Välkommen till startmöte för svenska SEiSMiC! Färgfabriken den 21 augusti 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till startmöte för svenska SEiSMiC! Färgfabriken den 21 augusti 2014"

Transkript

1 Välkommen till startmöte för svenska SEiSMiC! Färgfabriken den 21 augusti 2014

2 Dagens agenda en överblick o Pass 1: Välkommen, introduktion och motivation - Introduktion till SEiSMiC - Strategisk inramning - Sociala innovationer som redskap för radikal förändring. Exempel på projekt. - Gruppdiskussioner kring motivation o Lunch o Pass 2: SEiSMiCs ramverk och det fortsatta arbete - SEiSMiCs ramverk och plan för fortsatt arbete i Sverige och Europa - Gruppdiskussioner - Eftermiddagskaffe - Redovisning av diskussioner o Avslutning - Presentation av Sketch - Mingel för den som vill

3 Välkommen och introduktion till SEiSMiC Att överbrygga glappet mellan människor i städer och europeiska institutioner o Välkommen av moderator Carl Mossfeldt. o Carl Mossfeldt samtalar med Doris Doris Wilhelmer, AIIT, Rosa Boon, New Heroes, och Anders Bergmark, Färgfarbriken.

4 Strategisk inramning o Introduktion till SEiSMiC och dess koppling till europeisk stadspolitik, Katarina Schylberg, IQ Samhällsbyggnad o JPI Urban Europe Jonas Bylund, JPI Urban Europe Management Board o Varför ska man påverka EU? Judit Wefer, Vinnova

5 SEiSMiC - Societal Engagement in Science, Mutual learning in Cities o Stöd från EU-kommissionens 7:e ramprogram. DG Reserarch and innovation o Starta nationella nätverk i tio europeiska länder o EU-kommissionen och städer. kunskapsspridning och inflytande över EU-policies o Nätverk i tio länder, bl.a. Österike, Nederländerna, Tyskland, Italien, Ungern, Belgien och Turkiet o IQ Samhällsbyggnad och Mistra Urban Futures o Pågår o Ta fram en strategi för fortsättning efter 2016

6 Mål o Mobilisera en bredd av aktörer i städer, inklusive intressenter ur civilsamhället o Initiera och främja sociala innovationsprocesser genom att föra samman olika grupper av aktörer o Bidra till att stärka den sociala dimensionen och praktikernas engagemang och inflytande i JPI Urban Europe med särskilt fokus mot den forsknings- och innovationsagenda som tas fram. o Sprida initiativ, projekt, resultat och kunskap från JPI Urban Europe och mellan aktörer på lokal, regional, nationell och europeisk nivå

7 Arbetssätt o Att samla en bredd av aktörer olika professioner och branscher, kommuner, civila samhället med tyngdpunkt i sociala innovatörer och initiativ o Skapa forum för utbyte mellan initiativ i de olika Na-nets o Generera idéer, gemensamma aktiviteter, resultat och spinoffs o Ett stegvis och prövande förhållningssätt få givna svar på förhand hur skapa meningsfulla former för kunskapsutbyte? o Ett gemensamt ramverk - the SEiSMiC model o Kreativ och innovativ atmosfär kreativa metoder o Möten i nationella nätverk varvat med möten mellan Na-nets koordinatörer i olika länder

8 Aktiviteter Europeisk nivå Nationell nivå 3 nationella fokusgrupper (April 2014) Konstituerande Workshop (Augusti 2014) Lanseringsevent (November 2014) 1:a NaNet workshop (December 2014) SEiSMiC Forum 2:a NaNet workshop (Augusti 2015) SEiSMiC Forum 3:e NaNet workshop (December 2015) SEiSMiC Forum 4:e NaNet workshop (Maj 2016) Implementering av nationella nätverk Drift av nationella nätverk

9 EUROCITIES ansvarar för en policy watch o Att beskriva det europeiska policy sammanhanget för projektets aktiviteter o Att fånga in resultaten från SEiSMiCs aktiviteter o Att komma med värdefull information inför nästa steg o Uppdaterad rapport 2 gånger/år på Policy watch Mutual learning activities

10 Institutionellt sammanhang

11 Stöd till urbana frågor på flera håll i EU

12 Social innovation i EU exempel på initiativ o The Innovation Union (Europe 2020) o The European Social Fund (ESF) and the EaSI programme o The European social innovation competition o Examples of social innovation projects funded by the EU Commission : SEISMIC, TEPSIE, CITISPYCE

13 JPI Urban Europe Jonas Bylund

14 JPI Urban Europe o Arbetar för att integrera och koordinera europeisk stadsforskning och innovation - Större finansiella resurser kan tillgängliggöras för storskaliga projekt - En kritisk massa av topptalanger kan samlas o Kopplar samman stadsforskning med stadspolicy och -planering - Projekt har därigenom tillgång till en större mängd städer som forskningsobjekt - Resultat kan lättare nå en större publik/avnämare - Forskningen har lättare att ta sig an strategiska frågor på europeisk nivå

15 JPI Urban Europe Cofunding ERANETplus Program Office European Commission JPI UE member states Inputs SRIF, SRIA, call topics JPI UE GB Governing Board CSA SEiSMiC UE Forum (UEF) Funding Agencies Working Group (FAWG) JPI UE Management Board Scientific Advisory Board (SAB) UE Research Alliance (UERA) WP3 Calls WP2 SRIA WP4 AoNP WP5 UERA WP6 D&V Call Call Evaluation Call Evaluatio Evaluatio Panel n Panel Panel Call Secretariat SRIF/SRIA: basis for calls; AoNP: tuning of calls 15

16 SEiSMiCs roll i initiativet o JPI Urban Europe behöver ett urbant forum för dialog om prioriterade områden i forskningsutlysningar o Specifikt för konsultation och deltagande design (cocreation) av SRIA genom återkommande dialog o För rollen som brobyggare/dialogplattformsskapare mellan akademi, näringsliv och policy i Europa

17 Tack!

18 Möjligheter för europeisk forskning och innovation Judit Wefer, Britta Fängström 21 augusti 2014

19 Tre roller Finansiera forskning och innovation Nationell EUnod Expertmyndighet

20 Europeiska forskningsprogram betydande finansiär av svensk forskning Million SEK Swedish Research Council Europeiska ramprogrammet VINNOVA Swedish Energy Agency FORMAS FORTE Swedish National Space Board Year of comparison 2012 Source: E-corda and Statistics Sweden ISSN Bild 20

21 Bild 21 Europas städer: utmaningar och möjligheter

22 The European Research and Innovation Community Smart Cities Smart Urban Futures Smart Cities and Communities Urban Europe Sustainable Cities Horisont 2020 The European Commission and the Member States

23 Varför Horisont 2020? Smart tillväxt Hållbar tillväxt Inkluderande tillväxt Bild 23

24 Samhälleliga utmaningar Multidisciplinärt Sektorsöverskridande samverkan Utmaningsdriven ansats Bild 24

25 Samhälleliga utmaningar Health, demographic change and wellbeing European Bioeconomy Challenges: Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research; Secure, clean and efficient energy Smart, green and integrated transport Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Inclusive, innovative and reflective societies Secure societies Bild 25

26 Inclusive, innovative and reflective societies Utlysningar inom: Overcoming the Crisis: New Ideas, Strategies and Governance Structures for Europe The young Generation in an Innovative, Inclusive and Sustainable Europe Reflective Societies: Cultural Heritage and European Identities New Forms of Innovation Medlemsstaterna Forskarsamhället Medborgarna

27 Tre roller Finansiera forskning och innovation Nationell EUnod Expertmyndighet

28 Utmaningsdriven innovation Från teknologi, bransch, sektor till samhällsutmaningar som kan ge konkurrensfördelar för Sverige Miljö Hälsa Bild 28 Globalisering

29 Stadsbruk Stadsbruk ska ta fram modeller för att skapa jobb och höja livskvaliteten genom odling i städer för att göra dessa ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara.

30 Årscykel utlysningar Beslut Utlysning stänger Utlysningar återkommer 2 ggr/år med deadline sista torsdagen i januari och sista torsdagen i augusti Utlysning stänger Beslut

31 Kontakta oss om du vill veta mer om Horisont 2020

32 Kontakter NCP för Horisont 2020 Energi och Transport: Esa Stenberg, VINNOVA Miljö och klimat: Jessica Umegård, VINNOVA Inkluderande samhällen: Anna Halldén, VINNOVA BEST Britta Fängström, VINNOVA JPI Urban Europe Rebecka Engström, VINNOVA (NCP) Kristina Björnberg, Formas Smart Cities and Communities Emina Pasic, Energimyndigheten

33 Sveriges innovationsmyndighet Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta

34 Social innovation som redskap för radikal förändring o Social innovation vad menar vi med det? Joakim Forsemalm, Mistra Urban Futures o Förhållningssättets betydelse för sociala innovationer, Sabina Dethorey, Malmö stad o Mina Kvarter och Block by Block medborgardialog med Minecraft, Jörgen Hallström, Cloudberry Urban Souls AB

35 Socialt innovativt vad är då det? Joakim Forsemalm, Mistra Urban Futures

36 Fundamental to the understanding of social innovation ( ) is that it means innovation in social relations. As such, we see the term as referring not just to particular actions, but also to the mobilization of participation processes and to the outcome of actions which lead to improvements in social relations, structures of governance, greater collective empowerment, and so on. Moulaert, Frank; et al (eds). (2013). The international handbook on social innovation : collective action, social learning and transdisciplinary research.

37 Social innovations are new solutions (products, services, models, markets, processes, etc.) that simultaneously meet a social need (more effectively than existing solutions) and lead to new or improved capabilities and relationships and lead to a better use of assets and resources. ( ) In other words, social innovations are both good for society and enhance society s capacity to act. The TEPSIE definition (Theoretical, Empirical and Policy Foundations for Social Innovation in Europe)

38 We contend that social innovation is the best construct for understanding and producing lasting social change. In order to gain more precision and insight, we redefine social innovation to mean: A novel solution to a social problem that is more effective, efficient, sustainable, or just than existing solutions and for which the value created accrues primarily to society as a whole rather than private individuals. Phills Jr., Deiglmeier, & Miller (2008) Rediscovering Social Innovation

39 Förhållningssättet framför allt Sabina Dethorey Malmö stad, stadsområdesförvaltning Öster

40 Malmö - att ta utvecklingen vidare Stadsutvecklingsprocesser med framgångar Stora sociala utmaningar Satsningar och sociala innovationer Kommission för ett socialt hållbart Malmö Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö Politisk tyngd bakom besluten

41 Kommissionens övergripande rekommendationer Etablera en social investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i levnadsvillkor och göra samhällssystemen mer jämlika Förändra processerna genom att skapa kunskapsallianser och demokratiserad styrning

42 Att bejaka sociala innovationer Områdesprogram Herrgården Ett helhetsperspektiv på områdesutveckling Utgår från potentialen och möjligheterna Samarbetar över sektorsgränserna Utnyttjar skärningspunkterna Identifierar glappen Kunskapsallians Släpper processerna vidare till relevanta aktörer

43 Arabic game jam Behovet Fler arbetstillfällen Resurserna Befintliga kompetenser (språkliga, kulturella, branschmässiga) Nätverk och kontakter Infrastruktur och miljöer Erfarenheterna Överlåt ansvaret till rätt aktörer Utveckla konceptet successivt Stötta där det behövs och utveckla

44 Arabic game jam - nuläge Tre års genomförande Tre koncept på väg mot förverkligande Mervärden i form av fler till spelutbildningar, bättre nätverk, ökad kompetens inom branschen om vikten av kulturella och språkliga kompetenser

45 Det där med förhållningssätt Frågeställningarna Arbetssätten Samverkansformerna Insatserna Synergieffekterna Finns på Systemnivå Organisationsnivå Individnivå

46 Tankar att ta med sig Utveckla bejakande förhållningssätt så kommer de sociala innovationerna av sig självt Vi behöver problematiserande och självkritiska samtal om begreppet sociala innovationer Sociala innovationer är ingen universallösning Sociala innovationer är en sak, lokala initiativ en annan. Ibland sammanfaller de, ibland inte. En del sociala innovationer bygger på småskalighet och ska inte skalas upp

47

48 Utvecklades av Svensk Byggtjänst 2011 Workshops och dataspelet Minecraft Ungdomar påverkar ombyggnation Leds av Svensk Byggtjänst Bostadsbolaget/kommunen är uppdragsgivare Minecraft är ett digitalt Lego

49 Fisksätra, Nacka Hovsjö, Södertälje Drottninghög, Helsingborg

50

51 Internationell förlängning av Mina Kvarter UN-Habitat, Svensk Byggtjänst och Mojang i samarbete 300 stadsområden ska rustas upp fram till 2016 Nairobi första pilotprojektet Fokus på upprustning av offentliga platser Blockjobb.se

52 Les Cayes, Haiti Nairobi, Kenya Akure, Nigeria

53 Akure, Nigeria Ulleråker, Uppsala

54 Motivation - gruppdiskussioner ovad gör jag egentligen? ovari består det innovativa? ovad är det som är svårt? ovilket stöd och kunskapsutbyte vill jag ha?

55 Lunch

56 SEiSMiCs ramverk Livskvalitet i europeiska städer o Utmaningar och potential för social innovation - resultat från fokusgrupper i Sverige och Europa. Karl Palmås, Mistra Urban Futures o Plan för fortsatta möten och övrigt arbete i Sverige och Europa. Katarina Schylberg, IQ Samhällsbyggnad

57 Utmaningar och potential för social innovation - resultat från fokusgrupper i Sverige och Europa - Karl Palmås, Mistra Urban Futures

58 Vårens fokusgruppsmöten o Tre sammankomster i april: Göteborg, Stockholm och Malmö o Sammansättning av deltagare o Målsättning: Att identifiera urbana utmaningar där sociala innovationer kan göra verklig skillnad

59 Urbana utmaningar o Segregation o Hållbarhet o Centrum-periferi o Medborgardeltagande på riktigt

60 Exempel på sociala innovationer o Segregation: Malmö Stads sociala investeringsfond o Hållbarhet: Stadsjord i Göteborg o Centrum-periferi: Botkyrka o Medborgardeltagande på riktigt : Cultural planning

61 Urbana utmaningar i Europa: Fyra nyckelområden 1. Tillgång till och omfördelning av urbana tillgångar 2. Mångfald som motor för innovation och hållbarhet 3. Förändring genom deltagande och experimenterande 4. Anpassningsbarhet, kreativitet och resiliens i städer

62 Exempel på arbetsgrupper i Europa 1. Tillgång till och omfördelning av urbana tillgångar: Sharing Economy (Nederländerna) 2. Mångfald som motor för innovation och hållbarhet: Democratization of Innovation (Nederländerna) 3. Förändring genom deltagande och experimenterande: Community Led Local Development in Urban Areas (Tjeckien) 4. Anpassningsbarhet, kreativitet och resiliens i städer: Social Innovation Practices in Urban Economy (Italien)

63 Plan för fortsatta möten och övrigt arbete i Sverige och Europa Katarina Schylberg, IQ Samhällsbyggnad

64 Aktiviteter Europeisk nivå Nationell nivå 3 nationella fokusgrupper (April 2014) Konstituerande Workshop (Augusti 2014) Lanseringsevent (November 2014) 1:a NaNet workshop (December 2014) SEiSMiC Forum 2:a NaNet workshop (Augusti 2015) SEiSMiC Forum 3:e NaNet workshop (December 2015) SEiSMiC Forum 4:e NaNet workshop (Maj 2016) Implementering av nationella nätverk Drift av nationella nätverk

65 Det svenska nätverket o Nätverk av aktörer o Startmöte 21 augusti 2014 o Arbetsgrupper förbereder svenska inspel till lanseringsseminariet o Lansering av SEiSMiC-projektet och 10 nationella nätverk i Bryssel november 2014 o Ytterligare fyra möten under huvudsakligen i Stockholm och Göteborg (ev tematiskt fokuserade)

66 Tematiskt fokuserade möten i olika städer o Startmöte i Stockholm på Färgfabriken den 21 augusti Etablera nätverket, organisera arbetet, tillsätta arbetsgrupper inom varje tema. o Göteborg (dec 2014) Mångfald som motor för innovation och hållbarhet samt Städers anpassningsförmåga, kreativitet och resilience o Stad ej bestämd (maj 2015) Förändring genom deltagande och experiment o Stockholm (nov 2015) Tillgång till och fördelning av städernas tillgångar - - Ev som ett öppet seminarium inom ramen för Färgfabrikens seminarieserie Stockholm on the move. o Göteborg (maj 2016) Slutseminarium - - Slutsatser av arbetet och strategier för nätverkets fortsättning.

67 Tematiska arbetsgrupper Tillgång till och omfördelning av urbana tillgångar Mångfald som motor för innovation och hållbarhet Förändring genom deltagande och experimenterande Anpassningsbarhet kreativitet och resiliens i städer Innehåll: ca 80 min. Process/struktur: ca 60 min. Välj ett tema!

68 Diskussionsfrågor - utgångspunkter o Val av tematisk arbetsgrupp o Vad gör ni? o Vad är svårt, vilka utmaningar står ni inför, vad hindrar initiativen från att växa och utvecklas? o Vilket kunskapsutbyte behöver ni, vill ni ha? o Vilka andra projekt och aktörer är centrala i förhållande till temat och kan engageras? o Resultatet redovisas på blädderblock o Eftermiddagskaffe serveras och intas när det passar gruppen

69 Följ arbetet på

Sociala innovationer. Ett internationellt perspektiv 2014:12

Sociala innovationer. Ett internationellt perspektiv 2014:12 PM 2014:12 Sociala innovationer Ett internationellt perspektiv Tillväxtanalys har på uppdrag av Forte studerat såväl synen på, som mekanismer för, sociala innovationer inom det bredare hälso- och välfärdsområdet

Läs mer

Främjande av hållbar stadsutveckling

Främjande av hållbar stadsutveckling Rapport 2013:10 REGERINGSUPPDRAG Främjande av hållbar stadsutveckling Slutrapportering av ett regeringsuppdrag till Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitekturmuseet Främjande av hållbar stadsutveckling

Läs mer

VÄRMLANDSSTRATEGIN KOPPLAT TILL EU:S FONDER OCH PROGRAM 2014-2020

VÄRMLANDSSTRATEGIN KOPPLAT TILL EU:S FONDER OCH PROGRAM 2014-2020 FAKTA I KORTHET Nr. 7 2014 VÄRMLANDSSTRATEGIN KOPPLAT TILL EU:S FONDER OCH PROGRAM 2014-2020 Syftet med den här publikationen är att visa exempel på hur ett urval av EU:s fonder och program knyter an till

Läs mer

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program Målsättning med dagen - Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program - Knyta kontakter och utbyta erfarenheter 09.00 Uppstart, presentation

Läs mer

HÅLLBARA URBANA OMSTÄLLNINGAR

HÅLLBARA URBANA OMSTÄLLNINGAR HÅLLBARA URBANA OMSTÄLLNINGAR En modell för att förstå framväxten av innovation i hållbar stadsutveckling Elin Lindahl Hanna Rydehell LIU-IEI-TEK-A--14/01926--SE Institutionen för ekonomisk och industriell

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

Nyfiken på. Eurostars

Nyfiken på. Eurostars Nyfiken på Eurostars Dagordning Välkomna Introduktion Karin Aase Eurostars Elisabet Nielsen Vittnesmål Martin Ryner från Vironova berättar PAUS Tips från en utvärderare Kjell Stenberg Supportkontoret Tuulikki

Läs mer

Vad har hänt, vad görs och vad borde göras i Det urbana spelet? ARBETSMATERIAL 2014:2

Vad har hänt, vad görs och vad borde göras i Det urbana spelet? ARBETSMATERIAL 2014:2 Vad har hänt, vad görs och vad borde göras i Det urbana spelet? ARBETSMATERIAL 2014:2 Vad har hänt, vad görs och vad borde göras i Det urbana spelet? Utvärdering av Det urbana spelet 2 Vad har hänt, vad

Läs mer

DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION. En förstudie av Mötesplats Social Innovation

DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION. En förstudie av Mötesplats Social Innovation DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION En förstudie av Mötesplats Social Innovation Utgivare Mötesplats Social Innovation (MSI) Rapportförfattare Per-Anders Hillgren Louisa Szücs Johansson Illustrationer Louisa

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

Spetstekniker för miljömålen. Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik

Spetstekniker för miljömålen. Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik Spetstekniker för miljömålen Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik RAPPORT 5933 MARS 2015 Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK 2015-01-29 1 Innehåll Utlysningar... 3 Vinnova... 3 1 Transport- och miljöinnovationer 2015... 3 2 Innovationsprojekt i företag... 3 3 Testbäddar

Läs mer

Ansökan till VINNOVA. OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. Diarienummer.

Ansökan till VINNOVA. OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. Diarienummer. Ansökan till VINNOVA Diarienummer 2015-04335 Avsänd av sökande 2015-08-27 10:36 Utlysning Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2015 (höst) OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt,

Läs mer

Affärsdriven hållbar stadsutveckling

Affärsdriven hållbar stadsutveckling Pilotprojekt 2010-2011 Affärsdriven hållbar stadsutveckling Goda exempel och potential Elin Eriksson, Anders Sandoff, Göran Värmby, Petter Rönnborg, Christian Jensen, Stefan Molnar, Bert-Ola Bergstrand,

Läs mer

Horizon 2020. Umeå 2013-01-24. Lars Wikman Senior adviser in European Affairs North Sweden European Office

Horizon 2020. Umeå 2013-01-24. Lars Wikman Senior adviser in European Affairs North Sweden European Office Mobile:+46 70 5555 117 E-mail: lars.wikman@northsweden.eu Homepage: www.northsweden.eu Horizon 2020 Umeå 2013-01-24 Lars Wikman Senior adviser in European Affairs North Sweden European Office 20 Bil Innovation

Läs mer

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 9 : 0 2 VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI ATT FRÄMJA HÅLLBAR TILLVÄXT I SVERIGE GENOM INTERNATIONELLT FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSSAMARBETE Titel: VINNOVAs internationella

Läs mer

Hållbart Arbetsliv i Sverige 2020

Hållbart Arbetsliv i Sverige 2020 Hållbart Arbetsliv i Sverige 2020 Dokumentation från en idékonferens den 1 december 2014 Forskare, arbetsmarknadens parter, myndigheter och övriga intressenter ger sin syn på förutsättningarna för ett

Läs mer

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ARBETSLIV FORSKNING TRANSPORT HÄLSA GLOBALT LEDANDE INDIVIDER OCH INNOVATIONSMILJÖER KUNSKAPSTRIANGELN ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING

Läs mer

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt.

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. 08 14 Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. Innehåll D! 08 14 in English? You find a pdf to download

Läs mer

3-4 september 2013, 7A Odenplan

3-4 september 2013, 7A Odenplan 3-4 september 2013, 7A Odenplan Innehållsförteckning Varmt välkommen till Planskiss sid. 05 Översiktsprogram sid. 06 Program tisdag 3:e september sid. 08 Diamantpriset / Konferensmiddag sid. 11 Program

Läs mer

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Under 2014 utlyste Formas bidrag till forskning med anledning av branden i Västmanland Omslagsfoto: Med anledning av branden i Västmanland sommaren 2014 utlyste

Läs mer

Horizon 2020: Hur kan regioner jobba med forskning och innovation? Bryssel 20 mars 2013. Dan Andrée VINNOVA Bryssel. Bild 1

Horizon 2020: Hur kan regioner jobba med forskning och innovation? Bryssel 20 mars 2013. Dan Andrée VINNOVA Bryssel. Bild 1 Horizon 2020: Hur kan regioner jobba med forskning och innovation? Bryssel 20 mars 2013 Dan Andrée VINNOVA Bryssel Bild 1 Horizon 2020 Vad är Horizon 2020? Innehåll Konsekvenser av och möjligheter i Horizon

Läs mer

Innovationer och ny teknik

Innovationer och ny teknik VINNOVA Analys VA 2013:13 Innovationer och ny teknik Vilken roll spelar forskningen? Lennart Elg Titel: Innovationer och ny teknik - Vilken roll spelar forskningen? Författare : Lennart Elg Serie : VINNOVA

Läs mer

Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling

Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling Hundra nya företag, 3000 nya jobb och 750 miljoner i skatteintäkter. En strategisk satsning på nanoteknik idag kommer att ge tillväxt i Sverige och internationell

Läs mer

BID - samverkan FÖR FRAMGÅNG. Business Improvment District i SVERIGE & SKOTTLAND

BID - samverkan FÖR FRAMGÅNG. Business Improvment District i SVERIGE & SKOTTLAND BID - samverkan FÖR FRAMGÅNG Business Improvment District i SVERIGE & SKOTTLAND Business Improvement District (BID) är en metod för samhällsutveckling där affärsnytta förenas med samhällsnytta. Konceptet

Läs mer

Block 3 Tematiska möjligheter. - Näringsliv

Block 3 Tematiska möjligheter. - Näringsliv Block 3 Tematiska möjligheter - Näringsliv Vad menar vi med Näringsliv? Två huvudkategorier Program där offentliga aktörer ges möjligheter att stötta och stimulera näringslivet Program där företag kan

Läs mer

Extraresurs till arbetsgruppen för programmet Uthållig kommun

Extraresurs till arbetsgruppen för programmet Uthållig kommun Extraresurs till Uthållig kommun Slutrapport Sida 1 av 16 Extraresurs till arbetsgruppen för programmet Uthållig kommun Undertecknad Tiberiu Kadar har fått uppdraget att arbeta som extraresurs i Trelleborgs

Läs mer

Innehåll. Lars Reuterswärd har ordet 4. 2011 i korthet 6-7. Höjdpunkter 2011 8-9. RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11

Innehåll. Lars Reuterswärd har ordet 4. 2011 i korthet 6-7. Höjdpunkter 2011 8-9. RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11 Årsrapport 2011 Innehåll Lars Reuterswärd har ordet 4 Vision 5 2011 i korthet 6-7 Höjdpunkter 2011 8-9 RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11 Att gå samman för att möta urbana utmaningar 12-13 Göteborg

Läs mer

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013 Dnr 11.1 2013 2018 Rapport R1: 2014 ISBN: 978-91-540-6080-1 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Bilder i inlagan: Sid. 4, 8, 18, 28, 32, 38, 41, 44 Johnér Bildbyrå / Sid. 6 Shutterstock.

Läs mer

Social hållbarhet inte bara sustainababble? Från mångtydig vision till analytiskt redskap vid uppföljning av stadsbyggnadsprojekt

Social hållbarhet inte bara sustainababble? Från mångtydig vision till analytiskt redskap vid uppföljning av stadsbyggnadsprojekt Örebro universitet HUMUS Centrum för urbana och regionala studier December 2013 Social hållbarhet inte bara sustainababble? Från mångtydig vision till analytiskt redskap vid uppföljning av stadsbyggnadsprojekt

Läs mer