Kontakt Lärvux. Besöksadress. Rektor Sven Fallgren Lärare Kerstin Andersson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontakt Lärvux. Besöksadress. Rektor Sven Fallgren sven.fallgren@vasteras.se. Lärare Kerstin Andersson kerstin.h.andersson@vasteras."

Transkript

1

2 Kontakt Lärvux Ring gärna eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida: Besöksadress Lärvux, Frimanska Växhuset Viktor Larssons Plats Västerås Telefon: (direktnummer Lärvux) Fax: Rektor Sven Fallgren Lärare Kerstin Andersson Karin Åbonde Anita Kruse 2

3 Kurser Lärvux Vi erbjuder följande kurser på Lärvux Grundläggande Lärvux Biologi Engelska Fysik Geografi Historia Kemi Matematik Religionskunskap Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk Gymnasial Lärvux Datorkunskap Engelska Kemi Matematik Kommunikation och samspel - på väg mot arbete Religionskunskap Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk Lärvux Träningsskolenivå Kommunikation Verklighetsuppfattning och omvärldskunskap 3

4 Kurs Biologi, grundläggande Att kunna några centrala biologiska begrepp till exempel fotosyntesen. Att känna till grunddragen i naturens utveckling Att känna till några av människokroppens organ och hur de fungerar tillsammans. Att ha kunskap om människans fortplantning. Att ha kunskap om betydelsen av motion och goda hälsovanor Samtala och läsa om naturens innehåll och utveckling Läsa om valda delar av människokroppen Läsa om människans fortplantning Diskussion och samtal om olika samlevnadsformer Samtala och läsa om motion och hälsovanor Faktasökning på datorn Naturstudier 4

5 Kurs - Datorkunskap, gymnasial Datorkunskap del 1 För dig som kan läsa och skriva och är van vid datorer. Att kunna använda Word för att skriva text Att kunna sända och ta emot e-post Att kunna använda Word och Google tillsammans Att känna till Excel, scanner, digitalkamera och Internet Lite om datorns historia Datorns olika delar och alla vanliga fackord, som hör till vid arbete med datorer Arbete i Windows med filer, ordbehandling och bilder Göra egen e-postadress Prova på vad Excel kan användas till Prova på vad scanner och digitalkamera kan användas till Prova på att skicka e-post 5

6 Datorkunskap del 2 För dig som kan läsa och skriva och är lite van vid datorer. Att lära sig mer om Word. Att lära sig med om Windows Att kunna använda digitalkamera och scanner Att lära sig mer om e-post Att lära sig mer om att söka på Internet All lära sig mer om Excel Praktiskt arbeta med kamera och scanner Skriva i textruta, använda färger, mönster och WordArt Prova på teknikerna i ett bildspel Söka brevvänner, skicka filer med e-post Skriva i tabeller Göra adressbok Göra enkel budget 6

7 Kurser - Engelska Engelska, grundläggande Ditt första möte med engelska språket. Kunna och våga presentera sig själv Kunna och våga säga enkla fraser Bli intresserad av att lära mer Muntlig träning Bekanta sig med engelska ord som vi möter i vardagen Bygga upp ett ordförråd utifrån egna behov Se filmer om engelskspråkiga länder Användning av dator Engelska, gymnasial För dig som kan lite engelska och vill lära dig mer Kunna använda och förstå språket i vardagliga situationer i tal och skrift Stimuleras att använda engelska inom det egna intresseområdet Kunskaper om engelska seder och bruk Muntlig träning Läs- och uttalsövningar Enkel grammatik Använda ordböcker och dator Övningar i att översätta Läsa en enkel bok på engelska Se film om och läsa om engelskspråkiga länder 7

8 Kurser Fysik, grundläggande 2 terminer ca 65 tim Ha kännedom om samhällets energiförsörjning Ha kännedom om begreppet elektricitet och dess vardagliga användning och risker Ha kännedom om ljudvågor Ha kännedom om hur ljus reflekteras och bryts Ha kännedom om hur planeterna rör sig runt solen och hur jorden och månen rör sig i förhållande till varandra Kunna koppla ihop tideräkning och årstider med jordens och månens rörelser Läsa och samtala om energiförsörjningen i samhället Läsa och samtala om elektricitet Läsa och samtala om ljudvågor Läsa och samtala om ljus Läsa och samtala om vårt solsystem Läsa och samtala om vår tideräkning och våra årstider Laborationer Experiment 8

9 Kurs Geografi, grundläggande Mål Att få ökade kunskaper om världskartan Att känna till viktiga namn och platser på världskartan Att känna till var viktiga namn och platser finns på världskartan Att få kännedom om hur människor lever i skilda miljöer Att känna till hur och varför klimatet varierar Innehåll Övningar med kartan Faktasökning på datorn Läsa om Västmanland och Norden Studera olika landskapsmiljöer i Sverige Läsa om människans inverkan på miljön Läsa om olika klimattyper Studera väderkartor Studiebesök 9

10 Kurs Historia, grundläggande Mål Känna till några viktiga händelser och personer i Sveriges historia Ha kännedom om hur människor levde och försörjde sig i några skilda trakter och tider i Sverige Ha kännedom om hur industrialiseringen och liknande förändringar har inverkat på människors liv Kunna reflektera över hur information använts förr och används idag som medel för påverkan Innehåll Läsa översiktligt om Sveriges historia med fördjupning av valda delar Läsa översiktligt om Nordens historia med fördjupning av valda delar Faktasökning på dator Läsa tidningsartiklar som anknyter till historia Skriva egna texter om valda delar i svensk historia Ta del av lättläst skönlitteratur om svensk historia Studiebesök 10

11 Kurser Kemi, grundläggande och gymnasial 2 terminer ca 50 tim Att kunna ge exempel på vanliga grundämnen och kemiska föreningar Ha kännedom om skadliga ämnen som finns i vardagen och risker med dessa Att kunna ge exempel på övergångar mellan fast, flytande och gasform Ha kännedom om hur kemins upptäckter påverkar vår miljö och våra levnadsvillkor Läsa och samtala om grundämnena och kemiska föreningar Läsa och samtala om skadliga ämnen Experimentera med och observera övergångar mellan fast, flytande och gasform Läsa och samtala om kemiska ämnens inverkan på miljö och levnadsvillkor Experiment Observationer 11

12 Kurser - Matematik Matematik, grundläggande Att bli bättre på att använda matematik i vardagen Att bli bättre på att förstå klockan och tiden Samtal om när vi använder matematik i vardagen Övningar med mängder, tal och siffror Praktiska övningar med pengar Program på datorn Matematik, gymnasial Att bli bättre på att använda matematik i vardagen Att kunna välja rätt räknesätt vid olika problem Att bli bättre på överslagsräkning Att öka det matematiska kunnandet Öka förmågan att läsa tabeller, diagram och statistik Enkel budget Praktiska övningar med pengar Läsa, göra övningar och samtala om vad som står i annonser och reklamblad Matematik i läroböcker Program på datorn Läsa diagram och statistik i tidningar 12

13 Kurser - Kommunikation och samspel - på väg mot arbete, gymnasial För dig som vill bli bättre förberedd på arbetslivet mar Ha utökat sina kunskaper om olika typer av arbeten på arbetsmarknaden Ha fått självkännedom om sin egen förmåga, utifrån de krav som ställs inom olika yrken Känna till vilken hjälp man kan få i sin hemkommun, när man söker arbete Känna till viktiga normer och regler som gäller i arbetslivet Känna till betydelsen av att ha balans mellan arbete, fritid och vila Känna till viktiga arbetsmiljöfrågor Förstå vikten av att kunna samarbeta, samt att utveckla förmågan till socialt samspel Arbetslivsanknutna gruppdiskussioner där alla får komma till tals. Vi lyssnar och delar med oss av våra egna erfarenheter Studiebesök på arbetsplatser, arbetsförmedlingen, hos arbetskonsulenter och på fritidsinrättningar Vi förbereder och efterarbetar studiebesöken Vi ser på film inom olika teman Du får hjälp att fundera över vilka arbeten som kan passa dig, utifrån dina förutsättningar och intressen 13

14 Kurser Religionskunskap, grundläggande och gymnasial Mål Att kunna reflektera över och samtala om viktiga livsfrågor samt religiösa och etiska frågor Att ha kunskap om hur religion och livsåskådning ser ut i människans sätt att tänka och handla Att känna till några av kristendomens och andra religioners huvudtankar och traditioner Att känna till grundtankarna i någon icke-religiös livsåskådning Innehåll Att samtala om för deltagarna viktiga livsfrågor och religiösa och etiska frågor Att läsa om de stora världsreligionerna och andra livsåskådningar Att läsa tidningsartiklar som berör religionsfrågor Skriva egna texter Faktasökning på datorn Studiebesök 14

15 Kurser Samhällskunskap, grundläggande och gymnasial Nedan får du information om våra 3 kurser i Samhällskunskap. 1. Samhällskunskap - Lär känna din stad Att få lära sig mer om Västerås. Vad händer i din stad i dag? Vad har hänt här tidigare? Vad kommer att hända? Vi går till olika platser för att få veta mer Vi läser tidningar och böcker Vi ser på TV och Video Vi använder dator för att leta reda på saker och för att berätta vad vi lärt oss 15

16 2. Samhällskunskap - Lag och rätt för dig 1 termin ca 45 tim Att få lära sig mer om hur vi bestämmer tillsammans Vem bestämmer i Västerås stad? Vad bestämmer de om? LSS-lagen Vad kan jag vara med och bestämma om? Vad kan en god man hjälpa mig med? Vad kan min kontaktperson och jag göra? Vad kan en ledsagare hjälpa mig med? Vad bestämmer landstinget om? Vad kan jag vara med och bestämma? Vad kan Habiliteringscentrum hjälpa mig med? Vi går till olika ställen för att få veta mer Vi läser information, tidningar och böcker Vi använder datorn för att leta reda på saker och för att berätta om vad vi lärt oss 16

17 3. Samhällskunskap - Nyfiken på andra länder Få mer kännedom om andra länder Gruppen bestämmer vilka länder som den vill lära sig mer om Hur lever människorna i landet? Stora städer och landsbygd Språk, mat, musik, seder och bruk Vad köper vi från landet? Vad säljer vi till landet? Vi arbetar med text och bilder från datorn Videofilmer, böcker och resebroschyrer Kartor och jordglob Studiebesök på resebyrå 17

18 Kurser Svenska, grundläggande och gymnasial Nedan presenterar vi innehållet i kurserna Svenska och Svenska som andra språk. För grundläggande och gymnasial nivå anpassas kursen till den studerandes behov och förutsättningar. 1. Svenska Att bli bättre på att tala, lyssna, se, läsa och skriva Att få en större säkerhet i att tala, läsa och skriva Läsa och samtala om texter i tidningar Ta del av samhällsinformation Fotografera med digitalkamera Tolkning av bilder Göra egna texter på dator eller för hand. Läsa och skriva meddelanden, dagbok och brev Läsa instruktioner Läsa böcker för egna upplevelser Använda ordbok, telefonkatalog och tidtabell 18

19 2. Svenska som andraspråk Att bli bättre på att tala, lyssna, se, läsa och skriva Att få en större säkerhet i att tala, läsa och skriva Fotografera med digitalkamera Tolkning av bilder och symboler Göra egna texter på dator eller för hand Läsa och samtala om texter Studiebesök Avlyssnings- och uttalsövningar Använda lexikon, ordbok och telefonkatalog 19

20 Kurser för Lärvux, Träningsskolenivå Kurs Kommunikation Mål Få mer kännedom om hur man uttrycker egna tankar och känslor Få mer kunskap om hur man förstår information från andra Få mer kunskap om hur man använder olika hjälpmedel för att kommunicera Innehåll Träna att uttrycka tankar och känslor Kommunicera med en eller flera metoder och använda hjälpmedel till det som behövs Läsa och skriva enkla texter och använda alternativa hjälpmedel Kurs - Verklighetsuppfattning och omvärldskunskap Att öka förmågan att tala och lyssna Att öka förmågan att värdera och välja Att öka förmågan att påverka sin egen situation Att utveckla sin förmåga att söka kunskap Att utveckla sin förmåga att använda sina kunskaper i olika situationer Samtala om egna och andras upplevelser Arbeta i grupp och samspela med andra Träning i de olika delarna rumsuppfattning, tidsuppfattning, kvalitetsuppfattning, kvantitetsuppfattning och orsaksuppfattning Användning av dator och digitalkamera Tolka bilder Formulera och skriva text till bilder Praktiska övningar med pengar, klockan, längd-, vikt- och rymdmått Enkel problemlösning Studiebesök 20

21 Vägbeskrivning till Lärvux, Frimanska Lärvux finns i Växhuset, Viktor Larssons Plats Telefon till Lärvux: Tag av E18 vid Emausmotet och kör Kopparbergsvägen mot centrum. Viktor Larssons Plats är den öppna platsen på vänster sida där Kopparbergsvägen gör en sväng ned mot centrum, vilket innebär cirka 200 meter på vänster sida innan Skrapan. Parkering (avgiftsbelagd) finns längs Domkyrkoesplanaden gatan till höger, motsatt sida mot Växhusets entré. Länk till karta finns under Frimanskas hemsida se: Hitta hit längst ned på hemsidan. Välkommen! 21

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Studierna vill ge dig möjlighet att bättre klara ARBETE. Du studerar I LUGN MILJÖ I LITEN GRUPP VID ETT ELLER FLERA TILLFÄLLEN PER VECKA

Studierna vill ge dig möjlighet att bättre klara ARBETE. Du studerar I LUGN MILJÖ I LITEN GRUPP VID ETT ELLER FLERA TILLFÄLLEN PER VECKA VIVA KOMVUX För dig som är över 20 år och behöver mera tid för att lära dig saker på grund av utvecklingsstörning, eller att du som vuxen fått en hjärnskada. Särvux bygger vidare på dina tidigare kunskaper

Läs mer

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se LGR 11 ÅK 1 3 The compact version Planeringstöd för lärare Hej Kollega! Du som jobbar i årskurs 1-3 har o a många ämnen a hålla reda på. Det är inte ovanligt a en klasslärare har å a eller flera olika

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

Temats innehåll och lärande

Temats innehåll och lärande f l i k 13 Temats innehåll och lärande Temat Matens kemi berör flera innehållsområden i kursplanen för kemi och biologi i Lgr 11. Lgr 11 betonar att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar för att

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Barnskötare Elevassistent Undersköterska Svenska som andraspråk Engelska Samhällskunskap Öppet hus på SweJa inför nya sökperioder se infoblad/hemsida: www.swejakc.se

Läs mer

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Guide Till arbete med klimat och energi För grundskolan, årskurs 1 6 Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Materialet har tagits fram med i samarbete med Energimyndigheten Innehåll

Läs mer

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

Individuella programmen GySär13

Individuella programmen GySär13 Individuella programmen De individuella programmen är till för de elever som behöver läsa ämnesområden istället för ämnen. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för att ett så självständigt och aktivt

Läs mer

Individer och gemensk aper

Individer och gemensk aper Individer och gemenskaper 9 Individer och gemensk aper I samhällskunskap betyder individ samma sak som människa. Vi människor lever tillsammans i olika typer av gemenskaper, till exempel familjen, föreningar,

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

IMSE VIMSE. Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter.

IMSE VIMSE. Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter. IMSE VIMSE Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter. Målgrupp: Låg och mellanstadieelever Innehåller totalt

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Innehållsförteckning STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/-ORIENTERING I YDRE KOMMUN...3 DEFINITION AV

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer