/ Luftfuktighet / Temp. transmitter & Modbus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "/ Luftfuktighet / Temp. transmitter & Modbus"

Transkript

1 Utmärkande egenskaper En prisvärd givarlösning för CO 2 för HVAC / behovsstyrd ventilation Dubbla mätelement RS485 Modbus och analog utgång (0-5V, 0-10V, 4-20mA) CO2, Temperaturutgång (RF-funktion, tillval) Diffusions- eller flödestyp kan väljas Metod: Dubbla mätelement (Icke-dispersive?? Infraröd) Testmetod: Diffusion eller pumpat flöde (50 ~ 200ml/min) Tekniska data: Mätområde Noggrannhet Repeterbarhet 0-2,000 ppm display (3000ppm, 5000ppm, 10,000ppm are optional) ±70 ppm or ±5% of reading ±20 ppm Temperaturberoende Typ.±0.2% på avläst värde per C or ±2 ppm per C, beroende på vilket som är störst, referat till 25 C Tryckberoende 0,13% på värdet per mm Hg (korrigerat via användaringång för höjd) Responstid Uppvärmningstid Temperaturprestanda 0.13% på värdet per mm Hg (korrigerat via användaringång för höjd) Ca. 40 sek för 90% av stegförändring <60 sekunder Temperaturområde 0 to 100 C Noggrannhet Responstid Fuktprestanda Mätområde Noggrannhet Responstid Driftförhållanden ±1 C När fläkten blåser direkt på enheten, är temperaturnoggrannheten + / -1.5 C minuter (i balans med omgivningen) 20%-90% RH C Lagringsförhållanden -20 C till 60 C Ca. 5 min för 63% av stegförändring 0 C till 50 C, 0 till 95% RH, ickekondenserande Strömförsörjning 12~24VAC/DC (+/-5%) Strömförbrukning Analog utgång Digital utgång Larmanslutning Max.200 ma, medelvärde :50 ma 0~5VDC,0~10VDC,4-20mA (Temperatur/RH, CO 2 är oberoende av kanal, RH och Temp. är samma kanal, tillval med bygel) RS485 Modbus (Baud Rate: standard19200, Check Bit : Ingen,Data Bit: 8 bit, Stop Bit:1) SPIr utgång (Specialutgång) 200 Applikationer: CO 2 -givare med fukt & temperaturtransmittrar avsedda för miljöövervakning och styrsystem inom kommersiella och andra byggnader. Dessa transmittrar kan användas för att övervaka CO 2 -nivåer, lufttemperatur och luftfuktighet i: renrum laboratorier maskinrum kontor kommersiella byggnader flygplatser stationer bibliotek och arenor Tillval Beställningskoder CO 2, RH+T, Modbus, ppm 3000, 5000, 10000ppm 1

2 Externt Larm Vid anslutning till transmitteer ljuder och blinkar detta externa larm med en röd lampa när CO 2 -nivåerna blir DÅLIGA. Man kan ställa in larmgränser i menyn med hjälp av RS485. Det finns två larmgränser: 1. Larm för bra luft: Larmutgången aktiveras för LARM PÅ i inställt antal sekunder och sedan stängas av för LARM AV efter inställt antal sekunder, och stängas av vid på-av-på-av. 2. Larm för dålig luft: Larmutgången slås på och och fortsätter vara på. LARM PÅ kan ställas in i registret 162 LARM AV kan ställas in i registret 163 Larmgräns för bra luft kan ställas in i registret 165 Larmgräns för dålig luft kan ställas in i registret 166 2

3 1. Kalibrering för fuktgivare Använd en bra fuktreferens, låt rummet eller skåpet stabiliseras i minst 30 minuter. Referensmätaren ska vara nykalibrerad, mätare kan ofta ligga 20% eller mer från angiven noggrannhet beroende på olika faktorer. Placera helst ett skåp eller en låda runt givaren som skall kalibreras. Se till alla fönster och dörrar är stängda under hela testet om man inte kan använda ett skåp. Inställning av låga och höga värden för luftfuktighet för flerpunktskalibrering kan åstadkommas med Fuktreferensflaskor, dessa är ofta tillgängliga på ebay eller googles shoppingplats genom att söka på Fuktkalibrering. Här är länken till google shoppingsida: Enpunktskalibrering: Läs av värdet från mätaren, skriv in värdet till register 112 som är det aktuella registret för luftfuktighetsavläsning 112 Relativ fuktighet i procent Tvåpunktskalibrering: Använd en fuktreferensflaska eller fuktkammare Ställ in fuktigheten på ett lågt värde, vanligtvis runt 30%. Låt luftfuktigheten stabiliseras under minst 30 minuter, Läs av värdet från mätaren och skrive in det på register Relativ fuktighet i procent Upprepa denna procedur vid en högre fuktighet, vanligtvis runt 70% och minst 10% större än vid det första låga värdet som användes vid den första kalibreringspunkten. Tre- och upp till tiopunktskalibrering: Upprepa proceduren för de tvåpunktskalibreringsmetod, men använd fler kalibreringspunkter, och skriv alltid till register 112 Varje inställning referensfuktigheten bör vara minst 10% från de övriga kalibreringspunkterna. Om man behöver upprepa någon av kalibreringspunkterna, upprepa helt enkelt proceduren. Givaren kommer att registrera den nya kalibreringspunkten, om det nya värdet är mer än 5% från tidigare kalibreringspunkter. Om det är närmare än 5%, kommer de gamla värdena att ersättas med de nya och införlivas i kalibreringstabellen. Man kan växla fram och tillbaka mellan användarkalibreringsdata till fabrikskalibreringsdata, genom att skriva till registrer 378, värde = 1 betyder användarbordet, värde = 0 betyder fabrikenbordet. Det är möjligt att växla fram och tillbaka, inga data går förlorade genom att hoppa från användartabellen eller fabrikstabellen. 117 Val av kalibreringstabell. 0: fabriksdata 1: användardata Om kalibreringen blir rörig kan man ta bort användarkalibreringspunkter genom att skriva 1 till register 112, användarkalibrering erätts av standardvärden från fabrik och förs åter in i kalibreringstabellen. Alla kalibreringspunkter sparas till icke flyktigt minne och går inte förlorade ens under längre perioder utan ström. Givarelement kan bytas från en enhet till en annan och kalibreringspunkterna överförs automatiskt tillsammans med givarelementet, huvuddisplayenheten hanterar givarbyte automatiskt. 2. Kalibrering för temperaturgivare Skriv aktuell temperatur till Reg101 for Fahrenheit eller 102 för Celcius ~ ~ RUMSTEMPERATUR avläsning i F. Kan också skriva till detta register för enpunktkalibrering. RUMSTEMPERATUR avläsning i C. Kan också skriva till detta register för enpunktkalibrering. Denna operation kommer att ändra den aktuella temperaturen till användarens indatavärde. 3

4 3. Temperature Current Output Calibration 4-20mA 367 Kalibrera temperaturutgång i 4-20mA-läge 369 Utgång för fabrikskalibrering av ström 141 Temperaturutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 0-10% ) 142 Temperaturutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 10% - 20% ) 143 Temperaturutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 20% - 30% ) 144 Temperaturutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 30% - 40% ) 145 Temperaturutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 40% - 50% ) 146 Temperaturutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 50% - 60% ) 147 Temperaturutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 60% - 70% ) 148 Temperaturutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 70%- 80% ) 149 Temperaturutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 80% - 90%) 150 Temperaturutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 90% - 100%) Användaren kan också kalibrera varje 10%-ig utgång genom att manuellt ändra reg141 to reg Humidity Current Output Calibration 4-20mA 151 Fuktutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 0-10% ) 152 Fuktutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 10% - 20% ) 153 Fuktutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 20% - 30% ) 154 Fuktutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 30% - 40% ) 155 Fuktutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 40% - 50% ) 156 Fuktutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 50% - 60% ) 157 Fuktutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 60% - 70% ) 158 Fuktutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 70%- 80% ) 159 Fuktutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 80% - 90%) 160 Fuktutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 90% - 100%) Användaren kan också kalibrera varje 10%-ig utgång genom att manuellt ändra reg151 to reg CO 2 Current Output Calibration 4-20mA 161 CO 2 -utgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 0-10% ) 162 CO 2 -utgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 10% - 20% ) 163 CO 2 -utgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 20% - 30% ) 164 CO 2 -utgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 30% - 40% ) 165 CO 2 -utgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 40% - 50% ) 166 CO 2 -utgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 50% - 60% ) 167 CO 2 -utgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 60% - 70% ) 168 CO 2 -utgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 70%- 80% ) 169 CO 2 -utgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 80% - 90%) 170 CO 2 -utgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 90% - 100%) Användaren kan också kalibrera varje 10%-ig utgång genom att manuellt ändra reg161 manuellt till reg170 4

5 6. Relativa register för kalibrering 370 Auto/Manuell utgångskalibreringsinställning 0 : standardvärde 1 : användarmanual. bit 0 :temperatur bit1 :fuktighet 371 Ingångsvärde för manuell temperaturutgång, relativt register Ingångsvärde för manuell fuktutgång, relativt register Fabriksstandard är 1. Utgångsområde för temperaturtransducer, 1=0-10V, 2=0-5V, 3=4-20mA 187 Fabriksstandard är 1. Utgångsområde för fukttransducer, 1=0-10V, 2=0-5V, 3=4-20mA reg370: detta register tillåter användaren att ställa in sitt eget utgångsvärde för temperatur och fuktighet bit 0: aktiverar manuell temperaturutgång/inaktiverar, 0=inaktiverar 1=aktiverar bit 1: aktiverar manuell fuktutgång/inaktiverar, 0=inaktiverar 1=aktiverar Reg371: Ingångsvärde för manuell temperaturutgång, t.ex. rerlativt register 370, om utgångstypen är inställd på 0-10V (reg186 är satt till 1), bit0 på reg370 är inställt på manuellt läge (reg371 är satt på 1), om 100 skrivs till reg371, aktuell temperaturutgång kommer att vara 1V, om 200, utgången kommer att vara 2V, denna funktuion gör det möjligt för användaren att testa hårdvaran eller lättare skapa sin egen spänning/ ström Reg372: samma som reg371, men den är för manuell fuktutgång. Reg186 & Reg187: se ovannämnda förklaringar 7. Temperatur Offsetinställningar 173 Temperaturinställning offset, beroende på givarområde Firmware 340 under: 0-10V är C Firmware 341 över: 0-10V är C Lägg till register 442, kunden kan ställa in temperaturområdet offset, standardområde är C: Exempel: Om register 442 är inställt på 300, blir aktuellt utgångsområde C Om register 442 är inställt på 100, blir aktuellt utgångsområde C 0-10V utgång: Temperatur (C) = (Volt * offset) / 10 Temperatur (F) = (Volt * 100 offset*9/5) / 10 Luftfuktighet = Spänning / V utgång: Temperatur (C) = (Volt * offset) / 20 Temperatur (F) = (Volt * 100 offset*9/5) / 20 Luftfuktighet = Spänning / mA utgång: Temperatur (C) = ((Ström 0.004)/ ) offset/10 Temperatur (F) = ((Ström 0.004)/ ) offset*9/50 Luftfuktighet = (Ström 0.004)/ Temperatur (F) : register Temperatur (C) : register Offset : register 442, offset från 0 C för justering av min max område, till exempel 0 = 0-100C, 300 = -30 till +70C - Spänning i volt - Strömstyrka i A 5

6 7. Registerlista Adress Byte Register och beskrivning <= Rev4 (utan analoga utgångar) >= Rev5 (med analoga utgångar) 0 to 3 4 Serienummer - 4-byte värde. Skrivskyddad Serienummer - 4 byte value. Skrivskyddad 4 to 5 2 Mjukvaruversion 2- bytevärde. Skrivskyddad Mjukvaruversion 2- bytevärde. Skrivskyddad 6 1 ADRESS. Adress till Modbusenhet. ADRESS. Adress till Modbusenhet. 7 1 Produktmodell. Detta är ett skrivskyddat register som används av mikrostyrenheten för att bestämma produkt. 8 1 Hårdvarurevision. Detta är en skrivskyddat register som används av mikrostyrenheten för att bestämma hårdvarurevision. 9 1 PIC firmwareversion PIC firmwareversion 10 1 PLUG_N_PLAY_ADDRESS, plug n play -adress, som används av nätverksadministratören att lösa adresskonflikter. Se VC-kod för algoritmer Val av standardadress. 0 = Protokolladress, 1 = PLC adress Uppdateringsregister för firmware som används för att visa status på firmwareuppdateringar. 17 to 99 Tom. För framtida bruk. Tom. För framtida bruk. Produktmodell. Detta är ett skrivskyddat register som används av mikrostyrenheten för att bestämma produkt. Hårdvarurevision. Detta är en skrivskyddat register som används av mikrostyrenheten för att bestämma hårdvarurevision. PLUG_N_PLAY_ADDRESS, plug n play -adress, som används av nätverksadministratören att lösa adresskonflikter. Se VC-kod för algoritmer. Val av standardadress. 0 = Protokolladress, 1 = PLC adress. Uppdateringsregister för firmware som används för att visa status på firmwareuppdateringar CO 2 -värde (ppm) adc-värde för CO 2 spänningsutgång, ej använd, skrivskyddad AD-värde från pic analog ingång 1 adc-värde på utgång för temperaturspänning, ej använt, skrivskyddat AD-värde från pic analog ingång 2 adc-värde på utgång för fuktspänning, ej använt, skrivskyddat AD-värde från pic analog ingång 3 adc-värde på utgång för CO 2 -ström, ej använt, skrivskyddat AD-värde från pic analog ingång 4 adc-värde på utgång för CO 2 -temperatur, not used, skrivskyddat Output word to pic chip. adc-värde på utgång för CO 2 -fukt, not used, skrivskyddat bit0: 'NÄT' LED bit1: 'DÅLIG' LED bit2: BRA' LED bit3: 'DÅLIG' LED Ppm-offset för kalibrering av CO 2 -ppm. adc-värde på kretskort till thermistorgivare, skrivskyddat Larmgräns för dåligt ppm-värde för CO 2 -givare. adc-värde på kretskort till ljusgivare, skrivskyddat Larmgräns för bra ppm-värde för CO 2 -givare. CO 2 -värde (ppm). Kalibrering sker vid skrivning till register Deltavärde för att eliminering av pulsvärde för ppm. Standardvärdet är 200. Offset för CO 2 -kalibrering. Användaren kan ändra värdet för att kalibrera till ppm för CO 2. Det ändras också om användaren skriver in data för att registrera ppm-värde förco Filtertid, får ppm att gå mjukt. Standardvärde = 5. Deltavärde för att eliminering av pulsvärde för ppm. Standardvärdet är Filtertid, får ppm att gå mjukt. Standardvärde = Larmgräns för bra ppm-värde för CO 2 -givare Larmgräns för dåligt ppm-värde för CO 2 -givare. 6

7 Address Bytes Register and Description Larmstatus för CO 2 : 0b xxxx 1xxx : CO 2 dåligt 0b xxxx 01xx : CO 2 bra 0b xxxx 001x : CO 2 bra Fuktgivarens versionsnummer Relativ fuktighet Frekvensvärde från fuktgivare, skrivskyddat Antal kalibreringspunkter på fuktgivaren Fuktgivarens temperaturvärde i C Fuktgivarens temperaturvärde i F Den på kretskortet placerade thermistorgivarens temperaturvärde C Den på kretskortet placerade thermistorgivarens temperaturvärde F Offset för kalibrering av thermistorgivaren på kretskoret Välj temperatur direkt till analog utgång: 0: thermistorgivare på kretskort, standardinställning 1: fuktgivare Välj temperaturenhet direkt på analog utgång: 0: C 1: F (standardinställning) Ljusvärde, för egenskap?? Analogt utgångsvärde, öndra med hjälp av bygel (J20) på kretskortet, skrivskyddat Minimumvärde för temperatur direkt på analog utgång Maximumvärde för temperatur direkt på analog utgång Minimumvärde för fukt direkt på analog utgång Maximumvärde för fukt direkt på analog utgång Maximumvärde för fukt direkt på analog utgång Har man inte gjort fel här? Skall det ev. inte vara max/min för CO 2 istället?? Maximumvärde för fukt direkt på analog utgång Har man inte gjort fel här? Skall det ev. inte vara max/min för CO 2 istället?? Exempel för CO 2 -utgång: om ppm för CO 2 är 1000, är (minimumvärdet, maximumvärdet) = (0, 3000), så är: 1. inställning J20 för att välja 0V-10V utgångsläge, så att CO 2 -utgång blir ((1000ppm /(3000ppm - 0ppm)) * (10V - 0V)) + 0V = 3.3V 2. inställning J20 för att välja 0V-5V utgångsläge, så att CO 2 -utgång blir ((1000ppm /(3000ppm - 0ppm)) * (5V - 0V)) + 0V = 1.65V 3. inställning J20 för att välja 4mA-20mA utgångsläge, så att CO 2 -utgång blir ((1000ppm /(3000ppm - 0ppm)) * (20mA - 4mA)) + 4mA = 9.3mA Vi reserverar oss för eventuella fel i manualen/databladet och förbehåller oss rätten till produktförbättringar, som kan påverkan innehållet i manualen/databladet, utan föregående avisering. 7

/ Luftfuktighet / Temp. transmitter & Modbus

/ Luftfuktighet / Temp. transmitter & Modbus Utmärkande egenskaper: Högpresterande digitala givare och kretsar säkerställer noggrann mätning och temperaturkompensation God långtidsstabilitet och tillförlitlighet 100-procentigt utbytbara givare på

Läs mer

, fukt- och temperaturdetektor Modbus RTU, trafikljus

, fukt- och temperaturdetektor Modbus RTU, trafikljus Rum - Utmärkande egenskaper Avkänningselement med hög prestanda, temperaturkompenserad och stabil Modbus RS85 för digitala avläsningar Utgångar för-0ma, 0-0Vdc och 0-5Vdc Valfria färger, t.ex. röd Enkel

Läs mer

Luftkvalite (VOC), Fukt, Temperatur Detektor QHT 24R

Luftkvalite (VOC), Fukt, Temperatur Detektor QHT 24R Detektor Utmärkande egenskaper - Hög känslighet för VOC och illaluktande gaser - Bakgrundsbelyst LCD Display visande aktuellt för VOC, RH+T - Förkalibrerad för lätt idrifttsättning - 0-10Vdc, 4-20mA, 0-5Vdc,

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Användarmanual. asense GH

Användarmanual. asense GH Gas and Air Sensors Användarmanual asense GH Allmänt Luftanalysatorn asense GH är konstruerad för att mäta koldioxid och temperatur i växthus. Den är dessutom en mycket flexibel styrenhet med programmerbar

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0)

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) 1 Innehållsförteckning Förord...3 Funktionsbeskrivning...3 Display...3 Knappar & indikatorer...3 Att mäta ph...3 Sleep mode...4 Övriga inställningar...4 Automatisk

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Användarmanual. asense

Användarmanual. asense Gas and Air Sensors Användarmanual asense CO 2 / temperaturgivare Allmänt Luftanalysatorn asense är konstruerad för att mäta koldioxid och temperatur. Modell asense finns både med och utan display, (LCD).

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

TX Elektronisk control

TX Elektronisk control TX Elektronisk control Version 1.1 Rev. 14. dec 2011 Sida 1 av 20 1.0.0 Innehållsföteckning 1.0.0 Innehåll... 2 2.0.0 Översikt... 3 3.0.0 Beskrivning av funktionen... 4 3.1.0 Användarfunktioner... 4 3.1.1

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Wöhler CDL 210 CO2-logger

Wöhler CDL 210 CO2-logger Wöhler CDL 210 CO2-logger Allmänt Wöhler CDL 210 CO 2 mäter koldioxidhalten, luftfuktigheten och temperaturen. CDL kan logga och överföra mätdata online till PC. PC:n kan visa de loggade värdena som värden

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK412N7VXS Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 Vac *2 reläer 1 x 16A / 250Vac 1 x 8A / 250Vac Växlande Växlande *Visartavla med 3 siffror, höjd 13,2

Läs mer

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9)

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9) V2.2 (24.09.2015) 1 (9) DRIFTTAGNING Inkoppling Installation och drifttagande av apparaten får endast utföras av kvalificerade yrkesmän. Installationen skall alltid utföras med strömmen avslagen. Efter

Läs mer

Behovsanpassat inomhusklimat i byggnader - kräver pålitliga CO2-givare

Behovsanpassat inomhusklimat i byggnader - kräver pålitliga CO2-givare Behovsanpassat inomhusklimat i byggnader - kräver pålitliga -givare påverkar människor Redan år 1850 upptäckte Dr Pettenkofer (M.D. 1843 i München), att -halten i luften påverkar personer som vistas i

Läs mer

dametric DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT TILL RMS-MÄTSYSTEM MANUAL DCU-RM1 SE.docx 2001-11-02 / BL 1(9) metso

dametric DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT TILL RMS-MÄTSYSTEM MANUAL DCU-RM1 SE.docx 2001-11-02 / BL 1(9) metso dametric DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT TILL RMS-MÄTSYSTEM MANUAL metso SE.docx 2001-11-02 / BL 1(9) INNEHÅLL 1 KOMPONENTPLACERING... 3 2 BESKRIVNING... 4 3 TEKNISKA DATA... 4

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399 ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) Innehållsförteckning Förord 2 Funktionsbeskrivning 2 Display 2 Knappar & indikatorer 2 Att mäta ph 3 Övriga inställningar 4 Automatisk temperatur-kompensation (ATC)

Läs mer

ph-transmitter TH-404

ph-transmitter TH-404 ph-transmitter TH-404 Sid 1 ph-transmitter TH-404 Tack för att du valt en mjk produkt Mjk Automation AB Box 105 661 23 SÄFFLE Tel. 0533-177 50 Fax 0533-138 11 E-post kontoret@mjk.se www.mjk.se Sid 2 Sid

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK411M3/7VHBS Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 Vac *Visartavla med 3 siffror, höjd 13,2 mm *Programmering sker från instrumentets framsida *1

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programvarudokumentation (alg000228423.doc) ebm-papst AB Äggelundavägen 2 Florettgatan 29B Backabergögatan 8 Bodavägen 73 175 62 JÄRFÄLLA

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Swema 03. Bruksanvisning vers 1.01 MB

Swema 03. Bruksanvisning vers 1.01 MB Swema 03 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER 1. Introduktion Mini Alfa Plus är en kompact (32x74mm) elektronisk övervakning för luftkonditioneringssystem baserade på en ensam

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

tsense (Disp) T RH RL

tsense (Disp) T RH RL Gas and Air Sensors Användarmanual tsense (Disp) T RH RL CO 2 -, temperatur- och relativ fuktmätare Allmänt tsense (Disp) för väggmontage mäter koldioxid, temperatur och relativ luftfuktighet. Enheten

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 G3076.1 sv Installationsinstruktion Rumsregulator T Applikationer Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 DIP-omkopplare Ställdonets funktion Typbeteckning - Kyltak / radiator T - 2-rörs Fan Coil T med

Läs mer

PROPORTIONALVENTIL SERIE REGTRONIC

PROPORTIONALVENTIL SERIE REGTRONIC PROPORTIONLVENTIL SERIE REGTRONI Proportionalventiler serie REGTRONI, har till uppgift att reglera trycket i ett system väldigt exakt. Variablerna är beroende av ingångssignalen. Inställt tryck samt en

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

T-SENSE-VAV. CO2-, temperatur- och relativ fuktmätare

T-SENSE-VAV. CO2-, temperatur- och relativ fuktmätare Luftkvalitetsgivare T-SENSE-VAV DU 2016-09-28 T-SENSE-VAV CO2-, temperatur- och relativ fuktmätare Allmänt T-SENSE-VAV för väggmontage mäter koldioxid, temperatur och relativ luftfuktighet. Enheten finns

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

Digitalt instrument - Multirange

Digitalt instrument - Multirange Digitalt instrument - Multirange DGP96-2MCA00 DGP96-2MCA01 Manual - MA101SV Instruktion, manual Manual MA101SV Digitalt instrument MultiRange modell DGP96-2MC... DGP96-2MCA.. = Områden 10 / 20 / 50/ 100

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

Termo-hygrometer-anemometer

Termo-hygrometer-anemometer Mätinstrument för Industri & VVS Tryck Temperatur Luftflöde Ljud Varvtal Rökgas Vibration Avstånd Inspektion Läcksökning Termo-hygrometer-anemometer Instrument-set VT 210 VT 210 L / VT 210 TL VT 210 M

Läs mer

Kalibreringsinstrument

Kalibreringsinstrument Utförande Portabel processkalibrator för mycket noggrann kontroll och kalibrering av tryck. Handinstrument och tryckgivare med mätnoggrannhet kl.0,025%. Typ CPH 6000 Handinstrument Mätfunktioner Minnesfunktion

Läs mer

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet En enorm mängd produkter stöder modbus. Modbus kallas ibland för automationens minsta gemensamma nämnare. Kanske är det för att

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

tsense (Disp) T RH RL

tsense (Disp) T RH RL Gas and Air Sensors Användarmanual tsense (Disp) T RH RL CO 2 -, temperatur- och relativ fukt-mätare Allmänt Luftanalysator tsense (Disp) för väggmontage, mäter koldioxid, temperatur och relativ luftfuktighet.

Läs mer

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Sida 1 av 18 Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan förbehåll 1(18) Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1 IsoBox 16 menyer och optioner...

Läs mer

Handhavande Butiksvåg

Handhavande Butiksvåg Vågar AB B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn Dalgatan 5 523 37 Ulricehamn Tel. Fax +46 321-401 70 +46 321-144 10 www.vagar.com Handhavande Butiksvåg KERN RPB SE SE KERN RPB Handhavande Butiksvåg Innehåll

Läs mer

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001 Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Drift... 2 4 Beskrivning av gränssnitt... 3 4.1 Symboler på displayen...

Läs mer

Bruksanvisning Pyrometer ST620B

Bruksanvisning Pyrometer ST620B KONTAkTINFORMATION CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen 3 S-218 45 VINTRIE Tel +46 40-671 77 60 Fax +46 40-671 77 61 Stockholm Hammarby Fabriksväg 43 S-120 33 STOCKHOLM Tel +46 8-658 50 04 Fax

Läs mer

FUKT. Fuktgivare Hygrostater Tillbehör

FUKT. Fuktgivare Hygrostater Tillbehör FUKT Fuktgivare Hygrostater Tillbehör Fukt DIGITALA FUKT- OCH TEMPERATURGIVARE MED KAPACITIVT ELEMENT PM-V SERIEN Aktiv digital fukt- och temperaturgivare med integrerad processor. Givaren har god linjäritet

Läs mer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Egenskaper Handhållen Operatörspanel För fjärrmanöverering av DFTP1 Räckvidd 100m För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande

Läs mer

Tinytag CO 2 -Paket. Hårdvarumanual med användarinstruktioner samt tekniska data. Rev.5 Preliminär , la/saw

Tinytag CO 2 -Paket. Hårdvarumanual med användarinstruktioner samt tekniska data. Rev.5 Preliminär , la/saw Tinytag CO 2 -Paket Hårdvarumanual med användarinstruktioner samt tekniska data Rev.5 Preliminär 2008-01-21, la/saw 1 Tinytag C0 2 är en helt digital mätlogger för ventilation, konstruerad för att mäta

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Evolution. Digitala Fläkthastighetskontroll. Fan Htr Temp R/h. Power. Digital Fan Speed Controller. Fan. Användarhandboken. translation Swedish.

Evolution. Digitala Fläkthastighetskontroll. Fan Htr Temp R/h. Power. Digital Fan Speed Controller. Fan. Användarhandboken. translation Swedish. Användarhandboken Digital Fan Speed Controller Fan Htr Temp R/h Temperature Humidity Fan Digitala Fläkthastighetskontroll Heater Power Digital Fan Min Max translation Swedish Inledning Temperatur och luftfuktighet

Läs mer

Rumsregulator STRA-04

Rumsregulator STRA-04 Rumsregulator STRA-04 STRA är en förprogrammerad rumsregulator avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. Den är förprogrammerad med kommunikation och passar för användning i lokaler där

Läs mer

Tinytag CO

Tinytag CO Tinytag CO 2 www.intab.se 0302-246 00 Tinytag C02 är en helt digital mätlogger för ventilation, konstruerad för att mäta koldioxidhalten i luften. Givaren består av en membranomsluten mätkammare där C02-gas

Läs mer

Kalibreringscertifikat

Kalibreringscertifikat Kalibreringscertifikat Calibration Certificate Er kalibreringspartner NordtecKal 031-704 10 70 www.nordtec.se www.nordtec.se Kalibrering hos Nordtec Ett ackrediterat kalibreringslab Från och med februari

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual HIO-050 MW5 141117_130108:3 Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com Innehållsförteckning Översikt

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Exempel PI reglering med SMV frekvensomriktare.

Exempel PI reglering med SMV frekvensomriktare. 2008-08-21 V1.1 Page 1 (6) Exempel PI reglering med SMV frekvensomriktare. Typexempel fläktapplikation. Luft sugs in igenom luftintaget från utsidan in i luftkanelen med hjälp av motorn/fläkten. Luften

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

Väggmonterade givare och rumsenheter för KNX PL-Link, KNX S-mode och KNX LTE-Mode

Väggmonterade givare och rumsenheter för KNX PL-Link, KNX S-mode och KNX LTE-Mode 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UC Styrfunktionsenheter 602 QMX3.P37 QMX3.P34 / P74 QMX3.P02 QMX3.P70 QMX3.P30 DESIGO TRA Väggmonterade givare och rumsenheter för KNX PL-Link, KNX S-mode och KNX LTE-Mode

Läs mer

S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare

S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare Mätrör DN20 till DN1 Analog utsignal 0/4-20 ma Pulsutgång, öppen kollektor Automatisk nollpunktskalibrering Stort urval av mätrör och elektrodmaterial Beskrivning

Läs mer

Installations- och användarmanual

Installations- och användarmanual Installations- och användarmanual MAS-relämodul MRM 01 897854_01 2(20) Innehåll 1. RIKTLINJER FÖR INSTALLATION OCH SÄKERHET... 5 1.1 Kapslingsklassning... 5 1.2 Elektromagnetisk störning... 5 1.3 EX-tillämpningar

Läs mer

Quickstart-manual CO2Logg. Mäter och loggar koldioxidhalten.

Quickstart-manual CO2Logg. Mäter och loggar koldioxidhalten. Quickstart-manual CO2Logg. Mäter och loggar koldioxidhalten. Svensk Quickstart-manual v. 1.01 Att tänka på: CO2Logg är tillverkad för mätningar i inomhusklimat. Mätprincipen är s.k. icke-dispersivt infrarött

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual a x e m a Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 - Tekniska funktioner /Standardvärden 4 - Aktivering av läsaren 5 - Ändra

Läs mer

Bruksanvisning Elma 610 Infraröd termometer med lasersikte EAN:

Bruksanvisning Elma 610 Infraröd termometer med lasersikte EAN: Bruksanvisning Elma 610 Infraröd termometer med lasersikte EAN: 5703317620071 Elma 610 sid 2 Beskrivning: Beröringsfri temperaturmätning Inbyggt lasersikte Automatisk val av upplösning 0.1º eller 1º Val

Läs mer

PROGRAMMERING RMS RS1

PROGRAMMERING RMS RS1 dametric PROGRAMMERING RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC,

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

Aquasol Reglercentral 01D

Aquasol Reglercentral 01D Aquasol Reglercentral 01D FÖR AUT. VÄXLANDE VISNING AV T1 OCH T2 1. TRYCK OCH HÅLL 2. TRYCK / SLÄPP GULA LYSDIODER BLINKAR OCH LÄGET ÄR AKTIVERAT TRYCK DISPL C IGEN FÖR STEGAD VISNING FÖR INSTÄLLNINGSLÄGEN

Läs mer

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On Utanpåliggande, ingen påverkan på flödet. Kompakt format Robust konstruktion. Skyddsklass IP 68 Flödeshastighet -12 till 12 m/s Utvecklad för att tåla mycket tuffa mijöer Temperaturområde -40 till 250

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

PM 10 - Luftkvalitetsdetektor, inomhus PM 1O

PM 10 - Luftkvalitetsdetektor, inomhus PM 1O PM 10 - Desk PM 10 - Wall Utmärkande egenskaper Inbyggd professionell sensor med optisk IR LED-avkänningsmetod. realtidsmätning av PM 10-koncentration via inomhusmonitor Inbyggd temperatur och RH-givare

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID

1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID CARLO GAVAZZI AB, Nattvindsgatan 1, SE-652 21 Karlstad Telefon: 054-85 11 25, Telefax: 054-85 11 77 Internet: http://www.carlogavazzi.se E-Mail: info@carlogavazzi.se Manual N2300 1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR

Läs mer

Installations & Användarmanual. X3-serien

Installations & Användarmanual. X3-serien Installations & Användarmanual X3-serien MAFX96R5I/GRFX96R5I MAFX126R5I/GRFX126R5I MAFX186R5I/GRFX186R5I MAFX246R5I/GRFX246R5I Technibel is a trademark of Nibe Energy System France used under license Användarinformation

Läs mer

Instruktion Syremätare OXY

Instruktion Syremätare OXY Instruktion Syremätare OXY Innehållsförteckning Inledning... 3 Mekanisk installation... 4 Mekanisk installation... 5 Elektrisk installation... 6 Driftsättning, initial uppstart... 8 Kalibrering... 9 Underhåll...

Läs mer

Mätområde: -100 1500Pa, Max överbelastning 5x. 2.0 50 m/s. Barometer: 600 1200 hpa

Mätområde: -100 1500Pa, Max överbelastning 5x. 2.0 50 m/s. Barometer: 600 1200 hpa SwemaMan 80 bruksanvisning SwemaMan 80 är en manometer som mäter differenstryck, uftflöde och lufthastighet. Differenstrycket mäts i, luftflödet i l/s, m 3 /h eller CFM och lufthastigheten i m/s eller

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

EQ CSE Manual Mikroprocessor

EQ CSE Manual Mikroprocessor EQ CSE Manual Mikroprocessor 2.0 Serviceläge Nedan beskrivs inställning som kan göras genom bygling. A) TS Sluten = Serviceläge med kortade tider. B) TS Öppen = Normalläge 2.1 Minnesfunktion Följande inställningar

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

Roth Touchline Manual för styrning av kyla

Roth Touchline Manual för styrning av kyla Roth Touchline Manual för styrning av kyla Living full of energy /7 Roth Touchline kan konfigureras för olika sätt att styra kylning. Inställningar kan göras för att antingen kyla via golven eller t.ex.

Läs mer

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1 Digital promilletestare CA2010 Användaranvisning TT Micro AS Sida 1 TT Micro AS Sida 2 Innehållsförteckning Inneh Inneh Inneh Innehållsf llsf llsf llsförteckning rteckning rteckning rteckning............

Läs mer

Bruksanvisning för termostat med snabbstart.

Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Termostat med snabbstart visar 21 C i displayen efter anslutning eller vid nollställning. (se fig. 1) A) Vad kan termostaten Termostaten är en digital termostat

Läs mer

Product data sheet 37.002 EGQ 181: SAUTER viasens 181 Luftkvalitetsgivare (VOC)

Product data sheet 37.002 EGQ 181: SAUTER viasens 181 Luftkvalitetsgivare (VOC) VOC (flyktiga organiska föreningar) 3 Mätområde 4 0...100 %IAQ Produktdatablad Product data sheet 37.002 EGQ 181: SAUTER viasens 181 Luftkvalitetsgivare (VOC) Att förbättra energieffektiviteten Kontrollera

Läs mer

DP23 Läckagemätare. Innehållsförteckning:

DP23 Läckagemätare. Innehållsförteckning: DP23 Läckagemätare Innehållsförteckning: 1.Översikt...2 2. Mätprincip...3 3. Installation av instrumentet på rökgassystem...4 4. Utför en mätning...5 5. Valbart Mätläge...7 6. Manuellt Mätläge...8 7. Underhåll...8

Läs mer

Nivåmätare HD700. HONDA HD doc sidan

Nivåmätare HD700. HONDA HD doc sidan Nivåmätare HD700 HONDA HD700.doc sidan 1 Instruktion Nivågivare HD-700 Innehållsförteckning Snabb start...3 Allmänt... 4 Mekaniska mått... 5 Montage... 5 Elektrisk inkoppling... 6 Inkoppling av matningsspänning

Läs mer