Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem"

Transkript

1 Water & Wastewater Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Effektiva pumplösningar för småhus

2 Innehåll Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem... 3 Flygt LTA för hushåll Baspaket... 6 Flygt LTA för professionella användare Proffsbas... 8 Proffsbas med 1-fas Proffsbas med extra tryck Proffskontroll Proffskontroll med extra tryck Flygt tuggerpumpar Flygt el & automatik Pumpstationer Tillbehör Support och service... 22

3 Flygt lätt trycksatta avloppssystem Ett driftsäkert val för villaoch fritidshusområden Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem är ett komplett system för att ansluta fastigheter till kommunala avloppsnät. Flygt LTA finns i flera olika utföranden och kapacitet som kan användas oavsett avstånd och terräng. Allt högre krav på miljö och bra vattenkvalitet ökar behovet av avloppssystem med hög kvalitet, driftsäkerhet och tillförlitlighet för småhus bland kommuner, samfälligheter och enskilda husägare. Enkelt och kostnadseffektivt Flygt LTA-system trycker avloppet utan krav på självfall fram till det kommunala avloppsnätet. Avloppsvattnet pumpas hela vägen fram, även i områden med bergig natur eller högt grundvattenstånd. Installationen görs med ett minimum av grävarbete vilket minskar anläggningskostnaden. Och eftersom varje enskild komponent är noga utvald för att hålla den höga kvalitet som har gjort vårt varumärke ledande i världen, är också kostnaderna för service och underhåll ytterst låga. Resultatet är ett långlivat och kostnadseffektivt system av högsta kvalitet och driftsäkerhet. 3

4 ITT Water & Wastewater använder mjukvara som är utvecklad speciellt för LTA-systemet och Flygts pumpar. Flera utföranden beroende på kapacitet Flygt LTA består av en tank, pump och avloppsrör i flera olika varianter. Baspaketet består av en skärande tuggerpump som kan anslutas till ett vanligt vägguttag. Pumpen tar hand om avloppsvattnet som har samlats i tanken, och omvandlar fast material till slam. Pumpen driver sedan slammet genom små ledningar till närmsta reningsverk eller annan anslutningspunkt. Minimalt grävarbete För att effektivisera grävningsarbetet används böjliga plaströr, markisolering och vid behov värmekablar så att ledningarna kan läggas relativt ytligt i marken på konstant djup och följa markens kontur. grävdjup också minimerar belastningen på miljön och även på andra boende i närområdet. Självrensande ledningar Systemet från ITT Water & Wastewater är i detalj utformat för att följa riktlinjerna i den europeiska standarden SS-EN 1671, även när det gäller design och drift. Flygts LTA-system är konstruerat så att pumpen ger höga strömningshastigheter i ledningarna istället för höga tryck. Fördelen med hög strömningshastighet är att ledningarna hålls självrensande och därför ställer mindre krav på underhåll. Andra fördelar är att ett minimalt 4

5 Ett världsledande företag Med systematisk forskning och utveckling är ITT Water & Wastewater främst i världen när det gäller pumpteknologi och tekniska innovationer kopplade till avloppssystem. Och med resurserna hos ett världsledande företag har vi också byggt upp ett heltäckande nätverk för service och eftermarknad som snabbt löser de frågor som kan uppstå i samband med drift. Därför har du alltid nära till oss, även efter köpet är avslutat. Samtliga komponenter i utrustningen är noggrant konstruerade för högsta möjliga kvalitet och minsta möjliga behov av service och underhåll över tid. Och med ett brett utbud av utrustning och tjänster för att övervaka och styra pumpstationer har vi lösningar för enskilda pumpstationer såväl som för stora anläggningar där det krävs kompletta övervakningssystem. Det effektiviserar driften och minimerar det manuella arbetet. Som husägare kan du helt enkelt få ett SMS när systemet behöver tillsyn. Flexibla paketlösningar Allt detta gör oss väl rustade att möta behoven för villa- och fritidshusområden på uppdrag av enskilda villaägare, samfälligheter, kommuner eller kommunala vattenbolag. Med ITT Water & Wastewater som leverantör får du hjälp med allt från ett enkelt produktpaket till dimensionering och utformning av ett helt system eller en komplett, installerad och färdig anläggning som en totalentreprenad. Med vårt breda sortiment av pumpar, pumpstationer och styrsystem har vi satt ihop ett antal färdiga paketlösningar som passar för olika målgrupper och kapacitet. Vi tar också fram andra förslag för enskilda projekt om de färdiga paketen inte passar. 5

6 Baspaket För hushåll Enkelt och effektivt Flygt LTA Baspaket är en driftsäker och kostnadseffektiv avloppsstation för anslutning av enskilda villa- och fritidsfastigheter. En enkel och kraftfull paketlösning Baspaketet omfattar Flygt Micropac 7G en komplett, fabriksmonterad pumpstation med integrerad anslutning för utloppsrör, tuggerpump med inbyggd nivåstyrning, en sensor som varnar vid för höga nivåer och som tillval ett larm med ljudsignal. Paketet kan beskrivas som en plug-and-playlösning enkel att installera under jord, ansluta, driftsätta, använda och underhålla. Denna driftsäkra pumpstation är tillverkad i tålig och lätt polyetylenplast och har en utformning som håller tanken ren invändigt. Vid installation utomhus kompletteras tanken med isolering och eventuellt värmekabel vid risk för tjäle. Den inbyggda nivåstyrningen gör enheten praktisk och enkel att använda. Det batteridrivna larmet varnar om någonting behöver åtgärdas. Men var lugn kännemärket för Flygt produkter är lång livslängd och problemfri drift. Flygt NF 5 Flygt ATU 001 (tillval) Flygt Micropac 7G Flygt DXGM

7 Standardkomponenter n Flygt Micropac 7G pumpstation med inbyggd avstängnings- och backventil n Flygt DXGM tuggerpump n Flygt NF 5 larmgivare för hög nivå Tillval n Flygt ATU 001 larmenhet Tekniska specifikationer Installationsdjup Effektiv volym, avloppstank Mått 1,05 m eller 1,35 m med förlängningsenhet 100 liter Dimensioner 547 Vikt, pumpstation Vikt, pump Diameter, inloppsrör Djup, inloppsrör 26 kg. Med förlängningsenhet (tillval) 32 kg 19 kg 110 mm mm. Med förlängningsenhet mm ø 100/ * ø mm med förlängningsenhet Diameter, utloppsrör DN Servicelucka Låsbart lock av polyetlenplast Märkström Nätspänning 7.0 A 230 V ø Ø 650 Antal faser 1 * Centrum inlopp bör ej borras lägre än 560 mm från botten. 7

8 Proffsbas För samfälligheter, kommuner, vattenbolag För avancerade behov Flygt LTA Proffsbas passar perfekt för att leda större mängder avloppsvatten från ett eller flera hushåll till det kommunala avloppsnätet. Högre kapacitet, bättre kontroll I Proffsbaspaketet ingår Flygt Compit en fabriksmonterad pumpstation som hanterar stora volymer samtidigt som du som användare får bättre kontroll. Flygt LTA Proffsbas är enkelt och bekvämt att använda med kontrollerad pumpning och en logg som registrerar allt som händer. Enheten är färdig för installation och kan anslutas direkt vid leverans. Pumpstationen levereras med integrerade anslutningar för in- och utloppsrör, en kraftfull tuggerpump, en avancerad pumpstyrenhet med display för kontroll av drifttid och strömstyrka samt en logg där alla händelser registreras. Pumpstationen är tillverkad i tålig och lätt polyetylenplast och har invändigt en utformning som gör den självrengörande. Den är lätt att använda och har en flexibel konstruktion, vilket gör att den kan installeras på frostfritt djup från 1,9 upp till 3 meter. För att ge optimal driftsäkerhet är stationen utrustad med en kraftfull Flygt M 3068 tuggerpump, som enkelt omvandlar solida partiklar och fibrer till slam och säkerställer hög strömningshastighet i ledningarna. Resultatet är ett effektivt system och problemfri användning. Flygt FGC 211 Flygt ENM-10 Flygt M Flygt Compit 8

9 Standardkomponenter n Flygt Compit pumpstation med integrerad avstängnings- och backventil n Flygt M tuggerpump n Flygt FGC 211 styrenhet n Flygt ENM-10 nivåvippa som startar och stoppar pumpen och ger larm vid alltför höga nivåer Tekniska specifikationer Installationsdjup Effektiv volym, avloppsbrunn Vikt, pumpstation Mått Längd: 1,9 3 m med en förlängning som kapas till önskad längd 450 liter 181 kg 244 kg Dimensioner Vikt, pump 31 kg Diameter, inloppsrör Djup, inloppsrör Diameter, utloppsrör Servicelucka Märkström 110/160 mm mm med förlängningsenhet DN50/DN63 Låsbart lock av polyetylenplast Betonglock klass A (15 kn, gång- & cykeltrafik) Betonglock klass B (125 kn, fordon <3,5 ton) 5,3 A Nätspänning 400 V Antal faser 3 9

10 Proffsbas med 1-fas För kommuner, samfälligheter, vattenbolag Driftsäker med 1-fas Flygt LTA Proffbas 1-fas passar perfekt för att leda avloppsvatten från ett eller flera hushåll till det kommunala avloppsnätet där elnätet bara medger 1-fas anslutning. Högre kapacitet, bättre kontroll I det enfasiga Proffsbaspaketet ingår Flygt Compit en fabriksmonterad pumpstation som hanterar stora volymer samtidigt som du som användare får bättre kontroll. Flygt Proffspaket är enkelt och bekvämt att använda med kontrollerad pumpning och en logg som registrerar allt som händer. Enheten är färdig för installation och kan anslutas direkt vid leverans. Pumpstationen levereras med integrerade anslutningar för in- och utloppsrör, en tuggerpump, en avancerad pumpstyrenhet med display för kontroll av drifttid och strömstyrka samt en logg där alla händelser registreras. Pumpstationen är som i alla Proffsbaspaketen tillverkad i tålig och lätt poly etylenplast och har en utformning som gör att insidan hålls ren. Den är lätt att använda och har en flexibel konstruktion, vilket gör att den kan installeras på frostfritt djup från 1,9 upp till 3 meter. I paketet ingår en Flygt DXGM tuggerpump, som omvandlar solida partiklar och fibrer till slam. Resultatet är ett effektivt system och problemfri användning. Flygt FGC 211 Flygt ENM-10 Flygt DXGM SG Flygt Compit 10

11 Standardkomponenter Pumpen i det här paketet kan i princip anslutas direkt i ett vanligt vägguttag eftersom den enbart kräver 1-fas. Det innebär samtidigt att pumpen har något lägre kapacitet, dvs den ger lägre flöden i avloppsledningarna och har mindre kraft för att finfördela fasta partiklar. n Flygt Compit pumpstation med integrerad avstängnings- och backventil n Flygt DXGM SG tuggerpump n Flygt FGC 211 styrenhet n Flygt ENM-10 nivåvippa som startar och stoppar pumpen och ger larm vid alltför höga nivåer Tekniska specifikationer Installationsdjup Effektiv volym, avloppsbrunn Vikt, pumpstation Mått Längd: 1,9 3 m med en förlängning som kapas till önskad längd 450 liter 181 kg 244 kg Dimensioner Vikt, pump 19 kg Diameter, inloppsrör Djup, inloppsrör Diameter, utloppsrör Servicelucka Märkström 110/160 mm mm med förlängningsenhet DN50/DN63 Låsbart lock av polyetylenplast Betonglock klass A (15 kn, gång- & cykeltrafik) Betonglock klass B (125 kn, fordon <3,5 ton) 7,0 A Nätspänning 230 V Antal faser 1 11

12 Proffsbas med extra tryck För samfälligheter, kommuner, vattenbolag Kuperad terräng Flygt LTA Proffsbas med extra tryck är utrustat med en excenterskruvspump som är särskilt lämplig i kraftigt kuperad terräng. Högre kapacitet, bättre kontroll I Proffsbaspaketet med extra tryck ingår Flygt Compit en fabriksmonterad pumpstation som hanterar stora volymer samtidigt som du som användare får bättre kontroll. Flygt LTA Proffsbas med extra tryck är enkelt och bekvämt att använda med kontrollerad pumpning och en logg som registrerar allt som händer. Pumpen i det här paketet är en Flygt M 3068 av typen excenterskruvspump som med högt tryck driver fram avloppsvattnet i ledningarna. Tuggerenheten på pumpen omvandlar enkelt solida partiklar och fibrer till slam. Pumpen är tack vare det höga trycket särskilt lämplig i kraftigt kuperad terräng eller när det rör sig om långa ledningar. Tänk på att pumpar med den här tekniken är känsligare för torrkörning och slitage. Enheten är i likhet med alla Proffspaket färdig för installation och kan anslutas direkt vid leverans. Pumpstationen levereras med integrerade anslutningar för in- och utloppsrör, en kraftfull tuggerpump, en avancerad pumpstyrenhet med Flygt FGC 211 Flygt ENM-10 Flygt M Flygt Compit 12

13 Standardkomponenter display för kontroll och reglering av vätskenivåer och strömstyrka samt en logg där alla händelser registreras. Pumpstationen är densamma som i alla Proffspaketen, är lätt att använda och har en flexibel konstruktion. n Flygt Compit pumpstation med integrerad avstängnings- och backventil n Flygt M tuggerpump med excenterskruv n Flygt FGC 211 styrenhet n Flygt ENM-10 nivåvippa som startar och stoppar pumpen och ger larm vid alltför höga nivåer Tekniska specifikationer Installationsdjup Effektiv volym, avloppsbrunn Vikt, pumpstation Mått Längd: 1,9 3 m med en förlängning som kapas till önskad längd 450 liter 181 kg 244 kg Dimensioner Vikt, pump 38 kg Diameter, inloppsrör Djup, inloppsrör Diameter, utloppsrör Servicelucka Märkström 110/160 mm mm med förläng ningsenhet DN50/DN63 Låsbart lock av polyetylenplast Betonglock klass A (15 kn, gång- & cykeltrafik) Betonglock klass B (125 kn, fordon <3,5 ton) 3,0 A Nätspänning 400 V Antal faser 3 13

14 Proffskontroll För samfälligheter, kommuner, vattenbolag Bäst i klassen Proffskontrollpaketet är kostnadseffektivt och driftsäkert om du behöver ansluta ditt avlopp till det kommunala avloppsnätet kan du alltid lita på Flygt LTA Proffskontroll. Passar till allt från enstaka villor och flera hushåll till flerfamiljshus och ger stora möjligheter till styrning och övervakning på distans. I det här paketet ingår ett styr- och övervakningssystem med nivåmätare som förutom att starta och stoppa pumpen även avläser vattennivån i stationen. Styrsystemet har också flera funktioner som underlättar drift och underhåll av pumpstationen. det förstklassiga styr- och övervakningssystemet har du full kontroll över driften. Proffskontrollpaketet är, precis som i Proffsbaspaketen, färdigt för installation och säker och problemfri användning. Pumpstationen är tillverkad i tålig och lätt polyetylenplast och är enkel att installera under jord på 1,9 3 meters djup. Som standard ingår anslutningar för in- och utloppsrör, en kraftfull Flygt M 3068 tuggerpump, ett avancerat pumpstyrsystem samt en pneumatisk nivågivare. För extra säkerhet kan stationen utrustas med dubbel uppsättning pumpar. Enastående prestanda Som framgår av namnet är Flygt LTA Proffskontroll anpassat för professionella användare. Tack vare Flygt FGC 313 Flygt LTU 301 Flygt M Flygt Compit 14

15 Standardkomponenter Flygt LTA Proffskontroll har mer avancerade funktioner för kommunikation mellan pumpstationen och styrcentralen än Proffsbaspaketen. Du får bland annat direkt detaljerad information om pumpdriften. Med hjälp av SCADA-program har du möjlighet till både lokalstyrning och fjärrstyrning av all pumpdrift i avloppsnätet. n Flygt Compit pumpstation med integrerad avstängnings- och backventil n Flygt M tuggerpump n Flygt FGC 313 styr- och övervakningsenhet med möjlighet till kommunikation n Flygt LTU 301 med pneumatisk nivågivare Tekniska specifikationer Installationsdjup Effektiv volym, avloppsbrunn Vikt, pumpstation Mått Längd: 1,9 3 m med en förlängning som kapas till önskad längd 450 liter 181 kg 244 kg Dimensioner Vikt, pump 31 kg Diameter, inloppsrör Djup, inloppsrör Diameter, utloppsrör Servicelucka Märkström 110/160 mm mm med förlängningsenhet DN50/DN63 Låsbart lock av polyetylenplast Betonglock klass A (15 kn, gång- & cykeltrafik) Betonglock klass B (125 kn, fordon <3,5 ton) 5,3 A Nätspänning 400 V Antal faser 3 15

16 Proffskontroll med extra tryck För samfälligheter, kommuner, vattenbolag Full kontroll Flygt LTA Proffskontroll med extra tryck är utrustad med en excenterskruvspump. Därför är den lämplig i kraftigt kuperad terräng eller vid långa avstånd. I det här paketet ingår en Flygt M 3068 tuggerpump av typen excenterskruvpump som med mycket högt tryck driver fram avloppsvattnet i ledningarna. Därför är pumpen särskilt lämplig i kraftigt kuperad terräng eller när det rör sig om långa ledningar. Det höga trycket gör att pumpen klarar stora variationer i terräng trots att den har en ganska liten motoreffekt. Att tänka på med den här tekniken är dock att excenterskruvspumpen är känsligare för torrkörning och slitage, till exempel om det kommer in sand i pumpstationen. Övervakningssystemet för professionellt bruk är av samma modell som i paketet Proffskontroll med ett övervakningssystem av modell FGC 313 med pneumatisk nivåmätare som förutom att starta och stoppa pumpen även avläser vattennivån i tanken. Övervakningssystemet har också flera andra funktioner som underlättar drift och underhåll av pumpstationen. Bland annat ger den möjlighet till datakommunikation för övervakning på distans och fjärrstyrning utan att husägaren behöver involveras. Flygt FGC 313 Flygt LTU 301 Flygt M Flygt Compit 16

17 Standardkomponenter Pumpstationen är som i alla proffspaket konstruerad för enkel installation utan någon extra isolering på mellan 1,9 och 3 meters djup. Utrustningen är tillverkad i hållbar polyeten som väger lätt, och den är självrengörande. Proffskontroll med extra tryck är allt som behövs för professionellt bruk, och där terrängen ställer krav på en högpresterande pump. n Flygt Compit pumpstation med integrerad avstängnings- och backventil n Flygt M tuggerpump med excenterskruv n Flygt FGC 313 styr- och övervakningsenhet med möjlighet till kommunikation n Flygt LTU 301 med pneumatisk nivågivare Tekniska specifikationer Installationsdjup Effektiv volym, avloppsbrunn Vikt, pumpstation Mått Längd: 1,9 3 m med en förlängning som kapas till önskad längd 450 liter 181 kg 244 kg Dimensioner Vikt, pump 38 kg Diameter, inloppsrör Djup, inloppsrör Diameter, utloppsrör Servicelucka Märkström 110/160 mm mm med förlängningsenhet DN50/DN63 Låsbart lock av polyetylenplast Betonglock klass A (15 kn, gång- & cykeltrafik) Betonglock klass B (125 kn, fordon <3,5 ton) 3,0 A Nätspänning 400 V Antal faser 3 17

18 Flygt pumpar Med fokus på driftsäkerhet Flygt tuggerpumpar är flexibla, tåliga och pålitliga med hög driftsäkerhet utan avbrott för de flesta behov och prestandakrav. Våra dränkbara tuggerpumpar har till exempel ett specialkonstruerat pumphjul som klarar de påfrestningar som trycksatta avloppssystem utsätts för. Pumphjulet är tillverkat av en kromlegering och härdat rostfritt stål med en hydraulisk konstruktion som gör systemet extra effektivt och minimerar slitage. Den effektiva skärfunktionen omvandlar fasta föremål till småpartiklar som enkelt kan passera genom systemets klena rör. Prestanda Tryckhöjd [m] Q-h curve PSS pumps Pumpar du alltid kan lita på Flygts kvalitetspumpar ger pålitlig och problemfri drift. Motoraxeln har dubbla tätningar, vilket skyddar pumpens motor mot läckage. Övriga funktioner, till exempel den slitstarka tuggerenheten, den patenterade, justerbara och högeffektiva skärenheten och de inbyggda värmesensorerna vittnar alla om systemets kvalitet, pålitlighet och långa livslängd. Alla tuggerpumpar är tillverkade enligt den europeiska standarden EN M , 2.4 kw DXGM M Flygt M Denna tuggerpump har enastående prestanda lämpliga även för större system. Pumphuset och motorhöljet är i tåligt gjutjärn Flöde [l/s] Tekniska specifikationer M M DXGM Impeller No Utloppsrör R 1 R 1 1/2" R 1" Märkeffekt (kw) 0,75 2,4 1,1 Antal faser Nätspänning Märkström 3,0 5,3 7,0 Flygt M Denna tuggerpump av excenterskruvtyp ger ett enastående högt tryck som är användbart vid stora höjdskillnader. Pumpvalstabell Obs! Tänk på flödeshastigheten när flera pumpar används samtidigt. Pump Tryckhöjd (m) Maxlängd rör (m)* M (rör Ø 63 mm) DXGM (rör Ø 50 mm) M (rör Ø 40 mm) *Ytråhet 0,5 mm Flygt DXGM Liten och lätt tuggerpump. Fasta partiklar omvandlas till slam för problemfri drift. Pumphuset är i gjutjärn och motorn har ett hölje i skyddande rostfritt stål. 18

19 Flygt el & automatik Pumpautomatik med smarta funktioner ITT Water & Wastewater är ledande i världen på pumpteknologi. Den kunskapen har vi också tillämpat för att skapa effektiv pumpautomatik som på bästa sätt fungerar tillsammans med pumpen och angränsande utrustning. Med pumpautomatiken styrs och kontrolleras pumpstationen. Systemen är på många sätt hjärnan i pumpstationen som övervakar vätskenivåer och ser till att pumpen fungerar optimalt. Övervakningssystemen finns i flera olika utföranden beroende på vilken grad av styrning och effektivisering som krävs. De enklaste pumparna har en inbyggd nivåstyrning som enbart används för att starta och stoppa pumpen. Flygt FGC 211 modellen med fler funktioner Nästa steg är en mer avancerad pumpautomatik med modellnamnet FGC 211. Den här modellen för styrning av en pump har en inbyggd display som i klartext visar drifttid, antal starter och eventuella larm från pumpstationen. Den här pumpautomatiken kan också kombineras med en larmbox för installation inne i huset för att påkalla husägarens uppmärksamhet eller utrustas med en enkel larmsändare för att få larmen skickade via SMS. Flygt FGC 313/323 för total kontroll Den mest avancerade pumpautomatiken för en eller två pumpar erbjuder många möjligheter till kommunikation för fjärrstyrning och övervakning för professionellt bruk. Tillsammans med ett överordnat SCADA-system kan pumpstationen genom denna styrning övervakas och styras på distans utan att husägaren behöver besväras av eventuella larm. Dyrbara serviceutryckningar kan också förhindras genom möjligheterna till fjärrstyrning. Flygt ATU 001 larmbox för inomhusbruk Den minsta enheten för hushållsbruk ATU 001 är ett bra komplement till alla former av pumpstyrningar för att meddela husägaren vid för hög vätskenivå i pumpstationen eller annat fel. Flygt ATU 001 Batteridriven larmsändare som slår larm med en ljudsignal när pumpstationen behöver service. Flygt ATU 001 Batteridriven larmsändare som slår larm med en ljudsignal när Flygt FGC 211 pumpstationen behöver service. Hanterar driftsrelaterad information, inklusive flexibel hantering av sensorer Flygt FGC 200 Hanterar driftsrelaterad information, inklusive flexibel hantering av sensorer. Komponent 1-pump 2-pump SCADA/ övervakninssystem Höjd (mm) Bredd (mm) Djup (mm) IPklass Flygt ATU IP54 Flygt FGC IP54 Flygt FGC IP54 Flygt FGC IP54 Flygt FGC 313/323 Samma funktionalitet som FGC 211 och fler möjligheter till kommunikation. Flygt FGC 300 Samma funktionalitet som FGC 200 och fler möjligheter till kommunikation. 19

20 Pumpstationer Tålig och robust med världsledande teknik ITT Water & Wastewater har ett brett sortiment av pumpstationer från Flygt i olika storlekar för att kunna tillgodose dina specifika behov och önskemål. Våra fabriksmonterade och slitstarka pumpstationer är särskilt konstruerade för hantering av orenat avloppsvatten. Vi rekommenderar en optimal lösning för dina behov så att du en gång för alla slipper alla problem med dålig lukt, igensättning, sedimentering och uppkomst av giftiga gaser. Alla stationer är tillverkade enligt den europeiska standarden EN Flygt Micropac 7G pumpstation. Micropac 7G passar till enskilda villor och fritidshus och levereras fabriksmonterad för en pump, inbyggt rörsystem med avstängnings- och backventil och anslutningar för inoch utlopp för omedelbar markinstallation. Det finns även en förhöjningsdel till Micropac 7G med höjden 300 mm. Pumpstationen installeras ovan frostfritt djup och behöver isoleras om det finns risk för tjäle. Flygt Compit pumpstation. Den perfekta lösningen för villaoch fritidshusområden eller flerfamiljshus. En robust pumpstation fabriksmonterad för en eller två pumpar, med inbyggt rörsystem med backventil, avstängningsventil och lyftkätting i rostfritt stål och anslutningar för in- och utlopp. Installeras på frostfritt djup 1,9 3 meter under marken. För djupare installationer medföljer gejdband för enkel anslutning av pumpen. Micropac 7G Denna lätta pumpstation av polyetenplast har en tättslutande gummipackning på anslutningen till inloppet för läckagefri installation. Det tättslutande locket håller omgivningen luktfri. Compit Compit ger problemfri drift. Den är självrengörande tack vare en skålformad botten som hindrar avlagringar från att stanna kvar. Invändiga ledningar är i rostfritt stål och alla armaturer i ytbehandlat gjutgods. Låsbart plastlock och betonglock för olika belastningar finns som tillval. 20

21 Tillbehör För högre funktionalitet och prestanda Använd tillbehör från Flygt för ännu effektivare funktioner hos ditt trycksatta avloppssystem. Med våra tillbehör maximerar du prestandan och minimerar kostnaderna. Montagevinkel Monteras i toppen av Compitstationen och gör att pumpen enkelt kan anslutas med trefashandske. Förenklar användning av utbytespumpar vid service. Frostskydd Består av isolerlådor i vilka pumpledningarna läggs tillsammans med värmekabel. På detta sätt kan ledningarna läggas nära markytan och minimera schaktkostnader. Vi hjälper dig dimensionera lämpligt frostskydd för LTA-systemet. Flygt LTU301 Pneumatisk nivågivare med öppen klocka. Sonden är ansluten till en nivågivare via en luftslang, och ger en analog signal som överförs till Flygt FGC eller motsvarande styrsystem. Förutom start- och stopp av pumpen erhålls även information om vätskenivån i pumpstationen. Utomhuskapsling med stolpfäste för FGC För montering av FGC pumpstyrningar utomhus erbjuder vi olika låsbara kapslingar i plast eller plåt. Vissa modeller har även integrerat stolpfäste för fristående installation. 21

22 Support och service Service runt hörnet Serviceställen ITT Water & Wastewater erbjuder snabb, professionell service och support. Vi ser till att ditt system fungerar effektivt och problemfritt från konstruktion, tekniska lösningar och installation till övervakning, styrning och support. Allt detta får du enkelt och bekvämt hem till dig. Våra trycksatta avloppssystem är konstruerade för att fungera underhållsfritt år efter år. Normalt räcker det med tillsyn och rengöring av pumpstationen någon gång per år vid normalt hushållsbruk. Pumparna behöver däremot bara ses över ca vart femte år för att upptäcka eventuellt behov av service. Men om du trots det skulle behöva hjälp finns våra supporttjänster alltid till hands. I våra pumpstationer är det lätt att lyfta upp pumpen om så krävs. Ofta används en utbytespump vid service för att maximera användningen. För krånglande pumpar av andra fabrikat erbjuder vi även utbytesenheter att installera i befintlig station. Våra tjänster Genom vårt rikstäckande servicenätverk får du den hjälp du behöver allt från installationer och inspektioner till traditionella service- och reparationsarbeten. Vår kvalificerade servicepersonal utför service- och reparationsarbeten på plats. Mer omfattande reparationer görs på någon av våra närliggande serviceverkstäder. Vi erbjuder dessutom övervakningstjänster och åtgärder vid larm. Serviceavtal Som ett komplement till ditt Flygt-paket erbjuder vi även olika serviceavtal för att maximera drifttiden och minimera driftsstoppen. Du kan välja mellan en årlig inspektion eller ett mer heltäckande avtal som omfattar det mesta till exempel byte av originaldelar. Vi skräddarsyr gärna en lösning som passar dina behov med till exempel felsökning och annan service. Betala bara för det du behöver varken mer eller mindre. Pålitliga och kostnadseffektiva lösningar Oavsett om du är husägare eller jobbar med avloppssystem dagligen i ditt arbete strävar vi hela tiden efter att maximera pålitligheten och effektiviteten hos ditt system. Genom att alltid använda originaldelar från ITT Water & Wastewater och anlita våra servicecenters eller godkända servicepartners försäkrar du dig om att ditt system fungerar som det ska. På så sätt kommer ditt trycksatta avloppssystem att fungera säkert, kostnadseffektivt och problemfritt år efter år. n 22

23 Anteckningar 23

24 Hur kan ITT Water & Wastewater hjälpa dig? Som världsledande inom transport och behandling av avloppsvatten erbjuder ITT Water & Wastewater integrerade lösningar för hantering av vätskor. Vi erbjuder ett komplett utbud av pumpar för vatten, avloppsvatten och dränering, utrustning för övervakning och kontroll, enheter för primär och sekundär biologisk behandling och produkter för filtrering och desinfektion samt relaterade tjänster. ITT Water & Wastewater, med huvudkontor i Sverige, verkar i omkring 140 länder över hela världen, med egna fabriker i Europa, Kina och Nord- och Sydamerika. Företaget är helägt av ITT Corporation i White Plains, New York, leverantör av avancerade tekniska produkter och tjänster. LTA-Lätt trycksatta avloppssystem.03.sve Trosa Tryckeri AB ITT Water & Wastewater Sverige Stockholm SE Sundbyberg Gesällvägen 33 Tel Fax Örebro Boställsvägen Örebro Tel: Fax: Sundsvall Norra vägen Sundsvall Tel: Fax: Göteborg Exportgatan 38C Hisings-backa Tel: Fax: Malmö Agnesfridsvägen Malmö Tel: Fax:

Ett riktigt avlopp, till ett rimligt pris. Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem för villor och fritidshus

Ett riktigt avlopp, till ett rimligt pris. Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem för villor och fritidshus Ett riktigt avlopp, till ett rimligt pris Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem för villor och fritidshus Det smarta sättet att ansluta till det kommunala avloppsnätet Med vårt lätt trycksatta avloppssystem

Läs mer

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tugger pumpar med skärande pumphjul Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tryckavloppssystem för alla topografiska förhållanden Där terrängen gör det omöjligt att använda avlopp med självfall

Läs mer

Lätt Tryck Avlopp (LTA) KIM ÖDLUND 131022

Lätt Tryck Avlopp (LTA) KIM ÖDLUND 131022 Lätt Tryck Avlopp (LTA) KIM ÖDLUND 131022 1 Xylem I många årtionden har vi designat, installerat och underhållit LTAsystem Del av vår kärnverksamhet, dvs att transportera avloppsvatten Vi utvecklade den

Läs mer

TOP den självrensande sumpen. Lägre underhållskostnader tillförlitligare pumpning

TOP den självrensande sumpen. Lägre underhållskostnader tillförlitligare pumpning TOP den självrensande sumpen Lägre underhållskostnader tillförlitligare pumpning Sänk underhållskostnaderna och öka tillförlitligheten Vissa pumpstationer kan gå en på nerverna. De kräver ständig rengöring.

Läs mer

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning Water & Wastewater Flygt Hydrovar Ny generation för effektivare pumpning Ökad multipumpskapacitet Vi har gjort pumpningen effektivare än någonsin med energibesparingar på upp till 70 procent. Äntligen

Läs mer

Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning

Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning Running head Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning Avancerad styrning av pumpstationer Varför nöja sig med en kompromiss? Det finns ett otal olika system för pumpstyrning på marknaden.

Läs mer

så här installerar du din LTA-station

så här installerar du din LTA-station så här installerar du din LTA-station Innehåll Allmänt om LTA.... 3 Detta ingår i ditt LTA-pumpstationspaket... 4 LTA pumpstation modell Compit.... 5 LTA-pump.... 6 Automatikskåp.... 7 Montagevinkel /

Läs mer

SÅ INSTALLERAR DU DIN LTA-STATION

SÅ INSTALLERAR DU DIN LTA-STATION Senast uppdaterad: 2012-02-21 SÅ INSTALLERAR DU DIN LTA-STATION Post Botkyrka kommun, 147 85 Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehåll Allmänt

Läs mer

VA-aktuellt MED BL A NYA FLYGT EXPERIOR SOM TAR AVLOPPSPUMPNING TILL EN NY NIVÅ

VA-aktuellt MED BL A NYA FLYGT EXPERIOR SOM TAR AVLOPPSPUMPNING TILL EN NY NIVÅ VA-aktuellt MED BL A NYA FLYGT EXPERIOR SOM TAR AVLOPPSPUMPNING TILL EN NY NIVÅ MÄSSKAMPANJ! 20 % RABATT PÅ SMARTRUN SmartRun Flygt Experior Avlopp på en ny nivå Inpired by you engineerd by us. Vårt nya

Läs mer

PUMPSTATIONSPAKET FÖR DRÄNERING OCH LÄTT TRYCKSATTA AVLOPPSSYSTEM SAMT MODUL- UPPBYGGDA LÖSNINGAR FÖR STÖRRE BEHOV. Pumpstationspaket från A till Ö

PUMPSTATIONSPAKET FÖR DRÄNERING OCH LÄTT TRYCKSATTA AVLOPPSSYSTEM SAMT MODUL- UPPBYGGDA LÖSNINGAR FÖR STÖRRE BEHOV. Pumpstationspaket från A till Ö PUMPSTATIONSPAKET FÖR DRÄNERING OCH LÄTT TRYCKSATTA AVLOPPSSYSTEM SAMT MODUL- UPPBYGGDA LÖSNINGAR FÖR STÖRRE BEHOV Pumpstationspaket från A till Ö Pumpstationer och pumpar, för ett klimatsmart VA-nät Valet

Läs mer

Integrerade avloppslösningar enkla att installera. Vogel Sekamatik ger dig pump och pumpstation i ett för montering inomhus

Integrerade avloppslösningar enkla att installera. Vogel Sekamatik ger dig pump och pumpstation i ett för montering inomhus Integrerade avloppslösningar enkla att installera Vogel ger dig pump och pumpstation i ett för montering inomhus Vogel Det enkla sättet att installera avlopp De kompakta avloppslösningarna Vogel för inomhusmontering

Läs mer

Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer.

Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer. Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer. -E Pumpstation Line E Avloppspumpstation Serie Line -E med enkelpump enskild villa. Line -E är det självklara valet den som önskar en avloppspumpstation

Läs mer

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning AquaView övervakningssystem Säkrare styrning och enklare övervakning Det första övervakningssystemet speciellt anpassat för VA-applikationer. Innovativa lösningar från företaget som uppfann den dränkbara

Läs mer

Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP. för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199

Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP. för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199 Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199 Tekniska data LS Prestandaintervall Flöde upp till 5 100 m 3 /h Uppfordringshöjd upp till 120

Läs mer

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del I Entreprenör/Fastighetsägare Anläggning: Boviken

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del I Entreprenör/Fastighetsägare Anläggning: Boviken Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del I Entreprenör/Fastighetsägare Anläggning: Boviken 1 Inventering av innehåll i Flygt LTA-paket Leveransinnehåll Flygt s LTA-paket levereras färdigmonterade

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn INSTALLATIONSANVISNING Uponor Pumpbrunn Före installation Öppna förpackningen och kontrollera att alla delar finns med som behövs för installationen. Innehåll 1. Pumpmodul 2. Pumpbrunn med lock 3. Koppling

Läs mer

Nytt & aktuellt PUMPAR & PUMPSTATIONER UR VÅRT VVS-SORTIMENT FÖR ALLA BEHOV I OCH RUNT FASTIGHETEN

Nytt & aktuellt PUMPAR & PUMPSTATIONER UR VÅRT VVS-SORTIMENT FÖR ALLA BEHOV I OCH RUNT FASTIGHETEN Nytt & aktuellt PUMPAR & PUMPSTATIONER UR VÅRT VVS-SORTIMENT FÖR ALLA BEHOV I OCH RUNT FASTIGHETEN Nytt & aktuellt från Xylem i och runt fastigheten! Nu är det läge att se över energiförbrukningen, när

Läs mer

ecocirc XL och XLplus cirkulationspumpar

ecocirc XL och XLplus cirkulationspumpar HÖGEFFEKTIVA CIRKULATIONSPUMPAR I ENKEL- OCH TVILLINGUTFÖRANDE I GJUTJÄRN ELLER BRONS FÖR VÄRME- OCH KYLAPPLIKATIONER I STÖRRE BYGGNADER ecocirc XL och XLplus cirkulationspumpar Exakt den cirkulationspump

Läs mer

- installera WC eller kök där DU vill. Couverture PUMPSTATIONER. Års ERFARENHET O R I G I N A L E T KATALOG 2015-16

- installera WC eller kök där DU vill. Couverture PUMPSTATIONER. Års ERFARENHET O R I G I N A L E T KATALOG 2015-16 - installera WC eller kök där DU vill Couverture KATALOG 05- + Års ERFARENHET O R I G I N A L E T FÖR ENSKILT BRUK OCH KOMMERSIELLA UTRYMMEN BDT-PUMP PUMPSTATION SVARTVATTEN Enskilt bruk För det mindre

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Med nya SOLOLIFT2 slipper du smutsiga händer

Med nya SOLOLIFT2 slipper du smutsiga händer Med nya slipper du smutsiga händer Nya ligger generationer före Kompakta sanitärpumpar har fått dåligt rykte, men nu är den nya generationen här! Grundfos, sanitärpumpar med skärsystem, utgör ett enormt

Läs mer

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Länspumpar Mini Minex Minette Minor Major Master Matador Maxi Magnum Mega Slampumpar

Läs mer

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR Pumpar för yrkesmän Hz Konstruerade för höga prestanda Pumparna är resultatet av år av expertis och avancerad teknik WEDA-pumparna härstammar ursprungligen från WEDA-gjuteriet

Läs mer

Flygt Compit mini Pumpstation INSTALLATION OCH SKÖTSEL

Flygt Compit mini Pumpstation INSTALLATION OCH SKÖTSEL Flygt Compit mini Pumpstation INSTALLATION OCH SKÖTSEL Innehållsförteckning Säkerhet... 2 Allmänt... 3 Transport och förvaring... 3 Installation och Montering... 4 Anslutning av pump och nivåutrustning...

Läs mer

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Länspumpar: Minex Minette Minor Major Master Matador Master S Maxi Magnum Slampumpar:

Läs mer

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se FÖRETAGET Skandinavisk Kommunalteknik AB Skandinaviens största leverantör

Läs mer

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar TEKNISK ARTIKEL FRÅN GRUNDFOS Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar Av Lars Bo Andersen, Global Product Manager, Grundfos Wastewater Pumpsystemet kanske inte är den största enskilda investeringen

Läs mer

PX-pumpar. Kostnadseffektiva flerstegs centrifugalpumpar

PX-pumpar. Kostnadseffektiva flerstegs centrifugalpumpar PX-pumpar Kostnadseffektiva flerstegs centrifugalpumpar Sänk dina kostnader för pumpning Hur du än ser på det är PX-pumpar ett bra köp. Mindre elräkningar PX-pumparna sänker elförbrukningen på tre sätt:

Läs mer

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken 1 Innan detta avsnitt påbörjas förutsätts stationen vara installerad enligt Del I - Entreprenör El-montage Allt

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

Information om tryckavloppssystem

Information om tryckavloppssystem Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Vad är ett tryckavlopp? Du som har fått denna information bor i ett verksamhetsområde där avloppsvattnet måste pumpas bort från fastigheten.

Läs mer

Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA)

Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA) Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA) Vad är en LTA-enhet? Om du bor i ett område med LTA-system, t ex Hornslandet utanför Västervik, behöver varje fastighet en egen liten villapumpstation som kallas

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) _ Vad är ett tryckavlopp? En vanlig orsak till att man måste ha ett tryckavloppssystem är att det är bergigt och svårt att få ner avloppsrör

Läs mer

Dränkbara Flygt-pumpar från A till Ö

Dränkbara Flygt-pumpar från A till Ö Dränkbara Flygt-pumpar från A till Ö Pumpar och pumpstationer för användning i liten skala Flygt Team VVS Pumpar för alla lägen Dränkbara Flygtpumpar har funnits på marknaden i över 60 år. Bra prestanda,

Läs mer

Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN

Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN www.bramiljo.se Flexibla lösningar för rening av BDT-vatten. Haco BDT är en flexibel och platsbesparande lösning för rening av bad-, dusch-

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Fettavskiljare. Bättre flöde med Kessel Euro fettavskiljare

Fettavskiljare. Bättre flöde med Kessel Euro fettavskiljare GPA Euronord Fettavskiljare Bättre flöde med Kessel Euro fettavskiljare Separera och gör en insats för miljön Driver du en restaurang, ett bageri, ett storkök eller någon annan verksamhet där mycket fett

Läs mer

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå,

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå, Sida: 1 (10) Automatikskåp för 1 eller 2 pumpar, digitala (vippor) eller analoga givare, max 5 kw/11 A, med eller utan huvudbrytare och inbyggda säkringar, direktstart, inomhus och utomhusutförande. Funktioner

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Innehållsförteckning Information om tryckavloppssystem... 1 (LTA = Lätt Tryck Avlopp)... 1 Vad är ett tryckavlopp?... 3 Kontakta Byggnadsförvaltningen...

Läs mer

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar GRUNDFOS UNILIFT CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Unilift CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Utmärkta grund- och gråvattenpumpar Grundfos nya Unilift CC är

Läs mer

Terana Graf EcoBloc NYHET! GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT DAGVATTENHANTERING. Inledning Enskilt avlopp 3

Terana Graf EcoBloc NYHET! GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT DAGVATTENHANTERING. Inledning Enskilt avlopp 3 Terana Graf EcoBloc NYHET! GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT DAGVATTENHANTERING Inledning Enskilt avlopp 3 GRAF EcoBloc Dagvattenkassett Tredje generationen av GRAF dagvatten- och infiltrationssystem Dubbel

Läs mer

Fritidshus toaletter N-2014:1

Fritidshus toaletter N-2014:1 Fritidshus toaletter N-2014:1 Förbränningstoaett Toamoa Förbränning Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Energisnål Två program Säker Lätt installerad Miljövänlig Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett

Läs mer

DE ULTIMATA PRODUKTERNA FÖR EN- OCH TVÅFAMILJSHUS

DE ULTIMATA PRODUKTERNA FÖR EN- OCH TVÅFAMILJSHUS DE ULTIMATA PRODUKTERNA FÖR EN- OCH TVÅFAMILJSHUS Kräv tekniken för optimal prestanda Vi på Grundfos fokuserar på att skapa innovativ teknik och driftsäkerhet i alla våra produkter. Vi anser att du ska

Läs mer

Fakta om oljeskimmers

Fakta om oljeskimmers Oljeskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från vatten Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet)

Läs mer

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning ACO Bygg ACO Self Markrännor Torrt runt huset med markrännor ACO Self euroline 123 ACO Self Markrännor ACO Self Markrännor Du har kanske sett dem i gågator och på torg, men säkert aldrig reflekterat över

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

All dynamik för att förflytta volymer

All dynamik för att förflytta volymer Fördelar Slimline propellerpumpar All dynamik för att förflytta volymer Mindre golvyta Ökad driftsäkerhet Den smala profilen hos vår nya Slimline propellerpump innebär att det krävs mindre plats för pumpstationen.

Läs mer

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening HS-N01-DDC-T-0002_01 Utredning Pumpstation Bromma 1.0 1 (9) STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening SFAS PUMPSTATION BROMMA UTREDNING OBS utskrivet dokument utan signatur är arbetskopia. För att kunna använda

Läs mer

Siloövervakning Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material

Siloövervakning Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material Siloövervakning Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material SILOÖVERVAKNING - De grundläggande principerna Vad är det och varför ska man ha det? Många industrier som t.ex livsmedel,

Läs mer

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader FU N K 10 T IO N Å R SG IN-DRÄN Max S A R A Foto: www.fotoakuten.se Stora avloppssystem - låga driftskostnader N TI IN-DRÄN Max IN-DRÄN Max är lösningen för er som behöver bygga ett gemensamt avlopp. Ni

Läs mer

Avloppsanläggningar. Grund- och gråvattenpumpar BPS. Grund- och gråvattenpumpar BAV. Beskrivning. RSK.nr. Beskrivning. RSK-/Art.nr

Avloppsanläggningar. Grund- och gråvattenpumpar BPS. Grund- och gråvattenpumpar BAV. Beskrivning. RSK.nr. Beskrivning. RSK-/Art.nr Grund- och gråvattenpumpar BPS Dränkbar pump med inbyggd nivåreglering för start och stopp. Anslutning med slang eller R 1 ¼. Integrerad backventil. RSK.nr 589 0162 BPS 200 Grund- och gråvattenpumpar BAV

Läs mer

Självfall är inte alltid bra

Självfall är inte alltid bra Självfall är inte alltid bra Av Produktchef Ralf Schomäcker Flytta stora jordmassor. Dragning av nya avloppsrör och flytta avloppsledningar. Håltagning i betonggolv. Traditionell spillvattentransport med

Läs mer

GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ SKAPA NYA FACILITETER DÄR DE BEHÖVS

GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ SKAPA NYA FACILITETER DÄR DE BEHÖVS GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ SKAPA NYA FACILITETER DÄR DE BEHÖVS DET FINNS EN SOLOLIFT+ FÖR VARJE BEHOV Små avloppspumpstationer Grundfos Sololift+ Grundfos Sololift+ är konstruerad speciellt för att hantera

Läs mer

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz GRUNDFOS DATAHÄFTE Sololift+ 50 Hz Innehåll Inledning Användning 3 Produktprogram 3 Funktion 3 Godkännanden 3 Sololift+ WC Sololift+ WC 4 Användning 4 Pumpad vätska 4 Egenskaper 4 Komponenter 4 Tekniska

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

Vertikala centrifugalpumpar

Vertikala centrifugalpumpar Vertikala centrifugalpumpar Driftsäkra pumpar till bland annat cirkulation, fjärrvärme och klimatanläggningar samt industriapplikationer. Pumphus och pumphjul i gjutjärn, segjärn, brons eller rostfritt

Läs mer

STARKA MINIRENINGSVERK V I VÄ R N A R O M VÅ R T VAT T E N

STARKA MINIRENINGSVERK V I VÄ R N A R O M VÅ R T VAT T E N STARKA MINIRENINGSVERK V I VÄ R N A R O M VÅ R T VAT T E N 02 VI VÄRNAR OM VÅRT VATTEN Lösningar för enskilda avlopp med kompletta reningssteg är en förutsättning idag för att minimera påverkan på vår

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg Handbok för fettavskiljare i Sundbyberg Därför behövs fettavskiljare Avloppsvatten från lokaler där livsmedel produceras innehåller oftast mer fett än det som kommer från hushållen. Stadens avloppsledningar

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer

Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650

Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650 Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650 Vanliga användningsområden Den dränkbara mixern typ ABS XRW är en kompakt mixer med många användningsområden, t.ex. frätande och slitande vätskor. När du väljer

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

REKOMMENDERAT GROSSISTSORTIMENT FÖR VVS MED PUMPAR FÖR CIRKULATION, RENVATTEN, DRÄNERING OCH AVLOPP

REKOMMENDERAT GROSSISTSORTIMENT FÖR VVS MED PUMPAR FÖR CIRKULATION, RENVATTEN, DRÄNERING OCH AVLOPP REKOMMENDERAT GROSSISTSORTIMENT FÖR VVS MED PUMPAR FÖR CIRKULATION, RENVATTEN, DRÄNERING OCH AVLOPP Allt du behöver för ett energieffe tryck i ledningarna och torrt runt I den här broschyren har vi samlat

Läs mer

Fettavskiljare och fettavfall

Fettavskiljare och fettavfall Fettavskiljare och fettavfall Den här broschyren vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver en livsmedelsverksamhet, är VVS-konsult eller tömningsentreprenör. I broschyren kan du läsa om varför

Läs mer

EuroFAM Omega Fettavskiljare

EuroFAM Omega Fettavskiljare www.wavin.se AB SVENSKA WAVIN Kjulamon 6 S-63506 Eskilstuna Tel: (0)16-5140000 Fax: (0)16-5140001 E-mail: wavinse@wavin.se 06/05 32EI01_r Fettavskiljare Installation, drift och skötsel Innehåll 1. ALLMÄNT...3

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Blockpumpar, serie LSB. enligt ISO 2858 / ISO 5199

Blockpumpar, serie LSB. enligt ISO 2858 / ISO 5199 Blockpumpar, serie LSB enligt ISO 2858 / ISO 5199 Tekniska data Prestandaintervall Flöde upp till 450 m 3 /h Uppfordringshöjd upp till 170 m Varvtal upp till 2 950 rpm Pumpstorlekar Utlopp från DN 25 upp

Läs mer

Information om fettavskiljare

Information om fettavskiljare Information om fettavskiljare Varför ska man installera fettavskiljare? När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och orsakar stopp.

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Flygt Experior Inspired by you. Engineered by us.

Flygt Experior Inspired by you. Engineered by us. Flygt Experior Inspired by you. Engineered by us. 2 DETTA ÄR FLYGT EXPERIOR Vem är det som driver oss att gång på gång hitta banbrytande lösningar? Det är du. Välkommen till en ny era i vår mångåriga tradition

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

PRODUKTER OCH LÖSNINGAR FÖR ETT MILJÖANPASSAT VA-NÄT DÄR AVLOPPSVATTNET ÅTERFÖRS TILL KRETSLOPPET MED SÅ LÅG ENERGIFÖRBRUKNING SOM MÖJLIGT.

PRODUKTER OCH LÖSNINGAR FÖR ETT MILJÖANPASSAT VA-NÄT DÄR AVLOPPSVATTNET ÅTERFÖRS TILL KRETSLOPPET MED SÅ LÅG ENERGIFÖRBRUKNING SOM MÖJLIGT. PRODUKTER OCH LÖSNINGAR FÖR ETT MILJÖANPASSAT VA-NÄT DÄR AVLOPPSVATTNET ÅTERFÖRS TILL KRETSLOPPET MED SÅ LÅG ENERGIFÖRBRUKNING SOM MÖJLIGT. Med våra innovativa produkter och långa erfarenhet, kan vi hjälpa

Läs mer

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR RÖR OCH BRUNNAR DAGVATTEN OCH TRUMRÖR Säker lösning på dräneringar, dagvattenavlopp och trumrör. Trumrör används för att leda dränerings- eller dagvatten under marken. Mindre (110 mm) dagvattenrör används

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

Installation av pumpstation

Installation av pumpstation Installation av pumpstation COMPIT 900 Checklista Checklistan nedan ska fyllas i av fastighetsägaren innan driftsättning av avloppspumpen. Vår entreprenör som utför driftsättningen får inte godkänna avvikelser.

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN

e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN För tillfällen då en p är av största vikt. Temperatur kontroll Elektronisk data insamling Laserutrustning Industriell nedkylning Uppvärmning och nedkylning i industriella

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer

HÖGEFFEKTIVA CIRKULATIONSPUMPAR FÖR TAPPVARMVATTEN MED AUTOMATISK AVLUFTNINGSFUNKTION OCH ISOLERSKAL. ecocirc PRO tappvarmvattenpumpar

HÖGEFFEKTIVA CIRKULATIONSPUMPAR FÖR TAPPVARMVATTEN MED AUTOMATISK AVLUFTNINGSFUNKTION OCH ISOLERSKAL. ecocirc PRO tappvarmvattenpumpar HÖGEFFEKTIVA CIRKULATIONSPUMPAR FÖR TAPPVARMVATTEN MED AUTOMATISK AVLUFTNINGSFUNKTION OCH ISOLERSKAL ecocirc PRO tappvarmvattenpumpar ecocirc PRO Varmt vatten ur kranen direkt! Nu med automatisk avluftning,

Läs mer

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095 Nya Fritidshus toaletter Art nr. 1095 Förbränningstoalett 26.495 SEK Toamoa Förbränning Art nr 1002-02 Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Två förbränningsprogram Säker Lätt installerad Toamoa är en

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm Sluten tank Sluten tank 3 m 3 utan larm Höjd: 1175 mm Bredd: 1630 mm Längd: 2400 mm Dim. tömningsrör: 200 mm Dim. anslutning: 110 mm Min/Max överfyllnad: 0,3-1 m RSK Uponor 5618243 1057366 RSK Uponor Produkt

Läs mer

Albany RapidRoll 300 Plus Alu Den ekonomiska porten för inomhusbruk. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 300 Plus Alu Den ekonomiska porten för inomhusbruk. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Plus Alu Den ekonomiska porten för inomhusbruk Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Plus Alu Kompakt, lätt och snabbgående port för inomhusbruk Extrautrustning finns för användning

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07 Kontrollpanel FC Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Kontrollpanel FC är en enkel styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Med detta system övervakas hela tiden flöden och tryck över filterhusen

Läs mer

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen Badrum / vattenlås under tvättställ För väggutlopp 807 55 58** / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, vit 807 51 33* / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, krom För golvutlopp rakt under bottenventilen 4120-09003 /

Läs mer

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi. Milton TopLine 80 och 100 - en ny generation av gaspannor M I L T O N TopLine Milton TopLine Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

Läs mer

SE-PUMPEN MADE IN SWEDEN

SE-PUMPEN MADE IN SWEDEN Nordens ledande tillverkare av excenterskruvpumpar sedan 1994 SE-PUMPEN MADE IN SWEDEN Precisionssmidda excenterskruvpumpar tillverkade i Sverige En kvalitetspump du verkligen kan lita på i alla lägen!

Läs mer

Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde

Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde www.sevab.com Kommunalt vatten och avlopp en investering för miljön och fastighetsvärdet Under perioden 2011-2020 finns det sju prioriterade

Läs mer