VATTEN/VATTENVÄRMEPUMP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VATTEN/VATTENVÄRMEPUMP"

Transkript

1 EXOTIC S VATTEN/VATTENVÄRMEPUMP UNIK SYSTEMTANK FÖR FLEXIBEL TILLSATSENERGI LEGIONELLASÄKRAD. PROCESSORBASERAT STYRSYSTEM MED PREFABRICERAT KABLAGE FÖR ENKLARE INSTALLATION FLIK:

2 SOLENERGI SOM GER KOSTNADSEFFEKTIV UPPVÄRMNING Euronoms värmepumpar är konstruerade för att på ett energieffektivt sätt hämta upp lagrad solenergi ur berg, mark eller sjö. Genom cirkulation i ett slutet system hämtas energin till värmepumpen. Genom Carnot-processen ökar temperaturen till C. Systemet tillsätter mindre än 1/3 elenergi till kompressorn och mer än 2/3 hämtas ur den lagrade sol energin! Med en anluten ExoTank VPS, som ingår i FlexiFuel-systemet, uppnår man kostnadseffektiv uppvärmning och ett behagligt inomhusklimat. EXOTIC S Värmepump Använder R407c som köldmedium. Senaste scroll-kompressorn från Copeland används tillsammans med överstora växlare för förångning och kondensering, vilket ger högt COP över hela registret. SJÖVÄRME En förankrad kollektor på sjöbotten hämtar upp lagrad solenergi BERGVÄRME En kollektor som är placerad i ett borrat hål i berget hämtar upp lagrad solenergi. MARKVÄRME En nedgrävd kollektor hämtar upp lagrad solenergi. EXOTIC S MED EXOTANK VPS ÄR BRÄNSLEFLEXIBELT Exotic S ansluten till ExoTank VPS i FlexiFuelsystemet ger flexibilitet i världsklass! Vad sägs om alltid kunna välja det billigaste energislaget av ved, pellets, gas, fjärrvärme, olja eller el. Denna bränsleflexibilitet är värdefull då systemet samtidigt innebär valfrihet att alltid ha den förmånligaste uppvärmningen när energikostnader och energipolitik förändras i framtiden. ExoTank VPS

3 EXOTIC S - DEN NYA VÄRMEPUMPEN FÖR BERG-, JORD- OCH SJÖVÄRME EURONOM - INNOVATIV UTVECKLARE AV SYSTEM FÖR UPPVÄRMNING Helt enkelt därför att Euronom har lång erfarenhet av uppvärmningssystem i skandinaviskt klimat! Euronoms ursprung, Exoverken startade sin tillverkning i Kalmar år 1939! Sedan dess har vi under åren levererat mer än st värmesystem till den skandinaviska marknaden! Den första värme pumpen tillverkades av Euronom EXOTIC S - DEN NYA VÄRMEPUMPEN FÖR BERG-, JORD- OCH SJÖVÄRME OÖVERTRÄFFAD KVALITÉ Konstruktionen av Exotic S är ett resultat av mycket lång erfarenhet av att utvecka uppvärmningssystem för skandinaviska klimatförhållanden. Exotic S är helt tillverkad i rostfritt stål för maximal livslängd. EFFEKTIVT LJUDDÄMPAD En viktig egenskap hos Exotic S är ljudet, som på de tidiga vatten/vatten-värmepumparna kunde vara besvärande. Exotic S har försetts med ljuddämpande skikt för såväl låg- och högfrekvent ljud. HÖG VERKNINGSGRAD Exotic S har försetts med en ny optimerad scrollkompressor som tillsammans med en överstor förångare och en extra stor kondensor, resulterar i en hög värmefaktor (COP). FLEXIBELT STYRSYSTEM Exotic S har försetts med tredje generationens styrsystem ExoTrol, som kan förinställas att passa ett stort antal reglerfall. Se separat information. SÅ HÄR FUNGERAR EXOTIC S OPTIMALT Exotic S värmepump är effektivast med ExoTank VPS som ingår i FlexiFuel-systemet och som ger en legionellasäker varmvattenproduktion. I ExoTank VPS samverkar tillsatsenergin från till exempel sol, pellets, ved, olja, gas eller el. Önskas högre tappvattenkapacitet än Boverkets krav, re kom men de ras vårt tvåtankssystem med dubbla tankar. Fast manteldel SPRÄNGSKISS ÖVER EXOTIC S Kopplingslåda Kondensor Front Baksida Yttermantel (Lätt demonterbar) Kompressor Vibrations- och ljuddämpande material Bottendel Förångare

4 EXOTIC S - KVALITET I VARJE DETALJ BRÄNSLEFLEXIBILITETEN Senaste scroll-kompressorn och stora växlare i förångare och kondensor ger mycket högt COP-värde över hela registret. HUR FÅR MAN EXOTIC ATT FUNGERA BÄST? Exotic S jobbar bäst mot ExoTank VPS. Där koordineras hela systemet av ExoTrol-styrningen och man får en enkel dockning mot tillsatsenergin såsom sol, el, olja, gas, pellets, ved. Om man har extremt varmvattenbehov rekommenderas vårt tvåtanksystem. Exotic S med den enklare Solo-styrningen kan kopplas mot befintlig ackumulator, men har färre inställningsmöjligheter och är inte så flexibel om den kopplas mot Exotank VPS. MEN VIKTIGAST! Vad som än händer med energipriserna är du framtidssäkrad med FlexiFuel-systemet. ExoTank VPS väljer det billigaste energialternativet. Helt i rostfri stålplåt, kvalitén både känns och syns. Sober och tidlös design. Yttermanteln är lätt att demontera, vilket underlättar inspektion och service. Om man demonterar baksidan ser man de överdimensionerade växlarna, förångare och kondensator, som resulterar de höga COPvärden över hela registret. Efter att yttermanteln demonterats kommer man lätt åt alla detaljer. I centrum syns Copelands senaste scroll-kompressor - högsta kvalité på alla ingående komponenter.

5 VPS LEGIONELLASÄKRAD TAPPVATTENPRODUKTION GENOM TVÅ BATTERIVÄXLARE I SERIE VARMVATTNET LEGIONELLA- SÄKERT I EXOTANK VPS I Exotank VPS värms tappvattnet i dubbla batteriväxlare av homogen koppar (se systemkoppling) Det innebär att det aldrig står en stor volym tappvatten i växlande temperatur där bakterier (ex. legionella) kan växa till. I Exotank VPS värms tappvattnet direkt då det strömmar igenom, vilket är den bästa garantin för att du får ett fräscht och bakteriefritt vatten till dusch och övriga förbrukningspunkter. SYSTEMKOPPLING EXOTANK VPS Exotic S värmepump får mycket längre gångtider då den går mot ExoTank VPS. Längre gångtid och färre start och stopp betyder längre livslängd. En unik fördel är att VPS-tanken kan kopplas och samköras med annan extern värmekälla, såsom vedpanna, pelletspanna, oljepanna, solfångare m.m. Detta ger dig en bränsleflexibilitet som få tillverkare kan erbjuda. Det andra unika med Exotank VPS är att tappvattnet ständigt är fräscht, inget lager där bakterie tillväxt kan produceras. Den unika diffusorn resulterar i att skiktningen bibehålls. VI HJÄLPER TILL! Önskar du inkopplingsförslag eller om du önskar en besparingsberäkning, hör av dig till oss, eller någon av våra välutbildade återförsäljare/installatörer. Radiatortermostat EXOTIC S Inomhusgivare Styrsystem Exotrol VV KV Cirkpump Radiatorsystem eller golvvärme BIV-shunt In Ev. extern värmekälla. NYHET! Anslutning nu i toppen. Ut TIllsattsel. 2 st elpatroner Totaleffekt 9 eller 12 kw Från värmepump Batteriväxlare för tappvattnet EXOTROL Elcentral med styrdator. Försedd med prefabkablar med flerpolskontakter - allt för att underlätta installationen. Effektiv diffusor Till värmepump Från solfångare Till solfångare NYHET! Anslutning nu i toppen Solfångarslinga, tillägg till VPS500. Välj mellan två storlekar! Den nya ExoTank VPS-Exotic S finns nu i två storlekar; 500 l och 300 l. Till höger om ExoTank VPS- Exotic S syns styrsystemet ExoTrol, som med de prefabricerade kablarna (3 m) ansluts mot ExoTank, enkelt och säkert. Sedan förbinds ExoTrol med EXO- TIC S med de medlevererade prefabkablarna (15 m).

6 VPS EN DEL AV DET UNIKA FLEXIFUEL-SYSTEMET TEKNISKT UTFÖRANDE Tanken är utförd i utvalt tryckkärlsstål, inuti försedd med dubbla batteriväxlare av homogen koppar. Framledningen från VP mynnar i en diffusor dimensionerad för Exotic S. Tanken är också försedd med BIV-shunt som i första hand tar värmevattenflödet från det ej tillsatsvärmda vattnet och sedan succesivt, vid behov, blandar in tillsatsvärmt vatten. Exotrol, elsystem samt styrdator sköter eventuell inkoppling av tillsatsenergin helt automatiskt. TILLÄGGSUTRUSTNING Armatur och slangkopplingar Se bild till höger och nedan. Sammankopplingen mellan Exotic S och FlexoTank VPS blir enkel och okomplicerad om man väljer Euronoms färdiga materialsats / armatur-slangkoppling ANSLUTNINGARNA SIDOVY, EXOTANK VPS 1 Till VP 2 Från VP 3 v.v. 4 k.v 5 Ev. extern energi 6 BIV-shunt DN 20 7 Expansion VY FRÅN OVAN, EXOTANK VPS B A ANSL. DN 25 UTV ANSL. Ø 22 CU 1 C 2 F F G E D B TVÅ STORLEKAR RESP 500 LITER DIMENSIONSTABELL VPS (mm) A B C D E F G Vikt (kg) VPS VPS Detaljbild på monterad armatur och slangkoppel mellan Exotic S och berg-, mark- och sjökollektorn samt mellan Exotic S och ExoTank VPS Om utrymme finns, så rekommenderar vi VPS 500 eftersom den ger högre tappvattenkapacitet.

7 FlexiFuel-systemet Värme från solen! FlexiFuel - ett av världens mest flexibla uppvärmningssystem för villor och fastigheter FlexiFuel - systemet.. Två nya modeller ExoSol DRC-10 -En enklare modell med upp till 25% lägre pris ExoSol EU21 - Driver själv cirkulationen med hjälp av solceller Här samlas energin och distribueras vid rätt tillfälle. Systemet möjliggör att du kan kombinera ett eller flera alternativ En världsnyhet! ExoAir Polaris En ny generation luft-vattenvärmepump som ger värme ner till -25 C och ger varmvatten upp till 60 C... ExoSol OPC - Vakuumrörsolfångare Ger energi även under vintern. ExoAir - Luft/vatten Värmepump. Tar värme ur luften vilket ger mycket effektiv avkastning. Helt i rostfritt. Keram - Vedpanna Finns i fem storlekar. Hög kvalité. Exonom P20UB - Pellets En smidig pelletspanna med hög effektivitet. Prisvärd. ExoTank VPS Bivalentshunten tillser alltid att det billigaste energislaget prioriteras. Legionellasäker tappvattenproduktion. Exotic S - Vatten/Vatten Värmepump. Mycket effektiv för berg-, jord- och sjövärme. Helt i rostfritt. Vill du ha mer information om våra energilösningar - gå in på vår hemsida Reserven - Kökspanna Reservspis som kan bli ovärderlig.

8 EXOTIC S - TEKNISK BESKRIVNING VATTEN / VATTENVÄRMEPUMP Exotic S är en vatten/vatten värmepump för villor och mindre fastigheter. Köldmedium R407c. Värmepumpmodulen, i leveransskick är så komplett att endast externa anslutningar till vatten och el tillkommer. Modulen uppfyller gällande CE-, kyl-, eloch tryckkärlsnormer. MÅTTSKISSER FÖR EXOTIC S LEVERANSOMFATTNING EXOTIC S Stabil stomme av rostfri plåt. Väl iso le ra de och ljuddämpande ytter plåtar av rostfri plåt. Hermetisk scroll kompressor, kon den sor/hellödd platt värme växlare av rost fritt syra fast stål, extra stor. Världsdimensionerade cirkulationspumpar för såväl varm som kall sida. Termo sta tisk exp. ventil, service uttag, presso stater, start apparater och motorskydd. Modell Exotic S6 Exotic S8 Exotic S10 Exotic S12 Exotic S15 Exotic S17 Kompressor ZH19 ZH21 ZH26 ZH30 ZH38 ZH45 Framlednings temperatur C Värmekapacitet kw 7,3 6,75 8, ,95 9,2 11,55 10,8 14,35 13,4 16,9 15,6 Tillförd elektrisk effekt kw 1,62 2,07 1,76 2,25 2,16 2,74 2,48 3,26 3,08 3,97 3,63 4,59 Värmefaktor COP 4,5 3,3 4,5 3,3 4,6 3,4 4,7 3,3 4,7 3,4 4,7 3,4 Vikt (netto) kg Dimension BxDxH VY FRAMSIDA VY FRÅN SIDAN Prestanda på vatten/vatten värmepump Exotic S inkommande brinetemp 0 C 598x650x( ) detta gäller alla varianterna Enligt EN255 för köldbärare in vid 0 C och värmebärare ut vid 35 C och 50 C. Driveffekter för cirkulationspumpar är ej inräknade. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles. EXOTROL EL- OCH STYRCENTRAL TILL EXOTIC S OCH EXOTANK ExoTrol installeras nära ExoTank och an slutes till husets elcentral med 3x400V, N och Jord 20A, 4 mm 2. Tillhörande kablar med flerpoliga kontakter anslutes till Exotic S och ExoTank. Det elektriska installationsarbetet är enkelt, snabbt och säkert eftersom kon tak ter na på kablarna passar i motsvarande kontaktdon på Exotic S och ExoTank och kan ej förväxlas. ExoTrol innehåller: Kontaktorer och motorskydd för elpatronerna och kompressorn Automatsäkringar 3x10 A Styrkort med processor Panelkort med display och knappsats Strömställare för elpatronerna ExoTrol styr: Kompressor Cirkulartionspump kall sida Cirkulartionspump varm sida 2 st Elpatroner Shuntventil Med hjälp av temperaturgivare Inomhustemperatur Utomhustemperatur Framledningstemperatur Vattentemperatur Hetgasgivare dvs totalt 6 temp.givare Via displayen kan inställningar göras för att minimera energiförbrukningen med bibehållen värmekomfort. Användarvänlig display Tider, Är-värden, Bör-värden, samt driftsättningsinformation Larm visar orsak och åtgärd Rumsgivaren har en lysdiod som blinkar vid larm. På displayen avläses vilket larm som utlösts. Med hjälp av två strömställare kan elpatronerna kopplas in manuellt. Även shuntventilen kan ställas manuellt. SOLO - Det enklare styrsystemet Exotic S kan även köras mot befintlig ackumulator med ett enklare styrsystem - SOLO. Styrkortet är då monterat i värmepumpens kopplingslåda och styr mot en fast returtemperatur till värmepumpen, vilket innebär färre inställningar för dig som användare. Vibra.se FLIK: ÅTERFÖRSÄLJARE: Box Kalmar SWEDEN Telefon Telefax

LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP

LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP EXOAIR ExoAir LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP MED ENERGIFLEXIBEL OCH LEGIONELLASÄKER SYSTEMTANK OCH PROCESSORBASERAT STYRSYSTEM MED PREFABRICERAT KABLAGE FÖR ENKLARE INSTALLATION FLIK: 9-0710-309 ExoAir effektiv

Läs mer

LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP

LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP ExoAir Försprång genom kvalitet GreenEnergy LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP Helt i rostfritt stål Extremt stor förångare och kondensor ger högsta COP Komplett kablage för styrsystemet mellan värmepump och tank Unik

Läs mer

LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP MED DEN UNIKA EXONOMIZERN

LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP MED DEN UNIKA EXONOMIZERN EXOAIR ExoAir Polaris LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP MED DEN UNIKA EXONOMIZERN Ger dig värme NER TILL -25 C VINTERKYLA GULDMEDALJ EXOAIR POLARIS FÖR MEST FRANKRIKES STÖRSTA ENERGIM ÄSSA 2007 ENEO ENERGIE INNOVATIVA

Läs mer

LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR

LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR FLIK: 9-0308-257 EXOAIR www.euronom.se LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR LUFT/VATTENVÄRMEPUMPEN AV ABSOLUT YPPERSTA KVALITET! En värmepump som hela sin livslängd skall stå utomhus måste utgöras av material som har

Läs mer

TOPP 2011. Tillverkad i rostfritt stål för högsta kvalitet. GreenEnergy. ExoAir / ExoAir Polaris PLACERAD. - Since 1939 EXOAIR 7,5-EXOTANK VPX

TOPP 2011. Tillverkad i rostfritt stål för högsta kvalitet. GreenEnergy. ExoAir / ExoAir Polaris PLACERAD. - Since 1939 EXOAIR 7,5-EXOTANK VPX - Since 1939 ExoAir / ExoAir Polaris GreenEnergy SVERIGES effektivaste LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR! TOPP 2011 PLACERAD EXOAIR 7,5-EXOTANK VPX 300 FICK EN TOPPLACERING 2011 AV SVENSKA ENERGI- MYNDIGHETENS TEST

Läs mer

Värmepumpar. Marknadens effektivaste värmepumpar

Värmepumpar. Marknadens effektivaste värmepumpar Värmepumpar Marknadens effektivaste värmepumpar Energifenomen från NIBE Svensk kvalitet i alla led Värmepumpar från NIBE Villavärme är helt igenom svenska pro dukter som både utvecklas och till verkas

Läs mer

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, juni 2014 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer

KONSUMENTPRISLISTA. Prislistan gäller från 2013-04-01. Sverige 2013-3-SE

KONSUMENTPRISLISTA. Prislistan gäller från 2013-04-01. Sverige 2013-3-SE KONSUMENTPRISLISTA Sverige 2013-3-SE Prislistan gäller från 2013-04-01 Rätt till ändringar utan föregående meddelande till branschens led förbehålles om anledningen ligger utanför vår kontroll (valutor

Läs mer

Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol.

Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol. Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. Installerar du en värmepump från CTC, ingår Energyflex. Det ger dig

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

De rostfria värmepumparna! hej

De rostfria värmepumparna! hej De rostfria värmepumparna! hej Vi har tänkt på dig! Mecaterm har över 30 års erfarenhet av att utveckla, tillverka och sälja högkvalitativa värmepumpar via distributörer på den europeiska marknaden. Det

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol.

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Vad blev det av pannrummet? Pannrummen har genomgått en formidabel omvandling från ett smutsigt,

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: / All-in-One Med 200 l tank - för värme och tappvatten 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se /

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Bergvärme NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + SOLVÄRME UNDER JORDEN EN ENORM ENERGIRESERV SOM BARA VÄNTAR PÅ ATT UTNYTTJAS. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis energikälla

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Luft/vatten-värmepumpar Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE FIGHTER 2020 TRYGGHETSFÖRSÄKRING Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7 Inledning 3 #01 Klimatet i Sverige 4 #02 Vi håller värmen 5 #03 Vår värme kommer från luft o mark 6 #04 Produktsortiment 7 #05 Solpaneler och Sol-EL 8 #06 Ecozon värmepumpar smälter in 9 #07 Teknisk jämförelse

Läs mer