Drottningholms Slottsteater

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drottningholms Slottsteater"

Transkript

1 P R O G R A M 2009

2 Drottningholms Slottsteater The World Heritage UNESCO

3 Spelplan 2009 Lör 30/ Ariodante Tis 2/ Ariodante Tor 4/ Ariodante Sön 7/ Ariodante Tis 9/ Ariodante Tor 11/ Ariodante Lör 13/ Ariodante Sön 14/ Ariodante Lör 25/ Poppeas kröning Ons 29/ Poppeas kröning Fre 31/ Poppeas kröning Sön 2/ Poppeas kröning Tis 4/ Poppeas kröning Tor 6/ Poppeas kröning Lör 8/ Poppeas kröning Fre 21/ Orlando Lör 22/ Orlando Sön 23/ Orlando }2{

4 Innehåll/Contents Spelplan Information 4 Teatersalongen/The Auditorium 5 Kära publik! 6 Dear Audiences! 8 Drottningholms Slottsteater 10 Orkester/The Orchestra 13 Medverkande/In the productions 14 ARIODANTE Program 26 Handlingen i Ariodante 27 What Happens in Ariodante 30 POPPEAS KRÖNING/ L INCORONAZIONE DI POPPEA Program 33 Handlingen i Poppeas kröning 34 What Happens in L incoronazione di Poppea 35 ORLANDO Program 36 Handlingen i Orlando 37 What Happens in Orlando 40 Händels Ariodante 45 Handel s Ariodante 49 Synd och njutning i antikens Rom: Monteverdis Poppeas kröning 53 Vice and Pleasure in Imperial Rome: Monteverdis s L incoronazione di Poppea 57 Orlando eller När hjältar älskar för mycket 61 Orlando or: When Heroes Love Too Much 64 Drottningholmsteaterns Vänner 68 Jean-François Regnards svenska teaterlycka 70 The Swedish Fortunes of Jean-François Regnard s Theatre 79 Académie Desprez 87 Den bevarade salongen 88 The Preservation of the Auditorium 92 Hertig Carls paviljong 96 }3{

5 Information Rökning är strängt förbjuden inom hela teaterbyggnaden. Vi ber er, av säkerhets- och utrymningsskäl, lämna in ytterkläder, större väskor, paraplyer mm i våra bevakade garderober. Mat och dryck är inte tillåtet i teatern. Det är inte tillåtet att använda kamera/bandspelare/motsvarande i salongen. Om ni är sena till föreställningen kommer ni att släppas in i salongen först vid paus eller lämpligt uppehåll i föreställningen. Vi ber er sitta kvar på era platser till efter sista ridåfallet, då salongsdörrarna kommer att öppnas. Observera att utrymningsskyltarna i salongen inte lyser under föreställningen. Vid ett eventuellt tillbud kommer skyltarna att tändas. Teaterbuss avgår 15 minuter efter föreställningens slut till T-Fridhemsplan och T-Centralen. Biljetter säljs i garderoberna. Smoking is striktly prohibited within the theatre building. For security reasons, coats, bags, umbrellas etc must be left in the attended cloak-room. Food and beverage is not allowed in the building. It is forbidden to use cameras/recorders/equivalent in the auditorium. In order not to disturb the soloists and the audience, latecomers will be admitted into the auditorium during the interval or a suitable break in the performance. For the same reason the audience is kindly requested to remain seated until the last curtain-fall, when the doors will be opened. Please note that the emergency exit signs will not be on during performances. In case of emergency the lights will be switched on. A bus leaves at 15 minutes after the end of the performance, to underground stations Fridhemsplan and T-Centralen. Tickets are sold in the theatre cloakrooms. }4{

6 TEATERSALONGEN THE AUDITORIUM Utgång (övervån.)/ Emergency exit (upper section) Utgång (övervån.)/ Emergency exit (upper section) Höger/Right Vänster/Left Emergency exit through the window Emergency exit through the window Emergency exit through the window ORKESTER/ORCHESTRA Emergency exit SCEN/STAGE Emergency exit }5{

7 Kära publik! ENLIGT ICOM, INTERNATIONELLA MUSEIRÅDET, är ett museum en icke vinstdrivande, permanent institution som ska tjäna samhället och dess utveckling och vara öppen för allmänheten och som ska förvärva, bevara, beforska, förmedla och visa upp det materiella och immateriella mänskliga kulturarvet och dess miljö för att främja utbildning, studier och åtnjutande av det. Det är en utmärkt beskrivning av verksamheten i vår stiftelse, Drottningholms teatermuseum, och våra festivalföreställningar illustrerar på ett lysande sätt hur det materiella och det immateriella sammansmälter i det som vi på vår webbplats kallar världens mest autentiska upplevelse av tidig opera kan vi återigen presentera tre operor. Vi börjar och slutar med Händel, i år när vi firar 250-årsminnet av hans död. Trots att hans operor sedan länge ingår i standardrepertoaren, är inte alla så välkända som de förtjänar. Drottningholm har gått i bräschen för Händels återupptäckt i Sverige, och det är spännande att nu på nytt kunna spela två verk som inte har framförts på Drottningholm på 40 år: Ariodante (senast ) och Orlando (1950 och 1969). Båda baseras på Ariostos diktverk Orlando furioso (Den rasande Roland). I Ariodante visar vi upp en ensemble med förstklassiga unga sång - solister i en samproduktion med Operahögskolan i Stockholm. Detta vårt projekt Young Artists Programme ger oss varje år tillfälle att låta en ny generation sångare stifta bekantskap med Drottningholm. Här kan de utvecklas och fördjupa sin förståelse för tidig opera och få uppträda på en av världens finaste historiska teatrar, som dessutom är idealisk för unga, lyriska röster. Det är särskilt roligt att hälsa regissören Per-Erik Öhrn, min föregångare, välkommen tillbaka till Drottningholm -- ingen har så djupgående kunskaper om teatern som han. Uppsättningen av Ariodante har fått generöst bidrag av Barbro Osher Pro Suecia Foundation. Vi är djupt tacksamma för detta! Teaterns egen nyproduktion är den tredje och sista i vår Monteverdicykel: Poppeas kröning. Förra årets opera, Odysseus återkomst, skild rade hur svårt det kan vara med trohet i mänskliga relationer. Poppeas kröning vänder upp den andra sidan av myntet: Vad händer när man släpper alla }6{

8 hämningar? När njutning jagas för sin egen skull och vinningslystnaden tar över? Monteverdi dömer ingen på förhand, hans musik låter oss begrunda den mänskliga naturens mörka mysterier. När de historiska personerna i dramat kämpar med och mot varandra, sätts en spegel upp mot situationer som är välbekanta för oss alla. Få operor förenar musik och dramatisk gestaltning så som Poppeas kröning, och Monteverdi (och hans medarbetare) lyckades klä texten i musik som levandegör orden och förhöjer upplevelsen av deras inneboende poetiska skönhet. Håll ögonen öppna för information om en inter nationell endags konferens om Poppeas kröning som hålls i början av au gusti. Den anord nas av NORDEM, Nordic Early Music Federa tion. Konferensen utgör ett komplement till våra föreställningar med före läs ningar och diskus sio ner ledda av experter från Skandinavien och USA. Orlando kommer som ett gästspel från Internationale Händel- Festspiele Göttingen, där den gjorde stor succé förra året. Nicholas McGegan, som var chefsdirigent på Drottningholm , tar med sig en ypperlig sångarensemble, med bl a Susanne Rydén. Med FestspielOrchester Göttingen och New York Baroque Dance Company blir det något alldeles extra att se fram emot. Gästspelet har fått generöst bidrag av Drottningholmsteaterns Vänner. Förutom att stödja teaterns arbete anordnar Vännerna spännande evenemang året runt. I år gjordes t ex en resa till Paris i samband med vårt gästspel av Rameaus Zoroastre på L Opéra Comique. Om ni inte redan tillhör Vän nerna hoppas jag att ni överväger att gå med nu. En operafestival som vår vore inte möjlig att genomföra utan kvalificerat samarbete. Att Drottningholm -- i dessa ekonomiskt och kulturellt kärva tider -- kan erbjuda en festival med tre operor är något av ett mirakel! Det är ett nöje och ett privilegium att få vara del av ett sådant kreativt samarbete. Till sist vill jag tacka Wallenstam vars sponsorskap bl a har bidragit till vår nya webbplats. Jag hoppas att ni tar som vana att gå in på Får man världens mest autentiska upplevelse av tidig opera på Drottningholm? Det kan bara ni avgöra Välkomna till 2009 års festival! Mark Tatlow Konstnärlig ledare }7{

9 Dear Audiences! ACCORDING TO THE INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS, a museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment. This is a perfect description of the activities of our Found ation (Drottningholms teatermuseum), and our Festival perfor mances brilliantly illustrate the fusion of the tangible and the in tan gible, in what we in our website describe as the world s most genuine early opera experience. Once again in 2009 we are able to present three operas. We begin and end with Handel, whose 250th anniversary we celebrate this year. Al - though his operas have well and truly entered the mainstream, not all are as well known as they deserve. Drottningholm was in the forefront of the Handel revival in Sweden and it s exciting to be able to represent two works that have not been performed at Drottningholm for 40 years: Ariodante (last performed ) and Orlando (1950 and 1969), both based on Ariosto s Orlando furioso. In Ariodante we present a cast of outstanding young soloists in a co-production with the University College of Opera, Stockholm. This, our Young Artists Programme, enables us each year to introduce a new generation of singers to Drottningholm. Here they can develop and enrich their understanding of early opera, and perform in one of the world s finest historical theatres, a space ideally suited to younger, lyrical voices. It s a special pleasure to welcome back to Drottningholm as stage director my predecessor Per-Erik Öhrn whose knowledge of our theatre is second to none. The production of Ariodante has been generously supported by the Barbro Osher Pro Suecia Foundation. We are profoundly grateful! The theatre s own new production is the third and last in our Monteverdi cycle: L incoronazione di Poppea. Last year s opera, Il ritorno d Ulisse in patria presented the precarious possibility of faithfulness in human relationships: Poppea presents the other side of the coin. What }8{

10 hap p ens when moral order breaks down? When pleasure is pursued for its own sake and greed takes over? Monteverdi does not prejudge the case: his music allows us to ponder the miry mysteries of human nature. In the struggles of his real-life characters we see a mirror held up to situations with which each and every one of us is familiar. Few operas unite music and drama as closely as Poppea, and Monteverdi (and his collaborators) manage to clothe the text in just sufficient music to colour the words, heightening our enjoyment of their intrinsic poetic beauty. Look out for information about a one-day international Poppea conference to be held at the beginning of August. Organised by NORDEM, the Nordic Early Music Federation, the conference will complement our performances in a series of lectures and discussions by leading experts from Scandinavia and the USA. Orlando travels to us from the Göttingen Handel Festival, where it enjoyed a hugely successful premiere last year. Nicholas McGegan, who was Principal Conductor at Drottningholm , returns to Drottningholm with a superb international cast including Sweden s own Susanne Rydén. He brings with him the FestspielOrchester Göttingen and the New York Baroque Dance Company, and we are in for a treat. This guest production has been generously supported by The Friends of Drottningholmsteatern. In addition to supporting the work of the theatre, the Friends organise an exciting annual programme of events, which this year included a trip to Paris joining our guest performances of Rameau s Zoroastre at L Opéra Comique. If you are not already a Friend, I hope that you will consider becoming one today. An opera Festival like ours can never be put together without co-operative teamwork. That Drottningholm -- at a time of economic and cultural challenge -- can put on a Festival with three operas is nothing short of a miracle! It s a real pleasure to be a part of such a creative team. Finally, a word of thanks to Wallenstam, whose sponsorship also enabled our new website. I hope you will become a regular visitor at Is Drottningholm the world s most genuine early opera experience? Only you can decide Enjoy the 2009 Festival! Mark Tatlow Artistic Director }9{

11 Drottningholms Slottsteater DROTTNINGHOLMS SLOTTSTEATER UPPFÖRDES 1766 för drottning Lovisa Ulrika. Byggnaden gömmer en lekfull interiör. I salongen finns målade marmoreringar, konsoler i papier maché och pilastrar av gips. Scenen har ett genialt maskineri, helt i trä, som än idag drivs för hand. Gångspel, valsar, trummor, block, rep och motvikter får det stora maskineriet att arbeta. Det finns ett trettiotal scenbilder bevarade en kulissvärld anpassad till 1700-talets repertoar. Teaterns första glansperiod inleddes 1777 av Gustaf III. Med hjälp av skådespelare som Monvel, kompositörer som Naumann och Kraus, balettmästaren Gallodier och arkitekten Desprez skapade han en svensk teater- och operakonst på Drottningholm. Här spelades också Glucks senaste operor, fransk opéra comique och pantomimbaletter fram till Gustaf III:s död Därefter föll teaterbyggnaden i glömska klev litteraturhistorikern Agne Beijer in genom dörren och fann den unika teatern orörd sedan 1700-talets slut. Efter byte av rep i maskineriet, installation av elektriskt ljus och varsam rengöring öppnades teatern igen. Under och 30-talen gavs divertissement och changements à vue, scenbyten inför öppen ridå, för att visa upp den åter - igen glansfulla teatern. I modern tid bjuder den årliga operafestivalen sommartid på nya produktioner av 16- och 1700-talsopera och lockar publik från hela världen. Sedan 1979 spelar teaterns orkester på autentiska instrument. Nu framförs främst verk av Haydn, Händel, Gluck och Mozart, under senare tid även Rameau och Monteverdis tre operor. Drottningholms Slottsteater är ett levande kulturarv som 1991 upptogs på UNESCO:s världsarvslista. Ett omfattande men varsamt konserveringsarbete av teaterns interiörer pågår sedan ett par år, med syfte att bevara byggnaden även för kommande generationer. }10{

12 DROTTNINGHOLMS SLOTTSTEATER WAS BUILT IN 1766 at the request of Queen Lovisa Ulrika. The theatre is constructed of simple materials and the auditorium is playfully decorated using paint, stucco, and papier mâché. The wooden stage machinery is operated by hand. It includes wind, thunder and cloud machines, as well as traps and moving waves. About 30 stage sets have been preserved, all decorated with themes from 18th century repertoire. The first golden age of the theatre was initiated by King Gustaf III in Together with actors like Monvel, the composers Naumann and Kraus, the ballet master Gallodier and the architect Desprez Gustaf used Drottningholm to inject new life into Swedish theatre and opera. Up to his death in 1792, when the theatre was closed, the repertoire included Gluck s latest works, opéras comiques, French classical dramas and pantomime ballets. When the literary historian Agne Beijer walked through the door in 1921 he discovered a sleeping beauty, untouched since the end of the 18th century. After replacing the ropes, thorough cleaning and the installation of electricity, the magnificent theatre was reopened. Now the machinery could once again perform changements à vue, i e open scene changes in front of the audience. Today the yearly summer Opera Festival offers new productions of 17th and 18th century operas and attracts audiences from all over the world. Since 1979 the Drottningholm Theatre Orchestra has performed on period instruments, and the repertoire includes works by Haydn, Handel, Gluck and Mozart, as well as Rameau and Monteverdi. In 1991 the World Heritage Committee of UNESCO designated the theatre, together with Drottningholm Palace, the Chinese Pavilion and the surrounding park, as being of international cultural heritage significance. The interiors of the theatre are presently going through a carefully conceived conservation project, with the aim of preserving the building for future generations. }11{

13 Drottningholms Slottsteater Medlem av/member of European Festivals Association Svenska Musikfestivaler/Swedish Music Festivals PERSPECTIV - Association of Historic Theatres in Europe NORDEM, Nordic Early Music Federation Konstnärlig ledare/artistic Director MARK TATLOW VD/General Manager PER FORSSTRÖM Ekonomichef/Financial Manager ANNE-CHARLOTTE BENNERSTAM Producenter/Production Planning JAN OVE HAFSTAD, ÅSA TILLMAN Marknadschef/Marketing Manager EVA LUNDGREN Administration EVA MELIN Biljettförsäljning/Box Office LILLI FAGERBERG Salongschef/Front of House Manager HELENA LINDROTH Inspicient/Stage Manager OLA HEDÉN, MAURO TARANTINO Scenmästare/Technical Manager CHRISTER NILSSON Belysningsmästare/Lighting Manager MATS LIBERG Peruk och mask/wigs and Make-up BARBRO LAVETT Rekvisitör/Property Manager ELISABETH HAMFELT Kostymchef/Head of Costume Department LENA DAHLSTRÖM Ateljéföreståndare/Wardrobe Manager BRITT-LOUISE JÖRNLÖV Scenport/Stage Door RONNY NORDBERG }12{

14 Drottningholmsteaterns orkester/ The Drottningholm Theatre Orchestra Konsertmästare/Leader: MARIA LINDAL VViolin I Violin II Viola MARIA LINDAL LARS WARNSTAD STEFAN LINDVALL ANNA IVANOVA SUNDIN MARIT BERGMAN KATARINA BENGTSON JULIANA SHAPIRO REBECKA KARLSSON JOEL SUNDIN OLOF ANDER ARIODANTE Cello Kontrabas/Double bass Flöjt/Flute Oboe Fagott/Bassoon Luta/Lute MIME YAMAHIRO BRINKMAN EVA MARIA THÜR MATTIAS FROSTENSON OLLE TORSSANDER GUIDO CAMPANA PER BENGTSSON SVEN AARFLOT KARL NYHLIN POPPEAS KRÖNING/L INCORONAZIONE DI POPPEA Violin I Violin II Viola Cello Kontrabas/Double bass Teorb/Chittarone, Barockgitarr/Baroque guitar MARIA LINDAL STEFAN LINDVALL JOEL SUNDIN MIME YAMAHIRO BRINKMAN DAVID GAMMELGÅRD MATTIAS FROSTENSON KARL NYHLIN SIMON LINNÉ Blockflöjt/Recorder Cembalo/Harpsichord, Orgel/organ, Regal KATE HEARNE EMELIE ROOS ANDREAS EDLUND MARK TATLOW Violin I Violin II Viola Cello FestspielOrchester Göttingen Konsertmästare/Leader: ELISABETH BLUMENSTOCK ELISABETH BLUMENSTOCK MILOS VALENT FRANCESCA GIUFFRE WOLFGANG VON KESSINGER SARA DECORSO LISA WEISS GABRIELLE WUNSCH LAURIE Y STEVENS HENNING VATER KLAUS BUNDIES GREGOR DUBUCLET AIMEE VERSLOT PHOEBE CARRAI MARKUS MÖLLENBECK Kontrabas/Double bass Oboe, Flöjt/Flute Fagott/Bassoon Naturhorn/Hand horn Theorb Cembalo/Harpsichord KATHRIN SUTOR PAOLO ZUCCHERI MAURO ZAVAGNO SUSANNE REGEL KRISTIN LINDE DANNY BOND ERVIN WIERINGA GIJS LACEULLE DAVID TAYLOR NICHOLAS MCGEGAN HANNEKE VAN PROOSDIJ }13{

15 Medverkande MATHILDA AHNELL Sopran Dalinda Studier: andra året på Operahögskolans kandidatutbildning med Christina Ökvist-Matton som sångpedagog. Är flitigt engagerad som konsert- och oratoriesångerska och har medverkat som solist vid uppförandet av bl a Excultate Jubilate av Mozart, Hear my Prayer av Mendelsohn, Johannespassionen av Bach, Förklädd Gud av Lars-Erik Larsson och Händels Messias. M A är Kungliga Musikaliska Akademiens Christina Nilsson-stipendiat 2009 och gör Ida i Läderlappen av J Strauss på Kungliga Operan i Stockholm i höst. M A medverkar ffg på Drottningholms Slottsteater. CHRISTOPHER AINSLIE Countertenor Ottone Inledde sin karriär som körsångare i hemlandet Sydafrika. Studier: Royal College of Music, London, och privat för Mark Tucker, Paul Farrington och Audrey Hyland. Roller: titelrollen i Poro av Händel, Innocent 4 (Minotaur), Medoro (Orlando), Arsace (Partenope), titelrollen i Rinaldo, Alessandro (Tolomeo Ré d Egitto) och Anden (Dido och Æneas). Har också framträtt i Händels Messias, Belshazzar och Judas Maccabeaus, i Bachs Matteus- och Johannespassion. C A framträder ffg på Drottningholms Slottsteater. LARS ARVIDSON Basbaryton Seneca, Consolo Studier: Kungliga Musikhögskolan och Operahögskolan i Stockholm. Roller: Figaro (Figaros bröllop), Leporello (Don Giovanni), Don Alfonso (Così fan tutte), Colline (La Bohème), Ottone (Poppeas kröning), Talaren (Troll - flöjten), Wotan (Rhenguldet), Raimondo (Lucia di Lammermoor), Leone (Tamerlano), Heinrich/ Inkvisitorn/ Krog värden (Brinnande Ängeln), Mattiae/Försångaren (Christina), Han som springer (Sport & Fritid), Bartolo (Figaros bröllop), Zopire/La Vengeance (Zoroastre) m fl. Gästspel: Kungliga Operan, NorrlandsOperan, Folkoperan, Malmö Opera och Musikteater, Het Musikteater och The Holland Festival, båda i Amsterdam. L A är flitigt anlitad solist i oratorie- och konsertsammanhang och har arbetat med dirigenter som Salonen, Hogwood, Ericson, Manze, Kaljuste, Östman, Rousset m fl. Inspelningar: bl a Proserpin (Kraus) samt flera radio- och TV-inspelningar. L A medverkade ffg på Drottningholms Slottsteater INGELA BOHLIN Sopran Poppea, Pallas Athena Studier: Musikhögskolan i Malmö, Operastudio 67 och Operahögskolan i Stockholm. USA-debut 2002 som Fiordiligi (Così fan tutte) vid Chicago Opera Theatre, där hon också sjungit Drusilla (Poppeas Kröning). Roller: Iole i Händels Hercules med William Christie i Bryssel, Wien och Paris, Ismene i Mitridate i Salzburg med Marc Minkowski, Morgana (Alcina), Pamina (Trollflöjten). Engagemang: en scenisk version av Matteuspassionen vid Glyndebourne, Susanna i Figaros Bröllop på Göteborgsoperan och La Monnaie i Bryssel, Asteria i Händels Tamerlano med Placido Domingo samt Bellezza i Händels Il Trionfo del Tempo e del Disinganno med dirigent Paul McCreesh på Teatro Real i Madrid. Ingela medverkade ffg på Drottningholm 2003 som Morgana i Alcina. DANIEL CARLSSON Countertenor Amore Studier: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium först som tenor, bytte sedan röstfack till countertenor under sitt fjärde år, efter rekommendationer från barockspecialister som Jill Feldman och Jakob Lorentzen. Undervisning av docent Margrete Enevold. Har parallellt med studierna deltagit i master classes hos bl a Martin Isepp, Roger Vignoles, och Jill Feldman. Medverkade som solist i J S Bachs kantater i Trinitatis kyrka och dirigent Per Enevold, i Zelenkas Lamentations och Bachs Johannespassion, båda i Holmens kyrka med Jakob Lorentzen som dirigent. Bachs H-moll mässa som altsolist med Sönderjyllands Symfoniorkester och dirigent Philip Pickett. D C gör sin operadebut och medverkar ffg på Drottningholms Slottsteater. JOHAN CHRISTENSSON Tenor La Fortuna, Nutrice Studier: Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Roller: Gustaf III i Jan Sandströms God natt Madame, Elektrikern i Thomas Adès Powder her face, båda vid Piteå Kammaropera, Belmonte (Enleveringen ur Seraljen), Ferrando (Così fan tutte), Tamino (Trollflöjten), Carl (Kopparslagaren), Peter Quint (Turn of the Screw), Alfredo (La Traviata), Kurt i uruppförandet av Faust (P Fenelons) på Théâtre du Capitole de Toulouse. Sekreteraren i Unander-Scharins The Crystal Cabinet för Piteå Kammaropera, Mercure och Suivant de l'amour i Rameaus Hippolyte et Aricie i Toulouse med Emmanuelle Haïm. Engagemang: Folkoperan, Järvsö Träteater, Vadstena- Akademien, Stockholms stadsteater. J C har under senare år etablerat sig som konsert- och oratoriesångare och har arbetat med A Manze, R Goodman, R King, G Sjökvist, E Ericson, S Parkman, A Gilbert och P Goodwin. J C framträdde ffg på Drottningholms Slottsteater 2007 i L Orfeo och sedan åter 2008 i Odysseus återkomst. }14{

16 MATHILDA AHNELL CHRISTOPHER AINSLIE LARS ARVIDSON INGELA BOHLIN DANIEL CARLSSON JOHAN CHRISTENSSON }15{

17 MALIN CHRISTENSSON Sopran Drusilla Studier: Royal College of Music och Benjamin Britten International Opera School. Roller: Susanna (Figaros bröllop) i Aix-en-Provence och i Santiago, Chile; Blomsterflickan (Parsifal) vid the Royal Opera House, Covent Garden; Miss Wordsworth (Albert Herring), Daggfén (Hänsel und Gretel) i Glyndebourne, Papagena (Trollflöjten) vid Wiener Festival och Théâtre du Châtelet; Sophie (Werther) i Baden-Baden, en föreställning också inspelad av Deutsche Grammophon. Har sjungit The Creation med Gävle Symfoni Orkester och Carmina Burana med London Symphony. M C framträder ffg vid Drottningholms Slottsteater. THORSTEN DAHN Ljussättare Poppeas kröning T D har arbetat med drygt 250 produktioner i Sverige, Danmark, Finland, Estland och Sydkorea. Han har bl a arbetat med Kungliga Operan, Göteborgsoperan, Stockholms Stadsteater, Göteborgs Stadsteater, Riksteatern, Värmlandsoperan, NorrlandsOperan, Savonlinna OperaFestival, Malmö Stadsteater och Helsingborgs Stadsteater. På Malmö Operan har han designat ljus till en mängd föreställningar såsom Jesus Christ Superstar, Turandot, Aida, La Sonnambula, Figaros Bröllop, West Side Story, Death and the Maiden, Don Giovanni, Zorba, Spindelkvinnans Kyss, Lucia de Lammermoore, Ljus på Mörck m fl. T D gjorde senast ljuset till Fyrverkerimakarens Dotter på Helsingborgs Stadsteater, Spring Awakening på Malmö Operan och Last Five Years i Karlskrona där han även gjorde scenografi. T D medverkade på Drottningholms Slotttsteater senast LOTTA L DANFORS Kostymer Ariodante Sedan 1990-talet har L L D arbetat som kostymtecknare. Teater Pero i Stockholm är en återkommande uppdragsgivare med regissören och konstnärliga ledaren Peter Enqvist. Andra uppdrag: Tea Bag/Uppsala Stadsteater, Flugornas Herre/Malmö Dramatiska Teater. Med regissören Finn Poulsen bl a Dagarnas Ljus/Teaterhögskolan i Stockholm, En uppstoppad Hund/Länsteatern Örebro och Pelle Svanslös Operan/Uppsala Stadsteater; med John Wright CommonNonsens/Rejkaviks Stadsteater och What s Love got to do with it/svenska Mim. Under 2008 Arns Cecilia/Länsteatern i Örebro, regi Fredrik Hiller samt L opera seria/ Fäviken Opera och gästspel på Drottningholms Slottsteater, regi Per- Erik Öhrn. PIERRE DUPOUEY Ljussättare Orlando P D är verksam inom opera och film. Han har ljussatt ett stort antal TV-produktioner inom opera såsom La Traviata, Nebucanessar och Aida för Orange operafestival, Carmen, Rousalka, Hoffmans äventyr, Eugen Onegin på Bastilleoperan i Paris och Katia Kabanova vid Salzburgfestivalen. P D är också mycket anlitad vid scenproduktioner både i Frankrike och på andra håll. Senast har han ljussatt Trubaduren i Orange och Figaros bröllop och La Traviata på Parisoperan. P D medverkar ffg på Drottningholms Slottsteater. JEANETTE EKORNÅSVÅG Mezzosopran Polinesso Studier: klassisk utövande sång vid Norges Musikhögskolan, nu tredje året vid Operahögskolan i Stockholm med Lena Hellström-Färnlöf som sångpedagog. J E har varit solist i ett flertal oratorier och mässor, bl a Vivaldis Gloria, Mozarts Requiem och Duruflés Requiem. Engagerad som solist med bl a Ålesund Symfoniorkester, Kungliga Hovkapellet och Philharmonia Hungarica. Gjorde hösten 2008 praktik på Kungliga Operan som solist i Pergolesis Stabat Mater i balettföreställningen Quondam. Stipendier: First Soloist Prize i European Music Competition For Youth i Tyskland (2005), Svensk-Norsk Musikkstipend (2007), kulturstipendium från Anders Walls Stiftelse (2007) och Kungliga Musikaliska Akademiens stipendium (2009). Jeanette medverkar ffg på Drottningholms Slottsteater. KARIN ERSKINE Kostymskapare Poppeas kröning K E har varit verksam som kostymtecknare på de flesta stora scenerna i Sverige och även haft uppdrag på Den Norske Operan, Saito Kinen Festival i Japan, Opera National de Paris och Det Kongelige Teater i Köpenhamn. Senaste uppdrag: Wagners Parsifal på GöteborgsOperan och Hoffmans äventyr på Det Kongelige Teater i Köpenhamn, Berlioz La Damnation de Faust i iscensättning av Robert Lepage på The Metropolitan Opera i New York och Sven David Sandströms nyskrivna opera Batseba i iscensättning av David Radok på Kungliga Operan. För Ingmar Bergmans filmatisering av Trollflöjten blev hon Oscarsnominerad och för Elektra iscensatt av Yannis Houardas på GöteborgsOperan erhöll hon tillsammans med scenografen Lars-Åke Thessman guldmedalj vid Pragquadrinnalen för bästa kostym och scenografi. K E medverkade senast på Drottningholms Slotttsteater 2007 i Odysseus återkomst. }16{

18 MALIN CHRISTENSSON THORSTEN DAHN LOTTA L DANFORS JEANETTE EKORNÅSVÅG KARIN ERSKINE }17{

19 ANDREAS FRANZÉN Basbaryton Kungen av Skottland Studier: Kompositionsstudier för bl a Sven-David Sandström vid Gotlands Tonsättarskola och Bent Sörensen vid Det Jyske Musikkonservatoriet i Århus. A F inledde en utbildning i kördirigering vid Musikhögskolan i Stockholm men beslöt så småningom att i stället utveckla sin egen röst. Blev antagen till Operahögskolans masterutbildning Andreas medverkar ffg på Drottningholms Slottsteater. WOLF MATTHIAS FRIEDRICH Bas Zoroastro Studier: Felix Mendelssohn Bartholdy College of Music i Leipzig för Eva Schubert. W M F har framträtt med dirigenter som K Masur, R Frühbeck de Burgos, F Luisi, M Corboz och T Hengelbrock. Med Alessandro de Marchi rollen som Licomede (Deidamia/Händel) vid Händelfestivalen i Halle och som Publio (La clemenza di Tito) på Prags Nationalteater. W M F har också sjungit vid många operafestivaler i Europa och i Israel. Han var en av grundarna till Kerll-Rosenmüller-Fest, en musikfestival för att uppmärksamma kompositörerna från hemregionen Vogtland. W M F medverkar ffg på Drottningholms Slottsteater. IVONNE FUCHS Mezzosopran Ariodante Född nära Magdeburg i Tyskland. Studier: fullständig utbildning till musiklärare i Weimar, sång på Musikhögskolan i Detmold för Heiner Eckels, gäststudent på Kungliga Musikhögskolan med Kerstin Wahlström-Olsson som lärare. För närvarande masterutbildningen vid Operahögskolan i Stockholm och för Erik Saedén. I F:s operarepertoar omfattar Orpheé (Gluck), Dejaneira (Hercules/Händel), Serse (Händel), Polinesso (Ariodante), Ariodante, Designanno (Il trionfo del Tempo/Händel), Tancredi (Rossini), Bellinis Romeo, Isabella, Sesto, Dalila, Olga och Baba The Turk. Som konsertsångerska har I F etablerat sig med Bach- och Händelrepertoaren: bl a Matteus - passionen i Stuttgart, Johannespassionen i Amsterdam och Zürich, Bachs Magnificat och Julkantater i München och Mozarts Requiem samt Beethovens symfonie n9 på Tokyo City Opera Hall. Blev 2006 Ordet & Tonens Lanserings - stipendiat tillsammans med pianisten Anna Christensson. I F meddverkar ffg på Drottningholms Slottsteater. JOHANNA GARPE Regissör Poppeas kröning Efter regilinjen på Operahögskolan i Stockholm har J G regisserat uppsättningar i Sverige, Norge, Finland och i Tyskland. Bland ett trettiotal operaproduktioner kan nämnas Askungen/Operan i Kiel, Glada Änkan/Göte borgs - operan/oper Bonn/SVT samt Enleveringen ur Seraljen/Folkoperan/Riksteatern. Hon har regisserat flera uruppförande bl a musikalen Katrina/Svenska teatern Helsingfors och talteaterföreställningen Dorian Grays porträtt på Malmö Dramatiska teater. J G regisserade Odysseus återkomst 2008 och medverkar för andra året i rad som regissör till en Monteverdiopera på Drottningholms Slottsteater. CHARLOTTE HELLEKANT Mezzosopran Nerone Studier: Eastman School of Music och Curtis Institute of Music. Engagemang: Kungliga Operan, L Opera de Bastille, Metropolitan, Deutsche Oper, Nederländska Operan i Amsterdam och vid Salzburg Festivalen. Roller: Charlotte (Werther), Carmen, Judit (Riddar Blåskägg), Sister Helen (Dead Man Walking), Marguerite (La Damnation de Faust), Orfeo, Nicklausse (Hoffmans äventyr), Dorabella (Così fan tutte) m fl. Hon har också gjort ett flertal inspelningar för film och TV. C H medverkar ffg på Drottningholms Slottsteater. LARS JOHANSSON BRISSMAN Baryton Liberto, Consolo Studier: Kungliga Musikhögskolan och Operahögskolan i Stockholm. Medverkade i Vadstena-Akademiens föreställning De Blåsta rivalerna /Kortspelarna av J Jomelli 1999 och i uruppförandet av Unander-Scharins Hummelhonung på Kungliga Operan Debut på Kungliga Operan som Schaunard i Puccinis Bohème. Roller: Guglielmo (Cosi fan tutte), Donner (Rhenguldet), Wotan i barnoperan Lilla Rhenguldet, Zeta (Den Glada Änkan), alla på Folkoperan. Ulf och Kark i Den Bergtagna av I Hallström i Folkoperans uppsättning på Confidencen. L J B är en mycket flitigt anlitad konsert- och oratoriesångare i Sverige och utomlands. L J B medverkade ffg på Drottningholms Slottsteater 2007 som Plutone i Monteverdis L Orfeo. }18{

20 ANDREAS FRANZÉN WOLF MATTHIAS FRIEDRICH IVONNE FUCHS JOHANNA GARPE CHARLOTTE HELLEKANT LARS JOHANSSON BRISSMANN }19{

6 10 juni Gamla stan 6 10 June Old Town. Program. Programme. It s never too late for early music. 1

6 10 juni Gamla stan 6 10 June Old Town. Program. Programme. It s never too late for early music. 1 6 10 juni Gamla stan 6 10 June Old Town Program Programme It s never too late for early music. 1 Index SEMF around: En för- och kringfestival! An out and about festival! 10.30 TIDIG MUSIK FÖR BARN EARLY

Läs mer

Uppsala International Sacred Music Festival

Uppsala International Sacred Music Festival Uppsala International Sacred Music Festival 25 oktober 4 november 2012 Innehåll 3 6 8 12 16 18 20 24 26 30 34 40 43 44 46 48 50 52 53 Välkommen Trio X och Jojje Wadenius Abderrahman Kazzoul och Takht Atourrath

Läs mer

VI VILL GE DIG EN UPPLEVELSE DU ALDRIG SKA GLÖMMA

VI VILL GE DIG EN UPPLEVELSE DU ALDRIG SKA GLÖMMA DET ÄR VI SOM SKAPAR ELEKTRA I UMEÅ 2014 KONSTNÄRLIGT TEAM Dirigent Rumon Gamba Regi och konstnärligt koncept La Fura dels Baus, Carlus Padrissa Biträdande regissör Esteban Muñoz Koreograf Mireia Romero

Läs mer

Artist: Edna Hinnerson. Ystad Sweden Jazz Festival 5 år! Ystad Sweden Jazz Festival celebrates 5 years!

Artist: Edna Hinnerson. Ystad Sweden Jazz Festival 5 år! Ystad Sweden Jazz Festival celebrates 5 years! Artist: Edna Hinnerson Ystad Sweden Jazz Festival 5 år! Ystad Sweden Jazz Festival celebrates 5 years! Konsert / Concerts Konsert / Concerts Tid Time Plats Venue Artist Ordinarie Standard Jazzkort Jazz

Läs mer

OPERA I MADRID. NY KOSTYM La Monnaie KRIS I BRYSSEL INTERVJU MED TEATRO REAL TRE DRAMATURGER. no. 1 2015 pris 110 kr 763-1

OPERA I MADRID. NY KOSTYM La Monnaie KRIS I BRYSSEL INTERVJU MED TEATRO REAL TRE DRAMATURGER. no. 1 2015 pris 110 kr 763-1 2015 OPERA I NY KOSTYM La Monnaie KRIS I BRYSSEL INTERVJU MED TRE DRAMATURGER TEATRO REAL MADRID no. 1 2015 pris 110 kr 763-1 FESTSPELEN I BREGENZ FIRAR 70 ÅR VID FOTEN AV PFÄNDERBERGEN och intill Bodensjön

Läs mer

40 kr. English summaries included PROGRAM

40 kr. English summaries included PROGRAM 40 kr English summaries included PROGRAM Östersjöfestivalen 2014 Intervju 3 KÄRA PUBLIK För tolfte året i rad öppnar vi portarna till Östersjöfestivalen och en spännande vecka ligger framför oss. Tillsammans

Läs mer

K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N

K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N I B O D A cultural revolution in Boda Från: Petter Eklund Skickat: Torsdag, 5 Maj, 2011 9:49 Till: Sara Korlen Ämne: En liten plats på B mitt i skogen From: Petter

Läs mer

peter dijkstra sergej Chatjatrjan herbert blomstedt med hjärtat för boken händel 250 år med radiokören och program mars 2009

peter dijkstra sergej Chatjatrjan herbert blomstedt med hjärtat för boken händel 250 år med radiokören och program mars 2009 program mars 2009 våra ensembler sveriges radios symfoniorkester radiokören brahms violinkonsert med hyllade sergej Chatjatrjan beethoven med hedersdirigent herbert blomstedt författarafton med hjärtat

Läs mer

Pris 40 kr. Östersjöfestivalen. Musik. ledarskap. 23 aug 2 Sep

Pris 40 kr. Östersjöfestivalen. Musik. ledarskap. 23 aug 2 Sep Pris 40 kr Östersjöfestivalen Musik miljö 23 aug 2 Sep ledarskap PROGRAM 2010 Östersjöfestivalen 23 aug 2 Sep PROGRAM Musik miljö ledarskap Kära konsertbesökare Välkomna till den åttonde Östersjöfestivalen

Läs mer

Sida Page. Youth. Plats. Time. Tickets

Sida Page. Youth. Plats. Time. Tickets 29 jul-2 aug 2015 Konsert / Concerts Konsert / Concerts Tid Time Plats Venue Artist Onsdag 29 juli / Wednesday 29 July Ordinarie Standard Jazzkort Jazz Card Lustkort Ungdom Youth Sida Page 23.30 Bryggeriet

Läs mer

Jubileums- program 2015

Jubileums- program 2015 Jubileumsprogram 2015 Välkommen till Lunds Stadsorkesters 50-årsjubileum! Det är med stor glädje vi kan presentera vårt jubileumsprogram 2015. Lunds Stadsorkester fyller 50 år och detta firar vi med sex

Läs mer

4 8 November 2014 SOUND. Audiorama

4 8 November 2014 SOUND. Audiorama 4 8 November 2014 Kulturhuset Stadsteatern SOUND of stockholm FYLKINGEN Audiorama VÄL- KOMMEN! WEL- COME! Susanne Skog, ordförande för Sound of Stockholm: Audiorama, Frim, Fylkingen, Samtida Musik, SEKT,

Läs mer

Sida Page. Tid Time. Plats Venue. Youth. Tickets. Buy tickets via: www.ystadjazz.se

Sida Page. Tid Time. Plats Venue. Youth. Tickets. Buy tickets via: www.ystadjazz.se 29 jul-2 aug 2015 Konsert / Concerts Konsert / Concerts Tid Time Plats Venue Artist Ordinarie Standard Jazzkort Jazz Card Lustkort Ungdom Youth Sida Page Tid Time Plats Venue Artist Ordinarie Standard

Läs mer

Lagledare. Vill du bli en i vårt team? Gå in på www.linklaters.com/careers för mer information om dina framtida möjligheter hos oss på Linklaters.

Lagledare. Vill du bli en i vårt team? Gå in på www.linklaters.com/careers för mer information om dina framtida möjligheter hos oss på Linklaters. Lagledare. Vill du bli en i vårt team? Gå in på www.linklaters.com/careers för mer information om dina framtida möjligheter hos oss på Linklaters. Linklaters lämnar juridiska råd till några av världens

Läs mer

thewomeninscienceproject.com

thewomeninscienceproject.com Women in Science thewomeninscienceproject.com Research in Arts and Technology for Society Women in Science is a modern trilogy about historical female scientists. Selected women are highlighted together

Läs mer

MAGAZINE NO 8 SUBT OP IA M A G A Z INE NO 8 M O V A BLE A R T

MAGAZINE NO 8 SUBT OP IA M A G A Z INE NO 8 M O V A BLE A R T MAGAZINE NO 8 Movable art Inga hierarkier FÖR Nikeisha Andersson Ayeda & Ayedin Ronaghi Om den förbjudna baletten i Iran / Animal Religion Cirkus inspirerad av naturen REDAKTION / EDITORIAL STAFF Magasin

Läs mer

TORSDAG 21 MAJ 2015 kl 19.00 DE GEERHALLEN NORRKÖPING* FREDAG 22 MAJ 2015 kl 19.00 CRUSELLHALLEN LINKÖPING* VALFRIDSSON THE TEMPLES OF KAMAKURA

TORSDAG 21 MAJ 2015 kl 19.00 DE GEERHALLEN NORRKÖPING* FREDAG 22 MAJ 2015 kl 19.00 CRUSELLHALLEN LINKÖPING* VALFRIDSSON THE TEMPLES OF KAMAKURA TORSDAG 21 MAJ 2015 kl 19.00 DE GEERHALLEN NORRKÖPING* FREDAG 22 MAJ 2015 kl 19.00 CRUSELLHALLEN LINKÖPING* *Introduktion kl 18.30 med Göran Gademan VALFRIDSSON THE TEMPLES OF KAMAKURA PAUS 30 minuter

Läs mer

OPUS. PROJECT X: Estland. Exklusiv intervju med Tomas Ledin. Couchsurfa med YFU! Welcome to Sweden, Lisa! september 2014

OPUS. PROJECT X: Estland. Exklusiv intervju med Tomas Ledin. Couchsurfa med YFU! Welcome to Sweden, Lisa! september 2014 OPUS september 2014 Exklusiv intervju med Tomas Ledin Couchsurfa med YFU! Welcome to Sweden, Lisa! PROJECT X: Estland innehåll redaktionen 3. 4. 5. 6. 8. 10. 11. 12. 14. 17. 18. 20. 22. 23. 24. 26. 27.

Läs mer

Musik TeaTer Dans P r o g r a M T i D n i n g s M å l a n D s M u s i k & T e a T e r 2 0 1 3-2 0 1 4

Musik TeaTer Dans P r o g r a M T i D n i n g s M å l a n D s M u s i k & T e a T e r 2 0 1 3-2 0 1 4 Musik Teater Dans Programtidning smålands musik & teater 2013-2014 Färgstarkt och fullt av liv! Färgen orange som pryder Spiras fasad representerar livskraft. Genom scenkonst kan du få möta denna kraft,

Läs mer

Carolina Grinne tar det adagio. 100 sidor spännande läsning! Konsertmästare: Per Enoksson. Lennart hörde Symfonikerna redan på 1920-talet

Carolina Grinne tar det adagio. 100 sidor spännande läsning! Konsertmästare: Per Enoksson. Lennart hörde Symfonikerna redan på 1920-talet 100 sidor spännande läsning! Konsertmästare: Per Enoksson Lennart hörde Symfonikerna redan på 1920-talet Portabello och madeira när restaurangchefen själv får välja Carolina Grinne tar det adagio Sköt

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

58 intervju. om opera. och balett. 46 pierrette. 14 storslaget, 56 soundwalk, 60 restaurang, 65 biljetter, Är opera och. rum i The Telegraph.

58 intervju. om opera. och balett. 46 pierrette. 14 storslaget, 56 soundwalk, 60 restaurang, 65 biljetter, Är opera och. rum i The Telegraph. 2 3 projektledning Thomas Wickell, WonderBrand AB texter Catarina Ek, Sofia Samuelsson, WonderBrand AB artiklar Petra Carlsson Thyrvin, WonderBrand AB affischbilder Magnus Bergström, Cesare Righetti, Stjernfeldt

Läs mer

Diamonds are a boy s best friend

Diamonds are a boy s best friend PHOTO: ERIC SATTEN Diamonds are a boy s best friend Efva Attling PEEK-A-BOO Stockholm New York Gothenburg Malmö Helsinki Oslo efvaattling.com Leve Brudparet. Säg ja under Stockholm Pride! Mellan 7 och

Läs mer

H A N Ä R D Y R, M E N H A N B Y G G E R B R A H E S E X P E N S I V E, B U T H E I S A G O O D B U I L D E R.

H A N Ä R D Y R, M E N H A N B Y G G E R B R A H E S E X P E N S I V E, B U T H E I S A G O O D B U I L D E R. H A N Ä R D Y R, M E N H A N B Y G G E R B R A Nuvarande ägarinnan Jenny Ljungbergs farfar Tage la grunden till ett familjeimperium. Och det är en händelse som, så här mer än 60 år senare, ser ut som ett

Läs mer

HABARI INFORMATION OM TANZANIA. 36 årg

HABARI INFORMATION OM TANZANIA. 36 årg HABARI INFORMATION OM TANZANIA 36 årg Nr 2 2004 Tema: Musik TIDNINGEN HABARI utges av SVENSK-TANZANISKA FÖRENINGEN SVETAN www.svetan.org REDAKTION E-post: habari@svetan.org Lars Asker tel 08-38 48 55,

Läs mer

VÄSTERBOTTENS MUSEUM SOMMAR & HÖST 2015

VÄSTERBOTTENS MUSEUM SOMMAR & HÖST 2015 VÄSTERBOTTENS MUSEUM SOMMAR & HÖST 2015 1 INNEHÅLL CONTENTS HÖJDPUNKTER HIGHLIGHTS 3 HÖJDPUNKTER 3 HIGHLIGHTS 4 SOMMAR PÅ MUSEET 5 BERÄTTANDE 6 BARNENS MUSEUM 8 DOKUMENTÄRFOTOGRAFI 14 KULTURHISTORIA 4

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013. Annual Report and Financial Statement for 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013. Annual Report and Financial Statement for 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Annual Report and Financial Statement for 2013 Friluftsmuseet Skansen lustfyllt ska vara i världsklass, och tillgängligt för alla. Skansen shall be a world-class

Läs mer

Time/Life #169 Våren 2013 WITH TONY NYTT THE

Time/Life #169 Våren 2013 WITH TONY NYTT THE Time/Life #169 Våren 2013 NYTT ARTIKLAR THE WITH TONY BEATLES SHERIDAN Tony Sheridan har lämnat oss Beatles musik 50 år del 3 Staffan Olander om 50 år med The Beatles del 1 Sir George Martin hedersdoktor

Läs mer

VI ÄR NÄRVARON I STUNDEN. JUST HÄR. JUST NU. ABONNEMANG KALENDARIUM 2015 / 2016

VI ÄR NÄRVARON I STUNDEN. JUST HÄR. JUST NU. ABONNEMANG KALENDARIUM 2015 / 2016 VI ÄR NÄRVARON I STUNDEN. JUST HÄR. JUST NU. ABONNEMANG 05 / 06 KALENDARIUM HÖST 05 VÅRA ABONNEMANG... MUSIK Schlagerfest... 5 Fler symfoniska godbitar... 8 Serenadensemblen... 8 Mendelssohn & Grahn...

Läs mer