DIN FRAMTID FINNS HÄR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIN FRAMTID FINNS HÄR"

Transkript

1 DIN FRAMTID FINNS HÄR Centerpartiet i Skåne valprogram 2014 En skola att växa i Tåg & buss i tid Fler företag Hela Skåne ska leva Vård nära patienten HÅLLBART SKÅNE Miljö

2 Din framtid finns här Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig. Den bygger på rättvisa och hållbarhet. Vi ser samhället som större än bara staten, det är en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår. Detta gör Centerpartiet till det långsiktigt hållbara valet i skånsk politik vi tar ansvar och formar en levande region där du ska kunna bo, arbeta och studera var du vill. Vi satsar på en tillgänglig vård nära dig, investerar i en pålitlig kollektivtrafik, skapar en skola där alla barn får växa, möjliggör en levande landsbygd och bygger hållbara städer. Du ska kunna studera i en spännande kunskapsregion och vi vill både bredda och vässa kulturlivet i hela Skåne. Centerpartiet ökar din valfrihet: du vet bäst hur ditt liv ska se ut. Fler beslut ska fattas vid ditt köksbord och färre i region- och kommunfullmäktige. Du håller Centerpartiet i Skånes valprogram för 2014 i din hand och vi hoppas att du följer med oss längs vägen mot ett Skåne som är ännu friare, tryggare och grönare. Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön Din framtid finns här. 2

3 Innehållsförteckning Vi sätter Skåne i arbete 4 Rätt vård i rätt tid 6 Vi skapar en hållbar region 10 Vi ger dig rörelsefrihet 13 I vår skola får alla växa 15 Hela Sveriges kunskapsregion 17 Hela Skåne ska leva 18 Vi gör Skåne tryggare 20 Ett öppet kulturliv 22 3

4 Vi sätter Skåne i arbete Jobben är grunden för välfärden och det är företagen och ett starkt näringsliv som i sin tur skapar jobben. Centerpartiets jobbskaparlinje innebär att vi satsar på ett gott företagsklimat, vi kortar vägarna in till arbeten, minskar regelkrångel för företagarna och ser till att kopplingen mellan utbildning och arbetsliv blir starkare. Så sätter vi Skåne i arbete, säkrar välfärden, stärker integrationen och minskar utanförskapet. Så lyckas vi: Vi vill se fler regelförenklingar för företagarna. Det är nödvändigt särskilt för att små och nya företag ska kunna överleva och växa. Förädlingsindustrin inom livsmedelssektorn är en viktig skånsk näringsgren inte minst för jordbruket och bör få en ökad betydelse i det skånska näringslivet, exempelvis genom ökad forskning. Fler jobbskapare i hela Skåne 4

5 En stor och viktig del av morgondagens arbetsmarknad finns på landsbygden, särskilt inom livsmedelssektorn, besöksnäringen och gröna jobb. Genom bland annat Matlandet Skåne och biogasarbetet fortsätter Centerpartiet att rikta ljuset mot landsbygdens potential. En stark skånsk arbetsmarknad är nödvändig för en bra integration. Centerpartiet vill att Skåne ska ha ett livskraftigt företagsklimat där alla människor, oavsett ursprung, kan få ett jobb eller starta ett företag. Alla ska ha möjlighet att kunna försörja sig själva. Innovation är en viktig del av hållbarhetsarbetet. Därför vill Centerpartiet i Skåne satsa på innovativa företagare och främja den miljötekniska utvecklingen. Centerpartiet vill att du som söker jobb även ska kunna vända dig till en privat arbetsförmedling och att utbudet av branschspecifika arbetsförmedlare ska öka. Eftersom din jobbpeng följer med dig så får du större valfrihet men behåller din trygghet. Vi vill också att Arbetsförmedlingen lägger ännu mer kraft på att finna tillgängliga arbeten. Centerpartiet vill att kommunerna och Region Skåne gör både fler delade och mindre upphandlingar. Detta är särskilt viktigt för små-och medelstora företag. Vi vill också att det lokala näringslivet ska få en väg in i kommunen där du som företagare ska få tillgång till en samlad kunskaps - och kontaktbank. Vi vill även se en generellt förbättrad information om kommunens tjänster och service som exempelvis planerade upphandlingar, planer och tillstånd. Det antal lärlingsplatser den offentliga sektorn kan erbjuda har stor betydelse för framför allt unga och andra grupper som står längre från arbetsmarknaden. Därför vill vi se en ökning av lärlingsplatser i Region Skåne och i de skånska kommunerna. 5

6 Rätt vård i rätt tid En hållbar vård och omsorg utgår från dig och dina behov: du ska själv välja vilken vårdcentral du vill gå till, ha bra insyn i din egen vårdprocess och som äldre ska du kunna påverka din omsorg både vad du behöver och vem som ska utföra den. Du ska få en likvärdig vård, oavsett var du bor i Skåne eller om du är man eller kvinna. Vi vill ge äldre och människor med funktionsnedsättningar större möjlighet att bestämma över sin vardag. Människor som lider av psykisk ohälsa ska också få en starkare röst i vården. Självklart är en välmående vårdpersonal som ges möjligheter att utveckla sin yrkeskompetens förutsättningen för en välfungerande vård. Att vistas i naturen, att röra sig och att uppleva kultur är läkande för både kropp och själ. Därför satsar vi även framöver på att ge fler möjligheten att få dessa typer av rehabilitering. Vi vill också satsa på den högspecialiserade sjukvården liksom på en ökad tillgänglighet. Tillsammans skapar dessa byggstenar en hållbar skånsk vård och omsorg som vi vill investera i. Centerpartiet sätter alltid patienten i centrum och ger dig rätt vård i rätt tid. Så lyckas vi: Välfärden ska finansieras offentligt men vi behöver både privata och offentliga utförare för att vården ska fortsätta att vara högkvalitativ och erbjuda en bred kompetens. Både förebyggande hälsoinsatser och rehabilitering är viktiga för att fler ska kunna vara friskare längre och för att fler ska kunna bli friska fortare. All hälso- och sjukvård i Skåne ska arbeta aktivt med hälsofrämjande åtgärder och ha med ett folkhälsoperspektiv. 6

7 Centerpartiet vill se fler kvälls- och helgöppna vårdcentraler och även fler vårdcentraler som kan erbjuda en bredare vårdkompetens och specialistvård som exempelvis familje - och äldremottagningar. Din trygghet är viktigast. Därför ska du alltid ha nära till tillgänglig ambulanssjukvård. Vi vill investera i IT för en bättre vård. IT och e-hälsa är grundbultar för en modern vård och sjukvården ska gå i takt med den tekniska utvecklingen. Det minskar risken för felbehandlingar och frustration hos både personal och patienter. Vi vill ge sjukvårdspersonal möjlighet att få kompetensutveckling inom digitala hjälpmedel. Ny teknik innebär att ännu fler vårdinsatser kan ges utanför sjukhusen. Genom mobil vård i form av exempelvis undersökningsmöjligheter och röntgen flyttas vården närmare patienten. Den forskningsbaserade kunskapen om trädgårdens och naturens förmåga att minska stress och öka välbefinnande är i dag stor. Inom grön rehab kombineras vistelser i gröna miljöer med väletablerade rehabmetoder inom sjukgymnastik och terapi, vilket visat sig vara en Likvärdig vård oavsett var du bor framgångsrik behandlingsmodell för exempelvis stressrelaterade sjukdomar. Därför vill Centerpartiet i Skåne införa grön rehab på recept. Detta ska även bli ett naturligt komplement i arbetet med psykisk ohälsa bland såväl barn, ungdomar som vuxna i Skåne. 7

8 Parallellt med grön rehab vill vi fortsätta att utveckla Fysisk aktivitet på recept och Kultur på recept som visat sig vara mycket framgångsrikt. Både Grön rehab, Fysisk aktivitet och Kultur på recept ska ingå i högkostnadsskyddet för sjukvård. Vi vill se riktig måltidsglädje på våra sjukhus. Maten är viktig för välbefinnande och återhämtning hos patienten och därför kommer vi också fortsatt att arbeta för att välsmakande, näringsrika och vällagade måltider på sjukhus ses som en naturlig del av vårdkedjan. Tänderna är en del av kroppen. Centerpartiet i Skåne vill inte särbehandla tänderna och kommer därför fortsätta att arbeta för och driva frågan att tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet. Vi ska motverka psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Vi vill att en ökad del av det arbetet också sker i samarbete mellan Region Skåne, kommunerna och civilsamhället. En översyn av kommunernas och regionens ansvar och arbetsfördelning inom sjukvården bör ske under nästa mandatperiod. Centerpartiet vill att fullgod tandvård och mödravård ska finnas i hela Skåne det vill vi införa garantier på. Du ska få behålla din valfrihet genom hela livet. Därför vill vi införa LOV, lagen om valfrihet, inom färdtjänsten. Du ska själv kunna välja vilket företag som passar dig och dina behov bäst. Vi vill att Region Skåne ska lyfta statusen bland medarbetarna och erbjuda en ny typ att utbildning för sjuksköterskor som vill uppgradera sig till så kallade supersjuksköterskor och ta över en del av läkarnas uppgifter som att gå rond, ordinera prover och skriva in patienten. De sköterskor som går den här avancerade specialistutbildningen kommer totalt att ha fem års medicinsk utbildning. Alla ska få sin röst hörd i vården. Vi vill att vårdcentralernas förmåga och kompetens att möta personer med psykisk ohälsa ska bli bättre. 8

9 Ungdomsmottagningarnas samarbete med grundskolan, gymnasieskolan och särskolans elevhälsa ska vara större. Vi vill även se fler ambulerande ungdomsmottagningar som är tillgängliga på kvällar, helger och under lov. Vi vill även att LOV ska komma att omfatta ungdomsmottagningar. För den som drabbas av cancer är rätt och tidig diagnos oerhört viktigt. Centerpartiet i Skåne vill att Skånes sjukhus ska ha särskilda diagnoscenter för cancer för att tidsödande remisser ska undvikas. Centerpartiet vill även att alla skånska sjukhus ska kunna erbjuda organiserad mammografi och pappografi, prostatacancer-undersökningar. Vi vill se fler trygghetsboenden för äldre runt om i hela Skåne. Vi vill även att fler äldre ska ha möjlighet att leva tillsamman i parboenden. Alltför ofta kullkastas vårdens och omsorgens insatser för missbrukare på grund av dålig samordning mellan kriminalvården, socialtjänst, missbruksvård, psykiatri, boende, arbetsmarknad och kommuner. Vi vill att missbruksvården ska bli bättre på att se helheten och sätta omsorg för individen i fokus. Vården ska finnas nära dig Centerpartiet vill ha en köfri vård. Det är en viktig politisk målsättning som sätter patientens hälsa och tillgänglighet i första rummet. 9

10 Vi skapar en hållbar region Centerpartiet införde kretsloppstänkandet i svensk politik och det är också Centerpartiet som fortsätter vara det hållbara valet. Vi gör Skåne grönare. Det är självklart att miljöfrågorna ska ingå i alla samhällsområden som gröna jobb, sjukvård och ett hållbart byggande. Vi ska fortsätta att nyttja naturresurser som sol, vind och vatten samt producera mer biogas och investera i miljöteknik och energieffektivisering. Centerpartiet är dessutom drivande för att din vardag ska vara giftfri. Målet är ett fossilfritt samhälle, ett grönt näringsliv och en hållbar region. Så lyckas vi: Skåne ska vara fossilfritt år För att nå dit vill vi sätta tydligare etappmål och stärka uppföljningen av dessa. Ett av dessa är att Region Skåne ska vara fossilfritt Endast antibiotikafri mat och dryck som håller svensk standard när det gäller djur- och livsmedelshantering ska erbjudas av offentliga verksamheter. Samma miljökrav ska ställas på offentliga som på privata aktörer. En fast biogasledning i Skåne, bland annat på sträckan Klippan- Kristianstad skulle göra Kristianstad till en del av det väst-svenska gasnätet och binda samman de mellanliggande kommunerna. Därför vill vi undersöka om och i så fall hur en sådan ska kunna etableras. 10

11 Vår skånska kust vetter mot tre väderstreck och såväl havet som våra insjövatten är viktiga delar i vår region. Miljöarbetet ska därför i större utsträckning inkludera både vatten och våra strandområden. Detta behövs både för miljön och för att trygga fiskerinäringen i Skåne. Vi vill kunna äta mer fisk från vårt närområde. Fler våtmarker behöver också anläggas så att vattenkvaliteten förbättras och övergödningen i havet minskar. Centerpartiet vill se en samordnad varudistribution mellan de skånska kommunerna. Det minskar onödiga transporter och skapar möjligheter för exempelvis mindre livsmedelsleverantörer att enkelt kunna distribuera sina varor. Fossilfritt Skåne 2030 Hela Skåne måste ges goda förutsättningar och rätt verktyg för att kunna göra miljösmarta val. För dig innebär det att det ska vara enkelt att leva klimatsmart i din vardag. Det ska vara enkelt att källsortera och attraktivt att resa kollektivt och med cykel. Både kommunerna och Region Skåne ska erbjuda såväl invånare som anställda hållbara och klimatsmarta resealternativ. 11

12 Hållbarhetskrav i alla offentliga upphandlingar är ett viktigt styrmedel för en bättre miljö. Vi vill att skånska kommuner och Region Skåne ska ställa höga hållbarhetskrav i sina upphandlingar och att uppföljningar sker under avtalstiden. Storstäderna ska byggas och planeras efter människan. Genom att bygga hållbart och på höjden, sparar vi den värdefulla åkermarken. Vi vill även se fler miljöcertifierade stadsdelar och satsa på pendlarvänliga cykel- och kollektivtrafikstråk. Medicinskt avfall utgör en riskfaktor för vår hälsa, miljö, djuroch naturliv. Vi vill fortsätta att minska den totala mängden medicinskt avfall och öka forskningen om återanvändande och återvinning av läkemedel. 12

13 Vi ger dig rörelsefrihet Skånsk kollektivtrafik ska vara tillgänglig och välfungerande. Det ger dig möjligt att leva, arbeta och studera där du vill. Vi ser hela Skåne som en arbetsmarknad med ett dynamiskt näringsliv. Därför fortsätter vi att driva en politik som tar ett helhetsgrepp om tågen, rälsen, bussarna och cykelstråken. Du ska kunna lita på att tåget och bussen går i tid och att det finns en hållplats nära dig. I ett 24-timmars-samhälle ska trafiken anpassas till nya behov. Vi vill att du ska kunna åka kollektivt både helger och kvällar, var du än bor och vart du än vill åka. Därför vill vi ha fler busslinjer och tåg med kvälls-och natturer. Det är Centerpartiet som gör att du kan åka kollektivt hela vägen. Det är rörelsefrihet på riktigt. Du ska kunna lita på att tågen och bussarna går i tid 13

14 Så lyckas vi: Informationen till resenärerna om tider, eventuella förseningar och ruttförändringar ska förbättras. Skånetrafiken behöver bli bättre på att försörja hela Skåne med kollektivtrafik och se hela regionen i den långsiktiga trafikplaneringen. Det ska vara säkert att cykla året runt. Därför satsar vi på fler, bättre upplysta och under vintertid snöröjda cykelvägar. Det vara tryggt att resa med buss på kvällar och nätter. Därför vill Centerpartiet etablera fler busslinjer med så kallade flexibla stopp vilket gör att du kan hoppa av bussen närmare ditt hem. Så kommer kollektivtrafiken närmare dig. För Centerpartiet är färjetrafik också kollektivtrafik. Landskrona kommun ansvarar för färjeförbindelsen till Ven. Eftersom många turister och den fasta befolkningen åker till och från ön vill vi utreda förutsättningarna för en övergång av ansvaret för Ventrafiken till Skånetrafiken. Vi vill skapa en bättre närtrafik och fler lokala samarbeten mellan Skånetrafiken, kommunerna och privata aktörer. Det ger flexibla och skräddarsydda trafiklösningar för exempelvis skolskjuts och taxipendling. Skånetrafiken ska kunna erbjuda tidsmässigt attraktiva reselösningar för att vi ska kunna ställa bilen oftare. Anslutningstrafiken till Pågatågsstationerna ska säkras och utvecklas. Det vinner både plånboken och miljön på. Anslutningstrafiken till Pågatåg nordost behöver stärkas och förbättras. Prioriterade sträckningar för ny påtagågstrafik är Söderåsbanan, Marieholmsbanan och Simrishamnsbanan. Vi vill ha en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Alla trafikförbindelser mellan Skåne och övriga Sverige ska utvecklas och förstärkas. 14

15 I vår skola får alla växa Skolan ska ge barn och unga ett lärande för livet. Elevperspektivet ska vara starkt och fokus ligga på den enskilde elevens förmågor. Centerpartiet i Skåne vill att både förskolan, grundskolan och gymnasieskolan genomsyras av en stark tro på att alla elever både kan och vill utvecklas. Eftersom de bästa besluten fattas nära dig vill Centerpartiet att ansvaret för grundskolan även i fortsättningen ligger på kommunal nivå. Varje barn är unikt och har sina egna förutsättningar och sin egen vilja. Därför ska både teoretiska och praktiska kunskaper ges utrymme i undervisningen på alla nivåer. Både ramar och kramar behövs för att alla ska få växa i skolan. Så lyckas vi: Den digitalt drivna pedagogiken blir allt viktigare. Därför är det viktigt att eleverna tidigt tar till sig, och får använda, nya digitala hjälpmedel i skolarbetet. Lika viktigt är det att lärarna ges möjlighet till att få rätt kompetens för att använda dessa i undervisningen. Ett gott samarbete mellan gymnasieskolor och näringslivet är avgörande för att ungdomar ska hitta vägen till arbete. Därför satsar vi på fler lärlingsoch praktikmöjligheter. Elever vill och kan utvecklas 15

16 Elever och föräldrar ska få tydlig information om vilka krav de kan ställa på skolan samt vilka förväntningar skolan har på dem. Alla elever har rätt till en kunskapsbaserad skolgång och att nå nödvändiga kunskapsmål. Det ger både elever och föräldrar trygghet. Skolan ska vara en trygg plats för alla som vistas där. Centerpartiet vill att en nolltolerans ska gälla mot mobbning och trakasserier. Vi vill också att den ska sträcka sig utanför skolan och inkludera fritiden för att aktivt kunna motverka exempelvis nättrakasserier. Vi stärker det fria grundskole- och gymnasievalet genom att förbättra möjligheterna för eleverna att resa kollektivt till sina skolor även om de ligger utanför hemkommunen. Entreprenörskap är en viktig del av det kreativa lärandet och ger eleverna möjlighet att visa initiativförmåga och bygga sitt självförtroende oavsett vad de senare vill arbeta med. Centerpartiet vill att gymnasieelever ska ges utökade möjligheter att prova att driva UF, ung företagsamhet, företag. Lärare ska lägga mer tid på undervisning och mindre på administration och dokumentation. Därför vill vi minska den administrativa bördan på lärare när detta är möjligt. Skolan ska ge alla barn ett lärande för livet 16

17 Hela Sveriges kunskapsregion Skåne är en stolt kunskapsregion med både universitet och högskolor som har ett brett utbud av utbildningsmöjligheter. Det vill vi att du som studerar eller vill studera ska kunna ta stor nytta av. Vi vill ge dig som studerar bättre möjligheter att få jobb efter dina studier och att fler ska vilja komma till Skåne för att studera. Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Skånes högskolor ska erbjuda högkvalificerad utbildning och skapa förutsättningar för forskning på högsta internationella nivå. Etableringar som MAX 4 och ESS i Lund ska också mer ses som viktiga för kunskaps-utvecklingen, företagandet och jobbskapandet i hela Skåne. Så lyckas vi: Skåne ska vara en internationellt attraktiv kunskapsregion. Därför vill Centerpartiet avskaffa studieavgifter på högskolor för utomeuropeiska studenter. När du som nyexaminerad kommer ut på arbetsmarknaden ska du redan ha fått möjlighet att knyta kontakter med näringslivet och skapat en egen arbetslivserfarenhet. Centerpartiet vill att fler företag och kommuner inför studentmedarbetarsystemet. Det innebär att du som student på teoretiska utbildningar vid sidan av dina studier kan anställas till ett jobb som är anpassat till det du läser på din utbildning. 17

18 Hela Skåne ska leva Centerpartiet har varit hela landets och hela Skånes röst i över 100 år. Hela Skåne ska leva och ges möjligheter att också utvecklas i framtiden. Så får vi en levande och hållbar region med tillgänglighet och tolerans som signum. Så lyckas vi: Region Skåne ska fokusera på att stärka samarbetet inom vård och kollektivtrafik i södra Sverige och inte lägga pengarna på en storregion som det inte finns något behov av. Idrottsrörelsen och föreningsverksamheten är viktiga för demokrati, gemenskap, glädje och integration. Därför vill vi att kommunerna och Region Skåne ska fortsätta att stödja dessa. Landsbygden ska ha en garanterad basservice och därför vill vi inrätta en servicegaranti. Alla hushåll ska ha en i lag garanterad tillgång till bland annat kollektivtrafik, hälso- och sjukvård, telekommunikationer, bredband, postdistribution, dagligvarubutik och elektricitet. Vi vill öka det offentliga stödet till djurägare som vill skydda sin tamboskap mot rovdjur. Skånes fina åkermark är en värdefull resurs. Centerpartiet fortsätter att driva frågan om att högklassig åkermark (klass 9 10) lyfts upp som riksintresse och att åkermarkens lagliga skydd förstärks. städer ska byggas hållbart och på höjden 18

19 Skånes bönder ger dig bra mat och skapar många jobb inom gröna näringar. Därför ska vi även i fortsättningen ha ett aktivt jordbruk i Skåne. Centerpartiet vill fortsätta utveckla de gröna näringarna och att Region Skåne ska köpa in mer svenskproducerad mat i sina verksamheter. Det gynnar både de lokala näringsidkarna och miljön. Vi fortsätter satsningen på Matlandet Skåne som ger dig mer närproducerad och högkvalitativ mat. Bredband är helt nödvändigt för både nuet och framtiden. Centerpartiet driver på bredbandsutvecklingen. Vårt mål är att 100 % av alla hushåll och fasta verksamhetsställen i Skåne ska ha tillgång till en effektiv och snabb bredbandshastighet år Servicegaranti för landsbygden 19

20 Vi gör Skåne tryggare Skåne ska vara en trygg region att leva i. För att fortsätta att säkra din trygghet och minska brottsligheten krävs det att både det förebyggande arbetet ökar och att samarbetet mellan polis, socialtjänst, skola och andra relevanta aktörer blir starkare. Även civilsamhällets ideella krafter som exempelvis nattvandrare fyller en viktig funktion i trygghetsbyggandet. Också när det gäller trygghet så satsar Centerpartiet på ökad tillgänglighet, ringer du 112 ska du direkt få kontakt och om du behöver hjälp av polisen ska du få det, oavsett var du befinner dig i Skåne. Vi värnar Den lokala polisen 20

21 Så lyckas vi: Den lokala polisverksamheten är grunden för en trygg närmiljö. En systematisk förflyttning av nödvändiga polisresurser till större städer får aldrig äventyra tryggheten på landsbygden och i mindre orter. Centerpartiet vill skapa en organiserad samverkan med grannländerna närmast Skåne där delar av skånsk polis, tull och kustbevakning har ett nära samarbete med bland andra motsvarande danska myndigheter för att minska den gränsöverskridande brottsligheten. Det är en demokratisk rättighet att kunna röra sig fritt dygnet runt utan att behöva känna sin rädd. Därför prioriterar vi bland annat bättre upplysta tåg- och busstationer och gång- och cykelvägar. Dieselstölderna, framför allt på landsbygden, har ökat markant under senare år. Detta är ett reellt problem för berörda företagare och behöver lösas. 21

22 Ett öppet kulturliv Närheten till kulturupplevelser är en förutsättning för ett levande och öppet kulturliv. Ett kulturliv som är viktigt för folkbildning och för allas vårt välmående. Kulturen bör framhävas som en viktig del i det skånska näringslivet Det gäller både den skapande konsten och matkulturen inom t ex besöksnäringen. Centerpartiet vill öppna upp institutionernas dörrar och göra kultur tillgängligare för fler och inte minst för nya målgrupper. Ett öppet kulturliv är en nyckel till ett öppet samhälle. Studieförbunden är viktiga bärare av både demokratiutvecklingen och kulturlivet. Det är till stora delar Studieförbunden och hembygdsrörelsen som har säkerställt det historiska kulturarvet. De medverkar också i otaliga kulturevenemang runt om i både Skåne och i Sverige. De ger ungdomar möjlighet att ägna sig åt musik och har en stor verksamhet för funktionshindrade. Även det övriga föreningslivet som ägnar sig åt kultur bör uppmärksammas i större utsträckning än idag. Det är tack vare många frivilliginsatser som det finns ett så stort kulturutbud. Konstrundorna i Skåne fungerar bra. Det finns dock ett behov av ökade möjligheter för de skånska konstnärerna att visa upp och sälja sina konstverk även under övriga delen av året. Filmskapandet är en annan del som bl.a. genom teknikutvecklingen har fått helt nya möjligheter. Ett ökat samarbete mellan kulturens aktörer och utbildningar skulle kunna sätta den skånska kulturen ännu mer på kartan. Så lyckas vi: Vi ska fortsätta att bygga varumärket Matlandet Skåne. 22

23 Fler ska kunna ta del av stora kulturupplevelser. Därför vill vi att fler av städernas föreställningar och utställningar kommer ut i hela Skåne. Region Skåne och kulturinstitutionerna ska aktivt ta ansvar för att föra ut kultur till fler målgrupper. Betydelsen av föreningslivet, folkbildningen och Studieförbundens verksamhet behöver uppgraderas av både Region Skåne och de skånska kommunerna. Region Skåne och kommunerna bör medverka till att säkerställa både Skånes äldre och modernare historia. Genom ett ökat samarbete mellan olika aktörer, kan bildkonsten och övriga kulturyttringar i än högre grad utgöra en naturlig del av Skånes utveckling och varumärke. Barn och ungdomar ska få uttrycka sin kreativitet genom olika kulturaktiviteter. Både buskis, Bollywood och balett 23

24 Centerpartiet i Skåne Väpnaregatan 6, Hässleholm Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva. 24

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona Valprogram Karlskrona 2014 Jobbskapande Fyra av fem nya jobb skapas i småföretagen. Jobb och företagande är grunden för att vi ska få resurser till en grön

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Skåne Livskvalitet i världsklass

Skåne Livskvalitet i världsklass Skåne Livskvalitet i världsklass 1 Region Skåne är ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne. Pågatågen och busstrafiken knyter samman Skåne tillsammans med Öresundstågen, som även sträcker sig över övriga

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

Kvartetten. Bra för Norrköping

Kvartetten. Bra för Norrköping Kvartetten Bra för Norrköping Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 För mandatperioden 2015-2018 har ocialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Valprogram för Falköpings kommun 2014

Valprogram för Falköpings kommun 2014 Valprogram för Falköpings kommun 2014 Centerpartiets grundläggande värderingar bygger på alla människors lika rätt och värde. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att forma sin egen framtid! Det

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN SJUKVÅRDSPROGRAM 2014-2018 ETT BÄTTRE JÄMTLANDS LÄN. FÖR ALLA. 1 2 Vision Tillväxt och utveckling i regionen ger ökade skatteintäkter och möjliggör fortsatt utveckling av vården

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN.

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN. Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ För Jobben, miljön och skolan MalmocenterN www.malmocentern.se ETT grönt maktskifte För ett hållbart malmö Malmö ska vara en hållbar stad. Därför måste politiken

Läs mer

Här vill vi leva våra liv!

Här vill vi leva våra liv! GÄLLIVARE KOMMUN Här vill vi leva våra liv! Partiprogram 2011 2014 Rösta på oss i kommun- och landstingsvalet Ett ovanligt parti för vanliga människor 1 Partiets grundstenar Norrbottens sjukvårdsparti

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

hela Vi ser älvkarleby kommun omsorg med respekt och värme trygg och attraktiv boendemiljö smartare skola och tryggare barn Agneta Lundgren

hela Vi ser älvkarleby kommun omsorg med respekt och värme trygg och attraktiv boendemiljö smartare skola och tryggare barn Agneta Lundgren omsorg med respekt och värme Vi ser hela älvkarleby kommun trygg och attraktiv boendemiljö smartare skola och tryggare barn Clarrie Leim Agneta Lundgren kommunvalet Eget ansvar ger styrka tillsammans Att

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september.

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. FRAMTIDSPARTIET I VÄSTERVIKS KOMMUN FRAMTIDSP A R TIET I VÄSTERVIKS KOMMUN EN BÄTTRE

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014

närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014 närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014 Innehåll Inledning 4 Ja till likvärdig vård i hela länet 5 Hållbart och livslångt lärande 7 Infrastruktur 8 Närodlad

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010

DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010 DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010 Centerpartiet i Skånes valplattform 2010 Drömmen om Skåne ännu har aldrig något gjorts utan att någon har varit den första att göra det ( )

Läs mer

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018 Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA I Trosa kommun är det lätt att trivas. Fantastisk natur och läget i Mälardalen ger resurser

Läs mer

STRategi. Program. plan policy

STRategi. Program. plan policy STRategi Program plan policy riktlinjer regler HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 UTVECKLING & FÖRNYELSE inledning Höganäs kommun har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar betalas kontant samtidigt

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

VALPROGRAM CENTERPARTIET i LANDSKRONA kommunvalet 2014. närodlad & hållbar politik för landskronas bästa

VALPROGRAM CENTERPARTIET i LANDSKRONA kommunvalet 2014. närodlad & hållbar politik för landskronas bästa VALPROGRAM CENTERPARTIET i LANDSKRONA kommunvalet 2014 närodlad & hållbar politik för landskronas bästa 1. Jobb & företagande Jobben är den viktigaste nyckeln till att vrida Landskrona i rätt riktning.

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Antagen KF 2014-05-26 105 1(5) Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Syfte 2 1.2 Avgränsning 2 2 Begrepp 2 3 Mål 3 4 Boende och fritid

Läs mer

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne 16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Landstingsplan 2015 2018 Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Innehåll Vår vision...3 Ekonomi...4 Personal...5 Hälso- och sjukvård...6 Hjälpmedel...8 Tandvård...9 Miljö...10

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA.

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. Vår politik-valprogram för Socialdemokraterna i Munkedal FRAMTIDSPARTIET I MUNKEDAL VÅR POLITIK. Socialdemokratisk politik bygger på gemensamt ansvar och solidaritet.

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Kulturpolitik för hela landet

Kulturpolitik för hela landet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2950 av Per Lodenius m.fl. (C) Kulturpolitik för hela landet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten

Läs mer

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer