Kristna över hela världen ber för muslimer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kristna över hela världen ber för muslimer"

Transkript

1 Nr 6 augusti 2011 Kristna över hela världen ber för muslimer Sid 4-7

2 ledare Ljus i Öster nr 6 augusti 2011 Vi tror på bön Vi befinner oss mitt i den muslimska fastemånaden Ramadan. Sedan många år har kristna utöver världen gjort Ramadan till en bönemånad. Då ber man för att Kristus ska uppenbara sig för muslimer. Jag har både lyssnat till omvända muslimer och hört spektakulära berättelser om hur Kristus uppenbarat sig i drömmar och visioner för dem. Till och med utan att någon har vittnat för dem. Är det resultatet av alla böner som sänts upp under årtionden, under århundraden? Ja, jag tror att det förhåller sig precis på det sättet. Därför vill Ljus i Öster utmana och uppmana alla er läsare att fortsätta att be under resten av Ramadan. Det är inget som hindrar att man fortsätter att be även när fastemånaden är över. Men Ljus i Öster vill också medverka till ett omfattande missionsarbete bland muslimska folkgrupper. Vi tror på bön och arbete! I stora delar av det geografiska område vi arbetar i finns det muslimska folkgrupper. I Balkan, Kaukasien, Centralasien, Kina och flera områden i Ryssland stöter vi på dem. För de resterande dagarna i bönemånaden finns det i detta nummer av Ljus i Öster en lista på muslimska folk som ni kan be för. Vi skulle vilja se ett stort genombrott bland flera av folkgrupperna. Det är därför vi satsar på nationella missionärer som arbetar inifrån. Men vi ser också satsningen på kristen teve genom Kanal Hayat som en viktig del i arbetet med att nå muslimska grupper. Och det är ofta omskakande att läsa vittnesbörd från muslimer som är en ekumenisk mission som grundades I dag arbetar vi i östra Europa, OSS, Turkiet, Mongoliet och Kina. Ljus i Öster har Lausannedeklarationen som utgångspunkt för arbetet. Våra primära målgrupper är: onådda folk barn och ungdom Postadress: Hemvärnsgatan 8, Solna Telefon: Fax: E-post: Hemsida: Plusgiro: Bankgiro: Bankkonto: Bankgiro i Finland: (SAMPO) Giro i Norge: Swiftadress (betalningar från utlandet): SWEDSESS IBAN: SE Org. nr: Tidningen LJUS I ÖSTER ISSN Ansvarig utgivare: Hans Lindstrand Redaktör: Åke Lager e-post: Annonspris: 23 kr/spaltmm. Frivillig pren.avgift: 150 kr/år Upplaga: Tryck: Kontorsrutin AB, Örebro Omslagsfoto: Just nu är det Ramadan, muslimernas fastemånad. Då ber kristna över hela världen för att muslimer ska upptäcka Jesus som sin Frälsare. Foto: Åke Lager Ljus i Östers verksamhet och räkenskaper granskas av auktoriserad revisor och Svensk Insamlingskontroll. 2

3 augusti 2011 Ljus i Öster nr 6 för muslimer och arbete kommit till tro genom teve-satsningen under det senaste året. Jag har flera vänner som på olika sätt arbetar med mission bland muslimer genom mediasatsningar, församlingsgrundande och sociala projekt. När jag tänker på den samlade bild de förmedlar av mission bland muslimer verkar det som om allt fler muslimer kommer till tro på Kristus. Det är inte bara enkelt att missionera bland muslimer utan innebär också ofta hårt motstånd och förföljelse för de som arbetar med det, men särkilt drabbas de nyomvända. Nåt annat sockersött ska man inte tro. Det är ett stentufft företag att vara missionär bland muslimer. Vi har fått en del kritik för och synpunkter på satsningen Kanal Hayat. En del tycker att teveprogrammen utmanar islam alltför mycket och äventyrar situationen för kristna i muslimska områden. Men det är en väsentlig skillnad på att förolämpa och att utmana. I en del av programmen jämförs Bibeln och Koranen. Det är klart att det också ger upphov till ilskna reaktioner från muslimskt håll men den enorma positiva respons som programmen får visar ändå på att satsningen är helt rätt i tiden. Responsen växer också i omfattning. Under de tre första månaderna av 2011 var antalet kontakter lika omfattande som under hela Jag tror att kritiken mot Kanal Hayat i grunden bottnar i att programmen är så tydligt evangeliskt inriktade och utmanar väldigt direkt till omvändelse. Men det är precis det vi tror är nödvändigt. Det har varit lätt att stämma in i den allmänna mediala bilden att terrorister är muslimska aktivister. Knappt hade ekot från bomben i Oslo tystnat förrän talet om Al-Qaida eller annan muslimsk organisation fördes upp på dagordningen. Snabbt tog en muslimsk organisation på sig skulden för att lika snabbt ta tillbaka det då händelserna på Utöya blev kända. Den mediala bilden av vilka som är terrorister har fått justeras efter Oslo och Utöya. Men fortfarande tror jag att de senaste tio årens klappjakt, efter den 11 september 2001, på muslimska terrorister har satt sig djupt i det allmänna medvetandet. Men Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. För min del tror jag vi mer än någonsin behöver satsa på mission bland muslimer. Kristus behöver bli uppenbarad för muslimen och naturligtvis för alla andra människor också. Fortsätt att be för de muslimska folkgrupper som Ljus i Öster satsar på. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. Apg 4:12 Med önskan om Guds välsignelse i ditt liv Hans Lindstrand Missionsföreståndare Det är en väsentlig skillnad på att förolämpa och att utmana. I DETTA NUMMER Bön för muslimer under Ramadan sid 4-7 Minoriterna fick språk och biblar sid 8-9 Fortsatt hjälp till flyktingar sid

4 bön för muslimer Ljus i Öster nr 6 augusti 2011 Kristna över hela världen ber för muslimer Fler muslimer än någonsin blir kristna i vår tid. Mellan tre till fyra miljoner muslimer beräknas ha kommit till tro på Jesus de senaste 20 till 30 åren. Trots det motstånd de får möta vänder sig allt fler muslimer till Jesus som sin frälsare. Just nu pågår muslimernas fastemånad Ramadan. Det är en period då de ofta är mer religiösa och öppna för andliga ting. Därför har kristna över hela världen de senaste 20 åren bett speciellt för muslimvärlden under Ramadan. Eftersom muslimerna har en annorlunda almanacka än vår flyttas Ramadan framåt varje år. I år infaller den mellan den 1 och 30 augusti och pågår alltså just nu. Under de återstående dagarna ger vi dig ett böneämne om dagen att be speciellt för. De muslimska folkgrupper vi här fokuserar på är grupper som vi i vårt arbete har en nära anknytning till. Totalt finns det många fler muslimska folkgrupper i vårt verksamhetsområde. FOTO: ÅKE LAGER, ISTOCKPHOTO M FL 4

5 augusti 2011 Ljus i Öster nr 6 ADZJARER Adzjarerna bor i den delvis självstyrande republiken Adzjarien i sydvästra Georgien med Batumi som huvudstad. Georgien är i övrigt ett ortodoxt kristet land, men de över adzjarerna är muslimer. Det finns i dag en evangelisk verksamhet bland adzjarer och i en del adzjariska byar har man små husgrupper. Verksamheten kan bedrivas relativt fritt och öppet och det finns inga lagar i landet som förbjuder den. 19 augusti AVARER Avarerna bor i den sydryska delrepubliken Dagestan i Kaukasien samt i nordvästra Azerbajdzjan. De är den största folkgruppen i Dagestan och några hundra av dem har kommit till tro på Jesus under de senaste 20 åren. I november 2008 invigdes Nya testamentet på avariska. Myndigheterna lägger inte så mycket hinder i vägen för kristen verksamhet i Dagestan. Däremot finns det extrema islamister som motarbetar och hotar de kristna. Förra året blev pastor Artur Sulejmanov kallblodigt mördad i sin bil utanför kyrkan i huvudstaden Machatjkala. 20 augusti AZERBAJDZJANER Azerbajdzjaner, eller azerer, är en stor folkgrupp. Åtta miljoner av dem bor i Azerbajdzjan, men minst lika många bor i norra Iran på andra sidan gränsen. Det finns flera tusen kristna bland azerbajdzjanerna, men de förföljs både av egna släktingar och myndigheter. Det är i princip omöjligt att registrera en församling så det mesta av den kristna verksamheten bedrivs illegalt. Man möts i smågrupper i hemmen, men trots motståndet växer antalet kristna azerbajdzjaner hela tiden. 21 augusti BASJKIRER 22 augusti Basjkirerna är en muslimsk folkgrupp som bor mitt i Ryssland. Strax före Uralbergen ligger den lilla delrepubliken Basjkortistan. Dess huvudstad Ufa brukar kallas de europeiska muslimernas centralort. Där finns koranskolor där man utbildar missionärer. Till detta område kom svenska missionärer redan på talet tillsammans med stålverksarbetare från Degerfors. Deras ättlingar kan man fortfarande hitta där. I dag är basjkirerna ett folkslag på ca 1,5 miljoner. Det finns hundratals kristna basjkirer i de ryskspråkiga församlingarna i området, däremot finns det få basjkiriska församlingar eller husgrupper. 5

6 bön för muslimer Ljus i Öster nr 6 augusti 2011 KARAKALPAKER 23 augusti 24 augusti Denna muslimska folkgrupp bor i de västra delarna av Uzbekistan, bland annat söder om den utdöende Aralsjön. Denna ekologiska katastrof har medfört att medelåldern bland dem är låg och barnadödligheten stor. Gruppen omfattar omkring en halv miljon människor. Efter kommunismens fall och staten Uzbekistans bildande i början av 1990-talet kom åtminstone något tusental karakalpaker till tro. Det har funnits stora församlingar i Karakalpakistan, men i takt med myndigheternas upptrappade förföljelse kan de inte längre samlas till gudstjänster. De möts i stället i största hemlighet i smågrupper, men trots den hårda förföljelsen vinns nya karakalpaker för Jesus. KRIMTATARER Krimtatarerna bor som namnet anger på den ukrainska halvön Krim i Svarta Havet. I stort sett över en natt 1944 tvångsförflyttade Stalin hela folkgruppen till Centralasien. Först i slutet av 1980-talet tilläts de flytta tillbaka, vilket de flesta har gjort även om en del valde att bo kvar i Uzbekistan. Krimtatarerna beräknas vara minst , men har varit svåra att nå med evangeliet. Den ukrainska pingstunionen gör emellertid en speciell satsning på Krim och Ljus i Öster är med och stödjer en missionsbibelskola i Djankoj på Krim. TURKMENER Turkmenistan var en av de stater som bildades vid Sovjetunionens fall. Där bor omkring fyra miljoner turkmener, men det bor turkmener även i Afghanistan, Iran och Turkiet. Kristen verksamhet är starkt kringskuren och förföljelsen har varit stark. Några turkmeniska pastorer som tvingades fly till väst har länge sänt kristna radioprogram. Sedan ett par år tillbaka sänder den kristna satellit-tevekanalen Kanal Hayat turkmeniska program, vilka blivit mycket populära. Dessa stärker de kristna i landet och gör nya människor intresserade av evangeliet. 25 augusti ÖDETS NATT 26 augusti I kväll kommer många människor i moskéer att be om Guds hjälp. Det är den så kallade ödets natt då man tror att Muhammed fick Koranen. Denna kväll och natt gör muslimer en del olika religiösa aktiviteter, då de tillbringar en god stund med att be och framföra sina önskemål till Allah. Låt oss be att de denna natt kan få upptäcka Jesus inte bara som en profet, utan som världens Frälsare. 6

7 augusti 2011 Ljus i Öster nr 6 UIGURER 27 augusti HUI 28 augusti Uigurerna bor till största delen i den kinesiska provinsen Xinjiang. Där finns det närmare tio miljoner uigurer, men det bor också några hundra tusen uigurer i de angränsande centralasiatiska staterna Kazakstan, Uzbekistan och Kirgizistan. På båda sidor om den kinesiska gränsen har uigurer blivit kristna och det finns en del uiguriska församlingar. De lever emellertid under hårt tryck. I Xinjiang dömdes för några år sedan den kristne uiguren Alim till 15 års fängelse. Hans fru och barn har knappt fått träffa honom under tiden. Hui är med sina 11 miljoner människor en av de största minoritetsgrupperna i Kina. De bor huvudsakligen i Ningxia-provinsen nästan mitt i landet. De är en av få folkgrupper i Kina som är muslimer. Man känner igen dem på deras små vita mössor. Det finns bara några hundra kristna bland dem. Det pågår visserligen en stor väckelse i Kina, men den har i ganska liten utsträckning berört minoritetsfolken. TURKAR Det största muslimska folkslaget i vårt verksamhetsområde, 73 miljoner i Turkiet och ytterligare några miljoner i andra länder i Europa. Av dessa är bara kanske evangeliskt kristna. Nationalistiska islamistiska grupper trakasserar och hotar kristna, men det finns religionsfrihet i Turkiet. Sedan fyra år sänder Kanal Hayat, som bland andra Ljus i Öster och Ibra Media står bakom, kristen satellitteve dygnet runt på turkiska. Responsen har ökat hela tiden, och vi får ständigt vittnesbörd om människor som blivit kristna. 29 augusti TJETJENER 30 augusti Tjetjenerna blev kända under 1990-talet då de utropade en egen republik och utkämpade ett blodigt krig med ryssarna. Senare har tjetjenska terrorister utfört en del uppmärksammade sprängdåd och gisslantagningar i Ryssland. En stor del av den miljonstora befolkningen flydde under kriget och bor nu i angränsande delrepubliker i Kaukasien. Där har en del av dem blivit kristna, men fortfarande är det en till största delen onådd folkgrupp. 7

8 kina Ljus i Öster nr 6 augusti 2011 Sångbok på lisu-språket emd Frasers alfabet Tecknens hjältar Ola Hansson och hans vänner gav kinesiska minoriteter både skriftspråk och bibelöversättningar Känner du till Ola Hansson? Mot slutet av 1800-talet reste han i till gränstrakterna mellan Burma och Kina. Där skapade han på egen hand ett alfabet för kachinfolket, och översatte sedan under 30 år hela Bibeln. Ola och hans hustru Minnie var vardagsmissionärer och fick se många människor komma till tro, så idag finns det en halv miljon baptister i Burma. På andra sidan gränsen, i Kina är samma folkslag kända under namnet jingpo. Långt innan Wycliffe Bible Translators (Folk & Språk i Sverige) blev ett begrepp för tålmodigt översättningsarbete bland avlägsna stamfolk i väldens olika hörn, fanns det enstaka missionärer som reste till folkgrupper som ännu inte hade några skriftspråk. Låt mig berätta om några av dem. Ola Hansson var ungefär samtida med Ljus i Östers grundare Nils Fredrik Höijer, född i Skåne 1864 innan han emigrerade till Nebraska i USA. Mot slutet av 1800-talet reste han till de burmesiska gränstrakterna mot Kina. Där skapade han på egen hand ett alfabet för kachinfolket, och tog sedan 30 år på sig för att översatta hela Bibeln. Ola och hans hustru Minnie var vardagsmissionärer och fick se många människor komma till tro, så idag finns det en halv miljon baptister i Burma. På 8 andra sidan gränsen, i Kina är samma folk kända under namnet jingpo och bor i sydvästra Yunnan-provinsen. I dessa områden ska man inte bli förvånad om man får höra Carl Bobergs O, store Gud eller Lina Sandells Blott en dag sjungas i en gudstjänst. Det finns en legend bland miao-folket i södra Kina, som berättar att de efter att han-kineserna drivit bort dem från rika trakter i norr, tog sin tillflykt till bergstrakter i söder. När de korsade Yangtze-floden, tappade de bort alla sina skrifter, vilka flöt iväg med strömmarna. Därmed tappade de även sitt skriftspråk. De tappade sitt språk, fick en låg status och kom att leva som slavar. Om det fanns ett skriftspråk är tvivelaktigt, men ställt utom allt tvivel är att en dag kom engelsmannen Samuel Pollard till miao-området. Han fick tidigt en missionskallelse och reste till Kina i slutet av 1800-talet. Efter språkstudier bosatte han sig i Yunnan-provinsen. Han kom att kalllas miao-folkets räddare. Han var inte bara en missionär som fick se många miao omvända sig till Kristus, utan han lärde även ut demokratiska principer, grundade skolor och utvecklade utbildningen i en underutvecklad region. Bland annat minskade opiummissbruket i området som ett resultat av hans arbete. Fram till Pollards allt för tidiga död i tyfus, arbetade han enträget med att grunda församlingar, träna ledare, utkräva rättvisa för miao-kristna gentemot myndigheter och markägare. Han utvecklade också ett unikt alfabet, kallat Pollard-alfabetet, utifrån vilket han sedan översatte Nya testamentet till miao. Han är ihågkommen som de miao-kristnas andlige fader. Engelsmannen James Fraser föddes i slutet av 1800-talet, kom till Kina i 22-årsåldern och bosatte sig slutligen i gränstrakterna mellan Yunnan-provinsen och Burma. Han kom att arbeta bland Lisu-folket i trettio år och utarbe-

9 augusti 2011 Ljus i Öster nr 6 Jingpo Miao Lisu tade ett eget alfabet för språket med utgångspunkt från det latinska alfabetet. Det kom att kallas Frasers alfabet och med det som utgångspunkt översattes Nya testamentet och gamla historiska sånger kunde nedtecknas. En väckelse bröt ut och under åren 1916 och 1917 fick Fraser vara med och döpa personer. Han dog i en ålder av endast 52 år, men hans arbete med att ge folket ett alfabet och Nya testamentet (klart 1936) lade grunden till den församlingstillväxt som lisu-folket senare fick vara med om. Idag räknar man med att det finns kristna bland en lisubefolkning på närmare det dubbla. Språket används idag i skolor, i tidningar och radioprogram och det finns en ordbok och för cirka 25 år var hela Bibeln översatt. Bland hans medarbetare fanns det svenska missionärsparet Karl och Hanna Asp. När deras dotter Ruth besökte sina gamla barndomstrakter för några år sedan mötte hon levande församlingar och ungdomar som gick på bibelskola. Hon fick lyssna till välkända sånger, både ur Ola Hanssons sångbok på jingpo och James Frasers sångbok på lisu. Det hennes föräldrar och andra missionärer planterat hade gett bestående frukt. I juni 1981 smugglades en miljon kinesiska biblar med bogserbåt och en pråm förbi de kinesiska gränskontrollerna, vilket berättas i boken Operation Pärlan. Pråmen kastade ankar vid en strand i södra Kina. Det innebar att hundratusentals kineser äntligen fick en Bibel, även om polisen kom smugglingen på spåren och kunde beslagta en mindre mängd biblar. Men det innebar också att de kinesiska myndigheterna för att motverka smuggling, officiellt tillät bibeltryckning i begränsad mängd. Så för de dominerande han-kineserna har det inneburit en tillgång på miljoner biblar under de tre senaste decennierna, men ändå finns en fortsatt efterfrågan. Det finns emellertid 55 officiella minoritetsspråk i Kina, och de flesta av dessa har ett annat skriftspråk än kinesiskan. Exempelvis har kirgisiskan, kazakiskan och uiguriskan i Xinjiangprovinsen i nordväst, arabiska tecken. Mongoliskan i Mongoliet använder det kyrilliska alfabetet, medan mongolerna i Inre Mongoliet i Kina har egna tecken som läses i vertikala kolumner uppifrån och ner. Tibetanskans tecken har sina rötter i Indien, efter att en ung man på 600-talet skickades från Tibet till norra Indien för att studera skrivkonsten där. Uppdraget att översätta Guds ord fortsätter så att alla folk och språk ska få del av det. Vi har under de senaste decennierna fått se att det bildas kristna församlingar som växer bland folkgrupper som får del av Guds ord på sitt eget språk. Det är en mänsklig rättighet för alla människor att få läsa eller höra om att det finns en Gud som älskar dem. Därför vill Ljus i Öster fortsätta ge stöd till översättningsarbete och tryckning av evangeliedelar, Nya testamenten, biblar och sångböcker. Nu är det minoritetsfolkens tid! TEXT och FOTO: LARS NARIN 9

10 GEORGIEN Ljus i Öster nr 6 augusti 2011 En av de flyktingbyar som myndigheterna byggt. Fortsa flyktinghjälp Vi hjälper de fattigaste familjerna När flyktingarna strömmade in mot Georgiens huvudstad Tbilisi under kriget mot Ryssland för tre år sedan var pingstförsamlingen snabbt på plats med nödhjälp. Efter hand minskade behovet av nödhjälp, men vi har fortsatt att hjälpa 380 av de fattigaste familjerna, berättar pingströrelsens ledare Oleg Kubashvili. i Tbilisi, dit georgier flydde. I spetsen för hjälparbetet i Tbilisi stod pastorn i den ryskspråkiga gruppen i pingstförsamlingen, Vitalij Ivanov, som inte tvekade att hjälpa georgier som flytt. Pingstvännernas snabba insats långt innan de fått garantier om hjälp från bland annat de nordiska pingströrelserna och Ljus i Öster har lett till en ökad respekt från myndigheterna. 10 Samtidigt som OS invigdes i Beijing för nästan exakt tre år sedan flammade striderna om Sydossetien i Georgien upp. Inom några dagar hade ryska soldater intagit Stalins födelsestad Gori och avancerat till bara några mil från huvudstaden Tbilisi. Efter några dagars strider var kriget över och ryssarna drog sig tillbaka, men kontrollerar i dag Sydossetien. Kvar fanns mängder av flyktingar på båda sidor. Ljus i Öster utlovade snabbt stöd till både pingstförsamlingen i Vladikavkaz i Nordossetien, dit osseter flydde, och pingstförsamlingen Det fanns flyktingar i Georgien. De hystes in i skolor, dagis och liknande. Många bodde också hos vänner och bekanta. En pastor berättade att han hade flyktingar i sitt hem och en annan berättade att hans barn inte kunde gå på dagis, för där bodde det flyktingar. Från början hjälpte vi 600 familjer med det nödvändigaste. Sängkläder, kläder, hygienartiklar och mat, berättar Oleg Kubashvili som är ledare för de georgiska pingstvännerna. Många georgiska byar i Sydossetien och gränstrakterna jämnades med marken. Flyk-

11 augusti 2011 Ljus i Öster nr 6 Oleg Khubashvili Pingstförsamlingen i Tbilisi har fortsatt att hjälpa flyktingar efter kriget om Sydossetien för tre år sedan. tingarna hade inget att återvända till. Därför satsade myndigheterna på att snabbt bygga upp enkla hus i ett flertal nya samhällen. Efter hand minskade behovet av nödhjälp, men vi har fortsatt att hjälpa 380 av de fattigaste familjerna ute i byarna. Ett 70-tal av familjerna har faktiskt kunnat återvända till sina hembyar i närheten av gränsen mot Sydossetien. Vi har besökt dem i deras nya hem ute i flyktingbyarna, bland annat vid jul och påsk med speciella paket. En del familjer har vi också hjälpt med mediciner till sina barn. Oleg berättar att de har fått en närmare kontakt med ett 30-tal familjer. Dessa kommer på möten och deltar i husgruppernas samlingar, även om man ännu inte har fått döpa någon av dem. TEXT : ÅKE LAGER FOTO: ÅKE LAGER M FL 11

12 sommarteam Ljus i Öster nr 6 augusti 2011 Patricia Ona och Ann Pettersson reste på team till den lutherska kyrkan i Saransk i Mordvinien. dessutom hade löfte om hjälp att byta från flyg till tåg i Moskva bestämde vi oss för att åka i alla fall, berättar Ann. När de väl kom till Saransk blev de omhändertagna av folk från den lutherska församlingen, som under flera år tagit emot sommarteam från Ljus i Öster och Salt barn och unga i EFS. Där stannade de i nästan två veckor och hade engelskundervisning och hjälpte till på ett ungdomsläger. Man måste vara flexibel Är det något jag har lärt mig så är det att vara flexibel. Nästan inget blir som man tänkt sig, men det blir bra ändå. Det säger Ann Pettersson, som var ena halvan av vårt och Salts sommarteam till den ryska delrepubliken Mordviniens huvudstad Saransk. 12 Det började redan under uppstartsdagarna innan avresan. Då blev den tilltänkte teamledaren sjuk och han och hans son tvingades hoppa av resan. Kvar fanns två yngre tjejer, Ann Pettersson från Staffanstorp och Patricia Ona från Skärholmen. Vi kollade upp att det inte skulle vara någon fara att resa dit som två unga tjejer. När vi Vi hade förberett oss för att ha bibelundervisning för barn på engelska. När vi kom dit fick vi reda på att de delat ut flygblad på stan om att vi skulle ha engelskundervisning, så det gällde att vara flexibel. Jag är lärare, men inte i engelska, och Patricia var duktig på engelska så det löste sig med Guds hjälp. Det kom sex till tio personer om dagen i åldern 8 till 50 år. Vi använde en del bibelberättelser i undervisningen och fick mycket positiv respons. Folk var tacksamma. Engelskundervisningen var ett sätt för församlingen att få kontakt med nya människor, och nästan alla elever kom genom flygbladen. En av dessa följde sedan med på lägret som arrangerades för församlingens ungdomar. Då övernattade man i tält i närheten av en flod. Där var det dags att vara flexibel igen. Vi satt med ledarna och planerade varenda timme i förväg, men väl ute på lägret blev det inte alls så. Men jag har lärt mig att saker och ting löser sig till det bästa ändå. Jag är jätteglad över att jag åkte. Det är nyttigt att se att det inte gäller samma förutsättningar för att vara kristen överallt. Jag såg också att ungdomarna i Mordvinien värnar mer om Biblen än vad vi kanske gör. De läste mycket i den. Hos oss är det kanske mer lovsång och bön i fokus när vi ungdomar möts, avslutar Ann. TEXT : ÅKE LAGER FOTO: GERTRUD STORSJÖ m fl

13 augusti 2011 Ljus i Öster nr 6 NOTISER Rapporter från E år med Jesus Vi har ju tidigare berättat om hur Ryska pingstunionen satt igång projektet Ett år med Jesus. Målet är att evangelisationsteam ska besöka varenda ort i Ryssland på tio år. Nu börjar rapporterna från de olika teamen strömma in. Församlingen Nya Livet i Barnaul har satt samman ett team på tolv personer. De besöker byar i Altajs län som har ca 2,5 miljoner invånare. De besökte byn Röda maj, där 95 halvt förfallna stugor stod på sniskan och lutade åt alla håll. Invånarna var pensionärer och deras vuxna, ofta alkoholiserade, barn. Det fanns ingen skola och inget dagis, inga arbetstillfällen och ingen bystyrelse. Det fanns en liten butik där alla handlade på kredit, mestadels bröd, tobak och sprit. När pensionen kom gick alla till butiken för att betala sina skulder. Teamet kom till denna by, gick runt och knackade dörr och talade med folk. 15 personer gav tillkänna att de ville bli frälsta. Dessa fick Nya testamenten och fortsätter nu med en korrespondenskurs om kristen tro. Upprört om homosex-krav Ett uttalande från EU om att Ryssland borde ge alla sexuella riktningar samma rättigheter har rört upp känslorna. Regeringen har förklarat att de inte tänker ge efter för EU:s krav och detta har applåderats av kristna företrädare. Den ortodoxa kyrkan har gett ut en skrift med titeln Om rätten att kritisera och legalt begränsa homosexualitet. Sergej Ryakovskij, ledare för ett karismatiskt samfund, sa: Vi är stolta över att vår regering tillbakavisar EU:s krav på perversiteter. Vår kultur har aldrig gett sexuell perversion något utrymme. Bejing-församling ger inte upp Efter att i april ha blivit utkörda av sin hyresvärd, efter påtryckningar, har Shouwangförsamlingen i Beijing samlats utomhus. Församlingen är oregistrerad och har omkring medlemmar, varav många universitetslärare och studenter. Den första söndagen, den 10 april, som de samlades utomhus arresterades 169 personer. Dessa förhördes och släpptes inom något dygn. Så har det fortsatt. Varje söndag har församlingsmedlemmar samlats på torget, och varje gång har folk arresterats. De senaste gångerna har det varit ett 20-tal per söndag. Ledarna brukar sättas i husarrest från fredag till söndag. De kristna som inte har arresterats brukar samlas utanför de polisstationer dit de arresterade har förts för att vänta på dem. Där sjunger de lovsånger och psalmer. Ny översä ning spli rar Ryska bibelsällskapet Den 1 juni släppte det Ryska bibelsällskapet en ny Bibel, innehållande en ny översättning av Gamla Testamentet tillsammans med Nya testamentets översättning från 1990-talet. Detta trots att chefen för översättarteamet protesterat och menat att man skulle bromsa utgivningen tills man hunnit göra en nyöversättning även av Nya Testamentet. Han menar nämligen att den översättning av Nya Testamentet som Ryska bibelsällskapet släppte på 1990-talet, kallad Glada nyheter, är undermålig. Den innehåller språk som talas på marknader, basarer och hemma vid köksbordet. Man förstår inte att man läser en helig skrift, menar han. Adressändring eller bokbeställning...kan inte göras på det inbetalningskort som medföljer tidningen. Det står tydligt med stor stil ovanför inbetalningskortet och på själva inbetalningskortet står det sedan: Meddelande till betalningsmottagaren kan inte lämnas på detta kort. Anledningen är att beloppen på dessa inbetalningskort läses maskinellt och aldrig ses av ett mänskligt öga, vilket spar oss mycket arbete. Vill du beställa böcker eller meddela adressändring ska du i stället använda det servicekort som finns i det extraomslag som omger tidningen. 13

14 korsord Ljus i Öster nr 6 augusti 2011 Gra is, Inger Tordegård Johansson i Glava. Din rätta lösning av korsordet i nr 5-11 drogs först. Boken Den sista kamassen av Rauli Lehtonen kommer med posten. Lös korsordet och vinn boken Den sista kamassen! Lösningen måste vara oss tillhanda senast tisdagen den 20 september om du vill ha chansen att vinna en bok. Sänd lösningen till Ljus i Öster, Hemvärnsgatan 8, Solna. Märk kuvertet Korsord. Namn och postadress:

15 augusti 2011 Ljus i Öster nr 6 NOTISER Förbud mot religiös utbildning utomlands Som en blixt från klar himmel antog underhuset i Tadzjikistans parlament i slutet av maj en ny lag. Den kräver att alla som vill bedriva religiösa studier utomlands ska ha ett statligt godkännande. Myndigheterna må vara rädda för den arabiska våren, men deras huvudskäl är nog att de vill ha full kontroll över det religiösa livet, speciellt över muslimerna, säger en tadzjikisk journalist till Forum 18. Han önskar dock vara anonym på grund av fruktan för repressalier från staten. Den muslimske advokaten Zafar Kurbonov är kritisk och säger: Vår konstitution garanterar varje medborgares rätt till utbildning, vare sig i hemlandet eller utomlands. Det här är ett grovt övertramp av våra rättigheter. Ukraina är en av Europas mest religiösa nationer I en undersökning som återges i Korrespondent anser sig 71 procent av Ukrainas invånare som troende. Det är bara i Polen, Cypern, Portugal och Slovakien som ännu fler anger sig som troende i Europa. Andelen troende i Ukraina har växt med 13 procent de senaste tio åren. Var sjätte ukrainare besöker en kyrka varje vecka. Det blir också fler och fler unga bland de troende. Andelen protestanter bland de troende har också växt från 26 till 29 procent de senaste tio åren. Dopjubileum i Perm Under midsommarhelgen hade pingstförsamlingen i Perm dop vid badstranden i Motovilikinskij-dammen. Nästan exakt 20 år tidigare höll församlingen sin första dopförrättning där med sina 44 första medlemmar. Sedan dess har ytterligare personer blivit medlemmar i församlingen. Under dopgudstjänsten predikade församlingens huvudpastor och grundare Eduard Grabovenko, som numera är Ryska pingstunionens ledare. 88 personer på stranden gav till känna att de ville bli frälsta. 88 personer gav tillkänna att de ville bli frälsta när Eduard Grabovenko predikade på badstranden Barnbibel på gagauziska Bland alla de folk som vi kallar turkfolk eftersom de har besläktade språk finns två kristna folkslag, tjuvasjerna vid Volga och gagauzerna i Moldavien. Nyligen fick gagauzerna en barnbibel på sitt språk genom Institutet för Bibelöversättnings försorg fick de Nya testamentet på sitt språk. I barnbibel finns även Gamla testamentet i förkortad form, så nu kan såväl barn som vuxna läsa även det. Upplagan är tryckt i två versioner, en med kyrillisk och en med latinsk skrift. Under sovjetperioden användes nämligen det kyrilliska alfabetet, som finns i Ryssland. Dolt nätverk bakom morden på kristna? För fyra år sedan mördades tre kristna brutalt av fem ungdomar i en kristen bokhandel i Malatya i Turkiet. Ännu har ingen dom fallit, men ungdomarna är fortfarande misstänkta. Under utredningen har man emellertid funnit kopplingar till ett större nätverk, kallat Ergenekon. Nätverkets syfte ska ha varit att destabilisera regeringen. I mars greps 20 personer i nätverket, bland annat en professor i muslimsk teologi och en rad officerare. Försök a avleda uppmärksamheten? Bland de kristna i Turkmenistan spekuleras det nu om fängslandet av pastor Ilmurad Nurliev i staden Mary kan vara ett försök att avleda uppmärksamheten från ett annat fall. I samma veva arresterades nämligen muftin i staden för delaktighet i sexuella övergrepp på en koranskola. Man tror att myndigheterna inte ville uppfattas som diskriminerande för muslimer och arresterade och dömde därför pastor Nurliev efter fabricerade vittnesmål. I fängelset har han fått fortsätta med sitt yrke och är fängelsets frisör, vilket innebär att han slipper tungt straffarbete. 15

16 NOTISER Ljus i Öster nr 6 augusti 2011 Bilden Det här är Bayaraa från Mongoliet. Hon var en av de första mongolerna som blev kristen i början av 1990-talet. När två svenska pionjärer kom till landet för att missionera blev hon deras medarbetare, och tog senare över ansvaret för arbetet. Under Torpkonferensen hölls en bokrelease av pseudonymen Maria Anderssons nya bok Till jordens yttersta gräns dit och tillbaka igen. Det är en biografi om ett ungt, svenskt missionärspars tio år i Mongoliet, utsända av bland annat Ljus i Öster. I början av 1990-talet flyttade de till Erdenet i Mongoliet och när de tio år senare flyttade därifrån hade de byggt upp en stor församling och ett missionscenter för utbildning och utsändande av nationella missionärer. Boken kan köpas genom Ljus i Öster, se annons på sid 19. Vår förre ordförande Lennart Holm har få hembud Läraren och ekonomen Lennart Holm, Rimforsa, fick hembud den 14 juli efter en längre tids sjukdom. Han blev 75 år. Under åren samt var han ordförande i Ljus i Öster. Efter åtskilliga år som lärare i Sverige var han rektor på svenska skolan för missionärsbarn i Japan. Efter hemkomsten blev han förlagschef för Helgelseförbundets förlag och därefter ekonomichef på Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa till sin pensionering Jag minns Lennart först och främst som en mycket varm förespråkare för mission. Hur många har inte kommit till mig genom åren och påmint om de unika internationella missionskonferenserna i Bjursås, Dalarna, 1970 och 1971 som Ljus i Öster (då med namnet Slaviska Missionen) anordnade. Hundratals ungdomar blev inspirerade av talare som Broder Andreus, Earl Pöysti och representanter från Wycliffe Bibelöversättare och Operation Mission. Många har vittnat om hur kallelsen drabbade dem just då. Vem var det som 16 Lennart Holm (t h) tillsammans med Wilgot Fritzon. hade fått Bjursås kommun och kyrkoherden att så föredömligt ställa upp med lokaler? Jo, Lennart Holm som då var lärare där. Seminarierna i grundskolan, friluftsmötena på Dössberget och de stora kvällsmötena i Svenska Kyrkan, med ungdomar från sexton länder och fyra världsdelar, blev avsparken till missionsarbete för många. Och en orsak till att allt fungerade så perfekt var mannen bakom kulisserna den blide, ödmjuke Lennart Holm. Lennart var efter hemkomsten från Japan styrelseledamot i Ljus i Öster under många år, som ordförande under nio år. Som föreståndare hade jag då förmånen att ha honom som en utmärkt chef. Hans ekonomiska kunskaper och ordningssinne var en stor tillgång. Det jag minns allra mest var hans enormt varma missionshjärta och hans mjuka sätt att ständigt uppmuntra. Aldrig ett hårt ord, men ändå ingen jasägare. Man visste vad han ville och jag märkte när han var bedrövad över när församlingar och kyrkor börjat tappa missionsgnistan. När nu jag, och många med mig, tackar Gud för Lennart så önskar jag av hela mitt hjärta att de närmast sörjande makan Inger, barn och barnbarn ska få fylla tomrummet med en djup tacksamhet för en älskad person som fått betyda ännu mer än de anat. Guds frid över hans minne. Wilgot Fritzon f d missionsföreståndare för Ljus i Öster

17 augusti 2011 Ljus i Öster nr 6 Kanal Hayats Isik Abla till Falun Den populära programledaren Isik Abla på Kanal Hayat kommer till Falun om några veckor. Den 9-11 september medverkar hon i konferensen Till jordens yttersta gräns i Centrumkyrkan i Falun. På fredagen är det ungdomsmöte, på lördagen seminarier och missionsmöte och sedan avslutas det hela med gudstjänst på söndagen. Isik Abla har för övrigt nyligen börjat med direktsända program där lyssnarna kan ringa in och ställa frågor. Det har blivit mycket populärt. Mer info på Husförsamlingsledare fängslad En av toppledarna inom den kinesiska husförsamlingsalliansen har dömts till två års arbetsläger, uppger China Aid. De meddelar att pastor Shi Enhao, 55, arresterades i staden Suqian i Jiangsuprovinsen den 31 maj och nu har satts i arbetsläger. Myndigheterna lät också konfiskera musikinstrument, en bil samt kollekter på omkring svenska kronor från församlingen. Levande martyrer En martyr definieras som en kristen som väljer att lida döden hellre än att förneka Kristus eller Hans verk men kan också vara någon som uthärdar stort lidande för det kristna vittnesbördet, enligt Voice of the Martyrs. Många kristna som kommer ut från fängelser lider av skador de fått på grund av misshandel eller sjukdomar de drabbats av till följd av dålig behandling. I Kina finns det mer än tusen kristna ledare, som i dag lever i fattigdom och smärta för att de är handikappade och inte är arbetsföra så att de kan försörja sin familj. Kinesiska församlingsledare har upprättat en fond för att hjälpa dessa levande martyrer och deras familjer. Ljus i Öster har gett bidrag till fonden. Bao från Jiangsu-provinsen är en begåvad bibellärare som besökt många församlingar. Han är förlamad i ett ben och förhindrad att arbeta genom konstant smärta. Med medel från fonden kan han köpa medicin och det han behöver för dagen. Liu från västra Kina har tillsammans med hustrun och två barn lidit mycket dog hans son och samma år dömdes han till två års fängelse. Han blev allvarligt sjuk på grund av dåliga förhållanden och har inte kunnat arbeta därefter. Bed för dem! Kommunalrådets son blev helad Nestorov är en stad som ligger i Kaliningrad-området, som hör till Ryssland. Vid jul kom kristna från den närliggande staden Gusev dit och höll ett julprogram med drama, sånger och predikan. Även folk från de lokala myndigheterna dök upp, kanske för att kolla upp vad dessa icke-ortodoxa skulle göra. Efter programmet fick de samtala med kommunalrådet, som också var den som låtit dem hyra en lokal. Hon var full av oro över sin son som var mycket svårt cancersjuk. Pastorn och teamet bad för henne och hennes son. För en tid sedan berättade hon att sonen var frisk. De senaste tre månaderna har läkarna undersökt honom många gånger utan att finna något spår av cancer. Detta ledde till att de kristna nu får hyra en lokal regelbundet till en mycket låg kostnad. Två gånger i veckan har de möten och en församling håller på att bildas i staden. Kina underkänner USA-rapport De kinesiska myndigheterna underkänner en officiell amerikansk rapport som anklagar Kina för att kraftigt bryta mot religionsfriheten. Vi uppmanar den så kallade US Commission on International Religious Freedom att överge sina fördomar, respektera fakta och sluta lägga sig i Kinas inrre angelägenheter, sa utrikestaleskvinnan Jiang Yu i ett uttalande som återgavs av Religion Today. Rapporten var speciellt kritisk mot den begränsade friheten för tibetanska buddhister och muslimska uigurer samt att man torterade Falun Gong-anhängare. Mer än 500 kristna har också fängslats under det senaste året. USA har satt upp åtta länder att speciellt hålla ögonen på. Utöver Kina är det Nordkorea, Saudiarabien, Sudan, Burma, Eritrea, Iran och Uzbekistan. 17

18 Ljus i Öster nr 5 juni 2011 Värva tre nya läsare så får du Broder Yuns andaktsbok Värvar du tre nya läsare får du andaktsboken Levande Vatten av Broder Yun. De du värvar får tidningen gratis ett år framåt. OBS! De värvade MÅSTE VARA TILLFRÅGADE. Om du inte vill klippa i tidningen kan du givetvis kopiera sidan eller maila uppgifterna till 1: Namn och postadress: (TEXTA TYDLIGT!) E-post:... 2: Namn och postadress: (TEXTA TYDLIGT!) E-post:... 3: Namn och postadress: (TEXTA TYDLIGT!) Frankeras ej. Mottagaren betalar portot. E-post:... Jag som värvat ovanstående heter: (TEXTA TYDLIGT!) Namn:... Postadress: E-post:... Ljus i Öster Svarspost Kundnr: Solna Namnteckning: Ev pren.nr:

19 augusti 2011 Ljus i Öster nr 6 Två nya böcker om svensk missionshistoria i nutid Fortsättning på Apostlagärningarna NU ÄVEN PÅ FINSKA! RAULI LEHTONEN rauli lehtonen Den sista kamassen Mission i Mongoliet Rauli Lehtonens bok blir ett fantastiskt tillskott i presentationen av vad som sker i utbredandet av evangeliet. Det finns många sätt att beskriva Rauli djupt erfaren och kunnig både inom den kristna sfären och många angränsande områden, visionär, inspiratör, ödmjuk och öppen för den helige Andes ledning. Boken kan inte bli annat än utomordentligt intressant med sin skildring av hur evangeliet erövrar nya folk burjater, turkmener, mordviner, udmurter och många fler. Här finns öppenheten för alla olika redskap att göra budskapet om Jesus tillgängligt för nya folk som gör att den skulle kunna vara en lärobok i missiologi. Persongalleriet, med alla exotiska namn på hjältar i Guds rike, är imponerande. Likaså dessa människors visioner, uppoffringar och respekt för Guds ledning. Den ständigt pådrivande motiveringen att Jesus snart kommer tillbaka finns som en kraftfull underström för att föra evangeliet vidare. Var beredd på att du inte kan sluta läsa förrän du hunnit till sista sidan och att läsningen kommer att påverka dig för framtiden. Den sista kamassen Sune Elofsson, direktor för dåvarande Pingstmissionen ISBN :- 229:- Mission i Sovjet och OSS DEN SISTA KAMASSEN och andra troshjältar från öst Beställ böckerna nu!! Vid köp av två eller fler bjuder vi på portot! Vem kunde förställa sig att två unga svenska pionjärmissionärers insatser i Mongoliet skulle få så stora konsekvenser: en snabbt växande församling med ambitionen att inte bara inta landet utan också att dela ansvar i det globlala missionsuppdraget. Spännande och utmanande läsning! Ljus i Östers missionsföreståndare Hans Lindstrand i baksidestexten Den sista kamassen - och andra troshjältar från öst. Antal ex på svenska:... á 199 kronor. Inbunden, 176 sidor Antal ex på finska:... á 199 kronor. Inbunden, 176 sidor Till jordens yttersta gräns - dit och tillbaka igen. Antal ex:... á 229 kronor. Inbunden, 256 sidor Porto tillkommer vid köp av ett ex, vid köp av två eller fler portofritt. Frankeras ej. Mottagaren betalar portot. Namn och postadress: (TEXTA TYDLIGT!) E-post:... Ljus i Öster Svarspost Kundnr: Solna Namnteckning: Ev pren.nr:

20 Ljus i Öster nr 6 augusti 2011 Annonsera i Ljus i Öster! Ring Hans Arvidsson CAConnections Administrativa tjänster GÖRANS BYGG AB Gnosjö Tel: Vill du regelbundet understödja församlingsplanterare i Centralasien?... arbete bland messianska judar i OSS?... mongoliska missionärer i Burjatien?... kinesiska församlingsplanterare?... Barnabasfonden för fängslade kristna? Vill du lova att stödja någon av dessa helt eller delvis med ett fast belopp per månad minst ett år framåt är du välkommen att kontakta oss. Tel: eller Ljus i Öster besöker: Söndag 28 aug Mönsterås, Pingstkyrkan - Hans Lindstrand och Per Thunberg Lördag 10 sept Stockaryd, Gamla Hjälmseryds missionshus - Wilgot Fritzon Söndag 11 sept Vinninga, Falkagårdskyrkan - Per Andersson Söndag 11 sept Stockaryd, Fredriksdals missionshus - Wilgot Fritzon Söndag 18 sept Piteå, Missionskyrkan - Staffan Edin Lördag 24 sept Gargnäs, Betel - Staffan Edin Söndag 25 sept Sorsele, Pingstkyrkan - Staffan Edin Söndag 25 sept Styrsö, Pingstkyrkan - Lars Narin Söndag 25 sept Malå, Pingstkyrkan - Staffan Edin Lördag 1 okt Borgholm, Pingstkyrkan - Wilgot Fritzon Söndag 2 okt Borgholm, Pingstkyrkan - Wilgot Fritzon Söndag 13 nov Övertorneå, Pingstkyrkan - Staffan Edin Söndag 20 nov Skråmträsk, EFS - Staffan Edin Ytterligare möten kan tillkomma. Se för uppdaterat mötesschema. Vill din församling ha besök - kontakta oss. Staffan Edin Hans Lindstrand Per Andersson Per Thunberg Wlgot Fritzon 20

21 Tel: Fax: Tel: Fax: Lökeryd HOK Vem tänder stjärnorna - en bok om människans största frågor Per Ewert har skrivit en lysande bok Stefan Swärd, ordförande i EFK En perfekt bok för den öppne sökaren Dagen Köp boken på STÅLKONSTRUKTIONER OCH HYDRAULIK Kardemummakök från erix Välkommen till oss Kulla Ginkalunda Kinna Tel: BÄSTA DUSCHKOMFORT BÄSTA DUSCHKOMFORT Rundtråd 1,5 16,0 mm På spole eller fixlängd Plattvalsad tråd tj 1,5 6,0 mm bredd 8 50 mm På spole eller fixlängd Med hål, radieklipp eller urklipp Gunnars Tråd AB Törestorp, Hillerstorp Tel Fax

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

EÖM härstammar från Svenska Mongolmissionen som arbetat bland mongoler sedan 1897. Sedan början av 1990-talet samarbetar vi med en församling i

EÖM härstammar från Svenska Mongolmissionen som arbetat bland mongoler sedan 1897. Sedan början av 1990-talet samarbetar vi med en församling i EÖM härstammar från Svenska Mongolmissionen som arbetat bland mongoler sedan 1897. Sedan början av 1990-talet samarbetar vi med en församling i Erdenet som ligger i Republiken Mongoliet Missionsskolan

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Nr 7 oktober 2011. Hon var beredd att bli självmordsbombare. Sid 4-7

Nr 7 oktober 2011. Hon var beredd att bli självmordsbombare. Sid 4-7 Nr 7 oktober 2011 Hon var beredd att bli självmordsbombare Sid 4-7 ledare Ljus i Öster nr 7 oktober 2011 Om att tjäna i Jag vill börja med att erkänna behovet av en sak ständig undervisning om och praktik

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Nr 1 januari 2012. Bengt Samuel Forsberg Sydamerikanen som blev östmissionär. Sid 4-7. De finska kusinerna möttes i Stockholm.

Nr 1 januari 2012. Bengt Samuel Forsberg Sydamerikanen som blev östmissionär. Sid 4-7. De finska kusinerna möttes i Stockholm. Nr 1 januari 2012 Bengt Samuel Forsberg Sydamerikanen som blev östmissionär Sid 4-7 De finska kusinerna möttes i Stockholm Sid 8-11 ledare Ljus i Öster nr 1 janauari 2012 Kan man lida Jag minns min första

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Rekord i rättegångar Sid 4-5

Rekord i rättegångar Sid 4-5 Nr 2 februari 2011 Rekord i rättegångar Sid 4-5 Följ med till Kaukasien Sid 12-13 RELIGIONSFRIHETEN TRÄNGD Tro inte att forna Sovjet fortfarande är öppet. Nästan som förr. Sid 6-9 ledare Ljus i Öster nr

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Goda rapporter från Kina Sid 6-7. Nr 3 mars 2010

Goda rapporter från Kina Sid 6-7. Nr 3 mars 2010 Goda rapporter från Kina Sid 6-7 Nr 3 mars 2010 LEDARE Ljus i Öster nr 3 mars 2010 I mina ögon är det obegripligt att västvärlden inte reagerar mer på de övergrepp som regimer begår. 2 Helig vrede? Har

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM DJUP I HERRENS GODHET Gott nytt år! Första dagen på det nya året besökte jag Credos nyårsläger i Kungälv och morgonsamlingen inleddes med att

Läs mer

Nr 2 februari 2010 Bland tatarerna på Krim

Nr 2 februari 2010 Bland tatarerna på Krim Nr 2 februari 2010 Bland tatarerna på Krim Sid 3-5 LEDARE Ljus i Öster nr 2 februari 2010 Det som ser ut som ett nederlag kan vändas till Guds Rikes utbredning. Förföljelse betyder inte stängda möjligheter

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Nr 3 mars 2011. VÄCKELSEN I KINA sprids genom unga evangelister som är beredda att satsa allt Sid 6-7

Nr 3 mars 2011. VÄCKELSEN I KINA sprids genom unga evangelister som är beredda att satsa allt Sid 6-7 Nr 3 mars 2011 VÄCKELSEN I KINA sprids genom unga evangelister som är beredda att satsa allt Sid 6-7 ledare Ljus i Öster nr 3 mars 2011 Vad kan vi lära oss För några veckor sedan hade Ljus i Öster besök

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Equmeniakyrkans samarbete i Ryssland

Equmeniakyrkans samarbete i Ryssland Equmeniakyrkans samarbete i Ryssland 1 Ryssland Ryssland är ett av de länder där Equmeniakyrkan genom bildarsamfundet Svenska Missionskyrkan funnits längst. Under modern tid, sedan 1990, har ett samarbete

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

HAMDI OCH LEYLA MÖTTE GUD I USA OCH ÅTERVÄNDE HEM TILL TURKIET. FICK BARA TOMHET AV ALLA RITUALER Sid 9-10

HAMDI OCH LEYLA MÖTTE GUD I USA OCH ÅTERVÄNDE HEM TILL TURKIET. FICK BARA TOMHET AV ALLA RITUALER Sid 9-10 Nr 2 februari 2013 HAMDI OCH LEYLA MÖTTE GUD I USA OCH ÅTERVÄNDE HEM TILL TURKIET Sid 4-8 FICK BARA TOMHET AV ALLA RITUALER Sid 9-10 BIBLISK ORDBOK PÅ RYSKA FÖR 100 ÅR SEDAN Sid 12-13 1 ledare Ljus i Öster

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism KALLAS Antal anhängare: Jude ca 15 miljoner Kristen ca 2 miljarder Muslim -en som underkastar sig Guds vilja ca 1,2 miljarder Hindu (= befolkningen kring floden Indus) Buddhist ca 500 miljoner SYMBOL Korset

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Dela din tro på internet 1. Vår tids viktigaste evangelisationsredskap

Dela din tro på internet 1. Vår tids viktigaste evangelisationsredskap Dela din tro på internet 1. Vår tids viktigaste evangelisationsredskap Gud förtjänar kärlek och tillbedjan från de människor som Jesus gav sitt blod för. Alla människor behöver Jesus och det är en mänsklig

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Programblad September - November 2015

Programblad September - November 2015 Programblad September - November 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Ge tillbaka! Gud vill att Hans mänsklighet skall lita på Honom, lägga all sin förtröstan och trygghet hos Honom. Det är bara då

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Bibelsamlingar på. Barnläger

Bibelsamlingar på. Barnläger Bibelsamlingar på Barnläger Tema: Gud vill använda oss och vi behöver varandra! Av Sofia Svensson och Ingela Forslund EFS och Salt Västerbotten, 2008 Rev: 2015 för Salt riks Det här bibelstudiematerialet

Läs mer

Vänbrev nr 3 2014 SKÖRDEN ÄRMYCKEN MEN ARBETARNA ÄR FÅ, BE DÄRFÖ SKÖRDENS HERRE ATT HAN SÄNDER ARBETARE TILL SIN SKÖRD

Vänbrev nr 3 2014 SKÖRDEN ÄRMYCKEN MEN ARBETARNA ÄR FÅ, BE DÄRFÖ SKÖRDENS HERRE ATT HAN SÄNDER ARBETARE TILL SIN SKÖRD Vänbrev nr 3 2014 SKÖRDEN ÄRMYCKEN MEN ARBETARNA ÄR FÅ, BE DÄRFÖ SKÖRDENS HERRE ATT HAN SÄNDER ARBETARE TILL SIN SKÖRD Sörgårdens Kursgård och vandrarhem i Värmland I Guds välsignade händer I vår senaste

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Hope Batumi. Ungdomar från fem länder evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas sid 8-10. HENNES MAN SKÖTS TILL DÖDS PÅ MAIDAN-TORGET Sid 4-5

Hope Batumi. Ungdomar från fem länder evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas sid 8-10. HENNES MAN SKÖTS TILL DÖDS PÅ MAIDAN-TORGET Sid 4-5 Nr 6 augusti 2014 Hope Batumi Ungdomar från fem länder evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas sid 8-10 HENNES MAN SKÖTS TILL DÖDS PÅ MAIDAN-TORGET Sid 4-5 MESSIANSK JUDE HJÄLPER GLÖMDA JUDAR I S:T PETERSBURG

Läs mer

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf Lyssna till herden Av: Johannes Djerf När vi skulle avsluta vår första alphakurs här i kyrkan så skulle vi avsluta vår termin med att be tillsammans, så som vi alltid brukade avsluta en kväll. Efter vår

Läs mer

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet 6 Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet är det som att återvända till livet och att renas från synd, säger Salam Katia. Fredag 14 augusti 2015 SFT 6 Vi tror att

Läs mer

Deborah prisar Gud trots tortyr och förföljelse i Kina Sid 4-5. Kristen teve i Turkiet startar i vår Sid 6-7. Finsk-ugrisk ungdomskonferens Sid 8-10

Deborah prisar Gud trots tortyr och förföljelse i Kina Sid 4-5. Kristen teve i Turkiet startar i vår Sid 6-7. Finsk-ugrisk ungdomskonferens Sid 8-10 Nr 2 februari 2006 Deborah prisar Gud trots tortyr och förföljelse i Kina Sid 4-5 Ledaren: Ljus från oss i stället för ljus på oss! Sid 2 Kristen teve i Turkiet startar i vår Sid 6-7 Finsk-ugrisk ungdomskonferens

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer