Facit Övningsuppgifter Statistisk årsbok 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Facit Övningsuppgifter Statistisk årsbok 2009"

Transkript

1 1 Facit Övningsuppgifter Statistisk årsbok 2009 Befolkning 1 60 Sveriges folkmängd var den 31 dec Det motsvarar 22 invånare per km / = 22,38 OK! Du har nog hittat rätt uppgift för din egen kommun Det fanns personer som var 100 år eller mer i Sverige den 31 december män och kvinnor 3 64 År 2050 beräknas vi vara invånare i Sverige Antalet levande födda var år Kolla på det år du föddes och läs av i tab. 63. (Det är dom två kolumnerna längst åt höger du ska kolla på.) 5 63 Det föddes flest antal barn ( ) år 1909, och minst antal barn (85 020) år Den återstående medellivslängden vid födelsen var för födda : 71,93 år för männen och 76,83 år för kvinnorna. För födda var motsvarande värden: 78,47 år för männen och 82,76 år för kvinnorna. Livslängden har alltså ökat med i runda tal 6,5 år för männen och 6 år för kvinnorna på 37 år av Sveriges totala folkmängd om var utrikes födda. Andelen utrikes födda var: X/100 = / ger X = 13,4 % Under år 2007 invandrade personer till Sverige samtidigt som utvandrade. Det gav ett överskott i befolkningsförändringen för det året på personer Städer utan förorter: Bombay (Indien) 12,0 milj., Karachi (Pakistan) 11,6, milj., Istanbul (Turkiet) 10,8 milj., Moskva (Ryssland) 10,5 milj. och Sao Paulo (Brasilien) 10,2 milj. Storstadsområden: Tokyo (Japan) 34,7 milj., Söul (Sydkorea) 24,0 milj., New York (USA) 21,8 milj., Mexico City (Mexiko) 19,2 milj. och Sao Paulo (Brasilien) 19,2 milj Bland de europeiska länderna har männen längst medellivslängd i Andorra (80,6 år). För kvinnorna är det i också i Andorra som de har längst medellivslängd (86,6 år). Medellivslängden i Swaziland är 31,7 år för män och 32,3 år för kvinnor. Att den är så låg förklaras till stor del av den höga barnadödligheten. Singapore är det asiatiska land som uppvisar högst medellivslängd för män (79,3 år) och Japan för kvinnor (85,6 år) Nej, det är väl bara för år 1750 man kan tala om en riktig pyramid.

2 Spädbarnsdödligheten har minskat drastiskt sedan 1800-talets början. Spädbarnsdödligheten har alltid varit högre bland pojkar. 53 På grund av bättre hygien och ständiga landvinningar på läkekonstens område överlever allt fler. Att spädbarnsdödligheten däremot är tämligen konstant under det första dygnet kan förklaras av att de barn som inte överlever sitt första dygn är behäftade med så allvarliga fel att läkekonstens landvinningar ändå inte hjälper i dessa fall. Att andelen ändå sjunker under senare delen av 1900-talet kan förklaras av att man nu bl.a. kan rädda allt fler av de som är för tidigt födda Runt Flest födda under juli månad ,5 % år 2050 Miljö och väder 1 15, av de 100 stationerna har sommaren 2002 som den varmaste medan ingen (0) har 2008 som varmast. Juli 2003 var varmare än juli 2006 i norra Sverige, medan förhållandet var det omvända i södra Sverige Flest högsommardagar år 2007 hade Lund med 45 st. Högsommardag är dygn (från kl. 19 till kl. 19) då maxtemperaturen är lägst 25,0 0 C. Flest antal frostdagar hade Kiruna-Esrange med 232 st. Frostdag är dygn (från kl. 19 till kl. 19) då minimitemperaturen är under 0,0 0 C. Flest dagar med nederbörd hade Hemavan med 240 st. 35 av 93 stationer som redovisade 2007 hade nederbörd mer än hälften av årets dagar ,6 0 C i Vuoggatjålme 2 februari ,0 0 C i Målilla 29 juni 1947 och i Ultuna 9 juli Åstrilt mm år Skogsmark ha Berg, fjäll ha Vatten ha Myr ha Jordbruksmark ha Gräsbevuxen mark ha Bebyggd mark ha Täkter ha Golfbanor, skidpistar ha Totalt ha Skogsyta: X/100 = / ger X=53%. Vattenyta: X/100 = / ger X=9 %.

3 % av den bebyggda marken är fritidshus X/100= / ger X=14 % Nationalparker. Yngst är Fulufjället. (Beslutsår 2002.) De fem största efter areal: Padjelanta, Sarek, Stora Sjöfallet, Muddus och Fulufjället X/100 = / ger X= 1,6 % Län med flest Naturreservat: Västra Götaland med 335 st. Störst areal Naturreservat: Norrbottens län ha Antalet djur- och växtskyddsområden har minskat något, liksom den sammanlagda ytan av dessa Giftiga drivmedel: ton Bechsteins fladdermus och Fjällräv Cirka 85 % av tidningspapperet återvinns. Kravet är uppfyllt eftersom det var 75 %. 90 % av bilarna återvinns och det är 5 procentenheter över återvinningskravet Ja, kanske speciellt om man ser på den globala utvecklingen. I Sverige var 1930-talet och 1990 och framåt varma. Däremot var och 1870-talet kalla i Sverige USA släppte ut miljoner ton CO 2. Sverige släppte ut 51 miljoner ton. Det innebär att USA släppte ut 114 gånger mer än Sverige Jordbruk, skogsbruk och fiske Skörden av matpotatis uppgick till ton svin år 2007; svin år älgar sköts år ton torsk ilandfördes på Ostkusten år Totalt ilandfördes ton torsk varav 725 ton i utlandet detta år yrkesfiskare år År 1970 fanns det På Ostkusten fanns det 433 yrkesfiskare. Alltså: X/100=433/1 673 ger X = 26 % Bufflar Indien Hästar USA

4 Italien 19 % Frankrike 18 % Spanien 14 % Summa 51 % De tre stora vinproducenterna har alltså tillsammans hälften av världsproduktionen Vete och råg: I början av 1900-talet var råg vanligast. Runt 1925 tog vete över och dominerar nu helt. Största veteskörden var år 2004 och största skörden av råg var Korn och havre: I början av 1900-talet var havre det dominerande sädesslaget. Korn hade en låg nivå fram till 1950, varefter den ökade kraftigt och i början av 60-talet blev kornskörden större än havreskörden. Både korn och havre gav störst skörd år Varje år har åkerarealen minskat med en yta motsvarande fotbollsplaner. 6,8 % av åkerarealen är KRAV-kontrollerad Foderfisk är fisk som ilandförts i syfte att användas till annat än människoföda. Mer än hälften (53 %) av den totala fångsten utgjordes av foderfisk Gran 42 %, Tall 39 %, Björk 11 %, Övriga lövträd 5 % och Torra träd 3 %. Näringsverksamhet kg falukorv, medisterkorv liter glass lastbilar kr var saluvärdet (kr/lastbil) / ger ca kr/lastbil Verkstadsindustrin X/100= / ger X = 48,7 % Estland 188 Ukraina 187 Litauen 184 Japans index har ökat från 100 år 2000 till 109 år USA har haft en lägre industriproduktionsökning än Sverige under perioden ifråga (107 resp. 116) Kina 31 % Indien 25 % Summa 56 %

5 års kapacitetsutnyttjande låg på ungefär 82%. År 2008 låg kapacitetsutnyttjandet runt 90 % (på väg nedåt) Företagskonkurserna var som högst 1992 då över företag gick i konkurs. Det motsvarar 85 företag i konkurs varje arbetsdag miljoner övernattningar gjordes under Uppskattningsvis gjordes 23 % av utländska gäster, eftersom 11 miljoner av övernattningarna gjordes av utländska gäster De tre år med mer än aktiebolag är Energi Lule älv kw Ångermanälven kw Indalsälven kw Ume älv kw Dalälven kw Andelen av den utbyggda vattenkraften som kom från Norrland X/100 = ( ) / ger X = 82% Massa-, pappers- och pappersvaruindustri, förlag, grafisk industri milj. kwh Stål- och metallverk milj. kwh Verkstadsindustri milj. kwh Följande bränslen visar på sänkt användning: Stadsgas, Ånga och hetvatten, Bensin och Eldningsolja Andel av elenergin som producerats av kärnkraftverk: Räknat på brutto för Kärnkraft och Produktion får vi: X/100 = / ger X = 45 %. Räknat på netto för Kärnkraft och Produktion får vi: X/100 = / ger X = 44 % Lägenhet 72,1 öre, Villa utan elvärme 65,5 öre, Villa med elvärme 62,2 öre. Upp och ner för alla tre kategorierna Här är några länder som har nästan enbart vattenkraft. (Procentandelarna som anges har uträknats utifrån tabellvärdena.) Paraguay 100,0 % Etiopien 99,3 % Norge 98,9 % länder har kärnkraftverk.

6 Ja, i fyra länder: Frankrike 77 % Litauen 64 % Slovakien 54 % Belgien 54 % Ryssland 16 %, Kina 2 % och USA 19 % I slutet på 60-talet eller början av 1970-talet mars ,6 % av de röstberättigade röstade Grovt uppskattat utifrån diagrammet: Från till , dvs. 12 gånger Efter sex till sju månader har ett vindkraftverk producerat lika mycket energi som det har gått åt för att tillverka det. Den totala energin som går åt för att bygga ett vindkraftverk motsvarar bara en procent av vindkraftens totala produktion. Bostäder, byggande och bebyggelse Totalt fanns lägenheter, varav i flerbostadshus och i småhus ) 3 rum och kök ) 4 rum och kök ) 2 rum och kök Ja, antagligen klagar du över att det inte är små lägenheter som toppar listan. Det är ju en liten lägenhet man behöver och har råd med som första lägenhet. Alltså efterfrågas nog en satsning på 1:a med kök av lägenheter var hyreslägenheter 2007, vilket ger: X/100 = / ger X = 30 %. Året innan var det 36 % som var hyreslägenheter: X/100 = / Årshyra för 1 rum och kök är kr, dvs / 12 = kr i månadshyra. Årshyra för 2 rum och kök är kr, dvs / 12 = kr i månadshyra lägenheter i flerbostadshus var lediga till uthyrning, vilket motsvarar 1,4 % Åren runt Miljonprogrammet Bostadsbyggande sjunker drastiskt. 176 I början av 1970-talet fanns 60 % av de färdigställda lägenheterna i flerbostadshus, i slutet av 70-talet var det precis tvärtom med 60 % av lägenheterna i småhus.

7 Man har uppskattat bostadsbeståndet genom att utgå från senaste Folkoch bostadsräkningen som genomfördes Och för varje år har man uppdaterat antalet utifrån inrapporterade uppgifter om nybyggnad, ombyggnader och rivningar Den genomsnittliga hyran i januari för efterfrågad lägenhet var kr. Handel med varor och tjänster butiker med en omsättning om milj. kr inkl. moms. Omsättning per butik: / = ca 19 milj. kr ,8 liter 100-procentig alkohol Endast ett år, nämligen Vi importerar kläder för kr. 199 Vi exporterar kläder för kr. Importvärdet är ca 2,5 gånger så stort som exportvärdet Vi importerar fordon för vägar för kr. 199 Vi exporterar fordon för vägar för kr. Vi vann på bilaffärerna, närmare bestämt kr Tyskland kr. Danmark kr. Norge kr. Storbritannien kr. Nederländerna kr. Summa kr. De fem ländernas andel av det totala importvärdet blir: X/100 = / ger X = 49 % Tyskland kr. Norge kr. USA kr. Danmark kr. Storbritannien kr. Summa kr. De fem ländernas andel av det totala exportvärdet blir: X/100 = / ger X = ca 42 % Export av tidningspapper Guld: Kanada Silver: Sverige Brons: Ryssland kr i veckan lägger den genomsnittlige svensken ner på godis.

8 8 Transporter och kommunikationer km i januari Andel öppna för allmän trafik: X/100 = / ger X = ca 50% Totalt 181 mil motorväg 1 jan År 1998 fanns 143 mil Alltså 38 mil broar 1 jan och broar året innan. Dvs. under 2007 tillkom 82 broar personbilar i trafik år Volvo var det vanligaste märket. X/1 000 = / ger X = 235 st st. husvagnar bilar av 2008 års modell. Ja, enligt tabellen är 51,1 procent av bilarna av 1999 års modell eller äldre Antalet dödade och svårt skadade har minskat, medan antalet lindrigt skadade har ökat. Säkerhetsförbättringar på bilar och vägar kan vara en orsak till denna förändring Flest antal dödsolyckor på 70-vägar. Flest antal olyckor med skadade på 50-vägar godsvagnar år Antalet godsvagnar har minskat kraftigt. Från ca år 1990 till ca år Det verkar som om en stor del av transporten gått från järnväg till lastbil, eftersom antalet lastbilar samtidigt ökade från ca år 1990 till över år Göteborg, Brofjorden och Trelleborg Antalet ankommande och avresande passargerare var På andra plats: Landvetter och på tredje plats Stockholm/Skavsta Grekland har världens största handelsflotta om man ser till dödviktstonnage. (17 % av världens tonnage.) Sveriges handelsflotta utgjorde 0,7 % av världens handelsflotta om man ser till dödviktstonnage ,241 Fler utrikes än inrikes resp Man kan se en kraftig nedgång efter attentatet. Att minskningen inte är så stor i september 2001 har ju att göra med att nästan halva månadens flygtrafik hade skett före attentatet. Framförallt ser man att nedgången är speciellt kraftig till New York.

9 Antalet EU-moppar var vid årsskiftet 2004/05 och vid årsskiftet 2007/08. Det innebär att antalet fördubblats på tre år mil. Den sammanlagda körsträckan för Sveriges personbilar motsvarar tur-och-retur- resor till månen. Informations- och kommunikationsteknik % av männen och 17 % av kvinnorna har aldrig använt Internet. Totalt var det 15 % som aldrig använt Internet % av männen och 36 % av kvinnorna har köpt eller beställt varor/tjänster för privat bruk via Internet. Totalt sett 39 % % av befolkningen i åldern år har använt fildelningsprogram. Andelen som använt fildelningsprogram avtar med stigande ålder. Andelen är nästan 3 gånger större bland män än bland kvinnor ,8 miljarder SMS. Det skickades 41 SMS per abonnemag i månaden. I Norge skickades 93 SMS per kund och månad; i Danmark % hade tillgång till dator i hemmet år Resor och logi Över 1 miljon ( ). För övrigt se svaret på fråga 3. Arbetsmarknad Ja, så är det allt! Se bara på den genomsnittliga månadslönen för folk med olika lång utbildning: förgymnasial utb. 9 år gymnasial utb. 2 år gymnasial utb. längre än 2 år eftergymnasial utb. 3 år eftergymnasial utb. längre än 3 år forskarutbildning ,7 % av ungdomarna i åldern år var arbetslösa år I hela befolkningen (15 74 år) var 6,1 % arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten är alltid högre än för hela befolkningen i yrkesverksam ålder Åren 1993 och 1994 var många ungdomar arbetslösa. Men även åren och de senaste åren var ungdomsarbetslösheten hög % av männen och 51 % av kvinnorna. Alltså, under ett år, gick hälften av dom sysselsatta till arbetet två gånger eller mer fast dom borde ha sjukskrivit sig.

10 10 53 % av männen och 57 % av kvinnorna tycker att dom har alldeles för mycket att göra. 34 % av männen och 43 % av kvinnorna anser sig ha ett psykiskt påfrestande arbete. 20 % av männen och 19 % av kvinnorna anser sig ha ett enformigt arbete. 76 % av männen och 78 % av kvinnorna anser sig i det stora hela vara mycket nöjd med sitt arbete Sjukfrånvaron är högst under 1:a kvartalet. Chansen att gissa rätt är 25 %, eller 1 på 4. 3,5 % 1:a kvartalet Arbetslösa 2007 Finland 8 % (avser 2006) Sverige 5 % Danmark 4 % Norge 3 % Island 2 % Högst arbetslöshet år 2007 hade Slovakien med 11 % Förmodligen blir 2008 års stapel hög på grund av den stora mängden varsel under slutet på året. Och eftersom varslen fortsatte under 2009 så blir förmodligen även dess stapel hög Norrbottens län, Örebro län, Östergötlands län och Gotlands län. (Enligt kartan i textavsnitt 262.) Bland vaktmästarna gäller lika lön för lika arbete. De kvinnliga domarna har betydligt lägre lön än sina manliga kollegor. Priser och konsumtion ,02 kr, dvs. 2 öre ,33 kr, dvs. 33 öre ,43 kr, dvs. 43 öre ,00 kr kr år 1950 motsv. 16:32 i 2007 års priser. Alltså kostade Volvon din farfar köpte x16:32 kr i 2007 års priser, dvs kr. Och din far betalade kr för sin Volvo år Slutsats: Farfars Volvo var dyrare kr år 1930 motsvarar 26:20 kr i 2007 års penningvärde. Och eftersom modern behövde betala 40:50 kr, så kan man säga att det var billigare förr; och det fast modern fått specialerbjudandet att gå för halva priset. Så egentligen var det betydligt billigare att gå på bio förr!!! kr år 1960 motsv. 10:43 i 2007 års priser. TV:n inköpt 1960 kostade då 1 100x10,43 kr i 2007 års priser, dvs kr.

11 11 TV:n inköpt 1990 kostade kr i 2007 års priser (6 500x1,40), eftersom 1 kr år 1990 motsv. 1,40 kr i 2007 års priser. Dessutom vet vi att TV:n inköpt 2007 kostade kr. Slutsats: TV-apparaterna blir bara billigare och billigare Mjölkpriset i 2007 års priser: Under 1950-talets senare hälft och början av 60-talet steg mjölkpriset kraftigt. Dyrast var mjölken 1972 då den kostade 9:36 kr. Under slutet på perioden fr.o.m har priset i stort sett legat mellan 6-8 kr. 333 Kilopriset på apelsiner: Kolla om bredvidtexten till diagrammet är ok. 333 Priset på falukorv i 2007 års priser: Kolla om bredvidtexten till diagrammet är ok. 334 Kilopriset på kaffe i 2007 års priser: Kolla om bredvidtexten till diagrammet är ok. 334 En halv liter öl klass II i 2007 års priser: Kolla om bredvidtexten till diagrammet är ok. 334 En liter Renat i 2007 års priser: Kolla om bredvidtexten till diagrammet är ok. 335 För svar på prisutvecklingen för bensin, eldningsolja och elström, se kommentarerna i anslutning till diagrammen. 336 För svar på prisutvecklingen för biobiljett, dagstidning och snus, se kommentarerna i anslutning till diagrammen Rekreation och kultur ( 1,0) samt Post och tele (-2,0) Priset på Audiovisuell och fotografisk utrustning sjönk med 12,4 procent. Hälso- och sjukvård Drygt hälften (52 %) av alla män i åldern år är överviktiga. Andelen överviktiga är störst, 65 %, i åldersgruppen år. Andelen överviktiga män har ökat från 35 till 52 % Mer än var tredje kvinna (35 %) i åldern år är överviktig. Andelen överviktiga är störst, 51 %, i åldersgruppen år. Andelen överviktiga kvinnor har ökat från 26 till 35 % % av killarna i åldern år var Trött för jämnan. 16 % av tjejerna i motsvarande ålder var det också. Alltså mer än dubbelt så stor andel trötta tjejer som killar. 19 % av killarna och 28 % av tjejerna i åldern år hade Besvär med sömnen. Alltså vanligare att tjejerna hade problem med sömnen.

12 En fjärdedel av männen (26 %) och en dryg tredjedel (39 %) av kvinnorna lider av nackvärk. Om man för ungdomar år jämför andelen med nackvärk åren 1980 och kan följande konstateras: Bland ungdomar har andelen med nackvärk ökat bland killarna från 9 till 13 % och och bland tjejerna från 13 till 30 %. En möjlig förklaring till denna ökning kan vara allt sittande framför datorn Antalet vårdplatser var Under år 2007 gjordes 25,3 miljoner läkarbesök. Ja, det har hela tiden legat runt 25 miljoner läkare, vilket motsvarar 320 läkare per inv Rätt svar är kr Medelpriset per recept var 360:80 kr. 100-kronorsvallen sprängdes år 1984, 200-kronorsvallen sprängdes år 1992 och 300-kronorsvallen sprängdes år män och 17 kvinnor, dvs. totalt 99 personer drunknade år Ja, försök förklara att det är nästan fem gånger fler män än kvinnor som drunknar. Möjliga orsaker: simkunnighet, alkohol, fler män aktiva på, i och omkring vatten m.m män och 116 kvinnor, dvs. totalt 422 dödade i fordonsolyckor. Ja, försök förklara att det är nästan tre gånger fler män än kvinnor som omkommer. Möjliga orsaker: fler män än kvinnor ute i trafiken, alkohol m.m Fler flickor än pojkar röker. År 2007 rökte ca 7 % av pojkarna och 10 % av flickorna. Däremot är andelen snusare betydligt större bland pojkarna än bland flickorna (5 % bland flickorna och 18 % bland killarna år 2007). Alkoholkonsumtionen ökade fram till millenniumskiftet, varefter den sjunkit de senaste åren. Vid senaste undersökningen uppgav drygt 20 % av såväl killarna som tjejerna att de intensivkonsumerar alkohol någon gång per månad. I början av 70-talet var bruket av narkotika på en mycket hög nivå. Runt 15% av eleverna i åk 9 uppgav då att de använt narkotika någon gång. Andelen som brukade narkotika sjönk sedan fram till 1985, då mindre än 5 % uppgav att de använt narkotika någon gång. På denna nivå låg sedan användningen av narkotika fram till år 1994, då bruket åter ökade t.o.m varefter en minskning åter skett. Och enligt senaste undersökningen uppgår bruket av narkotika till runt 5-6 % av eleverna i åk Ja, utvecklingen är snarlik med en hög andel som använt narkotika under 1970-talet, en kraftig nedgång under 80-talet följt av en kraftig ökning under 90-talet och nedgång fr.o.m. millennieskiftet Bland hela den vuxna befolkningen var andelen rökare större bland männen än bland kvinnorna fram till 1990, varefter en omsvängning skedde

13 13 så att i dagens läge är rökning vanligare bland kvinnor. Men ser man över hela tidsperioden har andelen rökare minskat bland såväl män som kvinnor. Men minskningen har varit kraftigast bland männen. Bland ungdomarna (16-24) ser man samma mönster: andelen rökare har minskat bland såväl män som kvinnor. Men i motsats till vad förhållandet var bland hela befolkningen så har andelen rökare under hela perioden varit större bland tjejerna än bland killarna År 1980 var andelen rökare i åldersgruppen år 25 % bland killarna och 34 % bland tjejerna. Tjugofem år senare (år 2005) när dom var i åldern år var andelen rökare 17 % bland killarna som vuxit till män och 23% bland tjejerna som blivit kvinnor. År 1980 rökte 36 % av männen som var i åldern år. Tjugofem år senare när dom var i åldern år var andelen rökare bara 6 %. För kvinnorna var motsvarande andelar 32 % respektive 13%, dvs. även här var andelen rökare betydligt lägre än vad som rådde för tjugofem år sedan. På motsvarande sätt för dom som var år 1980: 38 % av männen och 28 % av kvinnorna rökte då. Tjugofem år senare, när dom var i åldern rökte bara 14 % av männen och 10 % av kvinnorna. Även bland dessa personer minskade andelen rökare. Två orsaker till denna förändring kan vara: Många har fimpat eller högre dödlighet bland rökare % uppgav att de led av långvarig sjukdom Störst andel dagligrökare bland arbetare jämfört med tjänstemän. Bland arbetare rökte 19 % av männen och 24 % av kvinnorna. Bland tjänstemännen var motsvarande andelar: 9 % resp. 11 %. Rättsväsende brott polisanmäldes under gällde mord, dråp samt misshandel med dödlig utgång Ja, det är bara 2 % av alla cykelstölder som klaras upp Vart nionde skadegörelsebrott klaras upp, dvs. 11% personer var misstänkta för brott år personer varav 698 kvinnor fick gå i fängelse utan att passera GÅ personer fick boja runt fotleden år Det inkom ansökningar om prövningstillstånd Under år 2007 avgjordes 405 ärenden, varav 387 avslogs. X/100 = 387/405 ger X = ca 96 %.

14 Allt färre brott klaras upp, dock med en viss ökning fr.o.m. millenniumskiftet. Med den definition som används kan mer än 100 % av brotten klaras upp. Så här t.ex.: År 1 sker osedvanligt få mordbränder, bara mot vanligtvis runt Men däremot klaras ett stort antal (närmare bestämt 1 500) av förra årets mordbränder upp. Uppklaringsprocenten för år 1 blir då: X/100 = 1500/1 000 ger X = 150 %!!! Nej, det hade varit bättre att börja med 1978, dvs. året efter att fylleri avkriminaliserats % av klotterbrotten klaras upp Ökningen av våldtäkter och minskningen av brott avseende sexuellt tvång och utnyttjande kan till viss del förklaras av den lagändring som trädde i kraft den 1 april Lagändringen innebar att de gärningar som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande, nu bedöms som våldtäkt. Utbildning och forskning % ( ) av befolkningen i åldern år hade eftergymnasial utbildning grundskolelever läsåret 2007/ Det fanns lärare i grundskolan läsåret 2007/ Betygsfördelningen i engelska var: 38,4 % G 36,9 % VG 18,5 % MVG och 6,1 % hade ej uppnått målen. Betygsfördelningen i matematik: 53,5 % G 27,5 % VG 11,9 % MVG och 7,0 % hade ej uppnått målen. Matte verkar vara svårast av grundskolans elever hade annat modersmål än svenska. Procentuellt blir det: X/100 = / ger X = ca 17 %. Vanligaste språket vid sidan av svenska var arabiska. X/100 = / ger X = 18 % ,9 % hade uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskolor. Andelen var störst på Naturvetenskapsprogrammet, 95,3 %. Betygspoängen var högst på Naturvetenskapsprogrammet, 16, högskolenybörjare läsåret 2006/07. Andelen kvinnor bland nybörjare vid KTH var 26 % Utbildningskostnad för grundskolan år 2006: kr.

15 Antal elever i grundskolan: (läsåret 2006/07). 522, 535 Kostnaden per grundskolelev blir: / = kr. Utbildningskostnad för gymnasieskolan: kr. Antal elever i gymnasieskolan: (hösten 2006). Kostnaden per gymnasieelev blir: / = kr För varje ny avgångskull har övergångsfrekvensen ökat ända fram till och med avgångskullen 2000/01. (Dock med undantag för kullen 1994/95, vilket förklaras i bredvidtexten till diagrammet.) Därefter har övergångsfrekvensen minskat för varje ny avgångskull var andelen lika stor men 1996 var andelen med eftergymnasial utbildning större än andelen med förgymnasial utbildning Danderyd har störst andel högutbildade (52 %). Stockholm har störst antal högutbildade ( ) Ca en tredjedel (35 %). Kultur och fritid (ca 57 miljoner) böcker lånades ut år Barnböcker stod för flest utlån (48 % av samtliga lån) Det fanns 169 dagstidningar år Av dessa var 85 st. borgerliga och 28 st. socialistiska Det fanns 710 biografer i Sverige år filmpremiärer ägde rum under år Totalt gjordes besök vid Vasamuseet under föreställningar på Operan under år 2006 med besökare handbollsföreningar. 50 varpaföreningar. Förmodligen fanns övervägande delen på Gotland eftersom varpa mer eller mindre är nationalsport på ön ifråga Mest reste åldersgruppen år, år och år. Runt 70 % av dem hade gjort en semesterresa. Minst reste åldersgruppen år. Endast 34 % av dem hade gjort en semesterresa. Ensamstående utan barn. 59,7 % av dem har gjort en semesterresa ,2 % har tillgång till fritidshus. Socioekonomisk grupp med högst andel med tillgång till fritidshus var Högre tjänstemän 67,0 % Utvecklingen är i stort densamma Övre diagrammet: Fotboll är den överlägset största idrotten. Under hela perioden har antalet föreningar legat på strax under Både gymnastik och friidrott har haft en nedåtgående trend.

16 16 Mellersta diagrammet: Ridsporten hade en kraftig uppgång under 10-årsperioden Därefter har antalet föreningar förblivit tämligen konstant. Även golf har ökat, men där har ökningen varit jämnt fördelad över hela perioden. För tennis är det precis tvärtom en nedåtgående trend under hela perioden. Nedre diagrammet: Innebandy blev som namnet antyder en innesport och ökade kraftigt fram till 1995 varefter det skedde en stagnation följd av en märkbar nedgång. Både ishockey och bandy har tappat i slutet av perioden Den 1 januari 2002 sänktes bokmomsen från 25 till 6 procent. Den minskade med 19 procentenheter. Skall man uttrycka minskningen i procent (Z) så blir uträkningen som följer: 25 (Zx25)/100 = 6 ger Z = 76 % Medborgarinflytande Riksdagsvalet år 2006: röstberättigade varav röstade, dvs. 82,0 %. Riksdagsvalet år 1982: Röstberättigade varav röstade, dvs. 91,4 %. Valdeltagandet har sjunkit drastiskt, vilket kan ses som en försvagning av demokratin. Ofta talas det också om att det är politikerföraktet som ökat och gör sig gällande i lägre valdeltagande Mandatfördelningen efter 2006 års val: m 97, c 29, fp 28, kd 24, mp 19, s 130 och v Rusdrycksförbud (27 aug. 1922) Högertrafik (16 okt. 1955) Pensionsfrågan (13 okt. 1957) Kärnkraften (23 mars 1980) EU (13 nov. 1994) Införandet av euron (14 sept. 2003) Resultatet av folkomröstningen om högertrafik gav följande resultat: För införande av högertrafik röstade 15,5%. För bibehållande av vänstertrafik röstade 82,9%. Blanka röster 1,6 %. Och av resultatet kan vi dra slutsatsen att folkomröstningar är rådgivande och inte beslutande Valdeltagande har varit extremt lågt (38 %)! Valdeltagandet var lägst i Blekinge län (32%) och högst i Stockholms län (42 %). Om vi drar giltiga valsedlar från samtliga valsedlar får vi antalet ogiltiga. Det blir och andelen fås ur: X/100= / ger X= 2,8% Lotteririksdagen eftersom många frågor fick avgöras med lottens hjälp. Detta eftersom mandatfördelningen efter valet 1973 blev 175 borgerliga

17 17 platser och 175 socialistiska platser. Man sänkte antalet platser till På väg mot fifty fifty Ett lite svårupptäckt förhållande är att skillnaden i valdeltagandet för samtliga röstberättigade och förstagångsväljare var som störst vid valen 1988 och Då var valdeltagandet 10 procentenheter lägre bland förstagångsväljarna (1988: 86 resp. 76 % och 2002: 80 resp. 70 %) ,3 % har medlemskap i något politiskt parti 2006/07. I början på talet var motsvarande andel 13,8 % Moderaternas starkaste fäste är Danderyd (59,7 %) och dess svagaste Överkalix (7,1 %) Vänsterpartiets starkaste fäste är Pajala (22,8 %) och dess svagaste Vellinge (1,1 %). Tio-i-topp Erik som bärs av , men vanligaste tilltalsnamnet är Lars; tilltalas så Maria som bärs av , men vanligaste tilltalsnamnet är Anna, tilltalas så Nej, Johansson är det vanligaste efternamnet. Svensson kommer först på nionde plats Lindberg på 19:e plats William, Lucas, Elias. 614 Wilma, Maja, Ella Onsdagen den 14:e mars föddes 375 barn. Konstigt det där med att nästan alla lördagar och söndagar kommer längst ner på listan. Och är det en vanlig vardag som kommer långt ner, så är det inte en vanlig vardag. Ta den första vardagen som dyker upp om man börjar bakifrån i listan; det visar sig vara en onsdag på plats 352. Men det är ingen vanlig onsdag det är ju en röd dag nämligen Annandag jul! I Danderyds kommun för det är den kommun där det finns flest antal personer med läkarutbildning per kommuninnevånare (188 st.) Pajala i Norrbottens län, där 30,2 % av invånarna är 65 år eller äldre Stockholm 4 228, Sundbyberg och Solna inv./km 2. Åtta kommuner har mindre än en invånare per kvadratkilometer.

18 Onsdagar December hekto godis per person i veckan, dvs. sammanlagt käkar familjen 1,2 kilo i veckan. 3 hekto per person i veckan, dvs. sammanlagt käkar familjen 1,2 kilo i veckan. Pappa Lars är överviktig. Lars köper underkläder för 11 kr i månaden, Anna för 62 kr. Dom har en silvergrå Volvo av 1999 års modell Ja både Simon och Emma har eget rum och egen mobiltelefon. Det är bara Simon som har TV på sitt rum. Dom ägnar två timmar i veckan åt läxor.

19 19

20 20

Facit Övningsuppgifter Statistisk årsbok 2010

Facit Övningsuppgifter Statistisk årsbok 2010 1 Facit Övningsuppgifter Statistisk årsbok 2010 Befolkning 1 62 Sveriges folkmängd var 9 256 347 den 31 dec. 2008. Det motsvarar 23 invånare per km 2. 9 256 347 /410 335 = 22,56 OK! Du har nog hittat rätt

Läs mer

Facit Övningsuppgifter Statistisk årsbok 2005 Befolkning

Facit Övningsuppgifter Statistisk årsbok 2005 Befolkning Facit Övningsuppgifter Statistisk årsbok 2005 Befolkning 1 79 Sveriges folkmängd var 8 975 670 den 31 dec. 2003. Det motsvarar 22 invånare per km 2. 8 975 670 /410 335 = 21,87 OK! Du har nog hittat rätt

Läs mer

Övningsuppgifter till Statistisk årsbok 2009

Övningsuppgifter till Statistisk årsbok 2009 1 Övningsuppgifter till Statistisk årsbok 2009 Befolkning 1 Vad var Sveriges folkmängd den 31 december 2007? Hur många invånare bor det per km 2 enligt tabellen? Vilken folkmängd har din egen kommun; och

Läs mer

Övningsuppgifter till Statistisk årsbok 2005

Övningsuppgifter till Statistisk årsbok 2005 Övningsuppgifter till Statistisk årsbok 2005 Befolkning 1 Vad var Sveriges folkmängd den 31 december 2003? Hur många invånare bor det per km 2 enligt tabellen? Vilken folkmängd har din egen kommun; och

Läs mer

Tio-i-topp Statistisk årsbok 2007

Tio-i-topp Statistisk årsbok 2007 Medel SVENSSON Tio-i-topp Statistisk årsbok 2007 674 Familjen Medelsvensson The average Swedish family En ofta återkommande fråga vi får på SCB är hur Medelsvensson ser ut. Den frågan är omöjlig att besvara,

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09 Högskoleverket Delprov DTK 2005-04-09 2 ALKOHOLFÖRSÄLJNING Folkmängden i de redovisade länderna 1995. Miljoner invånare. Land Invånare (miljoner) Liter 100-procentig alkohol/inv. Försäljningen av alkoholhaltiga

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Befolkning efter ålder och kön

Befolkning efter ålder och kön 12 Befolkning efter ålder och kön Annika Klintefelt Ålderspyramid 2002 samt prognos 2012 Åldersstrukturen i Sverige är ett resultat av framförallt växlingar i antalet födda. Spåren av ett ovanligt högt

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna

Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna i diagram och tabeller Rapport 2003:21 Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna i diagram och tabeller Statistikenheten 2003-10-30 Referens Marianne

Läs mer

Sverige ligger på den Skandinaviska halvön i norra Europa. En stor del av Sverige, cirka en sjättedel, ligger ovanför polcirkeln.

Sverige ligger på den Skandinaviska halvön i norra Europa. En stor del av Sverige, cirka en sjättedel, ligger ovanför polcirkeln. 1. Sverige Läs texten, slå upp ord du inte förstår Sverige ligger på den Skandinaviska halvön i norra Europa. En stor del av Sverige, cirka en sjättedel, ligger ovanför polcirkeln. Sverige, Norge och Danmark

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Ett rekordår för svensk turism

Ett rekordår för svensk turism 2014 Ett rekordår för svensk turism Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Christina Lindström, bitr. statistiker Inkvartering 2005:13 Tel. 25491 6.2.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Övernattningarna minskade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Vinter 2014

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Vinter 2014 VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT Vinter 2014 Konjunktur Sammanfattning Västsvensk Lägesöversikt, Vintern 2014: Västsvensk konjunktur stärks långsamt men fortsätter röra sig runt ett neutralt konjunkturläge enligt

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet 6 6. Det livslånga lärandet Totalt deltagande i lärande Livslångt lärande är ett vitt begrepp som sträcker sig från vaggan till graven. Enligt EU täcker det livslånga lärandet in

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108 Sida 1 av 8 STADSDEL Norra Ängby OMRÅDESFAKTA 31 december resp. år Folkmängd Antal Prognos % 1996 2006 2010 2015 2006 2015 0 år 63 66 60 54 1,3 1,0 1-5 416 456 420 362 9,2 6,7 6-15 760 818 894 967 16,6

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Iris Åkerberg, statistiker Inkvartering 2003:13 Tel. 25496 20.1.2004 Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Övernattningarna minskade under året Hotellstatistiken för hela 2003 är klar. Totala antalet

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Handelns bidrag Procent Detaljhandelsutveckling 1991 2015 Detaljhandelns utveckling, mätt i löpande priser 1991 2015. (SCB, HUI Research) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,5% 2,5%

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

Högskoleverket. Delprov DTK 2003-04-05

Högskoleverket. Delprov DTK 2003-04-05 Högskoleverket Delprov DTK 2003-04-05 2 OMFLYTTNINGEN I SVERIGE 1950 1960 1 Länsvis nettomigration till Storstockholm 1950 1960. Hundratal nettoflyttare 1. 1) nettoflyttare = antalet inflyttare minus utflyttare

Läs mer

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Höst 2014

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Höst 2014 VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT Höst 2014 Antal invånare den 31 ember 2013 Sverige 9,65 miljoner Stockholms län 2 163 000 22% Västra Götaland 1 615 000 17% Skåne län 1 274 000 13% Göteborgsregionens 13 kommuner

Läs mer

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD SVENSK HANDEL 2015 SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD BUSINESS SWEDEN Mars 2015 Stockholm SVENSK TJÄNSTEEXPORT ÄR PÅ UPPGÅNG OCH SVERIGE UTGÖR EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång erfarenhet av utrikeshandel Sjöfart och internationell handel har präglat Göteborgsregionen i snart 400 år. Visserligen är varorna inte desamma

Läs mer

Lid Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 23 812 90-94 22 490 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Kraftig ökning av spannmålspriserna

Kraftig ökning av spannmålspriserna 1(5) INFORMATION 21-8-13 Enheten för handel och marknad Ida Björklund Tfn: 36-15 63 43 Mobil: 7-548 4 7 E-post: ida.bjorklund@jordbruksverket.se Kraftig ökning av spannmålspriserna Under de senaste veckorna

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Gä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 49 804 90-94 49 073 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 14 180 90-94 14 682 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Fa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 519 90-94 6 767 131 710 90-94 132 566 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Da Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 576 90-94 15 845 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Sk Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 35 616 90-94 36 415 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sk Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 353 90-94 9 358 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

En Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 20 753 90-94 21 140 177 483 90-94 176 681 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ha Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 801 90-94 48 151 157 523 90-94 157 261 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Delaktighet och inflytande i samhället

Delaktighet och inflytande i samhället Täby Täby Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 34 046 90-94 33 288 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64

Läs mer

Va Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 757 90-94 3 650 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 948 90-94 47 254 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Bro Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 172 90-94 6 341 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ös Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 260 90-94 29 806 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 15 814 90-94 16 032 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Mö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 446 90-94 6 611 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Su Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 845 90-94 48 788 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 58 748 90-94 58 086 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

Sto Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 468 339 90-94 455 177 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

2. Befolkningen Befolkningen under 30 år Utvecklingen i Sverige Förändring av antalet unga efter ålder i Sverige Prognos för åren

2. Befolkningen Befolkningen under 30 år Utvecklingen i Sverige Förändring av antalet unga efter ålder i Sverige Prognos för åren Befolkningen 2 2. Befolkningen Befolkningen under 30 år Utvecklingen i Sverige Mellan slutet på 1980-talet och början av 1990-talet hade Sverige höga födelsetal. Det medförde att antalet elever i grundskolan

Läs mer

Lill Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 346 90-94 6 832 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ör Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 73 162 90-94 71 038 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ma Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 911 90-94 16 995 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ma Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 163 619 90-94 158 955 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

La Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 22 029 90-94 21 932 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lin Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 75 516 90-94 77 450 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lin Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 11 621 90-94 11 941 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 20 336 90-94 20 771 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 72 786 90-94 72 432 131 710 90-94 132 566 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Va Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 30 534 90-94 30 496 157 523 90-94 157 261 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 18 014 90-94 18 035 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 776 90-94 13 009 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

So Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 815 90-94 9 968 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

So Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 1 177 90-94 1 339 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 948 90-94 47 254 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 8 491 90-94 8 669 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

So Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 38 229 90-94 37 929 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Le Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 7 637 90-94 7 689 139 317 90-94 141 711 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ös Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 260 90-94 29 806 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 332 90-94 43 913 137 654 90-94 138 250 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 964 90-94 33 416 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 33 231 90-94 32 473 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer