Nytt. AllboHus. Nya lekredskap. Betalningsrutiner. Inflyttningsbesök hos nyinflyttade. Nyproduktion av marklägenheter/radhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt. AllboHus. Nya lekredskap. Betalningsrutiner. Inflyttningsbesök hos nyinflyttade. Nyproduktion av marklägenheter/radhus"

Transkript

1 Nytt AllboHus Tidning för AllboHus Hyresgäster Nr Nya lekredskap Betalningsrutiner Inflyttningsbesök hos nyinflyttade Nyproduktion av marklägenheter/radhus

2 VD HAR ORDET VD Magnus Fransson har ordet N är dessa rader skrivs, har det redan hunnit bli juni och jag kan inte annat än hålla med alla dom som frågar vart tiden tar vägen? Årets första fem månader har för AllboHus del förflutit i stort sett lika positivt som 2013 avslutades. Efterfrågan på våra lägenheter är fortsatt stor med mycket få lägenheter outhyrda vilket givetvis är glädjande. Nackdelen är att inte kunna erbjuda alla intresserade just en sådan lägenhet, i det område som man helst önskar just i den stund man vill ha en ny lägenhet. Det kommer inte lösa den brist på bostäder som många upplever men jag tänkte berätta lite om det vi hoppas skall bli vårt nästa nyproduktionsprojekt. AllboHus har sedan i höstas planerat för nyproduktion av ett tjugotal marklägenheter/radhus på Högåsängen i Alvesta. Konceptet är nytt för oss och tanken är att de nybyggda radhusen blir möjliga att köpa för den som hyr, man brukar kalla modellen för hyr/köp. Kortfattat så fungerar det så att den som tecknar ett hyreskontrakt samtidigt får en option att köpa det radhus man bor i när man vill under exempelvis tre år. Vill man,, inte köpa, fortsätter hyreskontraktet att löpa precis som för vilken hyresrätt som helst. När en hyresgäst som inte valt att köpa säger upp sitt kontrakt och flyttar kommer AllboHus besluta om den aktuella lägenheten skall säljas som ett radhus, eller om den skall hyras ut till nästa hyresgäst med en ny option att köpa. AllboHus har sedan i höstas planerat för nyproduktion av ett tjugotal marklägenheter/radhus på Högåsängen i Alvesta. Konceptet är nytt för oss och tanken är att de nybyggda radhusen blir möjliga att köpa för den som hyr, man brukar kalla modellen för hyr/köp. /Magnus Fransson Vi hoppas att detta upplägg kan intressera flera olika kategorier av bostadssökande. Kanske den som säljer sin villa och inte riktigt bestämt sig vart man vill ta vägen ser möjligheten att provbo i ett nyproducerat radhus på Öster som ett intressant alternativ? Den unga familjen som ännu inte bestämt sig för vart och hur man vill bo? Eller samma familj som ännu inte hunnit spara ihop till den kontantinsats som krävs för att köpa en egen bostad kan hyra först och köpa senare när man kan och vill? Går alla planer i lås, hoppas vi på byggstart någon gång i höst med inflyttning Viktigt är att betona att AllboHus Fastighets AB inte ser sig själva som långsiktiga ägare till dessa radhus utan förhoppningen är att samtliga så småningom skall ha övergått till egna hem. Konceptet är så speciellt att vi sannolikt kommer marknadsföra dessa bostäder vid sidan av vår ordinarie bostadskö. Ni som läser detta och är intresserade av att få löpande infortion kring projekt Högåsängen är välkomna att lämna en intresseanmälan till vår Bobutik. Avslutningsvis vill jag passa på att önska alla våra hyresgäster en riktigt lång och skön sommar. Magnus Fransson VD, AllboHus Fastighets AB AllboHus Fastighets AB Storgatan 15 A, Alvesta Ansvarig utgivare: Magnus Fransson AllboHusNytt är producerad av AllboHus Fastighets AB Tel Redaktionsansvarig: Karl-Olov Rydå tryckt på miljövänligt papper Hemsida: Original och tryck: JW Tryck, Alvesta Omslagsbild Fågelmatning, Inger Henriksson 2 AllboHusNytt

3 Inflyttningsbesök Inflyttningsbesök hos Zakariya Waad Khudhur. Vad är ett inflyttningsbesök Sedan slutet av år 2013 gör AllboHus bovärdar ett s.k. inflyttningsbesök hos alla nyinflyttade hyresgäster. Vid besöket går bovärden tillsammans med hyresgästen igenom besiktningsprotokollet och ser till att detta är riktigt och att ingenting glömts. Andra viktiga områden som vi går igenom vid besöket är hur tvättstugan och sophanteringen fungerar och varför det är viktigt att följa gällande regler. Målsättningen är att kunna sätta av den tid som behövs för att hyresgästen skall få en bra information. Ett annat viktigt syfte med besöket är att hyresgästen skall lära känna bovärden. Besiktningsprotokoll Denna vackra fredag besöker bovärdarna Helena Gustavsson och Bo Johansson den nya hyresgästen. Hyresgästen har noga gått igenom besiktningsprtokollet och ställer en del frågor till bovärdarna. Efter genomgången är man överens om att besiktningsprotokollet är riktigt och att de skador som fanns vid inflyttningen är noterade. Tvättstugan Nu går vi tillsammans ner till tvättstugan där Helena visar hur man rensar luddfiltret i torktumlaren. Hon visar också hur man skall städa tvättstugan efter sitt tvättpass. Sophanteringen Vi diskuterar nu sophanteringen och Bosse berättar hur soporna skall sorteras och vilka sopor som inte kan slängas i soprummet. Dessa sopor måste hyresgästen därför lämna på den kommunala sopstationen eller på soptippen. Bosse förklarar också att man inte får ställa ner förpackningar eller gamla möbler i soprum eller källargångar, då dessa i så fall måste transporteras bort av bolaget. Kan bolaget konstatera vem soporna tillhör får den hyresgästen betala kostnaderna för den sophanteringen, i annat fall drabbar kostnaden hela hyresgästkollektivet och leder i förlängningen till höjda hyror. Avslutning Besöket avslutas i lägenhetens källarförråd. Hyresgästen tackar för besöket och förklarar att han nu bättre förstår hur lägenheten fungerar. Bovärdarna tackar hyresgästen för hans stora intresse för att lära sig mer om sin lägenhet. De hälsar hyresgästen än en gång välkommen som hyresgäst och upplyser honom om att han alltid kan vända sig till sin bovärd om han har frågor om sitt boende. /KR AllboHusNytt

4 Nya lekredskap på lekplatserna U nder våren har AllboHus bytt ut ett flertal lekredskap bla på lekplatserna vid Långagårds förskola i Moheda och Kvarngårdens förskola i Vislanda. Det är viktigt att barn har en säker och stimulerande miljö. Speciellt gäller detta för offentliga lekplatser, som är barnens speciella mötesplatser. Det finns ett flertal säkerhetsföreskrifter i form av europastandarder för lekredskap och stötdämpande underlag och regler om tillgänglighet som styr hur offentliga lekplatser ska vara utformade. I Alvesta kommun finns det totalt närmare 90 stycken offentliga lekplatser fördelat på alla orter i kommunen. AllboHus äger lite fler än hälften av dessa och resten sköter AllboHus på uppdrag av kommunen. Rex ledredskap vid Långagårds förskola, Moheda S edan några år utförs årliga säkerhetsbesiktningar av samtliga lekplatser och fr om 2013 utförs dessa av en certifierad besiktningsman. Resultaten av det är bla att vi har fått en bättre säkerhet men även ett bättre grepp om status och underhållsbehov på våra lekplatser. Komplettering och renovering av lekplatserna på Långagård i Moheda och Kvarngården i Vislanda är också ett resultat av det. Behovet av underhåll på våra lekplatser är stort och väldigt kostsamt, då det oftast inte räcker med att byta ut lekredskap och bänkar utan även krävs att fallytor och vegetation på lekplatsen ses över. Upprustningen av lekplatserna styrs av deras befintliga skick samt hur välbesökta de är. Tonvikten läggs därför oftast på de större lekplatserna just för att de är mest välbesökta. På sikt kan detta också leda till att någon eller några lekplatser kommer att fasas ut pga av åldersskäl, till förmån för att man underhåller och kompletterar någon eller några andra. Lekredskap vid Kvarngårdens förskola, Vislanda 4 AllboHusNytt

5 Nya lekredskap på lekplatserna Rex ledredskap vid Långagårds förskola, Moheda Nytt lekredskap Kvarngårdens förskola, Vislanda U töver den årliga besiktningen av lekplatserna utförs regelbundna visuella kontroller samt funktionskontroller av AllboHus personal som arbetar med utemiljö. Detta är dock inte tillräckligt utan vi är också beroende av att hyresgäster och allmänhet anmäler fel och skadegörelse som upptäcks vid besök på våra lekplatser. På det sättet kan vi snabbare åtgärda fel som kan vara farliga för lekande barn. Monteringsarbete ledreskap, Moheda För att anmäla fel eller skadegörelse på offentliga lekplatser i Alvesta kommun kan man ringa och begära felanmälan. /K.P AllboHusNytt

6 BOENDENYHETER Information från Förvaltningsavdelningen. Vi har snart kommit till halvårsskiftet 2014 och i följande rader kan ni läsa vilka planerade underhållsarbete som är klara eller blir klara inom kort. Lekplats Prästängsskolan Under våren har Prästängsskolan i Alvesta fått 4 nya lekredskap till sin skolgård. Gården har även kompletterats med fallskyddsplattor under delar av gårdens lekutrustning. Vi har även försökt skapa en grönare gård genom att på en yta montera konstgräs. Vi hoppas att denna satsning kommer att glädja skolans elever som nu har ett betydligt större utbud av lekutrustning när barnen är ute på sina raster. Under sommaren kommer även redskapsbodarna på skolgården att målas om. Hissrenovering på servicehuset Bryggaren Under maj månad genomfördes en omfattande renovering på en av servicehuset Bryggarens hissar. Vi har moderniserat el, hydraulik och dörrmaskineri. Utvändig målning I Kvarteret Grönkullen pågår nu för fullt utvändig målning av takutsprång och carportar. Samma underhållsarbete genomförs på Fårakullen i Moheda. Även på fastigheten där servicebutiken Direkten och Biblioteket finns på Växjövägen i Moheda genomförs utvändig målning av träfasaden. Underhållsarbete på låglutande tak På följande fastigheter pågår eller kommer man inom kort påbörja takarbete med ny takbeläggning. Sköldmön 7, de vill säga taket över butikerna Hemmakväll, Synsam, Handelsbanken, Systembolaget och Salong 14. Övre Björklövet Stenlyckegatan och Hagagårdsvägen 2 A-D i Alvesta, samt Lönashultsskolan i Lönashult. Fönsterbyte I skrivande stund pågår fönsterbyte, tilläggsisolering och ny fasadbeklädnad på delar av den äldsta delen på Prästängsskolan. Vi får i och med detta energisnålare fönster samt en bättre isolerad fasad som hjälper oss i våra miljömål att minska vår energianvändning, samt ett bättre klimat för elever och personal på skolan och inte minst en underhållsfri fasad på denna del av skolan. Båthusen Rönnedal Utmed Rönnedalsvägen finns fyra längor med carportar som under juni månad får nya plåttak, stommen målas om. Tidigare under våren har vi försett carportarna med ny belysning. Belysningsarmaturerna har ny placering för bättre belysning inne i carportarna men även ut över körbanan. Björkliden Vislanda På Björkliden har markentreprenörer justerat knäcksten runt planteringar, ersatt kullersten med gräsarmering. Justerat och höjt upp småstensytan på framsidan av fastigheten. Under juni månad kommer golvet i köket på Björkliden att ersättas med ett nytt acrydurgolv, samt att väggmattan i diskrummet kommer ersättas med kakel på väggarna. Bättre tvättmöjligheter I fastigheten Beväringen Centralgatan 1 Alvesta har det tidigare varit begränsade tvättmöjligheter i tvättstugan med endast en tvättmaskin. Vi har nu installerat ytterligare en tvättmaskin för att öka tvättmöjligheterna för våra hyresgäster. Både tvättstugan och torkrummet har även försetts med nya dörrar med genomsikt i. /Mikael Magnusson. 6 AllboHusNytt

7 Till våra hyresgäster AllboHus Fastighets AB kan inte längre erbjuda upplåsning utanför ordinarie arbetstid. AllboHus har fram till utgången av 2013 via en entreprenör, kunnat hjälpa till med upplåsning av lägenhetsdörren i de fall någon låst sig ute eller tappat sin nyckel. Vårt avtal med entreprenören upphörde vid årsskiftet och vi har inte kunnat hitta en ny entreprenör som till en rimlig kostnad och med tillräckliga säkerhetsrutiner kan hjälpa oss med tjänsten. Tjänsten har utnyttjats mycket marginellt. Från och med har vi inte längre någon upplåsningsjour. Ett tips är att du bör lämna en reservnyckel till någon släkting eller någon annan du litar på, så att du kan få hjälp om du låser dig ute. I annat fall måste vi hänvisa dig till låssmed exempelvis Swesafe AB och detta kostar mella kronor plus eventuella kostnader för reparation av förstörda dörrar och lås. Har du något tekniskt fel av akut art i din lägenhet utanför kontorstid, når du som tidigare vår tekniska beredskap via Alvesta Taxi Tel. 0472/ /ALLBOHUS FASTIGHETS AB Utebliven betalning Intrum Justitia ansvarar för våra inkassoärenden. AllboHus samarbetar med företaget Intrum Justitia, som ansvarar för vår inkassohantering. Om hyran betalas för sent medför detta att man kan få betalningsanmärkningar registrerade. Det medför vidare att det blir svårare att byta bostad, få lån av banken eller att handla på avbetalning. Vad händer om inte hyran betalas i tid? 1. Om inte hyran betalas i tid skickas ärendet direkt till Intrum Justitia. 2. Intrum Justitia skickar då ett inkassokrav till dig. Kostnaden för detta är för närvarande 180 kronor. 3. Om du inte betalar inkassokravet lämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande och avhysning. Om du inte betalar deras krav, får du en betalningsanmärkning och blir av med ditt hyreskontrakt. Om du får ett inkassokrav Om du får ett inkassokrav skall du ta kontakt med Intrum Justitia direkt. Du hittar deras kontaktuppgifter på inkassokravet. / ALLBOHUS FASTIGHETS AB AllboHusNytt

8 Information om betalning Betalning av din hyra ÖPPETTIDER Hyran betalas i förskott, den sista vardagen varje månad. Du är alltid skyldig att betala din hyra även om du inte mottagit någon avi eller tappat bort den. Du har flera betalningssätt att välja på. E-faktura Vad är elektronisk faktura, (e-faktura)? En elektronisk faktura är ett system för dig som gör det möjligt att via din Internetbank kontrollera och godkänna en betalning av en faktura innan pengarna dras från ditt konto. Fakturan presenteras elektroniskt i Internetbanken och efter godkännande från dig sker betalningen med automatik på förfallodagen. Hur anmäler jag mig till elektronisk faktura? Genom att logga in på din Internetbank kan du leta upp listan över de företag som är anslutna till elektronisk faktura. Välj därefter länken för AllboHus Fastighets AB och du kommer till vår anmälningssida samt formulär. Fyll i anmälan och kontrollera dina uppgifter. Autogiro Autogiro innebär att hyresinbetalningen, efter ditt medgivande, sker automatiskt från ett konto som du anger, förutsatt att hela beloppet kan dras. För att få autogiro krävs därför att du fyller i en blankett som ger oss fullmakt att dra hyran från ditt konto. Du som har autogiro får inte någon hyresavi utom när det sker en beloppsförändring. Autogiro + E-faktura Kan jag kombinera elektronisk faktura med autogiro? Ja, du kan ansöka om att dina elektroniska fakturor skall betalas med autogiro via länken i din Internetbank. Det innebär att du får en elektronisk faktura, men du behöver inte godkänna den. Den kommer automatiskt att betalas på förfallodagen förutsatt att hela beloppet finns på kontot. Hyresavi på papper En avi skickas/delas ut till dig i mitten av varje månad. Behöver du ytterligare information om betalning av din hyra, kontakta AllboHus Fastighets AB via telefon och välj ekonomiavdelningen. måndag, onsdag och torsdag tisdag fredag TELEFONTIDER Bobutik, ekonomiavdelning och felanmälan har telefontider vardagar kl Den första i varje månad eller närmaste arbetsdag därefter har vår bostadsförmedling öppet även förmiddagen. Tel När du ringer detta nummer kommer du att få ett antal alternativ att välja på. Har du ett ärende eller felanmälan till bovärd tryck knapp 1. Vill du nå vår bobutik/kundtjänst trycker du knapp 2. Vill du boka tid för visning av en lägenhet tryck knapp 3. Vill du komma i kontaktmed ekonomiavdelningen tryck knapp 4. Ändrade öppettider under sommaren: 19 Juni öppet 09,30-12,00 20 Juni stängt 2 juli - 30 juli 09,30-12,00

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Vanja löser det mesta. Tävla om finaste utemiljö! till våra hyresgäster sidan 4 5 VIKTIG INFORMATION. som assistent på förvaltningsavdelningen sidan 3

Vanja löser det mesta. Tävla om finaste utemiljö! till våra hyresgäster sidan 4 5 VIKTIG INFORMATION. som assistent på förvaltningsavdelningen sidan 3 BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2014 www.ludvikahem.se Nu är det dags igen! Tävla om finaste utemiljö! sidan 6 VIKTIG INFORMATION till våra hyresgäster sidan 4 5 Vanja löser

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Värdens nyheter. Ekonomiska resultatet visar positiva siffror. Lägenheter för dig mellan 18 och 25 år. Vad har hänt i området där du bor?

Värdens nyheter. Ekonomiska resultatet visar positiva siffror. Lägenheter för dig mellan 18 och 25 år. Vad har hänt i området där du bor? Värdens nyheter En tidning utgiven av Nynäshamnsbostäder september 2009 Ekonomiska resultatet visar positiva siffror sidan 3 Lägenheter för dig mellan 18 och 25 år sidan 6 Vad har hänt i området där du

Läs mer

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN INNEHÅLL 3. VARMT VÄLKOMMEN 4. DITT HYRESAVTAL 5. NÄR DU FLYTTAR IN 6. OMRÅDESINFORMATION 7. BETALA HYRAN 8. AUTOGIROANMÄLAN 9. SKÖNARE HEM 10. UNDERHÅLL

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi KONSUMENT HALMSTAD Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi När du slutat gymnasiet har du möjlighet att själv bestämma vad du ska göra med ditt liv. Samtidigt ska du kanske fatta många svåra beslut.

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN VILL DU FLYTTA HEMIFRÅN? 2 Säkert har du många gånger tänkt tanken att skaffa dig ett eget hem. För att göra det enklare när det väl blir dags bör du börja med

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 1.06 www.sgsstudentbostader.se Jämnare rumstemperatur 3 Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5 Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7 Rosendals

Läs mer

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN?

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN? EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2003 8:E ÅRGÅNGEN CHRISTOFFER WIKLUND COOL KILLE PÅ BRÄDA MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

NR 1 2011. blomrabatt. sidan 7. Hit går. sidan 5. hyresrabatt. sidan 8. skolan på Mölle. sidan 10. informationstidning från Falkenbergs Bostads AB

NR 1 2011. blomrabatt. sidan 7. Hit går. sidan 5. hyresrabatt. sidan 8. skolan på Mölle. sidan 10. informationstidning från Falkenbergs Bostads AB NR 1 2011 blomrabatt sidan 7 Hit går hyran sidan 5 hyresrabatt sidan 8 Nya skolan på Mölle sidan 10 1 informationstidning från Falkenbergs Bostads AB OM FABONYTT INNEHÅLL 2 Thomas har ordet 3 Kall byggstart

Läs mer

Brobyggarna. Bostadsbubbla. Tema: Så vill experterna lösa bostadsbristen. Banar väg för barnens drömmar

Brobyggarna. Bostadsbubbla. Tema: Så vill experterna lösa bostadsbristen. Banar väg för barnens drömmar limten# 1 2015 80 SIDOR SOMMARLÄSNING EXKLUSIVT FÖR SIGTUNAHEMS HYRESGÄSTER Tema: Bostadsbubbla Så vill experterna lösa bostadsbristen Brobyggarna Banar väg för barnens drömmar SIGTUNAHEM REDAKTÖRSORDET

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Nyhet! Lägenhetsfond med valfrihet sid 2 Nyhet! Botid blir kötid sid 4 Nyhet! Ny hemsida sid 8 Ljuset kommer snart sid 7 Vi bjuder på cirkus!

Nyhet! Lägenhetsfond med valfrihet sid 2 Nyhet! Botid blir kötid sid 4 Nyhet! Ny hemsida sid 8 Ljuset kommer snart sid 7 Vi bjuder på cirkus! Augusti 2012 Nyhet! Lägenhetsfond med valfrihet sid 2 Nyhet! Botid blir kötid sid 4 Nyhet! Ny hemsida sid 8 Ljuset kommer snart sid 7 Vi bjuder på cirkus! sid 6 Inledning Nu inför Alingsåshem Om man äger

Läs mer

Vi i VätterHem nr 5 2011

Vi i VätterHem nr 5 2011 Vi i VätterHem nr 5 2011 Förväntansfulla inför fotbollscup på Råslättsdagen Problem med elen? Då kommer Nedde... sidan 9 Jönköpings gamla slott grävs fram... sidan 7 Ekonomiarbete i fokus Jag har nu arbetat

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer