INSTALLATIONSMANUAL. Installations manual för Datatal Flexi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATIONSMANUAL. Installations manual för Datatal Flexi 5.10.1"

Transkript

1 INSTALLATIONSMANUAL Installations manual för Datatal Flexi Datatal AB 2014

2 2 Innehåll System requirement... 3 Begränsningar... 3 CallCenter... 3 Viktig information innan installation... 4 Nyheter 4 Brandvägg... 4 Dataexekveringsskydd... 4 Nätverk 4 Förberedelser... 5 Installation av Flexi Servers... 8 Setup guide Flexi Ljudbibliotek Uppgradering av Flexi system Felsökning DATATAL AB

3 3 System requirement CPU* Minimum 2 Cores, >2 Ghz Operating System* Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2 or Microsoft Windows 2012 server Memory Free disk space Network Telephony interface 4 GB 20 GB minimum TCP/IP, 100 Mbit, internet access is require SIP Supported virtual environment Vmware 5.x and Hyper-V 2008 or higher Edition comparison* Example Windows server 2012 Foundation only support 15 users and cannot fully support to join a customer domain, recommended Standard edition for Flexi server OS Begränsningar CallCenter Det finns idagsläget en bregräsning på 50 agenter i Flexi CallCenter DATATAL AB

4 4 Viktig information innan installation Nyheter Brandvägg Telefonist I Flexi 5.10 har Datatal utvecklat en telefonist för Presentity, detta finns i denna release endast tillgänglig för Avaya IP office. Telefonisten körs som en Windows 8.1 app och kan laddas ned på Microsoft Windows Store som finns tillgänglig i Windows 8.1 startmeny När appen är installerad måste man aktivera på en viss användare som skall vara telefonist. Under login fliken. Varje telefonist session kräver en telefonist licens. Var noga att den lokala brandväggen på servern är öppnad för SIPtrafik och http, även mer växelspecifika portar kanske behövs öppnas. Alternativt sätt upp en regel som tillåter all trafik mellan växel och Flexi serverns IP. Se Nätverk nedan. Dataexekveringsskydd Innan installationen av Flexi startas bör man konfigurera MS Window s dataexekveringsskydd. Följ nedanstående steg: 1. Klicka på Start, Kör, skriv sysdm.cpl och klicka på OK. 2. Klicka på fliken Avancerat och på Inställningar under Prestanda. 3. På fliken Dataexekveringsskydd markerar du för Aktivera bara dataexekveringskydd för nödvändiga Windows-program och tjänster. 4. Klicka två gånger på OK. Nätverk Inkommande till Flexi server Tjänst Presentity Mobil applikation Presentity Mobil applikation (säker anslutning, IIS måste konfigureras på server) Presentity Mobil applikation kollegor status uppdatering Presentity web Datatal Exchange connector (notification från Exchange server) Datatal CTStack (SIP) Datatal CTStack (RTP) Port 80 (http) 443(https) 9692 TCP 80 (http) TCP 5060 (ifrån PBX)TCP/UDP UDP Utgående ifrån Flexi server Tjänst Port License manager, Voicemanager 80 (http) till IP /24 Datatal Exchange connector 80 (EWS mot Exchange) Datatal CTStack (SIP) 5060 (mot PBX) TCP/UDP Datatal CTStack (RTP) Sätts i PBX, UDP DATATAL AB

5 5 Förberedelser Starta Flexi 5.10 installationen genom att exekvera FlexiInstall.exe. Från och med denna release är installationsverktyget helt nytt och förenklat för en smidigare och mer automatiserad installation. Du får direkt en snabb överblick på vad som krävs för att du ska kunna installera Flexi Du ser här under Flexiloggan vilken version du tänker installera och längre ner i det gråa fältet ser du även vilken version du har installerad idag. Har komponenten en grön bock framför sig är den redan installerad och då kan du hoppa över den och gå till nästa komponent. Ser du istället ett rött kryss framför komponenten saknas den i Windows och måste då installeras innan du kan gå vidare. Klicka på knappen med applikationsnamnet och installationen startas. DATATAL AB

6 6 Installationerna görs av Powershell kommandon eller terminal kommandon, klicka på knappen för att starta dem, det kan ta tid innan de är klara men ha tålamod, det kan ta lite tid. Om det skulle vara så att du kört scriptet men den ännu är röd kan det bero på att något gick fel vid installationen. Det kan finnas många orsaker varför ett script avslutas oavsiktligt men som en första åtgärd kan vara att starta om maskinen, kanske är det så att maskinen väntar på en omstart. Då går det exempel inte att installera Microsoft IIS,.NET eller SQL server. Installation av IIS och.net 3.5.1, brukar stanna ganska länge på 68% och 92%, vänta Om det skulle visa sig att problem med Windows 2012 server och.net läs detta. SQL server installeras efter det DATATAL AB

7 7 Installation pågår, vänta tills alla fönster är stängda och kontrollera med Flexiinstaller.exe om det blir en grön bock. Klicka på SQL Server Express för att installera databasen, invänta till installationen är klar innan du går vidare till nästa steg. DATATAL AB

8 8 Installation av Flexi Servers Klicka på knappen Flexi Server Setup som du hittar på första fliken i Flexi Installer för att starta installationen av Flexi. Installationen startar... DATATAL AB

9 9 Innan installationen av Flexi Servers startar måste licensen installeras och kontrolleras. Tryck Next (sv. Nästa ) för att starta installationen av Flexi License. DATATAL AB

10 10 Ange här det engångslösen som du erhållit från Datatal. DATATAL AB

11 11 Tryck Next (sv. Nästa ) för att starta hämtningen av din licens från Datatal License Server. Har du ingen internetkoppling kan du kontakta Datatal för att istället få din licens levererad som en fil. Markera kryssrutan enligt bilden nedan om du har erhållit licensen som en fil innan du trycker Next (sv. Nästa ). DATATAL AB

12 12 Licensen är nu hämtad och du kan se i fönstret likt bilden nedan vilka licenser du har. Du kan även här längst upp se vilket licensnummer du har, vilket kan efterfrågas vid kontakt med Datatal. Klicka avsluta för att stänga license setupen och fortsätta till Flexi server setup DATATAL AB

13 13 Tryck Nästa (eng. Next ) för att starta installationen av Flexi. DATATAL AB

14 14 Läs igenom licensavtalet och tryck sedan på Ja för att godkänna och för att fortsätta installationsförberedelserna, annars tryck nej och installationen avbryts. Välj vilken växeltyp du tänker använda tillsammans med ditt Flexi system. DATATAL AB

15 15 Välj här vilken databasmotor du tänker använda tillsammans med Flexi. Rekommenderad databasmotor är SQL server Express. Inom parentes kan du se om något av databasmotoralternativen inte finns installerade och tillgängliga för Flexisystemet. DATATAL AB

16 16 Ange här vilka systemmoduler du önskar installera och har licens för. Observera att tjänster för moduler som saknar licens inte startar vid installationens slut. DATATAL AB

17 17 Tryck på Nästa för att fortsätta installationsförberedelserna. Standard sökväg rekommenderas. Önskas ändå annan sökväg, tryck på Bläddra och ange ny sökväg för installationsfilerna. DATATAL AB

18 18 Tryck på Nästa om du önskar installera ljudfilerna i standardmappen, annars tryck på Bläddra för att ange annan målmapp. DATATAL AB

19 19 Välj här vilken webbsajt som du vill ska användas av Flexi. Tryck Next (sv. Nästa ) för att fortsätta. Här kan du också välja om du vill ha Presentity Web som startsida när man surfar till datorn, d.v.s. om man surfar till om den inte bockas i så måste man skriva DATATAL AB

20 20 Kontrollera här tidigare valda inställningar, tryck på Nästa för att starta filkopieringen om allt överensstämmer, annars tryck på Bakåt knappen för att justera inställningarna på nytt. DATATAL AB

21 21 Filkopiering pågår Databasen skapas/uppgraderas. OBS! Det här momentet kan ta flera minuter att utföra. Installerar språk i databasen. Startar NT-tjänsterna. DATATAL AB

22 22 Installationen av Flexi är nu klar. Efter att servern startats om kommer Flexi Setup Guide att automatiskt starta vilken kommer hjälpa dig att konfigurera ditt Flexi system. Skulle den av någon anledning inte starta kan du manuellt starta den från Windows startmeny. DATATAL AB

23 23 Setup guide Setup guide hjälper dig att genomföra grundläggande inställningar i Flexi efter installation, setup guiden kan köras flera gånger. Setup guiden är beroende av vilka licenser ditt system har och vilken växel du har installerat Flexin mot. Skärmdumparna kommer därför kanske inte stämma helt med just ditt system. TIPS!! Håll musen över inmatningsfälten så kommer du få tips om vad som skall matas in Välj språk Välkomst skärm DATATAL AB

24 24 Välj växel DATATAL AB

25 25 Skriv in adress till mailserver i kundens nätverk DATATAL AB

26 26 Bara Presentity. Till vilken anknytning skall vidarekopplingarna sättas i växeln, brukar oftast motsvara ett nummer till en grupp av anknytningar där talsvarets kanaler är medlemmar. "Tillåt alla att hänvisa varandra" betyder att alla användare kommer ha möjlighet att hänvisa varandra i Presentity Web. Detta kan man även rättighets styra i AdmiTal Web. Var noga med att titta i växelkonfigurationen, när man kör Aastra A400/MX-one eller Mitel sätts vidarekoppling till ett gruppnummer enligt bild ett. Om Panasonic eller Avaya IPO används för Presentity sätts vidarekopplingen till ett trunkprefix + anknytning enligt bild 2 där 95 är prefix+[ext], viktigt att [ext] står med. Bild ett Bild två DATATAL AB

27 27 Vittjningsnummer är det nummer som användare ringer till för att lyssna av meddelanden, detta kan även vara samma nummer som "Destinationen" ovan. Anknytningslängd skall ställas till den längsta anknytningslängden om ni kör med blandad anknytningslängd. "Nummer för anknytningsuppläsning" är en funktion om man vill ringa ett specifikt nummer för att lyssna vilket nummer man ringer ifrån, användbart om man kör analoga anknytningar. "Prefixnummer externa samtal", med det avses om talsvaret skall prefixa utgående samtal som har längre nummer än "Extensionlenght". Justera ANI, skall talsvaret justera ANI, exempel om den får in 00 på inkommande nummer kommer den automatisk ta bort 00 och ersätta med 0. "Lokalt riktnummer" Riktnummer till de nummer i det område som växeln står, används i Presentity apparna, "Nummerprefix" är de siffrorna som blir mellan riktnummer och anknytning, exempel där 0498 är riktnummer, 25 är nummerprefix och anknytning. FlexiTID Vittjningsanknytning, används för CTI uppringning och röstmeddelanden, skall vara ett annat nummer än vittjningsnummer men ändå styrt till talsvaret, gör handhavandet för att lyssna av röstmeddelanden i FlexiTID enklare, istället för att ringa ut från talsvaret kommer Flexi beordra handläggar-telefonen att ringa detta nummer. DATATAL AB

28 28 Contact Center, "Tolka parkerad som ledig" betyder att om agent parkerar ett pågående samtal kommer den bli tillgänglig som en ledig agent för Contact Center. "Tillåt flera agenter ifrån samma IP" innebär att om agenter sitter inloggade på en Terminalservice eller Citrix miljö måste denna bock vara ibockad för att ContactCenter skall hantera dessa agenter. In- och utloggningsnummer till telefonagenter, agenter som inte har något grafiskt gränsnitt skall ha möjlighet att logga in och ut genom att ringa ett nunmmer för dessa funktioner. Efter detta kan en sida gällande de växelspecifika inställningarna visas, var noga att läsa dem. Mer info om dem finns nedan. På ligger den senaste dokumentationen Panasonic NS1000 Aastra MX-one 5.x MX-One_5_9.pdf Mitel Avaya IPO Aastra A400 3.x DATATAL AB

29 29 Nästa steg är att starta om tjänsterna, det görs genom att trycka nästa, det kan ta någon minut. Vänta. DATATAL AB

30 30 Flexi Ljudbibliotek Starta Flexi Voice Library Setup Tryck på Yes (sv. Ja ) om du vill fortsätta installationen. DATATAL AB

31 DATATAL AB

32 32 Dubbelklicka för att markera de ljudfiler du önskar installera. Grön Pil innebär att språket är valt. Installeras Systemljud på svenska bör även hänvisningskoder installeras på svenska, samma sak gäller för övriga språk. Ljudfilerna ska alltid konverteras till a-law formatet. Ställ in vilket språk systemet ska använda som standard (eng. Default Language ). Primary language (sv. Primärt språk) är det språk som systemet normalt använder sig av om man inte aktivt väljer något annat. Har du bara licens för ett språk ignoreras Secondary language (sv. Sekundärt språk ). Tryck på Install (sv. Installera ) för att installera valda ljudfiler. DATATAL AB

33 33 Installation pågår (OBS! Installationen pågår i ca 5-15 minuter) DATATAL AB

34 34 Installationen är nu klar. Tryck på Close (sv. Stäng ) för att avsluta installationen. Clicka på Close och öppna en browser för att komma till Admital web DATATAL AB

35 35 Uppgradering av Flexi system När vi släpper nya releaser vill vi att våra befintliga system också blir uppgraderade, för att göra en korrekt uppgradering följ dessa steg nedan 1. Kör en Windows Update på maskinen som Flexi ligger på, Flexi är beroende av många Windows komponenter och om dem avviker från vad Datatal testar och verifierar mot kan det bli problem. 2. Starta Flexi Setupen ifrån det nya Flexi paketet, den kommer antingen känna igen din installation och fråga om uppgradering "minor upgrade" eller göra en "major upgrade". Detta beror oftast på från och till vilken version du går, en "major upgrade" beter sig på samma sätt som en vanlig installation för utom att värderna är förifyllda. En "minor upgrade" kommer i stort sett köra igenom automatiskt efter du accepterat att den skall uppgradera programvaran. Tanka ned senaste release paketet ifrån och packa upp det. Starta sedan FlexiInstaller.exe Starta uppgradering genom att klicka på Flexi Server Setup DATATAL AB

36 36 3. Klicka på Yes Skulle denna ruta dyka upp betyder det att licensen inte tillåter uppgradering, det kan bero på att setupen försöker hämta hem licensen ifrån Datatals licenserver och inte får anslutning eller så är licensen inte uppdaterad till senaste release. Anledningen att den inte är uppdaterad kan vara att inget supportavtal är tecknat på detta system. Be dig kontrollera båda. 4. Klicka på nästa DATATAL AB

37 37 5. Uppgradering påbörjas, detta kan ta flera minuter. 6. Uppgradering av databasen, bara att vänta DATATAL AB

38 38 7. Klicka på Slutför för att starta setupguiden 8. Kör igenom setupguiden DATATAL AB

39 39 9. Kör sedan igenom Flexi Voice Library Setup, det kan ha tillkommit nya ljudfiler för nya funktioner. 10. Efter att Voice library setupen är igenom körd är uppgraderingen klar 11. Testa och verifiera funktionaliteten! DATATAL AB

40 40 Felsökning Ibland händer det saker som inte är förutsedda eller saker som setupen inte hanterar, här nedan kommer tips på hur du kan komma vidare. 1. FlexiInstall.exe startar inte, eller stannar efter ett tag. Detta är ett program som används för att installatörer skall få en överblick vart dem är i installationen och om någont måste åtgärdas. Om något fel med detta program skulle inträffa kan man starta installationerna direkt ifrån katalogerna under, \Applications 2. Får upp en varning att databas genereringen inte fungerade och jag skall kontakta supporten. Detta kan hända om databasen är tidigare felaktigt genererad eller efteråt ändrad ifrån standard. Du kan forstätta installationen men kommer få problem senare. Kontakta Datatals support för felsökning, du kan även titta i DBupgrades loggar som skrivs i X:\Flexi\Log\DBupgrade x: är den partition som Flexi ljudbiblotek ligger på. Det står oftast i klartext varför installation/uppgradering fallerade 3. När jag surfar till AdmiTal får jag upp en sida som säger att sidan inte finns. Det kan bero på många saker men mest troligt är att ISAPI extension för IIS inte är installerad, detta kan man göra via "Server manager". En annan orsak kan vara att PHP inte är korrekt installerad i IIS, den skall ligga upplagd i "Handler mappings". Kontrollera att du kör mot rätt TCP/IP port, normalt går detta på port 80 men i vissa fall kan detta ändras till 81. Default sökvägen efter en installation är Support nås på eller Eventuella fel eller otydligheter i denna manual kan även skickas till supporten DATATAL AB

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 4 3. Meddelande 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.41A Version 1.4 - (121211) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.42A Version 2.0 - (150709) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved.

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. Flexi Exchange Connector Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. 1 Översikt... 2 1.1 Vad gör Flexi Exchange Connector?... 2 1.2 Vilka serverkonfigurationer

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Användarmanual TDC Song Mail

Användarmanual TDC Song Mail Användarmanual TDC Song Mail Sida 1 Innehåll Om tjänsten... 2 Konfiguration av ert företags konton i mail admin... 2 Tillvägagångssätt... 2 Funktioner i mail admin... 3 Börja använda mail admin... 4 Logga

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server Innehåll 1 ÄNDRINGSINFORMATION... 2 2 MARVIN MIDI SERVER... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 3 2.3 Kort om installationen...

Läs mer

Icarus - Kunskapsbank Copyright Keylogic AB

Icarus - Kunskapsbank Copyright Keylogic AB Icarus - Kunskapsbank Copyright Keylogic AB Dokument senast ändrad: 15 August 2012 http://www.keylogic.se. Icarus - Kunskapsbanken.docx 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Modem... 4

Läs mer

Fraktjakt erbjuder en fraktmodul till e-handelssystem byggt på oscommerce som förenklar vardagen för webbutiksadministratören.

Fraktjakt erbjuder en fraktmodul till e-handelssystem byggt på oscommerce som förenklar vardagen för webbutiksadministratören. Fraktjakts oscommerce Fraktmodul Instruktionsmanual Välkommen Fraktjakt erbjuder en fraktmodul till e-handelssystem byggt på oscommerce som förenklar vardagen för webbutiksadministratören. Den här manualen

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

Bra att läsa, bra att spara.

Bra att läsa, bra att spara. Tips och råd är alltid bra att ha nära till hands! Bra att läsa, bra att spara. Om bredband och telefoni Com Hem Kundservice: www.comhem.se Telefon 90 222 BB007-1502 Bra att läsa, bra att spara. Bra att

Läs mer

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 1 Innehållsförteckning KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 LOGGA IN... 5 1 Kontrollpanelen : Hur man loggar in...

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

Voice Xpress Professional version 5.3

Voice Xpress Professional version 5.3 Voice Xpress Professional version 5.3 Välkommen till Voice Xpress, den första dikteringsprodukten där igenkänning av löpande tal kombineras med NLP-kommandon vid formatering och redigering i Microsoft

Läs mer

Din licensinformation

Din licensinformation Din licensinformation Detta är en värdehandling. Spara den. LZTA 805 2473 2006-12 R1 Behöver du hjälp? Skicka e-post till support.telianavigator@wisepilot.com Eller ring, tel. 08-522 00 384. Mobil telefoni

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer