/V3.00/ /A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.phonak.se www.dynamicsoundfield.com 029-0710-09/V3.00/2010-09/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved"

Transkript

1 /V3.00/ /A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

2 Bruksanvisning

3 Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Installation 7 3. Allmänna rekommendationer 8 4. Utrustning och tillbehör 9 5. Viktiga uppgifter om Dynamic SoundField Drifts- och laddningstid för inspiro Räckvidd Sändningsteknologi Användargränssnitt I inspiro-sändaren I DigiMaster 5000-högtalaren Statusindikatorn på DigiMaster Komma igång Ladda inspiro Larm vid låg batterinivå Bära inspiro 22 2

4 7.4 Bära EasyBoom Slå PÅ inspiro Aktivera knapplåset Slå PÅ DigiMaster Dämpa mikrofonen Justera volymen på Dynamic SoundField Ansluta ett Smartboard DynaMic och tillbehör Användargränssnitt Ladda DynaMic Vibrationslarmindikation Slå PÅ DynaMic Använda DynaMic MultiTalker-nätverket i skolan Starta ett MultiTalker-nätverk Så här används ett MultiTalker-nätverk 52 3

5 Innehållsförteckning 12. Felsöka inspiro Felsöka DynaMic Instruktioner för Dynamic SoundFieldihopkoppling Viktiga anmärkningar Service och garanti Överensstämmelsedeklaration Information och förklaring av symboler Personliga anteckningar 70 4

6 1. Välkommen För att få bästa möjliga inlärningsupplevelse måste barn kunna höra lärarens röst tydligt i klassrummet, men tyvärr är det inte alltid möjligt. Faktorer som buller i klassrummet, avståndet mellan lärare och elever och krävande klassrumsakustik kan göra det svårt att förstå läraren, även för barn med normal hörsel. För lärare innebär bullriga klassrum att de måste höja rösten för att göra sig hörda, vilket i sin tur ofta leder till överansträngd röst, och kanske t o m sjukfrånvaro. Dynamic SoundField förbättrar märkbart lyssnings- och inlärningsbeteenden hos skolbarn och sparar även lärarnas röster. Dynamic SoundField tillhandahålls av Phonak. Phonak är det schweiziska, världsledande företaget när det gäller hörsel- och kommunikationsteknologi, innovation och tillförlitlighet. Med rätt skötsel och användning kommer Dynamic SoundField att hjälpa dig att kommunicera bättre under många år. Phonak - life is on 5

7 1. Välkommen Ytterligare resurser För att få mer information om Dynamic SoundField i allmänhet rekommenderar vi följande webbplatser: Dessa sidor innehåller användbar produktinformation, filmer, material att ladda ner och mycket mer. Detta är Phonaks webbplats. Gå till produktavdelningen och klicka på Dynamic SoundField. Följande symbol förekommer i den här bruksanvisningen: Viktiga anmärkningar för alla brukare. 6

8 2. Installation Installationen av Dynamic SoundField beskrivs i en separat installationsanvisning som är tillgänglig på Internet. Gå till det gröna nedladdningsavsnittet på 7

9 3. Allmänna rekommendationer 1. Aktivera inspiro-sändarens knapplås 2. Tala med naturlig röst i EasyBoom-mikrofonen 3. Höj inte rösten om det omgivande bullret ökar. Sändarens dynamiska funktioner ökar röstvolymen automatiskt 4. Aktivera inspiros mikrofondämpning för privata samtal 5. Ladda inspiro-sändaren varje natt 6. Slå AV DigiMaster 5000-högtalaren när den inte används 7. Kontrollera att inspiro / DynaMics batteri laddats helt innan en längre tid utan användning (skollov). 8

10 4. Utrustning och tillbehör inspiro EasyBoom-mikrofon Alternativ för att bära inspiro: Bältesklämma och myggmikrofon Ljudkabel (1 m) USB-laddare Etui 9

11 4. Utrustning och tillbehör 5 DigiMaster 5000-högtalare 6 Väggfäste 7 Strömförsörjning 8 Tillval: Stativ 9 Tillval: Ljudkabel (3 m) 10

12 5. Viktiga uppgifter om Dynamic SoundField 5.1 Drifts- och laddningstid för inspiro Driftstid för inspiro-sändaren när batteriet är fulladdat: ca. 9 timmar (om inspiro sänder till högtalaren och till FM-mottagare parallellt* reduceras driftstiden till ca. 7 8 timmar) Laddningstid för 80-procentig laddning: ca. 1 timme Laddningstid för 100-procentig laddning: ca. 2 timmar 5.2 Räckvidd Dynamic SoundField har utformats för att användas i normalstora klassrum. *Gäller för inspiro som kör applikationsläget FM och SoundField. 11

13 5. Viktiga uppgifter om Dynamic SoundField 5.3 Sändningsteknologi Digital på 2,4 GHz Den digitala signal som skickas från sändaren till högtalaren kan inte höras av annan utrustning. Antalet aktiva Dynamic SoundField-system i en skolbyggnad är obegränsat. Dynamic SoundFieldsystem kan inte störa varandra. Automatisk frekvenshoppning eliminerar problemen med störningar och gör att Dynamic SoundField kan användas tillsammans med skolans WiFi- och Bluetooth-nätverk. 12

14 6. Användargränssnitt 6.1 I inspiro-sändaren :57pm H33 Rebecca Woods Vol Monitor Down Vol Sync Up inspiro PÅ/AV-skjutlist LCD-färgskärm Skärmknappar Knapp för knapplås Knapp för dämpning av mikrofonen 3,5 mm ljudingång Mini-USB för laddning 13

15 6. Användargränssnitt Knapp att fästa bältesklämman och myggmikrofonen med Kabelvinda 6.2 I DigiMaster 5000-högtalaren 19V 3.2A AUDIO Högtalarbas PÅ/AV-omkopplare Eluttag 3,5 mm ljudingång 14

16 Längst upp på högtalaren Mini-USB 6.3 Statusindikatorn på DigiMaster 5000 Statusindikator Statusindikatorn på DigiMaster 5000-högtalaren ger direkt feedback till läraren. 15

17 6. Användargränssnitt Blått fast sken: Standarddriftsläge inspiro-sändaren och DigiMaster 5000-högtalaren är PÅ, ihopkopplade och fungerar i normalt driftsläge. Blått blinkande sken: Strömsnålt standby-läge Om inspiro-sändaren har slagits AV känner DigiMaster 5000 av det direkt och går automatiskt in i strömsnålt standby-läge. Den slås automatiskt på till standarddriftsläge när inspiro-sändaren slås PÅ. Standby-läge aktiveras också om sändaren är utanför räckvidden. Fast grönt sken: Mikrofonen på inspiro har dämpats Kontrollera inspiro och aktivera mikrofonen genom att trycka på mikrofonknappen. 16

18 Gult blinkande sken: inspiro har inte kopplats ihop Det gula blinkande skenet visas om ingen inspiro har kopplats ihop. Se kapitel 14. Grönt blinkande sken: Uppgradering av fasta program pågår Visas när en uppgradering av fasta program pågår via mini-usb-kontakten längst upp på DigiMaster 5000-högtalaren. Fast rött sken: DigiMaster 5000 måste startas om Slå AV högtalaren och slå sedan PÅ den igen efter några sekunder. Om det röda skenet fortfarande lyser ska du kontakta din lokala återförsäljare. 17

19 7. Komma igång Om Dynamic SoundField har installerats i enlighet med de separata anvisningarna har DigiMaster 5000-högtalaren antingen monterats på väggen eller med stativet och högtalaren har anslutits till ett vägguttag. Dessutom har inspiro redan kopplats ihop med DigiMaster 5000-högtalaren. Kopplingsinformationen lagras i inspiro och i DigiMaster 5000-enheten. Kopplingsinformationen finns kvar även om högtalaren dras ut ur vägguttaget eller om inspiro slås av, eller om batteriet tas ut ur inspiro. Ihopkopplingen måste göras om efter en uppgradering av de fasta programmen i DigiMaster 5000, inspiro eller i båda. Läs om ihopkoppling i kapitel 14 i detta dokument eller i de separata installationsanvisningarna. 18

20 7.1 Ladda inspiro inspiro innehåller ett inbyggt, uppladdningsbart, litiumpolymerbatteri av allra senaste modell med snabbladdningsfunktion. Ett helt urladdat batteri laddas upp till 80% på en timme och till 100% på två timmar. Välj ett lättillgängligt vägguttag och sätt i laddaren. Anslut mini-usb-kontakten från laddaren till inspiro-sändaren. 19

21 7. Komma igång Använd endast originalladdaren från Phonak för inspiro-sändaren. Segmenten i batterisymbolen blinkar medan batteriet laddas. Batteriet kan inte överladdas :57pm Om laddningsenheten tas bort från inspiro visar segmenten i batterisymbolen den aktuella batterikapaciteten. Vol Down Vol Up Om batteriet är fulladdat visar batterisymbolen fyra segment på LCD-skärmen. 20

22 7.2 Larm vid låg batterinivå inspiro ger ett automatiskt vibrationslarm om batteriet är nästan urladdat. Ungefär en timme innan batteriet är urladdat: Vibrationslarmet aktiveras. Läs meddelandet på LCDskärmen och följ anvisningarna. Ungefär 15 minuter innan batteriet är urladdat: Om inspiro inte laddas efter det första larmet, aktiveras det andra vibrationslarmet automatiskt innan batteriet är helt urladdat. Läs meddelandet på LCD-skärmen och följ anvisningarna. Om batteriet inte laddas då slås inspiro automatiskt AV 15 minuter senare. Om batteriet är helt urladdat, finns det inga segment i batterisymbolen och batterisymbolen på skärmen övergår från vit till röd. 21

23 7. Komma igång 7.3 Bära inspiro inspiro kan antingen bäras i bältet med hjälp av klämman eller runt halsen med hjälp av halsslingan. 22

24 Fästa klämman på inspiro klick Fäst klämman på knappen på inspiros baksida. Kontrollera att klämman sitter fast ordentligt. Fäst klämman i bältet eller i byxlinningen. Kontrollera att klämman sitter fast ordentligt. 23

25 7. Komma igång Klämman kan även sättas fast i bältet eller byxlinningen innan inspiro sätts fast. Kontrollera att klämman sitter fast ordentligt. Ta bort klämman från inspiro så här: tryck på knappen på klämman och ta försiktigt bort klämman. 24

26 Fästa halsslingan vid inspiro Fäst halsslingan vid knappen. 25

27 7. Komma igång 7.4 Bära EasyBoom EasyBoom är mikrofonen till Dynamic SoundField. Om inspiro är i läget SoundField eller SoundField+FM visas ett felmeddelande om andra mikrofoner används. EasyBoom är en bekväm, användarvänlig och tålig bommikrofon som är perfekt i klassrum. (A) (B) 26

28 Kontrollera att mikrofonens huvud är korrekt placerat, se bild mittemot (A). Vid behov kan du enkelt böja på bomdelen (B). Fäst klämman vid dina kläder enligt bilden och kontrollera att kabeln inte är sträckt mellan klämman och örat, eller mellan klämman och inspiro-sändaren. I II III 27

29 7. Komma igång 7.5 Slå PÅ inspiro För att slå PÅ inspiro för du skjutlisten åt vänster tills den gröna markeringen blir synlig och LCD-skärmen börjar lysa. För att spara batteriet stängs bakgrundsbelysningen av på inspiros LCD-skärm efter en viss tid. Tryck på valfri knapp för att aktivera bakgrundsbelysningen. Slå AV inspiro genom att föra skjutlisten åt höger. AV PÅ :57pm Vol Down Vol Up inspiro kan fortfarande slås AV om knapplåset är aktiverat! 28

30 7.6 Aktivera knapplåset Vi rekommenderar att knapplåset är aktiverat så ofta som möjligt. För att aktivera knapplåset går du till den högsta menynivån (visas till höger), trycker på knappen som visar nyckelsymbolen och trycker sedan på OK. En nyckelsymbol visas i statusfältet Vol Down :57pm Vol Up 01:57pm Om knapplåset är aktiverat är knapparna på framsidan låsta. Observera att PÅ/AV-skjutlisten aldrig är låst och att den alltid kan användas! Lås upp knappsatsen genom att upprepa proceduren ovan. 29

31 7. Komma igång 7.7 Slå PÅ DigiMaster V 3.2A AUDIO När du har slagit PÅ inspiro ska du kontrollera att eladaptern till DigiMaster 5000 är korrekt ansluten till ett vägguttag och högtalaren. Slå sedan PÅ DigiMaster DigiMaster 5000 visar ett fast blått sken i statusindikatorn. Börja prata! 30

32 Om inspiro inte har kopplats ihop med DigiMaster 5000 visar statusindikatorn ett blinkande gult sken. Se ihopkopplingsproceduren på sidan 60. Statusindikator 31

33 7. Komma igång Tala Innan du börjar tala med studenterna ska du kontrollera följande: att EasyBoom-mikrofonen är korrekt placerad (se sidan 26) att inspiro har slagits PÅ (se sidan 28) och att EasyBoom-mikrofonen är aktiv, inte dämpad (se sidan 33) Vi rekommenderar även att knapplåset aktiveras (se sidan 29). Vidrör inte EasyBoom-mikrofonen om inspiro har slagits PÅ. Om du behöver flytta mikrofonen trycker du bara på mikrofonens dämpningsknapp för att undvika att förstärka bullret Vol Down 01:57pm Vol Up 32

34 7.8 Dämpa mikrofonen inspiros mikrofon kan dämpas genom att trycka på mikrofonknappen på enheten. Om du har glömt att aktivera mikrofonen varnar inspiro dig med ett vibrationslarm efter 15 minuter (se också sidan 16) :57pm Vol Down Vol Up Denna symbol på LCD-skärmen visar att mikrofonen är aktiv: Denna symbol på LCD-skärmen visar att mikrofonen har dämpats: 33

35 8. Justera volymen på Dynamic SoundField Dynamic SoundFields volym anpassar sig själv automatiskt till den omgivande bullernivån. Därför behöver du inte justera volymen manuellt. Om du ändå vill justera den använder du skärmknapparna på inspiro för att justera volymen på högtalaren. Beroende på inspiros inställningar kan du antingen: hoppa till volymkontrollsfunktionen genom att trycka på den vänstra skärmknappen eller trycka direkt på den vänstra skärmknappen för att sänka volymen eller trycka på den högra skärmknappen för att höja volymen Det finns en fast maximal volymgräns som säkerställer att det inte finns någon risk för att skada lyssnarnas hörsel Vol Down 01:57pm Vol Up vänster skärmknapp höger skärmknapp 34

36 9. Ansluta ett Smartboard Anslut ljudkabeln till Smartboard-utgången och till ljudingången på DigiMaster 5000-högtalaren. (Läs i bruksanvisningen för Smartboard.) Phonak erbjuder en 1 meter lång ljudkabel och en 3 meter lång ljudkabel. Om du behöver en längre kabel ska du vända dig till din lokala återförsäljare. 19V 3.2A AUDIO AUDIO På detta sätt levereras din röst parallellt med ljudet från ljudsignalen från Smartboard. 35

37 10. DynaMic och tillbehör DynaMic levereras med följande tillbehör: Bordsstativ Klämma 3/8 tum, 5/8 tum Färgade ringar (för att underlätta identifiering av mikrofoner) Dessa tillbehör kan beställas separat: DynaMic-mikrofon Bordstativ med klämma Färgade ringar (röd, gul, grön) Laddare Utbyteshuvud för mikrofon 36

38 Allmänt: Fungerar endast tillsammans med inspiro i MultiTalkernätverket Längd: 21 cm Antennens längd: 15 cm Vikt: 110 g Driftstid och laddning av batteri: Driftstid när batteriet är fulladdat: upp till 10 timmar Laddningstid för 80-procentig laddning: ca. 1 timme Laddningstid för 100-procentig laddning: ca. 2 timmar Räckvidd: Räckvidd inomhus (närhet till inspiro): 8 meter Kraftfull elektronisk utrustning, stora elektroniska installationer och metallstrukturer kan påverka och signifikant reducera räckvidden. 37

39 10. DynaMic och tillbehör 10.1 Kontroll Skjutlist AV/TYST/PÅ Med skjutlisten placeras DynaMic i något av dess tre lägen. ÅTERSTÄLL-knapp I detta läge kan DynaMic återställas. De lagrade parametrarna påverkas inte av denna åtgärd. Använd en penna för att trycka på knappen. Inbyggt vibrationslarm Vibrationslarmet ger information om batteriets status och funktion. 38

40 FM-antenn Mini-USB-gränssnitt Gränssnitt för laddning och programmering. Lysdioden visar följande: batteristatus laddning feltillstånd 10.2 Ladda DynaMic DynaMic innehåller samma laddningsbara litiumpolymerbatteri av allra senaste modell med snabbladdningsfunktion som inspiro. Driftstiden för detta batteri är upp till 10 timmar, beroende på hur mycket mikrofonen används. Ett helt urladdat batteri laddas till 80% på en timme och till 100% på två timmar. 39

41 10. DynaMic och tillbehör Använd endast originalladdningsenhet från Phonak för inspiro/dynamic. För att ladda inspiro och DynaMic samtidigt rekommenderar vi att du använder laddaren med dubbla uttag. Välj ett lättåtkomligt vägguttag och sätt i laddningsenheten i vägguttaget. Anslut laddningsenhetens mini-usb-kontakt till DynaMic. 40

42 När batteriet laddas, blinkar batteriindikatorn med två gröna signaler var femte sekund. När batteriet är fulladdat, lyser batteriindikatorn med ett fast, grönt sken. Vi rekommenderar att DynaMic fulladdas. Batteriet kan inte överladdas. Batteristatusindikation DynaMic aktiverar ett automatiskt vibrationsalarm vid låg batterinivå. Ungefär en timme innan batteriet är urladdat blinkar DynaMics batteriindikator orange tre gånger var 60:e sekund och vibrationslarmet aktiveras. Det anger att batteriet behöver laddas. 41

43 10. DynaMic och tillbehör Ungefär 15 minuter innan batteriet är urladdat måste DynaMic laddas omedelbart. Då blinkar batteriindikatorn orange 10 gånger och vibrationslarmet aktiveras. Om batteriet inte laddas omedelbart, blinkar DynaMics batteriindikator 10 gånger till, innan DynaMic automatiskt stängs AV Vibrationslarmindikation DynaMic ger ifrån sig ett vibrationslarm om: Batteriet är urladdat Apparaten är utanför den initierande inspiro-sändarens räckvidd i MultiTalker-nätverket (längre än 8 m) Mikrofonen är i dämpat läge i mer än 15 minuter Det inte finns någon överföring, till exempel om DynaMic inte har kopplats ihop Ett systemfel inträffar snabbt blinkande orange indikatorsignaler och ett vibrationslarm. Tryck bara på Återställ-knappen, om ett systemfel har inträffat. 42

44 10.4 Slå PÅ DynaMic DynaMic är en rundupptagande mikrofon, som är avsedd att användas tillsammans med inspiro i Multi- Talker-nätverket. Den är inte en fristående sändare. Följ stegen nedan för att slå PÅ DynaMic: inspiro och DynaMic är båda AV Slå PÅ inspiro: för skjutlisten åt vänster tills den gröna markeringen blir synlig och LCD-skärmen börjar lysa (se sidan 28). 43

45 10. DynaMic och tillbehör Skapa MultiTalker-nätverket. Starta ditt MultiTalkernätverk genom att trycka på OK. Avbryt Fortsätt Starta DynaMic genom att föra skjutlisten från AV till PÅ under den åtta sekunder långa tidpunkten för automatisk ihopkopplingstid. RESET ON MUTE OFF 5V 750mA Rebecca Woods Avbryt Fortsätt När detta är gjort, visas namnet DynaMic. Tryck på OK. DynaMic ansluts nu till MultiTalker-nätverket som en sekundär sändare. 44

46 När den har slagits PÅ slås lysdioden på mikrofonen AV för att spara ström. Mikrofonen anges i den initierande inspiro-sändarens lista över deltagare. När DynaMic har kopplats ihop med inspiro rekommenderas att inspiros knapplås aktiveras, om så är möjligt. TYST: När DynaMic är PÅ kan man dämpa mikrofonen. För skjutlisten från PÅ till TYST. Om DynaMic inte är kopplad i MultiTalkernätverket börjar den inte sända. 45

47 10. DynaMic och tillbehör 10.5 Använda DynaMic Vanliga lyssningssituationer DynaMic placeras på barnets bänk med det medföljande bordsstativet Hålla DynaMic i handen Använda en extern myggmikrofon - levereras inte av Phonak Använda ett golvstativ - levereras inte av Phonak Skicka-runt-mikrofon DynaMic kan lämnas över från en talare till en annan. Se till att DynaMic: Känns igen i MultiTalker-nätverket av den initierande inspiro-sändaren. Du kan kontrollera detta via inspiros LCD-skärm. Är inom MultiTalker-nätverkets räckvidd Har slagits PÅ Inte har dämpats 46

48 Tala in i mikrofonen på ganska nära avstånd, 5 cm. När du talar, täck då inte över: mikrofonens huvud antennen Färgade ringar Med de röda, blå och gröna ringarna kan du personanpassa din DynaMic så att du snabbt kan identifiera den. Du kan endast använda två ringar på en DynaMic. Placera inte dessa ringar över mikrofonskyddets galleröppningar. 47

49 10. DynaMic och tillbehör DynaMic DataLogging DynaMic loggar automatiskt de gånger den används. Denna information sparas var 15:e minut. Den första loggningsposten lagras när DynaMic har använts i 15 minuter. Dataloggen från användningen innehåller information om t.ex. enhetens namn, tidsangivelse, MTN-läge osv. DynaMic kan lagra upp till 800 dataloggar och täcka cirka 20 dagars användning. 48

50 11. MultiTalker-nätverket i skolan MultiTalker-nätverket En eller flera inspiro/dynamic-sändare kan användas i ett MultiTalker-nätverk (totalt upp till tio sändare). Högst nio DynaMic-mikrofoner kan användas i ett MultiTalker-nätverk (MTN). MultiTalker-nätverket är tillgängligt i inspiros standarddriftsläge. Nätverkets räckvidd, d.v.s. avståndet mellan den initierande inspiro-sändaren och varje inspiro/ DynaMic-sändare som kopplas till nätverket, är 8 meter. Om en brukare oavsiktigt lämnar nätverket varnar inspiros eller DynaMics larm användaren. 49

51 :57pm Rebecca Woods Vol Monitor Down Vol Sync Up 11. MultiTalker-nätverket i skolan MultiTalker-nätverket 8 m 8 m H33 8 m 8 m 8 m Den initierande inspiro-sändaren visar en lista med övriga sändare i MultiTalker-nätverket Starta ett MultiTalker-nätverk MultiTalker-nätverket ska startas i klassrummet innan lektionen börjar. Detta är en enkel procedur och inspiro-menyn hjälper dig genom de obligatoriska stegen. Mer information finns i kapitlet Slå PÅ DynaMic. 50

52 Kontrollera att du har alla inspiro- och DynaMicsändare som du tänker använda i nätverket framför dig. Kontrollera att alla dessa sändare är AV. Ta huvudlärarens eller huvudtalarens inspiro-sändare och slå PÅ den. I denna inspiro-sändare väljer du MultiTalker-nätverk och sedan Skapa nätverk. Denna inspiro är den initierande enheten. Läs informationen på LCD-skärmen och tryck sedan på skärmknappen Start. Slå sedan PÅ alla övriga inspiro- och DynaMicsändarna. En lista över de inspiro- och DynaMic-sändare som har anslutits till nätverket ska nu visas på den initierande inspiro-sändarens bildskärm. Om alla inspiro-sändarna finns med i listan, trycker du på skärmknappen Fortsätt. Du har med nu skapat ett MultiTalker-nätverk! Alla inspiro- och DynaMic-sändare ihopkopplas av den initierande inspiro-sändaren. Börja tala som vanligt. 51

53 11. MultiTalker-nätverket i skolan Så här används ett MultiTalker-nätverk Den inspiro-sändare som har skapat (startat) nätverket har första prioritet. Alla övriga inspiro-/dynamicsändare som har anslutits till nätverket har sekundär prioritet. Läraren med första prioritet kan avbryta lärare eller elever som har sekundär prioritet, men en lärare eller elev med sekundär prioritet kan endast ta över när läraren med första prioritet inte talar. Ingen åtgärd från brukaren är nödvändig. Om inspirosändaren med första prioritet inte upptäcker något tal, kan vilken lärare eller elev som helst med sekundär prioritet ta över mikrofonen bara genom att börja tala. Endast en röst sänds åt gången. Lämna ett MultiTalker-nätverk MultiTalker-nätverket kan inte existera utan att den initierande inspiro-sändaren finns med i nätverket. Om du bestämmer dig för att avsluta MultiTalker-nätverket, upphör hela nätverket att fungera och alla inspiro- och DynaMic-sändarna kommer att aktivera ett larm. 52

54 Om du använder en inspiro-sändare, som nyss anslutits till ett nätverk, kan du alltid lämna nätverket genom att välja Stoppa MultiTalker-nätverk. Din inspiro-sändare hamnar då i enkelundervisningsläget, medan alla övriga inspiro-sändare i MultiTalker-nätverket blir kvar i MultiTalker-nätverksläget. Om du slår AV en DynaMic, kommer den att raderas från din deltagarlista. MultiTalker-nätverket kommer att fortsätta med alla övriga DynaMic- och inspirosändare. Om du oavsiktigt förflyttar dig utanför MultiTalkernätverkets räckvidd varnas du av ett larm. Du kan då välja att antingen förflytta dig tillbaka inom nätverkets räckvidd (d.v.s. inom 8 m från den initierande inspirosändaren) eller att lämna nätverket. 53

55 11. MultiTalker-nätverket i skolan Praktiska tips MultiTalker-nätverkets inställning sparas i inspirosändarna. Om inspiro- och DynaMic-sändarna har slagits AV i MultiTalker-nätverksläget, t.ex. före lunch, kan du välja MultiTalker-nätverksläget igen när sändarna slås PÅ genom att slå PÅ inspiro och trycka på Fortsätt. I detta fall finns det ingen anledning att starta om nätverket. Alla DynaMic-sändarna ansluter till nätverket efter den 8 sekunder långa ihopkopplingstiden. Om du har skapat ett MultiTalker-nätverk med till exempel två inspiro-sändare och en tredje person måste anslutas till nätverket med inspiro eller DynaMic i efterhand, är det nödvändigt att skapa ett nytt MultiTalker-nätverk. 54

56 55

57 12. Felsöka inspiro Problem inspiro-sändaren kan inte slås PÅ. Dålig taluppfattning. Talarens röst är ohörbar även om inspiro-sändaren är PÅ. inspiro svarar inte på kommandon. 56

58 Mest troliga orsak Nästan urladdat batteri. Åtgärd Ladda inspiro i minst två timmar. Mikrofonen är inte korrekt placerad. Flytta mikrofonen närmare talarens mun. Mikrofondämpningen har aktiverats eller hörapparaten har inte ställts in på rätt program. Problem med programvaran. Kontrollera inspiros LCD-skärm och tryck på knappen för dämpning av mikrofonen för att aktivera mikrofonen. Starta om inspiro genom att trycka samtidigt på de fyra sidoknapparna. 57

59 13. Problemløsning DynaMic Problem DynaMic kan inte slås PÅ. Dålig taluppfattning. Talarens röst är ohörbar även om DynaMic är PÅ. DynaMic svarar inte på kommandon. 58

60 Mest troliga orsak Batteriet är urladdat. Mikrofonen har inte placerats korrekt. DynaMic-antennen eller -skyddet har delvis täckts över. De färgade ringarna täcker de akustiska öppningarna. DynaMic är dämpad. Åtgärd Ladda DynaMic i minst två timmar. Flytta DynaMic närmare talarens mun. Ta bort det som täcker DynaMic-antennen och -skyddet. Flytta DynaMics färgade ringar från öppningarna. Kontrollera att DynaMic inte är dämpad. Kontrollera att DynaMic är PÅ. Återställ den sedan med ÅTERSTÄLL-knappen. 59

61 14. Instruktioner för Dynamic SoundField-ihopkoppling Så här gör du om du behöver koppla om inspirosändaren med DigiMaster 5000-högtalaren: A Ta inspiro och kontrollera att den är laddad (se sidan 11) Slå PÅ inspiro. Om batterisymbolen visas trycker du på de två knapparna som visas nere till vänster samtidigt :57pm :57pm Vol Down Vol Up Vol Down Vol Up Släpp de två knapparna och tryck sedan på OK. 60

62 B Nu visas inspiros installationsmeny. Välj Ihopkoppling. inspiro vägleder dig genom ihopkopplingsprocessen. Vänligen följ medföljande anvisningar: a) När du ser tre prickar på inspiros LCD-skärm, håll inspiro nära högtalaren (närmare än 1 meter) och slå på DigiMaster b) Efter en kort stund upplyser inspiro dig om att DigiMaster 5000 har kopplats ihop. Lysdioden på DigiMaster 5000 visar nu ett fast blått sken. sdet blå skenet visar att Dynamic SoundFieldsystemet är klart att använda. C Slå AV både inspiro och DigiMaster Installationen av Dynamic SoundField har slutförts. 61

63 15. Viktiga anmärkningar DigiMaster 5000, inspiro och DynaMic samlar in och lagrar interna tekniska uppgifter. Dessa uppgifter kan läsas av en audionom för att kontrollera enheten och för att hjälpa dig använda Dynamic SoundFieldsystemet på bästa möjliga sätt. Använd inte Dynamic SoundField-systemet på en plats där det är förbjudet att använda elektronisk utrustning. I tveksamma fall, var god rådfråga ansvarig person. Personer med pacemakers eller annan medicinsk utrustning ska ALLTID rådfråga sin läkare, tillverkaren av pacemakern eller inhämta annan medicinsk rådgivning FÖRE användning av ett Dynamic SoundField-system. Användning av inspiro tillsammans med en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska ALLTID ske enligt säkerhetsrekommendationerna från den läkare som ansvarar för pacemakern eller från tillverkaren av pacemakern. Den digitala signal som skickas från inspiro-sändaren till DigiMaster 5000-högtalaren kan inte höras av annan utrustning. 62

64 Använd inte vatten eller andra vätskor vid rengöring av Dynamic SoundField-systemet. Använd endast tillbehör från Phonak. Använd endast originalladdaren från Phonak för inspiro och DynaMic. Dynamic SoundField-systemet bör endast repareras av en autkoriserad serviceverkstad. Att tappa Dynamic SoundField-systemet kan skada enheterna. Placera inte DynaMics anpassningsringar över de akustiska öppningarna på mikrofonskyddet. Täck inte över antennen eller mikrofonskyddet när du talar. Mikrofonskyddet får bara öppnas vid utbyten. 63

65 16. Service och garanti Som tillverkare lämnar Phonak en fabriksgaranti för Dynamic SoundField. Denna garanti omfattar alla tillverknings- och materialdefekter. Problem som uppstår med Dynamic SoundField och som orsakats av felaktig hantering eller vård, eller av reparationer som utförts av en oauktoriserad part, omfattas inte av garantin. Mer information om denna garanti lämnas av försäljningsstället. Försäljaren antecknar serienumret på Dynamic SoundField-systemet nedan. Numret behövs i händelse av en garantireparation. Serienummer för inspiro: Inköpsdatum för inspiro: Serienummer för DigiMaster 5000: Inköpsdatum för DigiMaster 5000: Serienummer för DynaMic: Inköpsdatum för DynaMic: 64

66 17. Överensstämmelsedeklaration Härmed intygar Phonak Communications AG, Länggasse 17, CH-3280 Murten, Schweiz, att DigiMaster 5000, inspiro och DynaMic uppfyller alla viktiga krav och andra viktiga föreskrifter i 1999/5/EC-direktivet. För att erhålla en kopia av Överensstämmelsedeklarationen, kontakta vänligen närmaste Phonak AGrepresentant, med adress som finns i listan över Phonakimportörer över hela världen. Dessa enheter efterlever del 15 och del 95 i FCC-reglerna och RSS 210 i Industry Canada. Användning sker under två förutsättningar: (1) Dessa enheter ska inte orsaka skadliga störningar och (2) måste acceptera eventuella mottagna störningar, inklusive störningar, som kan orsaka oönskad funktion. Dessa sändare har godkänts enligt föreskrifter i Low Power Radio Service (47 C.F.R. del 95) och får inte orsaka skadliga störningar på TV-mottagningen eller United States Navy SPASUR-installationer. 65

67 17. Överensstämmelsedeklaration Du behöver ingen FCC-licens för att använda dessa sändare. Sändarna får endast användas för att ge: hörselhjälp åt personer med nedsatt hörsel, personer som behöver språköversättning eller personer inom utbildningsväsendet; inom hälsovården för de sjuka; brottsbekämpande spårningstjänst enligt avtal med en brottsbekämpande myndighet; eller automatiserade marina telekommunikationssystemnätverks (AMTS) kontrollkommunikationer. Tvåvägsröstkommunikation och all övrig användning, som inte anges ovan, är uttryckligen förbjuden. OBS: Ändringar eller modifieringar, som utförs på denna utrustning och som inte uttryckligen godkänts av Phonak, kan leda till att brukarens behörighet att använda denna utrustning blir ogiltig. 66

68 18. Information och förklaring av symboler! CE-märkningen är en bekräftelse på att den här Phonak-produkten uppfyller kraven i R&TTE-direktivet 1999/5/EC om radio- och teleterminalutrustning. Varningstecknet innebär att det i en eller flera EG-medlemsstater finns potentiella begränsningar, när det gäller använ-dning av utrustningen. Denna symbol anger att det är viktigt att brukaren följer tillämpliga varningsmeddelanden, som finns i den här bruksanvisningen. 67

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz www.phonak.se 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Viktig

Läs mer

www.phonak.se 029-3042-09/V1.00/2009-07/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

www.phonak.se 029-3042-09/V1.00/2009-07/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved www.phonak.se 029-3042-09/V1.00/2009-07/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Bruksanvisning! Innehållsförteckning Välkommen 6 inspiro 8 inspiro och tillbehör 8 Viktiga inspiro-siffror

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH Max-Eyth-Strasse 20 DE-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 029-0255-09/V1.00/2010-03/A+W/FO Printed

Läs mer

isense Classic Bruksanvisning

isense Classic Bruksanvisning isense Classic Bruksanvisning! Innehållsförteckning Välkommen 4 Online-resurser 5 isense Classic-paketet 6 Viktiga isense Classic-siffror 7 Instrumentbeskrivning 8 Huvuddelar 8 isense Classic, statusindikator

Läs mer

Life is on. www.phonak.se

Life is on. www.phonak.se Life is on Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar vi innovationer, som hjälper

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-1017-09/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland Phonak

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-1015-09/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland Phonak

Läs mer

Phonaks trådlösa kommunikationssortiment Produktinformation

Phonaks trådlösa kommunikationssortiment Produktinformation Phonaks trådlösa kommunikationssortiment Produktinformation Vi har lyssnat noga för att försäkra oss om att vi verkligen förstår vad som är viktigt för dig. Varje ny generation produkter är baserad på

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Bruksanvisning. Din audionom. www.phonak.se 0682! GA_iView_SE.qxp 3.6.2008 10:46 Uhr Seite 1. Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

Bruksanvisning. Din audionom. www.phonak.se 0682! GA_iView_SE.qxp 3.6.2008 10:46 Uhr Seite 1. Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iView_SE.qxp 3.6.2008 10:46 Uhr Seite 1 Bruksanvisning Din audionom www.phonak.se 0682! 029-0210-09/V1.00/2008-06/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iView_SE.qxp 3.6.2008 10:46

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Bruksanvisning för fjärrkontroll 2

Bruksanvisning för fjärrkontroll 2 Bruksanvisning för fjärrkontroll 2 Tack Tack för att du väljer fjärrkontroll 2 till dina hörapparater från Unitron. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Switzerland

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Switzerland Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Switzerland EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-1011-09/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Radion... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal... 7 Låsning

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Speaker Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Speaker 3 Funktioner - Speaker 4 Inkopplingsmöjligheter - Speaker

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

icube Bruksanvisning www.phonak.se 0682! GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

icube Bruksanvisning www.phonak.se 0682! GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr Seite 1 Bruksanvisning icube www.phonak.se 0682! 029-0693-09/V1.00/2008-03/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Bluetooth Handsfree-enhet

Bluetooth Handsfree-enhet Bluetooth Handsfree-enhet A. Produktbeskrivning SUPERTOOTH BUDDY är en Bluetooth handsfree-enhet för mobiltelefoni. Den har utvecklats för enkel handsfree-hantering och överlägsen prestation. Glöm inte:

Läs mer

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide Innehåll Översikt 3 Vad finns i kartongen? 4 Vad finns i kartongen?... 4 Komma igång 6 Montera TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starta TomTom Hands-Free Car

Läs mer

hearing systems Fjärrkontroll SoundPilot TM Bruksanvisning

hearing systems Fjärrkontroll SoundPilot TM Bruksanvisning hearing systems Fjärrkontroll SoundPilot TM Bruksanvisning Välkommen till Phonaks digitala kommunikationsvärld! Vi vill gratulera dig till valet av en digital Phonak hörapparat. SoundPilot fjärrkontroll

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

Bruksanvisning för umic

Bruksanvisning för umic Bruksanvisning för umic Tack Tack för att du väljer Unitron umic. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta avancerade

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE BRUKSANVISNING VÄNLIGEN LÄS HELA HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVVÄNDA DENNA ENHET OCH SPARA DENNA MANUAL FÖR FRAMTIDA REFERENS. PRODUKTENS FUNKTIONER

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Air Sync Användarguide

Air Sync Användarguide Air Sync Användarguide Ladda Air Sync 1. Koppla Air Syncs micro-usb-port (D) till din dator eller annan kompatibel laddare med den medföljande USB-kabeln eller annan kompatibel micro-usb-kabel. 2. Laddningsindikatorn

Läs mer

Phonaks trådlösa kommunikationssortiment

Phonaks trådlösa kommunikationssortiment Phonaks trådlösa kommunikationssortiment Produktinformation Till Phonak Venture hörapparater Tillbehören från Phonaks trådlösa kommunikationssortiment medför stora fördelar i svåra lyssningssituationer

Läs mer

RUBY HD Handkamera. Användarmanual

RUBY HD Handkamera. Användarmanual RUBY HD Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Januari, 2014 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

(V90/V70/V50/30) Bruksanvisning

(V90/V70/V50/30) Bruksanvisning (V90/V70/V50/30) Bruksanvisning Innehåll 1. Din hörapparat i detalj Din hörapparat 1. Din hörapparat i detalj 2. Välkommen 3. Snabbguide 4. Beskrivning av hörapparaten Använda hörapparaten 5. Markering

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Återvinn din hörsel. Använd dina hörapparater framgångsrikt

Återvinn din hörsel. Använd dina hörapparater framgångsrikt Återvinn din hörsel Använd dina hörapparater framgångsrikt Välkommen tillbaka till ljudens värld Nu när du har tagit steget till att återvinna din hörsel kommer det att vara nödvändigt att göra vissa omställningar.

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut.

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. Paketets innehåll. Innehållsförteckning Paketets innehåll...3 Anslut bredbandet trådlöst...4 Anslut bredbandet

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Trådlöst headset. Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087. Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten.

Trådlöst headset. Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087. Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten. Trådlöst headset Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087 Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten. Innehåll 1. Varningar 1.1 Återvinningsinstruktioner för kunder i

Läs mer

Comfort Digisystem utprovningsväska

Comfort Digisystem utprovningsväska Comfort Digisystem utprovningsväska Utprovningsväskan innehåller ett urval av Comfort Digisystem som gör det möjligt att prova hörselprodukter i arbetet. I denna översikt återfinns ett antal situationer

Läs mer

Receiver DH10 Svenska

Receiver DH10 Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Receiver DH10 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Funktioner - Receiver DH10 4 Komma igång 5 Börja använda 6 Meny 8 Fler

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Svenska........................ 73 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Innehåll 1 2 3 4 5 1. Huvudenhet med kamera och högtalartelefon

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Maj 2012 2 Innehållsförteckning 1 SÄKERHETSANVISNINGAR...FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 2 INLEDNING...FEHLER!

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland. www.phonak.

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland. www.phonak. Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-0719-09/2011-03/A+W/FO Printed in Switzerland Phonak

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Eurocharger Bruksanvisning

Eurocharger Bruksanvisning Batteriladdare till mobiltelefonen Eurocharger Bruksanvisning 4 12 13 LZTA 804 3258, 96-03 Översikt Grön: laddaren är på Telefon med batteri Röd: batteriet laddas Ljusgrön: batteriet är laddat Rödgul blink:

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Phonak ComPilot. Bruksanvisning

Phonak ComPilot. Bruksanvisning Phonak ComPilot Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Lära känna din ComPilot 6 2.1 Förklaring 7 2.2 Tillbehör 8 3. Komma igång 9 3.1 Anslutning av strömförsörjning 9 3.2 Ladda ComPilot-batteriet

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

Bruksanvisning. Tack för att du har valt Neckmike R4 Bluetooth Intercomsystem från Neckmike AB

Bruksanvisning. Tack för att du har valt Neckmike R4 Bluetooth Intercomsystem från Neckmike AB Bruksanvisning Tack för att du har valt Neckmike R4 Bluetooth Intercomsystem från Neckmike AB För att snabbt och enkelt komma igång med ditt användande ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning och spara

Läs mer

Lätt åtkomst till ljud i offentliga lokaler

Lätt åtkomst till ljud i offentliga lokaler 21 Lätt åtkomst till ljud i offentliga lokaler Phonak-sändaren för stora lokaler WallPilot Phonaks TX-300V-sändare är lämplig att använda för ljudöverföring via FM-radiovåg i stora lokaler. Rekommenderad

Läs mer

TV 2410NL. Trådlös mottagare med halsslinga. Bruksanvisning

TV 2410NL. Trådlös mottagare med halsslinga. Bruksanvisning TV 2410NL Trådlös mottagare med halsslinga Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2410NL. ÜBERSICHT TV 2410NL Mottagare Sändare 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Mikrofonknapp

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut.

Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut. Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut. Paketets innehåll Innehållsförteckning Paketets innehåll...3 Vad är vad på din gateway...4 Anslut trådlöst till en dator...6 Anslut

Läs mer

Bruksanvisning. Phonak CROS. Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater

Bruksanvisning. Phonak CROS. Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater Bruksanvisning Phonak CROS Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Viktig säkerhetsinformation: Läs detta innan du använder ditt Phonak CROS-system

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer