LIVGARDET. Kamratskap - Omväxling - Utmaning Bli en av oss

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIVGARDET. Kamratskap - Omväxling - Utmaning Bli en av oss"

Transkript

1 LIVGARDET Kamratskap - Omväxling - Utmaning Bli en av oss

2 VI JOBBAR PÅ LIVGARDET! Militär ett stort ansvar Att vara militär idag innebär ett stort ansvar. Man måste kunna ta hand om sig själv och sin utrustning och hålla sig i form genom att träna regelbundet. Men man måste också vara en god kamrat och en lagspelare som fungerar i en grupp även om man är trött eller stressad. Försvarsmaktens arbete styrs av Sveriges riksdag och regering och som anställd i Försvarsmakten representerar man Sverige och demokratin, oavsett om man är i Sverige eller utomlands. Läs mer på Du kan även läsa anställdas bloggar på Carl, 24 år, 13. Säkerhetsbataljon: Jag är uppväxt i Stockholm och gjorde min värnplikt på Livgardet. Jag gillar att det finns så mycket att välja på här och att det finns många människor med bred kompetens. Linn, 21 år, 15. Militärpoliskompaniet: Livgardet är det enda regementet som utbildar militärpoliser. Vi arbetar med allt från trafiktjänst och eskorter till brottsutredningar. Men framför allt är det kollegorna som gör arbetet roligt. Cecilia, 24 år, Livbataljon (GSST): Jag arbetar bara över sommaren på Livgardet, som tidvis anställd, eftersom det passar med mina studier. Det är ett varierande och väldigt roligt jobb med bra kollegor och det skiljer sig mycket från det civila. Ereou, 28 år, Regementsstaben: Det är roligt att få träffa nya människor och arbeta så nära en mångfacetterad verksamhet. I mitt arbete som yrkesinformatör får jag dessutom användning för mina tidigare erfarenheter från soldatyrket. 2 Linda, 29 år, Swedint: Livgardet är det enda förbandet som har koppling till utlandsstyrkan och de internationella relationer som jag är intresserad av. Jag tror och känner att vi gör en skillnad för svensk säkerhetspolitik utomlands genom vårt arbete. Olov, 30 år, Försvarsmusiken: På Livgardet behöver man inte välja. Här finns allt - extra allt. Det finns ingen annan arbetsgivare som betalar sina musiker för att galoppera hästar i nysnö på förmiddagen och spela på scenen på kvällen. Sophie, 29 år, Regementsstaben: Det är utvecklande att få arbeta i en organisation med så många yrkeskategorier - allt från musiker till militärpoliser. 2 Försvarsmakten är dessutom en organisation i förändring och ingen dag är den andra lik. Patrik, 26 år, 7. Bataljon: Vi arbetar med många olika saker - allt från högtidliga ceremonier till till strid, och vi är bäst på det vi gör. Det är ett krävande jobb, både fysiskt och psykiskt. Jag gillar utmaningen. Och så är det nära till Stockholm.

3 LIVGARDET EN MODERN ARBETSPLATS Livgardet är ett av Sveriges största regementen. Det är också en växande och modern arbetsgivare som erbjuder många spännande och utmanande yrken. Här kan du läsa mer om oss och hur du söker jobb. Idag har Livgardet mer än anställda och över som arbetar inom hemvärnet. Vi finns på flera platser i Sverige och utomlands. Mest kända är vi kanske för våra blåklädda soldater som vaktar de kungliga slotten dygnet runt och för att vi tränar alla svenska soldater och officerare som åker på fredsfrämjande uppdrag världen över. Men vi gör mycket mer än så. Livgardet har ett flertal utbildningsanläggningar som anpassats efter dagens behov. Bland annat finns det en konstgjord stad där soldater tränar strid i bebyggelse. I denna folder kan du läsa om Livgardets olika enheter och vad de jobbar med. Foldern är indelad i olika färger: KRIGSFÖRBAND STÖDENHETER VÅR VARDAG Livgardet är uppbyggt av flera olika krigsförband där du kan söka jobb. Krigsförbanden har olika inriktningar/specialområden. Vi har flera enheter som arbetar med att stödja regementet med utbildning och olika resurser. Här arbetar många civilanställda. Sidor med mörkgrå färg innehåller information om soldatyrket och svar på vanliga frågor. På Livgardet lär sig militärer, poliser och civila från olika länder att arbeta tillsammans i konfliktdrabbade områden. Teori varvas med praktiska övningar. Vår värdegrund: I Försvarsmakten slår vi vakt om alla människors lika värde. Hos oss ska alla ges möjlighet att trivas, utvecklas och göra ett bra jobb. ALLA, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religiös övertygelse, sexuell läggning, hudfärg och tjänstegrad ska respekteras och behandlas likvärdigt. Därför accepterar vi inte kränkningar eller rasistiska åsikter. Försvarsmakten är även en drogfri arbetsplats. Läs mer om den gemensamma värdegrunden på Livgardets historia: Livgardet är ett av världens äldsta regementen och samtidigt ett av världens modernaste. När Livgardet grundades år 1521 var uppgiften att skydda den svenska kungen Gustav Vasa. Idag kan DU bära den traditionen vidare genom att arbeta som vakt på det kungliga slottet och vara en del av Försvarsmaktens och Sveriges ansikte utåt (se sidan 12). På Livgardet finns bland annat ett modernt gym, dusch, bastu, idrottshall och motionsspår med elljus som anställda får använda kostnadsfritt. Mer information: Varmt välkommen till vår verklighet! 4 Följ oss på Facebook ;-) Överste Håkan Hedlund är chef för Livgardet På Livgardet finns både matsal och mäss där anställda kan köpa färdiglagad mat och fika tillsammans. När soldaterna arbetar utomhus lagar de egen mat eller får mat levererad.

4 7. BATALJON Detta är något för dig som gillar fysisk träning och att träna strid i skog och i bebyggelse. Du kommer att ingå i en grupp med 8-10 soldater och träna firning ned för husväggar och strid i byggnader. Allt fler av dagens strider utspelas i stadsmiljö och därför måste du som soldat vara väl förberedd och tränad inför det. Livgardet har lång erfarenhet av att träna strid i bebyggelse. Bland annat finns det en specialbyggd anläggning där soldater tränar olika konfliktscenarier. Denna träning ger dig en bra grund att stå på inför insats. 7. Bataljon är ett krigsförband som består av två delar. Den ena delen har sitt säte vid Livgardet och den andra delen vid förbandet K3 (Livregementets husarer). Arbetsuppgifter: Som anställd kommer du att placeras som soldat eller gruppchef i en grupp som har en viss inriktning. Exempel på grupper som finns är: skyttegrupp, sambandsgrupp (ansvarar för radiosystem och kommunikation), granatkastargrupp (understödjer förbandet med granatkastare), fältarbetsgrupp (spränger broar och vägar, tar bort minor och utför fältarbeten), spaningsgrupp, reparationsgrupp, underhållsgrupp (underhåller förbandet med logistik) och sjukvårdsgrupp. Alla grupper utbildas och tränas i strid. Eftersom bataljonen ska vara insatsberedd kan du räkna med att mycket tid läggs på olika övningar och färdighetsträning. Du måste själv ta ansvar för att du har en god hälsa och håller din kropp i god kondition. Du kan arbeta som heltidsanställd (GSSK) eller deltidsanställd (GSST) på 7. Bataljon. Förmåner: 7. Bataljon är ett förband som övar mycket. Vid övningar som pågår flera dygn och övningar som genomförs nattetid kan du räkna med tillägg för obekväm arbetstid och betald ledighet som kompensation. Läs mer om förmåner på sidan 23. Arbetsort: Bataljonen verkar både nationellt och internationellt. Livgardets delar av 7. Bataljon har sitt säte i Kungsängen utanför Stockholm. Meritvärde: När du anställs på 7. Bataljon får du en utbildning som är anpassad efter din befattning. Det kan till exempel betyda att du får möjlighet att ta C-körkort om du blir uttagen till lastbilschaufför eller att du får kunskaper i sjukvård om du blir uttagen till sjukvårdare. Arbeta på 7. Bataljon! 6 Idag arbetar cirka 180 heltidsanställda och ett 60-tal deltidsanställda soldater och gruppbefäl på livgardets delar av 7. Bataljon. Krav för anställning är bland annat genomförd värnplikt eller GMU med godkända betyg, svenskt medborgarskap och god fysik. Du som inte gjort värnplikt eller GMU ansöker först om att få göra en tre månader lång GMU (Se sidan 22). Du som är behörig att söka kan läsa mer på Varmt välkommen! Micael Berner är chef för 7. Bataljonens delar på Livgardet.

5 13. SÄKERHETSBATALJON Vill du stå i frontlinjen i Försvarsmaktens arbete mot säkerhetshot och arbeta nationellt och internationellt? Då kan 13. Säkerhetsbataljon vara något för dig. Världen förändras varje dag och varje minut. Information sprids snabbare, vi reser snabbare och konflikter som uppstår i avlägsna delar av världen kan snabbt få spridning. En viktig del i arbetet mot säkerhetshot handlar om att veta vad motståndaren gör så att man kan förebygga och förhindra olika former av angrepp. 13. Säkerhetsbataljon arbetar med just detta och drivs i samarbete mellan armén, flygvapnet och marinen. Arbetsuppgifter: Du kommer att utbildas och övas i fredsbevarande och fredsframtvingande verksamhet och ska vara beredd att lösa internationella uppdrag i omfattning som beslutas av riksdag och regering. 13. Säkerhetsbataljon ska med hög beredskap lösa uppgifter kopplade mot de fem generiska säkerhetshoten: kriminalitet, sabotage, subversion, underrättelseverksamhet och terrorism. Idag tjänstgör personalen på ett flertal platser, både nationellt och internationellt, ofta med små patruller som verkar över stora ytor. Den som tar anställning vid förbandet utbildas inledningsvis i säkerhetstjänst, juridik, vapentjänst, sambandstjänst, sjukvård och motortjänst. Allt detta syftar till att man ska kunna arbeta som soldat eller gruppchef nationellt och internationellt. Efter den kompletterande utbildningen kan man söka en av flera specialinriktningar, exempelvis: gruppchef, hundförare, skarpskytt, ledning/samband, sjukvårdare med mera. Du kan arbeta som heltidsanställd (GSSK) eller deltidsanställd (GSST) på 13. Säkerhetsbataljon. Förmåner: Som anställd på 13. Säkerhetsbataljon får du en värdefull utbildning som betalas av Försvarsmakten. Läs mer om förmåner på sidan 23. Arbetsort: I Sverige arbetar 13. Säkerhetsbataljon främst i och runt Stockholm och Uppsala (säkerhetsskvadron) och i Göteborg (säkerhetskompani sjö). Bataljonen ger stöd vid internationella insatser, bland annat med säkerhetsunderrättelse- säkerhetsskyddspersonal. Meritvärde: Som anställd får du en kvalificerad utbildning och användbara kunskaper, bland annat inom säkerhetstjänst och juridik. Utbildningen bedrivs i samarbete med Linnéuniversitetet i Växjö och bland lärarna finns både poliser och jurister. Arbetet ställer höga krav på ett gott omdöme och utbildningen är meriterande, både inom och utanför Försvarsmakten. Arbeta på 13. Säkerhetsbataljon! Idag arbetar cirka 200 heltidsanställda gruppbefäl, soldater och sjömän inom säkerhetsskvadron och säkerhetskompani sjö. Krav för anställning är bland annat genomförd värnplikt eller GMU med godkända betyg, högskolebehörighet, simkunnig, god fysik, svenskt medborgarskap, godkänd registerkontroll och inga allergier mot häst, hund eller hö (alt. besvärsfri vid medicinering). Du som inte gjort värnplikt eller GMU ansöker först om att få göra en tre månader lång GMU (Se sidan 22). Du som är behörig att söka kan läsa mer på Varmt välkommen! Stefan Nacksten är chef för 13. Säkerhetsbataljon 8

6 14. OCH 15. MILITÄRPOLISKOMPANIET Att vara militärpolis är att vara polis i Försvarsmakten. Här gäller det att vara flexibel, ha huvudet på skaft och kunna vara ett gott föredöme för andra. Är du en framtida militärpolis? Militärpoliser (MP) finns idag i flera länders militära styrkor. Livgardet har funktionsansvar för den svenska militärpolisen och är det enda förbandet i Sverige som har militärpolisförband. Arbetsuppgifter: Din uppgift blir att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten samt att ge stöd till militära förband vid genomförande av operationer. Uppgifterna innefattar bland annat brottsutredningar, personskydd, kriminalunderrättelsetjänst, hantering av frihetsberövade personer och trafiktjänst. 14. MP-kompaniet är ett kontrakterat kompani. Det betyder att en stor del av kompaniets personal är deltidsanställda (GSST) som bara kallas in vid övningar och insatser. Du kan alltså ha ett civilt jobb till vardags och bara arbeta på Livgardet ibland, enligt överenskommelse med din arbetsgivare. 15. MP-kompaniet är ett stående kompani. Det betyder att huvuddelen av officerare och soldater är heltidsanställda och arbetar som militärpoliser till vardags. 15. MP-kompaniet kan med kort varsel sättas in både nationellt och internationellt. Förmåner: Som militärpolis får du en värdefull utbildning som betalas av Försvarsmakten. Läs mer om förmåner på sidan 23. Arbetsort: 14. och 15. MP-kompaniet är stationerade i Kungsängen men genomför insatser både nationellt och internationellt såsom i Kosovo, i Afghanistan och i Adenviken. Därför bör du räkna med att det blir en del resor, även om huvuddelen av utbildning och träning äger rum i Kungsängen. Meritvärde: Militärpolisutbildningen bedrivs tillsammans med polishögskolan och du kommer att få läsa mycket juridik under utbildningen. Arbetet som militärpolis ställer höga krav på ett gott omdöme och utbildningen är meriterande, både inom och utanför Försvarsmakten. 10 Arbeta på 14. och 15. MP-kompaniet! Idag arbetar ett 60-tal heltidsanställda och ett 70-tal deltidsanställda gruppbefäl och soldater på 14. och 15. MP-kompaniet. Krav för anställning i MP-förbanden är bland annat genomförd värnplikt eller GMU med godkända betyg, genomförd gymnasieutbildning, körkort B, inga allergier mot häst/hund/hö (alternativt besvärsfri vid medicinering) svenskt medborgarskap, godkänd registerkontroll och god fysik. Du som inte gjort värnplikt eller GMU ansöker först om att få göra en tre månader lång GMU (Se sidan 22). Du som är behörig att söka kan läsa mer på Varmt välkommen! Rickard Mårtensson är chef för 14. Militärpoliskompaniet. Fredrik Månsson är chef för 15. Militärpoliskompaniet.

7 LIVBATALJON Vill du vara Försvarsmaktens och Sveriges ansikte utåt? Vill du lära dig strida i bebyggelse och arbeta med parad och bevakning i centrala Stockholm? Då ska du söka anställning vid Livbataljon. Soldater från Livgardet har bevakat de kungliga slotten och ansvarat för kungens säkerhet sedan år På den tiden sköttes bevakningen av anställda soldater - precis som idag. Nu kan du föra den nästan 500-åriga traditionen vidare. På Livbataljon gör du och dina kamrater en viktig insats mitt i Stockholm samtidigt som ni har omvärldens ögon på er. Arbetsuppgifter: Som anställd på Livbataljon kommer du att arbeta som skyddsvakt på de kungliga slotten (högvakt) och på militära anläggningar. Dessutom kommer du att ha en central roll vid högtidliga ceremonier såsom riksdagens öppnande, kungens födelsedag och vid viktiga statsbesök; till exempel när utländska statschefer besöker Sverige. Arbetet består huvudsakligen av ceremonitjänst, exercis, bevakning, vård av utrustning och fysisk träning. Livbataljon är ett krigsförband som även ska kunna förstärka skyddet av rikets centrala och militära ledning i Stockholmsområdet. Därför kommer du att träna strid i bebyggelse. Livbataljon består av tre enheter: Livkompaniet som genomför vaktparader till fots, Livskvadron som genomför vaktparader till fots och till häst (beridna vaktparader) och bataljonsstaben som leder förbandet. På Livskvadron ingår ridning och hästskötsel som en del i arbetet. Du kan arbeta som heltidsanställd (GSSK) eller deltidsanställd (GSST) på Livbataljon. Förmåner: Att vara anställd på Livbataljon innebär mycket ledighet eftersom varje högvaktsdygn ger en dags betald ledighet. I genomsnitt gör varje soldat på Livbataljon cirka högvaktsdygn per år. Läs mer om förmåner på sidan 23. Arbetsort : Främst i centrala Stockholm, på Drottningholm och i Kungsängen. Meritvärde: På Livbataljon blir du en mycket kompetent skyddsvakt. Det ger en bra grund att stå på för dig som till exempel vill arbeta vidare inom försvaret eller inom polisen. Arbeta på Livbataljon! Idag har över 300 heltidsanställda och 90 deltidsanställda soldater och gruppbefäl en tjänst på Livbataljon. Krav för anställning är bland annat genomförd värnplikt eller GMU med godkända betyg, högskolebehörighet, svenskt medborgarskap, godkänd registerkontroll, god fysik och inga allergier mot häst, hund eller hö (alternativt besvärsfri vid medicinering). Du som inte gjort värnplikt eller GMU ansöker först om att få göra en tre månader lång GMU (Se sidan 22). Du som är behörig att söka kan läsa mer på Varmt välkommen! Rickard Bengtsson är chef för Livbataljon. 12

8 HEMVÄRNET Vill du vara en viktig del i Sveriges nationella försvar på din hemort och hjälpa till vid skogsbränder, översvämningar och naturkatastrofer? Då bör du ta kontakt med ditt lokala hemvärnsförband. Oavsett om du bor i Stockholm, Gävle eller Dalarna så har du möjlighet att gå med i Hemvärnet i ditt län. Hemvärnet består idag av cirka soldater och officerare, och är en frivilligverksamhet. Det betyder att du själv väljer hur mycket du vill delta. Arbetsuppgifter: Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna utgör idag huvuddelen av Försvarsmakten och en stor del av Livgardet. Det är ett modernt krigsförband med modern materiel, och därmed en viktig del i Sveriges beredskap. Därför tränar Hemvärnets soldater på att bevaka och skydda viktiga objekt mot sabotage. När samhället behöver hjälp vid skogsbränder, översvämningar eller skallgång/eftersök är det ofta hemvärnssoldater som gör jobbet. Inom Hemvärnet finns även underrättelsekompanier med civila flygplan, marina enheter, ett antal musikkårer och ungdomsverksamhet för dig som fyllt 15. Förmåner: Under övning och utbildning får du gratis mat, boende, resor och uniform samt tillgång till sjukvård och viss tandvård. Du får även en ekonomisk ersättning som varierar beroende på övningens längd och din befattning. Vid deltagande i räddningstjänst utgår en speciell ersättning. Du som gör GMU inom Hemvärnet får GMU-förmåner enligt sidan 22. Arbetsort: Livgardet ansvarar för fyra hemvärnsbataljoner i Stockholm, en hemvärnsbataljon i Falun och en i Gävle. I respektive län utbildas och stöds bataljonerna av varsin utbildningsgrupp. I Stockholm står Livgardesgruppen för utbildningen och stödet och i Dalarna och Gävle är det Dalregementsgruppen respektive Gävleborgsgruppen. Om du tillhör något av hemvärnets insatskompanier kan du tas i bruk i hela Sverige. Livgardets insatskompanier är en direkt gripbar resurs vid skyddet av Stockholm. Meritvärde: Att vara med i Hemvärnet bygger på frivillighet i fredstid. Du utvecklar ett gott kamratskap och svetsas samman med din enhet genom förbandsövningar, utbildningar och aktiviteter. Du blir bland annat utbildad skyddsvakt och är en del i samhällets krishanteringsförmåga. Det ger en bra grund för din fortsatta väg inom eller utom Försvarsmakten. Gå med i Hemvärnet! Idag deltar cirka soldater och officerare i Hemvärnets verksamheter. Krav för medverkan i Hemvärnet är: minst 85 dagars fullgjord militär grundutbildning (värnplikt eller GMU), svenskt medborgarskap, godkänd säkerhetsprövning samt att den sökande bedöms som lämplig för tjänsten. Du som inte gjort värnplikt eller GMU ansöker först om att få göra en tre månader lång GMU (Se sidan 22). Du som är behörig att söka kan läsa mer på se/rekrytering och Varmt välkommen! 14

9 FÖRSVARSMUSIKEN Är du en skicklig bleckblåsare eller slagverkare? Kan du tänka dig att turnera, uppträda på scen och delta vid militära ceremonier och högtider? Då kan du ha en framtid i någon av våra musikkårer. Livgardet har idag tre musikkårer med ett hundratal musiker. Kårernas uppgift är att stödja statsledningen och Försvarsmakten med musik, till exempel vid utländska besök, nationella högtider, vaktparader och kungliga audienser. Dessutom genomför musikkårerna konserter för allmänheten. Traditionen med militärmusik sträcker sig hundratals år tillbaka i tiden. Idag kännetecknas militärmusiken av professionalism, flexibilitet och högt tempo med hundratals spelningar varje år, både inomhus, utomhus och utomlands. Arbetsuppgifter: Arméns musikkår är en harmonikår för parad- och ceremoniverksamhet samt en symfonisk blåsorkester för konsertverksamhet i olika genrer och med skiftande inriktning. Kåren, som består av cirka 50 musiker, är placerad i Stockholm. Marinens musikkår är, liksom Arméns musikkår, en harmonikår för parad- och ceremoniverksamhet samt en symfonisk blåsorkester med en bred repertoar. Kåren består av 30 musiker och är placerad i Karlskrona. Livgardets dragonmusikkår är en ridande musikkår för parad och ceremonimusik. Kåren fungerar även som brassband/ensemble för konsertverksamhet. Idag består Livgardets dragonmusikkår av ett 30-tal musiker och kåren är placerad i Stockholm. Förmåner: Läs mer om förmåner på sidan 23. Arbetsort: Huvuddelen av spelningarna och träningen äger rum på respektive musikkårs hemort. Du bör vara inställd på att det blir en del resor i samband med turnéer och spelningar på olika militära regementen. Ibland uppträder musikkårerna utomlands. Meritvärde: Livgardets musikkårer är efterfrågade och väl ansedda både i Sverige och utomlands. Anledningen är att kårerna har en bred repertoar och att musiken håller en mycket hög kvalitet. Många framstående musiker har börjat sin karriär inom kårerna och andra har valt att komma tillbaka. Som anställd i någon av våra kårer ges du möjlighet att utvecklas som musiker och möta en stor publik, både på en nationell och internationell arena. Arbeta som musiker! Inom Försvarsmusikens kårer arbetar idag ett hundratal musiker. Krav för anställning varierar beroende på anställningsform i respektive musikkår. Kontakta Försvarsmusiken för mer information angående anställningsformer och rekrytering eller läs mer på Varmt välkommen! Stefan Jägerhult är chef för Försvarsmusiken. 16

10 MILITÄRREGION MITT Militärregion mitt (MRM) är ett krigsförband som har till uppgift att leda insatser inom regionens sju län i hela konfliktskalan från fred till kris och krig. MRM består av en stab och en ledningspluton som bemannas med hemvärnspersonal (sambandsdriftsledare, fordonsförare och expeditionspersonal). MRM leder säkerhets- och underrättelsetjänst, samverkar med regionala och civila aktörer och genomför regional försvarsplanering. ANDRA VIKTIGA ENHETER VID LIVGARDET Livgardets stab Livgardets stab administrerar Livgardets alla verksamheter och tar fram beslutsunderlag till Livgardets chef. Staben består av tio avdelningar som bland annat arbetar med personalfrågor, ekonomi, utveckling och logistik. Staben, som leds av en stabschef, är placerad i Kungsängen utanför Stockholm. Kommendantstaben Kommendantstaben biträder Livgardets ledning vid genomförandet av högvaktstjänsten vid Stockholms och Drottningholms slott. Till uppgifterna hör även att reglera, organisera och sammanhålla kungliga ceremonier, statsceremonier och andra officiella ceremonier och utländska besök. Livgardets internationella utbildningsenhet Livgardets internationella utbildningsenhet (IntUtbE) tränar och utbildar svensk personal inför internationella insatser. På IntUtbE får deltagarna en skräddarsydd utbildning som varierar i längd och innehåll beroende på kunskapsnivån hos deltagarna och läget i det aktuella landet. Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha förståelse för och kunskap om det aktuella landets historia och kultur samt kunna uppträda och agera på ett professionellt och säkert sätt. Swedint Swedint är Försvarsmaktens internationella kompetenscentrum för stabsutbildning. På Swedint lär sig poliser, militärer och civila från olika länder att samarbeta i multinationella staber som leds av FN, NATO, EU eller AU (African Union). Årligen genomförs kurser (alla på engelska) med totalt cirka elever. Hittills har 144 länder varit representerade på Swedint och flera av lärarna är utbytesofficerare från Norge och Finland. Vid Swedint finns även Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) som har till uppgift att implementera genderperspektivet på taktisk och operativ nivå i militära operationer. Militärpolisenheten Försvarsmaktens militärpolisenhet (FM MPE) leder och utvecklar militärpolisfunktionen i Försvarsmakten. Enheten lyder under Högkvarteret men är grupperad vid Livgardet i Kungsängen. Utbildningsstödsenheten Utbildningsstödsenheten (UtbStödE) är Livgardets komptens- och resurscentrum för utbildningsverksamhet. UtbStödE ansvarar bland annat för idrott och fysiskt stridsvärde, motor- och trafiktjänst, teknisk tjänst, utbildningssäkerhet, certifiering av officerare och Livgardets övningsfält och skjutfält. Försvarshälsan Försvarshälsan (FH) är regionens gemensamma resurs när det gäller hälso- och sjukvård för rekryter och anställda. FH erbjuder anställda möjlighet att erhålla vaccinering på mottagningarna i Mälardalen. Det medicinska ledningsansvaret utövas av medicinskt ansvarig läkare. Försvarsmaktens hundtjänstenhet Försvarsmaktens hundtjänstenhet (FHTE) föder upp och tränar hundar till Försvarsmaktens krigsförband. Enheten är en del av Livgardet och är belägen utanför Märsta samt i Sollefteå. FHTE föder upp cirka 35 schäferkullar om året. Från det att hundarna är åtta veckor gamla tills dess att de är mellan 15 och 18 månader placeras de hos fodervärdar (läs mer på webben om hur du kan bli fodervärd). De hundar som klarar Försvarsmaktens krav får arbeta som tjänstehundar i insatsförbanden. Exempel på dessa hundar är minsökande-, preparatsökande- och patrullhundar. Lokalplaneringsenhet Mitt Lokalplaneringsenhet Mitt (LplE M) ansvarar för anskaffning och avveckling av mark och lokaler som förbanden i mellersta Sverige (Mälardalsområdet) behöver. LplE M funktionsleds av högkvarteret. Arbeta som civilanställd på Livgardet! För att ett regemente som Livgardet ska fungera krävs specialkunskap inom många olika områden. På regementet arbetar bland annat datatekniker, ekonomer, logistiker, informatörer, personaladministratörer och mekaniker. Totalt arbetar cirka 300 civilanställda på Livgardet. Idag finns vi representerade i fem svenska städer från Sollefteå i norr till Karlskrona i söder. Budgeten för 2013 är cirka en miljard kronor. Är du intresserad att bli en del av oss? Håll i så fall utkik på

11 EN VECKA PÅ LIVGARDET Hur ser vardagen ut? Svaret är att veckorna styrs av soldaternas utbildningsbehov och de insatser som ska lösas nationellt och internationellt. Det kan alltså vara ganska olika. Vi följde soldaten Victor Borgestig en vecka på Livbataljon för att se vad han gör på jobbet. Onsdag 15:37: Victor utbildar sina kollegor i PSG 90. Tisdag 09:47: Vid 10-tiden har plutonen redan varit igång flera timmar och alla är varma i kroppen. Soldaterna övar på att försvara Stockholm - mitt på Östermalm. Torsdag 10:15: Fyra dagar kvar tills Turkiets president kommer på besök. Allt måste övas in i minsta detalj. Inget får gå fel när soldaterna är Sveriges ansikte utåt. Tisdag 10.23: En reporter från Sveriges television passar på att ta några klippbilder till nyhetssändningen när Victor och hans kompisar passerar en korsning. Torsdag 10:47: Åtskilliga timmar har lagts på putsning av kängor. Chefen kontrollerar att alla står på ett spikrakt led. 20 Tisdag 11:08: Efter varje genomfört moment samlas plutonen för genomgång. Man talar om vad man gjort bra och vad som kan förbättras. Måndag 12:21: Kungen och Turkiets president inspekterar soldaterna tillsammans med chefen för Livkompaniet.

12 GMU - DEN NYA VÄGEN TILL SOLDATYRKET FAQ Lumpen finns inte längre. Nu heter det Grundläggande Militär Utbildning (GMU). Alla som vill arbeta som soldat/sjöman, hemvärnssoldat eller officer måste först göra en tre månader lång GMU. Under GMU får du bland annat lära dig att lösa problem i grupp, använda ditt vapen på ett säkert sätt och rädda liv genom att ge första hjälpen. Den som har genomfört GMU är behörig att arbeta som soldat, gruppbefäl eller sjöman i Försvarsmakten. Du kan dessutom välja om du vill arbeta på heltid (kontinuerligt tjänstgörande/gssk) eller bara under övningar och insatser (tidvis tjänstgörande/gsst). Utbildningen: Många upplever GMU som en spännande tid där man träffar många människor från olika delar av Sverige. Du kommer att vara mycket utomhus under utbildningen och genomföra olika övningar med din grupp - ofta på begränsad tid. Du kommer märka att det ställs krav på dig, både att du följer de regler som finns och att du hjälper dina kamrater så att alla i gruppen lyckas nå de uppställda målen. Utomhuslivet varvas med teoripass i lektionssal där du får lära dig mer om säkerhet, demokrati och lagar. Du ansöker om att få göra GMU på Försvarsmaktens webbsida (www.forsvarsmakten.se/ rekrytering). Därefter får du göra olika tester. Beroende på hur du presterar kan du bli erbjuden olika typer av inriktningar. Grundkrav för GMU är: svensk medborgare, minst 18 år, godkänd i matematik A, svenska A, engelska A och samhällskunskap A från gymnasiet samt godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll. Förmåner: Du får fem fria hemresor, gratis boende, mat, sjukvård och akut tandvård. Du får även uniform, en månadsersättning på 4 500kr/månad och kan dessutom söka familjebidrag. Förmånerna och månadsersättningen är skattefria. Läs mer under fliken vårt erbjudande på Utbildningsort: GMU genomförs vid flera tillfällen och på flera platser i landet varje år. Beroende på vad du väljer för inriktning i samråd med våra yrkesvägledare kommer du att bli tilldelad en utbildningsort. Du som blir kallad till intervju får träffa en av våra yrkesvägledare. Meritvärde: Förutom att bli behörig att arbeta som soldat, gruppbefäl eller sjöman ger GMU dig en ökad självkännedom. Du blir bättre på att ta ansvar, arbeta i grupp under pressade förhållanden och ta hänsyn till andra människor och deras behov. Gör GMU! Du kan anmäla ditt intresse för GMU på På facebooksidan Grundläggande militär utbildning kan du få svar på dina frågor. Innehållet i GMU-utbildningen är i grunden detsamma oavsett var i landet utbildningen genomförs. Varmt välkommen att söka! JAG VILL JOBBA PÅ LIVGARDET. HUR GÖR JAG? Om du har gjort värnplikt eller GMU söker du jobb via webben (www.forsvarsmakten.se/ledigajobb) när vi rekryterar. Om du inte har gjort värnplikt måste du först ansöka om att få göra GMU (se föregående sida). Om din ansökan till GMU blir godkänd kallas du till en antagningsprövning där du får tala med en yrkesvägledare om dina möjligheter att arbeta på Livgardet. Du som vill arbeta civilt på Livgardet behöver inte göra GMU. KAN JAG FÅ PRAKTIK PÅ LIVGARDET? Livgardet tar varje år emot ett begränsat antal praktikanter. Vi ser gärna att våra praktikanter har nått gymnasienivå och är intresserade av en framtid i Försvarsmakten. Ju tidigare du skickar in ansökan om praktik desto större är chansen att du får en plats. Skicka din förfrågan till Det finns även möjlighet att praktisera på något av våra hemvärnsförband eller inom Försvarsutbildarna som bedriver ungdomsverksamhet. VILKA FÖRMÅNER HAR MAN SOM ANSTÄLLD VID LIVGARDET? Anställda på Livgardet har rätt till tre timmars träning varje vecka på arbetstid. Dessutom finns personalmatsal, mäss, gratis gym, idrottshall, dusch, bastu och motionsspår med elljus där man kan åka skidor på vintern. På regementet finns även företagshälsovård, företrädare för fackföreningar, förbandspastor och ett aktivt föreningsliv. Anställda på Livgardet omfattas av statlig olycksfallsförsäkring. HUR MYCKET TJÄNAR MAN SOM SOLDAT? Ingångslönen för soldater och gruppbefäl i Försvarsmakten ligger mellan cirka kr och kr i månaden beroende på vilken tjänst man har. När du jobbar sent eller deltar i en internationell insats får du tillägg. Exempel: Under insats i Afghanistan får man sin månadslön x 1, kr (faktorlön) kr (insatstillägg) kr (utlandstillägg) + traktamente och kostnadsfri mat/boende/akutsjukvård (siffrorna är hämtade ). VAD HAR MAN FÖR ARBETSTIDER? I regel arbetar man 40 timmar i veckan, måndag till fredag. Ibland genomförs övningar på nätter och helger, och då kan du räkna med tillägg och betald ledighet som kompensation. MÅSTE MAN BÄRA VAPEN OCH GÖRA UTLANDSTJÄNST? Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige och skydda vår demokrati om vi blir angripna av en främmande makt. Därför bär alla soldater vapen. Sveriges riksdag och regering har även beslutat att Försvarsmakten ska delta i internationellt fredsarbete, vilket betyder att alla anställda har internationell arbetsskyldighet och bör vara beredda på att tjänstgöra utomlands. VARFÖR ÄR SVERIGES FÖRSVAR I AFGHANISTAN? Sveriges riksdag och regering har beslutat att Sverige tillsammans med andra länder ska hjälpa den afghanska regeringen att skapa säkerhet och stabilitet i Afghanistan. Det innebär att Försvarsmakten hjälper den afghanska armén och den afghanska polisen att få kontroll över landet och motverka kriminella grupper. Förhoppningen är att de kriminella grupperna ska försvagas så att befolkningen ska känna sig trygg. 22

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten.

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. S - 2 HÅRT OCH MJUKT Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. SUMMAN ÄR STÖRRE ÄN DU TROR Att tjänstgöra i Försvarsmakten är berikande på

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare LEDNINGSREGEMENTET Ledningsregementet är ett förband som stödjer hela Försvarsmakten med lednings- och kommunikationsförmåga. Här finns ett flertal

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID Vad erbjuder vi? Utmaningar. Erfarna och kompetenta kollegor. Flexibelt arbete uppgifter, arbetstider, ledighet. Omväxlande arbete ingen arbetsvecka

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

1 000 MÖJLIGHETER. Vad du kan bli i Försvarsmakten

1 000 MÖJLIGHETER. Vad du kan bli i Försvarsmakten 1 000 MÖJLIGHETER Vad du kan bli i Försvarsmakten Hej, vem är du? Flygmekaniker, kock eller sjöofficer? Sjukvårdare, skyttesoldat eller militärtolk? Berätta för oss vem du är så visar vi dig vad vi kan

Läs mer

hårt och mjukt Vad du får när du tjänstgör i Försvarsmakten

hårt och mjukt Vad du får när du tjänstgör i Försvarsmakten hårt och mjukt Vad du får när du tjänstgör i Försvarsmakten DET FINNS SKÄL OCH SJÄL ATT JOBBA I FÖRSVARSMAKTEN Om du väljer att tjänstgöra i Försvarsmakten kan vi lova dig ett av de mest spännande jobb

Läs mer

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Här och nu om den fortsatta vägen framåt Eders Kunglig Höghet, stämmodeltagare! Jag tror att alla ni som finns här på riksstämman

Läs mer

Försvarsmaktens Helikopterflottilj

Försvarsmaktens Helikopterflottilj Försvarsmaktens Helikopterflottilj Linköpings garnison HELIKOPTERFLOTTILJEN Utbildar helikopterförband och genomför nationella och internationella helikopterinsatser. Livgrenadjärgruppen utbildar hemvärnsförband.

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND Försvarsmaktens specialförband är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom

Läs mer

Fel av försvaret att rekrytera skolelever

Fel av försvaret att rekrytera skolelever DEBATTÖREN Joakim Medin, 27 år, Uppsala. Gymnasielärare i Enköping. DEBATTEN Sedan den allmänna värnplikten försvann måste Försvarsmakten hitta nya sätt att rekrytera soldater. I Enköping har detta skett

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2011:2 Utkom från trycket 2011-05-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om tjänstekort och vissa behörighetshandlingar; beslutade den 20 maj 2011. Försvarsmakten

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 Regementskamrater, Tiden går fort när man trivs med jobbet och för mig rusar tiden iväg. Jag skulle givetvis väldigt gärna vilja vara ännu mer ute i verksamheten, särskilt nu

Läs mer

Styrning och struktur FMV Systemledning

Styrning och struktur FMV Systemledning Styrning och struktur FMV Systemledning C SML Genmj Per Lodin 081106 Dag #2 - Ledarskap & Beslut 27:e maj Behov Ledarskap 6:e nov Genomförande 12:e feb Agenda Kravbilden Expeditionära insatser Ökat fokus

Läs mer

LEDNINGSREGEMENTET Datum Beteckning 2011-11-15 24 643:51571 Sida 2 (7)

LEDNINGSREGEMENTET Datum Beteckning 2011-11-15 24 643:51571 Sida 2 (7) 2011-11-15 24 643:51571 Sida 1 (7) Länsstyrelsen Uppsala län 751 86 UPPSALA Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Lars Andersson Dnr 551-10605-08 Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående

Läs mer

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet!

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet! OFFICER FÖR FRAMTIDEN Sök till Officersprogrammet! Förbered dig på ett viktigt arbete Är du engagerad i det som händer i Sverige och övriga världen? Är du beredd att göra något åt det? Om du utbildar

Läs mer

UTLANDSSTYRKAN. Specialistläkare inom områdena kirurgi, anestesi eller allmänmedicin sökes till internationella fredsuppdrag FÖRSVARSMEDICINCENTRUM

UTLANDSSTYRKAN. Specialistläkare inom områdena kirurgi, anestesi eller allmänmedicin sökes till internationella fredsuppdrag FÖRSVARSMEDICINCENTRUM UTLANDSSTYRKAN SÖKER läkare Specialistläkare inom områdena kirurgi, anestesi eller allmänmedicin sökes till internationella fredsuppdrag HMS Malmö med skeppsbåten bredvid är på väg ut från Djibouti hamn.

Läs mer

Regional utbildning Östergötland 2013

Regional utbildning Östergötland 2013 Regional utbildning Östergötland 2013 FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen Livgrenadjärgruppen 581 98 Linköping Denna folder redovisar regional utbildning som Livgrenadjärgruppen arrangerar under 2013.

Läs mer

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE

FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE VEM ÄR VETERAN? 2013 Försvarsmakten Foto: Niklas Ehlen/Combat Camera VEM ÄR VETERAN? Enligt Försvarsmaktens definition är alla som varit anställda i Försvarsmakten och gjort

Läs mer

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN Text: Helen Karlsson, Häverö Brukshundklubb Tack vare hundens överlägsna sinnen ligger hundgruppen i förbandet på förhand. Hundens välutvecklade luktsinne och förfinade hörsel är

Läs mer

FS22 HEMKOMST. Inbjudan till anhöriga

FS22 HEMKOMST. Inbjudan till anhöriga FS22 HEMKOMST Inbjudan till anhöriga Karlsborg 2012 INBJUDAN TILL DIG SOM ANHÖRIG Livregementets Husarer, K 3, tillsammans med FS 22 inbjuder Dig som anhörig att delta vid FS 22 medaljparad i Karlsborg

Läs mer

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum)

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) 2015-2016 v3.0 1/8 (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) Adress:, Box 611, 751 25 Uppsala Tel: 018 19 60 00 Fax: 018 19 60 99 finns i Uppsala och Halmstad. Huvuddelen av utbildnings- och

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Referat från Årsmöte Föreningen för Göteborgs Försvar, 2010

Referat från Årsmöte Föreningen för Göteborgs Försvar, 2010 Referat från Årsmöte Föreningen för Göteborgs Försvar, 2010 Omkring 250 medlemmar och gäster (av föreningens 1000) samlades tisdagen den 20 april på Pedagogen Göteborgs Universitet. Mötet följde sedvanligt

Läs mer

Bilaga 1 till 17 140:51932. 2.Skrivregler för forsvarsmakten.se

Bilaga 1 till 17 140:51932. 2.Skrivregler för forsvarsmakten.se 2.Skrivregler för forsvarsmakten.se Innehåll 2.1 Inledning med hänvisningar sid 2 2.2 Generellt om texter sid 3 2.3 Geografiska namn sid 3 2.4. Skriv på svenska sid 3 2.5 Versaler eller gemener sid 4 2.5.2

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Det anställda försvaret

Det anställda försvaret Det anställda försvaret på realistisk grund eller glädjekalkyl Vakanser? Sammanfattning Vid diskussioner kring Förvarsmaktens rekrytering och det anställda försvaret poängteras ofta att reformen är ny

Läs mer

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Sidan 1 av 5 Nr 16/12 Stockholm 2012-06-14 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332)

Läs mer

Stefan Nordberg 2008-06-24 sid 1(7) Ag SU FHS Utbildningsplan för Stabsutbildning Ny 49,5/45 hp

Stefan Nordberg 2008-06-24 sid 1(7) Ag SU FHS Utbildningsplan för Stabsutbildning Ny 49,5/45 hp Stefan Nordberg 2008-06-24 sid 1(7) Utbildningsplan för Stabsutbildning Ny 49,5/45 hp 1. Basdata Fastställande: Forsknings- och utbildningsnämnden 2008-06-09 Utbildningskod: 1SU09 Ikraftträdande: 2008-06-09

Läs mer

UTLANDSSTYRKAN SÖKER SJUKSKÖTERSKOR

UTLANDSSTYRKAN SÖKER SJUKSKÖTERSKOR UTLANDSSTYRKAN SÖKER SJUKSKÖTERSKOR Specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård, anestesi, ambulanssjukvård, IVA, distriktsvård eller operation sökes till internationella fredsuppdrag Distriktssköterska

Läs mer

HEMVÄRNETS MUSIKKÅR KRISTIANSTAD

HEMVÄRNETS MUSIKKÅR KRISTIANSTAD V i s i o n o c h ö v e r g r i p a n d e m å l 2 0 0 4 HEMVÄRNETS MUSIKKÅR HEMVÄRNETS MUSIKKÅR Inledning Det är ingen slump att jazzen och dansbandsmusiken är stor i Kristianstad. På sin lediga tid extraknäckte

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År God Jul och Gott Nytt År En jul- och nyårshälsning från regementsledningen 1 Regementskamrater! Efter nästan fem år som chef och ansvarig för cirka 8500 personer i våra krigsförband, drygt 10 000 mil på

Läs mer

1 000 MÖJLIGHETER. Vad du kan bli i Försvarsmakten.

1 000 MÖJLIGHETER. Vad du kan bli i Försvarsmakten. 1 000 MÖJLIGHETER Vad du kan bli i Försvarsmakten. HEJ, JAG jobbar i försvarsmakten arbetsrättsjurist stridsfordonsreparatör medicinrättslig expert sambandsdriftledare S - 2 sjuksköterska HR-administratör

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2012:899 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 13 december 2012. Regeringen

Läs mer

DYGNET RUNT ÅRET OM. Försvarsmaktens telenät- och markteleförband, FMTM. Ett ständigt insatt insatsförband.

DYGNET RUNT ÅRET OM. Försvarsmaktens telenät- och markteleförband, FMTM. Ett ständigt insatt insatsförband. DYGNET RUNT ÅRET OM Försvarsmaktens telenät- och markteleförband, FMTM. Ett ständigt insatt insatsförband. FMTM STÖDJER FÖRSVARSMAKTENS FÖRBAND Försvarsmakten 2013 Formgivning och illustration: FMTM, Örebro

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg Värdegrund och Policy för ATSUB/Göteborg En grundläggande beskrivning av ATSUB/Göteborg finns att läsa i föreningens stadgar där kan man också läsa om organisationens syfte och mål. Detta dokument knyter

Läs mer

Villkor vid en militär insats utomlands

Villkor vid en militär insats utomlands Villkor vid en militär insats utomlands Inför insatsen - villkor Villkoren under utbildning och tjänstgöring utomlands varierar beroende på vilken personalkategori du tillhör. Det är viktigt att du läser

Läs mer

Var med och arbeta för en säkrare värld

Var med och arbeta för en säkrare värld Var med och arbeta för en säkrare värld människorna gör företaget Urban Karlström Generaldirektör Välkommen till en fascinerande arbetsplats Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

För mer information: www.lumpen.nu www.krisberedskapsmyndigheten.se. Frågor som rör broschyren skickas till:

För mer information: www.lumpen.nu www.krisberedskapsmyndigheten.se. Frågor som rör broschyren skickas till: Lumpen Civilplikt skickas ut i samband med kallelsen till civilpliktstjänstgöring. Den har producerats av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) i samarbete med Räddningsverket, Svenska Kraftnät, Pliktverket

Läs mer

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen

Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning öppna delar

Försvarsmaktens redovisning öppna delar 2015-01-23 FM2014-5882:36 Sida 1 (6) Öppen bilaga Försvarsmaktens redovisning öppna delar Redovisning avseende punkt 1 Vilken resultatindikator kan enligt myndigheten användas för att beskriva utvecklingen

Läs mer

PERSEN TIDNING FÖR PERSONAL VID LIVGARDET NR 3 - APRIL 2011

PERSEN TIDNING FÖR PERSONAL VID LIVGARDET NR 3 - APRIL 2011 PERSEN TIDNING FÖR PERSONAL VID LIVGARDET NR 3 - APRIL 2011 KS 23 har tagit över i Kosovo Gruppchefer tränas i sina roller 7. Manöverbataljon framåt Grunden till lyckad GMU PERSEN NR 3-2011 LEDAREN UR

Läs mer

ÖB debattartikel på Newsmill den 26 oktober. ÖB: Vi behöver mer pengar för att behålla vår förmåga

ÖB debattartikel på Newsmill den 26 oktober. ÖB: Vi behöver mer pengar för att behålla vår förmåga ÖB debattartikel på Newsmill den 26 oktober ÖB: Vi behöver mer pengar för att behålla vår förmåga Publicerad: 2011-10-26 13:10, Uppdaterad: 2011-10-26 13:10 Den insatsorganisation försvarsmakten nu bygger

Läs mer

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen?

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen? Foto: Chris Ryan Vad är en lärare egentligen? Foto: Istockphoto Det här är inte en lärare Som lärare är du ständigt exponerad för omvärlden. Du betraktas och bedöms av eleverna och deras anhöriga, av rektorerna,

Läs mer

Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20

Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20 Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20 Tala till och med varandra - Svenska Vad är väldigt många människor rädda för mest av allt? Jo, att stå inför en grupp och tala. På denna kurs kommer

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Från värnplikt till yrkesarmé erfarenheter från Sverige

Från värnplikt till yrkesarmé erfarenheter från Sverige Från värnplikt till yrkesarmé erfarenheter från Sverige [Bild 1] Herr Minister, ärade åhörare, Så sent som för 15-20 år sedan utgjorde den svenska Försvarsmakten en betydande militär maktfaktor i Europa

Läs mer

PERSEN. Trevlig sommar! NR 2 - JUNI 2012. Omstruktureringen här är vi nu Framåt i boendefrågan Sociala medier Ett år med FHTE

PERSEN. Trevlig sommar! NR 2 - JUNI 2012. Omstruktureringen här är vi nu Framåt i boendefrågan Sociala medier Ett år med FHTE PERSEN TIDNING FÖR PERSONAL VID LIVGARDET NR 2 - JUNI 2012 Omstruktureringen här är vi nu Framåt i boendefrågan Sociala medier Ett år med FHTE Trevlig sommar! PERSEN NR 2-2012 2 Livgardister! Vi kan nu

Läs mer

DET FINNS MYCKET VÄRT ATT SLÅSS FÖR

DET FINNS MYCKET VÄRT ATT SLÅSS FÖR TILL VÅRT FÖRSVAR TILL VÅRT FÖRSVAR DET FINNS MYCKET VÄRT ATT SLÅSS FÖR Jorden är fantastisk. Men vi glömmer ibland bort det. Särskilt vi som lever i den fria, rika världen. Vi vaknar i en varm säng,

Läs mer

kurser VintER och VåR 2015

kurser VintER och VåR 2015 kurser Vinter och vår 2015 1 Välkommen på våra kurser Försvarsutbildarna genomför ett stort antal olika kurser som riktar sig till medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer. Våra kurser är inriktade

Läs mer

VILL DU BLI. Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner...

VILL DU BLI. Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner... VILL DU BLI Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner... VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET Teknisk högskola & Spelutveckling

Läs mer

säger lagarna om diskriminering?

säger lagarna om diskriminering? 9 Vad säger lagarna om diskriminering? a Lagarna handlar om att alla människor har lika värde och samma rättigheter. Etnicitet, kön, klass och utbildningsbakgrund ska inte vara avgörande för hur man blir

Läs mer

Chef för leverans och support, IT-avdelningen

Chef för leverans och support, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för leverans och support, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

SÄKERHETS- UTBILDNING För befäl & civilanställda

SÄKERHETS- UTBILDNING För befäl & civilanställda SÄKERHETS- UTBILDNING För befäl & civilanställda 28 kursdagar 420 tim (1 tim = 45 min enl. FAP 579-2) 102 Säkerhetskunskap Bas PersonSkyddsSkolan har under många år utbildat inom bevakning & säkerhet.

Läs mer

*Sveriges kommuner och landsting, SKL

*Sveriges kommuner och landsting, SKL Hur mycket tid ska en lärare ha för varje elev? Det är den viktigaste frågan i årets avtalsrörelse mellan lärarna och deras arbetsgivare. För lärarna är svaret självklart. De vill ha tid att möta varje

Läs mer

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator

Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator Ledningsvetenskap, grundkurs Professor Martin Holmberg Examinator Administration Passerkort kommer kunna hämtas hos vakten Mailkonto + inloggning kommer kunna hämtas hos helpdesk bredvid vakten FHS är

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Generalläkaren april 2010

Generalläkaren april 2010 Generalläkaren april 2010 Generalläkaren Sigfried de Joussineau, Generalläkare Stab Avd chef Åsa Lundkvist Sekr. Lena Eklöf Hälso- och sjukvård Ewa Axelsson Gudrun Axelsson Per Jakobsson Livsmedel och

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Utbildningsanvisningar 2008 Utgåva 2 och inriktning för 2009 2010

Utbildningsanvisningar 2008 Utgåva 2 och inriktning för 2009 2010 Sida 1 (9) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Chefen / C utbildningsgrupp Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning övlt Håkan Nordfors

Läs mer

MILITÄR ANSTÄLLNING. Placering tillsvidare GSS/K LAS. Yrkesofficer MBL. Fullmakt LOA. Tidsbegränsad placering. GSS/T Avsked. Uppsägning Bisyssla

MILITÄR ANSTÄLLNING. Placering tillsvidare GSS/K LAS. Yrkesofficer MBL. Fullmakt LOA. Tidsbegränsad placering. GSS/T Avsked. Uppsägning Bisyssla MILITÄR ANSTÄLLNING LAS GSS/K Placering tillsvidare MBL Yrkesofficer Fullmakt LOA GSS/T Avsked Tidsbegränsad placering Uppsägning Bisyssla Grunden Arbetsgivaren anställer och avskedar vem han vill Arbetsgivaren

Läs mer

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL Nr 5 204 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne FÖRBUNDS- UNGDOMSLEDAREN Viktig information och uppgifter till ungdomsledare. sid. 2 I VERKSAMHETEN Förändrade

Läs mer

Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen

Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Chefer till gemensam HR

Chefer till gemensam HR Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till gemensam HR Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

DU kan bli flygtekniker!

DU kan bli flygtekniker! Är du tekniskt intresserad och beredd att lägga ner lite mer jobb under din gymnasietid, så är detta ett programval som ger många möjligheter. DU kan bli flygtekniker! Jobba med flygplan och helikoptrar,

Läs mer

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan Sid 1 (5) Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans Forsknings- och Utbildningsnämnd,

Läs mer

VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET och bli WEBB- & SPELUTVECKLARE CIVILINGENJÖR MATEMATIKER IT-KONSULT CHALMERIST med mera..

VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET och bli WEBB- & SPELUTVECKLARE CIVILINGENJÖR MATEMATIKER IT-KONSULT CHALMERIST med mera.. Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET och bli WEBB- & SPELUTVECKLARE CIVILINGENJÖR MATEMATIKER IT-KONSULT CHALMERIST med mera.. ALLTID MÖJLIGHET TILL SÄRSKILD HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! TE

Läs mer

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Framtagna av Samverkansrådet 2012 Formgivning och tryck: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm Foto: FBB Försvarets mediaportal Försvarsmaktens

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert Till dig som ska praktisera UNG I SOMMAR 2014 1 Hej, I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

Medaljreglemente för Försvarsmaktens medalj för sårad i strid samt riktlinjer för tilldelning

Medaljreglemente för Försvarsmaktens medalj för sårad i strid samt riktlinjer för tilldelning Sida 1 (5) Medaljreglemente för Försvarsmaktens medalj för sårad i strid samt riktlinjer för tilldelning av medaljen 1 Tilldelning och utformning av medaljen Medaljen tilldelas av överbefälhavaren. Försvarsmaktens

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Chef för arkitektur, IT-avdelningen

Chef för arkitektur, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för arkitektur, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Rapport från Försvarsberedningen inför 2001 års försvarsbeslut REGERINGSKANSLIET Försvarsdepartementet Innehåll Missiv.^ 9 Sammanfattning

Läs mer