Drottningholms Slottsteater

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drottningholms Slottsteater"

Transkript

1 P R O G R A M 2009

2 Drottningholms Slottsteater The World Heritage UNESCO

3 Spelplan 2009 Lör 30/ Ariodante Tis 2/ Ariodante Tor 4/ Ariodante Sön 7/ Ariodante Tis 9/ Ariodante Tor 11/ Ariodante Lör 13/ Ariodante Sön 14/ Ariodante Lör 25/ Poppeas kröning Ons 29/ Poppeas kröning Fre 31/ Poppeas kröning Sön 2/ Poppeas kröning Tis 4/ Poppeas kröning Tor 6/ Poppeas kröning Lör 8/ Poppeas kröning Fre 21/ Orlando Lör 22/ Orlando Sön 23/ Orlando }2{

4 Innehåll/Contents Spelplan Information 4 Teatersalongen/The Auditorium 5 Kära publik! 6 Dear Audiences! 8 Drottningholms Slottsteater 10 Orkester/The Orchestra 13 Medverkande/In the productions 14 ARIODANTE Program 26 Handlingen i Ariodante 27 What Happens in Ariodante 30 POPPEAS KRÖNING/ L INCORONAZIONE DI POPPEA Program 33 Handlingen i Poppeas kröning 34 What Happens in L incoronazione di Poppea 35 ORLANDO Program 36 Handlingen i Orlando 37 What Happens in Orlando 40 Händels Ariodante 45 Handel s Ariodante 49 Synd och njutning i antikens Rom: Monteverdis Poppeas kröning 53 Vice and Pleasure in Imperial Rome: Monteverdis s L incoronazione di Poppea 57 Orlando eller När hjältar älskar för mycket 61 Orlando or: When Heroes Love Too Much 64 Drottningholmsteaterns Vänner 68 Jean-François Regnards svenska teaterlycka 70 The Swedish Fortunes of Jean-François Regnard s Theatre 79 Académie Desprez 87 Den bevarade salongen 88 The Preservation of the Auditorium 92 Hertig Carls paviljong 96 }3{

5 Information Rökning är strängt förbjuden inom hela teaterbyggnaden. Vi ber er, av säkerhets- och utrymningsskäl, lämna in ytterkläder, större väskor, paraplyer mm i våra bevakade garderober. Mat och dryck är inte tillåtet i teatern. Det är inte tillåtet att använda kamera/bandspelare/motsvarande i salongen. Om ni är sena till föreställningen kommer ni att släppas in i salongen först vid paus eller lämpligt uppehåll i föreställningen. Vi ber er sitta kvar på era platser till efter sista ridåfallet, då salongsdörrarna kommer att öppnas. Observera att utrymningsskyltarna i salongen inte lyser under föreställningen. Vid ett eventuellt tillbud kommer skyltarna att tändas. Teaterbuss avgår 15 minuter efter föreställningens slut till T-Fridhemsplan och T-Centralen. Biljetter säljs i garderoberna. Smoking is striktly prohibited within the theatre building. For security reasons, coats, bags, umbrellas etc must be left in the attended cloak-room. Food and beverage is not allowed in the building. It is forbidden to use cameras/recorders/equivalent in the auditorium. In order not to disturb the soloists and the audience, latecomers will be admitted into the auditorium during the interval or a suitable break in the performance. For the same reason the audience is kindly requested to remain seated until the last curtain-fall, when the doors will be opened. Please note that the emergency exit signs will not be on during performances. In case of emergency the lights will be switched on. A bus leaves at 15 minutes after the end of the performance, to underground stations Fridhemsplan and T-Centralen. Tickets are sold in the theatre cloakrooms. }4{

6 TEATERSALONGEN THE AUDITORIUM Utgång (övervån.)/ Emergency exit (upper section) Utgång (övervån.)/ Emergency exit (upper section) Höger/Right Vänster/Left Emergency exit through the window Emergency exit through the window Emergency exit through the window ORKESTER/ORCHESTRA Emergency exit SCEN/STAGE Emergency exit }5{

7 Kära publik! ENLIGT ICOM, INTERNATIONELLA MUSEIRÅDET, är ett museum en icke vinstdrivande, permanent institution som ska tjäna samhället och dess utveckling och vara öppen för allmänheten och som ska förvärva, bevara, beforska, förmedla och visa upp det materiella och immateriella mänskliga kulturarvet och dess miljö för att främja utbildning, studier och åtnjutande av det. Det är en utmärkt beskrivning av verksamheten i vår stiftelse, Drottningholms teatermuseum, och våra festivalföreställningar illustrerar på ett lysande sätt hur det materiella och det immateriella sammansmälter i det som vi på vår webbplats kallar världens mest autentiska upplevelse av tidig opera kan vi återigen presentera tre operor. Vi börjar och slutar med Händel, i år när vi firar 250-årsminnet av hans död. Trots att hans operor sedan länge ingår i standardrepertoaren, är inte alla så välkända som de förtjänar. Drottningholm har gått i bräschen för Händels återupptäckt i Sverige, och det är spännande att nu på nytt kunna spela två verk som inte har framförts på Drottningholm på 40 år: Ariodante (senast ) och Orlando (1950 och 1969). Båda baseras på Ariostos diktverk Orlando furioso (Den rasande Roland). I Ariodante visar vi upp en ensemble med förstklassiga unga sång - solister i en samproduktion med Operahögskolan i Stockholm. Detta vårt projekt Young Artists Programme ger oss varje år tillfälle att låta en ny generation sångare stifta bekantskap med Drottningholm. Här kan de utvecklas och fördjupa sin förståelse för tidig opera och få uppträda på en av världens finaste historiska teatrar, som dessutom är idealisk för unga, lyriska röster. Det är särskilt roligt att hälsa regissören Per-Erik Öhrn, min föregångare, välkommen tillbaka till Drottningholm -- ingen har så djupgående kunskaper om teatern som han. Uppsättningen av Ariodante har fått generöst bidrag av Barbro Osher Pro Suecia Foundation. Vi är djupt tacksamma för detta! Teaterns egen nyproduktion är den tredje och sista i vår Monteverdicykel: Poppeas kröning. Förra årets opera, Odysseus återkomst, skild rade hur svårt det kan vara med trohet i mänskliga relationer. Poppeas kröning vänder upp den andra sidan av myntet: Vad händer när man släpper alla }6{

8 hämningar? När njutning jagas för sin egen skull och vinningslystnaden tar över? Monteverdi dömer ingen på förhand, hans musik låter oss begrunda den mänskliga naturens mörka mysterier. När de historiska personerna i dramat kämpar med och mot varandra, sätts en spegel upp mot situationer som är välbekanta för oss alla. Få operor förenar musik och dramatisk gestaltning så som Poppeas kröning, och Monteverdi (och hans medarbetare) lyckades klä texten i musik som levandegör orden och förhöjer upplevelsen av deras inneboende poetiska skönhet. Håll ögonen öppna för information om en inter nationell endags konferens om Poppeas kröning som hålls i början av au gusti. Den anord nas av NORDEM, Nordic Early Music Federa tion. Konferensen utgör ett komplement till våra föreställningar med före läs ningar och diskus sio ner ledda av experter från Skandinavien och USA. Orlando kommer som ett gästspel från Internationale Händel- Festspiele Göttingen, där den gjorde stor succé förra året. Nicholas McGegan, som var chefsdirigent på Drottningholm , tar med sig en ypperlig sångarensemble, med bl a Susanne Rydén. Med FestspielOrchester Göttingen och New York Baroque Dance Company blir det något alldeles extra att se fram emot. Gästspelet har fått generöst bidrag av Drottningholmsteaterns Vänner. Förutom att stödja teaterns arbete anordnar Vännerna spännande evenemang året runt. I år gjordes t ex en resa till Paris i samband med vårt gästspel av Rameaus Zoroastre på L Opéra Comique. Om ni inte redan tillhör Vän nerna hoppas jag att ni överväger att gå med nu. En operafestival som vår vore inte möjlig att genomföra utan kvalificerat samarbete. Att Drottningholm -- i dessa ekonomiskt och kulturellt kärva tider -- kan erbjuda en festival med tre operor är något av ett mirakel! Det är ett nöje och ett privilegium att få vara del av ett sådant kreativt samarbete. Till sist vill jag tacka Wallenstam vars sponsorskap bl a har bidragit till vår nya webbplats. Jag hoppas att ni tar som vana att gå in på Får man världens mest autentiska upplevelse av tidig opera på Drottningholm? Det kan bara ni avgöra Välkomna till 2009 års festival! Mark Tatlow Konstnärlig ledare }7{

9 Dear Audiences! ACCORDING TO THE INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS, a museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment. This is a perfect description of the activities of our Found ation (Drottningholms teatermuseum), and our Festival perfor mances brilliantly illustrate the fusion of the tangible and the in tan gible, in what we in our website describe as the world s most genuine early opera experience. Once again in 2009 we are able to present three operas. We begin and end with Handel, whose 250th anniversary we celebrate this year. Al - though his operas have well and truly entered the mainstream, not all are as well known as they deserve. Drottningholm was in the forefront of the Handel revival in Sweden and it s exciting to be able to represent two works that have not been performed at Drottningholm for 40 years: Ariodante (last performed ) and Orlando (1950 and 1969), both based on Ariosto s Orlando furioso. In Ariodante we present a cast of outstanding young soloists in a co-production with the University College of Opera, Stockholm. This, our Young Artists Programme, enables us each year to introduce a new generation of singers to Drottningholm. Here they can develop and enrich their understanding of early opera, and perform in one of the world s finest historical theatres, a space ideally suited to younger, lyrical voices. It s a special pleasure to welcome back to Drottningholm as stage director my predecessor Per-Erik Öhrn whose knowledge of our theatre is second to none. The production of Ariodante has been generously supported by the Barbro Osher Pro Suecia Foundation. We are profoundly grateful! The theatre s own new production is the third and last in our Monteverdi cycle: L incoronazione di Poppea. Last year s opera, Il ritorno d Ulisse in patria presented the precarious possibility of faithfulness in human relationships: Poppea presents the other side of the coin. What }8{

10 hap p ens when moral order breaks down? When pleasure is pursued for its own sake and greed takes over? Monteverdi does not prejudge the case: his music allows us to ponder the miry mysteries of human nature. In the struggles of his real-life characters we see a mirror held up to situations with which each and every one of us is familiar. Few operas unite music and drama as closely as Poppea, and Monteverdi (and his collaborators) manage to clothe the text in just sufficient music to colour the words, heightening our enjoyment of their intrinsic poetic beauty. Look out for information about a one-day international Poppea conference to be held at the beginning of August. Organised by NORDEM, the Nordic Early Music Federation, the conference will complement our performances in a series of lectures and discussions by leading experts from Scandinavia and the USA. Orlando travels to us from the Göttingen Handel Festival, where it enjoyed a hugely successful premiere last year. Nicholas McGegan, who was Principal Conductor at Drottningholm , returns to Drottningholm with a superb international cast including Sweden s own Susanne Rydén. He brings with him the FestspielOrchester Göttingen and the New York Baroque Dance Company, and we are in for a treat. This guest production has been generously supported by The Friends of Drottningholmsteatern. In addition to supporting the work of the theatre, the Friends organise an exciting annual programme of events, which this year included a trip to Paris joining our guest performances of Rameau s Zoroastre at L Opéra Comique. If you are not already a Friend, I hope that you will consider becoming one today. An opera Festival like ours can never be put together without co-operative teamwork. That Drottningholm -- at a time of economic and cultural challenge -- can put on a Festival with three operas is nothing short of a miracle! It s a real pleasure to be a part of such a creative team. Finally, a word of thanks to Wallenstam, whose sponsorship also enabled our new website. I hope you will become a regular visitor at Is Drottningholm the world s most genuine early opera experience? Only you can decide Enjoy the 2009 Festival! Mark Tatlow Artistic Director }9{

11 Drottningholms Slottsteater DROTTNINGHOLMS SLOTTSTEATER UPPFÖRDES 1766 för drottning Lovisa Ulrika. Byggnaden gömmer en lekfull interiör. I salongen finns målade marmoreringar, konsoler i papier maché och pilastrar av gips. Scenen har ett genialt maskineri, helt i trä, som än idag drivs för hand. Gångspel, valsar, trummor, block, rep och motvikter får det stora maskineriet att arbeta. Det finns ett trettiotal scenbilder bevarade en kulissvärld anpassad till 1700-talets repertoar. Teaterns första glansperiod inleddes 1777 av Gustaf III. Med hjälp av skådespelare som Monvel, kompositörer som Naumann och Kraus, balettmästaren Gallodier och arkitekten Desprez skapade han en svensk teater- och operakonst på Drottningholm. Här spelades också Glucks senaste operor, fransk opéra comique och pantomimbaletter fram till Gustaf III:s död Därefter föll teaterbyggnaden i glömska klev litteraturhistorikern Agne Beijer in genom dörren och fann den unika teatern orörd sedan 1700-talets slut. Efter byte av rep i maskineriet, installation av elektriskt ljus och varsam rengöring öppnades teatern igen. Under och 30-talen gavs divertissement och changements à vue, scenbyten inför öppen ridå, för att visa upp den åter - igen glansfulla teatern. I modern tid bjuder den årliga operafestivalen sommartid på nya produktioner av 16- och 1700-talsopera och lockar publik från hela världen. Sedan 1979 spelar teaterns orkester på autentiska instrument. Nu framförs främst verk av Haydn, Händel, Gluck och Mozart, under senare tid även Rameau och Monteverdis tre operor. Drottningholms Slottsteater är ett levande kulturarv som 1991 upptogs på UNESCO:s världsarvslista. Ett omfattande men varsamt konserveringsarbete av teaterns interiörer pågår sedan ett par år, med syfte att bevara byggnaden även för kommande generationer. }10{

12 DROTTNINGHOLMS SLOTTSTEATER WAS BUILT IN 1766 at the request of Queen Lovisa Ulrika. The theatre is constructed of simple materials and the auditorium is playfully decorated using paint, stucco, and papier mâché. The wooden stage machinery is operated by hand. It includes wind, thunder and cloud machines, as well as traps and moving waves. About 30 stage sets have been preserved, all decorated with themes from 18th century repertoire. The first golden age of the theatre was initiated by King Gustaf III in Together with actors like Monvel, the composers Naumann and Kraus, the ballet master Gallodier and the architect Desprez Gustaf used Drottningholm to inject new life into Swedish theatre and opera. Up to his death in 1792, when the theatre was closed, the repertoire included Gluck s latest works, opéras comiques, French classical dramas and pantomime ballets. When the literary historian Agne Beijer walked through the door in 1921 he discovered a sleeping beauty, untouched since the end of the 18th century. After replacing the ropes, thorough cleaning and the installation of electricity, the magnificent theatre was reopened. Now the machinery could once again perform changements à vue, i e open scene changes in front of the audience. Today the yearly summer Opera Festival offers new productions of 17th and 18th century operas and attracts audiences from all over the world. Since 1979 the Drottningholm Theatre Orchestra has performed on period instruments, and the repertoire includes works by Haydn, Handel, Gluck and Mozart, as well as Rameau and Monteverdi. In 1991 the World Heritage Committee of UNESCO designated the theatre, together with Drottningholm Palace, the Chinese Pavilion and the surrounding park, as being of international cultural heritage significance. The interiors of the theatre are presently going through a carefully conceived conservation project, with the aim of preserving the building for future generations. }11{

13 Drottningholms Slottsteater Medlem av/member of European Festivals Association Svenska Musikfestivaler/Swedish Music Festivals PERSPECTIV - Association of Historic Theatres in Europe NORDEM, Nordic Early Music Federation Konstnärlig ledare/artistic Director MARK TATLOW VD/General Manager PER FORSSTRÖM Ekonomichef/Financial Manager ANNE-CHARLOTTE BENNERSTAM Producenter/Production Planning JAN OVE HAFSTAD, ÅSA TILLMAN Marknadschef/Marketing Manager EVA LUNDGREN Administration EVA MELIN Biljettförsäljning/Box Office LILLI FAGERBERG Salongschef/Front of House Manager HELENA LINDROTH Inspicient/Stage Manager OLA HEDÉN, MAURO TARANTINO Scenmästare/Technical Manager CHRISTER NILSSON Belysningsmästare/Lighting Manager MATS LIBERG Peruk och mask/wigs and Make-up BARBRO LAVETT Rekvisitör/Property Manager ELISABETH HAMFELT Kostymchef/Head of Costume Department LENA DAHLSTRÖM Ateljéföreståndare/Wardrobe Manager BRITT-LOUISE JÖRNLÖV Scenport/Stage Door RONNY NORDBERG }12{

14 Drottningholmsteaterns orkester/ The Drottningholm Theatre Orchestra Konsertmästare/Leader: MARIA LINDAL VViolin I Violin II Viola MARIA LINDAL LARS WARNSTAD STEFAN LINDVALL ANNA IVANOVA SUNDIN MARIT BERGMAN KATARINA BENGTSON JULIANA SHAPIRO REBECKA KARLSSON JOEL SUNDIN OLOF ANDER ARIODANTE Cello Kontrabas/Double bass Flöjt/Flute Oboe Fagott/Bassoon Luta/Lute MIME YAMAHIRO BRINKMAN EVA MARIA THÜR MATTIAS FROSTENSON OLLE TORSSANDER GUIDO CAMPANA PER BENGTSSON SVEN AARFLOT KARL NYHLIN POPPEAS KRÖNING/L INCORONAZIONE DI POPPEA Violin I Violin II Viola Cello Kontrabas/Double bass Teorb/Chittarone, Barockgitarr/Baroque guitar MARIA LINDAL STEFAN LINDVALL JOEL SUNDIN MIME YAMAHIRO BRINKMAN DAVID GAMMELGÅRD MATTIAS FROSTENSON KARL NYHLIN SIMON LINNÉ Blockflöjt/Recorder Cembalo/Harpsichord, Orgel/organ, Regal KATE HEARNE EMELIE ROOS ANDREAS EDLUND MARK TATLOW Violin I Violin II Viola Cello FestspielOrchester Göttingen Konsertmästare/Leader: ELISABETH BLUMENSTOCK ELISABETH BLUMENSTOCK MILOS VALENT FRANCESCA GIUFFRE WOLFGANG VON KESSINGER SARA DECORSO LISA WEISS GABRIELLE WUNSCH LAURIE Y STEVENS HENNING VATER KLAUS BUNDIES GREGOR DUBUCLET AIMEE VERSLOT PHOEBE CARRAI MARKUS MÖLLENBECK Kontrabas/Double bass Oboe, Flöjt/Flute Fagott/Bassoon Naturhorn/Hand horn Theorb Cembalo/Harpsichord KATHRIN SUTOR PAOLO ZUCCHERI MAURO ZAVAGNO SUSANNE REGEL KRISTIN LINDE DANNY BOND ERVIN WIERINGA GIJS LACEULLE DAVID TAYLOR NICHOLAS MCGEGAN HANNEKE VAN PROOSDIJ }13{

15 Medverkande MATHILDA AHNELL Sopran Dalinda Studier: andra året på Operahögskolans kandidatutbildning med Christina Ökvist-Matton som sångpedagog. Är flitigt engagerad som konsert- och oratoriesångerska och har medverkat som solist vid uppförandet av bl a Excultate Jubilate av Mozart, Hear my Prayer av Mendelsohn, Johannespassionen av Bach, Förklädd Gud av Lars-Erik Larsson och Händels Messias. M A är Kungliga Musikaliska Akademiens Christina Nilsson-stipendiat 2009 och gör Ida i Läderlappen av J Strauss på Kungliga Operan i Stockholm i höst. M A medverkar ffg på Drottningholms Slottsteater. CHRISTOPHER AINSLIE Countertenor Ottone Inledde sin karriär som körsångare i hemlandet Sydafrika. Studier: Royal College of Music, London, och privat för Mark Tucker, Paul Farrington och Audrey Hyland. Roller: titelrollen i Poro av Händel, Innocent 4 (Minotaur), Medoro (Orlando), Arsace (Partenope), titelrollen i Rinaldo, Alessandro (Tolomeo Ré d Egitto) och Anden (Dido och Æneas). Har också framträtt i Händels Messias, Belshazzar och Judas Maccabeaus, i Bachs Matteus- och Johannespassion. C A framträder ffg på Drottningholms Slottsteater. LARS ARVIDSON Basbaryton Seneca, Consolo Studier: Kungliga Musikhögskolan och Operahögskolan i Stockholm. Roller: Figaro (Figaros bröllop), Leporello (Don Giovanni), Don Alfonso (Così fan tutte), Colline (La Bohème), Ottone (Poppeas kröning), Talaren (Troll - flöjten), Wotan (Rhenguldet), Raimondo (Lucia di Lammermoor), Leone (Tamerlano), Heinrich/ Inkvisitorn/ Krog värden (Brinnande Ängeln), Mattiae/Försångaren (Christina), Han som springer (Sport & Fritid), Bartolo (Figaros bröllop), Zopire/La Vengeance (Zoroastre) m fl. Gästspel: Kungliga Operan, NorrlandsOperan, Folkoperan, Malmö Opera och Musikteater, Het Musikteater och The Holland Festival, båda i Amsterdam. L A är flitigt anlitad solist i oratorie- och konsertsammanhang och har arbetat med dirigenter som Salonen, Hogwood, Ericson, Manze, Kaljuste, Östman, Rousset m fl. Inspelningar: bl a Proserpin (Kraus) samt flera radio- och TV-inspelningar. L A medverkade ffg på Drottningholms Slottsteater INGELA BOHLIN Sopran Poppea, Pallas Athena Studier: Musikhögskolan i Malmö, Operastudio 67 och Operahögskolan i Stockholm. USA-debut 2002 som Fiordiligi (Così fan tutte) vid Chicago Opera Theatre, där hon också sjungit Drusilla (Poppeas Kröning). Roller: Iole i Händels Hercules med William Christie i Bryssel, Wien och Paris, Ismene i Mitridate i Salzburg med Marc Minkowski, Morgana (Alcina), Pamina (Trollflöjten). Engagemang: en scenisk version av Matteuspassionen vid Glyndebourne, Susanna i Figaros Bröllop på Göteborgsoperan och La Monnaie i Bryssel, Asteria i Händels Tamerlano med Placido Domingo samt Bellezza i Händels Il Trionfo del Tempo e del Disinganno med dirigent Paul McCreesh på Teatro Real i Madrid. Ingela medverkade ffg på Drottningholm 2003 som Morgana i Alcina. DANIEL CARLSSON Countertenor Amore Studier: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium först som tenor, bytte sedan röstfack till countertenor under sitt fjärde år, efter rekommendationer från barockspecialister som Jill Feldman och Jakob Lorentzen. Undervisning av docent Margrete Enevold. Har parallellt med studierna deltagit i master classes hos bl a Martin Isepp, Roger Vignoles, och Jill Feldman. Medverkade som solist i J S Bachs kantater i Trinitatis kyrka och dirigent Per Enevold, i Zelenkas Lamentations och Bachs Johannespassion, båda i Holmens kyrka med Jakob Lorentzen som dirigent. Bachs H-moll mässa som altsolist med Sönderjyllands Symfoniorkester och dirigent Philip Pickett. D C gör sin operadebut och medverkar ffg på Drottningholms Slottsteater. JOHAN CHRISTENSSON Tenor La Fortuna, Nutrice Studier: Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Roller: Gustaf III i Jan Sandströms God natt Madame, Elektrikern i Thomas Adès Powder her face, båda vid Piteå Kammaropera, Belmonte (Enleveringen ur Seraljen), Ferrando (Così fan tutte), Tamino (Trollflöjten), Carl (Kopparslagaren), Peter Quint (Turn of the Screw), Alfredo (La Traviata), Kurt i uruppförandet av Faust (P Fenelons) på Théâtre du Capitole de Toulouse. Sekreteraren i Unander-Scharins The Crystal Cabinet för Piteå Kammaropera, Mercure och Suivant de l'amour i Rameaus Hippolyte et Aricie i Toulouse med Emmanuelle Haïm. Engagemang: Folkoperan, Järvsö Träteater, Vadstena- Akademien, Stockholms stadsteater. J C har under senare år etablerat sig som konsert- och oratoriesångare och har arbetat med A Manze, R Goodman, R King, G Sjökvist, E Ericson, S Parkman, A Gilbert och P Goodwin. J C framträdde ffg på Drottningholms Slottsteater 2007 i L Orfeo och sedan åter 2008 i Odysseus återkomst. }14{

16 MATHILDA AHNELL CHRISTOPHER AINSLIE LARS ARVIDSON INGELA BOHLIN DANIEL CARLSSON JOHAN CHRISTENSSON }15{

17 MALIN CHRISTENSSON Sopran Drusilla Studier: Royal College of Music och Benjamin Britten International Opera School. Roller: Susanna (Figaros bröllop) i Aix-en-Provence och i Santiago, Chile; Blomsterflickan (Parsifal) vid the Royal Opera House, Covent Garden; Miss Wordsworth (Albert Herring), Daggfén (Hänsel und Gretel) i Glyndebourne, Papagena (Trollflöjten) vid Wiener Festival och Théâtre du Châtelet; Sophie (Werther) i Baden-Baden, en föreställning också inspelad av Deutsche Grammophon. Har sjungit The Creation med Gävle Symfoni Orkester och Carmina Burana med London Symphony. M C framträder ffg vid Drottningholms Slottsteater. THORSTEN DAHN Ljussättare Poppeas kröning T D har arbetat med drygt 250 produktioner i Sverige, Danmark, Finland, Estland och Sydkorea. Han har bl a arbetat med Kungliga Operan, Göteborgsoperan, Stockholms Stadsteater, Göteborgs Stadsteater, Riksteatern, Värmlandsoperan, NorrlandsOperan, Savonlinna OperaFestival, Malmö Stadsteater och Helsingborgs Stadsteater. På Malmö Operan har han designat ljus till en mängd föreställningar såsom Jesus Christ Superstar, Turandot, Aida, La Sonnambula, Figaros Bröllop, West Side Story, Death and the Maiden, Don Giovanni, Zorba, Spindelkvinnans Kyss, Lucia de Lammermoore, Ljus på Mörck m fl. T D gjorde senast ljuset till Fyrverkerimakarens Dotter på Helsingborgs Stadsteater, Spring Awakening på Malmö Operan och Last Five Years i Karlskrona där han även gjorde scenografi. T D medverkade på Drottningholms Slotttsteater senast LOTTA L DANFORS Kostymer Ariodante Sedan 1990-talet har L L D arbetat som kostymtecknare. Teater Pero i Stockholm är en återkommande uppdragsgivare med regissören och konstnärliga ledaren Peter Enqvist. Andra uppdrag: Tea Bag/Uppsala Stadsteater, Flugornas Herre/Malmö Dramatiska Teater. Med regissören Finn Poulsen bl a Dagarnas Ljus/Teaterhögskolan i Stockholm, En uppstoppad Hund/Länsteatern Örebro och Pelle Svanslös Operan/Uppsala Stadsteater; med John Wright CommonNonsens/Rejkaviks Stadsteater och What s Love got to do with it/svenska Mim. Under 2008 Arns Cecilia/Länsteatern i Örebro, regi Fredrik Hiller samt L opera seria/ Fäviken Opera och gästspel på Drottningholms Slottsteater, regi Per- Erik Öhrn. PIERRE DUPOUEY Ljussättare Orlando P D är verksam inom opera och film. Han har ljussatt ett stort antal TV-produktioner inom opera såsom La Traviata, Nebucanessar och Aida för Orange operafestival, Carmen, Rousalka, Hoffmans äventyr, Eugen Onegin på Bastilleoperan i Paris och Katia Kabanova vid Salzburgfestivalen. P D är också mycket anlitad vid scenproduktioner både i Frankrike och på andra håll. Senast har han ljussatt Trubaduren i Orange och Figaros bröllop och La Traviata på Parisoperan. P D medverkar ffg på Drottningholms Slottsteater. JEANETTE EKORNÅSVÅG Mezzosopran Polinesso Studier: klassisk utövande sång vid Norges Musikhögskolan, nu tredje året vid Operahögskolan i Stockholm med Lena Hellström-Färnlöf som sångpedagog. J E har varit solist i ett flertal oratorier och mässor, bl a Vivaldis Gloria, Mozarts Requiem och Duruflés Requiem. Engagerad som solist med bl a Ålesund Symfoniorkester, Kungliga Hovkapellet och Philharmonia Hungarica. Gjorde hösten 2008 praktik på Kungliga Operan som solist i Pergolesis Stabat Mater i balettföreställningen Quondam. Stipendier: First Soloist Prize i European Music Competition For Youth i Tyskland (2005), Svensk-Norsk Musikkstipend (2007), kulturstipendium från Anders Walls Stiftelse (2007) och Kungliga Musikaliska Akademiens stipendium (2009). Jeanette medverkar ffg på Drottningholms Slottsteater. KARIN ERSKINE Kostymskapare Poppeas kröning K E har varit verksam som kostymtecknare på de flesta stora scenerna i Sverige och även haft uppdrag på Den Norske Operan, Saito Kinen Festival i Japan, Opera National de Paris och Det Kongelige Teater i Köpenhamn. Senaste uppdrag: Wagners Parsifal på GöteborgsOperan och Hoffmans äventyr på Det Kongelige Teater i Köpenhamn, Berlioz La Damnation de Faust i iscensättning av Robert Lepage på The Metropolitan Opera i New York och Sven David Sandströms nyskrivna opera Batseba i iscensättning av David Radok på Kungliga Operan. För Ingmar Bergmans filmatisering av Trollflöjten blev hon Oscarsnominerad och för Elektra iscensatt av Yannis Houardas på GöteborgsOperan erhöll hon tillsammans med scenografen Lars-Åke Thessman guldmedalj vid Pragquadrinnalen för bästa kostym och scenografi. K E medverkade senast på Drottningholms Slotttsteater 2007 i Odysseus återkomst. }16{

18 MALIN CHRISTENSSON THORSTEN DAHN LOTTA L DANFORS JEANETTE EKORNÅSVÅG KARIN ERSKINE }17{

19 ANDREAS FRANZÉN Basbaryton Kungen av Skottland Studier: Kompositionsstudier för bl a Sven-David Sandström vid Gotlands Tonsättarskola och Bent Sörensen vid Det Jyske Musikkonservatoriet i Århus. A F inledde en utbildning i kördirigering vid Musikhögskolan i Stockholm men beslöt så småningom att i stället utveckla sin egen röst. Blev antagen till Operahögskolans masterutbildning Andreas medverkar ffg på Drottningholms Slottsteater. WOLF MATTHIAS FRIEDRICH Bas Zoroastro Studier: Felix Mendelssohn Bartholdy College of Music i Leipzig för Eva Schubert. W M F har framträtt med dirigenter som K Masur, R Frühbeck de Burgos, F Luisi, M Corboz och T Hengelbrock. Med Alessandro de Marchi rollen som Licomede (Deidamia/Händel) vid Händelfestivalen i Halle och som Publio (La clemenza di Tito) på Prags Nationalteater. W M F har också sjungit vid många operafestivaler i Europa och i Israel. Han var en av grundarna till Kerll-Rosenmüller-Fest, en musikfestival för att uppmärksamma kompositörerna från hemregionen Vogtland. W M F medverkar ffg på Drottningholms Slottsteater. IVONNE FUCHS Mezzosopran Ariodante Född nära Magdeburg i Tyskland. Studier: fullständig utbildning till musiklärare i Weimar, sång på Musikhögskolan i Detmold för Heiner Eckels, gäststudent på Kungliga Musikhögskolan med Kerstin Wahlström-Olsson som lärare. För närvarande masterutbildningen vid Operahögskolan i Stockholm och för Erik Saedén. I F:s operarepertoar omfattar Orpheé (Gluck), Dejaneira (Hercules/Händel), Serse (Händel), Polinesso (Ariodante), Ariodante, Designanno (Il trionfo del Tempo/Händel), Tancredi (Rossini), Bellinis Romeo, Isabella, Sesto, Dalila, Olga och Baba The Turk. Som konsertsångerska har I F etablerat sig med Bach- och Händelrepertoaren: bl a Matteus - passionen i Stuttgart, Johannespassionen i Amsterdam och Zürich, Bachs Magnificat och Julkantater i München och Mozarts Requiem samt Beethovens symfonie n9 på Tokyo City Opera Hall. Blev 2006 Ordet & Tonens Lanserings - stipendiat tillsammans med pianisten Anna Christensson. I F meddverkar ffg på Drottningholms Slottsteater. JOHANNA GARPE Regissör Poppeas kröning Efter regilinjen på Operahögskolan i Stockholm har J G regisserat uppsättningar i Sverige, Norge, Finland och i Tyskland. Bland ett trettiotal operaproduktioner kan nämnas Askungen/Operan i Kiel, Glada Änkan/Göte borgs - operan/oper Bonn/SVT samt Enleveringen ur Seraljen/Folkoperan/Riksteatern. Hon har regisserat flera uruppförande bl a musikalen Katrina/Svenska teatern Helsingfors och talteaterföreställningen Dorian Grays porträtt på Malmö Dramatiska teater. J G regisserade Odysseus återkomst 2008 och medverkar för andra året i rad som regissör till en Monteverdiopera på Drottningholms Slottsteater. CHARLOTTE HELLEKANT Mezzosopran Nerone Studier: Eastman School of Music och Curtis Institute of Music. Engagemang: Kungliga Operan, L Opera de Bastille, Metropolitan, Deutsche Oper, Nederländska Operan i Amsterdam och vid Salzburg Festivalen. Roller: Charlotte (Werther), Carmen, Judit (Riddar Blåskägg), Sister Helen (Dead Man Walking), Marguerite (La Damnation de Faust), Orfeo, Nicklausse (Hoffmans äventyr), Dorabella (Così fan tutte) m fl. Hon har också gjort ett flertal inspelningar för film och TV. C H medverkar ffg på Drottningholms Slottsteater. LARS JOHANSSON BRISSMAN Baryton Liberto, Consolo Studier: Kungliga Musikhögskolan och Operahögskolan i Stockholm. Medverkade i Vadstena-Akademiens föreställning De Blåsta rivalerna /Kortspelarna av J Jomelli 1999 och i uruppförandet av Unander-Scharins Hummelhonung på Kungliga Operan Debut på Kungliga Operan som Schaunard i Puccinis Bohème. Roller: Guglielmo (Cosi fan tutte), Donner (Rhenguldet), Wotan i barnoperan Lilla Rhenguldet, Zeta (Den Glada Änkan), alla på Folkoperan. Ulf och Kark i Den Bergtagna av I Hallström i Folkoperans uppsättning på Confidencen. L J B är en mycket flitigt anlitad konsert- och oratoriesångare i Sverige och utomlands. L J B medverkade ffg på Drottningholms Slottsteater 2007 som Plutone i Monteverdis L Orfeo. }18{

20 ANDREAS FRANZÉN WOLF MATTHIAS FRIEDRICH IVONNE FUCHS JOHANNA GARPE CHARLOTTE HELLEKANT LARS JOHANSSON BRISSMANN }19{

Sibylle Glosted, sopran

Sibylle Glosted, sopran Sibylle Glosted, sopran Född 1988 i Århus, Danmark. Hon är utbildad vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium och studerar sedan 2013 på Operahögskolan i Stockholm. Under åren 2003 2008 var hon medlem

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

BAROCKEN ca 1600-1750

BAROCKEN ca 1600-1750 BAROCKEN ca 1600-1750 Ordet barock betyder ungefär befängt eller konstigt. Namnet började användas när barocken var slut som en reaktion på epokens prålighet. * Musiken under barocken hade en tydlig puls

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Bryggeriteatern i Visby 1980-82, Atelierteatern i Göteborg 1982-87, Folkteatern i Gävleborg 1987-88 (Den stora vreden), Ståuppkomik 1988-1998,

Bryggeriteatern i Visby 1980-82, Atelierteatern i Göteborg 1982-87, Folkteatern i Gävleborg 1987-88 (Den stora vreden), Ståuppkomik 1988-1998, Babben Larsson Teaterhögskolan i Stockholm 1977-80 Bryggeriteatern i Visby 1980-82, Atelierteatern i Göteborg 1982-87, Folkteatern i Gävleborg 1987-88 (Den stora vreden), Ståuppkomik 1988-1998, "Rektor"

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2013 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

Med balett från Björkö till Tallinn

Med balett från Björkö till Tallinn Med balett från Björkö till Tallinn Samspel. Bröderna Davidsson från en orgel- och danskonsert i Örgryte nya kyrka. Musik och dans har varit självklara ingredienser i livet för Jonathan och Gabriel Davidsson

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

SLOTTSTEATER2012 DROTTNINGHOLMS

SLOTTSTEATER2012 DROTTNINGHOLMS DROTTNINGHOLMS SLOTTSTEATER2012 JASON & MEDEA ORLANDO PALADINO PETER MATTEI ANNA JÄRVINEN SAGA GÄRDE CHRISTOPHER O REGAN GOLDIN+SENNEBY MARIE ANTOINETTE ROMEO & JULIA KÖREN AUGUST STRINDBERG TAGE ANDERSEN

Läs mer

NALLEABONNEMANG 2015/2016

NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEKONSERTER Våra älskade Nallekonserter flyttade givetvis med oss från Konserthuset till Malmö Live. Ett enkelt och trevligt sätt för generationer att umgås och en möjlighet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

En Midsommarnattsdröm spelas på Fjäderholmsteatern i sommar!

En Midsommarnattsdröm spelas på Fjäderholmsteatern i sommar! PRESSMEDDELANDE 2012-05-24 En Midsommarnattsdröm spelas på Fjäderholmsteatern i sommar! På självaste midsommarafton är det premiär för Shakespeares En Midsommarnattsdröm på Fjäderholmsteatern. I rollerna

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 Bilaga 1 BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 FÖRUTSÄTTNINGAR VID JÄMFÖRELSER MELLAN OPERAHUS På grund av skillnader i redovisningarna av verksamheterna är en jämförelse

Läs mer

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v.

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Hårkullorna Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Denna staty av Arvid Backlund, vänd mot söder ut mot världen, representerar alla de företagsamma kvinnor vars arbete gjorde att de kallades

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2014 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Typiskt för Medeltiden

Typiskt för Medeltiden Typiskt för Medeltiden Homofoni en tydlig melodi Bordun en eller ett par toner som ligger still i bakgrunden Rytm på trumma eller entonigt stränginstrument Om musiken låter som om den kunde vara med i

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började?

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började? 5. ENGELSKA ÅK 5 5.1. Lektion 1 5.1.1. Delprov 1A Här kommer först några frågor om vad du tycker om att lära dig engelska och hur det går till. Först vill vi att du försöker komma ihåg hur det var innan

Läs mer

SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN

SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN 17-18 JUNI 2014 SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN är ett musikläger för barn och unga med syftet att bygga broar mellan kulturer

Läs mer

string pocket blå ncs s 4020 b10g rosa ncs s 0520 r40b blue ncs s 4020 b10g pink ncs s 0520 r40b

string pocket blå ncs s 4020 b10g rosa ncs s 0520 r40b blue ncs s 4020 b10g pink ncs s 0520 r40b string pocket 1x blå ncs s 4020 b10g rosa ncs s 0520 r40b blue ncs s 4020 b10g pink ncs s 0520 r40b 1x string pocket 1x gul ncs s 1050 g90y mörkröd ncs s 3060 r yellow ncs s 1050 g90y dark red ncs s 3060

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim.

