/ Luftfuktighet / Temp. transmitter & Modbus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "/ Luftfuktighet / Temp. transmitter & Modbus"

Transkript

1 Utmärkande egenskaper En prisvärd givarlösning för CO 2 för HVAC / behovsstyrd ventilation Dubbla mätelement RS485 Modbus och analog utgång (0-5V, 0-10V, 4-20mA) CO2, Temperaturutgång (RF-funktion, tillval) Diffusions- eller flödestyp kan väljas Metod: Dubbla mätelement (Icke-dispersive?? Infraröd) Testmetod: Diffusion eller pumpat flöde (50 ~ 200ml/min) Tekniska data: Mätområde Noggrannhet Repeterbarhet 0-2,000 ppm display (3000ppm, 5000ppm, 10,000ppm are optional) ±70 ppm or ±5% of reading ±20 ppm Temperaturberoende Typ.±0.2% på avläst värde per C or ±2 ppm per C, beroende på vilket som är störst, referat till 25 C Tryckberoende 0,13% på värdet per mm Hg (korrigerat via användaringång för höjd) Responstid Uppvärmningstid Temperaturprestanda 0.13% på värdet per mm Hg (korrigerat via användaringång för höjd) Ca. 40 sek för 90% av stegförändring <60 sekunder Temperaturområde 0 to 100 C Noggrannhet Responstid Fuktprestanda Mätområde Noggrannhet Responstid Driftförhållanden ±1 C När fläkten blåser direkt på enheten, är temperaturnoggrannheten + / -1.5 C minuter (i balans med omgivningen) 20%-90% RH C Lagringsförhållanden -20 C till 60 C Ca. 5 min för 63% av stegförändring 0 C till 50 C, 0 till 95% RH, ickekondenserande Strömförsörjning 12~24VAC/DC (+/-5%) Strömförbrukning Analog utgång Digital utgång Larmanslutning Max.200 ma, medelvärde :50 ma 0~5VDC,0~10VDC,4-20mA (Temperatur/RH, CO 2 är oberoende av kanal, RH och Temp. är samma kanal, tillval med bygel) RS485 Modbus (Baud Rate: standard19200, Check Bit : Ingen,Data Bit: 8 bit, Stop Bit:1) SPIr utgång (Specialutgång) 200 Applikationer: CO 2 -givare med fukt & temperaturtransmittrar avsedda för miljöövervakning och styrsystem inom kommersiella och andra byggnader. Dessa transmittrar kan användas för att övervaka CO 2 -nivåer, lufttemperatur och luftfuktighet i: renrum laboratorier maskinrum kontor kommersiella byggnader flygplatser stationer bibliotek och arenor Tillval Beställningskoder CO 2, RH+T, Modbus, ppm 3000, 5000, 10000ppm 1

2 Externt Larm Vid anslutning till transmitteer ljuder och blinkar detta externa larm med en röd lampa när CO 2 -nivåerna blir DÅLIGA. Man kan ställa in larmgränser i menyn med hjälp av RS485. Det finns två larmgränser: 1. Larm för bra luft: Larmutgången aktiveras för LARM PÅ i inställt antal sekunder och sedan stängas av för LARM AV efter inställt antal sekunder, och stängas av vid på-av-på-av. 2. Larm för dålig luft: Larmutgången slås på och och fortsätter vara på. LARM PÅ kan ställas in i registret 162 LARM AV kan ställas in i registret 163 Larmgräns för bra luft kan ställas in i registret 165 Larmgräns för dålig luft kan ställas in i registret 166 2

3 1. Kalibrering för fuktgivare Använd en bra fuktreferens, låt rummet eller skåpet stabiliseras i minst 30 minuter. Referensmätaren ska vara nykalibrerad, mätare kan ofta ligga 20% eller mer från angiven noggrannhet beroende på olika faktorer. Placera helst ett skåp eller en låda runt givaren som skall kalibreras. Se till alla fönster och dörrar är stängda under hela testet om man inte kan använda ett skåp. Inställning av låga och höga värden för luftfuktighet för flerpunktskalibrering kan åstadkommas med Fuktreferensflaskor, dessa är ofta tillgängliga på ebay eller googles shoppingplats genom att söka på Fuktkalibrering. Här är länken till google shoppingsida: Enpunktskalibrering: Läs av värdet från mätaren, skriv in värdet till register 112 som är det aktuella registret för luftfuktighetsavläsning 112 Relativ fuktighet i procent Tvåpunktskalibrering: Använd en fuktreferensflaska eller fuktkammare Ställ in fuktigheten på ett lågt värde, vanligtvis runt 30%. Låt luftfuktigheten stabiliseras under minst 30 minuter, Läs av värdet från mätaren och skrive in det på register Relativ fuktighet i procent Upprepa denna procedur vid en högre fuktighet, vanligtvis runt 70% och minst 10% större än vid det första låga värdet som användes vid den första kalibreringspunkten. Tre- och upp till tiopunktskalibrering: Upprepa proceduren för de tvåpunktskalibreringsmetod, men använd fler kalibreringspunkter, och skriv alltid till register 112 Varje inställning referensfuktigheten bör vara minst 10% från de övriga kalibreringspunkterna. Om man behöver upprepa någon av kalibreringspunkterna, upprepa helt enkelt proceduren. Givaren kommer att registrera den nya kalibreringspunkten, om det nya värdet är mer än 5% från tidigare kalibreringspunkter. Om det är närmare än 5%, kommer de gamla värdena att ersättas med de nya och införlivas i kalibreringstabellen. Man kan växla fram och tillbaka mellan användarkalibreringsdata till fabrikskalibreringsdata, genom att skriva till registrer 378, värde = 1 betyder användarbordet, värde = 0 betyder fabrikenbordet. Det är möjligt att växla fram och tillbaka, inga data går förlorade genom att hoppa från användartabellen eller fabrikstabellen. 117 Val av kalibreringstabell. 0: fabriksdata 1: användardata Om kalibreringen blir rörig kan man ta bort användarkalibreringspunkter genom att skriva 1 till register 112, användarkalibrering erätts av standardvärden från fabrik och förs åter in i kalibreringstabellen. Alla kalibreringspunkter sparas till icke flyktigt minne och går inte förlorade ens under längre perioder utan ström. Givarelement kan bytas från en enhet till en annan och kalibreringspunkterna överförs automatiskt tillsammans med givarelementet, huvuddisplayenheten hanterar givarbyte automatiskt. 2. Kalibrering för temperaturgivare Skriv aktuell temperatur till Reg101 for Fahrenheit eller 102 för Celcius ~ ~ RUMSTEMPERATUR avläsning i F. Kan också skriva till detta register för enpunktkalibrering. RUMSTEMPERATUR avläsning i C. Kan också skriva till detta register för enpunktkalibrering. Denna operation kommer att ändra den aktuella temperaturen till användarens indatavärde. 3

4 3. Temperature Current Output Calibration 4-20mA 367 Kalibrera temperaturutgång i 4-20mA-läge 369 Utgång för fabrikskalibrering av ström 141 Temperaturutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 0-10% ) 142 Temperaturutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 10% - 20% ) 143 Temperaturutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 20% - 30% ) 144 Temperaturutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 30% - 40% ) 145 Temperaturutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 40% - 50% ) 146 Temperaturutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 50% - 60% ) 147 Temperaturutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 60% - 70% ) 148 Temperaturutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 70%- 80% ) 149 Temperaturutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 80% - 90%) 150 Temperaturutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 90% - 100%) Användaren kan också kalibrera varje 10%-ig utgång genom att manuellt ändra reg141 to reg Humidity Current Output Calibration 4-20mA 151 Fuktutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 0-10% ) 152 Fuktutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 10% - 20% ) 153 Fuktutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 20% - 30% ) 154 Fuktutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 30% - 40% ) 155 Fuktutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 40% - 50% ) 156 Fuktutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 50% - 60% ) 157 Fuktutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 60% - 70% ) 158 Fuktutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 70%- 80% ) 159 Fuktutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 80% - 90%) 160 Fuktutgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 90% - 100%) Användaren kan också kalibrera varje 10%-ig utgång genom att manuellt ändra reg151 to reg CO 2 Current Output Calibration 4-20mA 161 CO 2 -utgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 0-10% ) 162 CO 2 -utgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 10% - 20% ) 163 CO 2 -utgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 20% - 30% ) 164 CO 2 -utgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 30% - 40% ) 165 CO 2 -utgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 40% - 50% ) 166 CO 2 -utgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 50% - 60% ) 167 CO 2 -utgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 60% - 70% ) 168 CO 2 -utgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 70%- 80% ) 169 CO 2 -utgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 80% - 90%) 170 CO 2 -utgång för strömkalibrering med justerat offsetvärde ( 90% - 100%) Användaren kan också kalibrera varje 10%-ig utgång genom att manuellt ändra reg161 manuellt till reg170 4

5 6. Relativa register för kalibrering 370 Auto/Manuell utgångskalibreringsinställning 0 : standardvärde 1 : användarmanual. bit 0 :temperatur bit1 :fuktighet 371 Ingångsvärde för manuell temperaturutgång, relativt register Ingångsvärde för manuell fuktutgång, relativt register Fabriksstandard är 1. Utgångsområde för temperaturtransducer, 1=0-10V, 2=0-5V, 3=4-20mA 187 Fabriksstandard är 1. Utgångsområde för fukttransducer, 1=0-10V, 2=0-5V, 3=4-20mA reg370: detta register tillåter användaren att ställa in sitt eget utgångsvärde för temperatur och fuktighet bit 0: aktiverar manuell temperaturutgång/inaktiverar, 0=inaktiverar 1=aktiverar bit 1: aktiverar manuell fuktutgång/inaktiverar, 0=inaktiverar 1=aktiverar Reg371: Ingångsvärde för manuell temperaturutgång, t.ex. rerlativt register 370, om utgångstypen är inställd på 0-10V (reg186 är satt till 1), bit0 på reg370 är inställt på manuellt läge (reg371 är satt på 1), om 100 skrivs till reg371, aktuell temperaturutgång kommer att vara 1V, om 200, utgången kommer att vara 2V, denna funktuion gör det möjligt för användaren att testa hårdvaran eller lättare skapa sin egen spänning/ ström Reg372: samma som reg371, men den är för manuell fuktutgång. Reg186 & Reg187: se ovannämnda förklaringar 7. Temperatur Offsetinställningar 173 Temperaturinställning offset, beroende på givarområde Firmware 340 under: 0-10V är C Firmware 341 över: 0-10V är C Lägg till register 442, kunden kan ställa in temperaturområdet offset, standardområde är C: Exempel: Om register 442 är inställt på 300, blir aktuellt utgångsområde C Om register 442 är inställt på 100, blir aktuellt utgångsområde C 0-10V utgång: Temperatur (C) = (Volt * offset) / 10 Temperatur (F) = (Volt * 100 offset*9/5) / 10 Luftfuktighet = Spänning / V utgång: Temperatur (C) = (Volt * offset) / 20 Temperatur (F) = (Volt * 100 offset*9/5) / 20 Luftfuktighet = Spänning / mA utgång: Temperatur (C) = ((Ström 0.004)/ ) offset/10 Temperatur (F) = ((Ström 0.004)/ ) offset*9/50 Luftfuktighet = (Ström 0.004)/ Temperatur (F) : register Temperatur (C) : register Offset : register 442, offset från 0 C för justering av min max område, till exempel 0 = 0-100C, 300 = -30 till +70C - Spänning i volt - Strömstyrka i A 5

6 7. Registerlista Adress Byte Register och beskrivning <= Rev4 (utan analoga utgångar) >= Rev5 (med analoga utgångar) 0 to 3 4 Serienummer - 4-byte värde. Skrivskyddad Serienummer - 4 byte value. Skrivskyddad 4 to 5 2 Mjukvaruversion 2- bytevärde. Skrivskyddad Mjukvaruversion 2- bytevärde. Skrivskyddad 6 1 ADRESS. Adress till Modbusenhet. ADRESS. Adress till Modbusenhet. 7 1 Produktmodell. Detta är ett skrivskyddat register som används av mikrostyrenheten för att bestämma produkt. 8 1 Hårdvarurevision. Detta är en skrivskyddat register som används av mikrostyrenheten för att bestämma hårdvarurevision. 9 1 PIC firmwareversion PIC firmwareversion 10 1 PLUG_N_PLAY_ADDRESS, plug n play -adress, som används av nätverksadministratören att lösa adresskonflikter. Se VC-kod för algoritmer Val av standardadress. 0 = Protokolladress, 1 = PLC adress Uppdateringsregister för firmware som används för att visa status på firmwareuppdateringar. 17 to 99 Tom. För framtida bruk. Tom. För framtida bruk. Produktmodell. Detta är ett skrivskyddat register som används av mikrostyrenheten för att bestämma produkt. Hårdvarurevision. Detta är en skrivskyddat register som används av mikrostyrenheten för att bestämma hårdvarurevision. PLUG_N_PLAY_ADDRESS, plug n play -adress, som används av nätverksadministratören att lösa adresskonflikter. Se VC-kod för algoritmer. Val av standardadress. 0 = Protokolladress, 1 = PLC adress. Uppdateringsregister för firmware som används för att visa status på firmwareuppdateringar CO 2 -värde (ppm) adc-värde för CO 2 spänningsutgång, ej använd, skrivskyddad AD-värde från pic analog ingång 1 adc-värde på utgång för temperaturspänning, ej använt, skrivskyddat AD-värde från pic analog ingång 2 adc-värde på utgång för fuktspänning, ej använt, skrivskyddat AD-värde från pic analog ingång 3 adc-värde på utgång för CO 2 -ström, ej använt, skrivskyddat AD-värde från pic analog ingång 4 adc-värde på utgång för CO 2 -temperatur, not used, skrivskyddat Output word to pic chip. adc-värde på utgång för CO 2 -fukt, not used, skrivskyddat bit0: 'NÄT' LED bit1: 'DÅLIG' LED bit2: BRA' LED bit3: 'DÅLIG' LED Ppm-offset för kalibrering av CO 2 -ppm. adc-värde på kretskort till thermistorgivare, skrivskyddat Larmgräns för dåligt ppm-värde för CO 2 -givare. adc-värde på kretskort till ljusgivare, skrivskyddat Larmgräns för bra ppm-värde för CO 2 -givare. CO 2 -värde (ppm). Kalibrering sker vid skrivning till register Deltavärde för att eliminering av pulsvärde för ppm. Standardvärdet är 200. Offset för CO 2 -kalibrering. Användaren kan ändra värdet för att kalibrera till ppm för CO 2. Det ändras också om användaren skriver in data för att registrera ppm-värde förco Filtertid, får ppm att gå mjukt. Standardvärde = 5. Deltavärde för att eliminering av pulsvärde för ppm. Standardvärdet är Filtertid, får ppm att gå mjukt. Standardvärde = Larmgräns för bra ppm-värde för CO 2 -givare Larmgräns för dåligt ppm-värde för CO 2 -givare. 6

7 Address Bytes Register and Description Larmstatus för CO 2 : 0b xxxx 1xxx : CO 2 dåligt 0b xxxx 01xx : CO 2 bra 0b xxxx 001x : CO 2 bra Fuktgivarens versionsnummer Relativ fuktighet Frekvensvärde från fuktgivare, skrivskyddat Antal kalibreringspunkter på fuktgivaren Fuktgivarens temperaturvärde i C Fuktgivarens temperaturvärde i F Den på kretskortet placerade thermistorgivarens temperaturvärde C Den på kretskortet placerade thermistorgivarens temperaturvärde F Offset för kalibrering av thermistorgivaren på kretskoret Välj temperatur direkt till analog utgång: 0: thermistorgivare på kretskort, standardinställning 1: fuktgivare Välj temperaturenhet direkt på analog utgång: 0: C 1: F (standardinställning) Ljusvärde, för egenskap?? Analogt utgångsvärde, öndra med hjälp av bygel (J20) på kretskortet, skrivskyddat Minimumvärde för temperatur direkt på analog utgång Maximumvärde för temperatur direkt på analog utgång Minimumvärde för fukt direkt på analog utgång Maximumvärde för fukt direkt på analog utgång Maximumvärde för fukt direkt på analog utgång Har man inte gjort fel här? Skall det ev. inte vara max/min för CO 2 istället?? Maximumvärde för fukt direkt på analog utgång Har man inte gjort fel här? Skall det ev. inte vara max/min för CO 2 istället?? Exempel för CO 2 -utgång: om ppm för CO 2 är 1000, är (minimumvärdet, maximumvärdet) = (0, 3000), så är: 1. inställning J20 för att välja 0V-10V utgångsläge, så att CO 2 -utgång blir ((1000ppm /(3000ppm - 0ppm)) * (10V - 0V)) + 0V = 3.3V 2. inställning J20 för att välja 0V-5V utgångsläge, så att CO 2 -utgång blir ((1000ppm /(3000ppm - 0ppm)) * (5V - 0V)) + 0V = 1.65V 3. inställning J20 för att välja 4mA-20mA utgångsläge, så att CO 2 -utgång blir ((1000ppm /(3000ppm - 0ppm)) * (20mA - 4mA)) + 4mA = 9.3mA Vi reserverar oss för eventuella fel i manualen/databladet och förbehåller oss rätten till produktförbättringar, som kan påverkan innehållet i manualen/databladet, utan föregående avisering. 7

Manual för Swema 3000

Manual för Swema 3000 Manual för Swema 3000 Version 1508 5.31 Tel: 08 94 00 90 Fax: 08 93 44 93 swema@swema.se www.swema.se 1 Innehåll 1. Översikt... 3 2. Montering av hållare... 4 3. Läs detta innan du börjar... 5 4. MENY

Läs mer

Användarhandbok 2013-01-01

Användarhandbok 2013-01-01 Användarhandbok 2013-01-01 Innehåll RMC i korthet... 3 Sätt i sladden - och det fungerar... 5 Lätt att återgå till fabriksinställning... 7 Anslutning till nätverket... 7 Så här kopplar du upp dig... 7

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA 2 SVENSKA... sida 3 A INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VAD ÄR MC CUBE... 4 2 EN

Läs mer

Bruksanvisning. TUTA S30 SMS Strömbrytare. Bruksanvisning på svenska, version 1.0 2011-11-01 motsvarar engelsk version 2.3

Bruksanvisning. TUTA S30 SMS Strömbrytare. Bruksanvisning på svenska, version 1.0 2011-11-01 motsvarar engelsk version 2.3 TUTA S30 SMS Strömbrytare Bruksanvisning Bruksanvisning på svenska, version 1.0 2011-11-01 motsvarar engelsk version 2.3 Sida - 1 - av 24 Tack för att du köpt Tuta S30 SMS Strömbrytare Tuta S30 SMS Strömbrytare

Läs mer

Videotech Sverige AB

Videotech Sverige AB Videotech Sverige AB Introduktion Beskrivning XL Centralapparat är ett trådlöst och batteridrivet larmsystem. Designen är framtagen för att passa in i bostads samt i mindre företags säkerhetssystem. Med

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Professionella fukttransmittrar för industrin

Professionella fukttransmittrar för industrin Med sikte på framtiden testo 6651 testo 6681 Professionella fukttransmittrar för industrin NYHET! %RH C/ F C td F td g/m 3 g/kg J/g hpa H 2 O 2 ppm KJ/Kg Testos fuktsensor borgar för stabilitet Dielektriskt

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

Administrationshandbok. ABAX Körjournal. www.abaxsverige.se. Skillnaden är ABAX

Administrationshandbok. ABAX Körjournal. www.abaxsverige.se. Skillnaden är ABAX Administrationshandbok ABAX Körjournal www.abaxsverige.se Skillnaden är ABAX 2 Skillnaden är ABAX Innehåll Administration av ABAX körjournal 3 Menyer 3 Körjournal 3 Fordon 3 Fordon 4 Mätarställning 4 Service

Läs mer

DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter

DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter Installation & Handhavande Manual version 0.2) Wesmar AB Box 4013 Tel: 08-544 715 50 www.wesmar.se 182 04 Enebyberg Fax: 08-544 715 60 info@wesmar.se 1 Innehåll

Läs mer

351204.012. Fire & Safety

351204.012. Fire & Safety 351204.012 Fire & Safety Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB - Eltek har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översändas

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 FRONTPANEL Användaren har en display och 4 tangenter för att hantera status och programmering av instrumentet TANGENTER OCH MENY Upp Scrolla genom menyn Öka värden

Läs mer

Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYRNING med trådlöst larm HEAT-LINK A22+

Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYRNING med trådlöst larm HEAT-LINK A22+ Lathund för SMS-kommandon för värmestyrning Skicka: Betydelse Svar Kommentar A22!!01 (svenska) (A22!!02 (english)) Aktivering av A22+ samt fabriksinställningar. A22 K STATUS? Statusbegäran. HeatLink Status:

Läs mer

Larmsändare sip86 Generation 2 - Manualversion R5 2014-05-06

Larmsändare sip86 Generation 2 - Manualversion R5 2014-05-06 Copyright 2014 FOAB Elektronik AB. Med ensamrätt. Larmsändare sip86 Generation 2 - Manualversion R5 2014-05-06 Innehållet i denna handbok och den medföljande hårdvaran sip86 tillhör FOAB Elektronik AB.

Läs mer

EH-net server Användarmanual

EH-net server Användarmanual EH-net server Användarmanual EH-net hjälper dig att kontrollera och styra en anläggnings värme-, ventilations- och andra viktiga funktioner, genom att använda en Internet-läsare/ server från ditt hem,

Läs mer

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic Viktig information! Kameran leveras med alla nätverksinställningar för Telia, förinställt. Det enda som man behöver

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Ti20. Användarhandbok. Thermal Imager

Ti20. Användarhandbok. Thermal Imager Ti20 Thermal Imager Användarhandbok January 2006 (Swedish) 2006 Fluke Corporation, All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. BEGRÄNSAD GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Läs mer

Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera

Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera 1 Instruktion 1.1 Allmän beskrivning Denna åtelkamera är en digital helt automatisk infraröd övervakningskamera med MMS- funktion, som utlöses när

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 VAG-COM Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 Originalet till denna manual (på engelska) kan ses här online: http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/ Copyright

Läs mer

Pointer Solutions Spitfire

Pointer Solutions Spitfire Pointer Solutions Spitfire Version 3.7 Användarmanual 15 September 2008 Innehållsförteckning Introduktion...2 Installation...3 Licens inmatning...8 Karta...11 Kart lager och inställningar...17 Ladda ner

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Atlas. Handbok. 0 Förord Atlas

Atlas. Handbok. 0 Förord Atlas Atlas Handbok 0 Förord Atlas ANSVARSBEGRÄNSNING All information i denna handbok har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid lämnar Larmia Control AB inga garantier vad gäller manualens

Läs mer

AP55 Autopilot System V2

AP55 Autopilot System V2 AP55 Autopilot System V2 Användarmanual och Installationsanvisningar www.flotecmarin.se 1 Innehållsförteckning INTRODUKTION...6 ÖVERSIKT...6 FUNKTIONALITET OCH HANDHAVANDE...9 Igångsättning av AP55...9

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer