LIVGARDET. Kamratskap - Omväxling - Utmaning Bli en av oss

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIVGARDET. Kamratskap - Omväxling - Utmaning Bli en av oss"

Transkript

1 LIVGARDET Kamratskap - Omväxling - Utmaning Bli en av oss

2 VI JOBBAR PÅ LIVGARDET! Militär ett stort ansvar Att vara militär idag innebär ett stort ansvar. Man måste kunna ta hand om sig själv och sin utrustning och hålla sig i form genom att träna regelbundet. Men man måste också vara en god kamrat och en lagspelare som fungerar i en grupp även om man är trött eller stressad. Försvarsmaktens arbete styrs av Sveriges riksdag och regering och som anställd i Försvarsmakten representerar man Sverige och demokratin, oavsett om man är i Sverige eller utomlands. Läs mer på Du kan även läsa anställdas bloggar på Carl, 24 år, 13. Säkerhetsbataljon: Jag är uppväxt i Stockholm och gjorde min värnplikt på Livgardet. Jag gillar att det finns så mycket att välja på här och att det finns många människor med bred kompetens. Linn, 21 år, 15. Militärpoliskompaniet: Livgardet är det enda regementet som utbildar militärpoliser. Vi arbetar med allt från trafiktjänst och eskorter till brottsutredningar. Men framför allt är det kollegorna som gör arbetet roligt. Cecilia, 24 år, Livbataljon (GSST): Jag arbetar bara över sommaren på Livgardet, som tidvis anställd, eftersom det passar med mina studier. Det är ett varierande och väldigt roligt jobb med bra kollegor och det skiljer sig mycket från det civila. Ereou, 28 år, Regementsstaben: Det är roligt att få träffa nya människor och arbeta så nära en mångfacetterad verksamhet. I mitt arbete som yrkesinformatör får jag dessutom användning för mina tidigare erfarenheter från soldatyrket. 2 Linda, 29 år, Swedint: Livgardet är det enda förbandet som har koppling till utlandsstyrkan och de internationella relationer som jag är intresserad av. Jag tror och känner att vi gör en skillnad för svensk säkerhetspolitik utomlands genom vårt arbete. Olov, 30 år, Försvarsmusiken: På Livgardet behöver man inte välja. Här finns allt - extra allt. Det finns ingen annan arbetsgivare som betalar sina musiker för att galoppera hästar i nysnö på förmiddagen och spela på scenen på kvällen. Sophie, 29 år, Regementsstaben: Det är utvecklande att få arbeta i en organisation med så många yrkeskategorier - allt från musiker till militärpoliser. 2 Försvarsmakten är dessutom en organisation i förändring och ingen dag är den andra lik. Patrik, 26 år, 7. Bataljon: Vi arbetar med många olika saker - allt från högtidliga ceremonier till till strid, och vi är bäst på det vi gör. Det är ett krävande jobb, både fysiskt och psykiskt. Jag gillar utmaningen. Och så är det nära till Stockholm.

3 LIVGARDET EN MODERN ARBETSPLATS Livgardet är ett av Sveriges största regementen. Det är också en växande och modern arbetsgivare som erbjuder många spännande och utmanande yrken. Här kan du läsa mer om oss och hur du söker jobb. Idag har Livgardet mer än anställda och över som arbetar inom hemvärnet. Vi finns på flera platser i Sverige och utomlands. Mest kända är vi kanske för våra blåklädda soldater som vaktar de kungliga slotten dygnet runt och för att vi tränar alla svenska soldater och officerare som åker på fredsfrämjande uppdrag världen över. Men vi gör mycket mer än så. Livgardet har ett flertal utbildningsanläggningar som anpassats efter dagens behov. Bland annat finns det en konstgjord stad där soldater tränar strid i bebyggelse. I denna folder kan du läsa om Livgardets olika enheter och vad de jobbar med. Foldern är indelad i olika färger: KRIGSFÖRBAND STÖDENHETER VÅR VARDAG Livgardet är uppbyggt av flera olika krigsförband där du kan söka jobb. Krigsförbanden har olika inriktningar/specialområden. Vi har flera enheter som arbetar med att stödja regementet med utbildning och olika resurser. Här arbetar många civilanställda. Sidor med mörkgrå färg innehåller information om soldatyrket och svar på vanliga frågor. På Livgardet lär sig militärer, poliser och civila från olika länder att arbeta tillsammans i konfliktdrabbade områden. Teori varvas med praktiska övningar. Vår värdegrund: I Försvarsmakten slår vi vakt om alla människors lika värde. Hos oss ska alla ges möjlighet att trivas, utvecklas och göra ett bra jobb. ALLA, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religiös övertygelse, sexuell läggning, hudfärg och tjänstegrad ska respekteras och behandlas likvärdigt. Därför accepterar vi inte kränkningar eller rasistiska åsikter. Försvarsmakten är även en drogfri arbetsplats. Läs mer om den gemensamma värdegrunden på Livgardets historia: Livgardet är ett av världens äldsta regementen och samtidigt ett av världens modernaste. När Livgardet grundades år 1521 var uppgiften att skydda den svenska kungen Gustav Vasa. Idag kan DU bära den traditionen vidare genom att arbeta som vakt på det kungliga slottet och vara en del av Försvarsmaktens och Sveriges ansikte utåt (se sidan 12). På Livgardet finns bland annat ett modernt gym, dusch, bastu, idrottshall och motionsspår med elljus som anställda får använda kostnadsfritt. Mer information: Varmt välkommen till vår verklighet! 4 Följ oss på Facebook ;-) Överste Håkan Hedlund är chef för Livgardet På Livgardet finns både matsal och mäss där anställda kan köpa färdiglagad mat och fika tillsammans. När soldaterna arbetar utomhus lagar de egen mat eller får mat levererad.

4 7. BATALJON Detta är något för dig som gillar fysisk träning och att träna strid i skog och i bebyggelse. Du kommer att ingå i en grupp med 8-10 soldater och träna firning ned för husväggar och strid i byggnader. Allt fler av dagens strider utspelas i stadsmiljö och därför måste du som soldat vara väl förberedd och tränad inför det. Livgardet har lång erfarenhet av att träna strid i bebyggelse. Bland annat finns det en specialbyggd anläggning där soldater tränar olika konfliktscenarier. Denna träning ger dig en bra grund att stå på inför insats. 7. Bataljon är ett krigsförband som består av två delar. Den ena delen har sitt säte vid Livgardet och den andra delen vid förbandet K3 (Livregementets husarer). Arbetsuppgifter: Som anställd kommer du att placeras som soldat eller gruppchef i en grupp som har en viss inriktning. Exempel på grupper som finns är: skyttegrupp, sambandsgrupp (ansvarar för radiosystem och kommunikation), granatkastargrupp (understödjer förbandet med granatkastare), fältarbetsgrupp (spränger broar och vägar, tar bort minor och utför fältarbeten), spaningsgrupp, reparationsgrupp, underhållsgrupp (underhåller förbandet med logistik) och sjukvårdsgrupp. Alla grupper utbildas och tränas i strid. Eftersom bataljonen ska vara insatsberedd kan du räkna med att mycket tid läggs på olika övningar och färdighetsträning. Du måste själv ta ansvar för att du har en god hälsa och håller din kropp i god kondition. Du kan arbeta som heltidsanställd (GSSK) eller deltidsanställd (GSST) på 7. Bataljon. Förmåner: 7. Bataljon är ett förband som övar mycket. Vid övningar som pågår flera dygn och övningar som genomförs nattetid kan du räkna med tillägg för obekväm arbetstid och betald ledighet som kompensation. Läs mer om förmåner på sidan 23. Arbetsort: Bataljonen verkar både nationellt och internationellt. Livgardets delar av 7. Bataljon har sitt säte i Kungsängen utanför Stockholm. Meritvärde: När du anställs på 7. Bataljon får du en utbildning som är anpassad efter din befattning. Det kan till exempel betyda att du får möjlighet att ta C-körkort om du blir uttagen till lastbilschaufför eller att du får kunskaper i sjukvård om du blir uttagen till sjukvårdare. Arbeta på 7. Bataljon! 6 Idag arbetar cirka 180 heltidsanställda och ett 60-tal deltidsanställda soldater och gruppbefäl på livgardets delar av 7. Bataljon. Krav för anställning är bland annat genomförd värnplikt eller GMU med godkända betyg, svenskt medborgarskap och god fysik. Du som inte gjort värnplikt eller GMU ansöker först om att få göra en tre månader lång GMU (Se sidan 22). Du som är behörig att söka kan läsa mer på Varmt välkommen! Micael Berner är chef för 7. Bataljonens delar på Livgardet.

5 13. SÄKERHETSBATALJON Vill du stå i frontlinjen i Försvarsmaktens arbete mot säkerhetshot och arbeta nationellt och internationellt? Då kan 13. Säkerhetsbataljon vara något för dig. Världen förändras varje dag och varje minut. Information sprids snabbare, vi reser snabbare och konflikter som uppstår i avlägsna delar av världen kan snabbt få spridning. En viktig del i arbetet mot säkerhetshot handlar om att veta vad motståndaren gör så att man kan förebygga och förhindra olika former av angrepp. 13. Säkerhetsbataljon arbetar med just detta och drivs i samarbete mellan armén, flygvapnet och marinen. Arbetsuppgifter: Du kommer att utbildas och övas i fredsbevarande och fredsframtvingande verksamhet och ska vara beredd att lösa internationella uppdrag i omfattning som beslutas av riksdag och regering. 13. Säkerhetsbataljon ska med hög beredskap lösa uppgifter kopplade mot de fem generiska säkerhetshoten: kriminalitet, sabotage, subversion, underrättelseverksamhet och terrorism. Idag tjänstgör personalen på ett flertal platser, både nationellt och internationellt, ofta med små patruller som verkar över stora ytor. Den som tar anställning vid förbandet utbildas inledningsvis i säkerhetstjänst, juridik, vapentjänst, sambandstjänst, sjukvård och motortjänst. Allt detta syftar till att man ska kunna arbeta som soldat eller gruppchef nationellt och internationellt. Efter den kompletterande utbildningen kan man söka en av flera specialinriktningar, exempelvis: gruppchef, hundförare, skarpskytt, ledning/samband, sjukvårdare med mera. Du kan arbeta som heltidsanställd (GSSK) eller deltidsanställd (GSST) på 13. Säkerhetsbataljon. Förmåner: Som anställd på 13. Säkerhetsbataljon får du en värdefull utbildning som betalas av Försvarsmakten. Läs mer om förmåner på sidan 23. Arbetsort: I Sverige arbetar 13. Säkerhetsbataljon främst i och runt Stockholm och Uppsala (säkerhetsskvadron) och i Göteborg (säkerhetskompani sjö). Bataljonen ger stöd vid internationella insatser, bland annat med säkerhetsunderrättelse- säkerhetsskyddspersonal. Meritvärde: Som anställd får du en kvalificerad utbildning och användbara kunskaper, bland annat inom säkerhetstjänst och juridik. Utbildningen bedrivs i samarbete med Linnéuniversitetet i Växjö och bland lärarna finns både poliser och jurister. Arbetet ställer höga krav på ett gott omdöme och utbildningen är meriterande, både inom och utanför Försvarsmakten. Arbeta på 13. Säkerhetsbataljon! Idag arbetar cirka 200 heltidsanställda gruppbefäl, soldater och sjömän inom säkerhetsskvadron och säkerhetskompani sjö. Krav för anställning är bland annat genomförd värnplikt eller GMU med godkända betyg, högskolebehörighet, simkunnig, god fysik, svenskt medborgarskap, godkänd registerkontroll och inga allergier mot häst, hund eller hö (alt. besvärsfri vid medicinering). Du som inte gjort värnplikt eller GMU ansöker först om att få göra en tre månader lång GMU (Se sidan 22). Du som är behörig att söka kan läsa mer på Varmt välkommen! Stefan Nacksten är chef för 13. Säkerhetsbataljon 8

6 14. OCH 15. MILITÄRPOLISKOMPANIET Att vara militärpolis är att vara polis i Försvarsmakten. Här gäller det att vara flexibel, ha huvudet på skaft och kunna vara ett gott föredöme för andra. Är du en framtida militärpolis? Militärpoliser (MP) finns idag i flera länders militära styrkor. Livgardet har funktionsansvar för den svenska militärpolisen och är det enda förbandet i Sverige som har militärpolisförband. Arbetsuppgifter: Din uppgift blir att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten samt att ge stöd till militära förband vid genomförande av operationer. Uppgifterna innefattar bland annat brottsutredningar, personskydd, kriminalunderrättelsetjänst, hantering av frihetsberövade personer och trafiktjänst. 14. MP-kompaniet är ett kontrakterat kompani. Det betyder att en stor del av kompaniets personal är deltidsanställda (GSST) som bara kallas in vid övningar och insatser. Du kan alltså ha ett civilt jobb till vardags och bara arbeta på Livgardet ibland, enligt överenskommelse med din arbetsgivare. 15. MP-kompaniet är ett stående kompani. Det betyder att huvuddelen av officerare och soldater är heltidsanställda och arbetar som militärpoliser till vardags. 15. MP-kompaniet kan med kort varsel sättas in både nationellt och internationellt. Förmåner: Som militärpolis får du en värdefull utbildning som betalas av Försvarsmakten. Läs mer om förmåner på sidan 23. Arbetsort: 14. och 15. MP-kompaniet är stationerade i Kungsängen men genomför insatser både nationellt och internationellt såsom i Kosovo, i Afghanistan och i Adenviken. Därför bör du räkna med att det blir en del resor, även om huvuddelen av utbildning och träning äger rum i Kungsängen. Meritvärde: Militärpolisutbildningen bedrivs tillsammans med polishögskolan och du kommer att få läsa mycket juridik under utbildningen. Arbetet som militärpolis ställer höga krav på ett gott omdöme och utbildningen är meriterande, både inom och utanför Försvarsmakten. 10 Arbeta på 14. och 15. MP-kompaniet! Idag arbetar ett 60-tal heltidsanställda och ett 70-tal deltidsanställda gruppbefäl och soldater på 14. och 15. MP-kompaniet. Krav för anställning i MP-förbanden är bland annat genomförd värnplikt eller GMU med godkända betyg, genomförd gymnasieutbildning, körkort B, inga allergier mot häst/hund/hö (alternativt besvärsfri vid medicinering) svenskt medborgarskap, godkänd registerkontroll och god fysik. Du som inte gjort värnplikt eller GMU ansöker först om att få göra en tre månader lång GMU (Se sidan 22). Du som är behörig att söka kan läsa mer på Varmt välkommen! Rickard Mårtensson är chef för 14. Militärpoliskompaniet. Fredrik Månsson är chef för 15. Militärpoliskompaniet.

7 LIVBATALJON Vill du vara Försvarsmaktens och Sveriges ansikte utåt? Vill du lära dig strida i bebyggelse och arbeta med parad och bevakning i centrala Stockholm? Då ska du söka anställning vid Livbataljon. Soldater från Livgardet har bevakat de kungliga slotten och ansvarat för kungens säkerhet sedan år På den tiden sköttes bevakningen av anställda soldater - precis som idag. Nu kan du föra den nästan 500-åriga traditionen vidare. På Livbataljon gör du och dina kamrater en viktig insats mitt i Stockholm samtidigt som ni har omvärldens ögon på er. Arbetsuppgifter: Som anställd på Livbataljon kommer du att arbeta som skyddsvakt på de kungliga slotten (högvakt) och på militära anläggningar. Dessutom kommer du att ha en central roll vid högtidliga ceremonier såsom riksdagens öppnande, kungens födelsedag och vid viktiga statsbesök; till exempel när utländska statschefer besöker Sverige. Arbetet består huvudsakligen av ceremonitjänst, exercis, bevakning, vård av utrustning och fysisk träning. Livbataljon är ett krigsförband som även ska kunna förstärka skyddet av rikets centrala och militära ledning i Stockholmsområdet. Därför kommer du att träna strid i bebyggelse. Livbataljon består av tre enheter: Livkompaniet som genomför vaktparader till fots, Livskvadron som genomför vaktparader till fots och till häst (beridna vaktparader) och bataljonsstaben som leder förbandet. På Livskvadron ingår ridning och hästskötsel som en del i arbetet. Du kan arbeta som heltidsanställd (GSSK) eller deltidsanställd (GSST) på Livbataljon. Förmåner: Att vara anställd på Livbataljon innebär mycket ledighet eftersom varje högvaktsdygn ger en dags betald ledighet. I genomsnitt gör varje soldat på Livbataljon cirka högvaktsdygn per år. Läs mer om förmåner på sidan 23. Arbetsort : Främst i centrala Stockholm, på Drottningholm och i Kungsängen. Meritvärde: På Livbataljon blir du en mycket kompetent skyddsvakt. Det ger en bra grund att stå på för dig som till exempel vill arbeta vidare inom försvaret eller inom polisen. Arbeta på Livbataljon! Idag har över 300 heltidsanställda och 90 deltidsanställda soldater och gruppbefäl en tjänst på Livbataljon. Krav för anställning är bland annat genomförd värnplikt eller GMU med godkända betyg, högskolebehörighet, svenskt medborgarskap, godkänd registerkontroll, god fysik och inga allergier mot häst, hund eller hö (alternativt besvärsfri vid medicinering). Du som inte gjort värnplikt eller GMU ansöker först om att få göra en tre månader lång GMU (Se sidan 22). Du som är behörig att söka kan läsa mer på Varmt välkommen! Rickard Bengtsson är chef för Livbataljon. 12

8 HEMVÄRNET Vill du vara en viktig del i Sveriges nationella försvar på din hemort och hjälpa till vid skogsbränder, översvämningar och naturkatastrofer? Då bör du ta kontakt med ditt lokala hemvärnsförband. Oavsett om du bor i Stockholm, Gävle eller Dalarna så har du möjlighet att gå med i Hemvärnet i ditt län. Hemvärnet består idag av cirka soldater och officerare, och är en frivilligverksamhet. Det betyder att du själv väljer hur mycket du vill delta. Arbetsuppgifter: Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna utgör idag huvuddelen av Försvarsmakten och en stor del av Livgardet. Det är ett modernt krigsförband med modern materiel, och därmed en viktig del i Sveriges beredskap. Därför tränar Hemvärnets soldater på att bevaka och skydda viktiga objekt mot sabotage. När samhället behöver hjälp vid skogsbränder, översvämningar eller skallgång/eftersök är det ofta hemvärnssoldater som gör jobbet. Inom Hemvärnet finns även underrättelsekompanier med civila flygplan, marina enheter, ett antal musikkårer och ungdomsverksamhet för dig som fyllt 15. Förmåner: Under övning och utbildning får du gratis mat, boende, resor och uniform samt tillgång till sjukvård och viss tandvård. Du får även en ekonomisk ersättning som varierar beroende på övningens längd och din befattning. Vid deltagande i räddningstjänst utgår en speciell ersättning. Du som gör GMU inom Hemvärnet får GMU-förmåner enligt sidan 22. Arbetsort: Livgardet ansvarar för fyra hemvärnsbataljoner i Stockholm, en hemvärnsbataljon i Falun och en i Gävle. I respektive län utbildas och stöds bataljonerna av varsin utbildningsgrupp. I Stockholm står Livgardesgruppen för utbildningen och stödet och i Dalarna och Gävle är det Dalregementsgruppen respektive Gävleborgsgruppen. Om du tillhör något av hemvärnets insatskompanier kan du tas i bruk i hela Sverige. Livgardets insatskompanier är en direkt gripbar resurs vid skyddet av Stockholm. Meritvärde: Att vara med i Hemvärnet bygger på frivillighet i fredstid. Du utvecklar ett gott kamratskap och svetsas samman med din enhet genom förbandsövningar, utbildningar och aktiviteter. Du blir bland annat utbildad skyddsvakt och är en del i samhällets krishanteringsförmåga. Det ger en bra grund för din fortsatta väg inom eller utom Försvarsmakten. Gå med i Hemvärnet! Idag deltar cirka soldater och officerare i Hemvärnets verksamheter. Krav för medverkan i Hemvärnet är: minst 85 dagars fullgjord militär grundutbildning (värnplikt eller GMU), svenskt medborgarskap, godkänd säkerhetsprövning samt att den sökande bedöms som lämplig för tjänsten. Du som inte gjort värnplikt eller GMU ansöker först om att få göra en tre månader lång GMU (Se sidan 22). Du som är behörig att söka kan läsa mer på se/rekrytering och Varmt välkommen! 14

9 FÖRSVARSMUSIKEN Är du en skicklig bleckblåsare eller slagverkare? Kan du tänka dig att turnera, uppträda på scen och delta vid militära ceremonier och högtider? Då kan du ha en framtid i någon av våra musikkårer. Livgardet har idag tre musikkårer med ett hundratal musiker. Kårernas uppgift är att stödja statsledningen och Försvarsmakten med musik, till exempel vid utländska besök, nationella högtider, vaktparader och kungliga audienser. Dessutom genomför musikkårerna konserter för allmänheten. Traditionen med militärmusik sträcker sig hundratals år tillbaka i tiden. Idag kännetecknas militärmusiken av professionalism, flexibilitet och högt tempo med hundratals spelningar varje år, både inomhus, utomhus och utomlands. Arbetsuppgifter: Arméns musikkår är en harmonikår för parad- och ceremoniverksamhet samt en symfonisk blåsorkester för konsertverksamhet i olika genrer och med skiftande inriktning. Kåren, som består av cirka 50 musiker, är placerad i Stockholm. Marinens musikkår är, liksom Arméns musikkår, en harmonikår för parad- och ceremoniverksamhet samt en symfonisk blåsorkester med en bred repertoar. Kåren består av 30 musiker och är placerad i Karlskrona. Livgardets dragonmusikkår är en ridande musikkår för parad och ceremonimusik. Kåren fungerar även som brassband/ensemble för konsertverksamhet. Idag består Livgardets dragonmusikkår av ett 30-tal musiker och kåren är placerad i Stockholm. Förmåner: Läs mer om förmåner på sidan 23. Arbetsort: Huvuddelen av spelningarna och träningen äger rum på respektive musikkårs hemort. Du bör vara inställd på att det blir en del resor i samband med turnéer och spelningar på olika militära regementen. Ibland uppträder musikkårerna utomlands. Meritvärde: Livgardets musikkårer är efterfrågade och väl ansedda både i Sverige och utomlands. Anledningen är att kårerna har en bred repertoar och att musiken håller en mycket hög kvalitet. Många framstående musiker har börjat sin karriär inom kårerna och andra har valt att komma tillbaka. Som anställd i någon av våra kårer ges du möjlighet att utvecklas som musiker och möta en stor publik, både på en nationell och internationell arena. Arbeta som musiker! Inom Försvarsmusikens kårer arbetar idag ett hundratal musiker. Krav för anställning varierar beroende på anställningsform i respektive musikkår. Kontakta Försvarsmusiken för mer information angående anställningsformer och rekrytering eller läs mer på Varmt välkommen! Stefan Jägerhult är chef för Försvarsmusiken. 16

10 MILITÄRREGION MITT Militärregion mitt (MRM) är ett krigsförband som har till uppgift att leda insatser inom regionens sju län i hela konfliktskalan från fred till kris och krig. MRM består av en stab och en ledningspluton som bemannas med hemvärnspersonal (sambandsdriftsledare, fordonsförare och expeditionspersonal). MRM leder säkerhets- och underrättelsetjänst, samverkar med regionala och civila aktörer och genomför regional försvarsplanering. ANDRA VIKTIGA ENHETER VID LIVGARDET Livgardets stab Livgardets stab administrerar Livgardets alla verksamheter och tar fram beslutsunderlag till Livgardets chef. Staben består av tio avdelningar som bland annat arbetar med personalfrågor, ekonomi, utveckling och logistik. Staben, som leds av en stabschef, är placerad i Kungsängen utanför Stockholm. Kommendantstaben Kommendantstaben biträder Livgardets ledning vid genomförandet av högvaktstjänsten vid Stockholms och Drottningholms slott. Till uppgifterna hör även att reglera, organisera och sammanhålla kungliga ceremonier, statsceremonier och andra officiella ceremonier och utländska besök. Livgardets internationella utbildningsenhet Livgardets internationella utbildningsenhet (IntUtbE) tränar och utbildar svensk personal inför internationella insatser. På IntUtbE får deltagarna en skräddarsydd utbildning som varierar i längd och innehåll beroende på kunskapsnivån hos deltagarna och läget i det aktuella landet. Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha förståelse för och kunskap om det aktuella landets historia och kultur samt kunna uppträda och agera på ett professionellt och säkert sätt. Swedint Swedint är Försvarsmaktens internationella kompetenscentrum för stabsutbildning. På Swedint lär sig poliser, militärer och civila från olika länder att samarbeta i multinationella staber som leds av FN, NATO, EU eller AU (African Union). Årligen genomförs kurser (alla på engelska) med totalt cirka elever. Hittills har 144 länder varit representerade på Swedint och flera av lärarna är utbytesofficerare från Norge och Finland. Vid Swedint finns även Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) som har till uppgift att implementera genderperspektivet på taktisk och operativ nivå i militära operationer. Militärpolisenheten Försvarsmaktens militärpolisenhet (FM MPE) leder och utvecklar militärpolisfunktionen i Försvarsmakten. Enheten lyder under Högkvarteret men är grupperad vid Livgardet i Kungsängen. Utbildningsstödsenheten Utbildningsstödsenheten (UtbStödE) är Livgardets komptens- och resurscentrum för utbildningsverksamhet. UtbStödE ansvarar bland annat för idrott och fysiskt stridsvärde, motor- och trafiktjänst, teknisk tjänst, utbildningssäkerhet, certifiering av officerare och Livgardets övningsfält och skjutfält. Försvarshälsan Försvarshälsan (FH) är regionens gemensamma resurs när det gäller hälso- och sjukvård för rekryter och anställda. FH erbjuder anställda möjlighet att erhålla vaccinering på mottagningarna i Mälardalen. Det medicinska ledningsansvaret utövas av medicinskt ansvarig läkare. Försvarsmaktens hundtjänstenhet Försvarsmaktens hundtjänstenhet (FHTE) föder upp och tränar hundar till Försvarsmaktens krigsförband. Enheten är en del av Livgardet och är belägen utanför Märsta samt i Sollefteå. FHTE föder upp cirka 35 schäferkullar om året. Från det att hundarna är åtta veckor gamla tills dess att de är mellan 15 och 18 månader placeras de hos fodervärdar (läs mer på webben om hur du kan bli fodervärd). De hundar som klarar Försvarsmaktens krav får arbeta som tjänstehundar i insatsförbanden. Exempel på dessa hundar är minsökande-, preparatsökande- och patrullhundar. Lokalplaneringsenhet Mitt Lokalplaneringsenhet Mitt (LplE M) ansvarar för anskaffning och avveckling av mark och lokaler som förbanden i mellersta Sverige (Mälardalsområdet) behöver. LplE M funktionsleds av högkvarteret. Arbeta som civilanställd på Livgardet! För att ett regemente som Livgardet ska fungera krävs specialkunskap inom många olika områden. På regementet arbetar bland annat datatekniker, ekonomer, logistiker, informatörer, personaladministratörer och mekaniker. Totalt arbetar cirka 300 civilanställda på Livgardet. Idag finns vi representerade i fem svenska städer från Sollefteå i norr till Karlskrona i söder. Budgeten för 2013 är cirka en miljard kronor. Är du intresserad att bli en del av oss? Håll i så fall utkik på

11 EN VECKA PÅ LIVGARDET Hur ser vardagen ut? Svaret är att veckorna styrs av soldaternas utbildningsbehov och de insatser som ska lösas nationellt och internationellt. Det kan alltså vara ganska olika. Vi följde soldaten Victor Borgestig en vecka på Livbataljon för att se vad han gör på jobbet. Onsdag 15:37: Victor utbildar sina kollegor i PSG 90. Tisdag 09:47: Vid 10-tiden har plutonen redan varit igång flera timmar och alla är varma i kroppen. Soldaterna övar på att försvara Stockholm - mitt på Östermalm. Torsdag 10:15: Fyra dagar kvar tills Turkiets president kommer på besök. Allt måste övas in i minsta detalj. Inget får gå fel när soldaterna är Sveriges ansikte utåt. Tisdag 10.23: En reporter från Sveriges television passar på att ta några klippbilder till nyhetssändningen när Victor och hans kompisar passerar en korsning. Torsdag 10:47: Åtskilliga timmar har lagts på putsning av kängor. Chefen kontrollerar att alla står på ett spikrakt led. 20 Tisdag 11:08: Efter varje genomfört moment samlas plutonen för genomgång. Man talar om vad man gjort bra och vad som kan förbättras. Måndag 12:21: Kungen och Turkiets president inspekterar soldaterna tillsammans med chefen för Livkompaniet.

12 GMU - DEN NYA VÄGEN TILL SOLDATYRKET FAQ Lumpen finns inte längre. Nu heter det Grundläggande Militär Utbildning (GMU). Alla som vill arbeta som soldat/sjöman, hemvärnssoldat eller officer måste först göra en tre månader lång GMU. Under GMU får du bland annat lära dig att lösa problem i grupp, använda ditt vapen på ett säkert sätt och rädda liv genom att ge första hjälpen. Den som har genomfört GMU är behörig att arbeta som soldat, gruppbefäl eller sjöman i Försvarsmakten. Du kan dessutom välja om du vill arbeta på heltid (kontinuerligt tjänstgörande/gssk) eller bara under övningar och insatser (tidvis tjänstgörande/gsst). Utbildningen: Många upplever GMU som en spännande tid där man träffar många människor från olika delar av Sverige. Du kommer att vara mycket utomhus under utbildningen och genomföra olika övningar med din grupp - ofta på begränsad tid. Du kommer märka att det ställs krav på dig, både att du följer de regler som finns och att du hjälper dina kamrater så att alla i gruppen lyckas nå de uppställda målen. Utomhuslivet varvas med teoripass i lektionssal där du får lära dig mer om säkerhet, demokrati och lagar. Du ansöker om att få göra GMU på Försvarsmaktens webbsida (www.forsvarsmakten.se/ rekrytering). Därefter får du göra olika tester. Beroende på hur du presterar kan du bli erbjuden olika typer av inriktningar. Grundkrav för GMU är: svensk medborgare, minst 18 år, godkänd i matematik A, svenska A, engelska A och samhällskunskap A från gymnasiet samt godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll. Förmåner: Du får fem fria hemresor, gratis boende, mat, sjukvård och akut tandvård. Du får även uniform, en månadsersättning på 4 500kr/månad och kan dessutom söka familjebidrag. Förmånerna och månadsersättningen är skattefria. Läs mer under fliken vårt erbjudande på Utbildningsort: GMU genomförs vid flera tillfällen och på flera platser i landet varje år. Beroende på vad du väljer för inriktning i samråd med våra yrkesvägledare kommer du att bli tilldelad en utbildningsort. Du som blir kallad till intervju får träffa en av våra yrkesvägledare. Meritvärde: Förutom att bli behörig att arbeta som soldat, gruppbefäl eller sjöman ger GMU dig en ökad självkännedom. Du blir bättre på att ta ansvar, arbeta i grupp under pressade förhållanden och ta hänsyn till andra människor och deras behov. Gör GMU! Du kan anmäla ditt intresse för GMU på På facebooksidan Grundläggande militär utbildning kan du få svar på dina frågor. Innehållet i GMU-utbildningen är i grunden detsamma oavsett var i landet utbildningen genomförs. Varmt välkommen att söka! JAG VILL JOBBA PÅ LIVGARDET. HUR GÖR JAG? Om du har gjort värnplikt eller GMU söker du jobb via webben (www.forsvarsmakten.se/ledigajobb) när vi rekryterar. Om du inte har gjort värnplikt måste du först ansöka om att få göra GMU (se föregående sida). Om din ansökan till GMU blir godkänd kallas du till en antagningsprövning där du får tala med en yrkesvägledare om dina möjligheter att arbeta på Livgardet. Du som vill arbeta civilt på Livgardet behöver inte göra GMU. KAN JAG FÅ PRAKTIK PÅ LIVGARDET? Livgardet tar varje år emot ett begränsat antal praktikanter. Vi ser gärna att våra praktikanter har nått gymnasienivå och är intresserade av en framtid i Försvarsmakten. Ju tidigare du skickar in ansökan om praktik desto större är chansen att du får en plats. Skicka din förfrågan till Det finns även möjlighet att praktisera på något av våra hemvärnsförband eller inom Försvarsutbildarna som bedriver ungdomsverksamhet. VILKA FÖRMÅNER HAR MAN SOM ANSTÄLLD VID LIVGARDET? Anställda på Livgardet har rätt till tre timmars träning varje vecka på arbetstid. Dessutom finns personalmatsal, mäss, gratis gym, idrottshall, dusch, bastu och motionsspår med elljus där man kan åka skidor på vintern. På regementet finns även företagshälsovård, företrädare för fackföreningar, förbandspastor och ett aktivt föreningsliv. Anställda på Livgardet omfattas av statlig olycksfallsförsäkring. HUR MYCKET TJÄNAR MAN SOM SOLDAT? Ingångslönen för soldater och gruppbefäl i Försvarsmakten ligger mellan cirka kr och kr i månaden beroende på vilken tjänst man har. När du jobbar sent eller deltar i en internationell insats får du tillägg. Exempel: Under insats i Afghanistan får man sin månadslön x 1, kr (faktorlön) kr (insatstillägg) kr (utlandstillägg) + traktamente och kostnadsfri mat/boende/akutsjukvård (siffrorna är hämtade ). VAD HAR MAN FÖR ARBETSTIDER? I regel arbetar man 40 timmar i veckan, måndag till fredag. Ibland genomförs övningar på nätter och helger, och då kan du räkna med tillägg och betald ledighet som kompensation. MÅSTE MAN BÄRA VAPEN OCH GÖRA UTLANDSTJÄNST? Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige och skydda vår demokrati om vi blir angripna av en främmande makt. Därför bär alla soldater vapen. Sveriges riksdag och regering har även beslutat att Försvarsmakten ska delta i internationellt fredsarbete, vilket betyder att alla anställda har internationell arbetsskyldighet och bör vara beredda på att tjänstgöra utomlands. VARFÖR ÄR SVERIGES FÖRSVAR I AFGHANISTAN? Sveriges riksdag och regering har beslutat att Sverige tillsammans med andra länder ska hjälpa den afghanska regeringen att skapa säkerhet och stabilitet i Afghanistan. Det innebär att Försvarsmakten hjälper den afghanska armén och den afghanska polisen att få kontroll över landet och motverka kriminella grupper. Förhoppningen är att de kriminella grupperna ska försvagas så att befolkningen ska känna sig trygg. 22

Vägen in. Så börjar din resa i Försvarsmakten

Vägen in. Så börjar din resa i Försvarsmakten Vägen in Så börjar din resa i Försvarsmakten Vill du göra skillnad? här börjar resan! sid 3-5 Om GMU teori och praktik sid 6-19 Vad händer efter GMU? sid 20-33 Hur och när kan jag söka? sid 34-35 2 Vill

Läs mer

Köldknäpp. Tufft klimat på övningen Höstlöv. Specialnummer till hela Försvarsmakten NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012

Köldknäpp. Tufft klimat på övningen Höstlöv. Specialnummer till hela Försvarsmakten NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012 NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012 Trafikfara Tema framtid Stridssjukvårdare Köldknäpp Tufft klimat på övningen Höstlöv 1 HEMVÄRNET #1 2010 Specialnummer till hela Försvarsmakten LEDARE / CHEF INSATS FAKTA

Läs mer

Laddade. rekryter. Vi besöker framtidens soldater NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #1 2013. Förfrös fötterna Dansk rekrytering Rakel till kompanierna

Laddade. rekryter. Vi besöker framtidens soldater NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #1 2013. Förfrös fötterna Dansk rekrytering Rakel till kompanierna NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #1 2013 Förfrös fötterna Dansk rekrytering Rakel till kompanierna Laddade 1 HEMVÄRNET #1 2010 rekryter Vi besöker framtidens soldater Hemvärnet i Algutsrum Erbjuder Er att hyra

Läs mer

PERSEN NR 7 - OKTOBER 2011. Fortsatta arbetet kring Basorg 13 SWEDINT utbildar i Uganda Sudan en mission i förändring Sverige tolv år i Kosovo

PERSEN NR 7 - OKTOBER 2011. Fortsatta arbetet kring Basorg 13 SWEDINT utbildar i Uganda Sudan en mission i förändring Sverige tolv år i Kosovo PERSEN TIDNING FÖR PERSONAL VID LIVGARDET NR 7 - OKTOBER 2011 Fortsatta arbetet kring Basorg 13 SWEDINT utbildar i Uganda Sudan en mission i förändring Sverige tolv år i Kosovo PERSEN NR 7-2011 2 LEDAREN

Läs mer

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet!

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet! OFFICER FÖR FRAMTIDEN Sök till Officersprogrammet! Förbered dig på ett viktigt arbete Är du engagerad i det som händer i Sverige och övriga världen? Är du beredd att göra något åt det? Om du utbildar

Läs mer

med sikte på framtiden

med sikte på framtiden Arméinspektören: VI MÅSTE FINNAS I HELA LANDET N u m m e r 1 f e b r u a r i 2 0 0 9 Ingen degradering av befäl Rakel säkrar sambandet Kartläggs av extremister med sikte på framtiden färre bataljoner,

Läs mer

Siktar högt flyger lågt

Siktar högt flyger lågt NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #5 2012 Utlandstjänst Kompetensprovet Granskning av GMU Siktar högt flyger lågt FAKTA OM HEMVÄRNET Alla i hemvärnet är med frivilligt. Personalen övar mellan 4 och 13 dagar per

Läs mer

Fågeldöden gav jobb och rubriker. Vinterkrigare tar nya uppgifter Lapplandsjägargruppen övar på att skydda Nordiska stridsgruppen.

Fågeldöden gav jobb och rubriker. Vinterkrigare tar nya uppgifter Lapplandsjägargruppen övar på att skydda Nordiska stridsgruppen. TIDNING FÖR PERSONALEN I DE NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA Ta och försvara frihamnen Allmänheten såg på när hemvärnet drabbade samman med armén. 4 Behåll allt säger generalen I översynen av skjutfälten har

Läs mer

PÅ ÖVNING MED SPECIALFÖRBANDEN

PÅ ÖVNING MED SPECIALFÖRBANDEN Försvarets nr 8 2012 Försvarsmaktens personaltidning PÅ ÖVNING MED SPECIALFÖRBANDEN EU-FLYGVAPEN KAN SKAPAS SVERIGE FRÅN OVAN MOT ÖVERLÄMNING I AFGHANISTAN INNEHÅLL Fokus: Sjukvårdare från specialförbanden

Läs mer

Basen för Sveriges försvar

Basen för Sveriges försvar TIDNING FÖR PERSONALEN I DE NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA Arga bönder demonstrerar Fänrik Hans Månsson stoppar vår fotograf under Skaraborgs höstövning. 14 Stor dramatik när tillstånden förnyas Markörerna

Läs mer

SVERIGES HEMLIGASTE KARLSON

SVERIGES HEMLIGASTE KARLSON Försvarets nr 1 2014 Försvarsmaktens personaltidning MÖT EN MÄNNISKA så sker rekrytering i Halmstad och på Manhattan PÅ EGNA BEN svenskt mentorskap i Afghanistan mot sitt slut SVERIGES HEMLIGASTE KARLSON

Läs mer

Med fokus på insatser FÖRSVARETS. nr 1 2012 Försvarsmaktens personaltidning

Med fokus på insatser FÖRSVARETS. nr 1 2012 Försvarsmaktens personaltidning FÖRSVARETS nr 1 2012 Försvarsmaktens personaltidning Med fokus på insatser DET HÄNDER INOM GENDER STÖD FRÅN ANHÖRIGA TILL ANHÖRIGA BLACKHAWKEN PÅ PLATS innehåll Fokus: Omstrukturering med insatschefen..

Läs mer

Roland Ekenberg ny rikshemvärnschef. Öva löst tänk skarpt Vurpor med mc, hörselskador och heta ksp-pipor syns i olycksstatistiken.

Roland Ekenberg ny rikshemvärnschef. Öva löst tänk skarpt Vurpor med mc, hörselskador och heta ksp-pipor syns i olycksstatistiken. Öva löst tänk skarpt Vurpor med mc, hörselskador och heta ksp-pipor syns i olycksstatistiken. 10 Nya vindar över Östergötland Insatskompaniet tål en kraftmätning med fältförbanden. 16 Doktor Sjöström skriver

Läs mer

nationella skyddsstyrkorna #5 2011 Stridssjukvårdare Mental träning Stora stödinsatser På spaning med yrkessoldater i Arvidsjaur

nationella skyddsstyrkorna #5 2011 Stridssjukvårdare Mental träning Stora stödinsatser På spaning med yrkessoldater i Arvidsjaur nationella skyddsstyrkorna #5 2011 Stridssjukvårdare Mental träning Stora stödinsatser På spaning med yrkessoldater i Arvidsjaur fakta om hemvärnet ledare / r i k s h e mvär n schefe n KÅSA BESTICK GUMMISTÖVLAR

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

GÖTAINGENJÖREN RÄNNESLÄTT. Förbandstidning för Göta ingenjörregemente, nr 95, 2013. tidningen för Norra Smålands regementes kamratförening.

GÖTAINGENJÖREN RÄNNESLÄTT. Förbandstidning för Göta ingenjörregemente, nr 95, 2013. tidningen för Norra Smålands regementes kamratförening. GÖTAINGENJÖREN Förbandstidning för Göta ingenjörregemente, nr 95, 2013 med tidningen för Norra Smålands regementes kamratförening RÄNNESLÄTT 1 2 GÖTAINGENJÖREN Nr 95 2013 Innehåll Götaingenjörer 3 Tillväxt

Läs mer

INSATS FÖR GOTLANDS FÖRSVAR. Ni är Försvarsmaktens första instans

INSATS FÖR GOTLANDS FÖRSVAR. Ni är Försvarsmaktens första instans INSATS FÖR GOTLANDS FÖRSVAR N u m m e r 4 o k t o b e r 2 0 0 9 internet som slagfält Ni är Försvarsmaktens första instans Ledare Ingen hemvärnssoldat ska behöva förlora pengar KÄRE LÄSARE, välkommen tillbaka

Läs mer

Med rätt kompetens på rätt plats. Försvarets. nr 2 2012 Försvarsmaktens personaltidning

Med rätt kompetens på rätt plats. Försvarets. nr 2 2012 Försvarsmaktens personaltidning Försvarets nr 2 2012 Försvarsmaktens personaltidning Med rätt kompetens på rätt plats Civil ledning i afghanistan omdaning av logistiken ny medarbetarundersökning INNEHÅLL Uppgradera Gripen... 4 Fokus:

Läs mer

Dödlig kemi. CBRN-soldater i Umeå. Nationella skyddsstyrkorna #3 2013

Dödlig kemi. CBRN-soldater i Umeå. Nationella skyddsstyrkorna #3 2013 Nationella skyddsstyrkorna #3 2013 Gruppchefsutbildning Generalen besöker Livgardet Kraftsamling under Emerentia Bildreportage från Örkelljunga Hälsokampen fortsätter Dödlig kemi CBRN-soldater i Umeå Foto

Läs mer

FORUM ALLTID MED FOKUS, ALDRIG I FOKUS COMBAT CAMERA DOKUMENTERAR VÅR VERKSAMHET. LOGISTIKLÖSAREN på Indiska oceanen

FORUM ALLTID MED FOKUS, ALDRIG I FOKUS COMBAT CAMERA DOKUMENTERAR VÅR VERKSAMHET. LOGISTIKLÖSAREN på Indiska oceanen FÖRSVARETS FORUM FÖRSVARSMAKTENS PERSONALTIDNING NR 2/2015 ALLTID MED FOKUS, ALDRIG I FOKUS COMBAT CAMERA DOKUMENTERAR VÅR VERKSAMHET LOGISTIKLÖSAREN på Indiska oceanen Försvara dig från FRÄMMANDE UNDERRÄTTELSEINHÄMTNING

Läs mer

Snöryttare. Bandvagnar i Kiruna. Nationella skyddsstyrkorna #1 2014 SOLDAT I VINTERTID

Snöryttare. Bandvagnar i Kiruna. Nationella skyddsstyrkorna #1 2014 SOLDAT I VINTERTID Nationella skyddsstyrkorna #1 2014 Minibussar på Gotland Debatt på Folk och Försvar Specialistrekrytering Geltic Bear i Enköping Hon räddade ett barn SOLDAT I VINTERTID Kroppen, kläder, strid, mat & dryck

Läs mer

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD Nummer 3 september 2006 Medlemstidning för lottorna Marie Hafström, generaldirektör Försvarsmakten Hon tror på Lottorna Val -06 Vad lovar riksdagspartierna? Nyköpings lottakår Ny ung styrelse lockar nya

Läs mer

nationella skyddsstyrkorna #1 2011

nationella skyddsstyrkorna #1 2011 POSTTIDNING B Avsändare: Tidningen Hemvärnet, 107 85 Stockholm Fel adress? Om din tidning kommer till fel adress, uteblir eller skickas till dig, trots att du lämnat hemvärnet, ska du i första hand vända

Läs mer

Hemvärnet NORRLÄNDSKA FLYGSPANARE STÄLLER OM. SUGEN PÅ HEMVÄRNET? Gå in på www.soldat.nu. Här vill man inte mucka REPORTAGE FRÅN DIREKTUTBILDNINGEN

Hemvärnet NORRLÄNDSKA FLYGSPANARE STÄLLER OM. SUGEN PÅ HEMVÄRNET? Gå in på www.soldat.nu. Här vill man inte mucka REPORTAGE FRÅN DIREKTUTBILDNINGEN Hemvärnet Nationella Skyddsstyrkorna NUMMER 6 DECEMBER 2006 FJÄLLSTRÖMS SOLDATER ÄR HJÄLTAR VI BESÖKER KALMAR- KRONOBERGSGRUPPEN SUGEN PÅ HEMVÄRNET? Gå in på www.soldat.nu Här vill man inte mucka REPORTAGE

Läs mer

TILL KUST. Hemvärnsövning: FRÅN FJÄLL. Få sjukskrivningar. i försvaret. Vad händer med dumpade stridsmedel? Fler simulatorer i marinen

TILL KUST. Hemvärnsövning: FRÅN FJÄLL. Få sjukskrivningar. i försvaret. Vad händer med dumpade stridsmedel? Fler simulatorer i marinen MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 4 2014 Hemvärnsövning: FRÅN FJÄLL TILL KUST SIDAN 16 Få sjukskrivningar i försvaret SIDAN 5 Vad händer med dumpade stridsmedel? SIDAN 7 Fler simulatorer i marinen

Läs mer

www.reservofficerarna.se Nummer 4 2014 Nu höjer vi stridsvärdet sid 18 ÖB:s förslag är feltänk av format sid 27 Yrkar skadestånd för dubbelfel sid 5

www.reservofficerarna.se Nummer 4 2014 Nu höjer vi stridsvärdet sid 18 ÖB:s förslag är feltänk av format sid 27 Yrkar skadestånd för dubbelfel sid 5 RESERVOFFICEREN www.reservofficerarna.se Nummer 4 2014 Nu höjer vi stridsvärdet sid 18 Yrkar skadestånd för dubbelfel sid 5 ÖB:s förslag är feltänk av format sid 27 Foto: Sune Henningsson MAGNUS KONRADSSON

Läs mer

Rapport från årsmötena sid 12

Rapport från årsmötena sid 12 Tidskrift för sällskapet Kustjägarveteraner Nr 60 (2/07) Juni 2007 Kustjägardagen på Korsö 17/9-07 Läs om planeringen inför detta års planering av KJ-träffen i höst... Se sidan 9 Noble Mariner-övningen

Läs mer

Paul vill strö guld över hemvärnet. Strapatser svetsar samman ungdomsavdelning. Thage G Petersson: Jag slår vakt om folkförsvaret

Paul vill strö guld över hemvärnet. Strapatser svetsar samman ungdomsavdelning. Thage G Petersson: Jag slår vakt om folkförsvaret Vältrimmad stödstyrka i Västmanland Nr INSPEKTION: Hög puls på smålänningar Thage G Petersson: Jag slår vakt om folkförsvaret Strapatser svetsar samman ungdomsavdelning Paul vill strö guld över hemvärnet

Läs mer

Nylands brigad Beväringsinfo KONTINGENT 2/15

Nylands brigad Beväringsinfo KONTINGENT 2/15 Nylands brigad Beväringsinfo KONTINGENT 2/15 1 Beväringsinfo 2/15 är utgiven av beväringskommittén vid Nylands brigad Adress: Beväringskommittén Nylands brigad 10640 Dragsvik tfn 0299 33 9101 uudpr@vmtk.fi

Läs mer

HÖGKVARTERET ETT FÖRBAND

HÖGKVARTERET ETT FÖRBAND Medlemstidning för Officersförbundet nr 5 2011 HÖGKVARTERET ETT FÖRBAND OLIKT alla ANDRA REPORTAGE: Fördröjd reaktion efter insats NYHETER: Skarp kritik mot Försvarshögskolan Tung utrustning ökar säkerhetsrisken

Läs mer