Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning"

Transkript

1 1 (14) Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning OBS! Alla kurser startar inte alla perioder Arbetssätt och lärande, LPL1201, 50 poäng Kursen skall ge kunskap om människors läroprocesser och olika sätt för lärande och utveckling i grupp. Kursen skall även ge kunskap om och erfarenhet av arbete som karaktäriseras av delaktighet och medinflytande samt ett demokratiskt arbetssätt. Ansvarsfull alkoholhantering, SERK1202, 50 poäng Kursen ger kunskaper om svensk alkohollagstiftning och dess historiska framväxt samt kunskaper om risker vid alkoholkonsumtion. Kursen skall även ge kunskaper om gästers och olika personalkategoriers ansvar i gästmatsalar. Kursen skall även ge möjlighet att ta ställning i moral- och etikfrågor med anknytning till alkohol. Arbetsmiljö och säkerhet, ARL1201, 50 poäng Kursen ger kunskaper om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet med inriktning mot vald utbildning. Kursen skall även ge förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle. Kursen skall ge kunskaper om hur man kan påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och hur man medverkar till att skapa goda arbetsförhållanden. SIG300, v2.0, Bageri A, BAK1201, 100 poäng Kursen ger grundläggande kunskaper i framställning av bröd med jästa degar. Kursen skall även ge kunskaper om användning av maskiner och övrig utrustning samt om olycksfallsrisker, hygien- och säkerhetsbestämmelser. Dessutom skall kursen ge kunskaper om receptberäkning. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN KOMVUX

2 2(14) Barteknik, SERK1203, 50 Poäng Kursen skall ge grundläggande kunskaper om arbete i en dryckesbar. Kursen skall även ge kunskaper i hantering av råvaror, material och redskap i en dryckesbar. Kursen skall dessutom ge kunskaper om olika alkoholhaltiga och alkoholfria drycker, olika spritbaser och drinkrecept samt erfarenhet av att blanda till lättdrinkar. Datorkunskap, DAA1201, 50 Poäng I kursen datorkunskap lär du dig grunderna i ordbehandling, kalkylering och presentationsteknik på dator. Internet och e-post hantering ingår liksom en orientering om informationsteknologi och nätverksteknologi. Demens/lokal kurs, OMV1511, 100 Poäng Kursen skall ge fördjupade kunskaper i omvårdnad med inriktning demensvård. Utbildningen skall öka förmågan att ge den specifika och individuella omvårdnad som krävs inom denna specialitet för att därigenom säkerställa god kvalitet i vården. Drycker, LMK1201, 50 Poäng Kursen skall ge grundläggande kunskaper om olika typer av alkoholhaltiga drycker och lättdrycksalternativ. Kursen skall också ge kännedom om öl-, vin- och spritframställning. Ett mål för kursen är även att ge kunskap om olika viners karaktär och hur viner lämpligast kombineras med mat. Engelska A (Steg 5), EN1201, 100 poäng - Kärnämne Du får utveckla din förmåga att kommunicera genom att lyssna, läsa, tala och skriva. Språkfärdigheten fördjupar du också genom att utöka ditt ordförråd samt läsa skönlitteratur och artiklar. Med hjälp av grundläggande grammatik får du struktur i språket. Du utökar dina kunskaper om språkinlärning. Förkunskaper: Godkänt engelska på grundläggande nivå (Åk 9)/test Engelska B (Steg 6), EN1202, 100 poäng Du får fördjupa dina kunskaper. Diskutera och argumentera, läsa och kommentera, skriva och referera samt lyssna och kommunicera. Fördjupade kunskaper i realia och litteratur. Förkunskaper: Godkänt i Engelska A/test

3 3(14) Engelska C (Steg 7), EN1203, 100 poäng Kursen syftar till att utveckla och fördjupa framför allt din skriftliga kompetens i engelska. Du kommer att läsa och analysera olika texter, t.ex. skönlitteratur och faktatexter från olika världsdelar och epoker. Kursen betonar förmågan att analysera andras texter och uttrycka strukturerade och komplexa tankegångar i egna texter. Förkunskaper: Godkänt i Engelska B Etik och livsfrågor, SOMS1201, 100 poäng Kursen ger kunskap om etiska riktlinjer och centrala etiska begrepp samt värden och värdekonflikter inom verksamhetsområdet. Kursen skall även ge en fördjupad kunskap om olika livsåskådningars syn på hälsa och behandling, vård och omsorg samt liv och död. Filosofi A, FI1201, 50 poäng Kursen ger inblick i principiella problem som gäller kunskapen om människan och omvärlden samt filosofers försök att förstå dem. Studierna innebär träning i att tolka de olika verklighetsuppfattningar som filosofer uttrycker i sina egna texter och en utveckling i det egna filosofiska tänkandet. Företagsekonomi A, FE1202, 50 poäng Företagsekonomi A är grundkursen för dig som vill lära dig att förstå ekonomi, både för företagande och privat. Du får lära dig centrala ekonomiska begrepp och modeller. Du får grundläggande kunskaper om olika sätt att bedriva företag samt de juridiska konsekvenserna av olika företagsformer. Enklare lönsamhetsbedömningar och kalkyler ingår också. Kursen ger en bra förberedelse för övriga kurser inom ämnet företagsekonomi och är en bra grundkurs för dig som tänker starta eget. Kursen är en lärarledd distanskurs med ett antal lektionstillfällen Företagsekonomi B, FE1203, 150 poäng Företagsekonomi B är fortsättningskursen inom företagsekonomi. Kursen innehåller tre större block. Bokföring och bokslut är det största blocket där du får lära dig bokföring och grunderna i att göra bokslut. Block två handlar om marknadsföring. Här får du lära dig olika modeller som företagen använder sig av för att marknadsföra sina produkter. I block tre får du lära dig ett antal verktyg för att kunna upprätta både enkla och lite svårare kalkyler. Kursen är en lärarledd distanskurs med ett antal lektionstillfällen.

4 4(14) Förkunskaper: Godkänt Företagsekonomi A eller Småföretagande A Gastronomi, MAKU1203, 50 poäng Kursen ger kunskap om gastronomins historia och utveckling samt fördjupad kunskap om matsedelsplanering och matsedelsutformning. Utvecklande av förmågan att använda olika sinnen när måltider och matsedlar komponeras. Kursen tar dessutom upp gastronomiska termer på engelska och franska. Geografi A, GE1201, 100 poäng Kursen har inriktning mot naturresurser, resursanvändning och ger kunskaper och förståelse i frågor som gäller överlevnad, miljöpåverkan, resursknapphet och ekonomiskt handlande i anslutning därtill. Den skall vidare ge fördjupade insikter i vad samspel mellan regioner betyder för att forma människors levnadsvillkor, liksom fördjupad förståelse av människans roll i landskapsförändringar, regionalt och globalt. Geografi B, GE1202, 50 poäng Kursen innebär en fördjupning av geografistudierna och har inriktning mot samspelet mellan natur-, kultur- och samhällsbetingade processer och konsekvenserna därav för aktuella och framtida levnadsvillkor och för miljön. Kursen utvecklar ytterligare förmågan att arbeta med geografiska teorier, modeller och begrepp och att självständigt arbeta med geografisk informationshantering. Förkunskaper: Godkänt i Geografi A Geriatrik, OMV1205, 100 poäng Kursen ger kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt och socialt. Kursen ger också färdighet i att vårda och fördjupad kunskap om geriatrisk och psykogeriatrisk omvårdnad. Kursen ska även ge kunskap om hur miljön och relationer till närstående och vårdare samt samhällsvillkor påverkar den geriatriska och psykogeriatriska vården. Förkunskaper: Godkänt omvårdnad Historia A, HI1201, 100 poäng I Historia A får du en inblick i historiens epoker och se de grundläggande dragen i den historiska utvecklingen från Forntiden till våra dagar. Du får göra fördjupningar och analysera problem i grupp och individuellt. Tanken är också att du ska kunna förstå och diskutera dagens stora händelser utifrån ett historiskt perspektiv.

5 5(14) Information och layout A, ADM1205, 50 poäng Kursen skall ge grundläggande kunskap i muntlig och skriftlig affärskommunikation och utveckla förmågan att utforma intern och extern information på ett språkligt korrekt sätt, såväl muntligt som skriftligt. Kursen skall utveckla förmågan att utforma dokument och framställa informationsmaterial med hjälp av modern teknik samt ge erfarenhet av att arbeta effektivt och ergonomiskt riktigt. Kallkök, MAKU1204, 100 poäng Kursen ger kunskap och erfarenhet om grundläggande matlagningsmetoder vid tillagning av vanliga typrätter inom kallkök. Den skall ge kunskap om och erfarenhet av hur vanliga grunddegar bereds och hur olika produkter kan framställas av dessa. Kursen skall även ge kunskap om råvaror och produkter inom kallköket samt hantering och förvaring med hänsyn till ekonomiska och hygieniska krav. Ett mål för kursen är också att ge kunskap om innebörden och betydelsen av god personlig hygien. Livsmedel A, LMK1202, 50 poäng När man arbetar i restaurang och storkök krävs kunskaper om de råvaror man hanterar. Kursen behandlar alla grupper av råvaror inom livsmedelsområdet. Den tar upp livsmedlens sammansättning, förvaring, förändring vid tillagning etc. Det ingår också kunskaper om prefabricerade produkter som används i restaurang och storhushåll. Livsmedelshygien, LMK1204, 50 poäng Kursen ger grundläggande kunskaper om personlig hygien och arbets- och livsmedelshygien. Kursen skall också ge kunskaper om mikrobiologi, smittkällor och livsmedelsburna infektioner. Kursen ger även kunskaper i metoder för att öka matvarors hållbarhet och effekter av livsmedelstillsatser. Ett mål för kursen är dessutom att ge kunskaper om egenkontroll, innehållet i livsmedelslagen och om internationella regler som berör arbete med livsmedel. Matematik A, MA1201, 100 poäng - Kärnämne Kursen bygger vidare på matematikutbildningen i grundskolan och erbjuder breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik, algebra, geometri, statistik och funktionslära. Kursen ger allmän medborgarkompetens. Förkunskaper: Grundskolenivå i Matematik (Åk 9) eller test

6 6(14) Matematik B, MA1202, 50 poäng Kursen bygger vidare på kunskaper motsvarande grundskolans sannolikhetslära och på Matematik A inom områdena geometri, statistik, algebra och funktionslära. Kursen ger insikter i matematiska begrepp och metoder. Dessutom behandlar kursen hur en statistisk undersökning genomförs och värderas. Förkunskaper: Godkänt Matematik A eller test Matematik C, MA1203, 100 poäng Kursen bygger vidare på kunskaper inom aritmetik, algebra och funktionslära. Den innehåller även differentialkalkyl. I kursen behandlas problem som gäller optimering, förändringar och extremvärden och begreppet derivata introduceras. Kursen innehåller användande av grafritande hjälpmedel. Förkunskaper: Godkänt Matematik B eller test Matematik D, MA1204, 100 poäng Matematik D innehåller trigonometri och differential- och integralkalkyl. Du utvecklar under eget ansvar din förmåga att i en större uppgift självständigt arbeta med en problemställning i matematik. Du bör vara väl förtrogen med grafritande hjälpmedel. Förkunskaper: Godkänt Matematik C eller test Matematik E, MA1205, 50 poäng Kursen ger tillfälle att i en syntes använda tidigare kunskaper om talbegreppet samt kunskaper från algebra, funktionslära, trigonometri, geometri och differential- och integralkalkyl. Kursen behandlar komplexa tal samt fördjupad differential- och integralkalkyl. Kursen skall ge de fördjupade kunskaper som krävs för fortsatta studier inom matematikintensiva utbildningar. Förkunskaper: Godkänt Matematik D Medicinsk grundkurs, OMV1209, 100 poäng Kursen ger kunskap om människokroppens uppbyggnad och funktion. Kursen ger också kunskap om vanliga mikroorganismer och deras spridningsvägar samt förståelse för vikten av ett hygieniskt arbetssätt. Kursen ger kunskap om vanliga sjukdomstillstånd och om läkemedel samt kunskap om samhällets sätt att organisera hjälpinsatser i händelse av katastrof och krig.

7 7(14) Människan socialt och kulturellt, SOMS1202, 100 poäng Kursen ger kunskap om människan ur olika sociala och kulturella perspektiv samt skapar förståelse för olika sätt att se på kulturbegreppet. Kursen ger kunskap om hur människan socialiseras samt förståelse av socialt samspel. Du får också kunskap om hälsa ur kulturella och sociala perspektiv. Naturkunskap A, NK1201, 50 poäng - Kärnämne Kursen tar främst upp miljöfrågor, men även frågor kring ekologi, energi- och resursanvändning behandlas. Kursen tar upp en grundläggande genomgång av naturvetenskap, geologi och astronomi. Naturkunskap B, NK1202, 100 poäng Kursen behandlar människans biologiska, fysikaliska och kemiska vardag, materien, livets förutsättningar och utveckling samt organismens byggnad och funktion. Även betydelsen av en hälsofrämjande livsstil ingår i kursen, liksom etiska frågor speciellt de som gäller den moderna genteknikens utveckling och utnyttjande. Kursen kan läsas samtidigt med Naturkunskap A.. Närlingslära, NÄR1202, 50 poäng Kursen ger kunskap om matens betydelse för hälsan samt näringsämnens uppbyggnad och deras uppgifter i kroppen. Kursen ger kunskap om människokroppens behov av näringsämnen och energibehov vid olika aktiviteter samt kännedom om matspjälknings-processen. Kursen ger även kunskap om näringsinnehåll i de vanligaste livsmedlen och om hur näringsämnen bevaras i samband med beredning av livsmedel. Omvårdnad, OMV1210, 150 poäng Kursen ger fördjupad kunskap om omvårdnad. Kursen ger även kunskap om och praktisk erfarenhet av omvårdnad vid vanliga sjukdomstillstånd samt behandling och rehabilitering. Dessutom ger kursen kunskap om det samspel som råder mellan den enskilda människan och hennes miljö i relation till närstående och vårdare. APU (arbetsplatsförlagd utbildning) ligger schemalagd med två dagar i veckan. Förkunskaper: Vård- och omsorgsarbete med godkänd APU

8 8(14) Programhantering, DAA1203, 100 poäng Kursen skall ge fördjupade kunskaper i att använda ordbehandlings- och kalkylprogram. Kursen skall även ge kunskaper i att använda ett presentationsprogram och dess vanligaste funktioner för att producera presentationer och bildspel. Kursen ska också ge kunskaper om olika nätverkstjänster. Dessutom skall kursen utveckla förmågan att använda datorn som arbetsredskap. Förkunskaper: Godkänt Datorkunskap eller Information och Layout A Projektarbete, PA1201, 100 poäng Projektarbete är en förberedelse för högre studier där vi tränar ett vetenskapligt arbetssätt. Du ska välja ett forskningsområde, formulera en forskningsuppgift och välja en metod för att lösa uppgiften. Arbetsprocessen ska du redovisa via en loggbok och slutprodukten kan se olika ut. Projektarbete förutsätter god studievana och förmåga att ta eget ansvar för dess genomförande. Förkunskaper: Godkänt Matematik A, Svenska eller Svenska som andraspråk A, Engelska A. Psykiatri, OMV1211, 200 poäng Kursen ger erfarenhet av psykiatrisk vård och fördjupad kunskap om psykiska störningar och behandlingsmetoder samt psykiatrisk omvårdnad utifrån aktuella teorier inom området. Vidare ger kursen förståelse av samband mellan samhällsutveckling och psykiatrisk verksamhet. Kursen ger även kunskap om det samspel som råder mellan den enskilda människan och hennes miljö i relation till närstående och vårdare samt allmänhet. APU (arbetsplatsförlagd utbildning) ligger schemalagd fyra fem veckor sammanhängande. Förkunskaper: Omvårdnad med godkänd APU-period Psykologi A, PS1201, 50 poäng Kursen innehåller grundläggande teori och tillämpningar. Att utveckla insikter och kunskaper som kan utnyttjas i vardagsliv och i yrkesliv betonas. Egna och andras reaktioner och upplevelser samt relationer mellan människor behandlas liksom ytterligare flera aspekter av människans beteende. Studier av psykologiska förklaringsmodeller och teorier ger tillfälle att utveckla ett kritiskt förhållningssätt i ämnet.

9 9(14) Psykologi B, PS1202, 50 poäng Kursen innehåller studier av psykologiska perspektiv, analys och kritisk granskning av psykologiska teorier och deras tillämpning. Ett samhällsperspektiv på psykologiska kunskaper och deras tillämpning ingår liksom en fördjupning av kunskaperna om människan i kris- och katastrofsituationer, studier av socialpsykologiska företeelser samt teorier om psykiska störningar och deras behandling. Förkunskaper: Godkänt Psykologi A Religionskunskap A, RE1201, 50 poäng - Kärnämne Kursen betonar etiska och moraliska frågor samt människors olika livstolkningar. Kursen skall visa att religion och livsåskådning är naturliga delar av samhällslivet och också ge förståelse av vad ett eget ställningstagande kan betyda för den personliga utvecklingen. De stora världsreligionernas grundläggande tro, idéer och uttrycksformer gås igenom. Religionskunskap B, RE1202, 50 poäng Kursen breddar och fördjupar innehållet i Religionskunskap A. Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter inom tros- och livsåskådningarnas område. Förkunskaper: Godkänt Religionskunskap A Restaurang, MAKU1205, 100 poäng Kursen ger grundläggande kunskaper om hur vanligt förekommande anrättningar i ett restaurangkök tillagas. Den ger även kunskaper om matsedelsplanering och grundläggande kalkylering. Kunskap om och metoder för hantering av livsmedel från råvara till färdiglagad maträtt är viktig del av kursen. Även kunskap om råvaruhantering ingår. Restaurang påbyggnad, MAKU1206, 100 poäng Kursen skall ge fördjupad kunskap om i ett restaurangkök aktuella varianter av klassisk matlagning och s.k. trendmatlagning. Den skall ge kunskap om bedömning av kvalitet och ekonomi vid tillagning av anrättningar av såväl råvaror som färdiga produkter. Kursen skall även ge kunskap om detalj- och portionsstyckning av olika råvaror. Kursen skall också ge fördjupad kunskap om matsedelsplanering med anpassning till gästers olika behov. Kursen skall dessutom ge fördjupad kunskap om arbetsplanering för att uppnå ett rationellt och fungerande arbetssätt.

10 10(14) Restaurang och storkök A, MAKU1207, 200 poäng Kursen ger kunskap om och erfarenhet av hur i restaurang- och storkök vanligt förekommande anrättningar tillagas. Den ger fördjupad kunskap om metoder för hantering av livsmedel från råvara till färdiglagad maträtt. Kunskap om och erfarenhet av matsedelsplanering utifrån gästers olika behov ingår i. Detta är en praktisk kurs med en stor del arbetsplatsförlagd utbildning (APU) Förkunskaper: Varmkök, Restaurang Samhällskunskap A, SH1201, 100 poäng - Kärnämne Kursen behandlar demokratibegreppet, massmedier, statsskick, samhällsekonomi, befolkningsfrågor, europeiska unionen och arbetslivskunskap, Muntlig och skriftlig behandling av olika samhällsfrågor. Samhällskunskap B, SH1202, 100 poäng Kursen fördjupar kunskaper och analysförmåga med avseende på samhällsfrågor. Både förändringsprocesser och dagsaktuella händelser studeras framförallt ur ett internationellt och globalt perspektiv. Förkunskaper: Samhällskunskap A Servering A, SERK1205, 50 poäng Kursen ger kunskap om och erfarenhet av enklare serveringsmetoder, uppdukningar och bärteknik. Kursen ger också kännedom om materiel, redskap och utrustning vid servering. Ett mål för kursen är även att ge grundläggande kunskap om matsedlars uppbyggnad och kännedom om måltidsdrycker. Kursen skall också ge kunskap om kassarutiner. Kursen skall dessutom ge förståelse för behovet av korrekt uppträdande samt förståelse av ändamålsenlig klädsel. Servering B, SERK1206, 100 poäng Kursen skall ge fördjupade kunskaper i serveringsmetoder, uppdukningar och bärteknik samt kunskap om olika sätt att organisera arbetet i gästmatsalar. Kursen skall ge fördjupade kunskaper om kassarutiner. Kursen skall ge kunskaper om matsedlars innehåll, måltidsdrycker och måltidsrätter. Kursen skall också ge kännedom om och erfarenheter av att kunna planera och organisera olika beställningsarrangemang. Kursen skall även ge kännedom om gästpsykologi och erfarenheter av att bemöta gäster vid försäljning. Förkunskaper: Godkänt i Servering A

11 11(14) Servering C, SERK1207, 200 poäng Kursen skall ge fördjupade erfarenheter av servering och bärteknik i gästmatsalar samt erfarenhet av att rekommendera måltider och drycker. Kursen skall ge fördjupade kunskaper i bordsuppdukningar samt om materiel, redskap och utrustning vid servering. Kursen skall också utveckla kommunikations- och samarbetsförmågan. Ett mål för kursen är också att ge kunskaper i kalkylering. Kursen skall dessutom ge kunskaper i att översätta menyer till främmande språk. Förkunskaper: Godkänt i Servering B Sjukvård, OMV1212, 200 poäng Kursen ger fördjupad kunskap om omvårdnad och ge praktisk erfarenhet av sluten eller öppen sjukvård. Du får kunskap i omhändertagande vid skada och akuta sjukdoms-tillstånd. Kursen ger även fördjupad kunskap om och förståelse av betydelsen av ett hygieniskt arbetssätt. Kursen skall också ge kunskap om läkemedel. Kursen skall även ge fördjupad kunskap om organisation av sjukvård i händelse av katastrof och krig. APU (arbetsplatsförlagd utbildning) ligger schemalagd fyra fem veckor sammanhängande. Förkunskaper: Vård- och omsorgsarbete med godkänd APU-period Småföretagande A, FE1207, 50 poäng Småföretagande A är kursen för dig som kanske vill starta ett företag. Du får lära dig viktiga ekonomiska begrepp och modeller samt var du kan få hjälp om du funderar på att starta ett företag. Du får grundläggande kunskaper om olika sätt att bedriva företag samt de juridiska konsekvenserna av olika företagsformer. Du får lära dig att upprätta enklare ekonomiska kalkyler och beräkningar samt grunderna i bokföring. Kursen är en lärarledd distanskurs med ett antal lektionstillfällen Småföretagande B, FE1208, 100 poäng Småföretagande B är fortsättningskursen för dig som har tankar på att starta en egen verksamhet. Du får lära dig viktiga ekonomiska begrepp och grunderna i bokföring och bokslut. Du får även lära dig att utföra enklare ekonomiska kalkyler och beräkningar. Kursen är en lärarledd distanskurs med ett antal lektionstillfällen Förkunskaper: Godkänt Företagsekonomi A eller Småföretagande A

12 12(14) Social omsorg, SOMS1204, 150 poäng Kursen ger fördjupad kunskap om social omsorg. Kursen skall även utveckla kunskap om och erfarenhet av samspel mellan människors olika erfarenheter, deras önskningar och krav på ett meningsfullt liv och samhällets möjlighet till stöd och hjälp. Vidare skall kursen ge en översikt över samband mellan omsorg och samhällsutveckling ur ett historiskt perspektiv. Socialpsykiatri, SOMS1205, 100 poäng Kursen ger fördjupad kunskap om samspel mellan den enskilda människan och hennes miljö och omgivning. Kursen ger även kunskap om kommunikationens betydelse för människor med psykiska störningar. Dessutom ger kursen kunskap om och erfarenhet av socialpsykiatrisk verksamhet. Förkunskaper: Medicinsk grundkurs, Vård och omsorgsarbete Socialt behandlingsarbete, SOMS1206, 100 poäng Kursen ger grundläggande kunskap om och erfarenhet av olika former av socialt behandlingsarbete. Kursen skall även ge teoretiska förklaringar till hur människor lär in beteenden och hur dessa kunskaper kan användas i socialt behandlingsarbete. Kursen skall också ge erfarenhet av och förståelse för vad som sker i en samtalssituation. Förkunskaper: Medicinsk grundkurs, Vård och omsorgsarbete Storkök, MAKU1209, 100 poäng Kursen ger grundläggande kunskaper om hur vanligt förekommande rätter förbereds och tillagas enligt matlagningsmetoder för storköksproduktion samt i tillagning av de vanligaste typerna av specialkost. Kursen ger även kunskap om matsedelsplanering för storkök samt näringsberäkning och kostnadsberäkning av matsedel för olika målgrupper. Även i denna kurs ingår råvaruhantering ur såväl hygienisk samt ekonomisk synvinkel. Kursen innehåller en stor del arbetsplatsförlagd utbildning (APU) Svenska A, SV1201, 100 poäng - Kärnämne Du får öva dig i att skriva olika slags texter, tala inför grupp, läsa romaner, analysera olika typer av texter samt repetera grammatik och skrivregler. Du får kännedom om våra grannspråk. Du fördjupar dig i valfritt språkligt ämne, exempelvis dialekter, ungdoms-språk eller fackspråk.

13 13(14) Förkunskaper: Godkänt grundskolenivå i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå (Åk 9) Svenska B, SV1202, 100 poäng - Kärnämne Du får studera litteratur mot bakgrund av idéströmningar från antiken till våra dagar. Du fördjupar din förståelse för språk genom att studera språkhistoria och sociolekter. Dessutom får du utveckla din förmåga att skriva olika typer av texter, läsa och analysera hela litterära verk och tala inför grupp. Förkunskaper: Godkänt Svenska A Svenska C, SV1205, 50 poäng Svenska C är en kommunikativ kurs där vi inriktar oss på tal och skrift och målet är att du skall utveckla dina färdigheter inom dessa områden. Denna kurs är främst till för dig som skall söka till högskola/universitet. Förkunskaper: Godkänt Svenska A eller Svenska som andraspråk A. Svenska som andraspråk A, SVA1201, 100 poäng - Kärnämne Du får öva dig i att skriva olika slags texter, tala inför grupp, läsa romaner, analysera olika typer av texter samt repetera grammatik och skrivregler. Du får möjlighet att utveckla skriftspråket när det gäller form och språkriktighet. Förkunskaper: Godkänt grundskolenivå i svenska som andraspråk (Åk 9) Svenska som andraspråk B, SVA1202, 100 poäng Kärnämne Kursen vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål. Den syftar till att befästa och fördjupa dina kunskaper i svenska och ställer höga krav på ett korrekt och nyanserat språk. Du får studera litteratur mot bakgrund av idéströmningar från antiken till våra dagar. Förkunskaper: Godkänt Svenska som andraspråk A Varmkök, MAKU1210, 100 poäng Kursen ger kunskap om och erfarenhet av grundläggande matlagningsmetoder vid tillagning av vanliga typrätter inom varmkök. Kursen ger även kännedom om alternativ matlagning. Ett mål för kursen är även att ge kunskap om innebörden och betydelsen av god personlig hygien. Dessutom är ett mål för kursen att ge kunskap om organisation av och utrustning för förekommande uppgifter inom varmkök samt att ge kunskap om bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet.

14 14(14) Vård och omsorgsarbete, OMV 1215, 200 poäng Kursen ger grundläggande kunskap om omvårdnad och social omsorg och erfarenhet av vård- och omsorgsarbete samt inblick i människovårdande yrken. Du får kunskap i vad som avgränsar och förenar omvårdnad och social omsorg. Ett mål för kursen är kunskap i olika sätt att möta och kommunicera med människor i olika vård- och omsorgssituationer. APU (arbetsplatsförlagd utbildning) ligger schemalagd med två dagar i veckan.. Vårdsvenska, 100 poäng (orienteringskurs) Kursen syftar till att utveckla förmågan att kommunicera skriftligt och muntligt på svenska. Innehållet anknyter till ämnet omvårdnad och ska fungera som ett komplement till övrig undervisning samt ge extra stöd i bearbetandet av litteratur och i arbetet med individuella uppgifter. Observera att detta är en orienteringskurs för studerande på omvårdnad. Yrkesmatematik 50 poäng Restaurang, lokal kurs I kursen ingår att lära sig yrkesanpassad matematik som används inom restaurangyrken. Kursen ger bl.a. kunskaper i praktiska och teoretiska räkneuppgifter, sortförvandlingar, receptomvandlingar och kalkylering. Yrkessvenska Restaurang, 200 poäng (orienteringskurs) I kursen yrkessvenska ingår att lära sig yrkestermer och uttryck som används inom restaurangyrken. Deltagarna får hjälp med att förstå svåra ord och uttryck i övriga kurser som ingår i utbildningen. Observera att detta är en orienteringskurs för studerande på restaurangutbildningen.

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning o För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20 eller ha slutförd gymnasieutbildning

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

HOTELL- OCH RESTAURANGPROGRAMMET (HR)

HOTELL- OCH RESTAURANGPROGRAMMET (HR) HOTELL- OCH RESTAURANGPROGRAMMET (HR) Ämne: HOTELLKUNSKAP Blommor och dekorationer HOTKU200 Eleven arrangerar på ett personligt och konstnärligt sätt blomsteruppsättningar och andra dekorationer med anknytning

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning o För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20 eller ha slutförd gymnasieutbildning

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 10

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 10 2010-11-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 Valinformation Sid 3 Ämne Kurs Sida Idrott Idrott och hälsa B 4 Företagsekonomi Starta eget 4 Handelsämne Personlig försäljning 6 Konditori Choklad konfektyr 4 Konditori

Läs mer

Kursplan. för Hovler EMC:s trainee/lärlingsutbildning Restaurangkock

Kursplan. för Hovler EMC:s trainee/lärlingsutbildning Restaurangkock Kursplan för Hovler EMC:s trainee/lärlingsutbildning Restaurangkock Restaurangkock trainee/lärlingsutbildning 1 Kursplan: Ämne Poäng kurs kod Hygien, 100 Kurskod: HYGHYG0 Branschkunskap restaurang & livsm

Läs mer

het framtid Vuxenutbildningar i Flen, Vingåker och Katrineholm -nya möjligheter på arbetsmarknaden och vidare studier

het framtid Vuxenutbildningar i Flen, Vingåker och Katrineholm -nya möjligheter på arbetsmarknaden och vidare studier het framtid Vuxenutbildningar i Flen, Vingåker och Katrineholm -nya möjligheter på arbetsmarknaden och vidare studier Vuxenstudier i Flen, Katrineholm eller Vingåker All utbildning som presenteras i katalogen

Läs mer

Kurser för intag 2016 och 2017

Kurser för intag 2016 och 2017 Kurser för intag 2016 och 2017 Administration och juridik i vården 30yhp Kursens mål är ge kunskaper utifrån gällande lagstiftning för att kunna utföra vårdrelaterad administration och dokumentation. Kurser

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Hotell- och restaurangprogrammet STUREGYMNASIET

Hotell- och restaurangprogrammet STUREGYMNASIET Hotell- och restaurangprogrammet STUREGYMNASIET hotell & restaurangprogrammet feeds people Hotell- och restaurangprogrammet är för dig som vill arbeta på hotell, i restaurangkök, i matsal som kock/kokerska

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. skolan som ger dig extra stöd

Särskild utbildning för vuxna. skolan som ger dig extra stöd Särskild utbildning för vuxna skolan som ger dig extra stöd LÄSÅRET 2011/2012 Innehållsförteckning Välkommen till Särvux...1 Utbildningar/kurser Kommunikation...3 Verklighets och omvärldsuppfattning...3

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Vå rd och omsorgsutbildning

Vå rd och omsorgsutbildning Vå rd och omsorgsutbildning Undervisningen i vård- och omsorgsutbildningen syftar till att du utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I undervisningen

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning o För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20 eller ha slutförd gymnasieutbildning

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 1 Kontakt LärVux Ring eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida:www1.vasteras.se/frimanska/ Besöksadress LÄRVUX Växhuset

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 204 gymnasieskola 2011 (VO) Examensmål för vård- och omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta

Läs mer

Genom praktisk tillämpning ska undervisningen ge eleverna möjlighet att erfara olika arbetsuppgifter som förekommer inom dagligvaruhandeln.

Genom praktisk tillämpning ska undervisningen ge eleverna möjlighet att erfara olika arbetsuppgifter som förekommer inom dagligvaruhandeln. MAT OCH BUTIK Ämnet mat och butik behandlar hur råvaror och andra produkter inom olika varugrupper i dagligvaruhandeln kan användas, kombineras och tillagas. I ämnet behandlas också grunderna i matlagning

Läs mer

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux Det livslånga lärandet Mattias Egebrink Kurskatalog Lärvux Är du nyfiken på att studera är du välkommen till oss för att diskutera dina önskemål. Vi finns i Komvux lokaler (hus C) på Korsängsgatan 12 i

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) 216 gymnasieskola 2011 (EK) Examensmål för ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Barn- och fritidsprogrammet (BF) Barn- och fritidsprogrammet (BF) Barn- och fritidsprogrammet (BF) ska utveckla elevernas kunskaper i pedagogik och deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom de verksamheter programmet

Läs mer

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:124) om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. PERSONUPPGIFTER Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte HÄLSOVÅRD Ämnet hälsovård är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, medicin, vårdvetenskap och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa, förebyggande och hälsovårdande arbete samt vanligt förekommande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX (Centrum för Vuxnas Lärande, f.d. Komvux) vänder sig till Dig som är över 20 år och som saknar, behöver förbättra eller komplettera Din utbildning. Särvux är en del av CVL som

Läs mer

Vuxenutbildningen KURSKATALOG SÖDERTÄLJE SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA

Vuxenutbildningen KURSKATALOG SÖDERTÄLJE SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Vuxenutbildningen KURSKATALOG SÖDERTÄLJE SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Inne hållsförteckning Välkommen! 3 Vi som är lärare 4 Om oss 5 Så här ansöker du! 6 Behöver du hjälp med din ansökan? 7 kurser 8 Gymnasiala

Läs mer

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna Komvux i Lund SÄRVUX särskild utbildning för vuxna 2014 Glimmervägen 12 www.lund.se/komvux Bli en del av kunskapens stad Komvux i Lund SÄRVUX - särskild utbildning för vuxna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket)

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde dessa

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

LPP Tema Må Bra vecka 35-41

LPP Tema Må Bra vecka 35-41 LPP Tema Må Bra vecka 35-41 Tema Må Bra tar sin utgångspunkt ur olika hälsomässiga perspektiv - såväl individuellt, lokalt och globala perspektiv. Hur ska vi människor leva för att må bra i vardagen? Vad

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

Kurskatalog - individuellt val

Kurskatalog - individuellt val Leksands gymnasium Kurskatalog - individuellt val Inför läsåret 2013/2014 Innehåll Kursförteckning 3 Allmän information 4-5 Kursbeskrivning 6-9 2 Kursförteckning i alfabetisk ordning Kursnamn Poäng Kurslängd

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning Lidingö Vuxenutbildning www.lidingo.se/vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on 10.00-12.10

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Kursplan Samhällskunskap

Kursplan Samhällskunskap Kursplan Samhällskunskap Undervisning motsvarande Samhällskunskap 1b respektive Samhällskunskap A Kursen syftar till att ge deltagarna ökad förståelse och insyn i hur samhället fungerar och i förlängningen

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet Denna information gäller för dig som påbörjat din gymnasieutbildning höstterminen 2010 eller tidigare. implaner för läsåret 2011/2012 är ännu inte färdiga. Eksjö Gymnasium implan för: HP00 implan: 07 Handels-

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA Ämnet syftar till att berätta och förklara historien och dess betydelse för människor genom tiderna. MÅL ATT UPPNÅ ÅR 7 1. Kan kortfattat beskriva den Franska revolutionen

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Bergsgatan 43, SE-802 66 Gävle (Sverige) +46 81234567 +46 712345678 anna-maria.johansson@scandicom.se AOL Instant Messenger (AIM) anna.

Bergsgatan 43, SE-802 66 Gävle (Sverige) +46 81234567 +46 712345678 anna-maria.johansson@scandicom.se AOL Instant Messenger (AIM) anna. Meritförteckning PERSONLIG INFORMATION Bergsgatan 43, SE-802 66 Gävle (Sverige) +46 81234567 +46 712345678 anna-maria.johansson@scandicom.se AOL Instant Messenger (AIM) anna.johnsson Kön Kvinna Födelsedatum

Läs mer

Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme)

Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme) 1(8) Växjö universitet Dnr: 908/2002-510 Ekonomihögskolan Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme) 1.1 Beslut om inrättande av

Läs mer

Utvecklas hela livet LÄRVUX. kurskatalog Uppsala. Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser. www.vux.uppsala.

Utvecklas hela livet LÄRVUX. kurskatalog Uppsala. Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser. www.vux.uppsala. Utvecklas hela livet LÄRVUX kurskatalog Uppsala Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser www.vux.uppsala.se 2 Välkommen och studera som vuxen! Har du lust att studera? Är du osäker

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR Ämnet klassisk grekiska språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Grekiska har varit gemensamt språk för befolkningen

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår.

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Här följer en kort beskrivning av de kurser som erbjuds som individuellt val under läsåret 2014/2015. Läs mer om kursbeskrivningarna på skolverket.

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

Kurslitteratur våren 2013.

Kurslitteratur våren 2013. Kurslitteratur våren 2013. Engelska grund Lån mot deposition Basic Grammar Check Byström,P Studentlitteratur 91-44-02091-0 Finns att köpa på skolan Engelska 5 dag/distans Context 1 Cutler/Skoglund/Holmberg

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Integrations- och Arbetsmarknadsförvaltningen Vuxenutbildningen. skolan som ger dig extra stöd

Integrations- och Arbetsmarknadsförvaltningen Vuxenutbildningen. skolan som ger dig extra stöd Integrations- och Arbetsmarknadsförvaltningen Vuxenutbildningen skolan som ger dig extra stöd Hösten 2015 och våren 2016 1 Välkommen till SärVux SärVux (Särskild utbildning för vuxna) Det är en frivillig

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

KURSLITTERATUR KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA

KURSLITTERATUR KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA Datorkunskap Fönster mot Datavärlden Lärararna informerar vid kursstart vilken bok som ska användas. Information- och Layout A Läraren delar ut det material som

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna Särvux Sydnärkes Utbildningsförbund ASKERSUND HALLSBERG LAXÅ Kurskatalog 2010 Särvux en alternativ utbildning Särvux är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år

Läs mer

LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP

LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP Skolåren 5, 6, 7, 8, 9 FUNÄSDALENS och BRUKSVALLARNAS skola. 2008 Eva Tollin INNEHÅLL: Mål att sträva mot. sid. 1 Kursplan åk 5 sid. 2 Kursplan åk 6 sid. 3 Kursplan

Läs mer

Individuella programmen GySär13

Individuella programmen GySär13 Individuella programmen De individuella programmen är till för de elever som behöver läsa ämnesområden istället för ämnen. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för att ett så självständigt och aktivt

Läs mer

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram 1 Lärvux Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram Välkommen till Lärvux! Särskild utbildning för vuxna Lärvux finns för dig som - har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen Lärarexamen steg 5 (alt. steg 2 i annat språk) 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen 0,5 Engelska B 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia

Läs mer

Meritpoäng för områdeskurser

Meritpoäng för områdeskurser Meritpoäng för områdeskurser 1 (10) Från och med sommarterminen 2012 kan du som har ett äldre betyg med bokstavsbetyg också få meritpoäng för områdeskurser. Du som har läst enligt de kursplaner som började

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Kontakt Lärvux. Besöksadress. Rektor Sven Fallgren sven.fallgren@vasteras.se. Lärare Kerstin Andersson kerstin.h.andersson@vasteras.

Kontakt Lärvux. Besöksadress. Rektor Sven Fallgren sven.fallgren@vasteras.se. Lärare Kerstin Andersson kerstin.h.andersson@vasteras. 2011-2012 1 Kontakt Lärvux Ring gärna eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida: www.vasteras.se/frimanska/vux-larvux/larvux.shtml Besöksadress Lärvux, Frimanska Växhuset

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13 Kurs: Storyline Market place Tidsperiod: Vecka 46- Skola: Åsens Skola Klass: F-5 Lärare: Alla Kursen kommer att handla om: Du kommer att få arbeta med Storylinen Market place där du ska få lära dig hur

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer