& Nr se upp med taktil märkning! it-brott. skydda dig mot. minitema utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "& Nr 1 2010. se upp med taktil märkning! it-brott. skydda dig mot. minitema utbildning"

Transkript

1 B R A N S C H T I D N I N G E N F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L & Nr se upp med taktil märkning! skydda dig mot it-brott minitema utbildning KAFFE & BRÖD

2 Ledare Förbättra din affär - gå på utbildning! & TS-kontrollerad fackpressupplaga Ansvarig utgivare Robert Dimmlich, tel Redaktör Rolf Karlsson, tel Bensinstationsnätet har nästan helt genomgått strukturomvandlingen för den här gången. Sammanslagningen mellan Statoil och JET är genomförd, St1 har profilerat om alla sina stationer och Reitan har tagit över överenskomna stationer från Shell. Samtidigt som branschen börjar finna ro finns två frågetecken kvar som behöver besvaras. Dels är Shell till salu igen, dels väntar marknaden och branschen på hur Statoil kommer att profilera sina JET-stationer. De stora oljebolagen har satt ett tydligt fokus på smalare butikssortiment, och konkurrensen gentemot övrig service- och dagligvaruhandel ökar. Trots en effektivisering i hela branschen står vi inför en gemensam utmaning. I det längre perspektivet måste branschen hålla kvar sin position som serviceinrättning med hög tillgänglighet för trafikanten och den lokala kundkretsen. Det här numret av Bensin&Butik har utbildning som minitema. För mig som branschaktiv är det självklart att varje ny bensinhandlare skall erbjudas en introduktionsutbildning. Det är därför jag med glädje kan konstatera att de flesta oljebolag kommit fram till samma slutsats. Slaget om kunden vinner vi genom service och kompetens. Därför har också Svensk Bensinhandel prioriterat utbildning. Vi anstränger oss för att kunna erbjuda utbildning som skall täcka branschens behov. Tyvärr är inte behov och efterfrågan detsamma, och det märker vi i vår verksamhet. De stationer som bäst behöver fortbildning deltar tyvärr minst. De stationer som förstått varför utbildning är viktigt för att behålla konkurrensfördelar, är också de som deltar mest. Därför vill jag uppmana alla medlemmar som inte varit på utbildning de senaste två åren att ägna vårt kursutbud en extra stund - och sätta upp en kompetensutvecklingsplan. Om ni inte har möjlighet att delta på utbildning skulle jag uppskatta att ni kontaktar oss och berättar varför samt hur vi skulle kunna skapa förutsättningar för er att delta. Jag vill också påminna om att alla våra kollektivavtalsknutna medlemmar har skyldighet att utbilda sin personal med, i genomsnitt, en dag per år under en femårsperiod. Kompetens är en av nycklarna till framgång i servicehandeln. Jag är inte ensam om att tycka att kompetens är en av nycklarna till framgång i servicehandeln. För att kompetens skall uppstå krävs tre saker: kunskap, vilja och tillfälle. Kunskap är att veta och kunna som till exempel produktkunskap och hantverkskunskap. Att vilja utnyttja sin kunskap är nästa förutsättning, och där spelar motivation och ledarskap in. Den sista förutsättningen är tillfälle, och detta kan både medarbetare och chef skapa varje dag. Denna både enkla och komplexa ekvation är en utmaning för alla oljebolag och bensinhandlare. Därför är det oerhört viktigt att fylla på med kunskap, men också att träna och utveckla sitt ledarskap. Personalen är som bekant stationens viktigaste resurs. Här finns också potentialen. Genom att ge rätt verktyg och utöva klokt ledarskap kan effekten ökas. Genom exempelvis genomtänkta rutiner kan tid för personalen frigöras samtidigt som viktiga uppgifter blir gjorda (detta system kallas LEAN och är en arbets metod som syftar till att minska spill och kontinuerligt förbättra processer). Genom att öka kunskapen om marginaler och svinn kan lönsamheten förbättras med enkla medel. Kunskap är förutsättningen för att vilja och skapa tillfällen. Och det är service, försäljning och merförsäljning som skall skapa lönsamhet ute på landets stationer. I vår bransch finns det många aktörer som delar ansvaret för att utbilda, kompetensutveckla och skapa en attraktiv bransch för arbetstagaren i framtiden. Du som bensinhandlare kan ställa krav på flera aktörer. Förutom Svensk Bensinhandel finns Transportgruppen (MAF) som är vår arbetsgivarorganisation, Svenska Transportarbetar förbundet som bedriver utbildning för sina medlemmar, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) som alla kollektivavtalsknutna företag betalar avgift till, Svenskt Näringsliv som i det nationella perspektivet skall verka för sunda och attraktiva arbetsplatser och sist men absolut inte minst ditt oljebolag. Möjligheterna är många och det är du som handlare som väljer hur dessa skall utnyttjas! Robert Dimmlich VD Svensk Bensinhandel Register & prenumeration Susanne Forslund, tel Annonsbokning & material Ad4you, Nils-Erik Wickman Krukmakargatan 35C Stockholm Tel Fax Medlem av föreningen Sveriges Tidskrifter ISSN Art & Design TapeNet Reklam AB Tel Tryck Carlshamn Tryck & Media Boktryckargatan Karlshamn Verkställande direktör Robert Dimmlich Box 1763 Birger Jarlsgatan 37 3tr Stockholm Tel Fax Bankgiro Nummer 2 kommer den 22 mars. Manus till redaktionen senast den 22 februari. Prenumerationspris för 2010 Helår 500: Lösnummer 80: Eftertryck av text och bild förbjuden utan överenskommelse med redaktionen. Citera oss gärna, men ange källan.

3 Innehåll Nummer 1 Årgång 76 Februari 2010 Omslagsbild Kaffe gjort på nymalda bönor blir allt vanligare, både hemma och i servicehandeln. Redaktör Rolf Karlsson Redaktionskommitté Robert Dimmlich Lennart Olson Susanne Forslund Leif Ericsson Lennart Nilsson Susan Fritz Se upp med taktil märkning! 6 PDF IT-brotten blir allt vanligare 8 PDF Lyckad OKQ8-satsning på läkemedel 10 PDF I Norrköping säljs fortfarande olja i lösvikt 12 PDF Bilistiska sidan från Auto motor & sport 14 PDF Aktuella notiser 16 Minitema utbildning 18 PDF Utbildning Statoil 19 Utbildning Reitan 20 Utbildning TIME 22 Utbildning Preem 24 Utbildning OKQ8 26 Utbildning Shell 28 Tema: Kaffe & bröd Nytänkande hos Lantmännen 30 Mindre rosterier på frammarsch 32 OKQ8 vill sälja mer bröd i butik 34 Ny kaffelösning, EMAB café 35 Sveriges bästa café finns i Grödinge Svensk Bensinhandels sidor Se till att ha krönade pumpar! 38 PDF A-kassa och arbetsrättsfrågor - och svar PDF Nya medlemmar 41 Ny medarbetare 41 Leverantörsregister I NÄSTA NUMMER Nej till exponeringsförbud i butik! Nedslag i medlemskåren Preem i Hede bäst på service Tema Konfektyr & glass...samt mycket mer intressant läsning! vi gör branschen starkare! Svensk Bensinhandel är organisationen för dig som driver bensin station som egen företagare. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi ge dig stöd och hjälp vid förhandlingar med facken och oljebolagen samt i kontakter med andra företag och myndigheter. Förhandlingarna med olje bolagen kan t ex röra hyror, kontraktsvillkor, reparationer och underhåll. Förhand lingarna med fackföreningarna kan t ex handla om anställningar, löneuträk ningar och upp sägningar. Branschinformation ges via denna tidning, nyhetsbrev, informationsmöten samt hemsidan Förbundet erbjuder om fattande och varierande utbildning för medlemmarna och deras anställda samt också olika typer av försäkringar för företaget, företagaren och de anställda. Förbunds styrelsen består av sju ledamöter som i så stor utsträckning som möjligt skall komma från olika oljebolag.

4 Reportage Att det finns gott om regelverk och egenkontroller att hålla reda på vet de flesta handlare. Ändå blev det bakslag när kommunen var på inspektion hos Preem i Hultsfred. Vissa varor kräver taktil märkning Så här såg de ut, tuberna som saknade taktil märkning. Kolla därför alla förpackningar med texten Hälsoskadligt! 6

5 När miljö och hälsa i Hultsfred gör kontroller görs det ordentligt, och i det här fallet undersöktes märkningen av kemiska produkter för allmänheten. Allt var i sin ordning utom en liten detalj. Förpackningarna med Permatex Ultra Blå Silikon tätningsmedel saknade taktil märkning. På vanlig svenska betyder taktil märkning att det skall finnas information för synskadade och blinda, och det på alla förpackningar med hälsoskadligt innehåll. - Detta var den enda produkt i butiken som felade, och det innebar en sanktionsavgift för oss på kr, säger en något snopen Lotta Alexandersson som tillsammans med maken Leif driver stationen. Spontant tycker man att det är leverantörens skyldighet att se till att varor na de säljer fyller alla lagar och förordningar som finns. När vi påpekade detta blev svaret att de också har en skyldighet liksom importören/generalagenten. Alla led är alltså skyldiga, och om jag minns rätt kommer leverantören Hall-Miba också att åka på en avgift, en klen tröst för oss - Jag blev förbannad, erkänner Leif. Vi försöker verkligen leva upp till alla lagar och bestämmelser som finns, men detta hade vi ingen aning om. Man undrar också hur lagen tänkt sig att importör/leverantör skall kontrollera detta. Skall de öppna alla kartonger och kolla varenda förpackning? Sedan skickas produkterna till leve rantören. Skall de också kolla varenda förpackning? Så kommer produkten till slut till oss som skall kontrollera detta en tredje gång? Det blir ju en absurd situation till slut Gäller hälsoskadliga produkter Numera vet Preem i Hultsfred vad som gäller för taktil märkning, och när Menigo levererade förpackningar med Radar insektsspray saknades den taktila märkning som funnits på tidigare förpackningar. - Det blev ett samtal till Menigo på direkten, säger Lotta. De hade ingen aning om detta, men lovade undersöka och komma tillbaka. Så skedde också, och det visade sig att produkten inte längre klassades som hälsoskadlig bara hälsoirriterande, och då behövs ingen taktil märkning. Noga, noga... Denna berättelses moral blir alltså se till att de förpackningar du hänger upp i butiken som har farobeteckningen Hälsoskadlig också har en taktil märkning! Den känns tydligt, och består av en trekant, ungefär som en varningstriangel, och den skall alltså finnas på själva förpackningen, inte på kartongen! Vid en närmare koll i Preem Hultsfreds butik kunde vi hitta den märkningen på samtliga andra produkter i kemhyllan som var märka Hälsoskadlig och numera gäller det även tuber med Permatex Ultra Blue Silikon! Nära nog omöjligt Att vara småföretagare idag är inte lätt, det visar inte minst detta exempel. Det som gäller för ett Sensmoral - se till att de förpackningar du hänger upp i butiken som har beteckningen Hälsoskadligt också har taktil märkning! multinationellt storföretag gäller också småföretagare trots att resurserna är helt olika. Lotta visar några av de pärmar hon och Leif skall hålla reda på och hålla sig uppdaterade inom för att driva sitt företag på ett korrekt sätt, och tanken slår mig detta är nära nog omöjligt! Betänk följande scenario! Importörens kommentar Det är SEAB som importerar Permatex produkter till Sverige, och Joakim Stenling ger sin syn på det inträffade. - I det här fallet är det fler faktorer som spelat in, säger han. För det första har produkten varit restnoterad länge, och därför var vi lite för snabba när vi levererade ut den via våra kanaler. För det andra har tillverkaren bytt påfyllningsrutiner för just den här produkten och då missat just denna viktiga detalj. För det tredje har inte denna produkt varit märkningspliktig tidigare. För det fjärde har vi missat i våra kontrollrutiner. Vi gör stickprovskontroller i de partier som kommer till oss, men i det här fallet blev det aldrig av. Allt detta tillsammans har gjort att ett mindre parti av den aktuella produkten saknande taktil märkning. Dock säger regelverket att det endast är den instans närmast konsumenten som kan bötfällas, men eftersom vi missat i våra rutiner kommer vi att kompensera de handlare som blivit påförda miljösanktionsavgift. Så talar en ansvarsfull importör! Brandskydd Alla stationsföreståndare måste gå kursen Brandfarlig vara, och det vart femte år. Där möts föreståndaren (vi kan kalla honom Leif) av en brandman som noga instruerar vad som gäller inom brandskyddsområdet, också inom egenkontrollen. Brandmannen jobbar på heltid med bara detta. Leif skall kunna det mesta och samtidigt hinna med att driva sitt företag. Livsmedelshygien Nästa kurs handlar om livsmedelshygien, och nu får Leif veta vad som gäller inom detta område. Återigen får han med sig en pärm hem med det som gäller inom detta område samt hur egenkontrollen skall gå till. Livsmedelshygienisten jobbar på heltid med detta, och återigen skall Leif kunna det mesta - och samtidigt hinna med att driva sitt företag. Arbetsrätt Leif har några anställda, och då måste man kunna avtalet utan och innan. Det blir en ny kurs, och arbetsrättsjuristen går igenom allt som Leif skall kunna. Behöver jag nämna att det blir en tredje pärm? Kanske kommer Transportarbetarförbundet och gör kontroll, och om inte allt är rätt skött väntar straffavgift. Förresten, du vet väl att alla som jobbar på en bensinstation har rätt till minst en dags utbildning om året? Och den skall vara dokumenterad! Oljebolaget Till detta kommer de pärmar som oljebolaget välvilligt förser Leif med. Där informeras om hur relationerna med bolaget skall se ut, uniformsbestämmelser, övrig profilinformation och allt annat som behövs för att stationen skall passa in i det centrala konceptet. För dem som omfattas av sådant och det är fortfarande lejonparten av landets stationer. Här blir det garanterat minst en pärm till, troligen två. Kommunen Den kommun Leif finns i vill också ha ett ord med i leken. Kanske säljer Leif öl och cigaretter? Då blir det avgift till kommunen samt nya regler att ta hänsyn till; tobak och alkohol omgärdas fortfarande av särskilda regler när det gäller exponering och åldersgränser. De skall följas, annars blir det böter! Trots allt detta fungerar de flesta småföretag inom vår bransch mycket bra, och det beror troligen på att handlarna själva oftast också har kassatjänst och alltså är mitt i verksamheten precis som sina anställda. Ambitionen är oftast att vara så uppdaterad som möjligt, och han jobbar oftast heltid bakom kassan och sköter dessutom allt detta andra. Hans anställda behandlas väl, och de vill gärna bjuda tillbaka. Därför löses de problem som eventuellt uppstår i bästa samförstånd. Min poäng är att det säkerligen begås smärre fel bland småföre tagare, men dessa leder ytterst sällan till problem eller åtgärder. 7

6 Reportage Att buset är påhittiga och ofta ligger steget före är ingen nyhet, och det gäller i högsta grad också på IT-sidan. Bensin&Butik har träffat en expert på området som gärna delar med sig av sina erfarenheter och samtidigt höjer ett varningens finger. Glöm inte att skydda dig mot IT-brott också! I sitt dagliga värv jobbar Joakim von Braun som säkerhetsrådgivare på företaget High Performance Systems som levererar kompletta IT-lösningar för företag. Tack vare sin specialistkompetens har han också anlitats som skribent och utbildare i dessa frågor, så det är en rutinerad IT-räv som beredvilligt ställer upp när Bensin&Butik kommer på besök. - Jag upphör aldrig att förvånas över hur illa ställt det är med säkerheten för de flesta företag när det gäller IT-frågor, menat Joakim. Det som är värdefullt för många företag idag är inte varulager och fysiska tillgångar i form av material eller maskiner, utan information och annat innehåll som lagras i datorer som affärsöverenskommelser, avtal, prislistor och kundregister. Dessutom går allt så snabbt i den digitala världen och allt fler maskiner innehåller datorer med hårddiskar som lagrar information. Hur många tänker på att en skrivare idag har en hårddisk som lagrar allt som skrivs ut? Och att det ofta är oskyddad information som är mycket enkel att få tag i. Vad är IT? Jag vill börja från början och frågar Joakim vad som egentligen menas med IT-säkerhet. - Jag brukar dela upp det i tre delar; datasäkerhet, internetsäkerhet och informationssäkerhet, förklarar Joakim. Datasäkerhet handlar om hårdvaran, själva maskinen. Där är det traditionella antistöldverktyg som kommer till pass eftersom det handlar om att fysiskt låsa fast själva apparaten. Internetsäkerhet handlar om att skydda allt som överförs via nätet och informationssäkerhet om att skydda den information som finns i maskinen. Då pratar vi inte enbart om datorn, utan om kassaapparater, mobiler och alla slags apparater som lagrar viktig information. Dåliga lösenord vanligt Ett mycket vanligt problem är att information som är lösenordsskyddat ofta har lösenord som De som tidigare hackat för sitt höga nöjes skull kunde plötsligt tjäna pengar på sitt intresse. De som tidigare kallades hackers kallas idag för ekonomiska brottslingar. är mycket enkla att knäcka. Internet, som oftast är ett fantastiskt instrument, innehåller också information som buset har användning av, och ett exempel på detta är just att knäcka bristfälliga lösenord. - Det är otroligt vanligt med lösenord i stil med Semester 2009 eller varianter på företagsnamnet eller saker i den omedelbara närheten som tangentbord eller skrivare, berättar Joakim. På nätet finns flera ordlisteprogram som letar igenom färdiga ord på några sekunder. Vi har folk hos oss som undersöker företags ITsäkerhetssystem och förvånansvärt ofta kommer de åt lösenordsskyddat material utan större besvär. Därför skall man ALDRIG använda lösenord som finns i Svenska Akademiens ordlista, utan hitta på egna ord, gärna felstavade och med inslag av siffror. Tyvärr har bra lösenord lite av Moment 22 i sig. De skall vara lätta att komma ihåg för användare samtidigt som de skall vara svåra att knäcka för obehöriga. Tar betalt för stulen information Ett IT-brott som ökat kraftigt senaste tiden är att obehöriga tar sig in i datasystem, kommer åt viktig information som kundregister eller bokföring som sedan krypteras så att användaren inte kommer åt den men erbjuds att köpa det lösenord som öppnar den krypterade filen. - All information som skickas eller lagras skall vara krypterad, annars är det lika enkelt som att öppna en olåst dörr, menar Joakim. Det betyder förstås inte att alla som har öppna dörrar hemma blir rånade, men sannolikheten ökar väsentligt. Och det borde vara lika självklart att skydda sin IT-relaterade verksamhet som det är att skydda sina lokaler. Att säga att det inte skett hittills är ungefär lika smart som att inte ta en brandförsäkring med argumentet att det inte brunnit - ännu. IT-erans korta historia säger inte mycket om framtiden. Kraftig ökning Det har alltid funnits hackers som knäckt koder och kommit åt känslig information, men runt började de kriminella att inse att här fanns det pengar att tjäna och de som tidigare hackat för sitt höga nöjes skull kunde plötsligt tjäna pengar på sitt intresse. De som tidigare kallades hackers kallas idag ekonomiska brottslingar. - Vi ser tydligt hur dessa brott ökar, och som vanligt är buset påhittiga, menar Joakim. Ett exempel är att man tar sig in i en butik för att fingera ett inbrott, men meningen med det hela är att installera en liten sändare i butikens kortläsare. Detta undersöks inte ens, utan man koncentrerar sig på det som stulits, och när butiken öppnar igen skickas information om kundernas kontokort vidare till obehöriga som sedan kan länsa bankkonton i lugn och ro. Accelererande utveckling Som allting annat när det gäller IT går utvecklingen oerhört fort, och för att exemplifiera detta har Joakim listat hur olika IT-situationer såg ut 2001 och Hur det ser ut om ytterligare sju år är det ingen som vet idag, men att det skulle stanna av just nu låter inte särskilt sannolikt. Joakims råd blir därför att noga se över sin egen IT-säkerhet, och gärna ta hjälp av sin franchise givare eller hos sin branschorganisation. 8

7 Skillnaden mellan 2001 och 2008 för säkerhet på IT-området Virushotet har ökat 2001 upptäcktes 100 nya virus, maskar och trojaner per månad 2008 upptäcks över varje månad 2001 uppdaterade man antivirusprogram en gång per vecka 2008 bör man uppdatera det minst en gång per timme Hackers arbetar för pengar 2001 var hackers nyfikna ungdomar 2008 är de ekonomiska brottslingar 2001 drabbades Pentagon och CIA 2008 drabbas alla som har pengar och persondata Uppdatera dataprogram ofta 2001 hackade man sig in från intenet 2008 hackar sig trojaner från en PC på insidan 2001 skulle man köpa brandväggar 2008 skall man täppa igen egna säkerhetshål genom uppdateringar Alla är drabbade 2001 drabbades endast ett fåtal företag 2008 kan alla företag råka illa ut 2001 skulle man byta ut Microsoft-program som var sårbara 2008 kan alla program, också egentillverkade, vara sårbara IT är inte bara datorer 2001 var IT samma sak som datorer 2008 finns IT överallt 2001 räckte lösenord och antivirus 2008 måste säkerheten skräddarsys efter verksamheten Elaka datavirus 2001 förstörde virus och maskar ofta information 2008 kryper trojaner under radarn utan att synas 2001 hjälpte ett uppdaterat antivirusprogram 2008 måste man också ha personliga brandväggar och uppdatera data programmen regelbundet Joakim von Braun är bekymrad över den kraftiga och snabba ökningen av IT-brott - och hur dåligt ställt det är med kunskapen på detta område. 9

8 Reportage Den 1 november blev det fritt fram att sälja receptfria läkemedel, och servicehandeln fick ett helt nytt segment att förhålla sig till. För OKQ8s del var saken klar här skall satsas! Lång planering för ny kategori - läkemedel När Bensin&Butik träffar kategorichef Sofia Tingåker och chefen för kategori/inköp Morgan Eriksson på OKQ8-stationen vid Brommaplan strax väster om Stockholm har det gått nästan en månad sedan starten, och båda tycker att satsningen varit ovanligt lyckad. - Vi bestämde oss för att satsa på läkemedel så snart det blev aktuellt att få möjligheten, säger Morgan. Erfarenheter från Norge sade att konsumenten gärna köper läkemedel i servicebutiker. Den här produktkategorin är inte särskilt priskänslig, utan här betyder tillgängligheten mer. Nu blev det möjligt för kunden att köpa sin Alvedon klockan 10 på kvällen samtidigt som man tankar, en merförsäljningsmöjlighet som vi bara var tvungna att utnyttja. När så beslutet klubbades i juni hade vi redan dragit igång förberedelserna. Då hade vi också anställt Sofia som kategorichef, så hon fick ett nytt område att ta hand om förutom dryck, snacks och livsmedel. Gratis skåp OKQ8 har tre driftsformer för sina stationer; egendrift, franchisetagare och föreningar. Nu fick alla samma erbjudande; vi ställer upp med skåp och planogram, och ni ser till att de kommer upp och fylls så snart första leveransen kommer. - Vi levererade ut skåpen till alla våra stationer två veckor innan starten, berättar Sofia. Våra Vi kan även ge svar på enklare produktfrågor, men vi ska inte ge kunderna råd eftersom vi inte är farmaceuter. stationer ser inte likadana ut, så vi valde ett 60-skåp för att göra monteringen enklare ett 60-skåp ska alla få plats med. Placeringen var given - direkt bakom kassan. Information och planogram levererades samtidigt, så när varor na kom var det bara att fylla på. Massiv marknadsföring I samband med lanseringen valde OKQ8 att gå ut med en massiv marknadsföring i många olika media, och därför var det viktigt att alla stationer var med på tåget. - Vi har ändrat vårt arbetssätt så att vi träffar representanter för franchisetagare betydligt oftare än tidigare, säger Morgan. Det har gjort att vi fått en bättre förståelse för varandra och ett bättre klimat i organisationen. Ju mer man har möjlighet att påverka och ge synpunkter, desto mer lojal blir man mot de beslut som fattas. I den här frågan var alla ovanligt positiva, och det gjorde det enklare för oss att ta beslut om central marknadsföring vi visste ju att de varor vi gjorde reklam för verkligen skulle finnas på alla stationer i landet! Eget fack för konceptpärmen Längst ner i läkemedelsskåpet finns en hylla där konceptpärmen för receptfria läkemedel förvaras. Den har fått sitt eget fack, och i pärmen har OKQ8 samlat allt som är värt att veta om läkemedel och lite till... - Vi har valt att göra pärmfacket direkt i skåpet för att informationen skall vara så lättillgänglig som möjligt, förklarar Sofia. Här finns information om alla läkemedel, bipacksedlar, hur returer går till, vilka produktgrupper vi valt att satsa på, hur de skall exponeras, egenkontrollprogrammet och mycket mer. Till detta kommer att det ger en kvalitetssignal till kunderna om att vi på OKQ8 tar seriöst på det nya sortimentet. Utbildning på webben För att ytterligare betona det ansvar som följer när man säljer läkemedel har OKQ8 också en webb-baserad utbildning på det egna intranätet. - Alla som jobbar på en station skall gå kursen och kvittera den, säger Sofia. Vår kunskap ska främst ligga i hantering och exponeringen av sortimentet och att vi följer myndighetskraven på ett bra sätt. Vi kan även ge svar på enklare produktfrågor, men vi ska inte ge kunderna råd Massiv exponering på alla stationer samtidigt var ett vinnande koncept för en lyckad introduktion. 10

9 eftersom vi inte är farmaceuter. Vi följer regel bundet upp hur många som har genomgått utbildningen och kommer att påpeka vikten för dem som missat. Utbildad personal på stationerna är en kvalitetsfråga som vi inte vill tumma på! Bättre än väntat Nu har det gått en månad sedan starten, och jag vill förstås veta hur försäljningen gått. Det är ju ändå det som det handlar om till syvende och sist. - Det har gått över förväntan, och det egentligen från dag ett, svarar Morgan. Vi hade gjort en lite försiktig prognos. Jag vill inte prata siffror, men vår försäljning har blivit betydligt bättre än vi förväntat oss. När det gäller prissättningen följer vi våra vanliga principer. Ingen som kommer in till våra butiker förväntar sig lågpris, men vi får heller inte vara oskäligt dyra. Vi vet att detta är en svår balansgång, men den gäller ju för alla varor i butiken så därvidlag utgör läkemedel inget undantag. ETT TRYGGT OCH BRA VAL... Positiva reaktioner Att satsningen varit lyckad tycker Morgan att han kan stå för eftersom den egna köpmannaföreningen skrivit och berömt den. - Det värmde verkligen, menar både Morgan och Sofia. När vi hör något från våra handlare gäller det oftast saker de är lite missnöjda med, så det var extra trevligt att höra ifrån dem också när vi gjort något bra! Kategorichef Sofi a Tingåker visar upp konceptpärmen som förvaras i ett eget fack i apoteksskåpet.... SOM GER MER HYRSLÄP FRÅN THULE RENTAL Sveriges bredaste sortiment och bästa hyrvagnar, tillsammans med service och omtanke av hög klass gör Thule Rental till den obestridliga marknadsledaren i Sverige och vårt erbjudande till den absolut bästa lösningen för dig som vill ha en komplett helhetslösning. Brett sortiment med kvalité och hållbarhet, som är anpassat för uthyrningsvagnar. Lokaluthyrning och unik, rikstäckande envägsuthyrning. Profilerade vagnar efter uthyrarens manual. Helförsäkrade med snabb och smidig hantering av försäkringsärenden. Omfattande support. Utbyggt servicenät. Lösningar anpassade efter dina behov. Kontakta oss så får du veta mer. THULE RENTAL Industrigatan 16 SE Jönköping Tel Fax A PREMIUM BRAND WITHIN THE THULE GROUP Thule Rental ingår i Thule Trailers AB, Nordeuropas största släpvagnstillverkare och är en del av Thule-koncernen, världens ledande leverantör av lasthållare för bilar. 11

10 Reportage Olja i lösvikt, finns det? Jajamän, i Norrköping säljer Malmqvist & Edling fortfarande sina produkter i lösvikt, och man har lyckats kombinera nostalgi med effektiv hantering! I Norrköping säljs det smörjmedel i 50-talsmiljö Företaget bildades av Svennarna Malmqvist och Edling De båda arbetade då på svenska Shell, men ansåg att tiderna för att starta ett eget företag med smörjmedel borde vara goda så här direkt efter andra världskrigets slut när hjulen började snurra igen. Antagandet visade sig stämma, och i början var det mest bönder som handlade olja och fett. Det mesta tillverkades på plats i fabriken, något som fortfarande lever kvar om än i begränsad omfattning. När textilindustrin blomstrade fick företaget fler kunder, och 1971 var antalet anställda uppe i 20. Köptes 1998 Dagens ägare heter Torbjörn Wallin och Moniqa Hansson som köpte företaget De drev tidigare en bilverkstad, och man kan undra varför man ger sig på att sälja smörjmedel istället. - Jag har varit kund hos företaget länge, och gillar atmosfären i de gamla, fina lokalerna, berättar Torbjörn. När vi fick chansen att köpa konkursboet slog vi till. Vi är alltså tredje ägare till bolaget. Jag har en förkärlek till gamla prylar, så den här miljön är som gjord för mig. Här kan jag också visa upp lite gamla, fina saker som bensinpump, utombordsmotorer och en Husqvarna motorcykel. Och så min samling av oljekannor! Vår affärsidé är att köpa in stora kvantiteter till bra priser och leverera dessa i mer kundvänliga förpackningar. kommer direkt till vår lilla fabrik, och vi gläds åt att den delen i företaget stadigt ökar! Klubbar besöker Något annat som gläder är de allt mer frekventa besök som företaget har av olika slags motorklubbar som ofta har en vurm för lite äldre föremål och då har de kommit rätt! - Då har vi lite information om olika slags smörjmedel, inte minst oljor, säger Torbjörn. Många passar på att handla av oss då och få produkter som passar till deras gamla pärlor. Vi tar gärna emot besök eftersom vi också tycker om gamla bilar och motorcyklar. I somras hade vi besök av en man från Irland som kom hit i sin egenhändigt renoverade Rolls Royce från 20-talet! Han var på väg till ett Rolls Roycemöte i Stockholm och hade hört tals om oss. Vi blev förstås både glada och stolta över ett så celebert besök! Både Torbjörn och Moniqa tycker att de hittat rätt här i livet och ser en stolthet i att driva företaget vidare och naturligtvis i de gamla lokalerna. - Vi håller på så länge företaget bär sig och så länge vi tycker det är roligt, säger de båda. Som det ser ut nu kommer vi att bli kvar här på Slottsgatan 29 i många år än! PS. Det är inte så lätt att hitta till Slottsgatan 29 i Norrköping. Den adressen fans inte i min nyuppdaterade GPS, och att följa Slottsgatan gick inte heller det var byggnader i vägen! Men har man väl hittat dit är sannolikheten stor att det blir fler besök! Högkvalitativ morotolja på lösvikt går fortfarande att köpa - till ett literpris av 23 kr... Industrin huvudnäringen Verksamheten idag består i första hand av leveranser till industrin och åkare och andra entreprenörer. - Vår affärsidé är att köpa in stora kvantiteter till fördelaktiga priser och sedan leverera dessa i mindre, mer kundvänliga förpackningar, säger Moniqa. Krasst skulle man kunna säga att vi är lite av lagerhållare för många mindre företag. Vi säljer mängder av olika typer av smörjmedel som hydraulolja, växeloljor, skärvätskor, tvättmedel, spolarvätskor, eldningfotogen, avfettningsmedel ja, listan kan göras lång. Vissa produkter tillverkar vi fortfarande här i fabriken, men det allra mesta köper vi direkt av våra leverantörer. När vi började låg den typen av försäljning på över 80%, men med tiden har många privatkunder också hittat hit. Vi säljer till exempel fortfarande motorolja i lösvikt, högkvalitativ motorolja för 23 kr/liter. I hösttider är det många båtägare som köper olja för oljebyte inför vintern. Vi tycker det är roligt med kunder som 12

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - GO ON I KARLSKRONA FINNS SVERIGES BÄSTA BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD Ledare

Läs mer

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007 Trafikbutik i framtiden? Nr 5 2007 BRANSCHTIDNING FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL Skånska stationer trotsar åläggande Sommarbutiken - bygdens livsnerv Shell och 7-Eleven i samarbete Tema: Säkerhet

Läs mer

Tema: Kaffe & bröd. Ny VD på 7-Eleven. Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet. Nr 1 2009

Tema: Kaffe & bröd. Ny VD på 7-Eleven. Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet. Nr 1 2009 Nr 1 2009 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Ny VD på 7-Eleven Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet Tema: Kaffe & bröd Kurser

Läs mer

Tema: Tobak. Den verkliga miljöbilen drivs med el. Årets bensinstation utsedd. DHL satsar på privatpaket. Nr 7 2007

Tema: Tobak. Den verkliga miljöbilen drivs med el. Årets bensinstation utsedd. DHL satsar på privatpaket. Nr 7 2007 Trafikbutik i framtiden? UTSEDD AV SVENSK BENSINHANDEL Nr 7 2007 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Den verkliga miljöbilen drivs med el Årets bensinstation

Läs mer

& Nr 2 2010. arlas dråpslag mot servicehandeln! medlemskåren. glass & konfektyr. nedslag i. minitema miljö

& Nr 2 2010. arlas dråpslag mot servicehandeln! medlemskåren. glass & konfektyr. nedslag i. minitema miljö BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 2 2010 arlas dråpslag mot servicehandeln! nedslag i medlemskåren minitema miljö glass & konfektyr Ledare Fortsatt oro för små bensinhandlare &

Läs mer

& Nr 5 2009 PLANER FÖR ST1 HÖGTFLYGANDE TILLÅTET MED AUTOMATER PÅ SJÖSTATIONER RÖSTA PÅ ÅRETS STATION SÄKERHET

& Nr 5 2009 PLANER FÖR ST1 HÖGTFLYGANDE TILLÅTET MED AUTOMATER PÅ SJÖSTATIONER RÖSTA PÅ ÅRETS STATION SÄKERHET B R A N S C H T I D N I N G E N F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L & Nr 5 2009 HÖGTFLYGANDE PLANER FÖR ST1 TILLÅTET MED AUTOMATER PÅ SJÖSTATIONER RÖSTA PÅ ÅRETS STATION SÄKERHET

Läs mer

Tema: Glass & konfektyr. På besök hos finska förbundet. SPIMFABs 1 000e sanering. Olika gasbränslen. Nr 2 2009

Tema: Glass & konfektyr. På besök hos finska förbundet. SPIMFABs 1 000e sanering. Olika gasbränslen. Nr 2 2009 Nr 2 2009 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L På besök hos finska förbundet SPIMFABs 1 000e sanering Olika gasbränslen Tema: Glass & konfektyr Glöm

Läs mer

Nu kör vi frukostmöten

Nu kör vi frukostmöten Nr 3 april 2013 Nu kör vi frukostmöten Lagskolan, del 3 Vi träffar veteranpoolen Central styrning eller entreprenör? Aktuella kartor säljer! Fyll på inför sommaren Ställ ingår Vägatlaser, delkartor, cykelkartor

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Nr 2 september 2012. S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2

Nr 2 september 2012. S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2 Nr 2 september 2012 S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2 l e d a r e God franchiserelation innebär både delad vinst och delad risk Jag har i veckan

Läs mer

& Nr 7 2014. årets station. kundbemötande. statoil i åhus. tobak. vår bransch ett föredöme i. Okq8 i fjugesta är. snusförsäljningen en framgång för

& Nr 7 2014. årets station. kundbemötande. statoil i åhus. tobak. vår bransch ett föredöme i. Okq8 i fjugesta är. snusförsäljningen en framgång för BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 7 2014 Okq8 i fjugesta är årets station vår bransch ett föredöme i kundbemötande snusförsäljningen en framgång för statoil i åhus tobak tack för

Läs mer

Tema: Drycker & snacks. Femte benet test. Det blev St1. De öppnade ny mack. Hur blir det med sjömackarna? Nr 3 2009

Tema: Drycker & snacks. Femte benet test. Det blev St1. De öppnade ny mack. Hur blir det med sjömackarna? Nr 3 2009 Ny serie: Femte benet test Nr 3 2009 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Det blev St1 De öppnade ny mack Hur blir det med sjömackarna? Tema: Drycker

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

OLJEPRISET? KUNDKRETS? SMITNINGSENKÄT SÄKERHET BLIR CYKLISTER VÅR NYA VAD HAR HÄNT MED REDOVISNING AV ÅRETS. Nr 1 2015

OLJEPRISET? KUNDKRETS? SMITNINGSENKÄT SÄKERHET BLIR CYKLISTER VÅR NYA VAD HAR HÄNT MED REDOVISNING AV ÅRETS. Nr 1 2015 BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDLARE & VAD HAR HÄNT MED OLJEPRISET? BLIR CYKLISTER VÅR NYA KUNDKRETS? Nr 1 2015 REDOVISNING AV ÅRETS SMITNINGSENKÄT SÄKERHET Mandelmarginalkronor. NYHET!

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Nr 4 december 2014. Lokalt fokus Team Sportias styrka. Betala med mobilen Tips i budgetarbetet Är ditt franchiseavtal lagligt?

Nr 4 december 2014. Lokalt fokus Team Sportias styrka. Betala med mobilen Tips i budgetarbetet Är ditt franchiseavtal lagligt? Nr 4 december 2014 Lokalt fokus Team Sportias styrka Betala med mobilen Tips i budgetarbetet Är ditt franchiseavtal lagligt? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria

Läs mer

Bakom kulisserna hos Gallerix

Bakom kulisserna hos Gallerix Franchise focus BRANSCHTIDNINGEN FÖR SVERIGES FRANCHISETAGARE #1 MARS 2015 Bakom kulisserna hos Gallerix Franchise eller inte? Pengar att spara på nobelpris-innovation Med utökat rättsskydd! Med utökat

Läs mer

Biltvätt SMITNINGAR RASTA I ÖDESHÖG AFFÄRSUTVECKLING TEMA DEBATT I MEDIERNA IDEALISKT FÖR LASTBILSFLOTTAN NY ARTIKELSERIE

Biltvätt SMITNINGAR RASTA I ÖDESHÖG AFFÄRSUTVECKLING TEMA DEBATT I MEDIERNA IDEALISKT FÖR LASTBILSFLOTTAN NY ARTIKELSERIE BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDLARE & #2 2015 SMITNINGAR DEBATT I MEDIERNA RASTA I ÖDESHÖG IDEALISKT FÖR LASTBILSFLOTTAN AFFÄRSUTVECKLING NY ARTIKELSERIE TEMA Biltvätt En revolutionerande

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

STAYHARD utmanar JONAS HALLBERG. Har kunden alltid rätt? MODEBUTIKEN. Bästa vägen till en burk ärtsoppa SID 13 SID 6

STAYHARD utmanar JONAS HALLBERG. Har kunden alltid rätt? MODEBUTIKEN. Bästa vägen till en burk ärtsoppa SID 13 SID 6 EG-DOMSTOLEN: Kunden ska stå för returkostnaden EXPERTEN SVARAR: Vad gäller vid import? EN DAG MED: Arkdesign Sweden NUMMER 5 FEBR APRIL 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Har kunden alltid rätt? Stefan

Läs mer

2006 WWW.SUNGARD.SE FINNS STÖRSTA SÄKERHETSHOTET HOS CHEFEN? KAMPEN MELLAN DE ONDA OCH DE GODA

2006 WWW.SUNGARD.SE FINNS STÖRSTA SÄKERHETSHOTET HOS CHEFEN? KAMPEN MELLAN DE ONDA OCH DE GODA En tidning om det som du inte vill ska hända ditt företag FINNS STÖRSTA SÄKERHETSHOTET HOS CHEFEN? KAMPEN MELLAN DE ONDA OCH DE GODA 2006 WWW.SUNGARD.SE SunGards VD Thomas Enmark: Det största säkerhetshotet

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

SERVICEHANDELSDAGARNA

SERVICEHANDELSDAGARNA BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDLARE & #3 2015 QSTARS NYA TRAILAR VD MARIA HADD OM NYSATSNINGAR FEM TON FIKTIVA TUNGMETALLER DUMPADE PÅ MYNTTORGET VI MANIFESTERADE MÄNGDEN TUNGMETALLER

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

5/2012. Dags förena fackhandeln Temasidor foto&video Intervjuer med chefdesigners. Christer Palmgren AudioVideo:

5/2012. Dags förena fackhandeln Temasidor foto&video Intervjuer med chefdesigners. Christer Palmgren AudioVideo: 5/2012 Branschtidning för hemelektronik & vitvaror Årgång 70 Christer Palmgren AudioVideo: Dags förena fackhandeln Temasidor foto&video Intervjuer med chefdesigners gränslös UNDERHÅLLNINg. Under hösten

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer