Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem"

Transkript

1 Water & Wastewater Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Effektiva pumplösningar för småhus

2 Innehåll Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem... 3 Flygt LTA för hushåll Baspaket... 6 Flygt LTA för professionella användare Proffsbas... 8 Proffsbas med 1-fas Proffsbas med extra tryck Proffskontroll Proffskontroll med extra tryck Flygt tuggerpumpar Flygt el & automatik Pumpstationer Tillbehör Support och service... 22

3 Flygt lätt trycksatta avloppssystem Ett driftsäkert val för villaoch fritidshusområden Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem är ett komplett system för att ansluta fastigheter till kommunala avloppsnät. Flygt LTA finns i flera olika utföranden och kapacitet som kan användas oavsett avstånd och terräng. Allt högre krav på miljö och bra vattenkvalitet ökar behovet av avloppssystem med hög kvalitet, driftsäkerhet och tillförlitlighet för småhus bland kommuner, samfälligheter och enskilda husägare. Enkelt och kostnadseffektivt Flygt LTA-system trycker avloppet utan krav på självfall fram till det kommunala avloppsnätet. Avloppsvattnet pumpas hela vägen fram, även i områden med bergig natur eller högt grundvattenstånd. Installationen görs med ett minimum av grävarbete vilket minskar anläggningskostnaden. Och eftersom varje enskild komponent är noga utvald för att hålla den höga kvalitet som har gjort vårt varumärke ledande i världen, är också kostnaderna för service och underhåll ytterst låga. Resultatet är ett långlivat och kostnadseffektivt system av högsta kvalitet och driftsäkerhet. 3

4 ITT Water & Wastewater använder mjukvara som är utvecklad speciellt för LTA-systemet och Flygts pumpar. Flera utföranden beroende på kapacitet Flygt LTA består av en tank, pump och avloppsrör i flera olika varianter. Baspaketet består av en skärande tuggerpump som kan anslutas till ett vanligt vägguttag. Pumpen tar hand om avloppsvattnet som har samlats i tanken, och omvandlar fast material till slam. Pumpen driver sedan slammet genom små ledningar till närmsta reningsverk eller annan anslutningspunkt. Minimalt grävarbete För att effektivisera grävningsarbetet används böjliga plaströr, markisolering och vid behov värmekablar så att ledningarna kan läggas relativt ytligt i marken på konstant djup och följa markens kontur. grävdjup också minimerar belastningen på miljön och även på andra boende i närområdet. Självrensande ledningar Systemet från ITT Water & Wastewater är i detalj utformat för att följa riktlinjerna i den europeiska standarden SS-EN 1671, även när det gäller design och drift. Flygts LTA-system är konstruerat så att pumpen ger höga strömningshastigheter i ledningarna istället för höga tryck. Fördelen med hög strömningshastighet är att ledningarna hålls självrensande och därför ställer mindre krav på underhåll. Andra fördelar är att ett minimalt 4

5 Ett världsledande företag Med systematisk forskning och utveckling är ITT Water & Wastewater främst i världen när det gäller pumpteknologi och tekniska innovationer kopplade till avloppssystem. Och med resurserna hos ett världsledande företag har vi också byggt upp ett heltäckande nätverk för service och eftermarknad som snabbt löser de frågor som kan uppstå i samband med drift. Därför har du alltid nära till oss, även efter köpet är avslutat. Samtliga komponenter i utrustningen är noggrant konstruerade för högsta möjliga kvalitet och minsta möjliga behov av service och underhåll över tid. Och med ett brett utbud av utrustning och tjänster för att övervaka och styra pumpstationer har vi lösningar för enskilda pumpstationer såväl som för stora anläggningar där det krävs kompletta övervakningssystem. Det effektiviserar driften och minimerar det manuella arbetet. Som husägare kan du helt enkelt få ett SMS när systemet behöver tillsyn. Flexibla paketlösningar Allt detta gör oss väl rustade att möta behoven för villa- och fritidshusområden på uppdrag av enskilda villaägare, samfälligheter, kommuner eller kommunala vattenbolag. Med ITT Water & Wastewater som leverantör får du hjälp med allt från ett enkelt produktpaket till dimensionering och utformning av ett helt system eller en komplett, installerad och färdig anläggning som en totalentreprenad. Med vårt breda sortiment av pumpar, pumpstationer och styrsystem har vi satt ihop ett antal färdiga paketlösningar som passar för olika målgrupper och kapacitet. Vi tar också fram andra förslag för enskilda projekt om de färdiga paketen inte passar. 5

6 Baspaket För hushåll Enkelt och effektivt Flygt LTA Baspaket är en driftsäker och kostnadseffektiv avloppsstation för anslutning av enskilda villa- och fritidsfastigheter. En enkel och kraftfull paketlösning Baspaketet omfattar Flygt Micropac 7G en komplett, fabriksmonterad pumpstation med integrerad anslutning för utloppsrör, tuggerpump med inbyggd nivåstyrning, en sensor som varnar vid för höga nivåer och som tillval ett larm med ljudsignal. Paketet kan beskrivas som en plug-and-playlösning enkel att installera under jord, ansluta, driftsätta, använda och underhålla. Denna driftsäkra pumpstation är tillverkad i tålig och lätt polyetylenplast och har en utformning som håller tanken ren invändigt. Vid installation utomhus kompletteras tanken med isolering och eventuellt värmekabel vid risk för tjäle. Den inbyggda nivåstyrningen gör enheten praktisk och enkel att använda. Det batteridrivna larmet varnar om någonting behöver åtgärdas. Men var lugn kännemärket för Flygt produkter är lång livslängd och problemfri drift. Flygt NF 5 Flygt ATU 001 (tillval) Flygt Micropac 7G Flygt DXGM

7 Standardkomponenter n Flygt Micropac 7G pumpstation med inbyggd avstängnings- och backventil n Flygt DXGM tuggerpump n Flygt NF 5 larmgivare för hög nivå Tillval n Flygt ATU 001 larmenhet Tekniska specifikationer Installationsdjup Effektiv volym, avloppstank Mått 1,05 m eller 1,35 m med förlängningsenhet 100 liter Dimensioner 547 Vikt, pumpstation Vikt, pump Diameter, inloppsrör Djup, inloppsrör 26 kg. Med förlängningsenhet (tillval) 32 kg 19 kg 110 mm mm. Med förlängningsenhet mm ø 100/ * ø mm med förlängningsenhet Diameter, utloppsrör DN Servicelucka Låsbart lock av polyetlenplast Märkström Nätspänning 7.0 A 230 V ø Ø 650 Antal faser 1 * Centrum inlopp bör ej borras lägre än 560 mm från botten. 7

8 Proffsbas För samfälligheter, kommuner, vattenbolag För avancerade behov Flygt LTA Proffsbas passar perfekt för att leda större mängder avloppsvatten från ett eller flera hushåll till det kommunala avloppsnätet. Högre kapacitet, bättre kontroll I Proffsbaspaketet ingår Flygt Compit en fabriksmonterad pumpstation som hanterar stora volymer samtidigt som du som användare får bättre kontroll. Flygt LTA Proffsbas är enkelt och bekvämt att använda med kontrollerad pumpning och en logg som registrerar allt som händer. Enheten är färdig för installation och kan anslutas direkt vid leverans. Pumpstationen levereras med integrerade anslutningar för in- och utloppsrör, en kraftfull tuggerpump, en avancerad pumpstyrenhet med display för kontroll av drifttid och strömstyrka samt en logg där alla händelser registreras. Pumpstationen är tillverkad i tålig och lätt polyetylenplast och har invändigt en utformning som gör den självrengörande. Den är lätt att använda och har en flexibel konstruktion, vilket gör att den kan installeras på frostfritt djup från 1,9 upp till 3 meter. För att ge optimal driftsäkerhet är stationen utrustad med en kraftfull Flygt M 3068 tuggerpump, som enkelt omvandlar solida partiklar och fibrer till slam och säkerställer hög strömningshastighet i ledningarna. Resultatet är ett effektivt system och problemfri användning. Flygt FGC 211 Flygt ENM-10 Flygt M Flygt Compit 8

9 Standardkomponenter n Flygt Compit pumpstation med integrerad avstängnings- och backventil n Flygt M tuggerpump n Flygt FGC 211 styrenhet n Flygt ENM-10 nivåvippa som startar och stoppar pumpen och ger larm vid alltför höga nivåer Tekniska specifikationer Installationsdjup Effektiv volym, avloppsbrunn Vikt, pumpstation Mått Längd: 1,9 3 m med en förlängning som kapas till önskad längd 450 liter 181 kg 244 kg Dimensioner Vikt, pump 31 kg Diameter, inloppsrör Djup, inloppsrör Diameter, utloppsrör Servicelucka Märkström 110/160 mm mm med förlängningsenhet DN50/DN63 Låsbart lock av polyetylenplast Betonglock klass A (15 kn, gång- & cykeltrafik) Betonglock klass B (125 kn, fordon <3,5 ton) 5,3 A Nätspänning 400 V Antal faser 3 9

10 Proffsbas med 1-fas För kommuner, samfälligheter, vattenbolag Driftsäker med 1-fas Flygt LTA Proffbas 1-fas passar perfekt för att leda avloppsvatten från ett eller flera hushåll till det kommunala avloppsnätet där elnätet bara medger 1-fas anslutning. Högre kapacitet, bättre kontroll I det enfasiga Proffsbaspaketet ingår Flygt Compit en fabriksmonterad pumpstation som hanterar stora volymer samtidigt som du som användare får bättre kontroll. Flygt Proffspaket är enkelt och bekvämt att använda med kontrollerad pumpning och en logg som registrerar allt som händer. Enheten är färdig för installation och kan anslutas direkt vid leverans. Pumpstationen levereras med integrerade anslutningar för in- och utloppsrör, en tuggerpump, en avancerad pumpstyrenhet med display för kontroll av drifttid och strömstyrka samt en logg där alla händelser registreras. Pumpstationen är som i alla Proffsbaspaketen tillverkad i tålig och lätt poly etylenplast och har en utformning som gör att insidan hålls ren. Den är lätt att använda och har en flexibel konstruktion, vilket gör att den kan installeras på frostfritt djup från 1,9 upp till 3 meter. I paketet ingår en Flygt DXGM tuggerpump, som omvandlar solida partiklar och fibrer till slam. Resultatet är ett effektivt system och problemfri användning. Flygt FGC 211 Flygt ENM-10 Flygt DXGM SG Flygt Compit 10

11 Standardkomponenter Pumpen i det här paketet kan i princip anslutas direkt i ett vanligt vägguttag eftersom den enbart kräver 1-fas. Det innebär samtidigt att pumpen har något lägre kapacitet, dvs den ger lägre flöden i avloppsledningarna och har mindre kraft för att finfördela fasta partiklar. n Flygt Compit pumpstation med integrerad avstängnings- och backventil n Flygt DXGM SG tuggerpump n Flygt FGC 211 styrenhet n Flygt ENM-10 nivåvippa som startar och stoppar pumpen och ger larm vid alltför höga nivåer Tekniska specifikationer Installationsdjup Effektiv volym, avloppsbrunn Vikt, pumpstation Mått Längd: 1,9 3 m med en förlängning som kapas till önskad längd 450 liter 181 kg 244 kg Dimensioner Vikt, pump 19 kg Diameter, inloppsrör Djup, inloppsrör Diameter, utloppsrör Servicelucka Märkström 110/160 mm mm med förlängningsenhet DN50/DN63 Låsbart lock av polyetylenplast Betonglock klass A (15 kn, gång- & cykeltrafik) Betonglock klass B (125 kn, fordon <3,5 ton) 7,0 A Nätspänning 230 V Antal faser 1 11

12 Proffsbas med extra tryck För samfälligheter, kommuner, vattenbolag Kuperad terräng Flygt LTA Proffsbas med extra tryck är utrustat med en excenterskruvspump som är särskilt lämplig i kraftigt kuperad terräng. Högre kapacitet, bättre kontroll I Proffsbaspaketet med extra tryck ingår Flygt Compit en fabriksmonterad pumpstation som hanterar stora volymer samtidigt som du som användare får bättre kontroll. Flygt LTA Proffsbas med extra tryck är enkelt och bekvämt att använda med kontrollerad pumpning och en logg som registrerar allt som händer. Pumpen i det här paketet är en Flygt M 3068 av typen excenterskruvspump som med högt tryck driver fram avloppsvattnet i ledningarna. Tuggerenheten på pumpen omvandlar enkelt solida partiklar och fibrer till slam. Pumpen är tack vare det höga trycket särskilt lämplig i kraftigt kuperad terräng eller när det rör sig om långa ledningar. Tänk på att pumpar med den här tekniken är känsligare för torrkörning och slitage. Enheten är i likhet med alla Proffspaket färdig för installation och kan anslutas direkt vid leverans. Pumpstationen levereras med integrerade anslutningar för in- och utloppsrör, en kraftfull tuggerpump, en avancerad pumpstyrenhet med Flygt FGC 211 Flygt ENM-10 Flygt M Flygt Compit 12

13 Standardkomponenter display för kontroll och reglering av vätskenivåer och strömstyrka samt en logg där alla händelser registreras. Pumpstationen är densamma som i alla Proffspaketen, är lätt att använda och har en flexibel konstruktion. n Flygt Compit pumpstation med integrerad avstängnings- och backventil n Flygt M tuggerpump med excenterskruv n Flygt FGC 211 styrenhet n Flygt ENM-10 nivåvippa som startar och stoppar pumpen och ger larm vid alltför höga nivåer Tekniska specifikationer Installationsdjup Effektiv volym, avloppsbrunn Vikt, pumpstation Mått Längd: 1,9 3 m med en förlängning som kapas till önskad längd 450 liter 181 kg 244 kg Dimensioner Vikt, pump 38 kg Diameter, inloppsrör Djup, inloppsrör Diameter, utloppsrör Servicelucka Märkström 110/160 mm mm med förläng ningsenhet DN50/DN63 Låsbart lock av polyetylenplast Betonglock klass A (15 kn, gång- & cykeltrafik) Betonglock klass B (125 kn, fordon <3,5 ton) 3,0 A Nätspänning 400 V Antal faser 3 13

14 Proffskontroll För samfälligheter, kommuner, vattenbolag Bäst i klassen Proffskontrollpaketet är kostnadseffektivt och driftsäkert om du behöver ansluta ditt avlopp till det kommunala avloppsnätet kan du alltid lita på Flygt LTA Proffskontroll. Passar till allt från enstaka villor och flera hushåll till flerfamiljshus och ger stora möjligheter till styrning och övervakning på distans. I det här paketet ingår ett styr- och övervakningssystem med nivåmätare som förutom att starta och stoppa pumpen även avläser vattennivån i stationen. Styrsystemet har också flera funktioner som underlättar drift och underhåll av pumpstationen. det förstklassiga styr- och övervakningssystemet har du full kontroll över driften. Proffskontrollpaketet är, precis som i Proffsbaspaketen, färdigt för installation och säker och problemfri användning. Pumpstationen är tillverkad i tålig och lätt polyetylenplast och är enkel att installera under jord på 1,9 3 meters djup. Som standard ingår anslutningar för in- och utloppsrör, en kraftfull Flygt M 3068 tuggerpump, ett avancerat pumpstyrsystem samt en pneumatisk nivågivare. För extra säkerhet kan stationen utrustas med dubbel uppsättning pumpar. Enastående prestanda Som framgår av namnet är Flygt LTA Proffskontroll anpassat för professionella användare. Tack vare Flygt FGC 313 Flygt LTU 301 Flygt M Flygt Compit 14

15 Standardkomponenter Flygt LTA Proffskontroll har mer avancerade funktioner för kommunikation mellan pumpstationen och styrcentralen än Proffsbaspaketen. Du får bland annat direkt detaljerad information om pumpdriften. Med hjälp av SCADA-program har du möjlighet till både lokalstyrning och fjärrstyrning av all pumpdrift i avloppsnätet. n Flygt Compit pumpstation med integrerad avstängnings- och backventil n Flygt M tuggerpump n Flygt FGC 313 styr- och övervakningsenhet med möjlighet till kommunikation n Flygt LTU 301 med pneumatisk nivågivare Tekniska specifikationer Installationsdjup Effektiv volym, avloppsbrunn Vikt, pumpstation Mått Längd: 1,9 3 m med en förlängning som kapas till önskad längd 450 liter 181 kg 244 kg Dimensioner Vikt, pump 31 kg Diameter, inloppsrör Djup, inloppsrör Diameter, utloppsrör Servicelucka Märkström 110/160 mm mm med förlängningsenhet DN50/DN63 Låsbart lock av polyetylenplast Betonglock klass A (15 kn, gång- & cykeltrafik) Betonglock klass B (125 kn, fordon <3,5 ton) 5,3 A Nätspänning 400 V Antal faser 3 15

16 Proffskontroll med extra tryck För samfälligheter, kommuner, vattenbolag Full kontroll Flygt LTA Proffskontroll med extra tryck är utrustad med en excenterskruvspump. Därför är den lämplig i kraftigt kuperad terräng eller vid långa avstånd. I det här paketet ingår en Flygt M 3068 tuggerpump av typen excenterskruvpump som med mycket högt tryck driver fram avloppsvattnet i ledningarna. Därför är pumpen särskilt lämplig i kraftigt kuperad terräng eller när det rör sig om långa ledningar. Det höga trycket gör att pumpen klarar stora variationer i terräng trots att den har en ganska liten motoreffekt. Att tänka på med den här tekniken är dock att excenterskruvspumpen är känsligare för torrkörning och slitage, till exempel om det kommer in sand i pumpstationen. Övervakningssystemet för professionellt bruk är av samma modell som i paketet Proffskontroll med ett övervakningssystem av modell FGC 313 med pneumatisk nivåmätare som förutom att starta och stoppa pumpen även avläser vattennivån i tanken. Övervakningssystemet har också flera andra funktioner som underlättar drift och underhåll av pumpstationen. Bland annat ger den möjlighet till datakommunikation för övervakning på distans och fjärrstyrning utan att husägaren behöver involveras. Flygt FGC 313 Flygt LTU 301 Flygt M Flygt Compit 16

17 Standardkomponenter Pumpstationen är som i alla proffspaket konstruerad för enkel installation utan någon extra isolering på mellan 1,9 och 3 meters djup. Utrustningen är tillverkad i hållbar polyeten som väger lätt, och den är självrengörande. Proffskontroll med extra tryck är allt som behövs för professionellt bruk, och där terrängen ställer krav på en högpresterande pump. n Flygt Compit pumpstation med integrerad avstängnings- och backventil n Flygt M tuggerpump med excenterskruv n Flygt FGC 313 styr- och övervakningsenhet med möjlighet till kommunikation n Flygt LTU 301 med pneumatisk nivågivare Tekniska specifikationer Installationsdjup Effektiv volym, avloppsbrunn Vikt, pumpstation Mått Längd: 1,9 3 m med en förlängning som kapas till önskad längd 450 liter 181 kg 244 kg Dimensioner Vikt, pump 38 kg Diameter, inloppsrör Djup, inloppsrör Diameter, utloppsrör Servicelucka Märkström 110/160 mm mm med förlängningsenhet DN50/DN63 Låsbart lock av polyetylenplast Betonglock klass A (15 kn, gång- & cykeltrafik) Betonglock klass B (125 kn, fordon <3,5 ton) 3,0 A Nätspänning 400 V Antal faser 3 17

18 Flygt pumpar Med fokus på driftsäkerhet Flygt tuggerpumpar är flexibla, tåliga och pålitliga med hög driftsäkerhet utan avbrott för de flesta behov och prestandakrav. Våra dränkbara tuggerpumpar har till exempel ett specialkonstruerat pumphjul som klarar de påfrestningar som trycksatta avloppssystem utsätts för. Pumphjulet är tillverkat av en kromlegering och härdat rostfritt stål med en hydraulisk konstruktion som gör systemet extra effektivt och minimerar slitage. Den effektiva skärfunktionen omvandlar fasta föremål till småpartiklar som enkelt kan passera genom systemets klena rör. Prestanda Tryckhöjd [m] Q-h curve PSS pumps Pumpar du alltid kan lita på Flygts kvalitetspumpar ger pålitlig och problemfri drift. Motoraxeln har dubbla tätningar, vilket skyddar pumpens motor mot läckage. Övriga funktioner, till exempel den slitstarka tuggerenheten, den patenterade, justerbara och högeffektiva skärenheten och de inbyggda värmesensorerna vittnar alla om systemets kvalitet, pålitlighet och långa livslängd. Alla tuggerpumpar är tillverkade enligt den europeiska standarden EN M , 2.4 kw DXGM M Flygt M Denna tuggerpump har enastående prestanda lämpliga även för större system. Pumphuset och motorhöljet är i tåligt gjutjärn Flöde [l/s] Tekniska specifikationer M M DXGM Impeller No Utloppsrör R 1 R 1 1/2" R 1" Märkeffekt (kw) 0,75 2,4 1,1 Antal faser Nätspänning Märkström 3,0 5,3 7,0 Flygt M Denna tuggerpump av excenterskruvtyp ger ett enastående högt tryck som är användbart vid stora höjdskillnader. Pumpvalstabell Obs! Tänk på flödeshastigheten när flera pumpar används samtidigt. Pump Tryckhöjd (m) Maxlängd rör (m)* M (rör Ø 63 mm) DXGM (rör Ø 50 mm) M (rör Ø 40 mm) *Ytråhet 0,5 mm Flygt DXGM Liten och lätt tuggerpump. Fasta partiklar omvandlas till slam för problemfri drift. Pumphuset är i gjutjärn och motorn har ett hölje i skyddande rostfritt stål. 18

19 Flygt el & automatik Pumpautomatik med smarta funktioner ITT Water & Wastewater är ledande i världen på pumpteknologi. Den kunskapen har vi också tillämpat för att skapa effektiv pumpautomatik som på bästa sätt fungerar tillsammans med pumpen och angränsande utrustning. Med pumpautomatiken styrs och kontrolleras pumpstationen. Systemen är på många sätt hjärnan i pumpstationen som övervakar vätskenivåer och ser till att pumpen fungerar optimalt. Övervakningssystemen finns i flera olika utföranden beroende på vilken grad av styrning och effektivisering som krävs. De enklaste pumparna har en inbyggd nivåstyrning som enbart används för att starta och stoppa pumpen. Flygt FGC 211 modellen med fler funktioner Nästa steg är en mer avancerad pumpautomatik med modellnamnet FGC 211. Den här modellen för styrning av en pump har en inbyggd display som i klartext visar drifttid, antal starter och eventuella larm från pumpstationen. Den här pumpautomatiken kan också kombineras med en larmbox för installation inne i huset för att påkalla husägarens uppmärksamhet eller utrustas med en enkel larmsändare för att få larmen skickade via SMS. Flygt FGC 313/323 för total kontroll Den mest avancerade pumpautomatiken för en eller två pumpar erbjuder många möjligheter till kommunikation för fjärrstyrning och övervakning för professionellt bruk. Tillsammans med ett överordnat SCADA-system kan pumpstationen genom denna styrning övervakas och styras på distans utan att husägaren behöver besväras av eventuella larm. Dyrbara serviceutryckningar kan också förhindras genom möjligheterna till fjärrstyrning. Flygt ATU 001 larmbox för inomhusbruk Den minsta enheten för hushållsbruk ATU 001 är ett bra komplement till alla former av pumpstyrningar för att meddela husägaren vid för hög vätskenivå i pumpstationen eller annat fel. Flygt ATU 001 Batteridriven larmsändare som slår larm med en ljudsignal när pumpstationen behöver service. Flygt ATU 001 Batteridriven larmsändare som slår larm med en ljudsignal när Flygt FGC 211 pumpstationen behöver service. Hanterar driftsrelaterad information, inklusive flexibel hantering av sensorer Flygt FGC 200 Hanterar driftsrelaterad information, inklusive flexibel hantering av sensorer. Komponent 1-pump 2-pump SCADA/ övervakninssystem Höjd (mm) Bredd (mm) Djup (mm) IPklass Flygt ATU IP54 Flygt FGC IP54 Flygt FGC IP54 Flygt FGC IP54 Flygt FGC 313/323 Samma funktionalitet som FGC 211 och fler möjligheter till kommunikation. Flygt FGC 300 Samma funktionalitet som FGC 200 och fler möjligheter till kommunikation. 19

20 Pumpstationer Tålig och robust med världsledande teknik ITT Water & Wastewater har ett brett sortiment av pumpstationer från Flygt i olika storlekar för att kunna tillgodose dina specifika behov och önskemål. Våra fabriksmonterade och slitstarka pumpstationer är särskilt konstruerade för hantering av orenat avloppsvatten. Vi rekommenderar en optimal lösning för dina behov så att du en gång för alla slipper alla problem med dålig lukt, igensättning, sedimentering och uppkomst av giftiga gaser. Alla stationer är tillverkade enligt den europeiska standarden EN Flygt Micropac 7G pumpstation. Micropac 7G passar till enskilda villor och fritidshus och levereras fabriksmonterad för en pump, inbyggt rörsystem med avstängnings- och backventil och anslutningar för inoch utlopp för omedelbar markinstallation. Det finns även en förhöjningsdel till Micropac 7G med höjden 300 mm. Pumpstationen installeras ovan frostfritt djup och behöver isoleras om det finns risk för tjäle. Flygt Compit pumpstation. Den perfekta lösningen för villaoch fritidshusområden eller flerfamiljshus. En robust pumpstation fabriksmonterad för en eller två pumpar, med inbyggt rörsystem med backventil, avstängningsventil och lyftkätting i rostfritt stål och anslutningar för in- och utlopp. Installeras på frostfritt djup 1,9 3 meter under marken. För djupare installationer medföljer gejdband för enkel anslutning av pumpen. Micropac 7G Denna lätta pumpstation av polyetenplast har en tättslutande gummipackning på anslutningen till inloppet för läckagefri installation. Det tättslutande locket håller omgivningen luktfri. Compit Compit ger problemfri drift. Den är självrengörande tack vare en skålformad botten som hindrar avlagringar från att stanna kvar. Invändiga ledningar är i rostfritt stål och alla armaturer i ytbehandlat gjutgods. Låsbart plastlock och betonglock för olika belastningar finns som tillval. 20

21 Tillbehör För högre funktionalitet och prestanda Använd tillbehör från Flygt för ännu effektivare funktioner hos ditt trycksatta avloppssystem. Med våra tillbehör maximerar du prestandan och minimerar kostnaderna. Montagevinkel Monteras i toppen av Compitstationen och gör att pumpen enkelt kan anslutas med trefashandske. Förenklar användning av utbytespumpar vid service. Frostskydd Består av isolerlådor i vilka pumpledningarna läggs tillsammans med värmekabel. På detta sätt kan ledningarna läggas nära markytan och minimera schaktkostnader. Vi hjälper dig dimensionera lämpligt frostskydd för LTA-systemet. Flygt LTU301 Pneumatisk nivågivare med öppen klocka. Sonden är ansluten till en nivågivare via en luftslang, och ger en analog signal som överförs till Flygt FGC eller motsvarande styrsystem. Förutom start- och stopp av pumpen erhålls även information om vätskenivån i pumpstationen. Utomhuskapsling med stolpfäste för FGC För montering av FGC pumpstyrningar utomhus erbjuder vi olika låsbara kapslingar i plast eller plåt. Vissa modeller har även integrerat stolpfäste för fristående installation. 21

22 Support och service Service runt hörnet Serviceställen ITT Water & Wastewater erbjuder snabb, professionell service och support. Vi ser till att ditt system fungerar effektivt och problemfritt från konstruktion, tekniska lösningar och installation till övervakning, styrning och support. Allt detta får du enkelt och bekvämt hem till dig. Våra trycksatta avloppssystem är konstruerade för att fungera underhållsfritt år efter år. Normalt räcker det med tillsyn och rengöring av pumpstationen någon gång per år vid normalt hushållsbruk. Pumparna behöver däremot bara ses över ca vart femte år för att upptäcka eventuellt behov av service. Men om du trots det skulle behöva hjälp finns våra supporttjänster alltid till hands. I våra pumpstationer är det lätt att lyfta upp pumpen om så krävs. Ofta används en utbytespump vid service för att maximera användningen. För krånglande pumpar av andra fabrikat erbjuder vi även utbytesenheter att installera i befintlig station. Våra tjänster Genom vårt rikstäckande servicenätverk får du den hjälp du behöver allt från installationer och inspektioner till traditionella service- och reparationsarbeten. Vår kvalificerade servicepersonal utför service- och reparationsarbeten på plats. Mer omfattande reparationer görs på någon av våra närliggande serviceverkstäder. Vi erbjuder dessutom övervakningstjänster och åtgärder vid larm. Serviceavtal Som ett komplement till ditt Flygt-paket erbjuder vi även olika serviceavtal för att maximera drifttiden och minimera driftsstoppen. Du kan välja mellan en årlig inspektion eller ett mer heltäckande avtal som omfattar det mesta till exempel byte av originaldelar. Vi skräddarsyr gärna en lösning som passar dina behov med till exempel felsökning och annan service. Betala bara för det du behöver varken mer eller mindre. Pålitliga och kostnadseffektiva lösningar Oavsett om du är husägare eller jobbar med avloppssystem dagligen i ditt arbete strävar vi hela tiden efter att maximera pålitligheten och effektiviteten hos ditt system. Genom att alltid använda originaldelar från ITT Water & Wastewater och anlita våra servicecenters eller godkända servicepartners försäkrar du dig om att ditt system fungerar som det ska. På så sätt kommer ditt trycksatta avloppssystem att fungera säkert, kostnadseffektivt och problemfritt år efter år. n 22

23 Anteckningar 23

24 Hur kan ITT Water & Wastewater hjälpa dig? Som världsledande inom transport och behandling av avloppsvatten erbjuder ITT Water & Wastewater integrerade lösningar för hantering av vätskor. Vi erbjuder ett komplett utbud av pumpar för vatten, avloppsvatten och dränering, utrustning för övervakning och kontroll, enheter för primär och sekundär biologisk behandling och produkter för filtrering och desinfektion samt relaterade tjänster. ITT Water & Wastewater, med huvudkontor i Sverige, verkar i omkring 140 länder över hela världen, med egna fabriker i Europa, Kina och Nord- och Sydamerika. Företaget är helägt av ITT Corporation i White Plains, New York, leverantör av avancerade tekniska produkter och tjänster. LTA-Lätt trycksatta avloppssystem.03.sve Trosa Tryckeri AB ITT Water & Wastewater Sverige Stockholm SE Sundbyberg Gesällvägen 33 Tel Fax Örebro Boställsvägen Örebro Tel: Fax: Sundsvall Norra vägen Sundsvall Tel: Fax: Göteborg Exportgatan 38C Hisings-backa Tel: Fax: Malmö Agnesfridsvägen Malmö Tel: Fax:

Ett riktigt avlopp, till ett rimligt pris. Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem för villor och fritidshus

Ett riktigt avlopp, till ett rimligt pris. Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem för villor och fritidshus Ett riktigt avlopp, till ett rimligt pris Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem för villor och fritidshus Det smarta sättet att ansluta till det kommunala avloppsnätet Med vårt lätt trycksatta avloppssystem

Läs mer

LTA - Tryckavlopp för småhus Produkter

LTA - Tryckavlopp för småhus Produkter LTA - Tryckavlopp för småhus Produkter Flygt produktpaket för LTA RSK 588 45 80 Flygt tuggerpumpar Robusta och tillförlitliga Välbeprövad design Slitstark tuggerenhet av härdat rostfritt stål finfördelar

Läs mer

Ett riktigt avlopp, till ett rimligt pris. Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem för villor och fritidshus

Ett riktigt avlopp, till ett rimligt pris. Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem för villor och fritidshus Ett riktigt avlopp, till ett rimligt pris Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem för villor och fritidshus Det smarta sättet att ansluta till det kommunala avloppsnätet Med vårt lätt trycksatta avloppssystem

Läs mer

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tugger pumpar med skärande pumphjul Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tryckavloppssystem för alla topografiska förhållanden Där terrängen gör det omöjligt att använda avlopp med självfall

Läs mer

LTA-stationer i Boviken

LTA-stationer i Boviken LTA-stationer i Boviken Val och praktisk information Välkomna! Vatten och Avfall, Samhällsbyggnad Compit 900, komponenter Med stationen medföljer en installationsmanual med hänvisning till olika delar

Läs mer

Lätt Tryck Avlopp (LTA) KIM ÖDLUND 131022

Lätt Tryck Avlopp (LTA) KIM ÖDLUND 131022 Lätt Tryck Avlopp (LTA) KIM ÖDLUND 131022 1 Xylem I många årtionden har vi designat, installerat och underhållit LTAsystem Del av vår kärnverksamhet, dvs att transportera avloppsvatten Vi utvecklade den

Läs mer

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning Water & Wastewater Flygt Hydrovar Ny generation för effektivare pumpning Ökad multipumpskapacitet Vi har gjort pumpningen effektivare än någonsin med energibesparingar på upp till 70 procent. Äntligen

Läs mer

TOP den självrensande sumpen. Lägre underhållskostnader tillförlitligare pumpning

TOP den självrensande sumpen. Lägre underhållskostnader tillförlitligare pumpning TOP den självrensande sumpen Lägre underhållskostnader tillförlitligare pumpning Sänk underhållskostnaderna och öka tillförlitligheten Vissa pumpstationer kan gå en på nerverna. De kräver ständig rengöring.

Läs mer

Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning

Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning Running head Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning Avancerad styrning av pumpstationer Varför nöja sig med en kompromiss? Det finns ett otal olika system för pumpstyrning på marknaden.

Läs mer

så här installerar du din LTA-station

så här installerar du din LTA-station så här installerar du din LTA-station Innehåll Allmänt om LTA.... 3 Detta ingår i ditt LTA-pumpstationspaket... 4 LTA pumpstation modell Compit.... 5 LTA-pump.... 6 Automatikskåp.... 7 Montagevinkel /

Läs mer

SÅ INSTALLERAR DU DIN LTA-STATION

SÅ INSTALLERAR DU DIN LTA-STATION Senast uppdaterad: 2012-02-21 SÅ INSTALLERAR DU DIN LTA-STATION Post Botkyrka kommun, 147 85 Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehåll Allmänt

Läs mer

Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer.

Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer. Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer. -E Pumpstation Line E Avloppspumpstation Serie Line -E med enkelpump enskild villa. Line -E är det självklara valet den som önskar en avloppspumpstation

Läs mer

Självsugande pumpar. Pålitliga avvattnings- och dräneringslösningar

Självsugande pumpar. Pålitliga avvattnings- och dräneringslösningar Självsugande pumpar Pålitliga avvattnings- och dräneringslösningar Pålitliga lösningar för krävande applikationer Som leverantör av lösningar har Flygt ett stort sortiment av extremt mångsidiga, självsugande

Läs mer

Kompus. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1. Kompletta pumpstationer. Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat

Kompus. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1. Kompletta pumpstationer. Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat Kompus Kompletta pumpstationer Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat Utg: 1401 BAGA Water Technology AB www.baga.se 1 BAGA Kompus pumpstationer Kompus är en serie kompletta

Läs mer

VA-aktuellt MED BL A NYA FLYGT EXPERIOR SOM TAR AVLOPPSPUMPNING TILL EN NY NIVÅ

VA-aktuellt MED BL A NYA FLYGT EXPERIOR SOM TAR AVLOPPSPUMPNING TILL EN NY NIVÅ VA-aktuellt MED BL A NYA FLYGT EXPERIOR SOM TAR AVLOPPSPUMPNING TILL EN NY NIVÅ MÄSSKAMPANJ! 20 % RABATT PÅ SMARTRUN SmartRun Flygt Experior Avlopp på en ny nivå Inpired by you engineerd by us. Vårt nya

Läs mer

PUMPSTATIONSPAKET FÖR DRÄNERING OCH LÄTT TRYCKSATTA AVLOPPSSYSTEM SAMT MODUL- UPPBYGGDA LÖSNINGAR FÖR STÖRRE BEHOV. Pumpstationspaket från A till Ö

PUMPSTATIONSPAKET FÖR DRÄNERING OCH LÄTT TRYCKSATTA AVLOPPSSYSTEM SAMT MODUL- UPPBYGGDA LÖSNINGAR FÖR STÖRRE BEHOV. Pumpstationspaket från A till Ö PUMPSTATIONSPAKET FÖR DRÄNERING OCH LÄTT TRYCKSATTA AVLOPPSSYSTEM SAMT MODUL- UPPBYGGDA LÖSNINGAR FÖR STÖRRE BEHOV Pumpstationspaket från A till Ö Pumpstationer och pumpar, för ett klimatsmart VA-nät Valet

Läs mer

Integrerade avloppslösningar enkla att installera. Vogel Sekamatik ger dig pump och pumpstation i ett för montering inomhus

Integrerade avloppslösningar enkla att installera. Vogel Sekamatik ger dig pump och pumpstation i ett för montering inomhus Integrerade avloppslösningar enkla att installera Vogel ger dig pump och pumpstation i ett för montering inomhus Vogel Det enkla sättet att installera avlopp De kompakta avloppslösningarna Vogel för inomhusmontering

Läs mer

Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP. för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199

Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP. för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199 Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199 Tekniska data LS Prestandaintervall Flöde upp till 5 100 m 3 /h Uppfordringshöjd upp till 120

Läs mer

LTA - Tryckavlopp för småhus

LTA - Tryckavlopp för småhus LTA - Tryckavlopp för småhus Agenda Om tryckavloppssystem Systemutformning och standarder Vårt erbjudande för LTA Flygt LTA produktpaket Pumpar, stationer och styrningar Xylem och Flygt pumpar 30 års erfarenhet

Läs mer

Anslutningsanvisningar för nivågivare LTU 401

Anslutningsanvisningar för nivågivare LTU 401 nslutningsanvisningar för nivågivare LTU 40 LTU 40 Dränkbar nivågivare Produkt Flygt LTU 40 nivågivare används för att mäta vätskenivåer. Kärnan i LTU 40 är en keramisk tjockfilmsensor och enheten är speciellt

Läs mer

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning AquaView övervakningssystem Säkrare styrning och enklare övervakning Det första övervakningssystemet speciellt anpassat för VA-applikationer. Innovativa lösningar från företaget som uppfann den dränkbara

Läs mer

Flygt Rental, för tillfälliga pumplösningar. Vi hyr ut allt du behöver för att flytta vatten snabbt

Flygt Rental, för tillfälliga pumplösningar. Vi hyr ut allt du behöver för att flytta vatten snabbt Flygt Rental, för tillfälliga pumplösningar Vi hyr ut allt du behöver för att flytta vatten snabbt 1 3 2 5 4 Pumparna, rören och autom Hos oss kan du hyra extra pumpkapacitet när du behöver den, där du

Läs mer

Flygt TOP För hela kvarterets avlopp byggd efter dina specifikationer

Flygt TOP För hela kvarterets avlopp byggd efter dina specifikationer Flygt TOP För hela kvarterets avlopp byggd efter dina specifikationer Flygt TOP levereras i moduler och monteras på plats, antingen som en helhetslösning, eller med de moduler du behöver för att uppgradera

Läs mer

Flygt W serie. Water & Wastewater

Flygt W serie. Water & Wastewater Flygt W serie Water & Wastewater Flygt W serie Egenskaper och fördelar Pumparna i Flygts W-serie är konstruerade för många olika typer av media. Standardkonstruktionen har ett brett rektangulärt inlopp

Läs mer

Vogel Sekamatik pump och pumpstation i ett

Vogel Sekamatik pump och pumpstation i ett INtegrerad avloppslösning för ENKEL montering inomhus Vogel pump och pumpstation i ett Det enkla sättet att installera avlopp inomhus De kompakta avloppslösningarna Vogel för inomhusmontering är perfekta

Läs mer

Pumpstationspaket från A Ö

Pumpstationspaket från A Ö pumpstationspaket för DRÄNERING och lätt trycksatta avloppssystem samt moduluppbyggda LÖSNINGAR FÖR större behov Pumpstationspaket från A Ö Pumpstationer och pumpar som håller i längden Redan för ungefär

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

FGC 211. Teknisk specifikation

FGC 211. Teknisk specifikation FGC 211 Teknisk specifikation Innehållsförteckning Innehållsförteckning Flygt allmän pumpstyrning... 2 Produkt... 2 Beteckning... 2 Strömförsörjning...2 Godkännanden och standarder... 2 Miljö...2 Material...

Läs mer

TotalCare service ETT HELTÄCKANDE TJÄNSTEUTBUD FÖR ÖKAD DRIFTSSÄKERHET

TotalCare service ETT HELTÄCKANDE TJÄNSTEUTBUD FÖR ÖKAD DRIFTSSÄKERHET TotalCare service ETT HELTÄCKANDE TJÄNSTEUTBUD FÖR ÖKAD DRIFTSSÄKERHET När du tar Xylem TotalCare till hjälp får du säker och optimal drift, och kontroll på dina vatten- och avloppsapplikationer. Om Xylem

Läs mer

Dränkbara läns- och slampumpar av rostfritt stål för gruvor, processindustrier och andra korrosiva applikationer.

Dränkbara läns- och slampumpar av rostfritt stål för gruvor, processindustrier och andra korrosiva applikationer. Dränkbara läns- och slampumpar av rostfritt stål för gruvor, processindustrier och andra korrosiva applikationer. Länspumpar: Minette INOX Major INOX Master INOX Slampumpar: Salvador INOX Senior INOX Sandy

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn INSTALLATIONSANVISNING Uponor Pumpbrunn Före installation Öppna förpackningen och kontrollera att alla delar finns med som behövs för installationen. Innehåll 1. Pumpmodul 2. Pumpbrunn med lock 3. Koppling

Läs mer

Ready länspumpar Kompakta, dränkbara pumpar för krävande jobb

Ready länspumpar Kompakta, dränkbara pumpar för krävande jobb Ready länspumpar Kompakta, dränkbara pumpar för krävande jobb 1 Ett hjärta av stål är oslagbart. Kompakt utförande med låg vikt. Enkel att använda. Robust och tillförlitlig. Är du ute efter flexibla och

Läs mer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer En enkel enhet för övervakning och styrning Det finns många sätt att göra avloppsnät effektivare och mer tillförlitliga

Läs mer

GPA Vatten & Avlopp Kessel. Bakvattenventiler

GPA Vatten & Avlopp Kessel. Bakvattenventiler GPA Vatten & Avlopp Kessel» Bakvattenventiler Översvämning genom avloppet kan vara dyrt och omständigt - att förebygga det är lätt! Se till att skydda alla öppna golvbrunnar med en Kessel bakvattenventil

Läs mer

Terana GRAF. minireningsverk GRAF MINIRENINGSVERK HÖG DRIFTSÄKERHET OCH GOD TOTALEKONOMI

Terana GRAF. minireningsverk GRAF MINIRENINGSVERK HÖG DRIFTSÄKERHET OCH GOD TOTALEKONOMI Terana GRAF minireningsverk GRAF MINIRENINGSVERK HÖG DRIFTSÄKERHET OCH GOD TOTALEKONOMI Biokemisk hantering av avloppsvatten från hushåll GRAF är ett biokemiskt minireningsverk för hantering av allt avloppsvatten

Läs mer

Kompus. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1. Kompletta pumpstationer. Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat

Kompus. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1. Kompletta pumpstationer. Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat Kompus Kompletta stationer Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat Utg: 1101 BAGA Water Technology AB www.baga.se 1 BAGA Kompus stationer Kompus är en serie kompletta stationer

Läs mer

WehoPuts Minireningsverk

WehoPuts Minireningsverk 20 1200 pe Minireningsverk Reningsverken baseras på en biologisk-kemisk reningsprocess vilken hanterar allt avloppsvatten från fastigheter. Bland våra modeller finns allt ifrån reningsverk för enskilda

Läs mer

ecocirc XL och XLplus cirkulationspumpar

ecocirc XL och XLplus cirkulationspumpar HÖGEFFEKTIVA CIRKULATIONSPUMPAR I ENKEL- OCH TVILLINGUTFÖRANDE I GJUTJÄRN ELLER BRONS FÖR VÄRME- OCH KYLAPPLIKATIONER I STÖRRE BYGGNADER ecocirc XL och XLplus cirkulationspumpar Exakt den cirkulationspump

Läs mer

GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA. Dränkbara pumpar. för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag

GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA. Dränkbara pumpar. för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA Dränkbara pumpar för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPLÖSNINGAR Grundfos har allt från små dränkbara pumpar för en- och

Läs mer

Börja med att kontrollera att allt är med i leveransen och inget verkar skadat, vid tveksamhet kontakta oss direkt.

Börja med att kontrollera att allt är med i leveransen och inget verkar skadat, vid tveksamhet kontakta oss direkt. Tack för att du har valt att handla från Avloppscenter. För att du ska få allt att fungera så vill vi att ni tar er tid att läsa igenom denna installationsmanual. Börja med att kontrollera att allt är

Läs mer

En kraft att lita på. 5100/5150 den nya generationen dränkbara slurrypumpar

En kraft att lita på. 5100/5150 den nya generationen dränkbara slurrypumpar En kraft att lita på 5100/5150 den nya generationen dränkbara slurrypumpar KOSTNADSEFFEKTIV KONSTRUKTION När det gäller besvärliga pumpningsuppgifter kan du lita på Flygts dränkbara pumpar 2 I många branscher

Läs mer

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Länspumpar: Minex Minette Minor Major Master Matador Master S Maxi Magnum Slampumpar:

Läs mer

TOP 50, 65, 80, 100, 150. Prefabricerade pumpstationer

TOP 50, 65, 80, 100, 150. Prefabricerade pumpstationer TOP 50, 65, 80, 100, 150 Prefabricerade pumpstationer TOP rätt val för tillförlitliga, säkra och effektiva pumpstationer Förmonterade standardlösningar ITT Flygt har färdiga lösningar för avloppspumpstationer

Läs mer

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del I Entreprenör/Fastighetsägare Anläggning: Boviken

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del I Entreprenör/Fastighetsägare Anläggning: Boviken Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del I Entreprenör/Fastighetsägare Anläggning: Boviken 1 Inventering av innehåll i Flygt LTA-paket Leveransinnehåll Flygt s LTA-paket levereras färdigmonterade

Läs mer

Water & Wastewater. I vått och torrt. Effektiva lösningar för pumpning av dag- och spillvatten

Water & Wastewater. I vått och torrt. Effektiva lösningar för pumpning av dag- och spillvatten Water & Wastewater I vått och torrt Effektiva lösningar för pumpning av dag- och spillvatten Hållbara lösningar Vi levererar lösningar för både vått och torrt installerade pumpar. Oavsett vilken installation

Läs mer

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se FÖRETAGET Skandinavisk Kommunalteknik AB Skandinaviens största leverantör

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

2012-10-31. Ja Kommunalteknik AB. Vårberget LTA-pumper (12/5)

2012-10-31. Ja Kommunalteknik AB. Vårberget LTA-pumper (12/5) Utvärderingsrapport 2012-10-31 Upphandlingsansvarig Stockholm Vatten VA AB Upphandling 12SV480 Vårberget LTA-pumper Ingrid Landquist 12/61 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller

Läs mer

GPA Vatten & Avlopp Kessel. » Bakvattenventiler

GPA Vatten & Avlopp Kessel. » Bakvattenventiler GPA Vatten & Avlopp Kessel» Bakvattenventiler Översvämning genom avloppet kan vara dyrt och omständigt - att förebygga det är lätt! Se till att skydda alla öppna golvbrunnar med en Kessel bakvattenventil

Läs mer

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR Pumpar för yrkesmän Hz Konstruerade för höga prestanda Pumparna är resultatet av år av expertis och avancerad teknik WEDA-pumparna härstammar ursprungligen från WEDA-gjuteriet

Läs mer

Flygt PumpSmart, PS200. Skräddarsydd lösning för drift av pumpar

Flygt PumpSmart, PS200. Skräddarsydd lösning för drift av pumpar Flygt PumpSmart, PS200 Skräddarsydd lösning för drift av pumpar Färre driftproblem, högre produktion En normal frekvensstyrd motor kan användas för en massa olika uppgifter. Att styra en pumpmotor är inte

Läs mer

- installera WC eller kök där DU vill. Couverture PUMPSTATIONER. Års ERFARENHET O R I G I N A L E T KATALOG 2015-16

- installera WC eller kök där DU vill. Couverture PUMPSTATIONER. Års ERFARENHET O R I G I N A L E T KATALOG 2015-16 - installera WC eller kök där DU vill Couverture KATALOG 05- + Års ERFARENHET O R I G I N A L E T FÖR ENSKILT BRUK OCH KOMMERSIELLA UTRYMMEN BDT-PUMP PUMPSTATION SVARTVATTEN Enskilt bruk För det mindre

Läs mer

Nytt & aktuellt PUMPAR & PUMPSTATIONER UR VÅRT VVS-SORTIMENT FÖR ALLA BEHOV I OCH RUNT FASTIGHETEN

Nytt & aktuellt PUMPAR & PUMPSTATIONER UR VÅRT VVS-SORTIMENT FÖR ALLA BEHOV I OCH RUNT FASTIGHETEN Nytt & aktuellt PUMPAR & PUMPSTATIONER UR VÅRT VVS-SORTIMENT FÖR ALLA BEHOV I OCH RUNT FASTIGHETEN Nytt & aktuellt från Xylem i och runt fastigheten! Nu är det läge att se över energiförbrukningen, när

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL - COMPIT PUMPSTATIONSPAKET LTA ANLÄGGNING: PALLE NÄBBA, UDDEVALLA UTGÅVA 2015-06-17 1

INSTALLATIONSMANUAL - COMPIT PUMPSTATIONSPAKET LTA ANLÄGGNING: PALLE NÄBBA, UDDEVALLA UTGÅVA 2015-06-17 1 INSTALLATIONSMANUAL - COMPIT PUMPSTATIONSPAKET LTA ANLÄGGNING: PALLE NÄBBA, UDDEVALLA UTGÅVA 2015-06-17 1 Inventering av innehåll i Flygt LTA-paket Leveransinnehåll Flygt s LTA-paket levereras färdigmonterade

Läs mer

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer.

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. 10% av Sveriges befolkning saknar anslutning till ett kommunalt reningsverk. Dessa 10% bidrar till lika

Läs mer

Med nya SOLOLIFT2 slipper du smutsiga händer

Med nya SOLOLIFT2 slipper du smutsiga händer Med nya slipper du smutsiga händer Nya ligger generationer före Kompakta sanitärpumpar har fått dåligt rykte, men nu är den nya generationen här! Grundfos, sanitärpumpar med skärsystem, utgör ett enormt

Läs mer

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Länspumpar Mini Minex Minette Minor Major Master Matador Maxi Magnum Mega Slampumpar

Läs mer

Fettavskiljare. Bättre flöde med Kessel Euro fettavskiljare

Fettavskiljare. Bättre flöde med Kessel Euro fettavskiljare GPA Euronord Fettavskiljare Bättre flöde med Kessel Euro fettavskiljare Separera och gör en insats för miljön Driver du en restaurang, ett bageri, ett storkök eller någon annan verksamhet där mycket fett

Läs mer

Horisontella propellerpumpar För stora flöden vid låg uppfordringshöjd

Horisontella propellerpumpar För stora flöden vid låg uppfordringshöjd Horisontella propellerpumpar För stora flöden vid låg uppfordringshöjd Horisontell pumpning Horisontell pumpning Tänk i sidled Det kortaste avståndet mellan två punkter När det gäller att transportera

Läs mer

Teknisk specifikation

Teknisk specifikation Teknisk specifikation FGC 313/323 897096_01 Specifikation för FGC Specifikation för FGC Produkt Flygts allmänna pumpstyrning (FGC) tillverkas för små pumpsystem. Den kan användas i små och stora bostadsområden

Läs mer

flik 7 april 2012 ALFA PUMPSTATIONER

flik 7 april 2012 ALFA PUMPSTATIONER flik 7 april 2012 ALFA PUMPSTATIONER Pumpstationer för renvatten eller avloppsvatten Nyckelfärdiga standardmodeller Med eller utan servicebyggnad Pumpar och utrustning efter behov Stabil och beständig

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

50Hz. BIBO is back. Pålitligare än någonsin YOUR TASK. OUR FORCE.

50Hz. BIBO is back. Pålitligare än någonsin YOUR TASK. OUR FORCE. 50Hz BIBO is back Pålitligare än någonsin YOUR TASK. OUR FORCE. APPLIKATIONER BIBO IS BACK Vid tuffa avvattningsprojekt var lösningen tidigare Flygt BIBO. Nu är ordningen återställd, Flygt BIBO är tillbaka,

Läs mer

Flygt- och Lowara-pumpar från Xylem hos din grossist

Flygt- och Lowara-pumpar från Xylem hos din grossist REKOMMENDERAT GROSSISTSORTIMENT FÖR VVS MED PUMPAR FÖR CIRKULATION, RENVATTEN, DRÄNERING OCH AVLOPP Flygt- och Lowara-pumpar från Xylem hos din grossist Cirkulation Lowara ecocirc XL och XL plus Med precis

Läs mer

Information om tryckavloppssystem

Information om tryckavloppssystem Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Vad är ett tryckavlopp? Du som har fått denna information bor i ett verksamhetsområde där avloppsvattnet måste pumpas bort från fastigheten.

Läs mer

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken 1 Innan detta avsnitt påbörjas förutsätts stationen vara installerad enligt Del I - Entreprenör El-montage Allt

Läs mer

RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean

RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean Conclean har den enkla lösningen för ditt enskilda avlopp Entreprenörer som återkommer och nöjda kunder talar sitt

Läs mer

Water & Wastewater. Flygt jetomrörare. Effektivare omrörning med N-teknik för torra installationer

Water & Wastewater. Flygt jetomrörare. Effektivare omrörning med N-teknik för torra installationer Water & Wastewater Flygt jetomrörare Effektivare omrörning med N-teknik för torra installationer En perfekt kombination som ger perfekt resultat ITT Water & Wastewater är föregångare på området för dränkbara

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) _ Vad är ett tryckavlopp? En vanlig orsak till att man måste ha ett tryckavloppssystem är att det är bergigt och svårt att få ner avloppsrör

Läs mer

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM DAB e.sybox tillkom efter en idé om ergonomisk teknik* och är utvecklad genom 37 års erfarenhet och kunskap inom mekanik och elektronik för pumpar. Det här är en ny PATENTERAD

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL - COMPIT PUMPSTATIONSPAKET LTA FASTIGHETSÄGARE ANLÄGGNING: ALNÖ. Denna manual ersätter manualen som finns i Compitstationen

INSTALLATIONSMANUAL - COMPIT PUMPSTATIONSPAKET LTA FASTIGHETSÄGARE ANLÄGGNING: ALNÖ. Denna manual ersätter manualen som finns i Compitstationen INSTALLATIONSMANUAL - COMPIT PUMPSTATIONSPAKET LTA FASTIGHETSÄGARE ANLÄGGNING: ALNÖ Denna manual ersätter manualen som finns i Compitstationen UTGÅVA 2013-01-17 1 Inventering av innehåll i Flygt LTA-paket

Läs mer

Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN

Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN www.bramiljo.se Flexibla lösningar för rening av BDT-vatten. Haco BDT är en flexibel och platsbesparande lösning för rening av bad-, dusch-

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

Fakta om oljeskimmers

Fakta om oljeskimmers Oljeskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från vatten Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet)

Läs mer

FGC 313/323. Teknisk specifikation

FGC 313/323. Teknisk specifikation FGC 313/323 Teknisk specifikation Innehållsförteckning Innehållsförteckning Specifikation för FGC...2 Produkt... 2 Beteckning... 2 Strömförsörjning...2 Godkännanden och standarder... 3 Omgivning... 3

Läs mer

PX-pumpar. Kostnadseffektiva flerstegs centrifugalpumpar

PX-pumpar. Kostnadseffektiva flerstegs centrifugalpumpar PX-pumpar Kostnadseffektiva flerstegs centrifugalpumpar Sänk dina kostnader för pumpning Hur du än ser på det är PX-pumpar ett bra köp. Mindre elräkningar PX-pumparna sänker elförbrukningen på tre sätt:

Läs mer

IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce ANVISNING FÖR

IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce ANVISNING FÖR ANVISNING IN-DRÄN BIOBÄDD 5CE Version 4.2-2013-05-21 1,2 m VG IN = 0,9 m 1 m Figur 1. VG UT = 0,1 m Ca. 2,4 m ANVISNING FÖR IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce 12 FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-3 Avlopp Reningsanläggning

Läs mer

WehoPuts 20 1200 RENINGSVERK FÖR FLERA FASTIGHETER ELLER BYSAMHÄLLEN

WehoPuts 20 1200 RENINGSVERK FÖR FLERA FASTIGHETER ELLER BYSAMHÄLLEN 20 1200 RENINGSVERK FÖR FLERA FASTIGHETER ELLER BYSAMHÄLLEN Vad är avloppsvatten? Avloppsvatten är vatten som vi använder i det dagliga livet och som efter användning återförs till cirkulationen. Innan

Läs mer

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar TEKNISK ARTIKEL FRÅN GRUNDFOS Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar Av Lars Bo Andersen, Global Product Manager, Grundfos Wastewater Pumpsystemet kanske inte är den största enskilda investeringen

Läs mer

MULI-MAX-F. Färdigkopplad pumpstation för spillvatten. n Material. n Utrustning. n Tillval. n Teknisk specifikation styrskåp

MULI-MAX-F. Färdigkopplad pumpstation för spillvatten. n Material. n Utrustning. n Tillval. n Teknisk specifikation styrskåp Färdigkopplad pumpstation för spillvatten MULI-MAX-F är en färdigkopplad pumpstation för inbyggnad i mark. MULI- MAX-F är dock ej lämpad för installation i områden med ständigt tung trafik. MULI-MAX-F

Läs mer

Dränkbara Flygt-pumpar från A till Ö

Dränkbara Flygt-pumpar från A till Ö Dränkbara Flygt-pumpar från A till Ö Pumpar och pumpstationer för användning i liten skala Flygt Team VVS Pumpar för alla lägen Dränkbara Flygtpumpar har funnits på marknaden i över 60 år. Bra prestanda,

Läs mer

VÅRT UTBUD AV PUMPAR INNEHÅLL VATTENPUMPAR 26 27 32 BÄRBARA PUMPAR VATTENPUMP 34 HÖGVOLYM-, SLAMOCH KEMPUMPAR OCH HÖGTRYCKSPUMPAR 36 TEKNISKA DATA

VÅRT UTBUD AV PUMPAR INNEHÅLL VATTENPUMPAR 26 27 32 BÄRBARA PUMPAR VATTENPUMP 34 HÖGVOLYM-, SLAMOCH KEMPUMPAR OCH HÖGTRYCKSPUMPAR 36 TEKNISKA DATA VATTENPUMPAR 26 27 VÅRT UTBUD AV PUMPAR Från små bärbara pumpar till stora slampumpar Hondas utbud av pumpar passar för de flesta tillämpningar. Perfekt för den som behöver en effektiv och tyst pump, kombinerat

Läs mer

Flygt Compit mini Pumpstation INSTALLATION OCH SKÖTSEL

Flygt Compit mini Pumpstation INSTALLATION OCH SKÖTSEL Flygt Compit mini Pumpstation INSTALLATION OCH SKÖTSEL Innehållsförteckning Säkerhet... 2 Allmänt... 3 Transport och förvaring... 3 Installation och Montering... 4 Anslutning av pump och nivåutrustning...

Läs mer

ECOMOTIVE A02 BIOLOGISK RENING FÖR BDT-VATTEN

ECOMOTIVE A02 BIOLOGISK RENING FÖR BDT-VATTEN JETS VACUUM SANITARY SYSTEMS VILLA OCH FRITIDSHUS ECOMOTIVE A02 BIOLOGISK RENING FÖR BDT-VATTEN KÄLLSEPARERING FRÅN JETS VARFÖR BÖR VI KÄLLSEPARERA AVLOPPSVATTNET? KOMPAKT, ENKEL, TRYGG OCH FRAMTIDSINRIKTAD

Läs mer

Grundfos prefabricerade pumpstationer GRUNDFOS SPILLVATTEN

Grundfos prefabricerade pumpstationer GRUNDFOS SPILLVATTEN Grundfos prefabricerade pumpstationer GRUNDFOS SPILLVATTEN Grundfos pumpstationer Stort urval prefabricerade pumpstationer av hög kvalitet Grundfos erbjuder kompletta lösningar Nu kan dina pumpstationer

Läs mer

Långsamtgående omrörare. En serie med överlägsen prestanda

Långsamtgående omrörare. En serie med överlägsen prestanda Långsamtgående omrörare En serie med överlägsen prestanda 2 Effektivare omrörning och lägre effektförbrukning Dränkbar omrörning Om jetstrålen får utbredas så långt och obehindrat som möjligt leder det

Läs mer

CE-Certifierade Minireningsverk

CE-Certifierade Minireningsverk CE-Certifierade Minireningsverk Oberoende utvärderat enligt EN12566-3. Inga mekaniska delar i tanken. Enkelt underhåll, låg driftkostnad. Löpande support via vårt serviceavtal. Ett driftsäkert och naturvänligt

Läs mer

Version 2. Sondex WP pumpar. Dränkta, torruppställda och portabla avloppsvattenpumpar - 50 Hz

Version 2. Sondex WP pumpar. Dränkta, torruppställda och portabla avloppsvattenpumpar - 50 Hz Version 2 Sondex WP pumpar Dränkta, torruppställda och portabla avloppsvattenpumpar - 50 Hz Sondex-WN Sondex-WP1 Sondex-WP4 Sondex pumpar för avloppsvatten Sondex Avloppsvattenprogram Sondex WP-serie kombinerar

Läs mer

Slangreparation och underhåll

Slangreparation och underhåll Slangreparation och underhåll Stort sortiment från en enda leverantör Unika hållbara konstruktioner Snabba och tillförlitliga prestanda Typ Antal modeller Sida Provtryckningspumpar 2 9.2 Rörfrysar 2 9.3

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

Flygt Bibo länspumpar. Tuffa, driftsäkra och slitstarka dränkbara pumpar

Flygt Bibo länspumpar. Tuffa, driftsäkra och slitstarka dränkbara pumpar Flygt Bibo länspumpar Tuffa, driftsäkra och slitstarka dränkbara pumpar Konceptet Flygt Bibo dränkpumpar. Sparar tid. Hela tiden. Flygt Bibo sparar tid, hela tiden. Bibo-pumparna är erkänt tuffa, driftsäkra

Läs mer

Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING

Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING 2, Allmänt 2, Placering 2, Inkommande och utgående avlopp 2, Reningsverkets ventilation 3, Installation 4, Storlek Bio-box 5, Storlek Bio-Box XL 6, Skötselråd

Läs mer

INSTALLATION & DRIFTINSTRUKTIONER. Aquatron Pumpbrunn 04

INSTALLATION & DRIFTINSTRUKTIONER. Aquatron Pumpbrunn 04 INSTALLATION & DRIFTINSTRUKTIONER Aquatron Pumpbrunn 04 Allmänt Kontrollera först höjdskillnaden. Pumpbrunnen levereras komplett med pump. Vid tveksamhet gällande dimensionering, rådfråga Avloppscenter

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Innehållsförteckning Information om tryckavloppssystem... 1 (LTA = Lätt Tryck Avlopp)... 1 Vad är ett tryckavlopp?... 3 Kontakta Byggnadsförvaltningen...

Läs mer

Muffin Monster. Produktöversikt, kvarnar Mini Monster. Utmärkande drag & Fördelar. Muffin Monster. Macho Monster. www.jwci.co.uk

Muffin Monster. Produktöversikt, kvarnar Mini Monster. Utmärkande drag & Fördelar. Muffin Monster. Macho Monster. www.jwci.co.uk Kvarn med rakt Kanalinbyggd kvarn Muffin Monster Produktöversikt, kvarnar Mini Monster För låga flöden i byggnader och små pumpstationer är Mini Monster en driftsäker och kompakt kvarn. Den mal sönder

Läs mer

AIR COMPRESSORS ROLLAIR

AIR COMPRESSORS ROLLAIR AIR COMPRESSORS ROLLAIR 380-430 - 480 RLR 380-430-480: Tillförlitlighet och effektivitet Under många år har Worthington Creyssensac utvecklat nya produkter och förbättrat deras konstruktion och prestanda

Läs mer

TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER. Mixon Separat limning av bärande konstruktioner 2800 Serien

TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER. Mixon Separat limning av bärande konstruktioner 2800 Serien TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER Mixons system för separat limning av bärande konstruktioner används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det

Läs mer

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening HS-N01-DDC-T-0002_01 Utredning Pumpstation Bromma 1.0 1 (9) STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening SFAS PUMPSTATION BROMMA UTREDNING OBS utskrivet dokument utan signatur är arbetskopia. För att kunna använda

Läs mer

Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA)

Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA) Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA) Vad är en LTA-enhet? Om du bor i ett område med LTA-system, t ex Hornslandet utanför Västervik, behöver varje fastighet en egen liten villapumpstation som kallas

Läs mer

Frekvensomriktare dedikerad pumpning och hantering av avloppsvatten. Emotron FlowDrive

Frekvensomriktare dedikerad pumpning och hantering av avloppsvatten. Emotron FlowDrive Frekvensomriktare dedikerad pumpning och hantering av avloppsvatten Emotron FlowDrive Energibesparing upp till 30 % Kärnan i Emotron FlowDrive är den automatiska tanknivåregleringen. Emotron FlowDrive

Läs mer