Nytt. AllboHus. Äldre i centrum. Nya regler för tillval. Underhåll i våra fastigheter. Tidning för AllboHus Hyresgäster. Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt. AllboHus. Äldre i centrum. Nya regler för tillval. Underhåll i våra fastigheter. Tidning för AllboHus Hyresgäster. Nr 4 2014"

Transkript

1 Nytt AllboHus Tidning för AllboHus Hyresgäster Nr Äldre i centrum Nya regler för tillval Underhåll i våra fastigheter

2 ORDFÖRANDE HAR ORDET Ordf. Mikael Johansson har ordet N Ett av de beslut som jag är mest u är denna mandatperiod snart till ända och det är dags att summera de senaste fyra åren. När jag tillträdde som odförande var det mitt första politiska förtroendeuppdrag. Jag hade i princip ingen erfarenhet från fastighetsmarknaden och tog mig an uppdraget med stor nyfikenhet. Som tur var fanns det många duktiga tjänstemän i organisationen som har hjälpt mig otroligt mycket. Jag tycker att vi har haft en väl fungerande styrelse som har haft fokus på samarbete och utveckling för AllboHus bästa. Vi har under dessa fyra år startat igång många spännande projekt och om det inte vore för diverse bullerkrav hade vi haft fler igång. Vi har dessutom märkt att det blir mer och mer vanligt med överklagande i upphandlingar, detta har också försenat flera av våra projekt. Men som avgående ordförande måste jag ta tillfället i akt och sammanfatta de största projekten som styrelsen fattat beslut om under denna mandatperiod. nöjd med är beslutet att anställa vår nuvarande VD, Magnus Fransson. Det är en kompetent och omtyckt VD och jag tror och hoppas att han ska leda AllboHus under lång tid framöver. Köpet av alla verksamhetslokaler och övertagandet av parkverksamheten från Alvesta kommun. Byggnation av ambulansstation på Björnstorp. Tillbyggnaden av Asken i Grimslöv. Nybyggnation av åtta lägenheter i Vislanda.,, Renovering av kvarteret Trädet i Alvesta Renovering av Lammet och Åkan ten i Moheda. Renoveringen av Grönkullaskolan Gamla vårdcentralen har blivit en nyrenoverad och omtyckt för skola och Aringsgården är på väg att bli ombyggd till åtta föreskoleavdelningar. Ett flertal fastigheter har sålts till privata aktörer, detta för att frigöra kapital till nybyggnation och renovering av våra övriga fastigheter. Jag tycker att vi har haft en väl fungerande styrelse som har haft fokus på samarbete och utveckling för AllboHus bästa. Vi har också genomfört en mängd åtgärder för att minska vår energianvändning. Till exempel går vårt solanläggning i Vislanda nu med full fart, mycket tack vare Torbjörn Hei merts arbete. Förutom dessa projekt har AllboHus genomfört en mängd mindre projekt för att skapa lokaler till våra hyresgäster. Vi har dessutom påbörjat arbetet med att renovera och bygga till både Vislandaskolan och Mohedaskolan som startar under Vi har tillsammans med Alvesta kommun påbörjat både LSS-bo ende och särskilt boende för äldre, som kommer att bli ett av Alvesta kommuns största bygg projekt genom tiderna. Sist men inte minst är vi i start groparna att komma igång med 20 radhuslägenheter på Högåsängen. I detta projekt har vi tänkt oss att prova en ny upplåtelse form, nämligen hyrköp som ska bli ett nytt spännande arbetssätt. Avslutningsvis skulle jag vilja tacka övriga styrelsen för gott samarbete, men framförallt alla kompetenta och trevliga medarbetare på AllboHus. /Ordförande Mikael Johansson /Mikael Johansson AllboHus Fastighets AB Storgatan 15 A, Alvesta Tel Hemsida: 2 AllboHusNytt Ansvarig utgivare: Magnus Fransson Redaktionsansvarig: Karl-Olov Rydå Original och tryck: JW Tryck, Alvesta AllboHusNytt är producerad av AllboHus Fastighets AB tryckt på miljövänligt papper Omslagsbild: Inger Henriksson, i Moheda

3 INFORMATION Äldre i centrum Under november och december 2014 kommer designlinjen på Linnéuniversitetet att arbeta med ett projekt i Alvesta som heter Äldre i centrum. Projektet går ut på att titta på vad som skulle kunna göras för att Alvesta centrum skulle bli mer attraktivt framförallt för äldre. Men skall ett centrum kunna bli attraktivt för en grupp, är troligen en förutsättning att centrumet upplevs som attraktivt för alla grupper i samhället. Studenterna kommer därför att titta på Alvesta centrum ur ett ganska brett perspektiv. I projektet ingår 24 studenter av vilka tio är utbytesstudenter från bland annat Ecuador, Dominikanska republiken, Sydkorea, Australien och Tyskland. Projektet startade den tredje november med en uppstartsträff där representanter för AllboHus, Alvesta kommun, Handelsklubben, SPF och PRO resonerade kring vad som skulle kunna göras i Alvesta centrum för att skapa en mer spännande och dynamisk plats. Frågor som diskuterades var huruvida parkeringsplatserna i centrum är tillräckligt många, om Storgatan bör vara bilfri alltid eller vissa dagar, om torghandeln bör bedrivas på Storgatan eller i Järnvägsparken m.m. Vår förhoppning är att studenterna med friska ögon skall gripa sig an uppgiften och sannolikt kan de se möjligheter som vi inte ser. / K-OR Klotter under höstlovet nder höstlovet utsattes ett stort antal fastigheter i Alvesta för klotter, bland andra drabbades AllboHus, Alvesta kommun Järnhusen och Dahlströms fastighet på Storgatan av omfattande skadegörelse i form av klotter. Klottret återfanns på ett flertal skolor, centrumfastigheter, på skateboardparken vid Hagaskolan, på lyktstolpar, på parkbänkar, på broar och i tunnlar. AllboHus har som princip att omedelbart ta bort klotter så snart vi upptäcker det. Denna gång målades nytt klotter nästan varje natt under höstlovet. Det tråkiga är att saneringen av klotter är mycket kostsam. För AllboHus del bedömer vi att kostnaderna för saneringen av höstlovets klotter kommer att kosta ca kronor, pengar som skulle kunna användas på ett mycket bättre sätt. Då AllboHus intäkter nästan enbart består av hyror, riskerar kostnader av denna art att på sikt höja hyrorna i våra lägenheter och lokaler. En annan tråkig effekt är att saneringen av klotter och åtföljande bättringsmålning är negativ ur miljösynpunkt. För även om saneringen idag är miljövänligare än förut, utgör den ändå en belastning på miljön. Den sammanlagda kostnaden för samtliga fastighetsägare som drabbades av klotter under höstlovet lär bli betydligt högre. Ser man problemet i ett större perspektiv innebär onödiga kostnader av denna typ, att andra viktiga åtgärder och investeringar inte blir av. / K-O R AllboHusNytt

4 Nya regler för tillval Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen har nya regler avseende tillval införts. Reglerna ändras då många tillval blivit dyrare och den kostnad hyresgästen betalar inte längre motsvarar bolagets kostnad för åtgärden. Både AllboHus och Hyresgästföreningen tycker det är viktigt att kostnaden för tillval täcker vad tillvalet kostat, så att inte övriga hyresgäster drabbas av dessa kostnader. För vissa tillval införs en administrativ kostnad som hyresgästen skall betala i samband med beställningen. Denna avgift införs för att täcka AllboHus administrativa kostnader för tillvalen. De nya tillvalspriserna framgår nedan: Engångsbelopp som faktureras via hyresavin och tillhör sedan lägenheten Tittöga inkl montering Nyckel till postfack 1st nyckel Cylinderbyte Bokningscylinder ink nycklar Tagg Batteribyte brandvarnare ink batteri Lysrör ink byte Brandvarnare ink montering Brytskydd ink montering 490kr 150kr 370kr 500kr 280kr 150kr 50kr 250kr 100kr 670kr Engångsbelopp som faktureras via hyresavin och tillhör sedan hyresgästen Duschsarg Hällskydd till spis Brandfilt Parabolfäste ink montering Sopsorteringsfack Tjänster/vaktmästeri 400kr 600kr 150kr 625kr 945kr Fönsterputsning 370kr/tim + materialkostnader Hemstädning 370kr/tim + materialkostnader Flyttstädning 370kr/tim + materialkostnader Service 460kr/tim + materialkostnader e.x uppsättning av tavlor Vitvaror tillhör lägenheten, vitvaror som byts före avskrivningstid debiteras 400kr administrativ kostnad + restvärde Tvättmaskin 400kr administrativ kostnad 72kr/mån + ev restvärde Torktumlare 400kr administrativ kostnad 62kr/mån + ev restvärde Torktumlare med värmepumpsteknik 400kr administrativ kostnad 96kr/mån + ev restvärde Diskmaskin 400kr administrativ kostnad 76kr/mån + ev resvärde Diskmaskin ej förberett 400kr administrativ kostnad 102kr/mån + ev restvärde Hällspis 400kr administrativ kostnad 11kr/mån + ev restvärde Induktionsspis 400kr administrativ kostnad 38kr/mån + ev resvärde 4 AllboHusNytt

5 Nya regler för tillval Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen har nya regler avseende tillval införts. Reglerna ändras då många tillval blivit dyrare och den kostnad hyresgästen betalar inte längre motsvarar bolagets kostnad för åtgärden. Både AllboHus och Hyresgästföreningen tycker det är viktigt att kostnaden för tillval täcker vad tillvalet kostat, så att inte övriga hyresgäster drabbas av dessa kostnader. För vissa tillval införs en administrativ kostnad som hyresgästen skall betala i samband med beställningen. Denna avgift införs för att täcka AllboHus administrativa kostnader för tillvalen. De nya tillvalspriserna framgår nedan: Övrigt Badkar utan front 400kr administrativ kostnad 22kr/mån Badkar utan front med blandare 400kr administrativ kostnad 32kr/mån Timer med jordat uttag 11kr/mån Lysrörs armatur till kök 8kr/mån Timer till spis 41kr/mån Volymkåpa/kolfilterfläkt med hyllfront 49kr/mån Bänkbelysning ink 2 jordade uttag 8kr/mån CPE ink 2 datauttag 20kr/mån Ytterligare datauttag 10kr/mån Bortval tillämpas inte, samtliga månadskostnader höjs på samma sätt som hyran och läggs till grundhyran. Tillval kan bara beställas av förstahands hyresgäst, som inte har skulder till AllboHus. Testa din brandvarnare Inför ljusets stora högtid är det dags att kontrollera din bandvarnare. Håll in testknappen. Om det inte piper i brandvarnaren när du hållit testknappen intryckt i 5 sekunder är batteriet slut och måste bytas. Batteriet ett 9 volts batteri som finns att köpa i dagligvaruhandeln. Om du inte kan testa eller byta batteri själv kanske du kan be en granne, anhörig eller någon av våra bovärdar. Brandvarnaren är en billig livförsäkring. Se till att den fungerar och glöm inte att släcka ljusen! AllboHusNytt

6 FÖRVALTNINGSAVDELNINGEN Förvaltningsavdelningen informerar I följande rader informerar vi om vad som pågår samt vad som är utfört under hösten gällande underhåll i våra fastigheter. Västregårdsvägen Hjortsberga. Under vecka 44 utfördes arbete med ny asfaltsbeläggning på Västregårdsvägen i Hjortsberga. Vi är själva mycket nöjda med resultatet och hoppas att hyresgästerna delar vår uppfattning. Hotell Rådmannen. Vi utför under hösten en totalrenovering av 16 badrum på Hotell Rådmannen. Nya avloppstammar, nya ytskikt och nytt porslin. Förhoppningen är att hotellets gäster kommer att få ett trevligt boende då man checkar in i ett hotellrum med nyrenoverat badrum. Asfaltering. Då Hagagårdsvägen 2-4 i Alvesta har haft asfalt, staket och stödmurar som varit i dåligt skick så har vi i höst lagt ny asfalt, ny linjemarkering samt ersatt stödmur och staket med att plana ut marken med gräsmatta och ersatt stödmuren med kantsten. Humblevägen Torpsbruk. Vi fräschar upp tvättstugan på Humblevägen i Torpsbruk med ny tvättmaskin, nymålade väggar samt en ny golvmatta. Värendsgatan 12 A-C Alvesta. Vi har under hösten genomfört ett omfattande underhållsarbete i korridorerna på Värendsgatan 12 A-C där samtliga tre våningsplan med lägenheter har fått nya golvmattor, totalt 350 löpmeter ny golvmatta. I samma omtag har även väggarna målats om. Med nya golvmattor och nymålade väggar upplevs korridorerna som betydligt mycket ljusare och trevligare. Torpsbruksvägen och Hembygdsvägen Moheda. Då sopkärlen för hushållssopor varit placerade utmed en gavel på en av huskropparna så har detta under den varma årstiden skapat en otrevlig doft för hyresgästerna som haft sin uteplats i närheten av sopkärlen. Med tanke på detta har vi under hösten gjutit upp en betongplatta i anslutning till parkeringen. Där placerar vi 2 betongkärlskåp där hyresgästerna nu slänger sina hushållssopor. Stjärnhuset. För att minska torktiden i torkrummet har en avfuktare installerats. Vi fräschar även upp torkrummet med att måla utrymmet, ny belysning samt nya torklinor att hänga tvätten på. Hjorten och Sköldmön. I början av hösten genomfördes tvättning av samtliga balkongavskärmningar på fastigheten Hjorten. Vi passade även på att tvätta skärmtaket i kvarteret Sköldmön som sträcker sig från Alvesta Taxi fram till butiken Hemma Kväll. Mandarin Garden. Vi fräschar upp restaurang Mandarin Garden med ny golvmatta under hösten. Den nya mattan är en textilmatta som består av 50 x 50 cm stora plattor. Furuliden. Under oktober månad genomfördes en omfattande renovering på en av servicehuset Furulidens hissar. Vi har moderniserat el, hydraulik och dörrmaskineri. Belysning. På Rönnedalsområdet har vi förbättrat den utvändiga belysningen avsevärt genom att installera 3 höga master med 3-4 armaturer per mast. Även carportarna i området har fått bättre belysning genom nya led armaturer. Armaturerna i carportarna har en ny placering som gör att man lyser upp både carportar och intill liggande körbana betydligt bättre. Lekutrustning. Under hösten har Grönkullaskolan fått 3 nya lekredskap i form av kompisgungor och balanslek. Även Fårakullens förskola i Moheda har fått nya redskap, där har vi nytt lekhus med rutschbana och en ny sandlåda. /MM 6 AllboHusNytt

7 HYRESGÄSTFÖRENINGEN Att hyra en lägenhet och att få vara med och bestämma hur man vill bo! Det perfekta boendet finns inte. Det finns alltid kvalitetsförbättringar att göra. Barnens lekmiljö kan alltid bli bättre. Tillgängligheten för funktionshindrade kan alltid utvecklas. Belysningen, trädgården, tvättstugan, trapphuset, hyresvärdens service m.m. Nästan allt kan man som hyresgäst vara med och påverka! Vi har alla olika värderingar och syn på vad som är bra och vad som kan bli bättre! Ställ dig själv frågan. - Vad är det bästa med att bo här? - Vad skulle jag vilja utveckla och göra bättre? Glädjen av att tillsammans med sina grannar få göra något bra, värmer gott i hjärtat. Det är bara du som vet hur det är att bo! Du behövs, för det är du som har kompetensen om hur det är att bo, vad som är bra och vad som ska bevaras och vad det är som är sämre och bör förbättras. Du är viktig för att det du gör berör alla som bor i bostadsområdet. Trivsel och gemenskap Många gånger flyttar vi in i ett hus och det dröjer innan vi lär känna varandra i trapphuset och än längre innan vi lär känna grannar i huset och bostadsområdet. Genom att tillsammans med grannar utveckla olika trivsamma aktiviteter utvecklar vi tryggheten och trivseln i området. Varför inte ha en enkel gårdsfest med grilla och fika. Lite underhållning från en glad dragspelare. Pysselkväll med barnen, kransbindning inför julen, osv. Prata med AllboHus så kanske de kan bidra med stöd och hjälp. Allbohus och Hyresgästföreningen arbetar tillsammans med alla hyresgästers rätt till ett inflytande av sitt boende. Du som hyresgäst kan vara med och påverka ditt boende, till exempel hur du vill att det ska se ut på gården utanför ditt hus. Du vet väl om att du kan hitta all information om din lägenhet på mina sidor. Kanske du vill kunna använda fritidslokalen eller vara med och starta upp något roligt projekt tillsammans med dina grannar! Hyresgästföreningen driver olika projekt i bostadsområdena och vi har personal som finns till hands om du vill ha hjälp att komma igång med något trevligt. Vi har just startat upp ett odlingsprojekt utanför Kafé Rönnedal där flera hyresgäster kommer driva sin egen odling. Det finns möjligheter att i framtiden starta upp odlingar på andra platser, kontakta någon från Hyresgästföreningen så ska vi hjälpa till med det vi kan. Vi har även för avsikt att renovera bastun på Värendsgatan 30. Detta efter vi genomfört en enkät och funnit att det finns intresse för att använda bastun. Vi behöver dock komma i kontakt med några som är intresserade att hjälpa till att sköta tidsbokning, nycklar mm. Allbohus kommer renovera bastun om det är flera som är intresserade av att använda den. Hyresgästföreningen ger dig makten att påverka! Hyresgästföreningen har ett avtal med AllboHus som ger hyresgästerna rätt att påverka hyressättningen när AllboHus begär att få höja hyran. Hyresgästföreningen kan också begära förhandling kring frågor som berör hyresgästerna i allmänhet. Det kan handla om frågor som rör tvättstugan, trapphuset, lekplatser, trädgården, ordningsfrågor, trygghetsfrågor, säkerhetsfrågor osv. AllboHus vill att du som hyresgäst ska vara med och påverka. En förhandling är inte en tid av bråk, utan en tid för samtal där målet är att kompromissa sig fram till en bra lösning på ett problem. Hyresgästernas medverkan i förhandlingarna är därför mycket viktiga. Hyresgästföreningen är hyresgästernas röst i området! En lokal Hyresgästförening, består av medlemmar, boende i bostadsområdet. Uppdraget är att vara hyresgästernas företrädare och med stöd av kunniga förhandlare och verksamhetsutvecklare utveckla hyresrätten, så som ni som hyresgäster önskar. Hyresgästföreningen behöver dig! Vi vill få igång en lokal Hyresgästförening i ditt bostadsområde. Vill du veta mer, ring Anneli Lindgren på Hyresgästföreningen på tel Skapa ett bättre boende för dig och dina grannar Kontakta gärna oss Kontakta Kent Ekberg om du är intresserad av att hjälpa till. Kent är ordförande i Hyresgästföreningen Alvesta och bor på Värendsgatan 30 G. Telefon Verksamhetsutvecklare Henrik Larsson finns om du undrar över något eller har något du vill göra i ditt bostadsområde. Foto: Annika Wallsson, Hem&Hyra AllboHusNytt

8 SNÖ & HALKBEKÄMPNING Snö och halkbekämpning ÖPPETTIDER et är AllboHus som ansvarar för snöröjning och halkbekämpning i våra bostadsområden och i anslutning till våra fastigheter med kommunal verksamhet ex skolor, förskolor samt servicehus. Vi snöröjer så mycket som möjligt med maskiner, men utanför entréer och där våra maskiner inte kommer fram, måste vi skotta för hand. Vi snöröjer och handskottar så att man i första hand kan ta sig fram till portar och ingångar samt fram till sophus och tvättstugor. Om det är praktiskt möjligt väntar snöröjarna tills det slutat snöa, men ska det enligt prognosen komma mycket snö åker de ut trots ihållande snöfall. Vid stora snöfall på kort tid kan det ta ett tag innan maskinerna och snöskottarna hinner runt till alla områden. Vår ambition är att röja så snabbt och bra som möjligt. Halkbekämpning I samband med att snön tas bort sandas också isiga gångvägar och trappor. Vi halkbekämpar med sand eller salt. Av miljöskäl försöker vi använda så lite salt som möjligt. Du kan hjälpa oss Vi röjer infarter till parkeringar och skapar framkomlighet till parkeringsplatser. Du som parkerar längs gatorna var uppmärksam på skyltarna och respektera P-reglerna så att du inte hindrar snöröjningen. Står du på en parkeringsplats som är avgiftsfri och inte är snöröjd hjälper du oss genom att byta till en annan avgiftsfri parkering som är snöröjd. Ställ undan din cykel om du inte planerar att cykla i vinter. Fastlåsta cyklar som lämnas på gång- eller cykelbana hindrar för snöröjningen. Snö och istappar på taken eller isbildning som beror på vatten från stuprännor bildas mycket snabbt och utgör en risk för alla som ska passera. Det kan därför vara svårt för vår personal att hinna upptäcka dem. Ser du farliga istappar eller snö som riskerar att rasa ner från tak i våra bostadsområden är vi tacksamma om du ringer vår: Felanmälan vardagar kl på tel eller gå in på vår hemsida allbohus.se och logga in på mina sidor. Där kan du registrera din felanmälan oavsett tid på dygnet. Ta det försiktigt! Eftersom vi inte alltid hinner hålla jämna steg med snö och halka vill vi uppmana alla trafikanter att ta det försiktigt och att använda rätt utrustning, reflexer, vinterdäck och om du är gående är broddar en bra åtgärd. För alla gäller det att vara ute i god tid och att planera sin resa. /K.P måndag, onsdag och torsdag tisdag fredag ÄNDRADE ÖPPETTIDER 23/12 5/1 kl kl Den första i varje månad eller närmaste arbetsdag därefter har vår bostadsförmedling öppet även förmiddagen. TELEFONTIDER Bobutik, ekonomiavdelning och felanmälan har telefontider vardagar kl Tel När du ringer detta nummer kommer du att få ett antal alternativ att välja på. Har du ett ärende eller felanmälan till bovärd tryck knapp 1. Vill du nå vår bobutik/kundtjänst trycker du knapp 2. Vill du boka tid för visning av en lägenhet tryck knapp 3. Vill du komma i kontaktmed ekonomiavdelningen tryck knapp 4. God Jul & Gott Nytt År!

Nytt. AllboHus. Nya lekredskap. Betalningsrutiner. Inflyttningsbesök hos nyinflyttade. Nyproduktion av marklägenheter/radhus

Nytt. AllboHus. Nya lekredskap. Betalningsrutiner. Inflyttningsbesök hos nyinflyttade. Nyproduktion av marklägenheter/radhus Nytt AllboHus Tidning för AllboHus Hyresgäster Nr 2 2014 Nya lekredskap Betalningsrutiner Inflyttningsbesök hos nyinflyttade Nyproduktion av marklägenheter/radhus VD HAR ORDET VD Magnus Fransson har ordet

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

God Jul önskar vi på Faxeholmen. H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter

God Jul önskar vi på Faxeholmen. H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter God Jul önskar vi på Faxeholmen H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter Nr 2/2011 www.faxeholmen.se Vi ser framåt med spänning och förväntan Tiden rusar fram och snart lägger vi verksamhetsåret

Läs mer

Ökat boinflytande. Boinflytande påverka ditt boende. Lär känna dina grannar

Ökat boinflytande. Boinflytande påverka ditt boende. Lär känna dina grannar BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM Nr 1 2012 www.ludvikahem.se Det blir bättre och bättre Jag tycker att det är extra roligt att vi i detta nummer av BoNytt kan presentera en rad

Läs mer

Personliga hem. Förbovärdsbladet. så funkar det

Personliga hem. Förbovärdsbladet. så funkar det Förbovärdsbladet Vintern 2012 Till dig som bor hos Förbo i Lerum och Stenkullen. Dubbelt så mycket läsning i nya Förbovärdsbladet Personliga hem så funkar det I DETTA NUMMER: De är supernöjda med personliga

Läs mer

gotlandshem Nr 02 2013 Rent& snyggt snabbt & enkelt Basket Hockey och du är bjuden Bostadsbyte så funkar det snålare KV.

gotlandshem Nr 02 2013 Rent& snyggt snabbt & enkelt Basket Hockey och du är bjuden Bostadsbyte så funkar det snålare KV. gotlandshem Nr 02 2013 Rent& snyggt snabbt & enkelt Basket & Hockey och du är bjuden Vi bygger snålare KV. adjutanten Bostadsbyte så funkar det VD ordet Staffan Thurgren BO&HYRA Nr 2 2013 Vi fortsätter

Läs mer

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 2 2009

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 2 2009 Vi i VätterHem Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 2 2009 För Miriam och Samuel kretsar mycket kring Noa, 7 månader! Årets Öxnehagadag! Lördagen den 16 maj är det full aktivitet. Programmet

Läs mer

Större & starkare. Berit lämnar över. driftavdelning. Madeleine är ny husvärd. Var med och tävla om vackraste utemiljön! Undvik extrakostnader

Större & starkare. Berit lämnar över. driftavdelning. Madeleine är ny husvärd. Var med och tävla om vackraste utemiljön! Undvik extrakostnader BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2013 www.ludvikahem.se Var med och tävla om vackraste utemiljön! Undvik extrakostnader Större & starkare driftavdelning sidan 4 Betala hyran

Läs mer

VÄRDSNYHETER. Sid 10. Sid 14-15. Sid 16 SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN... ... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 NUMMER 22001

VÄRDSNYHETER. Sid 10. Sid 14-15. Sid 16 SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN... ... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 NUMMER 22001 NUMMER 22001 VÄRDSNYHETER HYRESGÄSTINFORMATION FRÅN FAMILJEBOSTÄDER SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN...... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 KUNDTJÄNST FÖR ALLA NÄSTAN JÄMT Sid 10 BYGG DITT EGET BLOMSTERBORD

Läs mer

Fältposten. Sommaren är över och nu går vi mot höst. Grovsophämtning. Höststök. den 22 september. den 27 september. Fältöverstens informationsblad

Fältposten. Sommaren är över och nu går vi mot höst. Grovsophämtning. Höststök. den 22 september. den 27 september. Fältöverstens informationsblad Brf Fältöverstens informationsblad Nr 4 september 2014 Sommaren är över och nu går vi mot höst Grovsophämtning den 22 september Höststök den 27 september s s Lite saker på gång inför starten av höstterminen

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

BALKONG är ute. 2-12 Fr. Förvaltaren. OCH UNDerHÅLLer HELA ListAN! Susanne Widén. din nya hyra. MAT BLir BIOGAS. balkongen en liten trädgård 1

BALKONG är ute. 2-12 Fr. Förvaltaren. OCH UNDerHÅLLer HELA ListAN! Susanne Widén. din nya hyra. MAT BLir BIOGAS. balkongen en liten trädgård 1 2-12 Fr. Förvaltaren Susanne Widén BALKONG är ute fast inne VI reparerar OCH UNDerHÅLLer HELA ListAN! uv-mätare Tips! Använd alltid solkräm med solskyddsfaktor. Undvik att sola vid extrem UV-strålning,

Läs mer

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B Bladet Maj 2010 vd har ordet Bo bra och lite till Anno 1917 Det gångna året har präglats av mycket arbete, vi har genom en effektiv finansförvaltning äntligen

Läs mer

Nu bygger vi 52 nya lägenheter!

Nu bygger vi 52 nya lägenheter! BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM Nr 2 2012 www.ludvikahem.se Midsommar i Ludvika! Nog är väl midsommar en av de finaste av alla våra svenska högtider? När midsommarstången är lövad

Läs mer

Hair Fashion utökar redan. Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro?

Hair Fashion utökar redan. Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM Nr 3 2012 www.ludvikahem.se Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro? Nu kommer den vackra

Läs mer

Förnyelse: Fyrtioåtta år i samma kvarter

Förnyelse: Fyrtioåtta år i samma kvarter Förnyelse: Fyrtioåtta år i samma kvarter Gunilla Grip har bott på Kvarngärdet sedan 1962 Grattis! 30 år hos Uppsalahem ger hyresrabatt! Gör en klimatinsats och spara pengar Individuell mätning av vatten

Läs mer

Uppdrag Städning. ] Följ med på trapphusstädning ] Tvättstugan får högt betyg ] Lillvors bästa städtips 10 DAMMSUGARE! TÄVLA OM

Uppdrag Städning. ] Följ med på trapphusstädning ] Tvättstugan får högt betyg ] Lillvors bästa städtips 10 DAMMSUGARE! TÄVLA OM TÄVLA OM 10 DAMMSUGARE! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] FEBRUARI 20100 Uppdrag Städning ] Följ med på trapphusstädning ] Tvättstugan får högt betyg ] Lillvors bästa städtips ] Lågenergihuset

Läs mer

Julfint. Julpyntat i funkishus s 12-13. Flyttstädning s 6 Välkommen på julfika s 4. Hyresgästinformation från Familjebostäder.

Julfint. Julpyntat i funkishus s 12-13. Flyttstädning s 6 Välkommen på julfika s 4. Hyresgästinformation från Familjebostäder. Nr 4 2006 Hyresgästinformation från Familjebostäder Julfint Julpyntat i funkishus s 12-13 Flyttstädning s 6 Välkommen på julfika s 4 Nr 4 2006 Värdsnyheter Värdsledaren God jul och ett gott år! Julpyntat

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

20% Underhåll. 24% Taxekostnader. 4% Reparationer. 7% Skötsel. 12% Administration. 2% Fastighetsskatt. 2% Övrig drift.

20% Underhåll. 24% Taxekostnader. 4% Reparationer. 7% Skötsel. 12% Administration. 2% Fastighetsskatt. 2% Övrig drift. Sommar 2013 Snart är framtiden här! Hyran, din viktigaste räkning? sid 2 Nyheter om fiber, Noltorp, Sollebrunn... sid 4-5 På väg mot framtiden sid 6-7 Riktad publicering sid 8 Sommartider sid 8 Obs! Detta

Läs mer

BOLLNÄS BOSTÄDER ett kommunägt bolag nr 1 2015 Årgång 18

BOLLNÄS BOSTÄDER ett kommunägt bolag nr 1 2015 Årgång 18 BoBladet BOLLNÄS BOSTÄDER ett kommunägt bolag nr 1 2015 Årgång 18 Anders, Daniel och Tina våra nya medarbetare Facebook Ny lekplats på Skolmästaren FLER CENTRUMNÄRA LÄGENHETER FISKENS FÖRSKOLA 4 Bovärdskontor/

Läs mer

Centrum - en modern historia Tryggare på Citronen Försäkra ditt hem Så funkar serviceanmälan Vad gör egentligen Securitas? När kylan slår till

Centrum - en modern historia Tryggare på Citronen Försäkra ditt hem Så funkar serviceanmälan Vad gör egentligen Securitas? När kylan slår till December 2010 Centrum - en modern historia Tryggare på Citronen Försäkra ditt hem Så funkar serviceanmälan Vad gör egentligen Securitas? När kylan slår till Inledning Det är viktigt att man känner trivsel

Läs mer

ODAGRANNAR BÄSTA GRANNARNA. 4 miljarder extra: Nu rustas hus och. Brandmästaren uppmanar: Glöm inte släcka ljusen!

ODAGRANNAR BÄSTA GRANNARNA. 4 miljarder extra: Nu rustas hus och. Brandmästaren uppmanar: Glöm inte släcka ljusen! ODAGRANNAR Till dig som bor hos Svenska Bostäder. Nummer fem december 2009. EDITION STOCKHOLM JÄRVAFÄLTET DIN LOKALA BOTIDNING Med nyheter, information och reportage för dig som bor i Rinkeby, Tensta,

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

Muminsidan 7. hjälper sina landsmän. Vackraste utemiljön fick pris. i samma lägenhet. Nu har vi nytt utseende! Personalnytt

Muminsidan 7. hjälper sina landsmän. Vackraste utemiljön fick pris. i samma lägenhet. Nu har vi nytt utseende! Personalnytt BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 3 2014 www.ludvikahem.se Muminsidan 7 hjälper sina landsmän 50 i samma lägenhet sidan 8 år Nu har vi nytt utseende! Vackraste utemiljön fick

Läs mer

Snyggt och mysigt. Ombyggd butik blev spännande lägenhet s 8 "Vi vill bli kundens första val" s 11. Filmskapare med Bergsjön i centrum s 13

Snyggt och mysigt. Ombyggd butik blev spännande lägenhet s 8 Vi vill bli kundens första val s 11. Filmskapare med Bergsjön i centrum s 13 Nr 1 2007 Hyresgästinformation från Familjebostäder Snyggt och mysigt Ombyggd butik blev spännande lägenhet s 8 "Vi vill bli kundens första val" s 11 Filmskapare med Bergsjön i centrum s 13 Nr 1 2007 Värdsnyheter

Läs mer

ODAGRANNAR BÄSTA GRANNARNA. 4 miljarder extra: Nu rustas hus och. Brandmästaren uppmanar: Glöm inte släcka ljusen!

ODAGRANNAR BÄSTA GRANNARNA. 4 miljarder extra: Nu rustas hus och. Brandmästaren uppmanar: Glöm inte släcka ljusen! ODAGRANNAR Till dig som bor hos Svenska Bostäder. Nummer fem december 2009. EDITION STOCKHOLM INNERSTAN DIN LOKALA BOTIDNING Med nyheter, information och reportage för dig som bor på Norrmalm och Södermalm

Läs mer

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2002 7:E ÅRGÅNGEN SKOTERN LOCKADE RICKARD FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP FÖR BARBRO GÄLLER BOKFÖRING OCH BILSPORT INSATSER SKAPAR TRYGGARE BOENDE BORÅDEN, EN

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt - Vilka privatekonomiska och sociala konsekvenser uppkommer för de

Läs mer