ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM TRANSPORT & LOGISTIK FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Sjöfartens Arbetsgivareförbund en del av TransportGruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM TRANSPORT & LOGISTIK FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Sjöfartens Arbetsgivareförbund en del av TransportGruppen"

Transkript

1 TRANSPORT9 LOGISTIK NR 1 MAJ 2004 STRATEGISKA LOGISTIKCENTRAN SIDAN 8 Vi får allt säkrare transporter till sjöss SIDAN 6 Lösningar genom tredjepartslogistik SIDAN 15 EU satsar på kombinerade transporter SIDAN 44 ANNONS ANNONS Sjöfartens Arbetsgivareförbund en del av TransportGruppen Vi företräder 110 företag med över anställda i alla typer av arbetsgivarfrågor inom sjöfarten transportgruppen.se MEDFÖLJER SOM OBEROENDE TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI, MAJ 2004

2 Rik på Logistik SVENSK FORSKNING HAR REDAN för många år sedan fastslagit att svenskt näringsliv skulle kunna sänka sina totala kostnader med över 12 procent och frigöra lager för runt 100 miljarder kronor med hjälp av rätt tillämpad logistik. Dagens miljökrav på logistik och produktion kan också betyda att den traditionella ekonomin snart får ge vika för satsningar på decentralisering, regional produktion och kortare flöden. EU:s olika organ spelar stor roll för den framtida utvecklingen inom området där utmaningarna är både stora och många. EU:S UTVIDGNING EN LOGISTISK UTMANING Intermodala transporter står för en kombination av olika transportsätt. Målsättningen med EU:s riktlinjer i frågan är ett optimalt samspel mellan olika transportmetoder inom EU-området, som på bästa sätt tar hänsyn till miljöaspekter, säkerhet och miljövänlighet. För att detta ska lyckas krävs avancerat logistiskt, gränsöverskridande arbete men också ett effektivt samarbete mellan politiska företrädare för samtliga medlemsländer. EU:s olika organ får en allt större betydelse för utvecklingen av trafiken mellan medlemsländerna. Infrastrukturpolitiken inom EU begränsas idag till länkarna i nätverken. Men EU har ännu inte fullt ut lyckats harmonisera de nationella reglerna när det gäller de viktiga, kombinerade transporterna. Medlemsländerna stödjer visserligen unisont de intermodala transporterna, men man gör det på många olika sätt. LASTBILSLASTER GYNNAR TÅGTRAFIKEN Transportstatistiken inom EU är bristfällig när det gäller volymer, särskilt för kombinerade transporter. Man vet dock att vägtrafiken står för den absolut största delen av transportvolymen. Kombinerade transporter bedöms omfatta knappt 100 miljoner ton årligen för de viktigaste EU-länderna. Metoden utvecklas mot att motsvara en ny typ av efterfrågan på högkvalitativa transporter i takt med att frakt tas över från flyg och renodlade lastbilstransporter. Många transportföretag har järnvägen som bas, men lastbilstrafiken är ett mycket viktigt komplement för att klara handelns och industrins transportbehov. En väl fungerande samverkan mellan tåg- och lastbilstransporter är också en förutsättning för att kunna öka järnvägens marknadsandelar. MILJÖN ÄR EN KNÄCKFRÅGA Flexibel användning av resurser dygnet runt, nya och lokalt anpassade nätverkslösningar, rullande landsvägslösningar med hög frekvens för att komma över geografiska eller infrastrukturrelaterade hinder är klara trender inom den internationella transportsektorn. Man kan också notera ökade ansträngningar att minska miljöpåverkan längs hela transportkedjan, inte minst lokalt runt kombiterminalerna. Men nya tankar föder nya idéer.allt kanske inte alltid blir mest kostnads-effektivt om det centraliseras och fraktas långa sträckor. FRAMTIDSVY - LOKALISERING Utvecklingen inom tillverkningsindustrin börjar så smått peka i nygammal riktning, inte minst av miljömässiga skäl. Man talar alltmer om att återgå till lokala och regionala tillverkningsenheter som försörjer mindre områden. Det skulle minska behovet av transporter, som har en negativ miljöpåverkan. Modern tillverkningsindustri är så ren att en produktionsenhet kan förläggas nästan var som helst utan att den stör eller påverkar miljön nämnvärt. Om detta är alla överens, liksom det faktum att transportkostnaderna står för en väsentlig del av produktens slutpris. En gissning är att vi i framtiden kommer att se fler lokala tillverkningsenheter, vars verksamhet styrs centralt med hjälp av avancerade, ITbaserade logistiksystem som i varje led optimerar tillverknings- och transportprocesser för att uppnå maximal effektivitet ur såväl ekonomiska som miljömässiga aspekter. INNEHÅLL Rik på Logistik sid 2 Kombinerade transporter framtidens melodi inom EU sid 4 Fler transportslag bot mot trängsel och miljöhot sid 4 Många transportföretag har järnvägen som bas,men lastbilstrafiken är ett mycket viktigt komplement för att klara handelns och industrins transportbehov. En väl fungerande samverkan mellan tåg- och lastbilstransporter är också en förutsättning för att kunna Gränslös sjöfart sid 6 Ideellt PLANeringsarbete lockar toppnamn inom logistik sid 7 Strategiska logistikcentran sid 8 Logistiska helhetslösningar allt hetare sid 8 Full koll hela vägen sid 9 Mer vård för pengarna sid 9 Mellansveriges nya Logistikcentrum i Nyköping? sid 10 Ökad kundservice med Primelog sid 11 4PL förvirrande namn på lysande logistiklösningar sid 12 Kuehne + Nagel,The Global Logistics Network sid 12 Norrbotniabanan hållbar satsning eller politisk kohandel? sid 13 1,2,3:e-partslogistik! sid 15 Helhetssyn ger lönande detaljstyrning sid 15 öka järnvägens marknadsandelar. Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus TRANSPORT OCH LOGISTIK EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Redaktör: Petter Renhuldt Produktionsledare: Helena Mannerfelt Projektledare:Caroline Nordström Grafisk form: Katarina Engwall Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: Svenska Tryckcentralen För information om bilagor i dags- och kvällspress: Distribueras med Dagens Industri, maj

3 EGG & BACON ADVERTISING Enklare än det ser ut Transporter har alltid ställt mänskligheten inför stora utmaningar. Du som ansvarar för transporthantering eller logistik på ett företag vet att effektiva transporter kan göra underverk för era affärer, och att dåligt skötta kan förstöra den mest geniala av planer. Det finns ett verktyg som gör det krångliga enkelt och det omöjliga möjligt så länge det handlar om transporter förstås. Apport Bättre kontroll till lägre kostnad Apport är ett system för transportadministration som hjälper dig att åstadkomma små underverk varje dag, billigare och snabbare än förr i tiden. Med över 100 transportörer anslutna via EDI eller annat format och med standardkopplingar till affärssystem blir det krångliga lite enklare och din vardag lite lugnare. Apport är ingen leverantör av transporter du behåller dina befintliga transportavtal men all din transportadminstration sker via verktyget Apport. Resultatet blir bättre kontroll på transporterna, färre fel, bättre uppföljning och utförlig rapportering av kostnader för transporter, både offererade priser och det som faktiskt fakturerats er från varje transportör. Apport är också ett öppet web-baserat system med stora möjligheter att ge partners, leverantörer och kunder tillgång till transportinformationen för förbättrad service och logistik. MEMNON NETWORK APPLICATIONS AB heter företaget bakom Apport.net. Memnon är Skandinaviens ledande leverantör av administrativa system mot transportindustrin och dess användare. Våra kunder har insett fördelarna av att använda en plattform Apport.net för all transportadministration. Vi är stolta över att arbeta i en nära relation till alla de stora aktörerna på transportmarknaden. Många av dessa använder Apport under eget varumärke ut mot sina kunder såsom exempelvis DHL, DFDS Transport (PartLink Online), Schenker (Web-TA) och Wilson Logistic Group (Wilshipper). Under åren har vi vuxit kraftigt och har nu 20 anställda fördelade på våra kontor i Stockholm och i Amsterdam. Välkommen att höra av dig för mer information om oss på , eller via mail: Du kan självklart också besöka Du träffar oss också på Logistik & Transportmässan i Göteborg, den 25:e till 27:e maj, monter B05:01.

4 Kombinerade transporter framtidens melodi inom EU INTERMODALA TRANSPORTER ÄR EN annan beteckning på kombinerade transporter.eu får en allt större betydelse för utvecklingen av kombitrafiken. Inom det Nya Europa är man väl medveten om betydelsen av fungerande transporter för att skapa hållbart tillväxt.representanter från samtliga länder i området möttes nyligen i Malmö och skrev på ett uttalande som understryker viljan att samarbeta för att skapa ett effektivt transportsystem. Många transportföretag har järnvägen som bas, men lastbilstrafiken är ett viktigt komplement för att klara handelns och industrins transportbehov. Runt 95 procent av landets export fraktas till sina slutdestinationer per båt. Övriga fem procent av den totala exportvolymen fördelas mellan övriga transportmetoder, beroende på slutdestination. Sjöfarten anses fortfarande som den i särklass mest miljövänliga transportmetoden, även om enstaka haverier med stor miljöpåverkan som följd grusar statistiken. För att kunna lasta och lossa alla fartyg krävs dock ett väl utbyggt transportsystem som bygger på intermodala transporter. TRANSPORTSYSTEMET AVGÖRANDE I NYA EUROPA Södra Östersjöområdet utgör vad som kan kallas för det Nya Europa. Ett fungerande och effektivt transportsystem är ett av de viktigaste verktygen för att främja en hållbar tillväxt. Det konstaterade ett antal regionala,politiska företrädare från Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Ryssland och Litauen då de träffades i Malmö i slutet av april i år.mötet ska ses som ett första steg till framtida samarbete.tillsammans signerade politikerna från 15 regioner ett gemensamt politiskt uttalande som ska understryka viljan att fortsätta samarbeta kring det gemensamma transportsystemet. Södra Östersjöområdet utgör vad som kan kallas för det Nya Europa. Ett fungerande och effektivt transportsystem är ett av de viktigaste verktygen för att främja en hållbar tillväxt. BEGRÄNSAD INFRASTRUKTURPOLITIK EU:s olika organ får en allt större betydelse för utvecklingen av kombitrafiken vad gäller trafiken mellan medlemsländerna. Den infrastrukturpolitik som förs inom området begränsas till länkarna i nätverken. EU har inte fullt ut lyckats harmonisera de nationella reglerna när det gäller kombinerade transporter. Medlemsländerna stödjer kombinerade transporter men stödet ser olika ut från land till land. Fler transportslag bot mot trängsel och miljöhot EFTERSTRÄVAR EN EFFEKTIVARE fördelning mellan transportslagen för att råda EUbot på ökad trängsel i transportnäten, bristande trafiksäkerhet och negativ miljöpåverkan genom bl.a.ökande koldioxidutsläpp.det innebär exempelvis att trafik ska överflyttas från väg till sjöfart och järnväg. EU integrerar de europeiska järnvägssystemen genom att bygga ut TENnätet, det transeuropeiska nätverket. Den svenska järnvägens koppling till Norge, Finland och Ryssland blir viktig i Europas framtida transportsystem. SIDENVÄGEN PÅ RÄLS - DEN EURASISKA LANDBRON Enorma transportmöjligheter öppnas i och med murens fall i Korea. De första järnvägsförbindelserna mellan Nord- och Sydkorea är redan upprättade och snart kan en landbro mellan Asien och Norden vara ett faktum. TRANSKOREAJÄRNVÄGEN utgör länken för att via Pusan i Sydkorea dra in Japan på den Nya Sidenvägen och skapa en järnvägsförbindelse hela vägen från Japan till Rotterdam. Den framtida utvecklingen av detta transportnät är av stort intresse för många länder och berör även vår egen region. TRANSSIBIRISKA JÄRNVÄGEN har också från Narvik i Norge återlanserats som en del av den Norra öst-västliga fraktkorridoren (NEW). Den förbinder USA:s östkust den rakaste vägen - över Narviks hamn, Malmbanan, Finland och Transsibiriska järnvägen - med Centralasien och Kina. I det nya eurasiska samarbetet har Kinas regering bestämt sig för att satsa på Norden. FRAKTSAMARBETET MED NORDEN genom Eurasien kan få ett stort uppsving genom den transkoreanska järnvägen. De drygt tio dagar som det tar att frakta godset med järnväg från Stilla havet till finska gränsen är två till tre veckor snabbare än med sjötrafiken. Det betyder att Sydkorea, som är en av Asiens stora exportnationer, kan ge ordentligt liv åt Transsibiriska järnvägen. Norra Asien på andra sidan jordklotet kan via Transsibiriska järnvägen och Norden kraftigt öka sitt ekonomiska utbyte med Västeuropa. Med NEW-korridoren kan den nordamerikanska ostkusten också få Nordasiens varor den rakare och snabbare vägen via Norden. 4

5 Helsingborg Världen Helsingborg har ett perfekt läge för sjötransporter till och från Skandinavien och Östersjön. Det geografiska läget i kombination med en väl utbyggd infrastruktur gör Helsingborgs Hamn till en av norra Europas mest omtyckta hamnar för enhetsgods. Men det är inte hela förklaringen. Läget, infrastrukturen och 22 kilometer kaj räcker inte för att bli omtyckt. Framtidens trafikmönster kräver också ny teknik och nya idéer. Därför arbetar vi målmedvetet för att erbjuda nya rutiner som ger våra kunder snabbare service, bland annat genom IT-lösningar som gör att de kan följa sina containerrörelser i realtid via internet. Viljan och kunskapen att utveckla kundanpassade logistiklösningar har gett oss långvariga samarbeten med företag som IKEA, Zoégas, SABA Frukt & Grönt, ICA, Everfresh Group, Kemira och Unilever Bestfoods. Till syvende och sist handlar det om att vara tillräckligt lyhörd och flexibel för att kunna optimera kundernas varuhantering. 365 dagar om året. Det är nog därför vi har utsetts till European Port of the Year mer än en gång.

6 Gränslös sjöfart ORSAKEN TILL fartygsolyckor är kända. De beror, enligt uppgifter hämtade från Lloyds register och Det Norske Veritas,till 46 procent på dålig navigation,till 33 procent på maskinhaverier och till 11 procent på strukturella skrovskador till följd av korrosion. Sjöfartsverket spelar en stor roll när det gäller att trygga säkerheten kring sjöfarten genom svenska farvatten. Genom samarbete över gränserna och pådrivande arbete i säkerhets- och miljöfrågor ökar säkerheten och antalet fartygsolyckor kan reduceras. SÄKRARE TRANSPORTER Glädjande nog har allt fler oljebolag på senare år visat stort ansvar vid val av tonnage och transportör och de har också visat sig lyhörda för kritik. Men utan högt ställda krav på transportsäkerhet blir lägsta pris avgörande i konkurrensen om uppdrag, något som sällan medför val av optimala transportlösningar. Om politiker och allmänhet ställer krav och skapar opinion ökar utsikterna att vi får säkra båttransporter genom våra badvatten, längs våra stränder och fiskevatten. SJÖFARTSVERKET FORTSÄTTER SITT INTERNATIONELLA SAMARBETE I BALTIKUM Svenska Sjöfartsverket har genom Sida arbetat för säkerhet och miljöskydd i Estland, Lettland och Litauen sedan de baltiska länderna återfick sin självständighet Under perioden har Sjöfartsverket genomfört 89 projekt i de baltiska länderna, fördelat på 43 projekt med Estland, 11 med Lettland, 13 med Litauen och 22 projekt som engagerat samliga baltiska länder. Även om det svenska biståndet till de baltiska staterna nu fasas ut fortsätter Sjöfartsverket med sitt Östersjösamarbete. Arbetet för säkerhet och miljöskydd fortsätter genom olika projekt som ska öka EUharmoniseringen, påskynda implementeringen av Östersjörekommendationer samt också inkludera Polen och Ryssland. tive ort. Svenska hamnar har ett mycket gott rykte internationellt, både avseende servicenivå och säkerhet. NÄSTAN ALL EXPORT SKER TILL SJÖSS 95 procent av Sveriges utrikeshandel går sjövägen. Hela samhället är beroende av att fartygen når våra hamnar. Transporter till sjöss är förhållandevis säkra och miljövänliga. I det internationella arbetet är svenska Sjöfartsverket, tillsammans med sina nordiska systerorganisationer, pådrivande i säkerhets- och miljöfrågor. Detta arbete blir allt viktigare i takt med att gränserna öppnas mot nya medlemsländer i EU. FÖRSLAG TILL NY LAG OM SJÖFARTSSKYDD Den svenska regeringen har lagt fram ett förslag som ska komplettera den kommande EU-förordningen om sjöfartsskydd. Den nya förordningen har tagits fram sedan kraven på säkerhet i och kring hamnar ökat i takt med den allt frekventare förekomsten av terrorattentat världen över. Svenska hamnar anses redan väl skyddade i förhållande till många andra länders, men även här hemma ökar behovet av att kunna utföra kontroller av människor och egendom. I förslaget anges bland annat att det skall vara möjligt att utföra kroppsvisitation och undersöka egendom på fartyg eller i hamnanläggningar utan att någon misstanke om brott föreligger. Vidare införs straffbestämmelser, vissa kompletterande tillsynsregler, bestämmelser om avgifter för sjöfartsskyddet samt bestämmelser om vem som skall bestämma vilken så kallad skyddsnivå som skall gälla för fartyg och hamnanläggningar Källa: SJÖFRAKT STÖDS AV AVANCERAD LOGISTIK Organiserad sjöfrakt stöds av nätverk som gör dörr-till-dörr-lösningar med övergripande kontroll möjliga. Genom att kombinera expertis och kunnande med strategisk transportplanering och utnyttjande av platstillgång, kan man skapa de mest kostnadseffektiva transportlösningarna och traderna. MÅNGA HAMNAR Landets över 50 viktiga hamnar är placerade som ett pärlband längs med hela kuststräckan och har stor ekonomisk betydelse för respek- 95 procent av Sveriges utrikeshandel går sjövägen.hela samhället är beroende av att fartygen når våra hamnar. 6

7 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Ideellt PLANeringsarbete lockar toppnamn inom logistik Ett svenskt privatägt alternativ! "GreenCarrier Scandinavia AB erbjuder långsiktiga, kostnadseffektiva transport och logistiklösningar till sjöss, på land och i luften - baserade på personligt engagemang och närhet till kunden." Bil till/från hela Europa. Flyg samlastningar till/från fler än 20 destinationer. Sjö styckegods, hellaster, projekt, import och export. Plans ordförande Peter Cedergårdh,vd Alfakonsult,tv stämmer av det sista före konferensstart med konferensgeneralen Patrik Färdow,produktionsdirektör Coka-Cola Sverige. Plans ordförande Peter Cedergårdh, vd Alfakonsult hälsar alla väkomna till årets logistikkonferens. Dryckeslogistik avdelning med special kompetens. Tull kvalitetssäkrade enligt Tullens Servicetrappa. Tillsammans med våra partners i Europa och övriga världen erbjuder vi våra kunder en personlig service - pröva oss! Göteborg , Stockholm , Helsingborg , Linköping , Skellefteå , Luleå , Karlstad , Oslo (47) , Bilbao (34) Regionsordförande Plan öst Torsten Åslund,ABB Ludvika tv,kollegan och tidigare styrelseledamoten i Plan Johan Svartengren,ABB Västerås. Ragnar Wilton,vd Danzas Air & Ocean,Sverige inledde Plankonferensen med att delge sina inspirerande tankar om framtid och utveckling. Vårt dagliga bröd! Via Stockholms Hamnar PLAN är en ideell förening som funnits i 40 år med uppgift att sprida och förmedla kompetens inom logistikområdet.årets konferens på Stockholmsmässan lockade ett rekordstort antal åhörare och flera internationellt kända talare.budskapen genomsyrades av vikten av tid och tillit framför kostnader.logistikerna själva anser att det idag allt mer handlar om säkra, effektiva leveranser till bästa möjliga pris, snarare än aggressiv marknadsföring och unika produktegenskaper. Logistiken har gått från kostnadsoptimering till att bli en ordervinnande egenskap. TIME,TRANSPARANCY,TRUST! Så sammanfattade en av de tyngsta talarna på årets PLAN-konferens sitt budskap, Richard Wilding, föreläste om att det är enklare att förhandla om tid än pengar eftersom tid är en neutral fiende som man kan enas kring, till skillnad från pengar. Vidare sa Wilding att insyn skapar tillit, något som Wilding anser vara en vital komponent för ett gott och framgångsrikt samarbete. Enligt honom kan man vara hur rationell som helst, men utan tillit spricker allt samarbete. PLAN lockar en mängd aktörer som har intressen inom området logistik. Årets konferens hade 500 besökare, att jämföra med motsvarande evenemang i Tyskland som hade omkring 700 besökare tidigare i år. Besökssiffrorna talar sitt tydliga språk, vid sidan av de tunga namn vi får hit som föredragshållare.vi är ju ett betydligt mindre land än Tyskland och ändå är vår konferens nästan lika välbesökt som där kommenterar Jan- Olov Orvegård, VD för C2-Konsult. PLAN-konferensens upplägg bygger på intervjuer med logistiker och produktionsplanerare runt om i Sverige. Programmet är skräddarsytt just för dessa yrkesgrupper, och belyser de mest aktuella frågorna inom området. Genom att delta i vår årliga konferens ökar du dina kunskaper i en mängd olika metoder och tekniker inom logistik och produktion. Du skapar nya förutsättningar att öka produktiviteten och förbättra effektiviteten inom många områden säger Hans-Göran Melander, en av eldsjälarna bakom föreningen PLAN. Föreningen verkar för att främja kunskap om logistik inom olika verksamheter. De erbjuder också en mängd olika kurser där de lär de ut grundläggande planeringsmodeller, metoder och tekniker. Vi strävar efter att göra våra kurser heltäckande inom området och förmedlar helhetssyn på produktionslogistik och Supply Chain-tänkande säger Hans-Göran Melander. Läs mer om kurser och konferenser på Att vi är Ostkustens största hamn med förbindelser över hela världen det vet du kanske. Men känner du till att av de fyra miljoner ton gods som årligen importeras via Stockholms Hamnar går mer än hälften till närområdet? Med strategisk placering mitt i marknaden har vi tre miljoner konsumenter inom tre timmar. Hamnens utmärkta förbindelser med Europavägarna och järnvägens stambane-nät gör att vi dag-ligen kan förse Mälardalsregionen med mer eller mindre livsviktiga varor. Färskt bröd är bara en av många produkter som förgyller våra måltider via hamnen. Så njut av vårt smörgåsbord varje dag, året om. Stockholms Hamnar gör det möjligt. Stockholm, hamnstad sedan 1252

8 Blå Flagg ren hamn Blå Flagg är en internationell miljöutmärkelse för hamnar och stränder. Den finns i ett 20-tal länder, både inom och utanför den Europeiska unionen. Utmärkelsen delas ut till de hamnar och stränder som uppfyller ett antal kriterier som rör vattenkvalitet, säkerhet, service och miljöinformation. Blå Flagg kampanjen, som hör till Foundation for Environmental Education (FEE), stiftades 1986/1987 av länderna Danmark, Frankrike, Spanien och Tyskland, och har sedan dess vuxit till 24 medlemsländer - och fler ansöker om medverkan. I Sverige koordineras Blå Flagg kampanjen av Stiftelsen Håll Sverige Rent. Eka Chemicals tar tåget till Skutskär Väteperoxiden som bleker pappersmassa på bruket i Skutskär tillverkas hos Eka Chemicals i Alby söder om Ånge.I flera år har denna insatsvara körts på lastbil ned till bruket.nu har Eka Chemicals valt att ta tåget i stället. Det minskar koldioxidutsläppen med nästan kg varje år. Till pappersbruket i Skutskär rullar tågen med massaved och kemiska ämnen för massaoch pappersframställning. Åt andra hållet rullar järnvägsvagnar med färdigt papper. I dag körs ca 250 järnvägsvagnar i veckan till och från Skutskärsverken och det sparar in många lastbilsmil på landsvägarna. Nu har även transporterna av blekmedlet väteperoxid flyttats över till järnväg. Transporterna av väteperoxid går fem dagar i veckan året runt. En enda vagn lastar 68 ton väteperoxid (lastbil lastar ca 42,5 ton) och vagnarna dras med ellok på sträckan Ånge-Gävle och växlas sedan ut från Gävle till Skutskär. Den sträckan används diesellok då spåranläggningen inte är elektrifierad hela vägen. KÄLLA: GREEN CARGO Röststyrt system ger effektivare lager Logistikföretaget MA-system har lanserat den första integrerade röststyrningslösningen för lagerhantering i Norden. Användning av röst för interaktion med affärsapplikationer är intressant för repetitiva uppgifter inom lagerhantering och distribution. Röstinteraktion kan förbättra produktiviteten, ger god ergonomi och ökad kvalitet. - Vi tror på röststyrning och har utvärderat olika lösningar under en längre tid. Vi kan nu erbjuda en beprövad teknologi som passar för lager i krävande miljöer, säger Mattias Hagman, affärsut-vecklingschef på MA-system. I en röststyrd applikation pratar operatören med terminalen istället för att interagera via steckkodsläsning eller tangentbord. Systemet är uppbyggt runt ett antal fördefinierade lagerprocesser. Orderplockning och inventering väl lämpade för röststyrning. Vissa lagermiljöer är också svåra att stödja med mobil-pc eller handhållna terminaler. Verksamheter med fryslager och plockning av stora föremål och plockning av små föremål har alla visat sig mycket framgångsrika med röstinteraktion. Strategiska logistikcentran Lokaliseringen av ett logistikcentrum är, förutom infrastruktur och tillgång till lämplig tomtmark, beroende av både miljö- och säkerhetsmässiga faktorer.det kräver också att det finns många industrier i närområdet,liksom god tillgång till tekniskt välutbildad personal. När det gäller transportbiten är det skonsammare för miljön att i den utsträckning det går befordra godset med båt, men all förflyttning av gods handlar om ett effektivt samspel mellan olika typer av transporter. Närhet till järnväg, flyg och Europavägnät är därför en förutsättning för att lösa transportfrågan. HÅRD KONKURRENS Konkurrensen driver företagen mot en allt högre kundservice. Lönsamhetskraven gör att man eftersträvar minskad lagerhållning, mindre partier och tätare leveranser. Utan ett styckegodssystem som kan ta hand om mindre partier fungerar inte kundservicen. Det är styckegodsterminalerna med direkta fjärrtransporter som är själva katalysatorn i processen att locka till sig lager. ESKILSTUNA FJÄRDE BÄSTA I Eskilstuna är ambitionerna höga. Kommunen arbetar intensivt för att göra FRAKT AV GODS OCH INFORMATION Logistik handlar idag lika mycket om att snabbt frakta information som att frakta gods. Kuehne & Nagel, en av världens ledande aktörer inom logistikområdet, har de senaste åren gjort mycket stora investeringar i en gemensam IT-plattform för samtliga 600 kontor runtom i världen. Koncernen har under de senaste åren investerat cirka 500 miljoner kronor per år i regionen attraktiv, främst genom att skapa goda logistiska förutsättningar. För detta ändamål har näringslivet och kommunen tillsammans bildat ett nätverk bestående av 30 medlemmar. Dessa är i huvudsak företag knutna direkt eller indirekt till regionens logistiknäring. Medlemmarna i nätverket jobbar tillsammans för att få tidiga indikationer om vad som är på gång på marknaden och vad som kan leda till affärsmöjligheter. Vår huvudmålsättning är att skapa Norra Europas mest effektiva logistikcentrum, The Gateway, säger Suzan Östman- Lundgren, projektledare Eskilstuna Logistik Nätverk. Eskilstuna/Strängnäs rankas nu som det fjärde bästa logistikcentrat i Sverige av tidningen Inköp & Logistik. Det innebär att regionen klättrat ett par placeringar sedan den senaste rankningen, bland annat på grund av etablering av Eskilstuna Logistik Nätverk. Logistiska helhetslösningar allt hetare Fler och fler företag går från lokal till global verksamhet och som en direkt följd av detta ökar efterfrågan på globala logistikleverantörer som kan erbjuda alla tjänster under ett och samma tak. IT-lösningar, en utveckling som kommer att fortsätta. Investeringarna ger oss och våra kunder en bra kontroll över flöden samtidigt som vi kortar ledtider och sänker kostnader, säger Ulf Sundberg, VD för Kuehne & Nagel. Logistik omfattar att strategiskt,taktiskt och operativt samt att med hänsyn till kundens behov,styra, genomföra och kontrollera material,varu- och tjänsteflöden och därtill hörande informations- och betalningsflöden genom hela försörjningskedjan och distributionskedjan på långsiktigt bästa möjliga företags-ekonomiska och miljömässiga sätt. NILS G STORHAGEN, LOGISTIK GRUNDER OCH MÖJLIGHETER,LIBER. KUNSKAP ÄR LÖSNINGEN Från att ha varit en arbetsintensiv bransch har logistik mer och mer blivit kunskapsintensiv. Logistikföretagen lägger allt större vikt vid vidareutbildning av sin personal. Men kunniga medarbetare håller på att bli en bristvara. Behovet är större än tillgången. Det är svårt att hitta kompetent personal idag och vi vill försöka höja kompetensnivån. Bland annat genom att samarbeta med olika universitet och högskolor där man satsar på utbildning inom vårt område, säger Ulf Sundberg. Kuehne & Nagel har anställda i 90 länder och omsätter över 50 miljarder kronor årligen. 8

9 Full koll hela vägen TRANSPORTNÄRINGEN ÄR HÅRT konkurrensutsatt.många aktörer slåss om kunderna. Affärserbjudandena är snarlika och prisskillnaderna små. Ett alltmer effektivt konkurrensmedel för denna sektor är optimalt utnyttjande av information. Med hjälp av Internetbaserade tjänster som tillhandahålls via en abonnerad systemtjänst kan transportnäringen och dess kunder boka sändningar och skriva fraktsedlar och sköta all administration från ett och samma ställe. Effektivisering av materielförsörjningen till sjukvården kan vara lösningen på den rådande penningbristen inom svensk sjukvård. Det tror i alla fall Henrik Nilson och Martin Sundvall, studenter vid Linköpings Tekniska Högskola, efter att ha genomfört en studie av Länsdepån i Gävle. Ett bättre flöde av sjukvårdsmateriel skulle enligt dem frigöra både tid och resurser till fördel för patienter och sjukvårdsanställda. Grunden till ett bättre flöde ligger i elektronisk informationsöverföring. De logistiska kunskaperna är bristfälliga inom sjukvården, konstaterar Nilson och Sundvall i sin rapport. Vårdinrättningar ska inte sakna nödvändigt material men idag sker ofta bunkring för att vara på den säkra sidan, och detta blir dyrt. Ordervolymerna borde istället grundas på faktisk förbrukning som enkelt kan registreras med hjälp av streckkoder och handscanner. Koderna kan ge information om förbrukning, lagerstatus, beställningar och leveranser och överförs Effektiva administrationsverktyg håller alltmer på att bli många branschers mest värdefulla konkurrensmedel. I takt med att varor och tjänster blir mer och mer likartade är logistiken bakom verksamheten det som i allt högre grad påverkar lönsamhet och kostnadseffektivitet. Ett hårt konkurrensutsatt område är transport- och logistiksektorn. Marknaden erbjuder flera Internetbaserade boknings- och utskriftslösningar för transportindustrin och dess kunder. Den som köper transporter, eller själv är transportör kan med hjälp av en sådan lösning sköta all administration från ett ställe. Tjänsten Apport från svenska Memnon Lösningar som specialdesignats för transportsektorn inkluderar en rad funktioner som att boka och följa upp transporter,skriva ut etiketter och andra fraktdokument eller utföra kontroll av transportfakturor. Network Applications är en Internetbaserad tjänst som användarna kan abonnera på. Att tjänsten är Web-baserad gör att kunden slipper investeringar i hårdvara och programlicenser samt att användaren hela tiden har en uppdaterad tjänst. Det är också möjligt att integrera den här typen av system mot ett befintligt affärssystem, om man exempelvis vill använda text-, XMLeller EDI-format. Lösningar som specialdesignats för transportsektorn inkluderar en rad funktioner som att boka och följa upp transporter, skriva ut etiketter och andra fraktdokument eller utföra kontroll av transportfakturor. Etiketten som produceras och skrivs ut är märkt med all relevant information inklusive mottagarens namn, ordernummer, datum och namn på avsändaren. Systemet kan utgöra ett starkt konkurrensverktyg som kan leda till bättre och mer effektivt utnyttjade transporter samtidigt som kontrolluppgifter och uppföljningsarbete påtagligt förenklas. Linjegods i Norge är ett exempel på en aktör som precis valt en anpassad version av Memnons tjänst Apport, som Internetbaserad transportadministrativ tjänst för sina kunder. Tjänsten kommer gör det möjligt för Linjegods kunder att boka sändningar, skicka EDI, skriva ut fraktdokument och följa upp sändningar för paket och styckgods i Norge. Tjänsten kommer att lanseras inom kort. Exempel på andra aktörer som använder en anpassad version av tjänsten Apport är exempelvis DHL, DFDS Transport (PartLink Online), Schenker (Web-TA) och Wilson Logistic Group (Wilshipper). Källa: Mer vård för pengarna Studenter vid Linköpings Tekniska Högskola har studerat Länsdepån i Gävle. Syftet med studien är att lära den offentliga sektorn hur varuförsörjningen kan bli enklare och billigare så att mer pengar kan satsas på själva vården och omsorgen. elektroniskt för att vara tillgänglig för alla i kedjan, från leverantörer till sjukvårdsanställda. Nilson och Sundvall föreslår att Länsdepån ska sköta Gävleborgssjukhusens lager enligt samma metodik som använts på försök på IVA. På samma sätt skulle de större leverantörerna kunna styra leveranserna till Länsdepån. Ett fördjupat samarbete mellan Länsdepån och leverantörerna skulle gynna varuförsörjningen. Lagen om offentlig upphandling uppfattas dock som ett hinder i sammanhanget eftersom avtalsperioderna är korta och hindrar uppbyggnaden av långsiktigt samarbete. Källa: Replik Marco Polo (PACT) Marco Polo kallas ett program initierat av EU som startade 2003 och ska pågå till Syftet med programmet är att minska trafikstockning på vägarna och förbättra miljömässiga prestanda hos transportsystemet som helhet. Detta genom att skifta den förväntade ökningen av godstrafik på väg till andra transportsätt. Programmet är marknadsnära och stödjer konkreta åtgärder. Programmet har tre huvudinriktningar: STARTSTÖD till åtgärder som överför godstrafik från väg till andra transportsätt. STÖD till katalysatoråtgärder på godslogistikmarknaden i form av nya tjänster, hjälpmedel eller anordningar. STIMULERA samarbetsåtgärder på godslogistikmarknaden. Startstödet till trafikomställningsåtgärder uppgår till 30 procent av stödberättigade kostnader. Stöd till katalysatoråtgärder uppgår till 35 procent av stödberättigade kostnader. Stöd till samarbetsåtgärder uppgår till 50 procent av stödberättigade kostnader. Marco Polo åtgärder skall ha deltagare från minst två olika länder. Parterna måste ha ett nära samarbete för att uppnå målet med åtgärden. Deltagande organisationer skall ha säte eller hemvist i EU. Programmet kan stödja åtgärder som involverar associerade kandidatländer. Bra Miljöval-intyg till Postens tågtransporter Postens samlade godstransporter i Sverige under år 2003 uppfyllde Svenska Naturskyddsföreningens kriterier för Bra Miljöval. Det innebär att dessa transporter klarar Svenska Naturskyddsföreningens gränsvärden för utsläpp av kväveoxider, svaveloxider och flyktiga organiska kolväten samt för användning av fossil energi per tonkilometer. Om lastbilar skulle ta hand om posten som transporteras med tåg, skulle de behöva köra mil och förbruka liter diesel per år. Posttågen utgör ett av landets modernaste logistiksystem. Posten har ställt höga kvalitetskrav och leverantören Green Cargo har kunnat utveckla framtidens tågtrafik på ett för alla parter gynnsamt sätt. - Posten är ett stort företag som hanterar cirka 20 miljoner försändelser per dygn. Vår storlek gör det extra viktigt att vi satsar på miljön.vi är mycket glada över att bidra till en förbättrad miljö i hela Sverige tack vare de miljövänliga transporterna med posttågen, säger Erik Olsson, VD Posten. KALMAR HAMN Port of Kalmar Big enough to cope Small enough to care 9

10 Mellansveriges nya Logistikcentrum i Nyköping? Närheten till en ny styckegodsterminal på Hemgården i Nyköping, med direkta fjärrtransporter, skapar de logistiska fördelarna som blir helt avgörande för att företagen i framtiden ska lokalisera sina lager till Nyköping, säger Johan Ståhl. Går det inte lika bra att vara nära en styckegodsterminal med direkta fjärrtransporter i Norrköping? Styckegodssystemet i Nyköping blir enligt Johan Ståhl bättre för kunden eftersom det kan erbjuda billigare transporter till och från Mellansverige. Kapacitetsutnyttjandet måste maximeras för att sänka kostnaden för transporten. I Nyköping kommer man att öka kapacitetsutnyttjandet för Mellansverige med ett multimodalt och integrerat system. Man kommer även att öka kapacitetsutnyttjandet av personalen genom en horisontell integration. Personalen kommer att arbeta både i styckegodsterminalen, kombiterminalen och i vanliga lager. Det handlar om att få ett optimalt arbetstidsuttag. Du tar ut lika mycket arbete som du betalar för och undviker därmed svinn, säger Johan Ståhl. Ny marin motorväg på Östersjön I framtiden blir det en ny färjeförbindelse mellan Oxelösund och Nordtyskland eftersom avståndet till Tyskland är för långt från både Södertälje, Norrköping och Stockholm. Mellan Oxelösund och Nordtyskland kan man åka enkel resa med färja på 24 timmar inklusive lastning och lossning, konstaterar Johan Ståhl. Stora delar av varuflödet till och från Mellansverige bör rimligtvis söka sig till den nya motorvägen på Östersjön, eftersom logistikkostnaden kan bli upp till tio procent lägre med färja via Oxelösund istället för via någon Skånehamn. Det är en fördel för en styckegodsterminal att vara närmast den nya marina motorvägen, säger Johan Ståhl. NYKÖPING HAR BÅDE MARK,räls, flygplats, vägar och hamn.trots bra förutsättningar saknas ett logistikcentrum i staden. Enligt lokala utredare har man inte belagt infrastrukturen med rätt typ av verksamhet för att få ett sådant.vad är då nyttan med att man i framtiden lägger sitt lager i Nyköping? Vi har samtalat med Johan Ståhl,projektledare på Onyx Näringslivsutveckling. Det är en fördel för en styckegodsterminal att vara närmast den nya marina motorvägen,säger Johan Ståhl Stort antal orter och länder En multimodal och integrerad styckegodsterminal på Hemgården ligger efter E4: an, som leder till tusentals orter i hundratals länder och efter Väg 53 som leder till den nya motorvägen på Östersjön från Oxelösund till Nordtyskland. Den leder till nästan lika många orter som Europaväg 4 gör på land. Enligt Johan Ståhl är det just det som är poängen. Hemgården ligger vidare efter järnvägen till Hallsberg och Göteborg. Flygfrakten kan terminalhanteras på Hemgården inklusive sändningar som går med båt till amerikanska västkusten och vidare med flyg till Europa. Antalet orter och kostnaden för transporten bestämmer om den nya transportvägen är intressant för styckegodsterminalen och terminalen bestämmer lokaliseringen av företagens lager. Johan Ståhl jämför med exempelvis Nynäshamn. I Nynäshamn finns ingen koncentration av vare sig lager eller styckegodsterminaler med fjärravgångar, motorvägen till Gotland är bara en återvändsgränd anser han. Om fördelarna är så många och uppenbara, varför har det inte redan tidigare funnits en färjeförbindelse från Mellansverige? Det som är möjligt idag var omöjligt igår, säger Johan Ståhl. En konventionell färja från Mellansverige är för kostsam. Strategin kan delas in i fyra punkter: 1) Sänk kapitalkostnaden genom att anpassa fartyget till godstransporter och genom att välja rätt varv för att bygga färjan. 2) Öka fartygets lastförmåga genom ökat djupgående med 1,5 meter och utökad bredd med 7-8 meter. 3) Utnyttja fartygets lastförmåga optimalt genom att använda både ro/ro och lo/lo. 4) Lasta färjan samtidigt med ro/ro och lo/lo. Mellan Oxelösund och Nordtyskland kan man åka enkel resa med färja på 24 timmar inklusive lastning och lossning, konstaterar Johan Ståhl Johan Ståhl,projektledare på Onyx Näringslivsutveckling. Stora investeringar krävs Konceptet kräver investeringar i både fartyg och hamnutrustning. Eftersom gods ska flyttas från väg till vatten lämnar EU bidrag till investeringar i hamnen. Men det krävs en stor insats av ägarna - SSAB och Oxelösunds Kommun. En affärsutveckling är inte en kärnaffär för vare sig SSAB eller Kommunen och kommer enligt Johan Ståhl att kräva en ny ägarstruktur. Hot och möjligheter Vad talar emot en koncentration av lager i Nyköping? Enligt Ståhl är det främsta hotet mot planerna att Hemgården aldrig blir tillgängligt för exploatering, eftersom det inte finns något alternativ i Nyköping. Utan en integrerad, multimodal styckegodsterminal på just Hemgården blir det enligt Johan Ståhl aldrig något logistikcentrum i Nyköping. Ståhl påpekar att lager förutsätter en styckegodsterminal, och en sådan förutsätter en färjeförbindelse med Tyskland. Det blir inte automatiskt en styckegodsterminal på Hemgården bara för att det blir en motorväg på Östersjön mellan Oxelösund och Nordtyskland. Någon med kommersiell nytta av godsterminalen måste driva frågan. Konceptet bör kunna gynna företag, jobb och tillväxt i hela Mälardalen och Stockholm. Verksamheten i Nyköping ökar antalet arbetstillfällen och därmed kommunens skatteintäkter. Däremot är färje- och containertransporter till Tyskland och andra länder från Oxelösund inte avhängiga av terminalen på Hemgården, avslutar Johan Ståhl. 10

11 Ökad kundservice med Primelog Med Primelog har vi ett verktyg att följa och spåra alla order från orderläggning till leverans hos kund, säger Anna Mindelöf, Nordisk kundservicechef på adidas i Sverige. Detta är speciellt viktigt för oss eftersom en tredjepartslogistiker sköter vårt lager och ett annat företag sköter alla transporterna ut till våra kunder, fortsätter hon. Genom Primelogs webbaserade system kan vi ständigt skaffa oss information om vad som händer i orderflödet. Systemet är enkelt och lätt att arbeta med och vi kan ge kunderna snabba svar om deras leveranser, säger Anna Holmström som är innesäljare på adidas. Detta betyder att vår kundservice blivit mer effektiv och att servicenivån ut mot kund har ökat, fortsätter Anna Mindelöf. adidas använder externa leverantörer både för sin lagerfunktion och sina transporter ut till återförsäljare och kunder. Från lagret försörjer man förutom Sverige även Norge och Danmark. Systemet från Primelog utgör en viktig funktion och är ett stöd i arbetet för adidas personal. Anna Holmberg och Anna Mindelöf på adidas använder Primelog dagligen i sitt arbete. Mattias Eriksson är Operations Manager på adidas och använder Primelog dagligen: I mitt ansvar ligger att planera och kontrollera logistikverksamheten. Jag använder systemet för att kontrollera transportfakturor och för att få en kontinuerlig översikt av situationen i lagret. Nöjda kunder och hög leveranskvalitet är något vi hela tiden eftersträvar och vi har målsättningen att bli ännu bättre, säger Mattias. Förutom ovanstående funktioner har Primelog också ansvaret för systemintegrationen mellan adidas affärssystem SAP och tredjepartslogistikerns Warehouse Management System. adidas är en viktig kund för Primelog. Vi ser fram emot att utveckla samarbetet än mer i framtiden, säger Martin Nyqvist marknadschef på Primelog och kundansvarig för adidas. PRIMELOG AB TEL +46 (0) svensk tågteknik Svensk Tågteknik AB - renoverar, reparerar, servar och bygger om motorvagnar, lok och tågvagnar. Vi erbjuder även tyngre komponenter samt uthyrning av järnvägsfordon. ReklamBolaget, Vetlanda 0404 ReklamBolaget, Vetlanda Reparationer Ombyggnation Underhåll och service Miljöanpassade renoveringar Uthyrning Komponenter Svensk Tågteknik AB Box 57, Vetlanda tel fax

12 4PL förvirrande namn på lysande logistiklösningar BEGREPPET 4PL STÅR FÖR FJÄRDE- PARTSLOGISTIK. Vissa av tjänsterna inom området har tidigare inte funnits tillgängliga på marknaden, medan andra består av gamla lösningar som anpassats eller bytt namn.många potentiella kunder har dock svårt att förstå vad begreppet står för. Dagens 4PL-aktörer skulle enligt flera experter inom området tjäna på att ta ett större ansvar för att betydligt tydligare beskriva sina tjänster. Det viktiga är egentligen inte vad som är och inte är 4PL. Det viktiga är att få kunden att till fullo förstå vad de olika tjänsterna innebär, säger Anders Mårtensson, VD på Sonat AB, logistikpionjärer och idag en av landets ledande leverantörer av 4PL-tjänster. Dagens utbud av 4PL-tjänster kan grupperas utifrån vilken aktör som utvecklat dem och hur stor omfattningen av tjänsterna är. Aktörerna kan delas in i två grupper. Dels de vars verksamhet är baserad på fysisk logistik och dels företag vars verksamhet är baserad på kompetens avseende ledning och utveckling av logistikflöden. De förstnämnda bygger oftast sina nya tjänster ovanpå gamla beprövade lösningar för fysisk logistik, medan de senare huvudsakligen erbjuder fristående tjänster inom 4PL-området som är oberoende av tjänster för fysisk logistik. Sonat tillhör den senare gruppen. Vår uppgift är att hitta optimala logistiska lösningar åt våra uppdragsgivare utifrån ett oberoende perspektiv, något PERSONALEN ÄR NYCKELN TILL FRAMGÅNG. Just så enkelt, eller just så svårt är det.vi har närmare medarbetare i 96 länder.de är våra ambassadörer och vårt ansikte utåt. Ger vi dem förutsättningar att göra ett bra jobb så går det också bra för hela företaget, säger Ulf Sundberg, VD för Kuehne + Nagel i Sverige och även ansvarig för Kuehne + Nagel i Skandinavien. som är möjligt tack vare att vi inte levererar de fysiska tjänsterna, säger Anders Mårtensson. AVGÖRANDE SKILLNADER Tjänsterna kan också grupperas i två huvudgrupper. Den ena omfattar styrning och planering av den fysiska distributionen, medan den andra gruppen omfattar styrning och planering av hela försörjningsnätverket inklusive aktörerna, s.k. nätverksintegration. Det viktiga är att få kunden att till fullo förstå vad de olika tjänsterna innebär,säger Anders Mårtensson,VD på Sonat AB,logistikpionjärer och idag en av landets ledande leverantörer av 4PL-tjänster. Det finns avgörande skillnader mellan de två kombinationerna, främst genom vilket kundvärde de har förmåga att skapa, säger Anders Mårtensson. Det är just dessa skillnader som vi måste bli bättre på att förklara för köparna av 4PLtjänster för att de ska förstå vilken aktör som bäst kan uppfylla deras behov. LÄKEMEDEL EN LOGISTISK UTMANING Styrning av Apotekets flöden av läkemedel är en av landets mest omfattande logistikuppgifter. Inom kort väntas antalet sändningar uppgå till omkring 4 miljoner per år. Ökad tillgänglighet till läkemedel för landets medborgare är fokus för framtidens Apotek. För att möta de nya kraven har Apoteket vänt sig till Posten som tillsammans med Sonat fått i uppdrag att ta ansvar för och utveckla framtida distributionslösningar. Styrning och bevakning av Apotekets transportflöden kommer att ske med hjälp av moderna IT-stöd där proaktiv avvikelsehantering är en avgörande funktionalitet. Dynamisk transportoptimering och kapacitetsplanering på daglig basis är andra viktiga funktioner i Apotekets framtida distributionssystem, säger Anders Mårtensson. Den dagliga styrningen och bevakningen av alla flöden kommer att skötas från Sonats Operationscenter i Örebro. Arbetet med att leda uppdraget och utveckling av nya lösningar kommer att utföras i den dedikerade organisation som skapats utifrån partnerskapet mellan Posten och Sonat AB. Kuehne + Nagel, The Global Logistics Network Storleken har betydelse, inte minst i logistik branschen. Det är en anledning till att allt fler väljer Kuehne + Nagel som sin leverantör av transport och logistiktjänster. Företaget är störst i världen på sjöfrakter och bland de fem största på flygsidan. Målet för den svenska verksamheten är att bli störst på globala logistiktjänster i Sverige, och man är på god väg. De senaste åren har tillväxten legat på mellan 50 och 100 procent och totalt har vi mer än femdubblat verksamheten på sex år. Målsättningen för i år är en tillväxt på minst 20 procent, säger Ulf Sundberg. FAMILJEFÖRETAG Ytterligare en anledning till Kuehne + Nagels framgångar de senaste åren är att man i grunden är ett familjeföretag. Medan övriga aktörer i branschen har jobbat med fusioner och förvärv, vilket lett till att mycket energi kanaliserats inåt, har Kuehne + Nagel kunnat satsa på sina kunder. Vi ser kontinuerligt över alla processer och förbättrar alla delar. Inte bara själva förflyttandet av godsprodukter, utan framförallt informationen, tillgängligheten och servicen däromkring. Bland annat har vi de senaste åren globalt investerat 500 miljoner kronor per år i att bygga upp en gemensam IT-plattform. Vi är ett av mycket få företag som har samma ekonomi- och operativ system över hela världen. Effektivitet för oss och tid- och kostnadsbesparing för våra kunder. ONE STOP SHOPPING Vad vi ser idag är en väl fungerande Logistik affär där Kuehne + Nagels kunder kan få hjälp med alla typer av transport och logistiktjänster. Bil, flyg, sjö, järnväg, lager- eller distributionsbehov. Nationellt eller globalt spelar ingen roll allt finns samlat hos samma aktör. Ett av dom snabbast växande segmenten i logistik branschen är f.n. logistiken i form av lagerhantering och distribution. Många internationella företag väljer Sverige för distribution inom Norden och Baltikum. Därför bygger vi nu ett nytt nordiskt distributions lager på m 2 i Norrköping som kommer att vara klart under december WE ARE THE EXTENSION OF OUR CUSTOMERS BUSINESS. Företaget har också som policy i att anpassa sig efter kundernas behov, det är annars vanligt att företag tvingas anpassa sina rutiner efter de stora logistikföretagen. Affärsidén som framtagits i samråd med personalen är enkel och betonar kundnyttan. Vi ska stärka konkurrenskraften och den framtida tillväxten för företag med betydande internationell handel, genom att utnyttja styrkan i vårt globala logistiknätverk, våra ledande IT lösningar och med marknadens mest kompetenta personal Vi har en storlek och ett kunnande som gör oss snabba och flexibla, därför kan vi också anpassa oss efter kunderna. Ett bra exempel är EDI-sidan, oavsett vilket datasystem som kunderna själva använder kan vi anpassa vår kommunikation motsvarande. Det har också betytt mycket för oss att göra det då jag tror att en stor del av vår expansion förklaras av vår inställning till kunderna, säger Ulf Sundberg. TA HAND OM DINA KUNDER! I ambitionen att fokusera ännu mera på kunderna kommer Kuehne + Nagel att satsa hårt på CRM, Customer Relationship Managers. Det är en funktion som traditionellt inte finns i branschen men som enligt Sundberg är mycket viktig. Målet är att skapa en naturlig brygga mellan våra kunder, säljorganisationen och operatörer/speditörer. Fokus ska vara på kundernas behov och att komma med nya förslag och lösningar. För att det ska få ordentligt genomslag ska det finnas minst tre CRMmänniskor på varje kontor. I våra regelbundna kundundersökningar hade vi förra året ett NKI (Nöjd Kund Index) på 82 % säger Ulf Sundberg och påpekar att målet självfallet är 100 % nöjda kunder. TA HAND OM DIN PERSONAL! Det är oerhört viktigt att vidareutveckla sin personal och försöka öka trivseln. Nöjda medarbetare ger nästan alltid nöjda kunder. Vi satsar väldigt mycket på kompetensutveckling och erbjuder även internationella karriärmöjligheter för dom som är intresserade. Vår målsättning är att ha dom mest kompetenta medarbetarna i branschen. Förra året hade vi över 80 % nöjda och motiverade medarbetare. Utan vår duktiga personal hade vår positiva utveckling varit omöjlig, säger Sundberg. Kuehne + Nagel har funnits i Sverige sedan Antalet anställda är idag ca.200 fördelade på 5 kontor, omsättningen ligger på ca 900 miljoner kronor. 12

13 Norrbotniabanan hållbar satsning eller politisk kohandel? Norrbotniabanan är en planerad ny järnväg mellan Umeå och Haparanda.Den omdebatterade sträckan,som är 40 mil lång, kommer att omfattas av såväl nybyggnad som upprustning av befintliga järnvägsdelar. Frågor och svar om Norrbotniabanan Vad ska norrlänningar med en ny järnväg till? Det bor ju inget folk däruppe! Längs banan bor det personer.det bor lika mycket folk längs Norrbotniabanan som på jämförbara järnvägssträckor i södra Sverige. På södra stambanan, längs sträckan Linköping-Lund, bor det invånare/km.längs sträckan Luleå-Umeå bor det 1117 invånare/km. Förespråkarna menar att Norrbotniabanan kommer att bidra till en hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt, medan kritikerna opponerar sig mot de höga kostnaderna och menar att det handlar om politisk kohandel. När det gäller kustjärnvägens nordligaste länk som ansluter mot den finska gränsen ska arbetet enligt planera starta senast Regeringen har också beslutat att sätta in tre miljarder kronor med start 2010 för en etapp mellan Luleå och Umeå. Finansiärer för Norrbotniabaneprojektet är kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda, landstingen och länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, näringslivet samt EU. SVIDANDE KRITIK Regeringens jättelika satsning på infrastruktur, framför allt Norrbotniabanan, Citytunneln och Hallandsåstunneln, får svidande kritik av statens eget institut för väg- och infrastruktursatsningar, VTL. De här projekten är riktigt dåliga. De kostar väldigt mycket mer än man kan räkna hem någon sorts nytta utav, säger Jan-Erik Nilsson, vid VTL. Han menar att alldeles för få kommer att använda Norrbotniabanan som han benämner som ett omöjligt projekt!. Satsningen innebär att totalt 273 miljarder kronor avsätts till och med år VTI:s forskningschef tror att delar av regeringens jättelika infrastruktursatsning beror på ett svagt politiskt ledarskap i Sverige. Politisk kohandel måste alltid förekomma. Men att man inte kan hålla emot en uppenbar felanvändning av skattepengar förstår jag inte, säger Jan-Erik Nilsson till TT. Källa: Men om gumman och jag ska upp till Norrland så tar vi bilen Norrbotniabanan byggs inte i första hand för semesterresor. De snabba persontågen ökar arbetspendlingen mellan orterna och förstorar regionerna.fler godståg kan gå med malm, timmer, stålämnen och papper till glädje för hela Sverige,Barentsregionen och Europa. Eller så tar vi fl yget När det gäller förbindelser mellan norrlandsstäderna är det tåget som blir alternativ till bil och buss. En resa Luleå- Umeå kan ske på 1,5 timme. Det är inte ens halva restiden mot i dag. Och med mer effektiv matartrafik till och från inlandet förtätas hela regionen. Men 17 miljarder låter så dyrt. Det skulle ju kunna räcka till så mycket annat... Satsningar på infrastruktur (järnväg, väg, elnät, bredband mm) är ytterst till för att underlätta för en framtida ekonomisk tillväxt, sådant som ger annat. För järnväg tillkommer faktorer som bekvämlighet,ökad säkerhet,bättre miljö och ett hållbart samhälle. Men Norrbotniabanan blir inte lönsam... De senaste kalkylerna visar att den blir lönsam. Dessutom går det inte att beräkna alla typer av samhällsnytta. Om man hade krävt att de järnvägar som byggdes för hundra år sedan skulle vara lönsamma, så hade de säkert aldrig byggts! Och hur skulle vårt vägnät ha sett ut? Längs Norrbotniabanan bor det personer.det bor lika mycket folk längs Norrbotniabanan som på jämförbara järnvägssträckor i södra Sverige. Källa. ABB Logistic Systems och MA System Control blir Consafe Logistics För mer information besök Consafe_Annons_TochL.indd :48:38 13

14

15 1, 2, 3:e-partslogistik! Begreppet tredjepartslogistik kan sägas stå för logistiklösningar levererade av externa aktörer som har fysiska tillgångar och praktiskt utför vissa produktiva arbetsmoment. 4-partslogistik däremot,innebär en extern leverantör som enbart levererar kunskap,exempelvis i form av förslag till olika logistiska lösningar. TREDJEPARTSLOGISTIK OMFATTAR EXEMPELVIS: IT-lösningar för Internetförsäljning /ordermottagning callcenterverksamhet för att ta emot beställningar lagerhållning plockning och packning transporter returhantering fakturering/betalning statistik/uppföljning logistikkompetens för att vidareutveckla kundens logistikprocesser logistikkompetens för att designa och genomföra dessa upplägg IT-lösningar för informationshantering och integration av alla dessa lösningar LIVSVIKTIG POST I Stockholm med omnejd vårdas för närvarande omkring ett par tusen svårt sjuka patienter i hemmet. Från och med maj i år kommer de att få hem sina livsviktiga näringspreparat med posten. Landstinget har nyligen tecknat avtal med Posten avseende lagerhållning och distribution av näringspreparaten, som ska lagerhållas av Länsdepån i Gävleborg, ett helägt dotterbolag till Posten. Distributionen sker via Poståkeriet. Det har fungerat bra även tidigare men Posten kunde erbjuda samma service till ett lägre pris, konstaterar Christer Gripstedt, upphandlingschef vid Stockholms läns landsting. FULLÄNDAD LOGISTIK Näringspreparaten är livsmedelsklassade men behandlas ungefär som läkemedel. Detta ställer höga krav på både lagerhållning och distribution. Hållbarheten är begränsad och ska ha minst tre månaders hållbarhet Helhetssyn ger lönande detaljstyrning Helhetssyn är ett ledord inom modern logistik.en fristående konsult som vi kan hjälpa våra uppdragsgivare att se hur logistiken är integrerad i allt deras verksamhet omfattar.mycket av arbetet vi utför handlar om att analysera och skapa större fokus på vad våra uppdragsgivares kunder och deras marknad egentligen vill INGA HYLLVÄRMARE HOS SEELIG Seelig AB är ett företag i den konservativa bokbranschen med över 150 års verksamhet bakom sig.vd för Seelig är Göran Ahl. Vi har verkligen insett nyttan av att kombinera information och modern teknologi med logistik. Tack vare våra logistiska lösningar kan vi hålla en hög servicenivå till en låg plockkostnad ur ett brett sortiment. Seelig klarar idag även sortering ner på produktgruppsnivå för bokhandlare, vilket gör att leveranserna kan rullas direkt in till respektive säljplats, utan att behöva packas upp och prismärkas, säger han. Lindberg Consulting hjälper oss i det arbetet. Arbetet med effektivare logistik leder ofta till en översyn av andra delar av verksamheten för att förbättra lönsamheten, bland annat genom omförhandlingar av leverantörs- och andra samarbetsavtal, liksom med översyn av finansiering och kassaflöde. Är det möjligt att sänka kostnaderna och reducera risktaganden, utan att försämra kvaliteten eller kundnyttan, så ska man självklart göra det, säger Jan Lindberg. JAN LINDBERG, LINDBERG CONSULTING Är det möjligt att sänka kostnaderna och reducera risktaganden,utan att försämra kvaliteten eller kundnyttan,så ska man självklart göra det,säger Jan Lindberg. från leveransdatum. Ingen länk i kedjan från tillverkare till patient får brista för dessa livsviktiga preparat. En dietist fastställer vilken typ av näringspreparat patienten ska ha. Ansökan om näringspreparat skickas till en av landstingets två beställningsenheter, Link Syd eller SHI-Centrum. Ansökan överförs elektroniskt till Länsdepån som sköter plock&pack. Posten distribuerar paketen via det vanliga nätet vilket är kostnadseffektivt. Patienten blir sedan uppringd av Posten för att avtala lämpligt leveranstillfälle. Är patienten trots det borta vid leveranstillfället lämnas en avi i brevlådan och patienten kan sedan boka ny utkörning per telefon. En e-faktura går sedan till SLL:s beställningsenhet. Länsdepån fyller genom beställningar hos någon av de fem avtalade SLL-leverantörer på lagret. Länsdepån ansvarar även för returer från patienterna. Stockholms läns landsting är en mycket viktig kund för Posten och de ser fram emot att kunna utveckla och förbättra olika lösningar tillsammans. Källa: Replik Söker Du en pålitlig partner med lång erfarenhet? Vänd Dig till oss! Göteborg Jönköping Malmö Stockholm hemsida: På drift?»logistik och flödestänkande är grundläggande byggstenar i alla Alfakonsults koncept«åkarweb transportplanering via Internet Holmen Skogs Åkarweb är ett Internetbaserat hjälpmedel för planering av skogsbrukets rundvirkestransporter. Med Åkarweb kan transportledare och transportörer få information om aktuellt väglager och förslag på rutter från en dator på kontoret eller i bostaden. En uppföljning visar att systemet underlättar planeringsarbetet och ökar möjligheten att samordna transporterna, vilket ger lägre kostnader och mindre tomkörning. I ett examensarbete vid SLU intervjuades de transportledare och transportörer som arbetat med Åkarweb. Majoriteten anser att systemet förenklar och förbättrar transportplaneringen. I examensarbetet analyserades också möjligheterna att öka andelen rutter i området. I Holmen Skogs region Örnsköldsvik transporterades under analysperioden åtta procent av rundvirket i någon form av rutt. En optimering, baserad på aktuellt väglager under fem veckor, visade att hela 30 procent av virket skulle kunna ha ingått i rutter. Om hela denna potential utnyttjas skulle den genomsnittliga tomkörningssträckan minska med femton procent. Källa: Vi har kontor och egna terminaler i Göteborg, Jönköping, Malmö och Stockholm. Ingen är bäst på allt. Vi är bäst på biltransporter i Sverige och Norden! Dessutom bedriver vi en mycket snabb och kostnadseffektiv kontinent-trafik tillsammans med tyska Dachser-koncernen och deras franska dotterbolag Graveleau. Alfakonsult är Sveriges största oberoende logistikkonsultföretag. VI ERBJUDER:» Personal med hög kompetens» Gedigen industrikunskap» Mångårig erfarenhet Kungsportsplatsen 2, Göteborg Tel: Fax:

16 VIKTIG INFORMATION TILL ALLA BILÄGARE: Du, din granne eller andra bilister kan behöva professionell hjälp ibland när bilen helt plötsligt börjar krångla. Det kan vara allt från startproblem, motorstopp eller inlåsta bilnycklar till avancerad bärgningshjälp. Vad gör man när detta händer? Ring - Den nödställde bilistens bäste vän! Foto: Kalle Riggare Kompetens - Erfarenhet - Teknik Närhet - Trygghet = Vår styrka! Bilar med teknisk utrustning som klarar alla typer av bärgningsuppdrag, starthjälp, låsöppning Jourtjänst dygnet runt, året om på 160 orter i landet. Samtliga företag är försäkrade via en speciell fraktföraransvarsförsäkring. Utbildad personal. RIKSTÄCKANDE BÄRGNING & BILASSISTANS Dygnet runt!

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter RAPPORT 2007:42 VERSION 1.1 Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt.

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. DHL Inrikes DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. Flexibla inrikestransporter som ger dig kontroll över logistiken. DHL Inrikes är en unik tjänst på marknaden som ger

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

Tamro på den. omreglerade. apoteksmarknaden. A Company of PHOENIX group. 9 June, 2011

Tamro på den. omreglerade. apoteksmarknaden. A Company of PHOENIX group. 9 June, 2011 Tamro på den omreglerade apoteksmarknaden A Company of PHOENIX group 9 June, 2011 Tamro och den svenska läkemedelsdistributionen Omregleringens påverkan Framtiden 2 9 June, 2011 Tamrokoncernen- Norra Europas

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

DSV- presentation DSV 2017

DSV- presentation DSV 2017 DSV- presentation 2017 DSV Group - Översikt Global leverantör av transport- & logistiktjänster Börsnoterat och listat på NASDAQ OMX Copenhagen Omsättning 2016 9,1 miljarder Euro Egna kontor i mer än 80

Läs mer

ett starkt lyft för framtiden

ett starkt lyft för framtiden ett starkt lyft för framtiden För att ge våra kunder en förstklassig service arbetar vi kontinuerligt med bland annat teknik och utbildning. Vi tar hänsyn till önskemål, går igenom rutiner och utvärderar

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

E-lösningar för sjö- och flygtransporter

E-lösningar för sjö- och flygtransporter E-lösningar för sjö- och flygtransporter Förenklad administration Lösningar för små och stora godsflöden Kundcase Så här kommer du igång Ordlista 2 Enklare administration med våra e-lösningar Det är ingen

Läs mer

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Figur 1: Bilden kommer från presentationsbroschyren för Marco Polo programmet. Marco Polo är Europeiska Unionens program för projekt

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

DB Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen

DB Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen DB Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen Globalt nätverk Air & Ocean i korta drag Snabba sändningar hög service Branschanpassad och effektiv sjöfrakt DB Schenker i Sverige

Läs mer

Välkommen till ACi Transport & Spedition AB

Välkommen till ACi Transport & Spedition AB Välkommen till ACi Transport & Spedition AB ACi erbjuder ett prisvärt transportsystem inom Europa med högsta kvalitet och säkerhet. Vår affärsidé består i att på ett personligt och serviceinriktat sätt

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INKÖP OCH LOGISTIK Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Godsstrategi - från mål till åtgärder

Godsstrategi - från mål till åtgärder Godsstrategi - från mål till åtgärder 1 Roadmap to a single European transport area Mål 2050 Ökad rörlighet med minskade utsläpp Inga fossildrivna fordon i städer 40% hållbara drivmedel för flyget 40%

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

DEN BOTNISKA KORRIDOREN

DEN BOTNISKA KORRIDOREN Remissvar, diarienummer: N2015/4305/TIF Till: Näringsdepartementet Från: Samarbetet Bakom samarbetet står Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen,

Läs mer

Företagspresentation. Schenker Consulting AB

Företagspresentation. Schenker Consulting AB Företagspresentation Schenker AB Worldwide Schenker är en av världens ledande leverantörer av integrerade logistiktjänster. Schenker AG erbjuder land-, flyg och sjötransporter samt globala logistik- och

Läs mer

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder.

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder. OnRoad OnRoad OnRoad grundades 2005 och transporterar del- och helpartigods över hela Sverige. Det ägas av åtta företag som oavsett storlek och omsättningen har lika stor del i företaget. Nätverket länkas

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Logistik som utvecklingsstrategi

Logistik som utvecklingsstrategi Logistik som utvecklingsstrategi Umeå, Västerbotten och regionen i en ny situation: transportinfrastruktur som verktyg! Botniabanan Terminalutbyggnader Umeå hamn omstruktureras och kapacitetförstärks Tvärbanans

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete Kollektiv godstrafik i Stockholm 1 Schenker Consulting Växande aktör på den nordiska logistikkonsultmarknaden Kontor i Göteborg och Stockholm 28 konsulter och 3 trainees Tillsammans mer än 220 års erfarenhet

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet 2012-12-14 Er ref: Kenneth Natanaelsson kenneth.natanaelsson@trafikverket.se Karolina Boholm karolina.boholm@skogsindustrierna.org 08-762 72 30 070-202 98 69 Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1miljard Ca 500 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter Rederi 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 32 fartyg 8

Läs mer

DHL EUROCONNECT. DIN SJÄLVKLARA FÖRBINDELSE INOM EUROPA. En komplett tjänst av transporter oavsett storlek från DHL Freight

DHL EUROCONNECT. DIN SJÄLVKLARA FÖRBINDELSE INOM EUROPA. En komplett tjänst av transporter oavsett storlek från DHL Freight DHL EUROCONNECT. DIN SJÄLVKLARA FÖRBINDELSE INOM EUROPA En komplett tjänst av transporter oavsett storlek från DHL Freight GÖR DINA TRANSPORTER SÅ ENKELT SOM MÖJLIGT FÖR DIG För transporter inom Europa

Läs mer

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm Miljölogistik Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14 Monica Jadsén Holm Integrerade logistikkedjor sparar miljön Värdeskapand e tjänster Värdeskapande Temperaturförändringar (år 1860 2000) tjänster

Läs mer

Logistiktjänster för Norden samt övriga världen.

Logistiktjänster för Norden samt övriga världen. Vill du veta mer? Kontakta oss så hjälper vi dig. Posten Logistik Kundtjänst 0771-33 33 10. posten.se/norden Logistiktjänster för Norden samt övriga världen. Nordens viktigaste paket skickas med Posten.

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

B. De 4 stora transportslagen. Läs sid. 94 111.

B. De 4 stora transportslagen. Läs sid. 94 111. Logistik A. Modul 4 (transportmetoder). Transport-utb. Läsning: Detta häfte samt vissa delar av kap. 5, 10 o 12. Skriv svaren under frågorna. Namn:... A. Inledning Läs sid. 88 91 samt diagrammen på sid.

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1,4 miljarder Ca 700 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 30 st fartyg Rederi

Läs mer

Astro. Centiro Solutions. -Transportörstöd -Transportdokument -Track&Trace LAGERSTYRNINGSSYSTEM. Version 1.0 2001-01-10

Astro. Centiro Solutions. -Transportörstöd -Transportdokument -Track&Trace LAGERSTYRNINGSSYSTEM. Version 1.0 2001-01-10 Astro LAGERSTYRNINGSSYSTEM Centiro Solutions -Transportörstöd -Transportdokument -Track&Trace Version 1.0 2001-01-10 1 AVSNITT A: SAMMANFATTNING Detta white paper ( vitbok ) handlar om Astro Centiro Solutions-modul

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

http://www.gs1.se/sv/om-gs1/nyheter-och-press/nyhetsbrev-gs1-sweden/nr-1-201...

http://www.gs1.se/sv/om-gs1/nyheter-och-press/nyhetsbrev-gs1-sweden/nr-1-201... Page 1 of 3 Du är här:start Om GS1 Nyheter och press Nyhetsbrev GS1 Sweden Nr 1 2012 GS1 LIM går till sjöss En standard som gynnar alla! Nr 1 2012 GS1 LIM går till sjöss En standard som gynnar alla! Det

Läs mer

Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen

Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen Globalt nätverk Air & Ocean i korta drag Snabba sändningar hög service Branschanpassad och effektiv sjöfrakt Så här kontaktar du oss

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Hearing inriktningsproposition 30 mars

Hearing inriktningsproposition 30 mars Underlag gemensam presentation Hearing inriktningsproposition 30 mars Representanter på scen: Elvy Söderström, Joakim Berglund (BK, agerar även samtalsledare) Lorents Burman (NBB) Eva Lindberg (OKB / Gävleborg)

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen

Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen Globalt nätverk Air & Ocean i korta drag Snabba sändningar hög service Branschanpassad och effektiv sjöfrakt Så här kontaktar du oss

Läs mer

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet Gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Östgötaperspektivet. Godstransporter och miljö. Norrköping 28 November2011

Östgötaperspektivet. Godstransporter och miljö. Norrköping 28 November2011 Östgötaperspektivet Godstransporter och miljö Norrköping 28 November2011 Norsk matematik - okonventionella lösningar på kända problem De olika perspektiven Det offentligas roll - Förutsättningsskapande

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport Godstransporter på järnväg Malmö 2015-09-25 Godstransporter på järnväg Arbetsrapport Datum Uppdragsnummer 1320006999 Utgåva/Status 1 2015-09-25Fel! Hittar inte referenskälla. Erik Hedman

Läs mer

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport LEDARE Världen nästa! Sundsvallsregionen är utan tvekan på gång. Med jämna mellanrum kan vi läsa om hur näringslivet

Läs mer

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 Observera: Det talade ordet gäller. Ärade stämmodeltagare, mina damer och herrar. Det har nu gått fyra år sedan fusionen mellan

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt särskild

Läs mer

Vi planerar för en större och säkrare farled till Norrköping. Ett samprojekt mellan Sjöfartsverket och Norrköpings kommun

Vi planerar för en större och säkrare farled till Norrköping. Ett samprojekt mellan Sjöfartsverket och Norrköpings kommun Vi planerar för en större och säkrare farled till Norrköping Ett samprojekt mellan Sjöfartsverket och Norrköpings kommun Säkrare farled till Norrköping Farleden in till Norrköpings hamn är en viktig transportlänk

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

PORT HELSINGBORG. Vårt miljöarbete

PORT HELSINGBORG. Vårt miljöarbete PORT HELSINGBORG Vårt miljöarbete D E T L Ö P E R E N G R Ö N T R Å D G E N O M A L LT V I G Ö R I 200 år har Helsingborgs Hamn varit en strategiskt viktig hamn. Men från att ha varit en enkel liten träbrygga

Läs mer

SCHENKERparcel Vi levererar paket enkelt, snabbt och säkert. Globalt nätverk. Brett paketutbud. Flexibla privatleveranser. Smarta företagspaket

SCHENKERparcel Vi levererar paket enkelt, snabbt och säkert. Globalt nätverk. Brett paketutbud. Flexibla privatleveranser. Smarta företagspaket SCHENKERparcel Vi levererar paket enkelt, snabbt och säkert Globalt nätverk Brett paketutbud Flexibla privatleveranser Smarta företagspaket Så kontaktar du Schenker Schenker AB stark aktör i ett globalt

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

S15041 Enskild motion

S15041 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Mona Pettersson WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA 11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

Effektiva transporter av partigods

Effektiva transporter av partigods DB SCHENKERdirect Effektiva transporter av partigods Globalt nätverk DB SCHENKERdirect i korta drag Snabbaste vägen till mottagaren Skräddarsydda lösningar Så kontaktar du Schenker Schenker AB stark aktör

Läs mer

Några pågående projekt

Några pågående projekt Trafiken är ett av Stockholms största miljöproblem Några pågående projekt Biltullar Utbyggnad av kollektivtrafik Nya vägar och järnvägar Samordning av transporter Mycket köer och det är svårt att komma

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Generella strategier: Innebär att:

Generella strategier: Innebär att: Strategierna och dess innebörd är en hjälp för att nå programmets mål. Det är var och en ansvar som arbetar direkt eller indirekt mot målen i programmet att följa strategierna. Generella strategier: 1.

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Botniska korridoren Botniabanan och Norrbotniabanan Nationell godsstrategi Norrtåg Framgångsfaktorer Vision & substans Kunskap

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

Skräddarsydda transporter

Skräddarsydda transporter DB SCHENKERconcepts Skräddarsydda transporter Globalt nätverk DB SCHENKERconcepts i korta drag Verktygslåda Konceptmoduler Så kontaktar du Schenker Schenker AB stark aktör i ett globalt nätverk Schenker

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer