Kristna över hela världen ber för muslimer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kristna över hela världen ber för muslimer"

Transkript

1 Nr 6 augusti 2011 Kristna över hela världen ber för muslimer Sid 4-7

2 ledare Ljus i Öster nr 6 augusti 2011 Vi tror på bön Vi befinner oss mitt i den muslimska fastemånaden Ramadan. Sedan många år har kristna utöver världen gjort Ramadan till en bönemånad. Då ber man för att Kristus ska uppenbara sig för muslimer. Jag har både lyssnat till omvända muslimer och hört spektakulära berättelser om hur Kristus uppenbarat sig i drömmar och visioner för dem. Till och med utan att någon har vittnat för dem. Är det resultatet av alla böner som sänts upp under årtionden, under århundraden? Ja, jag tror att det förhåller sig precis på det sättet. Därför vill Ljus i Öster utmana och uppmana alla er läsare att fortsätta att be under resten av Ramadan. Det är inget som hindrar att man fortsätter att be även när fastemånaden är över. Men Ljus i Öster vill också medverka till ett omfattande missionsarbete bland muslimska folkgrupper. Vi tror på bön och arbete! I stora delar av det geografiska område vi arbetar i finns det muslimska folkgrupper. I Balkan, Kaukasien, Centralasien, Kina och flera områden i Ryssland stöter vi på dem. För de resterande dagarna i bönemånaden finns det i detta nummer av Ljus i Öster en lista på muslimska folk som ni kan be för. Vi skulle vilja se ett stort genombrott bland flera av folkgrupperna. Det är därför vi satsar på nationella missionärer som arbetar inifrån. Men vi ser också satsningen på kristen teve genom Kanal Hayat som en viktig del i arbetet med att nå muslimska grupper. Och det är ofta omskakande att läsa vittnesbörd från muslimer som är en ekumenisk mission som grundades I dag arbetar vi i östra Europa, OSS, Turkiet, Mongoliet och Kina. Ljus i Öster har Lausannedeklarationen som utgångspunkt för arbetet. Våra primära målgrupper är: onådda folk barn och ungdom Postadress: Hemvärnsgatan 8, Solna Telefon: Fax: E-post: Hemsida: Plusgiro: Bankgiro: Bankkonto: Bankgiro i Finland: (SAMPO) Giro i Norge: Swiftadress (betalningar från utlandet): SWEDSESS IBAN: SE Org. nr: Tidningen LJUS I ÖSTER ISSN Ansvarig utgivare: Hans Lindstrand Redaktör: Åke Lager e-post: Annonspris: 23 kr/spaltmm. Frivillig pren.avgift: 150 kr/år Upplaga: Tryck: Kontorsrutin AB, Örebro Omslagsfoto: Just nu är det Ramadan, muslimernas fastemånad. Då ber kristna över hela världen för att muslimer ska upptäcka Jesus som sin Frälsare. Foto: Åke Lager Ljus i Östers verksamhet och räkenskaper granskas av auktoriserad revisor och Svensk Insamlingskontroll. 2

3 augusti 2011 Ljus i Öster nr 6 för muslimer och arbete kommit till tro genom teve-satsningen under det senaste året. Jag har flera vänner som på olika sätt arbetar med mission bland muslimer genom mediasatsningar, församlingsgrundande och sociala projekt. När jag tänker på den samlade bild de förmedlar av mission bland muslimer verkar det som om allt fler muslimer kommer till tro på Kristus. Det är inte bara enkelt att missionera bland muslimer utan innebär också ofta hårt motstånd och förföljelse för de som arbetar med det, men särkilt drabbas de nyomvända. Nåt annat sockersött ska man inte tro. Det är ett stentufft företag att vara missionär bland muslimer. Vi har fått en del kritik för och synpunkter på satsningen Kanal Hayat. En del tycker att teveprogrammen utmanar islam alltför mycket och äventyrar situationen för kristna i muslimska områden. Men det är en väsentlig skillnad på att förolämpa och att utmana. I en del av programmen jämförs Bibeln och Koranen. Det är klart att det också ger upphov till ilskna reaktioner från muslimskt håll men den enorma positiva respons som programmen får visar ändå på att satsningen är helt rätt i tiden. Responsen växer också i omfattning. Under de tre första månaderna av 2011 var antalet kontakter lika omfattande som under hela Jag tror att kritiken mot Kanal Hayat i grunden bottnar i att programmen är så tydligt evangeliskt inriktade och utmanar väldigt direkt till omvändelse. Men det är precis det vi tror är nödvändigt. Det har varit lätt att stämma in i den allmänna mediala bilden att terrorister är muslimska aktivister. Knappt hade ekot från bomben i Oslo tystnat förrän talet om Al-Qaida eller annan muslimsk organisation fördes upp på dagordningen. Snabbt tog en muslimsk organisation på sig skulden för att lika snabbt ta tillbaka det då händelserna på Utöya blev kända. Den mediala bilden av vilka som är terrorister har fått justeras efter Oslo och Utöya. Men fortfarande tror jag att de senaste tio årens klappjakt, efter den 11 september 2001, på muslimska terrorister har satt sig djupt i det allmänna medvetandet. Men Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. För min del tror jag vi mer än någonsin behöver satsa på mission bland muslimer. Kristus behöver bli uppenbarad för muslimen och naturligtvis för alla andra människor också. Fortsätt att be för de muslimska folkgrupper som Ljus i Öster satsar på. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. Apg 4:12 Med önskan om Guds välsignelse i ditt liv Hans Lindstrand Missionsföreståndare Det är en väsentlig skillnad på att förolämpa och att utmana. I DETTA NUMMER Bön för muslimer under Ramadan sid 4-7 Minoriterna fick språk och biblar sid 8-9 Fortsatt hjälp till flyktingar sid

4 bön för muslimer Ljus i Öster nr 6 augusti 2011 Kristna över hela världen ber för muslimer Fler muslimer än någonsin blir kristna i vår tid. Mellan tre till fyra miljoner muslimer beräknas ha kommit till tro på Jesus de senaste 20 till 30 åren. Trots det motstånd de får möta vänder sig allt fler muslimer till Jesus som sin frälsare. Just nu pågår muslimernas fastemånad Ramadan. Det är en period då de ofta är mer religiösa och öppna för andliga ting. Därför har kristna över hela världen de senaste 20 åren bett speciellt för muslimvärlden under Ramadan. Eftersom muslimerna har en annorlunda almanacka än vår flyttas Ramadan framåt varje år. I år infaller den mellan den 1 och 30 augusti och pågår alltså just nu. Under de återstående dagarna ger vi dig ett böneämne om dagen att be speciellt för. De muslimska folkgrupper vi här fokuserar på är grupper som vi i vårt arbete har en nära anknytning till. Totalt finns det många fler muslimska folkgrupper i vårt verksamhetsområde. FOTO: ÅKE LAGER, ISTOCKPHOTO M FL 4

5 augusti 2011 Ljus i Öster nr 6 ADZJARER Adzjarerna bor i den delvis självstyrande republiken Adzjarien i sydvästra Georgien med Batumi som huvudstad. Georgien är i övrigt ett ortodoxt kristet land, men de över adzjarerna är muslimer. Det finns i dag en evangelisk verksamhet bland adzjarer och i en del adzjariska byar har man små husgrupper. Verksamheten kan bedrivas relativt fritt och öppet och det finns inga lagar i landet som förbjuder den. 19 augusti AVARER Avarerna bor i den sydryska delrepubliken Dagestan i Kaukasien samt i nordvästra Azerbajdzjan. De är den största folkgruppen i Dagestan och några hundra av dem har kommit till tro på Jesus under de senaste 20 åren. I november 2008 invigdes Nya testamentet på avariska. Myndigheterna lägger inte så mycket hinder i vägen för kristen verksamhet i Dagestan. Däremot finns det extrema islamister som motarbetar och hotar de kristna. Förra året blev pastor Artur Sulejmanov kallblodigt mördad i sin bil utanför kyrkan i huvudstaden Machatjkala. 20 augusti AZERBAJDZJANER Azerbajdzjaner, eller azerer, är en stor folkgrupp. Åtta miljoner av dem bor i Azerbajdzjan, men minst lika många bor i norra Iran på andra sidan gränsen. Det finns flera tusen kristna bland azerbajdzjanerna, men de förföljs både av egna släktingar och myndigheter. Det är i princip omöjligt att registrera en församling så det mesta av den kristna verksamheten bedrivs illegalt. Man möts i smågrupper i hemmen, men trots motståndet växer antalet kristna azerbajdzjaner hela tiden. 21 augusti BASJKIRER 22 augusti Basjkirerna är en muslimsk folkgrupp som bor mitt i Ryssland. Strax före Uralbergen ligger den lilla delrepubliken Basjkortistan. Dess huvudstad Ufa brukar kallas de europeiska muslimernas centralort. Där finns koranskolor där man utbildar missionärer. Till detta område kom svenska missionärer redan på talet tillsammans med stålverksarbetare från Degerfors. Deras ättlingar kan man fortfarande hitta där. I dag är basjkirerna ett folkslag på ca 1,5 miljoner. Det finns hundratals kristna basjkirer i de ryskspråkiga församlingarna i området, däremot finns det få basjkiriska församlingar eller husgrupper. 5

6 bön för muslimer Ljus i Öster nr 6 augusti 2011 KARAKALPAKER 23 augusti 24 augusti Denna muslimska folkgrupp bor i de västra delarna av Uzbekistan, bland annat söder om den utdöende Aralsjön. Denna ekologiska katastrof har medfört att medelåldern bland dem är låg och barnadödligheten stor. Gruppen omfattar omkring en halv miljon människor. Efter kommunismens fall och staten Uzbekistans bildande i början av 1990-talet kom åtminstone något tusental karakalpaker till tro. Det har funnits stora församlingar i Karakalpakistan, men i takt med myndigheternas upptrappade förföljelse kan de inte längre samlas till gudstjänster. De möts i stället i största hemlighet i smågrupper, men trots den hårda förföljelsen vinns nya karakalpaker för Jesus. KRIMTATARER Krimtatarerna bor som namnet anger på den ukrainska halvön Krim i Svarta Havet. I stort sett över en natt 1944 tvångsförflyttade Stalin hela folkgruppen till Centralasien. Först i slutet av 1980-talet tilläts de flytta tillbaka, vilket de flesta har gjort även om en del valde att bo kvar i Uzbekistan. Krimtatarerna beräknas vara minst , men har varit svåra att nå med evangeliet. Den ukrainska pingstunionen gör emellertid en speciell satsning på Krim och Ljus i Öster är med och stödjer en missionsbibelskola i Djankoj på Krim. TURKMENER Turkmenistan var en av de stater som bildades vid Sovjetunionens fall. Där bor omkring fyra miljoner turkmener, men det bor turkmener även i Afghanistan, Iran och Turkiet. Kristen verksamhet är starkt kringskuren och förföljelsen har varit stark. Några turkmeniska pastorer som tvingades fly till väst har länge sänt kristna radioprogram. Sedan ett par år tillbaka sänder den kristna satellit-tevekanalen Kanal Hayat turkmeniska program, vilka blivit mycket populära. Dessa stärker de kristna i landet och gör nya människor intresserade av evangeliet. 25 augusti ÖDETS NATT 26 augusti I kväll kommer många människor i moskéer att be om Guds hjälp. Det är den så kallade ödets natt då man tror att Muhammed fick Koranen. Denna kväll och natt gör muslimer en del olika religiösa aktiviteter, då de tillbringar en god stund med att be och framföra sina önskemål till Allah. Låt oss be att de denna natt kan få upptäcka Jesus inte bara som en profet, utan som världens Frälsare. 6

7 augusti 2011 Ljus i Öster nr 6 UIGURER 27 augusti HUI 28 augusti Uigurerna bor till största delen i den kinesiska provinsen Xinjiang. Där finns det närmare tio miljoner uigurer, men det bor också några hundra tusen uigurer i de angränsande centralasiatiska staterna Kazakstan, Uzbekistan och Kirgizistan. På båda sidor om den kinesiska gränsen har uigurer blivit kristna och det finns en del uiguriska församlingar. De lever emellertid under hårt tryck. I Xinjiang dömdes för några år sedan den kristne uiguren Alim till 15 års fängelse. Hans fru och barn har knappt fått träffa honom under tiden. Hui är med sina 11 miljoner människor en av de största minoritetsgrupperna i Kina. De bor huvudsakligen i Ningxia-provinsen nästan mitt i landet. De är en av få folkgrupper i Kina som är muslimer. Man känner igen dem på deras små vita mössor. Det finns bara några hundra kristna bland dem. Det pågår visserligen en stor väckelse i Kina, men den har i ganska liten utsträckning berört minoritetsfolken. TURKAR Det största muslimska folkslaget i vårt verksamhetsområde, 73 miljoner i Turkiet och ytterligare några miljoner i andra länder i Europa. Av dessa är bara kanske evangeliskt kristna. Nationalistiska islamistiska grupper trakasserar och hotar kristna, men det finns religionsfrihet i Turkiet. Sedan fyra år sänder Kanal Hayat, som bland andra Ljus i Öster och Ibra Media står bakom, kristen satellitteve dygnet runt på turkiska. Responsen har ökat hela tiden, och vi får ständigt vittnesbörd om människor som blivit kristna. 29 augusti TJETJENER 30 augusti Tjetjenerna blev kända under 1990-talet då de utropade en egen republik och utkämpade ett blodigt krig med ryssarna. Senare har tjetjenska terrorister utfört en del uppmärksammade sprängdåd och gisslantagningar i Ryssland. En stor del av den miljonstora befolkningen flydde under kriget och bor nu i angränsande delrepubliker i Kaukasien. Där har en del av dem blivit kristna, men fortfarande är det en till största delen onådd folkgrupp. 7

8 kina Ljus i Öster nr 6 augusti 2011 Sångbok på lisu-språket emd Frasers alfabet Tecknens hjältar Ola Hansson och hans vänner gav kinesiska minoriteter både skriftspråk och bibelöversättningar Känner du till Ola Hansson? Mot slutet av 1800-talet reste han i till gränstrakterna mellan Burma och Kina. Där skapade han på egen hand ett alfabet för kachinfolket, och översatte sedan under 30 år hela Bibeln. Ola och hans hustru Minnie var vardagsmissionärer och fick se många människor komma till tro, så idag finns det en halv miljon baptister i Burma. På andra sidan gränsen, i Kina är samma folkslag kända under namnet jingpo. Långt innan Wycliffe Bible Translators (Folk & Språk i Sverige) blev ett begrepp för tålmodigt översättningsarbete bland avlägsna stamfolk i väldens olika hörn, fanns det enstaka missionärer som reste till folkgrupper som ännu inte hade några skriftspråk. Låt mig berätta om några av dem. Ola Hansson var ungefär samtida med Ljus i Östers grundare Nils Fredrik Höijer, född i Skåne 1864 innan han emigrerade till Nebraska i USA. Mot slutet av 1800-talet reste han till de burmesiska gränstrakterna mot Kina. Där skapade han på egen hand ett alfabet för kachinfolket, och tog sedan 30 år på sig för att översatta hela Bibeln. Ola och hans hustru Minnie var vardagsmissionärer och fick se många människor komma till tro, så idag finns det en halv miljon baptister i Burma. På 8 andra sidan gränsen, i Kina är samma folk kända under namnet jingpo och bor i sydvästra Yunnan-provinsen. I dessa områden ska man inte bli förvånad om man får höra Carl Bobergs O, store Gud eller Lina Sandells Blott en dag sjungas i en gudstjänst. Det finns en legend bland miao-folket i södra Kina, som berättar att de efter att han-kineserna drivit bort dem från rika trakter i norr, tog sin tillflykt till bergstrakter i söder. När de korsade Yangtze-floden, tappade de bort alla sina skrifter, vilka flöt iväg med strömmarna. Därmed tappade de även sitt skriftspråk. De tappade sitt språk, fick en låg status och kom att leva som slavar. Om det fanns ett skriftspråk är tvivelaktigt, men ställt utom allt tvivel är att en dag kom engelsmannen Samuel Pollard till miao-området. Han fick tidigt en missionskallelse och reste till Kina i slutet av 1800-talet. Efter språkstudier bosatte han sig i Yunnan-provinsen. Han kom att kalllas miao-folkets räddare. Han var inte bara en missionär som fick se många miao omvända sig till Kristus, utan han lärde även ut demokratiska principer, grundade skolor och utvecklade utbildningen i en underutvecklad region. Bland annat minskade opiummissbruket i området som ett resultat av hans arbete. Fram till Pollards allt för tidiga död i tyfus, arbetade han enträget med att grunda församlingar, träna ledare, utkräva rättvisa för miao-kristna gentemot myndigheter och markägare. Han utvecklade också ett unikt alfabet, kallat Pollard-alfabetet, utifrån vilket han sedan översatte Nya testamentet till miao. Han är ihågkommen som de miao-kristnas andlige fader. Engelsmannen James Fraser föddes i slutet av 1800-talet, kom till Kina i 22-årsåldern och bosatte sig slutligen i gränstrakterna mellan Yunnan-provinsen och Burma. Han kom att arbeta bland Lisu-folket i trettio år och utarbe-

9 augusti 2011 Ljus i Öster nr 6 Jingpo Miao Lisu tade ett eget alfabet för språket med utgångspunkt från det latinska alfabetet. Det kom att kallas Frasers alfabet och med det som utgångspunkt översattes Nya testamentet och gamla historiska sånger kunde nedtecknas. En väckelse bröt ut och under åren 1916 och 1917 fick Fraser vara med och döpa personer. Han dog i en ålder av endast 52 år, men hans arbete med att ge folket ett alfabet och Nya testamentet (klart 1936) lade grunden till den församlingstillväxt som lisu-folket senare fick vara med om. Idag räknar man med att det finns kristna bland en lisubefolkning på närmare det dubbla. Språket används idag i skolor, i tidningar och radioprogram och det finns en ordbok och för cirka 25 år var hela Bibeln översatt. Bland hans medarbetare fanns det svenska missionärsparet Karl och Hanna Asp. När deras dotter Ruth besökte sina gamla barndomstrakter för några år sedan mötte hon levande församlingar och ungdomar som gick på bibelskola. Hon fick lyssna till välkända sånger, både ur Ola Hanssons sångbok på jingpo och James Frasers sångbok på lisu. Det hennes föräldrar och andra missionärer planterat hade gett bestående frukt. I juni 1981 smugglades en miljon kinesiska biblar med bogserbåt och en pråm förbi de kinesiska gränskontrollerna, vilket berättas i boken Operation Pärlan. Pråmen kastade ankar vid en strand i södra Kina. Det innebar att hundratusentals kineser äntligen fick en Bibel, även om polisen kom smugglingen på spåren och kunde beslagta en mindre mängd biblar. Men det innebar också att de kinesiska myndigheterna för att motverka smuggling, officiellt tillät bibeltryckning i begränsad mängd. Så för de dominerande han-kineserna har det inneburit en tillgång på miljoner biblar under de tre senaste decennierna, men ändå finns en fortsatt efterfrågan. Det finns emellertid 55 officiella minoritetsspråk i Kina, och de flesta av dessa har ett annat skriftspråk än kinesiskan. Exempelvis har kirgisiskan, kazakiskan och uiguriskan i Xinjiangprovinsen i nordväst, arabiska tecken. Mongoliskan i Mongoliet använder det kyrilliska alfabetet, medan mongolerna i Inre Mongoliet i Kina har egna tecken som läses i vertikala kolumner uppifrån och ner. Tibetanskans tecken har sina rötter i Indien, efter att en ung man på 600-talet skickades från Tibet till norra Indien för att studera skrivkonsten där. Uppdraget att översätta Guds ord fortsätter så att alla folk och språk ska få del av det. Vi har under de senaste decennierna fått se att det bildas kristna församlingar som växer bland folkgrupper som får del av Guds ord på sitt eget språk. Det är en mänsklig rättighet för alla människor att få läsa eller höra om att det finns en Gud som älskar dem. Därför vill Ljus i Öster fortsätta ge stöd till översättningsarbete och tryckning av evangeliedelar, Nya testamenten, biblar och sångböcker. Nu är det minoritetsfolkens tid! TEXT och FOTO: LARS NARIN 9

10 GEORGIEN Ljus i Öster nr 6 augusti 2011 En av de flyktingbyar som myndigheterna byggt. Fortsa flyktinghjälp Vi hjälper de fattigaste familjerna När flyktingarna strömmade in mot Georgiens huvudstad Tbilisi under kriget mot Ryssland för tre år sedan var pingstförsamlingen snabbt på plats med nödhjälp. Efter hand minskade behovet av nödhjälp, men vi har fortsatt att hjälpa 380 av de fattigaste familjerna, berättar pingströrelsens ledare Oleg Kubashvili. i Tbilisi, dit georgier flydde. I spetsen för hjälparbetet i Tbilisi stod pastorn i den ryskspråkiga gruppen i pingstförsamlingen, Vitalij Ivanov, som inte tvekade att hjälpa georgier som flytt. Pingstvännernas snabba insats långt innan de fått garantier om hjälp från bland annat de nordiska pingströrelserna och Ljus i Öster har lett till en ökad respekt från myndigheterna. 10 Samtidigt som OS invigdes i Beijing för nästan exakt tre år sedan flammade striderna om Sydossetien i Georgien upp. Inom några dagar hade ryska soldater intagit Stalins födelsestad Gori och avancerat till bara några mil från huvudstaden Tbilisi. Efter några dagars strider var kriget över och ryssarna drog sig tillbaka, men kontrollerar i dag Sydossetien. Kvar fanns mängder av flyktingar på båda sidor. Ljus i Öster utlovade snabbt stöd till både pingstförsamlingen i Vladikavkaz i Nordossetien, dit osseter flydde, och pingstförsamlingen Det fanns flyktingar i Georgien. De hystes in i skolor, dagis och liknande. Många bodde också hos vänner och bekanta. En pastor berättade att han hade flyktingar i sitt hem och en annan berättade att hans barn inte kunde gå på dagis, för där bodde det flyktingar. Från början hjälpte vi 600 familjer med det nödvändigaste. Sängkläder, kläder, hygienartiklar och mat, berättar Oleg Kubashvili som är ledare för de georgiska pingstvännerna. Många georgiska byar i Sydossetien och gränstrakterna jämnades med marken. Flyk-

11 augusti 2011 Ljus i Öster nr 6 Oleg Khubashvili Pingstförsamlingen i Tbilisi har fortsatt att hjälpa flyktingar efter kriget om Sydossetien för tre år sedan. tingarna hade inget att återvända till. Därför satsade myndigheterna på att snabbt bygga upp enkla hus i ett flertal nya samhällen. Efter hand minskade behovet av nödhjälp, men vi har fortsatt att hjälpa 380 av de fattigaste familjerna ute i byarna. Ett 70-tal av familjerna har faktiskt kunnat återvända till sina hembyar i närheten av gränsen mot Sydossetien. Vi har besökt dem i deras nya hem ute i flyktingbyarna, bland annat vid jul och påsk med speciella paket. En del familjer har vi också hjälpt med mediciner till sina barn. Oleg berättar att de har fått en närmare kontakt med ett 30-tal familjer. Dessa kommer på möten och deltar i husgruppernas samlingar, även om man ännu inte har fått döpa någon av dem. TEXT : ÅKE LAGER FOTO: ÅKE LAGER M FL 11

12 sommarteam Ljus i Öster nr 6 augusti 2011 Patricia Ona och Ann Pettersson reste på team till den lutherska kyrkan i Saransk i Mordvinien. dessutom hade löfte om hjälp att byta från flyg till tåg i Moskva bestämde vi oss för att åka i alla fall, berättar Ann. När de väl kom till Saransk blev de omhändertagna av folk från den lutherska församlingen, som under flera år tagit emot sommarteam från Ljus i Öster och Salt barn och unga i EFS. Där stannade de i nästan två veckor och hade engelskundervisning och hjälpte till på ett ungdomsläger. Man måste vara flexibel Är det något jag har lärt mig så är det att vara flexibel. Nästan inget blir som man tänkt sig, men det blir bra ändå. Det säger Ann Pettersson, som var ena halvan av vårt och Salts sommarteam till den ryska delrepubliken Mordviniens huvudstad Saransk. 12 Det började redan under uppstartsdagarna innan avresan. Då blev den tilltänkte teamledaren sjuk och han och hans son tvingades hoppa av resan. Kvar fanns två yngre tjejer, Ann Pettersson från Staffanstorp och Patricia Ona från Skärholmen. Vi kollade upp att det inte skulle vara någon fara att resa dit som två unga tjejer. När vi Vi hade förberett oss för att ha bibelundervisning för barn på engelska. När vi kom dit fick vi reda på att de delat ut flygblad på stan om att vi skulle ha engelskundervisning, så det gällde att vara flexibel. Jag är lärare, men inte i engelska, och Patricia var duktig på engelska så det löste sig med Guds hjälp. Det kom sex till tio personer om dagen i åldern 8 till 50 år. Vi använde en del bibelberättelser i undervisningen och fick mycket positiv respons. Folk var tacksamma. Engelskundervisningen var ett sätt för församlingen att få kontakt med nya människor, och nästan alla elever kom genom flygbladen. En av dessa följde sedan med på lägret som arrangerades för församlingens ungdomar. Då övernattade man i tält i närheten av en flod. Där var det dags att vara flexibel igen. Vi satt med ledarna och planerade varenda timme i förväg, men väl ute på lägret blev det inte alls så. Men jag har lärt mig att saker och ting löser sig till det bästa ändå. Jag är jätteglad över att jag åkte. Det är nyttigt att se att det inte gäller samma förutsättningar för att vara kristen överallt. Jag såg också att ungdomarna i Mordvinien värnar mer om Biblen än vad vi kanske gör. De läste mycket i den. Hos oss är det kanske mer lovsång och bön i fokus när vi ungdomar möts, avslutar Ann. TEXT : ÅKE LAGER FOTO: GERTRUD STORSJÖ m fl

13 augusti 2011 Ljus i Öster nr 6 NOTISER Rapporter från E år med Jesus Vi har ju tidigare berättat om hur Ryska pingstunionen satt igång projektet Ett år med Jesus. Målet är att evangelisationsteam ska besöka varenda ort i Ryssland på tio år. Nu börjar rapporterna från de olika teamen strömma in. Församlingen Nya Livet i Barnaul har satt samman ett team på tolv personer. De besöker byar i Altajs län som har ca 2,5 miljoner invånare. De besökte byn Röda maj, där 95 halvt förfallna stugor stod på sniskan och lutade åt alla håll. Invånarna var pensionärer och deras vuxna, ofta alkoholiserade, barn. Det fanns ingen skola och inget dagis, inga arbetstillfällen och ingen bystyrelse. Det fanns en liten butik där alla handlade på kredit, mestadels bröd, tobak och sprit. När pensionen kom gick alla till butiken för att betala sina skulder. Teamet kom till denna by, gick runt och knackade dörr och talade med folk. 15 personer gav tillkänna att de ville bli frälsta. Dessa fick Nya testamenten och fortsätter nu med en korrespondenskurs om kristen tro. Upprört om homosex-krav Ett uttalande från EU om att Ryssland borde ge alla sexuella riktningar samma rättigheter har rört upp känslorna. Regeringen har förklarat att de inte tänker ge efter för EU:s krav och detta har applåderats av kristna företrädare. Den ortodoxa kyrkan har gett ut en skrift med titeln Om rätten att kritisera och legalt begränsa homosexualitet. Sergej Ryakovskij, ledare för ett karismatiskt samfund, sa: Vi är stolta över att vår regering tillbakavisar EU:s krav på perversiteter. Vår kultur har aldrig gett sexuell perversion något utrymme. Bejing-församling ger inte upp Efter att i april ha blivit utkörda av sin hyresvärd, efter påtryckningar, har Shouwangförsamlingen i Beijing samlats utomhus. Församlingen är oregistrerad och har omkring medlemmar, varav många universitetslärare och studenter. Den första söndagen, den 10 april, som de samlades utomhus arresterades 169 personer. Dessa förhördes och släpptes inom något dygn. Så har det fortsatt. Varje söndag har församlingsmedlemmar samlats på torget, och varje gång har folk arresterats. De senaste gångerna har det varit ett 20-tal per söndag. Ledarna brukar sättas i husarrest från fredag till söndag. De kristna som inte har arresterats brukar samlas utanför de polisstationer dit de arresterade har förts för att vänta på dem. Där sjunger de lovsånger och psalmer. Ny översä ning spli rar Ryska bibelsällskapet Den 1 juni släppte det Ryska bibelsällskapet en ny Bibel, innehållande en ny översättning av Gamla Testamentet tillsammans med Nya testamentets översättning från 1990-talet. Detta trots att chefen för översättarteamet protesterat och menat att man skulle bromsa utgivningen tills man hunnit göra en nyöversättning även av Nya Testamentet. Han menar nämligen att den översättning av Nya Testamentet som Ryska bibelsällskapet släppte på 1990-talet, kallad Glada nyheter, är undermålig. Den innehåller språk som talas på marknader, basarer och hemma vid köksbordet. Man förstår inte att man läser en helig skrift, menar han. Adressändring eller bokbeställning...kan inte göras på det inbetalningskort som medföljer tidningen. Det står tydligt med stor stil ovanför inbetalningskortet och på själva inbetalningskortet står det sedan: Meddelande till betalningsmottagaren kan inte lämnas på detta kort. Anledningen är att beloppen på dessa inbetalningskort läses maskinellt och aldrig ses av ett mänskligt öga, vilket spar oss mycket arbete. Vill du beställa böcker eller meddela adressändring ska du i stället använda det servicekort som finns i det extraomslag som omger tidningen. 13

14 korsord Ljus i Öster nr 6 augusti 2011 Gra is, Inger Tordegård Johansson i Glava. Din rätta lösning av korsordet i nr 5-11 drogs först. Boken Den sista kamassen av Rauli Lehtonen kommer med posten. Lös korsordet och vinn boken Den sista kamassen! Lösningen måste vara oss tillhanda senast tisdagen den 20 september om du vill ha chansen att vinna en bok. Sänd lösningen till Ljus i Öster, Hemvärnsgatan 8, Solna. Märk kuvertet Korsord. Namn och postadress:

15 augusti 2011 Ljus i Öster nr 6 NOTISER Förbud mot religiös utbildning utomlands Som en blixt från klar himmel antog underhuset i Tadzjikistans parlament i slutet av maj en ny lag. Den kräver att alla som vill bedriva religiösa studier utomlands ska ha ett statligt godkännande. Myndigheterna må vara rädda för den arabiska våren, men deras huvudskäl är nog att de vill ha full kontroll över det religiösa livet, speciellt över muslimerna, säger en tadzjikisk journalist till Forum 18. Han önskar dock vara anonym på grund av fruktan för repressalier från staten. Den muslimske advokaten Zafar Kurbonov är kritisk och säger: Vår konstitution garanterar varje medborgares rätt till utbildning, vare sig i hemlandet eller utomlands. Det här är ett grovt övertramp av våra rättigheter. Ukraina är en av Europas mest religiösa nationer I en undersökning som återges i Korrespondent anser sig 71 procent av Ukrainas invånare som troende. Det är bara i Polen, Cypern, Portugal och Slovakien som ännu fler anger sig som troende i Europa. Andelen troende i Ukraina har växt med 13 procent de senaste tio åren. Var sjätte ukrainare besöker en kyrka varje vecka. Det blir också fler och fler unga bland de troende. Andelen protestanter bland de troende har också växt från 26 till 29 procent de senaste tio åren. Dopjubileum i Perm Under midsommarhelgen hade pingstförsamlingen i Perm dop vid badstranden i Motovilikinskij-dammen. Nästan exakt 20 år tidigare höll församlingen sin första dopförrättning där med sina 44 första medlemmar. Sedan dess har ytterligare personer blivit medlemmar i församlingen. Under dopgudstjänsten predikade församlingens huvudpastor och grundare Eduard Grabovenko, som numera är Ryska pingstunionens ledare. 88 personer på stranden gav till känna att de ville bli frälsta. 88 personer gav tillkänna att de ville bli frälsta när Eduard Grabovenko predikade på badstranden Barnbibel på gagauziska Bland alla de folk som vi kallar turkfolk eftersom de har besläktade språk finns två kristna folkslag, tjuvasjerna vid Volga och gagauzerna i Moldavien. Nyligen fick gagauzerna en barnbibel på sitt språk genom Institutet för Bibelöversättnings försorg fick de Nya testamentet på sitt språk. I barnbibel finns även Gamla testamentet i förkortad form, så nu kan såväl barn som vuxna läsa även det. Upplagan är tryckt i två versioner, en med kyrillisk och en med latinsk skrift. Under sovjetperioden användes nämligen det kyrilliska alfabetet, som finns i Ryssland. Dolt nätverk bakom morden på kristna? För fyra år sedan mördades tre kristna brutalt av fem ungdomar i en kristen bokhandel i Malatya i Turkiet. Ännu har ingen dom fallit, men ungdomarna är fortfarande misstänkta. Under utredningen har man emellertid funnit kopplingar till ett större nätverk, kallat Ergenekon. Nätverkets syfte ska ha varit att destabilisera regeringen. I mars greps 20 personer i nätverket, bland annat en professor i muslimsk teologi och en rad officerare. Försök a avleda uppmärksamheten? Bland de kristna i Turkmenistan spekuleras det nu om fängslandet av pastor Ilmurad Nurliev i staden Mary kan vara ett försök att avleda uppmärksamheten från ett annat fall. I samma veva arresterades nämligen muftin i staden för delaktighet i sexuella övergrepp på en koranskola. Man tror att myndigheterna inte ville uppfattas som diskriminerande för muslimer och arresterade och dömde därför pastor Nurliev efter fabricerade vittnesmål. I fängelset har han fått fortsätta med sitt yrke och är fängelsets frisör, vilket innebär att han slipper tungt straffarbete. 15

16 NOTISER Ljus i Öster nr 6 augusti 2011 Bilden Det här är Bayaraa från Mongoliet. Hon var en av de första mongolerna som blev kristen i början av 1990-talet. När två svenska pionjärer kom till landet för att missionera blev hon deras medarbetare, och tog senare över ansvaret för arbetet. Under Torpkonferensen hölls en bokrelease av pseudonymen Maria Anderssons nya bok Till jordens yttersta gräns dit och tillbaka igen. Det är en biografi om ett ungt, svenskt missionärspars tio år i Mongoliet, utsända av bland annat Ljus i Öster. I början av 1990-talet flyttade de till Erdenet i Mongoliet och när de tio år senare flyttade därifrån hade de byggt upp en stor församling och ett missionscenter för utbildning och utsändande av nationella missionärer. Boken kan köpas genom Ljus i Öster, se annons på sid 19. Vår förre ordförande Lennart Holm har få hembud Läraren och ekonomen Lennart Holm, Rimforsa, fick hembud den 14 juli efter en längre tids sjukdom. Han blev 75 år. Under åren samt var han ordförande i Ljus i Öster. Efter åtskilliga år som lärare i Sverige var han rektor på svenska skolan för missionärsbarn i Japan. Efter hemkomsten blev han förlagschef för Helgelseförbundets förlag och därefter ekonomichef på Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa till sin pensionering Jag minns Lennart först och främst som en mycket varm förespråkare för mission. Hur många har inte kommit till mig genom åren och påmint om de unika internationella missionskonferenserna i Bjursås, Dalarna, 1970 och 1971 som Ljus i Öster (då med namnet Slaviska Missionen) anordnade. Hundratals ungdomar blev inspirerade av talare som Broder Andreus, Earl Pöysti och representanter från Wycliffe Bibelöversättare och Operation Mission. Många har vittnat om hur kallelsen drabbade dem just då. Vem var det som 16 Lennart Holm (t h) tillsammans med Wilgot Fritzon. hade fått Bjursås kommun och kyrkoherden att så föredömligt ställa upp med lokaler? Jo, Lennart Holm som då var lärare där. Seminarierna i grundskolan, friluftsmötena på Dössberget och de stora kvällsmötena i Svenska Kyrkan, med ungdomar från sexton länder och fyra världsdelar, blev avsparken till missionsarbete för många. Och en orsak till att allt fungerade så perfekt var mannen bakom kulisserna den blide, ödmjuke Lennart Holm. Lennart var efter hemkomsten från Japan styrelseledamot i Ljus i Öster under många år, som ordförande under nio år. Som föreståndare hade jag då förmånen att ha honom som en utmärkt chef. Hans ekonomiska kunskaper och ordningssinne var en stor tillgång. Det jag minns allra mest var hans enormt varma missionshjärta och hans mjuka sätt att ständigt uppmuntra. Aldrig ett hårt ord, men ändå ingen jasägare. Man visste vad han ville och jag märkte när han var bedrövad över när församlingar och kyrkor börjat tappa missionsgnistan. När nu jag, och många med mig, tackar Gud för Lennart så önskar jag av hela mitt hjärta att de närmast sörjande makan Inger, barn och barnbarn ska få fylla tomrummet med en djup tacksamhet för en älskad person som fått betyda ännu mer än de anat. Guds frid över hans minne. Wilgot Fritzon f d missionsföreståndare för Ljus i Öster

17 augusti 2011 Ljus i Öster nr 6 Kanal Hayats Isik Abla till Falun Den populära programledaren Isik Abla på Kanal Hayat kommer till Falun om några veckor. Den 9-11 september medverkar hon i konferensen Till jordens yttersta gräns i Centrumkyrkan i Falun. På fredagen är det ungdomsmöte, på lördagen seminarier och missionsmöte och sedan avslutas det hela med gudstjänst på söndagen. Isik Abla har för övrigt nyligen börjat med direktsända program där lyssnarna kan ringa in och ställa frågor. Det har blivit mycket populärt. Mer info på Husförsamlingsledare fängslad En av toppledarna inom den kinesiska husförsamlingsalliansen har dömts till två års arbetsläger, uppger China Aid. De meddelar att pastor Shi Enhao, 55, arresterades i staden Suqian i Jiangsuprovinsen den 31 maj och nu har satts i arbetsläger. Myndigheterna lät också konfiskera musikinstrument, en bil samt kollekter på omkring svenska kronor från församlingen. Levande martyrer En martyr definieras som en kristen som väljer att lida döden hellre än att förneka Kristus eller Hans verk men kan också vara någon som uthärdar stort lidande för det kristna vittnesbördet, enligt Voice of the Martyrs. Många kristna som kommer ut från fängelser lider av skador de fått på grund av misshandel eller sjukdomar de drabbats av till följd av dålig behandling. I Kina finns det mer än tusen kristna ledare, som i dag lever i fattigdom och smärta för att de är handikappade och inte är arbetsföra så att de kan försörja sin familj. Kinesiska församlingsledare har upprättat en fond för att hjälpa dessa levande martyrer och deras familjer. Ljus i Öster har gett bidrag till fonden. Bao från Jiangsu-provinsen är en begåvad bibellärare som besökt många församlingar. Han är förlamad i ett ben och förhindrad att arbeta genom konstant smärta. Med medel från fonden kan han köpa medicin och det han behöver för dagen. Liu från västra Kina har tillsammans med hustrun och två barn lidit mycket dog hans son och samma år dömdes han till två års fängelse. Han blev allvarligt sjuk på grund av dåliga förhållanden och har inte kunnat arbeta därefter. Bed för dem! Kommunalrådets son blev helad Nestorov är en stad som ligger i Kaliningrad-området, som hör till Ryssland. Vid jul kom kristna från den närliggande staden Gusev dit och höll ett julprogram med drama, sånger och predikan. Även folk från de lokala myndigheterna dök upp, kanske för att kolla upp vad dessa icke-ortodoxa skulle göra. Efter programmet fick de samtala med kommunalrådet, som också var den som låtit dem hyra en lokal. Hon var full av oro över sin son som var mycket svårt cancersjuk. Pastorn och teamet bad för henne och hennes son. För en tid sedan berättade hon att sonen var frisk. De senaste tre månaderna har läkarna undersökt honom många gånger utan att finna något spår av cancer. Detta ledde till att de kristna nu får hyra en lokal regelbundet till en mycket låg kostnad. Två gånger i veckan har de möten och en församling håller på att bildas i staden. Kina underkänner USA-rapport De kinesiska myndigheterna underkänner en officiell amerikansk rapport som anklagar Kina för att kraftigt bryta mot religionsfriheten. Vi uppmanar den så kallade US Commission on International Religious Freedom att överge sina fördomar, respektera fakta och sluta lägga sig i Kinas inrre angelägenheter, sa utrikestaleskvinnan Jiang Yu i ett uttalande som återgavs av Religion Today. Rapporten var speciellt kritisk mot den begränsade friheten för tibetanska buddhister och muslimska uigurer samt att man torterade Falun Gong-anhängare. Mer än 500 kristna har också fängslats under det senaste året. USA har satt upp åtta länder att speciellt hålla ögonen på. Utöver Kina är det Nordkorea, Saudiarabien, Sudan, Burma, Eritrea, Iran och Uzbekistan. 17

18 Ljus i Öster nr 5 juni 2011 Värva tre nya läsare så får du Broder Yuns andaktsbok Värvar du tre nya läsare får du andaktsboken Levande Vatten av Broder Yun. De du värvar får tidningen gratis ett år framåt. OBS! De värvade MÅSTE VARA TILLFRÅGADE. Om du inte vill klippa i tidningen kan du givetvis kopiera sidan eller maila uppgifterna till 1: Namn och postadress: (TEXTA TYDLIGT!) E-post:... 2: Namn och postadress: (TEXTA TYDLIGT!) E-post:... 3: Namn och postadress: (TEXTA TYDLIGT!) Frankeras ej. Mottagaren betalar portot. E-post:... Jag som värvat ovanstående heter: (TEXTA TYDLIGT!) Namn:... Postadress: E-post:... Ljus i Öster Svarspost Kundnr: Solna Namnteckning: Ev pren.nr:

19 augusti 2011 Ljus i Öster nr 6 Två nya böcker om svensk missionshistoria i nutid Fortsättning på Apostlagärningarna NU ÄVEN PÅ FINSKA! RAULI LEHTONEN rauli lehtonen Den sista kamassen Mission i Mongoliet Rauli Lehtonens bok blir ett fantastiskt tillskott i presentationen av vad som sker i utbredandet av evangeliet. Det finns många sätt att beskriva Rauli djupt erfaren och kunnig både inom den kristna sfären och många angränsande områden, visionär, inspiratör, ödmjuk och öppen för den helige Andes ledning. Boken kan inte bli annat än utomordentligt intressant med sin skildring av hur evangeliet erövrar nya folk burjater, turkmener, mordviner, udmurter och många fler. Här finns öppenheten för alla olika redskap att göra budskapet om Jesus tillgängligt för nya folk som gör att den skulle kunna vara en lärobok i missiologi. Persongalleriet, med alla exotiska namn på hjältar i Guds rike, är imponerande. Likaså dessa människors visioner, uppoffringar och respekt för Guds ledning. Den ständigt pådrivande motiveringen att Jesus snart kommer tillbaka finns som en kraftfull underström för att föra evangeliet vidare. Var beredd på att du inte kan sluta läsa förrän du hunnit till sista sidan och att läsningen kommer att påverka dig för framtiden. Den sista kamassen Sune Elofsson, direktor för dåvarande Pingstmissionen ISBN :- 229:- Mission i Sovjet och OSS DEN SISTA KAMASSEN och andra troshjältar från öst Beställ böckerna nu!! Vid köp av två eller fler bjuder vi på portot! Vem kunde förställa sig att två unga svenska pionjärmissionärers insatser i Mongoliet skulle få så stora konsekvenser: en snabbt växande församling med ambitionen att inte bara inta landet utan också att dela ansvar i det globlala missionsuppdraget. Spännande och utmanande läsning! Ljus i Östers missionsföreståndare Hans Lindstrand i baksidestexten Den sista kamassen - och andra troshjältar från öst. Antal ex på svenska:... á 199 kronor. Inbunden, 176 sidor Antal ex på finska:... á 199 kronor. Inbunden, 176 sidor Till jordens yttersta gräns - dit och tillbaka igen. Antal ex:... á 229 kronor. Inbunden, 256 sidor Porto tillkommer vid köp av ett ex, vid köp av två eller fler portofritt. Frankeras ej. Mottagaren betalar portot. Namn och postadress: (TEXTA TYDLIGT!) E-post:... Ljus i Öster Svarspost Kundnr: Solna Namnteckning: Ev pren.nr:

20 Ljus i Öster nr 6 augusti 2011 Annonsera i Ljus i Öster! Ring Hans Arvidsson CAConnections Administrativa tjänster GÖRANS BYGG AB Gnosjö Tel: Vill du regelbundet understödja församlingsplanterare i Centralasien?... arbete bland messianska judar i OSS?... mongoliska missionärer i Burjatien?... kinesiska församlingsplanterare?... Barnabasfonden för fängslade kristna? Vill du lova att stödja någon av dessa helt eller delvis med ett fast belopp per månad minst ett år framåt är du välkommen att kontakta oss. Tel: eller Ljus i Öster besöker: Söndag 28 aug Mönsterås, Pingstkyrkan - Hans Lindstrand och Per Thunberg Lördag 10 sept Stockaryd, Gamla Hjälmseryds missionshus - Wilgot Fritzon Söndag 11 sept Vinninga, Falkagårdskyrkan - Per Andersson Söndag 11 sept Stockaryd, Fredriksdals missionshus - Wilgot Fritzon Söndag 18 sept Piteå, Missionskyrkan - Staffan Edin Lördag 24 sept Gargnäs, Betel - Staffan Edin Söndag 25 sept Sorsele, Pingstkyrkan - Staffan Edin Söndag 25 sept Styrsö, Pingstkyrkan - Lars Narin Söndag 25 sept Malå, Pingstkyrkan - Staffan Edin Lördag 1 okt Borgholm, Pingstkyrkan - Wilgot Fritzon Söndag 2 okt Borgholm, Pingstkyrkan - Wilgot Fritzon Söndag 13 nov Övertorneå, Pingstkyrkan - Staffan Edin Söndag 20 nov Skråmträsk, EFS - Staffan Edin Ytterligare möten kan tillkomma. Se för uppdaterat mötesschema. Vill din församling ha besök - kontakta oss. Staffan Edin Hans Lindstrand Per Andersson Per Thunberg Wlgot Fritzon 20

21 Tel: Fax: Tel: Fax: Lökeryd HOK Vem tänder stjärnorna - en bok om människans största frågor Per Ewert har skrivit en lysande bok Stefan Swärd, ordförande i EFK En perfekt bok för den öppne sökaren Dagen Köp boken på STÅLKONSTRUKTIONER OCH HYDRAULIK Kardemummakök från erix Välkommen till oss Kulla Ginkalunda Kinna Tel: BÄSTA DUSCHKOMFORT BÄSTA DUSCHKOMFORT Rundtråd 1,5 16,0 mm På spole eller fixlängd Plattvalsad tråd tj 1,5 6,0 mm bredd 8 50 mm På spole eller fixlängd Med hål, radieklipp eller urklipp Gunnars Tråd AB Törestorp, Hillerstorp Tel Fax

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Av Christer Åberg Mormon-kyrkan är en mycket farlig villolära som för dig bort från Jesus och rakt ner till helvetet! Joseph Smith startade Mormonerna runt

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

EÖM härstammar från Svenska Mongolmissionen som arbetat bland mongoler sedan 1897. Sedan början av 1990-talet samarbetar vi med en församling i

EÖM härstammar från Svenska Mongolmissionen som arbetat bland mongoler sedan 1897. Sedan början av 1990-talet samarbetar vi med en församling i EÖM härstammar från Svenska Mongolmissionen som arbetat bland mongoler sedan 1897. Sedan början av 1990-talet samarbetar vi med en församling i Erdenet som ligger i Republiken Mongoliet Missionsskolan

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang 1. INLEDNING Syftet med detta dokument är att ge riktlinjer för Folkungakyrkans engagemang i internationell mission. Målet är att hjälpa

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 13 06 09 2 e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike Under 1880-talet kom väckelsen till Köping med omnejd. Det bildads församlingar på flera platser med en livaktig verksamhet. Så

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Dina första steg på trons väg

Dina första steg på trons väg Dina första steg på trons väg En liten hjälp för dig som precis har tagit emot Jesus och blivit frälst! Av Christer Åberg Inledning Till att börja med vill jag gratulera dig över att du har tagit emot

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Tunadalskyrkan Joh 1: Andlig klarsyn

Tunadalskyrkan Joh 1: Andlig klarsyn 1 Tunadalskyrkan 13 06 02 Joh 1: 29-34 Andlig klarsyn I kyrkoårets texter möter vi nu några söndagar de stora namnen, de som på ett speciellt sätt fick hjälpa Guds folk. Förra veckan mötte vi Mose vid

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Vi ber under fastan Bibelläsning och Bön under 8 veckor 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bibelläsning och bön under fastan 2015 2 Fastan en tid för omvändelse bön och eftertanke. Sedan 300-talet

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet.

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Allt ljus på nåden 140907 Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Vid ett tillfälle för ett par år sedan kändes det som att mitt hjärta nästan stannade. Jag blev rädd. Jag

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Spår Första samlingen Lärjungar

Spår Första samlingen Lärjungar Inledande bön Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du alltid söker efter oss. I skapelsen ser vi spår av din kärlek; kom och befria oss från allt som hindrar vårt gensvar på din godhet. Herre Jesus Kristus,

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

Bön och bibelläsning 10 oktober februari Matteus Glädjebudskap

Bön och bibelläsning 10 oktober februari Matteus Glädjebudskap Bön och bibelläsning 10 oktober 2016-21 februari 2017 Matteus Glädjebudskap 1 Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Bestämd tidpunkt och plats. Många har svårt att få till bibelläsningen,

Läs mer

Välkommen till 100% konfirmand

Välkommen till 100% konfirmand Välkommen! 2016-2017 2 Välkommen till 100% konfirmand Så här fungerar det! Du som konfirmand skall samla ihop minst 100 poäng! Det finns 4 olika block. se sida 5, blocken har mellan 40-50 möjliga poäng

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström Dagens evangelietext är ur Lukas evangelium, kap 17, vers 20-30 De första verserna lyder : Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han (Jesus):Guds rike kommer inte på ett sådant

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium 1 Tunadalskyrkan 130915 Luk 7:11-17 Ett heligt mysterium Olika bibelöversättningar ger olika varianter av bibeltexten. I en av de nyare The Message på svenska är det också tillrättalagt för att det lättare

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära.

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära. DECEMBER 2001 Göran o Mai-Brith Holm Kära vänner, Gåvogivare, förebedjare, Tack för eran kärlek och villighet att stödja oss i arbetet för Guds rikes utbredande, tack vare er kan vi fortsätta arbetet i

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Vi vill finnas med på festivaler, marknader, torg. och i nattlivet! www.bussmissionen.se

Vi vill finnas med på festivaler, marknader, torg. och i nattlivet! www.bussmissionen.se Vi vill finnas med på festivaler, marknader, torg och i nattlivet! www.bussmissionen.se Bakom Cafébussens arbete finns Bussmissionen, som är en kristen ideell förening som startade 2003, med representanter

Läs mer

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10)

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Detta häfte vill hjälpa Dig att lära känna Gud personligen, erfara ett liv av sann kärlek, förlåtande livsstil och trofasta

Läs mer

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen Kors och kärlek Nr 4 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet KORSET När man går in i en kyrka ser man ofta ett kors över altaret eller på något annat ställe i kyrkorummet. Korset är en symbol för Jesu

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 1 Tunadalskyrkan 160612 3 e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 Ett brev kan se ut på många sätt, skrivet i ett automatiskt dataprogram med tryckt adress; i ett brunt eller orange kuvert från

Läs mer

Tänk själv tro fritt! Andaktsmaterial för Ansvarsveckan 2011

Tänk själv tro fritt! Andaktsmaterial för Ansvarsveckan 2011 Tänk själv tro fritt! Andaktsmaterial för Ansvarsveckan 2011 Första dagen: Rätten till det heliga Vi ber idag för vars och ens rätt till det heliga Idag ber vi att alla människors rätt att möta det heliga

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig

Tunadalskyrkan e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig 1 Tunadalskyrkan 150614 2 e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig Tänk att en text som är 3500 år gammal ändå kan kännas så aktuell. Man skulle kunna byta ut några av namnen mot nutida namn och få exakt samma

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet 1 Tunadalskyrkan 160925 Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet Dotter, syster, hustru, svärmor, svärdotter, mormor, pastor, kantor, körsångare ja listan kan göras lång på vem

Läs mer

SKRIFTSTÄLLE SKRIFTSTÄLLE

SKRIFTSTÄLLE SKRIFTSTÄLLE 1 Nephi 3:7 Jag skall gå och göra. Herren befallde Nephi och hans bröder att återvända till Jerusalem för att hämta mässingsplåtarna. Herren förbereder ett sätt för oss att hålla hans bud. Vad har Herren

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen Den helige Mikaels dag Himmelens port Psalmer: 1:1-3, L30, 167, L207, L179, 16 Texter: 1 Mos 28:10-22, Upp 12:7-12, Matt 18:1-11 Västerås 2015-10-03, Norrköping 2015-10-04 1/5 Nåd vare med er och frid

Läs mer

FEBRUARI - MARS 2014. Livsförändring för gatubarn, gatans ungdomar och deras familjer

FEBRUARI - MARS 2014. Livsförändring för gatubarn, gatans ungdomar och deras familjer FEBRUARI - MARS 2014 Livsförändring för gatubarn, gatans ungdomar och deras familjer Taggtråden som avbildades i Mission Possibles gamla logga är idag bruten. Idag kan vi verka fritt i länder som för 40

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna Tänd ett ljus Vi är så glada

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer