Välkommen som studerande till oss

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen som studerande till oss"

Transkript

1

2 Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning o För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20 eller ha slutförd gymnasieutbildning o Heltidsstudier motsvarar 20 poäng/vecka. o För heltidsstudier vt-11 behöver du 400 poäng. o För varje studerande upprättas en individuell studieplan som revideras vid behov. o I första hand ska du studera i den kommun där du är folkbokförd. o Om du vill studera i en annan kommun. Lämna ansökan till din hemkommun senast det sista ansökningsdatum som gäller för den kommun du söker till. Kursutbudet o Observera att kursutbudet är preliminärt. o Det finns möjlighet till individuella lösningar och stöd. T.ex. vid läs och skrivsvårigheter/dyslexi, matematik och svenska som andra språk. Kontakta studievägledaren för mer information. o Kurserna anordnas under förutsättning att tillräckligt många deltagare är anmälda och att vederbörliga lagar och förordningar följs. Centralen o Här kan du få vägledning och information om utbildningar, studieekonomi och arbetsmarknad. o Besöksadress Centralgatan 10. Viktiga datum o Sista anmälningsdag för vårens kurser på KunDa är 31 oktober. o Sista anmälningsdag för högskoleprovet, som äger rum på våren är 15 februari. o Sista anmälningsdag för höstens utbildningar 2011 på högskola/universitet är 15 april. o Betygskomplettering skall senast 15 juni vara högskola/universitet tillhanda. CSN o Läser du halvtid eller mer kan du söka studiestöd hos CSN. Information får du hos CSN, , Behörighet till högre studier o Slutbetyg/avgångsbetyg från gymnasiekolan/vuxenutbildning. o Reell kompetens. o 25:4 regeln (obs övergångstid) o Variant på 25:4. Viktigt att kontakta studievägledaren för mer information. Ansökan till vuxenutbildningen o Kopia av tidigare betyg ska alltid bifogas. o Lämna eller skicka din ansökan senast den 31 oktober till Centralen, Box 4, Skutskär Terminstider o Kontakt o Evabritt Säfström, rektor o Marie-Christine Wirde, studie- och yrkesvägledare o Håkan Norgren, skolassistent Besök oss på webben 2

3 Grundläggande nivå Grundläggande vuxenutbildning är för de studerande som saknar kunskaper motsvarande grundskolenivå eller har otillräckliga kunskaper när det gäller att läsa, skriva eller räkna. Kurslängden varierar beroende på dina förkunskaper. Svenska KOD: SV1050 Kursen tränar basfärdigheterna tala, läsa och skriva. Man läser fack- och skönlitteratur och skriver texter av berättande och beskrivande art och så småningom även referat, recensioner och insändare. Svenska som andra språk KOD: SVA1050 Kursen ger goda möjligheter att förbättra tal-, skrivoch läsförmågan. Man arbetar på olika sätt med att förbättra de grammatiska kunskaperna, utöka ordförrådet samt träna upp hörförståelsen. Engelska KOD: EN1050 Kursen inriktas på att bygga upp ett centralt ordförråd och att träna hör- och läsförståelse. Man tränar språket muntligt i vardagssituationer samt skriver enklare texter. Kursen ger insikt i vardagsliv och samhällsförhållanden i engelskspråkiga länder. Matematik KOD: MA1050 Kursen inriktas på vanliga matematiska problem med anknytning till vardagslivet. Man börjar med de fyra räknesätten och går sedan vidare med geometri och enklare ekvationer. Räkning med procent, bråk, negativa tal och promille ingår liksom statistik. Efter varje moment gör Du ett prov. Historia KOD: HI1050 Ämnet historia syftar till att skapa sammanhang och bakgrund för att förstå och förklara samhället och dess kultur. Med ett historiskt perspektiv på tillvaron fördjupas förståelsen av nutiden Religion KOD: RE1050 Ämnet religionskunskap syftar till att fördjupa sådana kunskaper och insikter som behövs för reflektion över existentiella, religiösa och etiska frågor. Ämnet syftar till att ge kunskaper om olika religioners och livsåskådningars innehåll, uttryck, symboler och traditioner. Samhällskunskap KOD: SH1050 Kursen behandlar socialpolitik, arbetslivsfrågor, lag och rätt, familjelagstiftning, ekonomi samt hur den egna kommunen styrs. Fysik KOD: FY1050 Ämnet fysik behandlar fysikens användningsområden i modernt vardags- och samhällsliv, syftar till förståelse av människans relation till naturen som är viktiga för både individ och samhälle. Ingår både teori blandat med experiment och observationer. Kemi KOD: KE1050 Ämnet kemi syftar till att ge en förståelse och intresse för kemins betydelse inom vardagsliv och industri. Ger kunskap i centrala kemiska begrepp samt enkla mätningar, observationer och experiment. Biologi KOD: BI1050 Ämnet biologi berör frågor om livet, dess uppkomst, utveckling och former. Syftar till att ge kunskaper och erfarenheter som är användbara för att främja en god hälsa och en ekologisk hållbar utveckling. Geografi KOD: GE1050 Ämnet geografi syftar till att utveckla kunskaper om olika platser och regioner. Ger kunskaper om världskartan och globen, samt att känna till huvuddragen i klimat- och vegetationszonerna i världen. Hem- och konsumentkunskap KOD: HK1050 Ämnet hem- och konsumentkunskap ger kunskap för livet som individ och konsument samt för livet i hem och familj. Ger också kunskaper om privatekonomiska frågor samt konsumentens rättigheter och skyldigheter. 3

4 Gymnasial nivå Gymnasial vuxenutbildning motsvarar kurser från ungdomsgymnasiet men undervisningen är anpassad för vuxna. Du väljer kurser som passar din bakgrund och dina framtidsplaner. ARBETSMILJÖ Arbetsmiljö och säkerhet 50 p KOD: ARL1201 Kursen skall ge kunskaper om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet med inriktning mot valt verksamhetsområde. Kursen skall även ge förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle. Kursen skall ge kunskaper om hur man kan påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och hur man medverkar till att skapa goda arbetsförhållanden. DATA Datorkunskap 50 p KOD: DAA1201 Kursen vänder sig i första hand till kursdeltagare som har erfarenhet av datorer. Du lär dig grunderna i Windows, Word, Excel, Access och Power Point. Kursen ger även kunskaper om datasäkerhet, lagstiftning, ergonomi och miljö inom dataområdet. Datorkunskap forts (ECDL), lokal kurs 150 p KOD: DAA1502 eller 2 För dig som vill få kunskaper motsvarande det europeiska datakörkortet. Fördjupning i Windows, Word, Excel, Access, Power Point och Outlook (el. Groupwise). ECDL-certifiering sker mot en kostnad enligt gällande prislista. Programhantering 100 p KOD: DAA1203 Kursen ger fördjupade kunskaper i att använda ordbehandlings- och kalkylprogram. Du får även kunskaper i att använda ett presentationsprogram för att producera presentationer och bildspel. Webbdesign 100 p KOD: DTR1210 Du får grunderna i HTML, grafiklära för webben, skapa grafiskt innehåll med bl a. Adobe Photoshop, webblayout, texthantering, tabeller och formulär. Programmering A 50 p KOD: DTR1207 TERMIN:1 TID: dag/kväll Kursen vänder sig till dig som aldrig har programmerat och vill lära dig, eller du kan programmera men vill ha en introduktion till programspråket Pascal. Några av de moment som tas upp i kursen är Introduktion till Pascal/Delphi, Hantera komponenter, Händelseprogrammering, Konstanter och Variabler, Beräkningar, Booleska värden och uttryck, Iteration mm. Examinationen består av ett inlämningsprojekt samt några kontroller under terminens gång. ENGELSKA Engelska A 100 p (kursen kan komma att erbjudas via Gävle) KOD: EN1201 Kursen ger träning i praktisk språkfärdighet och läsning av faktatext och skönlitteratur. Skrivövningar, hör- och talövningar samt en orientering om kultur och samhällsförhållanden i engelskspråkiga länder ingår. HISTORIA Historia A 100 p KOD: HI1201 Kursen ger kunskaper för att förstå dagens samhälle samt möjligheter att tolka och förstå dagsaktuella händelser. En överblick över hela världshistorien från antiken fram till våra dagar. Desktop 50 p KOD: DAA1202 Du jobbar med olika programvaror till bild och text. Prova digitalkamera, skanna bilder och redigera i Adobe Photoshop. 4

5 MATEMATIK Matematik A 100 p KOD: MA1201 eller 2 Kursen syftar till att fördjupa och utvidga det du tidigare lärt dig i matematik. Den ger dig övning i att formulera, analysera och lösa problem av betydelse för vardagsliv och olika studieinriktningar. Kursen innehåller bl. a. Arbeta med tal, Procent, Statistik, Ekvationer och funktioner. Efter varje moment gör Du ett prov. Matematik B 50 p KOD: MA1202 Kursen ger Dig fördjupad kunskap om begrepp och metoder som ingår i tidigare kurser samt även en del nya moment. Kursen innehåller Algebra, Funktioner, Geometri, Sannolikhetslära och Statistik. Efter varje moment gör Du ett prov. Matematik C 100 p KOD: MA1203 eller 2 Kursen bygger vidare på Matematik B inom Aritmetik, Algebra och Funktionslära. I kursen behandlas problem som gäller Optimering, Förändringar och Extremvärden. Efter varje moment gör Du ett prov. Matematik D 100 p KOD: MA1204 eller 2 Kursen bygger vidare på Matematik C och innehåller Trigonometri och Differential- och Integralkalkyl. Kursen utgör lämplig grund för fortsatta studier inom såväl beteendevetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap som inom naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Efter varje moment görs ett prov. RELIGIONSKUNSKAP Religionskunskap A 50 p KOD: RE1201 Kursen innehåller huvudtankarna i de stora världsreligionerna. Kursen ger kunskaper i den historiska bakgrunden, inblick i innehållet i respektive religions tro och uttrycksformer. Livsåskådningsfrågor samt etik och moral behandlas i anslutning till religionerna. SAMHÄLLSKUNSKAP Samhällskunskap A 100 p KOD: SH1201 Kursen ger kunskaper i att studera och reflektera över samhällsfrågor ur ett svenskt och internationellt perspektiv. Under kursens gång följs aktuella nyheter både inom Sverige som globalt. Under kursen behandlas politik, ideologier, ekonomier, mångkulturalitet samt sociala och juridiska frågor. SVENSKA Svenska A 100 p KOD: SV1201 Kursen ger kunskaper i språkets alla färdigheter. Det innebär att man övar att tala, läsa, lyssna och skriva. Att läsa och skriva olika typer av text ingår också. Studieteknik är en viktig del av kursen. Svenska B 100 p KOD: SV1202 I kursen studeras litteratur. Man läser såväl dikter som teaterstycken och romaner. I samband med litteraturläsningen ges träning i att argumentera, sammanställa och att utreda. Svenska C 50 p KOD: SV1205 Fördjupning i språket som redskap för kommunikation, textuppbyggnad, talandets villkor, variation i språket med hänsyn till syfte och mottagare, kritisk granskning och värdering av budskap i olika medier. Svenska som andraspråk A 100 p KOD: SVA1201 eller 2 I denna kurs läser man och arbetar med faktatexter och modern skönlitteratur. I kursen ingår också referatskrivning. Man skriver även beskrivningar och berättelser. Den muntliga färdigheten tränas i diskussioner och i anföranden. Svenska som andraspråk B 100 p KOD: SVA1202 I kursen läser man texter och litteratur från olika tider och olika kulturer med tyngdpunkt på svensk 1900-talslitteratur. Dessutom ingår att analysera, utreda, sammanställa och argumentera i tal och skrift samt att kritiskt granska budskap i olika medier. 5

6 Omvårdnad OMVÅRDNADSKURSER Vård och omsorgsarbete 200 p KOD: OMV1215 Kursen ger kunskap om vad som avgränsar och förenar vård- och omsorgsarbete och ämnena omvårdnad och social omsorg. Medicinsk grundkurs 100 p KOD: OMV1209 Kursen behandlar människokroppens uppbyggnad och funktion och människans normala fysiska utveckling under hela livet. Människan socialt och kulturellt 100 p KOD: SOMS1202 Kursen behandlar olika sociala och kulturella perspektiv på människan med utgångspunkt från praktisk erfarenhet. Social omsorg 150 p KOD: SOMS1204 Kursen ger kunskap om och erfarenhet av samspel mellan människors olika erfarenheter, önskningar och krav om ett meningsfullt liv och samhällets möjlighet till stöd och hjälp. FÖRDJUPNINGSKURSER GÄSTRIKEVUX Folkhälsokunskap 50 p KOD: OMV1203 Fothälsovård 200 p KOD: OMV1204 Geriatrik 100 p KOD: OMV1205 Förkunskap: Omvårdnad, Social omsorg Hemsjukvård 100 p KOD: OMV1207 Förkunskap: Omvårdnad, Medicinsk grundkurs Hälsopedagogik 50 p KOD: LPL1203 Lindrande vård 100 p KOD: OMV1208 Förkunskap: Omvårdnad Psykiatri 200 p KOD: OMV1211 Förkunskap: Omvårdnad, Medicinsk grundkurs Rehabilitering/habilitering 100 p KOD: SOMS1203 Förkunskap: Omvårdnad Sjukvård 200 p KOD: OMV1212 Förkunskap: Omvårdnad, Medicinsk grundkurs Socialpsykiatri 100 p KOD: SOMS1205 Förkunskap: Social omsorg Utvecklingsstörning/funktionshinder 200 p KOD: SOMS1207 Förkunskap: Social omsorg, Medicinsk grundkurs Yrkesvux YRKESUTBILDNINGAR som planeras våren 2011 i samarbete med Gästrikevux. Mer information om utbildningarna finns på vår hemsida och hos vår studie och yrkesvägledare. Administrativ service Säljutbildning inr. butik alt fält Teknisk säljare Bussförare Yrkesförare Truckförare Hjullastare Chark och delikatess Näthandel (kvällskurs) Redovisning och löner Musikproduktion Trädgårdsutbildning inr. anläggning IT-utbildning inr. nätverk Teknisk säljare Grafisk produktion Webb, näthandel och entreprenörskap Omvårdnad inr. äldreomsorg eller omsorgsassistans Studieteknik (kvällskurs) Validering 6

7 Validering Vi erbjuder möjlighet till validering. Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person har oberoende av hur de har förvärvats. Du som har arbetat i många år har lärt dig väldigt mycket genom ditt arbete och den erfarenhet du fått. När du valideras är det alltså en test av dina faktiska kunskaper. Du får ett skrivet dokument om vad du kan och vad som fattas för att få ett betyg i den kurs som valideras. Det är det du kan här och nu som räknas, det är alltså inte någon utbildning. Kontakta studievägledaren för mer information. Särskola för vuxna (Särvux) Kurserna vänder sig till dig som är över 20 och som tidigare gått i obligatoriska särskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande, inte fått fullständig utbildning eller som fått en förändrad livssituation. Pedagogisk idé Du och din lärare planerar innehållet och hur ni ska arbeta. Vi utgår från dina behov, dina intressen och tidigare kunskaper. Du får en egen studieplan med individuella mål. Du studerar ensam eller i grupp. Exempel på kurser: Matematik Nyheter Världen Historia Svenska Mitt Skutskär Djur och natur Data Mitt Älvkarleby Sverige Svenska för invandrare (SFI) Svenska för invandrare är en grundläggande språkutbildning i svenska för vuxna som inte har svenska som modersmål. Parallellt med Sfi är det möjligt att kombinera med kurser på grundläggande eller gymnasial nivå, praktik, arbete eller annan sysselsättning. När man börjar Sfi startar man i den kurs som är språkligt relevant för dig. Sfi består av fyra kurser, A-D och en grundläggande läs- och skrivinlärningskurs. Grundläggande läs- och skrivinlärning för dig som inte kan det latinska alfabetet eller kan skriva på ditt modersmål. Kurs A för dig som inte kan svenska men kan skriva på sitt modersmål. Kurs B för dig som kan lite svenska och har kort utbildning. Kurs C för dig som kan svenska och har längre utbildning. Kurs D för dig som vill avsluta Sfi och har uppnått målen i kurs C. 7

8 Uppdragsutbildning Vuxenutbildningen skräddarsyr utbildningar utifrån företagets behov. Några exempel på vad vi kan erbjuda: Data Engelska Hjärt- och lungräddning samt AED- hjärtstartare Matematik Samhällskunskap Svenska/svenska som andra språk Skapa din egen hemsida Processledning för att utveckla din verksamhet Besök oss på webben 8

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år, dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20, eller ha slutförd gymnasieutbildning.

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning

Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning 1 (14) Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning OBS! Alla kurser startar inte alla perioder Arbetssätt och lärande, LPL1201, 50 poäng Kursen skall ge kunskap om människors läroprocesser och olika sätt

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux!

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux! C3L - Centrum för LivsLångt Lärande Vuxenutbildningen i Tyresö Ansök på www.c3l.se KURSUTBUD Hösten 2009 Sök före 31 maj! Nyhet Yrkesvux! Information C3L Centrum för LivsLångt Lärande Bollmora Gårdsväg

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV:

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: Välkommen till ABF Stockholm Vux! Behöver du läsa upp ett enstaka betyg för att få en särskild behörighet eller läser du mot

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Plugga som vuxen. SFI. Sid 5. Grundläggande vuxenutbildning. Sid 5. Gymnasial vuxenutbildning. Sid 6-7. Omvårdnadsutbildning. Sid 9.

Plugga som vuxen. SFI. Sid 5. Grundläggande vuxenutbildning. Sid 5. Gymnasial vuxenutbildning. Sid 6-7. Omvårdnadsutbildning. Sid 9. Plugga som vuxen Kvinnor i min ålder måste ibland ta tag i sin situation Eva Stenkvist Det är aldrig försent att studera. Komvux är en andra chans Håkan Thorstensson Det är förstås tusen gånger bättre

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Våren 2014. Information och kursutbud

Våren 2014. Information och kursutbud Våren 2014 Information och kursutbud Välkommen! I katalogen finner du kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Vilket är ditt mål med att studera? Behöver du hjälp inför ditt val, kontakta gärna en

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Innehåll. Skoladministratör: Kerstin Holmström, 0141-22 50 25 kerstin.holmstrom@motala.se

Innehåll. Skoladministratör: Kerstin Holmström, 0141-22 50 25 kerstin.holmstrom@motala.se Innehåll Information 2 Öppet Komvux 3 Svenska för invandrare 4 Swedish for immigrants Sfi 4 Läs- och skrivkurser 5 Studiepaket 6 Svenska 7 Engelska 7 Matematik 8 Naturvetenskapliga ämnen 8 Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Kursutbud, sid 2-3 Kursutbud gymnasial vuxenutbildning, dagtid eller flex Flexibelt lärande (gymnasiekurser, delvis distans)

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS LÄSÅRET 2008 0 0 9 PROGRAM KURS PROGRAM 2008/2009 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 LÄSÅRET 2010 0 1 1 PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Barnskötare Elevassistent Undersköterska Svenska som andraspråk Engelska Samhällskunskap Öppet hus på SweJa inför nya sökperioder se infoblad/hemsida: www.swejakc.se

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2013/14 ÅK 3 1 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och fördjupningskurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska Gymnasiet

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer