& Nr se upp med taktil märkning! it-brott. skydda dig mot. minitema utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "& Nr 1 2010. se upp med taktil märkning! it-brott. skydda dig mot. minitema utbildning"

Transkript

1 B R A N S C H T I D N I N G E N F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L & Nr se upp med taktil märkning! skydda dig mot it-brott minitema utbildning KAFFE & BRÖD

2 Ledare Förbättra din affär - gå på utbildning! & TS-kontrollerad fackpressupplaga Ansvarig utgivare Robert Dimmlich, tel Redaktör Rolf Karlsson, tel Bensinstationsnätet har nästan helt genomgått strukturomvandlingen för den här gången. Sammanslagningen mellan Statoil och JET är genomförd, St1 har profilerat om alla sina stationer och Reitan har tagit över överenskomna stationer från Shell. Samtidigt som branschen börjar finna ro finns två frågetecken kvar som behöver besvaras. Dels är Shell till salu igen, dels väntar marknaden och branschen på hur Statoil kommer att profilera sina JET-stationer. De stora oljebolagen har satt ett tydligt fokus på smalare butikssortiment, och konkurrensen gentemot övrig service- och dagligvaruhandel ökar. Trots en effektivisering i hela branschen står vi inför en gemensam utmaning. I det längre perspektivet måste branschen hålla kvar sin position som serviceinrättning med hög tillgänglighet för trafikanten och den lokala kundkretsen. Det här numret av Bensin&Butik har utbildning som minitema. För mig som branschaktiv är det självklart att varje ny bensinhandlare skall erbjudas en introduktionsutbildning. Det är därför jag med glädje kan konstatera att de flesta oljebolag kommit fram till samma slutsats. Slaget om kunden vinner vi genom service och kompetens. Därför har också Svensk Bensinhandel prioriterat utbildning. Vi anstränger oss för att kunna erbjuda utbildning som skall täcka branschens behov. Tyvärr är inte behov och efterfrågan detsamma, och det märker vi i vår verksamhet. De stationer som bäst behöver fortbildning deltar tyvärr minst. De stationer som förstått varför utbildning är viktigt för att behålla konkurrensfördelar, är också de som deltar mest. Därför vill jag uppmana alla medlemmar som inte varit på utbildning de senaste två åren att ägna vårt kursutbud en extra stund - och sätta upp en kompetensutvecklingsplan. Om ni inte har möjlighet att delta på utbildning skulle jag uppskatta att ni kontaktar oss och berättar varför samt hur vi skulle kunna skapa förutsättningar för er att delta. Jag vill också påminna om att alla våra kollektivavtalsknutna medlemmar har skyldighet att utbilda sin personal med, i genomsnitt, en dag per år under en femårsperiod. Kompetens är en av nycklarna till framgång i servicehandeln. Jag är inte ensam om att tycka att kompetens är en av nycklarna till framgång i servicehandeln. För att kompetens skall uppstå krävs tre saker: kunskap, vilja och tillfälle. Kunskap är att veta och kunna som till exempel produktkunskap och hantverkskunskap. Att vilja utnyttja sin kunskap är nästa förutsättning, och där spelar motivation och ledarskap in. Den sista förutsättningen är tillfälle, och detta kan både medarbetare och chef skapa varje dag. Denna både enkla och komplexa ekvation är en utmaning för alla oljebolag och bensinhandlare. Därför är det oerhört viktigt att fylla på med kunskap, men också att träna och utveckla sitt ledarskap. Personalen är som bekant stationens viktigaste resurs. Här finns också potentialen. Genom att ge rätt verktyg och utöva klokt ledarskap kan effekten ökas. Genom exempelvis genomtänkta rutiner kan tid för personalen frigöras samtidigt som viktiga uppgifter blir gjorda (detta system kallas LEAN och är en arbets metod som syftar till att minska spill och kontinuerligt förbättra processer). Genom att öka kunskapen om marginaler och svinn kan lönsamheten förbättras med enkla medel. Kunskap är förutsättningen för att vilja och skapa tillfällen. Och det är service, försäljning och merförsäljning som skall skapa lönsamhet ute på landets stationer. I vår bransch finns det många aktörer som delar ansvaret för att utbilda, kompetensutveckla och skapa en attraktiv bransch för arbetstagaren i framtiden. Du som bensinhandlare kan ställa krav på flera aktörer. Förutom Svensk Bensinhandel finns Transportgruppen (MAF) som är vår arbetsgivarorganisation, Svenska Transportarbetar förbundet som bedriver utbildning för sina medlemmar, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) som alla kollektivavtalsknutna företag betalar avgift till, Svenskt Näringsliv som i det nationella perspektivet skall verka för sunda och attraktiva arbetsplatser och sist men absolut inte minst ditt oljebolag. Möjligheterna är många och det är du som handlare som väljer hur dessa skall utnyttjas! Robert Dimmlich VD Svensk Bensinhandel Register & prenumeration Susanne Forslund, tel Annonsbokning & material Ad4you, Nils-Erik Wickman Krukmakargatan 35C Stockholm Tel Fax Medlem av föreningen Sveriges Tidskrifter ISSN Art & Design TapeNet Reklam AB Tel Tryck Carlshamn Tryck & Media Boktryckargatan Karlshamn Verkställande direktör Robert Dimmlich Box 1763 Birger Jarlsgatan 37 3tr Stockholm Tel Fax Bankgiro Nummer 2 kommer den 22 mars. Manus till redaktionen senast den 22 februari. Prenumerationspris för 2010 Helår 500: Lösnummer 80: Eftertryck av text och bild förbjuden utan överenskommelse med redaktionen. Citera oss gärna, men ange källan.

3 Innehåll Nummer 1 Årgång 76 Februari 2010 Omslagsbild Kaffe gjort på nymalda bönor blir allt vanligare, både hemma och i servicehandeln. Redaktör Rolf Karlsson Redaktionskommitté Robert Dimmlich Lennart Olson Susanne Forslund Leif Ericsson Lennart Nilsson Susan Fritz Se upp med taktil märkning! 6 PDF IT-brotten blir allt vanligare 8 PDF Lyckad OKQ8-satsning på läkemedel 10 PDF I Norrköping säljs fortfarande olja i lösvikt 12 PDF Bilistiska sidan från Auto motor & sport 14 PDF Aktuella notiser 16 Minitema utbildning 18 PDF Utbildning Statoil 19 Utbildning Reitan 20 Utbildning TIME 22 Utbildning Preem 24 Utbildning OKQ8 26 Utbildning Shell 28 Tema: Kaffe & bröd Nytänkande hos Lantmännen 30 Mindre rosterier på frammarsch 32 OKQ8 vill sälja mer bröd i butik 34 Ny kaffelösning, EMAB café 35 Sveriges bästa café finns i Grödinge Svensk Bensinhandels sidor Se till att ha krönade pumpar! 38 PDF A-kassa och arbetsrättsfrågor - och svar PDF Nya medlemmar 41 Ny medarbetare 41 Leverantörsregister I NÄSTA NUMMER Nej till exponeringsförbud i butik! Nedslag i medlemskåren Preem i Hede bäst på service Tema Konfektyr & glass...samt mycket mer intressant läsning! vi gör branschen starkare! Svensk Bensinhandel är organisationen för dig som driver bensin station som egen företagare. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi ge dig stöd och hjälp vid förhandlingar med facken och oljebolagen samt i kontakter med andra företag och myndigheter. Förhandlingarna med olje bolagen kan t ex röra hyror, kontraktsvillkor, reparationer och underhåll. Förhand lingarna med fackföreningarna kan t ex handla om anställningar, löneuträk ningar och upp sägningar. Branschinformation ges via denna tidning, nyhetsbrev, informationsmöten samt hemsidan Förbundet erbjuder om fattande och varierande utbildning för medlemmarna och deras anställda samt också olika typer av försäkringar för företaget, företagaren och de anställda. Förbunds styrelsen består av sju ledamöter som i så stor utsträckning som möjligt skall komma från olika oljebolag.

4 Reportage Att det finns gott om regelverk och egenkontroller att hålla reda på vet de flesta handlare. Ändå blev det bakslag när kommunen var på inspektion hos Preem i Hultsfred. Vissa varor kräver taktil märkning Så här såg de ut, tuberna som saknade taktil märkning. Kolla därför alla förpackningar med texten Hälsoskadligt! 6

5 När miljö och hälsa i Hultsfred gör kontroller görs det ordentligt, och i det här fallet undersöktes märkningen av kemiska produkter för allmänheten. Allt var i sin ordning utom en liten detalj. Förpackningarna med Permatex Ultra Blå Silikon tätningsmedel saknade taktil märkning. På vanlig svenska betyder taktil märkning att det skall finnas information för synskadade och blinda, och det på alla förpackningar med hälsoskadligt innehåll. - Detta var den enda produkt i butiken som felade, och det innebar en sanktionsavgift för oss på kr, säger en något snopen Lotta Alexandersson som tillsammans med maken Leif driver stationen. Spontant tycker man att det är leverantörens skyldighet att se till att varor na de säljer fyller alla lagar och förordningar som finns. När vi påpekade detta blev svaret att de också har en skyldighet liksom importören/generalagenten. Alla led är alltså skyldiga, och om jag minns rätt kommer leverantören Hall-Miba också att åka på en avgift, en klen tröst för oss - Jag blev förbannad, erkänner Leif. Vi försöker verkligen leva upp till alla lagar och bestämmelser som finns, men detta hade vi ingen aning om. Man undrar också hur lagen tänkt sig att importör/leverantör skall kontrollera detta. Skall de öppna alla kartonger och kolla varenda förpackning? Sedan skickas produkterna till leve rantören. Skall de också kolla varenda förpackning? Så kommer produkten till slut till oss som skall kontrollera detta en tredje gång? Det blir ju en absurd situation till slut Gäller hälsoskadliga produkter Numera vet Preem i Hultsfred vad som gäller för taktil märkning, och när Menigo levererade förpackningar med Radar insektsspray saknades den taktila märkning som funnits på tidigare förpackningar. - Det blev ett samtal till Menigo på direkten, säger Lotta. De hade ingen aning om detta, men lovade undersöka och komma tillbaka. Så skedde också, och det visade sig att produkten inte längre klassades som hälsoskadlig bara hälsoirriterande, och då behövs ingen taktil märkning. Noga, noga... Denna berättelses moral blir alltså se till att de förpackningar du hänger upp i butiken som har farobeteckningen Hälsoskadlig också har en taktil märkning! Den känns tydligt, och består av en trekant, ungefär som en varningstriangel, och den skall alltså finnas på själva förpackningen, inte på kartongen! Vid en närmare koll i Preem Hultsfreds butik kunde vi hitta den märkningen på samtliga andra produkter i kemhyllan som var märka Hälsoskadlig och numera gäller det även tuber med Permatex Ultra Blue Silikon! Nära nog omöjligt Att vara småföretagare idag är inte lätt, det visar inte minst detta exempel. Det som gäller för ett Sensmoral - se till att de förpackningar du hänger upp i butiken som har beteckningen Hälsoskadligt också har taktil märkning! multinationellt storföretag gäller också småföretagare trots att resurserna är helt olika. Lotta visar några av de pärmar hon och Leif skall hålla reda på och hålla sig uppdaterade inom för att driva sitt företag på ett korrekt sätt, och tanken slår mig detta är nära nog omöjligt! Betänk följande scenario! Importörens kommentar Det är SEAB som importerar Permatex produkter till Sverige, och Joakim Stenling ger sin syn på det inträffade. - I det här fallet är det fler faktorer som spelat in, säger han. För det första har produkten varit restnoterad länge, och därför var vi lite för snabba när vi levererade ut den via våra kanaler. För det andra har tillverkaren bytt påfyllningsrutiner för just den här produkten och då missat just denna viktiga detalj. För det tredje har inte denna produkt varit märkningspliktig tidigare. För det fjärde har vi missat i våra kontrollrutiner. Vi gör stickprovskontroller i de partier som kommer till oss, men i det här fallet blev det aldrig av. Allt detta tillsammans har gjort att ett mindre parti av den aktuella produkten saknande taktil märkning. Dock säger regelverket att det endast är den instans närmast konsumenten som kan bötfällas, men eftersom vi missat i våra rutiner kommer vi att kompensera de handlare som blivit påförda miljösanktionsavgift. Så talar en ansvarsfull importör! Brandskydd Alla stationsföreståndare måste gå kursen Brandfarlig vara, och det vart femte år. Där möts föreståndaren (vi kan kalla honom Leif) av en brandman som noga instruerar vad som gäller inom brandskyddsområdet, också inom egenkontrollen. Brandmannen jobbar på heltid med bara detta. Leif skall kunna det mesta och samtidigt hinna med att driva sitt företag. Livsmedelshygien Nästa kurs handlar om livsmedelshygien, och nu får Leif veta vad som gäller inom detta område. Återigen får han med sig en pärm hem med det som gäller inom detta område samt hur egenkontrollen skall gå till. Livsmedelshygienisten jobbar på heltid med detta, och återigen skall Leif kunna det mesta - och samtidigt hinna med att driva sitt företag. Arbetsrätt Leif har några anställda, och då måste man kunna avtalet utan och innan. Det blir en ny kurs, och arbetsrättsjuristen går igenom allt som Leif skall kunna. Behöver jag nämna att det blir en tredje pärm? Kanske kommer Transportarbetarförbundet och gör kontroll, och om inte allt är rätt skött väntar straffavgift. Förresten, du vet väl att alla som jobbar på en bensinstation har rätt till minst en dags utbildning om året? Och den skall vara dokumenterad! Oljebolaget Till detta kommer de pärmar som oljebolaget välvilligt förser Leif med. Där informeras om hur relationerna med bolaget skall se ut, uniformsbestämmelser, övrig profilinformation och allt annat som behövs för att stationen skall passa in i det centrala konceptet. För dem som omfattas av sådant och det är fortfarande lejonparten av landets stationer. Här blir det garanterat minst en pärm till, troligen två. Kommunen Den kommun Leif finns i vill också ha ett ord med i leken. Kanske säljer Leif öl och cigaretter? Då blir det avgift till kommunen samt nya regler att ta hänsyn till; tobak och alkohol omgärdas fortfarande av särskilda regler när det gäller exponering och åldersgränser. De skall följas, annars blir det böter! Trots allt detta fungerar de flesta småföretag inom vår bransch mycket bra, och det beror troligen på att handlarna själva oftast också har kassatjänst och alltså är mitt i verksamheten precis som sina anställda. Ambitionen är oftast att vara så uppdaterad som möjligt, och han jobbar oftast heltid bakom kassan och sköter dessutom allt detta andra. Hans anställda behandlas väl, och de vill gärna bjuda tillbaka. Därför löses de problem som eventuellt uppstår i bästa samförstånd. Min poäng är att det säkerligen begås smärre fel bland småföre tagare, men dessa leder ytterst sällan till problem eller åtgärder. 7

6 Reportage Att buset är påhittiga och ofta ligger steget före är ingen nyhet, och det gäller i högsta grad också på IT-sidan. Bensin&Butik har träffat en expert på området som gärna delar med sig av sina erfarenheter och samtidigt höjer ett varningens finger. Glöm inte att skydda dig mot IT-brott också! I sitt dagliga värv jobbar Joakim von Braun som säkerhetsrådgivare på företaget High Performance Systems som levererar kompletta IT-lösningar för företag. Tack vare sin specialistkompetens har han också anlitats som skribent och utbildare i dessa frågor, så det är en rutinerad IT-räv som beredvilligt ställer upp när Bensin&Butik kommer på besök. - Jag upphör aldrig att förvånas över hur illa ställt det är med säkerheten för de flesta företag när det gäller IT-frågor, menat Joakim. Det som är värdefullt för många företag idag är inte varulager och fysiska tillgångar i form av material eller maskiner, utan information och annat innehåll som lagras i datorer som affärsöverenskommelser, avtal, prislistor och kundregister. Dessutom går allt så snabbt i den digitala världen och allt fler maskiner innehåller datorer med hårddiskar som lagrar information. Hur många tänker på att en skrivare idag har en hårddisk som lagrar allt som skrivs ut? Och att det ofta är oskyddad information som är mycket enkel att få tag i. Vad är IT? Jag vill börja från början och frågar Joakim vad som egentligen menas med IT-säkerhet. - Jag brukar dela upp det i tre delar; datasäkerhet, internetsäkerhet och informationssäkerhet, förklarar Joakim. Datasäkerhet handlar om hårdvaran, själva maskinen. Där är det traditionella antistöldverktyg som kommer till pass eftersom det handlar om att fysiskt låsa fast själva apparaten. Internetsäkerhet handlar om att skydda allt som överförs via nätet och informationssäkerhet om att skydda den information som finns i maskinen. Då pratar vi inte enbart om datorn, utan om kassaapparater, mobiler och alla slags apparater som lagrar viktig information. Dåliga lösenord vanligt Ett mycket vanligt problem är att information som är lösenordsskyddat ofta har lösenord som De som tidigare hackat för sitt höga nöjes skull kunde plötsligt tjäna pengar på sitt intresse. De som tidigare kallades hackers kallas idag för ekonomiska brottslingar. är mycket enkla att knäcka. Internet, som oftast är ett fantastiskt instrument, innehåller också information som buset har användning av, och ett exempel på detta är just att knäcka bristfälliga lösenord. - Det är otroligt vanligt med lösenord i stil med Semester 2009 eller varianter på företagsnamnet eller saker i den omedelbara närheten som tangentbord eller skrivare, berättar Joakim. På nätet finns flera ordlisteprogram som letar igenom färdiga ord på några sekunder. Vi har folk hos oss som undersöker företags ITsäkerhetssystem och förvånansvärt ofta kommer de åt lösenordsskyddat material utan större besvär. Därför skall man ALDRIG använda lösenord som finns i Svenska Akademiens ordlista, utan hitta på egna ord, gärna felstavade och med inslag av siffror. Tyvärr har bra lösenord lite av Moment 22 i sig. De skall vara lätta att komma ihåg för användare samtidigt som de skall vara svåra att knäcka för obehöriga. Tar betalt för stulen information Ett IT-brott som ökat kraftigt senaste tiden är att obehöriga tar sig in i datasystem, kommer åt viktig information som kundregister eller bokföring som sedan krypteras så att användaren inte kommer åt den men erbjuds att köpa det lösenord som öppnar den krypterade filen. - All information som skickas eller lagras skall vara krypterad, annars är det lika enkelt som att öppna en olåst dörr, menar Joakim. Det betyder förstås inte att alla som har öppna dörrar hemma blir rånade, men sannolikheten ökar väsentligt. Och det borde vara lika självklart att skydda sin IT-relaterade verksamhet som det är att skydda sina lokaler. Att säga att det inte skett hittills är ungefär lika smart som att inte ta en brandförsäkring med argumentet att det inte brunnit - ännu. IT-erans korta historia säger inte mycket om framtiden. Kraftig ökning Det har alltid funnits hackers som knäckt koder och kommit åt känslig information, men runt började de kriminella att inse att här fanns det pengar att tjäna och de som tidigare hackat för sitt höga nöjes skull kunde plötsligt tjäna pengar på sitt intresse. De som tidigare kallades hackers kallas idag ekonomiska brottslingar. - Vi ser tydligt hur dessa brott ökar, och som vanligt är buset påhittiga, menar Joakim. Ett exempel är att man tar sig in i en butik för att fingera ett inbrott, men meningen med det hela är att installera en liten sändare i butikens kortläsare. Detta undersöks inte ens, utan man koncentrerar sig på det som stulits, och när butiken öppnar igen skickas information om kundernas kontokort vidare till obehöriga som sedan kan länsa bankkonton i lugn och ro. Accelererande utveckling Som allting annat när det gäller IT går utvecklingen oerhört fort, och för att exemplifiera detta har Joakim listat hur olika IT-situationer såg ut 2001 och Hur det ser ut om ytterligare sju år är det ingen som vet idag, men att det skulle stanna av just nu låter inte särskilt sannolikt. Joakims råd blir därför att noga se över sin egen IT-säkerhet, och gärna ta hjälp av sin franchise givare eller hos sin branschorganisation. 8

7 Skillnaden mellan 2001 och 2008 för säkerhet på IT-området Virushotet har ökat 2001 upptäcktes 100 nya virus, maskar och trojaner per månad 2008 upptäcks över varje månad 2001 uppdaterade man antivirusprogram en gång per vecka 2008 bör man uppdatera det minst en gång per timme Hackers arbetar för pengar 2001 var hackers nyfikna ungdomar 2008 är de ekonomiska brottslingar 2001 drabbades Pentagon och CIA 2008 drabbas alla som har pengar och persondata Uppdatera dataprogram ofta 2001 hackade man sig in från intenet 2008 hackar sig trojaner från en PC på insidan 2001 skulle man köpa brandväggar 2008 skall man täppa igen egna säkerhetshål genom uppdateringar Alla är drabbade 2001 drabbades endast ett fåtal företag 2008 kan alla företag råka illa ut 2001 skulle man byta ut Microsoft-program som var sårbara 2008 kan alla program, också egentillverkade, vara sårbara IT är inte bara datorer 2001 var IT samma sak som datorer 2008 finns IT överallt 2001 räckte lösenord och antivirus 2008 måste säkerheten skräddarsys efter verksamheten Elaka datavirus 2001 förstörde virus och maskar ofta information 2008 kryper trojaner under radarn utan att synas 2001 hjälpte ett uppdaterat antivirusprogram 2008 måste man också ha personliga brandväggar och uppdatera data programmen regelbundet Joakim von Braun är bekymrad över den kraftiga och snabba ökningen av IT-brott - och hur dåligt ställt det är med kunskapen på detta område. 9

8 Reportage Den 1 november blev det fritt fram att sälja receptfria läkemedel, och servicehandeln fick ett helt nytt segment att förhålla sig till. För OKQ8s del var saken klar här skall satsas! Lång planering för ny kategori - läkemedel När Bensin&Butik träffar kategorichef Sofia Tingåker och chefen för kategori/inköp Morgan Eriksson på OKQ8-stationen vid Brommaplan strax väster om Stockholm har det gått nästan en månad sedan starten, och båda tycker att satsningen varit ovanligt lyckad. - Vi bestämde oss för att satsa på läkemedel så snart det blev aktuellt att få möjligheten, säger Morgan. Erfarenheter från Norge sade att konsumenten gärna köper läkemedel i servicebutiker. Den här produktkategorin är inte särskilt priskänslig, utan här betyder tillgängligheten mer. Nu blev det möjligt för kunden att köpa sin Alvedon klockan 10 på kvällen samtidigt som man tankar, en merförsäljningsmöjlighet som vi bara var tvungna att utnyttja. När så beslutet klubbades i juni hade vi redan dragit igång förberedelserna. Då hade vi också anställt Sofia som kategorichef, så hon fick ett nytt område att ta hand om förutom dryck, snacks och livsmedel. Gratis skåp OKQ8 har tre driftsformer för sina stationer; egendrift, franchisetagare och föreningar. Nu fick alla samma erbjudande; vi ställer upp med skåp och planogram, och ni ser till att de kommer upp och fylls så snart första leveransen kommer. - Vi levererade ut skåpen till alla våra stationer två veckor innan starten, berättar Sofia. Våra Vi kan även ge svar på enklare produktfrågor, men vi ska inte ge kunderna råd eftersom vi inte är farmaceuter. stationer ser inte likadana ut, så vi valde ett 60-skåp för att göra monteringen enklare ett 60-skåp ska alla få plats med. Placeringen var given - direkt bakom kassan. Information och planogram levererades samtidigt, så när varor na kom var det bara att fylla på. Massiv marknadsföring I samband med lanseringen valde OKQ8 att gå ut med en massiv marknadsföring i många olika media, och därför var det viktigt att alla stationer var med på tåget. - Vi har ändrat vårt arbetssätt så att vi träffar representanter för franchisetagare betydligt oftare än tidigare, säger Morgan. Det har gjort att vi fått en bättre förståelse för varandra och ett bättre klimat i organisationen. Ju mer man har möjlighet att påverka och ge synpunkter, desto mer lojal blir man mot de beslut som fattas. I den här frågan var alla ovanligt positiva, och det gjorde det enklare för oss att ta beslut om central marknadsföring vi visste ju att de varor vi gjorde reklam för verkligen skulle finnas på alla stationer i landet! Eget fack för konceptpärmen Längst ner i läkemedelsskåpet finns en hylla där konceptpärmen för receptfria läkemedel förvaras. Den har fått sitt eget fack, och i pärmen har OKQ8 samlat allt som är värt att veta om läkemedel och lite till... - Vi har valt att göra pärmfacket direkt i skåpet för att informationen skall vara så lättillgänglig som möjligt, förklarar Sofia. Här finns information om alla läkemedel, bipacksedlar, hur returer går till, vilka produktgrupper vi valt att satsa på, hur de skall exponeras, egenkontrollprogrammet och mycket mer. Till detta kommer att det ger en kvalitetssignal till kunderna om att vi på OKQ8 tar seriöst på det nya sortimentet. Utbildning på webben För att ytterligare betona det ansvar som följer när man säljer läkemedel har OKQ8 också en webb-baserad utbildning på det egna intranätet. - Alla som jobbar på en station skall gå kursen och kvittera den, säger Sofia. Vår kunskap ska främst ligga i hantering och exponeringen av sortimentet och att vi följer myndighetskraven på ett bra sätt. Vi kan även ge svar på enklare produktfrågor, men vi ska inte ge kunderna råd Massiv exponering på alla stationer samtidigt var ett vinnande koncept för en lyckad introduktion. 10

9 eftersom vi inte är farmaceuter. Vi följer regel bundet upp hur många som har genomgått utbildningen och kommer att påpeka vikten för dem som missat. Utbildad personal på stationerna är en kvalitetsfråga som vi inte vill tumma på! Bättre än väntat Nu har det gått en månad sedan starten, och jag vill förstås veta hur försäljningen gått. Det är ju ändå det som det handlar om till syvende och sist. - Det har gått över förväntan, och det egentligen från dag ett, svarar Morgan. Vi hade gjort en lite försiktig prognos. Jag vill inte prata siffror, men vår försäljning har blivit betydligt bättre än vi förväntat oss. När det gäller prissättningen följer vi våra vanliga principer. Ingen som kommer in till våra butiker förväntar sig lågpris, men vi får heller inte vara oskäligt dyra. Vi vet att detta är en svår balansgång, men den gäller ju för alla varor i butiken så därvidlag utgör läkemedel inget undantag. ETT TRYGGT OCH BRA VAL... Positiva reaktioner Att satsningen varit lyckad tycker Morgan att han kan stå för eftersom den egna köpmannaföreningen skrivit och berömt den. - Det värmde verkligen, menar både Morgan och Sofia. När vi hör något från våra handlare gäller det oftast saker de är lite missnöjda med, så det var extra trevligt att höra ifrån dem också när vi gjort något bra! Kategorichef Sofi a Tingåker visar upp konceptpärmen som förvaras i ett eget fack i apoteksskåpet.... SOM GER MER HYRSLÄP FRÅN THULE RENTAL Sveriges bredaste sortiment och bästa hyrvagnar, tillsammans med service och omtanke av hög klass gör Thule Rental till den obestridliga marknadsledaren i Sverige och vårt erbjudande till den absolut bästa lösningen för dig som vill ha en komplett helhetslösning. Brett sortiment med kvalité och hållbarhet, som är anpassat för uthyrningsvagnar. Lokaluthyrning och unik, rikstäckande envägsuthyrning. Profilerade vagnar efter uthyrarens manual. Helförsäkrade med snabb och smidig hantering av försäkringsärenden. Omfattande support. Utbyggt servicenät. Lösningar anpassade efter dina behov. Kontakta oss så får du veta mer. THULE RENTAL Industrigatan 16 SE Jönköping Tel Fax A PREMIUM BRAND WITHIN THE THULE GROUP Thule Rental ingår i Thule Trailers AB, Nordeuropas största släpvagnstillverkare och är en del av Thule-koncernen, världens ledande leverantör av lasthållare för bilar. 11

10 Reportage Olja i lösvikt, finns det? Jajamän, i Norrköping säljer Malmqvist & Edling fortfarande sina produkter i lösvikt, och man har lyckats kombinera nostalgi med effektiv hantering! I Norrköping säljs det smörjmedel i 50-talsmiljö Företaget bildades av Svennarna Malmqvist och Edling De båda arbetade då på svenska Shell, men ansåg att tiderna för att starta ett eget företag med smörjmedel borde vara goda så här direkt efter andra världskrigets slut när hjulen började snurra igen. Antagandet visade sig stämma, och i början var det mest bönder som handlade olja och fett. Det mesta tillverkades på plats i fabriken, något som fortfarande lever kvar om än i begränsad omfattning. När textilindustrin blomstrade fick företaget fler kunder, och 1971 var antalet anställda uppe i 20. Köptes 1998 Dagens ägare heter Torbjörn Wallin och Moniqa Hansson som köpte företaget De drev tidigare en bilverkstad, och man kan undra varför man ger sig på att sälja smörjmedel istället. - Jag har varit kund hos företaget länge, och gillar atmosfären i de gamla, fina lokalerna, berättar Torbjörn. När vi fick chansen att köpa konkursboet slog vi till. Vi är alltså tredje ägare till bolaget. Jag har en förkärlek till gamla prylar, så den här miljön är som gjord för mig. Här kan jag också visa upp lite gamla, fina saker som bensinpump, utombordsmotorer och en Husqvarna motorcykel. Och så min samling av oljekannor! Vår affärsidé är att köpa in stora kvantiteter till bra priser och leverera dessa i mer kundvänliga förpackningar. kommer direkt till vår lilla fabrik, och vi gläds åt att den delen i företaget stadigt ökar! Klubbar besöker Något annat som gläder är de allt mer frekventa besök som företaget har av olika slags motorklubbar som ofta har en vurm för lite äldre föremål och då har de kommit rätt! - Då har vi lite information om olika slags smörjmedel, inte minst oljor, säger Torbjörn. Många passar på att handla av oss då och få produkter som passar till deras gamla pärlor. Vi tar gärna emot besök eftersom vi också tycker om gamla bilar och motorcyklar. I somras hade vi besök av en man från Irland som kom hit i sin egenhändigt renoverade Rolls Royce från 20-talet! Han var på väg till ett Rolls Roycemöte i Stockholm och hade hört tals om oss. Vi blev förstås både glada och stolta över ett så celebert besök! Både Torbjörn och Moniqa tycker att de hittat rätt här i livet och ser en stolthet i att driva företaget vidare och naturligtvis i de gamla lokalerna. - Vi håller på så länge företaget bär sig och så länge vi tycker det är roligt, säger de båda. Som det ser ut nu kommer vi att bli kvar här på Slottsgatan 29 i många år än! PS. Det är inte så lätt att hitta till Slottsgatan 29 i Norrköping. Den adressen fans inte i min nyuppdaterade GPS, och att följa Slottsgatan gick inte heller det var byggnader i vägen! Men har man väl hittat dit är sannolikheten stor att det blir fler besök! Högkvalitativ morotolja på lösvikt går fortfarande att köpa - till ett literpris av 23 kr... Industrin huvudnäringen Verksamheten idag består i första hand av leveranser till industrin och åkare och andra entreprenörer. - Vår affärsidé är att köpa in stora kvantiteter till fördelaktiga priser och sedan leverera dessa i mindre, mer kundvänliga förpackningar, säger Moniqa. Krasst skulle man kunna säga att vi är lite av lagerhållare för många mindre företag. Vi säljer mängder av olika typer av smörjmedel som hydraulolja, växeloljor, skärvätskor, tvättmedel, spolarvätskor, eldningfotogen, avfettningsmedel ja, listan kan göras lång. Vissa produkter tillverkar vi fortfarande här i fabriken, men det allra mesta köper vi direkt av våra leverantörer. När vi började låg den typen av försäljning på över 80%, men med tiden har många privatkunder också hittat hit. Vi säljer till exempel fortfarande motorolja i lösvikt, högkvalitativ motorolja för 23 kr/liter. I hösttider är det många båtägare som köper olja för oljebyte inför vintern. Vi tycker det är roligt med kunder som 12

11 auto motor & sport SERIÖST KUL SMÅBILAR KOMPAKTKLASS MELLANKLASS STORA KLASSEN O TILL KM: 1 Opel Corsa D 97,6 % 2 Smart Fortwo 95,3 % 3 Toyota Yaris 94,6 % 4 Peugeot ,6 % 5 Mazda 2 93,3 % Ford Ka 51,1 % O TILL KM: 1Toyota Prius 95,8 % 2 Seat León 94,2 % 3 Mazda 3 93,5 % 4 Ford Focus 93,5 % 5 Honda Civic 93,4 % Chrysler PT Cruiser 41,2 % O TILL KM: 1 Audi A4 97,3 % 2 Mercedes C-klass 96,0 % 3 BMW 3-serie 93,8 % 4 VW Passat 93,2 % 5 Volvo S40/V50 92,8 % Alfa Romeo ,1 % O TILL KM: 1 Audi A6 93,8 % 2 Mercedes S-klass 93,3 % 3 BMW 5-serie 93,0 % 4 BMW 7-serie 92,6 % 5 Volvo V70/XC70 90,6 % Skoda Superb 89,2 % TILL KM: 1 Toyota Yaris 84,0 % 2 Renault Clio 83,5 % 3 Mazda 2 81,7 % 4 Toyota Aygo 81,5 % 5 Honda Jazz 80,7 % Fiat Seicento 39,1 % TILL KM: 1 Mercedes B-klass 84,7 % 2 VW Golf/Jetta/Golf Plus 84,6 % 3 Skoda Octavia 84,4 % 4 Mercedes A-klass 84,2 % 5 Seat León 83,4 % Chrysler PT Cruiser 53,8 % TILL KM: 1BMW 3-serie 87,1 % 2 Volvo S40/V50 85,6 % 3 VW Passat 84,9 % 4 Audi A4 82,9 % 5 Saab ,9 % Alfa Romeo ,8 % TILL KM: 1 Audi A6 87,8 % 2 Audi A8 87,6 % 3 Mercedes S-klass 86,5 % 4 BMW 7-serie 85,9 % 5 BMW 5-serie 84,9 % Volvo S80 72,5 % TILL KM: 1 Honda Jazz 64,9 % 2 Audi A2 62,1 % 3 Ford Fiesta 60,1 % 4 Seat Ibiza/Cordoba 57,3 % 5 Skoda Fabia 53,6 % Fiat Seicento 29,6 % TILL KM: 1 Skoda Octavia 76,8 % 2 VW Golf/Jetta/Golf Plus 76,1 % 3 Ford Focus 75,5 % 4 Mercedes B-klass 74,3 % 5 Audi A3 74,2 % Chrysler PT Cruiser 41,2 % TILL KM: 1Volvo S40/V50 79,6 % 2 BMW 3-serie 79,4 % 3 VW Passat 77,8 % 4 Toyota Avensis 73,9 % 5 Audi A4 72,8 % Alfa Romeo ,7 % TILL KM: 1 Audi A8 84,7 % 2 Audi A6 82,6 % 3 BMW 5-serie 76,5 % 4 BMW 7-serie 76,2 % 5 Mercedes E-klass 73,7 % Volvo S80 56,4 % AUDI A6 ÄR BÄST I TYSKA BILPROVNINGEN Tyskland har liksom Sverige en noggrann återkommande kontrollbesiktning av samtliga bilars kondition när det gäller trafiksäkerheten. Det ledande besiktningsföretaget är Dekra, som strax före årsskiftet redovisade utfallet av drygt 15 miljoner besiktningar under två år. Bäst av alla modeller är Audi A6, men även övriga tyska tillverkare håller hög klass och i 13 av 21 kategorier är tyska bilar bäst. Volvo tar en förstaplats i klassen över mil. Slår man ihop alla tre körsträckeklasserna upp till mil står Audi A6 som segrare för andra gången i Dekras besiktningsrapport. Av alla A6 i Tyskland som granskats de två senaste åren, har 88,1 procent varit felfria. På samma tio-i-topp-lista belägger BMW fyra platser, Volkswagen två, Skoda en, Ford en och svenska Volvo en. Ingen japansk modell fi nns med här. I absoluta botten ligger denna gång liksom förra året Fiat Seicento, en modell som inte säljs i Sverige. Även utanför tio i topp fortsätter den tyska dominansen på plats 11 till 15. Bästa japan är Toyota Avensis, som kommer in på plats 16, en kräftgång från åttondeplatsen i förra årets redovisning. Men Avensis kan ändå glädja sig åt att den också denna gång slår Mercedes E-klass, som vi hittar först på plats 18. Förändringarna i Dekras redovisning är ganska långsamma år från år, även om det finns undantag. Ett sådant är Opel Corsa D (senaste generationen), som nu redovisas för första gången och direkt tar vinnarplatsen i småbilsklassen, körsträcka upp till mil. Av alla kontrollerade Corsa var 97,6 procent felfria när det gäller modellrelaterade defekter som är avgörande för trafiksäkerheten. Siffran är den bästa i hela rapporten, oavsett biltyp och prisklass. I övrigt är det importmärkena som dominerar i småbilsklassen. Toyota Yaris, Honda Jazz, Mazda 2 och Renault Clio klarar sig bra upp till körsträcka mil. Över den gränsen kommer dock européerna igen. Där hittar vi exempelvis Audi A2 på andraplatsen (efter vinnaren Honda Jazz) aluminiumbilen som slutade tillverkas Tätt efter den följer Ford Fiesta, Seat Ibiza och Skoda Fabia. Sämst i kategorierena både under och över tiotusen mil är Fiats länge storsäljande småbil Seicento. I det vi kallar Golfklassen (kompaktklassen) ligger japanerna i framkant upp till körsträcka mil. Bäst är Toyotas hybridmodell Prius med 95,8 procents felfrihet. Andraplatsen tar Seat León, före Mazda 3, med Ford Focus på fjärde plats och Honda Civic på femte. Bottennoteringen i Golfklassen, alla körsträckor, står Chrysler PT Cruiser för. När bilarna i den här klassen har passerat mil är det dock bara tyskdominerat på fem-i-topp: felfriast är Mercedes B-klass, tätt följd av VW Golf i olika versioner. Trea är Golfens tjeckiska kusin Skoda Octavia, före Mercedes A-klass och den spanska Golfen Seat León. Efter mil blir bilden ungefär densamma, med skillnaden att Audi A3 (också en Golfkusin) intar femteplatsen. I mellanklassen upprepas den tyska dominansen, men här kan vi som svenskar också glädjas: Volvo S40/V50 är med på alla tre fem-i-topp-listorna. Kategorin över mil vinner Volvomodellerna till och med före BMW 3-serien, VW Passat, Toyota Avensis och Audi A4. I storbilsklassen får både BMW och Mercedes se sig slagna av Audi, som tar dubbelseger med A6 i kategorierna under och över mil. En enda icketysk finns här med på fem i topp: Volvo V70/XC70. Också klassen Sport/Cabriolet är en heltysk historia med ett undantag: upp till mil är Mazda MX-5 Miata bäst med 95,4 procent felfria bilar. Sämst, oavsett körsträcka, är Fiats cabriolet Barchetta. I klassen suv/4wd bevisar några japaner sin kvalitet tillsammans med tyskarna, dock utan någon förstaplacering. Överraskningen är Mercedes M-klass, som hamnar sist med sin första generation samtidigt som dess efterföljare tar fjärdeplatsen på fem i topp upp till mils körsträcka. Alla modeller som redovisas har kontrollerats i minst ettusen exemplar. BESTER 2010 MÄNGELREPORT Det här är ett sammandrag från en artikel i auto motor & sport landets ledande biltidning. Säljer du auto motor & sport? Vinn en Koenigsegg-Piké! Skicka mejl till chefredaktrören Alrik Söderlind och tyck till om vax. Du kan vinna en exklusiv Koenigegg-Piké. Skriv gärna några rader om hur tidningsförsäljningen kan höjas. Adressen är 14

12 M i n i t e m a Utbildning Förr hade oljebolagen egna skolor där nya bensinhandlare fick grundutbildning innan de tillträdde. De servade också handlare och personal med vidareutbildning. Men hur ser det ut i dag? I detta minitema Utbildning undersöker vi saken närmare. Hur utbildas nytillträdda bensinhandlare? Vår uppfattning är att oljebolagen i allt större utsträckning tillsätter handlare utan att dessa får en vettig introduktion till sitt nya jobb, och därför har vi frågat några aktörer hur de ser på saken. På de följande sidorna kan du läsa deras uppfattning, men vi inleder med att låta Eva Carlsson, styrelsemedlem i Svensk Bensinhandel med ansvar för utbildningsfrågor, berätta hur hon ser på situationen. Började med Select Eva är gammal i gamet och som Shellhandlare har hon varit med om åtskilliga förändringar sedan Selectintroduktionen i mitten på 90-talet. - Dessförinnan hade vi ett gemensamt Shell och en gemensam Shellskola dit både fria handlare och egendriftstationernas personal var välkomna, minns Eva. Efter Select kom förändringen, och vi fria Shellhandlare omfattades inte längre av Shellskolan; eller rättare sagt, vår utbildning via Shell försvann. Jag anser att detta var ett stort misstag av Shell, och då märktes det tydligt att nya handlare utan utbildning hade det svårt i början det var mycket som var nytt för dem som de fick lära sig efter hand. Vi Eva bakom kassan, platsen som med rätta kan kallas stationens hjärta. Alla nya handlare bör ha Svensk Bensinhandels grundkurs Bensinhandlarens ABC innan det är aktuellt att ta över en station. gamla handlare ställde ofta upp som mentorer, och det är ju också en form av utbildning, men det behövs också en mer strukturerad utbildning som jag hoppas skall kunna genomföras av Svensk Bensinhandel i framtiden för att komma alla nya handlare till del. Bensinhandlarens ABC Eva har tänkt sig en tvådagarskurs som en obliga torisk introduktion till bensinhandlarlivet, och där har hon också ett drömscenario. - Den som kliver in som ny bensinhandlare kommer ju automatiskt i kontakt med en representant för det aktuella oljebolaget, börjar hon. Denne förklarar för den nya handlaren att han bör ha förbundets grundkurs för bensinhandlare Bensinhandlarens ABC innan det är aktuellt att överta stationen. I den bästa av världar står också oljebolaget för kursavgiften och som en snygg gest mot sin nya handlare också för ett års medlemskap i förbundet! Allmänt och bolagsspecifikt Den största delen av dessa två dagar är bolagsneutral med ungefär följande innehåll; kundbemötande stationens pengar (med inslag av drivmedelsavstämning) redovisning brandfarliga varor och de tillstånd som krävs brand & olycksfall livsmedelshantering och de tillstånd som krävs säker station Till det kommer bolagsspecifik information som behandlar uniformsfrågor avtal med inköpsorganisation kontokortsfrågor samt annan matnyttig information - De flesta av dessa utbildningar finns redan idag i förbundets kursutbud, så det handlar om att tillrättalägga dem något samt förlägga dem till lämplig ort, låt säga fyra gånger om året, menar Eva. Lämplig kursort torde bli Stockholm eftersom det är lättast att ta sig dit, men behoven i landet bör styra orten. Förbundet är ju väldigt flexibla i sina utbildningar. Statushöjande Syftet med kursen är i första hand att ge den nye bensinhandlaren en bra grund att stå på innan han startar sin nya karriär, men det finns ytterligare ett motiv som är viktigt. - Jag vill gärna tro att vi med detta får en bensinhandlarkår med ökad kompetens och rätt entreprenörskap, säger Eva. Då kommer statusen för yrket automatiskt att höjas, och det är en väldigt viktig del att arbeta med. Vi måste verka för att vi skall få stolta handlare för att få stolt personal! Kontoret är stationens hjärna, och det är mycket viktigt att ha koll på siffrorna! 18

13 Från Förbundet Vi vill förenkla vardagen så långt det är möjligt för våra medlemmar, och i takt med att branschen ändras gör också förbundets verksamhet det. På senare tid har vi ingått flera nya avtal, ett av dem med SP. Kröna dina pumpar enklare och billigare Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, har haft avtal med oljebolagen i många år, men för de handlare som köpt loss pumpar och cisterner har detta blivit ett nytt område. Förr sköttes allt sådant av oljebolagen, men i takt med att de handlare som äger sin egen utrustning blir allt fler blev det nödvändigt för förbundet att agera. - För mig blev det naturligt att ställa frågan till SP eftersom de skötte kröningen utmärkt på min station när jag var handlare, berättar förbundets avtalsansvarige Lennart Stolpe. Lagen säger att alla pumpar skall krönas minst vart annat år, men om man säljer stora volymer rekommenderar jag tätare intervaller. Felmarginalen på pumparna får maximalt vara +/- 0,5%, och oftast ger de mer än de skall, alltså förlust för handlaren. Laboratorier på släp För att kunna utföra sitt kröningsuppdrag har SP 23 mobila enheter som åker runt i landet. När en pump krönas pumpas 10 eller 20 liter bensin till vagnens mätenhet som är ytterst noggrann. När pumpen visar önskad volym jämförs denna med vagnens mätare, och om Felmarginalen får maximalt vara 0,5%, och oftast ger pumparna mer än de skall, alltså förlust för handlaren. det diffar justeras pumpen. I samband med volym kröningen kontrolleras även att pumpens gasåterföringssystem uppfyller ställda krav. När allt är i ordning plomberas pumpen och en dekal sätts utanpå så att kunden kan se att allt sker enligt regelverket. - Det är naturligt att det diffar lite eftersom en pump slits med tiden, säger SPs Eddie Hasth. Mellan 10 och 15% av alla kröningar innebär pumpjustering, men det är inte särskilt många som visar större fel än de tillåtna 0,5%. Avtalskund SP erbjuder dem som så önskar att bli avtalskund, och för medlemmar erbjuds ett förmånligare pris. Från den 1 januari kan SP också via dotterbolaget SMP, Svensk Maskinprovning, kontrollera annat som billyftar, tryckkärl samt motordrivna portar. - Vi klarar av att kontrollera och kalibrera det mesta på en station, förklarar Eddie. För avtalskunder sköter vi allt, kommer på de tidsintervaller som gäller för respektive produkt, sköter all intygshantering till aktuella myndigheter, också till den egna kommunen i förekommande fall. Vi registrerar också alla värden i vår dator så att vi kan jämföra över tid. Skulle det vara fel på någon pump ser vi till att den repareras och kommer tillbaka efter reparationen för ny kröning. Och allt detta alltså till betydligt förmånligare pris för Svensk Bensinhandels medlemmar! Varför tveka? Slå en signal till Lennart Stolpe på eller lägg ett mail till lennart. så berättar han mer PS. Är din butik utrustad med våg? Även den behöver kontrolleras med jämna mellanrum, något som SP också kan bistå med Så här ser den ut, utrustningen som garanterar att din pump levererar precis rätt mängd till kunden. Mätutrustningen fylls med exakt 10 liter enligt pumpens mätare, och så jämförs den volymen med mätutrustningens. Vid behov justeras pumpen - och förseglas sedan. 38

14 Catharina Leijonhielm Svensk Bensinhandel svarar på medlemmars frågor om arbetsrätt Jag kallar dem som jag har anställda på helger etc. för extrapersonal och de får timlön enligt avtalet. Nu hävdar en av tjejerna (som arbetar varannan helg och en vardagskväll i veckan) att hon egentligen är tillsvidareanställd. Hon har pratat med Transportarbetarförbundet och de säger att hon arbetar så mycket att hon dessutom ska ha månadslön. Hur hänger detta ihop? Det finns två anställningsformer, antingen tillsvidareanställning eller visstidsanställning. De som går regelbundet på ett schema utan att ha tidsbestämt anställningen genom till exempel ett vikariat är tillsvidareanställda. I ditt fall låter det som om den anställda är tillsvidareanställd med ett deltidsarbetsmått. Om den anställda är tillsvidareanställd och arbetar 10 timmar eller mer i snitt i veckan ska hon ha månadslön. Du räknar ut procentsatsen på hennes anställning och multiplicerar det med månadslönen enligt avtalet. Om hon arbetar mer än sina schemalagda timmar blir det mertid (=timlönen). De som är anställda extra vid behov har vanligtvis flera visstidsanställningar efter varandra. Det innebär att om någon som finns på ditt schema, eller du själv, inte kan arbeta under en kortare period kan du ringa och fråga den behovsanställda om han eller hon vill arbeta istället för den som är frånvarande. Svaret kan bli både ja eller nej. Nästa gång du behöver hjälp ringer du igen. Varje gång personen arbetar är en ny kort tidsbestämd anställning. En person som är extra vid behov kan aldrig vara schemalagd. Du behöver inte skriva nya anställningsbevis varje gång. Om du fyller i ett anställnings bevis rätt räcker det att göra ett nytt en gång om året för dem som är extra vid behov. Kontakta Svensk Bensinhandel om du är osäker på hur man gör. Christina Ehrler Bensinhandlarnas A-kassa svarar på medlemmars frågor om a-kassa Jag har varit långtidsjukskriven men är nu utförsäkrad av Försäkringskassan. Har jag som medlem i A-kassan någon möjlighet att få någon arbetslöshetsersättning? Under januari 2010 kommer ett antal personer att utförsäkras av Försäkringkassan. Dessa personer kommer istället att söka ersättning ifrån A-kassan. A-kassan kommer att göra en bedömning i två steg. Först utifrån en schablonregel och sedan en bedömning enligt ordinarie regler i lagen, där ersättningen baseras på det arbete den sökande haft innan sjukfrånvaron som max får ha varat i tio år. Om den senare bedömningen ger en bättre ersättning än schablonregeln höjer A-kassan ersättningen. I annat fall ges ersättning enligt schablonreglen. För gruppen som utförsäkras från sjukförsäkringen införs samtidigt en möjlighet att snabbare få rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning. Kraven är att personen skall ha utträtt ur en A-kassa mellan den 16 oktober 2006 och den 30 september 2009 och därefter på nytt inträtt i en A-kassa mellan den 1 september 2009 och 31 december Han skall också ha varit medlem i minst tre kalendermånader i följd efter det senaste inträdet och uppfylla ett så kallat arbetsvillkor. 40

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Trafiksäker bil. krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat

Trafiksäker bil. krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat Trafiksäker bil krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat För dig som letar efter en begagnad bil är det inte självklart att du ska räkna med att en krocksäker bil per automatik går felfritt genom bilbesiktningen

Läs mer

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll Bilprovningen avslöjar hur olika bilmodeller klarade besiktningen 2012. Under 2012 kom mer än 3,1 miljoner personbilar till Bilprovningen för kontrollbesiktning. Bilprovningen testar bilarna med fokus

Läs mer

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass MINIBIL 1 CITROĖN C1 VTi 68 S&S 3,8 4,5 3,4 88 - PEUGEOT 108 PureTech 68 3,8 4,5 3,4 88 - TOYOTA AYGO 1,069 hk Stop&Start Manuell 3,8 4,5 3,4 88 4 SKODA CITIGO MPI 60 hk - ASG5 4,0 ingen info ingen info

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens IP/04/285 Bryssel den 2 mars 2004 Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens Den senaste rapporten om bilpriser visar att priserna för nya bilar fortfarande håller

Läs mer

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX CARFAX TILLHANDAHÅLLER MER INFORMATION TILL ERA ANNONSER Vad har en kund som jämför restauranger, en som letar efter rätt semesterort och en som letar efter

Läs mer

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig!

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! JOBBA SMART i din tidningsavdelning Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! 1 Att sälja tidningar är viktigt för din butik. Det är nämligen ett smart sätt att tjäna pengar. Tidsams återförsäljare

Läs mer

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april 2009-05-04 Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april Registreringarna av både personbilar och lastbilar fortsatte att sjunka i april. Även om man tar hänsyn till att april i år hade två färre registreringsdagar

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

)RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ

)RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ ,3 Bryssel den 25 februari 2002 )RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ NRQVWDWHUDU L VLQ VHQDVWH UDSSRUW RP ELOSULVHU IRUWVDWWVWRUDQ\SULVVNLOOQDGHUSnGHQLQUHPDUNQDGHQWURWVDWWHXURQLQI

Läs mer

Stilbil AB. www.stilbi.se. www.stilbil.se

Stilbil AB. www.stilbi.se. www.stilbil.se Stilbil AB www.stilbi.se www.stilbil.se 1 Stilbil AB-Din Hyundai och Fiat återförsäljare Stilbil AB är ett bilhandelsföretag som satsar på dig som kund antingen du kommer till oss som privatperson eller

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Henrik Asp DEL 1 KOMPONENTER OCH PROGRAMVARA DEL 3 EFTER KÖPET 1. INTRODUKTION TILL BOKEN... 3 2. DATORNS HISTORIA... 4 A. Pc...5 B. Mac...6 C. HTPC...7 3. DATORNS

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 Innehållsförteckning NYREGISTRERADE BILAR... 3 1.1 NYREGISTRERING UNDER Q1 2014... 4 1.2 NYREGISTERINGAR UNDER MARS 2014... 5 1.2.1 FABRIKAT... 6 1.3 NYREGISTERING AV BILAR

Läs mer

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial?

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Jag älskar att skriva! Säljbrev. Annonser. E-postkampanjer. Nyhetsbrev. Banners. Broschyrer. Flyers. Direktreklam. Tackbrev. Enkäter. Landningssidor. Hemsidor.

Läs mer

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Pressrelease 20 december 2012 Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Bolag som leds av kvinnlig vd har tjänstebilar med högre koldioxidutsläpp, större motoreffekt och fler körförbud än bolag som leds

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Anmälan till testresenär - Vännäs

Anmälan till testresenär - Vännäs Anmälan till testresenär - Vännäs 8. Arbetsplats: (namn och ort) Vännäs kommun/vård och omsorgsförvaltningen. Vännäs Electrum Automation AB Umeå Umeå Energi, Umeå Umeå universiteet Barnavd.2 NUS Umeå Tandläkarhögskolan

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Resultat Juli/Augusti 2012

Resultat Juli/Augusti 2012 Resultat Juli/Augusti 2012 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden!

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! 2010-09-01 Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! - Utvecklingen på fordonsmarknaden är en viktig konjunkturmätare. Den kraftiga uppgången i augusti för personbilar och lätta lastbilar med 44 respektive

Läs mer

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil!

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Sänk dina kostnader med ditt medlemsskap Som medlem i LRF,

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014 NOVEMBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Möten & studier Korsord Kalender 1 2 4 5 6 Kollektivavtalsfrågan I detta nummer handlar det om pauser. Särskilt på pendeln är det viktigt att kunna komma

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

Allt om tidningsförsäljning

Allt om tidningsförsäljning Allt om tidningsförsäljning Hur du enkelt säljer lönsamma tidningarinnehåller rutiner och checklista! Tidningar är lönsamt Stor varugrupp med stort bidrag Tidningsförsäljningen i handeln omsätter årligen

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon?

Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? -besök hos 82 bilhandlare i 11 skånska kommuner Titel: Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffekter

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER ANSLUTA=RISK Fast bredband attraktiv plattform att angripa från Mobilt bredband/trådlösa nätverk/bluetooth lätt att ta

Läs mer

Varför ska du köpa bil av oss?

Varför ska du köpa bil av oss? Varför ska du köpa bil av oss? Ett tryggt bilköp. De flesta vill köpa sin bil av någon man har stort förtroende för. Det gäller både nya och begagnade bilar. För oss handlar förtroende framförallt om två

Läs mer

Faktablad KVD Bilpriser.se

Faktablad KVD Bilpriser.se Faktablad KVD Bilpriser.se Om topplistorna I topplistorna nedan presenteras bilmodeller som vi kommer att se mer av på den svenska begagnatmarknaden inom den närmsta tiden, till följd av det pågående bilmodellårsskiftet

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009 Alfa 166 Diesel 2,4 1998> Thermo Plus med Tidur W 901 251 0B - - Ingår Audi A3 Bensin 2,0TFSI 2003.05> Monteringssats W 901 560 3A E - Valfri Audi A3 Diesel 1,9 / 2,0 2003.05> Monteringssats W 901 560

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Drömbilen - bilvinst värde 500 000 kronor. Välj drömvinst. Inspiration. Förverkliga din bildröm. Valfrihet

Drömbilen - bilvinst värde 500 000 kronor. Välj drömvinst. Inspiration. Förverkliga din bildröm. Valfrihet Drömbilen - bilvinst värde 500 000 kronor Dessutom - 1 500 000 kronor kontant! Vad drömmer du om? En rymlig miljöbil kanske? Den sista fredagen per omgång kan du vinna en riktig drömbil värd en halv miljon

Läs mer

Investera i Dig själv & våga förändra!

Investera i Dig själv & våga förändra! Investera i Dig själv & våga förändra! Bli en av oss på Milook 1 Är Du redo att prova på något nytt, få in flärd och glamour i Din vardag? Som återförsäljare/stylist väntar spännande utmaningar och personlig

Läs mer

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Billig mat en dyr affär Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Svenska matproducenter måste börja skärpa sig. Om svensk mat ska försvara sin plats i

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

Säkerhet på Internet. Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon

Säkerhet på Internet. Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon Säkerhet på Internet Bristande säkerhet på Internet beror i första hand på 3 saker 1. UOkunskap 2. Slarv 3. Oseriösa användare Informationssäkerhet För mycket skydd

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Passlista för Mimsafe Variocage 2012-09-04

Passlista för Mimsafe Variocage 2012-09-04 Audi A3 * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 700/ Tröskel 20 cm Audi A3 5d Sportback 2005- * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Tröskel 20 cm Audi A4 Avant 1997.10- * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 760/795 Audi A4

Läs mer

Städa upp Macens hårddisk med Disk Doctor

Städa upp Macens hårddisk med Disk Doctor Städa upp Macens hårddisk med Disk Doctor 7 Sök efter onödiga filer på hårddisken 7 Rensa bort filer och fria upp flera gigabyte 7 Ta säkerhetskopia så du inte förlorar något. Rensa bort onödiga filer

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Säkert och hållbart Höst 2011

Säkert och hållbart Höst 2011 Säkert och hållbart Höst 2011 De säkraste bilarna med bra miljöprestanda Nyhet! Beställ listan med säkra och miljöanpassade bilar soh@folksam.se Säkra bilar med bra miljöprestanda Trafikskador innebär

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Slitna däck är farliga däck byt i god tid

Slitna däck är farliga däck byt i god tid Slitna däck är farliga däck byt i god tid Många tycker att bildäck är lika kul som ett tandläkarbesök, och man vet att det blir dyrt i båda fallen! Men se istället nya däck som en investering i säkerhet

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

1 000 Etanoltankstationer i Sverige!!!

1 000 Etanoltankstationer i Sverige!!! Etanol (E85) som drivmedel säkerhet och risker 27 nov 2007 Miljöförvaltningen i Stockholm, Vägverket och Räddningsverket SIDAN 1 Alla presentationer från idag 2 rapporter Säkerhetsaspekter med E85 som

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

Mitt säkra kort. Förord

Mitt säkra kort. Förord Mitt säkra kort Förord Instruktionerna som du nu kommer att läsa fungerar förutsatt att du följer dem till punkt och pricka. Du kommer att tjäna från 10.000 till över 100.000 kronor per månad beroende

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Hur säker är bilen? 2011. Hur säker är bilen? Folksam 2011 1(28)

Hur säker är bilen? 2011. Hur säker är bilen? Folksam 2011 1(28) Hur säker är bilen? 2011 Hur säker är bilen? 2011 1(28) Teckenförklaring minst 30 % högre säkerhet än medelbilen. Bra säkerhet minst 20 % högre säkerhet än medelbilen. Medelhög säkerhet. Undvik lägre säkerhet

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Så totalraderar du. din mobil eller surfplatta. 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad

LAJKA-GUIDE. Så totalraderar du. din mobil eller surfplatta. 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad Så totalraderar du din mobil eller surfplatta 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad. Säker radering av Iphone, Ipad och Android Såväl Iphone och Ipad som

Läs mer

Hur säker är bilen? Maj 2009

Hur säker är bilen? Maj 2009 Hur säker är bilen? Maj 2009 Hoppas att du inte deltagit...................................................................... 6 Säkrast val...7 Det har hänt. På riktigt...10 Alla 395 bilarna...15 Varför

Läs mer

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra Vårkänslor Nu har väl ändå sista snön rasat ut, eller? Nu vill i alla fall jag och kaninerna ha vår, sol och värme! Våren bjuder på en mängd aktiviteter i klubben, några av dem kan du se mer av längre

Läs mer

VEM TAR IT-RISKEN. Lars Gunnerholm CISA CISM

VEM TAR IT-RISKEN. Lars Gunnerholm CISA CISM VEM TAR IT-RISKEN Lars Gunnerholm CISA CISM Min presentation, innehåll Vem är Lars Gunnerholm IT- områdets utveckling IT- risker och utvecklingen Revisorns uppgift/roll Riskområden Vem tar risken? Hur

Läs mer

L A U N A M N G SI DE

L A U N A M N G SI DE DESIGNMANUAL tydlig profil Persson Hyrmaskiner arbetar med ett koncept för uthyrning av maskiner och utrustning som vi är stolta över. Vårt varumärke borgar för kunnig personal, hög standard på all service

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige 2012

Efterlysta fordon Sverige 2012 Efterlysta fordon Sverige 212 Innehåll Översiktsdokument med förklaring... 2 Personbilar... 4 Personbilar 212 fördelat på fabrikat... 5 Efterlysta utlandsregistrerade personbilar 212... 6 Brottsorsak vid

Läs mer

Relax Ventilerad Badrum

Relax Ventilerad Badrum Framtidens badrum Hemmets hjärta... Köket har alltid sagts vara hemmets hjärta. Det är där vi samlas, umgås och spenderar stor del av vår tid. Men badrummet då? Vilken roll spelar det i våra hem? Man skulle

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Synpunkter från några av våra medlemmar:

Synpunkter från några av våra medlemmar: Synpunkter från några av våra medlemmar: Vilken härlig affärsidé med en riktigt lyckad utveckling Grattis! ExtremeFood startade en gång som ett litet hobbyprojekt och har från detta tagit steget till en

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Beställ varor när du vill Dygnet runt 7 dagar i veckan året om

Beställ varor när du vill Dygnet runt 7 dagar i veckan året om Beställ varor när du vill Dygnet runt 7 dagar i veckan året om Med Mårdskog & Lindkvist Matgrossistens webbshop kan du beställa varor precis när det passar dig. Den är enkel att använda och hjälper dig

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar?

Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar? Sid 1(6) Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar? Maria Krafft och Sigrun Malm, Folksam september 2008 Bakgrund Under slutet av 90-talet och början av 2000-talet

Läs mer

VD har ordet; NEWS. I detta nummer av vårt Nyhetsbrev hittar ni kort information om fem av våra nya kunder.

VD har ordet; NEWS. I detta nummer av vårt Nyhetsbrev hittar ni kort information om fem av våra nya kunder. PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 5 1 NEWS VD har ordet; Sommar, sol och semester står inför dörren efter en mycket givande vår. De närmaste dagarna kommer Sverige att fira midsommar, oavsett om solen strålar eller

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer