Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning"

Transkript

1 1 (14) Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning OBS! Alla kurser startar inte alla perioder Arbetssätt och lärande, LPL1201, 50 poäng Kursen skall ge kunskap om människors läroprocesser och olika sätt för lärande och utveckling i grupp. Kursen skall även ge kunskap om och erfarenhet av arbete som karaktäriseras av delaktighet och medinflytande samt ett demokratiskt arbetssätt. Ansvarsfull alkoholhantering, SERK1202, 50 poäng Kursen ger kunskaper om svensk alkohollagstiftning och dess historiska framväxt samt kunskaper om risker vid alkoholkonsumtion. Kursen skall även ge kunskaper om gästers och olika personalkategoriers ansvar i gästmatsalar. Kursen skall även ge möjlighet att ta ställning i moral- och etikfrågor med anknytning till alkohol. Arbetsmiljö och säkerhet, ARL1201, 50 poäng Kursen ger kunskaper om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet med inriktning mot vald utbildning. Kursen skall även ge förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle. Kursen skall ge kunskaper om hur man kan påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och hur man medverkar till att skapa goda arbetsförhållanden. SIG300, v2.0, Bageri A, BAK1201, 100 poäng Kursen ger grundläggande kunskaper i framställning av bröd med jästa degar. Kursen skall även ge kunskaper om användning av maskiner och övrig utrustning samt om olycksfallsrisker, hygien- och säkerhetsbestämmelser. Dessutom skall kursen ge kunskaper om receptberäkning. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN KOMVUX

2 2(14) Barteknik, SERK1203, 50 Poäng Kursen skall ge grundläggande kunskaper om arbete i en dryckesbar. Kursen skall även ge kunskaper i hantering av råvaror, material och redskap i en dryckesbar. Kursen skall dessutom ge kunskaper om olika alkoholhaltiga och alkoholfria drycker, olika spritbaser och drinkrecept samt erfarenhet av att blanda till lättdrinkar. Datorkunskap, DAA1201, 50 Poäng I kursen datorkunskap lär du dig grunderna i ordbehandling, kalkylering och presentationsteknik på dator. Internet och e-post hantering ingår liksom en orientering om informationsteknologi och nätverksteknologi. Demens/lokal kurs, OMV1511, 100 Poäng Kursen skall ge fördjupade kunskaper i omvårdnad med inriktning demensvård. Utbildningen skall öka förmågan att ge den specifika och individuella omvårdnad som krävs inom denna specialitet för att därigenom säkerställa god kvalitet i vården. Drycker, LMK1201, 50 Poäng Kursen skall ge grundläggande kunskaper om olika typer av alkoholhaltiga drycker och lättdrycksalternativ. Kursen skall också ge kännedom om öl-, vin- och spritframställning. Ett mål för kursen är även att ge kunskap om olika viners karaktär och hur viner lämpligast kombineras med mat. Engelska A (Steg 5), EN1201, 100 poäng - Kärnämne Du får utveckla din förmåga att kommunicera genom att lyssna, läsa, tala och skriva. Språkfärdigheten fördjupar du också genom att utöka ditt ordförråd samt läsa skönlitteratur och artiklar. Med hjälp av grundläggande grammatik får du struktur i språket. Du utökar dina kunskaper om språkinlärning. Förkunskaper: Godkänt engelska på grundläggande nivå (Åk 9)/test Engelska B (Steg 6), EN1202, 100 poäng Du får fördjupa dina kunskaper. Diskutera och argumentera, läsa och kommentera, skriva och referera samt lyssna och kommunicera. Fördjupade kunskaper i realia och litteratur. Förkunskaper: Godkänt i Engelska A/test

3 3(14) Engelska C (Steg 7), EN1203, 100 poäng Kursen syftar till att utveckla och fördjupa framför allt din skriftliga kompetens i engelska. Du kommer att läsa och analysera olika texter, t.ex. skönlitteratur och faktatexter från olika världsdelar och epoker. Kursen betonar förmågan att analysera andras texter och uttrycka strukturerade och komplexa tankegångar i egna texter. Förkunskaper: Godkänt i Engelska B Etik och livsfrågor, SOMS1201, 100 poäng Kursen ger kunskap om etiska riktlinjer och centrala etiska begrepp samt värden och värdekonflikter inom verksamhetsområdet. Kursen skall även ge en fördjupad kunskap om olika livsåskådningars syn på hälsa och behandling, vård och omsorg samt liv och död. Filosofi A, FI1201, 50 poäng Kursen ger inblick i principiella problem som gäller kunskapen om människan och omvärlden samt filosofers försök att förstå dem. Studierna innebär träning i att tolka de olika verklighetsuppfattningar som filosofer uttrycker i sina egna texter och en utveckling i det egna filosofiska tänkandet. Företagsekonomi A, FE1202, 50 poäng Företagsekonomi A är grundkursen för dig som vill lära dig att förstå ekonomi, både för företagande och privat. Du får lära dig centrala ekonomiska begrepp och modeller. Du får grundläggande kunskaper om olika sätt att bedriva företag samt de juridiska konsekvenserna av olika företagsformer. Enklare lönsamhetsbedömningar och kalkyler ingår också. Kursen ger en bra förberedelse för övriga kurser inom ämnet företagsekonomi och är en bra grundkurs för dig som tänker starta eget. Kursen är en lärarledd distanskurs med ett antal lektionstillfällen Företagsekonomi B, FE1203, 150 poäng Företagsekonomi B är fortsättningskursen inom företagsekonomi. Kursen innehåller tre större block. Bokföring och bokslut är det största blocket där du får lära dig bokföring och grunderna i att göra bokslut. Block två handlar om marknadsföring. Här får du lära dig olika modeller som företagen använder sig av för att marknadsföra sina produkter. I block tre får du lära dig ett antal verktyg för att kunna upprätta både enkla och lite svårare kalkyler. Kursen är en lärarledd distanskurs med ett antal lektionstillfällen.

4 4(14) Förkunskaper: Godkänt Företagsekonomi A eller Småföretagande A Gastronomi, MAKU1203, 50 poäng Kursen ger kunskap om gastronomins historia och utveckling samt fördjupad kunskap om matsedelsplanering och matsedelsutformning. Utvecklande av förmågan att använda olika sinnen när måltider och matsedlar komponeras. Kursen tar dessutom upp gastronomiska termer på engelska och franska. Geografi A, GE1201, 100 poäng Kursen har inriktning mot naturresurser, resursanvändning och ger kunskaper och förståelse i frågor som gäller överlevnad, miljöpåverkan, resursknapphet och ekonomiskt handlande i anslutning därtill. Den skall vidare ge fördjupade insikter i vad samspel mellan regioner betyder för att forma människors levnadsvillkor, liksom fördjupad förståelse av människans roll i landskapsförändringar, regionalt och globalt. Geografi B, GE1202, 50 poäng Kursen innebär en fördjupning av geografistudierna och har inriktning mot samspelet mellan natur-, kultur- och samhällsbetingade processer och konsekvenserna därav för aktuella och framtida levnadsvillkor och för miljön. Kursen utvecklar ytterligare förmågan att arbeta med geografiska teorier, modeller och begrepp och att självständigt arbeta med geografisk informationshantering. Förkunskaper: Godkänt i Geografi A Geriatrik, OMV1205, 100 poäng Kursen ger kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt och socialt. Kursen ger också färdighet i att vårda och fördjupad kunskap om geriatrisk och psykogeriatrisk omvårdnad. Kursen ska även ge kunskap om hur miljön och relationer till närstående och vårdare samt samhällsvillkor påverkar den geriatriska och psykogeriatriska vården. Förkunskaper: Godkänt omvårdnad Historia A, HI1201, 100 poäng I Historia A får du en inblick i historiens epoker och se de grundläggande dragen i den historiska utvecklingen från Forntiden till våra dagar. Du får göra fördjupningar och analysera problem i grupp och individuellt. Tanken är också att du ska kunna förstå och diskutera dagens stora händelser utifrån ett historiskt perspektiv.

5 5(14) Information och layout A, ADM1205, 50 poäng Kursen skall ge grundläggande kunskap i muntlig och skriftlig affärskommunikation och utveckla förmågan att utforma intern och extern information på ett språkligt korrekt sätt, såväl muntligt som skriftligt. Kursen skall utveckla förmågan att utforma dokument och framställa informationsmaterial med hjälp av modern teknik samt ge erfarenhet av att arbeta effektivt och ergonomiskt riktigt. Kallkök, MAKU1204, 100 poäng Kursen ger kunskap och erfarenhet om grundläggande matlagningsmetoder vid tillagning av vanliga typrätter inom kallkök. Den skall ge kunskap om och erfarenhet av hur vanliga grunddegar bereds och hur olika produkter kan framställas av dessa. Kursen skall även ge kunskap om råvaror och produkter inom kallköket samt hantering och förvaring med hänsyn till ekonomiska och hygieniska krav. Ett mål för kursen är också att ge kunskap om innebörden och betydelsen av god personlig hygien. Livsmedel A, LMK1202, 50 poäng När man arbetar i restaurang och storkök krävs kunskaper om de råvaror man hanterar. Kursen behandlar alla grupper av råvaror inom livsmedelsområdet. Den tar upp livsmedlens sammansättning, förvaring, förändring vid tillagning etc. Det ingår också kunskaper om prefabricerade produkter som används i restaurang och storhushåll. Livsmedelshygien, LMK1204, 50 poäng Kursen ger grundläggande kunskaper om personlig hygien och arbets- och livsmedelshygien. Kursen skall också ge kunskaper om mikrobiologi, smittkällor och livsmedelsburna infektioner. Kursen ger även kunskaper i metoder för att öka matvarors hållbarhet och effekter av livsmedelstillsatser. Ett mål för kursen är dessutom att ge kunskaper om egenkontroll, innehållet i livsmedelslagen och om internationella regler som berör arbete med livsmedel. Matematik A, MA1201, 100 poäng - Kärnämne Kursen bygger vidare på matematikutbildningen i grundskolan och erbjuder breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik, algebra, geometri, statistik och funktionslära. Kursen ger allmän medborgarkompetens. Förkunskaper: Grundskolenivå i Matematik (Åk 9) eller test

6 6(14) Matematik B, MA1202, 50 poäng Kursen bygger vidare på kunskaper motsvarande grundskolans sannolikhetslära och på Matematik A inom områdena geometri, statistik, algebra och funktionslära. Kursen ger insikter i matematiska begrepp och metoder. Dessutom behandlar kursen hur en statistisk undersökning genomförs och värderas. Förkunskaper: Godkänt Matematik A eller test Matematik C, MA1203, 100 poäng Kursen bygger vidare på kunskaper inom aritmetik, algebra och funktionslära. Den innehåller även differentialkalkyl. I kursen behandlas problem som gäller optimering, förändringar och extremvärden och begreppet derivata introduceras. Kursen innehåller användande av grafritande hjälpmedel. Förkunskaper: Godkänt Matematik B eller test Matematik D, MA1204, 100 poäng Matematik D innehåller trigonometri och differential- och integralkalkyl. Du utvecklar under eget ansvar din förmåga att i en större uppgift självständigt arbeta med en problemställning i matematik. Du bör vara väl förtrogen med grafritande hjälpmedel. Förkunskaper: Godkänt Matematik C eller test Matematik E, MA1205, 50 poäng Kursen ger tillfälle att i en syntes använda tidigare kunskaper om talbegreppet samt kunskaper från algebra, funktionslära, trigonometri, geometri och differential- och integralkalkyl. Kursen behandlar komplexa tal samt fördjupad differential- och integralkalkyl. Kursen skall ge de fördjupade kunskaper som krävs för fortsatta studier inom matematikintensiva utbildningar. Förkunskaper: Godkänt Matematik D Medicinsk grundkurs, OMV1209, 100 poäng Kursen ger kunskap om människokroppens uppbyggnad och funktion. Kursen ger också kunskap om vanliga mikroorganismer och deras spridningsvägar samt förståelse för vikten av ett hygieniskt arbetssätt. Kursen ger kunskap om vanliga sjukdomstillstånd och om läkemedel samt kunskap om samhällets sätt att organisera hjälpinsatser i händelse av katastrof och krig.

7 7(14) Människan socialt och kulturellt, SOMS1202, 100 poäng Kursen ger kunskap om människan ur olika sociala och kulturella perspektiv samt skapar förståelse för olika sätt att se på kulturbegreppet. Kursen ger kunskap om hur människan socialiseras samt förståelse av socialt samspel. Du får också kunskap om hälsa ur kulturella och sociala perspektiv. Naturkunskap A, NK1201, 50 poäng - Kärnämne Kursen tar främst upp miljöfrågor, men även frågor kring ekologi, energi- och resursanvändning behandlas. Kursen tar upp en grundläggande genomgång av naturvetenskap, geologi och astronomi. Naturkunskap B, NK1202, 100 poäng Kursen behandlar människans biologiska, fysikaliska och kemiska vardag, materien, livets förutsättningar och utveckling samt organismens byggnad och funktion. Även betydelsen av en hälsofrämjande livsstil ingår i kursen, liksom etiska frågor speciellt de som gäller den moderna genteknikens utveckling och utnyttjande. Kursen kan läsas samtidigt med Naturkunskap A.. Närlingslära, NÄR1202, 50 poäng Kursen ger kunskap om matens betydelse för hälsan samt näringsämnens uppbyggnad och deras uppgifter i kroppen. Kursen ger kunskap om människokroppens behov av näringsämnen och energibehov vid olika aktiviteter samt kännedom om matspjälknings-processen. Kursen ger även kunskap om näringsinnehåll i de vanligaste livsmedlen och om hur näringsämnen bevaras i samband med beredning av livsmedel. Omvårdnad, OMV1210, 150 poäng Kursen ger fördjupad kunskap om omvårdnad. Kursen ger även kunskap om och praktisk erfarenhet av omvårdnad vid vanliga sjukdomstillstånd samt behandling och rehabilitering. Dessutom ger kursen kunskap om det samspel som råder mellan den enskilda människan och hennes miljö i relation till närstående och vårdare. APU (arbetsplatsförlagd utbildning) ligger schemalagd med två dagar i veckan. Förkunskaper: Vård- och omsorgsarbete med godkänd APU

8 8(14) Programhantering, DAA1203, 100 poäng Kursen skall ge fördjupade kunskaper i att använda ordbehandlings- och kalkylprogram. Kursen skall även ge kunskaper i att använda ett presentationsprogram och dess vanligaste funktioner för att producera presentationer och bildspel. Kursen ska också ge kunskaper om olika nätverkstjänster. Dessutom skall kursen utveckla förmågan att använda datorn som arbetsredskap. Förkunskaper: Godkänt Datorkunskap eller Information och Layout A Projektarbete, PA1201, 100 poäng Projektarbete är en förberedelse för högre studier där vi tränar ett vetenskapligt arbetssätt. Du ska välja ett forskningsområde, formulera en forskningsuppgift och välja en metod för att lösa uppgiften. Arbetsprocessen ska du redovisa via en loggbok och slutprodukten kan se olika ut. Projektarbete förutsätter god studievana och förmåga att ta eget ansvar för dess genomförande. Förkunskaper: Godkänt Matematik A, Svenska eller Svenska som andraspråk A, Engelska A. Psykiatri, OMV1211, 200 poäng Kursen ger erfarenhet av psykiatrisk vård och fördjupad kunskap om psykiska störningar och behandlingsmetoder samt psykiatrisk omvårdnad utifrån aktuella teorier inom området. Vidare ger kursen förståelse av samband mellan samhällsutveckling och psykiatrisk verksamhet. Kursen ger även kunskap om det samspel som råder mellan den enskilda människan och hennes miljö i relation till närstående och vårdare samt allmänhet. APU (arbetsplatsförlagd utbildning) ligger schemalagd fyra fem veckor sammanhängande. Förkunskaper: Omvårdnad med godkänd APU-period Psykologi A, PS1201, 50 poäng Kursen innehåller grundläggande teori och tillämpningar. Att utveckla insikter och kunskaper som kan utnyttjas i vardagsliv och i yrkesliv betonas. Egna och andras reaktioner och upplevelser samt relationer mellan människor behandlas liksom ytterligare flera aspekter av människans beteende. Studier av psykologiska förklaringsmodeller och teorier ger tillfälle att utveckla ett kritiskt förhållningssätt i ämnet.

9 9(14) Psykologi B, PS1202, 50 poäng Kursen innehåller studier av psykologiska perspektiv, analys och kritisk granskning av psykologiska teorier och deras tillämpning. Ett samhällsperspektiv på psykologiska kunskaper och deras tillämpning ingår liksom en fördjupning av kunskaperna om människan i kris- och katastrofsituationer, studier av socialpsykologiska företeelser samt teorier om psykiska störningar och deras behandling. Förkunskaper: Godkänt Psykologi A Religionskunskap A, RE1201, 50 poäng - Kärnämne Kursen betonar etiska och moraliska frågor samt människors olika livstolkningar. Kursen skall visa att religion och livsåskådning är naturliga delar av samhällslivet och också ge förståelse av vad ett eget ställningstagande kan betyda för den personliga utvecklingen. De stora världsreligionernas grundläggande tro, idéer och uttrycksformer gås igenom. Religionskunskap B, RE1202, 50 poäng Kursen breddar och fördjupar innehållet i Religionskunskap A. Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter inom tros- och livsåskådningarnas område. Förkunskaper: Godkänt Religionskunskap A Restaurang, MAKU1205, 100 poäng Kursen ger grundläggande kunskaper om hur vanligt förekommande anrättningar i ett restaurangkök tillagas. Den ger även kunskaper om matsedelsplanering och grundläggande kalkylering. Kunskap om och metoder för hantering av livsmedel från råvara till färdiglagad maträtt är viktig del av kursen. Även kunskap om råvaruhantering ingår. Restaurang påbyggnad, MAKU1206, 100 poäng Kursen skall ge fördjupad kunskap om i ett restaurangkök aktuella varianter av klassisk matlagning och s.k. trendmatlagning. Den skall ge kunskap om bedömning av kvalitet och ekonomi vid tillagning av anrättningar av såväl råvaror som färdiga produkter. Kursen skall även ge kunskap om detalj- och portionsstyckning av olika råvaror. Kursen skall också ge fördjupad kunskap om matsedelsplanering med anpassning till gästers olika behov. Kursen skall dessutom ge fördjupad kunskap om arbetsplanering för att uppnå ett rationellt och fungerande arbetssätt.

10 10(14) Restaurang och storkök A, MAKU1207, 200 poäng Kursen ger kunskap om och erfarenhet av hur i restaurang- och storkök vanligt förekommande anrättningar tillagas. Den ger fördjupad kunskap om metoder för hantering av livsmedel från råvara till färdiglagad maträtt. Kunskap om och erfarenhet av matsedelsplanering utifrån gästers olika behov ingår i. Detta är en praktisk kurs med en stor del arbetsplatsförlagd utbildning (APU) Förkunskaper: Varmkök, Restaurang Samhällskunskap A, SH1201, 100 poäng - Kärnämne Kursen behandlar demokratibegreppet, massmedier, statsskick, samhällsekonomi, befolkningsfrågor, europeiska unionen och arbetslivskunskap, Muntlig och skriftlig behandling av olika samhällsfrågor. Samhällskunskap B, SH1202, 100 poäng Kursen fördjupar kunskaper och analysförmåga med avseende på samhällsfrågor. Både förändringsprocesser och dagsaktuella händelser studeras framförallt ur ett internationellt och globalt perspektiv. Förkunskaper: Samhällskunskap A Servering A, SERK1205, 50 poäng Kursen ger kunskap om och erfarenhet av enklare serveringsmetoder, uppdukningar och bärteknik. Kursen ger också kännedom om materiel, redskap och utrustning vid servering. Ett mål för kursen är även att ge grundläggande kunskap om matsedlars uppbyggnad och kännedom om måltidsdrycker. Kursen skall också ge kunskap om kassarutiner. Kursen skall dessutom ge förståelse för behovet av korrekt uppträdande samt förståelse av ändamålsenlig klädsel. Servering B, SERK1206, 100 poäng Kursen skall ge fördjupade kunskaper i serveringsmetoder, uppdukningar och bärteknik samt kunskap om olika sätt att organisera arbetet i gästmatsalar. Kursen skall ge fördjupade kunskaper om kassarutiner. Kursen skall ge kunskaper om matsedlars innehåll, måltidsdrycker och måltidsrätter. Kursen skall också ge kännedom om och erfarenheter av att kunna planera och organisera olika beställningsarrangemang. Kursen skall även ge kännedom om gästpsykologi och erfarenheter av att bemöta gäster vid försäljning. Förkunskaper: Godkänt i Servering A

11 11(14) Servering C, SERK1207, 200 poäng Kursen skall ge fördjupade erfarenheter av servering och bärteknik i gästmatsalar samt erfarenhet av att rekommendera måltider och drycker. Kursen skall ge fördjupade kunskaper i bordsuppdukningar samt om materiel, redskap och utrustning vid servering. Kursen skall också utveckla kommunikations- och samarbetsförmågan. Ett mål för kursen är också att ge kunskaper i kalkylering. Kursen skall dessutom ge kunskaper i att översätta menyer till främmande språk. Förkunskaper: Godkänt i Servering B Sjukvård, OMV1212, 200 poäng Kursen ger fördjupad kunskap om omvårdnad och ge praktisk erfarenhet av sluten eller öppen sjukvård. Du får kunskap i omhändertagande vid skada och akuta sjukdoms-tillstånd. Kursen ger även fördjupad kunskap om och förståelse av betydelsen av ett hygieniskt arbetssätt. Kursen skall också ge kunskap om läkemedel. Kursen skall även ge fördjupad kunskap om organisation av sjukvård i händelse av katastrof och krig. APU (arbetsplatsförlagd utbildning) ligger schemalagd fyra fem veckor sammanhängande. Förkunskaper: Vård- och omsorgsarbete med godkänd APU-period Småföretagande A, FE1207, 50 poäng Småföretagande A är kursen för dig som kanske vill starta ett företag. Du får lära dig viktiga ekonomiska begrepp och modeller samt var du kan få hjälp om du funderar på att starta ett företag. Du får grundläggande kunskaper om olika sätt att bedriva företag samt de juridiska konsekvenserna av olika företagsformer. Du får lära dig att upprätta enklare ekonomiska kalkyler och beräkningar samt grunderna i bokföring. Kursen är en lärarledd distanskurs med ett antal lektionstillfällen Småföretagande B, FE1208, 100 poäng Småföretagande B är fortsättningskursen för dig som har tankar på att starta en egen verksamhet. Du får lära dig viktiga ekonomiska begrepp och grunderna i bokföring och bokslut. Du får även lära dig att utföra enklare ekonomiska kalkyler och beräkningar. Kursen är en lärarledd distanskurs med ett antal lektionstillfällen Förkunskaper: Godkänt Företagsekonomi A eller Småföretagande A

12 12(14) Social omsorg, SOMS1204, 150 poäng Kursen ger fördjupad kunskap om social omsorg. Kursen skall även utveckla kunskap om och erfarenhet av samspel mellan människors olika erfarenheter, deras önskningar och krav på ett meningsfullt liv och samhällets möjlighet till stöd och hjälp. Vidare skall kursen ge en översikt över samband mellan omsorg och samhällsutveckling ur ett historiskt perspektiv. Socialpsykiatri, SOMS1205, 100 poäng Kursen ger fördjupad kunskap om samspel mellan den enskilda människan och hennes miljö och omgivning. Kursen ger även kunskap om kommunikationens betydelse för människor med psykiska störningar. Dessutom ger kursen kunskap om och erfarenhet av socialpsykiatrisk verksamhet. Förkunskaper: Medicinsk grundkurs, Vård och omsorgsarbete Socialt behandlingsarbete, SOMS1206, 100 poäng Kursen ger grundläggande kunskap om och erfarenhet av olika former av socialt behandlingsarbete. Kursen skall även ge teoretiska förklaringar till hur människor lär in beteenden och hur dessa kunskaper kan användas i socialt behandlingsarbete. Kursen skall också ge erfarenhet av och förståelse för vad som sker i en samtalssituation. Förkunskaper: Medicinsk grundkurs, Vård och omsorgsarbete Storkök, MAKU1209, 100 poäng Kursen ger grundläggande kunskaper om hur vanligt förekommande rätter förbereds och tillagas enligt matlagningsmetoder för storköksproduktion samt i tillagning av de vanligaste typerna av specialkost. Kursen ger även kunskap om matsedelsplanering för storkök samt näringsberäkning och kostnadsberäkning av matsedel för olika målgrupper. Även i denna kurs ingår råvaruhantering ur såväl hygienisk samt ekonomisk synvinkel. Kursen innehåller en stor del arbetsplatsförlagd utbildning (APU) Svenska A, SV1201, 100 poäng - Kärnämne Du får öva dig i att skriva olika slags texter, tala inför grupp, läsa romaner, analysera olika typer av texter samt repetera grammatik och skrivregler. Du får kännedom om våra grannspråk. Du fördjupar dig i valfritt språkligt ämne, exempelvis dialekter, ungdoms-språk eller fackspråk.

13 13(14) Förkunskaper: Godkänt grundskolenivå i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå (Åk 9) Svenska B, SV1202, 100 poäng - Kärnämne Du får studera litteratur mot bakgrund av idéströmningar från antiken till våra dagar. Du fördjupar din förståelse för språk genom att studera språkhistoria och sociolekter. Dessutom får du utveckla din förmåga att skriva olika typer av texter, läsa och analysera hela litterära verk och tala inför grupp. Förkunskaper: Godkänt Svenska A Svenska C, SV1205, 50 poäng Svenska C är en kommunikativ kurs där vi inriktar oss på tal och skrift och målet är att du skall utveckla dina färdigheter inom dessa områden. Denna kurs är främst till för dig som skall söka till högskola/universitet. Förkunskaper: Godkänt Svenska A eller Svenska som andraspråk A. Svenska som andraspråk A, SVA1201, 100 poäng - Kärnämne Du får öva dig i att skriva olika slags texter, tala inför grupp, läsa romaner, analysera olika typer av texter samt repetera grammatik och skrivregler. Du får möjlighet att utveckla skriftspråket när det gäller form och språkriktighet. Förkunskaper: Godkänt grundskolenivå i svenska som andraspråk (Åk 9) Svenska som andraspråk B, SVA1202, 100 poäng Kärnämne Kursen vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål. Den syftar till att befästa och fördjupa dina kunskaper i svenska och ställer höga krav på ett korrekt och nyanserat språk. Du får studera litteratur mot bakgrund av idéströmningar från antiken till våra dagar. Förkunskaper: Godkänt Svenska som andraspråk A Varmkök, MAKU1210, 100 poäng Kursen ger kunskap om och erfarenhet av grundläggande matlagningsmetoder vid tillagning av vanliga typrätter inom varmkök. Kursen ger även kännedom om alternativ matlagning. Ett mål för kursen är även att ge kunskap om innebörden och betydelsen av god personlig hygien. Dessutom är ett mål för kursen att ge kunskap om organisation av och utrustning för förekommande uppgifter inom varmkök samt att ge kunskap om bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet.

14 14(14) Vård och omsorgsarbete, OMV 1215, 200 poäng Kursen ger grundläggande kunskap om omvårdnad och social omsorg och erfarenhet av vård- och omsorgsarbete samt inblick i människovårdande yrken. Du får kunskap i vad som avgränsar och förenar omvårdnad och social omsorg. Ett mål för kursen är kunskap i olika sätt att möta och kommunicera med människor i olika vård- och omsorgssituationer. APU (arbetsplatsförlagd utbildning) ligger schemalagd med två dagar i veckan.. Vårdsvenska, 100 poäng (orienteringskurs) Kursen syftar till att utveckla förmågan att kommunicera skriftligt och muntligt på svenska. Innehållet anknyter till ämnet omvårdnad och ska fungera som ett komplement till övrig undervisning samt ge extra stöd i bearbetandet av litteratur och i arbetet med individuella uppgifter. Observera att detta är en orienteringskurs för studerande på omvårdnad. Yrkesmatematik 50 poäng Restaurang, lokal kurs I kursen ingår att lära sig yrkesanpassad matematik som används inom restaurangyrken. Kursen ger bl.a. kunskaper i praktiska och teoretiska räkneuppgifter, sortförvandlingar, receptomvandlingar och kalkylering. Yrkessvenska Restaurang, 200 poäng (orienteringskurs) I kursen yrkessvenska ingår att lära sig yrkestermer och uttryck som används inom restaurangyrken. Deltagarna får hjälp med att förstå svåra ord och uttryck i övriga kurser som ingår i utbildningen. Observera att detta är en orienteringskurs för studerande på restaurangutbildningen.

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV:

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: Välkommen till ABF Stockholm Vux! Behöver du läsa upp ett enstaka betyg för att få en särskild behörighet eller läser du mot

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

KURS KOD KURSBESKRIVNING Bild och Form grundkurs Kontaktperson: Caroline Ring

KURS KOD KURSBESKRIVNING Bild och Form grundkurs Kontaktperson: Caroline Ring Estetik och skapande Bild och Form grundkurs Caroline Ring BF 1202 Du får lära dig grunderna i att skapa tvådimensionella och tredimensionella bilder. Du får chans att prova många olika material och tekniker.

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux!

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux! C3L - Centrum för LivsLångt Lärande Vuxenutbildningen i Tyresö Ansök på www.c3l.se KURSUTBUD Hösten 2009 Sök före 31 maj! Nyhet Yrkesvux! Information C3L Centrum för LivsLångt Lärande Bollmora Gårdsväg

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

TEU1201 TEU1202 TEU1203

TEU1201 TEU1202 TEU1203 RK1201 Affärsjuridik 50 poäng (läses tillsammans med Rättskunskap 50 poäng) 3 block 1 Affärsjuridik är en fortsättning på kursen Rättskunskap och ger fördjupade kunskaper i t ex avtalsrätt och köprätt.

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

KURSKATALOG för årskurs 2012

KURSKATALOG för årskurs 2012 KURSKATALOG för årskurs 2012 Kurserna är sorterade i bokstavsordning Samtliga kurser kan läsas som individuellt val Förklaringar: Ämne: Vilket ämne kursen tillhör Eventuell begränsning, t.ex. att kursen

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Våren 2014. Information och kursutbud

Våren 2014. Information och kursutbud Våren 2014 Information och kursutbud Välkommen! I katalogen finner du kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Vilket är ditt mål med att studera? Behöver du hjälp inför ditt val, kontakta gärna en

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2013/14 ÅK 3 1 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och fördjupningskurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska Gymnasiet

Läs mer

ADMINISTRATION BYGGKUNSKAP/MÅLERITEKNIK

ADMINISTRATION BYGGKUNSKAP/MÅLERITEKNIK ADMINISTRATION Information och layout A Kurskod: ADM1205 Kontaktpers: Kerstin Börjesson Information och Layout A lär dig använda Word på ett effektivt sätt, lär dig göra snygga dokument och lär dig skriva

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12

KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12 Nk = nationell kurs, Lk = lokal kurs Aktiekunskap/Lk 50 poäng Kurskod FE1501 Aldrig har så många i Sverige sparat i aktier som nu. Det finns inget land i världen som har så stor andel av befolkningen som

Läs mer

Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program

Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program REGISTER Kurser för grundläggande behörighet Svenska som andraspråk 2 2 Svenska som andraspråk 3 3 Behörighetsgivande kurser Idrott och hälsa 2 5 Matematik

Läs mer

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 SPÅNGA GYMNASIUM 2011-02-14 Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 Omfattning och syfte Syftet med det individuella valet är att du skall kunna fördjupa dig inom ett ämne eller pröva

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år, dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20, eller ha slutförd gymnasieutbildning.

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. YRKESPROGRAM ÅK 2 och 3

INDIVIDUELLA VAL. YRKESPROGRAM ÅK 2 och 3 INDIVIDUELLA VAL YRKESPROGRAM ÅK 2 och 3 2015/2016 Sida 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Omfattning/Innehåll Alla elever ska under sin studietid läsa 200 poäng individuellt val.

Läs mer