Nytt. AllboHus. Äldre i centrum. Nya regler för tillval. Underhåll i våra fastigheter. Tidning för AllboHus Hyresgäster. Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt. AllboHus. Äldre i centrum. Nya regler för tillval. Underhåll i våra fastigheter. Tidning för AllboHus Hyresgäster. Nr 4 2014"

Transkript

1 Nytt AllboHus Tidning för AllboHus Hyresgäster Nr Äldre i centrum Nya regler för tillval Underhåll i våra fastigheter

2 ORDFÖRANDE HAR ORDET Ordf. Mikael Johansson har ordet N Ett av de beslut som jag är mest u är denna mandatperiod snart till ända och det är dags att summera de senaste fyra åren. När jag tillträdde som odförande var det mitt första politiska förtroendeuppdrag. Jag hade i princip ingen erfarenhet från fastighetsmarknaden och tog mig an uppdraget med stor nyfikenhet. Som tur var fanns det många duktiga tjänstemän i organisationen som har hjälpt mig otroligt mycket. Jag tycker att vi har haft en väl fungerande styrelse som har haft fokus på samarbete och utveckling för AllboHus bästa. Vi har under dessa fyra år startat igång många spännande projekt och om det inte vore för diverse bullerkrav hade vi haft fler igång. Vi har dessutom märkt att det blir mer och mer vanligt med överklagande i upphandlingar, detta har också försenat flera av våra projekt. Men som avgående ordförande måste jag ta tillfället i akt och sammanfatta de största projekten som styrelsen fattat beslut om under denna mandatperiod. nöjd med är beslutet att anställa vår nuvarande VD, Magnus Fransson. Det är en kompetent och omtyckt VD och jag tror och hoppas att han ska leda AllboHus under lång tid framöver. Köpet av alla verksamhetslokaler och övertagandet av parkverksamheten från Alvesta kommun. Byggnation av ambulansstation på Björnstorp. Tillbyggnaden av Asken i Grimslöv. Nybyggnation av åtta lägenheter i Vislanda.,, Renovering av kvarteret Trädet i Alvesta Renovering av Lammet och Åkan ten i Moheda. Renoveringen av Grönkullaskolan Gamla vårdcentralen har blivit en nyrenoverad och omtyckt för skola och Aringsgården är på väg att bli ombyggd till åtta föreskoleavdelningar. Ett flertal fastigheter har sålts till privata aktörer, detta för att frigöra kapital till nybyggnation och renovering av våra övriga fastigheter. Jag tycker att vi har haft en väl fungerande styrelse som har haft fokus på samarbete och utveckling för AllboHus bästa. Vi har också genomfört en mängd åtgärder för att minska vår energianvändning. Till exempel går vårt solanläggning i Vislanda nu med full fart, mycket tack vare Torbjörn Hei merts arbete. Förutom dessa projekt har AllboHus genomfört en mängd mindre projekt för att skapa lokaler till våra hyresgäster. Vi har dessutom påbörjat arbetet med att renovera och bygga till både Vislandaskolan och Mohedaskolan som startar under Vi har tillsammans med Alvesta kommun påbörjat både LSS-bo ende och särskilt boende för äldre, som kommer att bli ett av Alvesta kommuns största bygg projekt genom tiderna. Sist men inte minst är vi i start groparna att komma igång med 20 radhuslägenheter på Högåsängen. I detta projekt har vi tänkt oss att prova en ny upplåtelse form, nämligen hyrköp som ska bli ett nytt spännande arbetssätt. Avslutningsvis skulle jag vilja tacka övriga styrelsen för gott samarbete, men framförallt alla kompetenta och trevliga medarbetare på AllboHus. /Ordförande Mikael Johansson /Mikael Johansson AllboHus Fastighets AB Storgatan 15 A, Alvesta Tel Hemsida: 2 AllboHusNytt Ansvarig utgivare: Magnus Fransson Redaktionsansvarig: Karl-Olov Rydå Original och tryck: JW Tryck, Alvesta AllboHusNytt är producerad av AllboHus Fastighets AB tryckt på miljövänligt papper Omslagsbild: Inger Henriksson, i Moheda

3 INFORMATION Äldre i centrum Under november och december 2014 kommer designlinjen på Linnéuniversitetet att arbeta med ett projekt i Alvesta som heter Äldre i centrum. Projektet går ut på att titta på vad som skulle kunna göras för att Alvesta centrum skulle bli mer attraktivt framförallt för äldre. Men skall ett centrum kunna bli attraktivt för en grupp, är troligen en förutsättning att centrumet upplevs som attraktivt för alla grupper i samhället. Studenterna kommer därför att titta på Alvesta centrum ur ett ganska brett perspektiv. I projektet ingår 24 studenter av vilka tio är utbytesstudenter från bland annat Ecuador, Dominikanska republiken, Sydkorea, Australien och Tyskland. Projektet startade den tredje november med en uppstartsträff där representanter för AllboHus, Alvesta kommun, Handelsklubben, SPF och PRO resonerade kring vad som skulle kunna göras i Alvesta centrum för att skapa en mer spännande och dynamisk plats. Frågor som diskuterades var huruvida parkeringsplatserna i centrum är tillräckligt många, om Storgatan bör vara bilfri alltid eller vissa dagar, om torghandeln bör bedrivas på Storgatan eller i Järnvägsparken m.m. Vår förhoppning är att studenterna med friska ögon skall gripa sig an uppgiften och sannolikt kan de se möjligheter som vi inte ser. / K-OR Klotter under höstlovet nder höstlovet utsattes ett stort antal fastigheter i Alvesta för klotter, bland andra drabbades AllboHus, Alvesta kommun Järnhusen och Dahlströms fastighet på Storgatan av omfattande skadegörelse i form av klotter. Klottret återfanns på ett flertal skolor, centrumfastigheter, på skateboardparken vid Hagaskolan, på lyktstolpar, på parkbänkar, på broar och i tunnlar. AllboHus har som princip att omedelbart ta bort klotter så snart vi upptäcker det. Denna gång målades nytt klotter nästan varje natt under höstlovet. Det tråkiga är att saneringen av klotter är mycket kostsam. För AllboHus del bedömer vi att kostnaderna för saneringen av höstlovets klotter kommer att kosta ca kronor, pengar som skulle kunna användas på ett mycket bättre sätt. Då AllboHus intäkter nästan enbart består av hyror, riskerar kostnader av denna art att på sikt höja hyrorna i våra lägenheter och lokaler. En annan tråkig effekt är att saneringen av klotter och åtföljande bättringsmålning är negativ ur miljösynpunkt. För även om saneringen idag är miljövänligare än förut, utgör den ändå en belastning på miljön. Den sammanlagda kostnaden för samtliga fastighetsägare som drabbades av klotter under höstlovet lär bli betydligt högre. Ser man problemet i ett större perspektiv innebär onödiga kostnader av denna typ, att andra viktiga åtgärder och investeringar inte blir av. / K-O R AllboHusNytt

4 Nya regler för tillval Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen har nya regler avseende tillval införts. Reglerna ändras då många tillval blivit dyrare och den kostnad hyresgästen betalar inte längre motsvarar bolagets kostnad för åtgärden. Både AllboHus och Hyresgästföreningen tycker det är viktigt att kostnaden för tillval täcker vad tillvalet kostat, så att inte övriga hyresgäster drabbas av dessa kostnader. För vissa tillval införs en administrativ kostnad som hyresgästen skall betala i samband med beställningen. Denna avgift införs för att täcka AllboHus administrativa kostnader för tillvalen. De nya tillvalspriserna framgår nedan: Engångsbelopp som faktureras via hyresavin och tillhör sedan lägenheten Tittöga inkl montering Nyckel till postfack 1st nyckel Cylinderbyte Bokningscylinder ink nycklar Tagg Batteribyte brandvarnare ink batteri Lysrör ink byte Brandvarnare ink montering Brytskydd ink montering 490kr 150kr 370kr 500kr 280kr 150kr 50kr 250kr 100kr 670kr Engångsbelopp som faktureras via hyresavin och tillhör sedan hyresgästen Duschsarg Hällskydd till spis Brandfilt Parabolfäste ink montering Sopsorteringsfack Tjänster/vaktmästeri 400kr 600kr 150kr 625kr 945kr Fönsterputsning 370kr/tim + materialkostnader Hemstädning 370kr/tim + materialkostnader Flyttstädning 370kr/tim + materialkostnader Service 460kr/tim + materialkostnader e.x uppsättning av tavlor Vitvaror tillhör lägenheten, vitvaror som byts före avskrivningstid debiteras 400kr administrativ kostnad + restvärde Tvättmaskin 400kr administrativ kostnad 72kr/mån + ev restvärde Torktumlare 400kr administrativ kostnad 62kr/mån + ev restvärde Torktumlare med värmepumpsteknik 400kr administrativ kostnad 96kr/mån + ev restvärde Diskmaskin 400kr administrativ kostnad 76kr/mån + ev resvärde Diskmaskin ej förberett 400kr administrativ kostnad 102kr/mån + ev restvärde Hällspis 400kr administrativ kostnad 11kr/mån + ev restvärde Induktionsspis 400kr administrativ kostnad 38kr/mån + ev resvärde 4 AllboHusNytt

5 Nya regler för tillval Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen har nya regler avseende tillval införts. Reglerna ändras då många tillval blivit dyrare och den kostnad hyresgästen betalar inte längre motsvarar bolagets kostnad för åtgärden. Både AllboHus och Hyresgästföreningen tycker det är viktigt att kostnaden för tillval täcker vad tillvalet kostat, så att inte övriga hyresgäster drabbas av dessa kostnader. För vissa tillval införs en administrativ kostnad som hyresgästen skall betala i samband med beställningen. Denna avgift införs för att täcka AllboHus administrativa kostnader för tillvalen. De nya tillvalspriserna framgår nedan: Övrigt Badkar utan front 400kr administrativ kostnad 22kr/mån Badkar utan front med blandare 400kr administrativ kostnad 32kr/mån Timer med jordat uttag 11kr/mån Lysrörs armatur till kök 8kr/mån Timer till spis 41kr/mån Volymkåpa/kolfilterfläkt med hyllfront 49kr/mån Bänkbelysning ink 2 jordade uttag 8kr/mån CPE ink 2 datauttag 20kr/mån Ytterligare datauttag 10kr/mån Bortval tillämpas inte, samtliga månadskostnader höjs på samma sätt som hyran och läggs till grundhyran. Tillval kan bara beställas av förstahands hyresgäst, som inte har skulder till AllboHus. Testa din brandvarnare Inför ljusets stora högtid är det dags att kontrollera din bandvarnare. Håll in testknappen. Om det inte piper i brandvarnaren när du hållit testknappen intryckt i 5 sekunder är batteriet slut och måste bytas. Batteriet ett 9 volts batteri som finns att köpa i dagligvaruhandeln. Om du inte kan testa eller byta batteri själv kanske du kan be en granne, anhörig eller någon av våra bovärdar. Brandvarnaren är en billig livförsäkring. Se till att den fungerar och glöm inte att släcka ljusen! AllboHusNytt

6 FÖRVALTNINGSAVDELNINGEN Förvaltningsavdelningen informerar I följande rader informerar vi om vad som pågår samt vad som är utfört under hösten gällande underhåll i våra fastigheter. Västregårdsvägen Hjortsberga. Under vecka 44 utfördes arbete med ny asfaltsbeläggning på Västregårdsvägen i Hjortsberga. Vi är själva mycket nöjda med resultatet och hoppas att hyresgästerna delar vår uppfattning. Hotell Rådmannen. Vi utför under hösten en totalrenovering av 16 badrum på Hotell Rådmannen. Nya avloppstammar, nya ytskikt och nytt porslin. Förhoppningen är att hotellets gäster kommer att få ett trevligt boende då man checkar in i ett hotellrum med nyrenoverat badrum. Asfaltering. Då Hagagårdsvägen 2-4 i Alvesta har haft asfalt, staket och stödmurar som varit i dåligt skick så har vi i höst lagt ny asfalt, ny linjemarkering samt ersatt stödmur och staket med att plana ut marken med gräsmatta och ersatt stödmuren med kantsten. Humblevägen Torpsbruk. Vi fräschar upp tvättstugan på Humblevägen i Torpsbruk med ny tvättmaskin, nymålade väggar samt en ny golvmatta. Värendsgatan 12 A-C Alvesta. Vi har under hösten genomfört ett omfattande underhållsarbete i korridorerna på Värendsgatan 12 A-C där samtliga tre våningsplan med lägenheter har fått nya golvmattor, totalt 350 löpmeter ny golvmatta. I samma omtag har även väggarna målats om. Med nya golvmattor och nymålade väggar upplevs korridorerna som betydligt mycket ljusare och trevligare. Torpsbruksvägen och Hembygdsvägen Moheda. Då sopkärlen för hushållssopor varit placerade utmed en gavel på en av huskropparna så har detta under den varma årstiden skapat en otrevlig doft för hyresgästerna som haft sin uteplats i närheten av sopkärlen. Med tanke på detta har vi under hösten gjutit upp en betongplatta i anslutning till parkeringen. Där placerar vi 2 betongkärlskåp där hyresgästerna nu slänger sina hushållssopor. Stjärnhuset. För att minska torktiden i torkrummet har en avfuktare installerats. Vi fräschar även upp torkrummet med att måla utrymmet, ny belysning samt nya torklinor att hänga tvätten på. Hjorten och Sköldmön. I början av hösten genomfördes tvättning av samtliga balkongavskärmningar på fastigheten Hjorten. Vi passade även på att tvätta skärmtaket i kvarteret Sköldmön som sträcker sig från Alvesta Taxi fram till butiken Hemma Kväll. Mandarin Garden. Vi fräschar upp restaurang Mandarin Garden med ny golvmatta under hösten. Den nya mattan är en textilmatta som består av 50 x 50 cm stora plattor. Furuliden. Under oktober månad genomfördes en omfattande renovering på en av servicehuset Furulidens hissar. Vi har moderniserat el, hydraulik och dörrmaskineri. Belysning. På Rönnedalsområdet har vi förbättrat den utvändiga belysningen avsevärt genom att installera 3 höga master med 3-4 armaturer per mast. Även carportarna i området har fått bättre belysning genom nya led armaturer. Armaturerna i carportarna har en ny placering som gör att man lyser upp både carportar och intill liggande körbana betydligt bättre. Lekutrustning. Under hösten har Grönkullaskolan fått 3 nya lekredskap i form av kompisgungor och balanslek. Även Fårakullens förskola i Moheda har fått nya redskap, där har vi nytt lekhus med rutschbana och en ny sandlåda. /MM 6 AllboHusNytt

7 HYRESGÄSTFÖRENINGEN Att hyra en lägenhet och att få vara med och bestämma hur man vill bo! Det perfekta boendet finns inte. Det finns alltid kvalitetsförbättringar att göra. Barnens lekmiljö kan alltid bli bättre. Tillgängligheten för funktionshindrade kan alltid utvecklas. Belysningen, trädgården, tvättstugan, trapphuset, hyresvärdens service m.m. Nästan allt kan man som hyresgäst vara med och påverka! Vi har alla olika värderingar och syn på vad som är bra och vad som kan bli bättre! Ställ dig själv frågan. - Vad är det bästa med att bo här? - Vad skulle jag vilja utveckla och göra bättre? Glädjen av att tillsammans med sina grannar få göra något bra, värmer gott i hjärtat. Det är bara du som vet hur det är att bo! Du behövs, för det är du som har kompetensen om hur det är att bo, vad som är bra och vad som ska bevaras och vad det är som är sämre och bör förbättras. Du är viktig för att det du gör berör alla som bor i bostadsområdet. Trivsel och gemenskap Många gånger flyttar vi in i ett hus och det dröjer innan vi lär känna varandra i trapphuset och än längre innan vi lär känna grannar i huset och bostadsområdet. Genom att tillsammans med grannar utveckla olika trivsamma aktiviteter utvecklar vi tryggheten och trivseln i området. Varför inte ha en enkel gårdsfest med grilla och fika. Lite underhållning från en glad dragspelare. Pysselkväll med barnen, kransbindning inför julen, osv. Prata med AllboHus så kanske de kan bidra med stöd och hjälp. Allbohus och Hyresgästföreningen arbetar tillsammans med alla hyresgästers rätt till ett inflytande av sitt boende. Du som hyresgäst kan vara med och påverka ditt boende, till exempel hur du vill att det ska se ut på gården utanför ditt hus. Du vet väl om att du kan hitta all information om din lägenhet på mina sidor. Kanske du vill kunna använda fritidslokalen eller vara med och starta upp något roligt projekt tillsammans med dina grannar! Hyresgästföreningen driver olika projekt i bostadsområdena och vi har personal som finns till hands om du vill ha hjälp att komma igång med något trevligt. Vi har just startat upp ett odlingsprojekt utanför Kafé Rönnedal där flera hyresgäster kommer driva sin egen odling. Det finns möjligheter att i framtiden starta upp odlingar på andra platser, kontakta någon från Hyresgästföreningen så ska vi hjälpa till med det vi kan. Vi har även för avsikt att renovera bastun på Värendsgatan 30. Detta efter vi genomfört en enkät och funnit att det finns intresse för att använda bastun. Vi behöver dock komma i kontakt med några som är intresserade att hjälpa till att sköta tidsbokning, nycklar mm. Allbohus kommer renovera bastun om det är flera som är intresserade av att använda den. Hyresgästföreningen ger dig makten att påverka! Hyresgästföreningen har ett avtal med AllboHus som ger hyresgästerna rätt att påverka hyressättningen när AllboHus begär att få höja hyran. Hyresgästföreningen kan också begära förhandling kring frågor som berör hyresgästerna i allmänhet. Det kan handla om frågor som rör tvättstugan, trapphuset, lekplatser, trädgården, ordningsfrågor, trygghetsfrågor, säkerhetsfrågor osv. AllboHus vill att du som hyresgäst ska vara med och påverka. En förhandling är inte en tid av bråk, utan en tid för samtal där målet är att kompromissa sig fram till en bra lösning på ett problem. Hyresgästernas medverkan i förhandlingarna är därför mycket viktiga. Hyresgästföreningen är hyresgästernas röst i området! En lokal Hyresgästförening, består av medlemmar, boende i bostadsområdet. Uppdraget är att vara hyresgästernas företrädare och med stöd av kunniga förhandlare och verksamhetsutvecklare utveckla hyresrätten, så som ni som hyresgäster önskar. Hyresgästföreningen behöver dig! Vi vill få igång en lokal Hyresgästförening i ditt bostadsområde. Vill du veta mer, ring Anneli Lindgren på Hyresgästföreningen på tel Skapa ett bättre boende för dig och dina grannar Kontakta gärna oss Kontakta Kent Ekberg om du är intresserad av att hjälpa till. Kent är ordförande i Hyresgästföreningen Alvesta och bor på Värendsgatan 30 G. Telefon Verksamhetsutvecklare Henrik Larsson finns om du undrar över något eller har något du vill göra i ditt bostadsområde. Foto: Annika Wallsson, Hem&Hyra AllboHusNytt

8 SNÖ & HALKBEKÄMPNING Snö och halkbekämpning ÖPPETTIDER et är AllboHus som ansvarar för snöröjning och halkbekämpning i våra bostadsområden och i anslutning till våra fastigheter med kommunal verksamhet ex skolor, förskolor samt servicehus. Vi snöröjer så mycket som möjligt med maskiner, men utanför entréer och där våra maskiner inte kommer fram, måste vi skotta för hand. Vi snöröjer och handskottar så att man i första hand kan ta sig fram till portar och ingångar samt fram till sophus och tvättstugor. Om det är praktiskt möjligt väntar snöröjarna tills det slutat snöa, men ska det enligt prognosen komma mycket snö åker de ut trots ihållande snöfall. Vid stora snöfall på kort tid kan det ta ett tag innan maskinerna och snöskottarna hinner runt till alla områden. Vår ambition är att röja så snabbt och bra som möjligt. Halkbekämpning I samband med att snön tas bort sandas också isiga gångvägar och trappor. Vi halkbekämpar med sand eller salt. Av miljöskäl försöker vi använda så lite salt som möjligt. Du kan hjälpa oss Vi röjer infarter till parkeringar och skapar framkomlighet till parkeringsplatser. Du som parkerar längs gatorna var uppmärksam på skyltarna och respektera P-reglerna så att du inte hindrar snöröjningen. Står du på en parkeringsplats som är avgiftsfri och inte är snöröjd hjälper du oss genom att byta till en annan avgiftsfri parkering som är snöröjd. Ställ undan din cykel om du inte planerar att cykla i vinter. Fastlåsta cyklar som lämnas på gång- eller cykelbana hindrar för snöröjningen. Snö och istappar på taken eller isbildning som beror på vatten från stuprännor bildas mycket snabbt och utgör en risk för alla som ska passera. Det kan därför vara svårt för vår personal att hinna upptäcka dem. Ser du farliga istappar eller snö som riskerar att rasa ner från tak i våra bostadsområden är vi tacksamma om du ringer vår: Felanmälan vardagar kl på tel eller gå in på vår hemsida allbohus.se och logga in på mina sidor. Där kan du registrera din felanmälan oavsett tid på dygnet. Ta det försiktigt! Eftersom vi inte alltid hinner hålla jämna steg med snö och halka vill vi uppmana alla trafikanter att ta det försiktigt och att använda rätt utrustning, reflexer, vinterdäck och om du är gående är broddar en bra åtgärd. För alla gäller det att vara ute i god tid och att planera sin resa. /K.P måndag, onsdag och torsdag tisdag fredag ÄNDRADE ÖPPETTIDER 23/12 5/1 kl kl Den första i varje månad eller närmaste arbetsdag därefter har vår bostadsförmedling öppet även förmiddagen. TELEFONTIDER Bobutik, ekonomiavdelning och felanmälan har telefontider vardagar kl Tel När du ringer detta nummer kommer du att få ett antal alternativ att välja på. Har du ett ärende eller felanmälan till bovärd tryck knapp 1. Vill du nå vår bobutik/kundtjänst trycker du knapp 2. Vill du boka tid för visning av en lägenhet tryck knapp 3. Vill du komma i kontaktmed ekonomiavdelningen tryck knapp 4. God Jul & Gott Nytt År!

Nytt. AllboHus. Nya lekredskap. Betalningsrutiner. Inflyttningsbesök hos nyinflyttade. Nyproduktion av marklägenheter/radhus

Nytt. AllboHus. Nya lekredskap. Betalningsrutiner. Inflyttningsbesök hos nyinflyttade. Nyproduktion av marklägenheter/radhus Nytt AllboHus Tidning för AllboHus Hyresgäster Nr 2 2014 Nya lekredskap Betalningsrutiner Inflyttningsbesök hos nyinflyttade Nyproduktion av marklägenheter/radhus VD HAR ORDET VD Magnus Fransson har ordet

Läs mer

Nr 4 2013. Nya Lokalhyresgäster. Besök av Linnéuniversitetet. Genomförda underhållsåtgärder

Nr 4 2013. Nya Lokalhyresgäster. Besök av Linnéuniversitetet. Genomförda underhållsåtgärder Nr 4 2013 Nya Lokalhyresgäster Besök av Linnéuniversitetet Genomförda underhållsåtgärder VD HAR ORDET VD ord Vi har redan gått in i december och jag kan se tillbaka på mitt första år som VD för AllboHus

Läs mer

Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö. Infoblad november

Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö. Infoblad november Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö Infoblad november BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 2 (4) Hösten är över oss och snart kommer kylan krypandes Alla helgona är runt knuten och snart stundar julen. Tänk på att det är

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Kvarteret Provisorn 4

Kvarteret Provisorn 4 Din fastighet Kvarteret Provisorn 4 Beläget på: Tulegatan 4-8, Kungstensgatan 17, Rådmansgatan 32, Birger Jarlsgatan 57-63. Regler gällande sopor, el, vatten etc finns i Ert kontakt då olika regler gäller

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara 10 okt 2014 Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara Förhandlingarna kring hyran i Hus 3, Pennygången 33 47, efter renoveringen är klara. Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter Göteborg

Läs mer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer Att jobba för HFAB Handbok för entreprenörer HFAB det självklara valet när du tänker bostad i Halmstad Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden för HFAB:s verksamhet.

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Nr 4 2012. Ny VD. Vad har hänt efter kundenkäten? Parken ny verksamhet. Nya Lokalhyresgäster. Senaste nytt från områdena

Nr 4 2012. Ny VD. Vad har hänt efter kundenkäten? Parken ny verksamhet. Nya Lokalhyresgäster. Senaste nytt från områdena Nr 4 2012 Ny VD Vad har hänt efter kundenkäten? Parken ny verksamhet Nya Lokalhyresgäster Senaste nytt från områdena VD HAR ORDET VD-ord och Ordförande ord Tiden flyger fram och det är ibland svårt att

Läs mer

Hemservice och erbjudanden

Hemservice och erbjudanden Hemservice och erbjudanden Hushållsnära tjänster och hemservice för dig som hyresgäst! FLYTTNINGSSTÄDNING Fönsterputsning ingår. 1 rok 2.732: 2 rok 3.207: 3 rok 3.800: Fönsterputsning, 2-sidig 1 rok 540:

Läs mer

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Fastighetsutveckling Distrikt Söderort Hyresgästsamråd Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001 Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Närvarande Anita Sundh Hyresgäst

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

INFORMATION FRÅN STYRELSEN NUMERA PÅ HEMSIDAN EFTER VARJE STYRELSEMÖTE Efter varje styrelsemöte läggs information ut på hemsidan, adress

INFORMATION FRÅN STYRELSEN NUMERA PÅ HEMSIDAN EFTER VARJE STYRELSEMÖTE Efter varje styrelsemöte läggs information ut på hemsidan, adress Medlemsblad i Brf Vingen nr 1/2008 Ordförande har ordet Vi har haft ett mycket lågt pris på el-energin sedan tre år tillbaka. Vi lyckades förhandla fram ett fast pris på 29,6 öre per kwh (exkl nätavgift,

Läs mer

U N D ERLAG F Ö R VITA BJÖRN

U N D ERLAG F Ö R VITA BJÖRN [U K T S A ] T U N D ERLAG F Ö R F O R T S AT T D I A L O G VITA BJÖRN 1 R E N OV E R I N G AV VITA BJÖRN Huset du bor i har stått i 50 år och behöver nu renoveras. Vi har tagit fram några förslag som

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Idrottsparken 51 lägenheter med inflyttning november 2015.

Idrottsparken 51 lägenheter med inflyttning november 2015. Idrottsparken lägenheter med inflyttning november 0. OM PROJEKTET Idrottparken är ett bostadskvarter centralt beläget i orrköping precis intill idrottsanläggningen ya Parken. Kvarteret består av st hyresrätter

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer

Etagelägenhet med fantastisk vy

Etagelägenhet med fantastisk vy Etagelägenhet med fantastisk vy En unik nyrenoverad etagelägenhet med härlig utsikt över Vasastadens takåsar. I en tidstypisk 1920-tals fastighet finner du denna fantastiska lägenhet med stora ljusa ytor,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Vi på Viggbygärdet Södervägen 16, 183 69 Täby, 08-756 36 13

Vi på Viggbygärdet Södervägen 16, 183 69 Täby, 08-756 36 13 Höst 2011 Vi på Viggbygärdet Södervägen 16, 183 69 Täby, 08-756 36 13 Vi på Viggbygärdet Öppettider Förvaltningskontoret Mån-Tis: 08.00-10.00,13.00-15.00 Onsdag: 07.00-10.00,13.00-15.00 Torsdag: 08.00-10.00,13.00-19.00

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Personligare hem Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Nu gör vi det enklare för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Viktiga vintertips. Stockholmshemmet. Tips: Förbered dig för snön. Erbjudande: Teckna viktig hemförsäkring

Viktiga vintertips. Stockholmshemmet. Tips: Förbered dig för snön. Erbjudande: Teckna viktig hemförsäkring Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 4 December 2012 Tips: Förbered dig för snön Viktiga vintertips Erbjudande: Teckna viktig hemförsäkring E-signera avtal om bilplats direkt på webben

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning TRIVSELHANDBOK Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du ansvaret för att hyran betalas i tid och att lägenheten sköts.

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt TRIVSELHANDBOK - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4 Idunavägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 145 m2 Område Gatuadress Idunavägen 4 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Rymlig bostad på centralt läge! Fint och rymligt hus

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Oktober 2012 Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober I början av oktober bjöd vi in till ett möte där du som bor på Tranbärsvägen 2 4 fick komma med önskemål

Läs mer

Dags att välja lägenhet

Dags att välja lägenhet Önneröd Dags att välja lägenhet För en tid sedan anmälde du ditt intresse till Härryda kommun för vårt nybyggnadsprojekt i Önneröd, Landvetter, där vi bygger 30 lägenheter enligt IKEA och Skanskas gemensamma

Läs mer

Upprustning av. kvarteret Drakenberg

Upprustning av. kvarteret Drakenberg Upprustning av kvarteret Drakenberg Fakta om ditt hus och ditt kvarter HISTORIK På 1870-talet startades snickerifabriken Ligna i området. Området runtom Ligna utvecklades till ett industri- och hantverksområde,

Läs mer

Nu renoveras ditt hus

Nu renoveras ditt hus Nu renoveras ditt hus Du och dina grannar väljer nivån Fakta om ditt hus och ditt kvarter BAKGRUND - HISTORIA Miljonprogrammet I april 1965 beslutade riksdagen att fram till 1974 bygga en miljon bostäder

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN JAN 2015. Vi önskar ett got t 2015 TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen.

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN JAN 2015. Vi önskar ett got t 2015 TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen. INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN JAN 2015 Vi önskar ett got t 2015 TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen Extranummer Har du tänkt på att det ofta finns någon granne i din närhet

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer

Lista med hyresvärdar som anmält att de har rum/lägenhet att hyra ut. En del hyresvärdar har även stallplats att hyra ut.

Lista med hyresvärdar som anmält att de har rum/lägenhet att hyra ut. En del hyresvärdar har även stallplats att hyra ut. Lista med hyresvärdar som anmält att de har rum/lägenhet att hyra ut. En del hyresvärdar har även stallplats att hyra ut. Uppgifterna är baserade på vad hyresvärden själv lämnat och Flyinge AB ansvarar

Läs mer

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje!

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen - Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen på Trandared är AB Bostäders senaste nyproduktion. Här bygger vi 42 lägenheter i ett helt nytt bostadsområde

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter Nu är det dags att fundera på om du vill bo i vårt nya trygghetsboende på Lindgården. Ta del av vårt erbjudande i detta prospekt och återkom om du har några frågor. TRYGGHETSBOENDE Erland Skagerö Kontaktperson

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Lindö Ängar 47 lägenheter med inflyttning oktober 2015.

Lindö Ängar 47 lägenheter med inflyttning oktober 2015. lägenheter med inflyttning oktober 01. OM PROJEKTET ligger i området Lindö i Norrköping, precis bredvid Hemköp. Totalt i området byggs tre punkthus där BRABOs hyresrätter kommer att ligga i ett av dem.

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Informationsmöte Rättvis hyra 2013-04-19 1

Informationsmöte Rättvis hyra 2013-04-19 1 Informationsmöte Rättvis hyra 2013-04-19 1 Vad är Rättvis hyra Hyrorna ska vara lika i bostadslägenheter med samma boendevärde eller bruksvärde och skillnader i hyra bör motsvaras av skillnader i boendevärde

Läs mer

fint fint Fint på väggar och golv hemma hemma Kontakta oss och tillval för hela hemmet Läs mer på stockholmshem.se/finthemma

fint fint Fint på väggar och golv hemma hemma Kontakta oss och tillval för hela hemmet Läs mer på stockholmshem.se/finthemma Kontakta oss Vill du beställa eller har frågor om Fint Hemma? Kontakta oss så hjälper vi till! Kundtjänst: tel 08-508 39 000 Måndag torsdag 7.00-16.00 Fredag 7.00-15.00 Fint Hemma-butiker: Distrikt Västerort/Innerstaden

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

30 NYA LÄGENHETER PÅ GLACIÄREN

30 NYA LÄGENHETER PÅ GLACIÄREN 30 NYA ÄENHETER PÅ ACIÄREN 30 NYBYDA ÄENHETER MED EEN INÅN OCH BAON. 2 Nya lägenheter på laciären BARNVÄNIT OMRÅDE laciären ligger på bostadsområdet ombolo i iruna. De nybyggda husen har nyproduktionsstandard

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

Leva Bo tyresö bostäders hyresgästtidning nr 12 december 2011

Leva Bo tyresö bostäders hyresgästtidning nr 12 december 2011 Leva Bo tyresö bostäders hyresgästtidning nr 12 december 2011 Vi utvecklar organisationen. Med dig som hyresgäst i focus. sid 2 Hasselbacken Fler bostäder. sid 4 Vi utvecklar vår organisation. Ett företag

Läs mer

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT?

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT? De vanligaste frågorna till BRF STÄMJÄRNET I det här dokumentet finner du de vanligaste frågorna som mäklare och de som vill flytta till vårt hus och förening ställer och de svar som vi då ger. Innehållsförteckning

Läs mer

Hitta bostad i Borås

Hitta bostad i Borås Hitta bostad i Borås Bostad Borås POSTADRESS 501 80 Borås BESÖKSADRESS Stadshuset, Kungsgatan 55 WEBBPLATSPLATS boras.se/bostadboras E-POST bostadboras@boras.se TELEFON 033-35 73 17 Innehållsförteckning

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Till samtliga hyresgäster på på Pennygången

Till samtliga hyresgäster på på Pennygången Göteborg 26 april 2012 Till samtliga hyresgäster på på Pennygången Vi har förstått på reaktionerna att det finns mycket oro och många frågor kring upprustningen på Pennygången. Vi får också positiva reaktioner

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta ståtliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om fyra rum och kök, 88,5 m 2.

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA Som medlem i Brf Stentorget bekräftar Du att Du har tagit del av och kommer att följa föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Ren nytta x4 MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Vi sätter kundnyttan i fokus HFAB är ett av Halmstads kommun helägt bostadsföretag som äger och förvaltar ca 10 000 hyreslägenheter och 300 lokaler. Vi omsätter

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Solceller ger energi i Järva

Solceller ger energi i Järva Nyhetsbrev Dec 2013 Akalla Husby Kista Rinkeby Tensta Borgarrådet Joakim Larsson, liksom alla Husbybor som vågade åka skylift, fick en fantastisk vy över solceller och Järvafältet. Solceller ger energi

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 Sllut på semester,, skollorna börjjar... Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas:

Läs mer

10 hyresrätter Tingshuset i Alvesta

10 hyresrätter Tingshuset i Alvesta 10 hyresrätter Tingshuset i Alvesta www.gbjbygg.se Rätten att bo lite bättre. VÄXJÖ VÄRNAMO GÖTEBORG Fotografierna är avfotograferade från fotografisamlingar förvarade på tingshusets vindsutrymme. Tingshuset

Läs mer

RL S STÄD PRISLISTA. Priserna för hemstädning gäller vid abonnemang varannan eller var fjärde vecka. Priserna är inklusive moms/exkl. fönsterputsning.

RL S STÄD PRISLISTA. Priserna för hemstädning gäller vid abonnemang varannan eller var fjärde vecka. Priserna är inklusive moms/exkl. fönsterputsning. Priserna för hemstädning gäller vid abonnemang varannan eller var fjärde vecka. Priserna är inklusive moms/exkl. fönsterputsning. Inställelseavgiften (ej skattereducerad) är en avgift som täcker administration

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Den 3 oktober 2015 höll vi på Stockholmshem informationsmöten för våra hyresgäster som bor vid Mjölbyplan, Axbyplan och Ljungbyplan. Här kommer

Läs mer

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan.

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Boendeenkät Enkätundersökningen har gjorts hösten. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Kommentarerna som visas är ett urval och ska visa på de olika uppfattningar som finns om de

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk Festival i Tjärna Centrum INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014 NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk I broschyren Tunabyggen idag och imorgon beskriver vi kort

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Emaljvägen 12,9tr, Järfälla, Kallhäll

Emaljvägen 12,9tr, Järfälla, Kallhäll Fastighetsbyrån Järfälla Allmogevägen 5 Tel. 08-584 009 80 Fax. 08-584 009 89 jarfalla@fastighetsbyran.se Ansvarig mäklare Andreas Strindemark Tel. 08-58 40 09 87 Mobilnr. 073-267 01 91 andreas.strindemark@fastighetsbyran.se

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN

FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN VÄLKOMMEN TILL PORFYREN! Styrelsen för bostadsrättsföreningen Porfyren hälsar dig välkommen till ditt nya boende och som delägare i föreningen. Vi hoppas

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer