FÖRSAMLINGSRÅDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012"

Transkript

1 FÖRSAMLINGSRÅDET Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel HERMANSSON, Jonas JAKOBSSON, Sune LÖNNBERG, Ann TAUBERT, Lisbeth LAHTI, Viveca HIETA, Gun MALMSTEN, Edvin AMINOFF, Ewa suppleant TAUBERT, Åsa suppleant Frånvarande mar VASENIUS, Thomas LILJEBERG-ELGERT, Sheila Övriga närvarande: Maria Borg-Karlsson sekreterare förutom 53 er Ordförande Lars-Henrik Höglund Protokollförare Maria Borg-Karlsson Justering Kyrkslätt den Ann Lönnberg Protokolljusterare Inger Kullberg Protokolljusterare Jag intygar, att protokollet framlagts till påseende Plats och tid Kyrkoherdeämbetet under tjänstetid

2 FÖRSAMLINGSRÅDET SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 48 Ordförande öppnade sammanträdet och höll andakt. SAMMANTRÄDETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 49 Konstaterades att sammanträdet var lagenligt sammankallat och beslutfört. PROTOKOLLJUSTERARE OCH MEDDELANDE OM NÄR PROTOKOLLET FINNS TILL PÅSEENDE 50 Till protokolljusterare valdes Ann Lönnberg och Inger Kullberg. Kungörelse om när det justerade protokollet finns till påseende sätts upp på kansliets anslagstavla Det justerade protokollet finns till påseende under kansliets öppethållningstider. FÖREDRAGNINGSLISTAN 51 Föredragningslistan med komplettering av övriga ärenden godkändes som arbetsordning för sammanträdet.

3 FÖRSAMLINGSRÅDET ANMÄLNINGSÄRENDEN 52 - Avskedsfesten för församlingssekreterare Regina Söderblom hålls tisdag kl i församlingshemmet. Församlingsrådet uppvaktar genom ordförande och vice ordförande. Presenten får gärna hänföra sig till Grekland. - Birgitta Lindells deltagande i Kyrkans Utlandshjälps studieresa till Kambodja. Preliminär tidpunkt är Bilaga 52A - Kyrkslätts kyrkliga samfällighets balansbok För kännedom. Bilaga 52B - Kyrkslätts församlingars personalberättelse För kännedom. Bilaga 52C - Kyrkoherden uppvaktade studenterna den 2.6 med ett tal på dimissionen. - Kyrkoherden deltog i pensionärernas allsångsfest den 4.6 i församlingshemmet.

4 FÖRSAMLINGSRÅDET VAL AV FÖRSAMLINGSSEKRETERARE 53 Tjänsten som församlingssekreterare har inom utsatt tid, sökts av tre personer: Maria Borg-Karlsson, Annette Böling och Terese Westman. Av dessa har Terese Westman meddelat att hon inte längre står till förfogande på grund av att hon fått ett annat arbete och skrivit kontrakt Maria Borg-Karlssons och Annette Bölings ansökningshandlingar bifogas. Den av församlingsrådet tillsatta arbetsgruppen intervjuade Borg-Karlsson och Böling Gruppen konstaterade att båda uppfyller ansökningskriterierna. Böling meddelade att hon nu erhållit pol. mag. examensintyget (informationsvetenskap). Gruppen beslöt enhälligt föreslå för församlingsrådet att Maria Borg-Karlsson väljs till tjänsten som församlingssekreterare i Kyrkslätts svenska församling från och med på grund av: - Mångsidig arbetsarfarenhet, både från den privata företagsvärlden och från församlingsverksamheten. - Utbildad i marknadsföring från Svenska handelshögskolan (1985) och har abetat med marknadsföring och reklam. - Kunnig i arbetet med församlingens webbsidor. - Har erfarenhet av sekreteraruppgifter. - Behärskar rutinerna på kyrkoherdeämbetet och kan därför vikariera kanslisten. - Har visat sig samarbetsvillig, flexibel, noggrann och snabb. Kyrkoherden: Eftersom Borg-Karlsson är jävig att fungera som sekreterare och därför frånvarande under behandlingen av ärendet, torde denna paragraf justeras omedelbart. Församlingsrådet torde välja t.f. församlingssekreterare Maria Borg-Karlsson till församlingssekretere i Kyrkslätts svenska församling från och med Lönesättning enligt kravgrupp 402. Beslut: Ordförande valdes till skreterare. Församlingsrådet valde enhälligt Maria Borg-Karlsson till församlingssekreterare i Kyrkslätts svenska församling från och med den 1 juli 2012 med en prövotid på 4 månader. Lönesättning enligt kravgrupp 402. Denna paragraf justerades genast. Bilagor: 53A, 53B

5 FÖRSAMLINGSRÅDET FÖRSAMLINGSRÅDETS SAMMANTRÄDEN HÖSTEN Församlignsrådets sammanträdesdatum för höstterminen 2012 är: måndag onsdag onsdag tisdag Platsen för alla sammanträden är församlingshemmet i Kyrkslätts centrum kl i sal 4.

6 FÖRSAMLINGSRÅDET UTLÅTANDE OM ORGANISATIONSMODELLEN I KYRKSLÄTTS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Bordlagt ärende från mötet den : Materialet har översatts till svenska och det har skickats per epost samt per post till marna. Gemensamma kyrkorådet beslöt att i brådskande ordning under våren 2012 gå igenom samfällighetens stadgor och instruktioner samt att utarbeta en modell för hur samfälligheten administreras. Till detta uppdrag kallades Kari Saari från Grankulla. Saari är yrkesrevisor och har mångårig erfarenhet av kyrkliga förtroendeuppdrag. Den utvidgade ledningsgruppen som består av de ledande tjänstemännen och ordförandena och vice orförandena i samfällighetens gemensamma organ sammankallades tre gånger för att tillsammans med Kari Saari arbeta fram de föreliggande förslagen. Gemensamma kyrkorådet beslöt sända förslagen på en remissrunda till de båda församlingsråden för utlåtande. De synligaste förändringarna är bl.a: - Ordförande för gemensamma kyrkorådet får via reglemente en tydligare roll som samfällighetens ledare. - Arbetsfördelningen mellan ekonomichefen och fastighetschefen klargörs. - Ekonomidirektionen ersätts med en ekonomikommission som nu kompletteras med ekonomiska experter. - Ledningsgruppen (både den lilla, tjänstemannagruppen, och den större, kompletterad med ordförandena och vice ordförandena) får större ansvar genom att en direktion med samma namn tillsätts. Gemensamma kyrkorådet inbegär alltså ett utlåtande från församlingsrådet till sitt möte Ärendet går sedan vidare till gemensamma kyrkofullmäktige som skall behandla ärendet Kyrkoherden: Församlingsrådet torde avge ett utlåtande angående samfällighetens organisationsmodell till gemensamma kyrkorådet.

7 FÖRSAMLINGSRÅDET Beslut: Ärendet kommer att behandlas först på gemensamma kyrkofullmäktiges september månads möte. Församlingsrådets utlåtande: Det är oerhört viktigt att klargöra förvaltningsstrukturen. Även personalens åsikter bör höras. Några punkter ställer sig församlingsrådets mar dock kritiska till och dessa bör man ytterligare arbeta med. En oro finns över att arbetsbördan blir oerhört stor för ordförande. Speciell uppmärksamhet bör fästas på personalförvaltningen och -vården. Församlingsrådet återkommer med mera detaljerad information. Ekonomidirektionens nya benämning bör utredas med beaktande av hur det är i andra församlingar. En arbetsgrupp tillsattes som består av Gun Hieta, Viveka Lahti, Sheila Liljeberg-Elgert samt Lars-Henrik Höglund. Förslaget till utlåtande framförs på församlingsrådets möte den Arbetsgruppens möte är tisdag 14 augusti kl. 18 i sal 5. Alla församlingsrådsmar uppmanas komma med idéer och tankar senast den Dessa kan skickas per epost till eller per post på adressen Kyrkslätts svenska församling, Maria Borg-Karlsson, PB 26, Kyrkslätt eller direkt till arbetsgruppens mar. Bilagor 55 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M

8 FÖRSAMLINGSRÅDET ÖVRIGA ÄRENDEN 56 - Information till församlingarna 4/2012. Till kännedom. Bilaga 56A - Kyrkslätts scouters bidragsansökan har inkommit. Ansökan godkändes. Pengarna utbetalas till scouternas konto. Bilaga 56B

9 FÖRSAMLINGSRÅDET BESVÄRSANVISNING 57 Besvärsanvisning enligt KL kap. 24 och 25 bifogades protokollet. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING 58 Sammanträdet avslutades kl. 20:00 med kyrkoherdens välsignelse.

10 FÖRSAMLINGSRÅDET INNEHÅLLSFÖRTECKNING 48 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE SAMMANTRÄDETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET PROTOKOLLJUSTERARE OCH MEDDELANDE OM NÄR PROTOKOLLET FINNS TILL PÅSEENDE FÖREDRAGNINGSLISTAN ANMÄLNINGSÄRENDEN Avskedsfesten för församlingssekreteraren - Birgitta Lindells deltagande i Kyrkans Utlandshjälps studieresa - Kyrkslätts kyrkliga samfällighets balansbok Kyrkslätts församlingars personalberättelse Kyrkoherden uppvaktade studenterna - Kyrkoherden deltog i pensionärernas allsångsfest 53 VAL AV FÖRSAMLINGSSEKRETERARE FÖRSAMLINGSRÅDETS SAMMANTRÄDEN HÖSTEN UTLÅTANDE OM ORGANISATIONSMODELLEN I KYRKSLÄTTS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET ÖVRIGA ÄRENDEN Information till församlingarna 4/ Kyrkslätts scouters bidragsansökan 57 BESVÄRSANVISNING SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING.....9

KYRKSLÄTTS SVENSKA FÖRSAMLING INGSLAG 4-2010

KYRKSLÄTTS SVENSKA FÖRSAMLING INGSLAG 4-2010 V KYRKSLÄTTS SVENSKA FÖRSAMLING INGSLAG 4-2010 Kungörelse om sammanställning av kandidatlistor Sammanställningarna av kandidatlistor för församlingsvalet i Kyrkslätts svenska församling 14 15.11.2010 finns

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström.

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström. FINSTRÖMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 Nr 11 Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00 Plats Närvarande Kommungården i Finström Ledamöter: Höglund Roger, ordf. Lindblom Regina,

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 28.4.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 28.4.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl.

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid Torsdagen den 22 januari 2015 kl. 18.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 1 (11) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 2015-03-07 (09.30-16.00) Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Carl-Erik Sörman Per Westling

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Olli Autio och Göran Stenlund. Avskedsansökan läggs fram.

Till protokolljusterare valdes Olli Autio och Göran Stenlund. Avskedsansökan läggs fram. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 7.6.2012 klo 15.30 Sivu 1 70 Sammanträdet öppnas och beslutförhet konstateras Ordförande öppnade sammanträdet. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000)

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 8 Paragraf Diarienummer KS-2015/188.919 Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

149 Marianne Berglund, v ordförande, hälsar alla välkomna och Karin läser som inledning några texter om Herren är min herde samt ur Joh.

149 Marianne Berglund, v ordförande, hälsar alla välkomna och Karin läser som inledning några texter om Herren är min herde samt ur Joh. EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-11-16 Ersmarkskyrkan, Umeå Närvarande: Marianne Berglund, v ordf Cathrine Eiderhäll Hans Jakobsson Roger Lidman Eva Lundeborg-Karlsson Anita Lundqvist Karin

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik.

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Närvarande FAS: Maud Cajdert, Hillevi Jönsson, Inga-Lena Fredrixon, Roland Stahre,

Läs mer

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 95 BILDN 96 BILDN 97 BILDN 98 BILDN 99 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av ett samarbetsavtal mellan stiftelsen Pro

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Läroplan för sociala och samhälleliga programmet. Anhållan från Ålands folkhögskola angående samarbete kring Primus/Kurre/Wilma

Läroplan för sociala och samhälleliga programmet. Anhållan från Ålands folkhögskola angående samarbete kring Primus/Kurre/Wilma Föredragningslista 16.03.2015 20 Inledning 21 Kallelse och beslutförhet 22 Val av protokolljusterare för dagens möte 23 Sjöfartens Praktikkvarn r.f. 24 ÅSA överförande av budgetmedel till Högskolan på

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2014. Organ. Sammanträdesdatum 28.4.2014. Sida 8/155 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2014. Organ. Sammanträdesdatum 28.4.2014. Sida 8/155 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28.4.2014 Nr 8/2014 8/155 Sammanträdestid Måndag 28.4.2014, kl. 18-19.07 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten Dahlbacka,

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer