LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR"

Transkript

1 FLIK: EXOAIR LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR

2 LUFT/VATTENVÄRMEPUMPEN AV ABSOLUT YPPERSTA KVALITET! En värmepump som hela sin livslängd skall stå utomhus måste utgöras av material som har absolut bästa korrosionsmotstånd. Därför har EXOAIR tillverkats helt i rostfritt stål. INDRAGEN FLÄKT med specialskovlar samt vinklade ljuddämpande länkblad i rostfrittstål. Reducerar ljudet till ett minimum. EXTRA STOR FÖRÅNGARE EXTRA LJUDDÄMPNING för såväl låg som högfrekvent ljud påinsidan av kompressorrummet. STÄLLBARA FÖTTER i rostfritt stål. OPTIMERAD SCROLL- KOMPRESSOR Speciellt utvecklad för värmepumpsdrift. AVFROSTNINGSSYSTEM som är anpassat till det skandinaviska klimatet efter mångårig erfarenhet. EXOAIR MED EXOTANK ÄR BRÄNSLEFLEXIBEL Förutom sättet att dimensionera så att livslängden ökar, ligger EXOAIR - systemets flexibilitet i att kunna nyttja kompletterande energi, i världstopp! Vad sägs om att förutom el även kunna samköra med vattenburet system från; ved, pellets, gas, fjärrvärme eller olja!? Se systemkoppling, Exotank VPS. Denna bränsleflexibilitet är mycket värd, då man betraktar det framtida Europa, d v s vad kommer de olika energislagen att kosta om ett antal år?? Väljer du EXOAIR, har du redan nu omvandlat hot till möjlighet.

3 HALVA INVESTERINGEN MOT BERGVÄRME VARFÖR EXOAIR FRÅN EURONOM? Helt enkelt därför att Euronom har lång erfarenhet av uppvärmningssystem i skandinaviskt klimat! Euronoms ursprung, Exoverken startade sin tillverkning i Kalmar år 1939! Sedan dess har vi under åren levererat mer än st värmesystem till den skandinaviska marknaden! Den första luftvärmepumpen tillverkades av Euronom OÖVERTRÄFFAD KVALITÉ Konstruktionen av EXOAIR är ett resultat av mycket lång erfarenhet av skandinaviska klimatförhållanden samt ett seriöst utvecklingsarbete under de senaste åren. EXOAIR är helt utförd i rostfritt stål, samma material som de flesta diskbänkar tillverkas av. Detta material har dokumenterat bland de allra bästa egenskaper som kan ställas på korrossionströghet. Förångarens aluminiumlameller är epoxybehandlade för längre livslängd. SKICKLIGT LJUDDÄMPAD En viktig egenskap hos EXOAIR är ljudet, som på de tidiga luft/vattenvärmepumparna kunde vara besvärande. EXOAIR har fläkt med specialskovlar för låg ljudnivå. Utöver detta har fläkten i konstruktionen placerats centralt i värmepumpen och speciellt vinklade ljuddämpande länkblad i rostfritt stål, länkar ned ljudet (ljudtrycket) mot marken, vilket innebär att EXOAIR är en av marknadens absolut tystaste luft/vattenvärmepumpar. HÖG VERKNINGSGRAD EXOAIR har försetts med en ny optimerad scrollkompressor som tillsammans med en extra stor förångare och en tvåstråkskondensor med dubbel termisk längd, resulterar i en utmärkt värmefaktor (COP). Lång erfarenhet av förångarens avfrostning gör att denna viktiga detalj är anpassad till det nordiska klimatet. FLEXIBELT STYRSYSTEM EXOAIR har försetts med tredje generationens styrsystem som kan förinställas att passa ett stort antal reglerfall. Se separat information. HUR FÅR MAN EXOAIR-SYSTEMET ATT FUNGERA BÄST? Euronoms, värmepump EXOAIR 7.5 till 10.5 jobbar bäst mot Exotank VPS. Där koordineras hela systemet och man får en enkel dockning mot tillsatsenergin såsom el, olja, gas, pellets, ved m m. Önskar man högre tappvattenkapacitet än Boverkets krav, rekommenderar vi vårt tvåtankssystem, som egentligen är en VPS-tank, delad på två tankar, för att få större vattenvolym. EXOTIC värmepump kan naturligtvis kopplas mot en redan befintlig värmeanläggning, men blir i det fallet inte så effektiv och flexibel som om den kopplas mot Exotank VPS. Här ses det väl inneslutna styrsystemet, där bakom den unika kondensorn med dubbel termisk längd samt den optimerade scrolkompressorn. Man ser även den välplanerade rördragningen till bl a fyrvägsventilen. Här ses värmepumpen ovanifrån med demonterat tak. Märk den extra stora förångaren (hela baksidan), den centralt placerade fläkten samt framför denne de speciellt vinklade ljuddämpade länkbladen i rostfritt stål som länkar ned ljudtrycket. Hela baksidan utgör den effektiva och extra stora förångaren som effektivt bidrar till den höga (COP) värmefaktorn som EXOAIR klarar. Förångarens aluminiumlameller har epoxybehandlats vilket mångdubblar livslängden specielt i havsnära miljöer.

4 LEGIONELLASÄKERT SYSTEM VARMVATTNET LEGIONELLASÄKERT I EXOTANK VPS I Exotank VPS värms tappvattnet i dubbla batteriväxlare av homogen koppar (se systemkoppl.) Det innebär att det aldrig står en stor volym tappvatten i växlande temperatur där bakterier (ex. legionella) kan växa till. I Exotank VPS värms tappvattnet direkt då det strömmar igenom, vilket är den bästa garantin för att du får ett fräscht och bakteriefritt vatten till dusch och övriga förbrukningspunkter. ANVÄND HELST EXOTANK VPS Om du använder Exotank VPS som samlingspunkt för ditt värmesystem kan många fördelar vinnas, exempelvis; EXOAIR värmepump får mycket längre gångtider då den går mot Exotank VPS. Längre gångtid och färre start och stopp betyder längre livslängd. Exotank VPS laddas av värmepumpen (du tar ut jämn effekt ur din värmepump) och kan sedan använda eventuellt överskott en kall dag istället för dyr tillsatsenergi. En unik fördel är att VPS-tanken kan kopplas och samköras med annan extern värmekälla, såsom vedpanna, pelletspanna, oljepanna, solfångare m.m. Detta ger dig en bränsleflexibilitet som få tillverkare kan erbjuda. Det andra unika med Exotank VPS är att tappvattnet ständigt är fräscht, inget lager där bakterietillväxt kan produceras. Tappvattnets tvåstegsuppvärmning stör ej skiktningen i ackumulatortanken. Den unika diffusorn bidrager kraftigt till att skiktningen bibehålles. (Gäller EXOAIR 7.5 till 10.5) önskar man högre tappvattenskapacitet än boverkets krav, rekommenderar vi vårt tvåtanksssystem, med dubbla systemtankar. VI HJÄLPER TILL! Önskar du inkopplingsförslag avs. hur du skall koppla värmepumpen mot ditt tidigare system, eller om du önskar en besparingsberäkning, hör av dig till oss. Utomhus SYSTEMSKOPPLING EXOTANK VPS * / Shuntautomatik BIV Radiatorsystemet RC Cirkpump VV KV Välj mellan två storlekar! Den nya designade Exotank VPS finns nu i två storlekar; 500 l är 700 x 700 mm, höjd 1650 mm samt 300 l är 600 x 600 mm, höjd 1500 mm. Elutrustningen är gömd i vänsterhörnet vilket ger en ren yttre form. BIV-shunt M In Ev. extern värmekälla. NYHET! Anslutning nu i toppen. Ut Till värmepump Batteriväxlare för tappvattnet TIllsattsel * / Normalkoppling - men i EXOAIRfallet sköts styrningen via det i EXOAIR inbyggda styrsystemet. Diffusor Systemgenomskärning. Schematisk av Exotank VPS, som förklarar mycket av funktionen. Från värmepump Från solfångare Till solfångare NYHET! Anslutning nu i toppen Solfångarslinga, tillägg till VPS500.

5 - har ett avancerat styrsystem som styr värmepump och tillsatsvärme optimalt. Värmeförbrukningen minimeras. Systemet består av två enheter; centralenheten och fjärrkontrollen FJÄRRKONTROLLEN CENTRALENHETEN Fjärrkontrollen som monteras inomhus är trådlös och kan användas på alternativa ställen i huset eller vid värmepumpen. används för inställningar, loggning, larm samt ev manuell inkoppling av de olika elkomponenterna. Centralenheten är monterad i värmepumpen och styr värmepumpens kompressor m m. Den unika systemtanken som är den optimala värmevarmvattenlösningen tillsammans med EXOAIR. TVÅ STORLEKAR 300 RESP 500 LITER DIMENSIONSTABELL VPS SIDOVY, EXOTANK VPS VPS 300 VPS 500 A B C D E F G Den nya designade Exotank VPS med ett vackert vitt/grått plåthölje och på insidan förbättrade funktioner. På toppen syns den färdigmonterade BIV-shunten. EXOTANK VPS TEKNISK BESKRIVNING ANSLUTNINGARNA 1 Till VP 2 Från VP 3 k.v. 4 v.v 5 Ev. extern energi 6 BIV-shunt DN 20 7 Expansion TEKNISKT UTFÖRANDE Tanken är utförd i utvalt tryckkärlsstål, inuti försedd med dubbla batteriväxlare av homogen koppar. Framledningen från VP mynnar i en diffusor dimensionerad för max kw sflöde. Tanken är också försedd med BIV-shunt som i första hand tar värmevattenflödet från det ej tillsatsvärmda vattnet och sedan succesivt, vid behov, blandar in tillsatsvärmt vatten. I standarutförande är VPS-tanken försedd med termostatstyrd elpatron 6 kw (för montage i 2, muff nr 2, uppifrån). Tanken kan kompletteras med ytterligare en 6 kw patron för tillsatsvärme, samt en patron i botten om man önskar nyttja denna som elpanna istället för värmepump. Från EXOAIR s system ovan kan man styra såväl BIV-shunten som tillsatsenergin. ANSL. DN 25 UTV ANSL. Ø 22 CU VY FRÅN OVAN, EXOTANK VPS

6 EXOAIR - TEKNISK BESKRIVNING EXOAIR är en luft/vatten värmepump för villor och mindre fastigheter. Köldmedium R407c. Värmepump-modulen, i leveransskick är så komplett att endast MÅTTSKISSER FÖR EXOAIR VY FRAMSIDA Framledningstemepratur 35 C 7.5 kw eleffekt kw COP Framledningstemepratur 50 C EXOAIR 7.5 kw eleffekt kw COP Övrig data på EXOAIR Modell Köldmedium R407c R407c Kompressor Scroll Spänning 3x400V 3x400v Max driftström 6.5A 8.5A Startström 38A 48A Fläkt Luftflöde m 3 /h Spänning 230V 230V Max. driftström 0.8A 0.8A externa anslutningar till vatten och el tillkommer. Modulen uppfyller gällande -,kyl-, el- och tryckkärlsnormer. VY FRÅN SIDAN kw eleffekt kw COP EXOAIR 10.5 kw eleffekt kw COP Modell Säkring 10At 10At Kondensor Nom. vattenflöde 900l/h 1200l/h Vikt kg Rätt till konstruktionsändringar förbehålles. LEVERANSOMFATTNING EXOAIR Stabil stomme av rostfri plåt. Välisolerade och ljuddämpande ytterplåtar av rostfri plåt. Hermetisk scrollkompressor, kondensor/hellödd plattvärmeväxlare av rostfritt syrafast stål, unik konstruktion med dubbel termisk längd. Extra stor förångare i epoxybehandlad aluminium med koppartub, lågvarvig specialfläkt, 2 hastigheter. Termostatisk exp. ventil, serviceuttag, pressostater, startapparater, motorskydd. EL- OCH STYRSYSTEM Exoair har ett avancerat el och styrsystem som styr värmepumpen och tillsatsvärmen på ett optimalt sätt för att minimera energiförbrukningen dvs maximera besparingen. Styrsystemet är processorbaserat med stor kapacitet och flexibilitet. Styrsystemet består av två enheter: Centralenheten som är monterad i värmepumpen och styr värmepumpens: Kompressor Fläkt / 2 hastigheter 4-vägsventil Avfrostning Tillsatsvärmen el i 1, 2 eller 3 steg, alternativt oljebrännare eller annan tillsatsvärme. Shunt monovalent eller bivalent Ger signal till larm från olika skyddsfunktioner såsom pressostater,motorskydd och överhettningsskydd. Fjärrkontrollen som monteras inomhus används för inställningar,loggning,larm samt för manuell inkoppling av de olika elkomponenterna. Fjärrkontrollen har en stor grafisk display 122 x 64 pixels/ 42 x 27 mm samt 6 touch knappar för inställningar med användarvänligt menysystem liknande de som finns på dagens mobiltelefoner. Fjärrkontrollen är trådlös dvs kommunikationen med centralenheten sker via digitala radiosignaler med krypterad överföring. Fjärrkontrollen kan enkelt flyttas från den normala platsen i huset till värmepumpen eller tillsatsvärmeaggregatet vid service eller underhåll. Fjärrkontrollen är förberedd för GSM /SMS kommunikation och är även förberedd för trådlös golvvärmestyrning. Grafisk form & layout Curry & Co Borgholm (0903-2). Tryck VTT Grafiska Vimmerby 0309 FLIK: ÅTERFÖRSÄLJARE: Box Kalmar SWEDEN Telefon Telefax

LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP

LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP ExoAir Försprång genom kvalitet GreenEnergy LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP Helt i rostfritt stål Extremt stor förångare och kondensor ger högsta COP Komplett kablage för styrsystemet mellan värmepump och tank Unik

Läs mer

LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP MED DEN UNIKA EXONOMIZERN

LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP MED DEN UNIKA EXONOMIZERN EXOAIR ExoAir Polaris LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP MED DEN UNIKA EXONOMIZERN Ger dig värme NER TILL -25 C VINTERKYLA GULDMEDALJ EXOAIR POLARIS FÖR MEST FRANKRIKES STÖRSTA ENERGIM ÄSSA 2007 ENEO ENERGIE INNOVATIVA

Läs mer

TOPP 2011. Tillverkad i rostfritt stål för högsta kvalitet. GreenEnergy. ExoAir / ExoAir Polaris PLACERAD. - Since 1939 EXOAIR 7,5-EXOTANK VPX

TOPP 2011. Tillverkad i rostfritt stål för högsta kvalitet. GreenEnergy. ExoAir / ExoAir Polaris PLACERAD. - Since 1939 EXOAIR 7,5-EXOTANK VPX - Since 1939 ExoAir / ExoAir Polaris GreenEnergy SVERIGES effektivaste LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR! TOPP 2011 PLACERAD EXOAIR 7,5-EXOTANK VPX 300 FICK EN TOPPLACERING 2011 AV SVENSKA ENERGI- MYNDIGHETENS TEST

Läs mer

De rostfria värmepumparna! hej

De rostfria värmepumparna! hej De rostfria värmepumparna! hej Vi har tänkt på dig! Mecaterm har över 30 års erfarenhet av att utveckla, tillverka och sälja högkvalitativa värmepumpar via distributörer på den europeiska marknaden. Det

Läs mer

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, juni 2014 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Luft/vatten-värmepumpar Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE FIGHTER 2020 TRYGGHETSFÖRSÄKRING Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år

Läs mer

Produktkatalog Värmepump

Produktkatalog Värmepump Produktkatalog Värmepump Om oss Navita Värmepumpar är en svensk leverantör av energibesparande produkter. Vi erbjuder smarta, prisvärda och innovativa lösningar som gör energibesparing möjlig för fler.

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Produktkatalog Värmepump

Produktkatalog Värmepump Produktkatalog Värmepump Om oss Nevica Värmepumpar är en svensk leverantör av energibesparande produkter. Vi erbjuder smarta, prisvärda och innovativa lösningar som gör energibesparing möjlig för fler.

Läs mer

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol.

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Vad blev det av pannrummet? Pannrummen har genomgått en formidabel omvandling från ett smutsigt,

Läs mer

Villapannor. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Villapannor. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Villapannor Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE VVM 300 Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år senare, 1952, grundade Nils Bernerup

Läs mer

Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol.

Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol. Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. Installerar du en värmepump från CTC, ingår Energyflex. Det ger dig

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: / All-in-One Med 200 l tank - för värme och tappvatten 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se /

Läs mer

LESOL solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet. Vår erfarenhet - Din trygghet. Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se. Katalog nr 3

LESOL solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet. Vår erfarenhet - Din trygghet. Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se. Katalog nr 3 LESOL solvärme Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se Katalog nr 3 1 Solens möjligheter Klimatförändringar på grund av våra utsläpp av växthusgaser är idag verklighet. Med användning av rätt teknik som t ex solenergi

Läs mer

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7 Inledning 3 #01 Klimatet i Sverige 4 #02 Vi håller värmen 5 #03 Vår värme kommer från luft o mark 6 #04 Produktsortiment 7 #05 Solpaneler och Sol-EL 8 #06 Ecozon värmepumpar smälter in 9 #07 Teknisk jämförelse

Läs mer

Installera värmesystem

Installera värmesystem flexibla värmesystem INSTALLATÖ Installera värmesystem aktablad för installatörer 1. Vattenburen el. Värmepump 3. Direktel 4. kombipanna 5. Kökspanna (Vedpanna) 6. järrvärme A. Solfångare kopplad till

Läs mer

solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet Tel 0520-44 42 00 www.lesol.se Katalog nr 5

solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet Tel 0520-44 42 00 www.lesol.se Katalog nr 5 solvärme Tel 0520-44 42 00 www.lesol.se Katalog nr 5 Solens möjligheter Klimatförändringar på grund av våra utsläpp av växthusgaser är idag verklighet. Med användning av rätt teknik som t ex solenergi

Läs mer

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG komplett omfort för bostäder ochkommersiellt bruk DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG Värme, varmvatten och kyla Hållbara energilösningar för användning i hem och för kommersiellt bruk 2 3 Du och din kund har

Läs mer

KONSUMENTPRISLISTA. Prislistan gäller från 2013-04-01. Sverige 2013-3-SE

KONSUMENTPRISLISTA. Prislistan gäller från 2013-04-01. Sverige 2013-3-SE KONSUMENTPRISLISTA Sverige 2013-3-SE Prislistan gäller från 2013-04-01 Rätt till ändringar utan föregående meddelande till branschens led förbehålles om anledningen ligger utanför vår kontroll (valutor

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis energikälla

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

Kombinera. ackumulatorer AQUALUX ACKTANK. Kombinera värmekällor för billig uppvärmning

Kombinera. ackumulatorer AQUALUX ACKTANK. Kombinera värmekällor för billig uppvärmning Kombinera ackumulatorer AQALX ACKTANK Kombinera värmekällor för billig uppvärmning Shuntpaket ingår ej Lagra värmen i vatten GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSÄKERT! En ackumulatortank innehåller vatten och har

Läs mer