het framtid Vuxenutbildningar i Flen, Vingåker och Katrineholm -nya möjligheter på arbetsmarknaden och vidare studier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "het framtid Vuxenutbildningar i Flen, Vingåker och Katrineholm -nya möjligheter på arbetsmarknaden och vidare studier"

Transkript

1 het framtid Vuxenutbildningar i Flen, Vingåker och Katrineholm -nya möjligheter på arbetsmarknaden och vidare studier

2 Vuxenstudier i Flen, Katrineholm eller Vingåker All utbildning som presenteras i katalogen ryms inom det som kallas kommunal vuxenutbildning: Grundläggande vuxenutbildning, som omfattar utbildningar på grundskolenivå. Gymnasial vuxenutbildning, som omfattar både teoretiska ämnen och yrkesinriktade utbildningar. Påbyggnadsutbildning Särvux, Särskild vuxenundervisning. Sfi, Svenska för invandrare. Även högskole- och kvalifi cerad yrkesutbildning (KY) fi nns tillgängliga i våra kommuner. Dessa kan du få information om via våra studie- och yrkesvägledare. De fl esta utbildningar är avgiftsfria men som studerande svarar du själv för litteratur- och materialkostnader. Utbildningarna genomförs hos olika utbildningsanordnare, beroende på utbildningens innehåll och karaktär. Om du redan har klart för dig hur du vill lägga upp din studieplan, så är du välkommen med ansökan. Förkunskaper för studier Från och med den höst du fyller 20 år (eller är äldre) är du välkommen att ansöka. För gymnasiala studier ska du ha kunskaper motsvarande årskurs 9. Är du under 20 år ska du ha avslutat dina studier på ungdomsgymnasiet. Vägledning och studieinformation I Katrineholm, Flen och Vingåker kan du vända dig till våra studie- och yrkesvägledare för information om alla vuxenutbildningar, studiestöd, validering samt för att få studievägledning och individuell studieplanering. Kontaktuppgifter hittar du på sista sidan i katalogen. Ansökan De fl esta kurser och utbildningar har kontinuerlig intagning och kan då benämnas fl exibla studier. För utbildningar i Katrineholm och Vingåker bör du ansöka omgående för utbildningar som startar våren För hösten 2009 gäller 15 maj och för våren 2010, 15 november. I Flens kommun fi nns ingen sista ansökningsdag, där startar kurserna kontinuerligt. Om du söker en utbildning i en annan kommun än din hemkommun kommer hemkommunen att avgöra om du får gå utbildningen eller ej. Lämna din ansökan till vuxenutbildningen i din hemkommun för beslut. Om ansökningsblankett inte fi nns ilagd i katalogen kan du hämta den på (pdf-fi l) eller hos: Viadidakt i Kullbergska huset, Bivägen 1 B, Katrineholm Viadidakt i Gula huset, Drottninggatan 14, Katrineholm Viadidakt i Åbrogården, Storgatan 55, Vingåker AU-centrum, Drottninggatan 5, Flen Skicka alltid med betygskopior för avslutade utbildningar/ kurser. Betygsinformation Efter varje avslutad kurs, utom orienteringskurs, sätts betyg. Du kan få ett samlat betygsdokument för de kurser du läst inom vuxenutbildningen. Du som saknar gymnasial utbildning och vill ha slutbetyg ska läsa gymnasiepoäng. Kärnämnen 600 poäng, plus andra ämnen motsvarande poäng. Du kan också söka till högskolan med ett samlat betygsdokument. Du läser då kärnämnen 600 poäng samt andra ämnen motsvarande poäng (totalt 2 115). Kärn ämnen är Svenska A+B, Engelska A, Matematik A, Samhällskunskap A, Religion A och Naturkunskap A. Studietakt Studietakten beräknas i antal poäng per vecka. 100 % = 20 poäng/vecka (20 veckor = 400 poäng) 75 % = p/vecka 50 % = p/vecka 25 % = 5-9 p/vecka. Studiefi nansiering Du kan söka studiehjälp eller studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN för att fi nansiera dina studier. Du måste ha en studietakt på halvtid eller mer för att kunna söka studiestöd. För mer information och ansökan se eller kontakta studie- och yrkesvägledare. Stöd vid läs- och skrivsvårigheter I Katrineholm och Flen kan du få hjälp med bland annat: Lärstilsanalys och studieteknik, svenska och matematik på olika nivåer, skrivarkurs, datorkunskap, litteraturläs ning, kartläggning och tester, studie- och yrkesvägledning, läs- och skrivträning för dyslektiker. I Katrineholm ges även stöd för invandrare med läs- och skrivsvårigheter. Extra undervisningsstöd Du som behöver extra stöd och handledning i dina studier kan kontakta studie- och yrkesvägledarna. Validera dina yrkeskunskaper Du som har odokumenterade kunskaper från yrkeslivet har möjlighet att validera. Det innebär att dina kunskaper identifi e- ras, värderas och dokumenteras. När du valideras mot befi ntliga kurser får du betyg. Vid yrkesvalidering är det branschens dokument som gäller t.ex. yrkesbevis eller gesällbrev. Det kan även bli aktuellt med ett intyg på validerade kurser. Validering kan innebära att du behöver komplettera med vissa kurser för att nå målet men du behöver inte genomgå en hel utbildning. Validering är ett sätt för dig att nå kompetens på kortare tid och till en mindre kostnad. Validera dina vårdkunskaper Du som har arbete inom vård och omsorg men saknar fullständiga betyg har möjlighet att komplettera med utbildning som ger dig behörighet motsvarande omvårdnadsprogrammet. Se utbildningen Omvårdnadsprogrammet. Prövning Har du läst in en kurs på egen hand kan du göra en prövning. Dessa ordnas några gånger per läsår på den kommunala vuxenutbildningen i respektive kommun. Du kan även vända dig till våra gymnasieskolor. 2 Katalogen är utgiven i nomvember 2008 av Viadidakt i Katrineholm och Vingåker samt av AU-centrum i Flens kommun. Upplaga: ex. Produktion: VIADIDAKT inhouse.

3 Grundläggande vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildningen omfattar utbildningar på grundskolenivå och ger dig ökad kompetens för arbetsliv och studier. Du läser kärnämnen, det vill säga svenska eller svenska som andra språk, engelska, matematik och samhällskunskap. Du kan även läsa samhällsämnen och naturorienterande ämnen i Katrineholm. Betyg Slutbetyg för grundläggande vuxenutbildning får du om du blir godkänd i kärn-ämnena svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Du kan alltid få ut betyg i form av ett samlat betygsdokument. Betygsnivåer inom grundläggande vuxenutbildningen är: Icke godkänt = IG Godkänd = G Väl godkänd = VG Grundskola, låg- och mellannivå Ort: AU-Centrum i Flen, Viadidakt i Katrineholm och Vingåker. Även stöd för dig med läs- och skrivsvårigheter. Du kan få hjälp/handledning på dagtid inom: lärstilsanalys, studieteknik, svenska (även kväll i Flen), engelska (även kväll i Flen), matematik (även kväll i Flen), skrivträning, - litteraturläsning, datorkunskap, Läs- och skrivträning för dyslektiker. Start: Kontinuerlig intagning Avslutande nivå Preparandkurs Ort: Katrineholm, Vingåker Kurser att välja: Svenska, Engelska, Matematik, Samhällskunskap, Data. Omfattning: Heltid 400 p 1-3 terminer beroende på förkunskaper. Start: Kontinuerlig intagning Preparandkurs för invandrare, SVAN Ort: Katrineholm Kurser att välja: Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik, Samhällskunskap, Data. Omfattning: 1-2 terminer beroende på förkunskaper. Samtliga sökande gör Svan-test innan start. Start: Kontinuerlig intagning Grundskola för invandrare Ort: Katrineholm, Flen Kurser att välja: Svenska som andraspråk, Samhällskunskap, Matematik, Engelska nybörjare, Data. Omfattning: Heltid 400 p, 3 terminer Förkunskaper: Godkänd sfi kurs D. Start: Kontinuerlig intagning Svenska för invandrare, sfi Sfi ska att ge vuxna invandrare grundkunskaper i svenska språket och svenska samhällsförhållanden. Sfi består av tre studievägar som är anpassade efter olika personers behov och förutsättningar. Varje studieväg innehåller två kurser. Varje kurs ska betygsättas. Sfi 1 riktar sig till studerande som inte kan läsa eller som inte har automatiserad läs- och skrivförmåga. Sfi 2 är inriktad mot studerande som är relativt kortutbildade och behöver en långsam studiegång. Sfi 3 är en koncentrerad kurs som vänder sig till deltagare som kan studera snabbt. Studievägarna 1 och 2 kan kombineras med undervisning i ämnet svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning och matematik. Katrineholm och Flen: Dag och kväll. Vingåker: Dag Omfattning: Efter behov, 1-3 år Start: Kontinuerlig intagning. Särvux särskild vuxenundervisning Särvux fi nns för dig som tidigare gått i särskola. Vi studerar i små grupper och i lugn inlärningstakt. Särvux har anpassade läromedel, datorer och andra hjälpmedel. Ort: Flen och Katrineholm Nivåer: Motsvarande grundsärskola och träningsskola. Innehåll: Svenska, Engelska, Matematik, Samhälls- och naturorienterande ämnen. Omfattning: Individuell omfattning Start: Kontinuerlig intagning. Orienteringskurser Orienteringskurser ger en introduktion till kurser inom ett kunskapsområde samt ge möjlighet till bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter inför vidare studier. Orienteringskurs i data 50 p Ort: Flen En introduktion till kursen Datorkunskap. Orienteringskurs -ECDL 150 p Kursen är en introduktion till ECDL. 3

4 Sammanhållna kurser och yrkesutbildningar Omvårdnadsutbildning -sammanhållen yrkesutbildning, poäng. Undervisning i grupp/distansutbildning Omvårdnadsutbildningen ger grundläggande kunskaper för arbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg. Beroende på vilken inriktning du väljer som valbar kurs förbereder utbildningen dig för arbete som personlig assistent, skötare, undersköterska, vårdare etc. Kompletterad med kärnämnen är den även förberedande för högre studier inom verksamhetsområdet. Katrineholm: Du som saknar längre yrkeserfarenhet inom vård och omsorg läser utbildningen under 3 terminer, delvis på distans. Du som har arbetslivserfarenhet från vård och omsorg läser utbildningen under 1-3 terminer. Efter individuell kartläggning ges möjlighet att validera dina yrkeskunskaper. Huvuddelen av undervisningen sker på distans 1-2 dagar på skolan, men perioder med schemalagda aktiviteter på heltid kan förekomma. Flen: Utbildningen sker i grupp eller på distans under 1-3 terminer. Deltagare med arbetslivserfarenhet från vård och omsorg har möjlighet att validera sina yrkeskunskaper. Delkurser: Arbetsmiljö och säkerhet 50 p, Etik och livsfrågor 100 p, Datorkunskap 50 p, Medicinsk grundkurs 100 p, Människan socialt och kulturellt 100 p, Psykologi A 50 p, Vård- och omsorgsarbete 200 p, Handledning 100 p, Omvårdnad 150 p, Social omsorg 150 p, Socialpsykiatri 100 p. I Flen erbjuds även kurserna: Alternativ medicin 50 p, Folkhälsokunskap 50 p och Beröringsterapi och hälsa 100 p - lokal kurs. Valbara kurser (200 poäng): Geriatrik 100 p, Rehabilitering och habilitering 100 p, Lindrande vård 100 p, Hemsjukvård 100 p, Omsorg om människor med demenshandikapp 200 p - lokal kurs, Utvecklingsstörning/ funktionshinder 200 p, Psykiatri 200 p, Sjukvård 200 p. Valbara kurser samt kursen Omvårdnad innehåller arbetsplatsförlagd utbildning, APU. Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande samt godkända kunskaper i svenska. Vi ser gärna att du även har erfarenhet från arbete inom vården. Omvårdnadsutbildning med svenska som andra språk -sammanhållen yrkesutbildning p samt Svenska som andra språk. Undervisning i grupp/ distansutbildning i Katrineholm Utbildningen vänder sig till dig med invandrarbakgrund som behöver extra stöd i svenska. Omvårdnadsutbildningen ger grundläggande kunskaper för arbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg. Beroende på vilken inriktning du väljer som valbar kurs förbereder utbildningen dig för arbete som personlig assistent, skötare, undersköterska, vårdare etc. Kompletterad med kärnämnen är den även förberedande för högre studier inom verksamhetsområdet. Du som saknar längre yrkeserfarenhet inom vård och omsorg läser utbildningen under 4 terminer, delvis på distans. Delkurser: Arbetsmiljö och säkerhet 50 p, Etik och livsfrågor 100 p, Datorkunskap 50 p, Medicinsk grundkurs 100 p, Människan socialt och kulturellt 100 p, Psykologi A 50 p, Vård- och omsorgsarbete 200 p, Handledning 100 p, Omvårdnad 150 p, Social omsorg 150 p, Socialpsykiatri 100 p, Svenska som andra språk B 100 p. Valbara kurser (200 poäng): Geriatrik 100 p, Rehabilitering och habilitering 100 p, Lindrande vård 100 p, Hemsjukvård 100 p, Omsorg om människor med demenshandikapp 200 p - lokal kurs, Utvecklingsstörning/funktionshinder 200 p, Psykiatri 200 p, Sjukvård 200 p. Valbara kurser samt kursen Omvårdnad innehåller arbetsplatsförlagd utbildning, APU. Förkunskapskrav: Grundskola eller vård-sfi. Behandlingsassistentutbildning -distansutbildning 3 terminer, p, Flen Utbildningen vänder sig i första hand till dig som har erfarenhet från ungdoms-, missbruks-, och psykiatrivård. Utbildningen som är förlagd på Dagöholms behandlingshem, Valla, är en yrkesutbildning som ger tillträde till anställning inom missbruksbehandling, såväl institutionsvård som öppenvård, vissa delar inom kriminalvården och psykiatrisk behandling. Delkurser: Etik- och livsfrågor 100 p, Idrott och hälsa A 100 p, Behandlingsmetodik 200 p - lokal kurs, Social omsorg 150 p, Psykologi A 50 p, Psykologi B 50 p, Pedagogiskt ledarskap 100 p, Psykiatri 200 p, Spelberoende 100 p - lokal kurs. Vad måste jag ha för förkunskaper? Om inget annat är angivet måste du ha lägst grundskola. Övriga behörighetskrav fi nns beskrivna under varje utbildning. Behöver du komplettera för att få behörighet - prata med en av våra studie- och yrkesvägledare! 4

5 Sammanhållna kurser och yrkesutbildningar Restaurang och storkök -grundutbildning, 2 terminer, p Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter inom storkök och restaurang med speciell inriktning mot måltidsservice. Utbildningen bedrivs på Lindengymnasiet med stort inslag av praktik och anpassas efter deltagarnas förutsättningar. I utbildningen ingår praktik på olika arbetsplatser. Delkurser: Arbetsmiljö och säkerhet 50 p, Bageri A 50 p, Livsmedel A 50 p, Livsmedelshygien 50 p, Kallkök 100 p, Restaurang 100 p, Restaurang- och storkök A 200 p, Storkök 100 p, Varmkök 100 p, Husmanskost/LK 50 p, Servering A 50 p, Orienteringskurs restaurang 50 p. Serios -serietecknarutbildning i Vingåker, 2 terminer, 800 p Serios är en ettårig yrkesutbildning för dig som gillar att teckna och skriva manus. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som serietecknare, utveckla din konstnärliga talang eller använda serier och illustrationer för att förmedla budskap, på papper eller i fi lm. Du kommer att bli bättre på att teckna, på att förstå sambandet mellan text och bild och hur man arbetar med manus. Du kommer att få kunskap om hur du digitalt bearbetar bilder och använder datorn som ett redskap. Delkurser: Grafi sk illustration 100 p, Grafi sk kommunikation A 100 p, Grafi sk kommunikation B 100 p, Textkommunikation A 100 p -med inriktning dramaturgi Bild och form 50 p -med inriktning serieteckning, Bild 150p -med inriktning serieteckning, Projektarbete 100 p, Projekt och företagande 50 p, Bild 150 p -med inriktning serieteckning, Filosofi A 50 p Fler yrkesutbildningar Du har också möjlighet att söka andra yrkesutbildningar inom följande områden: Bygg El Industri Hantverk Barnomsorg Lager och logistik Yrkesförare Butik och handel Lokalvård Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för mer information och ansökan. Se sista sidan för kontaktuppgifter. Funderar du på att studera vidare på högskola eller universitet? Sista ansökningsdag till högskolor/universitet 15 april är sista ordinarie ansökningsdag för kurser och program som startar hösten 2009/hösten oktober är sista ordinarie ansökningsdag för kurser och program som startar våren I mån av plats kan du söka och bli antagen även efter dessa datum. Ansöker gör du på Gör högskoleprovet! Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga för högskolestudier. När du söker till högskolan kan du bli antagen på dina gymnasiebetyg och/eller på ditt resultat från högskoleprovet. Med ett bra resultat på högskoleprovet ökar dina möjligheter att komma in på en utbildning, särskilt om det är många sökande. Du måste dock alltid uppfylla utbildningens behörighetskrav. 15 februari är sista anmälningsdag till vårens prov. 15 september är sista anmälningsdag till höstens högskoleprov. Datumen för sista anmälningsdag till högskoleprovet är de samma varje år. Läs mer på Lokaler och service på hemmaplan I Flen, Katrineholm och Vingåker fi nns lokaler, stöd och teknik för dig som studerar på högskola/universitet. Kontakta oss gärna! AU-Centrum i Flen Viadidakt i Katrineholm Viadidakt i Vingåker

6 Gymnasial vuxenutbildning som du kan följa på dagtid, kvällstid eller fl exibelt Datorkunskap, 50 p Kursen ger dig grundläggande kunskaper om persondatorer och nätverk samt färdigheter i att använda olika programvaror i Offi cepaketet. Du får dessutom utveckla färdigheter i att söka och hantera information på Internet. Kursen ger dig också kunskaper om datasäkerhet och lagstiftning samt ergonomi och miljö inom dataområdet Datakörkortet, 200 p -lokal kurs i Katrineholm och Vingåker Kursen ska ge kunskaper och färdigheter inom de sju grundläggande områden för effektiv persondatoranvändning i arbetslivet, Allmän IT, Operativsystem och fi lhantering, Ordbehandling, Kalkylering, Databaser, Presentationer, Information och kommunikation. Förkunskapskrav: Grundläggande kunskaper i datoranvändning. ECDL, 300 p -lokal kurs i Flen Kursen ger dig goda kunskap i Offi cepaktet. Kursen omfattar sju olika områden, så kallade moduler; Allmän ITkunskap, Operativsystem och fi lhantering, Ordbehandling, Kalkylering, Databaser, Presentation, Information och kommunikation. För att få datatkörkoret ECDL krävs att du får godkänt resultat på alla tester inom de olika modulerna. Delkurser: Data grund (lokal kurs) 50 p, Datorkunskap 50 p, Datakörkort (lokal kurs) 200 p. Förkunskapskrav: Grundläggande kunskaper i datoranvändning. Internet/HTML, 50 p -lokal kurs Kursen ska ge kunskaper om Internets historia och logiska uppbyggnad samt färdigheter i att söka information på Internet. Dessutom ska kursen ge grundläggande kunskap och färdighet i hur en HTML-sida konstrueras. Förkunskapskrav: Grundläggande kunskaper i datoranvändning Grafisk illustration, 100 p Kursen ska ge kunskaper i att gestalta en idé i bildform som illustration till en text. Kursen ska ge möjligheter att arbeta med bilder för olika användningsområden och publiceringsformer och med såväl manuella som digitala tekniker. Den ska också ge kunskap om illustrationens roll i ett historiskt perspektiv. Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla sitt eget bildskapande. Grafisk kommunikation A, 100 p Kursen ska ge grundläggande kunskaper om och praktiska erfarenheter av grafi sk formgivning samt bild- och texthantering. Den ska också ge kännedom om den grafi ska arbetsgången som helhet, från idé till färdig produkt. Kursen ska också ge kunskap om och erfarenhet av modern teknik som används inom det grafi ska området. Grafisk kommunikation B, 100 p Kursen ska ge ökade kunskaper i grafi sk formgivning samt bild- och texthantering för att producera original till tryckta och digitala produkter. Den ska utveckla känslan för hur innehåll och form ska avvägas för att uppnå effekt. Kursen ska också ge fördjupade kunskaper om och erfarenheter av modern teknik som används inom branschen. Förkunskapskrav: Grafi sk kommunikation A Textkommunikation A, 100 p Kursen ska ge grundläggande kunskaper om det skrivna språkets uttrycksformer. Kursen ska belysa hela produktionsprocessen från idé till färdig produkt, där tillfälle till övning av research, källkritik och intervjuteknik är viktiga delar. Kursen ska utveckla förmågan att diskutera etiska frågeställningar inom journalistik, information och reklam. Bageri A, 100 p Kursen ska ge grundläggande kunskaper i framställning av bröd med jästa degar. Kursen ska även ge kunskaper om användning av maskiner och övrig utrustning samt om olycksfallsrisker, hygien- och säkerhetsbestämmelser. Dessutom ska kursen ge kunskaper om receptberäkning. Livsmedel A, 50 p Kursen ska ge kunskaper om olika livsmedel och hur dessa ska hanteras så att näringsvärde och kvalitet bevaras och ge kunskaper i att identifi era och kvalitetsbedöma livsmedel. Kursen ska ge kunskaper om hur förädling, transporter, förvaring och tillagning påverkar livsmedlets kvalitet. Kursen ska också ge kunskap om hur hantering och val av livsmedel och tillagningsmetod inverkar på det ekonomiska resultatet. Ett mål för kursen är att ge möjlighet att göra etiska och miljömässiga ställningstaganden om livsmedel. Kursen ska även ge kunskaper om livsmedelslagen och internationella föreskrifter gällande livsmedel. Livsmedelshygien, 50 p Kursen ska ge grundläggande kunskaper om personlig hygien och arbets- och livsmedelshygien. Kursen ska också ge kunskaper om mikrobiologi, smittkällor och livsmedelsburna infektioner. Kursen ska även ge kunskaper i metoder för att öka matvarors hållbarhet och effekter av livsmedelstillsatser. Ett mål för kursen är dessutom att ge kunskaper om egenkontroll, innehållet i livsmedelslagen och om internationella regler som berör arbete med livsmedel. 6

7 Gymnasial vuxenutbildning som du kan följa på dagtid, kvällstid eller fl exibelt Kallkök, 100 p Kursen ska ge kunskap och erfarenhet om grundläggande matlagningsmetoder vid tillagning av vanliga typrätter inom kallkök. Den ska ge kunskap om och erfarenhet av hur vanliga grunddegar bereds och hur olika produkter kan framställas av dessa. Kursen ska även ge kunskap om råvaror och produkter inom kallköket samt hantering och förvaring med hänsyn till ekonomiska och hygieniska krav. Ett mål för kursen är också att ge kunskap om innebörden och betydelsen av god personlig hygien. Dessutom är ett mål för kursen att ge kunskaper om organisation av och utrustning för förekommande uppgifter inom kallkök samt om bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet. Restaurang, 100 p Kursen ska ge grundläggande kunskaper om hur vanligt förekommande anrättningar i ett restaurangkök tillagas. Den ska även ge kunskaper om matsedelsplanering och grundläggande kalkylering. Kursen ska ge kunskap om och metoder för hantering av livsmedel från råvara till färdiglagad maträtt samt ge kunskap om vikten av att hantera och tillaga råvaror med hänsyn till ekonomiskt utfall. Ett mål för kursen är även att ge praktiska kunskaper om livsmedelshygien och lokalhygien samt om ergonomi. Kursen ska också utveckla kommunikations- och samarbetsförmågan. Ett mål för kursen är dessutom att belysa miljöfrågor och etiska frågor i samband med råvaruhantering och tillagning. Restaurang- och storkök A, 200 p Kursen ska ge kunskap om och erfarenhet av hur i restaurang- och storkök vanligt förekommande anrättningar tillagas. Den ska ge fördjupad kunskap om metoder för hantering av livsmedel från råvara till färdiglagad maträtt. Kursen ska ge kunskap om och erfarenhet av matsedelsplanering utifrån gästers olika behov. Ett mål för kursen är att ge kunskap om och erfarenhet av prefabricerade livsmedel och metoder för bedömning av kvalitet och ekonomi. Kursen ska också ge kunskap om inköpsrutiner och datoranvändning som stöd för inköp och måltidsplanering. Miljöfrågor och etiska frågor i samband med råvaruhantering, tillagning och servering är också ett mål för kursen. Startåret - för dig vill studera på högskolan Startår till högskolestudier är en ett-årig utbildning för dig som saknar grundläggande och/eller särskild behörighet till en viss utbildning, men ändå är nyfi ken på högskolestudier. På Mälardalens högskola får du möjlighet att upptäcka hur det är att studera på högskola samtidigt som du läser dig till den behörighet du behöver. Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information. Storkök, 100 p Kursen ska ge grundläggande kunskaper om hur vanligt förekommande rätter förbereds och tillagas enligt matlagningsmetoder för storköksproduktion samt i tillagning av de vanligaste specialkosterna. Kursen ska ge kunskap om matsedelsplanering för storkök samt näringsberäkning och kostnadsberäkning av matsedel för olika målgrupper. Ett mål för kursen är även att ge kunskap om och metoder för hantering av livsmedel från råvara till färdiglagad maträtt. Kursen ska också ge kunskap om olika serveringsformer inom ett storkök. Kursen ska även ge praktiska kunskaper om livsmedelshygien och lokalhygien samt om ergonomi. Kursen ska också utveckla kommunikations- och samarbetsförmågan. Ytterligare ett mål för kursen är att belysa miljöfrågor och etiska frågor i samband med råvaruhantering och tillagning. Varmkök, 100 p Kursen ska ge kunskap om och erfarenhet av grundläggande matlagningsmetoder vid tillagning av vanliga typrätter inom varmkök. Kursen ska även ge kännedom om alternativ matlagning. Kursen ska ge kunskap om råvaror och produkter inom varmköket samt hantering och förvaring med hänsyn till ekonomiska och hygieniska krav. Ett mål för kursen är även att ge kunskap om innebörden och betydelsen av god personlig hygien. Dessutom är ett mål för kursen att ge kunskap om organisation av och utrustning för förekommande uppgifter inom varmkök samt att ge kunskap om bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet. Husmanskost, 50 p -lokal kurs Kursen ska ge kunskaper om husmanskostens historia och utveckling samt om de regionala skillnaderna och olikheterna inom husmanskosten. Servering A, 50 p Kursen ska ge kunskap om och erfarenhet av enklare serveringsmetoder, uppdukningar och bärteknik. Kursen ska också ge kännedom om materiel, redskap och utrustning vid servering. Ett mål för kursen är även att ge grundläggande kunskap om matsedlars uppbyggnad och kännedom om måltidsdrycker. Kursen ska också ge kunskap om kassarutiner. Kursen ska dessutom ge förståelse för behovet av korrekt uppträdande samt förståelse av ändamålsenlig klädsel. Biologi A, 100 p Kursen presenterar naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling. Artsammansättningen i ett ekosystem liksom organismernas beteende belyses utifrån ett evolutionärt perspektiv. I kursen studeras arvets och miljöns relativa betydelse för individens egenskaper. Vid studiet av genteknik behandlas även etiska frågeställningar. 7

8 Gymnasial vuxenutbildning som du kan följa på dagtid, kvällstid eller fl exibelt Biologi B, 50 p Biologi B handlar framför allt om växter och djurs inre byggnad och funktion. Tyngdpunkten i kursen handlar om människan. Cellens ämnesomsättning behandlas mer ingående än i A-kursen. Ett kortare avsnitt belyser bakterier och virus. Förkunskapskrav: Biologi A Kemi A, 100 p Kemi A behandlar elektronstrukturer, kemisk bindning, kemiska reaktioner, enkel stökiometri, enkla redoxprocesser och syror och baser. Den bidrar också till fördjupad kunskap om kemiska ämnens förekomst, egenskaper och användningsområden. Kemi B, 100 p Kemi B behandlar organisk kemi, biokemi och kemiska analysmetoder. I kursen ingår också kemisk jämvikt, stökiometriska beräkningar samt några aktuella tillämpningsområden. Förkunskapskrav: Kemi A Matematik A, 100 p Kursen ger grundläggande matematiska kunskaper som är nödvändiga för vardagsliv och yrkesliv. Vidare ger kursen en grund för fortsatta matematikstudier. I kursen ingår moment som numerisk räkning, geometri, statistik, algebra och funktioner. Du får öva problemlösning, träna att förstå matematiska resonemang och att kunna redovisa dina tankegångar på ett tydligt sätt. Matematik B, 50 p Kursen ger ökade insikter i matematiska begrepp och metoder för att kunna lösa problem inom algebra, funktionslära, geometri, statistik samt sannolikhetslära. Förkunskapskrav: Matematik A Matematik C, 100 p Kursen ger dig breddade och fördjupade kunskaper för att kunna tränga in i olika problemställningar. Du lär dig bl a att använda logaritmer och derivator som matematiska verktyg. Förkunskapskrav: Matematik B Matematik D, 100 p Kursen behandlar främst problem av naturvetenskaplig karaktär som löses med hjälp av trigonometri, derivata och integraler. Kursen betonar förmågan att analysera problem numeriskt, algebraiskt och grafi skt. Förkunskapskrav: Matematik C Förkunskapskrav Om inget annat är angivet måste du ha lägst grundskola. Övriga behörighetskrav fi nns beskrivna under varje utbildning. Behöver du komplettera för att få behörighet - prata med en av våra studie- och yrkesvägledare! Matematik E, 50 p Kursen bygger vidare på Matematik D och ger tillfälle att använda tidigare kunskaper om talbegreppet samt kunskaper från algebra, funktionslära, trigonometri, geometri och differential- och integralkalkyl. Kursen behandlar komplexa tal samt fördjupad differential- och integralkalkyl. Kursen ska ge de fördjupade kunskaper som krävs för fortsatta studier inom matematikintensiva utbildningar. Förkunskapskrav: Matematik D Naturkunskap A, 50 p Kursen bygger på elevens tidigare erfaren-heter och på grundskolans utbildning eller motsvarande kunskaper. Kursen tar främst upp miljöfrågor, men även frågor kring ekologi, energi- och resursanvändning behandlas. Naturkunskap B, 100 p Kursen behandlar människans biologiska, fysikaliska och kemiska vardag, materien, livets förutsättningar och utveckling samt organismens byggnad och funktion. Även betydelsen av en hälsofrämjande livsstil ingår i kursen, liksom etiska frågor speciellt de som gäller den moderna genteknikens utveckling och utnyttjande. Förkunskapskrav: Naturkunskap A Filosofi A, 50 p Kursen ger insikt i grundläggande frågeställningar som gäller kunskapen om världen och om oss människor. Olika kunskapsteoretiska och värdefi losofi ska frågeställningar behandlas, liksom fi losofi ns utveckling, från antiken till nutidens tänkare. Psykologi A, 50 p Målet med kursen i psykologi är att ge förståelse för egna och andras reaktioner och beteenden både i vardagsliv och i yrkesliv. I kursen ingår studier av psykologiska förklaringsmodeller och teorier. Psykologi B, 50 p Kursen syftar till att öka förmågan till analys och kritisk granskning av psykologiska teorier och deras tillämpning m.m. Förkunskapskrav: Psykologi A Arbetsmiljö och säkerhet, 50 p Kursen ska ge kunskaper om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet med inriktning mot valt verksamhetsområde. Den ska även ge förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle. Kursen ska ge kunskaper om hur man kan påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och hur man medverkar till att skapa goda arbetsförhållanden. 8

9 Gymnasial vuxenutbildning som du kan följa på dagtid, kvällstid eller fl exibelt Projekt och företagande, 50 p Kursen ska stimulera intresset för och ge kunskaper om entreprenörskap, företagande och om projekt som arbetsform. Kursen ska ge erfarenhet av att arbeta i projekt utifrån en verksamhets- eller affärsidé och av att söka kunskap genom kontakter med företag, myndigheter och organisationer. Engelska A, 100 p Du får lära dig att uttrycka dig i tal och skrift på god språklig nivå. Du lär dig förstå tydligt talad engelska från olika delar av världen. Både facktexter och litterära texter studeras och därigenom ökar dina kunskaper om samhällsliv och kultur i engelsktalande länder. Du tränas i att planera och utvärdera din egen språkinlärning. Engelska B, 100 p Du fördjupar dina färdigheter att uttrycka dig nyanserat i tal och skrift samt i att förstå talad engelska från olika delar av världen och i viss mån regionala varianter. Stor vikt läggs vid att kunna läsa och förstå såväl facktexter som skönlitterära texter. Du får fördjupande kunskaper om kulturella och sociala förhållanden i engelskspråkiga länder. Förkunskapskrav: Engelska A Engelska C, 100 p Kursen utvecklar och fördjupar dina skriftliga och muntliga färdigheter genom att bland annat läsa och diskutera såväl facktexter som skönlitterära texter. Förkunskapskrav: Engelska B Svenska A, 100 p Kursen är ett kärnämne och i den läggs grunden för fortsatta studier genom att du tränar att läsa olika typer av texter, att tala inför grupp och att skriva ett korrekt skriftspråk. Dessutom behandlas fl era områden av språkkunskapen, såväl allmän som svensk och kommunikation, t.ex. massmedia. Svenska B, 100 p Kursen är ett kärnämne som dels fortsätter färdighetsträningen från Svenska A och dels ger en översikt över litteraturens historia från antiken till våra dagar. Även språkhistoria och språksociologi ingår. Förkunskapskrav: Svenska A Svenska C, 50 p Kursen ger dig möjlighet att utveckla dina kommunikativa färdigheter. Du förbättrar din studieteknik inför fortsatta högskolestudier och förbereder dig inför yrkeslivets muntliga presentationer och formella skrivande. Förkunskapskrav: Svenska A Svenska som andra språk A, 100 p För dig med annat hemspråk än svenska. Kursen motsvarar Svenska A. Svenska som andra språk B, 100 p För dig med annat hemspråk än svenska. Kursen motsvarar Svenska B. Förkunskapskrav: Svenska som andraspråk A Alternativ medicin, 50 p Kursen ska ge kunskap om alternativa behandlingsmetoder samt klargöra skiljelinjer mellan dessa och skolmedicinska behandlingsmetoder. Kursen ska också ge möjlighet att under handledning pröva någon alternativ behandlingsmetod. Ytterligare ett mål för kursen är att ge kunskap om lagstiftning på det alternativmedicinska området. Folkhälsokunskap, 50 p Kursen ska ge kunskap om övergripande faktorer på global och nationell nivå som påverkar hälsan för olika grupper och vilka lagar och konventioner som styr folkhälsoarbete nationellt och internationellt. Kursen ska även ge kunskap om vanligt förekommande folksjukdomar. Dessutom ska kursen ge kunskap om vilka insatser som kan stärka hälsan. Geriatrik, 100 p Kursen ska ge färdighet i att vårda och fördjupad kunskap om geriatrisk och psykogeriatrisk omvårdnad. Kursen ska även ge kunskap om hur miljön och relationer till närstående och vårdare samt samhällsvillkor påverkar den geriatriska och psykogeriatriska vården. Handledning, 100 p Kursen ger kunskap om handledning som kunskapsutvecklande process inom vård och omsorg. Kursen ska ge kunskap om några former av och avsikter med handledning. Hemsjukvård, 100 p Kursen ska ge fördjupad kunskap om och erfarenhet av sådan vård som kan utföras i hemmet. Kursen ska även utveckla förståelse av empatins betydelse i mötet mellan den enskilda människan och närstående. 9

10 Gymnasial vuxenutbildning som du kan följa på dagtid, kvällstid eller fl exibelt Lindrande vård, 100 p Kursen ska ge fördjupad kunskap om omvårdnad samt förmåga att iaktta och bedöma vårdbehov hos människor med livshotande sjukdomstillstånd i hemmiljö eller på institution. Kursen ska också ge kunskap om det samspel som råder mellan den enskilda människan och hennes sociala nätverk. Kursen ska även ge kunskap om läkemedel och annan behandling vid livshotande sjukdomstillstånd. Kursen ska dessutom ge kunskap om fi losofi n bakom den lindrande vården och om betydelsen av vårdmiljöns estetik. Medicinsk grundkurs, 100 p Kursen ska ge kunskap om människokroppens uppbyggnad och funktion. Kursen ska också ge kunskap om vanliga mikroorganismer och deras spridningsvägar samt förståelse för vikten av ett hygieniskt arbetssätt. Kursen ger kunskap om vanliga sjukdomstillstånd och om läkemedel. Omvårdnad, 150 p Kursen ska ge fördjupad kunskap om omvårdnad, kunskap om och praktisk erfarenhet av omvårdnad vid vanliga sjukdomstillstånd samt behandling och rehabilitering. Dessutom ska kursen ge kunskap om det samspel som råder mellan den enskilda människan och hennes miljö i relation till närstående och vårdare. Vidare ger kursen en översikt över samband mellan omvårdnad och samhällsutveckling ur ett historiskt perspektiv. Psykiatri, 200 p Kursen ska ge erfarenhet av psykiatrisk vård och fördjupad kunskap om psykiska störningar och behandlingsmetoder samt psykiatrisk omvårdnad utifrån aktuella teorier inom området. Vidare ska kursen ge förståelse av samband mellan samhällsutveckling och psykiatrisk verksamhet. Kursen ska även ge kunskap om det samspel som råder mellan den enskilda människan och hennes miljö i relation till närstående och vårdare samt allmänhet. Sjukvård, 200 p Kursen ska ge fördjupad kunskap om omvårdnad, praktisk erfarenhet av sluten eller öppen sjukvård samt kunskap om och nödvändig handlingsberedskap i omhändertagande vid skada och svåra samt akuta sjukdomstillstånd. Kursen ska ge fördjupad kunskap om och förståelse av betydelsen av ett hygieniskt arbetssätt. Kursen ska också ge kunskap om läkemedel. Kursen ska även ge fördjupad kunskap om organisation av sjukvård i händelse av katastrof och krig. Vård- och omsorgsarbete, 200 p Kursen ska ge grundläggande kunskap om omvårdnad, social omsorg och erfarenhet av vård- och omsorgsarbete samt inblick i andra människovårdande yrken. Kursen ska även ge kunskap om vad som avgränsar och förenar omvårdnad och social omsorg. Kursen ska ge kunskap om och lyfta fram etiska aspekter inom vård- och omsorgsarbete. Kunskap i olika sätt att möta och kommunicera med människor i olika vård- och omsorgssituationer är också ett mål för kursen. Kursen ska också ge kunskap om och erfarenhet av funktion och skötsel av vanligt förekommande inredning och teknisk utrustning samt apparatur. Etik och livsfrågor, 100 p Kursen ska ge kunskap om etiska riktlinjer och centrala etiska begrepp samt värden och värdekonfl ikter inom verksamhetsområdet. Kursen ska även ge en fördjupad kunskap om olika livsåskådningars syn på hälsa och behandling, vård och omsorg samt liv och död. Människan socialt och kulturellt, 100 p Kursen ska ge kunskap om människan ur olika sociala och kulturella perspektiv samt skapa förståelse av olika sätt att se på kulturbegreppet. Rehabilitering och habilitering, 100 p Kursen ska ge fördjupad kunskap om rehabilitering och habilitering av människor i behov av vård och omsorg. Kursen ska även ge kunskap om hjälpmedel som används i rehabiliterande och habiliterande syfte och ge erfarenhet av verksamheter som stödjer och utvecklar människors möjlighet till ett meningsfullt liv. Social omsorg, 150 p Kursen skall ge fördjupad kunskap om social omsorg. Kursen skall även utveckla kunskap om och erfarenhet av samspel mellan människors olika erfarenheter, deras önskningar och krav på ett meningsfullt liv och samhällets möjlighet till stöd och hjälp. Vidare skall kursen ge en översikt över samband mellan omsorg och samhällsutveckling ur ett historiskt perspektiv. Socialpsykiatri, 100 p Kursen ska ge fördjupad kunskap om samspel mellan den enskilda människan och hennes miljö och omgivning. Kursen ska även ge kunskap om kommunikationens betydelse för människor med psykiska störningar. Dessutom ska kursen ge kunskap om och erfarenhet av socialpsykiatrisk verksamhet. 10

11 Gymnasial vuxenutbildning som du kan följa på dagtid, kvällstid eller fl exibelt Utvecklingsstörning/funktionshinder, 200 p Kursen ska ge fördjupad kunskap om social omsorg samt praktisk erfarenhet av stöd och service till människor med utvecklingsstörning och andra funktionshinder. Kursen ska även ge kunskap om faktorer som påverkar livsvillkor och möjligheter till utveckling för människor. Omsorg om människor med demenshandikapp, 200 p -lokal kurs Kursen ska ge fördjupade kunskaper i omsorger och omvårdnad av människaor med demenshandikapp samt ge kunskaper om sjukdomens konsekvenser för den sjuke, närstående och samhället. Projektarbete, 100 p Ett samhälle och arbetsliv i snabb förändring kräver nya arbetsformer och kompetenser. Idag är projektorienterade arbetsformer vanliga inom många sektorer. Du som studerar får genom projektarbetet möjlighet att utveckla de färdigheter och kunskaper som krävs. Projektarbete är en arbetsform där du med utgångspunkt i ett problemområde, en problemställning eller en aktuell uppgift defi nierar eller genomför ett målinriktat arbete från idé till färdig produktion, konkret resultat eller praktisk lösning. Planläggning, genomförande och bedömning av projektarbetet följs åt i nära samarbete mellan dig och din handledare. Projektarbete är en möjlighet för dig som tänkt studera vidare att få en ökad insyn i t.ex. hur uppsatser konstrueras, men även i hur man planerar och genomför ett långtgående projekt. Syftet är att förbereda dig för både ett praktiskt arbete men även vidare teoretiska studier. Bild, 150 p Kursen ska utveckla förmåga till bildförståelse och bildframställning samt ge kunskaper i analys och tolkning av olika typer av tvådimensionella bilder. Kursen har även som mål att utveckla den kreativa förmågan hos eleverna samt ge möjlighet till praktiskt arbete med bildområdets olika tekniker, material och konstnärliga uttryckssätt. Därutöver ska kursen ge kunskap om bildens utveckling och funktion i samhället samt behandla bilder ur ett historiskt, nutida, nationellt och internationellt perspektiv. Bild och form, grundkurs, 50 p Kursen ger grundläggande kunskaper inom bild- och formområdet. Kursen ska också utveckla förmåga att analysera och tolka olika typer av bild- och formspråk. Dessutom ska kursen ge möjlighet att arbeta med olika material och tekniker. Historia B, 100 p Kursen ska öka din kritiska förmåga. Du väljer själv händelse eller skeende och visar vilka slags krafter eller faktorer som kan ha varit styrande och även hur samma historiska fenomen eller skeende kan beskrivas på olika sätt utifrån olika centrala historiska begrepp. Förkunskapskrav: Historia A Religion A, 50 p Kursen ger kunskap om kristendomens och andra stora världsreligioners huvudtankar, värderingar, traditioner och urkunder. Religionens roll för människors sätt att tänka och handla betonas. Du ökar din förståelse för olika religioner och livsåskådningar och stimuleras till egna refl ektioner och ställningstaganden i viktiga etiska problem. Religion B, 50 p Du fördjupar studierna i religionskunskap och får kunskap om hur samspelet mellan samhällssyn, religion och andra världsåskådningar påverkar kultur och samhälle. Undersökningar kring aktuella tros- och livsåskådningsfrågor studeras, diskuteras och tolkas. Du lär dig motivera ditt eget ställningstagande i viktiga etiska problem. Förkunskapskrav: Religion A Samhällskunskap A, 100 p Kursen behandlar samhällsfrågor ur både ett historiskt, lokalt och globalt perspektiv vilket bidrar till att öka kunskaperna om och förståelsen av dagens samhälle. Vidare diskuteras och analyseras hur politiska, ekonomiska, sociala och geografi ska förhållanden påverkar samhället både nationellt och internationellt. Inom kursen tränas förmågan att använda olika kunskapskällor och att kritiskt granska dessa. Värdet av demokrati som samhällets värdegrund behandlas och ligger till grund för allt arbete. Samhällskunskap B, 100 p Kursen ska fördjupa och vidga din kunskap och förståelse av mer komplexa samhällsfrågor. Kursen ska också bidra till att utveckla ett mer refl ekterande och analyserande synsätt hos dig som studerande. Förkunskapskrav: Samhällskunskap A Samhällskunskap C, 100 p Denna kurs är en fördjupning av A- och B-kursen. På denna nivå skall du som studerande vara väl förtrogen med att analysera, presentera och värdera komplicerade samhällsfrågor. Förkunskapskrav: Samhällskunskap B Historia A, 100 p Kursen ger en allmänbildande översikt över den historiska utvecklingen. Utifrån eget val och intresse för fördjupar du dig i bakgrund och sammanhang till några skeenden och företeelser i vår tid. 11

12 Mer information Flen Webbplats: en.se/vuxenutbildning E-post: en.se Reception Besöksadress: Drottninggatan 5 tfn , fax Studieinformation och vägledning Studie- och yrkesvägledare Solveig Zunko, tfn E-post: en.se Läs- och skrivsvårigheter Besöksadress: Drottninggatan 5 Sara Dahlberg, tfn E-post: en.se Särskola för vuxna, Särvux Lena Jonsson, tfn E-post: en.se Svenska för invandrare, sfi Besöksadress: Drottninggatan 5 Nils Andreasson, tfn E-post: en.se Katrineholm Webbplats: E-post: Telefon: Viadidakt - Kullbergska huset Besöksadress: Bievägen 1 B - Studie- och yrkesvägledning - Intagningskansli - Gymnasial vuxenutbildning - ECDL, datakörkortet - Uppdragsutbildning Viadidakt - Gula huset Besöksadress: Drottninggatan 14 (plan 2) - Särskild vuxenundervisning, Särvux - Svenska för invandrare, sfi Viadidakt - Röda huset Besöksadress: Kungsgatan 19 (plan 3) Reception för verksamheterna fi nns i Gula huset på Drottninggatan Stöd för läs- och skrivsvårigheter - Studieverkstad Vingåker Webbplats: E-post: Telefon: Viadidakt - Åbrogården Besöksadress: Storgatan 55 - Studie- och yrkesvägledning - Intagningskansli - Gymnasial vuxenutbildning - ECDL, datakörkortet - Uppdragsutbildning - Extra undervisningsstöd - Studieverkstad Hit skickar du din ansökan Flens kommun AU-centrum FLEN Viadidakt Kullbergska huset KATRINEHOLM Viadidakt Åbrogården VINGÅKER

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenutbildning i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenstudier i Flen, Katrineholm och Vingåker Kommunal vuxenutbildning kallas: Grundläggande vuxenutbildning, som omfattar utbildningar på grundskolenivå.

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Vuxenutbildningen, Omvårdnadssektorn

Vuxenutbildningen, Omvårdnadssektorn Välkommen Personal Marie Sandberg: Sjukvård, Omvårdnad Rune Wendel: Lindrande vård, Hemsjukvård Ann-Christin Eklind: Omsorg och omvårdnad vid demenssjukdom, Psykiatri, Socialpsykiatri, Geriatrik, Handledning

Läs mer

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby Läsåret 2018/2019 Högsby UtbildningsCenter huc@hogsby.se Innehållsförteckning Valbara kurser på gymnasial nivå - KGY Svenska / Svenska som andraspråk 1 Engelska 1 Religion 1 Historia 1 Psykologi 1 Filosofi

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning

Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning 1 (14) Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning OBS! Alla kurser startar inte alla perioder Arbetssätt och lärande, LPL1201, 50 poäng Kursen skall ge kunskap om människors läroprocesser och olika sätt

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Kom ihåg! Sista ansökningsdag. 1 maj. Trollhättan Y Vänersborg

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Kom ihåg! Sista ansökningsdag. 1 maj. Trollhättan Y Vänersborg Särskild utbildning för vuxna Särvux Välkommen till Särvux - en plats där du växer Kom ihåg! Sista ansökningsdag 1 maj Trollhättan Y Vänersborg Kort om Särvux i Trollhättan och Vänersborg Särvux är för

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

LÄRVUX kurser 2015/2016

LÄRVUX kurser 2015/2016 Lärvux kurser 2015/2016 1 Välkommen till Lärvux Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Lärvux är för dig

Läs mer

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Engelska (A) 100p Estetisk verksamhet 50p Idrott och hälsa (A) 100p Matematik (A) 100p Naturkunskap (A) 50p Religionskunskap (A) 50p Samhällskunskap (A)

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 Katalog Vuxenutbildning 2009 Välkommen till Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Hermods hjälpt fler än fyra miljoner svenskar att nå sina

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 Vuxenutbildningen Välkommen till Mjölby vuxenutbildning! En plats där du hittar nya vägar Nystart eller bara ett steg vidare? Med

Läs mer

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga välkommen till Lärcentrum, vuxenutbildning utbildningsutbud läsåret 2011/2012 innehåll 3 vem får studera 4 grundläggande vuxenutbildning (gruv)

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna TILL ELEVEN Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-82-0

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012 Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2011-12 Anvisningar... 1 Kurskalender... 2 Bild och form, grundkurs: 50 poäng... 3 Engelska B: 100 poäng... 3 Etik och livsfrågor: 100 poäng... 3 Fackteckning och design

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 1 Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 Kurs Innehåll Poäng Period/åk 450 p Läsåret År 2 och 3 Musikprofilen, omfattar totalt 450 poäng, dvs hela utrymmet för det individuella

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning o För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20 eller ha slutförd gymnasieutbildning

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING 2015-05-07 Välkommen till Birgittaskolans vuxenutbildning GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Närkurs eller distanskurs Biologi Biologi, två terminer 75/termin Närkurs Data Data, orienteringskurs

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux Det livslånga lärandet Mattias Egebrink Kurskatalog Lärvux Är du nyfiken på att studera är du välkommen till oss för att diskutera dina önskemål. Vi finns i Komvux lokaler (hus C) på Korsängsgatan 12 i

Läs mer

Välkommen att studera på Särskild undervisning för vuxna

Välkommen att studera på Särskild undervisning för vuxna Välkommen att studera på Särskild undervisning för vuxna 2013-2014 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö. Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada kan läsa

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Utvecklas hela livet LÄRVUX. kurskatalog Uppsala. Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser. www.vux.uppsala.

Utvecklas hela livet LÄRVUX. kurskatalog Uppsala. Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser. www.vux.uppsala. Utvecklas hela livet LÄRVUX kurskatalog Uppsala Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser www.vux.uppsala.se 2 Välkommen och studera som vuxen! Har du lust att studera? Är du osäker

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen Engelska A Engelska A är en vidareutveckling på grundskolans utbildning. Eleven vidareutvecklar alla delmoment; läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron

Läs mer

Omvårdnadsutbildning HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1. Solna stad i samarbete med Medlearn. Du väljer själv studietakt. Förkunskapskrav.

Omvårdnadsutbildning HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1. Solna stad i samarbete med Medlearn. Du väljer själv studietakt. Förkunskapskrav. HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1 Omvårdnadsutbildning Du väljer själv studietakt Du väljer om du vill läsa heltid eller deltid. Heltid innebär 20-30 poäng/vecka. Hela yrkesutbildningen omfattar 1350 poäng. Förkunskapskrav

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Svenska A/svenska som andraspråk A 100 Svenska B/svenska som andraspråk B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Idrott & hälsa A 100

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Särvux

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Särvux Kalix Kommun KURSKATALOG SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Särvux Vi har kurserna på Träningsskolenivå Grundsärskolenivå Gymnasiesärskolenivå För personer med förvärvad hjärnskada Utbildning för dig som fyllt

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 För heltidsstudier VT-16 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING

VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING Vård- och omsorgsutbildningen går att läsa på tre respektive fyra studieperioder och innehåller alltid arbetsplatsförlagt lärande (APL). Utbildningen innehåller grundkurser

Läs mer

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux Särskild undervisning för vuxna 2015 2016 Välkommen att studera på Särvux Särvux 1 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 8 januari 18 november - 14 december 12 februari 6 januari 25 januari 19 mars 10 februari 1 mars 23 april 17 mars

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Kurskatalog. Våren 2016. www.centrumvux.se

Kurskatalog. Våren 2016. www.centrumvux.se Kurskatalog Våren 2016 www.centrumvux.se Period 1: 11 januari 18 mars sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 1-2: 11 januari 27 maj sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 2: 21 mars 27 maj sista

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs Fysik

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

KURSUTBUD för vuxenutbildning

KURSUTBUD för vuxenutbildning KURSUTBUD för vuxenutbildning ALLMÄNT OM FUTURA UTBILDNING Hos oss på Futura Utbildning hittar du vuxenutbildning, Svenska för invandrare, gymnasiekurser och gymnasieprogram. Vuxenutbildngen på Futura

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Särvux Sydnärkes Utbildningsförbund

Särskild utbildning för vuxna. Särvux Sydnärkes Utbildningsförbund Särskild utbildning för vuxna Särvux Sydnärkes Utbildningsförbund Kurskatalog 2014/2015 Särvux Särskild utbildning för vuxna Särvux är till för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 246 gymnasieskola 2011 (NA) Examensmål för naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna REVIDERAD 2014-03-15 Till Eleven Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Yrkesutbildningar på gymnasial nivå

Yrkesutbildningar på gymnasial nivå Yrkesutbildningar på gymnasial nivå Våren 2012 Kursstart: januari 2012, Sista ansökningsdatum: 14 november, 2011 Ansökan Ansökan görs på webben Kompletteringar i form av kopior på betyg och övriga dokument

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux Faxnr 20

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs Fysik

Läs mer

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13 Kurskatalog Lärling12 Individuellt val LÅ12-13 2013 01 08 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012 Kurskatalog Lärling11 Individuellt val VT 2012 2012 03 06 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Integrations- och Arbetsmarknadsförvaltningen Vuxenutbildningen. skolan som ger dig extra stöd

Integrations- och Arbetsmarknadsförvaltningen Vuxenutbildningen. skolan som ger dig extra stöd Integrations- och Arbetsmarknadsförvaltningen Vuxenutbildningen skolan som ger dig extra stöd Hösten 2015 och våren 2016 1 Välkommen till SärVux SärVux (Särskild utbildning för vuxna) Det är en frivillig

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs - ej VT17 Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

utvecklar förståelse av sambandet mellan struktur, egenskaper och funktion hos kemiska ämnen samt varför kemiska reaktioner sker,

utvecklar förståelse av sambandet mellan struktur, egenskaper och funktion hos kemiska ämnen samt varför kemiska reaktioner sker, Kemi Ämnets syfte Utbildningen i ämnet kemi syftar till fördjupad förståelse av kemiska processer och kunskap om kemins skiftande tillämpningar och betydelse inom vardagsliv, industri, medicin och livsmiljö.

Läs mer

Hösten Vuxenstudier Haninge PERIODER HÖSTEN 2015 KURSER & UTBILDNINGAR

Hösten Vuxenstudier Haninge PERIODER HÖSTEN 2015 KURSER & UTBILDNINGAR KURSER & UTBILDNINGAR Vuxenstudier Haninge Hösten 2015 PERIODER HÖSTEN 2015 Period 4: 10 augusti 16 oktober (sista ansökningsdag 3 juni 2015) Period 4 5: 10 augusti 18 december (sista ansökningsdag 3 juni

Läs mer

Vå rd och omsorgsutbildning

Vå rd och omsorgsutbildning Vå rd och omsorgsutbildning Undervisningen i vård- och omsorgsutbildningen syftar till att du utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I undervisningen

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Terminstid: Vårterminen 2016 160118-160603 Höstterminen 2016 160815-161216 prel OBS! För alla kurser gäller att de anordnas om de får tillräckligt antal sökande. Om den kurs

Läs mer

Vi har plats för dig!

Vi har plats för dig! Vuxenutbildningen i Lerum och Partille kursprogram våren 2011 Vi har plats för dig! Gymnasiala kurser våren och hösten 2011 Planerad start Kurs Poäng våren -11 hösten -11 DATORANVÄNDNING Datorkunskap 50

Läs mer