Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem"

Transkript

1 Water & Wastewater Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Effektiva pumplösningar för småhus

2 Innehåll Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem... 3 Flygt LTA för hushåll Baspaket... 6 Flygt LTA för professionella användare Proffsbas... 8 Proffsbas med 1-fas Proffsbas med extra tryck Proffskontroll Proffskontroll med extra tryck Flygt tuggerpumpar Flygt el & automatik Pumpstationer Tillbehör Support och service... 22

3 Flygt lätt trycksatta avloppssystem Ett driftsäkert val för villaoch fritidshusområden Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem är ett komplett system för att ansluta fastigheter till kommunala avloppsnät. Flygt LTA finns i flera olika utföranden och kapacitet som kan användas oavsett avstånd och terräng. Allt högre krav på miljö och bra vattenkvalitet ökar behovet av avloppssystem med hög kvalitet, driftsäkerhet och tillförlitlighet för småhus bland kommuner, samfälligheter och enskilda husägare. Enkelt och kostnadseffektivt Flygt LTA-system trycker avloppet utan krav på självfall fram till det kommunala avloppsnätet. Avloppsvattnet pumpas hela vägen fram, även i områden med bergig natur eller högt grundvattenstånd. Installationen görs med ett minimum av grävarbete vilket minskar anläggningskostnaden. Och eftersom varje enskild komponent är noga utvald för att hålla den höga kvalitet som har gjort vårt varumärke ledande i världen, är också kostnaderna för service och underhåll ytterst låga. Resultatet är ett långlivat och kostnadseffektivt system av högsta kvalitet och driftsäkerhet. 3

4 ITT Water & Wastewater använder mjukvara som är utvecklad speciellt för LTA-systemet och Flygts pumpar. Flera utföranden beroende på kapacitet Flygt LTA består av en tank, pump och avloppsrör i flera olika varianter. Baspaketet består av en skärande tuggerpump som kan anslutas till ett vanligt vägguttag. Pumpen tar hand om avloppsvattnet som har samlats i tanken, och omvandlar fast material till slam. Pumpen driver sedan slammet genom små ledningar till närmsta reningsverk eller annan anslutningspunkt. Minimalt grävarbete För att effektivisera grävningsarbetet används böjliga plaströr, markisolering och vid behov värmekablar så att ledningarna kan läggas relativt ytligt i marken på konstant djup och följa markens kontur. grävdjup också minimerar belastningen på miljön och även på andra boende i närområdet. Självrensande ledningar Systemet från ITT Water & Wastewater är i detalj utformat för att följa riktlinjerna i den europeiska standarden SS-EN 1671, även när det gäller design och drift. Flygts LTA-system är konstruerat så att pumpen ger höga strömningshastigheter i ledningarna istället för höga tryck. Fördelen med hög strömningshastighet är att ledningarna hålls självrensande och därför ställer mindre krav på underhåll. Andra fördelar är att ett minimalt 4

5 Ett världsledande företag Med systematisk forskning och utveckling är ITT Water & Wastewater främst i världen när det gäller pumpteknologi och tekniska innovationer kopplade till avloppssystem. Och med resurserna hos ett världsledande företag har vi också byggt upp ett heltäckande nätverk för service och eftermarknad som snabbt löser de frågor som kan uppstå i samband med drift. Därför har du alltid nära till oss, även efter köpet är avslutat. Samtliga komponenter i utrustningen är noggrant konstruerade för högsta möjliga kvalitet och minsta möjliga behov av service och underhåll över tid. Och med ett brett utbud av utrustning och tjänster för att övervaka och styra pumpstationer har vi lösningar för enskilda pumpstationer såväl som för stora anläggningar där det krävs kompletta övervakningssystem. Det effektiviserar driften och minimerar det manuella arbetet. Som husägare kan du helt enkelt få ett SMS när systemet behöver tillsyn. Flexibla paketlösningar Allt detta gör oss väl rustade att möta behoven för villa- och fritidshusområden på uppdrag av enskilda villaägare, samfälligheter, kommuner eller kommunala vattenbolag. Med ITT Water & Wastewater som leverantör får du hjälp med allt från ett enkelt produktpaket till dimensionering och utformning av ett helt system eller en komplett, installerad och färdig anläggning som en totalentreprenad. Med vårt breda sortiment av pumpar, pumpstationer och styrsystem har vi satt ihop ett antal färdiga paketlösningar som passar för olika målgrupper och kapacitet. Vi tar också fram andra förslag för enskilda projekt om de färdiga paketen inte passar. 5

6 Baspaket För hushåll Enkelt och effektivt Flygt LTA Baspaket är en driftsäker och kostnadseffektiv avloppsstation för anslutning av enskilda villa- och fritidsfastigheter. En enkel och kraftfull paketlösning Baspaketet omfattar Flygt Micropac 7G en komplett, fabriksmonterad pumpstation med integrerad anslutning för utloppsrör, tuggerpump med inbyggd nivåstyrning, en sensor som varnar vid för höga nivåer och som tillval ett larm med ljudsignal. Paketet kan beskrivas som en plug-and-playlösning enkel att installera under jord, ansluta, driftsätta, använda och underhålla. Denna driftsäkra pumpstation är tillverkad i tålig och lätt polyetylenplast och har en utformning som håller tanken ren invändigt. Vid installation utomhus kompletteras tanken med isolering och eventuellt värmekabel vid risk för tjäle. Den inbyggda nivåstyrningen gör enheten praktisk och enkel att använda. Det batteridrivna larmet varnar om någonting behöver åtgärdas. Men var lugn kännemärket för Flygt produkter är lång livslängd och problemfri drift. Flygt NF 5 Flygt ATU 001 (tillval) Flygt Micropac 7G Flygt DXGM

7 Standardkomponenter n Flygt Micropac 7G pumpstation med inbyggd avstängnings- och backventil n Flygt DXGM tuggerpump n Flygt NF 5 larmgivare för hög nivå Tillval n Flygt ATU 001 larmenhet Tekniska specifikationer Installationsdjup Effektiv volym, avloppstank Mått 1,05 m eller 1,35 m med förlängningsenhet 100 liter Dimensioner 547 Vikt, pumpstation Vikt, pump Diameter, inloppsrör Djup, inloppsrör 26 kg. Med förlängningsenhet (tillval) 32 kg 19 kg 110 mm mm. Med förlängningsenhet mm ø 100/ * ø mm med förlängningsenhet Diameter, utloppsrör DN Servicelucka Låsbart lock av polyetlenplast Märkström Nätspänning 7.0 A 230 V ø Ø 650 Antal faser 1 * Centrum inlopp bör ej borras lägre än 560 mm från botten. 7

8 Proffsbas För samfälligheter, kommuner, vattenbolag För avancerade behov Flygt LTA Proffsbas passar perfekt för att leda större mängder avloppsvatten från ett eller flera hushåll till det kommunala avloppsnätet. Högre kapacitet, bättre kontroll I Proffsbaspaketet ingår Flygt Compit en fabriksmonterad pumpstation som hanterar stora volymer samtidigt som du som användare får bättre kontroll. Flygt LTA Proffsbas är enkelt och bekvämt att använda med kontrollerad pumpning och en logg som registrerar allt som händer. Enheten är färdig för installation och kan anslutas direkt vid leverans. Pumpstationen levereras med integrerade anslutningar för in- och utloppsrör, en kraftfull tuggerpump, en avancerad pumpstyrenhet med display för kontroll av drifttid och strömstyrka samt en logg där alla händelser registreras. Pumpstationen är tillverkad i tålig och lätt polyetylenplast och har invändigt en utformning som gör den självrengörande. Den är lätt att använda och har en flexibel konstruktion, vilket gör att den kan installeras på frostfritt djup från 1,9 upp till 3 meter. För att ge optimal driftsäkerhet är stationen utrustad med en kraftfull Flygt M 3068 tuggerpump, som enkelt omvandlar solida partiklar och fibrer till slam och säkerställer hög strömningshastighet i ledningarna. Resultatet är ett effektivt system och problemfri användning. Flygt FGC 211 Flygt ENM-10 Flygt M Flygt Compit 8

9 Standardkomponenter n Flygt Compit pumpstation med integrerad avstängnings- och backventil n Flygt M tuggerpump n Flygt FGC 211 styrenhet n Flygt ENM-10 nivåvippa som startar och stoppar pumpen och ger larm vid alltför höga nivåer Tekniska specifikationer Installationsdjup Effektiv volym, avloppsbrunn Vikt, pumpstation Mått Längd: 1,9 3 m med en förlängning som kapas till önskad längd 450 liter 181 kg 244 kg Dimensioner Vikt, pump 31 kg Diameter, inloppsrör Djup, inloppsrör Diameter, utloppsrör Servicelucka Märkström 110/160 mm mm med förlängningsenhet DN50/DN63 Låsbart lock av polyetylenplast Betonglock klass A (15 kn, gång- & cykeltrafik) Betonglock klass B (125 kn, fordon <3,5 ton) 5,3 A Nätspänning 400 V Antal faser 3 9

10 Proffsbas med 1-fas För kommuner, samfälligheter, vattenbolag Driftsäker med 1-fas Flygt LTA Proffbas 1-fas passar perfekt för att leda avloppsvatten från ett eller flera hushåll till det kommunala avloppsnätet där elnätet bara medger 1-fas anslutning. Högre kapacitet, bättre kontroll I det enfasiga Proffsbaspaketet ingår Flygt Compit en fabriksmonterad pumpstation som hanterar stora volymer samtidigt som du som användare får bättre kontroll. Flygt Proffspaket är enkelt och bekvämt att använda med kontrollerad pumpning och en logg som registrerar allt som händer. Enheten är färdig för installation och kan anslutas direkt vid leverans. Pumpstationen levereras med integrerade anslutningar för in- och utloppsrör, en tuggerpump, en avancerad pumpstyrenhet med display för kontroll av drifttid och strömstyrka samt en logg där alla händelser registreras. Pumpstationen är som i alla Proffsbaspaketen tillverkad i tålig och lätt poly etylenplast och har en utformning som gör att insidan hålls ren. Den är lätt att använda och har en flexibel konstruktion, vilket gör att den kan installeras på frostfritt djup från 1,9 upp till 3 meter. I paketet ingår en Flygt DXGM tuggerpump, som omvandlar solida partiklar och fibrer till slam. Resultatet är ett effektivt system och problemfri användning. Flygt FGC 211 Flygt ENM-10 Flygt DXGM SG Flygt Compit 10

11 Standardkomponenter Pumpen i det här paketet kan i princip anslutas direkt i ett vanligt vägguttag eftersom den enbart kräver 1-fas. Det innebär samtidigt att pumpen har något lägre kapacitet, dvs den ger lägre flöden i avloppsledningarna och har mindre kraft för att finfördela fasta partiklar. n Flygt Compit pumpstation med integrerad avstängnings- och backventil n Flygt DXGM SG tuggerpump n Flygt FGC 211 styrenhet n Flygt ENM-10 nivåvippa som startar och stoppar pumpen och ger larm vid alltför höga nivåer Tekniska specifikationer Installationsdjup Effektiv volym, avloppsbrunn Vikt, pumpstation Mått Längd: 1,9 3 m med en förlängning som kapas till önskad längd 450 liter 181 kg 244 kg Dimensioner Vikt, pump 19 kg Diameter, inloppsrör Djup, inloppsrör Diameter, utloppsrör Servicelucka Märkström 110/160 mm mm med förlängningsenhet DN50/DN63 Låsbart lock av polyetylenplast Betonglock klass A (15 kn, gång- & cykeltrafik) Betonglock klass B (125 kn, fordon <3,5 ton) 7,0 A Nätspänning 230 V Antal faser 1 11

12 Proffsbas med extra tryck För samfälligheter, kommuner, vattenbolag Kuperad terräng Flygt LTA Proffsbas med extra tryck är utrustat med en excenterskruvspump som är särskilt lämplig i kraftigt kuperad terräng. Högre kapacitet, bättre kontroll I Proffsbaspaketet med extra tryck ingår Flygt Compit en fabriksmonterad pumpstation som hanterar stora volymer samtidigt som du som användare får bättre kontroll. Flygt LTA Proffsbas med extra tryck är enkelt och bekvämt att använda med kontrollerad pumpning och en logg som registrerar allt som händer. Pumpen i det här paketet är en Flygt M 3068 av typen excenterskruvspump som med högt tryck driver fram avloppsvattnet i ledningarna. Tuggerenheten på pumpen omvandlar enkelt solida partiklar och fibrer till slam. Pumpen är tack vare det höga trycket särskilt lämplig i kraftigt kuperad terräng eller när det rör sig om långa ledningar. Tänk på att pumpar med den här tekniken är känsligare för torrkörning och slitage. Enheten är i likhet med alla Proffspaket färdig för installation och kan anslutas direkt vid leverans. Pumpstationen levereras med integrerade anslutningar för in- och utloppsrör, en kraftfull tuggerpump, en avancerad pumpstyrenhet med Flygt FGC 211 Flygt ENM-10 Flygt M Flygt Compit 12

13 Standardkomponenter display för kontroll och reglering av vätskenivåer och strömstyrka samt en logg där alla händelser registreras. Pumpstationen är densamma som i alla Proffspaketen, är lätt att använda och har en flexibel konstruktion. n Flygt Compit pumpstation med integrerad avstängnings- och backventil n Flygt M tuggerpump med excenterskruv n Flygt FGC 211 styrenhet n Flygt ENM-10 nivåvippa som startar och stoppar pumpen och ger larm vid alltför höga nivåer Tekniska specifikationer Installationsdjup Effektiv volym, avloppsbrunn Vikt, pumpstation Mått Längd: 1,9 3 m med en förlängning som kapas till önskad längd 450 liter 181 kg 244 kg Dimensioner Vikt, pump 38 kg Diameter, inloppsrör Djup, inloppsrör Diameter, utloppsrör Servicelucka Märkström 110/160 mm mm med förläng ningsenhet DN50/DN63 Låsbart lock av polyetylenplast Betonglock klass A (15 kn, gång- & cykeltrafik) Betonglock klass B (125 kn, fordon <3,5 ton) 3,0 A Nätspänning 400 V Antal faser 3 13

14 Proffskontroll För samfälligheter, kommuner, vattenbolag Bäst i klassen Proffskontrollpaketet är kostnadseffektivt och driftsäkert om du behöver ansluta ditt avlopp till det kommunala avloppsnätet kan du alltid lita på Flygt LTA Proffskontroll. Passar till allt från enstaka villor och flera hushåll till flerfamiljshus och ger stora möjligheter till styrning och övervakning på distans. I det här paketet ingår ett styr- och övervakningssystem med nivåmätare som förutom att starta och stoppa pumpen även avläser vattennivån i stationen. Styrsystemet har också flera funktioner som underlättar drift och underhåll av pumpstationen. det förstklassiga styr- och övervakningssystemet har du full kontroll över driften. Proffskontrollpaketet är, precis som i Proffsbaspaketen, färdigt för installation och säker och problemfri användning. Pumpstationen är tillverkad i tålig och lätt polyetylenplast och är enkel att installera under jord på 1,9 3 meters djup. Som standard ingår anslutningar för in- och utloppsrör, en kraftfull Flygt M 3068 tuggerpump, ett avancerat pumpstyrsystem samt en pneumatisk nivågivare. För extra säkerhet kan stationen utrustas med dubbel uppsättning pumpar. Enastående prestanda Som framgår av namnet är Flygt LTA Proffskontroll anpassat för professionella användare. Tack vare Flygt FGC 313 Flygt LTU 301 Flygt M Flygt Compit 14

15 Standardkomponenter Flygt LTA Proffskontroll har mer avancerade funktioner för kommunikation mellan pumpstationen och styrcentralen än Proffsbaspaketen. Du får bland annat direkt detaljerad information om pumpdriften. Med hjälp av SCADA-program har du möjlighet till både lokalstyrning och fjärrstyrning av all pumpdrift i avloppsnätet. n Flygt Compit pumpstation med integrerad avstängnings- och backventil n Flygt M tuggerpump n Flygt FGC 313 styr- och övervakningsenhet med möjlighet till kommunikation n Flygt LTU 301 med pneumatisk nivågivare Tekniska specifikationer Installationsdjup Effektiv volym, avloppsbrunn Vikt, pumpstation Mått Längd: 1,9 3 m med en förlängning som kapas till önskad längd 450 liter 181 kg 244 kg Dimensioner Vikt, pump 31 kg Diameter, inloppsrör Djup, inloppsrör Diameter, utloppsrör Servicelucka Märkström 110/160 mm mm med förlängningsenhet DN50/DN63 Låsbart lock av polyetylenplast Betonglock klass A (15 kn, gång- & cykeltrafik) Betonglock klass B (125 kn, fordon <3,5 ton) 5,3 A Nätspänning 400 V Antal faser 3 15

16 Proffskontroll med extra tryck För samfälligheter, kommuner, vattenbolag Full kontroll Flygt LTA Proffskontroll med extra tryck är utrustad med en excenterskruvspump. Därför är den lämplig i kraftigt kuperad terräng eller vid långa avstånd. I det här paketet ingår en Flygt M 3068 tuggerpump av typen excenterskruvpump som med mycket högt tryck driver fram avloppsvattnet i ledningarna. Därför är pumpen särskilt lämplig i kraftigt kuperad terräng eller när det rör sig om långa ledningar. Det höga trycket gör att pumpen klarar stora variationer i terräng trots att den har en ganska liten motoreffekt. Att tänka på med den här tekniken är dock att excenterskruvspumpen är känsligare för torrkörning och slitage, till exempel om det kommer in sand i pumpstationen. Övervakningssystemet för professionellt bruk är av samma modell som i paketet Proffskontroll med ett övervakningssystem av modell FGC 313 med pneumatisk nivåmätare som förutom att starta och stoppa pumpen även avläser vattennivån i tanken. Övervakningssystemet har också flera andra funktioner som underlättar drift och underhåll av pumpstationen. Bland annat ger den möjlighet till datakommunikation för övervakning på distans och fjärrstyrning utan att husägaren behöver involveras. Flygt FGC 313 Flygt LTU 301 Flygt M Flygt Compit 16

17 Standardkomponenter Pumpstationen är som i alla proffspaket konstruerad för enkel installation utan någon extra isolering på mellan 1,9 och 3 meters djup. Utrustningen är tillverkad i hållbar polyeten som väger lätt, och den är självrengörande. Proffskontroll med extra tryck är allt som behövs för professionellt bruk, och där terrängen ställer krav på en högpresterande pump. n Flygt Compit pumpstation med integrerad avstängnings- och backventil n Flygt M tuggerpump med excenterskruv n Flygt FGC 313 styr- och övervakningsenhet med möjlighet till kommunikation n Flygt LTU 301 med pneumatisk nivågivare Tekniska specifikationer Installationsdjup Effektiv volym, avloppsbrunn Vikt, pumpstation Mått Längd: 1,9 3 m med en förlängning som kapas till önskad längd 450 liter 181 kg 244 kg Dimensioner Vikt, pump 38 kg Diameter, inloppsrör Djup, inloppsrör Diameter, utloppsrör Servicelucka Märkström 110/160 mm mm med förlängningsenhet DN50/DN63 Låsbart lock av polyetylenplast Betonglock klass A (15 kn, gång- & cykeltrafik) Betonglock klass B (125 kn, fordon <3,5 ton) 3,0 A Nätspänning 400 V Antal faser 3 17

18 Flygt pumpar Med fokus på driftsäkerhet Flygt tuggerpumpar är flexibla, tåliga och pålitliga med hög driftsäkerhet utan avbrott för de flesta behov och prestandakrav. Våra dränkbara tuggerpumpar har till exempel ett specialkonstruerat pumphjul som klarar de påfrestningar som trycksatta avloppssystem utsätts för. Pumphjulet är tillverkat av en kromlegering och härdat rostfritt stål med en hydraulisk konstruktion som gör systemet extra effektivt och minimerar slitage. Den effektiva skärfunktionen omvandlar fasta föremål till småpartiklar som enkelt kan passera genom systemets klena rör. Prestanda Tryckhöjd [m] Q-h curve PSS pumps Pumpar du alltid kan lita på Flygts kvalitetspumpar ger pålitlig och problemfri drift. Motoraxeln har dubbla tätningar, vilket skyddar pumpens motor mot läckage. Övriga funktioner, till exempel den slitstarka tuggerenheten, den patenterade, justerbara och högeffektiva skärenheten och de inbyggda värmesensorerna vittnar alla om systemets kvalitet, pålitlighet och långa livslängd. Alla tuggerpumpar är tillverkade enligt den europeiska standarden EN M , 2.4 kw DXGM M Flygt M Denna tuggerpump har enastående prestanda lämpliga även för större system. Pumphuset och motorhöljet är i tåligt gjutjärn Flöde [l/s] Tekniska specifikationer M M DXGM Impeller No Utloppsrör R 1 R 1 1/2" R 1" Märkeffekt (kw) 0,75 2,4 1,1 Antal faser Nätspänning Märkström 3,0 5,3 7,0 Flygt M Denna tuggerpump av excenterskruvtyp ger ett enastående högt tryck som är användbart vid stora höjdskillnader. Pumpvalstabell Obs! Tänk på flödeshastigheten när flera pumpar används samtidigt. Pump Tryckhöjd (m) Maxlängd rör (m)* M (rör Ø 63 mm) DXGM (rör Ø 50 mm) M (rör Ø 40 mm) *Ytråhet 0,5 mm Flygt DXGM Liten och lätt tuggerpump. Fasta partiklar omvandlas till slam för problemfri drift. Pumphuset är i gjutjärn och motorn har ett hölje i skyddande rostfritt stål. 18

19 Flygt el & automatik Pumpautomatik med smarta funktioner ITT Water & Wastewater är ledande i världen på pumpteknologi. Den kunskapen har vi också tillämpat för att skapa effektiv pumpautomatik som på bästa sätt fungerar tillsammans med pumpen och angränsande utrustning. Med pumpautomatiken styrs och kontrolleras pumpstationen. Systemen är på många sätt hjärnan i pumpstationen som övervakar vätskenivåer och ser till att pumpen fungerar optimalt. Övervakningssystemen finns i flera olika utföranden beroende på vilken grad av styrning och effektivisering som krävs. De enklaste pumparna har en inbyggd nivåstyrning som enbart används för att starta och stoppa pumpen. Flygt FGC 211 modellen med fler funktioner Nästa steg är en mer avancerad pumpautomatik med modellnamnet FGC 211. Den här modellen för styrning av en pump har en inbyggd display som i klartext visar drifttid, antal starter och eventuella larm från pumpstationen. Den här pumpautomatiken kan också kombineras med en larmbox för installation inne i huset för att påkalla husägarens uppmärksamhet eller utrustas med en enkel larmsändare för att få larmen skickade via SMS. Flygt FGC 313/323 för total kontroll Den mest avancerade pumpautomatiken för en eller två pumpar erbjuder många möjligheter till kommunikation för fjärrstyrning och övervakning för professionellt bruk. Tillsammans med ett överordnat SCADA-system kan pumpstationen genom denna styrning övervakas och styras på distans utan att husägaren behöver besväras av eventuella larm. Dyrbara serviceutryckningar kan också förhindras genom möjligheterna till fjärrstyrning. Flygt ATU 001 larmbox för inomhusbruk Den minsta enheten för hushållsbruk ATU 001 är ett bra komplement till alla former av pumpstyrningar för att meddela husägaren vid för hög vätskenivå i pumpstationen eller annat fel. Flygt ATU 001 Batteridriven larmsändare som slår larm med en ljudsignal när pumpstationen behöver service. Flygt ATU 001 Batteridriven larmsändare som slår larm med en ljudsignal när Flygt FGC 211 pumpstationen behöver service. Hanterar driftsrelaterad information, inklusive flexibel hantering av sensorer Flygt FGC 200 Hanterar driftsrelaterad information, inklusive flexibel hantering av sensorer. Komponent 1-pump 2-pump SCADA/ övervakninssystem Höjd (mm) Bredd (mm) Djup (mm) IPklass Flygt ATU IP54 Flygt FGC IP54 Flygt FGC IP54 Flygt FGC IP54 Flygt FGC 313/323 Samma funktionalitet som FGC 211 och fler möjligheter till kommunikation. Flygt FGC 300 Samma funktionalitet som FGC 200 och fler möjligheter till kommunikation. 19

20 Pumpstationer Tålig och robust med världsledande teknik ITT Water & Wastewater har ett brett sortiment av pumpstationer från Flygt i olika storlekar för att kunna tillgodose dina specifika behov och önskemål. Våra fabriksmonterade och slitstarka pumpstationer är särskilt konstruerade för hantering av orenat avloppsvatten. Vi rekommenderar en optimal lösning för dina behov så att du en gång för alla slipper alla problem med dålig lukt, igensättning, sedimentering och uppkomst av giftiga gaser. Alla stationer är tillverkade enligt den europeiska standarden EN Flygt Micropac 7G pumpstation. Micropac 7G passar till enskilda villor och fritidshus och levereras fabriksmonterad för en pump, inbyggt rörsystem med avstängnings- och backventil och anslutningar för inoch utlopp för omedelbar markinstallation. Det finns även en förhöjningsdel till Micropac 7G med höjden 300 mm. Pumpstationen installeras ovan frostfritt djup och behöver isoleras om det finns risk för tjäle. Flygt Compit pumpstation. Den perfekta lösningen för villaoch fritidshusområden eller flerfamiljshus. En robust pumpstation fabriksmonterad för en eller två pumpar, med inbyggt rörsystem med backventil, avstängningsventil och lyftkätting i rostfritt stål och anslutningar för in- och utlopp. Installeras på frostfritt djup 1,9 3 meter under marken. För djupare installationer medföljer gejdband för enkel anslutning av pumpen. Micropac 7G Denna lätta pumpstation av polyetenplast har en tättslutande gummipackning på anslutningen till inloppet för läckagefri installation. Det tättslutande locket håller omgivningen luktfri. Compit Compit ger problemfri drift. Den är självrengörande tack vare en skålformad botten som hindrar avlagringar från att stanna kvar. Invändiga ledningar är i rostfritt stål och alla armaturer i ytbehandlat gjutgods. Låsbart plastlock och betonglock för olika belastningar finns som tillval. 20

21 Tillbehör För högre funktionalitet och prestanda Använd tillbehör från Flygt för ännu effektivare funktioner hos ditt trycksatta avloppssystem. Med våra tillbehör maximerar du prestandan och minimerar kostnaderna. Montagevinkel Monteras i toppen av Compitstationen och gör att pumpen enkelt kan anslutas med trefashandske. Förenklar användning av utbytespumpar vid service. Frostskydd Består av isolerlådor i vilka pumpledningarna läggs tillsammans med värmekabel. På detta sätt kan ledningarna läggas nära markytan och minimera schaktkostnader. Vi hjälper dig dimensionera lämpligt frostskydd för LTA-systemet. Flygt LTU301 Pneumatisk nivågivare med öppen klocka. Sonden är ansluten till en nivågivare via en luftslang, och ger en analog signal som överförs till Flygt FGC eller motsvarande styrsystem. Förutom start- och stopp av pumpen erhålls även information om vätskenivån i pumpstationen. Utomhuskapsling med stolpfäste för FGC För montering av FGC pumpstyrningar utomhus erbjuder vi olika låsbara kapslingar i plast eller plåt. Vissa modeller har även integrerat stolpfäste för fristående installation. 21

22 Support och service Service runt hörnet Serviceställen ITT Water & Wastewater erbjuder snabb, professionell service och support. Vi ser till att ditt system fungerar effektivt och problemfritt från konstruktion, tekniska lösningar och installation till övervakning, styrning och support. Allt detta får du enkelt och bekvämt hem till dig. Våra trycksatta avloppssystem är konstruerade för att fungera underhållsfritt år efter år. Normalt räcker det med tillsyn och rengöring av pumpstationen någon gång per år vid normalt hushållsbruk. Pumparna behöver däremot bara ses över ca vart femte år för att upptäcka eventuellt behov av service. Men om du trots det skulle behöva hjälp finns våra supporttjänster alltid till hands. I våra pumpstationer är det lätt att lyfta upp pumpen om så krävs. Ofta används en utbytespump vid service för att maximera användningen. För krånglande pumpar av andra fabrikat erbjuder vi även utbytesenheter att installera i befintlig station. Våra tjänster Genom vårt rikstäckande servicenätverk får du den hjälp du behöver allt från installationer och inspektioner till traditionella service- och reparationsarbeten. Vår kvalificerade servicepersonal utför service- och reparationsarbeten på plats. Mer omfattande reparationer görs på någon av våra närliggande serviceverkstäder. Vi erbjuder dessutom övervakningstjänster och åtgärder vid larm. Serviceavtal Som ett komplement till ditt Flygt-paket erbjuder vi även olika serviceavtal för att maximera drifttiden och minimera driftsstoppen. Du kan välja mellan en årlig inspektion eller ett mer heltäckande avtal som omfattar det mesta till exempel byte av originaldelar. Vi skräddarsyr gärna en lösning som passar dina behov med till exempel felsökning och annan service. Betala bara för det du behöver varken mer eller mindre. Pålitliga och kostnadseffektiva lösningar Oavsett om du är husägare eller jobbar med avloppssystem dagligen i ditt arbete strävar vi hela tiden efter att maximera pålitligheten och effektiviteten hos ditt system. Genom att alltid använda originaldelar från ITT Water & Wastewater och anlita våra servicecenters eller godkända servicepartners försäkrar du dig om att ditt system fungerar som det ska. På så sätt kommer ditt trycksatta avloppssystem att fungera säkert, kostnadseffektivt och problemfritt år efter år. n 22

23 Anteckningar 23

24 Hur kan ITT Water & Wastewater hjälpa dig? Som världsledande inom transport och behandling av avloppsvatten erbjuder ITT Water & Wastewater integrerade lösningar för hantering av vätskor. Vi erbjuder ett komplett utbud av pumpar för vatten, avloppsvatten och dränering, utrustning för övervakning och kontroll, enheter för primär och sekundär biologisk behandling och produkter för filtrering och desinfektion samt relaterade tjänster. ITT Water & Wastewater, med huvudkontor i Sverige, verkar i omkring 140 länder över hela världen, med egna fabriker i Europa, Kina och Nord- och Sydamerika. Företaget är helägt av ITT Corporation i White Plains, New York, leverantör av avancerade tekniska produkter och tjänster. LTA-Lätt trycksatta avloppssystem.03.sve Trosa Tryckeri AB ITT Water & Wastewater Sverige Stockholm SE Sundbyberg Gesällvägen 33 Tel Fax Örebro Boställsvägen Örebro Tel: Fax: Sundsvall Norra vägen Sundsvall Tel: Fax: Göteborg Exportgatan 38C Hisings-backa Tel: Fax: Malmö Agnesfridsvägen Malmö Tel: Fax:

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tugger pumpar med skärande pumphjul Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tryckavloppssystem för alla topografiska förhållanden Där terrängen gör det omöjligt att använda avlopp med självfall

Läs mer

Rent vatten utan bekymmer

Rent vatten utan bekymmer Rent vatten utan bekymmer KLARO minireningsverket med smart teknik Utvecklad för nordiska förhållanden Inga mekaniska delar i avloppet Ingen teknik som kräver ström i avloppet Ingen pump i avloppet Innehållsförteckning

Läs mer

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov Högtryckshydraulik 70 300 MPa Högtryckshydraulik Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov 2 Innehåll Innehåll Innehåll En marknadsledande ställning är mer

Läs mer

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga Avloppsrening med IN-DRÄN Kompakt Effektivt Enkelt Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten Låga Hållfasta Åldersbeständiga IN-DRÄN IN-DRÄN, infiltrationssystemet utan sten, är inte bara lågkostnadsalternativet

Läs mer

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter.

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter. PRODUKTKATALOG 2014 JAN COMSTEDT AB är ett grossistföretag i marin- och industribranschen. Det startades 1983 av Jan Comstedt, med hans då trettioåriga erfarenhet av den svenska marinmarknaden. Nu 31 år

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp MARKNADSÖVERSIKT Produkter för enskilt avlopp 1 Denna skrift har tagits fram av Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp, med stöd av Naturvårdsverkets havsmiljöanslag, som används till insatser för

Läs mer

Handbok över dräneringspumpar 50 Hz

Handbok över dräneringspumpar 50 Hz 1) Den växtvävnad som leder upp vattnet från rötterna 2) Ett ledande globalt vattenteknikföretag Vi är 12 personer med ett gemensamt mål: att skapa innovativa lösningar som kan uppfylla världens vattenbehov.

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

- reningsverk för avloppsvatten

- reningsverk för avloppsvatten - reningsverk för avloppsvatten - Avloppsvattenhantering välj rätt metod För en renare framtid Det finns många alternativa metoder för rening av avloppsvatten i glesbygder. Det är inte oviktigt vilket

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView.

All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView. All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView. Vi hjälper våra kunder säkra och optimera driften för allt sådant vi tar för givet: tillgång till vatten, energi och trygga transporter. Samhällskritiska

Läs mer

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler 1 Innehållsförteckning Produktion Magnus Holgersson, Tove Henningsson Tryck Strömbergs Folkpool AB - Vi reserverar oss för tryckfel 5 Inledning 6 Snabbguide

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

Power with hydraulics

Power with hydraulics Power with hydraulics INDUSTRIPRODUKTER PRODUKTÖVERSIKT 100 R 256 TON enstegshandpump, tvåstegshandpump, lufthydraulisk pump, bensinmotordriven pump, elmotordriven pump, CYLIN- DRR, HÅLXELCYLINDRR, TILLEHÖR

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Godkänt system ger lönsamhet i avfallet. Trumkompostering för stallgödsel, slam, matavfall m.m. www.ecsab.com

Godkänt system ger lönsamhet i avfallet. Trumkompostering för stallgödsel, slam, matavfall m.m. www.ecsab.com Godkänt system ger lönsamhet i avfallet Trumkompostering för stallgödsel, slam, matavfall m.m. www.ecsab.com Kompostera Mera! Gör avfallet till en resurs Kompostering är ett naturligt sätt att ta tillvara

Läs mer

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo!

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo! Balkonginglasning Vi gör det trevligare att bo! Inglasning en långsiktig och lönsam investering! Att glasa in balkongen är ett klokt beslut oavsett om det gäller dig som bostadsrättsinnehavare, som bostadsrättsförening

Läs mer

GRANULE GASTRO EXTRA KRAFTFULL FÖR KÖK MED STOR ANDEL GN-BLECK.

GRANULE GASTRO EXTRA KRAFTFULL FÖR KÖK MED STOR ANDEL GN-BLECK. GRANULE GASTRO EXTRA KRAFTFULL FÖR KÖK MED STOR ANDEL GN-BLECK. 1 2 REN KRAFT. I ett professionellt kök finns det inte utrymme till att lägga för mycket tid på disken. Med svensktillverkade Granulatgrovdiskmaskiner

Läs mer

Quicke dimension. There s no limit

Quicke dimension. There s no limit Quicke dimension There s no limit se Quicke Dimension ARBETAR SOM INGEN ANNAN Hur lämnar man konkurrenterna långt bakom sig? Tillverka en lastarserie som är smartare. Ge användare innovativa tekniska lösningar.

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Med en rökgasfläkt blir det också lätt att tända i eldstaden

Med en rökgasfläkt blir det också lätt att tända i eldstaden Med en rökgasfläkt blir det också lätt att tända i eldstaden 2 Var fjärde har problem I vart fjärde hem med braskamin eller öppen spis uppstår det problem när brasan ska tändas. Några av de vanligaste

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Hydraulhammare i HB-serien Smaka på den verkliga kraften. Lägre vikt, mer kraft, det är vårt recept!

Hydraulhammare i HB-serien Smaka på den verkliga kraften. Lägre vikt, mer kraft, det är vårt recept! B RANGE Hydraulhammare i HB-serien Smaka på den verkliga kraften Lägre vikt, mer kraft, det är vårt recept! Energieffektivitet är huvudingrediensen Lägre vikt, mer kraft, det är vårt recept! Förhållandet

Läs mer

Sveriges största leverantör av kompositpooler

Sveriges största leverantör av kompositpooler Pool och pooltak från Spa o Bad Sveriges största leverantör av kompositpooler Pooler av mycket hög kvalitet Pooltak, värmepumpar och alla tillbehör du behöver Spa o Bad har sålt pooler sedan 1991 www.spaobad.com

Läs mer

Bra Små Avlopp Daniel Hellström, AP Lena Jonsson, AP R nr 18, november 2007 2:a reviderade upplagan

Bra Små Avlopp Daniel Hellström, AP Lena Jonsson, AP R nr 18, november 2007 2:a reviderade upplagan Bra Små Avlopp Uppföljning av enskilda avloppsanläggningar 2-27 Daniel Hellström, AP Lena Jonsson, AP R nr 18, november 27 2:a reviderade upplagan FÖRORD Syftet med projektet var att fortsätta utvärderingen

Läs mer

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket magasinet HBV NYTT oktober 2009 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer