& Nr se upp med taktil märkning! it-brott. skydda dig mot. minitema utbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "& Nr 1 2010. se upp med taktil märkning! it-brott. skydda dig mot. minitema utbildning"

Transkript

1 B R A N S C H T I D N I N G E N F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L & Nr se upp med taktil märkning! skydda dig mot it-brott minitema utbildning KAFFE & BRÖD

2 Ledare Förbättra din affär - gå på utbildning! & TS-kontrollerad fackpressupplaga Ansvarig utgivare Robert Dimmlich, tel Redaktör Rolf Karlsson, tel Bensinstationsnätet har nästan helt genomgått strukturomvandlingen för den här gången. Sammanslagningen mellan Statoil och JET är genomförd, St1 har profilerat om alla sina stationer och Reitan har tagit över överenskomna stationer från Shell. Samtidigt som branschen börjar finna ro finns två frågetecken kvar som behöver besvaras. Dels är Shell till salu igen, dels väntar marknaden och branschen på hur Statoil kommer att profilera sina JET-stationer. De stora oljebolagen har satt ett tydligt fokus på smalare butikssortiment, och konkurrensen gentemot övrig service- och dagligvaruhandel ökar. Trots en effektivisering i hela branschen står vi inför en gemensam utmaning. I det längre perspektivet måste branschen hålla kvar sin position som serviceinrättning med hög tillgänglighet för trafikanten och den lokala kundkretsen. Det här numret av Bensin&Butik har utbildning som minitema. För mig som branschaktiv är det självklart att varje ny bensinhandlare skall erbjudas en introduktionsutbildning. Det är därför jag med glädje kan konstatera att de flesta oljebolag kommit fram till samma slutsats. Slaget om kunden vinner vi genom service och kompetens. Därför har också Svensk Bensinhandel prioriterat utbildning. Vi anstränger oss för att kunna erbjuda utbildning som skall täcka branschens behov. Tyvärr är inte behov och efterfrågan detsamma, och det märker vi i vår verksamhet. De stationer som bäst behöver fortbildning deltar tyvärr minst. De stationer som förstått varför utbildning är viktigt för att behålla konkurrensfördelar, är också de som deltar mest. Därför vill jag uppmana alla medlemmar som inte varit på utbildning de senaste två åren att ägna vårt kursutbud en extra stund - och sätta upp en kompetensutvecklingsplan. Om ni inte har möjlighet att delta på utbildning skulle jag uppskatta att ni kontaktar oss och berättar varför samt hur vi skulle kunna skapa förutsättningar för er att delta. Jag vill också påminna om att alla våra kollektivavtalsknutna medlemmar har skyldighet att utbilda sin personal med, i genomsnitt, en dag per år under en femårsperiod. Kompetens är en av nycklarna till framgång i servicehandeln. Jag är inte ensam om att tycka att kompetens är en av nycklarna till framgång i servicehandeln. För att kompetens skall uppstå krävs tre saker: kunskap, vilja och tillfälle. Kunskap är att veta och kunna som till exempel produktkunskap och hantverkskunskap. Att vilja utnyttja sin kunskap är nästa förutsättning, och där spelar motivation och ledarskap in. Den sista förutsättningen är tillfälle, och detta kan både medarbetare och chef skapa varje dag. Denna både enkla och komplexa ekvation är en utmaning för alla oljebolag och bensinhandlare. Därför är det oerhört viktigt att fylla på med kunskap, men också att träna och utveckla sitt ledarskap. Personalen är som bekant stationens viktigaste resurs. Här finns också potentialen. Genom att ge rätt verktyg och utöva klokt ledarskap kan effekten ökas. Genom exempelvis genomtänkta rutiner kan tid för personalen frigöras samtidigt som viktiga uppgifter blir gjorda (detta system kallas LEAN och är en arbets metod som syftar till att minska spill och kontinuerligt förbättra processer). Genom att öka kunskapen om marginaler och svinn kan lönsamheten förbättras med enkla medel. Kunskap är förutsättningen för att vilja och skapa tillfällen. Och det är service, försäljning och merförsäljning som skall skapa lönsamhet ute på landets stationer. I vår bransch finns det många aktörer som delar ansvaret för att utbilda, kompetensutveckla och skapa en attraktiv bransch för arbetstagaren i framtiden. Du som bensinhandlare kan ställa krav på flera aktörer. Förutom Svensk Bensinhandel finns Transportgruppen (MAF) som är vår arbetsgivarorganisation, Svenska Transportarbetar förbundet som bedriver utbildning för sina medlemmar, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) som alla kollektivavtalsknutna företag betalar avgift till, Svenskt Näringsliv som i det nationella perspektivet skall verka för sunda och attraktiva arbetsplatser och sist men absolut inte minst ditt oljebolag. Möjligheterna är många och det är du som handlare som väljer hur dessa skall utnyttjas! Robert Dimmlich VD Svensk Bensinhandel Register & prenumeration Susanne Forslund, tel Annonsbokning & material Ad4you, Nils-Erik Wickman Krukmakargatan 35C Stockholm Tel Fax Medlem av föreningen Sveriges Tidskrifter ISSN Art & Design TapeNet Reklam AB Tel Tryck Carlshamn Tryck & Media Boktryckargatan Karlshamn Verkställande direktör Robert Dimmlich Box 1763 Birger Jarlsgatan 37 3tr Stockholm Tel Fax Bankgiro Nummer 2 kommer den 22 mars. Manus till redaktionen senast den 22 februari. Prenumerationspris för 2010 Helår 500: Lösnummer 80: Eftertryck av text och bild förbjuden utan överenskommelse med redaktionen. Citera oss gärna, men ange källan.

3 Innehåll Nummer 1 Årgång 76 Februari 2010 Omslagsbild Kaffe gjort på nymalda bönor blir allt vanligare, både hemma och i servicehandeln. Redaktör Rolf Karlsson Redaktionskommitté Robert Dimmlich Lennart Olson Susanne Forslund Leif Ericsson Lennart Nilsson Susan Fritz Se upp med taktil märkning! 6 PDF IT-brotten blir allt vanligare 8 PDF Lyckad OKQ8-satsning på läkemedel 10 PDF I Norrköping säljs fortfarande olja i lösvikt 12 PDF Bilistiska sidan från Auto motor & sport 14 PDF Aktuella notiser 16 Minitema utbildning 18 PDF Utbildning Statoil 19 Utbildning Reitan 20 Utbildning TIME 22 Utbildning Preem 24 Utbildning OKQ8 26 Utbildning Shell 28 Tema: Kaffe & bröd Nytänkande hos Lantmännen 30 Mindre rosterier på frammarsch 32 OKQ8 vill sälja mer bröd i butik 34 Ny kaffelösning, EMAB café 35 Sveriges bästa café finns i Grödinge Svensk Bensinhandels sidor Se till att ha krönade pumpar! 38 PDF A-kassa och arbetsrättsfrågor - och svar PDF Nya medlemmar 41 Ny medarbetare 41 Leverantörsregister I NÄSTA NUMMER Nej till exponeringsförbud i butik! Nedslag i medlemskåren Preem i Hede bäst på service Tema Konfektyr & glass...samt mycket mer intressant läsning! vi gör branschen starkare! Svensk Bensinhandel är organisationen för dig som driver bensin station som egen företagare. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi ge dig stöd och hjälp vid förhandlingar med facken och oljebolagen samt i kontakter med andra företag och myndigheter. Förhandlingarna med olje bolagen kan t ex röra hyror, kontraktsvillkor, reparationer och underhåll. Förhand lingarna med fackföreningarna kan t ex handla om anställningar, löneuträk ningar och upp sägningar. Branschinformation ges via denna tidning, nyhetsbrev, informationsmöten samt hemsidan Förbundet erbjuder om fattande och varierande utbildning för medlemmarna och deras anställda samt också olika typer av försäkringar för företaget, företagaren och de anställda. Förbunds styrelsen består av sju ledamöter som i så stor utsträckning som möjligt skall komma från olika oljebolag.

4 Reportage Att det finns gott om regelverk och egenkontroller att hålla reda på vet de flesta handlare. Ändå blev det bakslag när kommunen var på inspektion hos Preem i Hultsfred. Vissa varor kräver taktil märkning Så här såg de ut, tuberna som saknade taktil märkning. Kolla därför alla förpackningar med texten Hälsoskadligt! 6

5 När miljö och hälsa i Hultsfred gör kontroller görs det ordentligt, och i det här fallet undersöktes märkningen av kemiska produkter för allmänheten. Allt var i sin ordning utom en liten detalj. Förpackningarna med Permatex Ultra Blå Silikon tätningsmedel saknade taktil märkning. På vanlig svenska betyder taktil märkning att det skall finnas information för synskadade och blinda, och det på alla förpackningar med hälsoskadligt innehåll. - Detta var den enda produkt i butiken som felade, och det innebar en sanktionsavgift för oss på kr, säger en något snopen Lotta Alexandersson som tillsammans med maken Leif driver stationen. Spontant tycker man att det är leverantörens skyldighet att se till att varor na de säljer fyller alla lagar och förordningar som finns. När vi påpekade detta blev svaret att de också har en skyldighet liksom importören/generalagenten. Alla led är alltså skyldiga, och om jag minns rätt kommer leverantören Hall-Miba också att åka på en avgift, en klen tröst för oss - Jag blev förbannad, erkänner Leif. Vi försöker verkligen leva upp till alla lagar och bestämmelser som finns, men detta hade vi ingen aning om. Man undrar också hur lagen tänkt sig att importör/leverantör skall kontrollera detta. Skall de öppna alla kartonger och kolla varenda förpackning? Sedan skickas produkterna till leve rantören. Skall de också kolla varenda förpackning? Så kommer produkten till slut till oss som skall kontrollera detta en tredje gång? Det blir ju en absurd situation till slut Gäller hälsoskadliga produkter Numera vet Preem i Hultsfred vad som gäller för taktil märkning, och när Menigo levererade förpackningar med Radar insektsspray saknades den taktila märkning som funnits på tidigare förpackningar. - Det blev ett samtal till Menigo på direkten, säger Lotta. De hade ingen aning om detta, men lovade undersöka och komma tillbaka. Så skedde också, och det visade sig att produkten inte längre klassades som hälsoskadlig bara hälsoirriterande, och då behövs ingen taktil märkning. Noga, noga... Denna berättelses moral blir alltså se till att de förpackningar du hänger upp i butiken som har farobeteckningen Hälsoskadlig också har en taktil märkning! Den känns tydligt, och består av en trekant, ungefär som en varningstriangel, och den skall alltså finnas på själva förpackningen, inte på kartongen! Vid en närmare koll i Preem Hultsfreds butik kunde vi hitta den märkningen på samtliga andra produkter i kemhyllan som var märka Hälsoskadlig och numera gäller det även tuber med Permatex Ultra Blue Silikon! Nära nog omöjligt Att vara småföretagare idag är inte lätt, det visar inte minst detta exempel. Det som gäller för ett Sensmoral - se till att de förpackningar du hänger upp i butiken som har beteckningen Hälsoskadligt också har taktil märkning! multinationellt storföretag gäller också småföretagare trots att resurserna är helt olika. Lotta visar några av de pärmar hon och Leif skall hålla reda på och hålla sig uppdaterade inom för att driva sitt företag på ett korrekt sätt, och tanken slår mig detta är nära nog omöjligt! Betänk följande scenario! Importörens kommentar Det är SEAB som importerar Permatex produkter till Sverige, och Joakim Stenling ger sin syn på det inträffade. - I det här fallet är det fler faktorer som spelat in, säger han. För det första har produkten varit restnoterad länge, och därför var vi lite för snabba när vi levererade ut den via våra kanaler. För det andra har tillverkaren bytt påfyllningsrutiner för just den här produkten och då missat just denna viktiga detalj. För det tredje har inte denna produkt varit märkningspliktig tidigare. För det fjärde har vi missat i våra kontrollrutiner. Vi gör stickprovskontroller i de partier som kommer till oss, men i det här fallet blev det aldrig av. Allt detta tillsammans har gjort att ett mindre parti av den aktuella produkten saknande taktil märkning. Dock säger regelverket att det endast är den instans närmast konsumenten som kan bötfällas, men eftersom vi missat i våra rutiner kommer vi att kompensera de handlare som blivit påförda miljösanktionsavgift. Så talar en ansvarsfull importör! Brandskydd Alla stationsföreståndare måste gå kursen Brandfarlig vara, och det vart femte år. Där möts föreståndaren (vi kan kalla honom Leif) av en brandman som noga instruerar vad som gäller inom brandskyddsområdet, också inom egenkontrollen. Brandmannen jobbar på heltid med bara detta. Leif skall kunna det mesta och samtidigt hinna med att driva sitt företag. Livsmedelshygien Nästa kurs handlar om livsmedelshygien, och nu får Leif veta vad som gäller inom detta område. Återigen får han med sig en pärm hem med det som gäller inom detta område samt hur egenkontrollen skall gå till. Livsmedelshygienisten jobbar på heltid med detta, och återigen skall Leif kunna det mesta - och samtidigt hinna med att driva sitt företag. Arbetsrätt Leif har några anställda, och då måste man kunna avtalet utan och innan. Det blir en ny kurs, och arbetsrättsjuristen går igenom allt som Leif skall kunna. Behöver jag nämna att det blir en tredje pärm? Kanske kommer Transportarbetarförbundet och gör kontroll, och om inte allt är rätt skött väntar straffavgift. Förresten, du vet väl att alla som jobbar på en bensinstation har rätt till minst en dags utbildning om året? Och den skall vara dokumenterad! Oljebolaget Till detta kommer de pärmar som oljebolaget välvilligt förser Leif med. Där informeras om hur relationerna med bolaget skall se ut, uniformsbestämmelser, övrig profilinformation och allt annat som behövs för att stationen skall passa in i det centrala konceptet. För dem som omfattas av sådant och det är fortfarande lejonparten av landets stationer. Här blir det garanterat minst en pärm till, troligen två. Kommunen Den kommun Leif finns i vill också ha ett ord med i leken. Kanske säljer Leif öl och cigaretter? Då blir det avgift till kommunen samt nya regler att ta hänsyn till; tobak och alkohol omgärdas fortfarande av särskilda regler när det gäller exponering och åldersgränser. De skall följas, annars blir det böter! Trots allt detta fungerar de flesta småföretag inom vår bransch mycket bra, och det beror troligen på att handlarna själva oftast också har kassatjänst och alltså är mitt i verksamheten precis som sina anställda. Ambitionen är oftast att vara så uppdaterad som möjligt, och han jobbar oftast heltid bakom kassan och sköter dessutom allt detta andra. Hans anställda behandlas väl, och de vill gärna bjuda tillbaka. Därför löses de problem som eventuellt uppstår i bästa samförstånd. Min poäng är att det säkerligen begås smärre fel bland småföre tagare, men dessa leder ytterst sällan till problem eller åtgärder. 7

6 Reportage Att buset är påhittiga och ofta ligger steget före är ingen nyhet, och det gäller i högsta grad också på IT-sidan. Bensin&Butik har träffat en expert på området som gärna delar med sig av sina erfarenheter och samtidigt höjer ett varningens finger. Glöm inte att skydda dig mot IT-brott också! I sitt dagliga värv jobbar Joakim von Braun som säkerhetsrådgivare på företaget High Performance Systems som levererar kompletta IT-lösningar för företag. Tack vare sin specialistkompetens har han också anlitats som skribent och utbildare i dessa frågor, så det är en rutinerad IT-räv som beredvilligt ställer upp när Bensin&Butik kommer på besök. - Jag upphör aldrig att förvånas över hur illa ställt det är med säkerheten för de flesta företag när det gäller IT-frågor, menat Joakim. Det som är värdefullt för många företag idag är inte varulager och fysiska tillgångar i form av material eller maskiner, utan information och annat innehåll som lagras i datorer som affärsöverenskommelser, avtal, prislistor och kundregister. Dessutom går allt så snabbt i den digitala världen och allt fler maskiner innehåller datorer med hårddiskar som lagrar information. Hur många tänker på att en skrivare idag har en hårddisk som lagrar allt som skrivs ut? Och att det ofta är oskyddad information som är mycket enkel att få tag i. Vad är IT? Jag vill börja från början och frågar Joakim vad som egentligen menas med IT-säkerhet. - Jag brukar dela upp det i tre delar; datasäkerhet, internetsäkerhet och informationssäkerhet, förklarar Joakim. Datasäkerhet handlar om hårdvaran, själva maskinen. Där är det traditionella antistöldverktyg som kommer till pass eftersom det handlar om att fysiskt låsa fast själva apparaten. Internetsäkerhet handlar om att skydda allt som överförs via nätet och informationssäkerhet om att skydda den information som finns i maskinen. Då pratar vi inte enbart om datorn, utan om kassaapparater, mobiler och alla slags apparater som lagrar viktig information. Dåliga lösenord vanligt Ett mycket vanligt problem är att information som är lösenordsskyddat ofta har lösenord som De som tidigare hackat för sitt höga nöjes skull kunde plötsligt tjäna pengar på sitt intresse. De som tidigare kallades hackers kallas idag för ekonomiska brottslingar. är mycket enkla att knäcka. Internet, som oftast är ett fantastiskt instrument, innehåller också information som buset har användning av, och ett exempel på detta är just att knäcka bristfälliga lösenord. - Det är otroligt vanligt med lösenord i stil med Semester 2009 eller varianter på företagsnamnet eller saker i den omedelbara närheten som tangentbord eller skrivare, berättar Joakim. På nätet finns flera ordlisteprogram som letar igenom färdiga ord på några sekunder. Vi har folk hos oss som undersöker företags ITsäkerhetssystem och förvånansvärt ofta kommer de åt lösenordsskyddat material utan större besvär. Därför skall man ALDRIG använda lösenord som finns i Svenska Akademiens ordlista, utan hitta på egna ord, gärna felstavade och med inslag av siffror. Tyvärr har bra lösenord lite av Moment 22 i sig. De skall vara lätta att komma ihåg för användare samtidigt som de skall vara svåra att knäcka för obehöriga. Tar betalt för stulen information Ett IT-brott som ökat kraftigt senaste tiden är att obehöriga tar sig in i datasystem, kommer åt viktig information som kundregister eller bokföring som sedan krypteras så att användaren inte kommer åt den men erbjuds att köpa det lösenord som öppnar den krypterade filen. - All information som skickas eller lagras skall vara krypterad, annars är det lika enkelt som att öppna en olåst dörr, menar Joakim. Det betyder förstås inte att alla som har öppna dörrar hemma blir rånade, men sannolikheten ökar väsentligt. Och det borde vara lika självklart att skydda sin IT-relaterade verksamhet som det är att skydda sina lokaler. Att säga att det inte skett hittills är ungefär lika smart som att inte ta en brandförsäkring med argumentet att det inte brunnit - ännu. IT-erans korta historia säger inte mycket om framtiden. Kraftig ökning Det har alltid funnits hackers som knäckt koder och kommit åt känslig information, men runt började de kriminella att inse att här fanns det pengar att tjäna och de som tidigare hackat för sitt höga nöjes skull kunde plötsligt tjäna pengar på sitt intresse. De som tidigare kallades hackers kallas idag ekonomiska brottslingar. - Vi ser tydligt hur dessa brott ökar, och som vanligt är buset påhittiga, menar Joakim. Ett exempel är att man tar sig in i en butik för att fingera ett inbrott, men meningen med det hela är att installera en liten sändare i butikens kortläsare. Detta undersöks inte ens, utan man koncentrerar sig på det som stulits, och när butiken öppnar igen skickas information om kundernas kontokort vidare till obehöriga som sedan kan länsa bankkonton i lugn och ro. Accelererande utveckling Som allting annat när det gäller IT går utvecklingen oerhört fort, och för att exemplifiera detta har Joakim listat hur olika IT-situationer såg ut 2001 och Hur det ser ut om ytterligare sju år är det ingen som vet idag, men att det skulle stanna av just nu låter inte särskilt sannolikt. Joakims råd blir därför att noga se över sin egen IT-säkerhet, och gärna ta hjälp av sin franchise givare eller hos sin branschorganisation. 8

7 Skillnaden mellan 2001 och 2008 för säkerhet på IT-området Virushotet har ökat 2001 upptäcktes 100 nya virus, maskar och trojaner per månad 2008 upptäcks över varje månad 2001 uppdaterade man antivirusprogram en gång per vecka 2008 bör man uppdatera det minst en gång per timme Hackers arbetar för pengar 2001 var hackers nyfikna ungdomar 2008 är de ekonomiska brottslingar 2001 drabbades Pentagon och CIA 2008 drabbas alla som har pengar och persondata Uppdatera dataprogram ofta 2001 hackade man sig in från intenet 2008 hackar sig trojaner från en PC på insidan 2001 skulle man köpa brandväggar 2008 skall man täppa igen egna säkerhetshål genom uppdateringar Alla är drabbade 2001 drabbades endast ett fåtal företag 2008 kan alla företag råka illa ut 2001 skulle man byta ut Microsoft-program som var sårbara 2008 kan alla program, också egentillverkade, vara sårbara IT är inte bara datorer 2001 var IT samma sak som datorer 2008 finns IT överallt 2001 räckte lösenord och antivirus 2008 måste säkerheten skräddarsys efter verksamheten Elaka datavirus 2001 förstörde virus och maskar ofta information 2008 kryper trojaner under radarn utan att synas 2001 hjälpte ett uppdaterat antivirusprogram 2008 måste man också ha personliga brandväggar och uppdatera data programmen regelbundet Joakim von Braun är bekymrad över den kraftiga och snabba ökningen av IT-brott - och hur dåligt ställt det är med kunskapen på detta område. 9

8 Reportage Den 1 november blev det fritt fram att sälja receptfria läkemedel, och servicehandeln fick ett helt nytt segment att förhålla sig till. För OKQ8s del var saken klar här skall satsas! Lång planering för ny kategori - läkemedel När Bensin&Butik träffar kategorichef Sofia Tingåker och chefen för kategori/inköp Morgan Eriksson på OKQ8-stationen vid Brommaplan strax väster om Stockholm har det gått nästan en månad sedan starten, och båda tycker att satsningen varit ovanligt lyckad. - Vi bestämde oss för att satsa på läkemedel så snart det blev aktuellt att få möjligheten, säger Morgan. Erfarenheter från Norge sade att konsumenten gärna köper läkemedel i servicebutiker. Den här produktkategorin är inte särskilt priskänslig, utan här betyder tillgängligheten mer. Nu blev det möjligt för kunden att köpa sin Alvedon klockan 10 på kvällen samtidigt som man tankar, en merförsäljningsmöjlighet som vi bara var tvungna att utnyttja. När så beslutet klubbades i juni hade vi redan dragit igång förberedelserna. Då hade vi också anställt Sofia som kategorichef, så hon fick ett nytt område att ta hand om förutom dryck, snacks och livsmedel. Gratis skåp OKQ8 har tre driftsformer för sina stationer; egendrift, franchisetagare och föreningar. Nu fick alla samma erbjudande; vi ställer upp med skåp och planogram, och ni ser till att de kommer upp och fylls så snart första leveransen kommer. - Vi levererade ut skåpen till alla våra stationer två veckor innan starten, berättar Sofia. Våra Vi kan även ge svar på enklare produktfrågor, men vi ska inte ge kunderna råd eftersom vi inte är farmaceuter. stationer ser inte likadana ut, så vi valde ett 60-skåp för att göra monteringen enklare ett 60-skåp ska alla få plats med. Placeringen var given - direkt bakom kassan. Information och planogram levererades samtidigt, så när varor na kom var det bara att fylla på. Massiv marknadsföring I samband med lanseringen valde OKQ8 att gå ut med en massiv marknadsföring i många olika media, och därför var det viktigt att alla stationer var med på tåget. - Vi har ändrat vårt arbetssätt så att vi träffar representanter för franchisetagare betydligt oftare än tidigare, säger Morgan. Det har gjort att vi fått en bättre förståelse för varandra och ett bättre klimat i organisationen. Ju mer man har möjlighet att påverka och ge synpunkter, desto mer lojal blir man mot de beslut som fattas. I den här frågan var alla ovanligt positiva, och det gjorde det enklare för oss att ta beslut om central marknadsföring vi visste ju att de varor vi gjorde reklam för verkligen skulle finnas på alla stationer i landet! Eget fack för konceptpärmen Längst ner i läkemedelsskåpet finns en hylla där konceptpärmen för receptfria läkemedel förvaras. Den har fått sitt eget fack, och i pärmen har OKQ8 samlat allt som är värt att veta om läkemedel och lite till... - Vi har valt att göra pärmfacket direkt i skåpet för att informationen skall vara så lättillgänglig som möjligt, förklarar Sofia. Här finns information om alla läkemedel, bipacksedlar, hur returer går till, vilka produktgrupper vi valt att satsa på, hur de skall exponeras, egenkontrollprogrammet och mycket mer. Till detta kommer att det ger en kvalitetssignal till kunderna om att vi på OKQ8 tar seriöst på det nya sortimentet. Utbildning på webben För att ytterligare betona det ansvar som följer när man säljer läkemedel har OKQ8 också en webb-baserad utbildning på det egna intranätet. - Alla som jobbar på en station skall gå kursen och kvittera den, säger Sofia. Vår kunskap ska främst ligga i hantering och exponeringen av sortimentet och att vi följer myndighetskraven på ett bra sätt. Vi kan även ge svar på enklare produktfrågor, men vi ska inte ge kunderna råd Massiv exponering på alla stationer samtidigt var ett vinnande koncept för en lyckad introduktion. 10

9 eftersom vi inte är farmaceuter. Vi följer regel bundet upp hur många som har genomgått utbildningen och kommer att påpeka vikten för dem som missat. Utbildad personal på stationerna är en kvalitetsfråga som vi inte vill tumma på! Bättre än väntat Nu har det gått en månad sedan starten, och jag vill förstås veta hur försäljningen gått. Det är ju ändå det som det handlar om till syvende och sist. - Det har gått över förväntan, och det egentligen från dag ett, svarar Morgan. Vi hade gjort en lite försiktig prognos. Jag vill inte prata siffror, men vår försäljning har blivit betydligt bättre än vi förväntat oss. När det gäller prissättningen följer vi våra vanliga principer. Ingen som kommer in till våra butiker förväntar sig lågpris, men vi får heller inte vara oskäligt dyra. Vi vet att detta är en svår balansgång, men den gäller ju för alla varor i butiken så därvidlag utgör läkemedel inget undantag. ETT TRYGGT OCH BRA VAL... Positiva reaktioner Att satsningen varit lyckad tycker Morgan att han kan stå för eftersom den egna köpmannaföreningen skrivit och berömt den. - Det värmde verkligen, menar både Morgan och Sofia. När vi hör något från våra handlare gäller det oftast saker de är lite missnöjda med, så det var extra trevligt att höra ifrån dem också när vi gjort något bra! Kategorichef Sofi a Tingåker visar upp konceptpärmen som förvaras i ett eget fack i apoteksskåpet.... SOM GER MER HYRSLÄP FRÅN THULE RENTAL Sveriges bredaste sortiment och bästa hyrvagnar, tillsammans med service och omtanke av hög klass gör Thule Rental till den obestridliga marknadsledaren i Sverige och vårt erbjudande till den absolut bästa lösningen för dig som vill ha en komplett helhetslösning. Brett sortiment med kvalité och hållbarhet, som är anpassat för uthyrningsvagnar. Lokaluthyrning och unik, rikstäckande envägsuthyrning. Profilerade vagnar efter uthyrarens manual. Helförsäkrade med snabb och smidig hantering av försäkringsärenden. Omfattande support. Utbyggt servicenät. Lösningar anpassade efter dina behov. Kontakta oss så får du veta mer. THULE RENTAL Industrigatan 16 SE Jönköping Tel Fax A PREMIUM BRAND WITHIN THE THULE GROUP Thule Rental ingår i Thule Trailers AB, Nordeuropas största släpvagnstillverkare och är en del av Thule-koncernen, världens ledande leverantör av lasthållare för bilar. 11

10 Reportage Olja i lösvikt, finns det? Jajamän, i Norrköping säljer Malmqvist & Edling fortfarande sina produkter i lösvikt, och man har lyckats kombinera nostalgi med effektiv hantering! I Norrköping säljs det smörjmedel i 50-talsmiljö Företaget bildades av Svennarna Malmqvist och Edling De båda arbetade då på svenska Shell, men ansåg att tiderna för att starta ett eget företag med smörjmedel borde vara goda så här direkt efter andra världskrigets slut när hjulen började snurra igen. Antagandet visade sig stämma, och i början var det mest bönder som handlade olja och fett. Det mesta tillverkades på plats i fabriken, något som fortfarande lever kvar om än i begränsad omfattning. När textilindustrin blomstrade fick företaget fler kunder, och 1971 var antalet anställda uppe i 20. Köptes 1998 Dagens ägare heter Torbjörn Wallin och Moniqa Hansson som köpte företaget De drev tidigare en bilverkstad, och man kan undra varför man ger sig på att sälja smörjmedel istället. - Jag har varit kund hos företaget länge, och gillar atmosfären i de gamla, fina lokalerna, berättar Torbjörn. När vi fick chansen att köpa konkursboet slog vi till. Vi är alltså tredje ägare till bolaget. Jag har en förkärlek till gamla prylar, så den här miljön är som gjord för mig. Här kan jag också visa upp lite gamla, fina saker som bensinpump, utombordsmotorer och en Husqvarna motorcykel. Och så min samling av oljekannor! Vår affärsidé är att köpa in stora kvantiteter till bra priser och leverera dessa i mer kundvänliga förpackningar. kommer direkt till vår lilla fabrik, och vi gläds åt att den delen i företaget stadigt ökar! Klubbar besöker Något annat som gläder är de allt mer frekventa besök som företaget har av olika slags motorklubbar som ofta har en vurm för lite äldre föremål och då har de kommit rätt! - Då har vi lite information om olika slags smörjmedel, inte minst oljor, säger Torbjörn. Många passar på att handla av oss då och få produkter som passar till deras gamla pärlor. Vi tar gärna emot besök eftersom vi också tycker om gamla bilar och motorcyklar. I somras hade vi besök av en man från Irland som kom hit i sin egenhändigt renoverade Rolls Royce från 20-talet! Han var på väg till ett Rolls Roycemöte i Stockholm och hade hört tals om oss. Vi blev förstås både glada och stolta över ett så celebert besök! Både Torbjörn och Moniqa tycker att de hittat rätt här i livet och ser en stolthet i att driva företaget vidare och naturligtvis i de gamla lokalerna. - Vi håller på så länge företaget bär sig och så länge vi tycker det är roligt, säger de båda. Som det ser ut nu kommer vi att bli kvar här på Slottsgatan 29 i många år än! PS. Det är inte så lätt att hitta till Slottsgatan 29 i Norrköping. Den adressen fans inte i min nyuppdaterade GPS, och att följa Slottsgatan gick inte heller det var byggnader i vägen! Men har man väl hittat dit är sannolikheten stor att det blir fler besök! Högkvalitativ morotolja på lösvikt går fortfarande att köpa - till ett literpris av 23 kr... Industrin huvudnäringen Verksamheten idag består i första hand av leveranser till industrin och åkare och andra entreprenörer. - Vår affärsidé är att köpa in stora kvantiteter till fördelaktiga priser och sedan leverera dessa i mindre, mer kundvänliga förpackningar, säger Moniqa. Krasst skulle man kunna säga att vi är lite av lagerhållare för många mindre företag. Vi säljer mängder av olika typer av smörjmedel som hydraulolja, växeloljor, skärvätskor, tvättmedel, spolarvätskor, eldningfotogen, avfettningsmedel ja, listan kan göras lång. Vissa produkter tillverkar vi fortfarande här i fabriken, men det allra mesta köper vi direkt av våra leverantörer. När vi började låg den typen av försäljning på över 80%, men med tiden har många privatkunder också hittat hit. Vi säljer till exempel fortfarande motorolja i lösvikt, högkvalitativ motorolja för 23 kr/liter. I hösttider är det många båtägare som köper olja för oljebyte inför vintern. Vi tycker det är roligt med kunder som 12

11 auto motor & sport SERIÖST KUL SMÅBILAR KOMPAKTKLASS MELLANKLASS STORA KLASSEN O TILL KM: 1 Opel Corsa D 97,6 % 2 Smart Fortwo 95,3 % 3 Toyota Yaris 94,6 % 4 Peugeot ,6 % 5 Mazda 2 93,3 % Ford Ka 51,1 % O TILL KM: 1Toyota Prius 95,8 % 2 Seat León 94,2 % 3 Mazda 3 93,5 % 4 Ford Focus 93,5 % 5 Honda Civic 93,4 % Chrysler PT Cruiser 41,2 % O TILL KM: 1 Audi A4 97,3 % 2 Mercedes C-klass 96,0 % 3 BMW 3-serie 93,8 % 4 VW Passat 93,2 % 5 Volvo S40/V50 92,8 % Alfa Romeo ,1 % O TILL KM: 1 Audi A6 93,8 % 2 Mercedes S-klass 93,3 % 3 BMW 5-serie 93,0 % 4 BMW 7-serie 92,6 % 5 Volvo V70/XC70 90,6 % Skoda Superb 89,2 % TILL KM: 1 Toyota Yaris 84,0 % 2 Renault Clio 83,5 % 3 Mazda 2 81,7 % 4 Toyota Aygo 81,5 % 5 Honda Jazz 80,7 % Fiat Seicento 39,1 % TILL KM: 1 Mercedes B-klass 84,7 % 2 VW Golf/Jetta/Golf Plus 84,6 % 3 Skoda Octavia 84,4 % 4 Mercedes A-klass 84,2 % 5 Seat León 83,4 % Chrysler PT Cruiser 53,8 % TILL KM: 1BMW 3-serie 87,1 % 2 Volvo S40/V50 85,6 % 3 VW Passat 84,9 % 4 Audi A4 82,9 % 5 Saab ,9 % Alfa Romeo ,8 % TILL KM: 1 Audi A6 87,8 % 2 Audi A8 87,6 % 3 Mercedes S-klass 86,5 % 4 BMW 7-serie 85,9 % 5 BMW 5-serie 84,9 % Volvo S80 72,5 % TILL KM: 1 Honda Jazz 64,9 % 2 Audi A2 62,1 % 3 Ford Fiesta 60,1 % 4 Seat Ibiza/Cordoba 57,3 % 5 Skoda Fabia 53,6 % Fiat Seicento 29,6 % TILL KM: 1 Skoda Octavia 76,8 % 2 VW Golf/Jetta/Golf Plus 76,1 % 3 Ford Focus 75,5 % 4 Mercedes B-klass 74,3 % 5 Audi A3 74,2 % Chrysler PT Cruiser 41,2 % TILL KM: 1Volvo S40/V50 79,6 % 2 BMW 3-serie 79,4 % 3 VW Passat 77,8 % 4 Toyota Avensis 73,9 % 5 Audi A4 72,8 % Alfa Romeo ,7 % TILL KM: 1 Audi A8 84,7 % 2 Audi A6 82,6 % 3 BMW 5-serie 76,5 % 4 BMW 7-serie 76,2 % 5 Mercedes E-klass 73,7 % Volvo S80 56,4 % AUDI A6 ÄR BÄST I TYSKA BILPROVNINGEN Tyskland har liksom Sverige en noggrann återkommande kontrollbesiktning av samtliga bilars kondition när det gäller trafiksäkerheten. Det ledande besiktningsföretaget är Dekra, som strax före årsskiftet redovisade utfallet av drygt 15 miljoner besiktningar under två år. Bäst av alla modeller är Audi A6, men även övriga tyska tillverkare håller hög klass och i 13 av 21 kategorier är tyska bilar bäst. Volvo tar en förstaplats i klassen över mil. Slår man ihop alla tre körsträckeklasserna upp till mil står Audi A6 som segrare för andra gången i Dekras besiktningsrapport. Av alla A6 i Tyskland som granskats de två senaste åren, har 88,1 procent varit felfria. På samma tio-i-topp-lista belägger BMW fyra platser, Volkswagen två, Skoda en, Ford en och svenska Volvo en. Ingen japansk modell fi nns med här. I absoluta botten ligger denna gång liksom förra året Fiat Seicento, en modell som inte säljs i Sverige. Även utanför tio i topp fortsätter den tyska dominansen på plats 11 till 15. Bästa japan är Toyota Avensis, som kommer in på plats 16, en kräftgång från åttondeplatsen i förra årets redovisning. Men Avensis kan ändå glädja sig åt att den också denna gång slår Mercedes E-klass, som vi hittar först på plats 18. Förändringarna i Dekras redovisning är ganska långsamma år från år, även om det finns undantag. Ett sådant är Opel Corsa D (senaste generationen), som nu redovisas för första gången och direkt tar vinnarplatsen i småbilsklassen, körsträcka upp till mil. Av alla kontrollerade Corsa var 97,6 procent felfria när det gäller modellrelaterade defekter som är avgörande för trafiksäkerheten. Siffran är den bästa i hela rapporten, oavsett biltyp och prisklass. I övrigt är det importmärkena som dominerar i småbilsklassen. Toyota Yaris, Honda Jazz, Mazda 2 och Renault Clio klarar sig bra upp till körsträcka mil. Över den gränsen kommer dock européerna igen. Där hittar vi exempelvis Audi A2 på andraplatsen (efter vinnaren Honda Jazz) aluminiumbilen som slutade tillverkas Tätt efter den följer Ford Fiesta, Seat Ibiza och Skoda Fabia. Sämst i kategorierena både under och över tiotusen mil är Fiats länge storsäljande småbil Seicento. I det vi kallar Golfklassen (kompaktklassen) ligger japanerna i framkant upp till körsträcka mil. Bäst är Toyotas hybridmodell Prius med 95,8 procents felfrihet. Andraplatsen tar Seat León, före Mazda 3, med Ford Focus på fjärde plats och Honda Civic på femte. Bottennoteringen i Golfklassen, alla körsträckor, står Chrysler PT Cruiser för. När bilarna i den här klassen har passerat mil är det dock bara tyskdominerat på fem-i-topp: felfriast är Mercedes B-klass, tätt följd av VW Golf i olika versioner. Trea är Golfens tjeckiska kusin Skoda Octavia, före Mercedes A-klass och den spanska Golfen Seat León. Efter mil blir bilden ungefär densamma, med skillnaden att Audi A3 (också en Golfkusin) intar femteplatsen. I mellanklassen upprepas den tyska dominansen, men här kan vi som svenskar också glädjas: Volvo S40/V50 är med på alla tre fem-i-topp-listorna. Kategorin över mil vinner Volvomodellerna till och med före BMW 3-serien, VW Passat, Toyota Avensis och Audi A4. I storbilsklassen får både BMW och Mercedes se sig slagna av Audi, som tar dubbelseger med A6 i kategorierna under och över mil. En enda icketysk finns här med på fem i topp: Volvo V70/XC70. Också klassen Sport/Cabriolet är en heltysk historia med ett undantag: upp till mil är Mazda MX-5 Miata bäst med 95,4 procent felfria bilar. Sämst, oavsett körsträcka, är Fiats cabriolet Barchetta. I klassen suv/4wd bevisar några japaner sin kvalitet tillsammans med tyskarna, dock utan någon förstaplacering. Överraskningen är Mercedes M-klass, som hamnar sist med sin första generation samtidigt som dess efterföljare tar fjärdeplatsen på fem i topp upp till mils körsträcka. Alla modeller som redovisas har kontrollerats i minst ettusen exemplar. BESTER 2010 MÄNGELREPORT Det här är ett sammandrag från en artikel i auto motor & sport landets ledande biltidning. Säljer du auto motor & sport? Vinn en Koenigsegg-Piké! Skicka mejl till chefredaktrören Alrik Söderlind och tyck till om vax. Du kan vinna en exklusiv Koenigegg-Piké. Skriv gärna några rader om hur tidningsförsäljningen kan höjas. Adressen är 14

12 M i n i t e m a Utbildning Förr hade oljebolagen egna skolor där nya bensinhandlare fick grundutbildning innan de tillträdde. De servade också handlare och personal med vidareutbildning. Men hur ser det ut i dag? I detta minitema Utbildning undersöker vi saken närmare. Hur utbildas nytillträdda bensinhandlare? Vår uppfattning är att oljebolagen i allt större utsträckning tillsätter handlare utan att dessa får en vettig introduktion till sitt nya jobb, och därför har vi frågat några aktörer hur de ser på saken. På de följande sidorna kan du läsa deras uppfattning, men vi inleder med att låta Eva Carlsson, styrelsemedlem i Svensk Bensinhandel med ansvar för utbildningsfrågor, berätta hur hon ser på situationen. Började med Select Eva är gammal i gamet och som Shellhandlare har hon varit med om åtskilliga förändringar sedan Selectintroduktionen i mitten på 90-talet. - Dessförinnan hade vi ett gemensamt Shell och en gemensam Shellskola dit både fria handlare och egendriftstationernas personal var välkomna, minns Eva. Efter Select kom förändringen, och vi fria Shellhandlare omfattades inte längre av Shellskolan; eller rättare sagt, vår utbildning via Shell försvann. Jag anser att detta var ett stort misstag av Shell, och då märktes det tydligt att nya handlare utan utbildning hade det svårt i början det var mycket som var nytt för dem som de fick lära sig efter hand. Vi Eva bakom kassan, platsen som med rätta kan kallas stationens hjärta. Alla nya handlare bör ha Svensk Bensinhandels grundkurs Bensinhandlarens ABC innan det är aktuellt att ta över en station. gamla handlare ställde ofta upp som mentorer, och det är ju också en form av utbildning, men det behövs också en mer strukturerad utbildning som jag hoppas skall kunna genomföras av Svensk Bensinhandel i framtiden för att komma alla nya handlare till del. Bensinhandlarens ABC Eva har tänkt sig en tvådagarskurs som en obliga torisk introduktion till bensinhandlarlivet, och där har hon också ett drömscenario. - Den som kliver in som ny bensinhandlare kommer ju automatiskt i kontakt med en representant för det aktuella oljebolaget, börjar hon. Denne förklarar för den nya handlaren att han bör ha förbundets grundkurs för bensinhandlare Bensinhandlarens ABC innan det är aktuellt att överta stationen. I den bästa av världar står också oljebolaget för kursavgiften och som en snygg gest mot sin nya handlare också för ett års medlemskap i förbundet! Allmänt och bolagsspecifikt Den största delen av dessa två dagar är bolagsneutral med ungefär följande innehåll; kundbemötande stationens pengar (med inslag av drivmedelsavstämning) redovisning brandfarliga varor och de tillstånd som krävs brand & olycksfall livsmedelshantering och de tillstånd som krävs säker station Till det kommer bolagsspecifik information som behandlar uniformsfrågor avtal med inköpsorganisation kontokortsfrågor samt annan matnyttig information - De flesta av dessa utbildningar finns redan idag i förbundets kursutbud, så det handlar om att tillrättalägga dem något samt förlägga dem till lämplig ort, låt säga fyra gånger om året, menar Eva. Lämplig kursort torde bli Stockholm eftersom det är lättast att ta sig dit, men behoven i landet bör styra orten. Förbundet är ju väldigt flexibla i sina utbildningar. Statushöjande Syftet med kursen är i första hand att ge den nye bensinhandlaren en bra grund att stå på innan han startar sin nya karriär, men det finns ytterligare ett motiv som är viktigt. - Jag vill gärna tro att vi med detta får en bensinhandlarkår med ökad kompetens och rätt entreprenörskap, säger Eva. Då kommer statusen för yrket automatiskt att höjas, och det är en väldigt viktig del att arbeta med. Vi måste verka för att vi skall få stolta handlare för att få stolt personal! Kontoret är stationens hjärna, och det är mycket viktigt att ha koll på siffrorna! 18

13 Från Förbundet Vi vill förenkla vardagen så långt det är möjligt för våra medlemmar, och i takt med att branschen ändras gör också förbundets verksamhet det. På senare tid har vi ingått flera nya avtal, ett av dem med SP. Kröna dina pumpar enklare och billigare Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, har haft avtal med oljebolagen i många år, men för de handlare som köpt loss pumpar och cisterner har detta blivit ett nytt område. Förr sköttes allt sådant av oljebolagen, men i takt med att de handlare som äger sin egen utrustning blir allt fler blev det nödvändigt för förbundet att agera. - För mig blev det naturligt att ställa frågan till SP eftersom de skötte kröningen utmärkt på min station när jag var handlare, berättar förbundets avtalsansvarige Lennart Stolpe. Lagen säger att alla pumpar skall krönas minst vart annat år, men om man säljer stora volymer rekommenderar jag tätare intervaller. Felmarginalen på pumparna får maximalt vara +/- 0,5%, och oftast ger de mer än de skall, alltså förlust för handlaren. Laboratorier på släp För att kunna utföra sitt kröningsuppdrag har SP 23 mobila enheter som åker runt i landet. När en pump krönas pumpas 10 eller 20 liter bensin till vagnens mätenhet som är ytterst noggrann. När pumpen visar önskad volym jämförs denna med vagnens mätare, och om Felmarginalen får maximalt vara 0,5%, och oftast ger pumparna mer än de skall, alltså förlust för handlaren. det diffar justeras pumpen. I samband med volym kröningen kontrolleras även att pumpens gasåterföringssystem uppfyller ställda krav. När allt är i ordning plomberas pumpen och en dekal sätts utanpå så att kunden kan se att allt sker enligt regelverket. - Det är naturligt att det diffar lite eftersom en pump slits med tiden, säger SPs Eddie Hasth. Mellan 10 och 15% av alla kröningar innebär pumpjustering, men det är inte särskilt många som visar större fel än de tillåtna 0,5%. Avtalskund SP erbjuder dem som så önskar att bli avtalskund, och för medlemmar erbjuds ett förmånligare pris. Från den 1 januari kan SP också via dotterbolaget SMP, Svensk Maskinprovning, kontrollera annat som billyftar, tryckkärl samt motordrivna portar. - Vi klarar av att kontrollera och kalibrera det mesta på en station, förklarar Eddie. För avtalskunder sköter vi allt, kommer på de tidsintervaller som gäller för respektive produkt, sköter all intygshantering till aktuella myndigheter, också till den egna kommunen i förekommande fall. Vi registrerar också alla värden i vår dator så att vi kan jämföra över tid. Skulle det vara fel på någon pump ser vi till att den repareras och kommer tillbaka efter reparationen för ny kröning. Och allt detta alltså till betydligt förmånligare pris för Svensk Bensinhandels medlemmar! Varför tveka? Slå en signal till Lennart Stolpe på eller lägg ett mail till lennart. så berättar han mer PS. Är din butik utrustad med våg? Även den behöver kontrolleras med jämna mellanrum, något som SP också kan bistå med Så här ser den ut, utrustningen som garanterar att din pump levererar precis rätt mängd till kunden. Mätutrustningen fylls med exakt 10 liter enligt pumpens mätare, och så jämförs den volymen med mätutrustningens. Vid behov justeras pumpen - och förseglas sedan. 38

14 Catharina Leijonhielm Svensk Bensinhandel svarar på medlemmars frågor om arbetsrätt Jag kallar dem som jag har anställda på helger etc. för extrapersonal och de får timlön enligt avtalet. Nu hävdar en av tjejerna (som arbetar varannan helg och en vardagskväll i veckan) att hon egentligen är tillsvidareanställd. Hon har pratat med Transportarbetarförbundet och de säger att hon arbetar så mycket att hon dessutom ska ha månadslön. Hur hänger detta ihop? Det finns två anställningsformer, antingen tillsvidareanställning eller visstidsanställning. De som går regelbundet på ett schema utan att ha tidsbestämt anställningen genom till exempel ett vikariat är tillsvidareanställda. I ditt fall låter det som om den anställda är tillsvidareanställd med ett deltidsarbetsmått. Om den anställda är tillsvidareanställd och arbetar 10 timmar eller mer i snitt i veckan ska hon ha månadslön. Du räknar ut procentsatsen på hennes anställning och multiplicerar det med månadslönen enligt avtalet. Om hon arbetar mer än sina schemalagda timmar blir det mertid (=timlönen). De som är anställda extra vid behov har vanligtvis flera visstidsanställningar efter varandra. Det innebär att om någon som finns på ditt schema, eller du själv, inte kan arbeta under en kortare period kan du ringa och fråga den behovsanställda om han eller hon vill arbeta istället för den som är frånvarande. Svaret kan bli både ja eller nej. Nästa gång du behöver hjälp ringer du igen. Varje gång personen arbetar är en ny kort tidsbestämd anställning. En person som är extra vid behov kan aldrig vara schemalagd. Du behöver inte skriva nya anställningsbevis varje gång. Om du fyller i ett anställnings bevis rätt räcker det att göra ett nytt en gång om året för dem som är extra vid behov. Kontakta Svensk Bensinhandel om du är osäker på hur man gör. Christina Ehrler Bensinhandlarnas A-kassa svarar på medlemmars frågor om a-kassa Jag har varit långtidsjukskriven men är nu utförsäkrad av Försäkringskassan. Har jag som medlem i A-kassan någon möjlighet att få någon arbetslöshetsersättning? Under januari 2010 kommer ett antal personer att utförsäkras av Försäkringkassan. Dessa personer kommer istället att söka ersättning ifrån A-kassan. A-kassan kommer att göra en bedömning i två steg. Först utifrån en schablonregel och sedan en bedömning enligt ordinarie regler i lagen, där ersättningen baseras på det arbete den sökande haft innan sjukfrånvaron som max får ha varat i tio år. Om den senare bedömningen ger en bättre ersättning än schablonregeln höjer A-kassan ersättningen. I annat fall ges ersättning enligt schablonreglen. För gruppen som utförsäkras från sjukförsäkringen införs samtidigt en möjlighet att snabbare få rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning. Kraven är att personen skall ha utträtt ur en A-kassa mellan den 16 oktober 2006 och den 30 september 2009 och därefter på nytt inträtt i en A-kassa mellan den 1 september 2009 och 31 december Han skall också ha varit medlem i minst tre kalendermånader i följd efter det senaste inträdet och uppfylla ett så kallat arbetsvillkor. 40

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Trendbrott för privatleasing

Trendbrott för privatleasing Trendbrott för privatleasing För första halvåret i år ser vi ett trendbrott för privatleasing. Antalet privatleasing som levererats ut har fortsatt på en hög nivå, men den starka ökningen som vi har kunnat

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2004-01-12 Definitiva nyregistreringar under 2003 Under december registrerades enligt BIL Sweden 20 984 nya personbilar vilket är oförändrat jämfört med samma månad förra året. Under

Läs mer

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar 2007-07-02 Bästa junimånaden någonsin för lastbilar - Lastbilsregistreringarna nådde den högsta nivån någonsin för en junimånad. Detta är ett tecken på en fortsatt stark svensk konjunktur, säger Bertil

Läs mer

Privatleasingen fortsätter att öka starkt

Privatleasingen fortsätter att öka starkt Privatleasingen fortsätter att öka starkt December månad blev åter en månad där vi slog ett nytt rekord för privatleasingen. Andelen privatleasade personbilar av de privatregistrerade nådde över 34 procent

Läs mer

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari 2016-03-01 Tidig våryra i bilhallarna redan i februari - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Statistiken över nyregistreringar av miljöbilar och specialstatistik kring dieselbilarna presenteras omkring kl

Statistiken över nyregistreringar av miljöbilar och specialstatistik kring dieselbilarna presenteras omkring kl ÖKADE REGISTRERINGAR AV BÅDE PERSONBILAR OCH LASTBILAR Under april registrerades 25 809 nya personbilar, vilket är en ökning med 0,4 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-april,

Läs mer

Motormännens Nybilsenkät 2004

Motormännens Nybilsenkät 2004 Hur nöjd är Du med din nya bil? Märke & Modell Betyg Betyg föregående år Toyota Yaris 212 9,40 9,38 Volvo XC90 165 9,40 9,10 Mercedes C-klass 214 9,25 9,33 BMW 3-serien 282 9,22 9,44 Toyota Corolla 788

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2007-01-08 Definitiva nyregistreringar under 2006 Under december registrerades enligt BIL Swedens definitiva siffror 23 879 nya personbilar vilket är en minskning med 4,5% jämfört

Läs mer

Trafiksäker bil. krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat

Trafiksäker bil. krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat Trafiksäker bil krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat För dig som letar efter en begagnad bil är det inte självklart att du ska räkna med att en krocksäker bil per automatik går felfritt genom bilbesiktningen

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar 2005-12-01 Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i november med 4,0 % jämfört med samma månad förra året till 24 617 bilar. Hittills i år, januari-november, har försäljningen

Läs mer

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig!

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! JOBBA SMART i din tidningsavdelning Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! 1 Att sälja tidningar är viktigt för din butik. Det är nämligen ett smart sätt att tjäna pengar. Tidsams återförsäljare

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari 2009-02-02 2009-02-02 Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari - Dieselbilarna gick mot strömmen och ökade sina registreringar under januari med 4 %, samtidigt som totalmarknaden sjönk med 34 %. Dieselandelen

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Investera i Dig själv & våga förändra!

Investera i Dig själv & våga förändra! Investera i Dig själv & våga förändra! Bli en av oss på Milook 1 Är Du redo att prova på något nytt, få in flärd och glamour i Din vardag? Som återförsäljare/stylist väntar spännande utmaningar och personlig

Läs mer

ett mycket starkt bilår

ett mycket starkt bilår 2008-01-02 2007 - ett mycket starkt bilår 306 000 nya personbilar - femte bästa året någonsin Rekord för lastbilsregistreringarna Rekord för dieselbilsregistreringarna Rekordhög dieselandel i december

Läs mer

Stilbil AB. www.stilbi.se. www.stilbil.se

Stilbil AB. www.stilbi.se. www.stilbil.se Stilbil AB www.stilbi.se www.stilbil.se 1 Stilbil AB-Din Hyundai och Fiat återförsäljare Stilbil AB är ett bilhandelsföretag som satsar på dig som kund antingen du kommer till oss som privatperson eller

Läs mer

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX CARFAX TILLHANDAHÅLLER MER INFORMATION TILL ERA ANNONSER Vad har en kund som jämför restauranger, en som letar efter rätt semesterort och en som letar efter

Läs mer

Hur säker är bilen? Titel på presentationen

Hur säker är bilen? Titel på presentationen Hur säker är bilen? 2011 1 Titel på presentationen 2011-08-30 Rapporten bygger på verkliga olyckor Två olycksmaterial: 1) polisrapporterade tvåbilskrockar i Sverige, 115 000 sedan 1995 2) skadade personer

Läs mer

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Henrik Asp DEL 1 KOMPONENTER OCH PROGRAMVARA DEL 3 EFTER KÖPET 1. INTRODUKTION TILL BOKEN... 3 2. DATORNS HISTORIA... 4 A. Pc...5 B. Mac...6 C. HTPC...7 3. DATORNS

Läs mer

Informationsklass: Öppen 2010 IIWPG

Informationsklass: Öppen 2010 IIWPG 2010 IIWPG Notes Alfa Romeo 159 2006 - Mellanstora bilar Bra Gammalt test Alfa Romeo Brera 2006 - Större småbilar Bra Gammalt test Alfa Romeo MiTo 2008 - Större småbilar Bra Nytt test Alfa Romeo Spider

Läs mer

- Det är positivt att lastbilsförsäljningen ökar. Det är ett tecken på att den generella konjunkturen är på väg uppåt, tillägger Ulf Perbo.

- Det är positivt att lastbilsförsäljningen ökar. Det är ett tecken på att den generella konjunkturen är på väg uppåt, tillägger Ulf Perbo. Pressmeddelande 2004-08-02 Minskad bilförsäljning i juli Nybilsförsäljningen minskade i juli med 8,1 % jämfört med samma månad förra året, till 16 703 personbilar. Hittills i år har försäljningen minskat

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Ökad bilförsäljning i juni. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material.

Ökad bilförsäljning i juni. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material. Information 2004-07-01 Ökad bilförsäljning i juni Nybilsförsäljningen ökade i juni med 10,7 % jämfört med samma månad förra året till 27 179 bilar. Trots den starka juniförsäljningen är det ackumulerade

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04 Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04 = Importörens uppgifter D = Motsvarar ej kraven - Negativ premiepåverkan = Fordon kontrollerat A = Godkänd * = Ny modell E = Överträffar kraven - Positiv

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

2013! 2011" Hur säker är bilen?

2013! 2011 Hur säker är bilen? Hur säker är bilen? 2013! 2011" Hur säker är bilen? 1 Titel på presentationen 2013-09-03! Baseras på verkliga olyckor" Nationell trafikolycksdata (STRADA):! 1) STRADA polis!!polisrapporterade tvåbilskrockar

Läs mer

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll Bilprovningen avslöjar hur olika bilmodeller klarade besiktningen 2012. Under 2012 kom mer än 3,1 miljoner personbilar till Bilprovningen för kontrollbesiktning. Bilprovningen testar bilarna med fokus

Läs mer

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens IP/04/285 Bryssel den 2 mars 2004 Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens Den senaste rapporten om bilpriser visar att priserna för nya bilar fortfarande håller

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass MINIBIL 1 CITROĖN C1 VTi 68 S&S 3,8 4,5 3,4 88 - PEUGEOT 108 PureTech 68 3,8 4,5 3,4 88 - TOYOTA AYGO 1,069 hk Stop&Start Manuell 3,8 4,5 3,4 88 4 SKODA CITIGO MPI 60 hk - ASG5 4,0 ingen info ingen info

Läs mer

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar 2007-05-02 - Bilmarknaden fortsatte att utvecklas positivt i april, med ökade registreringar av både personbilar och lätta lastbilar. Företag och

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare.

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare. *Lokförarbladet* Nr 38, April 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Snart kommer fönstertvätten igång igen. Som förare är det bra om du rapporterar till Ståg om fönstertvätt i

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Bästa maj någonsin för nya bilar

Bästa maj någonsin för nya bilar 2016-06-01 Bästa maj någonsin för nya bilar - Det var full fart i bilhallarna i maj, då registreringarna av nya personbilar ökade med 17 procent. Det är den tjugonionde månaden i rad som registreringarna

Läs mer

Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material.

Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material. Information 2005-04-01 Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar Nybilsförsäljningen minskade i mars med 5,0 % jämfört med samma månad förra året till 23 936 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Information. Nyregistreringar under april 2002. Till Pressen 2002-05-02

Information. Nyregistreringar under april 2002. Till Pressen 2002-05-02 Information Till Pressen 2002-05-02 Nyregistreringar under april 2002 Under april registrerades enligt BIL Sweden 24 311 nya personbilar vilket är en ökning med 5,8 % jämfört med samma månad förra året.

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning...s 3 Bakgrund och inledning...s 4 Problemformulering och syfte & Avgränsningar...s 5 Genomförande...s 6 Resultat av projektet...s 7 Värdering av arbetet och resultatet...s

Läs mer

Information. Nyregistreringar under januari Till Pressen

Information. Nyregistreringar under januari Till Pressen Information Till Pressen 2002-02-01 Nyregistreringar under januari 2002 Under januari registrerades enligt BIL Sweden 16 293 nya personbilar vilket är en minskning med 2 % jämfört med samma månad förra

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25

Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25 Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25 = Importцrens uppgifter = Fordon kontrollerat * = Ny modell Rцd text = Fordonstillverkaren har ej rapporterat fordonet eller gjort fordon tillgдngligt fцr

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra Vårkänslor Nu har väl ändå sista snön rasat ut, eller? Nu vill i alla fall jag och kaninerna ha vår, sol och värme! Våren bjuder på en mängd aktiviteter i klubben, några av dem kan du se mer av längre

Läs mer

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA En av våra servicebilar FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA HISTORIA Freetrailer grundades i Danmark 2003 och kom till Sverige 2008. Bakom den rullande succén står ett par danska herrar med grundtanken

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Resultat Juli/Augusti 2012

Resultat Juli/Augusti 2012 Resultat Juli/Augusti 2012 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu Three Monkeys Trading Tänk Just nu Idag ska vi ta upp ett koncept som är otroligt användbart för en trader i syfte att undvika fällan av fasta eller absoluta uppfattningar. Det är mycket vanligt att en

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Lönerevision. Medlemsmöte. Korsord SEPTEMBER 2014

Inledning. I detta nummer. Lönerevision. Medlemsmöte. Korsord SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Lönerevision Möten & studier Korsord Kalender 1 2 3 4 5 6 Lönerevision Årets lönerevision är nu igång och kommer bl a att innehålla en ordentlig höjning

Läs mer

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras.

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras. Ordning och reda på fredag nej, alltid Ordning och reda (OR) handlar om att skapa bättre ordning på arbetsplatsen, utan att tjata. Ordning och reda handlar också om att minska risken för olycksfall och

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Information. Nyregistreringar under juli 2002. Till Pressen 2002-08-01

Information. Nyregistreringar under juli 2002. Till Pressen 2002-08-01 Information Till Pressen 2002-08-01 Nyregistreringar under juli 2002 Under juli registrerades enligt BIL Sweden 17 410 nya personbilar vilket är en ökning med 17,2 % jämfört med samma månad förra året.

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Rapport Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005

Rapport Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005 2005-01-24 Sid 1(7) Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005 De bilval som görs idag kommer ha effekt på den svenska bilparken i 15 20 år. För så länge finns i genomsnitt en bil på våra vägar. Genom att

Läs mer

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar.

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. NYHETSBREV FRÅN GÖRAN ADLÉN tankar om TRENDER juli 2010 Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. När du gör saker, se till att göra det så lustfyllt som det bara går!

Läs mer

Nya whiplashskydd erfarenheter från verkliga olyckor

Nya whiplashskydd erfarenheter från verkliga olyckor Datum 27-9-4 Nya whiplashskydd erfarenheter från verkliga olyckor Studie från Folksam 27 Bakgrund Omfattning av whiplashskador i Sverige Drygt 35 skadade personer med invaliditet över 1% orsakade i bilolyckor

Läs mer

)RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ

)RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ ,3 Bryssel den 25 februari 2002 )RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ NRQVWDWHUDU L VLQ VHQDVWH UDSSRUW RP ELOSULVHU IRUWVDWWVWRUDQ\SULVVNLOOQDGHUSnGHQLQUHPDUNQDGHQWURWVDWWHXURQLQI

Läs mer

news Ny webbplats lanseras under hösten Nu bygger vi för framtiden Nr

news Ny webbplats lanseras under hösten Nu bygger vi för framtiden Nr Nu bygger vi för framtiden Efter ett över 50 år långt samarbete sedan Trätrappor i Norsjö var med och grundade Skellefteå Snickercentral, SSC, har Trätrappor nu vuxit till den storlek där företaget väljer

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil!

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Sänk dina kostnader med ditt medlemsskap Som medlem i LRF,

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

KLUBB 111-NYTT Nyhetsbrev från Seko Tunnelbanan klubb 111 September 2015

KLUBB 111-NYTT Nyhetsbrev från Seko Tunnelbanan klubb 111 September 2015 KLUBB 111-NYTT Nyhetsbrev från Seko Tunnelbanan klubb 111 September 2015 UR INNEHÅLLET I DETTA NUMMER Områdesbyte, gå upp i tid, byta befattning - Ansök nu Sverigedemokraternas kampanj Säkerhetsmånaden

Läs mer