SID 11. LOKALA MATUPPLEVELSER Intresset för torghandel och lokalproducerad mat är stort i Borlänge. SID 8 9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SID 11. LOKALA MATUPPLEVELSER Intresset för torghandel och lokalproducerad mat är stort i Borlänge. SID 8 9"

Transkript

1 Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen INFORMATION OM BYGGANDE, BOENDE OCH MILJÖ I BORLÄNGE NR 3 OKT 2007 SID 11 Gamla Bruket visades Borlänge växer SID 3 5 NYA LÄGENHETER I FORSSA OCH TORSÅNG Ett intensivt planeringsarbete pågår hos Tunabyggen. SID 4 5 LOKALA MATUPPLEVELSER Intresset för torghandel och lokalproducerad mat är stort i Borlänge. SID 8 9 SAKLETARDAGEN Rekordmånga förskolebarn experimenterade med vatten i Gammelgården. SID 15 Sista sidan Arkitektstudenter fl yttar Gamla Bruket

2 INNEHÅLL Bo i Borlänge och läs Bo i Borlänge! Innehåll I Borlänge trivs företagen 3 Lägre hyra med kooperativ hyresrätt 4 Nya lägenheter i Forssa och Torsång 4 Villahandboken Bra att veta som villa ägare i Borlänge 6 Nytt industri område i Rågåker 6 Nya lägenheter i hjärtat av Hagalund 6 Guldhus 7 Lokala matupplevelser 8 Torghandel i centrum 8 För en levande landsbygd 9 Får jag delta i cruising? 10 Man ur huse för Ornäs nya skola 10 Gamla Bruket visades på Kulturhusens Dag 9 sept 11 Nyetableringar på Norra Backa 12 Bo i Borlänge ges ut fyra gånger per år i samarbete mellan Borlänge Energi, Borlänge kommun och Tunabyggen. I tidningen får du som bor i kommunen tips och nyttig information. Har du några frågor eller tips till tidningen tar vi tacksamt emot dem på telefon eller Senaste nytt om Stadstorpet 12 Bygget i Årby igång 12 Dalahästen värd halva sin vikt i guld 12 Strålande Borlänges nya tätortstrafik 13 Trafi kantveckan 13 Flyttatilldalarna registret 13 Fakturafrågor? - nu får du bättre service 14 Vad är vad på fakturan? 14 Information om dricksvattnet i Borlänge Analysresultat v Alla analyser enligt kontrollprogrammet har tagits och av dessa visade en analys för hög bakteriehalt och bedömdes som otjänligt vatten. Orsaken lokaliserades till ett lokalt ledningsproblem som omedelbart åtgärdades och följdes upp av nya analyser. Dessa visade då att vattnet åter var tjänligt. Blött och roligt på Gammelgården 15 Rekordet är slaget! 15 Klotter eller kreativ ungdomskultur? 16 Panna 7 Ett multinationellt samarbete 18 Tävla och vinn 19 Information från Stadsbyggnadskontoret 20 Arkitektstudenter fl yttar Gamla Bruket 20 Uteblir tidningen De som bor i Borlänge skall få den här tidningen direkt i sin brevlåda. Den tjänsten betalar vi för. Tidningen distribueras som samhällsinformation, vilket innebär att även du som har reklam, nej tack på din brevlåda skall få den. Har tidningen uteblivit så kan du hämta den på kommunens stadsbyggnadskontor. Den fi nns även i stadshusets reception. Bo i Borlänge Nr Årgång 17 Adress Bo i Borlänge, Borlänge Energi, Box 834, Borlänge Ansvarig utgivare Pelle Helje, Borlänge Energi Produktion RR Reklambyrå, Text RR Reklambyrå, Sofi a Alm, Ewa Brobäck, Arne Ludvigsson, Ander Ferm, Lasse Grahn Foto RR Reklambyrå, Per Berglund, Arne Ludvigsson, Anders Ferm, Marcus Ekström, Simon Berglund, Johanna Ingre, Wiking Fagerlund, Elisa Sundstedt Tryck Dalarnas Tidningar, Falun, oktober 2007 Svar på sommarens tipspromenader Under sommaren har vi haft två tipspromenader uppsatta; en i Borlänge centrum och en i Framtidsdalen. Totalt deltog 119 vuxna och 31 barn i tipspromenaderna. Alla vinnare har kontaktats. De fullständiga svaren finns på TIPSPROMENAD FRAMTIDSDALEN 2, X, X, 2, 1, X, 1, 1, 2, 2, X BARNFRÅGOR FRAMTIDSDALEN: 2, 1, 1, X, 1, X, 2, 1, 2, X, X TIPSPROMENAD CENTRUM 2, X, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, X, 1, 2, X, 2 BARNFRÅGOR CENTRUM X, X, 2, 2, X, 1, X, X, 1, X, 2, 2, X, 1, 2 2 BO I BORLÄNGE NR

3 BORLÄNGE VÄXER Många är intresserade av att etablera nya verksamheter i Borlänge. Borlänge har nämligen rykte om sig att vara en bra stad för företagande och det lockar till sig nya aktörer. Långsiktighet i planeringen, flexibilitet samt korta och snabba beslutsvägar har bidragit till det fina företagsklimat vi har idag, säger Tiina Ohlsson, näringslivschef i Borlänge. Borlänge lockar nya aktörer Idag går det bra för Borlänge, men så har det inte alltid varit. Slutet på 70-talet exempelvis, var en tuff tid när stålkrisen slog till. Då var Borlänge en typisk industristad och känslig för konjunkturskiftningar med bara ett ben att stå på. Kommunen beslöt sig då för att bygga ett brett och dynamiskt näringsliv med siktet inställt på att gå i mål 20 år senare, förklarar Tiina. Satsningen lyckades. Idag är Borlänge en framtidsstad med en högskola som har ett nära samarbete med näringslivet. Teknikdalen etablerades som en följd av stålkrisen vilken ledde till krafttag för näringslivsutveckling och utlokalisering av de statliga trafikverken. Teknikdalen utvecklades sedermera till Framtidsdalen med idag 3700 jobb i ca 250 företag. Borlänge har också blivit en betydande handelsstad. Vårt handelsindex 2005 låg på 138 vilket betyder att många åker till Borlänge för att handla. Handelsindex 100 betyder att lokalbefolkningen handlar på hemma plan. Ett större utvecklingsarbete pågår i stadskärnan. Utveckling för området runt järnvägsstationen/resecentrum är under planering vilket bland annat ska leda till att Kupolen och Centrum kommer att närma sig genom att den fysiska miljön och gaturummet förändras. DUKTIGA PÅ ATT SAMARBETA Tiina har en bestämd uppfattning om varför Borlänge har lyckats bra med sina satsningar. Vi är duktiga på att samarbeta i Borlänge. Här finns många olika parter som tillsammans arbetar för ett bra näringslivsklimat. Vi försöker också att göra det så enkelt som möjligt för företagare i Borlänge att få hjälp och stöd. Ett företagarcentrum håller på att växa fram i Teknikdalen. Kommunens näringslivsenhet har flyttat dit, där finns sedan tidigare Nyföretagarcentrum, utvecklingbolaget, MittDalarna, Näringslivet Falun/Borlänge och ALMI. Att vi finns på samma ställe gör att det för dem som behöver våra tjänster endast behöver gå till en plats. Just nu upplever jag att det är lämpligt att vi finns i Framtidsdalen fortsätter Tiina. VARFÖR ÄR DET MÅNGA SOM VILL ETABLERA SIG I BORLÄNGE? Därför att det händer mycket här. Borlänge är i ständig utveckling det sägs om oss att vi är effektiva och ge bra stöd till företagare. Beslutsvägarna är korta och snabba och vårt goda samarbete är en stor fördel. Det är åtminstone åsikter jag möter när jag rör mig i och utanför Borlänge. Det befintliga näringslivet växer också och har behov av att nyanställa. Att bidra till att vårt lokala näringsliv kan utvecklas är en viktig del i vårt arbete. FLER LOKALER Fler företag kräver fler lokaler och Tiina och hennes medarbetare får många förfrågningar om att hitta både nya lokaler och mark till företagare som vill bygga. Det är mest intresse för Kupolenområdet och Norra Backa. Snart kommer t ex Biltema till Norra Backa, men det är också flera andra på gång i området. Vi kommer inom kort att etablera ytterligare ett industriområde i Rågåker. I höst börjar vi sälja de första tomterna. Det finns redan nu ett par intressenter. Att öppna ett nytt arbetsplatsområde är en tämligen lång process innan man kan erbjuda mark. Att ta fram nya detalj planer tar tid sedan ska området iordningställas. CENTRUM I centrum pågår en hel del just nu. I slutet av oktober invigs den nya Stationsgatan. Berörda fastighetsägare arbetar med renoveringar och fasadförbättringar. Ett bostadshus ska byggas. Renoveringen av Palladium och gamla hotellet vid Sveatorget har också påbörjats. Hela centrum kommer att bli mer attraktivt vilket märks på att förfrågningar om lokaler för näringsverksamhet har ökat. 3 BO I BORLÄNGE NR

4 BORLÄNGE VÄXER Lägre hyra med kooperativ hyresrätt Allt boende som Tunabyggen hyr ut idag är traditionella hyresrätter. När de nu planerar att bygga nytt kan det också bli i en ny upplåtelseform, som hyresgästerna får ta del av sitt boende. Kooperativa hyresrätter har funnits i Sverige tidigare, men efter att en ny lag trädde i kraft år 2002, börjar bostadsformen bli allt vanligare. Hyresgästen får betala en fastställd upplåtelseavgift, oftast baserad på boytan och den kan hamna i storleksordningen kronor per kvadratmeter, berättar Gunder Häggström, planeringschef på Tunabyggen. LÄGRE HYRA Till skillnad mot insatsen till en bostadsrätt är hyresgästen garanterad att få tillbaka sin insats, varken mer eller mindre, när de väljer att flytta. Det gör det lite tryggare för hyresgästen i jämförelse med köpet av en bostadsrätt. Fördelen för oss är att vi kan minska våra kostnader för byggnationen genom att vi lånar från hyresgästerna som i gengäld får en lägre hyra, beskriver Gunder Häggström fördelarna med kooperativ hyresrätt. Borlängebornas intresse av den här upp låtelseformen visar sig vid de informationsträffar som Tunabyggen planerar under hösten. Området i Uvbergsviken, där de nya lägenheterna ska byggas, ligger nära Ösjön med möjlighet till bad och båtplatser. Nya lägenheter i F Ett intensivt planeringsarbete pågår just nu hos Tunabyggen för att påbörja nybyggnationen av boende i två nya områden, totalt handlar det om ett 40-tal lägenheter i form av radhus. Vi tror att båda de här områdena kommer att bli attraktiva att bo i Efterfrågan på boende i Borlänge är stort och vi har inte byggt något nytt de senaste fem åren, säger Gunder Häggström, planeringschef på Tunabyggen. På kvarteret Görestäppan i Forssa intill Forssaklackskolan kommer man att inledningsvis att bygga 15 samman byggda envåningshus. Lägenheterna blir preliminärt tre till fyra rum och kök på kvadratmeter. I Uvbergsviken i Torsång disponerar Tunabyggen ett område med mark där 20 lägenheter planeras bli uppförda som en- eller tvåvånings radhus. Området ligger i Uvbergets södersluttning, nära Ösjön med möjlighet till bad och båtplatser. Vi tror att båda de här områdena kommer att bli attraktiva att bo i, resonerar Gunder Häggström samtidigt som han visar upp de första skisserna över hur områdena kan komma att se ut när det är fullt utbyggt. Vi vill inte binda upp oss från början till hur mycket boende vi kommer att bygga i de här områdena utan vi bygger etappvis i takt med efterfrågan. I Forssa hoppas man komma igång med byggandet så 4 BO I BORLÄNGE NR

5 BORLÄNGE VÄXER Görestäppan i Forssa På Görestäppan i Forssa intill Forssaklackskolan planeras för 15 sammanbyggda envåningshus. Lägenheterna planeras bli 3 r o k på 80 m 2 och 4 r o k på 90 m 2. Infarten till området kommer att bli från Lissel Eriks gata. Byggstart beräknas till våren Uvbergsviken i Torsång I Uvbergsviken utanför Torsång äger Tunabyggen ett område mark, där 20 lägenheter planerar att byggas som en- eller tvåvånings radhus. Området ligger högt och husen kommer att få en fi n utsikt över sjön Runn och de öppna fälten som breder ut sig nedanför området. Byggstart beräknas till hösten 2008 orssa och Torsång Det är viktigt för oss att få möta de människor som skulle vilja bo i de här husen och att de får vara med och påverka slutresultatet fort som möjligt, kanske redan i vinter eller senast till våren. I Uvbergsviken i Torsång har Tunabyggens styrelse redan tagit ett beslut om byggstart hösten INFORMATIONSTRÄFFAR När Tunabyggen har arbetat fram ett mer konkret förslag för Görestäppan i Forssa kommer de att bjuda in borlängebor och andra som är intresserade av att bo i området till ett möte för att få höra deras tankar och synpunkter. Det är viktigt för oss att få möta de människor som skulle vilja bo i de här husen och att de får vara med och påverka slutresultatet, tycker Gunder. Det skall förhoppningsvis också ge Tunabyggen en första uppfattning om hur stort intresset är. Med tanke på kostnaden för att bygga idag så vågar de inte sätta igång ett sådant här projekt innan det finns intresserade hyresgäster. Helst vill vi ha några påskrivna hyreskontrakt innan bygget sätter igång, menar Gunder och syftar givetvis till den boom som råder inom byggbranschen just nu, vilket skapat ett mycket högt kostnadsläge. Det gäller allt från priser på byggmaterial till långa leveranstider som i slutändan kan göra det svårt att hamna på en acceptabel kostnadsnivå och bestämma en tidplan för byggandet, avslutar Gunder Häggström. Gunder Häggström planeringschef på Tunabyggen visar upp markområdet vid Görestäppan i Forssa där det planeras för 20 nya lägenheter. 5 BO I BORLÄNGE NR

6 BORLÄNGE VÄXER Villahandboken Bra att veta som villa ägare i Borlänge Det är inom många områden som villaägarna i Borlänge och Borlänge Energi möts. I Villahandboken berättar vi lite mer om det och ger tips och goda råd till dig som är villaägare. Det kan vara bra att veta vad som är ditt ansvar och vilket ansvar vi på Borlänge Energi har för de tjänster och nyttigheter som vi levererar. Villahandboken Vad du behöver veta som villägare i Borlänge Husen kommer att vara sex våningar höga och ha lägenheter i varierande storlekar. Nytt industriområde i Rågåker Även industrin växer i Borlänge. På grund av brist på större tomter med spåranslutning byggs nu ett nytt industriområde i Rågåker. I nuläget behövs det större tomter med tillgång till järnvägsspår, men långsiktigt har kommunen behov av att kunna erbjuda ett varierande utbud av tomter för industrier, säger Hans-Gunnar Jonsson på kommunen. Rågåkers industriområde har funnits med i kommunens planer sedan länge och totalt handlar det om ett område på ca m 2. Infarten blir, via en järnvägsövergång, från Södra Backa, men området kommer även att kunna nås från Gamla Ludvikavägen. Övergången över järnvägen blir klar nästa år. Under tiden bygger vi nu gatan genom området samt drar fram vatten och avlopp. I oktober blir området tillgängligt, men enbart från Gamla Ludvikavägen. Det finns redan nu industrietableringar som vill in på området och plats har även reserverats för en motorvagnsverkstad. Det har utretts länge vilket läge som är bäst för en motorvagnsverkstad. Vi har planerat för den i Rågåker, men många brickor ska falla på plats innan det blir klart. Stort som Södra Backa. Cirka m 2 stort blir det nya industriområdet i Rågåker. Nya lägenheter i hjärtat av Hagalund Efterfrågan på lägenheter i Borlänge är stor och Tunabyggen har hyrt ut så gott som samtliga lägenheter. Fler bostäder behövs och uppfinningsrikedomen är stor. Tunabyggens VD Lars-Olov Eriksson och hans medarbetare tittar på många olika möjligheter. Ett av alternativen är att det blir ett hundratal moderna lägenheter där Tångringsskolan ligger idag inom ett par år ska de stå klara. Ett nytt kontor till Tunabyggen var upprinnelsen till att Lars-Olov Eriksson kom att tänka på Tångringsskolan. En perfekt tomt som skulle lämpa sig utmärkt för ett nytt kontor men som också kunde inrymma tre bostadshus med lägenheter. Att kontoret skulle ligga i anslutning till egna lägenheter kändes som en självklarhet. Tångringsskolan kommer att rivas och vi kommer att ge de verksamheter som finns där idag andra lokaler. Vi har tid på oss, så det kommer vi att lösa, menar Lars-Olov. STORT INTRESSE Så gott som alla lägenheter Tunabyggen har är idag uthyrda. Många vill bo i Borlänge och det finns ingenting som pekar på att trenden kommer att vika. På Tunabyggen är man glad över det stora intresset, men också lite brydd. Vi behöver fler bostäder i Borlänge. Länge byggdes det ingenting alls, så det finns en brist. Vi märker exempelvis tydligt att många fyrtiotalister nu säljer sina hus och vill ha nya bekväma boenden, säger Lars-Olov. Det hus som kommer att inrymma Tunabyggens kontor, kommer också att ha plats för fler företag. Många har visat intresse och troligen kommer Tunabyggen att samarbeta med Hushagen Fastighetsbolag när det gäller uthyrningen. Arbetet med Tångringstomten har nu inletts och detaljplanen kommer förhoppningsvis att vara ändrad nästa sommar. Bygget kan då komma igång på riktigt nästa höst och de första hyresgästerna kan flytta in någon gång under Det kommer att bli totalt omkring 100 lägenheter och vi tror att de kommer att vara eftertraktade - de har bästa tänkbara läge. Husen kommer att vara sex våningar höga och ha lägenheter i varierande storlekar. Utmaningen för oss nu är att bygga så smart som möjligt så att hyrorna kan hållas på en rimlig nivå. Det gör vi bland annat genom att upphandla smart och bygga tre hus i stället för ett, det ger oss vissa stordriftsfördelar, avslutar Lars-Olov. 6 BO I BORLÄNGE NR

7 DET HÅLLBARA BORLÄNGE Skonsamma både för miljön och för din ekonomi Med hjälp av kunskapsspridning och en eventuell energibonus uppmuntrar kommunen de blivande villaägarna i Uvberget att bygga energieffektiva villor Guldhus helt enkelt! Vi har Uvberget som pilotområde, säger Steve Johnson, samhällsbyggnadschef på Borlänge Kommun. Det är ett område som byggs i ett så kallat perifert läge det vill säga i ett läge där man inte kan utnyttja den befintliga infrastrukturen i tätorten. Ur miljö- och klimatsynpunkt finns det nackdelar med detta eftersom hushållen ofta behöver två bilar. Klimatförändringarna beror på vår energi användning (fossila bränslen) och de största klimat bovarna är transporterna och uppvärmning av byggnader. Tanken är därför att uppmuntra byggandet av energieffektiva hus som kompensation för det ökade transportbehovet. Målgruppen för dialogen är byggherrar/hushåll som står i begrepp att bygga småhus, men även småhustillverkare, banker/långivare samt försäkringsbolag. Hustillverkare har varit med i planeringen av projektet och är beredda att ta sitt ansvar i processen. Vi har haft möten med banker och diskuterat hur detta även gynnar dem. Driftskostnaderna kommer att minska vilket ger hushållen större möjlighet att betala räntorna på lånet. Gör man sitt hus energieffektivt ökar man även värdet på huset vid en framtida försäljning. INVESTERING PÅ På uppdrag av Kommunen har Ångpanneföreningen gjort en studie av sex normalvillors energiförbrukning. Med hjälp av dessa beräkningar skapades ett fiktivt hus med bättre prestanda ett Guldhus. Idén har varit att se hur man kan bygga bättre hus med hjälp av tillgänglig teknik. Det vi kom fram till är att en merinvestering på drygt kr ger en energibesparing på ca kwh per år. Den normala förbruk- Något så enkel som att byta till energilampor är det mest effektiva åtgärd man kan göra för att få ner energiförbrukningen ningen ligger på ca kwh per år. Räknat i pengar är det mellan och kronor som man sparar per år. För att uppnå Guldhus-status på sin nybyggda villa i Uvberget, handlar det om att välja lösningar som är snäppet bättre än standarden: Energifönster, bättre ytterdörrar, bättre isolering i grundläggning och tak, snålspolande blandare, energieffektiva vitvaror och energilampor. Något så enkel som att byta till energilampor är den mest effektiva åtgärd man kan göra för att få ner energiförbrukningen direkt, fortsätter Steve. Det betalar sig redan efter en månad. Det finns givetvis många fler sätt att få ner energiförbrukningen på en villa, till exempel genom att välja mindre boyta och fönsteryta. Alla TVapparater, datorer m m som står på standby spelar också stor roll. ENERGIBONUS För att göra det extra lockande att välja lösningarna överväger kommunen att erbjuda en energibonus som grundas på hur många och vilka lösningar man väljer. Vi funderar på att ha ett poängsystem där olika energi lösningar ger olika poäng. Kommer man upp i ett visst antal poäng får man en bonus på upp till kr. När testet i Uvberget är klart ska resultatet utvärderas och beslut tas om strategin ska utökas till andra delar av kommunen. Vi vill ha möjlighet att påverka all byggnation och inte bara villor. Det handlar om att få människor att se långsiktigt och göra kloka val som är bra både för ekonomin och för miljön. Så når du guld-status (beräknat på en normal villa på ca 160 m 2 ) För att uppnå Guldhus-status på sin nybyggda villa handlar det om att välja lösningar som är snäppet bättre än standarden. I investeringen på drygt kr fi nns följande åtgärder med. Den eventuella energibonusen uppnås genom att komma upp i ett visst antal premiepoäng. Åtgärd Kostnad Besparing Poäng Fönster 1000 kr/m 2, totalt kr 950 kwh 2 Dörr 1500 kr/dörr, totlat 3000 kr 300 kwh 2 Grundläggning 50 mm extra, ca 40 kr/m 2, totalt 4200 kr 700 kr 2 Tak mm, 50 kr/m 2, totalt kr 600 kwh 2 Blandare Snålspolande, totalt kr 300 kwh 1 Vitvaror Ca 20 % extra, totalt kr 1000 kwh 2 Belysning Ca kr 1700 kwh 0 7 BO I BORLÄNGE NR

8 DET HÅLLBARA BORLÄNGE I takt med att folk blir alltmer miljömedvetna verkar också intresset för lokalproducerad mat öka. Borlängeborna betalar gärna några kronor till om de vet att kossan har betat på Tunaslätten. Lokala matup orghandel och lokalproducerad mat är stort i Borlänge. Det märks tydligt på Tunabygdens höstmarknad som den nionde september arrangerades för andra året i rad. Till Sahlins struts i Romme kom över personer för att bland annat provsmaka och köpa mat av Tunabygdens lokala matproducenter. Anna Tägtström-Visconti är processledare för landsbygdsutveckling på Borlänge kommun: Köper man mat på detta sätt får man som kund en helt annan kontakt med producenten. Det ger en trygghet att veta var maten kommer ifrån. Per och Agneta Andersson köpte honung och rödbetor på marknaden och tycker det är jättebra att det går att få tag på fräsch mat från bygden. Man får kunskap om vad som finns och gör samtidigt en trevlig utflykt ut på landet. Nu ska vi hem och laga borsjt! Arrangörerna till Tunabygdens egen höstmarknad är Stora Tuna hushållningsgille, Stora Tuna-Torsångs LRF, Sahlins struts, Trönö kött, Studieförbundet vuxenskolan i Borlänge-Falun samt Hållbar Samhällsbyggnad, Borlänge kommun. Gruppen kallar sig Lokala Matupplevelser och har, förutom att arrangera höstmarknaden, även tagit fram en folder om Tunabygdens gårdsbutiker. SUCCÉ När vi arrangerade marknaden förra året satte vi målet vid 300 besökare, säger Sören Eriksson från Lokala Matupplevelser. Det kom över då och det verkar bli minst lika många i år. Extra roligt är det att vi i år även kan bjuda på en föreläsning av Carlo Barsotti, som är ordförande i Slow food* rörelse i Sverige. Torghandel Några som gillar torghandeln på Svea torget är Eva och Gunhild Edbäck, som denna dag köper en burk av Ulfs rabarbermarmelad. Vi uppskattar verkligen att detta finns, säger Eva. Det är toppen. G ruppen Lokala matupplevelser har även samarbetat med centrumföreningen i Borlänge. Där tog centrumledare Laila G Prosén initiativet till en torghandel på Sveatorget, som har pågått varje torsdag under hela sommaren. Det har gått bra, säger Laila. Torghandlarna har varit nöjda och jag har bara fått positiva reaktioner. Gunvor Lindås från Västansjö bär och potatis är en av torghandlarna och hon tycker att försäljningen har gått bra. Det har kommit fler folk än vad vi förväntade oss. Jag tror att många tycker det är kul att det händer något i centrum. 8 BO I BORLÄNGE NR

9 DET HÅLLBARA BORLÄNGE För en levande landsbygd plevelser Sören Eriksson tycker det är bra att borlänge borna har fått upp ögonen på lokalproducerad mat. i centrum Ulf Kull, säljer bland annat getost och sylt från sin gård I Kloten. För mig betyder marknader som denna väldigt mycket. Det är också bra att folk förstår miljövinsterna med att köpa lokalproducerat mat. GILLAS AV HANDLARE Det är inte bara torghandlare och kunder som gillar marknaden. Att folk lockas till Sveatorget är något som även gillas av handlare i centrum. Vi vill alla ha ett levande centrum och kan vi locka hit fler människor med torghandeln är det jättebra, fortsätter Laila. Slow Food (engelska för långsam mat ) är en internationell rörelse som uppstått som motkraft till snabbmatsfenomenet. Slow Food grundades av Carlo Petrini i Italien 1986 och föreningen har sitt säte i den italienska staden Bra. Slow Food grundar sig på regionalt producerade råvaror tillredda med traditionella metoder. Det handlar inte om dyr gourmetmat eller att bojkotta snabbmat, utan om en inställning till livet och att ta sig tid att njuta och glädjas tillsammans med andra. Efter september är tanken att torghandeln ska lägga ner för säsongen, men finns det tillgång på råvaror och om efterfrågan är stor kommer den eventuellt att fortsätta ett tag till. Nästa år blir det en repris och under vintern och vårvintern ska vi försöka få tag på fler lokala producenter som vill sälja. Jag är glad att vi kan erbjuda lokalproducerat här på torget. Produkterna smakar bra och de har inte transporterats långt, så det finns mycket att vinna för både kunden och miljön. Vi vill föra fram landsbygdsfrågorna i politiken och stärka näringslivet ute i byarna. Man ska kunna bo i Tuna Hästberg och även jobba där, säger Kommunbygderådets ordförande Lars Ingre. Genom ideellt arbete av eldsjälar stärks landsbygden kring Borlänge. Kommunbygderådet har funnits sedan 2004 men skillnaden nu är att det inte längre är knutet till kommunen utan i stället självgående. Den 26 juni i år tillträdde Lars Ingre på ordförandeposten. Han bor i Gylltäkt men är uppväxt i Falun. Vi har bott i Gylltäkt i sex år, men eftersom min hustru är från Stockholm kallas vi fortfarande för stockholmarna av byborna, säger Lars och skrattar. Göran Tägström, från kommunens miljönämnd, var ordförande förut men ville att en lokal eldsjäl skulle ta över. Göran är fortfarande med i bygderådet och fungerar som representant från kommunen, fortsätter Lars. Han är väl insatt i dessa frågor och är väldigt bra att bolla idéer med. STÖTTAR LOKALA PROJEKT Bygderådet består av 15 medlemmar som alla arbetar ideellt i lokala utvecklingsgrupper inom kommunen. Rådet försöker stötta lokala projekt på olika sätt och samarbetar med bygdegårdar, föreningar och med det lokala näringslivet. Det kan handla om att profilera bygden för turister, hitta nya näringar, röja sly med mera. Den viktigaste uppgiften är att stödja den demokratiska utvecklingen på landsbygden. Vi försöker också att alltid få in tanken kring det hållbara samhället. Ett exempel på det är att se hur kollektivtrafiken fungerar för byborna. Är det röjt kring cykelstråk så att folk kan och vågar cykla? Lars eftersträvar också en tätare dialog mellan den kommunala förvaltningen och landsbygdsbefolkningen när det gäller nya bostadsområden och menar att det är viktigt att byborna får säga sitt om var det ska byggas. PENGAR FRÅN EU Bygderådet fungerar också som remissinstans när det gäller ansökningar om lokalt utvecklingsstöd. Det kan handla om att hitta EU medel för att exempelvis rusta upp sin bygdegård, säger Lars. Att ha en fungerande bygdegård är viktigt och hjälper till att sätta byn på kartan. I Lindans bystuga, som ligger i grannbyn, hade vi 42 uthyrningshelger förra året. När jag säger till folk att jag kommer från Gylltäkt är det inte många som vet var det ligger, men däremot känner många till Lindans bystuga och har varit på fest där. 9 BO I BORLÄNGE NR

10 DET HÅLLBARA BORLÄNGE Får jag delta i cruising? Måste jag sluta med cruising? skrev en orolig borlängebo nyligen i en insändare i tidningen. Hur är det? Måste vi vanliga människor sluta med alla våra lustfyllda aktiviteter som släpper ut klimatgaser? Kommer alla dessa nöjen att förbjudas, eller åtminstone försvåras, så att när jag ändå utövar dem måste jag känna mig som en miljöbov? Insändaren visar tydligt att klimatfrågorna trängt djupt in i våra själar, oroar och skapar funderingar om hur framtiden gestaltar sig. Folk bryr sig. Får jag eller får jag inte? Klimathotet är påtagligt. Vi har förstått att det kommer att krävas enorma insatser från såväl samhället som den enskilde. Trots att frågorna mer än någonsin trängt in i kök och kammare är det få som inser hur stora omställningar vi står inför. Vi behöver ändra livsstil det räcker inte att byta teknik. Valet av mat, boendet och resande till arbetet, på arbetet och fritidsresandet behöver kraftigt förändras. Vi tvingas minska utsläppen i alla delar av våra liv. Jag vill ändå vända på resonemanget. Inte ska man sluta med allt som är roligt! Tänk dig att du som människa på jorden har ett utrymme, ett ekologiskt fotspår, som ger dig rätt att släppa ut en viss mängd växthusgas per år. Beräkningar som forskare gjort pekar på att var och en av oss får släppa ut 821 kg koldioxid per år. Vi kan kalla det för det gröna fotavtrycket. Idag är utsläppssnittet kg så självklart behöver vi göra kraftfulla, totala minskningar. Men inom detta fotavtryck kan man upprätta en budget och här får jag naturligtvis välja fritt hur jag släpper ut min del. Om jag väljer att delta i favoriten cruising, har en veteranbil, gillar fågelskådning eller liknande så är det min ensak. För att hållbart klara detta behöver jag däremot spara på andra delar av min livsstil. Jag väljer kanske att bli klimatneutral i boendet, jag reser till jobbet miljöanpassat och jag är aktiv på min arbetsplats så att tjänsteresor kan genomföras utan klimatutsläpp. Så samtidigt som jag framöver kämpar med att minska min totala utsläppsnivå börjar jag se över min utsläppsbudget. Jag planerar för en resa till Mallorca, vilket innebär utsläpp på 462 kg per person. Då väljer jag att spara utsläpp så att jag kan genomföra den. Det, kära läsare, är att vara klimatsmart! Många nyfikna ornäsbor ville se den nya skolan. Man ur huse för Ornäs nya skola Det var en stor händelse i Ornäs när nya skolan bjöd in till öppet hus. Alla i Ornäs kom. Kommunstyrelsens och barn- och skolnämndens ordförande, Nils Persson respektive Mariann Nordlöf planterade en Ornäsbjörk tillsammans med förre rektorn Ulf Månsson och den nuvarande Kjell Hallin. Ornäs skola har liksom övriga skolor inom Ösjöenheten utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. En fråga som ofta diskuteras är vad barnen ska lära sig i skolan. Naturligtvis ska de lära sig matematik, svenska och övriga läroämnen. Därutöver har Ornäs skola lagt vikt vid livsstilsfrågor som hur vi konsumerar, vad vi köper och vilka val vi väljer att ta. Det kan gälla vilken mat man väljer, hur man tar sig fram och hur man förhåller sig till Visste du att: Ekologiska tomater innehåller mer hälsosamma flavonoider än de vanligen odlade tomaterna. Flavonoider är växtkemikalier som anses skydda mot hjärtsjukdomar men även mot cancer och demens. Det visar en stor studie från universiteten i Kalifornien och Minnesota. andra, både mot dem som är nära och dem ute i världen. De val vi gör i Borlänge kan få effekter långt borta hos människor i andra länder. I skolan får eleverna uppleva demokrati och reflektera över hur man kan påverka och vara delaktig. Hur skolan arbetar med dessa frågor, miljö, hälsa och livsstil visades för besökarna i en utställning. Här kunde föräldrar till de yngre barnen bland annat få inspiration till Vandrande skolbuss, ett miljö- och hälsovänligt sätt att ta sig till skolan. Skolan visade också upp sina mål och miljögruppen som har ett extra ansvar för utvecklingen presenterades. Utställningen blev uppskattad. Skolan har därför beslutat att ha den kvar och förnya den allteftersom elevernas arbete fortskrider. Åke Persson Ekologisk mjölk och ekologiskt kött innehåller mer av den nyttiga fettsyran Omega 3. Omega 3 är viktigt för hjärtats funktion, leder och skelett. 10 BO I BORLÄNGE NR

dags för fjärrvärme! det lönar sig att konvertera Sista sidan De fornskandinaviska gudarna i centrum

dags för fjärrvärme! det lönar sig att konvertera Sista sidan De fornskandinaviska gudarna i centrum Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Vad gör lite regnstänk när det går att leka med såpbubblor, gå hinderbana, känna på slemmiga vinbergssnäckor... Sid 8 BORLÄNGE

Läs mer

Borlänges nya esplanad

Borlänges nya esplanad Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Prisbelönat kundcenter Sidan 13 Information om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 Mars 2006 Borlänges nya esplanad Sidan

Läs mer

Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 MARS 2010

Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 MARS 2010 Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Utan Panna 7 hade betydligt mer olja gått åt till fjärrvärmen SID 3 Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar

Läs mer

Tävling. T ä v l i n g. Frågor & svar. Bo i Borlänge och läs Bo i Borlänge! Nästa nummer: Borlänge Energi

Tävling. T ä v l i n g. Frågor & svar. Bo i Borlänge och läs Bo i Borlänge! Nästa nummer: Borlänge Energi Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Hälsodagen i Kupolen Sidan 14 Information om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 2 juni 2006 Tunabyggen digitaliserar Sidan

Läs mer

Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 3 OKTOBER 2009

Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 3 OKTOBER 2009 Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Ring oss först! Ta reda på fakta innan ni byter elhandelsföretag SID 5 Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar

Läs mer

Sista sidan Nya lägenheter i Skräddarbacken

Sista sidan Nya lägenheter i Skräddarbacken Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Nu går det tokfort i Storsvängen SID 9 Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö

Läs mer

BORLÄNGE ENERGI, TUNABYGGEN OCH BORLÄNGE KOMMUN INFORMERAR OM BYGGANDE, BOENDE OCH MILJÖ I BORLÄNGE NR 3 OKTOBER 2014

BORLÄNGE ENERGI, TUNABYGGEN OCH BORLÄNGE KOMMUN INFORMERAR OM BYGGANDE, BOENDE OCH MILJÖ I BORLÄNGE NR 3 OKTOBER 2014 Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen BORLÄNGE ENERGIS SATSNING FÖR MILJÖBILAR SID 3 BORLÄNGE ENERGI, TUNABYGGEN OCH BORLÄNGE KOMMUN INFORMERAR OM BYGGANDE, BOENDE

Läs mer

Möt gänget på Fågelmyra SID

Möt gänget på Fågelmyra SID Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen NU ÄR SPADN ÄNTLIGN I JORDN SID 10 Borlänge nergi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge

Läs mer

Fototävlingen avgjord

Fototävlingen avgjord Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Borlänge nu på sjunde plats på topp-10-listan över Sveriges billigaste kommuner SID 4 Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Miljöinsats som lönar sig

Miljöinsats som lönar sig Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen SID 9 Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 3 OKTOBER 2011 Miljöinsats

Läs mer

Sista sidan Information från Samhällsbyggnadssektorn

Sista sidan Information från Samhällsbyggnadssektorn Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Nu ligger vi trea! SID 3 Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr

Läs mer

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL.

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL. Ett år med Gavlegårdarna Vi har något för många Fullriggaren Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA Från POPPEL till OXEL Äldres BOENDE ÅRSMAGASIN 2010 Kortfakta om Gavlegårdarna gavlegårdarnas affärsplan

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 2 Juni 2010

Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 2 Juni 2010 Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Skoj och lek på Gammelgården SID 7 Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i

Läs mer

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans!

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans! Framtidenkoncernens Hållbarhetsrapport 2014 Gräv där du står Hur utvecklar man ett bostadsområde? Man pratar ihop sig Välkommen in i butiken Och ut i arbetslivet Minimera vårt avfall Att bo för sig själv

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

Sista sidan Information från Samhällsbyggnadssektorn

Sista sidan Information från Samhällsbyggnadssektorn Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen SEX STEG TILL EN SÄKER JULGRAN SID 22 BORLÄNGE ENERGI, TUNABYGGEN OCH BORLÄNGE KOMMUN INFORMERAR OM BYGGANDE, BOENDE OCH MILJÖ

Läs mer

Sista sidan Mjälgaskolan byggs om till bostäder

Sista sidan Mjälgaskolan byggs om till bostäder Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen tt ställe där husägare kan få inspiration och tips på bra lösningar till huset SID 5 Borlänge nergi, Tunabyggen och Borlänge kommun

Läs mer

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för FALKENBERG NR 2 2013 en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Upplands Väsby Kommun NY GYMNASIESKOLA UPPLEVELSESTRÅKET VILUNDABADET

Hela denna bilaga är en annons från Upplands Väsby Kommun NY GYMNASIESKOLA UPPLEVELSESTRÅKET VILUNDABADET Antonia Ax:son Johnson: Förorten försvinner en modern småstad växer fram Sidan 4 Sven-Erik Pettersson: Att vara företagare här är att ha nära till resten av världen Sidan 19 NY GYMNASIESKOLA UPPLEVELSESTRÅKET

Läs mer

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN handlarna ARGANG 31 FOTO ALLAN KARLSSON Båtfärd mot hemligt mål Hemlighetsmakeri in i det sista när DE Kungälv skulle fira 20 år. Följ dem på festligheterna;

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

DIALOG BERGA. Berga har blivit lugnare 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 3 2008. Här läggs bevisen under lupp 6-8

DIALOG BERGA. Berga har blivit lugnare 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 3 2008. Här läggs bevisen under lupp 6-8 DIALOG En tidning från Linköpings kommun Nummer 3 2008 Berga har blivit lugnare 14-15 BERGA Ny översiktsplan engagerar 10-12 Här läggs bevisen under lupp 6-8 LEDARE NYHETER Linköpings framtid börjar här

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

KÄRLEK TILL MÄRSTA. Så bor vi i framtiden. Tema: True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta:

KÄRLEK TILL MÄRSTA. Så bor vi i framtiden. Tema: True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta: limten# 2 2014 88 SIDOR VINTERLÄSNING EXKLUSIVT FÖR SIGTUNAHEMS HYRESGÄSTER Tema: Så bor vi i framtiden True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta: SIGTUNAHEM 60 ÅR KÄRLEK TILL MÄRSTA REDAKTÖRSORDET

Läs mer