Värmeåtervinningsaggregat RDKS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmeåtervinningsaggregat RDKS"

Transkript

1 Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat RDKS är en vidareutveckling av vårt aggregat RDKR. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsreglering. Detta ger en mycket exakt temperaturreglering som ger högre noggrannhet på önskad tilluftstemperatur. Utöver detta finns som tillbehör en funktion vilken automatiskt begränsar den roterande värmeväxlarens fuktåterföring vid hög fukthalt i inomhusluften. RDKS-aggregatet är utrustat med Fläkt Woods styrsystem Curo som kompletteras med en grafisk kontrollpanel Curo Touch eller en enklare membranpanel Curo Basic. Aggregatet är främst avsett för bostäder och mindre lokaler och ska placeras i varmt utrymme. RDKS behöver ej dränering vilket är en fördel speciellt vid utbyte av äldre aggregat. RDKS som kan levereras i höger- eller vänsterutförande, har alla anslutningar uppåt och är avsett för väggmontering. Då aggregatet placeras i kök kombineras det med spiskåpa CPDJ eller CPTJ. Kåpans forceringsspjäll öppnas vid matlagning. Grundflödet i köket ordnas med en separat frånluftsventil. RDKS levereras med en 2 m anslutningskabel för kontrollpanel. Energibesparing RDKS är ett energieffektivt värmeåtervinningsaggregat vilket väsentligt reducerar energiförbrukningen. Besparingarna sker genom att fläktarna drivs med moderna, högeffektiva EC-motorer där mätningar visar en energi förbrukning på endast % av vad mot svarande konventionella växelströmsmotorer förbrukar. Dessutom är RDKS försett med en roterande värmeväxlare som har en temperaturverkningsgrad på upp till 83%. RDKS l/s Produktfakta Verkningsgrad, upp till 83% Automatisk begränsning av fuktåterföring Varvtalsstyrd roterande värmeväxlare Till- och frånluftsflöde l/s Rekommenderas för bostads ytor upp till 155 m 2 Filter upp till klass F7 Högeffektiva EC-motorer Individuellt injusterbara fläktar Kräver ingen dränering Lätt att installera Servicevänlig Grafisk kontrollpanel Curo Touch (tillval) Modbus-kommunikation VVS AMA-kod QAB Produktkod exempel: RDKS Värmeåtervinningsaggregat RDKS med eftervärmare, fuktstyrning och standardfilter. Fläkt Woods 9299 SE Rätt till ändringar förbehålles

2 Beskrivning, material, tekniska data Hölje Ytter- och innerhöljet är tillverkat av galvaniserad plåt med mellanliggande 15 mm isolering av frigolit. Aggregatdörren låses med skruvar. Fläktar Fläktarna drivs av mycket tysta och energisnåla ECmotorer. De är lätta att ta ut vid service och underhåll. Fläktarnas varvtal kan injusteras steglöst oberoende av varandra. Tilluftsfläkt L wa db(a) Värmeväxlare Värmeväxlaren är en roterande värmeväxlare i aluminium och den har en temperaturverkningsgrad på upp till 83%. Den regleras steglöst och styrs automatiskt av den inbyggda styrenheten. Aggregatet är även försett med en avfrostningsautomatik. Värmeväxlaren är lätt uttagbar för rengöring. I system med köksplacerat aggregat går luften från spiskåpan förbi värmeväxlaren för att undvika luktöverföring. För- och eftervärmare Aggregatet har plats för inbyggd elektrisk för- och eftervärmare. I områden där dimensionerande utetemperaturen (DUT5) är lägre än 25 C skall aggregatet kompletteras med en förvärmare. Förvärmaren styrs av utetemperaturen. Eftervärmaren i aggregatet reglerar tilluftstemperaturen. Aggregatet kan enkelt kompletteras med för och eftervärmare i efterhand. p s, Pa q, l/s Diagram 1. a) Tilluftsfläkt, inställning potentiometer (V) b) Ljud till kanal, L wa, för tilluftsfläkt c) Filter M5 Frånluftsfläkt 300 Filter Aggregatet är försett med filter av klass M5/G3 som standard. Filter upp till klass F7 finns som tillbehör Ljud Ljudeffektsnivån L w i oktavband till kanal beräknas genom att addera korrektionsfaktorn (med respektive tecken) till avläst ljudeffektsnivå L wa i diagram 1. Ljudväg - Oktavband, centerfrekvens Hz korrektion, db Till- & avluft Från- & uteluft Omgivning Ljudnivån Lp 10A är redovisad för ett rum med 10 m 2 ljudab sorp tionsarea. För att erhålla verklig ljudnivå adderas följande db(a)-värden (med tecken) till avläst värde i diagram. Rumsyta Normalt möblerat rum Hårt möblerat rum 5 m 2 +2 db(a) +7 db(a) 10 m 2 0 db(a) +4 db(a) 15 m 2-1 db(a) +1 db(a) p s, Pa L p10a, db(a) q, l/s Diagram 2. a Frånluftsfläkt, inställning potentiometer (V) b) Ljud till kök, Lp 10A, från aggregat med stängt forceringsspjäll i spiskåpan c) Filter G d) Om RDKS byggs in mellan två köksskåp tillsammans med frontlucka, så sjunker ljudnivån till omgivningen med 1-2 db Fläkt Woods 9299 SE Rätt till ändringar förbehålles

3 Mått och vikt, elektriska data, styrutrustning Mått och vikt Styrutrustning Aggregatet är försett med en elektronisk styrenhet, denna sitter bakom skyddspanelen och sköter bland annat driften av fläktarna, den roterande värmeväxlaren och eventuella elvärmare A 595 RDKS-1 Uteluft höger, tilluft höger U F T T F U A Vikt: 40 kg Fläktstyrning Via kontrollpanelen (tillbehör) kan tre driftslägen väljas: BORTA HEMMA används när man inte är hemma under en längre tid för att spara energi används för normalt ventilationsflöde FORCERING används vid ett högre ventilationsbehov (återgång sker automatiskt efter 120 minuter). Fläkthastigheterna kan injusteras oberoende av varandra via någon av våra kontrollpaneler (tillval). Värdena avläses i Curo Basic med blinkande lysdioder och i Curo Touch i klartext. Temperaturstyrning Styrenheten reglerar den roterande värmeväxlaren och ev. eftervärmare till att hålla inställd temperatur. Tillufts temperaturen justeras mot önskat börvärde i två steg. Först med energiåtervinning från den roterande värmeväxlaren och om detta inte räcker till i andra hand med eftervärmaren. Den elektriska eftervärmaren aktiveras endast om den roterande värmeväxlaren är i drift. Under kalla perioder då frost kan bildas i rotorn, tar styrenheten hand om avfrostningen. Detta sker när utetemperaturen är under 10 C. 595 RDKS-2 Uteluft vänster, tilluft vänster Anslutning (hona) T F U A Diameter Tilluft Frånluft 1) Uteluft 1) Avluft 1) Dimensioneras upp till Ø125 så snart utrymmet tillåter. Elektriska data Spänning: 230V, enfas 50 Hz. Kod Fläktmotorer Förvärmare Eftervärmare Märkeffekt Märkeffekt Märkeffekt, W El, W El, W El, W 1) med spiskåpa RDKS 2 x ) Märkeffekt gäller då både för- och eftervärmare är installerade. Emballage Aggregatet levereras i kartong. Upphängningsjärn för väggmontage samt mon terings- och drift och skötselinstruktioner medföljer. Kylåtervinning På sommaren, om frånluften är kallare än uteluften, startar den roterande värmeväxlaren för att återvinna kylan i den kallare frånluften. Detta är framför allt aktuellt när man har någon form av kylmaskin i huset. Fuktstyrning (tillbehör) Funktionen begränsar automatiskt den roterande värme växlarens fuktåterföring vid hög fukthalt i inomhusluften. Fuktstyrning kan även beställas i efterhand för komplettering, då med produktkod: RDKZ Ethernetanslutning (tillbehör) Ethernetanslutningen kan användas för att koppla upp aggregatet i ett befintligt nätverk. RDKS har en inbyggd Webserver som gör att man kan surfa in på aggregatet och läsa av och ändra vissa värden. T.ex. fläkthastigheter och temperaturer. Anslutningen kan även användas om man vill koppla upp aggregatet mot ett överordnat system via Modbus TCP/IP. Larm Kontrollpanelen (tillbehör) har en indikering för larm. Denna indikerar när det är dags att byta filter. Fläkt Woods 9299 SE Rätt till ändringar förbehålles

4 Produktkod, tillbehör Produktkod Värmeåtervinningsaggregat med roterande värmeväxlare Anslutning (a) 1 = Uteluft höger, tilluft höger 2 = Uteluft vänster, tilluft vänster Elbatteri (b) 1 = Enbart eftervärmare 2 = Eftervärmare och förvärmare Fuktstyrning (c) 1 = Med Filter Tilluft/Frånluft (d) 2 =M5 påsfilter/g3 planfilter Luftkvalitetsstyrning (e) Ethernetanslutning (f) 5 = Med Generation (g) 1 Tillbehör Frontlucka Material (b) 3 = Vitlackerat 4 = Rostfritt Förlängningsdel mot tak (c) 1 = Med (+300 mm) RDKS-a-b-c-d-e-f-g RDKZ-14-b-c-d-e Kontrollpanel Curo Basic Kontrollpanel Curo Touch Filter G3 planfilter Filter M5 påsfilter Filter F7 påsfilter Elbatteri för komplettering i efterhand (passar både som för- och eftervärmare) Spiskåpa för RDKS-1-b-c-d-e-f-1 Spiskåpa för RDKS-2-b-c-d-e-f-1 Spiskåpa för RDKS-1-b-c-d-e-f-1 Spiskåpa för RDKS-2-b-c-d-e-f-1 Kombihuv Luftintag Ventilationshuv Kanalisolering ø 100 Kanalisolering ø 125 Ljuddämpare Fuktstyrning Ethernetanslutning Tillbehör Kontrollpanel Curo Basic - RDKZ-41-1 Extern kontrollpanel för montering på vägg. Fläkthastigheten kan ställas i tre driftslägen; BORTA, HEMMA och FORCERING. Panelen visar även temperatur- och filterlarm. Kontrollpanel Curo Touch - RDKZ-41-3 Extern kontrollpanel för väggmontage. Med kontrollpanelen kan fläkthastigheter, CO 2 -styrning och driftshastigheter justeras och avläsas i klartext. Kontroll panelen visar även larm mm. OBS! Kontrollpanel krävs för injustering av fläktar. RDKZ-41-1 RDKZ-41-3 RDKG RDKG RDKG RDKR CPDJ-b-cc-d-1-f CPDJ-b-cc-d-2-f CPTJ-a-bb-c-1-e CPTJ-a-bb-c-2-e RDKZ BSDB CBAE RDKZ RDKZ BDER RDKZ-51-1 RDKZ-53-5 Höjd (d) 6 = = 700 Generation (e) 1 Förlängningskabel till kontrollpanel Variant (b) 1 = 6-pol flatkabel Längd (cc) 10 = 10 meter 25 = 25 meter Generation (d) 1 RDKZ-43-b-cc-d Kombihuv RDKZ-26 Kombihuven är avsedd för att ta in uteluft till och föra bort avluft från värme åter vinningsaggregat som betjänar en bostad. Den monteras i yttervägg. Uteluften tas in på undersidan medan avluften blåses rakt ut. Båda öppning arna är försedda med nät. Nätet över avluftöppningen är lätt borttagbart vid inspektion och eventuell rensning. Luftintag BSDB-20 Är avsett för placering på yttervägg. Intaget består av en låda i vilken ett ytterväggsgaller är monterat som regnskydd. Det behöver därför ej ha regnskyddad placering. Fläkt Woods 9299 SE Rätt till ändringar förbehålles

5 Tillbehör, forts Ventilationshuv CBAE-12 Är avsedd för värmeåtervinningsaggregatets avluft. Den skall anslutas med plåtkanal eller flexibel stålslang. Kanalisolering RDKZ-45 Är avsedd för kondens- och värmeisolering av kanaler som leder kall luft inom uppvärmt utrymme. Kanalisoleringen består av svårantändlig polyetencellplast. Isolertjocklek är 15 mm och längden 1 meter. Kanalisoleringen skjuts på från änden av kanalen. Ljuddämpare BDER-70 Rektangulär ljuddämpare för kanaldiameter 125 mm. L x B x H = 1000 x 265 x 190. Mittfrekvens, Hz Ljuddämpning vid k 2k 4k 8k BDER Fläkt Woods 9299 SE Rätt till ändringar förbehålles

6

Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel för montering, drift och skötsel Mars 2010 Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) Funktioner... 3 Kontrollpanel, handhavande... 4 Skötsel och regöring av värmeväxlare och fläktar... 5 Filterbyte... 6

Läs mer

Swegon CASA R120. Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA R120. Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA R120 Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare Ventilationsaggregat för villor, flervåningshus och fritidsbostäder under 230 m 2. Aggregatet har roterande värmeväxlare. Även lämplig för

Läs mer

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOK ALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOK ALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV VÄRMEÅTERVINNING VENTIL TIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, FFÄRER, LOK LER FRISK LUFT FRISK RE LIV VÄRMEÅTERVINNING Ventilationsprodukter för bostäder, affärer & lokaler VENTILTION Med energikrisen på 70-talet

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning 1. Aggregatuppbyggnad 2. Projektering och monteringsanvisning 3. Injustering 4. Drift- och skötselinstruktioner Datum 2011-10-01 1.

Läs mer

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad PODVENT 2.0 Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om produkterna på vår webbplats! Podvent passar både vid nyinstallation och utbyte.

Läs mer

111140S-05 2013-12. Spirit K2. Monteringsanvisning Luftbehandlingsaggregat med spiskåpa och manöverpanel

111140S-05 2013-12. Spirit K2. Monteringsanvisning Luftbehandlingsaggregat med spiskåpa och manöverpanel 111140S-05 2013-12 Spirit K2 Monteringsanvisning Luftbehandlingsaggregat med spiskåpa och manöverpanel Innehåll 1 Montering/förarbete 4 1.1 Inspektion/underhåll 4 1.2 Utrymmesbehov 4 1.3 Krav på placering

Läs mer

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Två i ett Energieffektiv Tystgående Patenterad Användningsområde två i ett! Flexit K2 R är ett ventilationsaggregat och spisfläkt i en och samma enhet.

Läs mer

Swegon CASA W130. Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA W130. Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA W130 Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare Ventilaitonsaggregat för villor under 250 m². Aggregatet har en motströms plattvärmeväxlare. Även lämplig för renoveringsobjekt. Maximal

Läs mer

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg. HERU Energiåtervinningsaggregat Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.com Innehåll KVALITET ÄR LIVSKVALITET................3

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

CombiWin. Kan kombineras med värmepump! Nytt utbytesaggregat som ersätter Bacho ACJ. Korta fakta om CombiWin... CombiWin

CombiWin. Kan kombineras med värmepump! Nytt utbytesaggregat som ersätter Bacho ACJ. Korta fakta om CombiWin... CombiWin Nytt utbytesaggregat som ersätter Bacho ACJ Kan kombineras med värmepump! Korta fakta om... ersätter Bacho ACJ luftvärmeaggregat Stämmer med de gamla måtten för enkelt utbyte Energieffektiv med EC motor

Läs mer

Enervent OY AB Sortimentsguide Luftbehandlingsaggregat Flödesområde 20-7000 l/s Energieffektiva ventilationsaggregat

Enervent OY AB Sortimentsguide Luftbehandlingsaggregat Flödesområde 20-7000 l/s Energieffektiva ventilationsaggregat Enervent OY AB Sortimentsguide Luftbehandlingsaggregat Flödesområde 20-7000 l/s Energieffektiva ventilationsaggregat Roterande värmeväxlare Korsströmsvärmeväxlare Batterivärmeväxlare Eftervärmebatteri,

Läs mer

Frånluftsåtervinning EL 280. SE Installationshandledning 13608 (2007/10)

Frånluftsåtervinning EL 280. SE Installationshandledning 13608 (2007/10) Frånluftsåtervinning EL 280 SE Installationshandledning 13608 (2007/10) Installationshandledning Frånluftsåtervinningsenhet EL 280 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13608 Utgåva 1.0 Copyright

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00S RT-00S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-00S Allmänt REC Temovex 00S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas På en punkt är ni ganska lika varandra, du och ditt hus, ni behöver båda andas

Läs mer

INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H

INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat Allmänt VEX350/VEX360 kompaktaggregat VEX350/VEX360 är en serie ventilationsaggregat med

Läs mer

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation 365 Produktserien MiniWin Lägenheter & villor upp till 120 m² vid placering i kök, eller upp till 160 m² vid placering i tvättstuga, groventré eller liknande.

Läs mer

IVT 490 ELEKTRO STANDARD

IVT 490 ELEKTRO STANDARD IVT 490 ELEKTRO STANDARD Handledning i montage drifttagning skötsel Art. nr: 9518055 Version 1.1 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Exvent greenair. Ventilationsaggregat med värmeåtervinning. Planerings-, installations- och bruksanvisning

Exvent greenair. Ventilationsaggregat med värmeåtervinning. Planerings-, installations- och bruksanvisning Exvent greenair Ventilationsaggregat med värmeåtervinning Planerings-, installations- och bruksanvisning Läs denna anvisning noggrant innan du installerar aggregatet och spara anvisningen för framtida

Läs mer

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas På en punkt är ni ganska lika varandra, du och ditt hus, ni behöver båda andas

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

Modulbyggt luftbehandlingsaggregat Flexomix. 060 950 Luftflöde 0,2-10,0 m³/s. Produktkatalog

Modulbyggt luftbehandlingsaggregat Flexomix. 060 950 Luftflöde 0,2-10,0 m³/s. Produktkatalog Modulbyggt luftbehandlingsaggregat Flexomix 060 950 Luftflöde 0,2-10,0 m³/s Produktkatalog IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljöoch energieffektiva luftbehandlingsprodukter. Detta

Läs mer

Friskluft med värmeåtervinning

Friskluft med värmeåtervinning Friskluft med värmeåtervinning Andra generationen Air Star är tystare och snyggare! Tänk på all den tid vi tillbringar inomhus. Omvandla den tiden dag och natt. Det är då enkelt att förstå att ett bra

Läs mer

Friskluft med värmeåtervinning

Friskluft med värmeåtervinning Friskluft med värmeåtervinning Andra generationen Air Star är tystare och snyggare! Tänk på all den tid vi tillbringar inomhus. Omvandla den tiden dag och natt. Det är då enkelt att förstå att ett bra

Läs mer

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Luftbehandling i världsklass VoltAir System luftbehandlingsaggregat levererar marknadens bästa återvinning av tempererad luft i

Läs mer

PLANERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNING

PLANERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNING VALLOX VENTILATION Planering Installation Ibruktagande 2 4 4 6 1 3 TIONSANVISNING 8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 Ventilationsaggregat Ventilationsstyrning Spisfläkt Takgenomföring Ventiler Kanaler Ljuddämpare

Läs mer

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika Användarhandledning Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika behovssituationer... 4 Reglercentral ME 900...

Läs mer

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Från och med programversion 1.13 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets ursprungsspråk är svenska Reservation för ändringar. www.swegon.com

Läs mer

IVT 590/550. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Art. nr: 6 720 640 590 2009/10

IVT 590/550. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Art. nr: 6 720 640 590 2009/10 IVT 590/550 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Art. nr: 6 720 640 590 2009/10 INNEHÅLL Inledning...3 Goda råd till användaren...3 Systembeskrivning...4 Manöverpanelen...5 Ingående delar...6

Läs mer