Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare"

Transkript

1 Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare Bruksanvisning Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare V1.2 Svenska 11/2002 Förvara alltid denna manual i närheten av instrumentet! Läs igenom den noggrant innan du sätter instrumentet i drift!

2

3 OBS Information, numeriska data, anvisningar och värderingar i denna handbok motsvarar vetenskapens aktuella dagsläge och den senaste tekniken så som vi uppfattar den efter djupgående analys av detta fält. Vi har ingen som helst skyldighet att uppdatera denna manual i enlighet med senaste tekniska utveckling och inte heller att förse våra kunder med extra kopior, uppdateringar etc. av denna manual. Vi tar inget ansvar för felaktiga utsagor, ritningar, tekniska illustrationer etc. i denna handbok så långt som går enligt de nationella juridiska system som gäller i varje enskilt fall. I synnerhet tas inget ansvar för ekonomiska förluster eller följdskador som orsakas av eller kan härledas till uppfyllandet av utsagor eller annan information i denna handbok. Utsagor, ritningar, illustrationer och annan information vad gäller innehåll eller tekniska detaljer i den föreliggande handboken ska inte anses som garanterade prestanda för våra produkter. Dessa anges endast i de kontraktsvillkor som överenskommits mellan oss och våra kunder. Leica förbehåller sig rätten att ändra de tekniska specifikationerna och tillverkningsprocessen utan föregående varning. Det är endast på detta sätt det är möjligt att hela tiden förbättra tekniken och de tillverkningsprocesser som används till våra produkter. Detta dokument är skyddat av copyright. Copyright till detta dokument hålls av Leica Microsystems Nussloch GmbH. All reproduktion av text och bilder (eller delar därav) genom tryckning, fotokopiering, microfiche, webbkameror eller på något annat sätt inklusive elektroniska system och media kräver uttryckligt förvägra tillstånd i skrift av Leica Microsystems Nussloch GmbH. Instrumentets serienummer och tillverkningsår står på märkplåten på baksidan av instrumentet. Leica Microsystems Nussloch GmbH Publicerad av: Leica Microsystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) E-post: Internet: Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 3

4 Innehållsförteckning 1. Viktig information Symboler i denna manual och deras betydelser Avsedd användning Säkerhet Säkerhetsbestämmelser Varningsmeddelanden Instrumentkomponenter och specifikationer Översikt Komponenter/ funktioner Kontrollpanelens funktioner Leveransens omfattning Tekniska data Första installationen Villkor för installationsplats Installation och idrifttagande Transportlås Påfyllning av förbrukningsartiklar Byte av sugkoppar Att arbeta med CV Elektrisk anslutning Knapparnas beteckningar och deras funktioner Programflöde Användarmeny Grundning Påläggning av täckglas Avbryta processen för påläggning av täckglas Processorsakade avbrott Manövrering av CV5030 ansluten till TS5025 överföringsstation Skillnader i manövreringen jämfört med manövreringen av CV5030 självständigt På begäran av den robotlika färg kristalliseringen ST Avbrott av användaren Processorsakade avbrott Koppla från instrumentet Standby-läge Stänga av huvudströmbrytaren Rengöring och underhåll Daglig rengöring System- och felmeddelanden Tillbehör Garanti och service Bruksanvisning V1.2 11/2002

5 1. Viktig information 1.1 Symboler i denna manual och deras betydelser Varningsanvisningar har grå bakgrund och är märkta med en varningstriangel. Anvisningar, d.v.s. viktig information för användaren är markerade med grått och märkta med symbolen. 1.2 Avsedd användning Leica CV5030 är en robotliknande täckglasmonterare för påläggning av täckglas på vävnadspartier, celler eller prover monterade på objektglas genom att använda olika slags täckglasmedia. All annan användning av enheten räknas som obehörig användning. (5) Siffror inom parantes hänvisar till platser i bilder. RUN/ STOP Funktionsknappar som ska tryckas på kontrollpanelen har skrivits med fet stil och med stora bokstäver. Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 5

6 2. Säkerhet Säkerhets- och varningsanvisningarna i det här kapitlet ska uppmärksammas vid alla tillfällen. Användaren ska läsa de här anvisningarna även om han eller hon är bekant med att sköta och använda Leica utrustning. 2.1 Säkerhetsbestämmelser Den här instruktionsmanualen innehåller viktiga instruktioner och information som gäller säker drift och underhåll av instrumentet. Det är en viktig del av instrumentet och måste läsas igenom noggrant före installation och användas och förvaras nära instrumentet. Bruksanvisningen måste kompletteras med motsvarande instruktioner om det är nödvändigt på grund av gällande nationella föreskrifter angående olycksförebyggande åtgärder och miljöskydd i det land där instrumentet ska användas. Den här enheten har tillverkats och testats i enlighet med säkerhetsföreskrifterna för mätningar, manövrering, automatisk manövrering samt laboratorieutrustning CE-riktlinjer CSA. För att bibehålla detta tillstånd och säkerställa en riskfri drift måste användaren följa anvisningarna och varningarna som står i den här bruksanvisningen. Instrumenttyp Alla data i den här bruksanvisningen gäller endast för den instrumenttyp som anges på titelbladet. En namnplåt med serienummer finns på baksidan av instrumentet. Skyddsanordningen finns på framsidan av instrumentet och tillbehöret får ej tas bort eller ändras. Instrumentet får endast öppnas och repareras av servicetekniker som är auktoriserade av Leica. 6 Bruksanvisning V /2002

7 2. Säkerhet 2.2 Varningsmeddelanden Säkerhetsanordningar som tillverkaren monterat på instrumentet utgör endast grunden för ett olycksfallsskydd. Huvudansvaret för olycksfri drift ligger i första hand hos affärspersonen där instrumentet används liksom hos de personer han eller hon utnämner till att sköta drift, underhåll och reparationer av instrumentet. För att garantera instrumentets perfekta funktion måste följande anvisningar och varningar iakttagas. Transport och installation Enheten får endast transporteras i upprätt ställning. Enheten får endast anslutas till elnätet med den medföljande nätkabeln och endast till ett jordat uttag. Skyddsfunktionen får inte tas bort genom att använda en förlängningskabel utan skyddsledare. Användning i riskfyllda utrymmen är inte tillåtet. Vid extrema temperaturskillnader mellan förvarings och installationsplats och hög fuktighet kan det inträffa att vatten kondenseras. I det fallet måste det vara två timmars väntetid innan instrumentet kopplas in. Om väntetiden inte upprätthålls kan instrumentet ta skada. Instrumentet måste vara perfekt upplinjerat före uppstart. Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 7

8 2. Säkerhet Manövrering av instrumentet Instrumentet får endast skötas av utbildad laboratoriepersonal. Det får endast användas för sitt avsedda användningsområde och enligt instruktionerna i denna bruksanvisning. Undvik hudkontakt med lösningsmedel eller täckglasmedia. Se till att monteringsmedlet doseras korrekt. Överflödigt media kan spillas från objektglaset på arbetsytor och därmed förhindra förflyttning av instrumentets delar (noteringar angående rengöring). Hindra inte motordrivna komponenter under drift genom handhavande eller med objekt i dess väg. Fara för personskada orsakat av trasiga glas! Instrumentet får endast skötas under ventilation eller med utluftsrör och aktivt kolfilter måste vara monterat och anslutet på korrekt sätt. Varning för riskfylld brand och giftiga ångor från lösningsmedel. Rengöring och underhåll Instrumentet får endast öppnas för underhåll eller reparationsarbete av auktoriserad servicetekniker. Stäng av instrumentet och drag ur kontakten från strömnätet innan rengöring. Använd inte lösningsmedel som innehåller aceton, klorid eller xylen för att rengöra ytan. Under drift och rengöring av instrumentet får inte någon vätska tränga in i instrumentet. När du hanterar rengöringsmaterial, iaktta tillverkarens säkerhetsföreskrifterna och laboratoriets föreskrifter. Deponering av använda reagensmedel ska ske i enlighet med gällande lokala föreskrifter och företagets/laboratoriets deponeringsföreskrifter. 8 Bruksanvisning V /2002

9 3.1 Översikt Komponenter/ funktioner 3. Instrumentkomponenter och specifikationer Instrumentskydd Utmatningsfack glidskena Täckglasmagasin Flaska med monteringsmedel Dispenser parkeringsläge Underhållslucka Kontrollpanelens display Avvägningsfötter Fig. 1 På-/Av-strömbrytare Inmatningslucka Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 9

10 3. Instrumentkomponenter och specifikationer 3.2 Kontrollpanelens funktioner LCD-display LED READY LED BUSY LED PAUSE Ta ut utmatningsfack LED ERROR RESPOND/ Bekräfta ett ljudlarm RELEASE COVERSLIP STANDBY Fig. 2 RELEASE SLIDE PRIME/ Öppna fördelningsventilen VENT MOUNTANT/ Flaska/Ventilera flaskan med monteringsmedel 10 Bruksanvisning V1.2 11/2002

11 3. Instrumentkomponenter och specifikationer 3.3 Leveransens omfattning Basenheten fungerar utan ytterligare tillbehör. Standardutrustningen till Leica CV 5030 består av: 1 basenhet, 1 tillbehörssats som består av: 1 objektglasfack 30, plast, paket med 5, 2 flaskor till monteringsmedel, 250 ml, med lock, 1 kabelset för anslutning till kraftnät: - 1 huvudkabel UK ST/BU F-5A, - 1 kabel för huvudström D, - 1 kabel för huvudström USA-C-J, 1 enkel fast nyckel SW 13, 1 aktivt kolfilter (xylen), 1 CV5030 instruktioner för att packa ner instrumentet, 1 Leica CV5030 bruksanvisning - E/F/G/S, 2 dysor, 1x stor - 18 G, 1x liten - 20 G, 1 insats till Leica glasfack för 30 objektglas, 5 utmatningsfack för 30 objektglas, 3 täckglasmagasin, MultiSize TM x 24 mm, 3 täckglasmagasin, MultiSize TM x 22 mm, 1 paket sugkoppar (2 delar), 1 grundningsbehållare, 1 utluftsrör, 3 m lång, 32 mm diameter ID, 1 Leica borste, 1 insexnyckel, SW 2.5, 1 insexnyckel, SW 3.0, Ej installerat, men inkluderat: 1 fördelningsmodul, 1 bad för mottagning av objektglas. Alla uppräknade förbrukningsvaror kan ersättas av användaren. Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 11

12 3. Instrumentkomponenter och specifikationer 3.4 Tekniska data Matningsspänning: V AC, 100 W; Hz Säkring: termoelektrisk, inbyggd i huvudströmbrytaren, utlösningsström: 5 A Driftsmiljö: temperatur: 10 C - 35 C, absolut fuktighet: 10 % - 80 %, icke kondenserande. Anslutningar: RS 232C, seriell kommunikation för service Genommatningshastighet för objektglas: 1 objektglas på ung. 9 s. Objektglas levererade för: objektglas av hög kvalitet med slipade kanter* Täckglasmagasinets kapacitet: beroende på täckglasets storlek 120 delar (22-24 mm x 60 mm), 160 delar (22-24 mm x 40 mm) Täckglas levererade till: mm x mm Monteringsmedel-flaskkapacitet: 250 ml Monteringsmedel-volym: individuellt justerbar (volym och typ) Monteringsmedel-typer: alla kommersiella media** Storlek och vikt: Tillverkningsland: Bredd: Djup: Höjd: (med locket stängt) Vikt: Österrike 420 mm 600 mm 550 mm ung. 57 kg * Kontakta din leverantör för ytterligare information! ** Rekommendation: Leica CV Ultra TM 12 Bruksanvisning V /2002

13 4. Första installationen 4.1 Villkor för installationsplats Utrustningens placering måste klara följande krav: Stabil, plan, vibrationsfritt laboratoriebord. Ett i stor utsträckning vibrationsfritt golv. Fritt utrymme på ung. 25 cm på vänster sida av instrumentet (för att öppna sidoluckan). Fritt utrymme bakom instrumentet för att ansluta utluftningsröret. Rumstemperatur vanligtvis mellan +10 C och +35 C. Relativ fuktighet högst 80%, icke kondenserande. Användning av instrumentet i riskabla områden är inte tillåtet. 4.2 Installation och idrifttagande Fig. 3 Justera höjden på de gängade fötterna (fig. 3) för att säkerställa att enheten står vågrätt i alla riktningar. De kemikalier som används i Leica CV5030 är lätt antändbara och hälsofarliga. Installationsplatsen för CV5030 måste vara väl ventilerad; det bör inte finnas några antändningskällor av något som helst slag där. För att lyfta enheten, plocka upp den genom att föra in händerna under sidorna (det behövs minst två personer instrumentet väger ungefär 57 kg) och lyft upp det på ett stadigt laboratoriebord. Dra skyddsplastkåpan uppåt för att ta bort den. Säkerställ att levererade tillbehör är kompletta i överensstämmelse med ordern. Packa ner instrumentet i omvänd ordning mot uppackningsinstruktionerna. Förpackningsmaterial bör därför alltid behållas (instruktioner för uppackning på utsidan av transportförpackningen). Flaskan med monteringsmedel måste tas bort från instrumentet. Ta bort allt smuts från systemet med lämpligt lösningsmedel. Instrumentet måste transporteras i upprätt ställning så som etiketterna på utsidan av transportlådan visar. Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 13

14 4. Första installationen Fig. 4 Använd instrumentet under ventilation eller sätt i aktivt kolfilter och anslut utluftsslangen korrekt (fig. 4). Passa in munstycket till fördelningsventilen. Fyll grundningsbehållaren till hälften med xylen eller xylensubstitut (i enlighet med använt monteringsmedel). För in fördelningsventilen i pausat läge på arbetsplattan. Sätt i kabeln till fördelningsventilen i hylsan på täckplåten bakom arbetsplattan. Anslut röret från locket på flaskan med monteringsmedel med tryckutgången i täckplåten bakom arbetsplattan. Placera insatsen till respektive inmatningsfack i badet och placera det i inmatningsluckan. Använd instrumentet under ventilation eller sätt i aktivt kolfilter och anslut utluftsslangen korrekt. 14 Bruksanvisning V /2002

15 4. Första installationen Ventilationssystem Byt ut aktivtkolfiltret var sjätte månad eller när ångor från lösningsmedel släpps ut genom luftuttaget bak på instrumentet. Om xylen används i badet måste aktivtkolfiltret bytas ut varje månad! Lossa skruven på serviceluckan (1) på instrumentets vänstra sida. 2. Lossa nu insexskruven (2) och skjut upp locket. 3. Sätt i filtret och spänn skruvarna i omvänd ordning. Använd de medföljande verktygen för montering. Fig Uppsamlingsbricka och sugkoppar för täckglas Byta nål Sätt in nålen i nålhållaren (1) och vrid ett hörn (2) moturs över plattan. Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare Fig. 6 Uppsamlingsbrickan för täckglasrester hängs fast på höger sida om objektglasutmataren. Den kan tas av vid rengöring. 2 1 Fig. 7 15

16 4. Första installationen 4.3 Transportlås Transportlås för täckglasöverföringsmodulen Transportlås för griparen Fig. 8 Fig Påfyllning av förbrukningsartiklar Använd glasflaskorna från standardleveransen eller lämpliga glasbehållare men använd aldrig PLAST-behållare. Fyll badet med xylen*. Fyll flaskan (3) för fördelningsventilens pausläge med xylen*. För in utmatningsfack (4) i den sidoställda styrskenan på instrumentets vänstra sida. Fig Fyll sakta flaskan med monteringsmedel (1) (max. 250 ml) för att undvika luftbubblor. Det är viktigt att flaskan med monteringsmedel står öppen under flera timmar (över natten) i dragskåpet. Skruva fast locket på flaskan med monteringsmedel. Välj täckglasmagasin (2) för önskad typ av täckglas (22 mm eller 24 mm breda). Fyll magasinet med täckglas (längd mm) och för in det Byte av sugkoppar Fig. 11 Byt ut skadade eller deformerade sugkoppar. För att byta ut en sugkopp, ta bort den genom att dra den neråt och sätt i en ny. * xylen-substitut, beroende på monteringsmedel 16 Bruksanvisning V /2002

17 5. Att arbeta med CV Elektrisk anslutning Instrumentet är dimensionerat för: V AC; 100 W; 50/60 Hz. 5.2 Knapparnas beteckningar och deras funktioner START sätter igång täckglaspåläggningsprocessen från READY- och PAUSE-läge (undantag: om PRIME visas på displayen, PRIME måste utföras först) och efter undanröjda fel (täckglasmagasin är tomt, täckglas är trasigt). Efter att man har tryckt på STOP-knappen visar displayen STOPPED BY USER ), det orsakar återinitiering av instrumentet (se avsnitt 4.3). Att trycka på PAUSE avbryter täckglasmonteringen BUSY LED tänds) efter att objektglaset som just bearbetas har placerats i utmatningsmagasinet; PAUSE LED tänds. Tryck på START för att fortsätta. Instrumentparametrar kan ändras. STOP avbryter instrumentets drift omedelbart; ERROR LED tänds i rött. Använd START för att återinitiera instrumentet. Att trycka på LIFT lyfter utmatningsfacket till uttagningsläget (inte tillgängligt när BUSY LED är tänd). Efter att utmatningsfacket når uttagningsläget måste alla objektglasen tas bort innan processen kan sättas igång (igen). Ouppmärksamhet kan leda till skada på objektglaset. Att trycka på RESPOND bekräftar ett ljudalarm; i READY eller PAUSE läget, den här knappen används för att öppna menyn (håll knappen nertryckt i 2 s.) för att ställa in täckglasparametrarna. Knappen RELEASE COVER SLIP utlöser suganordningen på täckglasöverföringsarmen (låst medan BUSY LED är tänd) och täckglaset släpps. Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 17

18 5. Att arbeta med CV5030 RELEASE SLIDE-knappen öppnar griparens käftar så länge knappen är intryckt (blockerat medan BUSY LED är tänd). Efter flertalet utökade driftsfria perioder kan det ta flera sekunder innan griparen öppnar. PRIME-knappen öppnar fördelningsventilen så länge knappen är intryckt (blockerad medan BUSY LED är tänd). VENT MOUNTANT-knappen ventilerar flaskan med monteringsmedel (blockerad medan BUSY LED är tänd). Tryck på STANDBY knappen i 2 s: Instrumentet övergår till standbyläge (READY LED lyser rött), vilket endast kan avslutas genom initiering (tryck på STANDBY knappen i 2 x 2 s). 18 Bruksanvisning V1.2 11/2002

19 5. Att arbeta med CV Programflöde Aktivera strömbrytare --> instrumentet går i STANDBY-modus (READY LED röd) om omlastningsstationen är ansluten, kommer meddelandet TS 5025 PRESENT att visas i 1s [STANDBY] i 2 s --> instrument initierat CV Välkomstmeddelande Efter initiering: grundning krävs; uthållna varningssignaler om felaktig knapp trycks ner (t.ex. [START]); om ST5020 är ansluten, kommer en vanlig 3 s varningssekvens att utlösas eftersom CV5030 inte är beredd att ta emot ett fack Dispenser placerad vid P&P, dvs. inte i grundpositionen (efter start eller när [PRIME] trycks ner; följs av karakteristisk ljudsignal) Visas efter tryck på [START] om dispensern är i grundposition (åtföljt av karakteristisk ljudsignal); regelbundet larm vid anslutning till ST5020 (n=1-4): instrumentet är klart, process med parameterinställning n kan sättas igång genom tryck på [START] Instrumentet lägger på täckglas med parameterinställning n (i detta exempel, 1) Visas på andra raden när P&P griper nedanför den förinställda nivån när den tar emot täckglaset. Meddelandet kvitteras inte förrän sensorn känner igen en högre nivå och för övrigt förblir aktiv vid READY, PAUSE, PROCESSING etc. Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 19

20 5. Att arbeta med CV5030 Om det inte finns tillräckligt med täckglas vid starten, kommer denna inte att erkännas förrän det första objektglaset är täckglasslipad! Fabriksinställningen för gränsvärdet är ungefär 40 täckglas. [PAUSE] har tryckts ner; detta meddelande visas medan täckglaspåläggningen av aktuellt objektglas fullföljs CV5030 har pausats; tryck på [START] för att fortsätta täckglaspåläggningen med parameterinställning n (i detta exempel, 1) Täckglasmagasinet är tomt; täckglaspåläggningen har avbrutits (åtföljt av en ihållande ljudsignal) 20 s ljudsignal efter det att processen fullbordats, FINISHED står kvar på displayen tills någon tangent trycks ner eller badet öppnas Bad inte OK; antingen har inget bad hittats (kärl kunde inte initieras efter [START]) eller badgejden inte tillslagen efter senaste FINISHED (sker vid tryck på [START] eller vid anslutning till ST5020) Badgejden öppen och [START] nertryckt eller fråga från ST 5020 (i detta fall: normal varningssekvens på 3 s) Utmatningsfack antingen fullt eller finns inte Griparen kunde inte ta objektglaset på tre försök (objektglas krokigt eller följande objektglas för nära) Ett fack som mottagits från ST5020 bearbetas med parameterinställning n (i detta exempel, 1) 20 Bruksanvisning V1.1 11/2002

21 5. Att arbeta med CV Användarmeny Tryck [RESPOND] i 2 s i READY- eller PAUSE-modus öppnar användarmenyn Meny A för aktuell parameterinställning n (i detta exempel, 1); de tangenter som är förbundna med förkortningarna på andra raden öppnar rätt inställningsmeny; Använd [START]/[PAUSE] för att byta parameterinställningar [RESPOND] --> Meny B [STANDBY] lämnar MENYN Inställning av slag för monteringsmedel för parameterinställning n (i detta exempel, 1); NN=40, 50, 55 eller 60; volymen monteringsmedel anpassas för att passa täckglasets längd; [START]/[PAUSE] skiftar till högre/lägre värden [RESPOND] --> MENY A huvudskärm [STANDBY] lämnar MENYER Inställning av volymen monteringsmedel för parameterinställning n; (i detta exempel, 1) N=1-9; monteringsmedlets volym kontrolleras via dispenserns öppningstid; höjning ett steg resulterar i en ökning med 25 %; [START]/[PAUSE] skiftar till högre/lägre värden [RESPOND] --> MENY A huvudskärm [STANDBY] lämnar MENYER Typ av monteringsmedel för parameterinställning n (i detta exempel, 1); N: 1-5; parametern påverkar direkt trycket i flaskan; att höja ett steg innebär en tryckökning på 25 %; [START]/[PAUSE] ställer in värdet [RESPOND] --> MENY A huvudskärm [STANDBY] lämnar MENYER Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 21

22 5. Att arbeta med CV5030 Korrigering av monteringsmedlets slag för parameterinställningen set n (i detta exempel, 1); NNN kan vara ett värde från -100 till 0 (i inkrement på 10), där -100 är en minskning med 10 mm; den totala volymen monteringsmedel ändras inte men fördelas över en kortare linje från en annan utgångspunkt; [START]/[PAUSE] skiftar till högre/lägre värden [RESPOND] --> MENY A huvudskärm [STANDBY] lämnar MENYER Meny B för aktuell parameterinställning n (i detta exempel, 1); de tangenter som är förbundna med förkortningarna på andra raden öppnar de rätta inställningsmenyerna; [START]/[PAUSE] ändrar parameterinställning [RESPOND] --> Meny A [STANDBY] --> lämnar MENYER Täckglasposition för parameterinställning n (i detta exempel, 1); värdet är relativt, NNN från -30 till 30 (-3 mm till 3 mm) i individuella steg; 0 motsvarar värdet 60 i version 1.04; [START]/[PAUSE] ändrar värde (i steg på 1, dvs. 0,1 mm) [RESPOND] --> MENY B huvudskärm [STANDBY] lämnar MENYER Inställning av monteringsmedlets slagposition för parameterinställningen n (i detta exempel, 1); värdet är relativt (således CORR för CORRECTION), NNN kan vara ett värde från -100 till 100, med ett positivt driftstecken som resulterar i ett byte mot etikettsfältet. 0 motsvarar det tidigare värdet 800; värdet representerar 1/10 mm, dvs. -50 motsvarar -5 mm; [START]/[PAUSE] skiftar till högre/lägre värde (i steg på 10) [RESPOND] --> MENY A huvudskärm [STANDBY] lämnar MENYER 22 Bruksanvisning V1.2 11/2002

23 5. Att arbeta med CV5030 Driftsmodus för parameterinställning n (i detta exempel, 1); XXXXXX: FAST eller SECURE; SECURE: griparen väntar med att ta ett objektglas från inmatningsracket till P&P har hittat ett täckglas; [START] aktiverar SECURE [PAUSE] aktiverar FAST (dvs. SECURE deaktiverad) [RESPOND] --> MENY A huvudskärm [STANDBY] lämnar MENYER Ställer in gränsvärdet för CS LOW-displayen (universalparameter, tillämplig på alla parameterinställningar); Procedur: placera högen med täckglas med önskad höjd i täckglasmagasinet Tryck på START! P&P flyttar nu täckglasmagasinet och sänker sig till det översta täckglaset innan den återvänder till INIT-positionen --> Proceduren fullständig, nytt gränsvärde lagrat [RESPOND] --> MAGAZINE LIMIT huvudskärm Felmeddelande om inget täckglas hittats [RESPOND] --> MAGAZINE LIMIT huvudskärm Från MAGAZINE LIMIT huvudskärm [RESPOND] eller [PAUSE] --> Meny B huvudskärm [STANDBY] --> lämnar MENYER Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 23

24 5. Att arbeta med CV Grundning Om man trycker på PRIME-knappen öppnas fördelningsventilen så länge som knappen är nedtryckt. Om driftstrycket sänks under driftsfri period så startar automatiskt pumpen igen då knappen för att bygga upp trycket trycks ner igen. Om röret mellan flaskan av monteringsmedel och fördelningsventilen, och munstycket fylls med luft så ska fördelningsventilen hållas på ett sådant sätt under grundningen att munstyckesöppningarna pekar uppåt tills att monteringsmedel lämnar munstycket. Monteringsmedel kan vara kvar i grundningsbehållaren medan fördelningsventilen är pausad (överfyll inte!). Efter påfyllning och utbyte av monteringsmedel-flaskor ska du kontrollera att alla luftbubblor försvinner från rörledningarna mellan flaskan med monteringsmedel och fördelningsventilen för att grunda. PRIME försvinner från displayen direkt efter tryckningen på knappen, den här gången kan täckglasmonteringen sätta igång. 5.6 Påläggning av täckglas 2 Fig Placera objektglasen i inmatningsfack så att den sidan som ska ha täckglas pekar mot framsidan av instrumentets framkant: Kontrollera att objektglasen sitter löst och rakt i magasinet. Öppna luckan (1) framför badet (2) (bredvid huvudströmbrytaren) och dra ut gejdskenan. Om badet inte är i det främsta läget kommer det automatiskt att transporteras till detta läge. Drag ut badet ur instrumentet på gejdskenorna. Placera det fyllda objektglasfacket (3) i skårorna (skären pekar mot användaren). För in badet i instrumentet. För in gejdskenorna tills att de stannar och stäng dörren. Kontrollera att det finns tillräckligt i täckglasmagasinet och flaskan med monteringsmedel. För in fördelningsventil i täckglaspåläggningsposition. Kontrollera utmatningsfacken så att utmatningskapaciteten är tillräckligt stor. 24 Bruksanvisning V /2002

25 5. Att arbeta med CV5030 Startar processen att lägga på täckglas Att trycka på START knappen: Instrumentet flyttar nu badet bakåt och börjar därefter att leta efter det första objektglaset. Utmatningsfacket har placerats. Objektglasen täcks därefter med täckglas och flyttas till sekventiella positioner på utmatningsfacket (bakifrån och framåt). Monteringsprocessen slutförs efter sista objektglaset med en ljudsignal och anvisningen FINISHED (synlig i flera sekunder) på displayen. Badet är nu klart för borttagning av tomma inmatningsfack. Utmatningsfack får stå kvar tills nästa tomma spår. Denna display raderas efter ett par sekunder (READY-läget). Placera fördelningsventilen i pauseläget (grundnings-behållaren) för att förebygga att munstycket täpper igen. Detta behöver inte göras efter varje fack utan vid dagens slut eller vid lång tids overksamhet. Den tomma inmatningsfacket kan tas bort från badet och fyllas på till nästa cykel eller ersättas av ett fullt magasin (glöm inte att stänga luckan). Om alla individuella utmatningsfack måste tas bort används LIFT-knappen för att lyfta upp facken till uttagningsläget. (Det är inte nödvändigt att ta bort återstoden om det räcker till nästa cykel av påläggning av täckglas.) Om utmatningsfacken lyfts till uttagningsläget med hjälp av LIFT-knappen måste alla objektglas tas bort! Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 25

26 5. Att arbeta med CV Avbryta processen för påläggning av täckglas Tryck på PAUSE för att avbryta processen för påläggning av täckglas. Det objektglas som just håller på att processas, där läggs täckglaset på komplett och knuffas ner i utmatningsfacket. PAUSE LED tänds. För lång tid utan verksamhet, placera den fördelande ventilen i pausat läge (grundningsbehållare). Objektglasen och monteringsmedel (ventilera flaskan med monteringsmedel och grunda den efter att ha stängt den) kan nu fyllas på. Utmatningsfacket höjs till uttagningsläget och kan ersättas med tomma fack. Om utmatningsfacken lyfts till uttagningsläget måste alla objektglas tas bort från dem! Knappen RESPOND (2 s) används för att ändra täckglasmonteringens parametrar i användarmenyn (se avsnitt 5.4). Efter att luckan öppnats och glidskenan med badet har dragits ut flyttas badet till det främre läget vilket ändrar driftsläget från PAUSE till READY. Genom att trycka på START kan processen för påläggning av täckglas fortsättas. Om fördelningsventilen placerats i pausat läge ska den återställas! Nödstopp när du trycker på STOP. Instrumentet övergår till ERROR-läget. Knappen RESPOND bekräftar ljudlarmet. 26 Bruksanvisning V1.2 11/2002

27 5. Att arbeta med CV5030 Täckglaset eller objektglaset släpps. Knappen LIFT lyfter på utmatningsfacket till uttagningsläget. Före återinitiering måste alla objektglas tas bort från utmatningsfacken! Den automatiska badoperationen deaktiveras genom att trycka på STOP. Badet måste då dras manuellt från badkanalen om det behöver tas bort. Emellertid är det inte nödvändigt att ta bort badet före återinitiering. Genom att trycka på START kan instrumentet nu återinitieras. (Samma tillstånd som det som följer aktivering av instrumentet) Avbrott genom att dra ut badgejden: Instrumentet avslutar processen med påläggning av täckglas av det nuvarande objektglaset som knuffas ner i utmatningsfacket. Badet flyttas till det främre läget. Instrumentet övergår till READY-läget. 5.8 Processorsakade avbrott Tomt täckglasmagasin I snabbläget (valbart via användarmenyn (se avsnitt 5.4): - Täckglasöverföringsarmen flyttar sig till viloläget, - ERROR-läge: Kontinuerligt alarm, displayen visar CHECK COVER SLIPS, - Bekräfta ljudalarmet genom att trycka på RESPOND-knappen, - Fyll täckglasmagasinet, - Fortsätt processen för påläggning av täckglas med START (efter att jag bekräftat alarmet). Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 27

28 5. Att arbeta med CV5030 I säkert läge (se avsnitt 5.4): - Processen är identisk med den snabba, men eftersom inga objektglas har tagits bort från badet hörs bara en kort alarmsignal för att ange felläget. Trasigt täckglas Den automatiska urladdningen märker automatiskt ett trasigt täckglas och kastar det i urladdningsfacket vid sidan om objektglastransportanordningen. Processen fortsätter därefter automatiskt kontinuerligt efter att ett nytt täckglas har mottagits. Utmatningsfacket är fullt - Instrumentet växlar automatiskt till PAUSE-läge efter att sista skåran har fyllts. - Ett ljudalarm anger att utmatningsfacket måste tömmas. Display: CHECK LIFT. - Efter att utmatningsfacket tömts kan arbetet fortsättas analogt till det vanliga PAUSE-läget. - Om utmatningsfacket hinner fyllas samtidigt visas inte CHECK LIFT utan istället avslutas processen med FINISHED. Fel på instrumentet eller processen - ERROR läge: Kontinuerligt alarm, displayen visar ERROR + felkod; tillståndet är identiskt med att trycka på STOP. 28 Bruksanvisning V1.2 11/2002

29 6. Manövrering av CV5030 ansluten till TS5025 överföringsstation Om TS5025 är ansluten visas meddelandet TS 5025 PRESENT för första gången efter att huvudströmbrytaren slagits till. 6.1 Skillnader i manövreringen jämfört med manövreringen av CV5030 självständigt Förfrågningar från ST5020 accepteras i READY-modus (förfrågan ungefär var 5 till 10 sekund). Grundförutsättning: Använd insatsen till Leica objektglasfack (30) i badet. Håll badet tomt, d.v.s. sätt inte i några objektglasfack. Fyll på förbrukningsartiklar (täckglas, monteringsmedel) så snart som möjligt. Töm utmatningsfacket så snart som möjligt. Tomma objektglasfack måste tas bort från utmatningssläden ramp på TS5025. De andra inlämnade facken aktiverar en sensor som förbereder processning av ytterligare fack. 6.2 På begäran av den robotlika färg kristalliseringen ST5020 Förfrågningar tillåts om CV5030 är i READY-modus (eller ett fack håller på att bearbetas) och inget interagerande krävs av användaren (t.ex. grundning, tömning av utmatningsmagasin): Objektglasfacket överförs av ST5020. När det har lagts på täckglas på samtliga objektglas (för avbrott se avsnitt 5.5), matas objektglasfack ut genom rampen på TS5025 överföringsstation. Om utmatningshållarna är fulla eller om objektglashållarna redan är på tredje rampen ombedes användaren att ta bort den. Status ändras till READY. ST5020 känner av om CV5030 är avstängd eller inte ställd på standbyläge (ingen feedback). Om CV5030 inte är driftsklar placeras hållarna i utgångsstationen till ST5020 och måste överföras manuellt. Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 29

30 6. Manövrering av CV5030 ansluten till TS5025 överföringsstation Om CV5030 är aktiverad men inte processklar för en ny inmatningsfack gör ST5020 omgående en förfrågan. Om grundning krävs: PRIME visas och en ljudsignal avges. Om utmatningsmagasinen är fulla: CHECK LIFT visas och en ljudsignal avges. Om utmatningens objektglasramp TS5025 är full: TS5025 FULL visas och en ljudsignal avges. Om badgejden dras ut: CHECK BATH visas och en ljudsignal avges. - Facken laddas manuellt och badet tas inte bort. - Badet framåt, går inte bakåt (sensorn ser objektglas/gripararm framför fack). - Badsensorn svarar inte (badet inte på plats). 6.3 Avbrott av användaren PAUSE har samma funktion som beskrivs i avsnitt 5.3 (förutom att badgejden inte är utdragen, objektglasfack har flyttats av TS5025 om processen för påläggning av täckglas har fortsatts eller avslutats). STOP-knappen avbryter processen vid nödfall (se avsnitt 5.3) och försätter CV5030 i ERROR-läge. Inmatningsfack kan stanna kvar i badet under återinitieringen. Se till att ta bort alla fack från badet! Resterande objektglas kan processas genom att trycka på START-knappen; den tomma inmatningsfacket måste därefter tas ut ur badet manuellt (genom att använda luckan och dra ut badgejden). Om badgejden dras ut avbryts även processen. Men TS5025 omlastningsstationen initieras senare och är inte längre tillgänglig för borttagningen av det tomma objektglasfacket. 30 Bruksanvisning V1.2 11/2002

31 6. Manövrering av CV5030 ansluten till TS5025 överföringsstation Resterande objektglas kan därför processas genom att trycka på STARTknappen, Ett tomt objektglasfack måste därefter tas ut ur badet manuellt (genom att använda luckan och dra ut badgejden). 6.4 Processorsakade avbrott Tomma täckglasmagasin, trasiga täckglas och fullt utmatningsfack hanterar vi så som det beskrivs i sektion 5.7. Följ processen, det tomma inmatningsfacket finns på TS5025 s ramp. Fel på instrumentet eller processen ERROR mode: kontinuerligt alarm, displayen visar ERROR + felkod (se kapitel 9, System och felmeddelanden) Status identisk med den som uppnås genom att trycka på STOP. Om omlastningsstationen innehåller 3 inmatningsfack kommer meddelandet TS5020 FULL att visas. Öppna TS-luckan och ta bort facken. START initierar instrumentet. Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare 31

32 7. Koppla från instrumentet 7.1 Standby-läge 7.2 Stänga av huvudströmbrytaren STANDBY inaktiverar standbyläge: READY LED tänds i rött, Flaskan med monteringsmedel är ventilerad, Griparen stänger och ett lyft täckglas kan urskiljas, Tryck och vakuum är inte justerat, Ventilationen är igång. Instrumentet kan bara reaktiveras genom att trycka på STANDBY i 2s. Innan standby-läget aktiveras måste alla objektglas tas ut utmatningsfacken och objektglas i inmatningsfacket måste tas upp ur badet. Om instrumentet stängs av en kort tid (t.ex. över natten), bör fördelningsventilen ställas i pausat läge så att munstycket sticker ned lite i den fyllda grundnings-behållaren. Om instrumentet stängs av en längre tidsperiod (t.ex. över helgen), töm ut monteringsmedel från flaskan med monteringsmedel. Rengör flaska, fördelningsventil och munstycke genom att skölja med en lämplig lösning*. Töm badet i en tätslutande behållare och ta hand om avfallet enligt gällande lab-föreskrifter, om nödvändigt. * t.ex. xylen eller substitut beroende på vilket monteringsmedel som använts Innan instrumentet görs strömlös genom huvudströmbrytaren: Tag bort objektglasfack från badet, Tag bort utmatningsfacken, Töm flaskan med monteringsmedel media och rengör noggrant fördelningsventilen med lösning och därefter blåses den ren med luft, Töm/torka ur alla behållare med lösningsmedel (speciellt badet) eller ta bort dem från instrumentet och placera dem i ett lämpligt dragskåp. För längre perioder ur drift (t. ex. över natten) placera instrumentet i standbyläge och koppla inte ifrån på huvudströmbrytaren. Om lösningsmedel finns kvar i instrumentet efter att det är strömlöst kan det uppstå ångor från dessa lösningsmedel. Om instrumentet inte drivs i ett dragskåp finns risk för brand och förgiftning! 32 Bruksanvisning V1.2 11/2002

Koncerninköp Enhet Medicinskt material

Koncerninköp Enhet Medicinskt material Koncerninköp Enhet Medicinskt material Elisabeth Falk Inköpare Telefon 046-15 35 67 Elisabeth.falk@skane.se BILAGA 1 Datum 2009-05-12 Avtalsnr 0900125 1 (5) OFFERTNUMMER: BM0035A Workstation ST5020 transferstation

Läs mer

Din manual LEICA EG1150 C http://sv.yourpdfguides.com/dref/3333460

Din manual LEICA EG1150 C http://sv.yourpdfguides.com/dref/3333460 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEICA EG1150 C. Du hittar svar på alla dina frågor i LEICA EG1150 C instruktionsbok

Läs mer

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska Uppstart Tissue-Tek Film automatisk täckglasmontering är konstruerad för montering av täckglas på biologiska prover som är monterade på standard 25 x 75 mm (1 x 3 tum) objektglas. Användning av särskild,

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

DP23 Läckagemätare. Innehållsförteckning:

DP23 Läckagemätare. Innehållsförteckning: DP23 Läckagemätare Innehållsförteckning: 1.Översikt...2 2. Mätprincip...3 3. Installation av instrumentet på rökgassystem...4 4. Utför en mätning...5 5. Valbart Mätläge...7 6. Manuellt Mätläge...8 7. Underhåll...8

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo Handbok Textil- & våtdammsugare Apollo TORRDAMMSUGNING - Sätt i filtret (E) i behållaren (I). - Haka fast motorn (A) på behållaren (I) och lås den med de båda krokarna (G). - Sätt fast den rörliga slangen

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001 Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Drift... 2 4 Beskrivning av gränssnitt... 3 4.1 Symboler på displayen...

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL 2 INSTALLATION I vår leverans ingår: 1st Våginstrument typ A12ss i rostfri kapsling. - Anslut nätsladden från våginstrumentet i ett nätuttag 230VAC. - Slå på strömförsörjningen

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Novus LUFTKUDDEMASKIN

Novus LUFTKUDDEMASKIN Novus LUFTKUDDEMASKIN MANUAL Luftkuddemaskin Novus Kära kund Gratulerar och tack för att du har valt denna luftkuddemaskin från oss. Den är tillverkad enligt senaste teknologiska rön och är av mycket hög

Läs mer

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_fid-40_85.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen - Tel.

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Avsedd användning Regulatorn används för att registrera och visa temperatur från -55 till + 99,9 C och det relativa

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Virtu 60 och 80 serien. Kaffemaskin

Virtu 60 och 80 serien. Kaffemaskin Virtu 60 och 80 serien Kaffemaskin Bruksanvisning Modell: Virtu Maskintyp: 9CND Revision A, svenska Referens: 5DUCNK71 Din leverantör är: Tillverkaren av denna maskin är: De Jong Duke Postbus 190 3360

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

SAVE VTC 700. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion

SAVE VTC 700. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion 2075811-SE 23-08-2011V.A001 Innehåll 1 Varningar... 1 2 Inledning... 2 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Kontrollpanel... 3 3.2 Symboler på displayen...

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Incogneeto Buffet värmehållningssystem Modellerna B651-U, B652-U CookTek Induction Systems, LLC

Incogneeto Buffet värmehållningssystem Modellerna B651-U, B652-U CookTek Induction Systems, LLC Användning och skötsel av CookTek MagnaWave bufféenhet INSTRUKTIONSBOK INSTALLATION OCH ANVÄNDNING Incogneeto Buffet värmehållningssystem Modellerna B651-U, B652-U CookTek Induction Systems, LLC Förbereda

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT BRUKSANVISNING

FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT BRUKSANVISNING Innehållsförteckning 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2-3 3. Säkerhetsanvisning 4 4. Idrifttagande 4-5 5. Handhavande 6 6. Felsökning 7 7. Underhåll och service

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300 Bruksanvisning Printer SMS 200 / 300 Säkerhetsanvisningar SMS-200/300 skrivare Skrivaren är inte farlig när den är installerad korrekt och används enligt instruktionerna. Följande risker kan förekomma:

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Universal/Djurvåg TCS

Universal/Djurvåg TCS lb oz kg Universal/Djurvåg TCS INNEHÅLL 1.0 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH FÖRBEREDELSER 2.0 TANGENTBORD OCH DISPLAY 3.0 HANDHAVANDE 4.0 ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR 5.0 FELMEDDELANDEN OCH SPECIFIKATION 6.0 MONTERINGSANVISNINGAR

Läs mer

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex Innhold DANSK... 3 SVENSKA... 12 1. Beskrivning av hällen... 13 2. Beståndsdelar... 13 3. Specifikation... 14 4. Förutsättningar för användningen... 14 5. Installation... 15 5.1 Installera spiskåpan...

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard.

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Manual Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Innehåll 1. 2. 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. Allmän Information

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950 SE Bruksanvisning Tack för att du valde en produkt från Sunwind. Om du läser denna användarmanual så är vi säkra på att du har glädje

Läs mer