Välkommen som studerande till oss

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen som studerande till oss"

Transkript

1

2 Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år, dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20, eller ha slutförd gymnasieutbildning. Heltidsstudier motsvarar 20 poäng/vecka. För heltidsstudier ht-12 behöver du 360 poäng. I första hand ska du studera i den kommun där du är folkbokförd. Om du vill studera i en annan kommun ska du lämna ansökan till din hemkommun senast det sista ansökningsdatum som gäller för den kommun du söker till. Ny förordning inom vuxenutbildningen Från och med 1 juli 2012 införs en ny förordning i vuxenutbildningen. Det innebär bland annat att kurser byter namn och ändrar omfattning. Det innebär också att en avslutad gymnasieutbildning kallas gymnasieexamen samt att en ny betygsskala införs. Om du vill avsluta din gymnasieutbildning på vuxenutbildningen kan du välja mellan att få en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. En examen ska innehålla poäng varav poäng måste vara godkända. För att få grundläggande behörighet till högre studier måste den som väljer att ta ut en yrkesexamen även läsa ämnena svenska 2/SAS poäng, svenska 3/SAS poäng och engelska poäng. För ytterligare information besök Kursutbudet Observera att kursutbudet är preliminärt. Det finns möjlighet till individuella lösningar och stöd, till exempel vid läs och skrivsvårigheter/ dyslexi. Kontakta studievägledaren för mer information. Kurserna anordnas under förutsättning att tillräckligt många deltagare är anmälda och att vederbörliga beslut har fattats. Betyg När du är klar med dina kurser, betygsätter läraren dina kunskaper i ämnet. Betygen är efter skalan A-F, där A är högst och F är lägst. Inom särskild utbildning för vuxna, sätts betyg efter skalan A-E. CSN Läser du halvtid eller mer kan du söka studiestöd hos CSN. Information får du hos eller direkt från CSN eller Centralen Här kan du få vägledning och information om utbildningar, studieekonomi och arbetsmarknad. Besöksadress: Centralgatan 10. Kontakt Marie-Christine Wirde, studie- och yrkesvägledare Evabritt Säfström, rektor Viktiga datum Sista anmälningsdag för höstens kurser är 28 maj. Sista anmälningsdag för högskoleprovet, som äger rum på hösten är 15 september. Sista anmälningsdag för vårens utbildningar 2013 på högskola/universitet är 15 oktober. Betygskomplettering skall senast 1 december vara högskola/universitet tillhanda. Studie- och yrkesvägledning Innan dina studier börjar ska du ha ett samtal med studie- och yrkesvägledaren. Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren upprättas en individuell studieplan med dina utbildningsmål och en studieplanering. Ansökan till vuxenutbildningen Kopia av tidigare betyg ska alltid bifogas. Lämna eller skicka din ansökan senast den 28 maj till Centralen, Box 4, Skutskär Terminstider Besök oss på webben: 2

3 Vuxenutbildning grundläggande nivå 1 Vuxenutbildning grundläggande nivå är för dig som saknar kunskaper motsvarande grundskolenivå eller har otillräckliga kunskaper när det gäller att läsa, skriva eller räkna. Kurslängden varierar beroende på dina förkunskaper. Biologi KOD: BIgruv Ämnet biologi berör frågor om livet, dess uppkomst, utveckling och former. Syftar till att ge kunskaper och erfarenheter som är användbara för att främja en god hälsa och en ekologisk hållbar utveckling. Kemi KOD: KEgruv Ämnet kemi syftar till att ge en förståelse och intresse för kemins betydelse inom vardagsliv och industri. Ger kunskap i centrala kemiska begrepp samt enkla mätningar, observationer och experiment. Engelska KOD: ENgruv Kursen inriktas på att bygga upp ett centralt ordförråd och att träna hör- och läsförståelse. Man tränar språket muntligt i vardagssituationer samt skriver enklare texter. Kursen ger insikt i vardagsliv och samhällsförhållanden i engelskspråkiga länder. Fysik KOD: FYgruv Ämnet fysik behandlar fysikens användningsområden i modernt vardags- och samhällsliv, syftar till förståelse av människans relation till naturen som är viktiga för både individ och samhälle. Ingår både teori blandat med experiment och observationer. Geografi KOD: GEgruv Ämnet geografi syftar till att utveckla kunskaper om olika platser och regioner. Ger kunskaper om världskartan och globen, samt att känna till huvuddragen i klimat- och vegetationszonerna i världen. Hem- och konsumentkunskap KOD: HKgruv Ämnet hem- och konsumentkunskap ger kunskap för livet som individ och konsument samt för livet i hem och familj. Ger också kunskaper om privatekonomiska frågor samt konsumentens rättigheter och skyldigheter. Historia KOD: HIgruv Ämnet historia syftar till att skapa sammanhang och bakgrund för att förstå och förklara samhället och dess kultur. Med ett historiskt perspektiv på tillvaron fördjupas förståelsen av nutiden Matematik KOD: MAgruv Kursen inriktas på vanliga matematiska problem med anknytning till vardagslivet. Man börjar med de fyra räknesätten och går sedan vidare med geometri och enklare ekvationer. Räkning med procent, bråk, negativa tal och promille ingår liksom statistik. Efter varje moment gör Du ett prov. Religion KOD: REgruv Ämnet religionskunskap syftar till att fördjupa sådana kunskaper och insikter som behövs för reflektion över existentiella, religiösa och etiska frågor. Ämnet syftar till att ge kunskaper om olika religioners och livsåskådningars innehåll, uttryck, symboler och traditioner. Samhällskunskap KOD: SHgruv Kursen behandlar socialpolitik, arbetslivsfrågor, lag och rätt, familjelagstiftning, ekonomi samt hur den egna kommunen styrs. Svenska KOD: SVgruv Kursen tränar basfärdigheterna tala, läsa och skriva. Man läser fack- och skönlitteratur och skriver texter av berättande och beskrivande art och så småningom även referat, recensioner och insändare. Svenska som andra språk KOD: SVAgruv alt SVAgruvD (distans) Kursen ger goda möjligheter att förbättra tal-, skriv- och läsförmågan. Man arbetar på olika sätt med att förbättra de grammatiska kunskaperna, utöka ordförrådet samt träna upp hörförståelsen. Om du läser kursen på distans så görs en planering för tre terminer, men du kan bli färdig tidigare. Du jobbar i din egen takt, med 3 4 fysiska träffar per termin, enskilt eller i grupp, enligt överenskommelse med läraren. Kursen avslutas med ett nationellt prov. 1 Mer information om kurserna kan lämnas när ytterligare beslut har fattats. 3

4 Vuxenutbildning gymnasial nivå Vuxenutbildning på gymnasial nivå motsvarar kurser från ungdomsgymnasiet men undervisningen är anpassad för vuxna. Du väljer kurser som passar din bakgrund och dina framtidsplaner. ENGELSKA Engelska 5 Kursen kan kommas att erbjudas via vuxenutbildningen i Gävle eller på distans. HISTORIA Historia 1b Kurskod: HISHIS01b, 100p Syfte: Du får bredda, fördjupa och utveckla ditt historiemedvetande genom att lära dig om det förflutna. Ämnet ger också kunskap om historiska metoder och hur synen på människans historia och hur historien kan användas för att tolka vår samtid och framtid. Du studerar också historiska begrepp, frågor, förklaringar och samband i tid och rum för att förstå samhällsförändringar. Innehåll: Vi läser om den äldsta tiden fram till Upplysningen (1700-talet). Under perioden därefter studerar vi industrialism och demokratins framväxt men också förändringar som migrationen, förändringsprocesser, fredssträvanden, internationellt samarbete och maktförhållanden. Vi använder också material som diskuterar källor och människans roll i historien. INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Information och kommunikation 1 KOD: INFINF01, 100p Kursen ger dig grundläggande kunskaper inom följande områden: Verbal och icke verbal kommunikation i yrkessammanhang, sociala medier, mötesteknik och sammanträdesdokument, dokumentmallar, datorprogrammen Word, Excel, Paint, PowerPoint, Filhantering och Internet. Information och kommunikation 2 KOD: INFINF02, 100p Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom följande områden: Verbal och icke verbal kommunikation i yrkessammanhang, sociala medier, mötesteknik och sammanträdesdokument, dokumentmallar, datorprogrammen Word, Excel, Paint, PowerPoint, Filhantering och Internet. MATEMATIK MATEMATIK 1b KOD: MATMAT01b, 100p I matematik 1 ser vi på hur tal är uppbyggda och hur vi ska använda dem, vad procent är och hur vi räknar med procent, formulera, analysera och lösa matematiska problem, grunderna i statistik, formler, variabler och uttryck, kunna tolka och hantera algebraiska uttryck, formler och funktioner, grundläggande geometri och funktioner. MATEMATIK 2b KOD: MATMAT02b, 100p I matematik 2 ser vi på räta linjens ekvation, andragradsekvationer, pq-formeln, ekvationssystem, kvadreringsreglerna, logaritmer och normalfördelning. Matematik 2 är en fortsättning på matematik 1. MATEMATIK 2bb KOD: MATMAT02bb, 50p Denna kurs riktar sig till dig som läst Matematik B tidigare och som tänker läsa kurs Matematik 3b eller 3c. Kursen innehåller de moment som finns med i Matematik 2b och som inte ingick i Matematik B. Denna kurs utgör med andra ord en delkurs av Matematik 2b. MATEMATIK 3b & 3c KOD: MATMAT03b/MATMAT03c, 100p Denna kurs riktar sig till dig som läst Matematik B tidigare och som också läser Matematik 2bb denna termin. Kursen innehåller följande moment: Logaritmer och potenser med reella exponenter. Polynom. Lösning av polynomekvationer av högre grad genom faktorisering. Summan av en geometrisk talföljd. Använda dator som hjälpmedel vid studie av matematiska modeller. Ändringskvot och derivata. Härledning av deriveringsregler för några grundläggande potensfunktioner, summor av funktioner samt enkla exponentialfunktioner och i samband därmed beskriva varför och hur talet e införs. Uppskatta en funktions numeriska derivata grafiskt. 4

5 SVENSKA Svenska 1, KOD: SVESVE01, 100p Syfte: Du ska utveckla din förmåga att kommunicera i TAL och SKRIFT genom att läsa och på olika sätt arbeta med skönlitteratur och andra texttyper. Ämnet ger också kunskap om det svenska språkets uppbyggnad och ursprung. Innehåll: Vi talar och argumenterar i gruppen, skriver olika texter, läser författare som vi analyserar och samtalar omkring. Vi studerar också språkvariationer som finns i vårt land. Vi gör ett nationellt prov i slutet av kursen. Svenska 2, KOD: SVESVE02, 100p Syfte: Du ska utveckla din förmåga att kommunicera i TAL och SKRIFT genom att läsa och på olika sätt arbeta med skönlitteratur och andra texttyper. Ämnet ger också kunskap om det svenska språkets uppbyggnad och ursprung. Innehåll: Vi talar och argumenterar inför gruppen och använder hjälpmedel som stöd. Vi analyser olika texttyper och skriver utredande och argumenterande texter. För att se hur samhället påverkar litteraturen läser vi svenska och internationella författare. Vi möter också danska och norska texter. På kursen kommer vi också in på språkets uppbyggnad den sk grammatiken. Svenska 3 Kurskod SVESVE03, 100p Syfte: Du ska utveckla din förmåga att kommunicera i TAL och SKRIFT genom att läsa och på olika sätt arbeta med skönlitteratur och andra texttyper. Ämnet ger också kunskap om det svenska språkets uppbyggnad och ursprung. Innehåll: Vi talar och använder oss av tekniska hjälpmedel och retoriska arbetssätt. Vi skriver vetenskapliga texter samt läser och bearbetar texter med anknytning till detta skrivande. Vi läser dikter, dramatik och prosatexter samt diskuterar dem med begrepp och verktyg som hör ihop med dessa litteraturgenrer. Vi studerar också det svenska språkets historia. Svenska som andra språk 1 KOD: SVASVA01, 50p av 100p (OBS 2 terminer) Syfte: Kursen bygger vidare på utbildningen i grundskolan eller motsvarande kunskaper och skall öka den studerandes tilltro till den egna språkliga förmågan på sitt andraspråk. Kursen ska hjälpa dig med ett annat modersmål än svenska, att få möjligheter att utveckla god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska. Ämnet ska stödja den speciella inlärningsprocess som tillägnandet av ett andraspråk innebär och därmed hjälpa dig till en bred och varierad språkutveckling. du skall få så goda kunskaper i svenska att du med fullt utbyte kan tillgodogöra dig utbildningen, så att du kan klara dig i vidare studier, i arbetslivet och i samhällslivet. Innehåll: Vi kommer att arbeta mycket med att kommunicera i tal och skrift på svenska, att tillämpa och vidareutveckla förmågan att läsa, lära och tänka. Vi arbetar med det svenska språkets uppbyggnad, och läser och producerar olika texttyper. Du ges tillfälle att fördjupa dig inom något område i ämnet svenska som andraspråk efter egna behov och vald studieinriktning. Svenska som andra språk 2 KOD: SVASVA02, 50p av 100p (OBS 2 terminer) Syfte: Se svenska som andra språk 1 Innehåll: Vi ska hålla muntliga utredande och argumenterande presentationer inför gruppen samt kommunicera omkring dem med varandra och samtidigt utveckla ordförrådet. Vi ska skriva utredande och argumenterande texter och skaffa oss strategier för detta med bl a inriktning på referat- och citatteknik. Vi ska läsa texter av olika slag som sedan diskuteras utifrån genre och innehåll. Vi studerar även det svenska språket utifrån olika sidor som släktskap, förändringar, invandring, minoriteter och dialekter. Vi jämför också med våra modersmål. WEBBTEKNIK Webbutveckling 1 KOD: WEBWEU01, 100p Kursen ger dig: Kunskaper om Internets historia. Förmåga att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera utvecklingsprojekt för en webbplats. Kunskap om tekniken som används för att bygga en webbplats. Kunskaper om teknik för dynamiska webbplatser. Kunskap om teckenkodning. Förmåga att bygga en webbplats. Enligt standard och god praxis. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området. 5

6 Vård och omsorg Kurser inom vård och omsorg möjliggör arbete exempelvis inom äldreomsorgen, som personlig assistent, sjukhus och särskilda boenden. För att bli certifierad enligt kriterierna inom Vård- och omsorgscollege krävs 1500 gymnasiepoäng. Nedanstående kurser avser termin 1. Se alla kurser inom utbildningen på vår hemsida. Etik och människans livsvillkor KOD: MÄNETI0, 100p Mål Ämnet människan är till sin karaktär tvärvetenskapligt med innehåll från filosofi, sociologi, vårdvetenskap, religionskunskap och samhällskunskap. Det behandlar de kulturella, etiska och sociala mönster som präglar människans liv. Syfte Kursen syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om människan och hennes livslopp utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att möta, kommunicera och samarbeta med människor i olika situationer. Med etiken som utgångspunkt ska sådana frågor om människovärde och människosyn som kan knytas till yrkesområdet behandlas i undervisningen. Medicin 1 KOD: MEDMED01, 150p Mål Ämnet medicin grundar sig huvudsakligen på de medicinska kunskapsområdena anatomi, fysiologi, mikrobiologi, farmakologi, patologi och geriatrik men i ämnet finns också inslag av vårdvetenskap. Ämnet behandlar människans fysiska uppbyggnad och funktion vid hälsa och ohälsa. Syfte Undervisningen i ämnet medicin ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar vid hälsa och ohälsa. Specialpedagogik 1 Endast för studerande som har läst omvårdnadskurser tidigare. Kursen ges under första halvan av höstterminen och ger behörighet till specialpedagogik 2. KOD: SPCPE01, 100p Mål Ämnet pedagogik i vård och omsorg har sin vetenskapliga grund i pedagogik, vårdvetenskap, psykologi och sociologi. Ämnet behandlar socialpedagogiska och pedagogiska frågor inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt mötet och relationen mellan patienter och brukare och personal. Syfte Undervisningen i ämnet pedagogik i vård och omsorg ska syfta till att eleverna utvecklar pedagogisk och kommunikativ förmåga. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att avgöra vilken vägledning som krävs i olika vårdoch omsorgssituationer inom socialtjänstens olika verksamhetsområden samt inom hälso- och sjukvård. Vård och omsorgsarbete 1 KOD: VÅRVÅR01, 200p Mål Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala snarare än sjukdom eller funktionsnedsättning. Syfte Undervisningen i ämnet vård och omsorg ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälsooch sjukvård samt socialtjänst. Svenska 2 KOD: SVESVE02 100p För närvarande är kursen frivillig, men kan tänkas bli obligatorisk enligt kriterierna för certifiering i Vård- och omsorgscollege. Se mål och syfte under gymnasiala kurser. Svenska som andra språk 2 (två terminer) KOD: SVASVA02 50p av 100p För närvarande är kursen frivillig, men kan tänkas bli obligatorisk enligt kriterierna för certifiering i Vård- och omsorgscollege. Se mål och syfte under gymnasiala kurser. 6

7 Fördjupningskurser vård och omsorg Kurserna ges via Gästrikevux, som är ett samarbete mellan kommunerna Gävle, Sandviken och Älvkarleby. Samtliga kurser har förkunskapskrav. Kontakta studie- och yrkesvägledaren för information. Om du önskar mer information om kursernas innehåll, syfte och mål gå in på Kurs Kurskod Poäng Akutsjukvård SJUAKU0 200 Ergonomi HÄLERG0 100 Friskvård och hälsa HÄLFRI0 100 Hemsjukvård SJUHEM0 100 IT i vård och omsorg ITIITI0 100 Lindrande vård SJULIN0 100 Medicin 2 MEDMED Människans säkerhet MÄSMÄN0 100 Psykiatri 2 PSYPSY Samhällsbaserad Psykiatri PSYSAM0 100 Specialpedagogik 2 (Start v.41) SPCSPE Teknik i vård och omsorg TENTEK0 100 Vård och omsorg vid demenssjukdom GERVÅR0 100 Äldres hälsa och livsvillkor GERÄLD0 200 Psykologi 2a PSKPSY02a 50 Validering Vi erbjuder möjlighet till validering. Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person har oberoende av hur de har förvärvats. Du som har arbetat i många år har lärt dig väldigt mycket genom ditt arbete och den erfarenhet du fått. När du valideras är det alltså en test av dina faktiska kunskaper. Du får ett skrivet dokument om vad du kan och vad som fattas för att få ett betyg i den kurs som valideras. Det är det du kan här och nu som räknas, det är alltså inte någon utbildning. Kontakta studievägledaren för mer information. Uppdragsutbildning Vuxenutbildningen skräddarsyr utbildningar utifrån företagets behov. Några exempel på vad vi kan erbjuda: Data Engelska Hjärt- och lungräddning samt AED- hjärtstartare Matematik Besök oss på webben Samhällskunskap Svenska/svenska som andra språk Skapa din egen hemsida Processledning för att utveckla din verksamhet 7

8 Särskild utbildning för vuxna (Särvux) 1 Kurserna vänder sig till dig som är över 20 och har en utvecklingsstörning. Målet är att ge stöd och stimulans i lärandet. Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens. Pedagogisk idé Du och din lärare planerar innehållet och hur ni ska arbeta. Vi utgår från dina behov, dina intressen och tidigare kunskaper. Du får en egen studieplan med individuella mål. Du studerar ensam eller i grupp. Träningsskolenivå Individ och samhälle Natur och miljö Språk och kommunikation Grundläggande nivå Engelska Teknik Biologi Fysik Geografi Hem och konsumentkunskap Historia Kemi Matematik Religionskunskap Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk Delkurser Nyheter Världen Mitt Skutskär Djur och natur Data Mitt Älvkarleby Sverige Gymnasiekurser Kontakta Studie- och yrkesvägledare Utbildning i svenska för invandrare (SFI) Syfte med utbildning i svenska för invandrare är att ge grundläggande kunskaper i svenska språket och grundläggande läs- och skrivfärdigheter. Det är möjligt att kombinera Sfi med kurser på grundläggande eller gymnasial nivå, praktik, arbete eller annan sysselsättning. Kurs A för dig som inte kan svenska men kan skriva på ditt modersmål. Kurs B för dig som kan lite svenska och har kort utbildning. Kurs C för dig som kan svenska och har längre utbildning. Kurs D för dig som vill avsluta Sfi och har uppnått målen i kurs C. Nyhet i höst - Webbaserade SFI-studier på halvdistans. För ytterligare information kontakta studie- och yrkesvägledare! 8 1 Mer information om kurserna kan lämnas när ytterligare beslut har fattats.

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Våren 2014. Information och kursutbud

Våren 2014. Information och kursutbud Våren 2014 Information och kursutbud Välkommen! I katalogen finner du kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Vilket är ditt mål med att studera? Behöver du hjälp inför ditt val, kontakta gärna en

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Barnskötare Elevassistent Undersköterska Svenska som andraspråk Engelska Samhällskunskap Öppet hus på SweJa inför nya sökperioder se infoblad/hemsida: www.swejakc.se

Läs mer

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux!

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux! C3L - Centrum för LivsLångt Lärande Vuxenutbildningen i Tyresö Ansök på www.c3l.se KURSUTBUD Hösten 2009 Sök före 31 maj! Nyhet Yrkesvux! Information C3L Centrum för LivsLångt Lärande Bollmora Gårdsväg

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping 2014/2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping 2014/2015 Arbeta med människor Vuxenutbildning Linköping 2014/2015 Vård & Omsorg Barn & Fritid Fritid & Hälsa Vi erbjuder gymnasial vuxenutbildning inom vård & omsorg, barn & fritid samt fritid & hälsa. Vi har över

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV:

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: Välkommen till ABF Stockholm Vux! Behöver du läsa upp ett enstaka betyg för att få en särskild behörighet eller läser du mot

Läs mer

Innehåll. Skoladministratör: Kerstin Holmström, 0141-22 50 25 kerstin.holmstrom@motala.se

Innehåll. Skoladministratör: Kerstin Holmström, 0141-22 50 25 kerstin.holmstrom@motala.se Innehåll Information 2 Öppet Komvux 3 Svenska för invandrare 4 Swedish for immigrants Sfi 4 Läs- och skrivkurser 5 Studiepaket 6 Svenska 7 Engelska 7 Matematik 8 Naturvetenskapliga ämnen 8 Samhällsvetenskapliga

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka

Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka Vård & Omsorg Läs vuxenutbildning (Komvux) som ökar dina möjligheter till arbete inom många yrken. Vi utbildar dig inom vård & omsorg, barn & fritid eller

Läs mer

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Kursutbud, sid 2-3 Kursutbud gymnasial vuxenutbildning, dagtid eller flex Flexibelt lärande (gymnasiekurser, delvis distans)

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet.

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2013/14 ÅK 3 1 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och fördjupningskurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska Gymnasiet

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program

Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program REGISTER Kurser för grundläggande behörighet Svenska som andraspråk 2 2 Svenska som andraspråk 3 3 Behörighetsgivande kurser Idrott och hälsa 2 5 Matematik

Läs mer