Drottningholms Slottsteater

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drottningholms Slottsteater"

Transkript

1 P R O G R A M 2009

2 Drottningholms Slottsteater The World Heritage UNESCO

3 Spelplan 2009 Lör 30/ Ariodante Tis 2/ Ariodante Tor 4/ Ariodante Sön 7/ Ariodante Tis 9/ Ariodante Tor 11/ Ariodante Lör 13/ Ariodante Sön 14/ Ariodante Lör 25/ Poppeas kröning Ons 29/ Poppeas kröning Fre 31/ Poppeas kröning Sön 2/ Poppeas kröning Tis 4/ Poppeas kröning Tor 6/ Poppeas kröning Lör 8/ Poppeas kröning Fre 21/ Orlando Lör 22/ Orlando Sön 23/ Orlando }2{

4 Innehåll/Contents Spelplan Information 4 Teatersalongen/The Auditorium 5 Kära publik! 6 Dear Audiences! 8 Drottningholms Slottsteater 10 Orkester/The Orchestra 13 Medverkande/In the productions 14 ARIODANTE Program 26 Handlingen i Ariodante 27 What Happens in Ariodante 30 POPPEAS KRÖNING/ L INCORONAZIONE DI POPPEA Program 33 Handlingen i Poppeas kröning 34 What Happens in L incoronazione di Poppea 35 ORLANDO Program 36 Handlingen i Orlando 37 What Happens in Orlando 40 Händels Ariodante 45 Handel s Ariodante 49 Synd och njutning i antikens Rom: Monteverdis Poppeas kröning 53 Vice and Pleasure in Imperial Rome: Monteverdis s L incoronazione di Poppea 57 Orlando eller När hjältar älskar för mycket 61 Orlando or: When Heroes Love Too Much 64 Drottningholmsteaterns Vänner 68 Jean-François Regnards svenska teaterlycka 70 The Swedish Fortunes of Jean-François Regnard s Theatre 79 Académie Desprez 87 Den bevarade salongen 88 The Preservation of the Auditorium 92 Hertig Carls paviljong 96 }3{

5 Information Rökning är strängt förbjuden inom hela teaterbyggnaden. Vi ber er, av säkerhets- och utrymningsskäl, lämna in ytterkläder, större väskor, paraplyer mm i våra bevakade garderober. Mat och dryck är inte tillåtet i teatern. Det är inte tillåtet att använda kamera/bandspelare/motsvarande i salongen. Om ni är sena till föreställningen kommer ni att släppas in i salongen först vid paus eller lämpligt uppehåll i föreställningen. Vi ber er sitta kvar på era platser till efter sista ridåfallet, då salongsdörrarna kommer att öppnas. Observera att utrymningsskyltarna i salongen inte lyser under föreställningen. Vid ett eventuellt tillbud kommer skyltarna att tändas. Teaterbuss avgår 15 minuter efter föreställningens slut till T-Fridhemsplan och T-Centralen. Biljetter säljs i garderoberna. Smoking is striktly prohibited within the theatre building. For security reasons, coats, bags, umbrellas etc must be left in the attended cloak-room. Food and beverage is not allowed in the building. It is forbidden to use cameras/recorders/equivalent in the auditorium. In order not to disturb the soloists and the audience, latecomers will be admitted into the auditorium during the interval or a suitable break in the performance. For the same reason the audience is kindly requested to remain seated until the last curtain-fall, when the doors will be opened. Please note that the emergency exit signs will not be on during performances. In case of emergency the lights will be switched on. A bus leaves at 15 minutes after the end of the performance, to underground stations Fridhemsplan and T-Centralen. Tickets are sold in the theatre cloakrooms. }4{

6 TEATERSALONGEN THE AUDITORIUM Utgång (övervån.)/ Emergency exit (upper section) Utgång (övervån.)/ Emergency exit (upper section) Höger/Right Vänster/Left Emergency exit through the window Emergency exit through the window Emergency exit through the window ORKESTER/ORCHESTRA Emergency exit SCEN/STAGE Emergency exit }5{

7 Kära publik! ENLIGT ICOM, INTERNATIONELLA MUSEIRÅDET, är ett museum en icke vinstdrivande, permanent institution som ska tjäna samhället och dess utveckling och vara öppen för allmänheten och som ska förvärva, bevara, beforska, förmedla och visa upp det materiella och immateriella mänskliga kulturarvet och dess miljö för att främja utbildning, studier och åtnjutande av det. Det är en utmärkt beskrivning av verksamheten i vår stiftelse, Drottningholms teatermuseum, och våra festivalföreställningar illustrerar på ett lysande sätt hur det materiella och det immateriella sammansmälter i det som vi på vår webbplats kallar världens mest autentiska upplevelse av tidig opera kan vi återigen presentera tre operor. Vi börjar och slutar med Händel, i år när vi firar 250-årsminnet av hans död. Trots att hans operor sedan länge ingår i standardrepertoaren, är inte alla så välkända som de förtjänar. Drottningholm har gått i bräschen för Händels återupptäckt i Sverige, och det är spännande att nu på nytt kunna spela två verk som inte har framförts på Drottningholm på 40 år: Ariodante (senast ) och Orlando (1950 och 1969). Båda baseras på Ariostos diktverk Orlando furioso (Den rasande Roland). I Ariodante visar vi upp en ensemble med förstklassiga unga sång - solister i en samproduktion med Operahögskolan i Stockholm. Detta vårt projekt Young Artists Programme ger oss varje år tillfälle att låta en ny generation sångare stifta bekantskap med Drottningholm. Här kan de utvecklas och fördjupa sin förståelse för tidig opera och få uppträda på en av världens finaste historiska teatrar, som dessutom är idealisk för unga, lyriska röster. Det är särskilt roligt att hälsa regissören Per-Erik Öhrn, min föregångare, välkommen tillbaka till Drottningholm -- ingen har så djupgående kunskaper om teatern som han. Uppsättningen av Ariodante har fått generöst bidrag av Barbro Osher Pro Suecia Foundation. Vi är djupt tacksamma för detta! Teaterns egen nyproduktion är den tredje och sista i vår Monteverdicykel: Poppeas kröning. Förra årets opera, Odysseus återkomst, skild rade hur svårt det kan vara med trohet i mänskliga relationer. Poppeas kröning vänder upp den andra sidan av myntet: Vad händer när man släpper alla }6{

8 hämningar? När njutning jagas för sin egen skull och vinningslystnaden tar över? Monteverdi dömer ingen på förhand, hans musik låter oss begrunda den mänskliga naturens mörka mysterier. När de historiska personerna i dramat kämpar med och mot varandra, sätts en spegel upp mot situationer som är välbekanta för oss alla. Få operor förenar musik och dramatisk gestaltning så som Poppeas kröning, och Monteverdi (och hans medarbetare) lyckades klä texten i musik som levandegör orden och förhöjer upplevelsen av deras inneboende poetiska skönhet. Håll ögonen öppna för information om en inter nationell endags konferens om Poppeas kröning som hålls i början av au gusti. Den anord nas av NORDEM, Nordic Early Music Federa tion. Konferensen utgör ett komplement till våra föreställningar med före läs ningar och diskus sio ner ledda av experter från Skandinavien och USA. Orlando kommer som ett gästspel från Internationale Händel- Festspiele Göttingen, där den gjorde stor succé förra året. Nicholas McGegan, som var chefsdirigent på Drottningholm , tar med sig en ypperlig sångarensemble, med bl a Susanne Rydén. Med FestspielOrchester Göttingen och New York Baroque Dance Company blir det något alldeles extra att se fram emot. Gästspelet har fått generöst bidrag av Drottningholmsteaterns Vänner. Förutom att stödja teaterns arbete anordnar Vännerna spännande evenemang året runt. I år gjordes t ex en resa till Paris i samband med vårt gästspel av Rameaus Zoroastre på L Opéra Comique. Om ni inte redan tillhör Vän nerna hoppas jag att ni överväger att gå med nu. En operafestival som vår vore inte möjlig att genomföra utan kvalificerat samarbete. Att Drottningholm -- i dessa ekonomiskt och kulturellt kärva tider -- kan erbjuda en festival med tre operor är något av ett mirakel! Det är ett nöje och ett privilegium att få vara del av ett sådant kreativt samarbete. Till sist vill jag tacka Wallenstam vars sponsorskap bl a har bidragit till vår nya webbplats. Jag hoppas att ni tar som vana att gå in på Får man världens mest autentiska upplevelse av tidig opera på Drottningholm? Det kan bara ni avgöra Välkomna till 2009 års festival! Mark Tatlow Konstnärlig ledare }7{

9 Dear Audiences! ACCORDING TO THE INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS, a museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment. This is a perfect description of the activities of our Found ation (Drottningholms teatermuseum), and our Festival perfor mances brilliantly illustrate the fusion of the tangible and the in tan gible, in what we in our website describe as the world s most genuine early opera experience. Once again in 2009 we are able to present three operas. We begin and end with Handel, whose 250th anniversary we celebrate this year. Al - though his operas have well and truly entered the mainstream, not all are as well known as they deserve. Drottningholm was in the forefront of the Handel revival in Sweden and it s exciting to be able to represent two works that have not been performed at Drottningholm for 40 years: Ariodante (last performed ) and Orlando (1950 and 1969), both based on Ariosto s Orlando furioso. In Ariodante we present a cast of outstanding young soloists in a co-production with the University College of Opera, Stockholm. This, our Young Artists Programme, enables us each year to introduce a new generation of singers to Drottningholm. Here they can develop and enrich their understanding of early opera, and perform in one of the world s finest historical theatres, a space ideally suited to younger, lyrical voices. It s a special pleasure to welcome back to Drottningholm as stage director my predecessor Per-Erik Öhrn whose knowledge of our theatre is second to none. The production of Ariodante has been generously supported by the Barbro Osher Pro Suecia Foundation. We are profoundly grateful! The theatre s own new production is the third and last in our Monteverdi cycle: L incoronazione di Poppea. Last year s opera, Il ritorno d Ulisse in patria presented the precarious possibility of faithfulness in human relationships: Poppea presents the other side of the coin. What }8{

10 hap p ens when moral order breaks down? When pleasure is pursued for its own sake and greed takes over? Monteverdi does not prejudge the case: his music allows us to ponder the miry mysteries of human nature. In the struggles of his real-life characters we see a mirror held up to situations with which each and every one of us is familiar. Few operas unite music and drama as closely as Poppea, and Monteverdi (and his collaborators) manage to clothe the text in just sufficient music to colour the words, heightening our enjoyment of their intrinsic poetic beauty. Look out for information about a one-day international Poppea conference to be held at the beginning of August. Organised by NORDEM, the Nordic Early Music Federation, the conference will complement our performances in a series of lectures and discussions by leading experts from Scandinavia and the USA. Orlando travels to us from the Göttingen Handel Festival, where it enjoyed a hugely successful premiere last year. Nicholas McGegan, who was Principal Conductor at Drottningholm , returns to Drottningholm with a superb international cast including Sweden s own Susanne Rydén. He brings with him the FestspielOrchester Göttingen and the New York Baroque Dance Company, and we are in for a treat. This guest production has been generously supported by The Friends of Drottningholmsteatern. In addition to supporting the work of the theatre, the Friends organise an exciting annual programme of events, which this year included a trip to Paris joining our guest performances of Rameau s Zoroastre at L Opéra Comique. If you are not already a Friend, I hope that you will consider becoming one today. An opera Festival like ours can never be put together without co-operative teamwork. That Drottningholm -- at a time of economic and cultural challenge -- can put on a Festival with three operas is nothing short of a miracle! It s a real pleasure to be a part of such a creative team. Finally, a word of thanks to Wallenstam, whose sponsorship also enabled our new website. I hope you will become a regular visitor at Is Drottningholm the world s most genuine early opera experience? Only you can decide Enjoy the 2009 Festival! Mark Tatlow Artistic Director }9{

11 Drottningholms Slottsteater DROTTNINGHOLMS SLOTTSTEATER UPPFÖRDES 1766 för drottning Lovisa Ulrika. Byggnaden gömmer en lekfull interiör. I salongen finns målade marmoreringar, konsoler i papier maché och pilastrar av gips. Scenen har ett genialt maskineri, helt i trä, som än idag drivs för hand. Gångspel, valsar, trummor, block, rep och motvikter får det stora maskineriet att arbeta. Det finns ett trettiotal scenbilder bevarade en kulissvärld anpassad till 1700-talets repertoar. Teaterns första glansperiod inleddes 1777 av Gustaf III. Med hjälp av skådespelare som Monvel, kompositörer som Naumann och Kraus, balettmästaren Gallodier och arkitekten Desprez skapade han en svensk teater- och operakonst på Drottningholm. Här spelades också Glucks senaste operor, fransk opéra comique och pantomimbaletter fram till Gustaf III:s död Därefter föll teaterbyggnaden i glömska klev litteraturhistorikern Agne Beijer in genom dörren och fann den unika teatern orörd sedan 1700-talets slut. Efter byte av rep i maskineriet, installation av elektriskt ljus och varsam rengöring öppnades teatern igen. Under och 30-talen gavs divertissement och changements à vue, scenbyten inför öppen ridå, för att visa upp den åter - igen glansfulla teatern. I modern tid bjuder den årliga operafestivalen sommartid på nya produktioner av 16- och 1700-talsopera och lockar publik från hela världen. Sedan 1979 spelar teaterns orkester på autentiska instrument. Nu framförs främst verk av Haydn, Händel, Gluck och Mozart, under senare tid även Rameau och Monteverdis tre operor. Drottningholms Slottsteater är ett levande kulturarv som 1991 upptogs på UNESCO:s världsarvslista. Ett omfattande men varsamt konserveringsarbete av teaterns interiörer pågår sedan ett par år, med syfte att bevara byggnaden även för kommande generationer. }10{

12 DROTTNINGHOLMS SLOTTSTEATER WAS BUILT IN 1766 at the request of Queen Lovisa Ulrika. The theatre is constructed of simple materials and the auditorium is playfully decorated using paint, stucco, and papier mâché. The wooden stage machinery is operated by hand. It includes wind, thunder and cloud machines, as well as traps and moving waves. About 30 stage sets have been preserved, all decorated with themes from 18th century repertoire. The first golden age of the theatre was initiated by King Gustaf III in Together with actors like Monvel, the composers Naumann and Kraus, the ballet master Gallodier and the architect Desprez Gustaf used Drottningholm to inject new life into Swedish theatre and opera. Up to his death in 1792, when the theatre was closed, the repertoire included Gluck s latest works, opéras comiques, French classical dramas and pantomime ballets. When the literary historian Agne Beijer walked through the door in 1921 he discovered a sleeping beauty, untouched since the end of the 18th century. After replacing the ropes, thorough cleaning and the installation of electricity, the magnificent theatre was reopened. Now the machinery could once again perform changements à vue, i e open scene changes in front of the audience. Today the yearly summer Opera Festival offers new productions of 17th and 18th century operas and attracts audiences from all over the world. Since 1979 the Drottningholm Theatre Orchestra has performed on period instruments, and the repertoire includes works by Haydn, Handel, Gluck and Mozart, as well as Rameau and Monteverdi. In 1991 the World Heritage Committee of UNESCO designated the theatre, together with Drottningholm Palace, the Chinese Pavilion and the surrounding park, as being of international cultural heritage significance. The interiors of the theatre are presently going through a carefully conceived conservation project, with the aim of preserving the building for future generations. }11{

13 Drottningholms Slottsteater Medlem av/member of European Festivals Association Svenska Musikfestivaler/Swedish Music Festivals PERSPECTIV - Association of Historic Theatres in Europe NORDEM, Nordic Early Music Federation Konstnärlig ledare/artistic Director MARK TATLOW VD/General Manager PER FORSSTRÖM Ekonomichef/Financial Manager ANNE-CHARLOTTE BENNERSTAM Producenter/Production Planning JAN OVE HAFSTAD, ÅSA TILLMAN Marknadschef/Marketing Manager EVA LUNDGREN Administration EVA MELIN Biljettförsäljning/Box Office LILLI FAGERBERG Salongschef/Front of House Manager HELENA LINDROTH Inspicient/Stage Manager OLA HEDÉN, MAURO TARANTINO Scenmästare/Technical Manager CHRISTER NILSSON Belysningsmästare/Lighting Manager MATS LIBERG Peruk och mask/wigs and Make-up BARBRO LAVETT Rekvisitör/Property Manager ELISABETH HAMFELT Kostymchef/Head of Costume Department LENA DAHLSTRÖM Ateljéföreståndare/Wardrobe Manager BRITT-LOUISE JÖRNLÖV Scenport/Stage Door RONNY NORDBERG }12{

14 Drottningholmsteaterns orkester/ The Drottningholm Theatre Orchestra Konsertmästare/Leader: MARIA LINDAL VViolin I Violin II Viola MARIA LINDAL LARS WARNSTAD STEFAN LINDVALL ANNA IVANOVA SUNDIN MARIT BERGMAN KATARINA BENGTSON JULIANA SHAPIRO REBECKA KARLSSON JOEL SUNDIN OLOF ANDER ARIODANTE Cello Kontrabas/Double bass Flöjt/Flute Oboe Fagott/Bassoon Luta/Lute MIME YAMAHIRO BRINKMAN EVA MARIA THÜR MATTIAS FROSTENSON OLLE TORSSANDER GUIDO CAMPANA PER BENGTSSON SVEN AARFLOT KARL NYHLIN POPPEAS KRÖNING/L INCORONAZIONE DI POPPEA Violin I Violin II Viola Cello Kontrabas/Double bass Teorb/Chittarone, Barockgitarr/Baroque guitar MARIA LINDAL STEFAN LINDVALL JOEL SUNDIN MIME YAMAHIRO BRINKMAN DAVID GAMMELGÅRD MATTIAS FROSTENSON KARL NYHLIN SIMON LINNÉ Blockflöjt/Recorder Cembalo/Harpsichord, Orgel/organ, Regal KATE HEARNE EMELIE ROOS ANDREAS EDLUND MARK TATLOW Violin I Violin II Viola Cello FestspielOrchester Göttingen Konsertmästare/Leader: ELISABETH BLUMENSTOCK ELISABETH BLUMENSTOCK MILOS VALENT FRANCESCA GIUFFRE WOLFGANG VON KESSINGER SARA DECORSO LISA WEISS GABRIELLE WUNSCH LAURIE Y STEVENS HENNING VATER KLAUS BUNDIES GREGOR DUBUCLET AIMEE VERSLOT PHOEBE CARRAI MARKUS MÖLLENBECK Kontrabas/Double bass Oboe, Flöjt/Flute Fagott/Bassoon Naturhorn/Hand horn Theorb Cembalo/Harpsichord KATHRIN SUTOR PAOLO ZUCCHERI MAURO ZAVAGNO SUSANNE REGEL KRISTIN LINDE DANNY BOND ERVIN WIERINGA GIJS LACEULLE DAVID TAYLOR NICHOLAS MCGEGAN HANNEKE VAN PROOSDIJ }13{

