Kurs. katalog. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurs. katalog. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka."

Transkript

1 Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka Albert Einstein Kurs katalog 2001 Birgerskolan - Komvux i Ystad

2 Kontakta oss Postadress Internet Komvux i Ystad Tobaksgatan Ystad Expedition Tel: fax: Skolassistenter Rektor Susanne Norlin Tel: E-post: Lisbeth Lembke Tel: E-post: Bo Bjelvehammar Tel: E-post: Bitr. rektor Studieledare Margareta Gårdmark Tel: fax: mobil: E-post: Siv Heander Tel: fax: mobil: E-post: Studievägledare Fransisca Eriksson Tel: E-post: IT-samordnare Spyridon Kostakis Tel: mobil: E-post: Elevkåren Tel: Frånvaro Tel: Komvux i Ystad

3 Innehåll Lärande i Ystad...sid. 4 Allmän information...sid. 5 Studievägledning... sid. 6 Studiestödspoäng... sid. 7 Studiefinansiering... sid. 8 Slutbetyg... sid. 10 Elevkåren... sid. 11 Lärbutiken... sid. 12 Datastugan... sid. 13 Viktiga datum... sid. 14 Utbildning... sid. 15 SFI, Särvux... sid. 15 Dyslektiker... sid. 18 Validering... sid. 19 Prövning... sid. 20 Orienteringskurser... sid. 21 Svenska... sid. 24 Engelska... sid. 27 Franska... sid. 28 Tyska... sid. 29 Danska, Teckenspråk... sid. 30 Matematik... sid. 32 Biologi... sid. 33 Fysik, Kemi... sid. 34 Praktisk miljövård, miljökunskap... sid. 35 Naturkunskap... sid. 36 Historia... sid. 37 Psykologi, Filosofi... sid. 38 Religionskunskap... sid. 39 Samhällskunskap... sid. 40 Geografi... sid. 41 Ekonomi... sid. 42 Data... sid. 45 Intresseanmälan... sid. 48 Naturvetenskapligt basår... sid. 49 Transport och logistik... sid. 52 Kalendarium... sid. 55 Schema... sid. 56 Egna anteckningar... sid. 57 Komvux i Ystad 3

4 Lärande i Ystad Ystad är en lärande stad, en av de allra bästa i norra Europa för alla, eller de allra flesta. Vuxenutbildning är ett sätt att möta flera med samma intressen, med nyfikenhet och med kunskapsaptit. På kunskapstorg... Birgerskolan, studiecentrum Syd, kunskapslyftet och kvalificerad vuxenutbildning är några vackra blomster i lärandets trädgård, du får fråga dig fram, ringa eller besöka vår vackraste skola i kommunen på Tobaksgatan 11, Birgerskolan. Vi bygger vidare på goda och framgångsrika lärandetraditioner, samtidigt kommer vi med flera spännande nyheter. Bläddra och njut - katalogen är gratis. Nu blir vi mera aktiva på flera arbetsplatser, för dig som redan har ett arbete, men som vill lära vidare i arbete. Satsningar på eftergymnasial utbildning blir ännu mera omfattande. För dig som är osäker och allmänt vilsen finns det otroliga erbjudanden; du har kanske redan gamla goda kunskaper. Vi värderar dem, du kan bygga vidare på det du redan har och vi har alternativ för alla. Tveka inte att kontakta oss, vi är snälla, generösa och hjälpsamma. Nästan alltid, men någon gång är vi överhopade av arbete och har dåligt med tid. Och småirriterade och stressade som alla andra. Då bestämmer vi en ny tid. Under våren 2002 blir vi mycket aktiva mot ideela föreningar, fackliga grupper på alla nivåer och särskilt utsatta grupper och små i samhället. Jag skriver detta i november 2001 Bo Bjelvehammar Rektor Komvux, Birgerskolan 4 Komvux i Ystad

5 Allmän information Komvuxstudier Att studera på Komvux är roligt, inspirerande och krävande. Alla komvuxelever har färre lektioner än ungdomsgymnasiet. Detta innebär att du får räkna med ett betydande hemarbete och att du måste ta ett eget ansvar för dina studier och inlärning. Kompetens All komvuxutbildning är kompetensgivande. Du får betyg efter varje avslutad kurs som kan användas vid ansökan till andra utbildningar. Kostnad All komvuxutbildning är kostnadsfri. Du betalar endast läroböcker och en materialavgift på gymnasial nivå. På grundläggande vuxenutbildning får du låna böcker mot en depositionsavgift. Studerande från annan kommun Om du är folkbokförd i annan kommun lämnas ansökan in i din hemkommun. Hemarbete Alla komvuxkurser har färre lektioner än ungdomsgymnasiet. Du måste därför räkna med ett betydande hemarbete. Vilka kurser startar? För att en kurs ska starta, krävs att tillräckligt många deltagare anmäler sig och att de besöker skolan på registreringsdagen. Om en kurs ställs in, skall du alltid kontakta studievägledaren eller skolledningen. Du kan: välja en annan kurs läsa in kursen själv med handledning i Lärbutiken. få hjälp att söka kurser vid en annan komvuxenhet. Kursen kan också bli inställd av ekonomiska skäl och genom politiska beslut på olika nivåer. Komvux i Ystad 5

6 Studievägledning Du är välkommen till vår studie- och yrkesvägledare när du har frågor och funderingar kring ditt studie- eller yrkesval. Det kan gälla: kartläggning av tidigare utbildningar, yrkeserfarenheter, språkkunskaper och meriter diskutera olika valmöjligheter / alternativ behörighetskrav till högskola och universitet studieekonomiska frågor informationssökning individuell planering av dina studier utifrån dina behov och förutsättningar Studievägledaren hjälper dig med din studieplanering både på kort och lång sikt. När du besöker studievägledaren bör du ta med betyg och andra handlingar för att underlätta den kommande studieplaneringen. Fransisca Eriksson Tel E-post: OBS! Kring terminsstart är det bra om du bokar tid för samtal. 6 Komvux i Ystad

7 Studiestödspoäng Det finns olika sätt att finansiera studier på. Till varje kurs finns i katalogen angivet ett antal gymnasiepoäng. Gymnasiepoängens storlek baseras på kursens omfattning. Du summerar gymnasiepoängen per termin i de kurser du tänker läsa. Studiestödspoäng på grundläggande nivå (per termin under max två terminer) SV/SV2 132 ENG 85 SH 30 MA 8 0 SO 100 DATA 35 SUMMA 462 Studieomfattning Vårterminen omfattar 22 veckor 440 gymnasie / studiestödspoäng = heltid 100% gymnasie / studiestödspoäng = deltid 75% gymnasie / studiestödspoäng = deltid 50% Höstterminen omfattar 18 veckor 360 gymnasie / studiestödspoäng = heltid 100% gymnasie / studiestödspoäng = deltid 75% gymnasie / studiestödspoäng = deltid 50% Du kan även kombinera kurser på grundläggande respektive gymnasial nivå. Komvux i Ystad 7

8 Studiefinansiering Särskilt utbildningsbidrag (UBS) UBS kan du söka om du är år. Du måste ha rätt till A - kasseersättning och vara inskriven vid Arbetsförmedlingen. UBS är i första hand avsett för arbetslösa. För dig som har ett arbete och söker UBS krävs att du har arbetat i Sverige minst halvtid i 5 år. Vård av barn får räknas (högst två år). Dessutom krävs att arbetsgivaren anställer en långtidsarbetslös person under din studieledighet. UBS får inte lämnas till den som har treårig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande. Undantag kan i vissa fall göras för den som är arbetslös. UBS motsvarar den A - kasseersättning som du har rätt till. Hela beloppet består av bidrag. Särskilt utbildningsbidrag finns kvar t o m den 31 december Studiemedel - ett nytt studiestöd Den 1 juli 2001 infördes ett nytt, samlat studiestöd som omfattar studerande på grundskole- och gymnasienivå, högskole- och annan eftergymnasial nivå. Det nya studiestödet kallas studiemedel. Summan av bidrag och lån - totalbeloppet - är lika för alla studerande. Man kan få studiemedel för studier både på heltid och deltid. Systemet innehåller två bidragsnivåer, en generell nivå och en högre nivå. Under vissa förutsättningar kan man också få ett tilläggslån med 365 kr/vecka. Ansökan om studiemedel ska i princip kunna göras när som helst under året. Studiemedel lämnas retroaktivt för högst fyra veckor från det att ansökan kommit till CSN. Beskrivningen ovan är mycket översiktlig. Mer information får du genom faktabladen Nytt studiestöd 2001 och Ett reformerat studiestödssystem. Du kan också besöka CSN:s hemsida, CSN Malmö Norra Vallgatan 102, Malmö Tel: Fax: Komvux i Ystad

9 Särskilt vuxenstudiestöd (SVUX) Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa (SVUXA) SVUX och SVUXA avvecklas när det nya studiestödet införs den 1 juli Den som fått SVUX eller SVUXA för en utbildning som påbörjats innan det nya systemet träder i kraft kan emellertid få fortsätta med samma stöd för att slutföra utbildningen. Denna möjlighet ska finnas t o m den 30 juni Ansökningstider (UBS) 15 november (SVUX) 15 november (SVUXA) 30 juni 2002 eller så långt pengarna räcker Komvux i Ystad 9

10 Slutbetyg För att få ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning motsvarande något av ungdomsskolans treåriga program krävs: Kärnämnen Gymnasiepoäng Svenska A och B alt 200 Svenska som andra språk A och B Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Religionskunskap A 50 Naturkunskap A 50 + Fritt valda gymnasiala kurser 1750 Totalt 2350 Det fria valet är således omfattande och görs av den studerande själv i samråd med en studie- och yrkesvägledare. Att läsa in 2350 gymnasiepoäng tar cirka sex terminer. Slutbetyg i gymnasial vuxenutbildning ger dig grundläggande behörighet till högskola/ universitet, om du har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 % av de gymnasiepoäng (2350) som krävs för slutbetyg. Du som redan har ett avgångsbetyg/ slutbetyg från 3-årig linje eller motsvarade kan inte få ett nytt slutbetyg. Om du har betyg från 2-årig gymnasieutbildning, avgångsbetyg 2 från komvux eller enstaka gymnasiebetyg kan du överföra dessa till ett nytt slutbetyg enligt särskilda överföringsregler. Betygen får då inte vara äldre än åtta år. För att få ett slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning krävs att du är godkänd i ämnena svenska, matematik, engelska och samhällskunskap, vilka utgör kärnämnena i grundläggande vuxenutbildning. Du får själv bestämma vilka övriga ämnen inom grundläggande vuxenutbildning som ska ingå i slutbetyget. Ni som läser för ett slutbetyg och har kurser med gamla och nya gymnasiepoäng, kontaktar studievägledaren för att få kurserna omräknade. 10 Komvux i Ystad

11 Elevkåren Birgerskolans elevkår är en ideell förening som är till för att främja elevernas intressen på skolan. Dessutom ordnas extra matematikhjälp för medlemmar. Vår eldsjäl Stig Gustavsson tar emot elever efter tidsbokning. Elevkåren arbetar mot samma mål, som ledare, pedagoger och skolassistenter - mot en bra skola, mot en bra miljö för lärande, där alla känner trivsel och trygghet. Kunskaper och kompetens ska vila i högsätet. Att engagera sig aktivt eller passivt (genom att betala medlemsavgift) är en blygsam kostnad och energiförlust, men av stor betydelse för ALLA! Om många blir aktiva och engagerade för en bättre skola, en godare arbetsmiljö och blir en starkare kraft mot fiender. Komvux Elevkår i Ystad, samarbetar med andra elevkårer i vår region. Två gånger om året deltar vi i ECO s årsstämmor och framtidskongresser. ECO är vårt huvudorgan som organiserar och arbetar i toppskiktet med politiker och makthavare. Som styrelseledamot i elevkåren får man praktisk erfarenhet inom ideellt arbete. Efter fullgjord mandatperiod erhåller ledamöterna arbetsintyg över sina prestationer i kåren. Har du några frågor, problem eller bara spontana kommentarer så är du mycket välkommen in till oss i kårrummet, som du finner på tredje planet på Birgerskolan. Komvux Elevkår i Ystad Tobaksgatan YSTAD Tel: Komvux i Ystad 11

12 Lärbutiken Här kan du skaffa dig nya kunskaper i din egen takt. Lärbutiken bygger på eget ansvar och självständigt arbete. Dina behov och förutsättningar styr arbetet och lärarna blir dina handledare, som hjälper dig att nå det mål du satt upp. I Lärbutiken finns inga terminstider och därför kan du skriva in dig, när som helst under året. I samråd med lärarna lägger du upp din studieplan och beräknar, hur lång tid du behöver för att nå ditt mål. Du som kommer till Lärbutiken skall ha möjlighet att: intensivstudera inför en yrkesutbildning eller inför högskolestudier få handledning inför prövning eller validering sätta dina egna mål bedriva IT-baserade distansstudier Nyhet! Behöver du repetera några avsnitt i matematik? I vår startar vi allmänna föreläsningar i matematik. De är öppna för alla, oavsett på vilken nivå du studerar. Du behöver inte ens vara inskriven på någon matematikkurs. Föreläsningarna är alltid på samma tid i Lärbutiken i sal 15. Så här ser vårens program ut: 9 jan. 20 mars Matematiska begrepp 16 jan. 3 april Negativa tal 23 jan. 10 april Bråk 30 jan. 17 april Potenser 6 feb. 24 april Procent 13 feb. 8 maj Ekvationer 27 feb. 15 maj Geometri 6 mars 22 maj Funktioner / Räta linjens ekvationer 13 mars 29 maj Statistik 12 Komvux i Ystad

13 Datastugan Datastugan ligger i sal 17 i anslutning till Lärbutiken. Den är öppen mellan och måndag till torsdag. Då kan du få lärarhjälp i dataämnen. Övrig tid kan du använda datorerna för utskrift, sökning på Internet m.m., dock inte för privata ändamål. Du har möjlighet att: komma vid tidpunkter du själv bestämmer sätta dina egna mål själv bestämma inlärningstakt och lämplig nivå bedriva IT - baserade distansstudier skriva ut uppsatser och fördjupningsarbeten Komvux i Ystad 13

14 Viktiga datum Sista ansökningsdag Sista ansökningsdag till kurser vt 2002 är den 30 nov Antagningsbesked Antagningsbesked skickas ut i december Registreringsdag Registreringsdag är den 3 januari Terminstider Tisdag 8 januari - fredag 7 juni. Om du inte registrerar dig förlorar du din plats och reserver tas in. Du ställs sist i kön och tas endast in om plats finns. Om du söker och blir antagen eller reservplacerad på en kurs måste du genom ett personligt besök eller genom ett ombud registrera dig för att behålla din plats eller för att kunna tas in vid reservantagningen. Registreringen görs för att så många som möjligt skall kunna tas in och för att kurserna skall vara fyllda redan vid terminens början. Registrering sker på Komvux antingen genom personligt besök eller genom ombud. Medtag antagningsbesked! Skolan är öppen mellan och Registrering kan ej ske per telefon. Byte av kurser eller schemaändringar kan ej göras på registreringsdagen. Om du vill läsa om en kurs som du redan har godkänt betyg i, måste du anmäla dig till prövning. Du kan alltså ej gå i en reguljär kurs. 14 Komvux i Ystad

15 Utbildning Grundläggande vuxenutbildning Att ha en grundläggande utbildning är en rättighet för alla och på komvux kan vuxna med kort utbildning läsa in grundskolan. På den grundläggande vuxenutbildningen läser du svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap och data. Du kan läsa för din egen skull eller för att skaffa dig en grund för vidare studier. Vanligtvis tar det 2-4 terminer att bli klar med utbildningen, men det är naturligtvis dina behov och förkunskaper, som bestämmer studietakten. Som heltidsstuderande är du schemalagd mellan och dagligen. Har du frågor angående ämnen och schema? Ring studievägledare! Du kan börja när som helst under läsåret. Sammanhängande studier på grundläggande nivå innefattar följande obligatoriska kurser: svenska / svenska som andra språk engelska matematik samhällskunskap data handledd studiehjälp Komvux i Ystad 15

16 Utbildning Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning ger samma kompetens och behörighet som ungdomsgymnasiet. Det finns inga linjer eller program på komvux. Du kan läsa och kombinera kurser efter behov och intresse. För att få ett slutbetyg måste du kombinera kurser, så att det sammanlagda antalet gymnasiepoäng blir Det finns kärnämnen, som ofta krävs för högskolebehörighet, och fritt valda kurser. En del kurser är lokala. De är utmärkta med LK efter kursnamnet i katalogen. De har ej fastställts av Skolverket utan har kursplan och betygskriterier, som fastställs av Barn- och utbildningsnämnden i Ystad. Eftersom olika högskolor har olika antagningsregler, skall du alltid kontakta studievägledaren eller den högskola du ska söka till, om du är osäker på vad som krävs. Vissa gymnasiala kurser har förkunskapskrav. Som regel måste man ha läst A-kursen för att få läsa B-kursen osv. Dessutom skall du alltid söka till alla kurser. Det sker ingen automatisk överflyttning från A - till B - kurs. Om du påbörjat dina studier tidigare och senast den 30 juni 2001 uppnått 1970 gymnasiepoäng, kan du ta ut ett slutbetyg, dock senast den 30 juni Ingen garanti på schematid Att du söker en kurs på en viss tid innebär inte att du är garanterad kursen på just denna tid. Om du är heltidsstuderande måste du acceptera de tider du blir intagen på. 16 Komvux i Ystad

17 SFI Särvux SFI Svenska för invandrare har som mål att ge flyktingar och invandrare grundläggande kunskaper i svenska, och kunskaper om det svenska samhället. Intagningen till SFI-kurserna sker kontinuerligt och studierna, ca 20 lektioner per vecka, bedrivs oftast under en till två terminer och avslutas med ett test. I SFI-kursen ingår förutom svenska även samhällskunskap, konversation och matlagning. För att fördjupa språkkunskaperna och för att få kontakt med arbetslivet är praktik ett viktigt inslag. Betyg ges efter avslutad kurs. Betygsgraderna är Godkänd och Väl godkänd. De kursdeltagare som inte når upp till betyget Godkänd får istället ett intyg på genomgången kurs. Studierna kan kombineras med kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Särvux Särvux undervisning syftar till att ge kunskaper och färdigheter som eleverna behöver för att bättre klara arbete, fritid och fortsatta studier. Eleven gör tillsammans med läraren upp en individuell studieplan och undervisningen planeras med utgångspunkt från individuella förutsättningar, behov och intressen. Studierna varvas med praktisk- estetiska ämnen. Antagningen till särvux sker kontinuerligt under läsåret och undervisningen bedrivs i små grupper med varierande antal lektioner och kurstid. Är det något du undrar över går det bra att ta kontakt med Peter Månsson på telefon Komvux i Ystad 17

18 Dyslektiker Har du svårt att läsa? Har du svårt att förstå vad du läser? Har du svårt att stava? Då kan du få enskild hjälp på Komvux! Du kan allså kombinera dina studier i andra ämnen med läs- och skrivinlärning på Komvux om du vill. Efter test och diagnostisering görs en individuell studieplan upp med utgångspunkt från varje enskild elevs förkunskaper och behov. Undervisningen sker enskilt eller i en liten grupp och omfattar bland annat lästräning, skrivträning, stavningsgenomgång och studieteknik. Speciella inlärningsprogram på datorerna är ett viktigt hjälpmedel i undervisningen. Dyslektiker kan också erbjudas hemlån av datorer med anpassade program och även andra kompensatoriska hjälpmedel under sin studietid på Komvux. Siv Heander Tel: E-post: Marianne Linderoth Tel: E-post: 18 Komvux i Ystad

19 Validering Alla kunskaper förvärvas inte i skolan! Många har gedigna yrkeskunskaper men inga betyg. Genom validering kan sådana kunskaper översättas till skolbetyg och användas exempelvis vid ansökan till högskolan. Likaså kan utländska betyg valideras till svenska motsvarigheter. Det är också möjligt att validera teoretiska kurser. Många kurser, t.ex. i språk bygger på varandra. Om du har ett högre betyg på B - kursen, kan du genom validering få samma betyg i A - kursen. Exempel: 1. Nisse har gått ut gymnasieskolan och fått betyget G i kursen engelska A. Efter skolan vistas han i England ett par år. Han kommer hem och gör prövning i Engelska B. Han får betyget MVG. Då kan han få sitt G på A - kursen validerat till samma betyg som B - kursen, alltså MVG. 2. Stina har gått på datorteket och tagit datakörkort. På Komvux finns en lokal kurs ECDL - datakörkort. Den ger 200 gymnasiepoäng. Eftersom lärarna på Komvux inte känner Stina och aldrig sett prov på hennes kunskaper, kan de inte utan vidare validera hennes datakörkort till ett betyg. Därför får hon göra några prov, som visar, vilka kunskaper hon har på de olika modulerna i datakörkortet. Dessutom kan hon få betyg i andra datakurser, eftersom datakörkortet är stort och har ett kursinnehåll som motsvarar andra mindre datakurser. Validering ger dig möjlighet att: förkorta din studietid förbättra ditt betygsgenomsnitt / jämförelsetal Om du har frågor kring validering, tala med studievägledare eller skolledning! Tag kontakt med studievägledare för vidare information! Komvux i Ystad 19

20 Prövning Prövning innebär att Du på egen hand läser in en kurs efter viss handledning av en lärare. Handledaren informerar om vad som ingår i prövningen, anvisar böcker och ger studietips. Du får själva skaffa böckerna. Om Du saknar betyg eller har betygen IG eller G i något av ämnena kommer Du dessutom att erbjudas extra handledning innan Du går upp i prövning. Du har rätt att genomgå prövning dels i ämnen/kurser som Du inte tidigare har läst, dels i ämnen/kurser som Du har läst och där Du vill höja ditt betyg. Du kan inte pröva i kurser som inte anordnas av skolan. Prövningsavgift: 500 kr / kurs Ingen prövningsavgift: Elever som inte tidigare läst kursen, samt den som är elev vid Komvux, Ystad och fått betyget IG på den kurs prövningen gäller. 20 Komvux i Ystad

21 Orienteringskurser Är du ovan att studera? Vill du prova på lärande utan att uppleva stress? Sök en orienteringskurs på heltid! Du får träffa lärare och en liten grupp medstuderande. Ni går tillsammans genom grunderna i de viktigaste ämnena och lär känna andra miljöer genom många besök utanför skolan. Du får lära dig hantera en dator genom att skriva, söka på Internet och skicka e-post. Om det finns intresse tar vi några timmar rörelse i veckan och du får pröva på olika sportgrenar. Samtidigt lär du dig goda kost- och motionsvanor som passar DIG! Du får också möjlighet att göra tillval, där du kan pröva på drejning eller matlagning. Komvux i Ystad 21

22

23 Beskrivning av ämnen ochkurser

24 Svenska SVA V200 Ti To Svenska A (Kärnämne) Kursen skall öka din tilltro till den egna språkliga förmågan. Du tränar muntlig och skriftlig framställning på olika sätt och läser och diskuterar litteratur. Både när du skriver och talar skall du planera, bearbeta och utforma dina egna texter. Viss grammatik ingår. Om du inte läst svenska på länge, inte är van att uttrycka dig i tal och skrift och inte läser särskilt mycket, bör du välja Svenska A. SVB V200 On To Svenska B (Kärnämne) Svenska B breddar och fördjupar innehållet i svenska A. Svenska B har jämfört med svenska A en mer analytisk inriktning. Läsande, skrivande och förberett talande kombineras med samlande av material, planering och utformning av egna texter av olika typer. Källkritik och sovring av information ingår i kursen. Om tillräckligt antal deltagare anmäler sig Svenska C 50 gymnasiepoäng Förkunskapskrav: Svenska A Denna kurs kan läsas antingen direkt efter A-kursen parallellt med B-kursen eller efter avslutad B-kurs. Du finslipar din muntliga och skriftliga förmåga och utvecklar dina kommunikativa färdigheter som en förberedelse för högskolestudiernas eller för yrkeslivets muntliga prestationer och formella skrivande. Ett större skriftligt arbete ingår. 24 Komvux i Ystad

25 Litteratur och litteraturvetenskap 50 gymnasiepoäng SVD V200 Må To Kursen Litteratur och litteraturvetenskap ger dig möjligheter dels att fördjupa dig i skönlitteratur, dels att stifta bekantskap med grunderna i litteraturvetenskaplig metod. Fördjupningarna kan gälla t ex epoker, utomeuropeisk litteratur, genrer, litterära riktningar och enskilda författarskap. Litteraturläsningen och textanalysen bidrar till fördjupad insikt i hur litteraturen förhåller sig till samhället. Våga tala - Retorik / LK 50 gymnasiepoäng SVVT V200 On To Kursen syftar till att stärka ditt självförtroende och din förmåga att framträda inför grupp. I kursen arbetar vi med retorikens grunder, dvs allt som har med en presentation att göra från stoffinsamling till utvärdering av den hållna presentationen. Bland annat analyserar vi olika kända talare och tal. Litterär gestaltning 50 gymnasiepoäng I kursen Litterär gestaltning utvecklar du i samarbete med studiekamrater och enskilt din förmåga att i skrift ge litterär gestalt åt egna erfarenheter och uppslag. Studier i stilistik, i berättarteknisk teori och av mönstertexter ska ge dig grundläggande kunskaper i att experimentera med olika genrer, stilar, stilmedel och berättartekniska grepp. Kursen bidrar till insikt i den process som litterärt skapande innebär - från idé till färdig text. Litterär gestaltning är en valbar kurs. SVE V200 Må On To Komvux i Ystad 25

26 Svenska Om tillräckligt antal deltagare anmäler sig Svenska som andra språk A (Kärnämne) Svenska som andraspråk A riktar sig till elever med ett annat modersmål än svenska. Syftet med ämnet är att utveckla förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt, vidare att kunna uttrycka sig nyanserat med tydligt uttal och god språkbehandling, utöka ordförrådet, kunna analysera hur språket anpassas till situationen och mottagaren. I kursen ingår att jämföra litterära texter från olika tider och kulturer. Elevernas egna erfarenheter och jämförelser med det egna språket och kulturen är en viktig resurs i undervisningen. SVAB V200 Må On Svenska som andraspråk B (Kärnämne) Kursen har en analytisk inriktning och har som mål att eleverna ska fördjupa sin förmåga att använda det svenska språket enligt studieinriktning och behov. I kursen ingår bl a en kort översikt av svenska språkets historia, formellt och informellt språkbruk, att producera texter för olika ändamål, en personlig fördjupningsuppgift samt att tolka olika genrer. Utländsk och svensk litteratur. 26 Komvux i Ystad

27 Engelska Engelska A (Kärnämne) Finns som distanskurs också 45 gymnasiepoäng HT / 55 gymnasiepoäng VT (Läses under två terminer) Engelska A är en bred kurs som bygger på grundskolans utbildning eller motsvarande kunskaper. Kursen motsvarar steg 5. Eleven fortsätter att bygga upp förmågan att kommunicera på engelska i olika situationer. Kursen skall öka elevens tilltro till den egna språkliga förmågan i engelska. Kursen ger tillfälle till läsning för glädje, kunskaper och kulturkännedom. Engelska A är en kärnämneskurs. Engelska B Finns som distanskurs också 45 gymnasiepoäng HT / 55 gymnasiepoäng VT (Läses under två terminer kvällstid eller 2 terminer dagtid) ENA H1V200 (Fortsättning) On To ENA H1V201 (Kvällskurs) Må ENB H1V200 (Fortsättning) Må On Engelska B bygger på engelska A och motsvarar steg 6. Kursen har en mer analytisk inriktning. Perspektiven vidgas ytterligare mot språkanvändning i varierande och komplicerande situationer. Kännedom om engelskspråkig kultur fördjupas. Engelska C HT - 02 Engelska C bygger på engelska B och motsvarar steg 7. Kursen förbereder för yrkesarbete eller högskolestudier med engelska som arbetsredskap. I kursen finns möjlighet att använda engelska i projektarbete och arbeta med att formulera mål, välja och motivera arbetsmetod, formulera och genomföra en arbetsplan samt att utvärdera och på olika sätt presentera resultatet av ett arbete. Komvux i Ystad 27

28 Franska HT - 02 Franska steg 1 Franska steg 1, är nybörjarkurs. Eleven lär känna språket och de kulturer där språket talas, börjar lära sig förstå och använda språket för kommunikation. Hör- och talövningar intar en central plats i lektionsarbetet. Målet är att efter denna kurs kunna klara sig hjälpligt i ett fransktalande land. FR2 V200 On Franska steg 2 Förkunskapskrav: Franska steg 1 godkänd kurs Franska steg 2, ger eleven möjlighet att utveckla sina kunskaper, sin kommunikationsförmåga och sin kännedom om kulturen i länder där språket talas. Elevens medvetenhet om sin egen inlärning ökar liksom förmågan att använda hjälpmedel som t.ex. lexikon. Läses intensivt under en termin. 28 Komvux i Ystad

29 Tyska Tyska steg 1 HT - 02 Tyska steg 1, är en nybörjarkurs. Eleven lär känna språket och de kulturer där språket talas, börjar lära sig förstå och börjar använda språket för kommunikation. Hör- och talövningar intar en central plats i lektionsarbetet. Målet är att efter denna kurs kunna klara sig hjälpligt i ett tysktalande land. Tyska steg 2 Förkunskapskrav: Tyska steg 1 godkänd kurs. TY2 V200 Ti Fr Tyska steg 2, ger eleven möjlighet att utveckla sina kunskaper, sin kommunikationsförmåga och sin kännedom om kulturen i länder där språket talas. Elevens medvetenhet om sin egen inlärning ökar, liksom förmågan att använda hjälpmedel som t.ex. lexikon. Tyska steg 3 Förkunskapskrav: Tyska steg 1 och 2 godkänd kurs HT - 02 I kursen Tyska steg 3, använder eleven språket på ett alltmer varierat sätt. Eleven lyssnar och läser, samtalar och skriver för olika syften och i olika situationer. Komvux i Ystad 29

30 Danska Teckenspråk DAN1 V200 Ti To Danska steg 1 Nybörjarkurs i danska, som ger grunderna i danskt uttal, grammatik och stavning. DAN2 H1V204 To DAN2 V2H200 To TSPR1 V204 (Kvällskurs) To Danska steg 2 50 gymnasiepoäng HT / 50 gymnasiepoäng VT (Läses under två terminer) Stor vikt lägges vid det talade språket. Hör- och talövningar intar en central plats i lektionsarbetet. Kursen ger också en viss inblick i samhällsförhållanden, levnadssätt och kultur. Målet är att efter denna kurs kunna klara sig bra i Danmark. Teckenspråk steg 1 (för hörande) Teckenspråk för hörande steg 1 är en nybörjarkurs. Det är ett visuellt språk som produceras med händerna, ansiktet och kroppen. Teckenspråk saknar skriftspråk. Du lär dig bokstavera och avläsa bokstaverade ord. TSPR2 (Kvällskurs) On Teckenspråk steg 2 (för hörande) Du lär dig förstå enkelt och tydligt teckenspråk och kan delta i dialog om vardagliga ämnen. Målet är att du även ska kunna återge berättelser och händelser på enkelt teckenspråk. 30 Komvux i Ystad

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux!

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux! C3L - Centrum för LivsLångt Lärande Vuxenutbildningen i Tyresö Ansök på www.c3l.se KURSUTBUD Hösten 2009 Sök före 31 maj! Nyhet Yrkesvux! Information C3L Centrum för LivsLångt Lärande Bollmora Gårdsväg

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Våren 2014. Information och kursutbud

Våren 2014. Information och kursutbud Våren 2014 Information och kursutbud Välkommen! I katalogen finner du kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Vilket är ditt mål med att studera? Behöver du hjälp inför ditt val, kontakta gärna en

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 Välkommen till Komvux I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Malmö. Det finns mycket att välja

Läs mer

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV:

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: Välkommen till ABF Stockholm Vux! Behöver du läsa upp ett enstaka betyg för att få en särskild behörighet eller läser du mot

Läs mer

Plugga som vuxen. SFI. Sid 5. Grundläggande vuxenutbildning. Sid 5. Gymnasial vuxenutbildning. Sid 6-7. Omvårdnadsutbildning. Sid 9.

Plugga som vuxen. SFI. Sid 5. Grundläggande vuxenutbildning. Sid 5. Gymnasial vuxenutbildning. Sid 6-7. Omvårdnadsutbildning. Sid 9. Plugga som vuxen Kvinnor i min ålder måste ibland ta tag i sin situation Eva Stenkvist Det är aldrig försent att studera. Komvux är en andra chans Håkan Thorstensson Det är förstås tusen gånger bättre

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS LÄSÅRET 2008 0 0 9 PROGRAM KURS PROGRAM 2008/2009 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Innehåll. Skoladministratör: Kerstin Holmström, 0141-22 50 25 kerstin.holmstrom@motala.se

Innehåll. Skoladministratör: Kerstin Holmström, 0141-22 50 25 kerstin.holmstrom@motala.se Innehåll Information 2 Öppet Komvux 3 Svenska för invandrare 4 Swedish for immigrants Sfi 4 Läs- och skrivkurser 5 Studiepaket 6 Svenska 7 Engelska 7 Matematik 8 Naturvetenskapliga ämnen 8 Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Komvux Malmö Pauli. Ett steg i rätt riktning! Kursutbud Hösten 2015. på Pauliskolan. Malmö Stad

Komvux Malmö Pauli. Ett steg i rätt riktning! Kursutbud Hösten 2015. på Pauliskolan. Malmö Stad Komvux Malmö Pauli Ett steg i rätt riktning! Kursutbud Hösten 2015 på Pauliskolan Malmö Stad 2 Innehåll Innehåll 3 Innehåll Komvux Malmö Pauli... 7 Information... 7 Receptionen... 7 Studie- och yrkesvägledning...

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 LÄSÅRET 2010 0 1 1 PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Kursutbud, sid 2-3 Kursutbud gymnasial vuxenutbildning, dagtid eller flex Flexibelt lärande (gymnasiekurser, delvis distans)

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER. Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet

Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER. Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet 2012-2013 Välkommen till vårt studietorg! till datorer, lärare och elever från alla olika kurser. Studietorget

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer