INSTALLATIONSMANUAL. Installations manual för Datatal Flexi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATIONSMANUAL. Installations manual för Datatal Flexi 5.10.1"

Transkript

1 INSTALLATIONSMANUAL Installations manual för Datatal Flexi Datatal AB 2014

2 2 Innehåll System requirement... 3 Begränsningar... 3 CallCenter... 3 Viktig information innan installation... 4 Nyheter 4 Brandvägg... 4 Dataexekveringsskydd... 4 Nätverk 4 Förberedelser... 5 Installation av Flexi Servers... 8 Setup guide Flexi Ljudbibliotek Uppgradering av Flexi system Felsökning DATATAL AB

3 3 System requirement CPU* Minimum 2 Cores, >2 Ghz Operating System* Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2 or Microsoft Windows 2012 server Memory Free disk space Network Telephony interface 4 GB 20 GB minimum TCP/IP, 100 Mbit, internet access is require SIP Supported virtual environment Vmware 5.x and Hyper-V 2008 or higher Edition comparison* Example Windows server 2012 Foundation only support 15 users and cannot fully support to join a customer domain, recommended Standard edition for Flexi server OS Begränsningar CallCenter Det finns idagsläget en bregräsning på 50 agenter i Flexi CallCenter DATATAL AB

4 4 Viktig information innan installation Nyheter Brandvägg Telefonist I Flexi 5.10 har Datatal utvecklat en telefonist för Presentity, detta finns i denna release endast tillgänglig för Avaya IP office. Telefonisten körs som en Windows 8.1 app och kan laddas ned på Microsoft Windows Store som finns tillgänglig i Windows 8.1 startmeny När appen är installerad måste man aktivera på en viss användare som skall vara telefonist. Under login fliken. Varje telefonist session kräver en telefonist licens. Var noga att den lokala brandväggen på servern är öppnad för SIPtrafik och http, även mer växelspecifika portar kanske behövs öppnas. Alternativt sätt upp en regel som tillåter all trafik mellan växel och Flexi serverns IP. Se Nätverk nedan. Dataexekveringsskydd Innan installationen av Flexi startas bör man konfigurera MS Window s dataexekveringsskydd. Följ nedanstående steg: 1. Klicka på Start, Kör, skriv sysdm.cpl och klicka på OK. 2. Klicka på fliken Avancerat och på Inställningar under Prestanda. 3. På fliken Dataexekveringsskydd markerar du för Aktivera bara dataexekveringskydd för nödvändiga Windows-program och tjänster. 4. Klicka två gånger på OK. Nätverk Inkommande till Flexi server Tjänst Presentity Mobil applikation Presentity Mobil applikation (säker anslutning, IIS måste konfigureras på server) Presentity Mobil applikation kollegor status uppdatering Presentity web Datatal Exchange connector (notification från Exchange server) Datatal CTStack (SIP) Datatal CTStack (RTP) Port 80 (http) 443(https) 9692 TCP 80 (http) TCP 5060 (ifrån PBX)TCP/UDP UDP Utgående ifrån Flexi server Tjänst Port License manager, Voicemanager 80 (http) till IP /24 Datatal Exchange connector 80 (EWS mot Exchange) Datatal CTStack (SIP) 5060 (mot PBX) TCP/UDP Datatal CTStack (RTP) Sätts i PBX, UDP DATATAL AB

5 5 Förberedelser Starta Flexi 5.10 installationen genom att exekvera FlexiInstall.exe. Från och med denna release är installationsverktyget helt nytt och förenklat för en smidigare och mer automatiserad installation. Du får direkt en snabb överblick på vad som krävs för att du ska kunna installera Flexi Du ser här under Flexiloggan vilken version du tänker installera och längre ner i det gråa fältet ser du även vilken version du har installerad idag. Har komponenten en grön bock framför sig är den redan installerad och då kan du hoppa över den och gå till nästa komponent. Ser du istället ett rött kryss framför komponenten saknas den i Windows och måste då installeras innan du kan gå vidare. Klicka på knappen med applikationsnamnet och installationen startas. DATATAL AB

6 6 Installationerna görs av Powershell kommandon eller terminal kommandon, klicka på knappen för att starta dem, det kan ta tid innan de är klara men ha tålamod, det kan ta lite tid. Om det skulle vara så att du kört scriptet men den ännu är röd kan det bero på att något gick fel vid installationen. Det kan finnas många orsaker varför ett script avslutas oavsiktligt men som en första åtgärd kan vara att starta om maskinen, kanske är det så att maskinen väntar på en omstart. Då går det exempel inte att installera Microsoft IIS,.NET eller SQL server. Installation av IIS och.net 3.5.1, brukar stanna ganska länge på 68% och 92%, vänta Om det skulle visa sig att problem med Windows 2012 server och.net läs detta. SQL server installeras efter det DATATAL AB

7 7 Installation pågår, vänta tills alla fönster är stängda och kontrollera med Flexiinstaller.exe om det blir en grön bock. Klicka på SQL Server Express för att installera databasen, invänta till installationen är klar innan du går vidare till nästa steg. DATATAL AB

8 8 Installation av Flexi Servers Klicka på knappen Flexi Server Setup som du hittar på första fliken i Flexi Installer för att starta installationen av Flexi. Installationen startar... DATATAL AB

9 9 Innan installationen av Flexi Servers startar måste licensen installeras och kontrolleras. Tryck Next (sv. Nästa ) för att starta installationen av Flexi License. DATATAL AB

10 10 Ange här det engångslösen som du erhållit från Datatal. DATATAL AB

11 11 Tryck Next (sv. Nästa ) för att starta hämtningen av din licens från Datatal License Server. Har du ingen internetkoppling kan du kontakta Datatal för att istället få din licens levererad som en fil. Markera kryssrutan enligt bilden nedan om du har erhållit licensen som en fil innan du trycker Next (sv. Nästa ). DATATAL AB

12 12 Licensen är nu hämtad och du kan se i fönstret likt bilden nedan vilka licenser du har. Du kan även här längst upp se vilket licensnummer du har, vilket kan efterfrågas vid kontakt med Datatal. Klicka avsluta för att stänga license setupen och fortsätta till Flexi server setup DATATAL AB

13 13 Tryck Nästa (eng. Next ) för att starta installationen av Flexi. DATATAL AB

14 14 Läs igenom licensavtalet och tryck sedan på Ja för att godkänna och för att fortsätta installationsförberedelserna, annars tryck nej och installationen avbryts. Välj vilken växeltyp du tänker använda tillsammans med ditt Flexi system. DATATAL AB

15 15 Välj här vilken databasmotor du tänker använda tillsammans med Flexi. Rekommenderad databasmotor är SQL server Express. Inom parentes kan du se om något av databasmotoralternativen inte finns installerade och tillgängliga för Flexisystemet. DATATAL AB

16 16 Ange här vilka systemmoduler du önskar installera och har licens för. Observera att tjänster för moduler som saknar licens inte startar vid installationens slut. DATATAL AB

17 17 Tryck på Nästa för att fortsätta installationsförberedelserna. Standard sökväg rekommenderas. Önskas ändå annan sökväg, tryck på Bläddra och ange ny sökväg för installationsfilerna. DATATAL AB

18 18 Tryck på Nästa om du önskar installera ljudfilerna i standardmappen, annars tryck på Bläddra för att ange annan målmapp. DATATAL AB

19 19 Välj här vilken webbsajt som du vill ska användas av Flexi. Tryck Next (sv. Nästa ) för att fortsätta. Här kan du också välja om du vill ha Presentity Web som startsida när man surfar till datorn, d.v.s. om man surfar till om den inte bockas i så måste man skriva DATATAL AB

20 20 Kontrollera här tidigare valda inställningar, tryck på Nästa för att starta filkopieringen om allt överensstämmer, annars tryck på Bakåt knappen för att justera inställningarna på nytt. DATATAL AB

21 21 Filkopiering pågår Databasen skapas/uppgraderas. OBS! Det här momentet kan ta flera minuter att utföra. Installerar språk i databasen. Startar NT-tjänsterna. DATATAL AB

22 22 Installationen av Flexi är nu klar. Efter att servern startats om kommer Flexi Setup Guide att automatiskt starta vilken kommer hjälpa dig att konfigurera ditt Flexi system. Skulle den av någon anledning inte starta kan du manuellt starta den från Windows startmeny. DATATAL AB

23 23 Setup guide Setup guide hjälper dig att genomföra grundläggande inställningar i Flexi efter installation, setup guiden kan köras flera gånger. Setup guiden är beroende av vilka licenser ditt system har och vilken växel du har installerat Flexin mot. Skärmdumparna kommer därför kanske inte stämma helt med just ditt system. TIPS!! Håll musen över inmatningsfälten så kommer du få tips om vad som skall matas in Välj språk Välkomst skärm DATATAL AB

24 24 Välj växel DATATAL AB

25 25 Skriv in adress till mailserver i kundens nätverk DATATAL AB

26 26 Bara Presentity. Till vilken anknytning skall vidarekopplingarna sättas i växeln, brukar oftast motsvara ett nummer till en grupp av anknytningar där talsvarets kanaler är medlemmar. "Tillåt alla att hänvisa varandra" betyder att alla användare kommer ha möjlighet att hänvisa varandra i Presentity Web. Detta kan man även rättighets styra i AdmiTal Web. Var noga med att titta i växelkonfigurationen, när man kör Aastra A400/MX-one eller Mitel sätts vidarekoppling till ett gruppnummer enligt bild ett. Om Panasonic eller Avaya IPO används för Presentity sätts vidarekopplingen till ett trunkprefix + anknytning enligt bild 2 där 95 är prefix+[ext], viktigt att [ext] står med. Bild ett Bild två DATATAL AB

27 27 Vittjningsnummer är det nummer som användare ringer till för att lyssna av meddelanden, detta kan även vara samma nummer som "Destinationen" ovan. Anknytningslängd skall ställas till den längsta anknytningslängden om ni kör med blandad anknytningslängd. "Nummer för anknytningsuppläsning" är en funktion om man vill ringa ett specifikt nummer för att lyssna vilket nummer man ringer ifrån, användbart om man kör analoga anknytningar. "Prefixnummer externa samtal", med det avses om talsvaret skall prefixa utgående samtal som har längre nummer än "Extensionlenght". Justera ANI, skall talsvaret justera ANI, exempel om den får in 00 på inkommande nummer kommer den automatisk ta bort 00 och ersätta med 0. "Lokalt riktnummer" Riktnummer till de nummer i det område som växeln står, används i Presentity apparna, "Nummerprefix" är de siffrorna som blir mellan riktnummer och anknytning, exempel där 0498 är riktnummer, 25 är nummerprefix och anknytning. FlexiTID Vittjningsanknytning, används för CTI uppringning och röstmeddelanden, skall vara ett annat nummer än vittjningsnummer men ändå styrt till talsvaret, gör handhavandet för att lyssna av röstmeddelanden i FlexiTID enklare, istället för att ringa ut från talsvaret kommer Flexi beordra handläggar-telefonen att ringa detta nummer. DATATAL AB

28 28 Contact Center, "Tolka parkerad som ledig" betyder att om agent parkerar ett pågående samtal kommer den bli tillgänglig som en ledig agent för Contact Center. "Tillåt flera agenter ifrån samma IP" innebär att om agenter sitter inloggade på en Terminalservice eller Citrix miljö måste denna bock vara ibockad för att ContactCenter skall hantera dessa agenter. In- och utloggningsnummer till telefonagenter, agenter som inte har något grafiskt gränsnitt skall ha möjlighet att logga in och ut genom att ringa ett nunmmer för dessa funktioner. Efter detta kan en sida gällande de växelspecifika inställningarna visas, var noga att läsa dem. Mer info om dem finns nedan. På ligger den senaste dokumentationen Panasonic NS1000 Aastra MX-one 5.x MX-One_5_9.pdf Mitel Avaya IPO Aastra A400 3.x DATATAL AB

29 29 Nästa steg är att starta om tjänsterna, det görs genom att trycka nästa, det kan ta någon minut. Vänta. DATATAL AB

30 30 Flexi Ljudbibliotek Starta Flexi Voice Library Setup Tryck på Yes (sv. Ja ) om du vill fortsätta installationen. DATATAL AB

31 DATATAL AB

32 32 Dubbelklicka för att markera de ljudfiler du önskar installera. Grön Pil innebär att språket är valt. Installeras Systemljud på svenska bör även hänvisningskoder installeras på svenska, samma sak gäller för övriga språk. Ljudfilerna ska alltid konverteras till a-law formatet. Ställ in vilket språk systemet ska använda som standard (eng. Default Language ). Primary language (sv. Primärt språk) är det språk som systemet normalt använder sig av om man inte aktivt väljer något annat. Har du bara licens för ett språk ignoreras Secondary language (sv. Sekundärt språk ). Tryck på Install (sv. Installera ) för att installera valda ljudfiler. DATATAL AB

33 33 Installation pågår (OBS! Installationen pågår i ca 5-15 minuter) DATATAL AB

34 34 Installationen är nu klar. Tryck på Close (sv. Stäng ) för att avsluta installationen. Clicka på Close och öppna en browser för att komma till Admital web DATATAL AB

35 35 Uppgradering av Flexi system När vi släpper nya releaser vill vi att våra befintliga system också blir uppgraderade, för att göra en korrekt uppgradering följ dessa steg nedan 1. Kör en Windows Update på maskinen som Flexi ligger på, Flexi är beroende av många Windows komponenter och om dem avviker från vad Datatal testar och verifierar mot kan det bli problem. 2. Starta Flexi Setupen ifrån det nya Flexi paketet, den kommer antingen känna igen din installation och fråga om uppgradering "minor upgrade" eller göra en "major upgrade". Detta beror oftast på från och till vilken version du går, en "major upgrade" beter sig på samma sätt som en vanlig installation för utom att värderna är förifyllda. En "minor upgrade" kommer i stort sett köra igenom automatiskt efter du accepterat att den skall uppgradera programvaran. Tanka ned senaste release paketet ifrån och packa upp det. Starta sedan FlexiInstaller.exe Starta uppgradering genom att klicka på Flexi Server Setup DATATAL AB

36 36 3. Klicka på Yes Skulle denna ruta dyka upp betyder det att licensen inte tillåter uppgradering, det kan bero på att setupen försöker hämta hem licensen ifrån Datatals licenserver och inte får anslutning eller så är licensen inte uppdaterad till senaste release. Anledningen att den inte är uppdaterad kan vara att inget supportavtal är tecknat på detta system. Be dig kontrollera båda. 4. Klicka på nästa DATATAL AB

37 37 5. Uppgradering påbörjas, detta kan ta flera minuter. 6. Uppgradering av databasen, bara att vänta DATATAL AB

38 38 7. Klicka på Slutför för att starta setupguiden 8. Kör igenom setupguiden DATATAL AB

39 39 9. Kör sedan igenom Flexi Voice Library Setup, det kan ha tillkommit nya ljudfiler för nya funktioner. 10. Efter att Voice library setupen är igenom körd är uppgraderingen klar 11. Testa och verifiera funktionaliteten! DATATAL AB

40 40 Felsökning Ibland händer det saker som inte är förutsedda eller saker som setupen inte hanterar, här nedan kommer tips på hur du kan komma vidare. 1. FlexiInstall.exe startar inte, eller stannar efter ett tag. Detta är ett program som används för att installatörer skall få en överblick vart dem är i installationen och om någont måste åtgärdas. Om något fel med detta program skulle inträffa kan man starta installationerna direkt ifrån katalogerna under, \Applications 2. Får upp en varning att databas genereringen inte fungerade och jag skall kontakta supporten. Detta kan hända om databasen är tidigare felaktigt genererad eller efteråt ändrad ifrån standard. Du kan forstätta installationen men kommer få problem senare. Kontakta Datatals support för felsökning, du kan även titta i DBupgrades loggar som skrivs i X:\Flexi\Log\DBupgrade x: är den partition som Flexi ljudbiblotek ligger på. Det står oftast i klartext varför installation/uppgradering fallerade 3. När jag surfar till AdmiTal får jag upp en sida som säger att sidan inte finns. Det kan bero på många saker men mest troligt är att ISAPI extension för IIS inte är installerad, detta kan man göra via "Server manager". En annan orsak kan vara att PHP inte är korrekt installerad i IIS, den skall ligga upplagd i "Handler mappings". Kontrollera att du kör mot rätt TCP/IP port, normalt går detta på port 80 men i vissa fall kan detta ändras till 81. Default sökvägen efter en installation är Support nås på eller Eventuella fel eller otydligheter i denna manual kan även skickas till supporten DATATAL AB

INSTALLATIONSMANUAL. Installations manual för Datatal Flexi 5.11

INSTALLATIONSMANUAL. Installations manual för Datatal Flexi 5.11 INSTALLATIONSMANUAL Installations manual för Datatal Flexi 5.11 Datatal AB 2015 2 Innehåll System requirement... 3 Begränsningar... 3 CallCenter... 3 Viktig information innan installation... 4 Nyheter

Läs mer

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved.

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. Flexi Exchange Connector Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. 1 Översikt... 2 1.1 Vad gör Flexi Exchange Connector?... 2 1.2 Vilka serverkonfigurationer

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 4 3. Meddelande 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

JAWS Nätverksauktorisering

JAWS Nätverksauktorisering Nätverksauktorisering snabbstart Guide Freedom Scientific programvaror behöver riktig auktorisering för att fungera. Klient datorer som använder programvaran kommer att ansluta till en licens server vilken

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens)

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Denna manual hjälper dig att installera StruSofts licensserver, hämta ner dina licenser via webupdate samt kontrollera att licenserna finns

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Dubbelklicka på det erhållna programpaketets ikon för att starta installeraren. Du visas därefter följande:

Dubbelklicka på det erhållna programpaketets ikon för att starta installeraren. Du visas därefter följande: Öppna den hämtade diskavbildningsfilen (Cirrato.dmg) - i vilken du finner programpaketet för att nå nödvändiga installationsfiler. (se ikoner nedan för de olika hämtbara paket- versionerna) Dubbelklicka

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 PLM Group Sverige AB www.plmgroup.se Stenfalksvägen 2 info@plmgroup.se 331 41 Värnamo, Sverige VAT: SE 556420145601 Telefon: +46 370 69 09 50 Telefax

Läs mer

Installation av WinPig

Installation av WinPig Installation av WinPig Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd-skiva, den går inte att hämta från Internet. Efter installationen skall grundinställningar göras, läs om dessa i slutet av detta

Läs mer

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 Följ instruktionen nedan för att sätta upp och använda 3T-PPTP. Innan du gör detta så måste du dock först kontakta internsupport för att få ett användarnamn

Läs mer

Kunskapsbank ICARUS DB

Kunskapsbank ICARUS DB Kunskapsbank ICARUS DB K E Y L O G I C A B 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 SQL Server 2005 3 2.1 Installation 3 2.2 Användargränssnitt (DBMS) för SQL Express 3 2.3 Undvik att transaktionsloggen

Läs mer

Installation av Topocad

Installation av Topocad Installation av Topocad Hämta programmet Topocad 12.0 kan hämtas från adtollo.se/systems/mat-kart/ladda-ner-program/ Installation Programmet installeras från Installera Topocad Topocad 12.0. Installationsfilen

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem

Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se ASSALUB AB - 2 - www.assalub.se I26101-S-11.02 Innehållsförteckning 1 SYSTEMKRAV... 4 2 INSTALLATION... 5 2.1 Inkopiering

Läs mer

Boss installationsmanual förberedelser

Boss installationsmanual förberedelser 1 Boss installationsmanual förberedelser Boss kan installeras på flera sätt, Serverinstallation eller Nätverksinstallation. För båda dessa sätt kan man dela databasen med flera användare. Serverinstallation,

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Solidus telefonisystem

Solidus telefonisystem Solidus telefonisystem Solidus är ett nytt telefonisystem för s supportorganisation. Det ersätter våra tidigare gruppnummer, eller slingor. Samtalen kommer in via din dator, men du svarar i din bordstelefon

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista och Windows 7. Om du vill installera en MSI-installation finns en separat

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Communicator Telefonist

Communicator Telefonist Communicator Telefonist ShoreTel Communicator kan anpassas efter användarens personliga önskemål för förenklad hantering av den dagliga kommunikationen. För att ladda ner en komplett manual i PDF, tryck

Läs mer

Innehåll 1 Inledning Serverinstallation 2.1 Systemkrav 2.2 SQL Server 2.3 Behörighet vid installation 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft SQL Server

Innehåll 1 Inledning Serverinstallation 2.1 Systemkrav 2.2 SQL Server 2.3 Behörighet vid installation 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft SQL Server Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (40) Innehåll 1 Inledning 3 2 Serverinstallation 3 2.1 Systemkrav 3 2.2 SQL Server 3 2.3 Behörighet vid installation 3 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Grattis till ett bra köp!

Grattis till ett bra köp! Grattis till ett bra köp! Du har valt världens ledande programvara för skydd av din dator. ZoneAlarm har bara i Sverige 100.000-tals användare och programmet finns att köpa i de flesta välsorterade databutiker

Läs mer

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite LICENSAKTIVERINGSGUIDE Design Collaboration Suite 2014 Varje kapitel representerar en viss typ av licensmetod. På ditt licenscertifikat står det vilken licenstyp du har. Hitta din licenstyp i listan nedan

Läs mer

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5 Innehållsförteckning Val av installation................................3 Installationens olika delar..........................5 Installation.......................................6 Installationstyper................................12

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Singel Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. Skärmklipp är hämtade från Windows 7 i norsk version. För andra operativsystem

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Scala Doc SQL Installation

Scala Doc SQL Installation Scala Doc SQL Installation För uppgradering se nedan: Uppgradering till ScalaDoc På Servern: Börja med att köra programmet D:\Setup.exe (Om D:\ är CDROM enheten) så installeras Scala Doc till ett bibliotek

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

JoicePhone Installationsmanual

JoicePhone Installationsmanual JoicePhone Installationsmanual - 1 - Innehållsförteckning Krav på hårdvara...2 Installation av program...2 Hur man använder JoicePhone...9 Användargränssnitt...10 Att ringa samal...12 Lägga till kontakter...12

Läs mer

Installationsanvisning. Dokumenttyp Installationsanvisning Område Boss med delad databas

Installationsanvisning. Dokumenttyp Installationsanvisning Område Boss med delad databas Ort och datum Ort och datum Namn Namn Magnus Einarsson/+46 (0)+46 54 291742 2010-06-29 1.0 1 (5) Innehållsförteckning 3 1 Inledning 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Revisionshistoria... 3 1.3 Referenser...

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Installera CET Designer och Extensions

Installera CET Designer och Extensions Installera CET Designer och Extensions Published by: Configura Sverige AB Box 306 581 02 LINKÖPING www.configura.com 2006 Configura Sverige AB. All rights reserved. Printed in Sweden. Configura Sverige

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK

Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK 2 Onepix1 1_IFU_MDX Installer 1 0_SE_003 Viktig information... 3 Systemkrav... 3 Om Onepix MDX Installer... 3 Installation av MDX-3 sensordrivrutin... 3 Installation

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Nyheter i version 6.1 Nya möjligheter vid bokningar I Omnis version 6.1 finns möjligheten att reservera mer än en behörighetsgrupp för bokningar. Nya

Läs mer

hogia.se/approval Gäller från och med programversion 2015.1

hogia.se/approval Gäller från och med programversion 2015.1 Gäller från och med programversion 2015.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Uppstart. Agda Drift

Uppstart. Agda Drift Uppstart Agda Drift Innehåll Installation och inloggning Installation sidan 3 Inloggning Agda Drift sidan 4 Starta Agda PS sidan 5 Administration och rutiner för användning av Agda PS via Agda Drift Utskrift

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

ParaGå-guide -kommunala utförare

ParaGå-guide -kommunala utförare ParaGå-guide -kommunala utförare Viktig information Sid. 2 Aktivera låskod på enheten Sid. 4 Skapa Google-konto Sid. 8 Installera Mobileiron och ParaGå appen Sid. 10 Genväg ParaGå Sid. 18 Support Sid.

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Användarmanual 1.x Page 2 of 18 Innehållsförteckning BookitWise... 3 Systemkrav... 3 Logga in... 4 Kalenderförklaring... 5 Enkelt bokningsformulär... 6 Anvancerat bokningsformulär... 7 Avancerat Lägg till

Läs mer

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30)

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30) Netwise Office Web Netwise Office Web... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 4 Felmeddelande vid personlig inloggning... 5 Katalogsökning... 6 Användarinformation... 8 Avancerad sökning...

Läs mer

Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 6.3.0 för Windows Version 1.15, uppdaterad 2015-01-30 och gäller BISP 6.2.0 Mac och BISP 6.3.

Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 6.3.0 för Windows Version 1.15, uppdaterad 2015-01-30 och gäller BISP 6.2.0 Mac och BISP 6.3. Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 6.3.0 för Windows Version 1.15, uppdaterad 2015-01-30 och gäller BISP 6.2.0 Mac och BISP 6.3.0 Windows Kända problem i BankID säkerhetsprogram (BISP): Första dialogen

Läs mer

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund Office Web med CMG Voice NETWISE Lathund Logga in För att komma åt personliga funktioner såsom aktiviteter, röstbrevlåda (Voice), inställningar med mera, måste du logga in dig med din anknytning samt lösenord.

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer