Facit Övningsuppgifter Statistisk årsbok 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Facit Övningsuppgifter Statistisk årsbok 2009"

Transkript

1 1 Facit Övningsuppgifter Statistisk årsbok 2009 Befolkning 1 60 Sveriges folkmängd var den 31 dec Det motsvarar 22 invånare per km / = 22,38 OK! Du har nog hittat rätt uppgift för din egen kommun Det fanns personer som var 100 år eller mer i Sverige den 31 december män och kvinnor 3 64 År 2050 beräknas vi vara invånare i Sverige Antalet levande födda var år Kolla på det år du föddes och läs av i tab. 63. (Det är dom två kolumnerna längst åt höger du ska kolla på.) 5 63 Det föddes flest antal barn ( ) år 1909, och minst antal barn (85 020) år Den återstående medellivslängden vid födelsen var för födda : 71,93 år för männen och 76,83 år för kvinnorna. För födda var motsvarande värden: 78,47 år för männen och 82,76 år för kvinnorna. Livslängden har alltså ökat med i runda tal 6,5 år för männen och 6 år för kvinnorna på 37 år av Sveriges totala folkmängd om var utrikes födda. Andelen utrikes födda var: X/100 = / ger X = 13,4 % Under år 2007 invandrade personer till Sverige samtidigt som utvandrade. Det gav ett överskott i befolkningsförändringen för det året på personer Städer utan förorter: Bombay (Indien) 12,0 milj., Karachi (Pakistan) 11,6, milj., Istanbul (Turkiet) 10,8 milj., Moskva (Ryssland) 10,5 milj. och Sao Paulo (Brasilien) 10,2 milj. Storstadsområden: Tokyo (Japan) 34,7 milj., Söul (Sydkorea) 24,0 milj., New York (USA) 21,8 milj., Mexico City (Mexiko) 19,2 milj. och Sao Paulo (Brasilien) 19,2 milj Bland de europeiska länderna har männen längst medellivslängd i Andorra (80,6 år). För kvinnorna är det i också i Andorra som de har längst medellivslängd (86,6 år). Medellivslängden i Swaziland är 31,7 år för män och 32,3 år för kvinnor. Att den är så låg förklaras till stor del av den höga barnadödligheten. Singapore är det asiatiska land som uppvisar högst medellivslängd för män (79,3 år) och Japan för kvinnor (85,6 år) Nej, det är väl bara för år 1750 man kan tala om en riktig pyramid.

2 Spädbarnsdödligheten har minskat drastiskt sedan 1800-talets början. Spädbarnsdödligheten har alltid varit högre bland pojkar. 53 På grund av bättre hygien och ständiga landvinningar på läkekonstens område överlever allt fler. Att spädbarnsdödligheten däremot är tämligen konstant under det första dygnet kan förklaras av att de barn som inte överlever sitt första dygn är behäftade med så allvarliga fel att läkekonstens landvinningar ändå inte hjälper i dessa fall. Att andelen ändå sjunker under senare delen av 1900-talet kan förklaras av att man nu bl.a. kan rädda allt fler av de som är för tidigt födda Runt Flest födda under juli månad ,5 % år 2050 Miljö och väder 1 15, av de 100 stationerna har sommaren 2002 som den varmaste medan ingen (0) har 2008 som varmast. Juli 2003 var varmare än juli 2006 i norra Sverige, medan förhållandet var det omvända i södra Sverige Flest högsommardagar år 2007 hade Lund med 45 st. Högsommardag är dygn (från kl. 19 till kl. 19) då maxtemperaturen är lägst 25,0 0 C. Flest antal frostdagar hade Kiruna-Esrange med 232 st. Frostdag är dygn (från kl. 19 till kl. 19) då minimitemperaturen är under 0,0 0 C. Flest dagar med nederbörd hade Hemavan med 240 st. 35 av 93 stationer som redovisade 2007 hade nederbörd mer än hälften av årets dagar ,6 0 C i Vuoggatjålme 2 februari ,0 0 C i Målilla 29 juni 1947 och i Ultuna 9 juli Åstrilt mm år Skogsmark ha Berg, fjäll ha Vatten ha Myr ha Jordbruksmark ha Gräsbevuxen mark ha Bebyggd mark ha Täkter ha Golfbanor, skidpistar ha Totalt ha Skogsyta: X/100 = / ger X=53%. Vattenyta: X/100 = / ger X=9 %.

3 % av den bebyggda marken är fritidshus X/100= / ger X=14 % Nationalparker. Yngst är Fulufjället. (Beslutsår 2002.) De fem största efter areal: Padjelanta, Sarek, Stora Sjöfallet, Muddus och Fulufjället X/100 = / ger X= 1,6 % Län med flest Naturreservat: Västra Götaland med 335 st. Störst areal Naturreservat: Norrbottens län ha Antalet djur- och växtskyddsområden har minskat något, liksom den sammanlagda ytan av dessa Giftiga drivmedel: ton Bechsteins fladdermus och Fjällräv Cirka 85 % av tidningspapperet återvinns. Kravet är uppfyllt eftersom det var 75 %. 90 % av bilarna återvinns och det är 5 procentenheter över återvinningskravet Ja, kanske speciellt om man ser på den globala utvecklingen. I Sverige var 1930-talet och 1990 och framåt varma. Däremot var och 1870-talet kalla i Sverige USA släppte ut miljoner ton CO 2. Sverige släppte ut 51 miljoner ton. Det innebär att USA släppte ut 114 gånger mer än Sverige Jordbruk, skogsbruk och fiske Skörden av matpotatis uppgick till ton svin år 2007; svin år älgar sköts år ton torsk ilandfördes på Ostkusten år Totalt ilandfördes ton torsk varav 725 ton i utlandet detta år yrkesfiskare år År 1970 fanns det På Ostkusten fanns det 433 yrkesfiskare. Alltså: X/100=433/1 673 ger X = 26 % Bufflar Indien Hästar USA

4 Italien 19 % Frankrike 18 % Spanien 14 % Summa 51 % De tre stora vinproducenterna har alltså tillsammans hälften av världsproduktionen Vete och råg: I början av 1900-talet var råg vanligast. Runt 1925 tog vete över och dominerar nu helt. Största veteskörden var år 2004 och största skörden av råg var Korn och havre: I början av 1900-talet var havre det dominerande sädesslaget. Korn hade en låg nivå fram till 1950, varefter den ökade kraftigt och i början av 60-talet blev kornskörden större än havreskörden. Både korn och havre gav störst skörd år Varje år har åkerarealen minskat med en yta motsvarande fotbollsplaner. 6,8 % av åkerarealen är KRAV-kontrollerad Foderfisk är fisk som ilandförts i syfte att användas till annat än människoföda. Mer än hälften (53 %) av den totala fångsten utgjordes av foderfisk Gran 42 %, Tall 39 %, Björk 11 %, Övriga lövträd 5 % och Torra träd 3 %. Näringsverksamhet kg falukorv, medisterkorv liter glass lastbilar kr var saluvärdet (kr/lastbil) / ger ca kr/lastbil Verkstadsindustrin X/100= / ger X = 48,7 % Estland 188 Ukraina 187 Litauen 184 Japans index har ökat från 100 år 2000 till 109 år USA har haft en lägre industriproduktionsökning än Sverige under perioden ifråga (107 resp. 116) Kina 31 % Indien 25 % Summa 56 %

5 års kapacitetsutnyttjande låg på ungefär 82%. År 2008 låg kapacitetsutnyttjandet runt 90 % (på väg nedåt) Företagskonkurserna var som högst 1992 då över företag gick i konkurs. Det motsvarar 85 företag i konkurs varje arbetsdag miljoner övernattningar gjordes under Uppskattningsvis gjordes 23 % av utländska gäster, eftersom 11 miljoner av övernattningarna gjordes av utländska gäster De tre år med mer än aktiebolag är Energi Lule älv kw Ångermanälven kw Indalsälven kw Ume älv kw Dalälven kw Andelen av den utbyggda vattenkraften som kom från Norrland X/100 = ( ) / ger X = 82% Massa-, pappers- och pappersvaruindustri, förlag, grafisk industri milj. kwh Stål- och metallverk milj. kwh Verkstadsindustri milj. kwh Följande bränslen visar på sänkt användning: Stadsgas, Ånga och hetvatten, Bensin och Eldningsolja Andel av elenergin som producerats av kärnkraftverk: Räknat på brutto för Kärnkraft och Produktion får vi: X/100 = / ger X = 45 %. Räknat på netto för Kärnkraft och Produktion får vi: X/100 = / ger X = 44 % Lägenhet 72,1 öre, Villa utan elvärme 65,5 öre, Villa med elvärme 62,2 öre. Upp och ner för alla tre kategorierna Här är några länder som har nästan enbart vattenkraft. (Procentandelarna som anges har uträknats utifrån tabellvärdena.) Paraguay 100,0 % Etiopien 99,3 % Norge 98,9 % länder har kärnkraftverk.

6 Ja, i fyra länder: Frankrike 77 % Litauen 64 % Slovakien 54 % Belgien 54 % Ryssland 16 %, Kina 2 % och USA 19 % I slutet på 60-talet eller början av 1970-talet mars ,6 % av de röstberättigade röstade Grovt uppskattat utifrån diagrammet: Från till , dvs. 12 gånger Efter sex till sju månader har ett vindkraftverk producerat lika mycket energi som det har gått åt för att tillverka det. Den totala energin som går åt för att bygga ett vindkraftverk motsvarar bara en procent av vindkraftens totala produktion. Bostäder, byggande och bebyggelse Totalt fanns lägenheter, varav i flerbostadshus och i småhus ) 3 rum och kök ) 4 rum och kök ) 2 rum och kök Ja, antagligen klagar du över att det inte är små lägenheter som toppar listan. Det är ju en liten lägenhet man behöver och har råd med som första lägenhet. Alltså efterfrågas nog en satsning på 1:a med kök av lägenheter var hyreslägenheter 2007, vilket ger: X/100 = / ger X = 30 %. Året innan var det 36 % som var hyreslägenheter: X/100 = / Årshyra för 1 rum och kök är kr, dvs / 12 = kr i månadshyra. Årshyra för 2 rum och kök är kr, dvs / 12 = kr i månadshyra lägenheter i flerbostadshus var lediga till uthyrning, vilket motsvarar 1,4 % Åren runt Miljonprogrammet Bostadsbyggande sjunker drastiskt. 176 I början av 1970-talet fanns 60 % av de färdigställda lägenheterna i flerbostadshus, i slutet av 70-talet var det precis tvärtom med 60 % av lägenheterna i småhus.

7 Man har uppskattat bostadsbeståndet genom att utgå från senaste Folkoch bostadsräkningen som genomfördes Och för varje år har man uppdaterat antalet utifrån inrapporterade uppgifter om nybyggnad, ombyggnader och rivningar Den genomsnittliga hyran i januari för efterfrågad lägenhet var kr. Handel med varor och tjänster butiker med en omsättning om milj. kr inkl. moms. Omsättning per butik: / = ca 19 milj. kr ,8 liter 100-procentig alkohol Endast ett år, nämligen Vi importerar kläder för kr. 199 Vi exporterar kläder för kr. Importvärdet är ca 2,5 gånger så stort som exportvärdet Vi importerar fordon för vägar för kr. 199 Vi exporterar fordon för vägar för kr. Vi vann på bilaffärerna, närmare bestämt kr Tyskland kr. Danmark kr. Norge kr. Storbritannien kr. Nederländerna kr. Summa kr. De fem ländernas andel av det totala importvärdet blir: X/100 = / ger X = 49 % Tyskland kr. Norge kr. USA kr. Danmark kr. Storbritannien kr. Summa kr. De fem ländernas andel av det totala exportvärdet blir: X/100 = / ger X = ca 42 % Export av tidningspapper Guld: Kanada Silver: Sverige Brons: Ryssland kr i veckan lägger den genomsnittlige svensken ner på godis.

8 8 Transporter och kommunikationer km i januari Andel öppna för allmän trafik: X/100 = / ger X = ca 50% Totalt 181 mil motorväg 1 jan År 1998 fanns 143 mil Alltså 38 mil broar 1 jan och broar året innan. Dvs. under 2007 tillkom 82 broar personbilar i trafik år Volvo var det vanligaste märket. X/1 000 = / ger X = 235 st st. husvagnar bilar av 2008 års modell. Ja, enligt tabellen är 51,1 procent av bilarna av 1999 års modell eller äldre Antalet dödade och svårt skadade har minskat, medan antalet lindrigt skadade har ökat. Säkerhetsförbättringar på bilar och vägar kan vara en orsak till denna förändring Flest antal dödsolyckor på 70-vägar. Flest antal olyckor med skadade på 50-vägar godsvagnar år Antalet godsvagnar har minskat kraftigt. Från ca år 1990 till ca år Det verkar som om en stor del av transporten gått från järnväg till lastbil, eftersom antalet lastbilar samtidigt ökade från ca år 1990 till över år Göteborg, Brofjorden och Trelleborg Antalet ankommande och avresande passargerare var På andra plats: Landvetter och på tredje plats Stockholm/Skavsta Grekland har världens största handelsflotta om man ser till dödviktstonnage. (17 % av världens tonnage.) Sveriges handelsflotta utgjorde 0,7 % av världens handelsflotta om man ser till dödviktstonnage ,241 Fler utrikes än inrikes resp Man kan se en kraftig nedgång efter attentatet. Att minskningen inte är så stor i september 2001 har ju att göra med att nästan halva månadens flygtrafik hade skett före attentatet. Framförallt ser man att nedgången är speciellt kraftig till New York.

9 Antalet EU-moppar var vid årsskiftet 2004/05 och vid årsskiftet 2007/08. Det innebär att antalet fördubblats på tre år mil. Den sammanlagda körsträckan för Sveriges personbilar motsvarar tur-och-retur- resor till månen. Informations- och kommunikationsteknik % av männen och 17 % av kvinnorna har aldrig använt Internet. Totalt var det 15 % som aldrig använt Internet % av männen och 36 % av kvinnorna har köpt eller beställt varor/tjänster för privat bruk via Internet. Totalt sett 39 % % av befolkningen i åldern år har använt fildelningsprogram. Andelen som använt fildelningsprogram avtar med stigande ålder. Andelen är nästan 3 gånger större bland män än bland kvinnor ,8 miljarder SMS. Det skickades 41 SMS per abonnemag i månaden. I Norge skickades 93 SMS per kund och månad; i Danmark % hade tillgång till dator i hemmet år Resor och logi Över 1 miljon ( ). För övrigt se svaret på fråga 3. Arbetsmarknad Ja, så är det allt! Se bara på den genomsnittliga månadslönen för folk med olika lång utbildning: förgymnasial utb. 9 år gymnasial utb. 2 år gymnasial utb. längre än 2 år eftergymnasial utb. 3 år eftergymnasial utb. längre än 3 år forskarutbildning ,7 % av ungdomarna i åldern år var arbetslösa år I hela befolkningen (15 74 år) var 6,1 % arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten är alltid högre än för hela befolkningen i yrkesverksam ålder Åren 1993 och 1994 var många ungdomar arbetslösa. Men även åren och de senaste åren var ungdomsarbetslösheten hög % av männen och 51 % av kvinnorna. Alltså, under ett år, gick hälften av dom sysselsatta till arbetet två gånger eller mer fast dom borde ha sjukskrivit sig.

10 10 53 % av männen och 57 % av kvinnorna tycker att dom har alldeles för mycket att göra. 34 % av männen och 43 % av kvinnorna anser sig ha ett psykiskt påfrestande arbete. 20 % av männen och 19 % av kvinnorna anser sig ha ett enformigt arbete. 76 % av männen och 78 % av kvinnorna anser sig i det stora hela vara mycket nöjd med sitt arbete Sjukfrånvaron är högst under 1:a kvartalet. Chansen att gissa rätt är 25 %, eller 1 på 4. 3,5 % 1:a kvartalet Arbetslösa 2007 Finland 8 % (avser 2006) Sverige 5 % Danmark 4 % Norge 3 % Island 2 % Högst arbetslöshet år 2007 hade Slovakien med 11 % Förmodligen blir 2008 års stapel hög på grund av den stora mängden varsel under slutet på året. Och eftersom varslen fortsatte under 2009 så blir förmodligen även dess stapel hög Norrbottens län, Örebro län, Östergötlands län och Gotlands län. (Enligt kartan i textavsnitt 262.) Bland vaktmästarna gäller lika lön för lika arbete. De kvinnliga domarna har betydligt lägre lön än sina manliga kollegor. Priser och konsumtion ,02 kr, dvs. 2 öre ,33 kr, dvs. 33 öre ,43 kr, dvs. 43 öre ,00 kr kr år 1950 motsv. 16:32 i 2007 års priser. Alltså kostade Volvon din farfar köpte x16:32 kr i 2007 års priser, dvs kr. Och din far betalade kr för sin Volvo år Slutsats: Farfars Volvo var dyrare kr år 1930 motsvarar 26:20 kr i 2007 års penningvärde. Och eftersom modern behövde betala 40:50 kr, så kan man säga att det var billigare förr; och det fast modern fått specialerbjudandet att gå för halva priset. Så egentligen var det betydligt billigare att gå på bio förr!!! kr år 1960 motsv. 10:43 i 2007 års priser. TV:n inköpt 1960 kostade då 1 100x10,43 kr i 2007 års priser, dvs kr.

11 11 TV:n inköpt 1990 kostade kr i 2007 års priser (6 500x1,40), eftersom 1 kr år 1990 motsv. 1,40 kr i 2007 års priser. Dessutom vet vi att TV:n inköpt 2007 kostade kr. Slutsats: TV-apparaterna blir bara billigare och billigare Mjölkpriset i 2007 års priser: Under 1950-talets senare hälft och början av 60-talet steg mjölkpriset kraftigt. Dyrast var mjölken 1972 då den kostade 9:36 kr. Under slutet på perioden fr.o.m har priset i stort sett legat mellan 6-8 kr. 333 Kilopriset på apelsiner: Kolla om bredvidtexten till diagrammet är ok. 333 Priset på falukorv i 2007 års priser: Kolla om bredvidtexten till diagrammet är ok. 334 Kilopriset på kaffe i 2007 års priser: Kolla om bredvidtexten till diagrammet är ok. 334 En halv liter öl klass II i 2007 års priser: Kolla om bredvidtexten till diagrammet är ok. 334 En liter Renat i 2007 års priser: Kolla om bredvidtexten till diagrammet är ok. 335 För svar på prisutvecklingen för bensin, eldningsolja och elström, se kommentarerna i anslutning till diagrammen. 336 För svar på prisutvecklingen för biobiljett, dagstidning och snus, se kommentarerna i anslutning till diagrammen Rekreation och kultur ( 1,0) samt Post och tele (-2,0) Priset på Audiovisuell och fotografisk utrustning sjönk med 12,4 procent. Hälso- och sjukvård Drygt hälften (52 %) av alla män i åldern år är överviktiga. Andelen överviktiga är störst, 65 %, i åldersgruppen år. Andelen överviktiga män har ökat från 35 till 52 % Mer än var tredje kvinna (35 %) i åldern år är överviktig. Andelen överviktiga är störst, 51 %, i åldersgruppen år. Andelen överviktiga kvinnor har ökat från 26 till 35 % % av killarna i åldern år var Trött för jämnan. 16 % av tjejerna i motsvarande ålder var det också. Alltså mer än dubbelt så stor andel trötta tjejer som killar. 19 % av killarna och 28 % av tjejerna i åldern år hade Besvär med sömnen. Alltså vanligare att tjejerna hade problem med sömnen.

12 En fjärdedel av männen (26 %) och en dryg tredjedel (39 %) av kvinnorna lider av nackvärk. Om man för ungdomar år jämför andelen med nackvärk åren 1980 och kan följande konstateras: Bland ungdomar har andelen med nackvärk ökat bland killarna från 9 till 13 % och och bland tjejerna från 13 till 30 %. En möjlig förklaring till denna ökning kan vara allt sittande framför datorn Antalet vårdplatser var Under år 2007 gjordes 25,3 miljoner läkarbesök. Ja, det har hela tiden legat runt 25 miljoner läkare, vilket motsvarar 320 läkare per inv Rätt svar är kr Medelpriset per recept var 360:80 kr. 100-kronorsvallen sprängdes år 1984, 200-kronorsvallen sprängdes år 1992 och 300-kronorsvallen sprängdes år män och 17 kvinnor, dvs. totalt 99 personer drunknade år Ja, försök förklara att det är nästan fem gånger fler män än kvinnor som drunknar. Möjliga orsaker: simkunnighet, alkohol, fler män aktiva på, i och omkring vatten m.m män och 116 kvinnor, dvs. totalt 422 dödade i fordonsolyckor. Ja, försök förklara att det är nästan tre gånger fler män än kvinnor som omkommer. Möjliga orsaker: fler män än kvinnor ute i trafiken, alkohol m.m Fler flickor än pojkar röker. År 2007 rökte ca 7 % av pojkarna och 10 % av flickorna. Däremot är andelen snusare betydligt större bland pojkarna än bland flickorna (5 % bland flickorna och 18 % bland killarna år 2007). Alkoholkonsumtionen ökade fram till millenniumskiftet, varefter den sjunkit de senaste åren. Vid senaste undersökningen uppgav drygt 20 % av såväl killarna som tjejerna att de intensivkonsumerar alkohol någon gång per månad. I början av 70-talet var bruket av narkotika på en mycket hög nivå. Runt 15% av eleverna i åk 9 uppgav då att de använt narkotika någon gång. Andelen som brukade narkotika sjönk sedan fram till 1985, då mindre än 5 % uppgav att de använt narkotika någon gång. På denna nivå låg sedan användningen av narkotika fram till år 1994, då bruket åter ökade t.o.m varefter en minskning åter skett. Och enligt senaste undersökningen uppgår bruket av narkotika till runt 5-6 % av eleverna i åk Ja, utvecklingen är snarlik med en hög andel som använt narkotika under 1970-talet, en kraftig nedgång under 80-talet följt av en kraftig ökning under 90-talet och nedgång fr.o.m. millennieskiftet Bland hela den vuxna befolkningen var andelen rökare större bland männen än bland kvinnorna fram till 1990, varefter en omsvängning skedde

13 13 så att i dagens läge är rökning vanligare bland kvinnor. Men ser man över hela tidsperioden har andelen rökare minskat bland såväl män som kvinnor. Men minskningen har varit kraftigast bland männen. Bland ungdomarna (16-24) ser man samma mönster: andelen rökare har minskat bland såväl män som kvinnor. Men i motsats till vad förhållandet var bland hela befolkningen så har andelen rökare under hela perioden varit större bland tjejerna än bland killarna År 1980 var andelen rökare i åldersgruppen år 25 % bland killarna och 34 % bland tjejerna. Tjugofem år senare (år 2005) när dom var i åldern år var andelen rökare 17 % bland killarna som vuxit till män och 23% bland tjejerna som blivit kvinnor. År 1980 rökte 36 % av männen som var i åldern år. Tjugofem år senare när dom var i åldern år var andelen rökare bara 6 %. För kvinnorna var motsvarande andelar 32 % respektive 13%, dvs. även här var andelen rökare betydligt lägre än vad som rådde för tjugofem år sedan. På motsvarande sätt för dom som var år 1980: 38 % av männen och 28 % av kvinnorna rökte då. Tjugofem år senare, när dom var i åldern rökte bara 14 % av männen och 10 % av kvinnorna. Även bland dessa personer minskade andelen rökare. Två orsaker till denna förändring kan vara: Många har fimpat eller högre dödlighet bland rökare % uppgav att de led av långvarig sjukdom Störst andel dagligrökare bland arbetare jämfört med tjänstemän. Bland arbetare rökte 19 % av männen och 24 % av kvinnorna. Bland tjänstemännen var motsvarande andelar: 9 % resp. 11 %. Rättsväsende brott polisanmäldes under gällde mord, dråp samt misshandel med dödlig utgång Ja, det är bara 2 % av alla cykelstölder som klaras upp Vart nionde skadegörelsebrott klaras upp, dvs. 11% personer var misstänkta för brott år personer varav 698 kvinnor fick gå i fängelse utan att passera GÅ personer fick boja runt fotleden år Det inkom ansökningar om prövningstillstånd Under år 2007 avgjordes 405 ärenden, varav 387 avslogs. X/100 = 387/405 ger X = ca 96 %.

14 Allt färre brott klaras upp, dock med en viss ökning fr.o.m. millenniumskiftet. Med den definition som används kan mer än 100 % av brotten klaras upp. Så här t.ex.: År 1 sker osedvanligt få mordbränder, bara mot vanligtvis runt Men däremot klaras ett stort antal (närmare bestämt 1 500) av förra årets mordbränder upp. Uppklaringsprocenten för år 1 blir då: X/100 = 1500/1 000 ger X = 150 %!!! Nej, det hade varit bättre att börja med 1978, dvs. året efter att fylleri avkriminaliserats % av klotterbrotten klaras upp Ökningen av våldtäkter och minskningen av brott avseende sexuellt tvång och utnyttjande kan till viss del förklaras av den lagändring som trädde i kraft den 1 april Lagändringen innebar att de gärningar som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande, nu bedöms som våldtäkt. Utbildning och forskning % ( ) av befolkningen i åldern år hade eftergymnasial utbildning grundskolelever läsåret 2007/ Det fanns lärare i grundskolan läsåret 2007/ Betygsfördelningen i engelska var: 38,4 % G 36,9 % VG 18,5 % MVG och 6,1 % hade ej uppnått målen. Betygsfördelningen i matematik: 53,5 % G 27,5 % VG 11,9 % MVG och 7,0 % hade ej uppnått målen. Matte verkar vara svårast av grundskolans elever hade annat modersmål än svenska. Procentuellt blir det: X/100 = / ger X = ca 17 %. Vanligaste språket vid sidan av svenska var arabiska. X/100 = / ger X = 18 % ,9 % hade uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskolor. Andelen var störst på Naturvetenskapsprogrammet, 95,3 %. Betygspoängen var högst på Naturvetenskapsprogrammet, 16, högskolenybörjare läsåret 2006/07. Andelen kvinnor bland nybörjare vid KTH var 26 % Utbildningskostnad för grundskolan år 2006: kr.

15 Antal elever i grundskolan: (läsåret 2006/07). 522, 535 Kostnaden per grundskolelev blir: / = kr. Utbildningskostnad för gymnasieskolan: kr. Antal elever i gymnasieskolan: (hösten 2006). Kostnaden per gymnasieelev blir: / = kr För varje ny avgångskull har övergångsfrekvensen ökat ända fram till och med avgångskullen 2000/01. (Dock med undantag för kullen 1994/95, vilket förklaras i bredvidtexten till diagrammet.) Därefter har övergångsfrekvensen minskat för varje ny avgångskull var andelen lika stor men 1996 var andelen med eftergymnasial utbildning större än andelen med förgymnasial utbildning Danderyd har störst andel högutbildade (52 %). Stockholm har störst antal högutbildade ( ) Ca en tredjedel (35 %). Kultur och fritid (ca 57 miljoner) böcker lånades ut år Barnböcker stod för flest utlån (48 % av samtliga lån) Det fanns 169 dagstidningar år Av dessa var 85 st. borgerliga och 28 st. socialistiska Det fanns 710 biografer i Sverige år filmpremiärer ägde rum under år Totalt gjordes besök vid Vasamuseet under föreställningar på Operan under år 2006 med besökare handbollsföreningar. 50 varpaföreningar. Förmodligen fanns övervägande delen på Gotland eftersom varpa mer eller mindre är nationalsport på ön ifråga Mest reste åldersgruppen år, år och år. Runt 70 % av dem hade gjort en semesterresa. Minst reste åldersgruppen år. Endast 34 % av dem hade gjort en semesterresa. Ensamstående utan barn. 59,7 % av dem har gjort en semesterresa ,2 % har tillgång till fritidshus. Socioekonomisk grupp med högst andel med tillgång till fritidshus var Högre tjänstemän 67,0 % Utvecklingen är i stort densamma Övre diagrammet: Fotboll är den överlägset största idrotten. Under hela perioden har antalet föreningar legat på strax under Både gymnastik och friidrott har haft en nedåtgående trend.

16 16 Mellersta diagrammet: Ridsporten hade en kraftig uppgång under 10-årsperioden Därefter har antalet föreningar förblivit tämligen konstant. Även golf har ökat, men där har ökningen varit jämnt fördelad över hela perioden. För tennis är det precis tvärtom en nedåtgående trend under hela perioden. Nedre diagrammet: Innebandy blev som namnet antyder en innesport och ökade kraftigt fram till 1995 varefter det skedde en stagnation följd av en märkbar nedgång. Både ishockey och bandy har tappat i slutet av perioden Den 1 januari 2002 sänktes bokmomsen från 25 till 6 procent. Den minskade med 19 procentenheter. Skall man uttrycka minskningen i procent (Z) så blir uträkningen som följer: 25 (Zx25)/100 = 6 ger Z = 76 % Medborgarinflytande Riksdagsvalet år 2006: röstberättigade varav röstade, dvs. 82,0 %. Riksdagsvalet år 1982: Röstberättigade varav röstade, dvs. 91,4 %. Valdeltagandet har sjunkit drastiskt, vilket kan ses som en försvagning av demokratin. Ofta talas det också om att det är politikerföraktet som ökat och gör sig gällande i lägre valdeltagande Mandatfördelningen efter 2006 års val: m 97, c 29, fp 28, kd 24, mp 19, s 130 och v Rusdrycksförbud (27 aug. 1922) Högertrafik (16 okt. 1955) Pensionsfrågan (13 okt. 1957) Kärnkraften (23 mars 1980) EU (13 nov. 1994) Införandet av euron (14 sept. 2003) Resultatet av folkomröstningen om högertrafik gav följande resultat: För införande av högertrafik röstade 15,5%. För bibehållande av vänstertrafik röstade 82,9%. Blanka röster 1,6 %. Och av resultatet kan vi dra slutsatsen att folkomröstningar är rådgivande och inte beslutande Valdeltagande har varit extremt lågt (38 %)! Valdeltagandet var lägst i Blekinge län (32%) och högst i Stockholms län (42 %). Om vi drar giltiga valsedlar från samtliga valsedlar får vi antalet ogiltiga. Det blir och andelen fås ur: X/100= / ger X= 2,8% Lotteririksdagen eftersom många frågor fick avgöras med lottens hjälp. Detta eftersom mandatfördelningen efter valet 1973 blev 175 borgerliga

17 17 platser och 175 socialistiska platser. Man sänkte antalet platser till På väg mot fifty fifty Ett lite svårupptäckt förhållande är att skillnaden i valdeltagandet för samtliga röstberättigade och förstagångsväljare var som störst vid valen 1988 och Då var valdeltagandet 10 procentenheter lägre bland förstagångsväljarna (1988: 86 resp. 76 % och 2002: 80 resp. 70 %) ,3 % har medlemskap i något politiskt parti 2006/07. I början på talet var motsvarande andel 13,8 % Moderaternas starkaste fäste är Danderyd (59,7 %) och dess svagaste Överkalix (7,1 %) Vänsterpartiets starkaste fäste är Pajala (22,8 %) och dess svagaste Vellinge (1,1 %). Tio-i-topp Erik som bärs av , men vanligaste tilltalsnamnet är Lars; tilltalas så Maria som bärs av , men vanligaste tilltalsnamnet är Anna, tilltalas så Nej, Johansson är det vanligaste efternamnet. Svensson kommer först på nionde plats Lindberg på 19:e plats William, Lucas, Elias. 614 Wilma, Maja, Ella Onsdagen den 14:e mars föddes 375 barn. Konstigt det där med att nästan alla lördagar och söndagar kommer längst ner på listan. Och är det en vanlig vardag som kommer långt ner, så är det inte en vanlig vardag. Ta den första vardagen som dyker upp om man börjar bakifrån i listan; det visar sig vara en onsdag på plats 352. Men det är ingen vanlig onsdag det är ju en röd dag nämligen Annandag jul! I Danderyds kommun för det är den kommun där det finns flest antal personer med läkarutbildning per kommuninnevånare (188 st.) Pajala i Norrbottens län, där 30,2 % av invånarna är 65 år eller äldre Stockholm 4 228, Sundbyberg och Solna inv./km 2. Åtta kommuner har mindre än en invånare per kvadratkilometer.

18 Onsdagar December hekto godis per person i veckan, dvs. sammanlagt käkar familjen 1,2 kilo i veckan. 3 hekto per person i veckan, dvs. sammanlagt käkar familjen 1,2 kilo i veckan. Pappa Lars är överviktig. Lars köper underkläder för 11 kr i månaden, Anna för 62 kr. Dom har en silvergrå Volvo av 1999 års modell Ja både Simon och Emma har eget rum och egen mobiltelefon. Det är bara Simon som har TV på sitt rum. Dom ägnar två timmar i veckan åt läxor.

19 19

20 20

Övningsuppgifter till Statistisk årsbok 2005

Övningsuppgifter till Statistisk årsbok 2005 Övningsuppgifter till Statistisk årsbok 2005 Befolkning 1 Vad var Sveriges folkmängd den 31 december 2003? Hur många invånare bor det per km 2 enligt tabellen? Vilken folkmängd har din egen kommun; och

Läs mer

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09 Högskoleverket Delprov DTK 2005-04-09 2 ALKOHOLFÖRSÄLJNING Folkmängden i de redovisade länderna 1995. Miljoner invånare. Land Invånare (miljoner) Liter 100-procentig alkohol/inv. Försäljningen av alkoholhaltiga

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Befolkning efter ålder och kön

Befolkning efter ålder och kön 12 Befolkning efter ålder och kön Annika Klintefelt Ålderspyramid 2002 samt prognos 2012 Åldersstrukturen i Sverige är ett resultat av framförallt växlingar i antalet födda. Spåren av ett ovanligt högt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.479.000 Förväntad BNP-utveckling + 0,9 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet (mars 2015) 10,3 % Bostadsbyggande

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden Berndt Öhman Varsel per kvartal 1992-2010 70 60 50 40 30 20 10 0 Varsel Den internationella krisen 2007- Sverige hösten 2008 ökade varsel En arbetsmarknad

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:1 13.2.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2015 Gästnätterna på hotellen minskade i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Fackliga aktiviteter

Fackliga aktiviteter Kapitel 4 Fackliga aktiviteter Inledning Åren 2000 och 2001 var i genomsnitt 58 procent av befolkningen i åldrarna mellan 16 och 84 år, ungefär 4 miljoner personer, medlemmar i någon facklig organisation

Läs mer

TEMA UTBILDNING RAPPORT 2013:2. Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter

TEMA UTBILDNING RAPPORT 2013:2. Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter TEMA UTBILDNING RAPPORT 23:2 Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter Producent Producer SCB, enheten för utbildning och arbete Statistics Sweden, Education and jobs SE-7 89 Örebro +46

Läs mer

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar Luleåbornas hälsa Fakta, trender, utmaningar Inledning Den här foldern beskriver de viktigaste resultaten från två stora hälsoenkäter där många luleåbor deltagit. Hälsa på lika villkor? är en nationell

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 2

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 2 Kapitel 2.1 2101, 2102, 2103, 2104 Exempel som löses i boken. 2105 Hela cirkeln är 100 %. Den ofärgade delen är 100 % - 45 % = 55 % 2106 a) Antalet färgade rutor 3 = b) 3 = 0, 6 c) 0,6 = 60 % Totala antalet

Läs mer

MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012. All statistik i punktform

MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012. All statistik i punktform MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012 All statistik i punktform Innehåll 1 Mål: God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling... 3 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 3 1.2 Barn och ungas uppväxtvillkor...

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning Befolkning och befolkningsförändringar, utbildningsnivå, arbetsmarknad, inkomster m.m. Underlag från Statistiska Centralbyrån, SCB, om inte annat anges Promille

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

Den svenska statistiken 3 Människorna i Sverige 4 Samhällets ekonomi 6 Utbildning, jobb och dina pengar 8 Val och partier 10

Den svenska statistiken 3 Människorna i Sverige 4 Samhällets ekonomi 6 Utbildning, jobb och dina pengar 8 Val och partier 10 Statistik är ett fantastiskt verktyg för att förstå samhället, granska uttalanden och bygga argument. Vi vill att alla ska ha möjlighet att hitta fakta och slå hål på myter med hjälp av vår statistik.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2014:4 16.5.2014 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2014 Färre hotellgästnätter i april Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

3-7 Procentuella förändringar

3-7 Procentuella förändringar Namn: 3-7 Procentuella förändringar Inledning Du har arbetat mycket med procent, rabatter och påslag. Nu skall du lära dig konsten att beräkna procentuella förändringar. Som alltid gäller att du måste

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Finländarnas resor 2009

Finländarnas resor 2009 Transport och turism 2010 Finländarnas resor 2009 Finländarna gjorde fler fritidsresor och färre tjänsteresor år 2009 Finländarnas utlandsresor ökade år 2009 kraftigare än under åren innan och antalet

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

Omflyttningens demografi

Omflyttningens demografi Efterkrigstidens invandring och utvandring 49 Omflyttningens demografi Det är som regel unga människor som flyttar. Under etableringsfasen i livet är det vanligast att flytta d.v.s. från den åldern då

Läs mer

KOMMUNDEL 3: BRANDBERGEN/RAMSDALEN/SVARTBÄCKEN

KOMMUNDEL 3: BRANDBERGEN/RAMSDALEN/SVARTBÄCKEN KOMMUNDEL 3: BRANDBERGEN/RAMSDALEN/SVARTBÄCKEN 3.1 3.2 3.1=Ramsdalen/Svartbäcken 3.2= Innehåll Befolkningssammansättning och boende.. 77 Sysselsättning 79 Möjlighet till kunskap och utbildning. 1 Ungdomars

Läs mer

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23 Stålåret 214 Diagrambilaga 215-1-23 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Indien Kina Prognos USA Euroområdet -5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Källa:

Läs mer

UNG. Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor

UNG. Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor UNG G A ID 2015 Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor Ung idag 2015 Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor Innehåll Inledning... 4 Behöriga till gymnasiet... 6 Utan gymnasieutbildning...

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 -

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 - Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda Pressmeddelande 2014-11-20 Global undersökning av världens ledande nätresebyrå Expedia Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda 7 av 10 svenskar upplever

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Ännu inte under delmålet 100. 107 människor drunknade 2008 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning 350 - 300 - 250 - 200 - 150 -

Ännu inte under delmålet 100. 107 människor drunknade 2008 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning 350 - 300 - 250 - 200 - 150 - Drunkningsolyckor Ännu inte under delmålet 100 107 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 107 personer omkommit i vattenoch isolyckor under. Det är fyra fler

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer