständningsomkopplare - Larm Modbus GW Premium spiskåpa Modbus RTU Fuktgivare 230 V, 10 A 2 x 0,5 Omkopplare Hemma-Borta. Kolidoxid-/temperaturgivare 4 x 0,5 Närvarogivare 2 x 0,5 Div. 2 x 0,5 Ventilationsaggregat 2 x 0,5 T.ex. 8 x 0,5 DDC (fjärrövervakning) - Nödstopp - Driftstatus/fläktar - Driftstatus/temperatur - Styrning av fläkthastighet - Styrning av temperatur När styrspänningen bryts, återgår styrningen till att användas av den boende En kontrollpanel per byggnad Ett sätt att ha kontroll på lägenheternas ventilationsanläggning i t.ex. radhus och flerbostadshus är att lägenhetsinnehavaren endast kan styra aggregatets fläktar i tre hastigheter via spiskåpan. Det räcker om fastighetsskötaren eller servicefirman har en kontrollpanel som tillfälligt kopplas in till respektive aggregat för att göra inställningar, ändringar och kontrollera eventuella larm. Det är därför som kontrollpanel utgör tillbehör till aggregaten Swegon CASA R85 och W80 (ingår alltid till övriga aggregat). Kontrollpanelen ansluts in till en lös modularkabel från spiskåpans baksida. Vid installationen måste man därför se till att den lösa modularkabeln är lätt tillgänglig. Extra kontrollpanel Det är möjligt att ansluta en extra kontrollpanel. Det kan vara praktiskt i större bostäder, där man t.ex. kan ha en kontrollpanel per våningsplan. 9

10 Lösningar för villor och radhus Spiskåpa till ventilationsaggregatet Installations- och investeringskostnader blir lägre om ventilationsaggregatets frånluftsfläkt också används för spiskåpan. Det påverkar dock inte värmeåtervinningen eftersom frånluften från spiskåpan inte går genom värmeväxlaren. Konsekvensen blir att ventilationsaggregatets frånluftsfläkt behöver rengöras en eller två gånger per år, men detta är fallet också med en separat eller inbyggd fläkt för spiskåpan. Vid användning av Swegons spiskåpor kompenseras undertrycket automatiskt genom ökad hastighet av ventilationsaggregatets tilluftsfläkt. Vid användning av andra spiskåpor kan samma funktion erhållas med en tryckgivare i spiskåpans frånluftskanal. Alternativ A Ventilationsaggregatet placeras i tvättstuga eller liknande. R120 kan även placeras i kallt utrymme. Spiskåpan ansluts via kanal (som skall vara rensbar) till aggregatet. Ekonomisk installation eftersom separat fläkt, frånluftskanal, takgenomföring och takhuv inte behövs för spiskåpan. A B Alternativ B Renoveringsalternativ för ersättning av gamla kryddhyllefläktar eller köksaggregat. Ventilationsaggregat R85 placeras som väggskåp över spisen och spiskåpan ansluts direkt mot aggregatets undersida. Ekonomisk installation eftersom separat fläkt, frånluftskanal, takgenomföring och takhuv inte behövs för spiskåpan. R85/120, W80/100 R85 Alternativ C Ventilationsaggregat W130 placeras i tvättstuga eller liknande. Med cirkulationsluft utnyttjas värmen från t.ex. en braskamin. Spiskåpan har egen frånluftskanal med takfläkt. Ekonomisk användning av cirkulationsluft. C D Alternativ D Ventilationsaggregat 230 placeras i tvättstuga eller liknande. Spiskåpan har egen frånluftskanal med takfläkt. W130 W230 Uteluft Tilluft Frånluft Avluft Cirkulationsluft 10

11 Decentraliserade lösningar för flerbostadshus Spiskåpa till ventilationsaggregatet Se föregående sida, samma principer gäller för flerbostadshus som för villor och radhus. För flerbostadshus kan det dock förekomma lokala restriktioner mot att ha spiskåpa ansluten till ventilationsaggregatet. Stamkanaler för frånluft eller inte? Det kan vara ekonomiskt att använda stamkanaler för frånluft. Man bör dock beakta att det kan krävas särskilda åtgärder mot luftöverföring, ljudöverhörning och brandskydd. En gemensam takfläkt kräver också tryckstyrning. Separat frånluft för varje lägenhet genom fasad är också en tänkbar lösning, men lokala restriktioner mot detta kan förekomma. Alternativ E Ventilationsaggregatet placeras i tvättstuga, trapphus eller liknande. Spiskåpan ansluts via kanal till aggregatet. Ekonomisk installation eftersom separat fläkt, frånluftskanal, takgenomföring och takhuv inte behövs för spiskåpan. Alternativ F Renoveringsalternativ för ersättning av gamla kryddhyllefläktar eller köksaggregat. Ventilationsaggregat R85 placeras som väggskåp över spisen och spiskåpan ansluts direkt mot aggregatets undersida. Ekonomisk installation eftersom separat fläkt, frånluftskanal, takgenomföring och takhuv inte behövs för spiskåpan. Alternativ G Ventilationsaggregatet placeras i tvättstuga, trapphus eller liknande. Spiskåpan har egen frånluftskanal med tryckstyrd takfläkt. G E F R85/120, W80/100 R85/120, W80/100 R85 Uteluft Tilluft Frånluft Avluft 11

12 Centraliserade lösningar för flerbostadshus Home Solution Central Home Solution Central är en systemlösning där det centralt placerade ventilationsaggregatet betjänar önskat antal lägenheter med till- och frånluft via stam kanaler eller schakt. Lämpligt ventilationsaggregat väljs ur Swegons GOLD-serie. Ventilationsaggregatet är tryckstyrt och i respektive lägenhet regleras luftflödet via reglerspjäll som styrs av tidur och närvarogivare. Lägenheten har ekonomiskt lågflöde när ingen är hemma. En valfri specialfunktion är att tilluften huvudsakligen styrs till vardagsrum på dagen och till sovrum på natten. Därmed kan ett totalt sett mindre luftflöde användas, ändå är luften bra där man vistas. Spiskåpor har egen frånluftskanal med en tryckstyrd takfläkt som betjänar önskat antal lägenheter. Spiskåpans frånluftsflöde kompenseras automatiskt med ökad tilluft och minskad frånluft via reglerspjällen. Beroende på den aktuella systemlösningen och lokala föreskrifter kan åtgärder behövas mot luftöverföring och ljudöverhörning samt för brandskydd. De boende behöver inte bry sig om inomhusklimatet i lägenheten, allt sker automatiskt. Ekonomisk drift där ventilationen automatiskt anpassas till de boendes behov. Drift och underhåll underlättas med ett centralt aggregat. Uteluft Tilluft Frånluft Avluft 12

13 Snabbguide produkter Swegon CASA med roterande värmeväxlare R85 R120 Tilluft Frånluft Uteluft Avluft Cirkulationsluft K Frånluft spiskåpa Mått och kanal anslutningar modell R, höger (modell L, vänster, är horisontellt spegelvänd) Höjd 699 Höjd 600 Undersida Luftmängd Max 80 l/s (290 m 3 /h) Max 120 l/s (430 m 3 /h) Temperaturverkningsgrad Upp till 80% Upp till 80% värmeåtervinning Eftervärme Elektrisk 500 W (tillbehör) Elektrisk 800 W (tillbehör) Max total eleffekt förbrukning (utan eftervärme) 250 W/1,1 A 300 W/1,3 A Swegon CASA med motströms plattvärmeväxlare Tilluft Frånluft Uteluft Avluft Cirkulationsluft K Frånluft spiskåpa W80 W100 W130 W230 Mått och kanal anslutningar modell R, höger (modell L, vänster, är horisontellt spegelvänd) Höjd 534 Höjd 534 Höjd 1000 Höjd 1310 Luftmängd Max 100 l/s (360 m 3 /h) Max 115 l/s (415 m 3 /h) Max 130 l/s (470 m 3 /h) Max 230 l/s (820 m 3 /h) Temperaturverkningsgrad Upp till 80% Upp till 80% Upp till 80% Upp till 80% värmeåtervinning Eftervärme Elektrisk/Vatten Elektrisk/Vatten Elektrisk/Vatten Elektrisk/Vatten Max total eleffektförbrukning (med eftervärme el) 1730 W/7,5 A 1750 W/7,6 A 1850 W/8,0 A 2670 W/11,6 A 13

14 Snabbguide produkter Spiskåpor Undermontage Väggmontage Frihängande Produkt Spiskåpor utan fläkt i flera olika utföranden och varianter för centrala eller decentraliserade system. Kan även anslutas direkt under ventilationsaggregat R85. Designkåpor utan fläkt i flera olika utföranden för anslutning till ventilationsaggregat eller takfläkt. Designkåpor utan fläkt i flera olika utföranden för anslutning till ventilationsaggregat eller takfläkt. Utförande Vit/Rostfritt/Aluminium. Rostfritt/Aluminium. Rostfritt/Aluminium. Ovan visas ett urval av spiskåpor. Se alla modeller på Styrutrustning Premium kontrollpanel Behovsstyrning Braständningsomkopplare/forceringstimer Transformator Extra kontrollpanel för fri placering. Tillbehör till R85 och W80. Ansluts med modularkontakt. Fuktgivare, koldioxid-/temperaturgivare, närvarogivare. Ökar fläkthastigheten vid aktivering. Extra braständningsomkopplare/ forceringstimer för fri placering. Som braständningsomkopplare minskas tillfälligt frånluftsfläktens hastighet och tilluftsfläktens hastighet ökas. Som forceringstimer ökas båda fläktarnas hastighet. Transformator med 3 valbara spänningar av 16 för styrning av ventilationsaggregat eller takfläkt med AC-motorer. Kan väljas med separat kontrollpanel för fri placering eller utan kontrollpanel om styrning sker från t.ex. spiskåpa 14

15 Snabbguide produkter Takprodukter Takfläkt Radonfläkt Avluftshuv Luftningshuv Takgenomföring Takfläkt för spiskåpa utan egen fläkt. Radonfläkt för ventilation av husgrund. Avluftshuv för ventilationsaggregat eller spiskåpa med egen fläkt. Luftningshuv för avloppssystem. Takgenomföring för olika takbeklädnader. Kanalprodukter Tiluftsdon DOMO Frånluftsdon EXC Ljuddämpare CLA-A Vägg- eller takmontage. Ställbar spridningsbild. Reglerbart flöde. Flödesområde 5-20 l/s. Vägg- eller takmontage. Reglerbart flöde. Flödesområde 5-50 l/s. Utrymmessnål ljuddämpare med invändigt ytskikt som är typgodkänt för rensning, fibermedryckning, åldersbeständighet och emissioner. 15

16 SE-Swegon CASA overview

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Swegon CASA 400M. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA 400M. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA 400M Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare för villor, radhus och fritidsbostäder under 160 m². Även lämplig

Läs mer

Swegon CASA W130. Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA W130. Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA W130 Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare Ventilaitonsaggregat för villor under 250 m². Aggregatet har en motströms plattvärmeväxlare. Även lämplig för renoveringsobjekt. Maximal

Läs mer

Swegon CASA R120. Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA R120. Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA R120 Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare Ventilationsaggregat för villor, flervåningshus och fritidsbostäder under 230 m 2. Aggregatet har roterande värmeväxlare. Även lämplig för

Läs mer

Projekteringsanvisning för bostadsventilation

Projekteringsanvisning för bostadsventilation Projekteringsanvisning för bostadsventilation www.swegon.com PROJEKTERINGSANVISNING FÖR BOSTADSVENTILATION Projekteringsgång Luftflöden Luftflödet skall projekteras enligt gällande bestämmelser och rekommendationer

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Swegon CASA R85. Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA R85. Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA R85 Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare Ventilationsaggregat för villor, flervåningshus och fritidsbostäder under 170 m 2. Aggregatet har roterande värmeväxlare. Även lämplig för

Läs mer

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s DEN MEST ENERGIEKONOMISKA LÖSNINGEN wwwenerventse Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-39 l/s Den roterande värmeväxlaren - en genial uppfinning I Enervent greenair-ventilationsaggregaten

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Centrala FTX-lösningar

Centrala FTX-lösningar Swegon Home Solutions Centrala FTX-lösningar www.swegonhomesolutions.se HOME VENTILATION www.swegonhomesolutions.se Centrala FTX-lösningar för bostadsventilation SVENSKA BOSTADSMARKNADEN Statistiken visar

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

SwegonCASATM. spiskåpor. Effektiva och tysta spiskåpor för skilda miljöer BOSTADSVENTILATION

SwegonCASATM. spiskåpor. Effektiva och tysta spiskåpor för skilda miljöer BOSTADSVENTILATION SwegonCASATM spiskåpor Effektiva och tysta spiskåpor för skilda miljöer Flera olika modeller för skilda miljöer och smaker. Vit eller rostfritt. För väggmontage eller frihängande över köksö. Arbetar tyst.

Läs mer

ROOFTM. takprodukter. Takprodukter för ett komplett ventilationssystem BOSTADSVENTILATION

ROOFTM. takprodukter. Takprodukter för ett komplett ventilationssystem BOSTADSVENTILATION TM takprodukter Takprodukter för ett komplett ventilationssystem Takfläkt, radonfläkt, avluftshuv, luftningshuv. Med takgenomföringar för olika takbeläggningar. Smart lösning klarar alla taklutningar.

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation För fullständiga garantivillkor se www.flexit.com Flexit SPIRIT K2 R (upp till ca 100 m 2 bostadsyta) Luftbehandlingsaggregat med effektiv roterande värmeåtervinnare och lågenergifläktar.

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR SMÅHUS OCH KONTOR Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder Du mår bättre då inneluften är hälsosam I vårt nordiska klimat tillbringar vi en stor

Läs mer

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg. HERU Energiåtervinningsaggregat Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.com Innehåll KVALITET ÄR LIVSKVALITET................3

Läs mer

REC Temovex. luftbehandlingsaggregat. Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Temovex. luftbehandlingsaggregat. Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Vägen till energibesparing går genom motströmsvärmeväxlaren! REC Temovex tillverkar i Helsingborg en typ av ventilationsaggregat

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 5S RT-5S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-5S Allmänt REC Temovex 5S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00S RT-00S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-00S Allmänt REC Temovex 00S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Andas frisk luft hemma

Andas frisk luft hemma Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Andas frisk luft hemma Bostadsventilation Vi äter och dricker ca

Läs mer

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Vent plus Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! REC Temovex REC har i mer än 50 år försett den svenska marknaden med ventilationsprodukter.

Läs mer

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h Simhallsklimatisering 19 Luftavfuktare med dubbel plattvärmeväxlare för mindre simhallar typ 19 - förenklad visualisering 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h korrosionsfri, tät värmeväxlare dubbel rekuperativ

Läs mer

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluft Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluften Ett sätt att ta vara på den förbrukade ventilationsluften, som annars

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com Ren luft inomhus! Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin ET! NYHET! NYHET! NYH www.ostberg.com Innehåll NYA MÖJLIGHETER TILL REN LUFT INOMHUS.......3 ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

Läs mer

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Upp till 87% värmeåtervinning med vår unika motströmsväxlare REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat RDKS

Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat RDKS är en vidareutveckling av vårt aggregat RDKR. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsreglering. Detta ger en mycket exakt

Läs mer

HERU. Energiåtervinningsaggregat för alla typer av lokaler. Ger bästa energianvändning, komfort och miljö.

HERU. Energiåtervinningsaggregat för alla typer av lokaler. Ger bästa energianvändning, komfort och miljö. HERU Energiåtervinningsaggregat för alla typer av lokaler Ger bästa energianvändning, komfort och miljö. Innehåll LUFTKVALITET ÄR LIVSKVALITET...3 HERU ENERGIÅTERVINNINGS- AGGREGAT...4 REN LUFT INOMHUS

Läs mer

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med:

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med: PBD SE 1335-3 Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM GV-HR110 NIBE TM 639556 GV-HR110 3 Värmeåtervinningsaggregat Upp till 96% återvinning. Låg ljudnivå. Lågenergifläktar. Tydlig displayenhet. Kompakta yttermått.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

Lågenergihus. Behagligt inomhusklimat med minimal energianvändning. REC Temovex luftbehandlingsaggregat

Lågenergihus. Behagligt inomhusklimat med minimal energianvändning. REC Temovex luftbehandlingsaggregat Lågenergihus Behagligt inomhusklimat med minimal energianvändning REC Temovex luftbehandlingsaggregat REC Temovex luftbehandlingsaggregat REC Temovex tillverkar i Helsingborg en typ av ventilationsaggregat

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

RDKS RDAS RDAF. Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder

RDKS RDAS RDAF. Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder RDKS RDAS RDAF Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder Här presenterar vi våra tre senaste ventilations aggregat; RDAS, RDAF och RDKS, för placering på vinden, i källaren, tvättstugan

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

ÖVERSIKT GOLDTM. Energieffektivt, tyst och flexibelt luftbehandlingssystem. www.swegon.com

ÖVERSIKT GOLDTM. Energieffektivt, tyst och flexibelt luftbehandlingssystem. www.swegon.com ÖVERSIKT TM Energieffektivt, tyst och flexibelt luftbehandlingssystem www.swegon.com Fyra oslagbara skäl att välja Sparar plats har kompakta mått och dessutom kan tvära kanalböjar anslutas direkt mot aggregatet

Läs mer

www.swegon.se Företagspresentation

www.swegon.se Företagspresentation www.swegon.se Företagspresentation Varför är vi idag villiga att betala för luft? Jo, för att även vid små avvikelser från ett optimalt inomhusklimat sjunker vår prestationsförmåga. Ett bra inomhusklimat

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus RT 7S-EC-RS REC Temovex 7S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Redovisningen

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Redovisningen Inför byte av CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1 Till PBH s Luftvärmeaggregat LVAC Redovisningen Gäller för hus upp till 130 m² Dimensionerande utomhustemperatur - 35 C Fyra installationsalternativ Telefon

Läs mer

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad PODVENT 2.0 Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om produkterna på vår webbplats! Podvent passar både vid nyinstallation och utbyte.

Läs mer

FTX med placering i trapphus

FTX med placering i trapphus FTX med placering i trapphus REC Temovex Motströmsvärmeväxlare Lösning för ROT & nyinstallation Med brandlösning för upp till 8 lägenheter Experter på inneklimat i lågenergihus FTX med placering i trapphus

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

lindab villaventilation Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat

lindab villaventilation Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat 2 Frisk och ren luft kan man inte ta för givet Luftlinjen till ett gott inneklimat Det finns många goda skäl till att få installerat

Läs mer

Elda inte för kråkorna!

Elda inte för kråkorna! Elda inte för kråkorna! Climate Solutions Sweden lanserar nu ett nytt koncept med värmepumpar för total återvinning av ventilationsvärmen i fastigheter. Värmeenergin i frånluften används och täcker behovet

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus REC Temovex 25S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem

Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem ÖVERSIKT Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem www.swegon.com Luftvärmare Effektiv uppvärmning av industri- och lagerlokaler, butiker, sporthallar mm. Ansluts till pumpvarmvatten. Låg ljudalstring. Flera

Läs mer

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com Frisk luft från Lösningar mot radon ger friska hus med ren luft inomhus www.ostberg.com EN STRÅLANDE FRAMTID MED REN LUFT INOMHUS Radon är en hälsofara. Bor eller verkar man i en fastighet med höga radonhalter

Läs mer

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen Energiprojekt med statligt stöd på 30 procent genomförda under perioden 1maj 2005 till 31 december 2008 Olika typer

Läs mer

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek VENTILATION Frisk luft eller bara problem Ventilation, principer Aggregat och fläktar Styrsystem OVK Obligatorisk ventilationskontroll Förväntningar påp bra ventilation Brukarens förvf rväntningar Frisk

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 Andrzej Cierzniakowski ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51

Läs mer

Luftmiljö Utbytesguide. Enkelt utbyte av äldre FTX-aggregat

Luftmiljö Utbytesguide. Enkelt utbyte av äldre FTX-aggregat Luftmiljö Utbytesguide Enkelt utbyte av äldre FTX-aggregat Utbytesguide lägenhets-, & villaaggregat BACHO Minivent ACF Minivent RDKG - 30 mm djupare - Större kanaldiam + spiskåpa BACHO Minimaster ACF Minimaster

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata.

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata. Sida 1(6) 1. Förord Syftet med detta dokument är att beräkna och redovisa årsbaserade verkningsgrader för värmeåtervinnare med samma förutsättningar, så att man kan jämföra data från olika tillverkare.

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

Nyhet! Luftbehandlingsaggregat för energieffektiva flerbostadshus

Nyhet! Luftbehandlingsaggregat för energieffektiva flerbostadshus Luftbehandlingsaggregat för energieffektiva flerbostadshus Nyhet! Extremt låg energianvändning Enkelt för fastighetsägaren Enkelt för installatören Enkelt för hyresgästen IV Produkt IV Produkt utvecklar,

Läs mer

Varför ventilerar vi?

Varför ventilerar vi? Varför ventilerar vi? Tillsätta syre och ren luft Tillsätta eller bortföra fukt Värma eller kyla Föra bort föroreningar (emissioner) gaser,rök, partiklar mm Föra bort överskottsvärme produktion, solinstrålning

Läs mer

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Allmänt Tryckgivaren används i anläggningar där man eftersträvar variabelt flöde genom att konstanthålla trycket i kanalsystemet. Tryckgivaren

Läs mer

Toppklimat för småhus

Toppklimat för småhus VENTILATION SVALKA SKÖTSEL INSTALLATION TEKNIK Toppklimat för småhus VÄRME Värme Ventilation Luftkonditionering Värme Med hjälp av en värmepump återvinns värme och energi från den luft som ventileras bort

Läs mer

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering!

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering! Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar LIVING Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Läs mer

A50S Ventilationsaggregat. Tryggt val

A50S Ventilationsaggregat. Tryggt val A50S Ventilationsaggregat Tryggt val Allmänt a-collection ventilationsaggregat är konstruerat med senaste teknik för att ge hög luftkomfort med låg driftskostnad. Effektiv värmeåtervinning med roterande

Läs mer

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Otroligt Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Luftbehandling i världsklass VoltAir System luftbehandlingsaggregat levererar marknadens bästa återvinning av tempererad luft i fastigheter

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

MultiWin FTX-Ventilation

MultiWin FTX-Ventilation MultiWin FTX-Ventilation för bostadsfastigheter & flerfamiljsbostäder Luftmiljö AB Änghagsgatan 13 531 40 Lidköping Tel: 0510 228 00 www.luftmiljo.se Luftmiljö MultiWin - en kostnadseffektiv lösning FTX-Ventilation

Läs mer

A900S/T Ventilationsaggregat. Tryggt val

A900S/T Ventilationsaggregat. Tryggt val A900S/T Ventilationsaggregat Tryggt val Allmänt a-collection ventilationsaggregat är konstruerat med senaste teknik för att ge hög luftkomfort med låg driftskostnad. Effektiv värmeåtervinning med roterande

Läs mer

Swegon CASA R85. Anvisningar för montering, drift och underhåll

Swegon CASA R85. Anvisningar för montering, drift och underhåll Swegon CASA R85 Anvisningar för montering, drift och underhåll R85101110 Innehåll Bruksanvisning För användaren Viktig information 3 Styrning från en Premium spiskåpa 4 Styrning från en Premium kontrollpanel

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium - Slutseminarium Slutrapport av projektet Genomgång av alternativen Genomgång av resultat Energibesparing, kostnader, koldioxidbelastning Fjärrvärmetaxans betydelse för lönsamheten Avbrott för lunch Värmepumpsalternativet

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Xzone

Funktionsguide GOLD, Xzone Funktionsguide GOLD, Xzone 1. Allmänt Funktionen Xzone är avsedd att kunna styra en extra temperaturzon via ventilationsanläggningen. Det finns ibland behov av att reglera en del av anläggningen med andra

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-27 Fastighetsbeteckning: Daggkåpan 24 Adress/ort: Hagtornsgården 28, Häljarp Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme Energitipsens ABC för dig som har fjärrvärme Det finns många saker du kan göra för att minska energin som behövs för att värma fastigheten. När man tänker på att spara energi är det många som funderar

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-07-10 Fastighetsbeteckning: Höja 14:12 Adress/ort: Pildammsvägen 4, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Vissa saker är självklara, andra borde vara det

Vissa saker är självklara, andra borde vara det På www.flaktwoods.se/bostadsventilation hittar du mer information och kan ladda ner vår produktkatalog med en komplett teknisk beskrivning. På hemsidan hittar du också den återförsäljare som finns närmast

Läs mer

I 20 länder heter vi redan Systemair. Nu byter vi namn också i Sverige.

I 20 länder heter vi redan Systemair. Nu byter vi namn också i Sverige. I 20 länder heter vi redan Systemair. Nu byter vi namn också i Sverige. Vi är kända under namnet Kanalfläkt. Vi omsätter i år 1 850 Mkr och har 35 dotterbolag i 21 länder med totalt 1200 anställda. Huvudkontor

Läs mer

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE BÄTTE INOMHUSMILJÖ TONADO IS VÄMEÅTEVINNINGSSYSTEM MED OTEANDE VÄMEVÄ XL AE Anslutning i topp eller sida AC eller EC motorer oterande värmeväxlare Temperaturverkningsgrad upp till 80% IS Nya uppdaterade

Läs mer

Flexit SPIRIT UNI 3 - UNI 4

Flexit SPIRIT UNI 3 - UNI 4 Marknadens bästa produkt? Flexit SPIRIT UNI 3 - UNI 4 Luftbehandlingsaggregat och styrning NYHETER! Flexit SPIRIT UNI 3 och UNI 4 ger ett mycket bra inomhusklimat, minskar värmekostnader, uppfyller passivhusstandarden,

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Luft- & vätskekylda vätskekylaggregat

Luft- & vätskekylda vätskekylaggregat Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftkonditioneringssystem Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Tunnelfläktar Luft- & vätskekylda vätskekylaggregat Produktsortiment 2 Systemair världen runt Systemair

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-04 Fastighetsbeteckning: Vejby 15:452 Adress/ort: Hultavägen 4, Vejbystrand Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-02 Fastighetsbeteckning: Älta 79:41 Adress/ort: Flugsnapparvägen 36 / Älta Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204 K) Företag:

Läs mer

Luftmiljö Free Svensktillverkad FTX-ventilation med energiåtervinning

Luftmiljö Free Svensktillverkad FTX-ventilation med energiåtervinning Luftmiljö Free Svensktillverkad FTX-ventilation med energiåtervinning Produktserien MiniWin Roterande återvinnare. Flödesområde 20-60 l/s. SFP 1,5 vid 40 l/s och 75 Pa Återvinningsgrad upp till 83 %. Elektrisk

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Två i ett Energieffektiv Tystgående Patenterad Användningsområde två i ett! Flexit K2 R är ett ventilationsaggregat och spisfläkt i en och samma enhet.

Läs mer