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim. SVENSKA MODERÅDET DROTTNINGGATAN 81 A SE-111 60 STOCKHOLM E-mail rookies@moderadet.se www.moderadet.se / www.rookies.se ROOKIES showroom 13-14 augusti I Rookies Showroom den 13-14 augusti presenteras 2012

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 4

UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 4 Bilaga 4 UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Foto: Sara Beck Hansson Summering av workshop 16 september i Bengtsfors. Rapporten

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

På promenad genom världsarvet Drottningholm. A walk through a World Heritage Site

På promenad genom världsarvet Drottningholm. A walk through a World Heritage Site På promenad genom världsarvet Drottningholm A walk through a World Heritage Site Barockträdgården. Här finns världens största samling skulpturer av 1600-talskonstnären Adriaen de Vries. The Baroque Garden

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Nyårskonsert. Linköpings Symfoniorkester. Måndag 31 december kl 15.00 Crusellhallen. Ann-Christine Larsson Fredrik Strid. Joachim Gustavsson

Nyårskonsert. Linköpings Symfoniorkester. Måndag 31 december kl 15.00 Crusellhallen. Ann-Christine Larsson Fredrik Strid. Joachim Gustavsson Linköpings Symfoniorkester Nyårskonsert 2012 Måndag 31 december kl 15.00 Crusellhallen www.liso.nu Joachim Gustavsson Ann-Christine Larsson Fredrik Strid Medverkan av: Linköpings Balettförening Koreografi:

Läs mer

Ordförandes rader. SWEA-kalendern TORONTO MAJ 2014

Ordförandes rader. SWEA-kalendern TORONTO MAJ 2014 Ordförandes rader Kära Sweor, Förra gången skrev jag väldigt mycket, denna gång ska det bli mindre, jag lovar! Jag tänkte börja med att påminna de som inte har gjort det att förnya sitt medlemskap. Gör

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

På liv och död Sveriges största center för estetiska utbildningar

På liv och död Sveriges största center för estetiska utbildningar Stockholm Operastudio På liv och död Sveriges största center för estetiska utbildningar Opera är sorg och lycka, skratt och gråt, kärlek och hat, liv och död! För att gestalta starka känslor krävs mod.

Läs mer

Mirjam Charas Violin Academy

Mirjam Charas Violin Academy Mirjam Charas Violin Academy presenterar H Ö S T L O V S K U R S violin - piano - kreativitet & uttryck för barn och ungdomar mellan 5-15 år 29 oktober - 2 november 2013 Östra flygeln Edsbergs slott, Sollentuna

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Resebidrag inom film - deltagande i dansfilmfestivalen Dance Camera West. Resan genomfördes som planerat : avresa 28 april - hemresa 5 maj 2013.

Resebidrag inom film - deltagande i dansfilmfestivalen Dance Camera West. Resan genomfördes som planerat : avresa 28 april - hemresa 5 maj 2013. Resebidrag inom film - deltagande i dansfilmfestivalen Dance Camera West Resa till USA, Los Angeles Resan genomfördes som planerat : avresa 28 april - hemresa 5 maj 2013. Dagarna innan festivalen startade

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

I CAME TO SEE YOU Urpremiär på Intiman 10 oktober 2015

I CAME TO SEE YOU Urpremiär på Intiman 10 oktober 2015 I CAME TO SEE YOU Urpremiär på Intiman 10 oktober 2015 Om jag så bara har en enda dag kvar att leva ska jag resa tillbaka Kan en människa bli kvitt sitt förflutna och radera sin historia? Salim har allt

Läs mer

Den 9:e upplagan av Clandestino Festivalen äger rum gången mellan 10 12 juni. Den här gången intar festivalen som ligger i hjärtat av Göteborg. Festivalen har bytt plats mellan olika ställarna i Göteborg.

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR LÄRARHANDLEDNING Välkommen till kreativt samspel med Göteborgs Symfoniker och GSOPULS. Detta är en lärarhandledning som är indelad

Läs mer

S P E L Å R E T 2 0 1 0-2 0 1 1

S P E L Å R E T 2 0 1 0-2 0 1 1 SPELÅRET 2010-2011 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT SPELÅR MED LUNDS STADSORKESTER Tänk att det gått två år sedan det var körfestival i Lund och nu är det dags igen. Denna gång medverkar LSO vid Galakonserten den

Läs mer

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR Det här är en sammanställning av 12 olika läxförhör utav engelska oregelbundna verb. Vi brukar ge 5 verb i läxa från årskurs 5 eller 6 och uppåt. Efter varje verbläxa ser förhören

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

På spaning efter jämställdhet del 2

På spaning efter jämställdhet del 2 På spaning efter jämställdhet del 2 och män i scenkonsten i Sverige 2008 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI På spaning efter jämställdhet del 2 och män i scenkonsten i Sverige 2008 Innehåll 6 Inledning 9 Innehåll

Läs mer

Gumman Monica Danielson, alt (gäst*) jorun Hanna Wåhlin, sopran

Gumman Monica Danielson, alt (gäst*) jorun Hanna Wåhlin, sopran CV solister JORUN ORM I ÖGA Gumman Monica Danielson, alt (gäst*) Monica är född 1968 och utbildad vid Musikhögskolan och Operahögskolan i Göteborg. Hon började som solist vid, framför allt, Värmlandsoperan

Läs mer

Opera! Esprit! Konserter! Musik & Magi! För dom små! Bar & Fest! Visningar! Välkommen till en ny spännande säsong på vår världsunika teater!

Opera! Esprit! Konserter! Musik & Magi! För dom små! Bar & Fest! Visningar! Välkommen till en ny spännande säsong på vår världsunika teater! drottningholms slottsteater 2013 Opera! Esprit! Konserter! Musik & Magi! För dom små! Bar & Fest! Visningar! Välkommen till en ny spännande säsong på vår världsunika teater! VÄLKOMMEN! Drottningholms Slottsteater

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

1 av 5 2011-06-16 12.29

1 av 5 2011-06-16 12.29 PROGRAM A-Ö / SVT PLAY / NYHETER HEM //7:00//STOCKHOLM////////////////////////////////////////////////////////////// / Man vill ju lära känna dom, säger Oscar Poulsen som ikväll ställer ut Ett porträtt

Läs mer

Anders Sandrews Stiftelse 2014 års stipendiater

Anders Sandrews Stiftelse 2014 års stipendiater Anders Sandrews Stiftelse 2014 års stipendiater STIPENDIUM FÖR UPPSKATTAD OCH RESPEKTERAD KONSTNÄRLIG GÄRNING Inga Landgré Skådespelare Staffan Göthe Dramatiker Anneli Alhanko Prima Ballerina ARBETSSTIPENDIUM

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer