Luftkvalite (VOC), Fukt, Temperatur Detektor QHT 24R

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luftkvalite (VOC), Fukt, Temperatur Detektor QHT 24R"

Transkript

1 Detektor Utmärkande egenskaper - Hög känslighet för VOC och illaluktande gaser - Bakgrundsbelyst LCD Display visande aktuellt för VOC, RH+T - Förkalibrerad för lätt idrifttsättning Vdc, 4-20mA, 0-5Vdc, Modbus utgång, valbart - Lågkostnadsalternativ för mätning av luftkvalite - För utökad luftkvalitetstyrning finns RH+T-avläsning - 3 givarelement i en och samma enhet Tekniska Data Givarreferens Display område Fine Fair Poor Bad Fukt Temp Noggranhet VOC RH Temp Sintrad halvledare ppm 0-99ppm 110ppm 400ppm 600ppm 0-100%rH C Reagerar olika beroende på vilken typ av gas +/-0,2 C Funktion Denna fullfjädrade processor baserad detektor är idealisk för detektering av luftföroreningar och skadliga gaser. I bostäder och kommersiella miljö, har detektorn hög känslighet för VOC och illaluktande gaser. Denna enhet levereras med en LCD-display med bakgrundsbelysning för enkel avläsing om aktuellt läge. Den levereras som standard för luftfuktighet och temperatur med visning i display, som är avgörande när man hanterar luftkvalitetskontroll, samt med manuell bygel för val av utgångssignaler. Detektorn övervakar temperatur, luftfuktighet och luftkvalitetsförhållandena i rummet. Förändringar i någon av de nämnda givarelementen övervakas kontinuerligt, med kortast tidskonstant möjligt. Förväntad livslängd >10 år i normal miljö Kapslingsgrad IP31 Applikationer Mätområde VOC Temperatur Relativ fuktighet ppm C 0-100% RH Kontror Hotel Mötesrum Skolor Flygplatser Lägenheter Matningsspänning 12-24Vac/dc (±20%) Utsignal VOC, RH+T 0-10Vdc, 4-20mA, 0-5Vdc Modbus RTU vid 19,2k, 9600baud Konferensanläggningar Restuaranger etc. Varuhus EMC Vikt Uppfyller CE-kraven 200 g Beställning Luftkvalite, RH+T Detektor

2 Detektor Fuktövervakning Huvudorsaken till att välja inbyggt sensorelement var för dess linjära förhållande med avseende på relativ fuktighet. Detta minskar komplexiteten och ökar dess repeterbarhet och tillförlitlighet till totalt 3% noggrannhet. Icke desto mindre, kan man behöva kompromissa med noggranheten vid fel orsakade i kretskortstillverkningen och tillhörande chips-tillverkning Genom att utföra en tre punktskalibrering under en styrd fuktighetsmiljö kan man få en noggrannhet på 2% mellan området 10 till 90% Luftkvalitetsövervakning Särskild hänsyn skall tas till luftkvalitetskalibrering för att undvika falsklarm. IAQ givarelement är beroende av fukt, temperatur eller grundläggande miljöförändringar. För att motverka denna effekt, kommer inbyggd mikroprocessorn för detektorn att beräkna medelvärdet av givaren och bestämmer om det finns några befintliga luftföroreningar närvarande. Alla oväntade förändringar i givaren kommer att utlösa larmet och tala om för användaren att det förekommer riskfylld luft Temperaturövervakning Detektorn övervakar temperaturförhållandena i rummet med sin inbyggda termistorgivare. Den placeras på ett sådant sätt att den inte påverkas av temperaturen på den vägg vilken den är monterad, inte heller påverkas den av intern värme som skapas inuti enheten. Förändringar i temperaturen övervakas kontinuerligt, med kortast möjliga tidskonstant. Kalibrering av sensorn är möjlig genom detektorns interna meny när som helst. Anslutningsschema 1 24Vac matningsspänning 2 Nolla 3 Temperaturutgång 0-10 Vdc, 4-20 ma eller 0-5 Vdc 4 Relativ Fuktutgång 0-10 Vdc, 4-20 ma eller 0-5 Vdc 5 Lufkvalitetsutgång 0-10 Vdc, 4-20 ma or 0-5 Vdc 6 Nätverkskommunikation 7 Nätverkskommunikation 8 Nätverkskommunikation

3 Detektor Air Quality (VOC) reading The reading ppm are corresponding to the output for 0-10 Vdc. >This is adjustable, you can set the full scale range of all parameters by writing to the modbus registers. Operational functions Sensitive to a range of Contiminants Acetone Acrylonitrile Ammonia Benzene Carbon dioxide Carbon Monoxide Chlorine Dimethyl amine Ethane Ethylene Ethylene Ethylene oxide Formaldehyde Hydrogen Hydrogen sulfide Isobutane Methane Methanol Methyl chloride Methylene chloride Methy ether Methyl acetate Methyl acetate Methyl ethyl ketone n-hexane 2 n-petane Propane R-11 R-12 R-502 R-123 Sulfur dioxide Vinyl chloride Registers for Reading Temperature, Humidity and Air Quality There are 4 registers to read temperature, humidity and air quality.

4 Montering Luftkvalite (VOC), Fukt, Temperatur Detektor Externa ledningar ansluts till en plint på kretskortet. Några kalibreringstips Huvudfel i samband kalibrering är att inte vänta tillräckligt länge för med den handhållna termometer för att komma till jämvikt. Kapslingen innefattar en bassektion och en kåpa. Bassektionen kan monteras direkt på en vägg eller en dosa. Om monteras på en installationsdosa, bör ledningarna in i apparaten via hålet i botten sektionen. Om monteras direkt på en vägg, ska kablarna gå in ovanifrån. Längd på kablar max 200m area 0.5mm2. Temperaturkalibrering För att kalibrera temperaturen visas på luftkvalitetsdetektorns display behöver du en digital termometer. Håll mätaren nära detektorn och låta den komma till jämvikt. Anslut luftkvalitetsdetektorn till datorn via en RS485- kabel. Använd sedan ett Modbus verktyg för att visa och ändra registren. Efter temperaturen kommer till jämvikt, skriva in rätt temperatur till registret 101, du kan upprepa skrivande vid behov tills avläsningarna på detektorn och mätaren är överens. Observera att det skriftliga värdet bör vara tio gånger av faktiska temperaturen för att undvika punkt, till exempel om temperaturen är 22,3 grad, så ska du skriva 223. Detektorn kommer att lagra kalibreringssiffrorna även genom strömavbrott och ska inte behöva justeras på många år. Den viktigaste punkten att tänka på vid kalibrering är att låta allt komma till jämvikt. Detektorn bör slås i 5 minuter före varje kalibrering och termometern bör lämnas nära termostaten för ungefär samma tid. Kalibrera med kundens termometer, även om det inte är en exakt en, så att alla efterföljande mätningar jämförs med samma riktmärke. Givaren inuti detektorn är en digital chip kan lösa ned till 0,06 grader så den svaga länken med kalibrering är vanligtvis det förfarande som används i stället för AQ noggrannhet. Kontrollera att AQ är monterad i ett läge dragfritt. Fuktkalibrering För att kalibrera luftfuktighet visas på luftkvalitetssensor display behöver du en bra referensgivare och kalibrera den i stilla luftcirkulation.. Det finns tre steg för att göra kalibrering. 1. Ställ in luftfuktigheten vid en mittpunkt, som> 40% och <70%, det också bör vara en multipel av 5%, till exempel 40%, 45%, 50%, 55%... Efter fukt har kommit till jämvikt, skrivs börvärdet till registret 304. Börvärdet och loggningen kommer att registreras i registret 309 och Ställ in fuktighet vid en låg nivå, som är under <35%, det bör också vara en multipel av 5%. Upprepa ovanstående arbetsordning Börvärdet och loggningen kommer att registreras i registret 311 och Ställ in luftfuktigheten på en hög nivå som är över> 75%, det bör också vara en multipel av 5%. Upprepa ovanstående arbetsordning Börvärdet och loggningen kommer att registreras i registret 307 och 308. Den viktigaste punkten är att tänka på vid kalibrering är att låta allt komma till jämvikt. Detektorn bör slås i 5 minuter innan till någon kalibrering. Luftkvalitetskalibrering Siffran på displayen innebär utspänningen från detektorn, är områdetav , motsvaras det av 0-5 V / 10V. Ju högre siffra det är, desto tätare presenteras de giftiga gaserna. Det finns tre ikoner längst ned på skärmen, som ger användarna visuell utvärdering av luftkvaliteten. Du kan ändra kriteriet av utvärderingen på luftkvaliteten genom att ändra registren över modbus. Om luftkvaliteten är under en viss nivå kommer QHT ljuda. Du kan ställa in nivån genom att ändra registret över modbus också.

5 Detektor Analoga utgångssignaler 0-10 Vdc, 4-20 ma och 0-5 Vdc motsvarande: Luftkvalite ppm, Fukt 0 till 100 % rh och Temperatur 0 till 100 C. Luftkvalite (VOC) Fukt Temperatur

6 Modbus Register Luftkvalite (VOC), Fukt, Temperatur Detektor Luftkvalitetsgivaren använder MODBUS protokoll för att kommunicera med andra överordnade system. Adress Byte Register och besskrivning 0 ~ 3 4 Serieummer -4 byte värde. Endast läsa 4 ~ 5 2 Mjukvaruversion 2 byte värde. Endast läsa 6 1 ADRESS. Adress till Modbusenhet 7 1 Produktmodell. Skrivskyddat register använt av microcontrollern för att bestämma produkten 8 1 Hårdvarurevision. Detta är ett skrivskyddat register som används av microcontrollern för att bestämma hårdvarurevision 9 1 PIC firmware version 10 1 PLUG_N_PLAY_ADDRESS, plug n play adress, använt av nätverksadmiistratören för att lösa konflikter. Se VC-kod för algoritmer 15 1 Base address selection. 0 = Protokoll adress,1 =PLC adress Firmware uppdateringsregister, används för att visa status på firmware uppdateringar. 17~99 1 Tom, för framtida bruk Temperaturvärde i F Temperaturevärde i C Luftfuktighetsgivare, avläst i procent Luftkvalitetsavläsning : där 1000 är motsvarande to 30ppm H2 gas Givarelementets värde Bau - Baudrate, 0=9600, 1=19.2kbaud val av full skala analog utgångssignal, spänning 1, 0=ON/OFF, 1=0-10V, 2=0-5V, 3=2-10V, 4=reserv. Temperatur, fukt, luftkvalite använder samma inställning = 0 Grundinställning Display Temperatur, 1 = Reserv, 2 = Display Off/ Summer On, 3 = Grundinställning Display AQ, 4 = Reserv, 5 = Grundiinställnng Display Fukt, 6 = Ingen Display/ Inger Summer Temperaturgivarfilter, FIL, sammanväg medelvärde av lagrad värde till det nya basvärdet Temperaturkalibreringsregister, internt antal vilket kalkyleras automatiskt när register 101 skrivs in ett värde på 500 = 0 Deg offset Fuktkalibrering, Frekvens för första punkten Fuktkalibrering, RH för första punkten Fuktkalibrering,, Frekvens för andra punkten (högsta fuktavläsning) Fuktkalibrering,, RH för andra punkten Fuktkalibrering,, Frequncy för tredje ppunkten Fuktkalibrering,, RH för tredje punkten Fuktkalibrering,, Frekvens för fjärde punkten Fuktkalibrering,, RH för fjärde punkten 228~239 2 Yttherliga fuktkalibreringspunkter, 10 totalt Avläsning relativ fuktighet. Skriv ett fuktvärde till registret och kalibrering, för detaljer, se Humidity Calibration Avläsning fuktfrekvens Det är en låg nivå av förorening. 2ppm H2 gas förorenar, ungefär hälften av rök i ett upptänt 5m*5m rum Det är en medelnivå av förorening. 4ppm H2 gas förorenar, ungefär en rök rök i ett upptänt 5m*5m rum Det är en hög nivå av förorening. 8ppm H2 gas förorenar, ungefär två rök i ett upptänt 5m*5m rum, denna punkt avger summerljud Ställ in antal fuktkalibreringspunkter, om du behöver 5 punkter 5, du ställer in på Register 313=1 kan göra back up fuktkalibreringspunkter Register 220~227 till register 320~327. Register 313=2 kan avläsa back-up av fuktkalibreringspunkter Register 320~327 till register 220~ ~327 2 Back -up fuktkalibreringspunkter Reserv

7 Detektor Dimensioner Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.