/V3.00/ /A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.phonak.se www.dynamicsoundfield.com 029-0710-09/V3.00/2010-09/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved"

Transkript

1 /V3.00/ /A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

2 Bruksanvisning

3 Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Installation 7 3. Allmänna rekommendationer 8 4. Utrustning och tillbehör 9 5. Viktiga uppgifter om Dynamic SoundField Drifts- och laddningstid för inspiro Räckvidd Sändningsteknologi Användargränssnitt I inspiro-sändaren I DigiMaster 5000-högtalaren Statusindikatorn på DigiMaster Komma igång Ladda inspiro Larm vid låg batterinivå Bära inspiro 22 2

4 7.4 Bära EasyBoom Slå PÅ inspiro Aktivera knapplåset Slå PÅ DigiMaster Dämpa mikrofonen Justera volymen på Dynamic SoundField Ansluta ett Smartboard DynaMic och tillbehör Användargränssnitt Ladda DynaMic Vibrationslarmindikation Slå PÅ DynaMic Använda DynaMic MultiTalker-nätverket i skolan Starta ett MultiTalker-nätverk Så här används ett MultiTalker-nätverk 52 3

5 Innehållsförteckning 12. Felsöka inspiro Felsöka DynaMic Instruktioner för Dynamic SoundFieldihopkoppling Viktiga anmärkningar Service och garanti Överensstämmelsedeklaration Information och förklaring av symboler Personliga anteckningar 70 4

6 1. Välkommen För att få bästa möjliga inlärningsupplevelse måste barn kunna höra lärarens röst tydligt i klassrummet, men tyvärr är det inte alltid möjligt. Faktorer som buller i klassrummet, avståndet mellan lärare och elever och krävande klassrumsakustik kan göra det svårt att förstå läraren, även för barn med normal hörsel. För lärare innebär bullriga klassrum att de måste höja rösten för att göra sig hörda, vilket i sin tur ofta leder till överansträngd röst, och kanske t o m sjukfrånvaro. Dynamic SoundField förbättrar märkbart lyssnings- och inlärningsbeteenden hos skolbarn och sparar även lärarnas röster. Dynamic SoundField tillhandahålls av Phonak. Phonak är det schweiziska, världsledande företaget när det gäller hörsel- och kommunikationsteknologi, innovation och tillförlitlighet. Med rätt skötsel och användning kommer Dynamic SoundField att hjälpa dig att kommunicera bättre under många år. Phonak - life is on 5

7 1. Välkommen Ytterligare resurser För att få mer information om Dynamic SoundField i allmänhet rekommenderar vi följande webbplatser: Dessa sidor innehåller användbar produktinformation, filmer, material att ladda ner och mycket mer. Detta är Phonaks webbplats. Gå till produktavdelningen och klicka på Dynamic SoundField. Följande symbol förekommer i den här bruksanvisningen: Viktiga anmärkningar för alla brukare. 6

8 2. Installation Installationen av Dynamic SoundField beskrivs i en separat installationsanvisning som är tillgänglig på Internet. Gå till det gröna nedladdningsavsnittet på 7

9 3. Allmänna rekommendationer 1. Aktivera inspiro-sändarens knapplås 2. Tala med naturlig röst i EasyBoom-mikrofonen 3. Höj inte rösten om det omgivande bullret ökar. Sändarens dynamiska funktioner ökar röstvolymen automatiskt 4. Aktivera inspiros mikrofondämpning för privata samtal 5. Ladda inspiro-sändaren varje natt 6. Slå AV DigiMaster 5000-högtalaren när den inte används 7. Kontrollera att inspiro / DynaMics batteri laddats helt innan en längre tid utan användning (skollov). 8

10 4. Utrustning och tillbehör inspiro EasyBoom-mikrofon Alternativ för att bära inspiro: Bältesklämma och myggmikrofon Ljudkabel (1 m) USB-laddare Etui 9

11 4. Utrustning och tillbehör 5 DigiMaster 5000-högtalare 6 Väggfäste 7 Strömförsörjning 8 Tillval: Stativ 9 Tillval: Ljudkabel (3 m) 10

12 5. Viktiga uppgifter om Dynamic SoundField 5.1 Drifts- och laddningstid för inspiro Driftstid för inspiro-sändaren när batteriet är fulladdat: ca. 9 timmar (om inspiro sänder till högtalaren och till FM-mottagare parallellt* reduceras driftstiden till ca. 7 8 timmar) Laddningstid för 80-procentig laddning: ca. 1 timme Laddningstid för 100-procentig laddning: ca. 2 timmar 5.2 Räckvidd Dynamic SoundField har utformats för att användas i normalstora klassrum. *Gäller för inspiro som kör applikationsläget FM och SoundField. 11

13 5. Viktiga uppgifter om Dynamic SoundField 5.3 Sändningsteknologi Digital på 2,4 GHz Den digitala signal som skickas från sändaren till högtalaren kan inte höras av annan utrustning. Antalet aktiva Dynamic SoundField-system i en skolbyggnad är obegränsat. Dynamic SoundFieldsystem kan inte störa varandra. Automatisk frekvenshoppning eliminerar problemen med störningar och gör att Dynamic SoundField kan användas tillsammans med skolans WiFi- och Bluetooth-nätverk. 12

14 6. Användargränssnitt 6.1 I inspiro-sändaren :57pm H33 Rebecca Woods Vol Monitor Down Vol Sync Up inspiro PÅ/AV-skjutlist LCD-färgskärm Skärmknappar Knapp för knapplås Knapp för dämpning av mikrofonen 3,5 mm ljudingång Mini-USB för laddning 13

15 6. Användargränssnitt Knapp att fästa bältesklämman och myggmikrofonen med Kabelvinda 6.2 I DigiMaster 5000-högtalaren 19V 3.2A AUDIO Högtalarbas PÅ/AV-omkopplare Eluttag 3,5 mm ljudingång 14

16 Längst upp på högtalaren Mini-USB 6.3 Statusindikatorn på DigiMaster 5000 Statusindikator Statusindikatorn på DigiMaster 5000-högtalaren ger direkt feedback till läraren. 15

17 6. Användargränssnitt Blått fast sken: Standarddriftsläge inspiro-sändaren och DigiMaster 5000-högtalaren är PÅ, ihopkopplade och fungerar i normalt driftsläge. Blått blinkande sken: Strömsnålt standby-läge Om inspiro-sändaren har slagits AV känner DigiMaster 5000 av det direkt och går automatiskt in i strömsnålt standby-läge. Den slås automatiskt på till standarddriftsläge när inspiro-sändaren slås PÅ. Standby-läge aktiveras också om sändaren är utanför räckvidden. Fast grönt sken: Mikrofonen på inspiro har dämpats Kontrollera inspiro och aktivera mikrofonen genom att trycka på mikrofonknappen. 16

18 Gult blinkande sken: inspiro har inte kopplats ihop Det gula blinkande skenet visas om ingen inspiro har kopplats ihop. Se kapitel 14. Grönt blinkande sken: Uppgradering av fasta program pågår Visas när en uppgradering av fasta program pågår via mini-usb-kontakten längst upp på DigiMaster 5000-högtalaren. Fast rött sken: DigiMaster 5000 måste startas om Slå AV högtalaren och slå sedan PÅ den igen efter några sekunder. Om det röda skenet fortfarande lyser ska du kontakta din lokala återförsäljare. 17

19 7. Komma igång Om Dynamic SoundField har installerats i enlighet med de separata anvisningarna har DigiMaster 5000-högtalaren antingen monterats på väggen eller med stativet och högtalaren har anslutits till ett vägguttag. Dessutom har inspiro redan kopplats ihop med DigiMaster 5000-högtalaren. Kopplingsinformationen lagras i inspiro och i DigiMaster 5000-enheten. Kopplingsinformationen finns kvar även om högtalaren dras ut ur vägguttaget eller om inspiro slås av, eller om batteriet tas ut ur inspiro. Ihopkopplingen måste göras om efter en uppgradering av de fasta programmen i DigiMaster 5000, inspiro eller i båda. Läs om ihopkoppling i kapitel 14 i detta dokument eller i de separata installationsanvisningarna. 18

20 7.1 Ladda inspiro inspiro innehåller ett inbyggt, uppladdningsbart, litiumpolymerbatteri av allra senaste modell med snabbladdningsfunktion. Ett helt urladdat batteri laddas upp till 80% på en timme och till 100% på två timmar. Välj ett lättillgängligt vägguttag och sätt i laddaren. Anslut mini-usb-kontakten från laddaren till inspiro-sändaren. 19

21 7. Komma igång Använd endast originalladdaren från Phonak för inspiro-sändaren. Segmenten i batterisymbolen blinkar medan batteriet laddas. Batteriet kan inte överladdas :57pm Om laddningsenheten tas bort från inspiro visar segmenten i batterisymbolen den aktuella batterikapaciteten. Vol Down Vol Up Om batteriet är fulladdat visar batterisymbolen fyra segment på LCD-skärmen. 20

22 7.2 Larm vid låg batterinivå inspiro ger ett automatiskt vibrationslarm om batteriet är nästan urladdat. Ungefär en timme innan batteriet är urladdat: Vibrationslarmet aktiveras. Läs meddelandet på LCDskärmen och följ anvisningarna. Ungefär 15 minuter innan batteriet är urladdat: Om inspiro inte laddas efter det första larmet, aktiveras det andra vibrationslarmet automatiskt innan batteriet är helt urladdat. Läs meddelandet på LCD-skärmen och följ anvisningarna. Om batteriet inte laddas då slås inspiro automatiskt AV 15 minuter senare. Om batteriet är helt urladdat, finns det inga segment i batterisymbolen och batterisymbolen på skärmen övergår från vit till röd. 21

23 7. Komma igång 7.3 Bära inspiro inspiro kan antingen bäras i bältet med hjälp av klämman eller runt halsen med hjälp av halsslingan. 22

24 Fästa klämman på inspiro klick Fäst klämman på knappen på inspiros baksida. Kontrollera att klämman sitter fast ordentligt. Fäst klämman i bältet eller i byxlinningen. Kontrollera att klämman sitter fast ordentligt. 23

25 7. Komma igång Klämman kan även sättas fast i bältet eller byxlinningen innan inspiro sätts fast. Kontrollera att klämman sitter fast ordentligt. Ta bort klämman från inspiro så här: tryck på knappen på klämman och ta försiktigt bort klämman. 24

26 Fästa halsslingan vid inspiro Fäst halsslingan vid knappen. 25

27 7. Komma igång 7.4 Bära EasyBoom EasyBoom är mikrofonen till Dynamic SoundField. Om inspiro är i läget SoundField eller SoundField+FM visas ett felmeddelande om andra mikrofoner används. EasyBoom är en bekväm, användarvänlig och tålig bommikrofon som är perfekt i klassrum. (A) (B) 26

28 Kontrollera att mikrofonens huvud är korrekt placerat, se bild mittemot (A). Vid behov kan du enkelt böja på bomdelen (B). Fäst klämman vid dina kläder enligt bilden och kontrollera att kabeln inte är sträckt mellan klämman och örat, eller mellan klämman och inspiro-sändaren. I II III 27

29 7. Komma igång 7.5 Slå PÅ inspiro För att slå PÅ inspiro för du skjutlisten åt vänster tills den gröna markeringen blir synlig och LCD-skärmen börjar lysa. För att spara batteriet stängs bakgrundsbelysningen av på inspiros LCD-skärm efter en viss tid. Tryck på valfri knapp för att aktivera bakgrundsbelysningen. Slå AV inspiro genom att föra skjutlisten åt höger. AV PÅ :57pm Vol Down Vol Up inspiro kan fortfarande slås AV om knapplåset är aktiverat! 28

30 7.6 Aktivera knapplåset Vi rekommenderar att knapplåset är aktiverat så ofta som möjligt. För att aktivera knapplåset går du till den högsta menynivån (visas till höger), trycker på knappen som visar nyckelsymbolen och trycker sedan på OK. En nyckelsymbol visas i statusfältet Vol Down :57pm Vol Up 01:57pm Om knapplåset är aktiverat är knapparna på framsidan låsta. Observera att PÅ/AV-skjutlisten aldrig är låst och att den alltid kan användas! Lås upp knappsatsen genom att upprepa proceduren ovan. 29

31 7. Komma igång 7.7 Slå PÅ DigiMaster V 3.2A AUDIO När du har slagit PÅ inspiro ska du kontrollera att eladaptern till DigiMaster 5000 är korrekt ansluten till ett vägguttag och högtalaren. Slå sedan PÅ DigiMaster DigiMaster 5000 visar ett fast blått sken i statusindikatorn. Börja prata! 30

32 Om inspiro inte har kopplats ihop med DigiMaster 5000 visar statusindikatorn ett blinkande gult sken. Se ihopkopplingsproceduren på sidan 60. Statusindikator 31

33 7. Komma igång Tala Innan du börjar tala med studenterna ska du kontrollera följande: att EasyBoom-mikrofonen är korrekt placerad (se sidan 26) att inspiro har slagits PÅ (se sidan 28) och att EasyBoom-mikrofonen är aktiv, inte dämpad (se sidan 33) Vi rekommenderar även att knapplåset aktiveras (se sidan 29). Vidrör inte EasyBoom-mikrofonen om inspiro har slagits PÅ. Om du behöver flytta mikrofonen trycker du bara på mikrofonens dämpningsknapp för att undvika att förstärka bullret Vol Down 01:57pm Vol Up 32

34 7.8 Dämpa mikrofonen inspiros mikrofon kan dämpas genom att trycka på mikrofonknappen på enheten. Om du har glömt att aktivera mikrofonen varnar inspiro dig med ett vibrationslarm efter 15 minuter (se också sidan 16) :57pm Vol Down Vol Up Denna symbol på LCD-skärmen visar att mikrofonen är aktiv: Denna symbol på LCD-skärmen visar att mikrofonen har dämpats: 33

35 8. Justera volymen på Dynamic SoundField Dynamic SoundFields volym anpassar sig själv automatiskt till den omgivande bullernivån. Därför behöver du inte justera volymen manuellt. Om du ändå vill justera den använder du skärmknapparna på inspiro för att justera volymen på högtalaren. Beroende på inspiros inställningar kan du antingen: hoppa till volymkontrollsfunktionen genom att trycka på den vänstra skärmknappen eller trycka direkt på den vänstra skärmknappen för att sänka volymen eller trycka på den högra skärmknappen för att höja volymen Det finns en fast maximal volymgräns som säkerställer att det inte finns någon risk för att skada lyssnarnas hörsel Vol Down 01:57pm Vol Up vänster skärmknapp höger skärmknapp 34

36 9. Ansluta ett Smartboard Anslut ljudkabeln till Smartboard-utgången och till ljudingången på DigiMaster 5000-högtalaren. (Läs i bruksanvisningen för Smartboard.) Phonak erbjuder en 1 meter lång ljudkabel och en 3 meter lång ljudkabel. Om du behöver en längre kabel ska du vända dig till din lokala återförsäljare. 19V 3.2A AUDIO AUDIO På detta sätt levereras din röst parallellt med ljudet från ljudsignalen från Smartboard. 35

37 10. DynaMic och tillbehör DynaMic levereras med följande tillbehör: Bordsstativ Klämma 3/8 tum, 5/8 tum Färgade ringar (för att underlätta identifiering av mikrofoner) Dessa tillbehör kan beställas separat: DynaMic-mikrofon Bordstativ med klämma Färgade ringar (röd, gul, grön) Laddare Utbyteshuvud för mikrofon 36

38 Allmänt: Fungerar endast tillsammans med inspiro i MultiTalkernätverket Längd: 21 cm Antennens längd: 15 cm Vikt: 110 g Driftstid och laddning av batteri: Driftstid när batteriet är fulladdat: upp till 10 timmar Laddningstid för 80-procentig laddning: ca. 1 timme Laddningstid för 100-procentig laddning: ca. 2 timmar Räckvidd: Räckvidd inomhus (närhet till inspiro): 8 meter Kraftfull elektronisk utrustning, stora elektroniska installationer och metallstrukturer kan påverka och signifikant reducera räckvidden. 37

39 10. DynaMic och tillbehör 10.1 Kontroll Skjutlist AV/TYST/PÅ Med skjutlisten placeras DynaMic i något av dess tre lägen. ÅTERSTÄLL-knapp I detta läge kan DynaMic återställas. De lagrade parametrarna påverkas inte av denna åtgärd. Använd en penna för att trycka på knappen. Inbyggt vibrationslarm Vibrationslarmet ger information om batteriets status och funktion. 38

40 FM-antenn Mini-USB-gränssnitt Gränssnitt för laddning och programmering. Lysdioden visar följande: batteristatus laddning feltillstånd 10.2 Ladda DynaMic DynaMic innehåller samma laddningsbara litiumpolymerbatteri av allra senaste modell med snabbladdningsfunktion som inspiro. Driftstiden för detta batteri är upp till 10 timmar, beroende på hur mycket mikrofonen används. Ett helt urladdat batteri laddas till 80% på en timme och till 100% på två timmar. 39

41 10. DynaMic och tillbehör Använd endast originalladdningsenhet från Phonak för inspiro/dynamic. För att ladda inspiro och DynaMic samtidigt rekommenderar vi att du använder laddaren med dubbla uttag. Välj ett lättåtkomligt vägguttag och sätt i laddningsenheten i vägguttaget. Anslut laddningsenhetens mini-usb-kontakt till DynaMic. 40

42 När batteriet laddas, blinkar batteriindikatorn med två gröna signaler var femte sekund. När batteriet är fulladdat, lyser batteriindikatorn med ett fast, grönt sken. Vi rekommenderar att DynaMic fulladdas. Batteriet kan inte överladdas. Batteristatusindikation DynaMic aktiverar ett automatiskt vibrationsalarm vid låg batterinivå. Ungefär en timme innan batteriet är urladdat blinkar DynaMics batteriindikator orange tre gånger var 60:e sekund och vibrationslarmet aktiveras. Det anger att batteriet behöver laddas. 41

43 10. DynaMic och tillbehör Ungefär 15 minuter innan batteriet är urladdat måste DynaMic laddas omedelbart. Då blinkar batteriindikatorn orange 10 gånger och vibrationslarmet aktiveras. Om batteriet inte laddas omedelbart, blinkar DynaMics batteriindikator 10 gånger till, innan DynaMic automatiskt stängs AV Vibrationslarmindikation DynaMic ger ifrån sig ett vibrationslarm om: Batteriet är urladdat Apparaten är utanför den initierande inspiro-sändarens räckvidd i MultiTalker-nätverket (längre än 8 m) Mikrofonen är i dämpat läge i mer än 15 minuter Det inte finns någon överföring, till exempel om DynaMic inte har kopplats ihop Ett systemfel inträffar snabbt blinkande orange indikatorsignaler och ett vibrationslarm. Tryck bara på Återställ-knappen, om ett systemfel har inträffat. 42

44 10.4 Slå PÅ DynaMic DynaMic är en rundupptagande mikrofon, som är avsedd att användas tillsammans med inspiro i Multi- Talker-nätverket. Den är inte en fristående sändare. Följ stegen nedan för att slå PÅ DynaMic: inspiro och DynaMic är båda AV Slå PÅ inspiro: för skjutlisten åt vänster tills den gröna markeringen blir synlig och LCD-skärmen börjar lysa (se sidan 28). 43

45 10. DynaMic och tillbehör Skapa MultiTalker-nätverket. Starta ditt MultiTalkernätverk genom att trycka på OK. Avbryt Fortsätt Starta DynaMic genom att föra skjutlisten från AV till PÅ under den åtta sekunder långa tidpunkten för automatisk ihopkopplingstid. RESET ON MUTE OFF 5V 750mA Rebecca Woods Avbryt Fortsätt När detta är gjort, visas namnet DynaMic. Tryck på OK. DynaMic ansluts nu till MultiTalker-nätverket som en sekundär sändare. 44

46 När den har slagits PÅ slås lysdioden på mikrofonen AV för att spara ström. Mikrofonen anges i den initierande inspiro-sändarens lista över deltagare. När DynaMic har kopplats ihop med inspiro rekommenderas att inspiros knapplås aktiveras, om så är möjligt. TYST: När DynaMic är PÅ kan man dämpa mikrofonen. För skjutlisten från PÅ till TYST. Om DynaMic inte är kopplad i MultiTalkernätverket börjar den inte sända. 45

47 10. DynaMic och tillbehör 10.5 Använda DynaMic Vanliga lyssningssituationer DynaMic placeras på barnets bänk med det medföljande bordsstativet Hålla DynaMic i handen Använda en extern myggmikrofon - levereras inte av Phonak Använda ett golvstativ - levereras inte av Phonak Skicka-runt-mikrofon DynaMic kan lämnas över från en talare till en annan. Se till att DynaMic: Känns igen i MultiTalker-nätverket av den initierande inspiro-sändaren. Du kan kontrollera detta via inspiros LCD-skärm. Är inom MultiTalker-nätverkets räckvidd Har slagits PÅ Inte har dämpats 46

48 Tala in i mikrofonen på ganska nära avstånd, 5 cm. När du talar, täck då inte över: mikrofonens huvud antennen Färgade ringar Med de röda, blå och gröna ringarna kan du personanpassa din DynaMic så att du snabbt kan identifiera den. Du kan endast använda två ringar på en DynaMic. Placera inte dessa ringar över mikrofonskyddets galleröppningar. 47

49 10. DynaMic och tillbehör DynaMic DataLogging DynaMic loggar automatiskt de gånger den används. Denna information sparas var 15:e minut. Den första loggningsposten lagras när DynaMic har använts i 15 minuter. Dataloggen från användningen innehåller information om t.ex. enhetens namn, tidsangivelse, MTN-läge osv. DynaMic kan lagra upp till 800 dataloggar och täcka cirka 20 dagars användning. 48

50 11. MultiTalker-nätverket i skolan MultiTalker-nätverket En eller flera inspiro/dynamic-sändare kan användas i ett MultiTalker-nätverk (totalt upp till tio sändare). Högst nio DynaMic-mikrofoner kan användas i ett MultiTalker-nätverk (MTN). MultiTalker-nätverket är tillgängligt i inspiros standarddriftsläge. Nätverkets räckvidd, d.v.s. avståndet mellan den initierande inspiro-sändaren och varje inspiro/ DynaMic-sändare som kopplas till nätverket, är 8 meter. Om en brukare oavsiktigt lämnar nätverket varnar inspiros eller DynaMics larm användaren. 49

51 :57pm Rebecca Woods Vol Monitor Down Vol Sync Up 11. MultiTalker-nätverket i skolan MultiTalker-nätverket 8 m 8 m H33 8 m 8 m 8 m Den initierande inspiro-sändaren visar en lista med övriga sändare i MultiTalker-nätverket Starta ett MultiTalker-nätverk MultiTalker-nätverket ska startas i klassrummet innan lektionen börjar. Detta är en enkel procedur och inspiro-menyn hjälper dig genom de obligatoriska stegen. Mer information finns i kapitlet Slå PÅ DynaMic. 50

52 Kontrollera att du har alla inspiro- och DynaMicsändare som du tänker använda i nätverket framför dig. Kontrollera att alla dessa sändare är AV. Ta huvudlärarens eller huvudtalarens inspiro-sändare och slå PÅ den. I denna inspiro-sändare väljer du MultiTalker-nätverk och sedan Skapa nätverk. Denna inspiro är den initierande enheten. Läs informationen på LCD-skärmen och tryck sedan på skärmknappen Start. Slå sedan PÅ alla övriga inspiro- och DynaMicsändarna. En lista över de inspiro- och DynaMic-sändare som har anslutits till nätverket ska nu visas på den initierande inspiro-sändarens bildskärm. Om alla inspiro-sändarna finns med i listan, trycker du på skärmknappen Fortsätt. Du har med nu skapat ett MultiTalker-nätverk! Alla inspiro- och DynaMic-sändare ihopkopplas av den initierande inspiro-sändaren. Börja tala som vanligt. 51

53 11. MultiTalker-nätverket i skolan Så här används ett MultiTalker-nätverk Den inspiro-sändare som har skapat (startat) nätverket har första prioritet. Alla övriga inspiro-/dynamicsändare som har anslutits till nätverket har sekundär prioritet. Läraren med första prioritet kan avbryta lärare eller elever som har sekundär prioritet, men en lärare eller elev med sekundär prioritet kan endast ta över när läraren med första prioritet inte talar. Ingen åtgärd från brukaren är nödvändig. Om inspirosändaren med första prioritet inte upptäcker något tal, kan vilken lärare eller elev som helst med sekundär prioritet ta över mikrofonen bara genom att börja tala. Endast en röst sänds åt gången. Lämna ett MultiTalker-nätverk MultiTalker-nätverket kan inte existera utan att den initierande inspiro-sändaren finns med i nätverket. Om du bestämmer dig för att avsluta MultiTalker-nätverket, upphör hela nätverket att fungera och alla inspiro- och DynaMic-sändarna kommer att aktivera ett larm. 52

54 Om du använder en inspiro-sändare, som nyss anslutits till ett nätverk, kan du alltid lämna nätverket genom att välja Stoppa MultiTalker-nätverk. Din inspiro-sändare hamnar då i enkelundervisningsläget, medan alla övriga inspiro-sändare i MultiTalker-nätverket blir kvar i MultiTalker-nätverksläget. Om du slår AV en DynaMic, kommer den att raderas från din deltagarlista. MultiTalker-nätverket kommer att fortsätta med alla övriga DynaMic- och inspirosändare. Om du oavsiktigt förflyttar dig utanför MultiTalkernätverkets räckvidd varnas du av ett larm. Du kan då välja att antingen förflytta dig tillbaka inom nätverkets räckvidd (d.v.s. inom 8 m från den initierande inspirosändaren) eller att lämna nätverket. 53

55 11. MultiTalker-nätverket i skolan Praktiska tips MultiTalker-nätverkets inställning sparas i inspirosändarna. Om inspiro- och DynaMic-sändarna har slagits AV i MultiTalker-nätverksläget, t.ex. före lunch, kan du välja MultiTalker-nätverksläget igen när sändarna slås PÅ genom att slå PÅ inspiro och trycka på Fortsätt. I detta fall finns det ingen anledning att starta om nätverket. Alla DynaMic-sändarna ansluter till nätverket efter den 8 sekunder långa ihopkopplingstiden. Om du har skapat ett MultiTalker-nätverk med till exempel två inspiro-sändare och en tredje person måste anslutas till nätverket med inspiro eller DynaMic i efterhand, är det nödvändigt att skapa ett nytt MultiTalker-nätverk. 54

56 55

57 12. Felsöka inspiro Problem inspiro-sändaren kan inte slås PÅ. Dålig taluppfattning. Talarens röst är ohörbar även om inspiro-sändaren är PÅ. inspiro svarar inte på kommandon. 56

58 Mest troliga orsak Nästan urladdat batteri. Åtgärd Ladda inspiro i minst två timmar. Mikrofonen är inte korrekt placerad. Flytta mikrofonen närmare talarens mun. Mikrofondämpningen har aktiverats eller hörapparaten har inte ställts in på rätt program. Problem med programvaran. Kontrollera inspiros LCD-skärm och tryck på knappen för dämpning av mikrofonen för att aktivera mikrofonen. Starta om inspiro genom att trycka samtidigt på de fyra sidoknapparna. 57

59 13. Problemløsning DynaMic Problem DynaMic kan inte slås PÅ. Dålig taluppfattning. Talarens röst är ohörbar även om DynaMic är PÅ. DynaMic svarar inte på kommandon. 58

60 Mest troliga orsak Batteriet är urladdat. Mikrofonen har inte placerats korrekt. DynaMic-antennen eller -skyddet har delvis täckts över. De färgade ringarna täcker de akustiska öppningarna. DynaMic är dämpad. Åtgärd Ladda DynaMic i minst två timmar. Flytta DynaMic närmare talarens mun. Ta bort det som täcker DynaMic-antennen och -skyddet. Flytta DynaMics färgade ringar från öppningarna. Kontrollera att DynaMic inte är dämpad. Kontrollera att DynaMic är PÅ. Återställ den sedan med ÅTERSTÄLL-knappen. 59

61 14. Instruktioner för Dynamic SoundField-ihopkoppling Så här gör du om du behöver koppla om inspirosändaren med DigiMaster 5000-högtalaren: A Ta inspiro och kontrollera att den är laddad (se sidan 11) Slå PÅ inspiro. Om batterisymbolen visas trycker du på de två knapparna som visas nere till vänster samtidigt :57pm :57pm Vol Down Vol Up Vol Down Vol Up Släpp de två knapparna och tryck sedan på OK. 60

62 B Nu visas inspiros installationsmeny. Välj Ihopkoppling. inspiro vägleder dig genom ihopkopplingsprocessen. Vänligen följ medföljande anvisningar: a) När du ser tre prickar på inspiros LCD-skärm, håll inspiro nära högtalaren (närmare än 1 meter) och slå på DigiMaster b) Efter en kort stund upplyser inspiro dig om att DigiMaster 5000 har kopplats ihop. Lysdioden på DigiMaster 5000 visar nu ett fast blått sken. sdet blå skenet visar att Dynamic SoundFieldsystemet är klart att använda. C Slå AV både inspiro och DigiMaster Installationen av Dynamic SoundField har slutförts. 61

63 15. Viktiga anmärkningar DigiMaster 5000, inspiro och DynaMic samlar in och lagrar interna tekniska uppgifter. Dessa uppgifter kan läsas av en audionom för att kontrollera enheten och för att hjälpa dig använda Dynamic SoundFieldsystemet på bästa möjliga sätt. Använd inte Dynamic SoundField-systemet på en plats där det är förbjudet att använda elektronisk utrustning. I tveksamma fall, var god rådfråga ansvarig person. Personer med pacemakers eller annan medicinsk utrustning ska ALLTID rådfråga sin läkare, tillverkaren av pacemakern eller inhämta annan medicinsk rådgivning FÖRE användning av ett Dynamic SoundField-system. Användning av inspiro tillsammans med en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska ALLTID ske enligt säkerhetsrekommendationerna från den läkare som ansvarar för pacemakern eller från tillverkaren av pacemakern. Den digitala signal som skickas från inspiro-sändaren till DigiMaster 5000-högtalaren kan inte höras av annan utrustning. 62

64 Använd inte vatten eller andra vätskor vid rengöring av Dynamic SoundField-systemet. Använd endast tillbehör från Phonak. Använd endast originalladdaren från Phonak för inspiro och DynaMic. Dynamic SoundField-systemet bör endast repareras av en autkoriserad serviceverkstad. Att tappa Dynamic SoundField-systemet kan skada enheterna. Placera inte DynaMics anpassningsringar över de akustiska öppningarna på mikrofonskyddet. Täck inte över antennen eller mikrofonskyddet när du talar. Mikrofonskyddet får bara öppnas vid utbyten. 63

65 16. Service och garanti Som tillverkare lämnar Phonak en fabriksgaranti för Dynamic SoundField. Denna garanti omfattar alla tillverknings- och materialdefekter. Problem som uppstår med Dynamic SoundField och som orsakats av felaktig hantering eller vård, eller av reparationer som utförts av en oauktoriserad part, omfattas inte av garantin. Mer information om denna garanti lämnas av försäljningsstället. Försäljaren antecknar serienumret på Dynamic SoundField-systemet nedan. Numret behövs i händelse av en garantireparation. Serienummer för inspiro: Inköpsdatum för inspiro: Serienummer för DigiMaster 5000: Inköpsdatum för DigiMaster 5000: Serienummer för DynaMic: Inköpsdatum för DynaMic: 64

66 17. Överensstämmelsedeklaration Härmed intygar Phonak Communications AG, Länggasse 17, CH-3280 Murten, Schweiz, att DigiMaster 5000, inspiro och DynaMic uppfyller alla viktiga krav och andra viktiga föreskrifter i 1999/5/EC-direktivet. För att erhålla en kopia av Överensstämmelsedeklarationen, kontakta vänligen närmaste Phonak AGrepresentant, med adress som finns i listan över Phonakimportörer över hela världen. Dessa enheter efterlever del 15 och del 95 i FCC-reglerna och RSS 210 i Industry Canada. Användning sker under två förutsättningar: (1) Dessa enheter ska inte orsaka skadliga störningar och (2) måste acceptera eventuella mottagna störningar, inklusive störningar, som kan orsaka oönskad funktion. Dessa sändare har godkänts enligt föreskrifter i Low Power Radio Service (47 C.F.R. del 95) och får inte orsaka skadliga störningar på TV-mottagningen eller United States Navy SPASUR-installationer. 65

67 17. Överensstämmelsedeklaration Du behöver ingen FCC-licens för att använda dessa sändare. Sändarna får endast användas för att ge: hörselhjälp åt personer med nedsatt hörsel, personer som behöver språköversättning eller personer inom utbildningsväsendet; inom hälsovården för de sjuka; brottsbekämpande spårningstjänst enligt avtal med en brottsbekämpande myndighet; eller automatiserade marina telekommunikationssystemnätverks (AMTS) kontrollkommunikationer. Tvåvägsröstkommunikation och all övrig användning, som inte anges ovan, är uttryckligen förbjuden. OBS: Ändringar eller modifieringar, som utförs på denna utrustning och som inte uttryckligen godkänts av Phonak, kan leda till att brukarens behörighet att använda denna utrustning blir ogiltig. 66

68 18. Information och förklaring av symboler! CE-märkningen är en bekräftelse på att den här Phonak-produkten uppfyller kraven i R&TTE-direktivet 1999/5/EC om radio- och teleterminalutrustning. Varningstecknet innebär att det i en eller flera EG-medlemsstater finns potentiella begränsningar, när det gäller använ-dning av utrustningen. Denna symbol anger att det är viktigt att brukaren följer tillämpliga varningsmeddelanden, som finns i den här bruksanvisningen. 67

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz www.phonak.se 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Viktig

Läs mer

icube Bruksanvisning www.phonak.se 0682! GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

icube Bruksanvisning www.phonak.se 0682! GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr Seite 1 Bruksanvisning icube www.phonak.se 0682! 029-0693-09/V1.00/2008-03/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr

Läs mer

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 DISTRIBUTÖR www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 udirect Bruksanvisning Innehållsförteckning Din udirect...1 Beskrivning av din udirect...2 Batteriinformation...4 Slå PÅ och stänga AV din udirect...6

Läs mer

Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye

Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterade versioner av denna bruksanvisning finns på Tobiis webbplats www.tobii.com.

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Innehåll Säkerhet 3 Om kameragreppet 4 Knappar och delar 5 Ansluta telefonen

Läs mer

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Bruksanvisning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen lämnas endast i beskrivande

Läs mer

502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25

502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25 502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25 Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok 9207482 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-106W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Manual för Contact GPS

Manual för Contact GPS Manual Manual för Contact GPS Version 1.8 Followit Lindesberg AB Bandygatan 2, SE-711 34 Lindesberg, Sweden Telefon +46 (0)581-171 90 Fax +46 (0)581-171 96 www.reperto.se 2 Innehåll Systembeskrivning 5

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 2 ANVÄNDARHANDBOK S/N: SNABBSTART Snabbstart 1 Skjut upp luckan för att öppna. 2

Läs mer

Innehåll. Att radiopejla med mottagaren 7 Avståndsbedömning med radiopejling 7 Räckvidd med radiopejling 7 Skallräknare 7

Innehåll. Att radiopejla med mottagaren 7 Avståndsbedömning med radiopejling 7 Räckvidd med radiopejling 7 Skallräknare 7 Manual Version 1.91 Innehåll Systembeskrivning 4 Före användning 4 Ladda ner positioneringsprogramvara till mobiltelefonen 4 Hundenheten 4 Att starta och stänga av hundenheten 5 Batterifunktioner 5 Användning

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Bruksanvisning SL320

Bruksanvisning SL320 Bruksanvisning SL320 Allmän information Grattis till ditt val av köp av Bea-fon SL320! Läs den här informationen för bättre hantering av telefonen. Vi tar inget ansvar för några problem till följd av felaktig

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade

Läs mer

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Byta batterier i fjärrkontrollen...7 Fjärrkontrollens effektiva

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Bruksanvisning SL40 CONNECT dedicated to communication Detta är en bruksanvisning för Lightwriter SL40 Connect. För uppdateringar eller tillägg, besök vår hemsida på http://www.toby-churchill.com

Läs mer

Jabra GO 6430. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra GO 6430. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra GO 6430 Bruksanvisning www.jabra.com VÄLKOMMEN! Grattis till ditt val av vår nya Jabra GO 6430. Vi är övertygade om att du kommer att trivas med det breda utbudet av funktioner och att du kommer

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska Bruksanvisning 1 SONIM XP3340 Sentinel Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara

Läs mer

DENVER DDP-500. Bruksanvisning. Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer

DENVER DDP-500. Bruksanvisning. Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer DENVER DDP-500 Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer Bruksanvisning www.denver-electronics.com - 1 - INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Placering

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer