Kurs. katalog. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurs. katalog. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka."

Transkript

1 Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka Albert Einstein Kurs katalog 2001 Birgerskolan - Komvux i Ystad

2 Kontakta oss Postadress Internet Komvux i Ystad Tobaksgatan Ystad Expedition Tel: fax: Skolassistenter Rektor Susanne Norlin Tel: E-post: Lisbeth Lembke Tel: E-post: Bo Bjelvehammar Tel: E-post: Bitr. rektor Studieledare Margareta Gårdmark Tel: fax: mobil: E-post: Siv Heander Tel: fax: mobil: E-post: Studievägledare Fransisca Eriksson Tel: E-post: IT-samordnare Spyridon Kostakis Tel: mobil: E-post: Elevkåren Tel: Frånvaro Tel: Komvux i Ystad

3 Innehåll Lärande i Ystad...sid. 4 Allmän information...sid. 5 Studievägledning... sid. 6 Studiestödspoäng... sid. 7 Studiefinansiering... sid. 8 Slutbetyg... sid. 10 Elevkåren... sid. 11 Lärbutiken... sid. 12 Datastugan... sid. 13 Viktiga datum... sid. 14 Utbildning... sid. 15 SFI, Särvux... sid. 15 Dyslektiker... sid. 18 Validering... sid. 19 Prövning... sid. 20 Orienteringskurser... sid. 21 Svenska... sid. 24 Engelska... sid. 27 Franska... sid. 28 Tyska... sid. 29 Danska, Teckenspråk... sid. 30 Matematik... sid. 32 Biologi... sid. 33 Fysik, Kemi... sid. 34 Praktisk miljövård, miljökunskap... sid. 35 Naturkunskap... sid. 36 Historia... sid. 37 Psykologi, Filosofi... sid. 38 Religionskunskap... sid. 39 Samhällskunskap... sid. 40 Geografi... sid. 41 Ekonomi... sid. 42 Data... sid. 45 Intresseanmälan... sid. 48 Naturvetenskapligt basår... sid. 49 Transport och logistik... sid. 52 Kalendarium... sid. 55 Schema... sid. 56 Egna anteckningar... sid. 57 Komvux i Ystad 3

4 Lärande i Ystad Ystad är en lärande stad, en av de allra bästa i norra Europa för alla, eller de allra flesta. Vuxenutbildning är ett sätt att möta flera med samma intressen, med nyfikenhet och med kunskapsaptit. På kunskapstorg... Birgerskolan, studiecentrum Syd, kunskapslyftet och kvalificerad vuxenutbildning är några vackra blomster i lärandets trädgård, du får fråga dig fram, ringa eller besöka vår vackraste skola i kommunen på Tobaksgatan 11, Birgerskolan. Vi bygger vidare på goda och framgångsrika lärandetraditioner, samtidigt kommer vi med flera spännande nyheter. Bläddra och njut - katalogen är gratis. Nu blir vi mera aktiva på flera arbetsplatser, för dig som redan har ett arbete, men som vill lära vidare i arbete. Satsningar på eftergymnasial utbildning blir ännu mera omfattande. För dig som är osäker och allmänt vilsen finns det otroliga erbjudanden; du har kanske redan gamla goda kunskaper. Vi värderar dem, du kan bygga vidare på det du redan har och vi har alternativ för alla. Tveka inte att kontakta oss, vi är snälla, generösa och hjälpsamma. Nästan alltid, men någon gång är vi överhopade av arbete och har dåligt med tid. Och småirriterade och stressade som alla andra. Då bestämmer vi en ny tid. Under våren 2002 blir vi mycket aktiva mot ideela föreningar, fackliga grupper på alla nivåer och särskilt utsatta grupper och små i samhället. Jag skriver detta i november 2001 Bo Bjelvehammar Rektor Komvux, Birgerskolan 4 Komvux i Ystad

5 Allmän information Komvuxstudier Att studera på Komvux är roligt, inspirerande och krävande. Alla komvuxelever har färre lektioner än ungdomsgymnasiet. Detta innebär att du får räkna med ett betydande hemarbete och att du måste ta ett eget ansvar för dina studier och inlärning. Kompetens All komvuxutbildning är kompetensgivande. Du får betyg efter varje avslutad kurs som kan användas vid ansökan till andra utbildningar. Kostnad All komvuxutbildning är kostnadsfri. Du betalar endast läroböcker och en materialavgift på gymnasial nivå. På grundläggande vuxenutbildning får du låna böcker mot en depositionsavgift. Studerande från annan kommun Om du är folkbokförd i annan kommun lämnas ansökan in i din hemkommun. Hemarbete Alla komvuxkurser har färre lektioner än ungdomsgymnasiet. Du måste därför räkna med ett betydande hemarbete. Vilka kurser startar? För att en kurs ska starta, krävs att tillräckligt många deltagare anmäler sig och att de besöker skolan på registreringsdagen. Om en kurs ställs in, skall du alltid kontakta studievägledaren eller skolledningen. Du kan: välja en annan kurs läsa in kursen själv med handledning i Lärbutiken. få hjälp att söka kurser vid en annan komvuxenhet. Kursen kan också bli inställd av ekonomiska skäl och genom politiska beslut på olika nivåer. Komvux i Ystad 5

6 Studievägledning Du är välkommen till vår studie- och yrkesvägledare när du har frågor och funderingar kring ditt studie- eller yrkesval. Det kan gälla: kartläggning av tidigare utbildningar, yrkeserfarenheter, språkkunskaper och meriter diskutera olika valmöjligheter / alternativ behörighetskrav till högskola och universitet studieekonomiska frågor informationssökning individuell planering av dina studier utifrån dina behov och förutsättningar Studievägledaren hjälper dig med din studieplanering både på kort och lång sikt. När du besöker studievägledaren bör du ta med betyg och andra handlingar för att underlätta den kommande studieplaneringen. Fransisca Eriksson Tel E-post: OBS! Kring terminsstart är det bra om du bokar tid för samtal. 6 Komvux i Ystad

7 Studiestödspoäng Det finns olika sätt att finansiera studier på. Till varje kurs finns i katalogen angivet ett antal gymnasiepoäng. Gymnasiepoängens storlek baseras på kursens omfattning. Du summerar gymnasiepoängen per termin i de kurser du tänker läsa. Studiestödspoäng på grundläggande nivå (per termin under max två terminer) SV/SV2 132 ENG 85 SH 30 MA 8 0 SO 100 DATA 35 SUMMA 462 Studieomfattning Vårterminen omfattar 22 veckor 440 gymnasie / studiestödspoäng = heltid 100% gymnasie / studiestödspoäng = deltid 75% gymnasie / studiestödspoäng = deltid 50% Höstterminen omfattar 18 veckor 360 gymnasie / studiestödspoäng = heltid 100% gymnasie / studiestödspoäng = deltid 75% gymnasie / studiestödspoäng = deltid 50% Du kan även kombinera kurser på grundläggande respektive gymnasial nivå. Komvux i Ystad 7

8 Studiefinansiering Särskilt utbildningsbidrag (UBS) UBS kan du söka om du är år. Du måste ha rätt till A - kasseersättning och vara inskriven vid Arbetsförmedlingen. UBS är i första hand avsett för arbetslösa. För dig som har ett arbete och söker UBS krävs att du har arbetat i Sverige minst halvtid i 5 år. Vård av barn får räknas (högst två år). Dessutom krävs att arbetsgivaren anställer en långtidsarbetslös person under din studieledighet. UBS får inte lämnas till den som har treårig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande. Undantag kan i vissa fall göras för den som är arbetslös. UBS motsvarar den A - kasseersättning som du har rätt till. Hela beloppet består av bidrag. Särskilt utbildningsbidrag finns kvar t o m den 31 december Studiemedel - ett nytt studiestöd Den 1 juli 2001 infördes ett nytt, samlat studiestöd som omfattar studerande på grundskole- och gymnasienivå, högskole- och annan eftergymnasial nivå. Det nya studiestödet kallas studiemedel. Summan av bidrag och lån - totalbeloppet - är lika för alla studerande. Man kan få studiemedel för studier både på heltid och deltid. Systemet innehåller två bidragsnivåer, en generell nivå och en högre nivå. Under vissa förutsättningar kan man också få ett tilläggslån med 365 kr/vecka. Ansökan om studiemedel ska i princip kunna göras när som helst under året. Studiemedel lämnas retroaktivt för högst fyra veckor från det att ansökan kommit till CSN. Beskrivningen ovan är mycket översiktlig. Mer information får du genom faktabladen Nytt studiestöd 2001 och Ett reformerat studiestödssystem. Du kan också besöka CSN:s hemsida, CSN Malmö Norra Vallgatan 102, Malmö Tel: Fax: Komvux i Ystad

9 Särskilt vuxenstudiestöd (SVUX) Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa (SVUXA) SVUX och SVUXA avvecklas när det nya studiestödet införs den 1 juli Den som fått SVUX eller SVUXA för en utbildning som påbörjats innan det nya systemet träder i kraft kan emellertid få fortsätta med samma stöd för att slutföra utbildningen. Denna möjlighet ska finnas t o m den 30 juni Ansökningstider (UBS) 15 november (SVUX) 15 november (SVUXA) 30 juni 2002 eller så långt pengarna räcker Komvux i Ystad 9

10 Slutbetyg För att få ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning motsvarande något av ungdomsskolans treåriga program krävs: Kärnämnen Gymnasiepoäng Svenska A och B alt 200 Svenska som andra språk A och B Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Religionskunskap A 50 Naturkunskap A 50 + Fritt valda gymnasiala kurser 1750 Totalt 2350 Det fria valet är således omfattande och görs av den studerande själv i samråd med en studie- och yrkesvägledare. Att läsa in 2350 gymnasiepoäng tar cirka sex terminer. Slutbetyg i gymnasial vuxenutbildning ger dig grundläggande behörighet till högskola/ universitet, om du har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 % av de gymnasiepoäng (2350) som krävs för slutbetyg. Du som redan har ett avgångsbetyg/ slutbetyg från 3-årig linje eller motsvarade kan inte få ett nytt slutbetyg. Om du har betyg från 2-årig gymnasieutbildning, avgångsbetyg 2 från komvux eller enstaka gymnasiebetyg kan du överföra dessa till ett nytt slutbetyg enligt särskilda överföringsregler. Betygen får då inte vara äldre än åtta år. För att få ett slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning krävs att du är godkänd i ämnena svenska, matematik, engelska och samhällskunskap, vilka utgör kärnämnena i grundläggande vuxenutbildning. Du får själv bestämma vilka övriga ämnen inom grundläggande vuxenutbildning som ska ingå i slutbetyget. Ni som läser för ett slutbetyg och har kurser med gamla och nya gymnasiepoäng, kontaktar studievägledaren för att få kurserna omräknade. 10 Komvux i Ystad

11 Elevkåren Birgerskolans elevkår är en ideell förening som är till för att främja elevernas intressen på skolan. Dessutom ordnas extra matematikhjälp för medlemmar. Vår eldsjäl Stig Gustavsson tar emot elever efter tidsbokning. Elevkåren arbetar mot samma mål, som ledare, pedagoger och skolassistenter - mot en bra skola, mot en bra miljö för lärande, där alla känner trivsel och trygghet. Kunskaper och kompetens ska vila i högsätet. Att engagera sig aktivt eller passivt (genom att betala medlemsavgift) är en blygsam kostnad och energiförlust, men av stor betydelse för ALLA! Om många blir aktiva och engagerade för en bättre skola, en godare arbetsmiljö och blir en starkare kraft mot fiender. Komvux Elevkår i Ystad, samarbetar med andra elevkårer i vår region. Två gånger om året deltar vi i ECO s årsstämmor och framtidskongresser. ECO är vårt huvudorgan som organiserar och arbetar i toppskiktet med politiker och makthavare. Som styrelseledamot i elevkåren får man praktisk erfarenhet inom ideellt arbete. Efter fullgjord mandatperiod erhåller ledamöterna arbetsintyg över sina prestationer i kåren. Har du några frågor, problem eller bara spontana kommentarer så är du mycket välkommen in till oss i kårrummet, som du finner på tredje planet på Birgerskolan. Komvux Elevkår i Ystad Tobaksgatan YSTAD Tel: Komvux i Ystad 11

12 Lärbutiken Här kan du skaffa dig nya kunskaper i din egen takt. Lärbutiken bygger på eget ansvar och självständigt arbete. Dina behov och förutsättningar styr arbetet och lärarna blir dina handledare, som hjälper dig att nå det mål du satt upp. I Lärbutiken finns inga terminstider och därför kan du skriva in dig, när som helst under året. I samråd med lärarna lägger du upp din studieplan och beräknar, hur lång tid du behöver för att nå ditt mål. Du som kommer till Lärbutiken skall ha möjlighet att: intensivstudera inför en yrkesutbildning eller inför högskolestudier få handledning inför prövning eller validering sätta dina egna mål bedriva IT-baserade distansstudier Nyhet! Behöver du repetera några avsnitt i matematik? I vår startar vi allmänna föreläsningar i matematik. De är öppna för alla, oavsett på vilken nivå du studerar. Du behöver inte ens vara inskriven på någon matematikkurs. Föreläsningarna är alltid på samma tid i Lärbutiken i sal 15. Så här ser vårens program ut: 9 jan. 20 mars Matematiska begrepp 16 jan. 3 april Negativa tal 23 jan. 10 april Bråk 30 jan. 17 april Potenser 6 feb. 24 april Procent 13 feb. 8 maj Ekvationer 27 feb. 15 maj Geometri 6 mars 22 maj Funktioner / Räta linjens ekvationer 13 mars 29 maj Statistik 12 Komvux i Ystad

13 Datastugan Datastugan ligger i sal 17 i anslutning till Lärbutiken. Den är öppen mellan och måndag till torsdag. Då kan du få lärarhjälp i dataämnen. Övrig tid kan du använda datorerna för utskrift, sökning på Internet m.m., dock inte för privata ändamål. Du har möjlighet att: komma vid tidpunkter du själv bestämmer sätta dina egna mål själv bestämma inlärningstakt och lämplig nivå bedriva IT - baserade distansstudier skriva ut uppsatser och fördjupningsarbeten Komvux i Ystad 13

14 Viktiga datum Sista ansökningsdag Sista ansökningsdag till kurser vt 2002 är den 30 nov Antagningsbesked Antagningsbesked skickas ut i december Registreringsdag Registreringsdag är den 3 januari Terminstider Tisdag 8 januari - fredag 7 juni. Om du inte registrerar dig förlorar du din plats och reserver tas in. Du ställs sist i kön och tas endast in om plats finns. Om du söker och blir antagen eller reservplacerad på en kurs måste du genom ett personligt besök eller genom ett ombud registrera dig för att behålla din plats eller för att kunna tas in vid reservantagningen. Registreringen görs för att så många som möjligt skall kunna tas in och för att kurserna skall vara fyllda redan vid terminens början. Registrering sker på Komvux antingen genom personligt besök eller genom ombud. Medtag antagningsbesked! Skolan är öppen mellan och Registrering kan ej ske per telefon. Byte av kurser eller schemaändringar kan ej göras på registreringsdagen. Om du vill läsa om en kurs som du redan har godkänt betyg i, måste du anmäla dig till prövning. Du kan alltså ej gå i en reguljär kurs. 14 Komvux i Ystad

15 Utbildning Grundläggande vuxenutbildning Att ha en grundläggande utbildning är en rättighet för alla och på komvux kan vuxna med kort utbildning läsa in grundskolan. På den grundläggande vuxenutbildningen läser du svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap och data. Du kan läsa för din egen skull eller för att skaffa dig en grund för vidare studier. Vanligtvis tar det 2-4 terminer att bli klar med utbildningen, men det är naturligtvis dina behov och förkunskaper, som bestämmer studietakten. Som heltidsstuderande är du schemalagd mellan och dagligen. Har du frågor angående ämnen och schema? Ring studievägledare! Du kan börja när som helst under läsåret. Sammanhängande studier på grundläggande nivå innefattar följande obligatoriska kurser: svenska / svenska som andra språk engelska matematik samhällskunskap data handledd studiehjälp Komvux i Ystad 15

16 Utbildning Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning ger samma kompetens och behörighet som ungdomsgymnasiet. Det finns inga linjer eller program på komvux. Du kan läsa och kombinera kurser efter behov och intresse. För att få ett slutbetyg måste du kombinera kurser, så att det sammanlagda antalet gymnasiepoäng blir Det finns kärnämnen, som ofta krävs för högskolebehörighet, och fritt valda kurser. En del kurser är lokala. De är utmärkta med LK efter kursnamnet i katalogen. De har ej fastställts av Skolverket utan har kursplan och betygskriterier, som fastställs av Barn- och utbildningsnämnden i Ystad. Eftersom olika högskolor har olika antagningsregler, skall du alltid kontakta studievägledaren eller den högskola du ska söka till, om du är osäker på vad som krävs. Vissa gymnasiala kurser har förkunskapskrav. Som regel måste man ha läst A-kursen för att få läsa B-kursen osv. Dessutom skall du alltid söka till alla kurser. Det sker ingen automatisk överflyttning från A - till B - kurs. Om du påbörjat dina studier tidigare och senast den 30 juni 2001 uppnått 1970 gymnasiepoäng, kan du ta ut ett slutbetyg, dock senast den 30 juni Ingen garanti på schematid Att du söker en kurs på en viss tid innebär inte att du är garanterad kursen på just denna tid. Om du är heltidsstuderande måste du acceptera de tider du blir intagen på. 16 Komvux i Ystad

17 SFI Särvux SFI Svenska för invandrare har som mål att ge flyktingar och invandrare grundläggande kunskaper i svenska, och kunskaper om det svenska samhället. Intagningen till SFI-kurserna sker kontinuerligt och studierna, ca 20 lektioner per vecka, bedrivs oftast under en till två terminer och avslutas med ett test. I SFI-kursen ingår förutom svenska även samhällskunskap, konversation och matlagning. För att fördjupa språkkunskaperna och för att få kontakt med arbetslivet är praktik ett viktigt inslag. Betyg ges efter avslutad kurs. Betygsgraderna är Godkänd och Väl godkänd. De kursdeltagare som inte når upp till betyget Godkänd får istället ett intyg på genomgången kurs. Studierna kan kombineras med kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Särvux Särvux undervisning syftar till att ge kunskaper och färdigheter som eleverna behöver för att bättre klara arbete, fritid och fortsatta studier. Eleven gör tillsammans med läraren upp en individuell studieplan och undervisningen planeras med utgångspunkt från individuella förutsättningar, behov och intressen. Studierna varvas med praktisk- estetiska ämnen. Antagningen till särvux sker kontinuerligt under läsåret och undervisningen bedrivs i små grupper med varierande antal lektioner och kurstid. Är det något du undrar över går det bra att ta kontakt med Peter Månsson på telefon Komvux i Ystad 17

18 Dyslektiker Har du svårt att läsa? Har du svårt att förstå vad du läser? Har du svårt att stava? Då kan du få enskild hjälp på Komvux! Du kan allså kombinera dina studier i andra ämnen med läs- och skrivinlärning på Komvux om du vill. Efter test och diagnostisering görs en individuell studieplan upp med utgångspunkt från varje enskild elevs förkunskaper och behov. Undervisningen sker enskilt eller i en liten grupp och omfattar bland annat lästräning, skrivträning, stavningsgenomgång och studieteknik. Speciella inlärningsprogram på datorerna är ett viktigt hjälpmedel i undervisningen. Dyslektiker kan också erbjudas hemlån av datorer med anpassade program och även andra kompensatoriska hjälpmedel under sin studietid på Komvux. Siv Heander Tel: E-post: Marianne Linderoth Tel: E-post: 18 Komvux i Ystad

19 Validering Alla kunskaper förvärvas inte i skolan! Många har gedigna yrkeskunskaper men inga betyg. Genom validering kan sådana kunskaper översättas till skolbetyg och användas exempelvis vid ansökan till högskolan. Likaså kan utländska betyg valideras till svenska motsvarigheter. Det är också möjligt att validera teoretiska kurser. Många kurser, t.ex. i språk bygger på varandra. Om du har ett högre betyg på B - kursen, kan du genom validering få samma betyg i A - kursen. Exempel: 1. Nisse har gått ut gymnasieskolan och fått betyget G i kursen engelska A. Efter skolan vistas han i England ett par år. Han kommer hem och gör prövning i Engelska B. Han får betyget MVG. Då kan han få sitt G på A - kursen validerat till samma betyg som B - kursen, alltså MVG. 2. Stina har gått på datorteket och tagit datakörkort. På Komvux finns en lokal kurs ECDL - datakörkort. Den ger 200 gymnasiepoäng. Eftersom lärarna på Komvux inte känner Stina och aldrig sett prov på hennes kunskaper, kan de inte utan vidare validera hennes datakörkort till ett betyg. Därför får hon göra några prov, som visar, vilka kunskaper hon har på de olika modulerna i datakörkortet. Dessutom kan hon få betyg i andra datakurser, eftersom datakörkortet är stort och har ett kursinnehåll som motsvarar andra mindre datakurser. Validering ger dig möjlighet att: förkorta din studietid förbättra ditt betygsgenomsnitt / jämförelsetal Om du har frågor kring validering, tala med studievägledare eller skolledning! Tag kontakt med studievägledare för vidare information! Komvux i Ystad 19

20 Prövning Prövning innebär att Du på egen hand läser in en kurs efter viss handledning av en lärare. Handledaren informerar om vad som ingår i prövningen, anvisar böcker och ger studietips. Du får själva skaffa böckerna. Om Du saknar betyg eller har betygen IG eller G i något av ämnena kommer Du dessutom att erbjudas extra handledning innan Du går upp i prövning. Du har rätt att genomgå prövning dels i ämnen/kurser som Du inte tidigare har läst, dels i ämnen/kurser som Du har läst och där Du vill höja ditt betyg. Du kan inte pröva i kurser som inte anordnas av skolan. Prövningsavgift: 500 kr / kurs Ingen prövningsavgift: Elever som inte tidigare läst kursen, samt den som är elev vid Komvux, Ystad och fått betyget IG på den kurs prövningen gäller. 20 Komvux i Ystad

21 Orienteringskurser Är du ovan att studera? Vill du prova på lärande utan att uppleva stress? Sök en orienteringskurs på heltid! Du får träffa lärare och en liten grupp medstuderande. Ni går tillsammans genom grunderna i de viktigaste ämnena och lär känna andra miljöer genom många besök utanför skolan. Du får lära dig hantera en dator genom att skriva, söka på Internet och skicka e-post. Om det finns intresse tar vi några timmar rörelse i veckan och du får pröva på olika sportgrenar. Samtidigt lär du dig goda kost- och motionsvanor som passar DIG! Du får också möjlighet att göra tillval, där du kan pröva på drejning eller matlagning. Komvux i Ystad 21

22

23 Beskrivning av ämnen ochkurser

24 Svenska SVA V200 Ti To Svenska A (Kärnämne) Kursen skall öka din tilltro till den egna språkliga förmågan. Du tränar muntlig och skriftlig framställning på olika sätt och läser och diskuterar litteratur. Både när du skriver och talar skall du planera, bearbeta och utforma dina egna texter. Viss grammatik ingår. Om du inte läst svenska på länge, inte är van att uttrycka dig i tal och skrift och inte läser särskilt mycket, bör du välja Svenska A. SVB V200 On To Svenska B (Kärnämne) Svenska B breddar och fördjupar innehållet i svenska A. Svenska B har jämfört med svenska A en mer analytisk inriktning. Läsande, skrivande och förberett talande kombineras med samlande av material, planering och utformning av egna texter av olika typer. Källkritik och sovring av information ingår i kursen. Om tillräckligt antal deltagare anmäler sig Svenska C 50 gymnasiepoäng Förkunskapskrav: Svenska A Denna kurs kan läsas antingen direkt efter A-kursen parallellt med B-kursen eller efter avslutad B-kurs. Du finslipar din muntliga och skriftliga förmåga och utvecklar dina kommunikativa färdigheter som en förberedelse för högskolestudiernas eller för yrkeslivets muntliga prestationer och formella skrivande. Ett större skriftligt arbete ingår. 24 Komvux i Ystad

25 Litteratur och litteraturvetenskap 50 gymnasiepoäng SVD V200 Må To Kursen Litteratur och litteraturvetenskap ger dig möjligheter dels att fördjupa dig i skönlitteratur, dels att stifta bekantskap med grunderna i litteraturvetenskaplig metod. Fördjupningarna kan gälla t ex epoker, utomeuropeisk litteratur, genrer, litterära riktningar och enskilda författarskap. Litteraturläsningen och textanalysen bidrar till fördjupad insikt i hur litteraturen förhåller sig till samhället. Våga tala - Retorik / LK 50 gymnasiepoäng SVVT V200 On To Kursen syftar till att stärka ditt självförtroende och din förmåga att framträda inför grupp. I kursen arbetar vi med retorikens grunder, dvs allt som har med en presentation att göra från stoffinsamling till utvärdering av den hållna presentationen. Bland annat analyserar vi olika kända talare och tal. Litterär gestaltning 50 gymnasiepoäng I kursen Litterär gestaltning utvecklar du i samarbete med studiekamrater och enskilt din förmåga att i skrift ge litterär gestalt åt egna erfarenheter och uppslag. Studier i stilistik, i berättarteknisk teori och av mönstertexter ska ge dig grundläggande kunskaper i att experimentera med olika genrer, stilar, stilmedel och berättartekniska grepp. Kursen bidrar till insikt i den process som litterärt skapande innebär - från idé till färdig text. Litterär gestaltning är en valbar kurs. SVE V200 Må On To Komvux i Ystad 25

26 Svenska Om tillräckligt antal deltagare anmäler sig Svenska som andra språk A (Kärnämne) Svenska som andraspråk A riktar sig till elever med ett annat modersmål än svenska. Syftet med ämnet är att utveckla förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt, vidare att kunna uttrycka sig nyanserat med tydligt uttal och god språkbehandling, utöka ordförrådet, kunna analysera hur språket anpassas till situationen och mottagaren. I kursen ingår att jämföra litterära texter från olika tider och kulturer. Elevernas egna erfarenheter och jämförelser med det egna språket och kulturen är en viktig resurs i undervisningen. SVAB V200 Må On Svenska som andraspråk B (Kärnämne) Kursen har en analytisk inriktning och har som mål att eleverna ska fördjupa sin förmåga att använda det svenska språket enligt studieinriktning och behov. I kursen ingår bl a en kort översikt av svenska språkets historia, formellt och informellt språkbruk, att producera texter för olika ändamål, en personlig fördjupningsuppgift samt att tolka olika genrer. Utländsk och svensk litteratur. 26 Komvux i Ystad

27 Engelska Engelska A (Kärnämne) Finns som distanskurs också 45 gymnasiepoäng HT / 55 gymnasiepoäng VT (Läses under två terminer) Engelska A är en bred kurs som bygger på grundskolans utbildning eller motsvarande kunskaper. Kursen motsvarar steg 5. Eleven fortsätter att bygga upp förmågan att kommunicera på engelska i olika situationer. Kursen skall öka elevens tilltro till den egna språkliga förmågan i engelska. Kursen ger tillfälle till läsning för glädje, kunskaper och kulturkännedom. Engelska A är en kärnämneskurs. Engelska B Finns som distanskurs också 45 gymnasiepoäng HT / 55 gymnasiepoäng VT (Läses under två terminer kvällstid eller 2 terminer dagtid) ENA H1V200 (Fortsättning) On To ENA H1V201 (Kvällskurs) Må ENB H1V200 (Fortsättning) Må On Engelska B bygger på engelska A och motsvarar steg 6. Kursen har en mer analytisk inriktning. Perspektiven vidgas ytterligare mot språkanvändning i varierande och komplicerande situationer. Kännedom om engelskspråkig kultur fördjupas. Engelska C HT - 02 Engelska C bygger på engelska B och motsvarar steg 7. Kursen förbereder för yrkesarbete eller högskolestudier med engelska som arbetsredskap. I kursen finns möjlighet att använda engelska i projektarbete och arbeta med att formulera mål, välja och motivera arbetsmetod, formulera och genomföra en arbetsplan samt att utvärdera och på olika sätt presentera resultatet av ett arbete. Komvux i Ystad 27

28 Franska HT - 02 Franska steg 1 Franska steg 1, är nybörjarkurs. Eleven lär känna språket och de kulturer där språket talas, börjar lära sig förstå och använda språket för kommunikation. Hör- och talövningar intar en central plats i lektionsarbetet. Målet är att efter denna kurs kunna klara sig hjälpligt i ett fransktalande land. FR2 V200 On Franska steg 2 Förkunskapskrav: Franska steg 1 godkänd kurs Franska steg 2, ger eleven möjlighet att utveckla sina kunskaper, sin kommunikationsförmåga och sin kännedom om kulturen i länder där språket talas. Elevens medvetenhet om sin egen inlärning ökar liksom förmågan att använda hjälpmedel som t.ex. lexikon. Läses intensivt under en termin. 28 Komvux i Ystad

29 Tyska Tyska steg 1 HT - 02 Tyska steg 1, är en nybörjarkurs. Eleven lär känna språket och de kulturer där språket talas, börjar lära sig förstå och börjar använda språket för kommunikation. Hör- och talövningar intar en central plats i lektionsarbetet. Målet är att efter denna kurs kunna klara sig hjälpligt i ett tysktalande land. Tyska steg 2 Förkunskapskrav: Tyska steg 1 godkänd kurs. TY2 V200 Ti Fr Tyska steg 2, ger eleven möjlighet att utveckla sina kunskaper, sin kommunikationsförmåga och sin kännedom om kulturen i länder där språket talas. Elevens medvetenhet om sin egen inlärning ökar, liksom förmågan att använda hjälpmedel som t.ex. lexikon. Tyska steg 3 Förkunskapskrav: Tyska steg 1 och 2 godkänd kurs HT - 02 I kursen Tyska steg 3, använder eleven språket på ett alltmer varierat sätt. Eleven lyssnar och läser, samtalar och skriver för olika syften och i olika situationer. Komvux i Ystad 29

30 Danska Teckenspråk DAN1 V200 Ti To Danska steg 1 Nybörjarkurs i danska, som ger grunderna i danskt uttal, grammatik och stavning. DAN2 H1V204 To DAN2 V2H200 To TSPR1 V204 (Kvällskurs) To Danska steg 2 50 gymnasiepoäng HT / 50 gymnasiepoäng VT (Läses under två terminer) Stor vikt lägges vid det talade språket. Hör- och talövningar intar en central plats i lektionsarbetet. Kursen ger också en viss inblick i samhällsförhållanden, levnadssätt och kultur. Målet är att efter denna kurs kunna klara sig bra i Danmark. Teckenspråk steg 1 (för hörande) Teckenspråk för hörande steg 1 är en nybörjarkurs. Det är ett visuellt språk som produceras med händerna, ansiktet och kroppen. Teckenspråk saknar skriftspråk. Du lär dig bokstavera och avläsa bokstaverade ord. TSPR2 (Kvällskurs) On Teckenspråk steg 2 (för hörande) Du lär dig förstå enkelt och tydligt teckenspråk och kan delta i dialog om vardagliga ämnen. Målet är att du även ska kunna återge berättelser och händelser på enkelt teckenspråk. 30 Komvux i Ystad

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby Läsåret 2018/2019 Högsby UtbildningsCenter huc@hogsby.se Innehållsförteckning Valbara kurser på gymnasial nivå - KGY Svenska / Svenska som andraspråk 1 Engelska 1 Religion 1 Historia 1 Psykologi 1 Filosofi

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen Engelska A Engelska A är en vidareutveckling på grundskolans utbildning. Eleven vidareutvecklar alla delmoment; läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 Katalog Vuxenutbildning 2009 Välkommen till Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Hermods hjälpt fler än fyra miljoner svenskar att nå sina

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Kom ihåg! Sista ansökningsdag. 1 maj. Trollhättan Y Vänersborg

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Kom ihåg! Sista ansökningsdag. 1 maj. Trollhättan Y Vänersborg Särskild utbildning för vuxna Särvux Välkommen till Särvux - en plats där du växer Kom ihåg! Sista ansökningsdag 1 maj Trollhättan Y Vänersborg Kort om Särvux i Trollhättan och Vänersborg Särvux är för

Läs mer

LÄRVUX kurser 2015/2016

LÄRVUX kurser 2015/2016 Lärvux kurser 2015/2016 1 Välkommen till Lärvux Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Lärvux är för dig

Läs mer

Kursutbud Sommaren 2015

Kursutbud Sommaren 2015 Komvux Malmö Sommarkurser Kursutbud Sommaren 2015 Malmö Stad 2 Innehåll 3 Innehåll Sommarkurser Komvux Malmö... 5 Sommaren 2015... 5 Studie- och yrkesvägledning... 5 Kurator... 6 Studieekonomi... 6 Studiemedel...

Läs mer

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 Vuxenutbildningen Välkommen till Mjölby vuxenutbildning! En plats där du hittar nya vägar Nystart eller bara ett steg vidare? Med

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND...2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE...2 3 PEDAGOGIK...2 4 GENOMFÖRANDE...2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING...2 4.2 ÄMNEN...2 4.3

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Hösten 2015

Kurser och ansökningskoder Hösten 2015 Kurser och ansökningskoder Hösten 2015 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE... 2 PEDAGOGIK... 2 GENOMFÖRANDE... 2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING... 2 4.2 ÄMNEN... 2 4.3 INRIKTNINGAR

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Prövningar på Pauliskolan All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Vad är en prövning? En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och

Läs mer

Vi har plats för dig!

Vi har plats för dig! Vuxenutbildningen i Lerum och Partille kursprogram våren 2011 Vi har plats för dig! Gymnasiala kurser våren och hösten 2011 Planerad start Kurs Poäng våren -11 hösten -11 DATORANVÄNDNING Datorkunskap 50

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs Fysik

Läs mer

KURSER VÅREN-2013. Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI

KURSER VÅREN-2013. Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI KUSE VÅEN-2013 Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI Stora förändringar inom vuxenutbildningen från 1/7 2012 Nya ämnes- och kursplaner Nya kunskapskrav Nytt betygssystem med

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 För heltidsstudier VT-16 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. PERSONUPPGIFTER Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. BROMÖLLA-SÖLVESBORG

VUXENUTBILDNINGEN.  BROMÖLLA-SÖLVESBORG VUXENUTBILDNINGEN www.sbkf.se BROMÖLLA-SÖLVESBORG Hösten 2017 Välkommen till Vuxenutbildningen! Hösten 2017 Studietid Grundläggande, Gymnasie samt Särskild utbildning för vuxna: 2017-08-07 2018-01-12 Sista

Läs mer

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram 1 Lärvux Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram Välkommen till Lärvux! Särskild utbildning för vuxna Lärvux finns för dig som - har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

KURSUTBUD för vuxenutbildning

KURSUTBUD för vuxenutbildning KURSUTBUD för vuxenutbildning ALLMÄNT OM FUTURA UTBILDNING Hos oss på Futura Utbildning hittar du vuxenutbildning, Svenska för invandrare, gymnasiekurser och gymnasieprogram. Vuxenutbildngen på Futura

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning Lidingö Vuxenutbildning www.lidingo.se/vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on 10.00-12.10

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Våren 2015

Kurser och ansökningskoder Våren 2015 Kurser och ansökningskoder Våren 2015 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Hösten 2014

Kurser och ansökningskoder Hösten 2014 Kurser och ansökningskoder Hösten 2014 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Våren 2016

Kurser och ansökningskoder Våren 2016 Kurser och ansökningskoder Våren 2016 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna lärcenter.nu Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lärcenter Särskild utbildning för vuxna är en del av kommunens vuxenutbildning. Du är välkommen att söka kurser

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs Fysik

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux Faxnr 20

Läs mer

Information till dig som vill veta mer om SFI -

Information till dig som vill veta mer om SFI - Information till dig som vill veta mer om SFI - Svenskundervisning för invandrare Vad är Sfi? Sfi-svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i det svenska språket för vuxna som inte

Läs mer

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga välkommen till Lärcentrum, vuxenutbildning utbildningsutbud läsåret 2011/2012 innehåll 3 vem får studera 4 grundläggande vuxenutbildning (gruv)

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Engelska (A) 100p Estetisk verksamhet 50p Idrott och hälsa (A) 100p Matematik (A) 100p Naturkunskap (A) 50p Religionskunskap (A) 50p Samhällskunskap (A)

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Välkommen till Särskild utbildning för vuxna

Välkommen till Särskild utbildning för vuxna Välkommen till Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för läsåret 2015 2016 HITTA TILL OSS Vår expedition finns på Brogårdsskolan Gamla Kyrkogatan 2, Kristinehamn Studie- och yrkesvägledare 0550-874

Läs mer

KURSPROGRAM 2016/2017

KURSPROGRAM 2016/2017 KURSPROGRAM 2016/2017 I denna katalog vill vi visa dig vårt utbildningsutbud och inspirera dig till fortsatta studier. Vi har ett brett utbud av olika kurser och utbildningar upp till gymnasial nivå. Genom

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Vårterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 kurser i klassrum & på distans Välkommen till Vill du förändra din framtid? Vi erbjuder utbildningar på olika nivåer. Du kanske behöver slutföra studier på grundläggande och/eller

Läs mer

KURSKATALOG Vårterminen 2013. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Vårterminen 2013. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Vårterminen 2013 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - grundläggande vuxenutbildning - gymnasial vuxenutbildning - SFI (undervisning i svenska för invandrare) -

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2)

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2) Vuxenutbildningen Kursinformation för Våren 2010 (period 1 och 2) Information om ansökan till våren 2010 Vuxenutbildningen kommer att ha fem kursstarter 2010. Året är indelat i sex studieperioder, period

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux 2014-11-26 Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux

Läs mer

Kurskatalog 2016-2017

Kurskatalog 2016-2017 Kurskatalog 2016-2017 Är du nyfiken på att studera är du välkommen till oss för att diskutera dina önskemål. Vi finns i Komvux lokaler (hus C) på Korsängsgatan 12 i Enköping. Lärvux är en del av den kommunala

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2014. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2014. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2014 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2014-15. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2014-15. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Välkommen Till särskild utbildning för vuxna Kurskatalog 2014-15 Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Du är välkommen att söka kurser hos oss, om du behöver extra stöd i din inlärning, på

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING 2015-05-07 Välkommen till Birgittaskolans vuxenutbildning GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Närkurs eller distanskurs Biologi Biologi, två terminer 75/termin Närkurs Data Data, orienteringskurs

Läs mer

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN!

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Här finns möjlighet att studera på flera olika nivåer och inom vitt skilda områden! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli

Läs mer

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 1 Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 Kurs Innehåll Poäng Period/åk 450 p Läsåret År 2 och 3 Musikprofilen, omfattar totalt 450 poäng, dvs hela utrymmet för det individuella

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 1 Kontakt LärVux Ring eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida:www1.vasteras.se/frimanska/ Besöksadress LÄRVUX Växhuset

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2015 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Terminstid: Vårterminen 2016 160118-160603 Höstterminen 2016 160815-161216 prel OBS! För alla kurser gäller att de anordnas om de får tillräckligt antal sökande. Om den kurs

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Särvux. Sista ansökningsdag 9 maj boras.se/sarvux. Välkommen till. (Särskild utbildning för vuxna) 2015-2016. Sid 1

Särvux. Sista ansökningsdag 9 maj boras.se/sarvux. Välkommen till. (Särskild utbildning för vuxna) 2015-2016. Sid 1 Lär dig mer, repetera dina kunskaper och studera i långsam takt i en liten grupp! Särvux Välkommen till (Särskild utbildning för vuxna) 2015-2016 Sista ansökningsdag 9 maj boras.se/sarvux Sid 1 Välkommen

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Utbildningsplan fastställd enl. VD-beslut UTBILDNINGSPLAN. för. Tekniskt basår. 60 högskolepoäng (40 poäng enligt gamla systemet)

Utbildningsplan fastställd enl. VD-beslut UTBILDNINGSPLAN. för. Tekniskt basår. 60 högskolepoäng (40 poäng enligt gamla systemet) UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan fastställd enl. VD-beslut 2008-06-30 för Tekniskt basår 60 högskolepoäng (40 poäng enligt gamla systemet) Start ht 2008 1 Inledning 1.1 Bakgrund Att ge kompletterande utbildning

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer