Patientens anteckningsbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientens anteckningsbok"

Transkript

1 Patientens anteckningsbok

2 Enbrel patientminnesbok åt patienten som ordinerats Enbrel medicinering. Ges via läkaren, som ordinerat medicinen eller via egenskötaren. Bekanta dig med bipacksedeln innan du injiserar Enbrel. Du hittar där viktig information om möjliga allergiska reaktioner ock biverkiningar samt situationer i vilka Enbrel inte ska användas.

3 Enbrel

4 Enbrel Inledning s. 5 ENBREL, etanercept s. 5 Biverkningar under Enbrel-behandlingen s. 5 Allvarliga biverkningar s. 6 Biverkningar som jag själv har observerat: s. 6 Vanliga frågor om Enbrel Vad händer om jag glömmer min injektion? s. 7 Förvaring och resor s. 7 Vad bör jag beakta? s. 7 Fertila kvinnor s. 8 Graviditet s. 8 Amning s. 8 Vaccinationer s. 8 Injicering Instruktioner för injicering av Enbrel Användning av MYCLIC injektionspenna för att injicera Enbrel Förberedelser inför en Enbrel-injektion s. 11 Att välja ett ställe att injicera på s. 12 Att injicera Enbrel-lösningen s. 13 Destruktion av använd MYCLIC injektionspenna s. 17 Enbrel 25 mg och 50 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Förberedelser inför en injektion: s. 18 Att välja ett ställe att injicera på s. 19 Att injicera Enbrel-lösningen s. 19 Destruktion av materialet s. 20 Enbrel 25 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Förberedelser inför en injektion s. 21 Att göra i ordning den dos av Enbrel som skall injiceras s. 22 Tillsats av spädningsvätska s. 24 Att dra upp Enbrel-lösningen ur flaskan s. 25 Placera nålen på sprutan s. 26 Att välja ett ställe att injicera på s. 27 Att förbereda ett ställe för injektion och att injicera Enbrel-lösningen s. 28 Destruktion av materialet s. 28 Källor s. 28 Allmänt Jag använder följande mediciner s. 30 Egna frågor s. 31 Egna anteckningar s. 31 Uppföljning av Enbrel-behandlingen s. 34 Tilläggsinformation om Enbrel s. 35 Behandlingens uppföljningskalender 2016 s. 37 Behandlingens uppföljningskalender 2017 s. 40 4

5 Enbrel Inledning Följande avsnitt innehåller anvisningar om hur du bereder och injicerar Enbrel. Läs anvisningarna noggrant och följ dem steg för steg. Din läkar eller sjuksköterska kommer att lära dig teknik för att injicera dig själv eller hur du ger en injektion till ett barn. Injicera inte dig själv eller ditt barn innan du är säker på att du gör rätt. Blanda inte Enbrel-lösningen med någon annan medicin. ENBREL, etanercept Enbrel är ett läkemedel som är framställt av två humanproteiner. Det binder till ett annat protein som orsakar inflammation och blockerar dess aktivitet. Denna blockering minskar inflammationen som är förknippad med sjukdomen. Enbrel används för behandling av måttlig eller svår plaquepsoriasis och de reumatiska sjukdomar såsom måttlig eller svår aktiv reumatoid artrit, axial spondylartrit (svår aktiv ankyloserande spondylit (= ryggradsreumatism) och svår icke-radiografi sk axial spondylartrit), barnreumatism (polyartrit, utvidgad oligoartrit, psoriasisartrit, entesitrelatered artrit) och aktiv och progressiv psoriasisartrit. Enbrel används också för behandling av kronisk svår plaquepsoriasis hos barn och ungdomar. Enbrel blockerar inflammationsreaktionen i kroppen och minskar sålunda även symptomen. Biverkningar under Enbrel-behandlingen Liksom alla läkemedel kan Enbrel ha biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Mycket vanliga biverkningar är infektioner inklusive snuva, luftvägsinfektioner, bronkit, urinvägsinfektion, hudinfektion, allergiska reaktioner, klåda och feber. Reaktioner vid injektionsstället är mycket vanliga men avtar ofta efter den första behandlingsmånaden. 5

6 Allvarliga biverkningar Om du eller ditt barn observerar något av följande symptom ska sjukvård omedelbart uppsökas. Symptom på en allvarlig infektion, såsom hög feber som eventuellt är förknippad med hosta, andningssvårighet, frossa, svaghetskänsla eller en varm, röd och spänd hudyta eller vid en led. Symptom på någon blodsjukdom, såsom blödning, blåmärke eller blekhet. Symptom på någon neurologisk sjukdom, såsom känslobortfall och en stickande känsla, synförändringar eller muskelsvaghet i armar eller ben. Symptom på hjärtsvikt eller försämrad hjärtsvikt, såsom trötthet eller andningssvårigheter vid ansträngning, svullna anklar, en känsla av uppsvälld nacke och buk, svårtatt andas på natten, hosta eller blåaktig färg på naglar eller läppar. Du kommer väl ihåg att uppdatera Enbrel-säkerhetskortet som du fått av läkaren eller din sjuksköterska och ha med kortet vid behov. Allergiska reaktioner: Om du eller ditt barn får allergiska reaktioner, exempelvis andnöd, pip i bröstet, yrsel eller utslag, sluta injicera Enbrel och kontakta omedelbart din eller ditt barns läkare. Se tilläggsuppgifter i bipacksedeln. Biverkningar som jag själv har observerat: I vidstående tabell kan du anteckna biverkningar som du själv eventuellt har observerat. Anteckna symptomen och meddela alltid din läkare om du får biverkningar under behandlingen med Enbrel. Datum Läkemedel Tid (morgon, kväll) Hur länge (varaktighet) Vilken typ av biverkning 6

7 Vanliga frågor om Enbrel Vad händer om jag glömmer min injektion? Ta injektionen så fort du kommer ihåg det, om inte nästa planerade dos ska tas nästa dag, då ska du hoppa över den missade dosen. Fortsätt sedan att injicera läkemedlet på den vanliga planerade dagen. Ta inte två doser på samma dag för att kompensera den dos du glömde. Förvaring och åkning Enbrel måste förvaras i kylskåp. Förvaras i kylskåp (2-8 C). Läkemedlet får inte frysa. Enbrel förpackningar kan förvaras utanför kylskåp vid temperaturer upp till maximalt 25 C under en enstaka period upp till fyra veckor, varefter den inte bör förvaras i kylskåp igen. Enbrel ska kasseras om det inte används inom fyra veckor efter uttag från kylskåp. Det rekommenderas att du antecknar datumet som Enbrel tas ut ur kylskåpet och datumet när Enbrel ska kasseras (inte längre än 4 veckor efter uttag från kylskåpet). Innan du far med flyg, ta reda på om hur Enbrel ska hanteras. Ha din recept med dig alltid när du reser. Vad bör jag beakta? Om du misstänker att du har en allvarlig infektion ska du alltid kontakta din läkare. Infektionen kan kräva vård och därför är det alltid klokast att ta kontakt, om än bara för säkerhets skull. Din läkare bestämmer om behandlingen ska fortsättas. Nålskyddet på MYCLIC pennan är gjort av latex (torrt naturgummi). Kontakta din läkare innan du använder Enbrel, om du har eller kan tänkas ha allergi mot latex. 7

8 Fertila kvinnor Fertila kvinnor bör rådas att använda lämpligt preventivmedel för att undvika att bli gravida under behandlingen med Enbrel och i tre veckor efter avslutad behandling. Graviditet Användningen av Enbrel rekommenderas inte under graviditet. Du avråds från att bli gravid under användningen av Enbrel. Om du blir gravid, skall du kontakta din läkare. Om mamman har fått Enbrel under graviditeten så kan hennes barn löpa en större risk för att få en infektion. Det är viktigt att du berättar spädbarnets läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om Enbrel använts under graviditet innan spädbarnet vaccineras. Amning Du bör inte amma under användningen av Enbrel eftersom Enbrel går över i bröstmjölk. Vaccinationer Om det är möjligt skall barn ha fått alla vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet innan behandling med Enbrel påbörjas. Vissa vacciner bör inte tas samtidigt som behandlingen med Enbrel pågår. Kontrollera med din eller ditt barns läkare innan du eller ditt barn får någon vaccination. 8

9 Injicering 9

10 Instruktioner för injicering av Enbrel Enbrel 50 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna (MYCLIC) Enbrel 25 mg och 50 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Enbrel 25 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Användning av MYCLIC injektionspenna för att injicera Enbrel Bild 1 MYCLIC förfylld injektionspenna Grön aktiveringsknapp Genomskinligt inspektionsfönster Utgångsdatum Vitt nålskydd 10

11 Förberedelser inför en Enbrel-injektion 1. Välj en ren, väl upplyst, plan arbetsyta 2. Samla ihop de saker som du behöver för din injektion och placera dem på den valda ytan: a. En MYCLIC förfylld injektionspenna och en alkoholkompress (ta dessa från kartongen med injektionspennor som du har i ditt kylskåp). Skaka inte injektionspennan. b. En bomullstuss eller gasbinda 3. Kontrollera utgångsdatumet (månad/år) på pennan. Om datumet has passerat ska du inte använda pennan utan kontakta apotekspersonal. 4. Inspektera lösningen i den förfyllda injektionspennan genom att titta genom det genomskinliga inspektionsfönstret. Den ska vara klar eller lätt opalskimrande, färglös eller blekt gul och kan innehålla små vita eller nästan genomskinliga partiklar av protein. Detta utseende är normalt för Enbrel. Använd inte lösningen om den är missfärgad, grumlig eller om andra partiklar än de som beskrivs ovan förekommer. Om du är oroad över lösningens utseende ska du kontakta apotekspersonal för hjälp. 5. Låt det vita nålskyddet sitta kvar och vänta ungefär minuter för att Enbrel-lösningen i injektionspennan ska anta rumstemperatur. Värm inte upp Enbrel på något annat sätt. Förvara alltid injektionspennan utom syn- och räckhåll för barn. Under tiden du väntar på att injektionspennan ska anta rumstemperatur, läs följande text för att välja ett injektionsställe. Ett hjälpsamt tips Injektionen kan kännas behagligare om du låter lösningen uppnå rumstemperatur. 11

12 Att välja ett ställe att injicera på (se bild 2) 1. Rekommenderade injektionsställen är mitten på framsidan av låren. I praktiken kan injektionen underlättas genom att du sitter och sträcker benet framåt så att lämuskeln är avslappnad. Du kan alternativt använda buken, men försäkra dig om att du väljer ett ställe som är minst 5 cm från naveln. Om det är någon annan än du själv som injicerar kan också yttre delen av överarmen användas. Bild 2 Rekommenderat injektionsställe: framsida av låren Någon annan injicerar dig: yttre delen av överarmen 5 cm 5 cm Alternativt: buken, minst 5 cm från naveln 2. Varje ny injektion bör ges minst 3 cm från det tidigare injektionsstället. Injicera inte på sådana ställen där huden är öm, blå eller hård. Undvik ställen med ärr eller bristningar. (Det kan vara praktiskt att föra bok över vilka injektionsställen som har använts.) 3. Om du har psoriasis, försök undvika att injicera i hudfläckar som är förhöjda, tjocka, röda eller fjällar. 12

13 Att injicera Enbrel-lösningen 1. Efter ungefär minuter när lösningen i injektionspennan har antagit rumstemperatur, tvätta dina händer med tvål och vatten. 2. Rengör injektionsstället med den alkoholfuktade kompressen. Använd cirkelformade rörelser och vänta på att hudytan torkar. Vidrör inte den rengjorda hudytan före injektionen. 3. När hudytan har torkat, ta upp injektionspennan och avlägsna det vita nålskyddet genom att dra det rakt ut (se bild 3). För att undvika att skada nålen inuti injektionspennan, böj inte det vita nålskyddet när du avlägsnar det och sätt inte tillbaka det igen när det en gång har tagits av. När nålskyddet avlägsnats kommer du att se ett lila säkerhetshölje sticka ut en liten bit från injektionspennan. Nålen förblir skyddad i pennan tills pennan är aktiverad. Använd inte pennan om du tappar den när nålskyddet är avtaget. 4. Om man klämmer ihop huden försiktigt runt injektionsstället med tummen och pekfingret med den fria handen så kan injiceringen bli lättare och mer bekväm. Ett hjälpsamt tips Genomför injektionen genast när du har avlägsnat det vita nålskyddet på nålen. Vitt nålskydd Bild 3 Lila säkerhetshölje 13

14 5. Tryck pennans mynning i en rät vinkel (90 ) mot huden på injektionsstället. Tryck med ett fast grepp, den öppna delen av pennan nedåt mot huden så att säkerhetshöljet är fullständigt intryck i pennan. Tryck inte ännu på den gröna aktiveringsknappen i andra ändan av pennan. En lätt nedsänkning i huden kommer att ses (se Bild 4). Pennan kan endast aktiveras när nålhöljet är fullständigt intryckt i pennan. Ett hjälpsamt tips Den gröna aktiveringsknappen förblir i låst läge ända tills lila säkerhetshöljet har tryckts in i MYCLIC fullständigt. Bild 4 Lila säkerhetshöljet försvinner in i injektionspennan 90 o 14

15 6. Samtidigt som injektionspennan hålls tryckt mot injektionsstället, tryck in mitten av den gröna knappen på toppen av pennan med din tumme för att starta injektionen (se bild 5). När knappen trycks ner kommer du att höra ett klick. Fortsätt att hålla injektionspennan tryckt mot huden tills dess att du hör ett andra klick eller under 10 sekunder efter det första klicket (oberoende på vilket som inträffar först). Om du inte kan starta injektionen enligt beskrivningen ska du trycka pennan hårdare mot huden och trycka på den gröna knappen igen. Bild 5 KLICK 15

16 7. När du hör det andra klicket (eller om du inte hör några andra klick och det har gått 10 sekunder) är injectionen genomförd (se bild 6). Nu kan du ta bort injektionspennan från huden (se bild 7). När du lyfter upp injektionspennan kommer det lila säkerhetshöljet automatiskt att skjutas ut för att täcka nålen. Ett hjälpsamt tips Håll MYCLIC tryckt mot injektionsstället för att försäkra att du får hela dosen. Bild 6 Bild 7 10 s Inspektionsfönstret blir KLICK lilafärgat Det lila säkerhetshöljet skjuts ut för att täcka nålen 16

17 8. Injektionspennans inspektionsfönster kommer nu att bli helt lila vilket bekräftar att dosen har blivit korrekt injicerad. Om fönstret inte är helt lila, kontakta din sjuksköterska eller apoteket för hjälp eftersom injektionspennan kanske inte har injicerat Enbrel-lösningen fullständigt. Försök inte att använda samma penna igen. Använd inte heller en annan penna innan du blir frågat om råd av en sköterska eller av apotekspersonalen. 9. Om du upptäcker lite blod vid injektionsstället, tryck en bomullstuss eller gasbinda mot injektionsstället i 10 sekunder. Gnugga inte mot injektionsstället. Destruktion av använd MYCLIC injektionspenna Den förfyllda injektionspennan är endast för engångsbruk. Den ska aldrig återanvändas. Följ anvisningarna från läkare, sjuksköterska eller apoteket för hur du ska kassera den använda injektionspennan. Om du har några frågor kontakta läkare, sjuksköterska eller apoteket som har kunskap om Enbrel. 17

18 Enbrel 25 mg och 50 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Förberedelser inför en injektion: 1. Välj en ren, väl upplyst, plan arbetsyta 2. Ta ut Enbrelkartongen innehållande de förfyllda sprutorna ur kylskåpet och lägg den på den plana arbetsytan. Ta ut en förfylld spruta och en kompress med alkohol och lägg dem på arbetsytan. Skaka inte den förfyllda sprutan med Enbrel. Lägg tillbaka kartongen innehållande kvarvarande förfyllda sprutor i kylskåpet. 3. Vänta minuter för att Enbrel-lösningen i sprutan skall anta rumstemperatur. Ta INTE av nålskyddet innan den förfyllda sprutan har antagit rumstemperatur. Värm inte upp Enbrel på något sätt (t ex värm inte Enbrel i mikrovågsugn eller varmt vatten). 4. Samla ihop de extra saker du behöver för din injektion. Dessa inkluderar en kompress med alkohol och en bomullstuss eller gasbinda. 5. Tvätta dina händer med tvål och varmt vatten. 6. Inspektera lösningen i sprutan. Den ska vara klar eller lätt opalskimrande, färglös eller blekt gul och kan innehålla små vita eller nästan genomskinliga partiklar av protein. Använd inte lösningen om den är missfärgad, grumlig eller om andra partiklar än de som beskrivs ovan förekommer. Om du är oroad över lösningens utseende ska du kontakta apotekspersonal för hjälp. 18

19 Att välja ett ställe att injicera på 1. Det finns tre rekommenderade injektionsställen för Enbrel då förfylld spruta används: mitt på framsidan av låren; buken, förutom 5 cm precis runt naveln; och den yttre delen av överarmen. Om du injicerar dig själv, bör du inte använda yttre delen av överarmen. 5 cm 5 cm 2. Använd ett nytt injektionsställe för varje ny injektion. Varje ny injektion bör ges minst 3 cm från ett tidigare injektionsställe. Injicera inte på sådana ställen där huden är öm, blå, röd eller hård. Undvik ställen med ärr och bristningar. (Det kan vara praktiskt att föra bok över vilka injektionsställen som har använts.) 3. Om du eller ditt barn har psoriasis, försök undvika injicera i hudfläckar som är förhöjda, tjocka, röda eller fjälliga ( hudlesioner av psoriasistyp ). Att injicera Enbrel-lösningen 1. Rengör injektionsstället där Enbrel ska injiceras med en alkoholfuktad kompress. Använd cirkelformade rörelser. Vidrör INTE den rengjorda hudytan innan injektionen är given. 2. Ta bort nålskyddet genom att med fast hand dra det rakt ut från sprutan. Var försiktig så att du inte böjer eller vrider nålskyddet när du tar bort det, eftersom detta kan skada nålen. 19

20 När du tar bort nålskyddet kan det bli en droppe vätska vid nålspetsen, detta är normalt. Rör inte nålen eller låt den inte komma i kontakt med någon yta. Rör eller stöt inte till kolven. Det kan orsaka att vätskan läcker ut. 3. När den rengjorda hudytan torkat, nyp tag om huden och håll den stadigt med ena handen. Håll sprutan som en penna med den andra handen. 4. Tryck med en snabb kort rörelse in nålen hela vägen genom huden i en vinkel mellan 45 och 90. Med tiden kommer du att hitta den vinkel som känns bäst för dig. Var försiktig så att du inte trycker in nålen för långsamt, eller med för stor kraft Släpp huden som du håller i när nålen är helt och hållet intryckt i huden. Håll med din lediga hand i sprutans nedre del för att hålla den stadig. Tryck sedan ner kolven så att all vätska injiceras i en långsam, jämn fart. 6. När sprutan är tom, dra ut nålen ur huden. Se till att den dras ut med samma vinkel som den stacks in. Det kan blöda lite vid injektionsstället. Du kan trycka en bomullstuss eller gasbinda mot injektionsstället i 10 sekunder. Gnid inte injektionsstället. Om det behövs, kan du lägga om injektionsstället med förband. Destruktion av materialet Den förfyllda sprutan är endast för engångsbruk. Sprutan och nålarna får ALDRIG användas flera gånger. Sätt ALDRIG på nålskyddet igen. Följ anvisningarna från läkare, sjuksköterska eller apoteket för hur du ska hantera de använda nålarna och sprutorna. Om du har några frågor kontakta läkare, sjuksköterska eller apoteket som har kunskap om Enbrel. 20

21 Enbrel 25 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning C) Nål E) Kompresser med alkohol B) Förfylld spruta D) Adapter A) Enbrel-flaska Förberedelser inför en injektion Tvätta händerna ordentligt. Se till så att du har en ren, väl upplyst, plan arbetsyta. Dosbrickan skall innehålla följande artiklar: (Om något saknas, använd inte brickan och kontakta apoteket.) Använd endast de artiklar som finns på listan. Använd INTE någon annan spruta. A) 1 Enbrel-flaska, innehåller pulver B) 1 Förfylld spruta med klar, färglös vätska (vatten för injektionsvätskor) C) 1 Nål D) 1 Adapter E) 2 Kompresser med alkohol Se efter vilka utgångsdatum som finns angivna på flaskans och sprutans etiketter. De skall inte användas efter den angivna månaden och året. 21

22 Att göra i ordning den dos av Enbrel som skall injiceras Töm brickan. Ta loss plastlocket från Enbrel-flaskan. Ta INTE bort den grå proppen eller aluminiumringen kring toppen på flaskan. Använd en ny kompress med alkohol för att göra ren den grå proppen på Enbrel-flaskan. När proppen har gjorts ren får den inte beröras med fingrarna eller komma i kontakt med någon yta. Ställ flaskan stående upprätt på en ren plan yta. Ta bort skyddspapperet från baksidan av adapterförpackningen. Placera adaptern på toppen av Enbrel-flaskan så att adapterns spets är centrerad på toppen av proppen medan den fortfarande är inpackad i skyddsplasten. Håll flaskan stadigt med en hand placerad på den plana ytan. Tryck adapterförpackningen RAKT NER med den andra handen, tills du känner att adapternålen har trängt igenom proppen på flaskan, och KÄNNER OCH HÖR ATT ADAPTERNS LOCK ÄR PÅ PLATS. Tryck INTE ner adaptern i vinkel med flaskan. Det är viktigt att spetsen på adaptern har penetrerat proppen fullständigt. 22

23 Håll flaskan i en hand och ta bort skyddsplasten från adaptern. Ta bort gummiproppen på sprutspetsen genom att bryta den vita proppen längs perforeringen. Det gör du genom att hålla runt den vita proppen medans du vickar änden på den med den andra handen och böjer den upp och ner tills den bryts. Ta INTE bort den vita ringen som sitter kvar på sprutan. Använd inte sprutan om perforeringen redan är bruten utan börja då om på nytt med en ny dosbricka. Håll i glasdelen på sprutan (håll inte i den vita ringen) i den ena handen och adaptern (inte flaskan) i den andra, fäst sprutan på adaptern genom att sticka in spetsen i öppningen och vrida medsols tills den sitter stadigt. 23

24 Tillsats av spädningsvätska Håll flaskan stående på en plan yta. Tryck MYCKET LÅNGSAMT in kolven tills all vätska överförts till flaskan. Långsam rörelse minskar tendensen till att det bildas skum. När vätskan överförs till Enbrel kan det hända att kolven åker upp av sig själv. Detta beror på lufttrycket i flaskan och är inte något att bry sig om. Med sprutan fortfarande fastsittande på flaskan, rör försiktigt flaskan i cirklar, så att pulvret löser sig. Flaskan skall INTE skakas. Vänta tills allt pulver har löst sig (normalt mindre än 10 minuter). Lösningen skall vara klar och färglös, utan klumpar, flingor eller partiklar. En viss förekomst av vitt skum i flaskan är normalt. Använd INTE Enbrel om pulvret i flaskan inte har löst sig inom 10 minuter utan börja då om på nytt med en ny dosbricka. 24

25 Att dra upp Enbrel-lösningen ur flaskan Låt sprutan sitta kvar i flaskan och adaptern. Håll injektionsflaskan upp och ned i ögonhöjd. Tryck in kolven helt i sprutan. Dra därefter försiktigt ut kolven, så att vätskan sugs in i sprutan. Till vuxna patienter, sugs hela volymen ut. Till barn, sugs endast den mängd vätska ut, som ditt barns läkare har anvisat. Efter att du har dragit upp Enbrel lösningen från flaskan, kan det finnas lite luft kvar i sprutan. Det gör inget eftersom luften kommer att avlägsnas i ett senare steg. Med sprutan upp och ner, ta loss sprutan från flaskan genom att vrida motsols. Placera den fyllda sprutan på den rena, plana ytan. Försäkra dig om att spetsen inte vidrör någonting. Var försiktig så att inte kolven trycks in. Obs: När dessa steg är klara kan en liten mängd vätska finnas kvar i flaskan. Det är helt normalt. 25

26 Placera nålen på sprutan För att hålla nålen steril är den förpackad i en plastbehållare. För att öppna plastförpackningen, håll den korta, vida änden i en hand. Håll den andra handen på den längre delen av förpackningen. För att bryta förseglingen, vicka den långa änden upp och ner tills den bryts. När förseglingen är bruten, avlägsna den korta vida änden från plastförpackningen. Nålen kommer fortfarande att vara kvar i den långa delen av förpackningen. Håll nålen och förpackningen i en hand, ta upp sprutan och sätt fast sprutans spets i nålöppningen. Fäst sprutan på nålen genom att vrida den medsols tills den sitter helt fast. Ta bort nålskyddet genom att dra det rakt ut från sprutan. Var noggran med att inte beröra nålen eller låta nålen komma i kontakt med någon yta. Var försiktig så att du inte böjer eller vrider nålskyddet när du tar bort det, eftersom detta kan skada nålen. När sprutan hålls upprätt, avlägsna eventuella luftbubblor genom att försiktigt trycka in kolven tills luften har försvunnit. 26

27 Att välja ett ställe att injicera på 1. De tre injektionsställen som rekommenderas är: mitt på framsidan av låren, buken, förutom ett 5 cm stort område precis runt naveln, och den yttre delen av överarmen. Om du injicerar dig själv bör du inte använda yttre delen av överarmen. 2. Använd ett nytt injektionsställe för varje ny injektion. Varje ny injektion bör ges minst 3 cm från ett tidigare injektionsställe. Injicera inte på sådana ställen där huden är öm, blå, röd eller hård. Undvik ställen med ärr eller bristningar. (Det kan vara praktiskt att föra bok över vilka injektionsställen som har använts.) 5 cm 5 cm 3. Om du eller ditt barn har psoriasis, försök undvika att injicera i hudfl äckar som är förhöjda, tjocka, röda eller fjälliga ( hudlesioner av psoriasistyp ). 27

28 Att förbereda ett ställe för injektion och att injicera Enbrel-lösningen 1. Rengör ytan där Enbrel skall injiceras med en alkoholfuktad kompress. Använd cirkelformade rörelser. Vidrör INTE den rengjorda hudytan innan injektionen är given. 2. När den rengjorda hudytan har torkat, nyp tag om huden och håll ett stadigt grepp med ena handen. Håll sprutan som en penna med den andra handen. Tryck med en snabb kort rörelse in nålen hela vägen genom huden i en vinkel mellan 45 och 90. Med tiden kommer du eller ditt barn att hitta den vinkel som känns bäst för dig. Var försiktig så att du inte trycker in nålen i huden för långsamt, eller med för stor kraft. 3. Släpp huden som du håller i när nålen är helt och hållet intryckt i huden. Håll med din lediga hand i sprutans nedre del för att hålla den stadig. Tryck sedan in kolven så att all vätska injiceras i en långsam, jämn fart. 4. När sprutan är tom dras nålen ut ur huden. Se till att den dras ut med samma vinkel som den stacks in. 5. Håll en bomullstuss mot injektionsstället i 10 sekunder. Det kan blöda lite. Gnid INTE injektionsstället. Du kan använda plåstret om det behövs. Destruktion av materialet Sprutan och nålarna får ALDRIG användas flera gånger. Följ anvisningarna från läkare, sjuksköterska eller apoteket för hur du ska hantera de använda nålarna och sprutorna. Om du har några frågor kontakta läkare, sjuksköterska eller apoteket som har kunskap om Enbrel. Källor: Enbrel-produktresumé

29 Allmänt 29

30 Jag använder följande mediciner: 30

31 Egna frågor: Egna anteckningar: 31

32 Egna anteckningar: 32

33 Egna anteckningar: 33

34 Uppföljning av Enbrel-behandlingen Namn Enbrel-beredning, som du har blivit ordinerad q 25 mg q 50 mg q lösning i förfylld injektionspenna (MYCLIC) q injektionsvätska, lösning i förfylld spruta q pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Kontaktuppgifter: Sjuksköterska Läkare Du kan följa med din Enbrel-behandling med hjälp av kalendern, som finns på följande sidor. 34

35 Tilläggsinformation om Enbrel Alla dina frågor relaterade till Enbrel besvaras av läkare, sjukskötare eller apotekspersonal med kännedom om Enbrel. Tilläggsinformation om Enbrel hittas även på internet För att kunna se sidans innehåll behöver du Vnr-numret, som finns på Enbrel förpackningens baksida. Man loggar in sig på hemsidan med Vnr-numret, som finns på Enbrel förpackningens baksida. 35

36 Behandlingens uppföljningskalender F 2 L 3 S 1 4 M 5 T 6 O 7 T 8 F 9 L 10 S 2 11 M 12 T 13 O 14 T 15 F 16 L 17 S 3 18 M 19 T 20 O 21 T 23 F 23 L 24 S 4 25 M 26 T 27 O 28 T 29 F 30 L 31 S JANUARI FEBRUARI MARS 5 1 M 2 T 3 O 4 T 5 F 6 L 7 S 6 8 M 9 T 10 O 11 T 12 F 13 L 14 S 7 15 M 16 T 17 O 18 T 19 F 20 L 21 S 8 22 M 23 T 24 O 25 T 26 F 27 L 28 S 9 29 M 1 T 2 O 3 T 4 F 5 L 6 S 10 7 M 8 T 9 O 10 T 11 F 12 L 13 S M 15 T 16 O 17 T 18 F 19 L 20 S M 22 T 23 O 24 T 25 F 26 L 27 S M 29 T 30 O 31 T 36

37 1 F 2 L 3 S 14 4 M 5 T 6 O 7 T 8 F 9 L 10 S M 12 T 13 O 14 T 15 F 16 L 17 S M 19 T 20 O 21 T 22 F 23 L 24 S M 26 T 27 O 28 T 29 F 30 L Behandlingens uppföljningskalender 2016 APRIL MAJ JUNI 1 S 18 2 M 3 T 4 O 5 T 6 F 7 L 8 S 19 9 M 10 T 11 O 12 T 13 F 14 L 15 S M 17 T 18 O 19 T 20 F 21 L 22 S M 24 T 25 O 26 T 27 F 28 L 29 S M 31 T 1 O 2 T 3 F 4 L 5 S 23 6 M 7 T 8 O 9 T 10 F 11 L 12 S M 14 T 15 O 16 T 17 F 18 L 19 S M 21 T 22 O 23 T 24 F 25 L 26 S M 28 T 29 O 30 T 37

38 26 1 F 2 L 3 S 27 4 M 5 T 6 O 7 T 8 F 9 L 10 S M 12 T 13 O 14 T 15 F 16 L 17 S M 19 T 20 O 21 T 22 F 23 L 24 S M 26 T 27 O 28 T 29 F 30 L 31 S Behandlingens uppföljningskalender 2016 JULI AUGUSTI SEPTEMBER 31 1 M 2 T 3 O 4 T 5 F 6 L 7 S 32 8 M 9 T 10 O 11 T 12 F 13 L 14 S M 16 T 17 O 18 T 19 F 20 L 21 S M 23 T 24 O 25 T 26 F 27 L 28 S M 30 T 31 O 1 T 2 F 3 L 4 S 36 6 M 6 T 7 O 8 T 9 F 10 L 11 S M 13 T 14 O 15 T 16 F 17 L 18 S M 20 T 21 O 22 T 23 F 24 L 25 S M 28 T 29 O 30 T 31 F 38

39 39 1 L 2 S 40 3 M 4 T 5 O 6 T 7 F 8 L 9 S M 11 T 12 O 13 T 14 F 15 L 16 S M 18 T 19 O 20 T 21 F 22 L 23 S M 25 T 26 O 27 T 28 F 29 L 23 S M Behandlingens uppföljningskalender 2016 OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 1 T 2 O 3 T 4 F 5 L 6 S 45 7 M 8 T 9 O 10 T 11 F 12 L 13 S M 15 T 16 O 17 T 18 F 19 L 20 S M 22 T 23 O 24 T 25 F 26 L 27 S M 29 T 30 O 1 T 2 F 3 L 4 S 49 5 M 6 T 7 O 8 T 9 F 10 L 11 S M 13 T 14 O 15 T 16 F 17 L 18 S M 20 T 21 O 22 T 23 F 24 L 25 S M 27 T 28 O 29 T 30 F 31 L 39

40 Behandlingens uppföljningskalender S 1 2 M 3 T 4 O 5 T 6 F 7 L 8 S 2 9 M 10 T 11 O 12 T 13 F 14 L 15 S 3 16 M 17 T 18 O 19 T 20 F 21 L 22 S 4 23 M 24 T 25 O 26 T 27 F 28 L 29 S 5 30 M 31 T JANUARI FEBRUARI MARS 1 O 2 T 3 F 4 L 5 S 6 6 M 7 T 8 O 9 T 10 F 11 L 12 S 7 13 M 14 T 15 O 16 T 17 F 18 L 19 S 8 20 M 21 T 22 O 23 T 24 F 25 L 26 S 9 27 M 28 T 1 O 2 T 3 F 4 L 5 S 10 6 M 7 T 8 O 9 T 10 F 11 L 12 S M 14 T 15 O 16 T 17 F 18 L 19 S M 21 T 22 O 23 T 24 F 25 L 26 S M 28 T 29 O 30 T 31 F 40

41 Behandlingens uppföljningskalender L 2 S 14 3 M 4 T 5 O 6 T 7 F 9 L 8 S M 11 T 12 O 13 T 14 F 15 L 16 S M 18 T 19 O 20 T 21 F 22 L 23 S M 25 T 26 O 27 T 28 F 29 L 30 S APRIL MAJ JUNI 18 1 M 2 T 3 O 4 T 5 F 6 L 7 S 19 8 M 9 T 10 O 11 T 12 F 13 L 14 S M 16 T 17 O 18 T 19 F 20 L 21 S M 23 T 24 O 25 T 26 F 27 L 28 S M 30 T 31 O 1 T 2 F 3 L 4 S 23 5 M 6 T 7 O 8 T 9 F 10 L 11 S M 13 T 14 O 15 T 16 F 17 L 18 S M 20 T 21 O 22 T 23 F 24 L 25 S M 27 T 28 O 29 T 30 F 41

42 1 L 2 S 27 3 M 4 T 5 O 6 T 7 F 8 L 9 S M 11 T 12 O 13 T 14 F 15 L 16 S M 18 T 19 O 20 T 21 F 22 L 23 S M 25 T 26 O 27 T 28 F 29 L 30 S M Behandlingens uppföljningskalender 2017 JULI AUGUSTI SEPTEMBER 1 T 2 O 3 T 4 F 5 L 6 S 32 7 M 8 T 9 O 10 T 11 F 12 L 13 S M 15 T 16 O 17 T 18 F 19 L 20 S M 22 T 23 O 24 T 25 F 26 L 27 S M 29 T 30 O 31 T 1 F 2 L 3 S 36 4 M 5 T 6 O 7 T 8 F 9 L 10 S M 12 T 13 O 14 T 15 F 16 L 17 S M 19 T 20 O 21 T 22 F 23 L 24 S M 26 T 27 O 28 T 29 F 30 L 42

43 Behandlingens uppföljningskalender 2017 OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 1 1 L S 1 1 T O 1 1 T F 40 2 M 2 T 2 L 3 T 3 F 3 S 4 O 4 L 49 4 M 5 T 5 S 5 T 6 F 45 6 M 6 O 7 L 7 T 7 T 8 S 8 O 8 F 41 9 M 9 T 9 L 10 T 11 O 12 T 13 F 14 L 15 S M 17 T 18 O 19 T 20 F 21 L 22 S M 24 T 25 O 26 T 27 F 28 L 29 S M 31 T 10 F 11 L 12 S M 14 T 15 O 16 T 17 F 18 L 19 S M 21 T 22 O 23 T 24 F 25 L 26 S M 28 T 29 O 30 T 10 S M 12 T 13 O 14 T 15 F 16 L 17 S M 19 T 20 O 21 T 22 F 23 L 24 S M 26 T 27 O 28 T 29 F 30 L 31 S 43

44 Pfizer Ab, Datagränden 4, Helsingfors, tel. (09) ,

Till dig som behandlas med ENBREL PATIENTINFORMATION

Till dig som behandlas med ENBREL PATIENTINFORMATION Till dig som behandlas med ENBREL PATIENTINFORMATION S TÖD I VARDAGEN Innehåll Till dig som behandlas med Enbrel 5 Om inflammatoriska sjukdomar 6 Vad är Enbrel? 8 Beredning och injektion av Enbrel 10 Instruktion

Läs mer

Till dig som behandlas med EnbrEL

Till dig som behandlas med EnbrEL Till dig som behandlas med EnbrEL PATIENTINFORMATION STÖD I VARDAGEN Innehåll Till dig som behandlas med Enbrel 5 Om inflammatoriska sjukdomar 6 Vad är Enbrel? 8 Beredning och injektion av Enbrel 10 Instruktion

Läs mer

PATIENTINFORMATION Till dig som fått originalläkemedlet Enbrel förskrivet.

PATIENTINFORMATION Till dig som fått originalläkemedlet Enbrel förskrivet. PATIENTINFORMATION Till dig som fått originalläkemedlet Enbrel förskrivet. S TÖD I VARDAGEN Innehåll Till dig som behandlas med Enbrel 5 Om inflammatoriska sjukdomar 6 Vad är Enbrel? 8 Beredning och injektion

Läs mer

Att injicera ORENCIA (abatacept): en guide steg för steg

Att injicera ORENCIA (abatacept): en guide steg för steg Denna broschyr har du fått via din behandlande läkare Att injicera ORENCIA (abatacept): en guide steg för steg Hur du förbereder, använder och kasserar ORENCIA förfylld spruta i fem steg. Att injicera

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att

Läs mer

Patientinformation om behandling med Lonquex för att öka mängden vita blodkroppar

Patientinformation om behandling med Lonquex för att öka mängden vita blodkroppar Patientinformation om behandling med Lonquex för att öka mängden vita blodkroppar Gamla patientbroschyren bilder Lonquexlipegfilgrastim Din läkare har ordinerat Lonquex Du får Lonquex eftersom du har ett

Läs mer

Information Praluent (alirokumab) och hur man tar Praluent

Information Praluent (alirokumab) och hur man tar Praluent Information Praluent (alirokumab) och hur man tar Praluent alirokumab alirokumab PRALUENT (alirokumab), Rx, (EF) C10B, förfyllda pennor 75 mg och 150 mg. Indikation: Praluent är indicerat hos vuxna med

Läs mer

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN Bruksanvisning för NovoSeven LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN NovoSeven levereras i form av ett pulver. Före injektion (administrering) måste det lösas upp i spädningsvätskan

Läs mer

GUIDE FÖR DIG SOM INJICERAR DIG SJÄLV

GUIDE FÖR DIG SOM INJICERAR DIG SJÄLV GUIDE FÖR DIG SOM INJICERAR DIG SJÄLV (asfotase alfa) 40 mg/ml injektionsvätska, lösning 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml 100 mg/ml injektionsvätska, lösning 80 mg/0,8 ml asfotas alfa Detta läkemedel

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med Praluent

Patientinformation. Till dig som behandlas med Praluent Patientinformation Till dig som behandlas med Praluent Ateroskleros, åderförfettning, är den viktigaste riskfaktorn för hjärtinfarkt och stroke. Blodfetter lagras i kärlväggarna och blodförsörjningen till

Läs mer

Genotropin GoQuick. Bruksanvisning för. Pfizer AB, Sollentuna. Tel: somatropin (rekombinant)

Genotropin GoQuick. Bruksanvisning för. Pfizer AB, Sollentuna. Tel: somatropin (rekombinant) GEN101108PSE01 lindh&partners gbg Bruksanvisning för Genotropin GoQuick somatropin (rekombinant) Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel: 08 550 52 000. www.pfizer.se 13008_100909_GoQuick_Bruksanvisning_GÄLLER!!!.indd

Läs mer

Abbott Scandinavia AB. Telefon 08-54 65 67 00. www.abbott.se. SWE/50/03.2007 860-1721 1.000 heart.se

Abbott Scandinavia AB. Telefon 08-54 65 67 00. www.abbott.se. SWE/50/03.2007 860-1721 1.000 heart.se Abbott Scandinavia AB. Telefon 08-54 65 67 00. www.abbott.se SWE/50/03.2007 860-1721 1.000 heart.se SÅ HÄR INJICERAR DU HUMIRA STEG 1 Förbered för injektion. Lägg fram följande på en ren yta: 1 spruta

Läs mer

Ratiograstim (filgrastim)

Ratiograstim (filgrastim) Ratiograstim (filgrastim) Scandinavia Patientinformation om behandling med Ratiograstim för att öka mängden vita blodkroppar OBSERVERA! Det är mycket viktigt att du genast kontaktar din läkare om: Du får

Läs mer

INJEKTIONSGUIDE. (asfotase alfa) för injektion. 40 mg/ml lösning för injektion. 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml. 100 mg/ml lösning för injektion

INJEKTIONSGUIDE. (asfotase alfa) för injektion. 40 mg/ml lösning för injektion. 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml. 100 mg/ml lösning för injektion INJEKTIONSGUIDE (asfotase alfa) för injektion 40 mg/ml lösning för injektion 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml 100 mg/ml lösning för injektion 80 mg/0,8 ml asfotas alfa Detta läkemedel står under utökad

Läs mer

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion.

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Pegasys_patientbrosch_105x148_071 1 07-08-28 15.10.27 Pegasys_patientbrosch_105x148_072 2 07-08-28 15.10.29

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Enbrel 50 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Etanercept

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Enbrel 50 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Etanercept BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Enbrel 50 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Etanercept Läs noga igenom denna bipacksedel (båda sidor) innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara

Läs mer

KLARA. FÄRDIGA. REKONSTITUERA.

KLARA. FÄRDIGA. REKONSTITUERA. KLARA. FÄRDIGA. REKONSTITUERA. Indikation för ReFacto AF ReFacto AF är godkänt för behandling och profylax mot blödning hos patienter med hemofili A (medfödd brist på faktor VIII). ReFacto AF är lämplig

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Relistor 8 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Relistor 12 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Metylnaltrexonbromid Läs noga igenom denna

Läs mer

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer. LINDH & PARTNERS GBG Bruksanvisning För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.se Genotropin Allmän information om tillväxthormon

Läs mer

Patientinformation om HUMIRA (adalimumab) vid juvenil idiopatisk artrit. Behandling med HUMIRA vid JIA från 2 år

Patientinformation om HUMIRA (adalimumab) vid juvenil idiopatisk artrit. Behandling med HUMIRA vid JIA från 2 år Patientinformation om HUMIRA (adalimumab) vid juvenil idiopatisk artrit Behandling med HUMIRA vid JIA från 2 år 2 Ditt barn ska behandlas med HUMIRA. Här kan du läsa en kort bakgrund om JIA. JIA är en

Läs mer

Till dig som fått EpiPen

Till dig som fått EpiPen Till dig som fått EpiPen www.epipen.nu 1. Vad är EpiPen och hur verkar adrenalin? EpiPen är en automatisk injektionspenna med en engångsdos adrenalin (epinefrin) och används som akutbehandling vid en anafylaktisk

Läs mer

Information till dig som får Raptiva

Information till dig som får Raptiva McBride Information till dig som får Raptiva Serono Nordic AB, Box 1803, 171 21 Solna. Tel 08-562 445 00. EN PATIENTINFORMATION INNEHÅLL Psoriasis är en vanlig sjukdom........................ 2 Vad är

Läs mer

Patientinformation från din vårdgivare. Till dig som ska påbörja behandling med. Norditropin

Patientinformation från din vårdgivare. Till dig som ska påbörja behandling med. Norditropin Patientinformation från din vårdgivare Till dig som ska påbörja behandling med Norditropin SimpleXx (somatropin) Norditropin SimpleXx Nu ska du starta behandlingen med Norditropin SimpleXx som är ett tillväxthormon.

Läs mer

Eporatio (epoetin theta)

Eporatio (epoetin theta) Eporatio (epoetin theta) Scandinavia Patientinformation om behandling med Eporatio för att öka mängden röda blodkroppar 1 Din läkare har ordinerat Eporatio För att hjälpa kroppen att producera fler röda

Läs mer

Din startguide till Taltz (ixekizumab)

Din startguide till Taltz (ixekizumab) SETLZ00022/10.2016 Läs bipacksedeln noga före du använder Taltz Du ska alltid kontakta din vårdgivare om du upplever biverkningar. Om du vill rapportera en biverkan gällande någon av Lillys produkter kan

Läs mer

Till dig som fått Humira

Till dig som fått Humira INFORMATION OM psoriasis OCH Humira Till dig som fått Humira Välkommen till en ny period av ditt liv. Ju bättre du lär känna din medicin, desto enklare kan vardagen med psoriasis bli. I takt med att sjukdomen

Läs mer

Norditropin NordiFlex (somatropin)

Norditropin NordiFlex (somatropin) Patientinformation från din vårdgivare Till dig som ska påbörja behandling med Norditropin NordiFlex (somatropin) Norditropin NordiFlex Nu ska du starta behandlingen med Norditropin NordiFlex som är ett

Läs mer

Patientinformation om HUMIRA (adalimumab) vid plackpsoriasis hos barn. Behandling med HUMIRA vid plackpsoriasis från 4 år

Patientinformation om HUMIRA (adalimumab) vid plackpsoriasis hos barn. Behandling med HUMIRA vid plackpsoriasis från 4 år Patientinformation om HUMIRA (adalimumab) vid plackpsoriasis hos barn Behandling med HUMIRA vid plackpsoriasis från 4 år 2 Psoriasis hos barn Psoriasis är en kronisk, inflammatorisk sjukdom som beror på

Läs mer

Eporatio (epoetin theta)

Eporatio (epoetin theta) Eporatio (epoetin theta) Till dig som ordinerats Eporatio Patientinformation om behandling med Eporatio för att öka mängden röda blodkroppar Din läkare har ordinerat Eporatio För att hjälpa kroppen att

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia PATIENTINFORMATION Til dig som fått Lyxumia Den här broschyren har du fått för att du ska börja medicinera med Lyxumia (lixisenatid). Lyxumia är ett komplement till din tidigare diabetesbehandling och

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Pregnyl 1 500 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Pregnyl 5 000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning humant koriongonadotropin Läs

Läs mer

Instruktion för dig som ska använda Puregon Pen

Instruktion för dig som ska använda Puregon Pen Instruktion för dig som ska använda Puregon Pen Så här använder du Puregon Pen Läs alltid bipacksedeln i förpackningen innan du använder Puregon Pen. Tvätta alltid händerna noggrant med tvål innan du sätter

Läs mer

Till dig som fått Lyxumia

Till dig som fått Lyxumia P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Lyxumia Lyx_patientbroschyr_maj2015.indd 1 2015-06-05 09:00:12 Den här broschyren har du fått för att du ska börja medicinera med Lyxumia (lixisenatid).

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara

Läs mer

Metojectpen (metotrexat)

Metojectpen (metotrexat) SE Patientinformation metotrexat och Metojectpen (metotrexat) Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika infl ammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism, psoriasis

Läs mer

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Till dig som behandlas med subkutant ORENCIA

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Till dig som behandlas med subkutant ORENCIA Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Till dig som behandlas med subkutant ORENCIA Innehållsförteckning Vad är ORENCIA? 4 Så bör ORENCIA förvaras 7 Därför har du fått ORENCIA ordinerat

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet.

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. XELJANZ Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. TILL DIG SOM BEHANDLAS MED XELJANZ, Din läkare har skrivit ut

Läs mer

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet.

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. XELJANZ Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. TILL DIG SOM BEHANDLAS MED XELJANZ, Din läkare har skrivit ut

Läs mer

Patientinformation. metotrexat. metotrexat

Patientinformation. metotrexat. metotrexat Patientinformation metotrexat metotrexat Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika inflammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism, psoriasis och Crohns sjukdom. Samlade

Läs mer

Till dig som fått EpiPen

Till dig som fått EpiPen Till dig som fått EpiPen www.epipen.nu 1. Vad är EpiPen och hur verkar adrenalin EpiPen är en injektionspenna med en förfylld engångsdos av adrenalin (epinefrin). Epipen är ett receptbelagt läkemedel och

Läs mer

Praktiska tips om hantering kring cytostatika administrering

Praktiska tips om hantering kring cytostatika administrering Praktiska tips om hantering kring cytostatika administrering "#$%"&'(#)#$*+,-./",(#0$ Dosi-Fuser engångssystem för kontinuerlig infusion som fungerar helt utan batterier eller elektricitet och är avsett

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid).

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation från din vårdgivare. Till dig som ska börja behandling med Victoza. Introduktion 3 Behandling med Victoza 4 Så verkar Victoza

Läs mer

Du har just blivit ordinerad Lantus och/eller Apidra i den förfyllda insulinpennan SoloStar. Du kan ställa in doser från 1 till 80 enheter, med en

Du har just blivit ordinerad Lantus och/eller Apidra i den förfyllda insulinpennan SoloStar. Du kan ställa in doser från 1 till 80 enheter, med en SoloSTARS N A B B G U I D E Du har just blivit ordinerad Lantus och/eller Apidra i den förfyllda insulinpennan SoloStar. Du kan ställa in doser från 1 till 80 enheter, med en enhet i taget. I snabbguiden

Läs mer

SoloSTAR S. Toujeo_snabbguide2015.indd :02:55

SoloSTAR S. Toujeo_snabbguide2015.indd :02:55 SoloSTAR S N A B B G U I D E Toujeo_snabbguide2015.indd 1 2016-02-03 14:02:55 Du har just blivit ordinerad Toujeo i den förfyllda insulin pennan SoloSTAR. Du kan ställa in doser från 1 till 80 enheter

Läs mer

Patientinformation om HUMIRA (adalimumab) Behandling med HUMIRA vid plackpsoriasis

Patientinformation om HUMIRA (adalimumab) Behandling med HUMIRA vid plackpsoriasis Patientinformation om HUMIRA (adalimumab) Behandling med HUMIRA vid plackpsoriasis Fyll i dina uppgifter! Min läkares namn Läkarens tel mail Min sjuksköterskas namn Sjuksköterskans tel mail Klinik Sjukhus

Läs mer

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid)

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid) PATIENTINFORMATION Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid) Patientinformation från din vårdgivare. Till dig som ska börja behandling med Victoza Innehåll 3 Introduktion 4 Det här är Victoza 5 Så verkar

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Bactroban 2 % kräm mupirocinkalcium

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Bactroban 2 % kräm mupirocinkalcium BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Bactroban 2 % kräm mupirocinkalcium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Viscotears 2 mg/ml ögongel, endosbehållare Karbomer Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Biograstim 30 MIE/0,5 ml injektions- eller infusionsvätska, lösning Biograstim 48 MIE/0,8 ml injektions- eller infusionsvätska, lösning Filgrastim Läs noga igenom

Läs mer

BRUKSANVISNING. Colistimethate Sodium IU inhalation powder, hard capsules

BRUKSANVISNING. Colistimethate Sodium IU inhalation powder, hard capsules BRUKSANVISNING Colistimethate Sodium 1 662 500 IU inhalation powder, hard capsules Innehåll Inledning Om Colobreathe Förpackningens innehåll Hur du använder Colobreathe Turbospin inhalator Hur du använder

Läs mer

Förstå din Plegridy - behandling

Förstå din Plegridy - behandling Behandlingsdagbok Information i denna broschyr är avsedd som ett led i behandlande läkares patientinformation om Plegridy. Texten är baserad på bipacksedel och produktresumé för Plegridy. Se även www.fass.se.

Läs mer

Hur du kontrollerar din senaste dos

Hur du kontrollerar din senaste dos Testbild Exempel Hur du kontrollerar din senaste dos Se till att dosräknaren står på 0 innan du börjar. Dra ut doseringsknappen. För tillbaka doseringsknappen igen för att kontrollera din senaste dos.

Läs mer

Till dig som fått Stelara

Till dig som fått Stelara Till dig som fått Stelara Patientinformation om psoriasis och behandling med Stelara Välkommen till biologiska behandling med Stelara 4 gånger per år * minimerar tiden Du behöver spendera på behandling.

Läs mer

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept)

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Innehållsförteckning Om ORENCIA 3 Din behandling 7 Användbara delar

Läs mer

1. VAD WARTEC KUTAN LÖSNING ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

1. VAD WARTEC KUTAN LÖSNING ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Bipacksedel: Information till användaren artec 5 mg/ml kutan lösning Podofyllotoxin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa

Läs mer

Till dig som fått EpiPen

Till dig som fått EpiPen Till dig som fått EpiPen 1. Vad är EpiPen och hur verkar det? EpiPen är en säker och snabb akutbehandling av anafylaktisk chock. EpiPen är en automatisk injektionspenna med en engångsdos adrenalin. Anafylaktisk

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM SKA TA CAVERJECT DUAL

INFORMATION TILL DIG SOM SKA TA CAVERJECT DUAL INFORMATION TILL DIG SOM SKA TA CAVERJECT DUAL Pfizer 2013 Texten i den här broschyren är sammanställd av Elisabeth och Björn Lundquist, Centrum för Sexualmedicin i Lund. Texten uppdaterades i november

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Actraphane 30 injektionsflaska 100 IE/ml injektionsvätska, suspension, i injektionsflaska Humant insulin (rdna) Läs noga igenom hela denna bipacksedel innan du

Läs mer

Pst! Respimat. Så här använder du Striverdi (Olodaterol) BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24

Pst! Respimat. Så här använder du Striverdi (Olodaterol) BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24 Pst! Så här använder du Striverdi (Olodaterol) Respimat BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24 Vad och Varför? Striverdi Respimat hjälper personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Sturiban 0,3 mg/ml, ögondroppar, lösning. Bimatoprost

Bipacksedel: Information till användaren. Sturiban 0,3 mg/ml, ögondroppar, lösning. Bimatoprost Bipacksedel: Information till användaren Sturiban 0,3 mg/ml, ögondroppar, lösning Bimatoprost Läkemedelsverket 2015-09-24 Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den

Läs mer

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning CANESTEN Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Canesten måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa

Läs mer

Till dig som får Tresiba (insulin degludek)

Till dig som får Tresiba (insulin degludek) Patientinformation från din vårdgivare för dig med TYP 2-DIABETES Till dig som får Tresiba (insulin degludek) En handbok för dig som ska påbörja behandling med Tresiba insulin degludek Inledning I den

Läs mer

Vad du behöver veta om RoActemra

Vad du behöver veta om RoActemra Vad du behöver veta om RoActemra Den här broschyren innehåller viktig information som är till hjälp för patienter med reumatoid artrit (RA) så att de kan förstå fördelarna och riskerna som förknippas med

Läs mer

Elonva patientinformation. Till dig som ska använda Elonva. korifollitropin alfa

Elonva patientinformation. Till dig som ska använda Elonva. korifollitropin alfa Elonva patientinformation Till dig som ska använda Elonva korifollitropin alfa Elonva Elonva är ett follikelstimulerande hormon (FSH) som används vid in vitro-fertilisering (IVF). Elonva är ett långverkande

Läs mer

Patientinformation. till dig som blivit ordinerad Praluent

Patientinformation. till dig som blivit ordinerad Praluent Patientinformation till dig som blivit ordinerad Praluent Denna broschyr har vi skrivit till dig som har förhöjda blodfetter och har blivit ordinerad Praluent av din läkare. Behandlingsdagbok Målet med

Läs mer

Metojectpen (metotrexat)

Metojectpen (metotrexat) SE Att leva med Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) Patientinformation En föräldraguide till er med barn som förskrivits Metoject /Metojectpen metotrexat och Metojectpen (metotrexat) Bäste förälder, Ditt barn

Läs mer

Om Metojectpen. metotrexat

Om Metojectpen. metotrexat Om Metojectpen metotrexat Metojectpen Metojectpen 50 mg/ml är en förfylld penna (autoinjektor) innehållande metotrexat, och finns i flera olika doser. Varje dos har en unik färgkod (se färgtabell på nästa

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Suliqua

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Suliqua PATIENTINFORMATION Til dig som fått Suliqua Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Suliqua (insulin glargin + lixisenatid) av din läkare. Det främsta målet

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ATROVENT ECO 20 mikrog/dos inhalationspray, lösning. ipratropiumbromid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ATROVENT ECO 20 mikrog/dos inhalationspray, lösning. ipratropiumbromid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ATROVENT ECO 20 mikrog/dos inhalationspray, lösning ipratropiumbromid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Om din behandling med Xiapex

Om din behandling med Xiapex PATIENTINFORMATION PATIENTINFORMATION Om din behandling med Xiapex Dupuytrens kontraktur Dupuytrens kontraktur är en bindvävssjukdom som ibland även kallas vikingasjukan eftersom den är vanligare i Skandi

Läs mer

PATIENTINFORMATION HUR DU ANVÄNDER PECFENT

PATIENTINFORMATION HUR DU ANVÄNDER PECFENT PATIENTINFORMATION HUR DU ANVÄNDER PECFENT ProStrakan AB Knarrarnäsgatan 7 / 164 40 Kista, Sverige Tel: 010-235 55 60 / www.prostrakan.se / infofi@prostrakan.com PEC002-1a-sep2015FIN 1 Vad är genombrottssmärta

Läs mer

Varför får jag Metoject 50 mg/ml?

Varför får jag Metoject 50 mg/ml? SE metotrexat Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika inflammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism och psoriasis. Samlade erfarenheter under mer än 30 år med denna

Läs mer

Vaccination mot rödsjuka

Vaccination mot rödsjuka Vaccination mot rödsjuka Rödsjuka orsakas av en bakterie, Erysipelothrix rhusiopathiae. Vacciner mot bakteriella sjukdomar, som till exempel rödsjuka, innehåller avdödade bakterier eller delar av bakterier

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM SKA TA CAVERJECT DUAL

INFORMATION TILL DIG SOM SKA TA CAVERJECT DUAL INFORMATION TILL DIG SOM SKA TA CAVERJECT DUAL Pfizer 2013 Texten i den här broschyren är sammanställd av Elisabeth och Björn Lundquist, Centrum för Sexualmedicin i Lund. Texten uppdaterades i oktober

Läs mer

a) Vanliga allergener som utlöser en anafylaktisk reaktion

a) Vanliga allergener som utlöser en anafylaktisk reaktion FAKTA OM ANAFYLAXI 1 VAD ÄR ANAFYLAXI? Anafylaxi är ett allvarligt tillstånd och en potentiellt livshotande typ av allergisk reaktion. Symtomen kan uppkomma inom sekunder eller minuter efter kontakt med

Läs mer

PATIENTINFORMATION. 03/ BEN-SWE BENEPALI patientbroschyr. BENEPALI Etanercept

PATIENTINFORMATION. 03/ BEN-SWE BENEPALI patientbroschyr. BENEPALI Etanercept PATIENTINFORMATION 03/2017 - BEN-SWE-0056 - BENEPALI patientbroschyr BENEPALI Etanercept 20 1 PATIENTINFORMATION 3 VAR KAN JAG FÅ MER INFORMATION? 3 INLEDNING 3 VAD ÄR ETANERCEPT? 3 VILKA SJUKDOMAR BEHANDLAS

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

ZOSTAVAX kan inte användas för att behandla befintlig bältros eller smärtan som associeras med befintlig bältros.

ZOSTAVAX kan inte användas för att behandla befintlig bältros eller smärtan som associeras med befintlig bältros. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ZOSTAVAX Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta. Vaccin mot bältros ( herpes zoster), levande Läs noga igenom denna bipacksedel

Läs mer

Patientinformation. Att leva med Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) En föräldraguide till er med barn som förskrivits Metojectpen /Metoject.

Patientinformation. Att leva med Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) En föräldraguide till er med barn som förskrivits Metojectpen /Metoject. SE Att leva med Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) Patientinformation En föräldraguide till er med barn som förskrivits Metojectpen /Metoject metotrexat metotrexat Bäste förälder, Ditt barn har diagnostiserats

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Canesten 100 mg vaginaltablett Canesten 500 mg vaginaltablett. Aktiv substans: klotrimazol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Canesten 100 mg vaginaltablett Canesten 500 mg vaginaltablett. Aktiv substans: klotrimazol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Canesten 100 mg vaginaltablett Canesten 500 mg vaginaltablett Läkemedelsverket 2015-08-04 Aktiv substans: klotrimazol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du

Läs mer

Till dig som ordinerats

Till dig som ordinerats Aug 2016 Till dig som ordinerats av din läkare Information till patienter Introduktion Din läkare har förskrivit JANUVIA (sitagliptin) för behandling av typ 2-diabetes. Denna broschyr är avsedd för att

Läs mer

PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID REUMATISKA SJUKDOMAR. Till dig som har fått Humira

PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID REUMATISKA SJUKDOMAR. Till dig som har fått Humira PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID REUMATISKA SJUKDOMAR Till dig som har fått Humira Fyll i dina uppgifter! Min läkares namn Läkarens tel: mail: Min sjuksköterskas namn Sjuksköterskans tel: mail: Klinik

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder.

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Typherix, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Polysackaridvaccin mot tyfoidfeber. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos om 0,5 ml vaccin innehåller:

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning betametason Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar

Läs mer

Om din behandling med Xiapex

Om din behandling med Xiapex p a t i e n t i n f o r m a t i o n P a t i e n t i n f o r m a t i o n Om din behandling med Xiapex Dupuytrens kontraktur Dupuytrens kontraktur är en bindvävssjukdom som ibland även kallas vikingasjukan

Läs mer

Att hjälpa kroppens kamp mot cancern

Att hjälpa kroppens kamp mot cancern Att hjälpa kroppens kamp mot cancern hur du skyddar dig mot infektioner Innehåller patientin formation Neulasta Vad är egentligen cancer? Cancer är ett skrämmande ord Cancer kan drabba vem som helst. Lyckligtvis

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/dos, 200 mikrog/dos och 400 mikrog/dos inhalationspulver budesonid

Bipacksedel: Information till användaren. Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/dos, 200 mikrog/dos och 400 mikrog/dos inhalationspulver budesonid Bipacksedel: Information till användaren Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/dos, 200 mikrog/dos och 400 mikrog/dos inhalationspulver budesonid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alutard SQ Bigift Bigift. Alutard SQ Getinggift Getinggift

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alutard SQ Bigift Bigift. Alutard SQ Getinggift Getinggift BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Alutard SQ Bigift Bigift Alutard SQ Getinggift Getinggift Läkemedelsverket 2014-08-08 injektionsvätska, suspension styrkeserie (100 SQ-E/ml, 1 000 SQ-E/ml, 10 000

Läs mer

Injicera skonsamt och säkert. Tips och råd för insulininjektion.

Injicera skonsamt och säkert. Tips och råd för insulininjektion. Injicera skonsamt och säkert. Tips och råd för insulininjektion. More freedom. More confidence. With mylife. Injicera skonsamt och säkert Rätt injektionsteknik Insulinet injiceras in i underhudsfettet.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Albunorm 40 g/l infusionsvätska, lösning. Humant albumin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Albunorm 40 g/l infusionsvätska, lösning. Humant albumin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Albunorm 40 g/l infusionsvätska, lösning Humant albumin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Erbitux 2 mg/ml infusionsvätska, lösning Cetuximab

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Erbitux 2 mg/ml infusionsvätska, lösning Cetuximab BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Erbitux 2 mg/ml infusionsvätska, lösning Cetuximab Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Voltaren 11,6 mg/g gel Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Voltaren gel måste trots

Läs mer

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab).

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Den här broschyren vänder sig till dig som får behandling med Prolia mot postmenopausal osteoporos

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer