Facit Övningsuppgifter Statistisk årsbok 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Facit Övningsuppgifter Statistisk årsbok 2009"

Transkript

1 1 Facit Övningsuppgifter Statistisk årsbok 2009 Befolkning 1 60 Sveriges folkmängd var den 31 dec Det motsvarar 22 invånare per km / = 22,38 OK! Du har nog hittat rätt uppgift för din egen kommun Det fanns personer som var 100 år eller mer i Sverige den 31 december män och kvinnor 3 64 År 2050 beräknas vi vara invånare i Sverige Antalet levande födda var år Kolla på det år du föddes och läs av i tab. 63. (Det är dom två kolumnerna längst åt höger du ska kolla på.) 5 63 Det föddes flest antal barn ( ) år 1909, och minst antal barn (85 020) år Den återstående medellivslängden vid födelsen var för födda : 71,93 år för männen och 76,83 år för kvinnorna. För födda var motsvarande värden: 78,47 år för männen och 82,76 år för kvinnorna. Livslängden har alltså ökat med i runda tal 6,5 år för männen och 6 år för kvinnorna på 37 år av Sveriges totala folkmängd om var utrikes födda. Andelen utrikes födda var: X/100 = / ger X = 13,4 % Under år 2007 invandrade personer till Sverige samtidigt som utvandrade. Det gav ett överskott i befolkningsförändringen för det året på personer Städer utan förorter: Bombay (Indien) 12,0 milj., Karachi (Pakistan) 11,6, milj., Istanbul (Turkiet) 10,8 milj., Moskva (Ryssland) 10,5 milj. och Sao Paulo (Brasilien) 10,2 milj. Storstadsområden: Tokyo (Japan) 34,7 milj., Söul (Sydkorea) 24,0 milj., New York (USA) 21,8 milj., Mexico City (Mexiko) 19,2 milj. och Sao Paulo (Brasilien) 19,2 milj Bland de europeiska länderna har männen längst medellivslängd i Andorra (80,6 år). För kvinnorna är det i också i Andorra som de har längst medellivslängd (86,6 år). Medellivslängden i Swaziland är 31,7 år för män och 32,3 år för kvinnor. Att den är så låg förklaras till stor del av den höga barnadödligheten. Singapore är det asiatiska land som uppvisar högst medellivslängd för män (79,3 år) och Japan för kvinnor (85,6 år) Nej, det är väl bara för år 1750 man kan tala om en riktig pyramid.

2 Spädbarnsdödligheten har minskat drastiskt sedan 1800-talets början. Spädbarnsdödligheten har alltid varit högre bland pojkar. 53 På grund av bättre hygien och ständiga landvinningar på läkekonstens område överlever allt fler. Att spädbarnsdödligheten däremot är tämligen konstant under det första dygnet kan förklaras av att de barn som inte överlever sitt första dygn är behäftade med så allvarliga fel att läkekonstens landvinningar ändå inte hjälper i dessa fall. Att andelen ändå sjunker under senare delen av 1900-talet kan förklaras av att man nu bl.a. kan rädda allt fler av de som är för tidigt födda Runt Flest födda under juli månad ,5 % år 2050 Miljö och väder 1 15, av de 100 stationerna har sommaren 2002 som den varmaste medan ingen (0) har 2008 som varmast. Juli 2003 var varmare än juli 2006 i norra Sverige, medan förhållandet var det omvända i södra Sverige Flest högsommardagar år 2007 hade Lund med 45 st. Högsommardag är dygn (från kl. 19 till kl. 19) då maxtemperaturen är lägst 25,0 0 C. Flest antal frostdagar hade Kiruna-Esrange med 232 st. Frostdag är dygn (från kl. 19 till kl. 19) då minimitemperaturen är under 0,0 0 C. Flest dagar med nederbörd hade Hemavan med 240 st. 35 av 93 stationer som redovisade 2007 hade nederbörd mer än hälften av årets dagar ,6 0 C i Vuoggatjålme 2 februari ,0 0 C i Målilla 29 juni 1947 och i Ultuna 9 juli Åstrilt mm år Skogsmark ha Berg, fjäll ha Vatten ha Myr ha Jordbruksmark ha Gräsbevuxen mark ha Bebyggd mark ha Täkter ha Golfbanor, skidpistar ha Totalt ha Skogsyta: X/100 = / ger X=53%. Vattenyta: X/100 = / ger X=9 %.

3 % av den bebyggda marken är fritidshus X/100= / ger X=14 % Nationalparker. Yngst är Fulufjället. (Beslutsår 2002.) De fem största efter areal: Padjelanta, Sarek, Stora Sjöfallet, Muddus och Fulufjället X/100 = / ger X= 1,6 % Län med flest Naturreservat: Västra Götaland med 335 st. Störst areal Naturreservat: Norrbottens län ha Antalet djur- och växtskyddsområden har minskat något, liksom den sammanlagda ytan av dessa Giftiga drivmedel: ton Bechsteins fladdermus och Fjällräv Cirka 85 % av tidningspapperet återvinns. Kravet är uppfyllt eftersom det var 75 %. 90 % av bilarna återvinns och det är 5 procentenheter över återvinningskravet Ja, kanske speciellt om man ser på den globala utvecklingen. I Sverige var 1930-talet och 1990 och framåt varma. Däremot var och 1870-talet kalla i Sverige USA släppte ut miljoner ton CO 2. Sverige släppte ut 51 miljoner ton. Det innebär att USA släppte ut 114 gånger mer än Sverige Jordbruk, skogsbruk och fiske Skörden av matpotatis uppgick till ton svin år 2007; svin år älgar sköts år ton torsk ilandfördes på Ostkusten år Totalt ilandfördes ton torsk varav 725 ton i utlandet detta år yrkesfiskare år År 1970 fanns det På Ostkusten fanns det 433 yrkesfiskare. Alltså: X/100=433/1 673 ger X = 26 % Bufflar Indien Hästar USA

4 Italien 19 % Frankrike 18 % Spanien 14 % Summa 51 % De tre stora vinproducenterna har alltså tillsammans hälften av världsproduktionen Vete och råg: I början av 1900-talet var råg vanligast. Runt 1925 tog vete över och dominerar nu helt. Största veteskörden var år 2004 och största skörden av råg var Korn och havre: I början av 1900-talet var havre det dominerande sädesslaget. Korn hade en låg nivå fram till 1950, varefter den ökade kraftigt och i början av 60-talet blev kornskörden större än havreskörden. Både korn och havre gav störst skörd år Varje år har åkerarealen minskat med en yta motsvarande fotbollsplaner. 6,8 % av åkerarealen är KRAV-kontrollerad Foderfisk är fisk som ilandförts i syfte att användas till annat än människoföda. Mer än hälften (53 %) av den totala fångsten utgjordes av foderfisk Gran 42 %, Tall 39 %, Björk 11 %, Övriga lövträd 5 % och Torra träd 3 %. Näringsverksamhet kg falukorv, medisterkorv liter glass lastbilar kr var saluvärdet (kr/lastbil) / ger ca kr/lastbil Verkstadsindustrin X/100= / ger X = 48,7 % Estland 188 Ukraina 187 Litauen 184 Japans index har ökat från 100 år 2000 till 109 år USA har haft en lägre industriproduktionsökning än Sverige under perioden ifråga (107 resp. 116) Kina 31 % Indien 25 % Summa 56 %

5 års kapacitetsutnyttjande låg på ungefär 82%. År 2008 låg kapacitetsutnyttjandet runt 90 % (på väg nedåt) Företagskonkurserna var som högst 1992 då över företag gick i konkurs. Det motsvarar 85 företag i konkurs varje arbetsdag miljoner övernattningar gjordes under Uppskattningsvis gjordes 23 % av utländska gäster, eftersom 11 miljoner av övernattningarna gjordes av utländska gäster De tre år med mer än aktiebolag är Energi Lule älv kw Ångermanälven kw Indalsälven kw Ume älv kw Dalälven kw Andelen av den utbyggda vattenkraften som kom från Norrland X/100 = ( ) / ger X = 82% Massa-, pappers- och pappersvaruindustri, förlag, grafisk industri milj. kwh Stål- och metallverk milj. kwh Verkstadsindustri milj. kwh Följande bränslen visar på sänkt användning: Stadsgas, Ånga och hetvatten, Bensin och Eldningsolja Andel av elenergin som producerats av kärnkraftverk: Räknat på brutto för Kärnkraft och Produktion får vi: X/100 = / ger X = 45 %. Räknat på netto för Kärnkraft och Produktion får vi: X/100 = / ger X = 44 % Lägenhet 72,1 öre, Villa utan elvärme 65,5 öre, Villa med elvärme 62,2 öre. Upp och ner för alla tre kategorierna Här är några länder som har nästan enbart vattenkraft. (Procentandelarna som anges har uträknats utifrån tabellvärdena.) Paraguay 100,0 % Etiopien 99,3 % Norge 98,9 % länder har kärnkraftverk.

6 Ja, i fyra länder: Frankrike 77 % Litauen 64 % Slovakien 54 % Belgien 54 % Ryssland 16 %, Kina 2 % och USA 19 % I slutet på 60-talet eller början av 1970-talet mars ,6 % av de röstberättigade röstade Grovt uppskattat utifrån diagrammet: Från till , dvs. 12 gånger Efter sex till sju månader har ett vindkraftverk producerat lika mycket energi som det har gått åt för att tillverka det. Den totala energin som går åt för att bygga ett vindkraftverk motsvarar bara en procent av vindkraftens totala produktion. Bostäder, byggande och bebyggelse Totalt fanns lägenheter, varav i flerbostadshus och i småhus ) 3 rum och kök ) 4 rum och kök ) 2 rum och kök Ja, antagligen klagar du över att det inte är små lägenheter som toppar listan. Det är ju en liten lägenhet man behöver och har råd med som första lägenhet. Alltså efterfrågas nog en satsning på 1:a med kök av lägenheter var hyreslägenheter 2007, vilket ger: X/100 = / ger X = 30 %. Året innan var det 36 % som var hyreslägenheter: X/100 = / Årshyra för 1 rum och kök är kr, dvs / 12 = kr i månadshyra. Årshyra för 2 rum och kök är kr, dvs / 12 = kr i månadshyra lägenheter i flerbostadshus var lediga till uthyrning, vilket motsvarar 1,4 % Åren runt Miljonprogrammet Bostadsbyggande sjunker drastiskt. 176 I början av 1970-talet fanns 60 % av de färdigställda lägenheterna i flerbostadshus, i slutet av 70-talet var det precis tvärtom med 60 % av lägenheterna i småhus.

7 Man har uppskattat bostadsbeståndet genom att utgå från senaste Folkoch bostadsräkningen som genomfördes Och för varje år har man uppdaterat antalet utifrån inrapporterade uppgifter om nybyggnad, ombyggnader och rivningar Den genomsnittliga hyran i januari för efterfrågad lägenhet var kr. Handel med varor och tjänster butiker med en omsättning om milj. kr inkl. moms. Omsättning per butik: / = ca 19 milj. kr ,8 liter 100-procentig alkohol Endast ett år, nämligen Vi importerar kläder för kr. 199 Vi exporterar kläder för kr. Importvärdet är ca 2,5 gånger så stort som exportvärdet Vi importerar fordon för vägar för kr. 199 Vi exporterar fordon för vägar för kr. Vi vann på bilaffärerna, närmare bestämt kr Tyskland kr. Danmark kr. Norge kr. Storbritannien kr. Nederländerna kr. Summa kr. De fem ländernas andel av det totala importvärdet blir: X/100 = / ger X = 49 % Tyskland kr. Norge kr. USA kr. Danmark kr. Storbritannien kr. Summa kr. De fem ländernas andel av det totala exportvärdet blir: X/100 = / ger X = ca 42 % Export av tidningspapper Guld: Kanada Silver: Sverige Brons: Ryssland kr i veckan lägger den genomsnittlige svensken ner på godis.

8 8 Transporter och kommunikationer km i januari Andel öppna för allmän trafik: X/100 = / ger X = ca 50% Totalt 181 mil motorväg 1 jan År 1998 fanns 143 mil Alltså 38 mil broar 1 jan och broar året innan. Dvs. under 2007 tillkom 82 broar personbilar i trafik år Volvo var det vanligaste märket. X/1 000 = / ger X = 235 st st. husvagnar bilar av 2008 års modell. Ja, enligt tabellen är 51,1 procent av bilarna av 1999 års modell eller äldre Antalet dödade och svårt skadade har minskat, medan antalet lindrigt skadade har ökat. Säkerhetsförbättringar på bilar och vägar kan vara en orsak till denna förändring Flest antal dödsolyckor på 70-vägar. Flest antal olyckor med skadade på 50-vägar godsvagnar år Antalet godsvagnar har minskat kraftigt. Från ca år 1990 till ca år Det verkar som om en stor del av transporten gått från järnväg till lastbil, eftersom antalet lastbilar samtidigt ökade från ca år 1990 till över år Göteborg, Brofjorden och Trelleborg Antalet ankommande och avresande passargerare var På andra plats: Landvetter och på tredje plats Stockholm/Skavsta Grekland har världens största handelsflotta om man ser till dödviktstonnage. (17 % av världens tonnage.) Sveriges handelsflotta utgjorde 0,7 % av världens handelsflotta om man ser till dödviktstonnage ,241 Fler utrikes än inrikes resp Man kan se en kraftig nedgång efter attentatet. Att minskningen inte är så stor i september 2001 har ju att göra med att nästan halva månadens flygtrafik hade skett före attentatet. Framförallt ser man att nedgången är speciellt kraftig till New York.

9 Antalet EU-moppar var vid årsskiftet 2004/05 och vid årsskiftet 2007/08. Det innebär att antalet fördubblats på tre år mil. Den sammanlagda körsträckan för Sveriges personbilar motsvarar tur-och-retur- resor till månen. Informations- och kommunikationsteknik % av männen och 17 % av kvinnorna har aldrig använt Internet. Totalt var det 15 % som aldrig använt Internet % av männen och 36 % av kvinnorna har köpt eller beställt varor/tjänster för privat bruk via Internet. Totalt sett 39 % % av befolkningen i åldern år har använt fildelningsprogram. Andelen som använt fildelningsprogram avtar med stigande ålder. Andelen är nästan 3 gånger större bland män än bland kvinnor ,8 miljarder SMS. Det skickades 41 SMS per abonnemag i månaden. I Norge skickades 93 SMS per kund och månad; i Danmark % hade tillgång till dator i hemmet år Resor och logi Över 1 miljon ( ). För övrigt se svaret på fråga 3. Arbetsmarknad Ja, så är det allt! Se bara på den genomsnittliga månadslönen för folk med olika lång utbildning: förgymnasial utb. 9 år gymnasial utb. 2 år gymnasial utb. längre än 2 år eftergymnasial utb. 3 år eftergymnasial utb. längre än 3 år forskarutbildning ,7 % av ungdomarna i åldern år var arbetslösa år I hela befolkningen (15 74 år) var 6,1 % arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten är alltid högre än för hela befolkningen i yrkesverksam ålder Åren 1993 och 1994 var många ungdomar arbetslösa. Men även åren och de senaste åren var ungdomsarbetslösheten hög % av männen och 51 % av kvinnorna. Alltså, under ett år, gick hälften av dom sysselsatta till arbetet två gånger eller mer fast dom borde ha sjukskrivit sig.

10 10 53 % av männen och 57 % av kvinnorna tycker att dom har alldeles för mycket att göra. 34 % av männen och 43 % av kvinnorna anser sig ha ett psykiskt påfrestande arbete. 20 % av männen och 19 % av kvinnorna anser sig ha ett enformigt arbete. 76 % av männen och 78 % av kvinnorna anser sig i det stora hela vara mycket nöjd med sitt arbete Sjukfrånvaron är högst under 1:a kvartalet. Chansen att gissa rätt är 25 %, eller 1 på 4. 3,5 % 1:a kvartalet Arbetslösa 2007 Finland 8 % (avser 2006) Sverige 5 % Danmark 4 % Norge 3 % Island 2 % Högst arbetslöshet år 2007 hade Slovakien med 11 % Förmodligen blir 2008 års stapel hög på grund av den stora mängden varsel under slutet på året. Och eftersom varslen fortsatte under 2009 så blir förmodligen även dess stapel hög Norrbottens län, Örebro län, Östergötlands län och Gotlands län. (Enligt kartan i textavsnitt 262.) Bland vaktmästarna gäller lika lön för lika arbete. De kvinnliga domarna har betydligt lägre lön än sina manliga kollegor. Priser och konsumtion ,02 kr, dvs. 2 öre ,33 kr, dvs. 33 öre ,43 kr, dvs. 43 öre ,00 kr kr år 1950 motsv. 16:32 i 2007 års priser. Alltså kostade Volvon din farfar köpte x16:32 kr i 2007 års priser, dvs kr. Och din far betalade kr för sin Volvo år Slutsats: Farfars Volvo var dyrare kr år 1930 motsvarar 26:20 kr i 2007 års penningvärde. Och eftersom modern behövde betala 40:50 kr, så kan man säga att det var billigare förr; och det fast modern fått specialerbjudandet att gå för halva priset. Så egentligen var det betydligt billigare att gå på bio förr!!! kr år 1960 motsv. 10:43 i 2007 års priser. TV:n inköpt 1960 kostade då 1 100x10,43 kr i 2007 års priser, dvs kr.

11 11 TV:n inköpt 1990 kostade kr i 2007 års priser (6 500x1,40), eftersom 1 kr år 1990 motsv. 1,40 kr i 2007 års priser. Dessutom vet vi att TV:n inköpt 2007 kostade kr. Slutsats: TV-apparaterna blir bara billigare och billigare Mjölkpriset i 2007 års priser: Under 1950-talets senare hälft och början av 60-talet steg mjölkpriset kraftigt. Dyrast var mjölken 1972 då den kostade 9:36 kr. Under slutet på perioden fr.o.m har priset i stort sett legat mellan 6-8 kr. 333 Kilopriset på apelsiner: Kolla om bredvidtexten till diagrammet är ok. 333 Priset på falukorv i 2007 års priser: Kolla om bredvidtexten till diagrammet är ok. 334 Kilopriset på kaffe i 2007 års priser: Kolla om bredvidtexten till diagrammet är ok. 334 En halv liter öl klass II i 2007 års priser: Kolla om bredvidtexten till diagrammet är ok. 334 En liter Renat i 2007 års priser: Kolla om bredvidtexten till diagrammet är ok. 335 För svar på prisutvecklingen för bensin, eldningsolja och elström, se kommentarerna i anslutning till diagrammen. 336 För svar på prisutvecklingen för biobiljett, dagstidning och snus, se kommentarerna i anslutning till diagrammen Rekreation och kultur ( 1,0) samt Post och tele (-2,0) Priset på Audiovisuell och fotografisk utrustning sjönk med 12,4 procent. Hälso- och sjukvård Drygt hälften (52 %) av alla män i åldern år är överviktiga. Andelen överviktiga är störst, 65 %, i åldersgruppen år. Andelen överviktiga män har ökat från 35 till 52 % Mer än var tredje kvinna (35 %) i åldern år är överviktig. Andelen överviktiga är störst, 51 %, i åldersgruppen år. Andelen överviktiga kvinnor har ökat från 26 till 35 % % av killarna i åldern år var Trött för jämnan. 16 % av tjejerna i motsvarande ålder var det också. Alltså mer än dubbelt så stor andel trötta tjejer som killar. 19 % av killarna och 28 % av tjejerna i åldern år hade Besvär med sömnen. Alltså vanligare att tjejerna hade problem med sömnen.

12 En fjärdedel av männen (26 %) och en dryg tredjedel (39 %) av kvinnorna lider av nackvärk. Om man för ungdomar år jämför andelen med nackvärk åren 1980 och kan följande konstateras: Bland ungdomar har andelen med nackvärk ökat bland killarna från 9 till 13 % och och bland tjejerna från 13 till 30 %. En möjlig förklaring till denna ökning kan vara allt sittande framför datorn Antalet vårdplatser var Under år 2007 gjordes 25,3 miljoner läkarbesök. Ja, det har hela tiden legat runt 25 miljoner läkare, vilket motsvarar 320 läkare per inv Rätt svar är kr Medelpriset per recept var 360:80 kr. 100-kronorsvallen sprängdes år 1984, 200-kronorsvallen sprängdes år 1992 och 300-kronorsvallen sprängdes år män och 17 kvinnor, dvs. totalt 99 personer drunknade år Ja, försök förklara att det är nästan fem gånger fler män än kvinnor som drunknar. Möjliga orsaker: simkunnighet, alkohol, fler män aktiva på, i och omkring vatten m.m män och 116 kvinnor, dvs. totalt 422 dödade i fordonsolyckor. Ja, försök förklara att det är nästan tre gånger fler män än kvinnor som omkommer. Möjliga orsaker: fler män än kvinnor ute i trafiken, alkohol m.m Fler flickor än pojkar röker. År 2007 rökte ca 7 % av pojkarna och 10 % av flickorna. Däremot är andelen snusare betydligt större bland pojkarna än bland flickorna (5 % bland flickorna och 18 % bland killarna år 2007). Alkoholkonsumtionen ökade fram till millenniumskiftet, varefter den sjunkit de senaste åren. Vid senaste undersökningen uppgav drygt 20 % av såväl killarna som tjejerna att de intensivkonsumerar alkohol någon gång per månad. I början av 70-talet var bruket av narkotika på en mycket hög nivå. Runt 15% av eleverna i åk 9 uppgav då att de använt narkotika någon gång. Andelen som brukade narkotika sjönk sedan fram till 1985, då mindre än 5 % uppgav att de använt narkotika någon gång. På denna nivå låg sedan användningen av narkotika fram till år 1994, då bruket åter ökade t.o.m varefter en minskning åter skett. Och enligt senaste undersökningen uppgår bruket av narkotika till runt 5-6 % av eleverna i åk Ja, utvecklingen är snarlik med en hög andel som använt narkotika under 1970-talet, en kraftig nedgång under 80-talet följt av en kraftig ökning under 90-talet och nedgång fr.o.m. millennieskiftet Bland hela den vuxna befolkningen var andelen rökare större bland männen än bland kvinnorna fram till 1990, varefter en omsvängning skedde

13 13 så att i dagens läge är rökning vanligare bland kvinnor. Men ser man över hela tidsperioden har andelen rökare minskat bland såväl män som kvinnor. Men minskningen har varit kraftigast bland männen. Bland ungdomarna (16-24) ser man samma mönster: andelen rökare har minskat bland såväl män som kvinnor. Men i motsats till vad förhållandet var bland hela befolkningen så har andelen rökare under hela perioden varit större bland tjejerna än bland killarna År 1980 var andelen rökare i åldersgruppen år 25 % bland killarna och 34 % bland tjejerna. Tjugofem år senare (år 2005) när dom var i åldern år var andelen rökare 17 % bland killarna som vuxit till män och 23% bland tjejerna som blivit kvinnor. År 1980 rökte 36 % av männen som var i åldern år. Tjugofem år senare när dom var i åldern år var andelen rökare bara 6 %. För kvinnorna var motsvarande andelar 32 % respektive 13%, dvs. även här var andelen rökare betydligt lägre än vad som rådde för tjugofem år sedan. På motsvarande sätt för dom som var år 1980: 38 % av männen och 28 % av kvinnorna rökte då. Tjugofem år senare, när dom var i åldern rökte bara 14 % av männen och 10 % av kvinnorna. Även bland dessa personer minskade andelen rökare. Två orsaker till denna förändring kan vara: Många har fimpat eller högre dödlighet bland rökare % uppgav att de led av långvarig sjukdom Störst andel dagligrökare bland arbetare jämfört med tjänstemän. Bland arbetare rökte 19 % av männen och 24 % av kvinnorna. Bland tjänstemännen var motsvarande andelar: 9 % resp. 11 %. Rättsväsende brott polisanmäldes under gällde mord, dråp samt misshandel med dödlig utgång Ja, det är bara 2 % av alla cykelstölder som klaras upp Vart nionde skadegörelsebrott klaras upp, dvs. 11% personer var misstänkta för brott år personer varav 698 kvinnor fick gå i fängelse utan att passera GÅ personer fick boja runt fotleden år Det inkom ansökningar om prövningstillstånd Under år 2007 avgjordes 405 ärenden, varav 387 avslogs. X/100 = 387/405 ger X = ca 96 %.

14 Allt färre brott klaras upp, dock med en viss ökning fr.o.m. millenniumskiftet. Med den definition som används kan mer än 100 % av brotten klaras upp. Så här t.ex.: År 1 sker osedvanligt få mordbränder, bara mot vanligtvis runt Men däremot klaras ett stort antal (närmare bestämt 1 500) av förra årets mordbränder upp. Uppklaringsprocenten för år 1 blir då: X/100 = 1500/1 000 ger X = 150 %!!! Nej, det hade varit bättre att börja med 1978, dvs. året efter att fylleri avkriminaliserats % av klotterbrotten klaras upp Ökningen av våldtäkter och minskningen av brott avseende sexuellt tvång och utnyttjande kan till viss del förklaras av den lagändring som trädde i kraft den 1 april Lagändringen innebar att de gärningar som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande, nu bedöms som våldtäkt. Utbildning och forskning % ( ) av befolkningen i åldern år hade eftergymnasial utbildning grundskolelever läsåret 2007/ Det fanns lärare i grundskolan läsåret 2007/ Betygsfördelningen i engelska var: 38,4 % G 36,9 % VG 18,5 % MVG och 6,1 % hade ej uppnått målen. Betygsfördelningen i matematik: 53,5 % G 27,5 % VG 11,9 % MVG och 7,0 % hade ej uppnått målen. Matte verkar vara svårast av grundskolans elever hade annat modersmål än svenska. Procentuellt blir det: X/100 = / ger X = ca 17 %. Vanligaste språket vid sidan av svenska var arabiska. X/100 = / ger X = 18 % ,9 % hade uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskolor. Andelen var störst på Naturvetenskapsprogrammet, 95,3 %. Betygspoängen var högst på Naturvetenskapsprogrammet, 16, högskolenybörjare läsåret 2006/07. Andelen kvinnor bland nybörjare vid KTH var 26 % Utbildningskostnad för grundskolan år 2006: kr.

15 Antal elever i grundskolan: (läsåret 2006/07). 522, 535 Kostnaden per grundskolelev blir: / = kr. Utbildningskostnad för gymnasieskolan: kr. Antal elever i gymnasieskolan: (hösten 2006). Kostnaden per gymnasieelev blir: / = kr För varje ny avgångskull har övergångsfrekvensen ökat ända fram till och med avgångskullen 2000/01. (Dock med undantag för kullen 1994/95, vilket förklaras i bredvidtexten till diagrammet.) Därefter har övergångsfrekvensen minskat för varje ny avgångskull var andelen lika stor men 1996 var andelen med eftergymnasial utbildning större än andelen med förgymnasial utbildning Danderyd har störst andel högutbildade (52 %). Stockholm har störst antal högutbildade ( ) Ca en tredjedel (35 %). Kultur och fritid (ca 57 miljoner) böcker lånades ut år Barnböcker stod för flest utlån (48 % av samtliga lån) Det fanns 169 dagstidningar år Av dessa var 85 st. borgerliga och 28 st. socialistiska Det fanns 710 biografer i Sverige år filmpremiärer ägde rum under år Totalt gjordes besök vid Vasamuseet under föreställningar på Operan under år 2006 med besökare handbollsföreningar. 50 varpaföreningar. Förmodligen fanns övervägande delen på Gotland eftersom varpa mer eller mindre är nationalsport på ön ifråga Mest reste åldersgruppen år, år och år. Runt 70 % av dem hade gjort en semesterresa. Minst reste åldersgruppen år. Endast 34 % av dem hade gjort en semesterresa. Ensamstående utan barn. 59,7 % av dem har gjort en semesterresa ,2 % har tillgång till fritidshus. Socioekonomisk grupp med högst andel med tillgång till fritidshus var Högre tjänstemän 67,0 % Utvecklingen är i stort densamma Övre diagrammet: Fotboll är den överlägset största idrotten. Under hela perioden har antalet föreningar legat på strax under Både gymnastik och friidrott har haft en nedåtgående trend.

16 16 Mellersta diagrammet: Ridsporten hade en kraftig uppgång under 10-årsperioden Därefter har antalet föreningar förblivit tämligen konstant. Även golf har ökat, men där har ökningen varit jämnt fördelad över hela perioden. För tennis är det precis tvärtom en nedåtgående trend under hela perioden. Nedre diagrammet: Innebandy blev som namnet antyder en innesport och ökade kraftigt fram till 1995 varefter det skedde en stagnation följd av en märkbar nedgång. Både ishockey och bandy har tappat i slutet av perioden Den 1 januari 2002 sänktes bokmomsen från 25 till 6 procent. Den minskade med 19 procentenheter. Skall man uttrycka minskningen i procent (Z) så blir uträkningen som följer: 25 (Zx25)/100 = 6 ger Z = 76 % Medborgarinflytande Riksdagsvalet år 2006: röstberättigade varav röstade, dvs. 82,0 %. Riksdagsvalet år 1982: Röstberättigade varav röstade, dvs. 91,4 %. Valdeltagandet har sjunkit drastiskt, vilket kan ses som en försvagning av demokratin. Ofta talas det också om att det är politikerföraktet som ökat och gör sig gällande i lägre valdeltagande Mandatfördelningen efter 2006 års val: m 97, c 29, fp 28, kd 24, mp 19, s 130 och v Rusdrycksförbud (27 aug. 1922) Högertrafik (16 okt. 1955) Pensionsfrågan (13 okt. 1957) Kärnkraften (23 mars 1980) EU (13 nov. 1994) Införandet av euron (14 sept. 2003) Resultatet av folkomröstningen om högertrafik gav följande resultat: För införande av högertrafik röstade 15,5%. För bibehållande av vänstertrafik röstade 82,9%. Blanka röster 1,6 %. Och av resultatet kan vi dra slutsatsen att folkomröstningar är rådgivande och inte beslutande Valdeltagande har varit extremt lågt (38 %)! Valdeltagandet var lägst i Blekinge län (32%) och högst i Stockholms län (42 %). Om vi drar giltiga valsedlar från samtliga valsedlar får vi antalet ogiltiga. Det blir och andelen fås ur: X/100= / ger X= 2,8% Lotteririksdagen eftersom många frågor fick avgöras med lottens hjälp. Detta eftersom mandatfördelningen efter valet 1973 blev 175 borgerliga

för alla 2014 K STI www.scb.se STATI www.scb.se

för alla 2014 K STI www.scb.se STATI www.scb.se för alla 214 I din hand har du Statistik för alla 214. Här hittar du statistik från SCB och andra statistikproducenter. Publikationen är gratis och kan beställas i enstaka exemplar såväl som till grupper

Läs mer

Beställ gratis! för alla 2011 www.scb.se

Beställ gratis! för alla 2011 www.scb.se för alla 211 I din hand har du nu Statistik för alla 211. Här hittar du blandad statistik från SCB och andra statistikproducenter. Redovisningen är gjord i lättlästa diagram och tabeller. Befolkning Statistik

Läs mer

Befolkning SCB TIPSAR

Befolkning SCB TIPSAR för alla 21 I din hand har du nu Statistik för alla 21. Här hittar du blandad statistik från SCB och andra statistikproducenter. Redovisningen är gjord i lättlästa diagram och tabeller. Befolkning Statistik

Läs mer

Beställ gratis! 013 lla 2 för a www.scb.se

Beställ gratis! 013 lla 2 för a www.scb.se för alla 213 I din hand har du Statistik för alla 213. Här hittar du blandad statistik från SCB och andra statistikproducenter. Befolkning Statistik för alla 213 är gratis och kan beställas i enstaka exemplar

Läs mer

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd TEMARAPPORT 2009:2 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Barn Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt Befolkning och välfärd TemaRAPPORT 2009:2 Tema:

Läs mer

Höjd körkortsålder och sänkta olyckstal

Höjd körkortsålder och sänkta olyckstal ÅSA MURRAY Höjd körkortsålder och sänkta olyckstal Utvecklingen under 1990-talet Individ, omvärld och lärande/forskning nr 8 Åsa Murray Höjd körkortsålder och sänkta olyckstal Utvecklingen under 1990-talet

Läs mer

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. På tal om utbildning. Utbildning och forskning

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. På tal om utbildning. Utbildning och forskning Statistics Sweden På tal om utbildning Utbildning och forskning 2010 På tal om utbildning 2010 2010 Education in Sweden 2010 Statistics Sweden 2010 Tidigare publicering Fickskolan fr.o.m.1983 Previous

Läs mer

OSÄKERHET I VÄLJARKÅREN

OSÄKERHET I VÄLJARKÅREN STATISTIK OM VÄLFÄRD, ARBETSMARKNAD, UTBILDNING OCH BEFOLKNING Välfärd 2/214 OSÄKERHET I VÄLJARKÅREN Partiet närmast hjärtat inget självklart val Tema: val Vi har kartlagt HEMVÄRNET RESTAURANG vinnare

Läs mer

Hälsan i Södermanland

Hälsan i Södermanland Hälsan i Södermanland - en kommunbeskrivning Version 11221 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 4 Bakgrund... 5 Material och metoder... 5 Begreppsförklaringar... 5 Tolka resultaten

Läs mer

STATISTIK. för alla 2015/2016

STATISTIK. för alla 2015/2016 STATISTIK för alla 215/216 I Statistik för alla 215 216 hittar du statistik från SCB och andra statistikproducenter. Innehåll Befolkning... 4 Hälsa & välfärd... 9 Boende... 11 Kultur & fritid... 13 Utbildning...

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 3. Hushållens utgifter. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 3. Hushållens utgifter. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 3. Hushållens utgifter Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under 40 år... 3 1. Inledning...

Läs mer

Arbetslösheten bland unga hur stor är den egentligen?

Arbetslösheten bland unga hur stor är den egentligen? Välfärd Arbetslösheten bland unga hur stor är den egentligen? Världens befolkning höjer sin utbildningsnivå Kvinnors företagande ska öka Vi lägger mindre pengar på mat Nr 3 29 Å andra sidan När jag för

Läs mer

Fler vill spara eventuella extrapengar. Konsumentklimatet Aug 2012 1524240 Karna Larsson-Toll

Fler vill spara eventuella extrapengar. Konsumentklimatet Aug 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Fler vill spara eventuella extrapengar Konsumentklimatet Aug 2012 1524240

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2004:06. Upp till 18. fakta om barn och ungdom

Barnombudsmannen rapporterar br2004:06. Upp till 18. fakta om barn och ungdom Barnombudsmannen rapporterar br2004:06 Upp till 18 fakta om barn och ungdom Barnombudsmannen 2004 Författare: Åsa Nordström (redaktör) Marie Berlin Karin Lundström Lotta Persson, Statistiska centralbyrån

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

På tal om. kvinnor och män. i Norrbotten...

På tal om. kvinnor och män. i Norrbotten... På tal om kvinnor och män i Norrbotten... Innehåll Förord...1 Jämställdhet...2 Sammanfattning... 3-6 Befolkning... 7-17 Folkmängd...18 Hälsa... 19-22 Medelålder...19 Medellivslängd... 20-21 Ohälsotal...22

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

REDOVISNING. Stadskontoret. Malmö stads. välfärdsredovisning 2013

REDOVISNING. Stadskontoret. Malmö stads. välfärdsredovisning 2013 REDOVISNING Stadskontoret Malmö stads välfärdsredovisning 2013 Välfärdsredovisningen för Malmö stad 2013 har sammanställts av stadskontorets avdelning för samhällsplanering. Ett stort tack riktas till

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

På tal om. kvinnor och män. i Norrbotten...

På tal om. kvinnor och män. i Norrbotten... På tal om kvinnor och män i Norrbotten... Innehåll Förord...1 Jämställdhet...2 Sammanfattning... 3-6 Befolkning... 7-17 Folkmängd...18 Hälsa... 19-22 Medelålder...19 Medellivslängd... 20-21 Ohälsotal...22

Läs mer

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Rapport 2008:33 R Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Kapitel 9: KOSTNADER. Avsnitt. a) Sifferberäkningar. b) Arbetsdeltagande. c) Bidragsdeltagande. d) Brottsdeltagande. e) Migrationsverket.

Kapitel 9: KOSTNADER. Avsnitt. a) Sifferberäkningar. b) Arbetsdeltagande. c) Bidragsdeltagande. d) Brottsdeltagande. e) Migrationsverket. Kapitel 9: KOSTNADER En helt fri invandring kan bara finnas i länder och situationer där det inte finns någon aktiv fördelningspolitik (som i Sverige under slutet av 1800- talet då också invandringen var

Läs mer

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer

MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012. All statistik i punktform

MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012. All statistik i punktform MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012 All statistik i punktform Innehåll 1 Mål: God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling... 3 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 3 1.2 Barn och ungas uppväxtvillkor...

Läs mer

Unga byter jobb äldre stannar kvar

Unga byter jobb äldre stannar kvar Välfärd Unga byter jobb äldre stannar kvar Barnfattigdom ökar eller minskar den? 1,4 miljoner arbetspendlar över kommungräns Världens befolkning kan minska på sikt Nr 3 21 Nr 3 21 Välfärd sedan 1981 utges

Läs mer

Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land? Konsumentklimatet Januari 2012 1524240 Karna Larsson-Toll

Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land? Konsumentklimatet Januari 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land?

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING Vuxnas deltagande i utbildning 2011/2012 TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING Vuxnas deltagande i utbildning 2011/2012 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:3 Adult participation

Läs mer