LUDVIG NORMAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUDVIG NORMAN 1831 1885"

Transkript

1 LUDVIG NORMAN Suite i kanonform för två violiner Suite in Canon Style for two violins Opus 26 Emenderadutgåva/Emendededition

2 Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv är att tillgängliggöraden dolda svenska musikskatten och göra den till en självklardel av dagens repertoar och forskning.detta sker genom notutgåvor av musik som inte längre är skyddad av upphovsrätten,samt texter om tonsättarna och deras verk.texterna publicerasi projektetsdatabas på internet, liksom fritt nedladdningsbara notutgåvor.huvudman är Kungl. Musikaliskaakademien i samarbetemed Musik- och teaterbiblioteketoch SvenskMusik. Kungl. Musikaliskaakademien grundades 1771 av Gustav III med ändamålet att främja tonkonsten och musikliveti Sverige.Numera är akademien en friståendeinstitution som förenar tradition med ett aktivt engagemang i dagens och morgondagensmusikliv. SwedishMusical Heritage and e Royal SwedishAcademyof Music e purposeof SwedishMusicalHeritageis to make accessibleforgotten gemsof Swedishmusicand make them a natural featureof the contemporary repertoireand musicology.is it doesthrough editionsof sheetmusicthat is no longerprotectedby copyright,and textsabout the composersand their works. is materialis availablein the project sonline database,wherethe sheetmusiccan be freelydownloaded. e projectis run under the auspices of the RoyalSwedishAcademyof Musicin associationwith the Musicand eatre Libraryof Swedenand SvenskMusik. e RoyalSwedishAcademyof Musicwasfounded in 1771 by King GustavIII in order to promotethe compositionand performanceof musicin Sweden.Today,the academyis an autonomousinstitution that combinestradition with activeengagementin the contemporaryand future musicscene. Huvudredaktör/Editor-in-chief: Anders Wiklund Textredaktör/Text editor: Erik Wallrup Redaktör/Editor: Magnus Svensson LevandeMusikarv/SwedishMusicalHeritage Kungl. Musikaliska akademien/ e Royal SwedishAcademyof Music Utgåva nr 814/Edition no Notbild/Score: Public domain. Texter/Texts: Levande Musikarv ISMN Levande Musikarv nansieras med medel från/published with nancial support from Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhetsakademien,Marcus och AmaliaWallenbergsStiftelse,StatensMusikverk,RiksbankensJubileumsfond, SvenskaLitteratursällskapeti Finland och Kulturdepartementet. Samarbetspartners/Partners: Musik- och teaterbiblioteket,svenskmusik och SverigesRadio.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Ludvig Norman LudvigNorman ( )var en central gestalti svensktmusiklivfrån 1850-taletfram till sin bortgång. Ävenom samtideninte alltid uppskattade hans initiativ,värderasnormans insatsermed rätta högt i musikhistorieskrivningen. Som tonsättare, dirigent, pedagog,skriftställareoch konsertarrangör bidrog LudvigNorman kort sagt till att förnyasvensktmusikliv. Norman var stockholmare.redan i unga år undervisadeshan i pianospel av VilhelminaJosephsonsom var vän till familjen,senareav eodor Stein och Jan van Boom. Norman tog ocksålektioneri musikteoriav AdolfFredrik Lindblad.Han fortsattesina studier vid Musikkonservatorieti Leipzig, där han hade lärare som Ignaz Moscheles(piano),Moritz Hauptmann (kontrapunkt) och JuliusRietz (komposition).intrycken från åren i Leipziggav Norman viktigamusikaliskaimpulsersom han efter hemkomstenarbetadeför att sprida. Tillbaka i Stockholmförsörjdehan sigsom pianolärare,men framträdde ocksåsom pianist. Han skrevmusikkritik utifrån den estetiskaståndpunkt han vunnit i Leipzig.1858blevhan lärarevid Musikkonservatoriet(komposition, instrumentation och partiturläsning), en sysslahan med vissaavbrott upprätthöll till Norman börjadedirigerahovkapellet1861och utnämndes till hovkapellmästareåret därpå. Som ledareför denna orkestersatsadehan energisktpå konsertverksamhet,detta parallelltmed operaföreställningarna. LudvigNorman börjadekomponerai unga år och kunde efter studieåren verkasom en mycketvälutbildadoch för sin tid modern tonsättare. Hans produktion kom att bli omfattande och fördeladpå många verktyper.normans tre symfonierär viktiga verki svensksymfonik,samma ställning har hans sex stråkkvartetteri svenskkammarmusik. GunnarTernhag Om utgåvan LevandeMusikarvsemenderadeutgåvorär redaktionelltgenomseddaoch korrigeradeutgåvorav tidigare tryck med kommentarerrörande rättelser och ändringar införda i form av fotnoter.justeringarav bågar,förtecken, accenteroch artikulation som inte har medfört förändrad läsart har företagits utan kommentar. Förlaganär utgivenav JuliusBagge,Stockholm,J.B.2. På omslagetstår: Suite/ Praeludium.Air. Scherzo.Minuetto. Gigue. Marcia/ i canonform/ för / Tvåvioliner/ komponerad/ af / LudvigNorman / Op. 26 / / Stockholm/ JuliusBagge/ Användvid undervisningen i Kongl. MusikaliskaAkademiensKonservatorium/ No 2. Tryckår: 1877.

15 Ludvig Norman LudvigNorman ( )wasa key gure of the Swedishmusicscene from the 1850suntil his death. Evenif contemporarymusic-goersdid not alwaysappreciatehis initiatives,his contributionsare highly valuedby music historians.as a composer,conductor,teacher,author and concert arranger, one could saythat LudvigNorman helpedto bring freshlife to the Swedish musicscene. Norman wasborn and bred in Stockholm.As a young boy he wastaught piano by VilhelminaJosephson,who wasa friend of the family,and later by eodor Stein and Jan van Boom. He also took lessonsin musictheory for AdolfFredrik Lindblad.He continued his studies at the LeipzigMusicConservatory,wherehis teachersincludedignaz Moscheles(piano),Moritz Hauptmann (counterpoint)and JuliusRietz (Composition). e impressionthat these yearsin Leipzigmade on Norman gavehim important musicalinspirationthat he endeavouredto spreadon his return to Sweden. Backin Stockholm,he made a livingas a piano teacherand a performer, and wrote articlesof musiccriticismfrom the aestheticperspectivehe had gained in Leipzig.In 1858he becamea teacherat the RoyalConservatory of Musicin Stockholm(composition,orchestrationand score-reading),an occupationthat he pursued, with the exceptionalbreak, until Norman started to conduct the RoyalCourt Orchestra in 1861and wasappointed hovkapellmästare( ChiefConductor of the RoyalCourt Orchestra )the following year.as director of this orchestrahe investedconsiderabletime and energyin concert performancesalongsideits opera obligations. LudvigNorman started to composeas a young man and wasableto work as a consummatelytrained and for his time modern composerafter completing his studies.his oeuvrecame to be an extensiveand variedone. Norman s three symphoniesare important inclusionsin the Swedishsymphonygenre, as are his sixstring quartets in Swedishchamber music. GunnarTernhag Trans.Neil Betteridge About the edition LevandeMusikarv s(swedishmusicalheritage s)emendatededitionsare editoriallyrevisedand correctedversionsof previouslyprinted material,with commentson the correctionsand amendmentsinserted as footnotes.adjustmentsto slurs,accidentals,accentsand articulation marks that havenot a ected the reading havebeen made without comment. Originallypublishedby JuliusBagge,Stockholm,J.B.2. Text on the front page: Suite/ Praeludium.Air. Scherzo.Minuetto. Gigue. Marcia/ i canonform/ för / Tvåvioliner/ komponerad/ af / LudvigNorman / Op. 26 / / Stockholm/ JuliusBagge/ Användvid undervisningen i Kongl. MusikaliskaAkademiensKonservatorium/ No 2. Yearof publication:1877.

IKA PEYRON 1845 1922. Drei Lieder för röst och piano. Three Songs for voice and piano. Emenderadutgåva/Emendededition

IKA PEYRON 1845 1922. Drei Lieder för röst och piano. Three Songs for voice and piano. Emenderadutgåva/Emendededition IKA PEYRON 1845 1922 Drei Lieder för röst och piano Three Songs for voice and piano Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv är att tillgängliggöraden

Läs mer

LENNART LUNDBERG 1863 1931

LENNART LUNDBERG 1863 1931 LENNART LUNDBERG 1863 1931 Polonäs för piano Polonaise for piano Opus 57 Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv är att tillgängliggöraden

Läs mer

AUGUST SÖDERM AN 1832 1876

AUGUST SÖDERM AN 1832 1876 AUGUST SÖDERM AN 1832 1876 Digte og sange I II för röster och piano Poems and Songs I II for voices and piano Källkritiskutgåvaav/Criticaledition by AxelHelmer digitalisering av/digitisation of monumenta

Läs mer

AD OLF FREDRIK LINDBL AD 1801 1878

AD OLF FREDRIK LINDBL AD 1801 1878 AD OLF FREDRIK LINDBL AD 1801 1878 Trio för piano, violin och viola Trio for piano, violin and viola Opus 10 Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med

Läs mer

Ludvig Norman LudvigNorman (1831 1885)var en central gestalti svensktmusiklivfrån 1850-taletfram till sin bortgång. Ävenom samtideninte alltid uppskattade hans initiativ,värderasnormans insatsermed rätta

Läs mer

AUGUST SÖDERM AN

AUGUST SÖDERM AN AUGUST SÖDERM AN 1832 1876 Tre tyska visor i folkton för röst och piano Three German Songs in Folk Tone for voice and piano Källkritiskutgåvaav/Criticaledition by AxelHelmer digitalisering av/digitisation

Läs mer

EMIL SJÖGREN

EMIL SJÖGREN EMIL SJÖGREN 1853 1918 Trebelli-Polka för piano /for piano Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv är att tillgängliggöraden dolda svenska

Läs mer

EMIL SJÖGREN

EMIL SJÖGREN EMIL SJÖGREN 1853 1918 Elegie (sur le motif E B B A) för piano /for piano Opus 41/1 Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv är att tillgängliggöraden

Läs mer

EMIL SJÖGREN

EMIL SJÖGREN EMIL SJÖGREN 1853 1918 Bilder och Utkast I för piano Images and Drafts I for piano Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv är att tillgängliggöraden

Läs mer

Emil Sjögren I sin samtid var Emil Sjögren (1853 1918) mest bekant för sitt orgelspel, allra helst för sina improvisationer på instrumentet. Han förknippas med Johannes kyrka i Stockholm, där han var verksam

Läs mer

VILHELM SVEDBOM

VILHELM SVEDBOM VILHELM SVEDBOM 1843 1904 9 danska sånger för röst och piano 9 Danish Songs for voice and piano Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv

Läs mer

Sonat för cembalo eller piano. Sonata for harpsichord or piano. Emenderadutgåva/Emendededition

Sonat för cembalo eller piano. Sonata for harpsichord or piano. Emenderadutgåva/Emendededition HINRICH 1717 1779 PHILIP JOHNSEN Sonat för cembalo eller piano Sonata for harpsichord or piano Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv

Läs mer

AUGUST KÖRLING

AUGUST KÖRLING AUGUST KÖRLING 1842 1919 Hvad mig till dig så mäktigt drog för röst och piano /for voice and piano Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv

Läs mer

TOR AULIN Två dikter av August Strindberg för röst och piano. Two Poems by August Strindberg for voice and piano Opus 31

TOR AULIN Två dikter av August Strindberg för röst och piano. Two Poems by August Strindberg for voice and piano Opus 31 TOR AULIN 1866-1914 Två dikter av August Strindberg för röst och piano Two Poems by August Strindberg for voice and piano Opus 31 Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska

Läs mer

KARL WOHLFART

KARL WOHLFART KARL WOHLFART 1874 1943 Lindagulls namn för röst och piano Lindagull s Name for voice and piano Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv

Läs mer

TOR AULIN Cavatina för violin och piano /for violin and piano. Emenderadutgåva/Emendededition

TOR AULIN Cavatina för violin och piano /for violin and piano. Emenderadutgåva/Emendededition TOR AULIN 1866 1914 Cavatina för violin och piano /for violin and piano Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv är att tillgängliggöraden

Läs mer

LUDVIG NORM AN

LUDVIG NORM AN LUDVIG NORM AN 1831 1885 Capriccio för piano /for piano Opus 8 Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv är att tillgängliggöraden dolda

Läs mer

LUDVIG NORMAN

LUDVIG NORMAN LUDVIG NORMAN 1831 1885 Tolv sånger till dikter av Wirsén för röst och piano Twelve Songs set to poems by Wirsén for voice and piano Opus 49 Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska

Läs mer

JAKOB ADOLF HÄGG. Kleine nordische Lieder ohne Worte und Präludien III. Small Nordic Songs Without Words and Preludes III. för piano.

JAKOB ADOLF HÄGG. Kleine nordische Lieder ohne Worte und Präludien III. Small Nordic Songs Without Words and Preludes III. för piano. JAKOB ADOLF HÄGG 1850 1927 Kleine nordische Lieder ohne Worte und Präludien III för piano Small Nordic Songs Without Words and Preludes III for piano Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och

Läs mer

LUDVIG NORMAN

LUDVIG NORMAN LUDVIG NORMAN 1831 1885 Två karakterstycken för piano Two Character Pieces for piano Opus 1 Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv är

Läs mer

CARL WILHELM BAUCK

CARL WILHELM BAUCK CARL WILHELM BAUCK 1808-1877 Rondo brillant pour le piano sur un motif de l Opéra la Sonnambula Opus 11 Källkritisk utgåva av/critical edition by Hans-Erik Goksöyr Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska

Läs mer

CARL WILHELM BAUCK Sonatine facile et brillante För piano/for piano. Opus 9. Källkritisk utgåva av/critical edition by Hans-Erik Goksöyr

CARL WILHELM BAUCK Sonatine facile et brillante För piano/for piano. Opus 9. Källkritisk utgåva av/critical edition by Hans-Erik Goksöyr CARL WILHELM BAUCK 1808-1877 Sonatine facile et brillante För piano/for piano Opus 9 Källkritisk utgåva av/critical edition by Hans-Erik Goksöyr Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet

Läs mer

IKA PEYRON Tvänne dikter för röst och piano. Two Poems for voice and piano. Opus 12. Emenderadutgåva/Emendededition

IKA PEYRON Tvänne dikter för röst och piano. Two Poems for voice and piano. Opus 12. Emenderadutgåva/Emendededition IKA PEYRON 1845 1922 Tvänne dikter för röst och piano Two Poems for voice and piano Opus 12 Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv är

Läs mer

LAURA NETZEL

LAURA NETZEL LAURA NETZEL 1871 1927 Serenade trio för piano, violin och cello Serenade trio for piano, violin and cello Opus 50 Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet

Läs mer

AUGUST SÖDERM AN

AUGUST SÖDERM AN AUGUST SÖDERM AN 1832 1876 Tre ballader för röst och piano Three Ballads for voice and piano Källkritiskutgåvaav/Criticaledition by AxelHelmer digitalisering av/digitisation of monumenta musicae svecicae

Läs mer

AMANDA MAIER 1853-1894. Sonat för violin och piano i h-moll. Sonata for Violin and Piano in B minor

AMANDA MAIER 1853-1894. Sonat för violin och piano i h-moll. Sonata for Violin and Piano in B minor AMANDA MAIER 1853-1894 Sonat för violin och piano i h-moll Sonata for Violin and Piano in B minor Källkritisk utgåva av/critical edition by Hans-Erik Goksöyr Levande musikarv och Kungl. Musikaliska akademien

Läs mer

JAN VAN BOOM

JAN VAN BOOM JAN VAN BOOM 1807-1872 Nocturne För piano/for piano Opus 81 Kritisk utgåva av/critical edition by Martin Edin Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med Levande Musikarv är att tillgängliggöra

Läs mer

HILDA THEGERS TRÖM

HILDA THEGERS TRÖM HILDA THEGERS TRÖM 1838 1907 La Naïveté för piano The Naivity for piano Opus 1 Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv är att tillgängliggöraden

Läs mer

CARL WILHELM BAUCK Introduction et Rondeau För piano/for piano. Opus 5. Källkritisk utgåva av/critical edition by Hans-Erik Goksöyr

CARL WILHELM BAUCK Introduction et Rondeau För piano/for piano. Opus 5. Källkritisk utgåva av/critical edition by Hans-Erik Goksöyr CARL WILHELM BAUCK 1808-1877 Introduction et Rondeau För piano/for piano Opus 5 Källkritisk utgåva av/critical edition by Hans-Erik Goksöyr Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

RICHARD ANDERSSON

RICHARD ANDERSSON RICHARD ANDERSSON 1851-1918 Sonat för piano i D-dur Sonata for piano in D major Opus 11 Källkritisk utgåva av/edition by Hans-Erik Goksöyr Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med Levande

Läs mer

Violin AMANDA MAIER Sonat för violin och piano i h-moll. Sonata for Violin and Piano in B minor

Violin AMANDA MAIER Sonat för violin och piano i h-moll. Sonata for Violin and Piano in B minor Violin AMANDA MAIER 1853-1894 Sonat för violin och piano i h-moll Sonata for Violin and Piano in B minor Källkritisk utgåva av/critical edition by Hans-Erik Goksöyr Levande musikarv och Kungl. Musikaliska

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Report of first quarter of 2013

Report of first quarter of 2013 Report of first quarter of 2013 Dear friends We send you warm greetings form Bethesda House of Grace We wish you are having a blessed time. Different things has been going on the last three month in our

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

MUB203 Reg.No. 184/2002-51 Date of decision Revised. Musikalisk specialisering, klassisk inriktning. Music major, focusing on Classical styles

MUB203 Reg.No. 184/2002-51 Date of decision Revised. Musikalisk specialisering, klassisk inriktning. Music major, focusing on Classical styles Inst. för pedagogik Course syllabus Course Code MUB3 Reg.No. 184/02-51 Date of decision Revised 02-08- 03-09-16 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject Swedish points

Läs mer

Examination Måndagen den 3 juni kl. 11 Stora Salen, KMH

Examination Måndagen den 3 juni kl. 11 Stora Salen, KMH !"# $% &'' Examination Måndagen den 3 juni kl. 11 Stora Salen, KMH Christian Ericsson, Violin Katarina Ström-Harg, Piano Program J.S. Bach (1675 1850) ur Partita för soloviolin nr. 2 i d-moll, BWV 1004

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

c/o Eby, Frejgatan 31, S-113 49 Stockholm, Sweden Tel +46-8-612 75 00 www.mikaeli.se

c/o Eby, Frejgatan 31, S-113 49 Stockholm, Sweden Tel +46-8-612 75 00 www.mikaeli.se Kören The Choir Mikaeli kammarkör bildades 1972. Grundare var Anders Eby, som allt sedan starten varit körens dirigent och konstnärlige ledare. Det musikaliska målet har alltid varit att pröva det som

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

EMIL SJÖGREN Sonat nr 3 g-moll. Sonata No 3 G minor. Violin. för violin och piano. for violin and piano. Opus 32

EMIL SJÖGREN Sonat nr 3 g-moll. Sonata No 3 G minor. Violin. för violin och piano. for violin and piano. Opus 32 Violin EMIL SJÖGREN 1853-1918 Sonat nr 3 g-moll för violin och piano Sonata No 3 G minor for violin and piano Opus 32 Källkritisk utgåva av/critical edition by Ingrid Lindgren Levande Musikarv och Kungl.

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

en soldat till häst som dubbats av kungen en av kungen utsedd man som ansvarade bland annat för att samla in tionden en kvinnlig medlem av ett kloster

en soldat till häst som dubbats av kungen en av kungen utsedd man som ansvarade bland annat för att samla in tionden en kvinnlig medlem av ett kloster en soldat till häst som dubbats av kungen en av kungen utsedd man som ansvarade bland annat för att samla in tionden en manlig medlem av ett kloster en manlig lantarbetare som var anställd hos en bonde

Läs mer

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet Svenska som additivt språk Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet 2009 09 11 1 Språket börjar över potatismoset (A.M. Körling 2008) bas utbyggnad

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Förord/Preface. Stort tack till alla som medverkade på och bakom scenen. Tack till Janne, Rose-Marie, Niklas och Ingemar.

Förord/Preface. Stort tack till alla som medverkade på och bakom scenen. Tack till Janne, Rose-Marie, Niklas och Ingemar. Förord/Preace Under en vecka 1992 hade Ingemar Nilsson och jag möjlig het att träa 100 örskolebarn i Luleå. Tillsammans med dem lekte vi ram små berättelser, berättelser som sedan blev grund ör sagan om

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Sweden s anti-semitic, corrupt and dishonest police

Sweden s anti-semitic, corrupt and dishonest police Sweden s anti-semitic, corrupt and dishonest police From: torsten@nenzen.net To: polismyndigheten.stockholm@polisen.se Sent: Friday, September 04, 2009 10:06 PM Subject: anmälan om brott ANMÄLAN OM BROTT

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

EMIL SJÖGREN Sonat nr 1 g-moll. Sonata No 1 G minor. Violin. för violin och piano. for violin and piano. Opus 19

EMIL SJÖGREN Sonat nr 1 g-moll. Sonata No 1 G minor. Violin. för violin och piano. for violin and piano. Opus 19 Violin EMIL SJÖGREN 1853-1918 Sonat nr 1 g-moll för violin och piano Sonata No 1 G minor for violin and piano Opus 19 Källkritisk utgåva av/critical edition by Ingrid Lindgren Levande Musikarv och Kungl.

Läs mer

EMIL SJÖGREN Sonat nr 1 g-moll. Sonata No 1 G minor. för violin och piano. for violin and piano. Opus 19

EMIL SJÖGREN Sonat nr 1 g-moll. Sonata No 1 G minor. för violin och piano. for violin and piano. Opus 19 EMIL SJÖGREN 1853-1918 Sonat nr 1 g-moll för violin och piano Sonata No 1 G minor for violin and piano Opus 19 Källkritisk utgåva av/critical edition by Ingrid Lindgren Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Vad ska en idrottslärare kunna? En analys av lärandemål på svenska idrottslärarutbildningar

Vad ska en idrottslärare kunna? En analys av lärandemål på svenska idrottslärarutbildningar Vad ska en idrottslärare kunna? En analys av lärandemål på svenska idrottslärarutbildningar Karlstad 16 november Erik Backman, FD utbildningsvetenskap Håkan Larsson, professor idrott Gymnastik och idrottshögskolan

Läs mer

Uppföljning av etiska krav

Uppföljning av etiska krav Uppföljning av etiska krav Uppföljning av stenprodukter i entreprenader Entreprenaderna upphandlade enligt LOU Inspektioner utförda under 2010 Fortsatt arbete under 2011 Samarbete Samarbete mellan Göteborg,

Läs mer

Lektion 3. Anteckningar

Lektion 3. Anteckningar Lektion 3 Anteckningar Fraser: Tid Klockan Uttal (pronunciation) Långa och korta ljud + melodi Grammatik: Word order + Basics of the clause elements Vi lär oss klockan! Halv Kvart i, kvart över Tjugo i,

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Ansökan om projektmedel från VGR/Utvecklingsprojekt

Ansökan om projektmedel från VGR/Utvecklingsprojekt Ansökan om projektmedel från VGR/Utvecklingsprojekt Nordiska Kammarmusikföreningen (Aurora Chamber Music) ansöker om 150 000 SEK från VGR/Utvecklingsprojekt med syfte att kunna starta och driva ett nytt

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+13) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Musikaliska möten man minns

Musikaliska möten man minns Musikaliska möten man minns Ph.D. Johanna Ray o o o Åbo Akademi universitet, Finland Uppsala universitet, Sverige TUM School of Education, Technische Universität München, Tyskland Oslo 30.11.2015 Vilken

Läs mer

ECPRD Request no. 2959 RELOCATION OF GOVERNMENTAL WORKPLACES

ECPRD Request no. 2959 RELOCATION OF GOVERNMENTAL WORKPLACES Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del Bilag 32 Offentligt 27 October 2015 Our ref. 2015:1764 ECPRD Request no. 2959 RELOCATION OF GOVERNMENTAL WORKPLACES 1. How many governmental jobs

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Design by Voice. Azzaro

Design by Voice. Azzaro Design by Voice Azzaro Collection Azzaro One of our most popular ranges, with pieces and possibilities that creates endless variations. Several pieces are suitable for use as TV units. Azzarro is available

Läs mer

EMIL SJÖGREN Sonat nr 4 h-moll. Sonata No 4 B minor. för violin och piano. for violin and piano. Opus 47

EMIL SJÖGREN Sonat nr 4 h-moll. Sonata No 4 B minor. för violin och piano. for violin and piano. Opus 47 EMIL SJÖGREN 1853-1918 Sonat nr 4 h-moll för violin och piano Sonata No 4 B minor for violin and piano Opus 47 Källkritisk utgåva av/critical edition by Ingrid Lindgren Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska

Läs mer

EMIL SJÖGREN Sonat nr 5 a-moll. Sonata No 5 A minor. för violin och piano. for violin and piano. Opus 61

EMIL SJÖGREN Sonat nr 5 a-moll. Sonata No 5 A minor. för violin och piano. for violin and piano. Opus 61 EMIL SJÖGREN 1853-1918 Sonat nr 5 a-moll för violin och piano Sonata No 5 A minor for violin and piano Opus 61 Källkritisk utgåva av/critical edition by Ingrid Lindgren Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska

Läs mer

Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska

Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska kyrkan i Sverige är en del av folkrättssubjektet den universella katolska kyrkan Stockholm den 13 december 2001 Regeringen beslutade

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for Parcel Search 2011-10-18 Version: 1 Doc. no.: I04306 Sida 2 av 5 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2011-10-18 1.0.0 PD First public version.

Läs mer