Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 BTB-färgningssatser och reagenser Se symbolförteckningen vid slutet av bipacksedeln U /05 Svenska TB Stain Kit K 1 Kat nr TB Carbolfuchsin KF För färgning av mykobakterier med användning 1 x 250 ml TB Decolorizer av Kinyouns (kall) metod för syrafasta stavar 1 x 250 ml TB Brilliant Green K 1 x 250 ml TB Stain Kit ZN TB Carbolfuchsin ZN För färgning av mykobakterier med användning av 1 x 250 ml TB Decolorizer Ziehl-Neelsens (varm) metod för syrafasta stavar 1 x 250 ml TB Methylene Blue 1 x 250 ml TB Quick Stain Kit TB Quick Stain Carbolfuchsin För snabbare färgning av mykobakterier med 1 x 250 ml TB Quick Stain Methylene Blue användning av kall metod för syrafasta stavar 1 x 250 ml TB Fluorescent Stain Kit M TB Auramine M För färgning av mykobakterier med användning av 1 x 250 ml TB Decolorizer TM fluorescensmetod enligt Morse, Blair, Weiser och 1 x 250 ml TB Potassium Permanganate Sproat 1 x 250 ml TB Fluorescent Stain Kit T TB Auramine-Rhodamine T För färgning av mykobakterier med användning av 1 x 250 ml TB Decolorizer TM fluorescensmetod enligt Truant, Brett och Thomas 1 x 250 ml TB Potassium Permanganate 1 x 250 ml TB Auramine M För färgning av mykobakterier med användning 4 x 250 ml fluorescensmetod enligt Morse, Blair, Weiser och Sproat TB Auramine-Rhodamine T För färgning av mykobakterier med användning av 4 x 250 ml fluorescensmetod enligt Truant, Brett och Thomas TB Brilliant Green K För färgning av mykobakterier med användning av 4 x 250 ml Kinyouns (kall) och Ziehl-Neelsens (varm) metod för syrafasta stavar TB Carbolfuchsin KF För färgning av mykobakterier med användning av 4 x 250 ml Kinyouns (kall) metod för syrafasta stavar TB Carbolfuchsin ZN För färgning av mykobakterier med användning av 4 x 250 ml Ziehl-Neelsens (varm) metod för syrafasta stavar TB Decolorizer För färgning av mykobakterier med användning av 4 x 250 ml Kinyouns (kall) och Ziehl-Neelsens (varm) metod för syrafasta stavar TB Decolorizer TM För färgning av mykobakterier med användning av 4 x 250 ml fluorescensmetoder enligt Truant, Brett och Thomas, eller Morse, Blair, Weiser och Sproat TB Methylene Blue För färgning av mykobakterier med användning av 4 x 250 ml Kinyouns (kall) och Ziehl-Neelsens (varm) metod för syrafasta stavar TB Potassium Permanganate För färgning av mykobakterier med användning av 4 x 250 ml fluorescensmetoder enligt Truant, Brett och Thomas, eller Morse, Blair, Weiser och Sproat TB Quick Stain För snabbare färgning av mykobakterier med Carbolfuchsin användning av kall metod för syrafasta stavar 3 x 250 ml TB Quick Stain För snabbare färgning av mykobakterier med Methylene Blue användning av kall metod för syrafasta stavar 3 x 250 ml

2 ANVÄNDNINGSOMRÅDE TB färgningssatser används för att färga utstryk preparerade från prover och odlingar som misstänks innehålla mykobakterier, för erhållande av en tidig preliminär diagnos av mykobakterieinfektion och för karaktärisering av bakterieisolat SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING Tekniken med färgning av utstryk för mikroskopi är en av de första metoder som togs fram för påvisning av tuberkelbakterien och utgör fortfarande standardförfarande 1 Den unika syrafasta egenskapen hos mykobakterier gör färgningstekniken särskilt värdefull för erhållande av en tidig, preliminär diagnos, och för information om antalet syrafasta bakterier i provet Fluorescensmikroskopi har ett flertal fördelar framför de klassiska metoderna för påvisning av mykobakterier, tack var dess snabbhet och enkelhet, lättheten med vilket objektglaset undersöks samt metodens tillförlitlighet och överlägsenhet 2 TB Stain Kit K används för Kinyouns (kall) metod för syrafasta stavar 3 TB Stain Kit ZN används för Ziehl-Neelsens (varm) metod för syrafasta stavar 4 TB Quick Stain Kit är en snabbare version av den kalla färgningsmetoden TB Fluorescent Stain Kit M används för fluorescensmetoden med auramin O för syrafasta stavar 5 TB Fluorescent Stain Kit T används för fluorescensmetod med auramin-rodamin för syrafasta stavar enligt Truant, Brett och Thomas 6 FUNKTIONSPRINCIPER En huvudegenskap hos mykobakterier är att dessa är "syrafasta", dvs när de väl färgats med ett anilinfärgämne, basiskt fuksin, så är de svåra att avfärga och behåller den röda färgen även när de behandlas med en blandning av syra och alkohol Vid Ziehl-Neelsen-färgning används metylenblått som motfärg Vid Kinyoun-färgning ger brilliantgrönt den nödvändiga kontrasten Vid TB Quick Stain används metylenblått som motfärg, men ett separat avfärgningssteg krävs ej, eftersom avfärgningsmedlet/motfärgen reagens B avfärgar och motfärgar utstryket i ett steg Fluorescensfärger emitterar synlig strålning när de stimuleras av ultraviolett ljus med kortare våglängd, dvs en kvicksilverånglampa eller en stark, blå ljuskälla med lämpligt filter 7 Auramin O och rodamin B rapporteras binda mycolsyror i mykobakteriens cellvägg 8 Fritt färgämne avlägsnas med hjälp av den avfärgande syra-alkohollösningen Kaliumpermanganat används som motfärg för att undertrycka ospecifik bakgrundsfluorescens REAGENSER Ungefärlig sammansättning* per liter TB STAIN KIT K TB Carbolfuchsin KF Basisk fuksin 15 0 g Fenol, USP 45 0 g Isopropanol ml Etanol 50 0 ml Destillerat vatten ml TB Decolorizer Saltsyra 30 0 ml Etanol/metanol ml TB Brilliant Green K Brilliantgrönt 2 0 g Natriumhydroxid 0 02 g Destillerat vatten ml TB Stain Kit ZN TB Carbolfuchsin ZN Basisk fuksin 1 7 g Fenol, USP 50 0 g Isopropanol 95 0 ml Destillerat vatten ml TB Decolorizer Saltsyra 30 0 ml Etanol/metanol ml TB Methylene Blue Metylenblått, USP 2 4 g Etanol/metanol ml Destillerat vatten ml TB Quick Stain Reagents Carbolfuchsin Reagent A Basisk fuksin (alkoholisk) 17 0 g Vattenhaltig fenol ml TB Fluorescent Stain Kit M TB Auramine M Auramin O 2 0 g Fenol, USP 4 0 g Glycerin, USP ml Isopropanol ml Destillerat vatten ml TB Decolorizer TM Saltsyra 5 0 ml Isopropanol ml Destillerat vatten ml TB Potassium Permanganate Kaliumpermanganat 5 0 g Destillerat vatten ml TB Fluorescent Stain Kit T TB Auramine-Rhodamine T Auramin O 12 0 g Rodamin B 6 0 g Fenol, USP 80 0 g Glycerin, USP ml Isopropanol ml Destillerat vatten ml TB Decolorizer TM Saltsyra 5 0 ml Isopropanol ml Destillerat vatten ml TB Potassium Permanganate Kaliumpermanganat 5 0 g Destillerat vatten ml Methylene Blue Reagent B Metylenblått (alkoholisk) 2 0 g Syra-alkohol ml *Justerad och/eller kompletterad efter behov för att uppfylla funktionskriterierna 2

3 Varningar och försiktighetsbeaktanden: Avsedd för in vitro-diagnostik Patogena mikroorganismer, inklusive hepatitvirus och humant immunbristvirus, kan finnas närvarande i kliniska prover "Allmänna försiktighetsbeaktanden" 9-12 och institutionens riktlinjer bör följas vid hantering av alla föremål som kontaminerats med blod eller andra kroppsvätskor Rutiner och procedurer samt spridningsskyddande utrustning och anläggningar enligt biosäkerhetsnivå 2 krävs vid icke-aerosolproducerande hantering av kliniska prover som t ex vid preparering av syrafasta utstryk Samtliga aerosolgenererande aktiviteter måste utföras i ett biologiskt säkerhetsskåp av klass I eller II För laboratorieaktiviteter som innefattar propagation och hantering av kulturer av M tuberculosis och M bovis krävs rutiner samt spridningsskyddande utrustning och anläggningar enligt biosäkerhetsnivå 3 Djurstudier kräver också speciella rutiner 13 Dessa reagenser är skadliga eller dödliga vid förtäring och kan orsaka ögonirritation eller blindhet I händelse av att ämnet kommer i ögonen skall ögonen genast spolas med ett system för ögonspolning eller med ledningsvatten i minst 15 min samt läkare kontaktas Färglösningarna och avfärgningslösningen är mycket brandfarliga och ångor från dessa lösningar kan vara farliga; skall användas på säkert avstånd från öppna lågor Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor Samtliga reagenser skall användas i väl ventilerat utrymme, och långvarig inandning, kontakt med huden samt förtäring skall undvikas TB Carbolfuchsin ZN: Giftigt vid hudkontakt och förtäring Frätande Förpackningen förvaras väl tillsluten Undvik kontakt med huden och ögonen Använd lämpliga skyddskläder TB Decolorizer TM: Frätande Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare TB Potassium Permanganate: Irriterar ögonen, andningsorganen och huden Förpackningen förvaras väl tillsluten Undvik kontakt med huden och ögonen Använd lämpliga skyddskläder TB Auramine M: Brandfarligt Irriterar ögonen, andningsorganen och huden Vid kontakt med huden spola genast med mycket vatten Förpackningen förvaras väl tillsluten Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden Använd lämpliga skyddskläder TB Auramine-Rhodamine T: Brandfarligt Giftigt vid hudkontakt och förtäring Frätande Möjlig risk för bestående hälsoskador Förpackningen förvaras väl tillsluten Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare TB Decolorizer: Farligt vid inandning och förtäring Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden Använd lämpliga skyddskläder TB Methylene Blue: Farligt vid inandning och förtäring Irriterar ögonen, andningsorganen och huden Möjlig risk för bestående hälsoskador Förpackningen förvaras väl tillsluten Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar TB Carbolfuchsin KF: Farligt vid hudkontakt och förtäring Irriterar ögonen och huden Möjlig risk för bestående hälsoskador Förpackningen förvaras väl tillsluten Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar Förvaring: TB-färgningssatser och -reagenser skall förvaras vid ºC Reagenser som tagits ut ur förpackningskartongen skall förvaras mörkt Utgångsdatum gäller för produkt i intakt behållare vid förvaring enligt anvisningarna PROVTAGNING OCH -FÖRBEREDELSER Påför ett tunt utstryk av provet direkt på ett rent objektglas Sputum (direktprov eller koncentrerad sputum), spinaleller annan kroppsvätska (urin via kateter), homogeniserad vävnad och impressionsglas är lämpliga prover för utstryk 1 Låt utstryket torka Fixera utstryket på objektglaset genom att föra det över en liten låga 2-3 gånger, undvik stark värme eller använd en elektrisk objektglasvärmare vid 65 till 75 C under åtminstone 2 tim 14 FÖRFARANDE Tillhandahållet material*: TB Stain Kit K, TB Stain Kit ZN, TB Quick Stain Kit, TB Fluorescent Stain Kit M, TB Fluorescent Stain Kit T *Individuella reagenser tillhandahålles separat Material som krävs men ej medföljer: Objektglas - nya eller rengjorda i sur dikromatlösning, färgningsställ och mikroskop med lins för oljeimmersion eller fluorescensmikroskop Testförfarande KINYOUN-FÄRGNING TB Stain Kit K 1 Placera objektglasen i ett färgningsställ och sänk ned dem i TB Carbolfuchsin KF i 4 min Värm ej 2 Tvätta objektglasen försiktigt under rinnande 3 Avfärga med TB Decolorizer i 3-5 s 5 Motfärga med antingen TB Brilliant Green K eller TB Methylene Blue (tillhandahålles separat) i 30 s 7 Lufttorka Om TB Methylene Blue används torkas objektglasen över svag värme 3

4 ZIEHL-NEELSEN-FÄRGNING TB Stain Kit ZN 1 Placera objektglasen i ett färgningsställ och sänk ned dem i TB Carbolfuchsin ZN Värm försiktigt till ångbildning och låt det ånga i 5 min 2 Tvätta objektglasen försiktigt under rinnande vatten 3 Avfärga med TB Decolorizer med två reagensbyten i 1-2 min tills ingen röd färg längre ses vid tvättning 5 Motfärga med antingen TB Methylene Blue eller TB Brilliant Green K i 30 s 7 Torka över svag värme TB QUICK STAIN TB Quick Stain Kit 1 Placera objektglasen i ett färgningsställ och sänk ned dem i TB Quick Stain Carbolfuchsin Reagent A Låt stå i 5 min 2 Skölj försiktigt under en vattenstråle tills ingen färg längre ses vid tvättningen 3 Motfärga med en generös mängd Methylene Blue Reagent B, och låt stå i 2 1/2-3 min 4 Skölj försiktigt under en vattenstråle och låt sedan glaset lufttorka MORSE-FÄRGNING TB Fluorescent Stain Kit M 1 Placera objektglasen i ett färgningsställ och sänk ned dem i TB Auramine M i 15 min 2 Tvätta objektglasen försiktigt under rinnande vatten 3 Avfärga med TB Decolorizer TM i s 5 Motfärga med TB Potassium Permanganate i 2 min 7 Lufttorka 8 Undersök i mikroskop utrustat med filterset enligt beskrivning av Chapin och Murray 15 TRUANT-FÄRGNING TB Fluorescent Stain Kit T 1 Placera objektglasen i ett färgningsställ och sänk ned dem i TB Auramine-Rhodamine T som skakats ordentligt före användning Låt stå orört i min i rumstemperatur 2 Tvätta objektglasen försiktigt under rinnande vatten 3 Avfärga med TB Decolorizer TM i 2-3 min 5 Motfärga med TB Potassium Permanganate i 4-5 min 7 Sug försiktigt upp överskottsvätska med ett papper Låt glaset lufttorka eller torka det mycket försiktigt över en flamma 8 Undersök i mikroskop utrustat med filterset, enligt beskrivning av Truant et al, 6 eller Chapin och Murray 15 Kvalitetskontroll utförd av användaren: Det rekommenderas att kontroller körs varje dag med användning av BBL AFB Slide (kat nr ) eller kända syrafasta eller icke-syrafasta mikroorganismer Kvalitetskontroll måste utföras i enlighet med gällande bestämmelser och/eller ackrediteringskrav samt laboratoriets etablerade procedurer för kvalitetskontroll Det rekommenderas att användaren konsulterar tillämpliga CLSI- (tidigare NCCLS) riktlinjer och CLIA-föreskrifter för lämpliga kvalitetskontrollförfaranden Organism Förväntade resultat Mycobacterium tuberculosis H37Ra ATCC Positivt Bacillus subtillis ATCC 6633 Negativt METODENS BEGRÄNSNINGAR En positiv färgningsreaktion utgör ett sannolikt bevis på att det finns mykobakterier i provet En negativ färgningsreaktion innebär nödvändigtvis inte att provet kommer att uppvisa en negativ mykobakterieodling För positiv identifikation av mykobakterier, måste andra metoder användas (odlingar, molekylära mm ) 4

5 FÖRVÄNTADE RESULTAT OCH FUNKTIONSEGENSKAPER 1-8,15 Syrafasta Ej syrafasta bakterier bakterier TB Stain Kit K mörkröd till rosa grön TB Stain Kit ZN mörkrosa till röd blå TB Quick Stain Kit mörkröd till rosa blå till blågrön Mykobakterier TB Fluorescent Stain Kit M starkt gul-grön fluorescens TB Fluorescent Stain Kit T röd-orange fluorescens REFERENSER 1 Nolte, F S and B Metchock 1995 Mycobacterium, p In P R Murray, E J Baron, M A Pfaller, F C Tenover and R H Yolken (ed ), Manual of clinical microbiology, 6 th ed American Society for Microbiology, Washington, D C 2 Tenover, F C, J T Crawford, R E Huebner, L J Geiter, C R Horsburgh, Jr, and R C Good 1993 The resurgence of turberculosis: is your laboratory ready? J Clin Microbiol 31: Ebersole, L L 1994 Acid-fast stain procedures, p In H D Isenberg (ed ), Clinical microbiology procedures handbook, vol 1 American Society for Microbiology, Washington, D C 4 Murray, R G E, R N Doetsch and C F Robinow 1994 Determinative and cytological light microscopy, p In P Gerhardt, R G E Murray, W A Wood and N R Krieg (ed ), Methods for general and molecular bacteriology, American Society for Microbiology, Washington, D C 5 Heifets, L B and R C Good 1994 Current laboratory methods for the diagnosis of tuberculosis, p In B R Bloom (ed ), Tuberculosis: pathogenesis, protection, and control, American Society for Microbiologhy, Washington, D C 6 Truant, J P, W A Brett and W Thomas, Jr 1962 Fluorescence microscopy of tubercle bacilli stained with auramine and rhodamine Henry Ford Hosp Med Bull 10: Cernoch, P L, R K Enns, M A Saubolle and R J Wallace, Jr 1994 Cumitech 16A, Laboratory diagnosis of the mycobacterioses Coord ed A S Weissfeld American Society for Microbiology, Washington, D C 8 Baron, E J and S M Finegold 1990 Bailey & Scott s diagnostic microbiology, 8 th ed The C V Mosby Company, Baltimore, MD 9 National Committee for Clinical Laboratory Standards 2001 Approved Guideline M29-A2 Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 2nd ed NCCLS, Wayne, Pa 10 Garner, J S 1996 Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U S Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention Guideline for isolation precautions in hospitals Infect Control Hospital Epidemiol 17: U S Department of Health and Human Services 1999 Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC), 4th ed U S Government Printing Office, Washington, D C 12 Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) Official Journal L262, 17/10/2000, p U S Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, and National Institutes of Health 1999 Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, 4th ed HHS Publication No (CDC) U S Government Printing Office, Washington, D C 14 Kent, P T and G P Kubica, 1985 Public Health Mycobacteriology A guide for the level III laboratory, p 58, U S Dept of Health and Human Services, Centers for Disease Control, Atlanta Ga 15 Chapin, K C and P R Murray 1999 Stains, p In P R Murray, E J Baron, M A Pfaller, F C Tenover and R H Yolken (ed ), Manual of clinical microbiology, 7 th ed American Society for Microbiology, Washington, D C 5

6 Manufacturer / Výrobce / Producent / Fabrikant / Tootja / Valmistaja / Fabricant / Hersteller / ÊáôáóêåõáóôÞò / Gyártó / Ditta produttrice / Gamintojas / Producent / Fabricante / Výrobca / Tillverkare Use by / Spotøebujte do / Anvendes før / Houdbaar tot / Kasutada enne / Viimeinkäyttöpäivä / A utiliser avant / Verwendbar bis / Çìåñïìçßá ëþîçò / Felhasználhatóság dátuma / Usare entro / Naudokite iki / Brukes før / Stosowaæ do / Utilizar em / Použite do / Usar antes de / Använd före / YYYY-MM-DD / YYYY-MM (MM = end of month) / RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = konec mìsíce) ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutning af måned) / JJJJ-MM-DD / JJJJ-MM (MM = einde maand) AAAA-KK-PP / AAAA-KK (KK = kuu lõpp) VVVV-KK-PP / VVVV-KK (kuukauden loppuun mennessä) AAAA-MM-JJ / AAAA-MM (MM = fin du mois) / JJJJ-MM-TT / JJJJ-MM (MM = Monatsende) / ÅÅÅÅ-ÌÌ-ÇÇ / ÅÅÅÅ-ÌÌ (ÌÌ = ôýëïò ôïõ ìþvá) / ÉÉÉÉ-HH-NN / ÉÉÉÉ-HH (HH = hónap utolsó napja) AAAA-MM-GG / AAAA-MM (MM = fine mese) / MMMM-MM-DD / MMMM-MM (MM = mënesio pabaiga) ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutten av måneden) RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec miesi¹ca) AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = fim do mês) / RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec mesiaca) aaaa-mm-dd / aaaa-mm (mm = fin del mes) / ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutet på månaden) Catalog number / Katalogové èíslo / Katalognummer / Catalogusnummer / Kataloogi number / Tuotenumero / Numéro catalogue / Bestellnummer / Áñéèìüò êáôáëüãïõ / Katalógusszám / Numero di catalogo / Katalogo numeris / Numer katalogowy / Número do catálogo / Katalógové èíslo / Número de catálogo Authorized Representative in the European Community / Autorizovaný zástupce pro Evropskou unii / Autoriseret repræsentant i EU / Erkend vertegenwoordiger in de Europese Unie / Volitatud esindaja Euroopa Nõukogus / Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä / Représentant agréé pour la C E E / Autorisierte EG-Vertretung / ÅîïõóéïäïôçìÝíïò áíôéðñüóùðïò óôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá / Hivatalos képviselet az Európai Unióban / Rappresentante autorizzato nella Comunità europea / Ágaliotasis atstovas Europos Bendrijoje / Autorisert representant i EU / Autoryzowane przedstawicielstwo w Unii Europejskiej / Representante autorizado na União Europeia / Autorizovaný zástupca v Európskom spoloèenstve / Representante autorizado en la Comunidad Europea / Auktoriserad representant i EU In Vitro Diagnostic Medical Device / Lékaøské zaøízení urèené pro diagnostiku in vitro / In vitro diagnostisk medicinsk anordning / Medisch hulpmiddel voor in vitro diagnose / In vitro diagnostika meditsiiniaparatuur / Lääkinnällinen in vitro -diagnostiikkalaite / Dispositif médical de diagnostic in vitro / Medizinisches In-vitro-Diagnostikum / In vitro äéáãíùóôéêþ éáôñéêþ óõóêåõþ / In vitro diagnosztikai orvosi eszköz / Dispositivo medico diagnostico in vitro / In vitro diagnostikos prietaisas / In vitro diagnostisk medisinsk utstyr / Urz¹dzenie medyczne do diagnostyki in vitro / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / Medicínska pomôcka na diagnostiku in vitro / Dispositivo médico de diagnóstico in vitro / Medicinsk anordning för in vitro-diagnostik Temperature limitation / Teplotní omezení / Temperaturbegrænsning / Temperatuurlimiet / Temperatuuri piirang / Lämpötilarajoitus / Température limite / Zulässiger Temperaturenbereich / ¼ñéï èåñìïêñáóßáò / Hõmérsékleti határ / Temperatura limite / Laikymo temperatûra / Temperaturbegrensning / Ograniczenie temperatury / Limitação da temperatura / Ohranièenie teploty / Limitación de temperatura / Temperaturbegränsning Batch Code (Lot) / Kód (èíslo) šarže / Batch kode (Lot) / Chargenummer (lot) / Partii kood / Eräkoodi (LOT) / Code de lot (Lot) / Chargencode (Chargenbezeichnung) / Êùäéêüò ðáñôßäáò (Ðáñôßäá) / Tétel száma (Lot) / Codice del lotto (partita) / Partijos numeris (Lot) / Batch-kode (Serie) / Kod partii (seria) / Código do lote (Lote) / Kód série (šarža) / Código de lote (Lote) / Satskod (parti) Consult Instructions for Use / Prostudujte pokyny k použití / Læs brugsanvisningen / Raadpleeg gebruiksaanwijzing / Lugeda kasutusjuhendit / Tarkista käyttöohjeista / Consulter la notice d emploi / Gebrauchsanweisung beachten / Óõìâïõëåõôåßôå ôéò ïäçãßåò ñþóçò / Olvassa el a használati utasítást / Consultare le istruzioni per l'uso / Skaitykite naudojimo instrukcijas / Se i bruksanvisningen / Zobacz instrukcja u ytkowania / Consulte as instruções de utilização / Pozri Pokyny na používanie / Consultar las instrucciones de uso / Se bruksanvisningen m Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland USA A BENEX Limited Bay K 1a/d, Shannon Industrial Estate Shannon, County Clare, Ireland Tel: Fax: ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection BD, BD Logo and BBL are trademarks of Becton, Dickinson and Company 2005 BD

BBBL DrySlide PYR Kit Se symbolförteckningen vid slutet av bipacksedeln AVSEDD ANVÄNDNING BBL DrySlide PYR Kit, med BBL DrySlide PYR och BBL DrySlide PYR Color Developer, används för att detektera hydrolys

Läs mer

B TB-färgningssatser och reagenser

B TB-färgningssatser och reagenser B TB-färgningssatser och reagenser 8820201JAA(03) 2014-08 Svenska TB Stain Kit K TB Carbolfuchsin KF TB Brilliant Green K TB Stain Kit ZN TB Carbolfuchsin ZN TB Methylene Blue TB Fluorescent Stain Kit

Läs mer

B BBL MGIT AST SIRE System För bestämning av resistens hos Mycobacterium tuberculosis mot tuberkulosmedel 8809591JAA Se symbolförteckningen vid slutet av bipacksedeln 2006/02 U Svenska AVSEDD ANVÄNDNING

Läs mer

! Difco QC Antigens Shigella

! Difco QC Antigens Shigella ! Difco QC Antigens Shigella Se symbolförteckningen vid slutet av bipacksedeln.! S1160JAA 2003/06 Svenska ANVÄNDNINGSOMRÅDE Difco QC Antigens Shigella används vid kvalitetskontrolltestning av Difco Shigella

Läs mer

Difco Bordetella Antisera Difco Bordetella Antigens

Difco Bordetella Antisera Difco Bordetella Antigens Difco Bordetella Antisera Difco Bordetella Antigens Se symbolförteckningen vid slutet av bipacksedeln. S1220 2003/07 Svenska AVSEDD ANVÄNDNING Difco Bordetella pertussis-antiserum och Difco Bordetella

Läs mer

B Acridine Orange Stain Se symbolförteckningen vid slutet av bipacksedeln U 8820211 2004/06 Svenska Kat nr Acridine Orange Stain För detection av mikroorganismer I 1 x 250 ml 212536 direktutstryk med hjälp

Läs mer

Gram Stain Kits and Reagents

Gram Stain Kits and Reagents Gram Stain Kits and Reagents 8820191JAA 2008/06 Svenska Gram Stain Kit 1 Kat. nr. 212539 Gram Crystal Violet För färgning för differentiering av bakterier. Gram Iodine (stabiliserad) Gram Stain Kit 1 212524

Läs mer

BDifco Listeria Antisera and Antigens Se symbolförteckningen vid slutet av bipacksedeln U S1471 2005/01 Svenska AVSEDD ANVÄNDNING Difco Listeria O-antisera typ 1, 4 och Poly används för identifiering av

Läs mer

Positiva 12B Mykobacteria Medium odlingsflaskor för fortsatt odling eller färgning, m m : Före uttagning av prov ur flaskan måste den gas som kan bild

Positiva 12B Mykobacteria Medium odlingsflaskor för fortsatt odling eller färgning, m m : Före uttagning av prov ur flaskan måste den gas som kan bild B BACTEC PANTA PLUS Kit Se symbolförteckningen vid slutet av bipacksedeln U PP115JAA(J) 2006/07 Svenska AVSEDD ANVÄNDNING BACTEC PANTA PLUS är ett antimikrobiellt supplement som består av BACTEC PANTA

Läs mer

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid AVSEDD ANVÄNDNING BACTEC Diluting Fluid (spädningsvätska) används vid förfaranden där mykobakterieodlingar späds för inokulation. Produktens huvudsakliga användning är vid BACTEC

Läs mer

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Svenska Patent No. 4,030,978 AVSEDD ANVÄNDNING BBL Port-A-Cul-rör, -behållare och -flaskor innehåller ett reducerat transportmedium

Läs mer

B VDRL med buffrad koksaltlösning VDRL Test Control Serum Set Se symbolförteckningen vid slutet av bipacksedeln U L000135 2004/08 Svenska AVSEDD ANVÄNDNING VDRL antigen med buffrad koksaltlösning rekommenderas

Läs mer

Difco Vibrio Cholerae Antisera

Difco Vibrio Cholerae Antisera Difco Vibrio Cholerae Antisera Se symbolförteckningen vid slutet av bipacksedeln. AVSEDD ANVÄNDNING Difco Vibrio cholerae-antisera rekommenderas för användning vid agglutinationstester på objektglas, för

Läs mer

Veritor System Reader

Veritor System Reader Veritor System Reader Användarhandbok L010108(03) 2013-09 Svenska AVSEDD ANVÄNDNING BD Veritor System Reader (Avläsare för BD Veritor-systemet) är avsedd att användas med BD Veritor System Test Kit Devices

Läs mer

B Gram Stain Kits and Reagents

B Gram Stain Kits and Reagents B Gram Stain Kits and Reagents 8820191JAA(04) 2014-08 Svenska Gram Stain Kit 1 Kat. nr. 212539 Gram Crystal Violet För färgning för differentiering av bakterier. Gram Iodine (stabiliserad) Gram Stain Kit

Läs mer

B Clay Adams Sedi-Stain Concentrated Stain

B Clay Adams Sedi-Stain Concentrated Stain B Clay Adams Sedi-Stain Concentrated Stain 1570-000-011(02) 2015-06 Svenska AVSEDD ANVÄNDNING Sedi-Stain koncentrerat färgämne är en stabiliserad modifiering av färgämnet Sternheimer-Malbin, avsett för

Läs mer

FÖRFARANDEN Tillhandahållet material: Difco E Coli O Antiserum O157 och Difco E Coli H Antiserum H7 Material som krävs men ej medföljer: Kalvinfusions

FÖRFARANDEN Tillhandahållet material: Difco E Coli O Antiserum O157 och Difco E Coli H Antiserum H7 Material som krävs men ej medföljer: Kalvinfusions B Difco E Coli Antisera S1230 2003/05 Svenska U Se symbolförteckningen vid slutet av bipacksedeln AVSEDD ANVÄNDNING Difco E Coli O Antiserum O157 och Difco E Coli H Antiserum H7 används för identifiering

Läs mer

FÖRFARANDE Tillhandahållet material: BBL Coagulase Plasma, Rabbit, BBL Coagulase Plasma, Rabbit with EDTA Material som krävs men ej medföljer: Bakteri

FÖRFARANDE Tillhandahållet material: BBL Coagulase Plasma, Rabbit, BBL Coagulase Plasma, Rabbit with EDTA Material som krävs men ej medföljer: Bakteri BBBL Coagulase Plasmas Se symbolförteckningen vid slutet av bipacksedeln U 8810061 2004/06 Svenska AVSEDD ANVÄNDNING BBL Coagulase Plasma, kanin, och BBL Coagulase Plasma, kanin, med EDTA, används för

Läs mer

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials AVSEDD ANVÄNDNING BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Svenska BACTEC PZA Test Medium (Middlebrook 7H12 Broth, ph 6,0) är speciellt utvecklat för

Läs mer

Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel

Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel Sida 1( 5) Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel Utförd 2014-09-15 Av Charlotte Welinder på Bo Baldetorps grupp. Andrad senast 2014-09-19 Av Lars Ekblad Slutlig bedömning av hela metoden 1. Acceptabel

Läs mer

BACTEC 12B Mycobacteria Culture Vials Middlebrook 7H12

BACTEC 12B Mycobacteria Culture Vials Middlebrook 7H12 BACTEC 12B Mycobacteria Culture Vials Middlebrook 7H12 PP116JAA 2007/06 Svenska AVSEDD ANVÄNDNING Det kvalitativa BACTEC 12B Mycobacteria Medium rekommenderas för odling och påvisning av mykobakterier

Läs mer

PRINCIPER FÖR OCH FÖRKLARING AV METODEN

PRINCIPER FÖR OCH FÖRKLARING AV METODEN BA-256665.02-1 - BRUKSANVISNING DELVIS FÄRDIGSTÄLLDA MEDIER I FLASKA BA-256665.02 Reviderad: Augusti 2003 BD Tryptic Soy Agar AVSEDD ANVÄNDNING BD Tryptic Soy Agar (sojaagar), som levereras i flaskor,

Läs mer

Riskbedömning Silverinfärgning av gel

Riskbedömning Silverinfärgning av gel Sida 1( 6) Utförd 2014-09-15 Av Charlotte Welinder på Bo Baldetorps grupp. Andrad senast 2014-09-18 Av Lars Ekblad Slutlig bedömning av hela metoden 1. Acceptabel risk Riskbedömning Silverinfärgning av

Läs mer

GasPak EZ gasbildande system för

GasPak EZ gasbildande system för GasPak EZ gasbildande system för behållare 8010412/04 2007/09 Svenska AVSEDD ANVÄNDNING GasPak EZ gasbildande system för behållare är fleranvändningssystem som skapar miljöer lämpliga för att underhålla

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. BD ProbeTec ET lyseringsvärmare BD ProbeTec ET primnings- och förvärmare

ANVÄNDARHANDBOK. BD ProbeTec ET lyseringsvärmare BD ProbeTec ET primnings- och förvärmare ANVÄNDARHANDBOK BD ProbeTec ET lyseringsvärmare BD ProbeTec ET primnings- och förvärmare Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Godkänt att användas Godkänt endast för lab.bruk 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN. OMR. Tvättalkali LEVERANTÖR Ecolab AB

Läs mer

Riskbedömning Immunohistokemi, manuell

Riskbedömning Immunohistokemi, manuell Sida 1( 7) Riskbedömning Immunohistokemi, manuell Utförd 2014-09-04 Av Rune Nilsson på Bo Baldetorps grupp. Andrad senast 2014-09-18 Av Lars Ekblad Slutlig bedömning av hela metoden 1. Acceptabel risk

Läs mer

Riskbedömning Lysering RIPA

Riskbedömning Lysering RIPA Sida 1( 6) Riskbedömning Lysering RIPA Utförd 2014-09-22 Av Lars Ekblad på Bo Baldetorps grupp. Andrad senast 2014-09-24 Av Lars Ekblad Slutlig bedömning av hela metoden 1. Acceptabel risk 1. Ange vilka

Läs mer

MYKOBAKTERIER INFORMATION

MYKOBAKTERIER INFORMATION MYKOBAKTERIER INFORMATION Svarsfrekvens: Mikroskopi - Utförs vardagar. Svar inom 1-2 arbetsdagar DNA-påvisning - Utförs vardagar. Svar inom 2-4 arbetsdagar Odling - Utförs vardagar. Negativa odlingar besvaras

Läs mer

Acridine Orange Stain 8820211JAA(01) 2013-10 Svenska

Acridine Orange Stain 8820211JAA(01) 2013-10 Svenska Acridine Orange Stain 8820211JAA(01) 2013-10 Svenska Kat. nr. BD Acridine Orange Stain För detection av mikroorganismer I 1 x 250 ml 212536 direktutstryk med hjälp av fluorescensfärgning 4 x 250 ml 212537

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Oven Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD. Oven Cleaner SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Oven Cleaner Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Unigraphics AB Box 1709 501 17 BORÅS Tel: 033-15 11 00 Fax 033-15 88 50 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF INSTALL HD MoS2 UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-02-21 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Informationen avhänger av det specifika ämnets koncentrationsgräns. Medför ingen fara.

SÄKERHETSDATABLAD. Informationen avhänger av det specifika ämnets koncentrationsgräns. Medför ingen fara. DURABLE 5738 400ML POWERCLEAN (NEW FORMULA) Sida 1 Utfärdat: 14/06/2006 Revisionsnr: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktnamn: DURABLE 5738 400ML POWERCLEAN (NEW FORMULA) Produktkod:

Läs mer

Immunanalys VANKOMYCIN-KALIBRATORER Förklaring till symboler som används

Immunanalys VANKOMYCIN-KALIBRATORER Förklaring till symboler som används 0155185-C December, 2009 QMS VANKOMYCIN Immunanalys Denna bipacksedel till det kvantitativa mikrosfärssystemet (QMS - Quantitative Microsphere System) måste läsas noggrant före användning. Instruktionerna

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2006-05-11 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Närmare upplysningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Silikonspray

SÄKERHETSDATABLAD Silikonspray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Marslev Byvej 35 DK5290 MARSLEV Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112 VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-20 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11. Namnet e!.,produkten och företaget Produkt: Bostik Primer 300 Produkttyp: Salt LIMO Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FINAL TOUCH R.T.U.

SÄKERHETSDATABLAD FINAL TOUCH R.T.U. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR FINAL TOUCH R.T.U. Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422 Shandon Cytospin Collection Fluid Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133 Fax: +1 412

Läs mer

Artisan Grocott s Methenamine Silver Stain Kit * Kod AR176. Avsedd användning För in vitro-diagnostik.

Artisan Grocott s Methenamine Silver Stain Kit * Kod AR176. Avsedd användning För in vitro-diagnostik. Artisan Grocott s Methenamine Silver Stain Kit * Kod AR176 Avsedd användning För in vitro-diagnostik. Grocott s Methenamine Silver (GMS) Stain Kit är avsett för laboratorieanvändning för att med ljusmikroskopi

Läs mer

Riskbedömning Beredning och användning av cytostatika i in vitro-försök

Riskbedömning Beredning och användning av cytostatika i in vitro-försök Sida 1( 7) Riskbedömning Beredning och användning av cytostatika i in vitro-försök Utförd 2014-08-26 Av Anna Darabi på Rausinglab. Andrad senast 2014-10-31 Av Lars Ekblad Slutlig bedömning av hela metoden

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR FOAM CLEANER Sida 1 Utfärdat: 02/08/02 Revisionsnr: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktnamn: FOAM CLEANER Produktkod: JU 165 Användning / beskr. af produktet: Aerosol. Extremt

Läs mer

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Autoclean + wax Artikelnummer: 1400300 Användningsområde: Rengöring Leverantör: Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Grillrent Extra Användning Starkt rengöringsmedel för fastbränd smuts Företag Tingstad Papper AB Adress Marieholmsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Apeel Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD Loctite Corporation 603

VARUINFORMATIONSBLAD Loctite Corporation 603 Detta varuinformationsblad har tagits fram i enlighet med EU-direktiv 1999/45/EC och 2001/58/EC. Varuinformationsbladet ger information om säker hantering och användning av produkten. 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Extract Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Clear Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

Säkerhetsdatablad/varuinformation Dix 3000

Säkerhetsdatablad/varuinformation Dix 3000 Säkerhetsdatablad/varuinformation Dix 3000 1. Namnet på produkten och företaget Namn: Användning: Dix 3000 Rengöringsmedel för industriellt bruk Leverantör: Ecolab AB Box 164 125 24 Älvsjö Sverige Kontaktperson:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Skalflex Fasadsilikat Grundare Till grundning av sugande mineraliska underlag. Förbereder vidhäftning av silikatmålning.

SÄKERHETSDATABLAD. Skalflex Fasadsilikat Grundare Till grundning av sugande mineraliska underlag. Förbereder vidhäftning av silikatmålning. SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Datum: 20030918 Reviderad: Skalflex Fasadsilikat Grundare Till grundning av sugande mineraliska underlag. Förbereder

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Chrome Polish Artikelnummer: 180002005 Användningsområde: Leverantör: Polering Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 111

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 111 1. Namnet på ämnet/beredningen och företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(6) Produktnamn: Användningsområde: Klotterborttagningsmedel Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: PICA Kemi AB Hammarvägen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Blandas med vatten och används som puts, målning och spackelmassa.

SÄKERHETSDATABLAD. Blandas med vatten och används som puts, målning och spackelmassa. SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Datum: 20030918 Reviderad: Skalcem Blandas med vatten och används som puts, målning och spackelmassa. SKALFLEX A/S,

Läs mer

cobas PCR Female Swab Sample Kit

cobas PCR Female Swab Sample Kit cobas PCR Female Swab Sample Kit FÖR IN VITRO-DIAGNOSTISK ANVÄNDNING. cobas PCR Female Swab Sample Kit 100 Packets P/N: 05170516190 AVSEDD ANVÄNDNING cobas PCR Female Swab Sample Kit används för provtagning

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 100

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 100 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/ företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(6) Produktnamn: Användningsområde: Klotterborttagning Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: PICA Kemi AB Hammarvägen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR LIFT Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga IV; Lista med skyddsangivelser 1

Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga IV; Lista med skyddsangivelser 1 Ändringar som blir bindande från och med den 1 februari 2018 men får tillämpas redan nu Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga IV; Lista med skyddsangivelser 1 Skyddsangivelserna finns förtecknade i bilaga

Läs mer

Produktnamn: GLIDEX SILICONE SPRAY Sida: 1/5 Utfärdandedatum: 27. mars 1996 Reviderad: 01.06.2002 Printdatum: 01.06.2002

Produktnamn: GLIDEX SILICONE SPRAY Sida: 1/5 Utfärdandedatum: 27. mars 1996 Reviderad: 01.06.2002 Printdatum: 01.06.2002 SBLAD Produktnamn: GLIDEX SILICONE SPRAY Sida: 1/5 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: GLIDEX SILICONE SPRAY Användning: Glidmedel till plaströr m.m. Förpackningsstorlek: 400 ml aerosolbehållare

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Plaster Karex

SÄKERHETSDATABLAD Tar Plaster Karex 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Marslev Byvej 35 DK5290 MARSLEV Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006/EC, Artikel 31

SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006/EC, Artikel 31 SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006/EC, Artikel 31 Polyurethane Hardener Component SEKTION 1: Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget. 1.1 Produkt identifiering. 1.2 Produkt namn Polyurethane Hardener

Läs mer

PENOSIL Premium Polystyrol FixFoam

PENOSIL Premium Polystyrol FixFoam Datum: 24.11.05 Version nr.: 4 Omarbetad: 20.04.2011 1.Namn på ämnet och företaget OÜ Krimelte 13619 Tallinn Suur-Paala 10 Estland Telefon +372 6 059 300 Nödtelefon: 112 2. Farliga egenskaper 2.1. Hälsa:

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF PENETRATING OIL UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-11-26 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. LG Collection AB. www.lgcollection.se

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. LG Collection AB. www.lgcollection.se SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Colorfill Solvent LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX 0380

Läs mer

Varuinformationsblad enligt KIFS 1998:8 och SÄIFS 1994:4.

Varuinformationsblad enligt KIFS 1998:8 och SÄIFS 1994:4. Varuinformationsblad enligt KIFS 1998:8 och SÄIFS 1994:4. 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn Användningsområde Leverantör Haemo-Clean-L Rengöring av kirurgiska instrument Ljungberg & Kögel

Läs mer

Varuinformation (91/155 EEC) Utgiven: 20.12.2002 Revision: 20.12.2002 Översatt: 07.01.2003 METALIN P 10047ME0205 Sid. 1 av 6

Varuinformation (91/155 EEC) Utgiven: 20.12.2002 Revision: 20.12.2002 Översatt: 07.01.2003 METALIN P 10047ME0205 Sid. 1 av 6 Sid. 1 av 6 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn Användningsområde Tillverkare Distrubitör Rådgivning vid olyckor METALIN P (Hölzel pulverdiskmedel) Laboratoriedisk B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BIO KONS. R-fraser didecyldimetylammoniumklorid. EC-nr Etylenglykol

SÄKERHETSDATABLAD BIO KONS. R-fraser didecyldimetylammoniumklorid. EC-nr Etylenglykol Revisionsdatum: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemikalienamn Revisionsdatum Producent, importör Ansvarig Jourtelefon Användning Ecolab AB Box 164 125 24 Älvsjö Tlf: 08-603 22 00 Fax:

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD Art.nr 5800040

VARUINFORMATIONSBLAD Art.nr 5800040 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Tangit ABS Kemisk teknisk produktbenämning: L, metyletylketon, n-butylacetat i ABS Produkttyp/användning: Speciallim för ABS Leverantör/Tillverkare: LOCTITE

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2007-09-13 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

ASPERGILLUS-ANTIGENER

ASPERGILLUS-ANTIGENER ASPERGILLUS-ANTIGENER Aspergillus antigens 52942 Aspergillus fumigatus antigens 52962 Aspergillus fumigatus positive control serum 61681 Aspergillus positive control sera 61682 SERODIAGNOS AV ASPERGILLOS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn:

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: sida 1/5 1. Identifiering av ämnet eller blandningen och leverantören (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning

Läs mer

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. För övervakning av Access HIV combo-analysens systemprestanda. B71124A - [SE] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. För övervakning av Access HIV combo-analysens systemprestanda. B71124A - [SE] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 För övervakning av Access HIV combo-analysens systemprestanda. - [SE] - 2015/01 Access HIV combo QC4 & QC5 Innehållsförteckning 1 Avsedd användning...

Läs mer

Läs etiketten! Det här behöver du veta för att använda rengöringsprodukter

Läs etiketten! Det här behöver du veta för att använda rengöringsprodukter Läs etiketten! Det här behöver du veta för att använda rengöringsprodukter samt disk- och tvättmedel i hemmet på ett säkert sätt Snart kommer rengöringsmedel för hushållsbruk att förses med nya varningsetiketter.

Läs mer

ENTER ALLERGITVÄTT är anpassat för all tvätt mellan 30º och 90ºC. Passar även utmärkt vid handtvätt. Tvättmedlet är helt biologiskt nedbrytbart.

ENTER ALLERGITVÄTT är anpassat för all tvätt mellan 30º och 90ºC. Passar även utmärkt vid handtvätt. Tvättmedlet är helt biologiskt nedbrytbart. ENTER ALLERGITVÄTT 16-kgs hinkar, ph i brukslösning ca 10,5 A200 0016, MTPA i Helt oparfymerat! Fritt från allergiframkallande tillsatser! ENTER ALLERGITVÄTT är ett tvättmedel speciellt framtaget för att

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: Internt nr: Ersätter datum:

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: Internt nr: Ersätter datum: 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning HANDELSNAMN ANVÄNDN.OMR. FORMEL Bilschampo med vax RENGÖRINGSMEDEL Producent/Importör Företag Adress Postnr/Ort

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR MATT BLACK PAINT Sida 1 Utfärdat: 19/07/02 Revisionsnr: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktnamn: MATT BLACK PAINT Produktkod: JU Användning / beskr. af produktet: Aerosol.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BPS KONTAKTPERSON Namn Telefon Land. Nödtelefon Information Öppettider 112 Giftinformationscentralen 24 timmar/dygn

SÄKERHETSDATABLAD BPS KONTAKTPERSON Namn  Telefon Land. Nödtelefon Information Öppettider 112 Giftinformationscentralen 24 timmar/dygn 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Rengöringsmedel Leverantörens artikelnummer 7400 INHEMSK TILLVERKARE/IMPORTÖR Företag Trion Tensid AB Adress Svederusgatan

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD. Loctite Corporation 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING 3. FARLIGA EGENSKAPER

VARUINFORMATIONSBLAD. Loctite Corporation 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING 3. FARLIGA EGENSKAPER 0158338 4.01 SE SW 02.04.2003 MSDS_SE Detta varuinformationsblad har tagits fram i enlighet med EU-direktiv 1999/45/EC och 2001/58/EC. Varuinformationsbladet ger information om säker hantering och användning

Läs mer

Grumme Såpa Grön SÄKERHETSDATABLAD. Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Cederroth International AB

Grumme Såpa Grön SÄKERHETSDATABLAD. Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Cederroth International AB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Cederroth International AB HANDELSNAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE FORMEL RENGÖRINGSMEDEL

Läs mer

Säkerhetsdatablad/varuinformation Incidin 03

Säkerhetsdatablad/varuinformation Incidin 03 Säkerhetsdatablad/varuinformation Incidin 03 1. Namnet på produkten och företaget Namn: Användning: Incidin 03 Desinfektionsmedel för industriellt bruk. Leverantör: Ecolab AB Armborstvägen 1 125 44 Älvsjö

Läs mer

Riskbedömning Elektrofores - polyakrylamidgel

Riskbedömning Elektrofores - polyakrylamidgel Sida 1( 6) Riskbedömning Elektrofores - polyakrylamidgel Utförd 2014-09-08 Av Charlotte Welinder på Bo Baldetorps grupp. Andrad senast 2014-09-19 Av Lars Ekblad Slutlig bedömning av hela metoden 1. Acceptabel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) UP Gelcoat T30, T35, SF30

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) UP Gelcoat T30, T35, SF30 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. STROVELS ALFANOL HD GRÖN Rengöringsmedel. Nr Ämnesnamn Reg.Nr. EG-nr CAS-nr Konc. Klassificering

SÄKERHETSDATABLAD. STROVELS ALFANOL HD GRÖN Rengöringsmedel. Nr Ämnesnamn Reg.Nr. EG-nr CAS-nr Konc. Klassificering 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av A Clean Partner HANDELSNAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Rengöringsmedel Inhemsk tillverkare/importör

Läs mer

Säkerhetsdatablad/varuinformation P3-asepto BA

Säkerhetsdatablad/varuinformation P3-asepto BA Säkerhetsdatablad/varuinformation P3-asepto BA 1. Namnet på produkten och företaget Namn: Användning: P3-asepto BA Rengöringsmedel för industriellt bruk Leverantör: Ecolab AB Fruängsplan10 129 07 Hägersten

Läs mer

Säkerhetsdatablad EPX Solid Filler (utgår)

Säkerhetsdatablad EPX Solid Filler (utgår) Säkerhetsdatablad EPX Solid Filler (utgår) Omarbetad: 2002-09-01 Internt nr: Ersätter datum:2001-11-01 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN EPX Solid Filler (utgår) ANVÄNDNINGS-

Läs mer

OCEAN BASTVÄTT OPARF.

OCEAN BASTVÄTT OPARF. 1. Namnet på produkten och företaget Handelsnamn Produkttyp Tvättmedel för textilier. Leverantör KEMIBOLAGET OCEAN AB Adress HELIOSGATAN 24 120 30 STOCKHOLM Telefon 08-683 88 00 Fax 08-605 98 10 Kontaktperson

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR SÄKERHETSDATABLAD 0008402 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktnamn: 0008402 Varierande tilläggsbeteckningar förekommer. Produktbeskrivning: Ovulkat gummimaterial. Användningsområde:

Läs mer

Brenntag Nordic AB. CAS-nummer Kemiskt namn, Halt(%) Symboler; R-fraser 60164-51-4 Perfluoralkyleter 100

Brenntag Nordic AB. CAS-nummer Kemiskt namn, Halt(%) Symboler; R-fraser 60164-51-4 Perfluoralkyleter 100 Utskriftsdatum 4-01-22 Sida 1 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET KRYTOX GPL 105 KRYTOX GPL 105 Brenntag Nordic AB Brenntag Nordic AB Box 50121 Box 50121 202 11 MALMÖ

Läs mer

CAS nr: Halt%: Klass: R-fraser: 108-88-3 20-25% Xn 20 78-93-3 20-30% Xi 36,37 108-10-1 20-30% F 11

CAS nr: Halt%: Klass: R-fraser: 108-88-3 20-25% Xn 20 78-93-3 20-30% Xi 36,37 108-10-1 20-30% F 11 VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-20 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11. Namnet e!..produkten och företaget Produkt: Primer 22 Produkttyp: Metall Primer LIM O Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS E-POST 1001 (aerosolfri spray) ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51 Grillby info@rovab.com

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD PARM-CIDE

SÄKERHETSDATABLAD PARM-CIDE SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR PARM-CIDE Parma AB POSTADRESS Box 5 138 21 Älta BESÖKSADRESS Förrådsvägen 1, Älta TELEFON 08-773 00 45

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY Revisionsdatum: 2009-03-06 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemikalienamn Revisionsdatum 2009-03-06 Producent, importör Land Internet Ansvarig E-post Jourtelefon CAS-nr Användning Utarbetad

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1(6) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1(6) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1(6) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN LEVERANTÖR HI-PHOS Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: ANTISTATIC SPRAY PRF 8-88 UTFÄRDAD: 2000-03-28 DATUM: 2007-03-30 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Bostik Golvspackel Industri. Nr Ämnesnamn Reg.Nr. EG-nr CAS-nr Konc. Klassificering 1 portlandcement

SÄKERHETSDATABLAD. Bostik Golvspackel Industri. Nr Ämnesnamn Reg.Nr. EG-nr CAS-nr Konc. Klassificering 1 portlandcement 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Bostik AB HANDELSNAMN Artikelnummer 2129 2. FARLIGA EGENSKAPER Irriterande HÄLSA

Läs mer

Varuinformation i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC Sid 1/5

Varuinformation i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC Sid 1/5 i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC Sid 1/5 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn Beliclean SZ Produktnummer 4328 Användningsområde Tillverkare Leverantör Distributör i Sverige

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51

Läs mer