Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning"

Transkript

1 1 (14) Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning OBS! Alla kurser startar inte alla perioder Arbetssätt och lärande, LPL1201, 50 poäng Kursen skall ge kunskap om människors läroprocesser och olika sätt för lärande och utveckling i grupp. Kursen skall även ge kunskap om och erfarenhet av arbete som karaktäriseras av delaktighet och medinflytande samt ett demokratiskt arbetssätt. Ansvarsfull alkoholhantering, SERK1202, 50 poäng Kursen ger kunskaper om svensk alkohollagstiftning och dess historiska framväxt samt kunskaper om risker vid alkoholkonsumtion. Kursen skall även ge kunskaper om gästers och olika personalkategoriers ansvar i gästmatsalar. Kursen skall även ge möjlighet att ta ställning i moral- och etikfrågor med anknytning till alkohol. Arbetsmiljö och säkerhet, ARL1201, 50 poäng Kursen ger kunskaper om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet med inriktning mot vald utbildning. Kursen skall även ge förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle. Kursen skall ge kunskaper om hur man kan påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och hur man medverkar till att skapa goda arbetsförhållanden. SIG300, v2.0, Bageri A, BAK1201, 100 poäng Kursen ger grundläggande kunskaper i framställning av bröd med jästa degar. Kursen skall även ge kunskaper om användning av maskiner och övrig utrustning samt om olycksfallsrisker, hygien- och säkerhetsbestämmelser. Dessutom skall kursen ge kunskaper om receptberäkning. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN KOMVUX

2 2(14) Barteknik, SERK1203, 50 Poäng Kursen skall ge grundläggande kunskaper om arbete i en dryckesbar. Kursen skall även ge kunskaper i hantering av råvaror, material och redskap i en dryckesbar. Kursen skall dessutom ge kunskaper om olika alkoholhaltiga och alkoholfria drycker, olika spritbaser och drinkrecept samt erfarenhet av att blanda till lättdrinkar. Datorkunskap, DAA1201, 50 Poäng I kursen datorkunskap lär du dig grunderna i ordbehandling, kalkylering och presentationsteknik på dator. Internet och e-post hantering ingår liksom en orientering om informationsteknologi och nätverksteknologi. Demens/lokal kurs, OMV1511, 100 Poäng Kursen skall ge fördjupade kunskaper i omvårdnad med inriktning demensvård. Utbildningen skall öka förmågan att ge den specifika och individuella omvårdnad som krävs inom denna specialitet för att därigenom säkerställa god kvalitet i vården. Drycker, LMK1201, 50 Poäng Kursen skall ge grundläggande kunskaper om olika typer av alkoholhaltiga drycker och lättdrycksalternativ. Kursen skall också ge kännedom om öl-, vin- och spritframställning. Ett mål för kursen är även att ge kunskap om olika viners karaktär och hur viner lämpligast kombineras med mat. Engelska A (Steg 5), EN1201, 100 poäng - Kärnämne Du får utveckla din förmåga att kommunicera genom att lyssna, läsa, tala och skriva. Språkfärdigheten fördjupar du också genom att utöka ditt ordförråd samt läsa skönlitteratur och artiklar. Med hjälp av grundläggande grammatik får du struktur i språket. Du utökar dina kunskaper om språkinlärning. Förkunskaper: Godkänt engelska på grundläggande nivå (Åk 9)/test Engelska B (Steg 6), EN1202, 100 poäng Du får fördjupa dina kunskaper. Diskutera och argumentera, läsa och kommentera, skriva och referera samt lyssna och kommunicera. Fördjupade kunskaper i realia och litteratur. Förkunskaper: Godkänt i Engelska A/test

3 3(14) Engelska C (Steg 7), EN1203, 100 poäng Kursen syftar till att utveckla och fördjupa framför allt din skriftliga kompetens i engelska. Du kommer att läsa och analysera olika texter, t.ex. skönlitteratur och faktatexter från olika världsdelar och epoker. Kursen betonar förmågan att analysera andras texter och uttrycka strukturerade och komplexa tankegångar i egna texter. Förkunskaper: Godkänt i Engelska B Etik och livsfrågor, SOMS1201, 100 poäng Kursen ger kunskap om etiska riktlinjer och centrala etiska begrepp samt värden och värdekonflikter inom verksamhetsområdet. Kursen skall även ge en fördjupad kunskap om olika livsåskådningars syn på hälsa och behandling, vård och omsorg samt liv och död. Filosofi A, FI1201, 50 poäng Kursen ger inblick i principiella problem som gäller kunskapen om människan och omvärlden samt filosofers försök att förstå dem. Studierna innebär träning i att tolka de olika verklighetsuppfattningar som filosofer uttrycker i sina egna texter och en utveckling i det egna filosofiska tänkandet. Företagsekonomi A, FE1202, 50 poäng Företagsekonomi A är grundkursen för dig som vill lära dig att förstå ekonomi, både för företagande och privat. Du får lära dig centrala ekonomiska begrepp och modeller. Du får grundläggande kunskaper om olika sätt att bedriva företag samt de juridiska konsekvenserna av olika företagsformer. Enklare lönsamhetsbedömningar och kalkyler ingår också. Kursen ger en bra förberedelse för övriga kurser inom ämnet företagsekonomi och är en bra grundkurs för dig som tänker starta eget. Kursen är en lärarledd distanskurs med ett antal lektionstillfällen Företagsekonomi B, FE1203, 150 poäng Företagsekonomi B är fortsättningskursen inom företagsekonomi. Kursen innehåller tre större block. Bokföring och bokslut är det största blocket där du får lära dig bokföring och grunderna i att göra bokslut. Block två handlar om marknadsföring. Här får du lära dig olika modeller som företagen använder sig av för att marknadsföra sina produkter. I block tre får du lära dig ett antal verktyg för att kunna upprätta både enkla och lite svårare kalkyler. Kursen är en lärarledd distanskurs med ett antal lektionstillfällen.

4 4(14) Förkunskaper: Godkänt Företagsekonomi A eller Småföretagande A Gastronomi, MAKU1203, 50 poäng Kursen ger kunskap om gastronomins historia och utveckling samt fördjupad kunskap om matsedelsplanering och matsedelsutformning. Utvecklande av förmågan att använda olika sinnen när måltider och matsedlar komponeras. Kursen tar dessutom upp gastronomiska termer på engelska och franska. Geografi A, GE1201, 100 poäng Kursen har inriktning mot naturresurser, resursanvändning och ger kunskaper och förståelse i frågor som gäller överlevnad, miljöpåverkan, resursknapphet och ekonomiskt handlande i anslutning därtill. Den skall vidare ge fördjupade insikter i vad samspel mellan regioner betyder för att forma människors levnadsvillkor, liksom fördjupad förståelse av människans roll i landskapsförändringar, regionalt och globalt. Geografi B, GE1202, 50 poäng Kursen innebär en fördjupning av geografistudierna och har inriktning mot samspelet mellan natur-, kultur- och samhällsbetingade processer och konsekvenserna därav för aktuella och framtida levnadsvillkor och för miljön. Kursen utvecklar ytterligare förmågan att arbeta med geografiska teorier, modeller och begrepp och att självständigt arbeta med geografisk informationshantering. Förkunskaper: Godkänt i Geografi A Geriatrik, OMV1205, 100 poäng Kursen ger kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt och socialt. Kursen ger också färdighet i att vårda och fördjupad kunskap om geriatrisk och psykogeriatrisk omvårdnad. Kursen ska även ge kunskap om hur miljön och relationer till närstående och vårdare samt samhällsvillkor påverkar den geriatriska och psykogeriatriska vården. Förkunskaper: Godkänt omvårdnad Historia A, HI1201, 100 poäng I Historia A får du en inblick i historiens epoker och se de grundläggande dragen i den historiska utvecklingen från Forntiden till våra dagar. Du får göra fördjupningar och analysera problem i grupp och individuellt. Tanken är också att du ska kunna förstå och diskutera dagens stora händelser utifrån ett historiskt perspektiv.

5 5(14) Information och layout A, ADM1205, 50 poäng Kursen skall ge grundläggande kunskap i muntlig och skriftlig affärskommunikation och utveckla förmågan att utforma intern och extern information på ett språkligt korrekt sätt, såväl muntligt som skriftligt. Kursen skall utveckla förmågan att utforma dokument och framställa informationsmaterial med hjälp av modern teknik samt ge erfarenhet av att arbeta effektivt och ergonomiskt riktigt. Kallkök, MAKU1204, 100 poäng Kursen ger kunskap och erfarenhet om grundläggande matlagningsmetoder vid tillagning av vanliga typrätter inom kallkök. Den skall ge kunskap om och erfarenhet av hur vanliga grunddegar bereds och hur olika produkter kan framställas av dessa. Kursen skall även ge kunskap om råvaror och produkter inom kallköket samt hantering och förvaring med hänsyn till ekonomiska och hygieniska krav. Ett mål för kursen är också att ge kunskap om innebörden och betydelsen av god personlig hygien. Livsmedel A, LMK1202, 50 poäng När man arbetar i restaurang och storkök krävs kunskaper om de råvaror man hanterar. Kursen behandlar alla grupper av råvaror inom livsmedelsområdet. Den tar upp livsmedlens sammansättning, förvaring, förändring vid tillagning etc. Det ingår också kunskaper om prefabricerade produkter som används i restaurang och storhushåll. Livsmedelshygien, LMK1204, 50 poäng Kursen ger grundläggande kunskaper om personlig hygien och arbets- och livsmedelshygien. Kursen skall också ge kunskaper om mikrobiologi, smittkällor och livsmedelsburna infektioner. Kursen ger även kunskaper i metoder för att öka matvarors hållbarhet och effekter av livsmedelstillsatser. Ett mål för kursen är dessutom att ge kunskaper om egenkontroll, innehållet i livsmedelslagen och om internationella regler som berör arbete med livsmedel. Matematik A, MA1201, 100 poäng - Kärnämne Kursen bygger vidare på matematikutbildningen i grundskolan och erbjuder breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik, algebra, geometri, statistik och funktionslära. Kursen ger allmän medborgarkompetens. Förkunskaper: Grundskolenivå i Matematik (Åk 9) eller test

6 6(14) Matematik B, MA1202, 50 poäng Kursen bygger vidare på kunskaper motsvarande grundskolans sannolikhetslära och på Matematik A inom områdena geometri, statistik, algebra och funktionslära. Kursen ger insikter i matematiska begrepp och metoder. Dessutom behandlar kursen hur en statistisk undersökning genomförs och värderas. Förkunskaper: Godkänt Matematik A eller test Matematik C, MA1203, 100 poäng Kursen bygger vidare på kunskaper inom aritmetik, algebra och funktionslära. Den innehåller även differentialkalkyl. I kursen behandlas problem som gäller optimering, förändringar och extremvärden och begreppet derivata introduceras. Kursen innehåller användande av grafritande hjälpmedel. Förkunskaper: Godkänt Matematik B eller test Matematik D, MA1204, 100 poäng Matematik D innehåller trigonometri och differential- och integralkalkyl. Du utvecklar under eget ansvar din förmåga att i en större uppgift självständigt arbeta med en problemställning i matematik. Du bör vara väl förtrogen med grafritande hjälpmedel. Förkunskaper: Godkänt Matematik C eller test Matematik E, MA1205, 50 poäng Kursen ger tillfälle att i en syntes använda tidigare kunskaper om talbegreppet samt kunskaper från algebra, funktionslära, trigonometri, geometri och differential- och integralkalkyl. Kursen behandlar komplexa tal samt fördjupad differential- och integralkalkyl. Kursen skall ge de fördjupade kunskaper som krävs för fortsatta studier inom matematikintensiva utbildningar. Förkunskaper: Godkänt Matematik D Medicinsk grundkurs, OMV1209, 100 poäng Kursen ger kunskap om människokroppens uppbyggnad och funktion. Kursen ger också kunskap om vanliga mikroorganismer och deras spridningsvägar samt förståelse för vikten av ett hygieniskt arbetssätt. Kursen ger kunskap om vanliga sjukdomstillstånd och om läkemedel samt kunskap om samhällets sätt att organisera hjälpinsatser i händelse av katastrof och krig.

7 7(14) Människan socialt och kulturellt, SOMS1202, 100 poäng Kursen ger kunskap om människan ur olika sociala och kulturella perspektiv samt skapar förståelse för olika sätt att se på kulturbegreppet. Kursen ger kunskap om hur människan socialiseras samt förståelse av socialt samspel. Du får också kunskap om hälsa ur kulturella och sociala perspektiv. Naturkunskap A, NK1201, 50 poäng - Kärnämne Kursen tar främst upp miljöfrågor, men även frågor kring ekologi, energi- och resursanvändning behandlas. Kursen tar upp en grundläggande genomgång av naturvetenskap, geologi och astronomi. Naturkunskap B, NK1202, 100 poäng Kursen behandlar människans biologiska, fysikaliska och kemiska vardag, materien, livets förutsättningar och utveckling samt organismens byggnad och funktion. Även betydelsen av en hälsofrämjande livsstil ingår i kursen, liksom etiska frågor speciellt de som gäller den moderna genteknikens utveckling och utnyttjande. Kursen kan läsas samtidigt med Naturkunskap A.. Närlingslära, NÄR1202, 50 poäng Kursen ger kunskap om matens betydelse för hälsan samt näringsämnens uppbyggnad och deras uppgifter i kroppen. Kursen ger kunskap om människokroppens behov av näringsämnen och energibehov vid olika aktiviteter samt kännedom om matspjälknings-processen. Kursen ger även kunskap om näringsinnehåll i de vanligaste livsmedlen och om hur näringsämnen bevaras i samband med beredning av livsmedel. Omvårdnad, OMV1210, 150 poäng Kursen ger fördjupad kunskap om omvårdnad. Kursen ger även kunskap om och praktisk erfarenhet av omvårdnad vid vanliga sjukdomstillstånd samt behandling och rehabilitering. Dessutom ger kursen kunskap om det samspel som råder mellan den enskilda människan och hennes miljö i relation till närstående och vårdare. APU (arbetsplatsförlagd utbildning) ligger schemalagd med två dagar i veckan. Förkunskaper: Vård- och omsorgsarbete med godkänd APU

8 8(14) Programhantering, DAA1203, 100 poäng Kursen skall ge fördjupade kunskaper i att använda ordbehandlings- och kalkylprogram. Kursen skall även ge kunskaper i att använda ett presentationsprogram och dess vanligaste funktioner för att producera presentationer och bildspel. Kursen ska också ge kunskaper om olika nätverkstjänster. Dessutom skall kursen utveckla förmågan att använda datorn som arbetsredskap. Förkunskaper: Godkänt Datorkunskap eller Information och Layout A Projektarbete, PA1201, 100 poäng Projektarbete är en förberedelse för högre studier där vi tränar ett vetenskapligt arbetssätt. Du ska välja ett forskningsområde, formulera en forskningsuppgift och välja en metod för att lösa uppgiften. Arbetsprocessen ska du redovisa via en loggbok och slutprodukten kan se olika ut. Projektarbete förutsätter god studievana och förmåga att ta eget ansvar för dess genomförande. Förkunskaper: Godkänt Matematik A, Svenska eller Svenska som andraspråk A, Engelska A. Psykiatri, OMV1211, 200 poäng Kursen ger erfarenhet av psykiatrisk vård och fördjupad kunskap om psykiska störningar och behandlingsmetoder samt psykiatrisk omvårdnad utifrån aktuella teorier inom området. Vidare ger kursen förståelse av samband mellan samhällsutveckling och psykiatrisk verksamhet. Kursen ger även kunskap om det samspel som råder mellan den enskilda människan och hennes miljö i relation till närstående och vårdare samt allmänhet. APU (arbetsplatsförlagd utbildning) ligger schemalagd fyra fem veckor sammanhängande. Förkunskaper: Omvårdnad med godkänd APU-period Psykologi A, PS1201, 50 poäng Kursen innehåller grundläggande teori och tillämpningar. Att utveckla insikter och kunskaper som kan utnyttjas i vardagsliv och i yrkesliv betonas. Egna och andras reaktioner och upplevelser samt relationer mellan människor behandlas liksom ytterligare flera aspekter av människans beteende. Studier av psykologiska förklaringsmodeller och teorier ger tillfälle att utveckla ett kritiskt förhållningssätt i ämnet.

9 9(14) Psykologi B, PS1202, 50 poäng Kursen innehåller studier av psykologiska perspektiv, analys och kritisk granskning av psykologiska teorier och deras tillämpning. Ett samhällsperspektiv på psykologiska kunskaper och deras tillämpning ingår liksom en fördjupning av kunskaperna om människan i kris- och katastrofsituationer, studier av socialpsykologiska företeelser samt teorier om psykiska störningar och deras behandling. Förkunskaper: Godkänt Psykologi A Religionskunskap A, RE1201, 50 poäng - Kärnämne Kursen betonar etiska och moraliska frågor samt människors olika livstolkningar. Kursen skall visa att religion och livsåskådning är naturliga delar av samhällslivet och också ge förståelse av vad ett eget ställningstagande kan betyda för den personliga utvecklingen. De stora världsreligionernas grundläggande tro, idéer och uttrycksformer gås igenom. Religionskunskap B, RE1202, 50 poäng Kursen breddar och fördjupar innehållet i Religionskunskap A. Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter inom tros- och livsåskådningarnas område. Förkunskaper: Godkänt Religionskunskap A Restaurang, MAKU1205, 100 poäng Kursen ger grundläggande kunskaper om hur vanligt förekommande anrättningar i ett restaurangkök tillagas. Den ger även kunskaper om matsedelsplanering och grundläggande kalkylering. Kunskap om och metoder för hantering av livsmedel från råvara till färdiglagad maträtt är viktig del av kursen. Även kunskap om råvaruhantering ingår. Restaurang påbyggnad, MAKU1206, 100 poäng Kursen skall ge fördjupad kunskap om i ett restaurangkök aktuella varianter av klassisk matlagning och s.k. trendmatlagning. Den skall ge kunskap om bedömning av kvalitet och ekonomi vid tillagning av anrättningar av såväl råvaror som färdiga produkter. Kursen skall även ge kunskap om detalj- och portionsstyckning av olika råvaror. Kursen skall också ge fördjupad kunskap om matsedelsplanering med anpassning till gästers olika behov. Kursen skall dessutom ge fördjupad kunskap om arbetsplanering för att uppnå ett rationellt och fungerande arbetssätt.

10 10(14) Restaurang och storkök A, MAKU1207, 200 poäng Kursen ger kunskap om och erfarenhet av hur i restaurang- och storkök vanligt förekommande anrättningar tillagas. Den ger fördjupad kunskap om metoder för hantering av livsmedel från råvara till färdiglagad maträtt. Kunskap om och erfarenhet av matsedelsplanering utifrån gästers olika behov ingår i. Detta är en praktisk kurs med en stor del arbetsplatsförlagd utbildning (APU) Förkunskaper: Varmkök, Restaurang Samhällskunskap A, SH1201, 100 poäng - Kärnämne Kursen behandlar demokratibegreppet, massmedier, statsskick, samhällsekonomi, befolkningsfrågor, europeiska unionen och arbetslivskunskap, Muntlig och skriftlig behandling av olika samhällsfrågor. Samhällskunskap B, SH1202, 100 poäng Kursen fördjupar kunskaper och analysförmåga med avseende på samhällsfrågor. Både förändringsprocesser och dagsaktuella händelser studeras framförallt ur ett internationellt och globalt perspektiv. Förkunskaper: Samhällskunskap A Servering A, SERK1205, 50 poäng Kursen ger kunskap om och erfarenhet av enklare serveringsmetoder, uppdukningar och bärteknik. Kursen ger också kännedom om materiel, redskap och utrustning vid servering. Ett mål för kursen är även att ge grundläggande kunskap om matsedlars uppbyggnad och kännedom om måltidsdrycker. Kursen skall också ge kunskap om kassarutiner. Kursen skall dessutom ge förståelse för behovet av korrekt uppträdande samt förståelse av ändamålsenlig klädsel. Servering B, SERK1206, 100 poäng Kursen skall ge fördjupade kunskaper i serveringsmetoder, uppdukningar och bärteknik samt kunskap om olika sätt att organisera arbetet i gästmatsalar. Kursen skall ge fördjupade kunskaper om kassarutiner. Kursen skall ge kunskaper om matsedlars innehåll, måltidsdrycker och måltidsrätter. Kursen skall också ge kännedom om och erfarenheter av att kunna planera och organisera olika beställningsarrangemang. Kursen skall även ge kännedom om gästpsykologi och erfarenheter av att bemöta gäster vid försäljning. Förkunskaper: Godkänt i Servering A

11 11(14) Servering C, SERK1207, 200 poäng Kursen skall ge fördjupade erfarenheter av servering och bärteknik i gästmatsalar samt erfarenhet av att rekommendera måltider och drycker. Kursen skall ge fördjupade kunskaper i bordsuppdukningar samt om materiel, redskap och utrustning vid servering. Kursen skall också utveckla kommunikations- och samarbetsförmågan. Ett mål för kursen är också att ge kunskaper i kalkylering. Kursen skall dessutom ge kunskaper i att översätta menyer till främmande språk. Förkunskaper: Godkänt i Servering B Sjukvård, OMV1212, 200 poäng Kursen ger fördjupad kunskap om omvårdnad och ge praktisk erfarenhet av sluten eller öppen sjukvård. Du får kunskap i omhändertagande vid skada och akuta sjukdoms-tillstånd. Kursen ger även fördjupad kunskap om och förståelse av betydelsen av ett hygieniskt arbetssätt. Kursen skall också ge kunskap om läkemedel. Kursen skall även ge fördjupad kunskap om organisation av sjukvård i händelse av katastrof och krig. APU (arbetsplatsförlagd utbildning) ligger schemalagd fyra fem veckor sammanhängande. Förkunskaper: Vård- och omsorgsarbete med godkänd APU-period Småföretagande A, FE1207, 50 poäng Småföretagande A är kursen för dig som kanske vill starta ett företag. Du får lära dig viktiga ekonomiska begrepp och modeller samt var du kan få hjälp om du funderar på att starta ett företag. Du får grundläggande kunskaper om olika sätt att bedriva företag samt de juridiska konsekvenserna av olika företagsformer. Du får lära dig att upprätta enklare ekonomiska kalkyler och beräkningar samt grunderna i bokföring. Kursen är en lärarledd distanskurs med ett antal lektionstillfällen Småföretagande B, FE1208, 100 poäng Småföretagande B är fortsättningskursen för dig som har tankar på att starta en egen verksamhet. Du får lära dig viktiga ekonomiska begrepp och grunderna i bokföring och bokslut. Du får även lära dig att utföra enklare ekonomiska kalkyler och beräkningar. Kursen är en lärarledd distanskurs med ett antal lektionstillfällen Förkunskaper: Godkänt Företagsekonomi A eller Småföretagande A

12 12(14) Social omsorg, SOMS1204, 150 poäng Kursen ger fördjupad kunskap om social omsorg. Kursen skall även utveckla kunskap om och erfarenhet av samspel mellan människors olika erfarenheter, deras önskningar och krav på ett meningsfullt liv och samhällets möjlighet till stöd och hjälp. Vidare skall kursen ge en översikt över samband mellan omsorg och samhällsutveckling ur ett historiskt perspektiv. Socialpsykiatri, SOMS1205, 100 poäng Kursen ger fördjupad kunskap om samspel mellan den enskilda människan och hennes miljö och omgivning. Kursen ger även kunskap om kommunikationens betydelse för människor med psykiska störningar. Dessutom ger kursen kunskap om och erfarenhet av socialpsykiatrisk verksamhet. Förkunskaper: Medicinsk grundkurs, Vård och omsorgsarbete Socialt behandlingsarbete, SOMS1206, 100 poäng Kursen ger grundläggande kunskap om och erfarenhet av olika former av socialt behandlingsarbete. Kursen skall även ge teoretiska förklaringar till hur människor lär in beteenden och hur dessa kunskaper kan användas i socialt behandlingsarbete. Kursen skall också ge erfarenhet av och förståelse för vad som sker i en samtalssituation. Förkunskaper: Medicinsk grundkurs, Vård och omsorgsarbete Storkök, MAKU1209, 100 poäng Kursen ger grundläggande kunskaper om hur vanligt förekommande rätter förbereds och tillagas enligt matlagningsmetoder för storköksproduktion samt i tillagning av de vanligaste typerna av specialkost. Kursen ger även kunskap om matsedelsplanering för storkök samt näringsberäkning och kostnadsberäkning av matsedel för olika målgrupper. Även i denna kurs ingår råvaruhantering ur såväl hygienisk samt ekonomisk synvinkel. Kursen innehåller en stor del arbetsplatsförlagd utbildning (APU) Svenska A, SV1201, 100 poäng - Kärnämne Du får öva dig i att skriva olika slags texter, tala inför grupp, läsa romaner, analysera olika typer av texter samt repetera grammatik och skrivregler. Du får kännedom om våra grannspråk. Du fördjupar dig i valfritt språkligt ämne, exempelvis dialekter, ungdoms-språk eller fackspråk.

13 13(14) Förkunskaper: Godkänt grundskolenivå i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå (Åk 9) Svenska B, SV1202, 100 poäng - Kärnämne Du får studera litteratur mot bakgrund av idéströmningar från antiken till våra dagar. Du fördjupar din förståelse för språk genom att studera språkhistoria och sociolekter. Dessutom får du utveckla din förmåga att skriva olika typer av texter, läsa och analysera hela litterära verk och tala inför grupp. Förkunskaper: Godkänt Svenska A Svenska C, SV1205, 50 poäng Svenska C är en kommunikativ kurs där vi inriktar oss på tal och skrift och målet är att du skall utveckla dina färdigheter inom dessa områden. Denna kurs är främst till för dig som skall söka till högskola/universitet. Förkunskaper: Godkänt Svenska A eller Svenska som andraspråk A. Svenska som andraspråk A, SVA1201, 100 poäng - Kärnämne Du får öva dig i att skriva olika slags texter, tala inför grupp, läsa romaner, analysera olika typer av texter samt repetera grammatik och skrivregler. Du får möjlighet att utveckla skriftspråket när det gäller form och språkriktighet. Förkunskaper: Godkänt grundskolenivå i svenska som andraspråk (Åk 9) Svenska som andraspråk B, SVA1202, 100 poäng Kärnämne Kursen vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål. Den syftar till att befästa och fördjupa dina kunskaper i svenska och ställer höga krav på ett korrekt och nyanserat språk. Du får studera litteratur mot bakgrund av idéströmningar från antiken till våra dagar. Förkunskaper: Godkänt Svenska som andraspråk A Varmkök, MAKU1210, 100 poäng Kursen ger kunskap om och erfarenhet av grundläggande matlagningsmetoder vid tillagning av vanliga typrätter inom varmkök. Kursen ger även kännedom om alternativ matlagning. Ett mål för kursen är även att ge kunskap om innebörden och betydelsen av god personlig hygien. Dessutom är ett mål för kursen att ge kunskap om organisation av och utrustning för förekommande uppgifter inom varmkök samt att ge kunskap om bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet.

14 14(14) Vård och omsorgsarbete, OMV 1215, 200 poäng Kursen ger grundläggande kunskap om omvårdnad och social omsorg och erfarenhet av vård- och omsorgsarbete samt inblick i människovårdande yrken. Du får kunskap i vad som avgränsar och förenar omvårdnad och social omsorg. Ett mål för kursen är kunskap i olika sätt att möta och kommunicera med människor i olika vård- och omsorgssituationer. APU (arbetsplatsförlagd utbildning) ligger schemalagd med två dagar i veckan.. Vårdsvenska, 100 poäng (orienteringskurs) Kursen syftar till att utveckla förmågan att kommunicera skriftligt och muntligt på svenska. Innehållet anknyter till ämnet omvårdnad och ska fungera som ett komplement till övrig undervisning samt ge extra stöd i bearbetandet av litteratur och i arbetet med individuella uppgifter. Observera att detta är en orienteringskurs för studerande på omvårdnad. Yrkesmatematik 50 poäng Restaurang, lokal kurs I kursen ingår att lära sig yrkesanpassad matematik som används inom restaurangyrken. Kursen ger bl.a. kunskaper i praktiska och teoretiska räkneuppgifter, sortförvandlingar, receptomvandlingar och kalkylering. Yrkessvenska Restaurang, 200 poäng (orienteringskurs) I kursen yrkessvenska ingår att lära sig yrkestermer och uttryck som används inom restaurangyrken. Deltagarna får hjälp med att förstå svåra ord och uttryck i övriga kurser som ingår i utbildningen. Observera att detta är en orienteringskurs för studerande på restaurangutbildningen.

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Engelska (A) 100p Estetisk verksamhet 50p Idrott och hälsa (A) 100p Matematik (A) 100p Naturkunskap (A) 50p Religionskunskap (A) 50p Samhällskunskap (A)

Läs mer

Vuxenutbildningen, Omvårdnadssektorn

Vuxenutbildningen, Omvårdnadssektorn Välkommen Personal Marie Sandberg: Sjukvård, Omvårdnad Rune Wendel: Lindrande vård, Hemsjukvård Ann-Christin Eklind: Omsorg och omvårdnad vid demenssjukdom, Psykiatri, Socialpsykiatri, Geriatrik, Handledning

Läs mer

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 1 Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 Kurs Innehåll Poäng Period/åk 450 p Läsåret År 2 och 3 Musikprofilen, omfattar totalt 450 poäng, dvs hela utrymmet för det individuella

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

HOTELL- OCH RESTAURANGPROGRAMMET (HR)

HOTELL- OCH RESTAURANGPROGRAMMET (HR) HOTELL- OCH RESTAURANGPROGRAMMET (HR) Ämne: HOTELLKUNSKAP Blommor och dekorationer HOTKU200 Eleven arrangerar på ett personligt och konstnärligt sätt blomsteruppsättningar och andra dekorationer med anknytning

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012 Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2011-12 Anvisningar... 1 Kurskalender... 2 Bild och form, grundkurs: 50 poäng... 3 Engelska B: 100 poäng... 3 Etik och livsfrågor: 100 poäng... 3 Fackteckning och design

Läs mer

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 Katalog Vuxenutbildning 2009 Välkommen till Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Hermods hjälpt fler än fyra miljoner svenskar att nå sina

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i olika arbetsuppgifter som förekommer inom serveringsområdet.

Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i olika arbetsuppgifter som förekommer inom serveringsområdet. SERVERINGSKUNSKAP Ämnet serveringskunskap behandlar servering av mat och dryck i olika restaurang- och hotellverksamheter. Det behandlar också matsalars utformning och estetik samt organisation i olika

Läs mer

Genom att praktiskt tillämpa sina kunskaper ska eleverna ges möjlighet att pröva olika arbetsuppgifter som förekommer inom ämnesområdet.

Genom att praktiskt tillämpa sina kunskaper ska eleverna ges möjlighet att pröva olika arbetsuppgifter som förekommer inom ämnesområdet. MATLAGNINGSKUNSKAP Ämnet matlagningskunskap behandlar grundläggande matlagningsmetoder och variationer av dem samt hur matlagningens historia och olika mattraditioner påverkar dagens matlagning. I ämnet

Läs mer

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 09

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 09 2009-11-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 Valinformation Sid 3 Ämne Kurs Sida Idrott Idrott och hälsa B 4 Företagsekonomi Starta eget 4 Konditori Choklad konfektyr 4 Konditori restaurang 4 Naturorienterande

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Yrkesutbildningar på gymnasial nivå

Yrkesutbildningar på gymnasial nivå Yrkesutbildningar på gymnasial nivå Våren 2012 Kursstart: januari 2012, Sista ansökningsdatum: 14 november, 2011 Ansökan Ansökan görs på webben Kompletteringar i form av kopior på betyg och övriga dokument

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning o För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20 eller ha slutförd gymnasieutbildning

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

DRYCKESKUNSKAP. Ämnets syfte

DRYCKESKUNSKAP. Ämnets syfte DRYCKESKUNSKAP Ämnet dryckeskunskap behandlar tillredning och servering av varma, kalla, alkoholfria och alkoholhaltiga drycker. Ämnet tar även upp dryckestraditioner och behandlar lagar och andra bestämmelser

Läs mer

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 10

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 10 2010-11-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 Valinformation Sid 3 Ämne Kurs Sida Idrott Idrott och hälsa B 4 Företagsekonomi Starta eget 4 Handelsämne Personlig försäljning 6 Konditori Choklad konfektyr 4 Konditori

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning o För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20 eller ha slutförd gymnasieutbildning

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Ullvigymnasiet Timplan för: SP00 Timplan: 0910 Samhällsvetenskapsprogrammet Kärnämneskurser 45 EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 85 ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K 16 32 16 16 IDH1201 Idrott och

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING

VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING Vård- och omsorgsutbildningen går att läsa på tre respektive fyra studieperioder och innehåller alltid arbetsplatsförlagt lärande (APL). Utbildningen innehåller grundkurser

Läs mer

het framtid Vuxenutbildningar i Flen, Vingåker och Katrineholm -nya möjligheter på arbetsmarknaden och vidare studier

het framtid Vuxenutbildningar i Flen, Vingåker och Katrineholm -nya möjligheter på arbetsmarknaden och vidare studier het framtid Vuxenutbildningar i Flen, Vingåker och Katrineholm -nya möjligheter på arbetsmarknaden och vidare studier Vuxenstudier i Flen, Katrineholm eller Vingåker All utbildning som presenteras i katalogen

Läs mer

Kurser för intag 2016 och 2017

Kurser för intag 2016 och 2017 Kurser för intag 2016 och 2017 Administration och juridik i vården 30yhp Kursens mål är ge kunskaper utifrån gällande lagstiftning för att kunna utföra vårdrelaterad administration och dokumentation. Kurser

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Hotell- och restaurangprogrammet STUREGYMNASIET

Hotell- och restaurangprogrammet STUREGYMNASIET Hotell- och restaurangprogrammet STUREGYMNASIET hotell & restaurangprogrammet feeds people Hotell- och restaurangprogrammet är för dig som vill arbeta på hotell, i restaurangkök, i matsal som kock/kokerska

Läs mer

Kursplan. för Hovler EMC:s trainee/lärlingsutbildning Restaurangkock

Kursplan. för Hovler EMC:s trainee/lärlingsutbildning Restaurangkock Kursplan för Hovler EMC:s trainee/lärlingsutbildning Restaurangkock Restaurangkock trainee/lärlingsutbildning 1 Kursplan: Ämne Poäng kurs kod Hygien, 100 Kurskod: HYGHYG0 Branschkunskap restaurang & livsm

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Undervisningen i ämnet matlagningskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet matlagningskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MATLAGNINGSKUNSKAP Ämnet matlagningskunskap behandlar tillagning av olika maträtter. Ämnet handlar om råvaror, matlagningsmetoder och utrustning som används vid tillagning av mat. I ämnet ingår näringslära

Läs mer

Dataorientering Mål för kursen

Dataorientering Mål för kursen Dataorientering Denna kurs inriktar sig i första hand till dig som är nybörjare i data. Kursen startar med en grundgenomgång i hur datorn fungerar och du får lära dig att hantera musen och tangentbordet.

Läs mer

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012 Kurskatalog Lärling11 Individuellt val VT 2012 2012 03 06 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER

KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER Ämne: ARBETSMILJÖKUNSKAP Arbetsmiljö - yrkesliv ARB201 Eleven förstår samband mellan arbetsorganisation, fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Eleven formulerar

Läs mer

LÄRVUX kurser 2015/2016

LÄRVUX kurser 2015/2016 Lärvux kurser 2015/2016 1 Välkommen till Lärvux Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Lärvux är för dig

Läs mer

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13 Kurskatalog Lärling12 Individuellt val LÅ12-13 2013 01 08 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75 Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

3.11 Kemi. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet kemi

3.11 Kemi. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet kemi 3.11 Kemi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda

Läs mer

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen Engelska A Engelska A är en vidareutveckling på grundskolans utbildning. Eleven vidareutvecklar alla delmoment; läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Språk och kommunikation en i ämnesområdet språk och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux Det livslånga lärandet Mattias Egebrink Kurskatalog Lärvux Är du nyfiken på att studera är du välkommen till oss för att diskutera dina önskemål. Vi finns i Komvux lokaler (hus C) på Korsängsgatan 12 i

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) ska utveckla elevernas kunskaper inom de delar av restaurang- och livsmedelsbranschen där man arbetar nära kunderna med

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 1 Kontakt LärVux Ring eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida:www1.vasteras.se/frimanska/ Besöksadress LÄRVUX Växhuset

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Teknik. Betyg E. Tillfälle att undersöka, reflektera och ifrågasätta produkter och tekniska system.

Teknik. Betyg E. Tillfälle att undersöka, reflektera och ifrågasätta produkter och tekniska system. Teknik : I kursplanen för teknik får eleven: Identifiera och utveckla tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag

Läs mer

Ämne Matematik (före 2011) Ämnets syfte Gymnasieskolans utbildning i matematik bygger vidare på kunskaper motsvarande de eleverna uppnår i

Ämne Matematik (före 2011) Ämnets syfte Gymnasieskolans utbildning i matematik bygger vidare på kunskaper motsvarande de eleverna uppnår i Ämne Matematik (före 2011) Ämnets syfte Gymnasieskolans utbildning i matematik bygger vidare på kunskaper motsvarande de eleverna uppnår i grundskolan och innebär breddning och fördjupning av ämnet. Utbildningen

Läs mer

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP FRÅN TÄBY UT I VÄRLDEN FÖRR I TIDEN GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP LIVSFRÅGOR I SAMHÄLLET Kursplan för de samhällsorienterande ämnena År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN Kursplan i geografi

Läs mer

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Särvux

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Särvux Kalix Kommun KURSKATALOG SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Särvux Vi har kurserna på Träningsskolenivå Grundsärskolenivå Gymnasiesärskolenivå För personer med förvärvad hjärnskada Utbildning för dig som fyllt

Läs mer

En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9

En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9 En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9 Innehåll En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE... 2 PEDAGOGIK... 2 GENOMFÖRANDE... 2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING... 2 4.2 ÄMNEN... 2 4.3 INRIKTNINGAR

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program

Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program SKOLFS 1999:12 Utkom från trycket den 1 februari 2000 Senaste lydelse av Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program utfärdad den 4 november 1999. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser:

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser: Entreprenörskapande och läroplanen Skolår: Gymnasiet Tidsåtgång: Filmvisning ca 2 x 10 min, workshop på museet 90 minuter, efterarbete av varierande tidsåtgång Antal: Max 32 elever Ämne: Historia, Samhällskunskap,

Läs mer

Vå rd och omsorgsutbildning

Vå rd och omsorgsutbildning Vå rd och omsorgsutbildning Undervisningen i vård- och omsorgsutbildningen syftar till att du utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I undervisningen

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket)

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde dessa

Läs mer

Genom praktisk tillämpning ska undervisningen ge eleverna möjlighet att erfara olika arbetsuppgifter som förekommer inom dagligvaruhandeln.

Genom praktisk tillämpning ska undervisningen ge eleverna möjlighet att erfara olika arbetsuppgifter som förekommer inom dagligvaruhandeln. MAT OCH BUTIK Ämnet mat och butik behandlar hur råvaror och andra produkter inom olika varugrupper i dagligvaruhandeln kan användas, kombineras och tillagas. I ämnet behandlas också grunderna i matlagning

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. skolan som ger dig extra stöd

Särskild utbildning för vuxna. skolan som ger dig extra stöd Särskild utbildning för vuxna skolan som ger dig extra stöd LÄSÅRET 2011/2012 Innehållsförteckning Välkommen till Särvux...1 Utbildningar/kurser Kommunikation...3 Verklighets och omvärldsuppfattning...3

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning o För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20 eller ha slutförd gymnasieutbildning

Läs mer

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg 1 (15) Dnr 2013:454 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:94) om ämnesplan för ämnet hälsa i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den

Läs mer

Introduktion till tidningsprojektet

Introduktion till tidningsprojektet Introduktion till tidningsprojektet Välkommen till ett arbetsmaterial om skogen. Vi vill ge dig, ditt arbetslag och dina elever möjlighet att arbeta tillsammans på ett kreativt och lustfyllt sätt. Därför

Läs mer

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B Följande färdigheter ska du uppvisa under prövningen för att få ett godkänt betyg på kursen: SKRIVANDE: Du ska kunna producera olika typer av texter som är anpassade till

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt

Läs mer

Då det skriftliga provet är godkänt så kallas du till ett muntligt förhör för att komplettera.

Då det skriftliga provet är godkänt så kallas du till ett muntligt förhör för att komplettera. PRÖVNINGSANVISNING Prövning i Grundläggande BIOLOGI Kurskod Biologi åk 7-9 Poäng 150 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Vi använder för närvarande Puls Biologi för grundskolans år 7-9, Natur

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3

Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3 Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3 Du ska totalt ha 300 poäng individuellt val. Till år 2 väljer du 100 poäng och under år 3 läser du de återstående

Läs mer

HEM KURSER SKRIV UT HEM ÄMNE SKRIV UT

HEM KURSER SKRIV UT HEM ÄMNE SKRIV UT Matematik HEM KURSER SKRIV UT MA200 - Matematik A 110 poäng inrättad 1994-07 SKOLFS: 1994:9 et för kursen är att ge de matematiska kunskaper som krävs för att ta ställning i vardagliga situationer i privatliv

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

Kursplan för SH Samhällskunskap A

Kursplan för SH Samhällskunskap A Kursplan för SH1201 - Samhällskunskap A som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs Eleven ska ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt, kunna

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Kom ihåg! Sista ansökningsdag. 1 maj. Trollhättan Y Vänersborg

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Kom ihåg! Sista ansökningsdag. 1 maj. Trollhättan Y Vänersborg Särskild utbildning för vuxna Särvux Välkommen till Särvux - en plats där du växer Kom ihåg! Sista ansökningsdag 1 maj Trollhättan Y Vänersborg Kort om Särvux i Trollhättan och Vänersborg Särvux är för

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND...2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE...2 3 PEDAGOGIK...2 4 GENOMFÖRANDE...2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING...2 4.2 ÄMNEN...2 4.3

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2)

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2) Vuxenutbildningen Kursinformation för Våren 2010 (period 1 och 2) Information om ansökan till våren 2010 Vuxenutbildningen kommer att ha fem kursstarter 2010. Året är indelat i sex studieperioder, period

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier inom naturvetenskap, matematik

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Välkommen att studera på Särskild undervisning för vuxna

Välkommen att studera på Särskild undervisning för vuxna Välkommen att studera på Särskild undervisning för vuxna 2013-2014 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö. Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada kan läsa

Läs mer