Ekonomisk och miljövänlig pelletseldning. Pelletsvärme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk och miljövänlig pelletseldning. Pelletsvärme"

Transkript

1 Ekonomisk och miljövänlig pelletseldning Pelletsvärme

2 bekväm pelletsvärme M I L J Ö V Ä N L I G O C H E K O N O M I S K Bränslepellets är ett biobränsle som oftast är tillverkat av sågspån eller kutterspån. Vid eldning av träpellets kommer de ämnen som släpps ut i luften att tas upp igen av växter och träd och rör sig därigenom i ett naturligt kretslopp till skillnad från eldning av fossila bränslen eller elframställning av olja eller kol. Nettoutsläppet av koldioxid är noll. Pellets är också ett inhemskt bränsle som ger arbetstillfällen och skapar köpkraft i Sverige. F Ö R D E L A R M E D P E L L E T S FÖRNYELSEBAR ENERGIKÄLLA MINST MILJÖPÅVERKAN LÅGT PRIS ENKELT ATT HANTERA FINNS I SÄCK ELLER BULK MÅNGA LEVERANTÖRER PRODUCERAT INOM LANDET MINSKAR ELBEHOVET ENKELT SÄTT ATT ELDA BIOBRÄNSLE GÅR ATT ANVÄNDA I BEFINTLIG PANNA BIBEHÅLLER HUSETS VENTILATION flexibla lösningar för alla villaägare K O M P L E T T S O R T I M E N T Värmebaronen har under många år sålt flest pelletspannor i Sverige. I vårt sortiment av pannor finns modeller anpassade för alla önskemål. Gemensamt för alla är den rejäla brännkammaren inspirerad av våra effektiva och lättskötta vedpannor. En stor asklåda ser till att det blir långt mellan tömningstillfällena. Pellmax UB flexibel pelletskassett Pellmax VX kompakt med värmeväxlare Pellmax CU för den som vill ha det allra bästa Biomax kombinera pellets och ved Viking Bio beprövad pelletsbrännare B I L L I G T S Ä T T AT T V Ä R M A Under de senaste åren har det tvistats om det billigaste uppvärmningssättet. Priset på pellets har legat i princip stilla och tillgången har varit god. Generellt kan man jämföra driftskostnaden med en värmepump men installationskostnaden ligger lägre för pellets. Nackdelen för pellets har varit att det krävt en del skötsel, men med Pellmax-serien har skillnaden minskat. 2

3 VA D Ä R P E L L E T S? Pelletering är en metod för att konservera och koncentrera biologiskt material. Det går ut på att man torkar träet och pressar samman det till en liten stav, 6-12 mm i diameter. Staven delas i korta bitar som i regel är runt 25 mm långa. M A R K N A D E N S B Ä S TA K U N D S E R V I C E För att kunna hjälpa dig snabbt och korrekt så behöver vi veta en del om din nuvarande uppvärmning och dina önskemål. Kontakta våra värmerådgivare så går vi tillsammans igenom olika förslag på lösningar. När vi kommit överens med dig om bästa sättet att värma din villa hjälper vid dig att få kontakt med en kunnig installatör i ditt område. Saker vi måste veta är: H U R F U N K A R D E T? Pellets kan eldas i de flesta pannor, men mest bekvämt i en pelletspanna. Man behöver ett förråd som kan vara av varierande storlek. Därifrån matas pelletsen automatiskt fram av en skruv till en pelletsbrännare. Storleken på ditt hus Din nuvarande uppvärmning Ålder på anläggningen Var du bor någonstans. Tel F I L M E N O M P E L L E T S Filmen om pellets finns att se på vår hemsida eller att kostnadsfritt beställa hem till brevlådan i DVD-format. 3

4 kompakta lösningar som tar liten plats K O M PA K TA O C H B E K V Ä M A Pellmaxserien gör det enkelt att elda med pellets. Välj den Pellmax som passar dig bäst, de tre olika modellerna ger dig möjlighet att skräddarsy din uppvärmning. Alla pannorna har rejäla brännkammare och askutrymmen men är ändå kompakta i formatet. F Å R P L AT S I K Ä L L A R E N Nu är det slut med stora klumpiga förråd och skruvar, matningar och kedjor hit och dit. Om du inte själv vill förstås. Komplettera din Pellmax med kompakta Pelletsförråd 200 (bilden) och du får en snygg installation som tar liten plats. Pelletsförråd 200 kan också kopplas till bulkförråd. Då blir det så gott som underhållsfritt. P E L L E T S F U N G E R A R A L LT I D L I K A B R A Vintern 2009/2010 fick många villaägare uppleva att värmepumpar inte alls fungerar optimalt när det är kallt ute. Kylan drev upp elpriset och plötsligt var värmepumpen inte längre billig i drift när verkningsgraden sjönk i nivå med en elpanna. Elräkningen kom som en mycket obehaglig överraskning för många villaägare. En pelletspanna fungerar alltid lika bra oavsett temperatur. B I B E H Å L L L E R H U S E T S V E N T I L AT I O N Med pellets istället för värmepump bibehåller man husets ventilation på det sätt huset är byggt för och undviker fuktproblem. Man slipper också byta radiatorer även om värmesystemet kräver höga temperaturer på vintern. 4

5 så här enkelt är det! B E S T Ä L L A P E L L E T S Har du erfarenhet av en vanlig oljepanna så vet du hur det går till, bara att ringa och beställa. De flesta stora oljebolag erbjuder pellets. Det finns också en mängd lokala leverantörer. Tänk på att kvaliteten är viktigare än priset. f r å n F Ö R R Å D T I L L P E L L E T S B R Ä N N A R E Man kan välja att lagra sin pellets på flera olika sätt. De flesta börjar med pelletssäckar och ett mindre förråd. Man fyller förrådet med ett antal säckar och därifrån matas pelletsen till pannan och pelletsbrännaren. Brännaren fungerar som en oljebrännare och sköter sig själv. Ett annat alternativ är bulkförråd. Det fungerar som en vanlig oljetank och fylls av en bulkbil. Fördelen är att man slipper hantera säckar och att pelletspriset blir ännu lägre. Förrådet kräver dock att man har utrymme för det. va r d a g e n M E D P E L L E T S Pellets är bekvämt. Har du ett bulkförråd så sköter det sig automatiskt. Har du ett mindre förråd så får du fylla på det då och då beroende på hur kallt det är ute. Efter ett tag har du lärt dig hur mycket pellets det går åt. Pannan och brännaren måste tittas till ibland. Under större delen av året räcker det med någon gång i månaden, är det riktigt kallt med 1-2 veckors intervall. Tillsynen tar högst 5 minuter. s k ö t s e l Alla former av förbränningspannor kräver någon form av skötsel då det bildas sot och aska. Med en riktig pelletspanna minimeras arbetet. Pellmax har en stor asklåda som sällan behöver tömmas och rejäl brännkammare med runda tubrör. Pannorna är konstruerade för att kunna eldas långa perioder med bibehållen hög verkningsgrad. Pellmax har därför inte någon sotningsautomatik med rörliga delar som kan krångla det behövs helt enkelt inte. Pellmax kräver högst minuters skötsel per månad under eldningssäsongen. Att sota ur pannan går snabbt och man får högsta möjliga verkningsgrad. Man lär sig anläggningen och det blir riktigt billigt att elda med pellets. 5

6 Pelletsbrännare är tillbehör en trio för alla villaägare P E L L M A X U B V X C U Gemensamt för alla tre är en ny brännkammare som är inspirerad från våra erkänt effektiva och lättskötta vedpannor. Pellmax-serien är självklart tillverkad i Sverige. P E L L M A X V X K O M PA K T Pellmax VX är en gedigen och kompakt pelletspanna med traditionell styrning med mekaniska termostater. Varmvatten produceras av en värmeväxlare. Har du lågt i tak i ditt pannrum så är Pellmax VX ett perfekt val. P E L L M A X U B F L E X I B E L P E L L E T S UB-modellen är en värmekälla som passar perfekt tillsamman med solfångare och/eller värmepump. Låt solfångare värma varmvatten och hus under vår, sommar och höst. På vintern eldar du med pellets. Pellmax UB är också ett utmärkt komplement till värmepump. Ju kallare det är ute desto sämre verkningsgrad har värmepumpen. Låt Pellmax UB sköta värmen när det är kallt ute. Då är pellets billigare. P E L L M A X C U F Ö R D E N K R Ä S N E Vår allra bästa pelletspanna. CU-modellen har digital styrning och en rejäl kopparfodrad varmvattenberedare för bästa ekonomi och komfort. Shuntstyrning med utomhusgivare ser till att huset alltid får exakt rätt mängd värme. Pannan har också funktioner för sommardrift, pumpmotionering och mycket annat. 6

7 Pellmax CU K L I M AT S T Y R D V Ä R M E Smarta funktioner minskar driftskostnaden med upp till 1000:- per år jämfört med andra pannor på marknaden. Den klimatstyrda värmeregleringen ser till att villan alltid har tillräckligt med värme även om temperaturen utomhus förändras hastigt. Pannan stänger värmen på sommaren men startar alla vitala funktioner dagligen så att inget kärvar när hösten kommer. Tillsammans sparar funktionerna pengar varje dag. G O T T O M VA R M VAT T E N Pellmax CU har en rejäl kopparfodrad varmvattenberedare som ger rikligt med varmvatten. Pannan har också elvärme som backup om pelletsen skulle råka ta slut. B Ä S TA E K O N O M I N Alla funktioner gör Pellmax CU till en riktig sparbössa. Klimatstyrningen tillsammans med smart styrning av pelletsbrännaren sparar pengar och ger högsta komfort. Pellets & El Varmvattenberedare Mått: B:570 H:1540 D:745 Pellets: 25 kw El: 9 kw RSK Pellmax VX VA R M VAT T E N M E D V Ä X L A R E Pellmax VX styrs av mekaniska termostater som kopplar in pelletsbrännare eller elvärme efter de temperaturer man har valt. Skulle pelletsen ta slut träder elvärmen automatiskt in. På panelen kan avläsas vilket energislag som är i drift. Värmeväxlaren producerar varmvatten efterhand som det behövs. Vattnet värms när det passerar växlaren på väg till kranen. Pellmax VX har en ringa höjd och är lämplig när det är lågt i tak. Alla anslutningar är lätt åtkomliga. Pellets & El Varmvattenväxlare Mått: B:570 H:1370 D:745 Pellets: 25 kw El: 9 kw RSK Pellmax UB K O M P L E T T E R A R A L L A V Ä R M E S Y S T E M Oavsett vad du har för uppvärmning så kan du komplettera med pelletskassetten Pellmax UB. Kravet är att du har ett vattenburet värmesystem och någon form av vattenmagasin/ackumulatortank. Många värmepumpar är t ex anslutna till en dubbelmantlad elpanna inomhus och då är det mycket enkelt att ansluta Pellmax UB. Pelletskassetten är bara 95 cm hög och enkel att placera. Pelletskassett Ej varmvatten Mått: B:575 H:955 D:725 Pellets: 20 kw RSK

8 har du en gammal panna? skötseln blir enklare med Pellmax M I N D R E T I L L S Y N M I N D R E J O B B Först och främst så kommer du snabbt att upptäcka att det är mycket enklare att sköta en riktig pelletspanna. Din gamla panna har förmodligen inga luckor med snabbhandtag utan måste öppnas med verktyg. Brännkammaren är avsedd för olja och har ingen plats för aska så den måste rensas ofta. Att sota ur pannan brukar vara krångligt då luckor och tubrör är mer eller mindre oåtkomliga. Rent allmänt känns det mesta trångt och bökigt jämfört med en Pellmaxpanna. H Ö G R E V E R K N I N G S G R A D Med en Pellmax pelletspanna kan du få upp till 20 % högre verkningsgrad. Dels för att en pelletspanna är konstruerad och optimerad för pellets, men också för att den är bättre isolerad och är tätare än din gamla panna. Det ger minimala värmeförluster och sparar pengar. H U R L Ä N G E L E V E R D I N G A M L A PA N N A? Har din gamla panna kommit upp i pensionsåldern? Ofta gör de det när de börja närma sig 15-års ålder. Fall inte för frestelsen att byta ut den mot en begagnad oljepanna, spara tid och pengar på en riktig Pellmax istället. Pellmax CU S J Ä LV K L A R T M I L J Ö G O D K Ä N D A Pellmax är testade av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) tillsammans med Viking Bio pelletsbrännare med mycket goda värden. Uppfyller Boverkets krav med bred marginal. 8

9 alla Pellmax är lika lättskötta Enkel kontrollpanel. Rökrör ingår i leverans. Rymlig brännkammare E N K E LT AT T R E N G Ö R A Pannornas runda tubrör har inga skrymslen som samlar sot och aska. Med medföljande sotviska sotar man snabbt och enkelt från en och samma lucka. Den stora asklådan behöver bara tömmas ett fåtal gånger per år. Luckan har snabbhandtag och du har öppnat pannan på bara några sekunder. Rensa ur brännaren och dra tubrören med sotviskan. Du är klar på mindre än 5 minuter. Sotet och askan hamnar i asklådan. Enkelt, eller hur? Stor asklåda K VA L I T E T Samtliga Pellmax pelletspannor är byggda med samma höga kvalitet som våra gedigna vedpannor. Väl testade och beprövade, kvalitet i minsta detalj. Rejäla luckor och handtag Lättåtkomlig, rymlig asklåda 9

10 Pelletsbrännare är tillbehör Biomax kombinera pellets och ved VA L F R I H E T Biomax använder sig av beprövad dubbelpanneteknik men är anpassad för moderna biobränslen och höga krav på bekvämlighet. Biomax ger dig frihet att själv välja bränsle med hänsyn till vad du anser bekvämt och ekonomiskt. Pannan eldas lika bra med pellets som med ved. De separata eldstäderna gör det enkelt att välja energislag. Dessutom fungerar den som elpanna med en effekt på 9 kw vilket räcker för de flesta villor. k o m b i n at i o n s e l d n i n g Du kan t ex vedelda våren och hösten och använda pelletsdrift under vintern. På sommaren använder du pellets eller eldrift till varmvattnet. Du väljer vad som passar dej bäst. När du inte vill vedelda så ger pelletsdriften ändå god ekonomi. e n k e l V E D E L D N I N G Vedeldstaden är konstruerad för omvänd förbränning med keramiskt roster och efterbrännkammare. Pannan tänds med medföljande gasoltändare på c:a en minut. All sotning sker från en och samma lucka på pannans front. Enklare blir det inte. b e k v ä m P E L L E T S E L D N I N G Pelletsbrännaren Viking Bio kan alltid sitta monterad på pannan. Brännarluckan har snabbhandtag och kan fällas ut så långt att brännaren hänger vid pannans sida. En utdragbar asklåda i botten på brännkammaren gör det lätt att tömma pannan på aska. 10

11 Dragluckan i rökröret minskar stilleståndsförluster. Rökgastermometer visar när det är dags att sota. Enkel, lättbegriplig kontrollpanel. Eldrift 9 kw. Pannan sotas från en och samma lucka. Bra för rygg och knän! Den praktiska brännarluckan öppnas enkelt. Brännaren hänger i luckan och kan enkelt vridas åt sidan. Inbyggd kopparfodrad varmvattenberedare på 100 liter. Mjukt rundade tubrör utan svåråtkomliga hörn gör pannan lättsotad. Gjutna luckor som inte slår sig. Håller tätt hela pannans livslängd. Gedigna handtag. Asklåda till pelletsbrännaren. Keramiskt eldstad och efterbrännkammare. k e r a m i s k t R O S T E R Biomax arbetar med omvänd förbränning enligt självdragsprincipen när du eldar med ved. Som alla moderna vedpannor så är Biomax utrustad med ett keramiskt roster. Pannan ska vid vedeldning förses med en eller flera ackumulatortankar kompletterade med laddningsautomatik (eldar du med pellets så behövs inte ackumulator). Miljökraven uppfylls och vedeldningen blir bekvämare. Utsläppen genom skorstenen blir i det närmaste försumbara och består i stort sett enbart av vattenånga och koldioxid. S J Ä LV K L A R T M I L J Ö G O D K Ä N D Biomax är testad av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) tillsammans med Viking Bio pelletsbrännare med mycket goda värden. Uppfyller Boverkets krav med bred marginal. B R Ä N N A R L U C K A Pannan levereras med brännarlucka avsedd för Värmebaronen Viking Bio. För brännare av annat fabrikat finns pelletsluckesats (tillbehör) att beställa. 11

12 Solfångare Pellmax UB värmepump och pellets Värmepump innedel Värmepump utedel K O M B I N E R A P U M P M E D P E L L E T S Lika väl som att vi kommer att få uppleva kraftiga regn och hög värme i framtiden så får vi säkert räkna med extrem kyla många vintrar. Den lilla pelletskassetten Pellmax UB är en perfekt partner till din värmepump när det är kallt ute och pumpen har förlorat sin fina verkningsgrad. O P T I M E R A M E D S O L F Å N G A R E Elda pellets när det är riktigt kallt, använd värmepump vid mildare temperaturer och solfångare på sommarhalvåret. Anläggningen kostar en slant men å andra sidan blir uppvärmningen riktigt billig och miljövänlig P E L L E T S B Ä S T N Ä R D E T Ä R K A L LT När det blir kallt ute så kallar värmepumpen förr eller senare på tillskottvärme i form av dyr elvärme. Genom att kombinera pumpen med Pellmax UB behåller man en låg uppvärmningskostnad även när kylan sätter in, pellets är alltid billigt och bra oavsett yttertemperatur. Dessutom ökar du livslängden på din värmepump. E N K E LT AT T K O P P L A T I L L V Ä R M E P U M P E N Det är enkelt att koppla Pellmax UB till värmepumpens innerdel. De flesta pumpar har en s k dubbelmantlad innerdel och dess vattenvolym räcker gott till för att ansluta Pellmax UB. Prata med Värmebaronens värmerådgivare om du känner dig osäker. +10ºC 0ºC -10ºC SOLFÅNGARE VÄRMEPUMP PELLMAX UB 12

13 solfångare och pellets F R Å N T I D I G V Å R T I L L S E N H Ö S T Moderna solfångare producerar energi redan från det du känner att solen börjar värma på våren till långt in på hösten. Solvärme kombinerat med pellets har många fördelar: Mycket låg uppvärmningskostnad Ingen påverkan på miljön Gratis energi från solen Minskat elberoende Enkelt underhåll ger hög komfort a c k u m u l at o r - E T T VAT T E N M A G A S I N Solfångare måste kopplas mot någon form av vattenmagasin för att kunna lagra värmen från solen. Magasinets storlek avgörs av antalet solfångare. Kräver inte huset mer än 1-2 solfångare så kan Värmebaronens dubbelmantlade pannor Elomax 250/450 användas. Ytterligare solfångare kräver en eller flera ackumulatortankar. Dessa kan sammankopplas så de innehåller flera tusen liter vatten. Värmebaronen tillhandahåller ackumulatorer och tekniktankar i olika storlekar. SOLFÅNGARE gratis varmvatten på sommarhalvåret +10ºC 0ºC -10ºC PELLMAX UB e k o n o m i s k t M E D S O L F Å N G A R E Med solfångare kopplade till pelletsanläggningen får man många fördelar. Dels blir eldningssäsongen kortare och man sparar mycket pellets. T o m i de norra delarna av Sverige får man ut en hel del energi av solen. Har man inte ett mycket stort behov av varmvatten så klarar man sig gott med endast solfångare för varmvattenproduktion, även molniga dagar ger värme. Det innebär att man kan sluta använda pelletspannan. Det är mycket viktigt att man låter en yrkesman dimensionera antalet solfångare och storlek på ackumulatorerna. Kontakta Värmebaronens värmerådgivare så får du hjälp. 13

14 Viking Bio pelletsbrännare Snabbanslutning pelletsmatning. Temperaturövervakat fallrör. Brännarrör med turbulent låga. Låg vikt gör brännaren lätt att hantera. Informativ panel. Snabbfästen. Elanslutningar med snabbkopplingar. S Å L D I T I O T U S E N TA L S E X E M P L A R Under de senaste åren har Viking Bio haft överlägset störst marknadsandel på den svenska marknaden för pelletsbrännare. Brännaren säljs av alla större grossister och utbildade installatörer finns över hela landet. På detta sätt garanteras att du och din brännare alltid kommer att ha tillgång till reservdelar och kunnig service. Tryggt! 14

15 E K O N O M I Viking Bio försöker normalt starta med låg effekt. Märker brännaren att effekten inte räcker (kallt ute) så byter den automatiskt till högre effekt. Liksom alla pelletsbrännare har Viking Bio förslitningsdetaljer som måste bytas ibland. På Viking Bio är de få och är enkla att byta. Enkel konstruktion med få rörliga delar. K O M F O R T Startar och stannar automatiskt. Om många duschar under kort tid så känner brännaren automatiskt av att varmvattenbehovet ökar och börjar värma vatten innan pannan kallar på värme (tillbehör). Viktigt om man har panna med värmeväxlare. Viking Bio har utgång för yttre ljud- eller ljussignal. Bra om du t ex glömt fylla på pellets. Viking Bio har en låg ljudnivå och är enkel att rengöra. M I L J Ö Brännaren har hög verkningsgrad och låga utsläpp. O R D E N T L I G T T E S TA D Viking Bio är testad av Statens Tekniska Forskningsinstitut (SP) och uppfyller alla krav på säkerhet och miljö, P-märkt. Brännaren är också testad enligt EN 15270, en EU-standard med höga krav. S Ä K E R H E T Det är lätt att avläsa på brännarens panel vad som orsakat eventuella problem. Det gör det enkelt att åtgärda problemet. Brännarens unika upptändning eliminerar risken för att rökgaser ansamlas och sedan antänds med explosiv kraft, ett vanligt problem med pelletsbrännare. Brännaren ventilerar både sig själv och pannan under uppstart. Sedan startar den lugnt och försiktigt. Lågan byggs stegvis upp till inställd effekt. Brännaren övervakar kontinuerligt om temperaturen i fallröret eller omgivningstemperaturen är för hög. Även lågan övervakas. Skulle brännaren av någon anledning inte starta så blåser den automatiskt ut alla rökgaser ur pannan innan den stannar. T I L L F Ö R L I T L I G H E T Brännaren har inga rörliga delar förutom fläkten. Alla varma delar är av rostfritt stål av högsta kvalité. Viking Bio har elstart med mycket hög tillförlitlighet. Startelementet övervakas så att det inte överhettas. Det är därför ovanligt att startelement behöver bytas, ett förekommande problem på många andra pelletsbrännare. L Ä T T S K Ö T T Brännaren sitter fast med lättåtkomliga snabbfästen. Elanslutningar och pelletsmatarslang har snabbfästen. Du lossar enkelt brännaren från pannan på c:a 10 sekunder! Brännaren är lätt och är enkel att hantera. A N PA S S N I N G S B A R Viking Bio har en framåtbrinnande låga precis som en oljebrännare. Därför passar brännaren i de flesta pannor, även i trånga moderna oljepannor såsom CTC 1100/1200, Nibe City m fl. Konverteringssats till CTC-pannorna finns att beställa, kombinationen är testad och godkänd av Sveriges tekniska forskningsinstitut med god verkningsgrad och godkända miljövärden. Viking Bio monterad i CTC 1100 oljepanna 15

16 Pellets tillbehör Pelletsförråd 200 VB Art Nr 3306 VA R F Ö R D R A G L U C K A? För att erhålla ett jämnt luftflöde till pelletsbrännaren ska alltid en motdragslucka monteras. Med ett jämt luftflöde får man högre förbränningsverkningsgrad och bättre bränsleekonomi. Dessutom undviker man att pannan kyls ner under stilleståndsperioder då luften passerar genom dragluckan istället för genom hela pannan. Draglucka stor för större skorstenar Art Nr 2926 Ersätter medlevererad draglucka om denna ej räcker till vid högt skorstensdrag. Dvs skorstenen är högre än 8 meter, är större än 130 mm. Draglucka 1 RSK Passar rökrör med lutande sotlucka i 45 C. B: 150 mm, H: 130 mm Draglucka 2 RSK Passar rökrör med en lodrät sotlucka. B: 150 mm, H: 130 mm Draglucka för ved-rökrör Art Nr 2924 Passar rökrör 90351, standard på vedpannor. B: 150 mm, H: 130 mm Draglucka för renslucka Art Nr 2925 Passar rensluckor i skorstenar med bredden 132 mm där dragluckan sitter. Bredd 450 mm Höjd 1540 Djup 745 Panna och förråd, endast 102 cm brett (avtappningsventil demonterad) Pelletslucka CTC 1100/1200/2200 RSK Passar till Viking Bio. Komplett sats med temperaturgivare, distans och lucka. (Yttre brännarrör ingår ej). Rumsenhet Pellmax CU & Elomax RSK Med styr- och larm-funktion. Draglucka Vedolux 37 Art Nr 2961 Passar i fläktuttaget på Vedolux 37. Ø 208 mm Panntemperaturgivare RSK Styr Viking Bio vid drift i växlarpannor eller i vedanläggningar med ackumulatortank. 16 mellan till & frånslag. Längd 2,5m. Montageplåt RSK Plåt 300 x 300 x 3 mm med färdig hålbild för Viking Bio. Distans Viking Bio RSK Flyttar ut Viking Bio 105 mm från luckan. Används vid korta eldstäder eller vid smala luckor. Passar direkt i Värmebaronens vedluckor. Anslutning Ø 200 mm. Med reservation för ev tryck- eller korrekturfel Tillsats för extern styrning VB art nr: 2956 Styr Pellmax UB vid samkörning med värmepump/solfångare. Brännarlucka för Viking Bio, vänsterhängda. VB art nr: Pellmax UB VB art nr: Pellmax CU och VX Brännarlucka Vänsterhängda utan uttag. För brännare av annat fabrikat. VB art nr: Pellmax UB VB art nr: Pellmax CU och VX Brännarlucka Högerhängd utan uttag. För brännare av annat fabrikat. VB art nr: Pellmax UB VB art nr: Pellmax CU och VX 16

17 Rökrör Biomax Biomax och Pellmax levereras med vinkelrökrör. Andra typer av rökrör finns som tillbehör. 181 Vinkelrökrör (medlevereras) Rökrör uppåt (tillbehör) Rökrör Pellmax 147 inv inv Vinkelrökrör (medlevereras) Rökrör uppåt (tillbehör) Rökrör bakåt- uppåt (tillbehör) Biomax Biomax RSK Höjd 1305 mm Bredd 810 mm Djup 715 mm Skorstenskrav min. 150 mm, höjd min. 7 m, drag min. 20 Pa Rökutgång bakåt Effekt 20 kw pellets Effekt 20 kw ved Effekt 9 kw el VIkt 365 kg Komplett leverans Vinkelrökrör med låsbar motdragslucka Sotningsredskap med upphängningskonsoll Gasoltändare (ej flaska) Rökgastermometer Avtappningsventil Strömtransformator Med reservation för ev tryck- eller korrekturfel 17

18 Pellmax CU Pellmax CU RSK Höjd 1540 mm exkl rökrör Bredd 570 mm exkl avtappningsventil Djup 745 mm Asklåda 25 liter Skorstenskrav min.100 mm, höjd min.2 m, drag max.15 Pa Rökutgång bakåt Effekt 25 kw pellets Effekt 9 kw el VIkt 300 kg Komplett leverans 59 Vinkelrökrör med låsbar motdragslucka 298 Sotningsredskap med upphängningskonsoll Elektronisk Rökgastermometer Avtappningsventil 745 Elektronisk belastningsvakt Pellmax VX Pellmax VX RSK Höjd 1370 mm exkl rökrör Bredd 570 mm exkl avtappningsventil Djup 745 mm Asklåda 25 liter Skorstenskrav min.100 mm, höjd min.2 m, drag max.15 Pa Rökutgång bakåt Effekt 25 kw pellets Effekt 9 kw el VIkt 275 kg Komplett leverans Vinkelrökrör med låsbar motdragslucka 284 Sotningsredskap med upphängningskonsoll Avtappningsventil Belastningsvakt 745 Smutsfilter till värmeväxlare Med reservation för ev tryck- eller korrekturfel

19 Pellmax UB Viking PRO Pellmax UB RSK Höjd 955 mm exkl rökrör Bredd 575 mm exkl avtappningsventil Djup 730 mm Asklåda 25 liter Skorstenskrav min.100 mm, höjd min.2 m, drag max.15 Pa Rökutgång bakåt Effekt 20 kw pellets Vattenvolym 80 liter LEVERANSOMFATTNING Oljefi lter (20 micrometer) Vakuummätare Oljeslang (2 st) Elkabel med europakontakt Insexnyckel 956 TILLBEHÖR Drifttidsmätare Komplett leverans Bakvy Vinkelrökrör med låsbar motdragslucka Typ RSKnr Vikt Effekt (kw) E ff.omr Munstycke (kg) 90% Vgrad (kg/h) vid leverans Sotningsredskap med upphängningskonsoll Viking Pro ,4-2,3 0,50/60 S Viking Pro ,2-4,1 0,85/60 S Viking Pro ,0-6,6 1,25/60 S Viking Pro 27L , ,4-2,3 0,50/60 S Avtappningsventil Sidovy Viking Pro 27L har förlängt brännrör, 190 mm jämfört med normala 90mm. Viking BIO LEVERANSOMFATTNING Viking BIO Elkabel med europakontakt Rökgastermometer Askraka Insexnyckel Skruvmejsel LEVERANSOMFATTNING Matarskruv 1 m pelletsslang Slangklämmor Upphängningskedja Upphängningskrok Typ / RSK-nr Effekt (kw) Förbrännings- Rek. drag * E lspänning Huvudmått utanför pannan(mm) Vi kt verkningsgrad Höjd Bredd Djup Längd (kg) Viking BIO % 5-10 Pa 230 V Matarskruv Matarskruv Bränslerekommendationer: Träpellets, SS Grupp 1, tillverkade av sågspån, diameter 8 mm, längd max. 32 mm. *Motdragslucka skall vara monterad. Komplett paket Viking BIO + matningsskruv 1,5 m RSK Komplett paket Viking BIO + matningsskruv 2,5 m RSK Med reservation för ev tryck- eller korrekturfel 19

20 Kontor och modern produktionsanläggning i Österslöv, 1 mil norr om Kristianstad i Skåne V I T I L LV E R K A R A L L A P R O D U K T E R I V Å R E G E N FA B R I K I S V E R I G E. Vi på Värmebaronen tycker det är viktigt att ha full kontroll på hela produktionskedjan från ritning till leverans. Vi tycker också det är viktigt att värna om svenska jobb och miljö, det är inte bara i matbutiken det är viktigt med närproducerat. Hos Värmebaronen hittar du pellets-, ved- och kombinationspannor. Dessutom pelletsbrännare, elpannor och tillskottsvärme till värmepump. Och du, nu tillverkar vi solfångare också! Du ska också veta att hos Värmebaronen får du alltid personlig service av våra värmerådgivare. Du är mycket välkommen att ringa! SVENSKTILLVERKAT T E L FA X w w w. v a r m e b a r o n e n. s e i n f v a r m e b a r o n e n. s e B E S T Ä L L F L E R T R Y C K S A K E R Vi har många fler kataloger, foldrar och produktblad. Ring eller gå in på och beställ. VB Inhouse Tryck: Med reservation för ev. tryck- och korrekturfel. Vedeldning när den är som enklast Elvärme och tillskottsvärme Elpannor för industri och fastighet Cirkaprislista Servicekatalog, reservdelar Trycksaker på engelska, franska o tyska Produktblad och skyltmaterial DVD-filmer om ved, pellets och installation Å T E R F Ö R S Ä L J A R E : Värmebaronen AB Arkelstorpsvägen Kristianstad Tel Fax

Pelletsvärme. Pannor & Brännare. www.varmebaronen.se

Pelletsvärme. Pannor & Brännare. www.varmebaronen.se Pelletsvärme Pannor & Brännare www.varmebaronen.se tekniktank solfångare pelletspanna luft/vatten värmepump Pellets Bränslepellets är ett biobränsle som oftast är tillverkat av sågspån eller kutterspån.

Läs mer

Pelletseldning. enkelt, billigt och miljövänligt

Pelletseldning. enkelt, billigt och miljövänligt Pelletseldning enkelt, billigt och miljövänligt Bränslepellets av god kvalité består bara av hårdpackat trä, inget annat. Överblivet spån från sågverk pressas till små bränslestavar och blir ett lätthanterbart

Läs mer

Vedeldning när den är som enklast

Vedeldning när den är som enklast Vedvärme Vedeldning när den är som enklast Sveriges största sortiment lättskötta vedpannor F Ö R D E L A R M E D V E D FÖRNYELSEBAR ENERGIKÄLLA LITEN MILJÖPÅVERKAN BILLIGARE BLIR DET INTE MINSKAR ELBEHOVET

Läs mer

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT:

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT: Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik SVENSKTILLVERKAT GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! Energipriset har alltid förändrat sig beroende på tillgång och efter politikers beslut. Det var inte så länge sedan

Läs mer

Kombinera. ackumulatorer AQUALUX ACKTANK. Kombinera värmekällor för billig uppvärmning

Kombinera. ackumulatorer AQUALUX ACKTANK. Kombinera värmekällor för billig uppvärmning Kombinera ackumulatorer AQALX ACKTANK Kombinera värmekällor för billig uppvärmning Shuntpaket ingår ej Lagra värmen i vatten GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSÄKERT! En ackumulatortank innehåller vatten och har

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR SVENSKTILLVERKADE VEDOLUX Att elda med ved är det absolut billigaste sättet att värma sitt hus. Med Vedolux Lambda-serien blir det billigare och enklare än någonsin.

Läs mer

Vedeldning när den är som enklast

Vedeldning när den är som enklast Vedvärme Vedeldning när den är som enklast Sveriges största sortiment koldioxidneutralt Modern vedeldning är bekväm, elda endast en gång per dygn GLÖM ALLT OM GAMMALDAGS VEDELDNING Med en modern anläggning

Läs mer

Gäller fr. o. m. 140201

Gäller fr. o. m. 140201 Cirkaprislista Gäller fr. o. m. 140201 Moms 25% ELPATRONER 2 ELKASSETTER 2 TILLBEHÖR FÖR ELPATRONER OCH ELKASSETTER 3 VILLAPANNOR EL, UTAN VARMVATTENBEREDARE 3 TILLBEHÖR FÖR ELPANNOR UTAN VARMVATTENBEREDARE

Läs mer

Gäller fr. o. m. 120201

Gäller fr. o. m. 120201 Cirkaprislista Gäller fr. o. m. 120201 Moms 25% Elpatroner 2 Elkassetter 2 Tillbehör för elpatroner och elkassetter 3 Villapannor el, utan varmvattenberedare 3 OBS! Ersätter Cirkaprislista med tryckdatum

Läs mer

Gäller fr. o. m. 140201

Gäller fr. o. m. 140201 Cirkaprislista Gäller fr. o. m. 140201 Moms 25% ELPATRONER 2 ELKASSETTER 2 TILLBEHÖR FÖR ELPATRONER OCH ELKASSETTER 3 VILLAPANNOR EL, UTAN VARMVATTENBEREDARE 3 TILLBEHÖR FÖR ELPANNOR UTAN VARMVATTENBEREDARE

Läs mer

Solvärme. gratis värme från solen! SOLFÅNGARSYSTEM

Solvärme. gratis värme från solen! SOLFÅNGARSYSTEM Solvärme gratis värme från solen! K2 SOLFÅNGARSYSTEM solvärme är miljövänligt, gratis och riktigt smart en investering som ger gratis värme i många år GRATIS OCH MILJÖVÄNLIGT Solen har alltid varit vår

Läs mer

gratis värme från solen!

gratis värme från solen! Solvärme gratis värme från solen! K2 SOLFÅNGARSYSTEM Värmen från solen är miljövänlig, gratis och riktigt smart En investering som ger värme i många år FÖRDELAR MED SOLVÄRME BILLIGT OCH MILJÖVÄNLIGT MÅNGA

Läs mer

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet.

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Smartaste villavärmen! Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Elomax. Hjärnan i ditt uppvärmningssystem. ELOMAX är designad för att möta framtiden. Den ersätter helt en

Läs mer

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR SVENSKTILLVERKADE VEDPANNOR Att elda med ved är det absolut billigaste sättet att värma sitt hus. Med Vedolux Lambda-serien är det billigare och enklare än någonsin.

Läs mer

Pellets ger dig tid och pengar över

Pellets ger dig tid och pengar över Pelletspannor Gör nåt mer för pengarna... HÖG OLJA K O ST N AD PELLETS VED LÅG LITEN ARBETSINSATS STOR I jämförelse med vedeldad panna och oljepanna så är pellets ett mellanalternativ som både ger pengar

Läs mer

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Godkännande enligt EN303-5 INSTRUKTIONSBOK FÖR EcoTec MiniQ MED MAXEFFEKT 20/25 kw TEKNISKA FAKTA 300 D C H 370 345 290 80 E B A 100 Pannans effekt [kw] Parametrar

Läs mer

Nya möjligheter att värma med pellets

Nya möjligheter att värma med pellets Nya möjligheter att värma med pellets En ren besparing för dig och naturen ULMA AB of Sweden Nya möjligheter att värma med pellets Med en pelletsbrännare behåller man husets ventilation så som huset är

Läs mer

Elpatroner PRISGRuPP 1 A

Elpatroner PRISGRuPP 1 A Gä r lle. fr.o 01 02 11 m. CIRKAPRISLISTAN samtliga priser exkl. ElpatronEr 2 ElkassEttEr 2 tillbehör för ElpatronEr och ElkassEttEr 3 Villapannor El, utan VarmVattEnbErEdarE 3 tillbehör för Elpannor utan

Läs mer

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Stoker Boken Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Inledning Sonnys svensktillverkade stoker går att koppla till de flesta i dag förekommande

Läs mer

Villasortiment. Pelletsbrännare Vedpannor Ackumulatorer Elpannor Elkassetter Elpatroner Oljebrännare Tillbehör. Produktkatalog

Villasortiment. Pelletsbrännare Vedpannor Ackumulatorer Elpannor Elkassetter Elpatroner Oljebrännare Tillbehör. Produktkatalog Villasortiment Pelletsbrännare Vedpannor Ackumulatorer Elpannor Elkassetter Elpatroner Oljebrännare Tillbehör Produktkatalog Bästa lösningen för din villavärme Vinslöv. Villa med Vedolux 40 UB och tre

Läs mer

PELLETSPANNA PELLETS OCH VEDPANNA. Modell PV. Svensk tillverkning

PELLETSPANNA PELLETS OCH VEDPANNA. Modell PV. Svensk tillverkning PELLETSPANNA PELLETS OCH VEDPANNA Svensk tillverkning Modell PV Extuna PV /PV 30 En kompakt pelletspanna som kan eldas med ved. PV Extuna PV /PV 30 är en liten och smidig villapanna för pellets/olja/ved

Läs mer

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se Pellets naturlig värme Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme www.pellsam.se Pellets naturlig värme Pellets är en naturlig uppvärmningsform som kombinerar en mycket

Läs mer

En värmekälla för hela huset

En värmekälla för hela huset VÄRME NÄRA DIG En värmekälla för hela huset Värme i din närhet Det finns många fördelar med att installera en pelletskamin i huset, jämfört med vedkaminer som endast har för syfte att var mysig, men sällan

Läs mer

gjutjärnspannor ningen av ackumulatortanken påbörjas inom några minuter.

gjutjärnspannor ningen av ackumulatortanken påbörjas inom några minuter. VED- OCH PELLETSPANNORP AV GJUTJÄRN gjutjärnspannor Mitt i Europa ligger Tjeckien. Landet var under mellankrigstiden en av världens ledande industrinationer. Dess 10,3 milj. invånare är kända som skickliga

Läs mer

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare.

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Genom att du värmer upp ditt hus med pellets bidrar Du inte till växthuseffekten, eftersom förbränning av

Läs mer

Gaselle Combi ved/pelletspanna

Gaselle Combi ved/pelletspanna Gaselle Combi ved/pelletspanna Svenskmonterade, fläktstyrda vedpannor Hög verkningsgrad och låg miljöpåverkan Gaselle HT är en renodlad vedpanna som är konstruerad för att eldas mot ackumulatortank. För

Läs mer

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd Tellus vedpanna DP-serien Lättskött och prisvärd Vedpanna för expert och novis Enkel att sköta och mycket prisvärd. En panna ur Tellus DP-serie som passar den inbitne vedeldaren lika bra som nybörjaren.

Läs mer

Vedvärme när den är som effektivast

Vedvärme när den är som effektivast Vedvärme när den är som effektivast 2 www.kakelugnspannan.se Kakelugn, öppenspis, vedpanna och ackumulatortank, allt i ett skal Kakelugnspannan är en kombination av de bästa egenskaperna från kakelugnen

Läs mer

Solvärmepaket Färdiga paketlösningar

Solvärmepaket Färdiga paketlösningar Solvärmepaket Färdiga paketlösningar 2 Innehållsförteckning 3. Paket med vakuumrörsolfångare 4. Paket med plansolfångare 5. Solpaket med optimaltank 6. Solpaket för varmvattenberedare 7. Solpaket för värmepump

Läs mer

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Skorstenens uppgift är att åstadkomma skorstensdrag för förbränningen och transportera bort de producerade rökgaserna. Utformningen av skorstenen och arrangemangen

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning OPEX Installations- och skötselanvisning 2009-05-01 www.trebem a.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Rökrörsanslutning...3 Elektrisk installation...3

Läs mer

Fastighetsvärme. med pellets som energikälla

Fastighetsvärme. med pellets som energikälla Fastighetsvärme med pellets som energikälla Fullutrustad värmemodul 00 kw med 40 m pelletssilo Fullutrustad Modulvärme från Baxi Modulvärme kan via den inbyggda värmeväxlaren enkelt kopplas mot befintligt

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

ALPHA COMBI. Allbränslepanna för ved, pellets, olja och el med kopparfodrad varmvattenberedare. Villapanna PBD SE 0824-4

ALPHA COMBI. Allbränslepanna för ved, pellets, olja och el med kopparfodrad varmvattenberedare. Villapanna PBD SE 0824-4 PBD SE 0824-4 Villapanna 7 ALPHA COMBI 639168 ALPHA COMBI FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Allbränslepanna för ved, pellets, olja och el med kopparfodrad varmvattenberedare ALPHA COMBI är en toppansluten

Läs mer

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Uppvärmningspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Värnamo kommun Oktober 2006 Policyn ska vara vägledande vid all planering, handläggning och rådgivning som

Läs mer

Elvärme. Elektrisk tillskottsvärme och villaelpannor

Elvärme. Elektrisk tillskottsvärme och villaelpannor Elvärme Elektrisk tillskottsvärme och villaelpannor att värma med el MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Elvärme får många att tänka på de elektriska pannor som var så populära för inte så väldigt länge sedan. Då

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation En del av BDR Thermea EUROPE ARGENTINA CHINA Baxi Sverige - en del av BDR Thermea BDR Thermea är en ny världsledande koncern inom värmelösningar. BDR Thermea arbetar med: Innovativa

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Leveransinnehåll. P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar:

Leveransinnehåll. P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar: Leveransinnehåll P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar: Pannkroppen är behandlad med antirost grundfärg och inslaget i plast för att skydda mot transportskador. Asklådan finns under rostret,

Läs mer

Villapannor. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Villapannor. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Villapannor Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE VVM 300 Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år senare, 1952, grundade Nils Bernerup

Läs mer

Vedeldning. MBIO - energiteknik AB 2000.03 6:1

Vedeldning. MBIO - energiteknik AB 2000.03 6:1 Vedeldning ATT ELDA MED VED HAR GAMLA TRADITIONER, men på senare år har vedeldningen ifrågasatts på grund av de höga utsläppen av oförbrända ämnen som är både miljöskadliga och hälsovådliga. Kritiken är

Läs mer

Vad är en pelletskamin?

Vad är en pelletskamin? Vad är en pelletskamin? Enkelt uttryckt kan man säga att en pelletskamin är en maskin där man stoppar in pellets och ut kommer det värme till halva elpriset. Man ställer bara in önskad temperatur, sedan

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 27

Köksspis Bruzaholm 27 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 27 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8500/32-8600 Köksspis Bruzaholm Nr 27 rev 2012-01 Sida

Läs mer

Opop H418/Bio Comfort Trä Pelletspanna

Opop H418/Bio Comfort Trä Pelletspanna Opop H418/Bio Comfort Trä Pelletspanna 100 stegs modulerande drift Woody Generation EN 303-5 godkänd av DTI (Danish Technological Institute). Godkänd til trykekspansion. Miljö, Energi klass A.A. MONTERINGSVÄGLEDNING

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Vattenmantlade eldstäder

Vattenmantlade eldstäder Vattenmantlade eldstäder Lacunza har under lång tid utvecklat vedeldade produkter för god hushålls ekonomi, ekologi och med hänsyn för miljön. Vi har utvecklat produkter som ger skön och billig värme

Läs mer

Gäller fr. o. m

Gäller fr. o. m Cirkaprislista Gäller fr. o. m. 130201 Moms 25% ELPATRONER 2 ELKASSETTER 2 TILLBEHÖR FÖR ELPATRONER OCH ELKASSETTER 3 VILLAPANNOR EL, UTAN VARMVATTENBEREDARE 3 TILLBEHÖR FÖR ELPANNOR UTAN VARMVATTENBEREDARE

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Från en förstklassig leverantör

Från en förstklassig leverantör www.froeling.com Från en förstklassig leverantör Fröling har arbetat med att effektivisera användningen av trädbränslen i snart fem decennier. I dag står Fröling för modern värmeteknik för biobränslen.

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Biobränslepanna 130-2000kW

Biobränslepanna 130-2000kW Februari 2014 Biobränslepanna 130-2000kW Rörlig roster Automatisk askutmatning Träflis eller liknande bränsle Keramisk brännkammare Sotblåsning Steglös effektreglering PLC med webserver D Alessandro CSA

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

by Lindquist Heating

by Lindquist Heating by Lindquist Heating En smart investering -nya generationen RB Grand Lux Driftsäkerhet, underhållsfritt och tillgänglighet var ledorden vid utvecklingen av nya RB Grand Lux serien. Nya RB Grand Lux serien

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

TOPLING SASP. Hög kvalitet till RÄTT PRIS!

TOPLING SASP. Hög kvalitet till RÄTT PRIS! TOPLING SASP Hög kvalitet till RÄTT PRIS! SASP Topling är både miljö och kvalitet certifierad Flygbild över anläggningen i Boden. 35 ÅR AV ERFARENHET VÄRMER VÄRLDEN! Med över 35 års erfarenhet och med

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

iljömärk produkt! www.froeling.com

iljömärk produkt! www.froeling.com Miljömärkt produkt! www.froeling.com Uppvärmning med ved Fröling har arbetat med att effektivisera användningen av trädbränslen i snart fem decennier. I dag står Fröling för modern värmeteknik för biobränslen.

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

Pelletskaminer. med Drag

Pelletskaminer. med Drag Pelletskaminer med Drag För en förnybar framtid. Nu kan du gå över till skön pelletsvärme... Långsiktig energilösning När du kommer hem trött och frusen en kall kväll då brinner det redan i kaminen. Varmt

Läs mer

den kompletta översikten av företag som levererar utrustning för ved- eller fliseldning i effektintervallet 20 kw - 300 kw

den kompletta översikten av företag som levererar utrustning för ved- eller fliseldning i effektintervallet 20 kw - 300 kw tema: BIOENERGI FÖR FASTIGHET OCH INDUSTRI Extra exemplar av "Fastighetsvärme" beställer du på: bioenergitidningen.se Bioenergi för FASTIGHET och industri den kompletta översikten av företag som levererar

Läs mer

Pellets i brännare, pannor och kaminer. Pelletsvärme för småhus

Pellets i brännare, pannor och kaminer. Pelletsvärme för småhus Pellets i brännare, pannor och kaminer Pelletsvärme för småhus Vad är pellets? Pellets består av biprodukter i form av såg-, kutter- och hyvelspån från sågverk, hyvlerier och annan träindustri. De vanligaste

Läs mer

KMP Neptuni (Konventionell skorsten) Ariterm Sweden AB

KMP Neptuni (Konventionell skorsten) Ariterm Sweden AB KMP Neptuni (Konventionell skorsten) Ariterm Sweden AB Ariterm Sweden AB/Sverige 34 900 kr Två fasta effektlägen 3,1 5,8 kw 93 % 91 % 41 47 db(a) 52 x 58 x 104 cm 100 125 kg 20 25 kg Kan drivas med batteri

Läs mer

Villapannor. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Villapannor. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Villapannor Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE VVM 300 Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år senare, 1952, grundade Nils Bernerup

Läs mer

Energismarta vattenmantlade braskaminer som värmer upp hela huset Fristående- och inbyggnadskaminer

Energismarta vattenmantlade braskaminer som värmer upp hela huset Fristående- och inbyggnadskaminer Ansluts mot värmesystemet Energismarta vattenmantlade braskaminer som värmer upp hela huset Fristående- och inbyggnadskaminer Var energismart och välj en vattenmantlad braskamin En vattenmantlad braskamin

Läs mer

UNICONFORT GLOBAL. - Powered by Swebo.

UNICONFORT GLOBAL. - Powered by Swebo. UNICONFORT GLOBAL - Powered by Swebo. Den nuvarande energi politiken grundas uteslutande på att användningen av fossila bränslen inte längre kan fortsätta. Ur miljömässig synpunkt är användningen av de

Läs mer

EBK. Efterbrännkammare

EBK. Efterbrännkammare EBK Efterbrännkammare EBK håller ihop lågan längre och bidrar till en närmast fullständig förbränning och mycket låga utsläpp. Samtidigt skapar den undertryck som suger avgaser från brännkoppen vilket

Läs mer

GILLES VÄRMEPANNOR. - Högkvalitativa och helautomatiska pelletspannor.

GILLES VÄRMEPANNOR. - Högkvalitativa och helautomatiska pelletspannor. GILLES VÄRMEPANNOR - Högkvalitativa och helautomatiska pelletspannor. HPK-RA 12,5-160 - Högpresterande pelletspanna. Pannan tillverkas enligt de högsta kvalitetskraven. All svetsning sker så att inga spänningar

Läs mer

AVL.UJ10.3.U2. Installations- och användaranvisning. Svendsen 1. NSP Brasvärme -funktion och design

AVL.UJ10.3.U2. Installations- och användaranvisning. Svendsen 1. NSP Brasvärme -funktion och design Installations- och användaranvisning Svendsen 1 NSP Brasvärme -funktion och design Bra att veta före installation Egen härd guld värd! Tack för att Du valde en Svendsen kamin. Den kommer att värma Er och

Läs mer

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya Classic kassett insats! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer

Läs mer

kökspannor top of the line

kökspannor top of the line kökspannor top of the line Komfort, Besparing, Säkerhet och rikligt med värme Förbränningskammaren har en speciell vattenmantling som producerar riktigt höga temperaturer, tack vare dubbelförbränning värmer

Läs mer

PELLETS SPANNMÅL EL VED OLJA FOCUS

PELLETS SPANNMÅL EL VED OLJA FOCUS PANNOR PELLETS SPANNMÅL EL VED OLJA FOCUS har rätt panna oavsett bränsle. 89% 92% 91% 11-06 ECO NATURE 40 VED MILJÖVÄNLIGT OCH EFFEKTIVT ALTERNATIV NY OCH MODERN VÄRMEPANNA FOCUS Eco Nature 40 är en ny

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

Gilles 12,5-160kW. Pelletspanna

Gilles 12,5-160kW. Pelletspanna Pellets Flis Pelletspanna Gilles,-60kW Gilles har väl beprövade produkter med hög kvalité till ett konkurrenskraftigt pris. Anläggningarna har stor driftsäkerhet tack vare Gilles smarta självkorrigerande

Läs mer

Prextherm RSW. Effektiva stålpannor

Prextherm RSW. Effektiva stålpannor Oktober 2012 Prextherm RSW Effektiva stålpannor Prextherm RSW är en serie säckeldade pannor. De görs av en av de största pannproducenterna i Europa. I de små storlekarna från 92 kw till 1890 kw har pannan

Läs mer

Miljöenheten Vedeldning

Miljöenheten  Vedeldning Miljöenheten www.skara.se Vedeldning Lagar och regler, eldningsförbud I Skara kommun finns det särskilda bestämmelser om eldning i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön. De

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt RECVENT+ Ventilation och värme Tryggt, Säkert och Enkelt REC i korthet REC Indovent AB grundades 1954 och är verksamma inom affärsområdena Ventilation & Energi och Industriprodukter. Huvudkontoret finns

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

BlackStar. Bio Comfort 100 step modulated Version 6.31 Woody generation

BlackStar. Bio Comfort 100 step modulated Version 6.31 Woody generation BlackStar Bio Comfort 100 step modulated Version 6.31 Woody generation EN303-5 & EN15270 godkänd på DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi, Miljö märkning A.A. SCEAB www.biocomfort.se Sid: 1 Innehålls

Läs mer

Funderar du på att skaffa ny braskamin? Vill du få lägre uppvärmningskostnader? Jämför då med pellets!

Funderar du på att skaffa ny braskamin? Vill du få lägre uppvärmningskostnader? Jämför då med pellets! Funderar du på att skaffa ny braskamin? Vill du få lägre uppvärmningskostnader? Jämför då med pellets! Miljö/luft. Vedkamin. Vedeldning är en populär uppvärmningsform och kommer troligen även i framtiden

Läs mer

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 2000-09-05 Wärmo Rak Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Förberedelser... sid 3 -tillverkarförsäkran -allmänt -leveransinnehåll -tillval -skorsten -eldstadsplan Montering... sid

Läs mer

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk.

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. Solen ger fem gånger mer energi än vad ditt hus förbrukar. Nu behöver du varken vara astronaut eller Uppfinnar Jocke

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare IVT 633 Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare Komplett värmepump för värme, varmvatten, ventilation och IVT 633 är den nya generationens värmepump. Den är utvecklad för att motsvara moderna

Läs mer

Vår främsta energikälla.

Vår främsta energikälla. Vår främsta energikälla. Solen är en enorm tillgång! Med våra långa sommardagar har Sverige under sommaren lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet! Ett vanligt villatak tar emot ca 5 gånger

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Värme från Pellets. Skogen ger oss naturlig och miljövänlig värme till våra hus. www.biovarmesverige.se. www.eta.co.at. Perfektion aus Leidenschaft.

Värme från Pellets. Skogen ger oss naturlig och miljövänlig värme till våra hus. www.biovarmesverige.se. www.eta.co.at. Perfektion aus Leidenschaft. Värme från Pellets Skogen ger oss naturlig och miljövänlig värme till våra hus. Perfektion aus Leidenschaft. www.biovarmesverige.se 1 www.eta.co.at Pellets är ett utmärkt och enkelt bränsle. Olja, el och

Läs mer

Gäller fr. o. m

Gäller fr. o. m Cirkaprislista Gäller fr. o. m. 170201 Moms 25% ELPATRONER 2 ELKASSETTER 2 TILLBEHÖR FÖR ELPATRONER OCH ELKASSETTER 3 VILLAPANNOR EL, UTAN VARMVATTENBEREDARE 3 TILLBEHÖR FÖR ELPANNOR UTAN VARMVATTENBEREDARE

Läs mer