SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BILDNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BILDNINGEN"

Transkript

1 SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 201 UNGDOMSUT- BILDNINGEN

2 INNEHÅLL ALLMÄNT OM ANTAGNINGEN...1 BEHÖRIGHET FÖR STUDIER...1 ANSÖKNINGSFÖRFARANDET...1 URVALSPROVEN...2 TILLKÄNNAGIVANDE AV RESULTATEN...2 UTBILDNINGSPROGRAMVISA URVALSGRUNDER...3 FOLKMUSIK...3 JAZZMUSIK...3 INSTRUMENTSTUDIER I KLASSISK MUSIK...3 Ackompanjemang i urvalsprovet...5 SÅNGSTUDIER I KLASSISK MUSIK...5 KOMPOSITION OCH MUSIKTEORI...5 Komposition...5 Musikteori...7

3 ALLMÄNT OM ANTAGNINGEN Till ungdomsutbildningen antas elever för solistiska ämnen, komposition och musikteori, jazzmusik och folkmusik. Man kan studera följande solistiska klassiska huvudämnen vid ungdomsutbildningen: tidig musik (periodinstrument: blåsinstrument, stråkinstrument, cembalo eller luta), piano, ackordeon, kantele, gitarr, träblåsoch bleckblåsinstrument (flöjt, oboe, klarinett, fagott, saxofon, valthorn, trumpet, basun, baryton eller tuba), stråkinstrument (violin, altviolin, cello eller kontrabas), slagverk, harpa, orgel samt sång. Rätten till studier vid ungdomsutbildningen gäller ett läsår i sänder. En gång per år beslutar universitetet utan urvalsförfarande om förlängning av studierätten. Studenten förlorar sin studierätt vid ungdomsutbildningen i slutet av det läsår när hon eller han avslutar sina studier i den grundläggande utbildningen eller på andra stadiet. Studierätten går dock förlorad senast i slutet av vårterminen det kalenderår då studenten fyller 20 år, även om ovannämnda skolgång inte har slutförts. De studerande på ungdomsutbildningen betalar en serviceavgift på 340 euro / år (170 euro / termin). BEHÖRIGHET FÖR STUDIER Som studerande vid ungdomsutbildningen kan antas personer som i början av den första terminen [den 1 augusti] är under 18 år och studerar vid grundutbildningen eller vid någon läroanstalt på andra stadiet i Finland. Till sångstudier i klassisk musik vid ungdomsutbildningen kan endast antas sökande som har fyllt 15 år innan ansökningstiden går ut. ANSÖKNINGSFÖRFARANDET Ansökningstiden börjar och slutar (kl. 15 finsk tid). Den elektroniska ansökningsblanketten publiceras på Konstuniversitetets ansökningswebbsida: Den sökande bör leverera de preliminära uppgifterna (komposition och musikteori) till Sibelius-Akademins ansökningstjänster via DecisionDesk-systemet senast kl. 15 (finsk tid). Närmare anvisningar om hur man använder systemet DecisionDesk publiceras på Konstuniversitetets ansökningswebbsida. OBS! Det är inte tillåtet att skicka uppgifterna per e-post! Sibelius-Akademins ansökningstjänster ger råd om antagningsprocedurer. E-post är Vänligen se ytterligare kontaktinformation och öppethållningstiderna på Konstuniversitetets ansökningswebbsida. Studiebetyg eller andra intyg lämnas inte in i ansökningsskedet. Studerande som har antagits till Sibelius- Akademin ska skicka ett intyg om att de under läsåret studerar vid grundutbildningen eller vid någon läroanstalt på andra stadiet i Finland. Om intyget inte inkommer inom utsatt tid går den antagna studeranden miste om sin studieplats. Sibelius-Akademin informerar om viktiga tidpunkter i samband med antagningsbrevet. 1

4 URVALSPROVEN Den preliminära tidtabellen för urvalsproven publiceras på Konstuniversitetets ansökningswebbsida våren De sökande kallas till urvalsprov via e-post senast 2-3 veckor före provdagen. Exakta datum för urvalsproven meddelas i kallelsen till urvalsprov. Om sökande uppgett en e-postadress i sin ansökningsblankett, skickas kallelse till urvalsprov eller meddelande om att han/hon inte kallas per e-post. OBS! Vänligen kontakta ansökningstjänsterna om du inte har fått e-post 2-3 veckor före provet! Vissa e- postprogram kan flytta våra meddelanden direkt till skräppost så kolla gärna att kallelsen inte har hamnat där. Markera i så fall samtidigt att meddelandet inte är skräppost för att eventuella framtida meddelanden från oss inte ska hamna bland skräppost. Om en förhandsuppgift eller en bilaga (komposition och musikteori) saknas eller om den inte lämnats in i rätt format, kan sökande bli utan kallelse till urvalsproven. Man bör delta i urvalsproven på ort och ställe. Sökande betalar själva sina resekostnader och arrangerar själva sitt logi för provdagarna. Sökande får i kallelsen till urvalsprovet en individuell provtid, som inte kan ändras. Ifall den sökande inte deltar i urvalsproven, avstår han eller hon från sina rätter. Sökande bör meddela ansökningstjänsterna om han/hon inte deltar i urvalsproven. Om urvalsprovet består av flera skeden, meddelas senast vid varje skede hur sökande får information om resultatet. Vid urvalsproven bör sökande kunna styrka sin identitet med ett officiellt identitetskort. Urvalsprovet är en sluten tillställning. Sökande kan med nämndens tillstånd ha en egen ackompanjatör eller en assisterande musiker med sig, men inga andra utomstående personer. Prestationerna i urvalsprovet spelas inte in. TILLKÄNNAGIVANDE AV RESULTATEN Resultatet av urvalsproven tillkännages onsdagen kl Dekans beslut gällande de antagna finns till påseende på Konstuniversitetets webbsidor, samt vid Nervandergatan 13, Helsingfors. De antagna får en e-post eller ett skriftligt meddelande av Sibelius-Akademin om erhållen studierätt. Övriga får inte någon e-post, utan kan själva kolla resultatet på Konstuniversitetets webbsidor eller på listan som sätts upp vid Sibelius-Akademins verksamhetsställen. Du kan även fråga om resultaten per e-post på adressen Alla ansökningsalternativ antar inte nödvändigtvis nya studerande om urvalskriterierna inte uppfylls. Dekanens beslut om antagning till ungdomsutbildningen kan inte omprövas. Vid tillkännagivandet av resultaten meddelas också om hur den sökande kan få uppgifter om tillämpandet av urvalsprinciperna i hans eller hennes fall. Samma dag som urvalsbeslutet publiceras kommer det att meddelas på Konstuniversitetets webbsida från vem och när feedback på urvalsprovet kan begäras. Feedback ges (varje ansökningsobjekt har en exakt tid för respons). 2

5 UTBILDNINGSPROGRAMVISA URVALSGRUNDER FOLKMUSIK Programhelheten skall räcka minuter. Förutom huvudinstrumentet kan även ett prov på biinstrument ingå i framförandet. Musiken skall framföras utantill och utan ackompanjemang. De som spelar kontrabas, elbas eller slaginstrument får anlita en assisterande musiker i en del av programmet. Programmet kan omfatta traditionell, ny och egenhändigt komponerad folkmusik samt improvisation. Om programmet huvudsakligen består av annan än traditionell finländsk musik skall ett prov på finländsk folkmusik ändå ingå i programhelheten. Alla som fått kallelsebrevet till urvalsproven för ungdomsutbildningen i folkmusik skall ytterligare delta i ett prov som testas den sökandes musikaliska gestaltningsförmåga, identifiering av toner och repetition av korta melodifragment. Vid poängsättningen beaktas även hur väl ensemblesammansättningen fungerar. JAZZMUSIK I instrumentprovet spelas/sjunges två förberedda, fritt valbara jazzkompositioner utantill. Därtill kan nämnden ge tilläggsuppgifter (t.ex. skalor, ackord, blues i tonarten F eller Bb) enligt sitt övervägande. Varje deltagare har högst 15 minuter till förfogande. Vid urvalsprovet har alla sökande tillgång till ackompanjemang (piano, bas, slagverk). Den sökande ska använda den ackompanjerande ensemblen. Noterna till ackompanjatörerna skickas antingen per e-post senast den eller tas med till provtillfället. De framförda jazzkompositionerna ska vara olika (t.ex. tempo, stil och tonart) och innehålla ett improviserat solo utifrån kompositionens ackord och struktur. För sångare räcker tolkning av melodin. Att sjunga scat är frivilligt. Nämnden ger den sökande poäng INSTRUMENTSTUDIER I KLASSISK MUSIK Ackordeon Tre fritt valbara kompositioner från olika stilperioder. Kompositionerna bör spelas utantill. Även prima vista -spel kan ingå i provet vid behov. Det är möjligt att nämnden avlyssnar endast en del av programmet. Varje sökande har högst 15 minuter till förfogande. Harpa 1) Två solokompositioner efter fritt val, representerande olika stilarter (totala längd ca. 10 min) 2) Prima vista -spel och uppgifter i musikalisk färdighet enligt nämndens övervägande 3

6 3) Intervju Kompositionerna spelas utan ackompanjemang. Kompositionerna behöver inte spelas utantill. Den sökande förväntas kunna prestera på minst grundnivå 3 eller ha motsvarande färdigheter. Piano Sökande födda 2003 eller senare: 1) en komposition av J.S. Bach; 2) en snabb sats ur en wienklassisk sonat eller en sonatin eller annan motsvarande komposition; och 3) en fritt valbar komposition. Kompositionerna bör spelas utantill. Sökande födda 2002 och tidigare: 1) en trestämmig invention eller preludium och fuga av J.S. Bach eller en annan motsvarande komposition; 2) en snabb sats ur en wienklassisk sonat; och 3) en fritt valbar komposition. Kompositionerna bör spelas utantill. Slaginstrument Den sökande skall förbereda fritt valbara prov på följande instrument (längd ca. 5 min / instrument): 1) liten trumma 2) pukor 3) melodislagverk (xylofon, vibrafon eller marimba) Därtill prima vista -spel och uppgifter i musikalisk färdighet enligt nämndens övervägande och en intervju. Alla proven spelas utan ackompanjemang. Proven behöver inte spelas utantill. Den sökande förväntas kunna prestera på minst grundnivå 3 eller ha motsvarande färdigheter. Treblås- och bleckblåsinstrument 1) Två kompositioner efter fritt val, representerande olika stilarter, varav åtminstone det ena verket ska ackompanjeras på piano 2) Prima vista -spel och uppgifter i musikalisk färdighet enligt nämndens övervägande 3) Intervju De valbara verkens totala längd: Flöjt, klarinett, saxofon: min Andra än ovan nämnda blåsinstrument: ca. 10 min Kompositionerna behövs inte spelas utantill. De kompositioner som kräver ackompanjemang ska framföras med ackompanjemang. Den sökande kan om hon eller han så önskar anlita antingen en egen eller universitetets ackompanjatör. Den som önskar använda universitetets ackompanjatör bör uppge det i ansökan. Den sökande förväntas kunna prestera på minst grundnivå 3 eller ha motsvarande färdigheter. 4

7 Andra än ovan nämnda instrument Två kompositioner efter fritt val, representerande olika stilarter. Sökande till tidig musik bör spela kompositionerna på ett periodinstrument. En prima vista -uppgift vid behov. Det är möjligt att nämnden avlyssnar endast en del av programmet. Uppgifterna skall spelas utantill förutom när instrumentet är altfiol, orgel, eller något instrument i tidig musik. Ackompanjemang i urvalsprovet Ackompanjemangsinstrumentet är piano med undantag av tidig musik där det är cembalo. Cello och altfiol, tråblås- och bleckblåsinstrument, tidig musik: Kompositionerna med ackompanjemang spelas med ackompanjemang. Den sökande kan anlita antingen egen eller universitetets ackompanjatör. Om det senare alternativet skall meddelas i ansökan. Den som använder sig av universitetets ackompanjatör bör leverera noter till Sibelius-Akademins ansökningstjänster senast tre veckor innan spelprovet per e-post till Därutöver ska den sökande ha med sig noterna till det egentliga urvalsprovet, antingen i original eller som kopior upptejpade i ett häfte. Det är inte möjligt att öva med Akademins ackompanjatör före provet. Andra instrument: Alla uppgifter (även de med ackompanjemang) spelas utan ackompanjemang. SÅNGSTUDIER I KLASSISK MUSIK (endast sökande som fyllt 15 år senast ) 1) en oratorie- eller operaaria 2) en sång (lied) 3) ett prov i behärskandet av något biinstrument Sångerna bör framföras utantill. För ackompanjemang av sång bör den sökande ha med sig ackompanjemangsnoterna i den tonart han eller hon tänker framföra kompositionen till det egentliga urvalsprovet. Universitetet ställer en ackompanjatör till förfogande. KOMPOSITION OCH MUSIKTEORI Av dem som blir antagna till utbildningen förutsätts goda grundkunskaper i musikteori, gehör och praktiskt musicerande samt kännedom om västerländsk konstmusik. Därtill krävs även skapande musikalitet av de antagna till huvudämnet komposition. Komposition De sökande ska skicka en skriftlig redogörelse för sina tidigare musikstudier till Sibelius-Akademins ansökningstjänster via DecisionDesk-systemet senast kl. 15 (finsk tid). Av redogörelsen (längd högst ett A4-blad) ska följande framgå: Den sökandes namn Tidigare studier i musikteori och -historia, gehör och analys, studieplats och studietid samt högstaavlagda kursexamina 5

8 Tidigare instrumentalstudier och annan musikalisk verksamhet De sökande som har valt komposition som huvudämne ska även bifoga en redogörelse för tidigare kompositionsstudier (lärare, undervisningslängd och -form samt eventuell läroanstalt och studieprestationer) OBS! Redogörelsen kan inte sändas in per e-post. Närmare anvisningar om hur man använder systemet DecisionDesk publiceras på Konstuniversitetets ansökningswebbsida på Sökanden till huvudämnet komposition bör skicka till Sibelius-Akademin, utöver den ovannämnda redogörelsen, valda prov på sina egna kompositioner i notskrift. Helheten är begränsad. I helheten skall ingå: ANTINGEN två hela verk med obegränsat antal sidor ELLER ett helt verk med obegränsat antal sidor och därtill sammanlagt högst 5 sidor av fragment av andra verk. Prov som överskrider maximiantalet behandlas inte. Provsidan bör vara en kopia av originalet och dess storlek får inte ändras. Antalet sidor i helheten skall dock i båda fallen vara minst fem sidor. Fragmenten kan vara delar av mera omfattande verk; i detta fall skall en förklaring om hurdan helhet det gäller bifogas. Proven ska levereras till Sibelius-Akademins ansökningstjänster via DecisionDesk-systemet senast kl. 15 (finsk tid). Proven kan inte skickas per e-post. Den största tillåtna sidstorleken för kompositionsprov är A3. Det rekommenderas att den sökande också bifogar en inspelning av musikverk. På basen av de skickade proven väljer man dem som kallas till andra omgången i urvalsprovet. Andra omgången i urvalsprovet består av följande delar: a) allmänna teori-, lyssnings- och gehörsprov, b) teori- och analysprov för sökande till komposition och musikteori samt c) intervju och spelprov. I samband med kallelsen till andra skedet får de sökande en kompositionsuppgift. Den sökande ska ha med lösningen på uppgiften till teori- och analysprovet som ämnesgruppen för komposition och musikteori håller den första urvalsprovsdagen. Till intervjun bör den sökande också ha med sig den lösta uppgiften och presentera den på piano eller på sitt eget huvudinstrument. De som antas till den andra omgången ska dessutom ta med sig till intervjun en kort text som de har skrivit i förväg (högst 50 ord) om vad de förväntar sig av kompositionsstudier. Vid antagningen påverkar de olika delar enligt följande: kompositionsprov 20 % allmänna teori-, lyssnings- och gehörsprov 17 % egna teoriprov för programmet 23 % intervju (innehåller genomgång av förhandsuppgiften och spelproven) 40 % Allmänna teori-, lyssnings- och gehörsproven Med första delen testas den sökandes förmåga att känna igen tonkonstverk och olika musikstilar och med den andra grundkunskaper i musiklära. Tredje delen, som är ett gehörsprov kan bestå av identifiering av intervaller och ackord, melodi- och rytmdiktat samt prima vista -sång. 6

9 Proven anordnas på finska, svenska och engelska. Den sökande bör ange på vilket av dessa språk han eller hon önskar delta i proven. Man kan förbereda sig för proven genom att bekanta sig med uppgifterna från tidigare inträdesprov. Uppgifterna publiceras på Konstuniversitetets webbsidor. Teori- och analysproven för sökande till komposition och musikteori Med proven mäts den sökandes intuitiva förmåga att analysera, kunskaper i att beskriva musik skriftligt samt kunskaper i musikteori och musikhistoria. Provet kan innehålla uppgifter från t.ex. följande områden: generalbas, sonatform och andra traditionella formtyper (bl.a. identifiering av kadenser och gränspunkter i formen), posttonala grundbegrepp, förmåga att känna igen texturer. Spelproven Till intervjun ansluter sig spelprov på huvudinstrumentet. Om sökandens huvudinstrument är piano, bör han eller hon i urvalsprovet förbereda sig för att framföra en av J. S. Bachs inventioner eller en därmed jämförbar komposition, en snabb sats ur en wienklassisk sonat, en valfri komposition samt en prima vista -uppgift. Om en sökandes huvudinstrument är något annat än piano, förutsätts i urvalsprovet en klassisk sonat eller två andra kompositioner, som är på motsvarande anspråksnivå. En sökande, vars huvudinstrument inte är piano, bör vara beredd på att ge ett prov på pianospel. I provet kan även ingå fritt ackompanjemang, partiturspel, improvisation eller andra prov på den sökandes praktiska färdigheter som musiker enligt nämndens övervägande. Intervju Med hjälp av intervjun bedöms den sökandes förmåga att analysera musikaliska lösningar, motivation för komposition och systematiska kompositionsstudier, kännedom om program samt teoretiska och analytiska färdigheter. Dessutom bedömer nämnden den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning inom komposition och musikteori. Musikteori De sökande ska skicka en skriftlig redogörelse för sina tidigare musikstudier till Sibelius-Akademins ansökningstjänster via DecisionDesk-systemet senast kl. 15 (finsk tid). Av redogörelsen (längd högst ett A4-blad) ska följande framgå: Den sökandes namn Tidigare studier i musikteori och -historia, gehör och analys, studieplats och studietid samt högsta avlagda kursexamina Tidigare instrumentalstudier och annan musikalisk verksamhet (De sökande som också har valt komposition som huvudämne ska även bifoga en redogörelse för tidigare kompositionsstudier (lärare, undervisningslängd och -form samt eventuell läroanstalt och studieprestationer)) OBS! Redogörelsen kan inte sändas in per e-post. Närmare anvisningar om hur man använder systemet DecisionDesk publiceras på Konstuniversitetets ansökningswebbsida på För sökanden till huvudämnet musikteori genomförs antagningen i två omgångar. Första omgången består av de allmänna teori-, lyssnings- och gehörsprov en samt teori- och analysproven för sökande till komposition och musikteori. 7

10 Till sökande som förklarats behöriga, skickas en kallelse med uppgifterna om platser och tider för första omgången. På basen av poängen från första omgången kallas en del av sökande till andra omgången. Andra omgången består av spelprov och intervju. Information om vem som godkänts till andra omgången levereras till sökande per e-post och namnlistan finns till påseende på ytterdörren till Sibelius-Akademins T-hus (Tölögatan 28). Samtidigt ges tidtabellen för andra omgången. Vid antagningen påverkar de olika delar enligt följande: allmänna teori-, lyssnings- och gehörsproven 17 % teori- och analysprov för sökande till komposition och musikteori 43 % intervju med spelprov 40 % Allmänna teori-, lyssnings- och gehörsproven Med första delen testas den sökandes förmåga att känna igen tonkonstverk och olika musikstilar och med den andra grundkunskaper i musiklära. Tredje delen, som är ett gehörsprov kan bestå av identifiering av intervaller och ackord, melodi- och rytmdiktat samt prima vista -sång. Proven anordnas på finska, svenska och engelska. Den sökande bör ange på vilket av dessa språk han eller hon önskar delta i proven. Man kan förbereda sig för proven genom att bekanta sig med uppgifterna från tidigare inträdesprov. Uppgifterna publiceras på Konstuniversitetets webbsidor. Teori- och analysproven för sökande till komposition och musikteori Med proven mäts den sökandes intuitiva förmåga att analysera, kunskaper i att beskriva musik skriftligt samt kunskaper i musikteori och musikhistoria. Provet kan innehålla uppgifter från t.ex. följande områden: generalbas, sonatform och andra traditionella formtyper (bl.a. identifiering av kadenser och gränspunkter i formen), posttonala grundbegrepp, förmåga att känna igen texturer. Spelproven Till intervjun ansluter sig spelprov på huvudinstrumentet. Om sökandens huvudinstrument är piano, bör han eller hon i urvalsprovet förbereda sig för att framföra en av J. S. Bachs inventioner eller en därmed jämförbar komposition, en snabb sats ur en wienklassisk sonat, en valfri komposition samt en prima vista -uppgift. Om en sökandes huvudinstrument är något annat än piano, förutsätts i urvalsprovet en klassisk sonat eller två andra kompositioner, som är på motsvarande anspråksnivå. En sökande, vars huvudinstrument inte är piano, bör vara beredd på att ge ett prov på pianospel. I provet kan även ingå fritt ackompanjemang, partiturspel, improvisation eller andra prov på den sökandes praktiska färdigheter som musiker enligt nämndens övervägande. Intervju Med hjälp av intervjun bedöms den sökandes förmåga att analysera kompositioner, motivation för komposition, kännedom om program samt teoretiska och analytiska färdigheter. Dessutom bedömer nämnden den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning inom komposition och musikteori. Sökande kan ytterligare ifall de vill presentera sina kompositioner, arrangemang, uppsatser om musik eller andra motsvarande meriter. 8

11

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BILDNINGEN

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BILDNINGEN SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 UNGDOMSUT- BILDNINGEN INNEHÅLL 1. ALLMÄNT...1 2. BEHÖRIGHET FÖR STUDIER...1 3. ANSÖKNING...1 4. URVALSPROVEN...1 5. TILLKÄNNAGIVANDE AV RESULTATEN...2

Läs mer

URVALSPRINCIPER TILL UNGDOMSUTBILDNINGEN 2015

URVALSPRINCIPER TILL UNGDOMSUTBILDNINGEN 2015 URVALSPRINCIPER TILL UNGDOMSUTBILDNINGEN 2015 Innehåll ALLMÄNT... 2 ANSÖKNING... 2 URVALSPROVEN... 2 TILLKÄNNAGIVANDE AV RESULTATEN... 3 URVALSPRINCIPERNA... 4 Klassiska instrument och sång... 4 Folkmusik...

Läs mer

URVALSPRINCIPER TILL UNGDOMSUTBILDNINGEN 2014

URVALSPRINCIPER TILL UNGDOMSUTBILDNINGEN 2014 URVALSPRINCIPER TILL UNGDOMSUTBILDNINGEN 2014 Innehåll Allmänt... 2 Ansökning... 2 Urvalsproven... 2 Tillkännagivande av resultaten... 3 URVALSPRINCIPERNA... 4 Klassiska instrument... 4 Folkmusik... 5

Läs mer

Urvalsguide 2015, 5,5-årig kandidat- och magisterutbildning Innehåll

Urvalsguide 2015, 5,5-årig kandidat- och magisterutbildning Innehåll Urvalsguide 2015, 5,5-årig kandidat- och magisterutbildning Innehåll 1. ALLMÄNT OM ANTAGNINGEN... 2 2. BEHÖRIGHET FÖR STUDIER... 2 3. SÖKANDES SPRÅKKUNSKAPER... 3 4. ANSÖKNINGSFÖRFARANDET... 4 5. URVALSPROVEN...

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE UTBILDNING SOM LEDER TILL KANDIDAT- OCH MAGISTER- EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR)

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE UTBILDNING SOM LEDER TILL KANDIDAT- OCH MAGISTER- EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR) SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 UTBILDNING SOM LEDER TILL KANDIDAT- OCH MAGISTER- EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR) INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM ANTAGNINGEN...1 2. BEHÖRIGHET FÖR STUDIER...1 3.

Läs mer

SIBELIUS-AKADEMINS ANTAGNINGSGUIDE 2013. 5,5-årig kandidatoch magisterutbildning

SIBELIUS-AKADEMINS ANTAGNINGSGUIDE 2013. 5,5-årig kandidatoch magisterutbildning SIBELIUS-AKADEMINS ANTAGNINGSGUIDE 2013 5,5-årig kandidatoch magisterutbildning Innehåll 1. Allmänt om antagningen... 2 2. Behörighet för studier... 2 3. Sökandes språkkunskaper... 3 4. Ansökningsförfarandet...

Läs mer

Urvalsguide 2015, 2,5-årig magisterutbildning Innehåll

Urvalsguide 2015, 2,5-årig magisterutbildning Innehåll Urvalsguide 2015, 2,5-årig magisterutbildning Innehåll 1. ALLMÄNT OM ANTAGNINGEN... 2 2. BEHÖRIGHET FÖR STUDIER... 2 3. SÖKANDES SPRÅKKUNSKAPER... 3 4. ANSÖKNINGSFÖRFARANDET... 5 5. URVALSPROVEN... 6 6.

Läs mer

Urvalsguide 2014, 2,5-årig magisterutbildning Innehåll

Urvalsguide 2014, 2,5-årig magisterutbildning Innehåll Urvalsguide 2014, 2,5-årig magisterutbildning Innehåll 1. ALLMÄNT OM ANTAGNINGEN... 2 2. BEHÖRIGHET FÖR STUDIER... 2 3. SÖKANDES SPRÅKKUNSKAPER... 3 4. ANSÖKNINGSFÖRFARANDET... 4 5. URVALSPROVEN... 5 6.

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT Vill du byta huvudämne? ELLER Har du en lägre högskoleexamen från en annan högskola och vill byta från kandidatskedet

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 201 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT INNEHÅLL 1. FÖRESKRIFTER GÄLLANDE STUDIERÄTT... 1 2. BYTE AV STUDIERÄTT... 1 2.1. Byte av utbildningsprogram, huvudämne

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE (2,5 ÅR) UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE (2,5 ÅR) UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN (2,5 ÅR) INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM ANTAGNINGEN...1 2. BEHÖRIGHET FÖR STUDIER...1 3. SÖKANDES SPRÅKKUNSKAPER...2

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE UTBILDNING SOM LEDER TILL EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR)

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE UTBILDNING SOM LEDER TILL EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR) SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 201 UTBILDNING SOM LEDER TILL KANDIDAT- OCH MAGISTER- EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR) INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM ANTAGNINGEN...1 2. BEHÖRIGHET FÖR STUDIER...1 3.

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE (2,5 ÅR) UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE (2,5 ÅR) UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 201 UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN (2,5 ÅR) INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM ANTAGNINGEN...2 2. BEHÖRIGHET FÖR STUDIER...2 3. SÖKANDES SPRÅKKUNSKAPER...4

Läs mer

KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT. Grundundervisning

KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT. Grundundervisning 1 KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT Kyrkslätts musikinstitut är en tvåspråkig kommunal musikläroanstalt som ger undervisning till barn och unga i Kyrkslätt och Sjundeå. Musikinstitutet ordnar undervisning enligt

Läs mer

SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund. Piano. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund. Piano. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund Piano Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I PIANOSPEL Finlands musikläroinrättningars

Läs mer

För dig som är nyfiken på musik

För dig som är nyfiken på musik Musikskolan i Upplands Musikskolan i Upplands Väsby Väsby För dig som är nyfiken på musik Blåsinstrument Musikens språk Att få utveckla sig genom musik ger barn och ungdomar ett språk och ett verktyg till

Läs mer

Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten

Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten VMO - VMISE VANDA MUSIKINSTITUT SVENSKA ENHETEN (VMISE) Kom och lär dig musik till ett av Finlands största musikinstitut! Vanda musikinstitut

Läs mer

Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten

Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten VMO - VMISE 2017 VANDA MUSIKINSTITUT SVENSKA ENHETEN (VMISE) Kom och lär dig musik till ett av Finlands största musikinstitut! Vanda

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi Finlands musikläroinrättningars förbund rf Fagott Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I FAGOTTSPEL Nivåproven för grund- och musikinstitutnivåerna

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MUSIKINSTITUTET! VANDA MUSIKINSTITUT VMO - VMI 2017

VÄLKOMMEN TILL MUSIKINSTITUTET! VANDA MUSIKINSTITUT VMO - VMI 2017 VÄLKOMMEN TILL MUSIKINSTITUTET! VANDA MUSIKINSTITUT VMO - VMI 2017 VANDA MUSIKINSTITUT (VMI) Kom och lär dig musik till ett av Finlands största musikinstitut! Vanda musikinstitut ägs av Vanda stad och

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Flöjt. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Flöjt. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi Finlands musikläroinrättningars förbund rf Flöjt Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I FLÖJTSPEL Nivåproven för grund- och musikinstitutnivåerna

Läs mer

Kursprogram LÄSÅRET 2014/2015

Kursprogram LÄSÅRET 2014/2015 Kursprogram LÄSÅRET 2014/2015 Västerås Kulturskola VASTERAS.SE/KULTURSKOLAN UPPLEV GLÄDJEN I ATT SPELA, SJUNGA, DANSA, AGERA, SKAPA OCH MÅLA...! Välkommen till Västerås Kulturskola För dig som söker kunskap

Läs mer

SIBELIUS-AKADEMINS ANTAGNINGSGUIDE årig magisterutbildning

SIBELIUS-AKADEMINS ANTAGNINGSGUIDE årig magisterutbildning SIBELIUS-AKADEMINS ANTAGNINGSGUIDE 2013 2.5-årig magisterutbildning Innehåll 1. Allmänt om antagningen... 2 2. Behörighet för studier... 2 3. Sökandes språkkunskaper... 3 4. Ansökningsförfarandet... 4

Läs mer

SML/FMF Finlands Musikläroinrättningars förbund rf. Cello. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

SML/FMF Finlands Musikläroinrättningars förbund rf. Cello. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi SML/FMF Finlands Musikläroinrättningars förbund rf Cello Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I CELLOSPEL Finlands Musikläroinrättningars

Läs mer

Anmälan till musikinstitutet

Anmälan till musikinstitutet Anmälan till musikinstitutet 2.4-6.5.2016 www.kyrkslatt.fi/musikinstitutet Grundläggande utbildning fördjupad lärokurs inom den grundläggande konstundervisningen för barn över 5 år och unga inträdestest:

Läs mer

SML/FMF-Finlands Musikläroinrättningars förbund rf. Violin. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

SML/FMF-Finlands Musikläroinrättningars förbund rf. Violin. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi SML/FMF-Finlands Musikläroinrättningars förbund rf Violin Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I VIOLINSPEL Finlands musikläroinrättningars

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE Läsåret 2015-2016

ANSÖKNINGSGUIDE Läsåret 2015-2016 1 ANSÖKNINGSGUIDE Läsåret 2015-2016 2 INSTRUMENTPROVARDAG 13.04.2016 Nu har du chansen att komma och provspela olika instrument. Korsholms musikinstitut ordnar en instrumentprovardag 13.04.2016, kl. 18.00-19.00

Läs mer

Läsåret 2012-2013 Musiklekskola Rytmik Karusellundervisning Förberedande undervisning i musik Musikstudier på grund- och institutsnivå

Läsåret 2012-2013 Musiklekskola Rytmik Karusellundervisning Förberedande undervisning i musik Musikstudier på grund- och institutsnivå 1 Läsåret 2012-2013 Musiklekskola Rytmik Karusellundervisning Förberedande undervisning i musik Musikstudier på grund- och institutsnivå Klassisk musik Rytmmusik Fritt ackompanjemang (piano, gitarr och

Läs mer

Anmälan till musikinstitutet

Anmälan till musikinstitutet Anmälan till musikinstitutet Grundläggande utbildning Anmälan till inträdestest 11.4-15.5.2015 Testdagar I centrum ti-to 26.5-28.5.2015 I Veikkola må 25.5.2015 Öppna avdelningen 11.4 15.5.2015 Musiklekskolan

Läs mer

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015 MUSIKSKOLAN Vårterminen 2015 Kära musikvän! Musikskolan i Boxholms kommun erbjuder barn och ungdomar möjligheten att i sin egen takt utvecklas inom musik. Denna broschyr presenterar dessa möjligheter och

Läs mer

Kursprogram Västerås Kulturskola

Kursprogram Västerås Kulturskola Kursprogram Västerås Kulturskola UPPLEV GLÄDJEN I ATT SPELA, SJUNGA, DANSA, AGERA, SKAPA OCH MÅLA...! Välkommen till Västerås Kulturskola För dig som söker kunskap och vill utveckla din kreativitet och

Läs mer

Anmälan till Musikinstitutet Grundundervisning

Anmälan till Musikinstitutet Grundundervisning Anmälan till Musikinstitutet 22.4 12.5.2017 www.kyrkslatt.fi/musikinstitutet Grundundervisning fördjupad lärokurs inom den grundläggande konstundervisningen för barn över 5 år och unga inträdestest: I

Läs mer

ANTAGNING 2003. SIBELIUS-AKADEMIN PB 86 HELSINGFORS t. (09) 405 441 (växel)

ANTAGNING 2003. SIBELIUS-AKADEMIN PB 86 HELSINGFORS t. (09) 405 441 (växel) ANTAGNING 2003 SIBELIUS-AKADEMIN PB 86 HELSINGFORS t. (09) 405 441 (växel) INNEHÅLL STUDIER VID SIBELIUS-AKADEMIN 38 Musikmagister- och musikkandidatexamina 38 ANTAGNING 2003 38 Urvalsprinciperna 38 Ansökningsförfarandet

Läs mer

Att välja instrument

Att välja instrument 1 Vetlanda kommun Musikskolan Att välja instrument Uppdat. 2007-05-04 2 MUSIKSKOLAN EN UNIK SKOLA På Musikskolan får du lära dig att spela ett musikinstrument, något du kan ha glädje av hela livet. Det

Läs mer

Nyanmälan till Kulturskolan

Nyanmälan till Kulturskolan Skyddade personuppgifter Skyddade personuppgifter [Platshållare, Databastext] [Platshållare, Databastext] Kommer formuläret att behandla skyddade personuppgifter? * (Endast ett val) Ja Nej Jag fyller i

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

SML/FMF Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Sång. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder

SML/FMF Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Sång. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder SML/FMF Finlands musikläroinrättningars förbund rf Sång Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I SÅNG Finlands musikläroinrättningars

Läs mer

Symfoniorkesterns instrument

Symfoniorkesterns instrument Symfoniorkesterns instrument Inför provet om symfoniorkesterns instrument: Det viktigaste är att du känner igen instrumenten på bild och att du vet till vilken instrumentfamilj de hör. Vill du kunna mer

Läs mer

NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010

NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 Nacka musikskola erbjuder barn och ungdomar en bred musikundervisning med hög kvalitet inom olika musikstilar efter vars och ens intresse, ambition

Läs mer

Allmänt om bedömningen I detta delprov bedöms din förmåga att sjunga samt ackompanjera dig själv till egen sång.

Allmänt om bedömningen I detta delprov bedöms din förmåga att sjunga samt ackompanjera dig själv till egen sång. Antagningsprov G1 Sång och spel G1 Sång och Spel t med delprovet är att du får möjlighet att visa din förmåga att sjunga och musicera på egen hand. Förberedelser Du ska förbereda två valfria sånger. Du

Läs mer

KULTURSKOLAN. Kulturskolan LOMMA KOMMUN

KULTURSKOLAN. Kulturskolan LOMMA KOMMUN KULTURSKOLAN 2014 2015 Kulturskolan LOMMA KOMMUN VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS! Söndagen den 16 mars Bjärehovskolan i Bjärred, kl 11.00-13.00 Pilängskolan i Lomma, kl 15.00-17.00 Ta med hela familjen och prova

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Trumpet. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Trumpet. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder Finlands musikläroinrättningars förbund rf Trumpet Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I TRUMPETSPEL Nivåproven för grund- och musikinstitutnivåerna

Läs mer

Symfoniorkesterns instrument

Symfoniorkesterns instrument Symfoniorkesterns instrument Stråksektionen: violin (fiol) (First violins, second violins), viola, cello, kontrabas (Double bases). Träblås: Klarinett (Clarinets), flöjt (Flutes), oboe, fagott (bassoons).

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

Teori och sammanhang Samtal kring dans som ämne, estetisk verksamhet, kultur och konstform. Kännedom om grundläggande danstekniska begrepp.

Teori och sammanhang Samtal kring dans som ämne, estetisk verksamhet, kultur och konstform. Kännedom om grundläggande danstekniska begrepp. Ämnesplan för Värmdö Kulturskola Dans Kunskap, motorik och kroppskännedom Grundläggande kroppskännedom samt ökad uppfattning om begrepp som tid, kraft och rum. Kunna utföra enkla grundrörelser i relation

Läs mer

KULTURSKOLAN i Katrineholm 2011/12

KULTURSKOLAN i Katrineholm 2011/12 KULTURSKOLAN i Katrineholm 2011/12 KULTURSKOLAN - Skolan du längtar till Välkommen till Kulturskolan! Kulturskolan i Katrineholm finns till för alla som drömmer om att kunna spela ett instrument, sjunga,

Läs mer

Musicerande och musikskapande

Musicerande och musikskapande Musik åk 4-6 - Centralt innehåll Sång, melodispel och ackompanjemang Gehörsmusicerande Imitation och improvisation Musikskapande Musikframföranden Musicerande och musikskapande Musikens verktyg Musik åk

Läs mer

Kulturskolan. Kursprogram. teater. sång musik. dans

Kulturskolan. Kursprogram. teater. sång musik. dans Kulturskolan teater sång musik Kursprogram dans Ett helt hus och alla lärare väntar på dig! Vi är glada att hälsa dig välkommen till Ängelholms Kulturskola. Vi har öppenhet, omtanke och handlingskraft

Läs mer

Porvoonseudun musiikkiopisto- Borgånejdens musikinstitut

Porvoonseudun musiikkiopisto- Borgånejdens musikinstitut - Valmentava soitonopetus Förberedande spelundervisning - FÖRBEREDANDE SPELUNDERVISNING Musikinstitutets förberedande spelundervisning ger barnet en chans att bekanta sig med de olika instrumentfamiljerna.

Läs mer

14/15. Program MÖTESPLATSEN FÖR LUSTFYLLT SKAPANDE

14/15. Program MÖTESPLATSEN FÖR LUSTFYLLT SKAPANDE 14/15 Program MÖTESPLATSEN FÖR LUSTFYLLT SKAPANDE MÖTESPLATSEN FÖR LUSTFYLLT SKAPANDE Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att utmana din förmåga. Varje elev är unik. Vårt mål är att ge dig det

Läs mer

Kulturskolan LOMMA KOMMUN

Kulturskolan LOMMA KOMMUN Kulturskolan LOMMA KOMMUN KULTURSKOLAN 2012-2013 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS! Foto: Anna Blindh Carlsson och Christian Almström Söndagen den 18 mars Bjärehovskolan i Bjärred kl 11.00-13.00 Pilängskolan i

Läs mer

Noter, instrument och tillbehör för musikundervisning i klass och kulturskola

Noter, instrument och tillbehör för musikundervisning i klass och kulturskola Noter, instrument och tillbehör för musikundervisning i klass och kulturskola 2011-2012 Välkommen till musikskolan.se Vi vill inspirera människor att upptäcka och utveckla sin förmåga och glädje i att

Läs mer

Instrument. Lär om instrument från olika instrumentgrupper

Instrument. Lär om instrument från olika instrumentgrupper Instrument Lär om instrument från olika instrumentgrupper Musikinstrument brukar delas in i olika instrumentgrupper beroende på hur ljudet bildas i dem. Vi kommer nu att prata kring och lyssna på instrument

Läs mer

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Lgr 11 kursplan musik Förmågor: - spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, - skapa musik samt gestalta och kommunicera egna

Läs mer

Vårspel. vecka 10-16. Kulturskolan

Vårspel. vecka 10-16. Kulturskolan Vårspel 2016 vecka 10-16 Kulturskolan Under våren får du chansen att spela mycket mer hos oss utan att det kostar något extra. I stället för vanlig lektion får du vara med i olika ensembler och grupper.

Läs mer

Kurser termin 1 och 2, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ

Kurser termin 1 och 2, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ Page 8 of 39 Kurser termin 1 och 2, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in Jazz, KKJZ 180 credits BG1002 BG1003 BG1004 BG1005 BG1006 BG1007 BG1008 Huvudinstrument 1,

Läs mer

Anmälningskod KMH Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - musik och fördjupning med profil instrument/sång och ensemble

Anmälningskod KMH Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - musik och fördjupning med profil instrument/sång och ensemble Antagningsomgång 201402 Behörighetskrav och provbeskrivningar för: Anmälningskod KMH-72 00 Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - musik och fördjupning med profil instrument/sång

Läs mer

instrument och Genrer Ett utdrag Stråkinstrument: Klassisk Musik / Västerländsk konstmusik

instrument och Genrer Ett utdrag Stråkinstrument: Klassisk Musik / Västerländsk konstmusik instrument och Genrer Ett utdrag Klassisk Musik / Västerländsk konstmusik Klassisk musik är ett mer vanligt namn för det som egentligen heter västerländsk konstmusik. Det är sådan musik som vi i Europa

Läs mer

Rockmusik. Sångsätt: Man sjunger ofta på starka och höga toner.

Rockmusik. Sångsätt: Man sjunger ofta på starka och höga toner. Rockmusik Vanliga instrument: Elgitarr, elbas, trumset, synt. Vanligt i musiken: Musiken har ofta både verser och refränger. Det är vanligt med elgitarrsolon i musiken. Musiken låter: Hård, tuff. Den uttrycker

Läs mer

Välkommen till Eskilstuna musikskola

Välkommen till Eskilstuna musikskola Välkommen till Eskilstuna musikskola Vi vill stimulera flickor och pojkar till eget skapande och bidra till ett rikt och varierat musikliv i Eskilstuna. Musikskolan är en frivillig skolform som vill ge

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt)

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Femårig utbildning, 300 sp Studiernas primära målsättning är att den studerande

Läs mer

Där finns det mer fakta om instrumenten, youtubefilmer, mm. Det blir prov på detta... kom i tid!

Där finns det mer fakta om instrumenten, youtubefilmer, mm. Det blir prov på detta... kom i tid! Instrumentkännedom - läran om musikinstrument Gå gärna in på www.musiklektionen.com. Där finns det mer fakta om instrumenten, youtubefilmer, mm. Det blir prov på detta... kom i tid! MVH Anna Kerstin mars

Läs mer

TRUMPET. 1. Stämbygel, 2. Munstycke 3. klockstycke 4. Vattenklaff 5. Ytterdrag

TRUMPET. 1. Stämbygel, 2. Munstycke 3. klockstycke 4. Vattenklaff 5. Ytterdrag BLECKBLÅSINSTRUMENT Bleckblåsinstrument är ett samlingsnamn på en grupp av musikinstrument som bl.a. består av Valthorn, Trumpet, Trombon, Baryton och Bastuba. De skiljer sig från träblåsinstrument genom

Läs mer

Kulturskolan. Uppropstider VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSÅRET 2013 / 2014 OCH ORDINARIE TIDER FÖR VÅR GRUPPVERKSAMHET KONTAKT 0586-611 95

Kulturskolan. Uppropstider VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSÅRET 2013 / 2014 OCH ORDINARIE TIDER FÖR VÅR GRUPPVERKSAMHET KONTAKT 0586-611 95 Kulturskolan VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSÅRET 2013 / 2014 Uppropstider OCH ORDINARIE TIDER FÖR VÅR GRUPPVERKSAMHET KONTAKT 0586-611 95 INNEHÅLL Stråkinstrument... 3-4 Fiol... 3 Altfiol... 3 Cello... 3 Kontrabas...

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Målet för 120 sp magisterstudier i dans är att svara mot den utmanande konstnärsidentitet och den

Läs mer

Majorna-Linné stadsdelsförvaltning. Program 2015/2016. www.goteborg.se/kulturskolanmajornalinne

Majorna-Linné stadsdelsförvaltning. Program 2015/2016. www.goteborg.se/kulturskolanmajornalinne Majorna-Linné stadsdelsförvaltning Program 2015/2016 www.goteborg.se/kulturskolanmajornalinne Välkommen till Kulturskolan är till för dig som är 6 19 år och bor i Kungsladugård, Sanna, Majorna, Stigberget,

Läs mer

Trombon. Madenskolan 13-14 Instrumentkunskap åk5. Blockflöjt. Fiol. Kontrabas. Cello. Stämskruvar. Huvud. Band. Hals. Kropp. Panflöjt.

Trombon. Madenskolan 13-14 Instrumentkunskap åk5. Blockflöjt. Fiol. Kontrabas. Cello. Stämskruvar. Huvud. Band. Hals. Kropp. Panflöjt. Madenskolan 13-14 Instrumentkunskap åk5 Trumpet Tvärflöjt Fiol Blockflöjt Kontrabas Trombon Valthorn Cello Huvud Stämskruvar Rörblad Hals Band Oboe Kropp Panflöjt Klarinett Gitarr Bastuba Elgitarr Elbas

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Femårig utbildning, 300 sp Kärnan i utbildningsprogrammet i dramaturgi är ett frågande, experimenterande

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017-2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående

Läs mer

Det finns mycket att välja på. Här är en liten guide till dig som funderar. Mycket nöje

Det finns mycket att välja på. Här är en liten guide till dig som funderar. Mycket nöje ATT VÄLJA INSTRUMENT Det finns mycket att välja på. Här är en liten guide till dig som funderar. Mycket nöje Instrumentvisning på Musikskolan 26 april 2017 klockan 18:00-19:30 Välkommen att prova på de

Läs mer

Centralt innehåll år 4-6 Kunskapskrav E:

Centralt innehåll år 4-6 Kunskapskrav E: SE NEDAN! Musik Ämnets syfte 1-9: spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och analysera och samtala om musikens

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Anmälningskod KMH-72200

Anmälningskod KMH-72200 Antagningsomgång 201602 Grundläggande behörighet, grundnivå Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare har den som 1. fått slutbetyg från ett fullständigt

Läs mer

Information och anmälan 2015/2016

Information och anmälan 2015/2016 Centrum Information och anmälan 2015/2016 www.goteborg.se/kulturskolancentrum 1 Kulturskolan erbjuder undervisning i musik bild och form dans teater film digitalt skapande Välkommen till kulturskolan Till

Läs mer

Musik. årskurs 6 2013

Musik. årskurs 6 2013 Musik årskurs 6 2013 Instrumentkunskap Årskurs 6 2013 När du lärt dig detta kommer du att kunna: Vilka instrumentgrupper det finns. Vilka instrument som hör till vilka grupper. Ur Musik Falköpings bedömningsmatris

Läs mer

musik LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA

musik LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA musik LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA musik Du bör redan ha goda förkunskaper och ha ägnat dig åt musik och kanske spelat i grupp i några år. Här kan du i två år fördjupa dig och bredda dina kunskaper inom

Läs mer

VT11 PLANERING I MUSIK 8A, 8C och 8E

VT11 PLANERING I MUSIK 8A, 8C och 8E VT11 PLANERING I MUSIK 8A, 8C och 8E Årskurs År 8 Tidsperiod v 2-5 Rytm/Trummor/Noter Afrikansk/Världsmusik v. 5 UPPSPEL Afrikansk musik v. 6-8 Harmonilära/Ackord Teori i praktiken v.9 SPORTLOV v. 10-11

Läs mer

Klassisk musik. År 800-idag

Klassisk musik. År 800-idag Klassisk musik År 800-idag Medeltiden 800-1400 Medeltida musik kan delas in i två fack. Den första kallas sakral musik och betyder kyrklig musik. På medeltiden var den vanligaste typen av kyrklig musik

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 120 HP. Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 120 HP. Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 120 HP /Higher Education Diploma in Church Music, 120 ECTS Credits

Läs mer

Det finns två typer av stränginstrument: Stråkinstrument och Knäppta Stränginstrument

Det finns två typer av stränginstrument: Stråkinstrument och Knäppta Stränginstrument Instrumentkunskap Inledning - Det finns många olika typer av instrument, och de delas in i grupper utifrån hur man spelar på dem. De olika grupperna kallas för familjer och det är stråkinstrument, knäppta

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i danskonst består av 2 år av närstudier på heltid. Studierna

Läs mer

ATT VÄLJA INSTRUMENT. Det finns mycket att välja på. Här är en liten guide till dig som funderar. Mycket nöje

ATT VÄLJA INSTRUMENT. Det finns mycket att välja på. Här är en liten guide till dig som funderar. Mycket nöje ATT VÄLJA INSTRUMENT Det finns mycket att välja på. Här är en liten guide till dig som funderar. Mycket nöje Är det svårt att spela klarinett? Måste man ha långa fingrar för att spela gitarr? Kan man spela

Läs mer

Kulturskolan i Sjöbo Läsåret 2011-2012

Kulturskolan i Sjöbo Läsåret 2011-2012 Kulturskolan i Sjöbo Läsåret 2011-2012 Kulturskolan i Sjöbo erbjuder musikskola, teaterverksamhet, kreativt scenskapande och dockteaterverkstad. I vår verksamhet har vi ca 400 härliga, duktiga elever som

Läs mer

Fokus på förmågorna! Koll på kunskapskraven.

Fokus på förmågorna! Koll på kunskapskraven. Fokus på förmågorna! Koll på kunskapskraven. Vad ska du få lära dig på musiken? Förmåga som bedöms för E för C för A Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd Eleven

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

Musik på distans. Information & Kursbeskrivning

Musik på distans. Information & Kursbeskrivning Musik på distans Information & Kursbeskrivning Läsåret 2015/2016 -Musik på distans- Läsåret 2015/2016 #2 - Allmän information för Musik på distans, 25% deltid, läsåret 2015/2016 - Vision/mål för kursen

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS Treårig utbildning, 180 sp Målet för utbildningsprogrammet i dans är att ge de studerande mångsidiga grundläggande

Läs mer

OPERAHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

OPERAHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 1/5 OPERAHÖGSKOLAN I STOCKHOLM KANDIDATPROGRAM I OPERA MED INRIKTNING SÅNG 180 högskolepoäng (tre år) på grundnivå Sista ansökningsdag: 15 januari 2016 Antagningsprov: 15 18 februari 2016 Studierna bedrivs

Läs mer

Skolverkets kursplan i ämnet - Musik. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Skolverkets kursplan i ämnet - Musik. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Skolverkets kursplan i ämnet - Musik Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang,

Läs mer

Kursplan för musik i grundskolan

Kursplan för musik i grundskolan Kursplan för musik i grundskolan Denna kursplan innefattar årskurserna F-1 t o m 6.I årskurs 3 en del av året har eleverna efter enskilt politiskt beslut orkesterklass (se separat kursplan). Musikundervisningen

Läs mer

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Två kurser om 15 hp totalt 30 hp ett samarbete mellan Stockholms universitet och Kungl. Musikhögskolan Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 Praktisk estetisk

Läs mer

KULTURSKOLAN

KULTURSKOLAN KULTURSKOLAN 2013 2014 Kulturskolan LOMMA KOMMUN VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS! Söndagen den 17 mars Pilängskolan i Lomma kl 11.00-13.00 Bjärehovskolan i Bjärred kl 15.00-17.00 Ta med hela familjen och prova

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 SOCIAL- OCH HÄLSOOMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande sker i två steg: Först väljs de sökande till urvalsprov utgående

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE. Läsåret 2014-2015

ANSÖKNINGSGUIDE. Läsåret 2014-2015 1 ANSÖKNINGSGUIDE Läsåret 2014-2015 Musiklekskola Rytmik Karusellundervisning Förberedande undervisning i musik Musikstudier på grund- och institutsnivå Klassisk musik Rytmmusik Fritt ackompanjemang (piano,

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljud är att producera yrkeskunniga

Läs mer

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande Urvalsguide till Teaterhögskolan 2015 Allmän information för sökande Konstuniversitetet inledde sin verksamhet i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan gick samman.

Läs mer

Anmälningskod KMH Kandidatprogram i komposition - västerländsk konstmusik

Anmälningskod KMH Kandidatprogram i komposition - västerländsk konstmusik Behörighetskrav och provbeskrivningar för: Anmälningskod KMH-11000 Kandidatprogram i komposition - västerländsk konstmusik Grundläggande behörighet (grundnivå) (Utdrag ur Högskoleförordningen [1993:100]

Läs mer