15 Medverkande MATHILDA AHNELL Sopran Dalinda Studier: andra året på Operahögskolans kandidatutbildning med Christina Ökvist-Matton som sångpedagog. Är flitigt engagerad som konsert- och oratoriesångerska och har medverkat som solist vid uppförandet av bl a Excultate Jubilate av Mozart, Hear my Prayer av Mendelsohn, Johannespassionen av Bach, Förklädd Gud av Lars-Erik Larsson och Händels Messias. M A är Kungliga Musikaliska Akademiens Christina Nilsson-stipendiat 2009 och gör Ida i Läderlappen av J Strauss på Kungliga Operan i Stockholm i höst. M A medverkar ffg på Drottningholms Slottsteater. CHRISTOPHER AINSLIE Countertenor Ottone Inledde sin karriär som körsångare i hemlandet Sydafrika. Studier: Royal College of Music, London, och privat för Mark Tucker, Paul Farrington och Audrey Hyland. Roller: titelrollen i Poro av Händel, Innocent 4 (Minotaur), Medoro (Orlando), Arsace (Partenope), titelrollen i Rinaldo, Alessandro (Tolomeo Ré d Egitto) och Anden (Dido och Æneas). Har också framträtt i Händels Messias, Belshazzar och Judas Maccabeaus, i Bachs Matteus- och Johannespassion. C A framträder ffg på Drottningholms Slottsteater. LARS ARVIDSON Basbaryton Seneca, Consolo Studier: Kungliga Musikhögskolan och Operahögskolan i Stockholm. Roller: Figaro (Figaros bröllop), Leporello (Don Giovanni), Don Alfonso (Così fan tutte), Colline (La Bohème), Ottone (Poppeas kröning), Talaren (Troll - flöjten), Wotan (Rhenguldet), Raimondo (Lucia di Lammermoor), Leone (Tamerlano), Heinrich/ Inkvisitorn/ Krog värden (Brinnande Ängeln), Mattiae/Försångaren (Christina), Han som springer (Sport & Fritid), Bartolo (Figaros bröllop), Zopire/La Vengeance (Zoroastre) m fl. Gästspel: Kungliga Operan, NorrlandsOperan, Folkoperan, Malmö Opera och Musikteater, Het Musikteater och The Holland Festival, båda i Amsterdam. L A är flitigt anlitad solist i oratorie- och konsertsammanhang och har arbetat med dirigenter som Salonen, Hogwood, Ericson, Manze, Kaljuste, Östman, Rousset m fl. Inspelningar: bl a Proserpin (Kraus) samt flera radio- och TV-inspelningar. L A medverkade ffg på Drottningholms Slottsteater INGELA BOHLIN Sopran Poppea, Pallas Athena Studier: Musikhögskolan i Malmö, Operastudio 67 och Operahögskolan i Stockholm. USA-debut 2002 som Fiordiligi (Così fan tutte) vid Chicago Opera Theatre, där hon också sjungit Drusilla (Poppeas Kröning). Roller: Iole i Händels Hercules med William Christie i Bryssel, Wien och Paris, Ismene i Mitridate i Salzburg med Marc Minkowski, Morgana (Alcina), Pamina (Trollflöjten). Engagemang: en scenisk version av Matteuspassionen vid Glyndebourne, Susanna i Figaros Bröllop på Göteborgsoperan och La Monnaie i Bryssel, Asteria i Händels Tamerlano med Placido Domingo samt Bellezza i Händels Il Trionfo del Tempo e del Disinganno med dirigent Paul McCreesh på Teatro Real i Madrid. Ingela medverkade ffg på Drottningholm 2003 som Morgana i Alcina. DANIEL CARLSSON Countertenor Amore Studier: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium först som tenor, bytte sedan röstfack till countertenor under sitt fjärde år, efter rekommendationer från barockspecialister som Jill Feldman och Jakob Lorentzen. Undervisning av docent Margrete Enevold. Har parallellt med studierna deltagit i master classes hos bl a Martin Isepp, Roger Vignoles, och Jill Feldman. Medverkade som solist i J S Bachs kantater i Trinitatis kyrka och dirigent Per Enevold, i Zelenkas Lamentations och Bachs Johannespassion, båda i Holmens kyrka med Jakob Lorentzen som dirigent. Bachs H-moll mässa som altsolist med Sönderjyllands Symfoniorkester och dirigent Philip Pickett. D C gör sin operadebut och medverkar ffg på Drottningholms Slottsteater. JOHAN CHRISTENSSON Tenor La Fortuna, Nutrice Studier: Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Roller: Gustaf III i Jan Sandströms God natt Madame, Elektrikern i Thomas Adès Powder her face, båda vid Piteå Kammaropera, Belmonte (Enleveringen ur Seraljen), Ferrando (Così fan tutte), Tamino (Trollflöjten), Carl (Kopparslagaren), Peter Quint (Turn of the Screw), Alfredo (La Traviata), Kurt i uruppförandet av Faust (P Fenelons) på Théâtre du Capitole de Toulouse. Sekreteraren i Unander-Scharins The Crystal Cabinet för Piteå Kammaropera, Mercure och Suivant de l'amour i Rameaus Hippolyte et Aricie i Toulouse med Emmanuelle Haïm. Engagemang: Folkoperan, Järvsö Träteater, Vadstena- Akademien, Stockholms stadsteater. J C har under senare år etablerat sig som konsert- och oratoriesångare och har arbetat med A Manze, R Goodman, R King, G Sjökvist, E Ericson, S Parkman, A Gilbert och P Goodwin. J C framträdde ffg på Drottningholms Slottsteater 2007 i L Orfeo och sedan åter 2008 i Odysseus återkomst. }14{

16 MATHILDA AHNELL CHRISTOPHER AINSLIE LARS ARVIDSON INGELA BOHLIN DANIEL CARLSSON JOHAN CHRISTENSSON }15{

17 MALIN CHRISTENSSON Sopran Drusilla Studier: Royal College of Music och Benjamin Britten International Opera School. Roller: Susanna (Figaros bröllop) i Aix-en-Provence och i Santiago, Chile; Blomsterflickan (Parsifal) vid the Royal Opera House, Covent Garden; Miss Wordsworth (Albert Herring), Daggfén (Hänsel und Gretel) i Glyndebourne, Papagena (Trollflöjten) vid Wiener Festival och Théâtre du Châtelet; Sophie (Werther) i Baden-Baden, en föreställning också inspelad av Deutsche Grammophon. Har sjungit The Creation med Gävle Symfoni Orkester och Carmina Burana med London Symphony. M C framträder ffg vid Drottningholms Slottsteater. THORSTEN DAHN Ljussättare Poppeas kröning T D har arbetat med drygt 250 produktioner i Sverige, Danmark, Finland, Estland och Sydkorea. Han har bl a arbetat med Kungliga Operan, Göteborgsoperan, Stockholms Stadsteater, Göteborgs Stadsteater, Riksteatern, Värmlandsoperan, NorrlandsOperan, Savonlinna OperaFestival, Malmö Stadsteater och Helsingborgs Stadsteater. På Malmö Operan har han designat ljus till en mängd föreställningar såsom Jesus Christ Superstar, Turandot, Aida, La Sonnambula, Figaros Bröllop, West Side Story, Death and the Maiden, Don Giovanni, Zorba, Spindelkvinnans Kyss, Lucia de Lammermoore, Ljus på Mörck m fl. T D gjorde senast ljuset till Fyrverkerimakarens Dotter på Helsingborgs Stadsteater, Spring Awakening på Malmö Operan och Last Five Years i Karlskrona där han även gjorde scenografi. T D medverkade på Drottningholms Slotttsteater senast LOTTA L DANFORS Kostymer Ariodante Sedan 1990-talet har L L D arbetat som kostymtecknare. Teater Pero i Stockholm är en återkommande uppdragsgivare med regissören och konstnärliga ledaren Peter Enqvist. Andra uppdrag: Tea Bag/Uppsala Stadsteater, Flugornas Herre/Malmö Dramatiska Teater. Med regissören Finn Poulsen bl a Dagarnas Ljus/Teaterhögskolan i Stockholm, En uppstoppad Hund/Länsteatern Örebro och Pelle Svanslös Operan/Uppsala Stadsteater; med John Wright CommonNonsens/Rejkaviks Stadsteater och What s Love got to do with it/svenska Mim. Under 2008 Arns Cecilia/Länsteatern i Örebro, regi Fredrik Hiller samt L opera seria/ Fäviken Opera och gästspel på Drottningholms Slottsteater, regi Per- Erik Öhrn. PIERRE DUPOUEY Ljussättare Orlando P D är verksam inom opera och film. Han har ljussatt ett stort antal TV-produktioner inom opera såsom La Traviata, Nebucanessar och Aida för Orange operafestival, Carmen, Rousalka, Hoffmans äventyr, Eugen Onegin på Bastilleoperan i Paris och Katia Kabanova vid Salzburgfestivalen. P D är också mycket anlitad vid scenproduktioner både i Frankrike och på andra håll. Senast har han ljussatt Trubaduren i Orange och Figaros bröllop och La Traviata på Parisoperan. P D medverkar ffg på Drottningholms Slottsteater. JEANETTE EKORNÅSVÅG Mezzosopran Polinesso Studier: klassisk utövande sång vid Norges Musikhögskolan, nu tredje året vid Operahögskolan i Stockholm med Lena Hellström-Färnlöf som sångpedagog. J E har varit solist i ett flertal oratorier och mässor, bl a Vivaldis Gloria, Mozarts Requiem och Duruflés Requiem. Engagerad som solist med bl a Ålesund Symfoniorkester, Kungliga Hovkapellet och Philharmonia Hungarica. Gjorde hösten 2008 praktik på Kungliga Operan som solist i Pergolesis Stabat Mater i balettföreställningen Quondam. Stipendier: First Soloist Prize i European Music Competition For Youth i Tyskland (2005), Svensk-Norsk Musikkstipend (2007), kulturstipendium från Anders Walls Stiftelse (2007) och Kungliga Musikaliska Akademiens stipendium (2009). Jeanette medverkar ffg på Drottningholms Slottsteater. KARIN ERSKINE Kostymskapare Poppeas kröning K E har varit verksam som kostymtecknare på de flesta stora scenerna i Sverige och även haft uppdrag på Den Norske Operan, Saito Kinen Festival i Japan, Opera National de Paris och Det Kongelige Teater i Köpenhamn. Senaste uppdrag: Wagners Parsifal på GöteborgsOperan och Hoffmans äventyr på Det Kongelige Teater i Köpenhamn, Berlioz La Damnation de Faust i iscensättning av Robert Lepage på The Metropolitan Opera i New York och Sven David Sandströms nyskrivna opera Batseba i iscensättning av David Radok på Kungliga Operan. För Ingmar Bergmans filmatisering av Trollflöjten blev hon Oscarsnominerad och för Elektra iscensatt av Yannis Houardas på GöteborgsOperan erhöll hon tillsammans med scenografen Lars-Åke Thessman guldmedalj vid Pragquadrinnalen för bästa kostym och scenografi. K E medverkade senast på Drottningholms Slotttsteater 2007 i Odysseus återkomst. }16{

18 MALIN CHRISTENSSON THORSTEN DAHN LOTTA L DANFORS JEANETTE EKORNÅSVÅG KARIN ERSKINE }17{

19 ANDREAS FRANZÉN Basbaryton Kungen av Skottland Studier: Kompositionsstudier för bl a Sven-David Sandström vid Gotlands Tonsättarskola och Bent Sörensen vid Det Jyske Musikkonservatoriet i Århus. A F inledde en utbildning i kördirigering vid Musikhögskolan i Stockholm men beslöt så småningom att i stället utveckla sin egen röst. Blev antagen till Operahögskolans masterutbildning Andreas medverkar ffg på Drottningholms Slottsteater. WOLF MATTHIAS FRIEDRICH Bas Zoroastro Studier: Felix Mendelssohn Bartholdy College of Music i Leipzig för Eva Schubert. W M F har framträtt med dirigenter som K Masur, R Frühbeck de Burgos, F Luisi, M Corboz och T Hengelbrock. Med Alessandro de Marchi rollen som Licomede (Deidamia/Händel) vid Händelfestivalen i Halle och som Publio (La clemenza di Tito) på Prags Nationalteater. W M F har också sjungit vid många operafestivaler i Europa och i Israel. Han var en av grundarna till Kerll-Rosenmüller-Fest, en musikfestival för att uppmärksamma kompositörerna från hemregionen Vogtland. W M F medverkar ffg på Drottningholms Slottsteater. IVONNE FUCHS Mezzosopran Ariodante Född nära Magdeburg i Tyskland. Studier: fullständig utbildning till musiklärare i Weimar, sång på Musikhögskolan i Detmold för Heiner Eckels, gäststudent på Kungliga Musikhögskolan med Kerstin Wahlström-Olsson som lärare. För närvarande masterutbildningen vid Operahögskolan i Stockholm och för Erik Saedén. I F:s operarepertoar omfattar Orpheé (Gluck), Dejaneira (Hercules/Händel), Serse (Händel), Polinesso (Ariodante), Ariodante, Designanno (Il trionfo del Tempo/Händel), Tancredi (Rossini), Bellinis Romeo, Isabella, Sesto, Dalila, Olga och Baba The Turk. Som konsertsångerska har I F etablerat sig med Bach- och Händelrepertoaren: bl a Matteus - passionen i Stuttgart, Johannespassionen i Amsterdam och Zürich, Bachs Magnificat och Julkantater i München och Mozarts Requiem samt Beethovens symfonie n9 på Tokyo City Opera Hall. Blev 2006 Ordet & Tonens Lanserings - stipendiat tillsammans med pianisten Anna Christensson. I F meddverkar ffg på Drottningholms Slottsteater. JOHANNA GARPE Regissör Poppeas kröning Efter regilinjen på Operahögskolan i Stockholm har J G regisserat uppsättningar i Sverige, Norge, Finland och i Tyskland. Bland ett trettiotal operaproduktioner kan nämnas Askungen/Operan i Kiel, Glada Änkan/Göte borgs - operan/oper Bonn/SVT samt Enleveringen ur Seraljen/Folkoperan/Riksteatern. Hon har regisserat flera uruppförande bl a musikalen Katrina/Svenska teatern Helsingfors och talteaterföreställningen Dorian Grays porträtt på Malmö Dramatiska teater. J G regisserade Odysseus återkomst 2008 och medverkar för andra året i rad som regissör till en Monteverdiopera på Drottningholms Slottsteater. CHARLOTTE HELLEKANT Mezzosopran Nerone Studier: Eastman School of Music och Curtis Institute of Music. Engagemang: Kungliga Operan, L Opera de Bastille, Metropolitan, Deutsche Oper, Nederländska Operan i Amsterdam och vid Salzburg Festivalen. Roller: Charlotte (Werther), Carmen, Judit (Riddar Blåskägg), Sister Helen (Dead Man Walking), Marguerite (La Damnation de Faust), Orfeo, Nicklausse (Hoffmans äventyr), Dorabella (Così fan tutte) m fl. Hon har också gjort ett flertal inspelningar för film och TV. C H medverkar ffg på Drottningholms Slottsteater. LARS JOHANSSON BRISSMAN Baryton Liberto, Consolo Studier: Kungliga Musikhögskolan och Operahögskolan i Stockholm. Medverkade i Vadstena-Akademiens föreställning De Blåsta rivalerna /Kortspelarna av J Jomelli 1999 och i uruppförandet av Unander-Scharins Hummelhonung på Kungliga Operan Debut på Kungliga Operan som Schaunard i Puccinis Bohème. Roller: Guglielmo (Cosi fan tutte), Donner (Rhenguldet), Wotan i barnoperan Lilla Rhenguldet, Zeta (Den Glada Änkan), alla på Folkoperan. Ulf och Kark i Den Bergtagna av I Hallström i Folkoperans uppsättning på Confidencen. L J B är en mycket flitigt anlitad konsert- och oratoriesångare i Sverige och utomlands. L J B medverkade ffg på Drottningholms Slottsteater 2007 som Plutone i Monteverdis L Orfeo. }18{

20 ANDREAS FRANZÉN WOLF MATTHIAS FRIEDRICH IVONNE FUCHS JOHANNA GARPE CHARLOTTE HELLEKANT LARS JOHANSSON BRISSMANN }19{

Sibylle Glosted, sopran

Sibylle Glosted, sopran Sibylle Glosted, sopran Född 1988 i Århus, Danmark. Hon är utbildad vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium och studerar sedan 2013 på Operahögskolan i Stockholm. Under åren 2003 2008 var hon medlem

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Sibylle Glosted, sopran

Sibylle Glosted, sopran Sibylle Glosted, sopran Sibylle är född 1988 och utbildad vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn och studerar sedan 2013 kandidat-programmet på Operahögskolan i Stockholm. Under åren

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen Syfte: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare. Eleverna ska träna sig på att läsa och förstå en engelsk text. Eleverna ska lockas att läsa och tala högt på

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

The Life of Bertil Vallien I början och slutet är mörker, i mitten en strimma av ljus. At the beginning and at the end is darkness, between them a

The Life of Bertil Vallien I början och slutet är mörker, i mitten en strimma av ljus. At the beginning and at the end is darkness, between them a The Life of Bertil Vallien I början och slutet är mörker, i mitten en strimma av ljus. At the beginning and at the end is darkness, between them a ray of light. "Livet och döden. Finns det ett mer pretentiöst

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

LUDVIG NORMAN 1831 1885

LUDVIG NORMAN 1831 1885 LUDVIG NORMAN 1831 1885 Suite i kanonform för två violiner Suite in Canon Style for two violins Opus 26 Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv

Läs mer

c/o Eby, Frejgatan 31, S-113 49 Stockholm, Sweden Tel +46-8-612 75 00 www.mikaeli.se

c/o Eby, Frejgatan 31, S-113 49 Stockholm, Sweden Tel +46-8-612 75 00 www.mikaeli.se Kören The Choir Mikaeli kammarkör bildades 1972. Grundare var Anders Eby, som allt sedan starten varit körens dirigent och konstnärlige ledare. Det musikaliska målet har alltid varit att pröva det som

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds.

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. LOOFTLIGHTER Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. Hur den fungerar Med Looftlighter behöver du aldrig mer använda tändvätska för att tända din grill. Istället används

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung.

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung. Observationshotellet The observation hotel Fanny Vallo Handledare/ Supervisor B Bojan Boric Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung Examinator/ Examiner Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå

Läs mer

Förord/Preface. Stort tack till alla som medverkade på och bakom scenen. Tack till Janne, Rose-Marie, Niklas och Ingemar.

Förord/Preface. Stort tack till alla som medverkade på och bakom scenen. Tack till Janne, Rose-Marie, Niklas och Ingemar. Förord/Preace Under en vecka 1992 hade Ingemar Nilsson och jag möjlig het att träa 100 örskolebarn i Luleå. Tillsammans med dem lekte vi ram små berättelser, berättelser som sedan blev grund ör sagan om

Läs mer

sångare och entertainer

sångare och entertainer sångare och entertainer OM TOMMY Tenoren Tommy Juth har haft en lång och framgångsrik karriär. Även om hemstaden Malmö oftast har fungerat som bas, har hans yrke också fört honom till scener i stora delar

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

VÄXJÖ KONSERTFÖRENING

VÄXJÖ KONSERTFÖRENING VÄXJÖ KONSERTFÖRENING Program för våren 2014 Söndagen den 19 januari kl. 14.00 Musikfrågan Församlingshemmet, Nygatan 6 Vårens program inleds som vanligt med Musikfrågan. Lars Hallgren och Bertil Lindberg

Läs mer

Med balett från Björkö till Tallinn

Med balett från Björkö till Tallinn Med balett från Björkö till Tallinn Samspel. Bröderna Davidsson från en orgel- och danskonsert i Örgryte nya kyrka. Musik och dans har varit självklara ingredienser i livet för Jonathan och Gabriel Davidsson

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Arrangemang Titel Storband Synf ork Vocal Sättning Instr Kör

Arrangemang Titel Storband Synf ork Vocal Sättning Instr Kör Arrangemang 1 Titel Storband Synf ork Vocal Sättning Instr Kör 1 30-40 Tals potpuri( Benny Anderssons ork.) X X 2 Behovets barn X Stråk/trp/tbn/trä/komp (Möt 13) 3 Blott en dag X X 4 Candy man X X Storband/Stråk

Läs mer

Report of first quarter of 2013

Report of first quarter of 2013 Report of first quarter of 2013 Dear friends We send you warm greetings form Bethesda House of Grace We wish you are having a blessed time. Different things has been going on the last three month in our

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

SANKTA LUCIA SÅ MÖRK ÄR NATTEN

SANKTA LUCIA SÅ MÖRK ÄR NATTEN SANKTA LUCIA 1 (Ingång) Sankta Lucia, ljusklara hägring, sprid i vår vinternatt glans av din fägring. : Drömmar med vingesus under oss sia, tänd dina vita ljus, Sankta Lucia : 2 (Utgång) Kom i din vita

Läs mer

Varmt välkommen till Dans i Nords sommarkurs

Varmt välkommen till Dans i Nords sommarkurs Varmt välkommen till Dans i Nords sommarkurs 11 15 augusti, Piteå Dans i Nord arrangerar för andra året i rad en sommarkurs för yrkesverksamma dansare, danslärare, dansstudenter och danspedagoger. Dansklasser

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Examensarbete 15 hp 2012 Konstnärlig kandidatexamen Institutionen för klassisk musik. Handledare: Peter Berlind Carlson. Oskar Olofson.

Examensarbete 15 hp 2012 Konstnärlig kandidatexamen Institutionen för klassisk musik. Handledare: Peter Berlind Carlson. Oskar Olofson. Examensarbete 15 hp 2012 Konstnärlig kandidatexamen Institutionen för klassisk musik Handledare: Peter Berlind Carlson Oskar Olofson Examensarbete Examination 25/5-2012/19:00/Stora Salen Oskar Olofson,

Läs mer

familjerådslag för dementa

familjerådslag för dementa TADD-resa till Skottland 2014 familjerådslag för dementa Carina Olsson Enhetschef Ewa Näslund Socialt Ansvarig Socionom Socialstyrelsen skriver i sin vägledning Att ge ordet och lämna plats Individen ska

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Bibliografen på Lomma bibliotek

Bibliografen på Lomma bibliotek Bibliografen på Lomma bibliotek Kommande program på Bibliografen: LIVESÄNDNING FRÅN METROPOLITAN I NEW YORK - TRUBADUREN AV VERDI Lördag 3 oktober kl. 19.00, Anna Netrebko gör den mycket emotsedda Met-rolldebuten

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

BAROCKEN ca 1600-1750

BAROCKEN ca 1600-1750 BAROCKEN ca 1600-1750 Ordet barock betyder ungefär befängt eller konstigt. Namnet började användas när barocken var slut som en reaktion på epokens prålighet. * Musiken under barocken hade en tydlig puls

Läs mer

Inledning. Hur börjar breven? Romarbrevet. 1 Kor. Gal. 2 Kor Och hur avslutas de?

Inledning. Hur börjar breven? Romarbrevet. 1 Kor. Gal. 2 Kor Och hur avslutas de? Hur börjar breven? Inledning Och hur avslutas de? Romarbrevet (inledning) Nåd vare med er och frid ifrån Gud, Grace to you and peace from God our Father 1 Kor 2 Kor Gal vår Fader, och Herren Jesus Kristus,

Läs mer

NALLEABONNEMANG 2015/2016

NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEKONSERTER Våra älskade Nallekonserter flyttade givetvis med oss från Konserthuset till Malmö Live. Ett enkelt och trevligt sätt för generationer att umgås och en möjlighet

Läs mer

Elektifierad Elektra i storformat - 1 av :36

Elektifierad Elektra i storformat -  1 av :36 Elektifierad Elektra i storformat - 1 av 5 2014-08-19 13:36 Elektifierad Elektra i storformat - 2 av 5 2014-08-19 13:36 Elektifierad Elektra i storformat c 06:26 14-08-16 En liten gnista, som letar sig

Läs mer

Benchmarking London 2014. Reserapport från Stockholm-Mälarregionens sjätte benchmarkingresa 29-31 januari 2014

Benchmarking London 2014. Reserapport från Stockholm-Mälarregionens sjätte benchmarkingresa 29-31 januari 2014 Benchmarking London 2014 Reserapport från Stockholm-Mälarregionens sjätte benchmarkingresa 29-31 januari 2014 Delegationen Förmöte Relationerna mellan Sverige och Storbritannien. Storbritannien vs London,

Läs mer

Katalogens framsida/front cover Crème de la crème Olja på duk/oil on canvas 130 x 91 cm (HxB)

Katalogens framsida/front cover Crème de la crème Olja på duk/oil on canvas 130 x 91 cm (HxB) ALF ARZT Katalogens framsida/front cover Crème de la crème Olja på duk/oil on canvas 130 x 91 cm (HxB) Född 1963 i Stockholm, utbildad i Frankrike hos Beaux-art läraren Cristian Geai i Nice. Inledde 2001

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Bryggeriteatern i Visby 1980-82, Atelierteatern i Göteborg 1982-87, Folkteatern i Gävleborg 1987-88 (Den stora vreden), Ståuppkomik 1988-1998,

Bryggeriteatern i Visby 1980-82, Atelierteatern i Göteborg 1982-87, Folkteatern i Gävleborg 1987-88 (Den stora vreden), Ståuppkomik 1988-1998, Babben Larsson Teaterhögskolan i Stockholm 1977-80 Bryggeriteatern i Visby 1980-82, Atelierteatern i Göteborg 1982-87, Folkteatern i Gävleborg 1987-88 (Den stora vreden), Ståuppkomik 1988-1998, "Rektor"

Läs mer

INES serien våren 2013

INES serien våren 2013 INES serien våren 2013 Ons 27 febr kl 19.00 Nissanscenen, Tonsättarmöte Tommie Haglund tonsättare tommiehaglund.com Birgitta Tollan kulturjournalist http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2938&artikel=4846629

Läs mer

Klassisk Musikhistoria

Klassisk Musikhistoria Klassisk Musikhistoria Med klassisk musik menar vi lite förenklat den nedskrivna musiken från Europa. Från 1000-talet och framåt fanns den nedskrivna musiken framför allt i kyrkan, som då hade mycket makt.

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Haparanda ht 2003. Engelska år 1 5. Under åren 1 5 arbetar eleverna med bland annat följande områden:

Haparanda ht 2003. Engelska år 1 5. Under åren 1 5 arbetar eleverna med bland annat följande områden: Haparanda ht 2003 Engelska år 1 5 Under åren 1 5 arbetar eleverna med bland annat följande områden: Hälsningsfraser/ presentationer, personbeskrivningar, klassrumsord, klockan, veckodagar, datum, månader,

Läs mer

LENNART LUNDBERG 1863 1931

LENNART LUNDBERG 1863 1931 LENNART LUNDBERG 1863 1931 Polonäs för piano Polonaise for piano Opus 57 Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv är att tillgängliggöraden

Läs mer

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017 Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt Västerås 15 februari 2017 En värld är varje människa, befolkad av blinda varelser i dunkelt uppror mot jaget konungen som härskar över

Läs mer

Redovisning av resebidrag inom Teater Av P. Nalle Laanela

Redovisning av resebidrag inom Teater Av P. Nalle Laanela Redovisning av resebidrag inom Teater Av P. Nalle Laanela Tack Konstnärsnämnden för möjligheten att åka till Nuuk, Grönland och genomföra det episka projektet Toqqortat. Något decenniums turnerande av

Läs mer

en soldat till häst som dubbats av kungen en av kungen utsedd man som ansvarade bland annat för att samla in tionden en kvinnlig medlem av ett kloster

en soldat till häst som dubbats av kungen en av kungen utsedd man som ansvarade bland annat för att samla in tionden en kvinnlig medlem av ett kloster en soldat till häst som dubbats av kungen en av kungen utsedd man som ansvarade bland annat för att samla in tionden en manlig medlem av ett kloster en manlig lantarbetare som var anställd hos en bonde

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

SA L TSJÖ B A D E N S TE A TE R K L U B B

SA L TSJÖ B A D E N S TE A TE R K L U B B Program nr 1 hösten 2009 SA L TSJÖ B A D E N S TE A TE R K L U B B TEATER OPERA Teaterhösten 2009 startar med kritikerrosade komedier och med nya uppsättningar av Ingmar Bergmans pjäser. Ni som är medlemmar

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2013 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

Medverkande Pingviner kan inte baka ostkaka

Medverkande Pingviner kan inte baka ostkaka Johan Friberg - Den andra pingvinen Johan är utbildad vid bl a Teaterhögskolan i Göteborg och Dramatiska Institutet, och har arbetat som skådespelare på Malmö Dramatiska Teater, Teater Galeasen, Angereds

Läs mer

Instruktioner för Service / Instructions for Service

Instruktioner för Service / Instructions for Service Allmän Serviceinformation Service är endast tillåtet där det är angivet i Roadbooken. Service på andra ställen medför uteslutning. På etapp 1 är det endast tillåtet att ta med släp till Norberg, serviceplatsen

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

F18-förbundets årsmöte 2016-01-18

F18-förbundets årsmöte 2016-01-18 F18-förbundets årsmöte Lars Linder 1 Agenda 1.Val av justeringsman att justera årets protokoll 2.Val av två rösträknare 3.Fråga ang. mötets behöriga utlysande 4.Val av mötets ordförande och sekreterare

Läs mer

Zambiaprojektet. Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium. Chinika High School, Lusaka. Hillcrest Technical High School, Livingstone

Zambiaprojektet. Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium. Chinika High School, Lusaka. Hillcrest Technical High School, Livingstone Zambiaprojektet Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium Chinika High School, Lusaka Monze Boarding High School Hillcrest Technical High School, Livingstone Gästlärarprogram Möten och utbyte mellan

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup. Idre Fjäll 4-6 December 2015

Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup. Idre Fjäll 4-6 December 2015 Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup Idre Fjäll 4-6 December 2015 Agenda Introduction of the OC, the Jury and SSA Timetable Weather Forecast/Course Preparation and Grooming Entries and draw

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

WHAT CHILD IS THIS? (GREENSLEEVES)

WHAT CHILD IS THIS? (GREENSLEEVES) WHAT CHILD IS THIS? (GREENSLEEVES) TEXT: William Chatterton Dix (1837-1898). Engelsk författare och försäkringstjänsteman. William Chatterton Dix skrev bl.a. böckerna Life of Chatterton, The Poet, Pen

Läs mer

Are you God s gift to your employees?

Are you God s gift to your employees? 2014-12-12 Av Patrik Österblad Are you God s gift to your employees? "Everyone is engaged, otherwise they have nothing here to do. We don t employ introverted because we want creative people where everyone

Läs mer

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet!

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet! FMSrikskonferens Karlstaduniversitet Liber MUSIK OCH SPRÅK Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande ULF JEDERLUND Musikochinkludering fältförmusikterapeuterochforskning 2016?04?09 UlfJederlund

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer